Stam Suameer

Laatst bijgewerkt: dinsdag 22 februari 2022 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Tjeerd PAULUS


 
I.1    Tjeerd PAULUS, landbouwer, zoon van Paulus HIDDES, landbouwer, en Sjoukje WYTZES, gedoopt op 29-09-1732 te Suameer, overleden 00-06-1799 te Suameer.
S24 348.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1755 te Suameer met Minke REINDERS, geboren 00-06-1733 te Nijega, dochter van Reinder LIEPKES, boer, en Froukje WYMERS, overleden op 25-12-1833 te Suameer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.1).
   2. m  Reinder Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.3).
   3. m  Wytze Tjeerds de JONG, landbouwer, geboren rond 1760 te Suameer, overleden op 05-02-1850 om 07.00 uur te Suameer.
1811: De Jong, Suameer, Mairie Oostermeer, fol. 65v.
Gehuwd op 06-04-1788 te Suameer met Tjipkjen Hendriks HOUWINK, landbouwerse, geboren rond 1770 te Suameer, dochter van Hendrik GEERTS, boer, en Hiltje HARTS, boerin, overleden op 26-09-1854 om 14.30 uur te Suameer.
   4. v  Sjoukje TJEERDS, geboren 00-00-1764.
   5. v  Froukje Tjeerds de JONG (Jongsma), arbeidster, geboren rond 1773 te Suameer, overleden op 15-05-1856 te Suameer.
Ongehuwd.

II.1    Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong), boer, vervener, geboren op 26-02-1755 te Suameer, zoon van Tjeerd PAULUS (zie I.1) en Minke REINDERS, overleden op 05-10-1839 te Suameer op 84-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Suameer, Mairie Oostermeer, fol. 54v.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-05-1775 te Suameer met Wytske Zweitzes VEENSTRA, 20 jaar oud, geboren op 19-12-1754 te Rottevalle onder Noorder Drachten, dochter van Zweitse RINZES, veenbaas, arbeider, schipper, en Trijntje SIKKES (Sakes), gedoopt op 19-01-1755 te Rottevalle, overleden op 15-07-1836 te Suameer op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Minke Paulus JONGSMA, geboren rond 1775 te Suameer, overleden op 23-01-1822 te Bergum.
Gehuwd op 01-03-1801 te Garijp met Geert Johannes PROCEE (Prosé), 20 jaar oud, arbeider, geboren op 28-03-1780 te Bergum, zoon van Johannes GEERTS, arbeider, en Aaltje Cornelis van der PRUIK, overleden op 19-07-1869 te Bergum op 89-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 12-09-1833 te Tietjerksteradeel met Froukje Paulus JONGSMA (De Jong) (zie III.14).}
   2. v  Trijntje Paulus de JONG (Jongsma), geboren rond 1781 te Suameer, overleden op 18-08-1846 te Suameer.
Gehuwd op 12-04-1807 te Suameer met Melle Folkerts FENNEMA, 32 jaar oud, huisman (1818), wagenaar, geboren op 29-10-1774 te Suameer, zoon van Folkert Annes FENNEMA, koemelker, en Hylkje Wouters de KROON (Hylkje Walters), gedoopt op 13-11-1774 te Garijp, overleden op 21-03-1832 te Suameer op 57-jarige leeftijd.
   3. v  Detje Paulus JONGSMA (De Jong), arbeidster, geboren rond 1783 te Suameer, overleden op 22-01-1866 te Oostermeer.
Gehuwd op 13-05-1804 te Oostermeer met Rinze Jelles HOOIJENGA, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 28-09-1780 te Oostermeer, zoon van Jelle Rinzes HOOIJENGA en Tjitske HEDZERS, gedoopt op 19-11-1780 te Oostermeer, overleden op 25-06-1871 te Oostermeer op 90-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
   4. m  Tjeerd Paulus JONGSMA (de Jong) (zie III.5).
   5. m  Sikke Paulus JONGSMA (zie III.7).
   6. v  Sjoukjen Paulus JONGSMA (De Jong), boerenmeid, boerin, geboren rond 1790 te De Tike onder Opeinde, overleden op 01-05-1866 te Boornbergum.
Gehuwd op 22-05-1813 te Beetsterzwaag met Uilke Bonnes ALTENA, bijker, koopman, landbouwer, geboren 00-09-1772 te Kortehemmen, zoon van Bonne Klazes ALTENA, boer, en Gaitske UILKES. De ouders woonden te ver van de kerk en lieten daarom de doop na. Overleden op 08-09-1843 om 15.00 uur te Kortehemmen, in het veld, oud 69 jaar.
   7. v  Tyttje Paulus JONGSMA, boerin, geboren rond 1793 te Suameer, overleden op 07-06-1885 te Drachten.
Gehuwd op 26-06-1813 te Beetsterzwaag met Johan Jacob Carel Hendriks KEIDEL, arbeider, geboren rond 1794 te Leeuwarden, zoon van Hendrik Jacobs KEIDEL (1802: Keidel), kleermaker, koortsdokter, en Geeske Pieters ZIMMER (Smid), overleden op 24-06-1844 te Boornbergum.
   8. v  Froukje Paulus JONGSMA (De Jong) (zie III.14).

II.3    Reinder Tjeerds JONGSMA (De Jong), landbouwer, geboren 00-10-1759 te Suameer, zoon van Tjeerd PAULUS (zie I.1) en Minke REINDERS, overleden op 05-06-1834 te Suameer, in huis nr. 73.
1811: Jongsma, Opeinde 4, Mairie Oudega, fol. 50.
Gehuwd op 20-05-1781 te Suameer met Antje Hendriks HOUWINK, boerin, geboren 00-00-1761 te Suameer, dochter van Hendrik GEERTS, boer, en Hiltje HARTS, boerin, overleden op 30-07-1827 te Nijega, in huis nr. 20.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hiltje Reinders JONGSMA (De Jong), geboren rond 1783 te Suameer, overleden op 13-07-1846 te Nijega.
Gehuwd op 01-06-1806 te Nijega met Gjalt Lieuwes van der LEI (Leistra (1817)), 23 jaar oud, arbeider, geboren op 27-11-1782 te Suameer, zoon van Lieuwe Gjalts van der LEI, boer, en Ybeltje LIEUWES, overleden op 13-11-1856 te Opeinde op 73-jarige leeftijd.
   2. m  Hendrik Reinders de JONG, boer, rentenier, geboren rond 1784 te Suameer, overleden op 25-08-1873 te Suameer.
Ongehuwd.
   3. m  Tjeerd Reinders JONGSMA (De Jong), landbouwer, geboren rond 1792 te Suameer, overleden op 16-02-1859 te Hardegarijp.
Gehuwd op 31-05-1823 te Smallingerland met Hinke Folkes KOOISTRA, 41 jaar oud, geboren op 22-10-1781 te Bergum, dochter van Folke Reins KOOISTRA en Antje RINDERTS, overleden op 11-10-1854 te Suameer op 72-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. {Zij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 17-05-1817 te Tietjerksteradeel met Hedzer Ebeles LOOYINGA, 38 jaar oud, boer, geboren op 15-01-1779 te Suameer, zoon van Ebele BONNES, schoenmaker, en Geeske Hedzers LOOIJENGA, overleden op 08-09-1819 te Suameer op 40-jarige leeftijd.}
   4. v  Minke Reinders JONGSMA (De Jong), boerin, geboren op 10-06-1798 te Suameer, overleden op 02-01-1864 te Nijega op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 07-06-1826 te Smallingerland met Wietze Jurjens de VRIES, 43 jaar oud, huisman, geboren op 07-06-1783 te Noorder Drachten, zoon van Jurjen Wytzes de VRIES, boer, en Aukjen Arends ARENDSMA, boerin, gedoopt op 27-07-1783 te Drachten, overleden op 03-11-1834 te Nijega op 51-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-05-1812 te Beetsterzwaag met Bontje Lammerts ROOSKE, 21 jaar oud, boerenmeid, geboren op 22-09-1790 te Haulerwijk, dochter van Lammert Everts ROOSKE, arbeider, en Trijntje Jans DRAGSTRA, arbeidster, overleden op 13-01-1824 te Nijega op 33-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 07-12-1835 te Smallingerland met Jouke Aukes PIJL, 25 jaar oud, boerenknecht, landbouwer, geboren op 14-04-1810 te Nijega, zoon van Auke Aukes PIJL, landbouwer, veehouder, en Sijke Joukes WOUDA, overleden op 14-04-1885 te Nijega op 75-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 61-jarige leeftijd op 27-11-1871 te Smallingerland met Trijntje Gerrits GERRITSMA, 41 jaar oud, geboren op 16-01-1830 te Drachten, dochter van Gerrit Jakobs GERRITSMA, huisman, en Grietje Wolters POSTMA (Posthumus), boerin, overleden op 22-04-1881 te Smallingerland op 51-jarige leeftijd.}
   5. v  Froukjen Reinders JONGSMA, geboren rond 1801, overleden op 22-02-1815 te Oudega.
   6. m  Geert Reinders JONGSMA (zie III.23).
   7. m  Jan Reinders JONGSMA (zie III.26).
   8. m  Wytze Reinders JONGSMA (zie III.29).

III.5    Tjeerd Paulus JONGSMA (de Jong), geboren op 26-09-1786 te Suameer, zoon van Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.1) en Wytske Zweitzes VEENSTRA, overleden op 29-10-1848 te Suameer op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1807 te Suameer met Antje Geerts de BRUIN, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 13-04-1785 te Suameer, dochter van Geert de BRUIN en Dieuwke, overleden op 02-01-1868 om 07.00 uur te Suameer op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuwke Tjeerds JONGSMA (De Jong), geboren op 12-05-1815 te Suameer, overleden op 02-04-1883 te Smallingerland op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 13-04-1833 te Tietjerksteradeel met Gerrit Hendriks van der WAL, geboren rond 1804 te Oudega, zoon van Hendrik Jans van der WAL en Judichjen FREERKS (Juitje, Jude), overleden op 25-10-1880 te Tietjerksteradeel.

III.7    Sikke Paulus JONGSMA, arbeider, geboren rond 1789, zoon van Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.1) en Wytske Zweitzes VEENSTRA, overleden op 10-04-1874 te Suameer.
Gehuwd op 24-02-1811 te Suameer met Lolkje Geerts de VRIES, geboren rond 1788 te Suameer, dochter van Geert Mients de VRIES en Aukje BOUWES, overleden op 23-04-1857 te Suameer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Paulus Sikkes JONGSMA, geboren op 23-04-1812 te Suameer, overleden op 31-08-1812 te Suameer, 130 dagen oud.
   2. m  Paulus Sikkes JONGSMA, geboren op 27-05-1813 te Suameer, overleden op 04-01-1822 te Suameer op 8-jarige leeftijd.
   3. m  Geert Sikkes JONGSMA (De Jong) (zie IV.5).
   4. v  Wytske Sikkes JONGSMA (De Jong), geboren op 31-07-1819 te Suameer, overleden op 03-11-1909 om 00.30 uur te Suameer op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-06-1846 te Tietjerksteradeel met Klaas Martens van der ZEE, 27 jaar oud, geboren op 07-05-1819 te Ureterp, zoon van Marten Johannes van der ZEE en Geertje Klazes KOOISTRA, overleden op 10-05-1891 te Suameer op 72-jarige leeftijd.
   5. v  Aukje Sikkes JONGSMA, geboren op 15-08-1822 te Suameer.
   6. v  Antje Sikkes JONGSMA (de Jong), geboren op 28-10-1825 te Suameer, overleden op 05-04-1901 te Suameer op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-08-1848 te Tietjerksteradeel met Jacobus Jelles de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 07-10-1823 te Nijega, zoon van Jelle Taekes de VRIES, landbouwer, en Geeske Jacobus POOL, overleden op 30-05-1891 te Suameer op 67-jarige leeftijd.

III.14    Froukje Paulus JONGSMA (De Jong), geboren 00-05-1798 te Suameer, dochter van Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.1) en Wytske Zweitzes VEENSTRA, overleden op 21-12-1882 te Bergum.
Samenwonend (1) rond 1823 met N.N..
Gehuwd (2) op 12-09-1833 te Tietjerksteradeel met Geert Johannes PROCEE (Prosé), 53 jaar oud, arbeider, geboren op 28-03-1780 te Bergum, zoon van Johannes GEERTS, arbeider, en Aaltje Cornelis van der PRUIK, overleden op 19-07-1869 te Bergum op 89-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-03-1801 te Garijp met Minke Paulus JONGSMA, geboren rond 1775 te Suameer, dochter van Paulus Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.1) en Wytske Zweitzes VEENSTRA, overleden op 23-01-1822 te Bergum.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Minke JONGSMA, geboren rond 1823 te Bergum.
Gehuwd op 02-12-1847 te Dantumadeel met Bokke Gerrits MEIJER, geboren rond 1818 te Dantumawoude, zoon van Gerrit Jans MEIJER en Gertje Sikkes HAALSTRA.
{Hij was eerder gehuwd voor 1844 met Lijsbert Oebeles WIELINGA, geboren op 17-09-1819 te Tietjerksteradeel, dochter van Oebele Willems WIELINGA, landbouwer, en Pietertje Pieters KONING, arbeidster.}
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Paulus Geerts PROCEE, arbeider, koopman, geboren op 29-03-1828 te Bergum, overleden op 09-12-1891 te Bergumerheide op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1854 te Tietjerksteradeel met Suzanna Klazes ZIJLSTRA, 25 jaar oud, geboren op 02-03-1829 te Ee, dochter van Klaas Durks ZIJLSTRA, mr. timmerman, en Antje Roelofs de VRIES, overleden op 16-12-1898 te Bergumerheide op 69-jarige leeftijd.
   3. m  Sjouke Geerts PROCEE, arbeider, boswachter, geboren op 21-09-1832 te Bergum, overleden op 08-09-1906 te Tietjerksteradeel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-01-1856 te Tietjerksteradeel met Sjoukje Rinzes HOOIJENGA, 25 jaar oud, arbeidster, bolloopster, geboren op 04-12-1830 te Oostermeer, dochter van Rinze Jelles HOOIJENGA, arbeider, en Detje Paulus JONGSMA (De Jong), arbeidster, overleden op 01-08-1916 te Bergum op 85-jarige leeftijd.
Zij trouwde met haar neef.

III.23    Geert Reinders JONGSMA, landbouwer, arbeider, geboren rond 1803 te Nijega, zoon van Reinder Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.3) en Antje Hendriks HOUWINK, boerin, overleden op 31-05-1870 te Suameer.
Gehuwd (1) op 15-11-1828 te Tietjerksteradeel met Trijntje Tjeerds HIDDEMA, geboren 00-05-1806 te Suameer, dochter van Tjeerd Geerts HIDDEMA en Janke Wietses HERDER, overleden op 11-09-1848 te Suameer.
Gehuwd (2) op 10-05-1851 te Smallingerland met Hendrikje Klazes OFFRINGA, arbeidster, geboren rond 1811 te Oudega, dochter van Klaas Eits OFFRINGA en Bregtje ALLES, overleden op 27-02-1873 te Suameer.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Reinder Geerts JONGSMA, geboren op 10-01-1829 om 11.00 uur te Suameer, overleden op 12-01-1829 te Suameer, 2 dagen oud.
   2. v  Janke Geerts JONGSMA, geboren op 10-01-1829 om 11.00 uur te Suameer, overleden op 12-01-1829 te Suameer, 2 dagen oud.
   3. m  Tjeerd Geerts JONGSMA, geboren op 05-02-1830 te Suameer, overleden op 07-12-1834 om 20.00 uur te Suameer op 4-jarige leeftijd.
   4. m  Reinder Geerts JONGSMA (zie IV.17).
   5. v  Antje Geerts JONGSMA, arbeidster, geboren op 09-10-1833 te Suameer, overleden op 26-02-1873 te Suameer op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1860 te Tietjerksteradeel met Gerrit Gjalts de VRIES, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 17-07-1830 te Suameer, zoon van Gjalt Sybrens de VRIES, arbeider, en Trijntje Gerrits ADEMA, arbeidster, overleden op 24-01-1903 te Suameer op 72-jarige leeftijd.
   6. v  Janke Geerts JONGSMA, geboren op 25-12-1835 te Suameer, overleden op 11-02-1838 te Suameer op 2-jarige leeftijd.
   7. m  Tjeerd Geerts JONGSMA (zie IV.22).
   8. v  Janke Geerts JONGSMA, geboren op 21-12-1839 te Suameer, overleden op 24-03-1923 om 09.00 uur te Garijp op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Tietjerksteradeel met Wiebren Jans de HAAN, 26 jaar oud, geboren op 01-12-1842 te Harkema-Opeinde, zoon van Jan Edzes de HAAN, boerenknecht, arbeider, en Dieuwke Fokkes VEENSTRA, arbeidster, overleden op 16-05-1920 te Suameer op 77-jarige leeftijd.
   9. m  Wytze Geerts JONGSMA (zie IV.26).
   10. m  Jan Geerts JONGSMA, geboren op 19-09-1844 te Suameer, overleden op 27-07-1845 te Suameer, 311 dagen oud.
   11. m  Jan Geerts JONGSMA, geboren op 14-05-1846 te Suameer, overleden op 06-05-1847 te Suameer, 357 dagen oud.
   12. m  Jan Geerts JONGSMA, geboren op 18-07-1848 te Suameer, overleden op 28-05-1849 te Suameer, 314 dagen oud.

III.26    Jan Reinders JONGSMA, arbeider, koemelker, winkelier, geboren 00-01-1806 te Opeinde, zoon van Reinder Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.3) en Antje Hendriks HOUWINK, boerin, overleden op 31-10-1869 te Opeinde.
Gehuwd (1) op 28-04-1830 te Smallingerland met Antje Hendriks de JONG, 20 jaar oud, geboren op 08-05-1809 te Noorder Drachten, dochter van Hendrik Hendriks de JONG, koemelker, en Jitske Lykeles LYKELEMA, gedoopt op 18-06-1809 te Drachten, overleden op 01-04-1851 te Opeinde op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-05-1863 te Smallingerland met Antje Johannes WOUDA, 53 jaar oud, geboren op 22-03-1810 te Opeinde, dochter van Johannes Jans WOUDA en Geeske ZWEITSES, gedoopt op 15-04-1810 te Opeinde, overleden op 07-06-1891 te Opeinde op 81-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1862 met Hendrik Hendriks de JONG, overleden voor 1863.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Jitske Jans JONGSMA, geboren op 31-10-1831 te Nijega, overleden op 19-09-1834 te Opeinde op 2-jarige leeftijd.
   2. m  Reinder Jans JONGSMA (zie IV.32).
   3. m  Hendrik Jans JONGSMA, geboren op 12-01-1837 te Opeinde, overleden op 15-06-1905 om 05.00 uur te Opeinde op 68-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4. v  Jetske Jans JONGSMA, geboren op 18-11-1838 te Opeinde, overleden op 06-02-1861 te Boornbergum op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1860 te Smallingerland met Hendrik Arjens MULDER, 23 jaar oud, geboren op 04-06-1836 te Boornbergum, zoon van Arjen Jelkes MULDER en Trijntje Jitzes van der GAAST, overleden op 19-10-1881 te Boornbergum op 45-jarige leeftijd.
   5. m  Wytze Jans JONGSMA (zie IV.37).
   6. v  Antje Jans JONGSMA, veehoudster, geboren op 10-03-1845 te Opeinde, overleden op 15-06-1922 te Opeinde op 77-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-05-1866 te Smallingerland met Dirk Folkerts BRUINING, 34 jaar oud, geboren op 16-02-1832 te Surhuisterveen, zoon van Folkert Sjoerds BRUINING, vleeshouwer (1826), herborist, voerman, en Johanna Durks van der MOLEN, arbeidster, overleden op 09-09-1909 te Opeinde op 77-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.

III.29    Wytze Reinders JONGSMA, landbouwer, geboren 00-00-1811 te Opeinde, zoon van Reinder Tjeerds JONGSMA (De Jong) (zie II.3) en Antje Hendriks HOUWINK, boerin, overleden op 04-06-1898 te Suameer.
Gehuwd (1) op 10-05-1834 te Tietjerksteradeel met Froukje Wytzes de JONG, geboren rond 1811 te Suameer, dochter van Wytze Tjeerds de JONG, landbouwer, en Tjipkjen Hendriks HOUWINK, landbouwerse, overleden op 08-07-1836 te Suameer.
Gehuwd (2) op 21-01-1837 te Tietjerksteradeel met Antje Johannes HEDDEMA, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1815 te Suameer, dochter van Johannes Hedzers HEDDEMA, boer, en Grietje Hendriks HOUWINK, boerin, overleden op 23-01-1892 te Suameer op 76-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Reinder Wytzes JONGSMA, geboren op 29-01-1835 te Tietjerksteradeel, overleden op 02-04-1835 te Tietjerksteradeel, 63 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Reinder Wytzes JONGSMA (zie IV.42).

IV.5    Geert Sikkes JONGSMA (De Jong), arbeider, boerenknecht, geboren op 28-06-1816 te Suameer, zoon van Sikke Paulus JONGSMA (zie III.7) en Lolkje Geerts de VRIES, overleden op 30-12-1891 te Suameer op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1839 te Tietjerksteradeel met Tjitske Michiels KUIPERS, 21 jaar oud, geboren op 23-11-1817 te Eestrum, dochter van Michiel Sybes KUIPERS, arbeider, en Grietje Wytzes HAMSTRA, overleden op 09-06-1898 te Suameer op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lolkje Geerts JONGSMA, geboren op 28-05-1840 te Suameer, overleden op 10-12-1929 te Suameer op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Tietjerksteradeel met Pieter Bouwes BOUMA, 42 jaar oud, geboren op 17-06-1832 te Suameer, zoon van Bouwe Pieters BOUMA, arbeider, en Aukje Sjoerds DIJKSTRA (Akke), overleden op 01-03-1922 te Suameer op 89-jarige leeftijd.
   2. v  Grietje Geerts JONGSMA, geboren op 11-09-1842 te Suameer, overleden op 12-04-1924 te Suameer op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-09-1866 te Tietjerksteradeel met Hessel Feikes VISSER, 26 jaar oud, geboren op 23-02-1840 te Garijp, zoon van Feike Gerbens VISSER en Janke Hessels POSTMA, overleden op 29-11-1898 te Garijp op 58-jarige leeftijd.
   3. m  Sikke Geerts JONGSMA, geboren op 13-02-1845 te Suameer, overleden op 23-02-1919 om 05.00 uur te Suameer op 74-jarige leeftijd.
Ongehuwd.

IV.17    Reinder Geerts JONGSMA, landbouwer, geboren op 23-01-1832 te Suameer, zoon van Geert Reinders JONGSMA (zie III.23) en Trijntje Tjeerds HIDDEMA, overleden op 30-04-1909 te Suameer op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Tietjerksteradeel met Aaltje Jans de HAAN, 22 jaar oud, geboren op 08-09-1845 te Harkema-Opeinde, dochter van Jan Edzes de HAAN, boerenknecht, arbeider, en Dieuwke Fokkes VEENSTRA, arbeidster, overleden op 09-06-1908 te Suameer op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert Reinders JONGSMA (zie V.6).
   2. m  Jan Reinders JONGSMA (zie V.8).
   3. v  Dieuwke Reinders JONGSMA, geboren op 17-01-1875 te Suameer, overleden op 17-07-1940 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, na een smartelijk geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-12-1894 te Tietjerksteradeel met Dirk Alderts ROBIJN, 21 jaar oud, geboren op 15-11-1873 te Bergum, zoon van Aldert Fokkes ROBIJN, arbeider, en Trijntje Fokkes BOOMSMA, overleden op 18-04-1939 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd.
   4. v  Trijntje Reinders JONGSMA, geboren op 31-05-1880 te Suameer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Tietjerksteradeel met Jacob Jacobs KLOOSTERMAN, 27 jaar oud, geboren op 10-10-1878 te Suameer, zoon van Jacob Taekes KLOOSTERMAN en Trijntje Jacobs van der VEEN, overleden op 18-05-1928 te Suameer op 49-jarige leeftijd.
   5. v  Janke Reinders JONGSMA, geboren op 27-05-1882 te Suameer, overleden op 14-11-1911 te Suameer op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-06-1904 te Tietjerksteradeel met Jelle HOEKSTRA, 30 jaar oud, geboren op 25-03-1874 te Bergum, zoon van N.N. en Janke Jelles HOEKSTRA.

IV.22    Tjeerd Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 20-01-1838 te Suameer, zoon van Geert Reinders JONGSMA (zie III.23) en Trijntje Tjeerds HIDDEMA, overleden op 22-04-1876 te Hoorn op 38-jarige leeftijd.
RAF toegang 50-01 nr. 1016 4413: veroordeeld wegens diefstal van vee uit de weide na tot een correctionele straf van langer dan één jaar te zijn veroordeeld geweest; vonnis gerechtshof te Leeuwarden d.d. 17-10-1870: 5 jaar tuchthuisstraf, strafgevangenis Leeuwarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-10-1861 te Tietjerksteradeel, gescheiden na 9 jaar op 04-04-1871 te Leeuwarden, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Aaltje Alberts de JONG, arbeidster, naaister, geboren op 10-03-1839 te Oudega, dochter van Albert Folkerts de JONG en Aukjen Jans KOOI (Akke), overleden op 26-12-1927 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 68-jarige leeftijd op 08-06-1907 te Leeuwarden met Simon Joannes VRIJDAAL, gemeentereiniger, geboren rond 1837 te Groningen, zoon van Joannes Gerardus VRIJDAAL en Maria Elisabeth RIGSTEIN, overleden voor 1927.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert Tjeerds JONGSMA (zie V.16).
   2. m  Albert Tjeerds JONGSMA (zie V.18).
   3. m  Reinder Tjeerds JONGSMA (zie V.20).
   4. m  Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.22).
   5. v  Akke Tjeerds JONGSMA, geboren op 30-04-1870 te Suameer, overleden op 06-01-1872 te Suameer op 1-jarige leeftijd.

IV.26    Wytze Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 22-01-1842 te Suameer, zoon van Geert Reinders JONGSMA (zie III.23) en Trijntje Tjeerds HIDDEMA, overleden op 08-01-1894 te Suameer op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-09-1867 te Tietjerksteradeel, gescheiden na 21 jaar op 21-01-1889 te Tietjerksteradeel, vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 15-11-1888, ten verzoeke van de vrouw. Echtgenote is Froukje Geerts de JONG, arbeidster, geboren op 17-01-1850 te Bergum, dochter van Geert Wytzes JONGSMA (De Jong), arbeider, en Minke Hendriks de JONG, overleden op 10-01-1921 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.
{Zij is later samenwonend rond 1876 met N.N.. Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-02-1890 te Tietjerksteradeel met Sybren Geerts VENEMA, 46 jaar oud, schipper, geboren op 24-04-1843 te Hardegarijp, zoon van Geert Jans VENEMA en Geertje Hendriks BOSMA, overleden op 08-11-1916 te Dantumadeel op 73-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje Wytzes JONGSMA, geboren op 09-12-1867 te Suameer, overleden op 27-11-1931 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 20-10-1888 te Dantumadeel met Harke Siedzes WIERSMA, 22 jaar oud, geboren op 26-10-1865 te Driesum, zoon van Sieds Jilles WIERSMA en Trijntje Harkes EISMA, overleden op 01-03-1925 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 15-09-1929 te Leeuwarden met Gerrit Jacobs van der SCHAAF, arbeider, geboren rond 1874 te Midlum, zoon van Jacob Pieters van der SCHAAF en Froukje Pieters POSTMA, overleden 00-02-1933 te Leeuwarden.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1900 met Minke van der VEEN, overleden voor 1929. Hij is later gehuwd ca. 1931 met F. VISSER.}
   2. m  Geert Wytzes JONGSMA (zie V.28).
   3. v  Minke Wytzes JONGSMA, geboren op 16-06-1872 te Suameer, overleden op 28-10-1941 te Cornjum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1901 te Leeuwarderadeel met Johannes Jacobs VOERSMA, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 12-12-1876 te Jelsum, zoon van Jacob Johannes VOERSMA en Froukje Jochums KEUNING, overleden op 17-02-1960 te Cornjum op 83-jarige leeftijd.
   4. m  Reinder Wytzes JONGSMA, geboren op 14-02-1875 te Suameer, overleden op 31-03-1877 te Suameer op 2-jarige leeftijd.
   5. m  Pieter Wytzes JONGSMA, geboren op 18-06-1877 te Suameer, overleden op 08-06-1966 op 88-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Dantumadeel met Geertje Doeijes VELLINGA, 19 jaar oud, geboren op 20-07-1897 te Bergum, dochter van Doeije Klazes VELLINGA en Marijke VENEMA, overleden op 16-06-1921 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd.
Relatie (2) met N.N. WENZLAWSKI.

IV.32    Reinder Jans JONGSMA, veehouder, geboren op 04-10-1833 te De Tike onder Opeinde, zoon van Jan Reinders JONGSMA (zie III.26) en Antje Hendriks de JONG, overleden op 18-04-1914 te Opeinde op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Smallingerland met Eetske Hillebrands BEERLINGS, 29 jaar oud, geboren op 10-01-1837 te Oudega, dochter van Hillebrand Cornelis BEERLINGS, gortmaker, grutter, koopman, landbouwer, molenaar, en Jantje Jans MULDER, overleden op 29-03-1917 te Oudega op 80-jarige leeftijd, in huis nr. 57.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje Reinders JONGSMA, geboren op 12-07-1867 te Nijega, overleden op 29-06-1868 te Nijega, 353 dagen oud.
   2. m  Jan Reinders JONGSMA (zie V.37).
   3. m  Hillebrand Reinders JONGSMA (zie V.39).
   4. m  Hendrik Reinders JONGSMA, geboren op 04-03-1874 om 15.00 uur te Opeinde, overleden op 15-07-1874 te Opeinde, 133 dagen oud.
   5. v  Jantje Reinders JONGSMA, geboren op 24-03-1876 te Opeinde, overleden op 10-11-1920 te Opeinde op 44-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1904 te Smallingerland met Folkert Riemers RIEMERSMA, 32 jaar oud, geboren op 29-02-1872 te Garijp, zoon van Riemer Taedes RIEMERSMA, landbouwer, veehouder, en Grietje Joukes BOELENS, dienstmeid, overleden op 15-08-1944 te Opeinde op 72-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
   6. m  Hendrik Reinders JONGSMA, geboren op 03-02-1882 te Opeinde, overleden op 29-03-1885 te Opeinde op 3-jarige leeftijd.
   7. m  Jelke Reinders JONGSMA, geboren op 03-02-1882 te Opeinde.

IV.37    Wytze Jans JONGSMA, boerenknecht, winkelier, geboren op 15-01-1842 te Opeinde, zoon van Jan Reinders JONGSMA (zie III.26) en Antje Hendriks de JONG, overleden op 25-10-1870 te Nijega op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1865 te Smallingerland met Aaltje Harmens de JONG, 20 jaar oud, winkelierster, geboren op 23-02-1845 te Oudega, dochter van Harmen Folkerts de JONG, landbouwer, en Aukje Wytzes (Akke) BRANDSMA, overleden op 29-06-1920 te Opeinde op 75-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-11-1871 te Smallingerland met Bouwe Gerbens TIEKSTRA, 31 jaar oud, geboren op 05-09-1840 te Garijp, zoon van Gerben Bouwes TIEKSTRA, arbeider, en Wytske Paulus PAULUSMA, overleden op 03-01-1917 te Smallingerland op 76-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan Wytzes JONGSMA (zie V.46).
   2. v  Akke Wytzes JONGSMA, geboren op 22-11-1867 te Oudega, overleden op 03-08-1937 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Tietjerksteradeel met Pieter Eintes BOUMA, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 21-12-1864 te Garijp, zoon van Einte Sipkes BOUMA, arbeider, en Fokjen Kornelis PRAAMSTRA, overleden op 05-11-1941 te Garijp op 76-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
   3. v  Antje Wytzes JONGSMA, geboren op 16-04-1869 te Oudega, overleden op 10-09-1869 te Oudega, 147 dagen oud.

IV.42    Reinder Wytzes JONGSMA, landbouwer, geboren op 13-07-1837 te Suameer, zoon van Wytze Reinders JONGSMA (zie III.29) en Antje Johannes HEDDEMA, overleden op 20-04-1909 te Suameer op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 27-06-1868 te Achtkarspelen, gescheiden na 21 jaar op 02-09-1889 te Tietjerksteradeel, vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 20-06-1889, op de vordering van de man. Echtgenote is Trijntje Simons de VRIES, geboren op 26-12-1840 te Twijzel, dochter van Simon Jans de VRIES en Nieske Lubbes van der LEIJ, landbouwerse.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 12-03-1892 te Tietjerksteradeel met Janna Wolters van den BERG, 22 jaar oud, geboren op 11-09-1869 te De Wilp, dochter van Wolter van den BERG, landbouwer, en Wopkje HEINSTRA, overleden op 11-01-1938 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 20-01-1912 te Smallingerland met Hans Jelles GROS, 30 jaar oud, geboren op 01-06-1881 te Roodkerk, zoon van Jelle Hendriks GROS en Jitske Jans van der LEI.}
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Wytze Reinders JONGSMA, geboren op 12-07-1894 te Suameer, overleden op 08-10-1895 te Suameer op 1-jarige leeftijd.
   2. v  Antje Wopkje Reinders JONGSMA, geboren op 29-07-1897 te Suameer, overleden op 01-04-1973 te Buitenpost op 75-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1973 te Buitenpost.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1921 te Tietjerksteradeel met Rienk Annes JACOBI, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 02-06-1896 te Nijega, zoon van Anne J. JACOBI en Gooitske Bartels de BOER, overleden op 27-10-1980 te Noordbergum op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1980 te Buitenpost.
   3. v  Wopkje Antje JONGSMA, geboren op 05-03-1900 te Suameer, overleden op 22-06-1979 te Surhuisterveen op 79-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1979 te Drachtstercompagnie.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1923 te Tietjerksteradeel met Jelle VEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 18-02-1901 te Drachtstercompagnie, zoon van Tjeerd Gurbes VEENSTRA en Jeltje Errits de JONG, overleden op 29-10-1996 te Surhuisterveen op 95-jarige leeftijd, begraven te Drachtstercompagnie.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   4. v  Wijtske JONGSMA, geboren op 28-10-1901 te Suameer, overleden op 30-09-1985 te Tzum op 83-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1985 te Suameer.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1923 te Tietjerksteradeel met Kornelis SIBMA, 21 jaar oud, veehouder, geboren op 05-07-1901 te Suameer, zoon van Wolter Melles SIBMA en Trijntje Kornelis van der WAL, overleden op 17-09-1974 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, na een ziekte van enkele dagen. Begraven op 20-09-1974 te Suameer.
   5. v  Jeltje JONGSMA, boerin, geboren op 19-12-1902 te De Tike onder Suameer, overleden op 28-03-1970 te Opeinde op 67-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1970 te Opeinde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1923 te Tietjerksteradeel met Boke van der BURG, 20 jaar oud, geboren op 03-06-1902 te Opeinde, zoon van Sjirk Bokes van der BURG en Elske HARMENZON, overleden op 02-11-1969 te Opeinde op 67-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1969 te Opeinde.

V.6    Geert Reinders JONGSMA, arbeider, zuivelarbeider, geboren op 19-09-1868 te Suameer, zoon van Reinder Geerts JONGSMA (zie IV.17) en Aaltje Jans de HAAN, overleden op 01-04-1956 te Jelsum op 87-jarige leeftijd, begraven te Britsum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1895 te Leeuwarderadeel met Jetske Pieters KUIPER, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1873 te Jelsum, dochter van Pieter Sytzes KUIPER en Jeltje Rinzes FEENSTRA, overleden op 25-12-1963 te Britsum op 90-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1963 te Britsum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jeltje Geerts JONGSMA, geboren op 09-03-1896 te Oudkerk, overleden op 14-04-1968 te Bolsward op 72-jarige leeftijd, in "Bloemkamp", na een langdurig lijden. Begraven op 18-04-1968 te Vrouwenparochie.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-11-1921 te Leeuwarderadeel met Dirk Paulus STAP, 24 jaar oud, geboren op 14-11-1896 te Vrouwenparochie, zoon van Paulus STAP en Maatje PLANTINGA, overleden op 23-07-1978 te Sint Annaparochie op 81-jarige leeftijd, in "De Vlaswiek". Begraven op 26-07-1978 te Vrouwenparochie.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2. m  Reinder Geerts JONGSMA (zie VI.3).
   3. v  Aaltje JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-08-1900 te Jelsum, overleden op 17-08-1989 te Hallum op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-08-1989 te Hallum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1924 te Ferwerderadeel met Gerrit Fokkes HOEKSTRA, 25 jaar oud, landarbeider, geboren op 13-06-1898 te Hallum, zoon van Fokke HOEKSTRA, arbeider, en Antje BRAAKSMA, overleden op 12-08-1962 te Hallum op 64-jarige leeftijd, begraven op 16-08-1962 te Hallum.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
Pleegvader van: J. Veldmeijer-Pijnaken/W. Veldmeyer, wonende (1989) Amersfoort, Uilenspiegelstraat 12.
   4. m  Pieter JONGSMA, arbeider, geboren op 15-10-1902 te Jelsum, overleden op 01-12-1919 om 17.00 uur te Britsum op 17-jarige leeftijd, na een zeer korte ongesteldheid. Begraven te Britsum.
   5. v  Gelske JONGSMA, dienstbode, geboren op 02-07-1905 om 10.00 uur te Britsum, overleden op 28-02-1970 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis. Gecremeerd op 04-03-1970 te Groningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1928 te Het Bildt met Jurjen IEDEMA, werkman, geboren rond 1904 te Vrouwenparochie, zoon van Thijs Jurjens IEDEMA, werkman, en Maaike Gerbens de JONG, overleden op 19-07-1987 te Oudebildtzijl, gecremeerd op 23-07-1987 te Goutum.
{Hij had ook ooit een relatie met Tietje van der WOUDE, geboren op 29-05-1920 te Aalzum, overleden op 14-02-2011 te Sint Annaparochie op 90-jarige leeftijd, begraven op 18-02-2011 te Sint Annaparochie.}
   6. v  Dieuwke JONGSMA, dienstbode, geboren op 21-11-1907 te Britsum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-06-1934 te Leeuwarderadeel met Anthoon PLANTINGA, geboren rond 1906, overleden op 18-01-1985 te Hoorn, na een korte, maar liefdevolle verzorging in verpleegtehuis Lindendael. Gecremeerd op 21-01-1985 te Schagen.
   7. v  Trijntje JONGSMA, geboren op 28-07-1910 te Britsum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1939 te Het Bildt met Kornelis KIKSTRA, 26 jaar oud, landarbeider, geboren op 14-12-1912 te Beetgum, zoon van Willem Kornelis KIKSTRA, arbeider, landarbeider, en Tietje Hendriks van der LEEST, overleden voor 1989.
   8. v  Jantje JONGSMA, geboren op 31-08-1913 te Britsum.
Gehuwd 00-08-1940 te Leeuwarderadeel met Arjen Pieter LEEGWATER, geboren rond 1905.
   9. v  Janke JONGSMA, geboren op 10-08-1917 te Britsum, overleden op 26-11-2004 te Den Oever op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Minne JELLEMA, geboren op 13-04-1918 te Scharl, overleden op 22-02-2004 te Den Oever op 85-jarige leeftijd.

V.8    Jan Reinders JONGSMA, arbeider, geboren op 20-06-1871 te Suameer, zoon van Reinder Geerts JONGSMA (zie IV.17) en Aaltje Jans de HAAN, overleden op 07-11-1936 te Suameer op 65-jarige leeftijd. Zaterdagmiddag reed de 65-jarige boerenarbeider J. Jongsma, wonende te Suameer, in dienst bij de veehoudster wed. S.P. Hoekstra aldaar, met paard en wagen, toen het dier plotseling op hol sloeg. J. viel van de wagen en kwam onder de wielen terecht. De ongelukkige was op slag dood.
Bron: De Tijd d.d. 08-11-1936.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1899 te Tietjerksteradeel met Imke Harmens BOELENS, 30 jaar oud, geboren op 15-07-1868 te Oostermeer, dochter van Harmen Boeles BOELENS, arbeider, boerenknecht, en Romkjen Alles YTSMA, dienstmeid, overleden op 27-11-1960 te Berlikum op 92-jarige leeftijd, in het Rusthuis.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje Jans JONGSMA, geboren op 21-06-1899 te Suameer, overleden op 17-02-1956 te Suameer op 56-jarige leeftijd, begraven te Garijp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-05-1920 te Tietjerksteradeel met Tamme Hedzers HOOIJENGA, 23 jaar oud, geboren op 11-01-1897 te Garijp, zoon van Hedzer Tammes HOOIJENGA en Nantje Wytses GEERTSMA, overleden op 29-09-1980 te Garijp op 83-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1980 te Garijp.
   2. v  Romkje JONGSMA, geboren op 15-11-1901 te Suameer, overleden op 07-04-1905 te Suameer op 3-jarige leeftijd.
   3. m  Romke JONGSMA (zie VI.22).
   4. m  Reinder JONGSMA (zie VI.25).

V.16    Geert Tjeerds JONGSMA, geboren op 15-08-1862 te Suameer, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie IV.22) en Aaltje Alberts de JONG, arbeidster, naaister, overleden op 03-05-1893 te Nijega op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Smallingerland met Baukjen Roels TIEKSTRA, 26 jaar oud, werkster, geboren op 02-10-1857 te Nijega, dochter van Roel Hendriks TIEKSTRA en Rinskje Johannes KATS, overleden op 14-11-1939 te Nijega op 82-jarige leeftijd.
{Zij had ook ooit een relatie met N.N..}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd Geerts JONGSMA (zie VI.27).
   2. v  Rinske Geerts JONGSMA, geboren op 22-12-1887 te Nijega, overleden op 28-11-1918 om 10.30 uur te Tirns op 30-jarige leeftijd, begraven te Tirns.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-05-1908 te Tietjerksteradeel met Gerrit Gerrits ADEMA, 27 jaar oud, geboren op 21-06-1880 te Garijp, zoon van Gerrit Gerrits ADEMA en Antje Johannes de GRAAF, overleden op 08-10-1956 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, begraven te Tirns.
   3. v  Aaltje Geerts JONGSMA, geboren op 07-06-1890 te Nijega, overleden op 14-02-1950 te Nijega op 59-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-09-1916 te Tietjerksteradeel met Ale Hylkes VISSER, 30 jaar oud, geboren op 05-04-1886 te Rinsumageest, zoon van Hylke Folkerts VISSER en Bertje Paulus PAULUSMA, overleden op 17-03-1938 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd voor 1915 met H. van der BEEK, overleden voor 1916.}
   4. m  Roel Geerts JONGSMA (zie VI.33).

V.18    Albert Tjeerds JONGSMA, arbeider, geboren op 31-01-1864 te Suameer, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie IV.22) en Aaltje Alberts de JONG, arbeidster, naaister, overleden voor 1924.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1892 te Smallingerland met Tjitske Jans de VRIES, 20 jaar oud, geboren op 06-06-1871 te Ureterp, dochter van Jan Gerbens de VRIES en Jantje Willems DOORNBOS, overleden voor 1924.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Jantje Alberts JONGSMA (zie VI.36).
   2. v  Aaltje Alberts JONGSMA, geboren op 23-05-1894 te Ureterp, overleden op 27-06-1894 om 21.30 uur te Ureterp, 35 dagen oud.
   3. v  Aaltje Alberts JONGSMA, geboren op 31-03-1895 te Ureterp, overleden op 26-01-1944 te Nijega op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-12-1916 te Smallingerland met Engbert Jans van der VEEN, 45 jaar oud, geboren op 01-03-1871 te Drachten, zoon van Jan Oebeles van der VEEN en Grietje Engberts VELZING, overleden na 1944.
   4. v  Martzen Alberts JONGSMA, geboren op 08-06-1896 te Drachten, overleden op 13-09-1896 te Drachten, 97 dagen oud.
   5. m  Tjeerd Alberts JONGSMA (zie VI.42).
   6. v  Martzen Alberts JONGSMA (Martje), geboren op 29-12-1899 te Drachten, overleden op 29-01-1972 te Sneek op 72-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 02-02-1972 te Workum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1924 te Workum met Douwe Kornelis IJNTEMA, 26 jaar oud, geboren op 21-12-1897 te Koudum, zoon van Kornelis IJNTEMA en Martje BAKKER, overleden op 25-12-1983 te Workum op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-12-1983 te Goutum.
   7. m  Lvl. kind, geboren op 30-12-1901 te Lemmer, overleden op 30-12-1901 te Lemmer, 0 dagen oud.
   8. v  Jeltje JONGSMA, geboren op 09-12-1902 te Echten, overleden op 24-11-1953 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1927 te Smallingerland met Jan KUPERUS, 25 jaar oud, commies bij 's rijksbelastingen, geboren op 11-07-1901 te Drachten, zoon van Wobbe Jans KUPERUS, opperman, en Tetje Sjoerds de VRIES, overleden op 21-02-1970 op 68-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam.
   9. v  Willemke JONGSMA, geboren op 17-11-1904 te Bovenknijpe, overleden op 27-07-1979 te Drachten op 74-jarige leeftijd, in Bertilla, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 31-07-1979 te Goutum.
Gehuwd met Friedrich (Frits) KOOPMANS, geboren op 23-03-1907 te Asseln (Duitsland), zoon van Ruurd KOOPMANS en Martje KRIST, overleden op 03-07-1976 te Drachten op 69-jarige leeftijd, in Bertilla. Gecremeerd op 07-07-1976 te Goutum.
   10. m  Jan JONGSMA (zie VI.50).
   11. m  Reynder JONGSMA (zie VI.52).

V.20    Reinder Tjeerds JONGSMA, arbeider, geboren op 06-10-1865 te Suameer, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie IV.22) en Aaltje Alberts de JONG, arbeidster, naaister, overleden op 24-01-1933 om 14.00 uur te Suameer op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-12-1900 te Tietjerksteradeel met Korneliske Melles van der WAL, 34 jaar oud, arbeidster, geboren op 03-03-1866 te Suameer, dochter van Melle Jelles van der WAL, arbeider, en Froukje Hendriks de JONG, overleden op 30-05-1936 te Suameer op 70-jarige leeftijd.
{Zij was eerder samenwonend rond 1884 met N.N..}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd JONGSMA, geboren op 14-04-1902 te Suameer, overleden op 16-04-1902 te Suameer, 2 dagen oud.
   2. m  Tjeerd JONGSMA, geboren op 17-07-1903 te Suameer.
   3. m  Melle JONGSMA, geboren 00-12-1905 te Suameer, overleden op 26-02-1906 te Suameer.
   4. v  Aaltje JONGSMA, geboren op 24-03-1908 te Suameer, overleden op 03-07-2002 te Drachten op 94-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-03-1926 te Tietjerksteradeel met Bartele KOOISTRA, 23 jaar oud, arbeider, landarbeider, veehouder, jager, geboren op 15-12-1902 te Opeinde, zoon van Eelke Barteles KOOISTRA, arbeider, en Grietje Louws WOBBES, dienstbode, overleden op 22-11-1994 te Drachten op 91-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1994 te Opeinde.

V.22    Jan Tjeerds JONGSMA, arbeider, geboren op 05-09-1868 te Suameer, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie IV.22) en Aaltje Alberts de JONG, arbeidster, naaister, overleden op 07-03-1948 te Harlingen op 79-jarige leeftijd, na een liefdevolle verpleging in de St. Jozefs Stichting.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Tietjerksteradeel met Neeltje Wolters FENNEMA, 25 jaar oud, geboren op 27-07-1875 te Suameer, dochter van Wolter Folkerts FENNEMA en Janke Harkes van der MEULEN, overleden op 16-12-1956 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd JONGSMA (zie VI.59).
   2. m  Wolter JONGSMA (zie VI.61).
   3. m  Geert JONGSMA (zie VI.63).
   4. v  Janke JONGSMA, geboren op 07-07-1913 te Nijega.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1934 te Barradeel met Rommert BOOMSMA, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1910 te Tzummarum, zoon van Marten Aarts BOOMSMA en Johanna Rommerts HAARSMA, overleden 00-00-1983 te Brantford, Brant Co., ON (Canada), begraven te Brantford, Brant Co., ON (Canada).

V.28    Geert Wytzes JONGSMA, arbeider, geboren op 06-01-1870 te Suameer, zoon van Wytze Geerts JONGSMA (zie IV.26) en Froukje Geerts de JONG, arbeidster, overleden op 17-11-1944 te Veenwouden op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-05-1906 te Tietjerksteradeel met Diena Feijes HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 09-08-1877 te Veenwouden, dochter van Feije Jelles HOEKSTRA, arbeider, en Antje Gerrits van der WOUDE, overleden op 28-12-1958 te Bergum op 81-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven op 02-01-1959 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wijtze JONGSMA (zie VI.67).
   2. v  Antje JONGSMA, geboren rond 1910, overleden op 18-03-1913 te Veenwouden.
   3. v  Froukje JONGSMA, geboren op 04-07-1910 te Hardegarijp, overleden op 05-02-1981 te Bergum op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1933 te Tietjerksteradeel met Jan VEENSTRA, 30 jaar oud, melkventer, geboren op 26-09-1902 te Giekerk, zoon van J.J. VEENSTRA en Neeltje KOOISTRA, overleden op 26-10-1973 te Bergum op 71-jarige leeftijd, in Hillemastate, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 29-10-1973 te Goutum.
   4. v  Beitske JONGSMA, geboren op 09-06-1912 te Veenwouden, overleden op 10-09-1978 te Sneek op 66-jarige leeftijd, begraven op 14-09-1978 te Surhuisterveen.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 28-05-1936 met Lieuwe POELSTRA, 25 jaar oud, bakkersknecht, fabrieksarbeider Riemersma BV, geboren op 08-10-1910 om 11.00 uur te Eestrum, zoon van Lippe Lieuwes POELSTRA, arbeider, en Berber Hendriks van DIJK, overleden op 19-10-1967 te Surhuisterveen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1967 te Surhuisterveen.
Samenwonend (2) ca. 1970 met Cornelis KINDERMANS, geboren rond 1907, overleden op 14-08-1972.
Gehuwd (3) 00-09-1975 te Gaasterland met Popke VISSER, geboren rond 1908, overleden op 03-04-1980 te Scharnegoutum, na een tragisch ongeluk.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1930 met Tjiets VISSER.}
   5. v  Antje JONGSMA, geboren op 15-11-1913 te Hardegarijp, overleden op 23-01-1950 te Leeuwarden op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-04-1937 te Tietjerksteradeel met Homme Cornelis HALBESMA, 24 jaar oud, winkelier, slager, laborant, geboren op 14-07-1912 te Stiens, zoon van Jan Hommes HALBESMA, landbouwer, en Antje Cornelis NOORDENBOS, overleden op 03-04-1991 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-04-1991 te Goutum.
{Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 24-02-1954 te Leeuwarden met Adriaantje Geeske KOOISTRA, 31 jaar oud, geboren op 02-08-1922 te Wijns, dochter van Jacob Roelofs KOOISTRA, melkcontroleur, en Loltje Fokkes HOEKSMA.}
   6. m  Feije JONGSMA, medewerker Electro Blikfabriek, Leeuwarden, geboren 00-08-1916 te Veenwouden, overleden op 19-06-1931 te Leeuwarden. Nekkramp.
Te Veenwoudsterwal is bij den 14-jarigen jongen Feije G. Jongsma nekkramp geconstateerd. De patiënt is naar een ziekeninrichting te Leeuwarden overgebracht, waar hij na een hevig lijden van drie dagen is overleden.
Bron: Limburgsch Dagblad d.d. 25-06-1931.
   7. m  Pieter JONGSMA, geboren 00-04-1919 te Veenwouden, overleden op 01-05-1919 te Veenwouden.

V.37    Jan Reinders JONGSMA, veehouder, koopman, geboren op 20-05-1869 te Nijega, zoon van Reinder Jans JONGSMA (zie IV.32) en Eetske Hillebrands BEERLINGS, overleden op 15-01-1943 te Opeinde op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1900 te Smallingerland met Antje Ritskes VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 14-12-1875 te Opeinde, dochter van Ritske Teunis VEENSTRA en Hiltje Pieters de VRIES, overleden op 27-08-1949 te Nijega op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Eetske JONGSMA, geboren op 21-12-1901 te Opeinde, overleden op 12-01-1958 te De Tike op 56-jarige leeftijd, begraven te Nijega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1928 te Smallingerland met Wietze ZUIDERVELD, 27 jaar oud, veehouder, geboren op 16-06-1900 te Nijega, zoon van Jochum IJsbrands ZUIDERVELD, veehouder, en Tjitske Jelles de VRIES, overleden 00-00-1981 te Nijega.
   2. v  Hiltje JONGSMA, geboren op 16-03-1904 te Opeinde, overleden op 15-10-1987 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1987 te Ermelo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1930 te Smallingerland met Johannes de VRIES, 27 jaar oud, directeur Huize Romsicht (Christelijke Verpleeg- en Verzorgingsinrichting), geboren op 30-06-1902 te Oudega, zoon van Klaas de VRIES, schipper, en Grietje SCHOKKER, overleden op 02-02-1993 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1993 te Ermelo.
   3. m  Reinder JONGSMA (zie VI.84).

V.39    Hillebrand Reinders JONGSMA, landbouwer, geboren op 08-12-1871 te Opeinde, zoon van Reinder Jans JONGSMA (zie IV.32) en Eetske Hillebrands BEERLINGS, overleden op 14-06-1936 te Opeinde op 64-jarige leeftijd, begraven te Suameer.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 17-05-1913 te Smallingerland met Lykeltje Hendrika Hendriks HEDDEMA, 30 jaar oud, geboren op 25-12-1882 te Suameer, dochter van Hendrik Hendriks HEDDEMA en Antje Alberts de BOER, overleden op 30-04-1970 te Suameer op 87-jarige leeftijd, begraven te Suameer.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje JONGSMA, geboren op 27-03-1914 te Opeinde, overleden op 25-06-1990 te Opeinde op 76-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-02-1937 te Smallingerland met Klaas Pieters JANSMA, 46 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-03-1890 te Opeinde, zoon van Pieter Jans JANSMA en Grietje Pieters van der BRUG, overleden op 09-02-1969 te Opeinde op 78-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
   2. v  Eetske JONGSMA (zie VI.89).
   3. m  Hendrik JONGSMA (zie VI.91).

V.46    Jan Wytzes JONGSMA, arbeider, landarbeider, geboren op 31-01-1866 te Oudega, zoon van Wytze Jans JONGSMA (zie IV.37) en Aaltje Harmens de JONG, winkelierster, overleden op 18-06-1948 te Oudega op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Tietjerksteradeel met Jacobje Wiebes (Cobe) BARON, 20 jaar oud, geboren op 19-09-1874 te De Wilp, dochter van Wiebe Wietzes BARON, arbeider, schipper, en Dieuwke Johannes VENINGA, overleden op 04-06-1949 te Oudega op 74-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Dieuwke Jans JONGSMA, geboren op 17-04-1896 te Nijega, overleden op 26-01-1974 te Drachten op 77-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-07-1920 te Smallingerland met Jacobus Jacobs BOUMA, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-01-1892 te Oudega, zoon van Jacob BOUMA en Angenietje HUISMAN, overleden op 07-01-1980 te Drachten op 87-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
   2. v  Aaltje Jans JONGSMA, geboren op 17-12-1897 te Nijega, overleden op 02-05-1982 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1919 te Smallingerland met Douwe Melles SIBMA, 37 jaar oud, veehouder, geboren op 13-03-1882 te Garijp, zoon van Melle Douwes SIBMA, landbouwer, en Tjitske Jans DEELSTRA, overleden op 14-08-1959 te Oudega op 77-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
   3. m  Wietze Jans JONGSMA (zie VI.97).
   4. m  Wiebe JONGSMA (zie VI.99).
   5. v  Akke JONGSMA, geboren op 22-06-1905 te Opeinde, overleden 00-11-1994 te Drachten.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-04-1925 te Smallingerland met Jacob PAULUSMA, 24 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 18-04-1900 te Nijega, zoon van Rypke Pieters PAULUSMA, arbeider, landbouwer, en Attje Wyberens PIJL, dienstmeid, overleden op 11-03-1978 te Drachten op 77-jarige leeftijd.
   6. m  Johannes JONGSMA (zie VI.103).
   7. m  Gerben JONGSMA (zie VI.105).
   8. v  Wietske JONGSMA, geboren op 09-03-1913 te Oudega, overleden op 29-09-2004 te Drachten op 91-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1935 te Smallingerland met Fokke de JONG, 25 jaar oud, landarbeider, veehouder, geboren op 16-01-1910 te Eernewoude, zoon van Willem Piebes de JONG en Antje Sybrens van der WERF, overleden op 25-06-1988 te Oudega op 78-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
   9. v  Antje (Anna) JONGSMA, geboren op 09-11-1915 te Oudega, overleden op 26-09-2008 te Long Sault, ON (Canada) op 92-jarige leeftijd, begraven op 01-10-2008 te Williamsburg, ON (Canada).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1940 te Smallingerland met Roelof de JONG, 24 jaar oud, geboren op 27-12-1915 te Oudega, zoon van Willem Piebes de JONG en Antje Sybrens van der WERF, overleden 00-07-2003.

VI.3    Reinder Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 20-08-1898 te Oudkerk, zoon van Geert Reinders JONGSMA (zie V.6) en Jetske Pieters KUIPER, overleden op 25-07-1975 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1975 te Jelsum.
Veertig jaar onafgebroken lid van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB), 1967.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-06-1926 te Utingeradeel met Jeltje MULDER, 23 jaar oud, geboren op 21-09-1902 te Oldeboorn, dochter van Abe Theunis MULDER en Gelske KUIPERS, overleden op 29-03-1940 te Leeuwarden op 37-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een korte ongesteldheid. Begraven te Jelsum.
Secretaresse Sociaal Democratische Vrouwenclub der S.D.A.P. afd. Jelsum-Cornjum.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 28-04-1943 te Leeuwarderadeel met Nieske BONNEMA, 32 jaar oud, geboren op 15-03-1911 te Leeuwarderadeel, dochter van Abe BONNEMA en Renske DIJKSTRA, overleden op 27-06-1989 te Stiens op 78-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1989 te Jelsum.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Geert JONGSMA (zie VII.1).

VI.22    Romke JONGSMA, arbeider, landarbeider, boerenknecht, geboren op 01-04-1906 te Suameer, zoon van Jan Reinders JONGSMA (zie V.8) en Imke Harmens BOELENS, overleden op 31-01-1993 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1993 te Ferwerd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02-06-1928 te Smallingerland met Foekje MULDER, 23 jaar oud, geboren op 22-07-1904 te Boornbergum, dochter van Gerrit MULDER, arbeider, koopman, en Aukje JONKER, overleden op 29-06-1957 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) ca. 1960 met Janke HOEKSTRA, geboren op 14-11-1911 te Suameer, dochter van Jelle HOEKSTRA en Janke Reinders JONGSMA, overleden op 11-09-1997 te Ferwerd op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1997 te Ferwerd.
{Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-10-1931 te Tietjerksteradeel met Tiemen SPOELSTRA, 26 jaar oud, geboren op 11-09-1905 te Surhuisterveen, zoon van Rinze Tiemens SPOELSTRA, arbeider, en Dieuwke de HAAN, overleden op 13-08-1941 te Groningen op 35-jarige leeftijd, begraven te Eestrum.}
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Aukje JONGSMA, geboren op 04-09-1928 te De Blesse, overleden op 02-10-1994 te Enschede op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Pier BAKKER.
   2. v  Imke JONGSMA, geboren op 02-02-1930 te Peperga.
   3. m  Jan JONGSMA (zie VII.6).
   4. m  Homme JONGSMA, geboren 00-03-1934 te Suameer, overleden op 13-04-1935 te Suameer.
   5. m  Homme JONGSMA, medewerker huishoudelijke dienst Diaconessenhuis, geboren op 16-08-1936 te Suameer, overleden op 05-07-2004 te Zadov (Tsjechië) op 67-jarige leeftijd, tijdens een vakantie. Begraven op 12-07-2004 te Hurdegaryp.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 03-05-1995 (Vraag Homme Jongsma maar om een vuurtje).
Gehuwd 00-00-1962 te Leeuwarden met Akke VIJVER, geboren op 27-01-1929 te Leeuwarden, dochter van Jan VIJVER, bode bij de spaarbank, en Trijntje de GRAAF.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. {Zij was eerder samenwonend rond 1955 met N.N..}
   6. v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 27-01-1942 te Suameer.
Gehuwd (1) ca. 1965 met H. LOHUIS.
Relatie (2) met H. SPOELSTRA.
   7. m  Reinder JONGSMA (zie VII.14).

VI.25    Reinder JONGSMA, geboren op 06-12-1908 om 21.00 uur te Suameer, zoon van Jan Reinders JONGSMA (zie V.8) en Imke Harmens BOELENS, overleden op 31-08-1984 te Suameer op 75-jarige leeftijd, na enkele jaren van een moedig gedragen lijden. Begraven op 04-09-1984 te Suameer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1935 te Tietjerksteradeel met Grietje MULDER, 27 jaar oud, geboren op 06-05-1908 om 22.00 uur te Ureterp, dochter van Gerrit MULDER, arbeider, koopman, en Aukje JONKER, overleden op 14-10-1986 te Suameer op 78-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1986 te Suameer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA (zie VII.16).
   2. m  Homme JONGSMA (zie VII.18).

VI.27    Tjeerd Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 17-02-1885 te Nijega, zoon van Geert Tjeerds JONGSMA (zie V.16) en Baukjen Roels TIEKSTRA, werkster, overleden op 26-07-1967 te Witmarsum op 82-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1909 te Smallingerland met Judigje Gerrits ADEMA, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1887 te Garijp, dochter van Gerrit Gerrits ADEMA en Antje Johannes de GRAAF, overleden op 14-02-1976 te Harlingen op 88-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje JONGSMA, dienstbode, geboren op 20-04-1910 te Opeinde, overleden op 20-11-1957 te Heeg op 47-jarige leeftijd, begraven te Heeg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-12-1934 te Wymbritseradeel met Alle van der WERF, 30 jaar oud, geboren op 03-09-1904 te Heeg, overleden op 01-07-1982 te Heeg op 77-jarige leeftijd, begraven te Heeg.
   2. v  Baukje JONGSMA, geboren op 02-10-1911 om 20.00 uur te Tirns, overleden op 02-01-1985 te Harlingen op 73-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1985 te Zurich.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-06-1932 te Wonseradeel met Wiebe Cornelis bij de WEG, 25 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 24-10-1906 te Zurich, zoon van Poppe M. bij de WEG en Hinke ELGERSMA, overleden op 04-01-1977 te Harlingen op 70-jarige leeftijd, begraven te Zurich.
   3. v  Jantje JONGSMA, geboren op 01-10-1913 te Tirns, overleden op 17-11-1998 te Aylmer, ON (Canada) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1937 te Smallingerland met Bouwe BERGSMA, directeur zuivelfabriek, geboren op 22-04-1912 te Nijega, zoon van Evert Aans BERGSMA, arbeider, en Johanna Bouwes VEENSTRA.
   4. v  Geertje JONGSMA, geboren op 19-03-1915 te Tirns, overleden op 13-09-2012 te Witmarsum op 97-jarige leeftijd, begraven op 18-09-2012 te Witmarsum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1937 te Wonseradeel met Heimen STOFFELS, 33 jaar oud, geboren op 22-11-1903 te Witmarsum, zoon van Geurt Heimens STOFFELS en Johanna Gerhardia (Hanne) van TONGEREN, overleden op 11-09-1968 te Witmarsum op 64-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum.
   5. v  Rinske JONGSMA, geboren op 21-07-1916 te Tirns, overleden op 02-07-2002 te Sneek op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-07-2002 te Witmarsum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1941 te Wonseradeel met Rinze CUPERUS, 27 jaar oud, geboren op 22-07-1913 te Witmarsum, overleden op 24-06-1996 te Witmarsum op 82-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum.
   6. m  Geert JONGSMA (zie VII.31).
   7. v  Gerritje JONGSMA, geboren op 23-11-1919 te Tirns, overleden op 26-03-2013 te Heerenveen op 93-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum "Mariënbosch". Begraven op 02-04-2013 te Heerenveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-03-1944 te Wonseradeel met Hessel REITSMA, 27 jaar oud, geboren op 13-03-1917 te Witmarsum, overleden op 29-07-2004 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd, begraven op 03-08-2004 te Heerenveen.
   8. m  Gerrit JONGSMA (zie VII.35).

VI.33    Roel Geerts JONGSMA, landarbeider, geboren op 18-07-1892 te Nijega, zoon van Geert Tjeerds JONGSMA (zie V.16) en Baukjen Roels TIEKSTRA, werkster, overleden 00-01-1953 te Drachten, begraven te Nijega.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23-07-1936 te Tietjerksteradeel met Joukje Jelles van der MEER, 41 jaar oud, geboren op 21-01-1895 te Drachten, dochter van Jelle Johannes van der MEER en Minke Linzes de JONG, overleden 00-04-1974 te Drachten.
{Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-07-1914 te Smallingerland met Taeke Aans BERGSMA, geboren rond 1892 te Nijega, zoon van Aan BERGSMA en Antje Iebes van der HEI, overleden voor 1936.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert JONGSMA, geboren op 18-09-1937 te Suameer, overleden op 26-03-1959 op 21-jarige leeftijd, begraven te Nijega.
Gehuwd met Atje PAULUSMA.

VI.36    Jantje Alberts JONGSMA, geboren op 12-04-1893 te Ureterp, dochter van Albert Tjeerds JONGSMA (zie V.18) en Tjitske Jans de VRIES, overleden op 27-04-1975 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Samenwonend (1) rond 1913 met N.N..
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 15-05-1920 te Smallingerland met Hendrik Liekeles LIJKLEMA, 39 jaar oud, petroleumventer, landarbeider, geboren op 29-03-1881 te Oudega, zoon van Liekele Jelles LIEKELEMA en Antje Hendriks WAGENAAR, overleden op 22-01-1951 te Oudega op 69-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Tjitske JONGSMA, geboren op 29-04-1914 te Tietjerksteradeel.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Albert LIJKLEMA, geboren 00-08-1920 te Oudega, overleden op 15-06-1942, "in de strijd tegen het Bolsjewisme" en "in de strijd voor Leider, Volk en Vaderland". Stamboekno. 130006.
   3. m  Tjeerd LIJKLEMA, geboren 00-09-1930 te Oudega.
   4. m  Sjouke LIJKLEMA, geboren op 11-11-1932 te Oudega.
   5. v  Aaltje LIJKLEMA, geboren 00-01-1934 te Oudega.
   6. m  Hendrik LIJKLEMA, geboren 00-10-1935 te Oudega.

VI.42    Tjeerd Alberts JONGSMA, landarbeider, rietdekker, timmerknecht, geboren op 23-05-1897 te Drachten, zoon van Albert Tjeerds JONGSMA (zie V.18) en Tjitske Jans de VRIES, overleden op 25-12-1967 te Drachten op 70-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1924 te Smallingerland met Baukje WIERSMA, 20 jaar oud, geboren op 12-04-1904 te Oudega, dochter van Jan Sjirks WIERSMA, veehouder, en Wytske Jans BOUMA, overleden op 15-06-1963 te Oudega op 59-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wijtske JONGSMA, geboren op 20-11-1924 te Oudega, overleden op 04-07-1985 te Oudega op 60-jarige leeftijd, begraven te 't Zand.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-10-1945 te Smallingerland met Brant MUD, 31 jaar oud, geboren op 29-08-1914 te Drachten, zoon van Bareld Jans MUD, arbeider, en Marijke Jans VEENSTRA.
   2. m  Albert JONGSMA (zie VII.42).
   3. m  Jan JONGSMA, geboren op 05-05-1932 te Oudega, overleden op 15-07-2019 op 87-jarige leeftijd.
   4. m  Tjitze JONGSMA (zie VII.45).
   5. v  Trijntje (Tiene) JONGSMA, geboren op 24-03-1940 te Oudega.
Relatie met N.N. KAARS.
   6. m  Reinder JONGSMA (zie VII.49).
   7. x  Lvl. kind, geboren op 12-08-1947 te Oudega, overleden op 12-08-1947 te Oudega, 0 dagen oud.
   8. v  Jantje (Janny) JONGSMA, geboren op 06-11-1950 te Oudega.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-10-1971 met Tjibbe van der VELDE, 21 jaar oud, geboren op 24-11-1949 te Leeuwarden, zoon van Rinze van der VELDE, landarbeider, veehouder, monsternemer, en Foekje WESTRA.

VI.50    Jan JONGSMA, chauffeur, geboren op 16-10-1906 te Bovenknijpe, zoon van Albert Tjeerds JONGSMA (zie V.18) en Tjitske Jans de VRIES, overleden voor 1999.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-10-1935 te Smallingerland met Anna KEUNING, 23 jaar oud, geboren op 11-04-1912 te Drachten, dochter van Sytze KEUNING en Joukje ZONNEVELD, overleden 00-00-1999 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Joukje JONGSMA, geboren op 15-05-1940 te Drachten.

VI.52    Reynder JONGSMA, boerenarbeider, timmerknecht, geboren op 13-01-1908 te Gemenwirthe bij Borken (Duitsland), zoon van Albert Tjeerds JONGSMA (zie V.18) en Tjitske Jans de VRIES, overleden op 17-11-1970 te De Wilgen op 62-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1970 te Drachten.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03-08-1951 te Smallingerland met Jeltje SCHAAFSMA, 35 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 08-08-1915 te Dantumadeel, dochter van Douwe Sierks SCHAAFSMA en Lijsbert Sanders HOEKSTRA, overleden op 12-01-2000 te Noardburgum op 84-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van 9 maanden in "Nieuw Toutenburg". Begraven op 17-01-2000 te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Lijsbert Tjitske (Liesbeth) JONGSMA, geboren op 03-09-1952 te Drachten, in het RK Verpleeghuis St. Joseph.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-12-1975 te Opsterland met Wiebe K. van den BERG, zoon van Jan van den BERG en Antje LAGEVEEN.

VI.59    Tjeerd JONGSMA, arbeider, landarbeider, boer, geboren op 03-08-1902 te Suameer, zoon van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.22) en Neeltje Wolters FENNEMA, overleden op 01-02-1945 om 16.30 uur te Pingjum op 42-jarige leeftijd, begraven te Pingjum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1928 te Barradeel met Mettje du PON, 23 jaar oud, geboren op 03-02-1905 om 19.00 uur te Opeinde, dochter van Edze Sjoerds du PON, boerenknecht, arbeider, en Antje Pieters TJEERDSMA, overleden op 01-05-1999 op 94-jarige leeftijd, begraven te Pingjum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje (Anne) JONGSMA, dienstbode, geboren op 07-12-1928 te Abcoude-Proostdij, overleden op 15-02-1945 te Sneek op 16-jarige leeftijd, begraven te Pingjum.
   2. m  Jan JONGSMA (zie VII.57).
   3. v  Neeltje JONGSMA, gezinsverzorgster, geboren op 26-01-1933 te Abcoude-Proosdij.
Gehuwd met Hendrik (Henk) TOLSMA, buschauffeur, geboren op 25-10-1931 te Firdgum, zoon van Tiede TOLSMA en Maaike de JONG.
   4. m  Edze JONGSMA (zie VII.62).
   5. m  Wouter (Wout) JONGSMA (zie VII.65).
   6. v  Janke JONGSMA, medewerker ouderenzorg, geboren op 29-03-1940 te Haarlemmermeer.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Nico BUIS, medewerker Waterleidingbedrijf, geboren te 's-Gravenhage, overleden op 31-03-2011 te Heerenveen, na een periode van afnemende gezondheid.
   7. v  Sjoerdje JONGSMA, gezinsverzorgster, geboren op 20-01-1942 te Haarlemmermeer.
Gehuwd rond 1962 met Pieter (Piet) BOONSTRA, geboren op 20-05-1937 te Sint Jacobiparochie, zoon van Jochem BOONSTRA, werkman, landarbeider, en Trijntje STRUIKSMA, overleden op 27-11-2012 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, begraven op 03-12-2012 te Sint Annaparochie.
   8. v  Antje Tjeertje (Annie) JONGSMA, geboren op 01-10-1945 te Wijnaldum.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-11-1963 met Sjoerd van der KUUR, 19 jaar oud, medewerker Rijkswaterstaat, geboren op 01-06-1944 te Oosterbierum, overleden op 28-12-2020 te Kollum op 76-jarige leeftijd, in Meckama State, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 02-01-2021 te Kollum.

VI.61    Wolter JONGSMA, landbouwer, veehouder, geboren op 29-01-1905 te Suameer, zoon van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.22) en Neeltje Wolters FENNEMA, overleden op 30-11-1989 te Weidum op 84-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van bijna een jaar in "Nij Dekema", na een moedige strijd. Gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1927 te Baarderadeel met Tjitske Bontjes HUIZINGA, 29 jaar oud, geboren op 18-07-1898 te Boksum, dochter van Bontje Jan HUIZINGA en Tietje SIXMA, overleden op 15-06-1980 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-06-1980 te Goutum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA (zie VII.73).
   2. v  Tietje JONGSMA, geboren op 24-03-1929 te Stiens, overleden op 03-10-2005 te Mantgum op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-10-2005 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-06-1951 te Baarderadeel met Sibbele de BOER, geboren rond 1926, zoon van Johannes de BOER en Loltje FALKENA.
   3. v  Neeltje JONGSMA, geboren op 11-03-1931 te Stiens, overleden op 24-05-1932 te Baard op 1-jarige leeftijd, begraven te Baard.
   4. m  Bontje JONGSMA (zie VII.78).
   5. m  Eeltje JONGSMA, geboren op 03-07-1936 te Baard, overleden op 27-10-1945 om 09.30 uur te Leeuwarden op 9-jarige leeftijd, begraven te Baard.

VI.63    Geert JONGSMA, geboren op 12-06-1910 te Nijega, zoon van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.22) en Neeltje Wolters FENNEMA, overleden op 15-05-1975 te Wijnaldum op 64-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1975 te Tzummarum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1935 te Barradeel met Meino (Meintje) van der WOUDE, 23 jaar oud, geboren op 28-01-1912 te Vrouwenparochie, dochter van Jan van der WOUDE en Tetje LEP, overleden op 23-04-1993 te Harlingen op 81-jarige leeftijd, begraven op 27-04-1993 te Tzummarum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA (zie VII.81).
   2. v  Tetje JONGSMA, geboren op 21-01-1938 te Klooster-Lidlum, overleden op 18-04-2017 te Midwoud op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-04-2017 te Schagen.
Gehuwd met Wim BOONSTRA, overleden voor 2012.
   3. v  Neeltje (Nelie) JONGSMA, geboren op 12-08-1940.
Gehuwd met Murk van SLOOTEN, overleden voor 1993.
   4. v  Meino JONGSMA, geboren 00-09-1941 te Wijnaldum.
Relatie (1) met Jurrie LUIKENS.
Samenwonend (2), gescheiden van S. JAARSMA.
   5. v  Janke JONGSMA, geboren op 18-05-1944 te Leeuwarden, overleden op 19-05-1944 te Leeuwarden, 1 dag oud, in het St. Bonifatius Hospitaal.
   6. m  Tjeerd JONGSMA, geboren op 18-05-1944 te Leeuwarden, overleden op 04-07-1944 te Leeuwarden, 47 dagen oud, in het St. Bonifatius Hospitaal.
   7. v  Seertje Janke (Cis) JONGSMA, maaltijdbezorgster zorgcentrum Dongeraheem, geboren op 14-02-1946 te Harlingen, overleden op 14-09-2018 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, na een aantal maanden van ziekte. Begraven op 20-09-2018 te Dokkum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-12-1967 te Barradeel met Haije STELLINGWERF, zoon van Johannes STELLINGWERF en Janke VISSER.
   8. m  Geert JONGSMA (zie VII.94).
   9. m  Rinze JONGSMA (zie VII.96).

VI.67    Wijtze JONGSMA, arbeider, grondwerker, geboren op 27-06-1907 te Veenwouden, zoon van Geert Wytzes JONGSMA (zie V.28) en Diena Feijes HOEKSTRA, overleden op 19-05-1979 te Zwaagwesteinde op 71-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1979 te Zwaagwesteinde.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 710 Wijtze Jongsma, 34 jaar, grondwerker te Zwaagwesteinde, veroordeeld wegens belediging van de controleur van de Luchtbeschermingsdienst T. Koning tot f. 25,-- boete of 20 dagen hechtenis. Hij verweerde zich met een vloed van woorden en beweerde dat men in zijn woonplaats de pik op hem heeft. Zitting en uitspraak 16-07-1941.
Tribunaal Leeuwarden d.d. 31-10-1946:
Veroordeeld tot 2 jaar internering met aftrek werd Wijtze Jongsma, 39 jaar, arbeider te Zwaagwesteinde. Zijn beschuldiging luidde: lid N.S.B., W.A. en N.V.D.; W.A.-uniform gedragen; goedgekeurd dat zijn kinderen lid waren van de nat. soc. organisaties en gewapend met een geweer als Wachmann dienst gedaan te Leeuwarden.
Bron: Friesch Dagblad d.d. 04-11-1946.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-02-1928 te Dantumadeel met Leelkje PRINS, 19 jaar oud, geboren op 07-05-1908 te Zwaagwesteinde, dochter van Pieter Sjoerds PRINS en Tietje Wybes van der MEULEN, overleden op 14-02-1978 te Zwaagwesteinde op 69-jarige leeftijd, na een langdurig, doch moedig gedragen lijden. Begraven op 18-02-1978 te Zwaagwesteinde.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Diena JONGSMA, geboren op 07-07-1928 te Gerkesklooster, overleden op 26-07-1963 te Leeuwarden op 35-jarige leeftijd, in het kraambed. Begraven op 31-07-1963 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1951 te Dantumadeel met Hendrik KLOPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 24-05-1927 te Zwaagwesteinde, zoon van Durk Roels KLOPSTRA, veehouder, en Aaltje Jans OVERZET, overleden op 25-05-1983 te Dokkum op 56-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1983 te Zwaagwesteinde.
{Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 04-06-1964 te De Lier met Stijntje van den DOOL, 39 jaar oud, geboren op 29-09-1924 te Naaldwijk, dochter van Teunis Cornelis van den DOOL en Helena Maria van der LUGT, overleden op 12-01-1986 te Dokkum op 61-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Zwaagwesteinde.}
   2. v  Tietje JONGSMA, geboren op 28-11-1929 te Buitenpost, overleden op 15-05-2016 te Kollumerland c.a. op 86-jarige leeftijd, gecremeerd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 07-02-1992 (Burenruzie Tijnje in hoorzitting. Schuurtje onverwachte bron van ellende).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 14-03-1992 (Schuurtje Tijnje mag van gemeente blijven staan).
Gehuwd (1) ca. 1950, gescheiden 1966-1978 van Eelke PLANTINGA, geboren op 01-01-1926 te Dantumadeel, overleden 00-05-1988 te Dokkum.
Samenwonend (2) met Bouwe KRIST, geboren op 03-04-1923 te Tijnje, overleden op 11-04-2003 te Noardburgum op 80-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Nieuw Toutenburg". Gecremeerd op 15-04-2003 te Goutum.
   3. v  Froukje JONGSMA, geboren op 08-09-1932 te Veenwouden (gezindte: RK), overleden op 01-04-1998 te Sneek op 65-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 06-04-1998 te Bakhuizen.
Gehuwd met Petrus de LANGE, geboren rond 1926 (gezindte: RK), overleden op 02-09-1997 te Koudum, na een kortstondige ziekte. Begraven op 05-09-1997 te Bakhuizen.
   4. v  Anna Antje JONGSMA, geboren op 24-06-1935 te Veenwouden, overleden op 30-11-1991 te Kampen op 56-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-02-1955 te Lemsterland, gescheiden van Murk van der BIJL, geboren op 26-09-1928 te Oosterzee, zoon van Stoffel M. van der BIJL en Nantje KOOPMAN, overleden op 21-05-1981 te Emmeloord op 52-jarige leeftijd.
   5. m  Geert JONGSMA (zie VII.107).
   6. m  Pieter JONGSMA (zie VII.109).
   7. m  Feije Geert JONGSMA (zie VII.111).
   8. v  Leelkje JONGSMA, geboren op 20-12-1946 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-03-1967 te Dantumadeel met Hepke van der WEG, 28 jaar oud, geboren op 10-11-1938 te Gerkesklooster, zoon van Jurjen van der WEG en Janneke TALSMA.
   9. v  Jitske (Jikke) JONGSMA, geboren op 03-12-1949, overleden op 29-04-1984 te Zwaagwesteinde op 34-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1984 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd rond 1970 met Keimpe VENEMA, assurantiebezorger.
Voorzitter Middenstandsvereniging N.V.Z., Zwaagwesteinde. Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren. {Hij had ook ooit een relatie met Berdien DEUNK.}

VI.84    Reinder JONGSMA, kaasmaker, veehouder, geboren op 21-07-1907 te Opeinde, zoon van Jan Reinders JONGSMA (zie V.37) en Antje Ritskes VEENSTRA, overleden op 23-09-1997 te Opeinde op 90-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1997 te Opeinde.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 20-05-1948 te Smallingerland met Janna BOETES, 34 jaar oud, geboren op 20-11-1913 te Augustinusga, dochter van Hendrik Johannes BOETES, lompenhandelaar, en Antje Hendriks WESTRA, overleden op 05-10-1982 op 68-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antje JONGSMA, geboren op 05-11-1949 te Opeinde, overleden op 26-01-2002 te Opeinde op 52-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Begraven op 31-01-2002 te Opeinde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-12-1971 te Smallingerland met Jelle JANSMA, 25 jaar oud, medewerker Friese Ecologische Zuivel, geboren op 06-06-1946 te Rottevalle, zoon van Popke JANSMA, veehouder, en Geeske NICOLAI.

VI.89    Eetske JONGSMA, geboren op 05-12-1916 te Opeinde, dochter van Hillebrand Reinders JONGSMA (zie V.39) en Lykeltje Hendrika Hendriks HEDDEMA, overleden op 01-07-1965 te Smallingerland op 48-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1938 met N.N..
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 14-02-1941 te Smallingerland met Hendrik de BOER, 32 jaar oud, geboren op 14-10-1908 te Suameer, zoon van Wierd Melles de BOER en Detje Wolters TIEKSTRA, overleden op 25-08-1990 te Sumar op 81-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1990 te Sumar.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Lijkeltje JONGSMA, geboren op 17-06-1939 te Opeinde.
Uit het tweede huwelijk:
   2. m  Wierd de BOER, geboren 00-03-1941 te Opeinde, overleden 00-03-1941 te Opeinde.

VI.91    Hendrik JONGSMA, geboren op 17-04-1921 te Opeinde, zoon van Hillebrand Reinders JONGSMA (zie V.39) en Lykeltje Hendrika Hendriks HEDDEMA, overleden op 19-08-1985 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, begraven op 23-08-1985 te Suameer.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-10-1954 met Gooitske VISSER, geboren ca. 1918, overleden op 21-09-1992 te Bergum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hillebrand (Hille) JONGSMA (zie VII.120).

VI.97    Wietze Jans JONGSMA, veehouder, kruidenier, arbeider werkplaats voor mindervaliden, geboren op 16-10-1899 te Nijega, zoon van Jan Wytzes JONGSMA (zie V.46) en Jacobje Wiebes (Cobe) BARON, overleden op 22-06-1972 te Oudega op 72-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1926 te Smallingerland met Grietje KOOISTRA, 22 jaar oud, geboren op 02-02-1904 te Oudega, dochter van Jan Roels KOOISTRA, veehouder, en Anna Jacomina Hiddes HAZEKAMP, overleden op 26-05-1980 te Oudega op 76-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anna Jacomina JONGSMA, geboren op 06-03-1927 te Oudega, overleden op 30-01-1985 te Oudega op 57-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Ongehuwd.
   2. v  Lvl. kind, geboren op 14-12-1927 te Oudega, overleden op 14-12-1927 te Oudega, 0 dagen oud.
   3. m  Jan JONGSMA (zie VII.123).
   4. m  Roel Jan JONGSMA, geboren op 12-03-1930 te Oudega, overleden op 30-06-1985 te Oudega op 55-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Ongehuwd.
   5. m  Wiebe JONGSMA (zie VII.126).
   6. m  Hidde JONGSMA (zie VII.128).
   7. m  Johannes JONGSMA, geboren op 21-12-1938 te Oudega, overleden op 27-02-1939 te Groningen, 68 dagen oud.
   8. m  Johannes (Joop) JONGSMA (zie VII.131).

VI.99    Wiebe JONGSMA, veehouder, melkvaarder, geboren op 11-12-1902 te Nijega, zoon van Jan Wytzes JONGSMA (zie V.46) en Jacobje Wiebes (Cobe) BARON, overleden op 08-05-1975 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, begraven te Grouw.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Idaarderadeel met Sara de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 30-06-1908 om 07.30 uur te Augustinusga, dochter van Ritske Melles de VRIES, sluiswachter, en Jantje LOONSTRA, overleden op 21-06-1982 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1982 te Grouw.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Lvl. kind, geboren op 11-04-1936 te Grouw, overleden op 11-04-1936 te Grouw, 0 dagen oud.
   2. v  Jantje JONGSMA, geboren op 03-12-1937 te Grouw.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-12-1961 met Teake van der WAL, 23 jaar oud, geboren op 16-05-1938 te Harkema-Opeinde, zoon van Rapke Anthonius van der WAL, landarbeider, los arbeider, en Grietje van der VEEN, overleden op 27-08-2004 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 01-09-2004 te Eagum.
   3. v  Jacobje (Japke) JONGSMA, geboren op 03-12-1937 te Grouw, overleden op 25-10-2008 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 29-10-2008 te Grou.
Ongehuwd.
   4. v  Aaltje JONGSMA, geboren op 27-10-1941 te Grouw.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-10-1973 met Eddie BRINKMAN, 24 jaar oud, geboren op 13-03-1949, zoon van Hendrikus Hubertus BRINKMAN en Dina LOGGEN.
   5. m  Jan JONGSMA (zie VII.138).

VI.103    Johannes JONGSMA, veehouder, geboren op 07-03-1908 te Opeinde, zoon van Jan Wytzes JONGSMA (zie V.46) en Jacobje Wiebes (Cobe) BARON, overleden op 22-10-1989 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven op 27-10-1989 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1934 te Smallingerland met Tjetje van der HEIDE, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1911 om 03.00 uur te Wijnjeterp, dochter van Geeuwke van der HEIDE, arbeider, en Pietje van der WAL, overleden op 02-11-1988 te Oosterwolde op 77-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1988 te Wijnjewoude.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Pietje JONGSMA, geboren op 17-03-1935 te Oudega, overleden op 18-02-2010 te Noardburgum op 74-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 23-02-2010 te Oudega.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 12-11-1981 (Automobiliste ernstig gewond bij Ureterp).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1962 te Smallingerland met Hendrik HARMSMA, 38 jaar oud, veehouder, geboren op 21-11-1923 te Oudega, zoon van Rinze Hendriks HARMSMA en Eelkje Folkerts WYMENGA, overleden op 09-09-2000 te Oudega op 76-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
   2. v  Jacobje (Japke) JONGSMA, geboren op 25-04-1938 te Wijnjeterp.
Gehuwd met Jan van der POL.
   3. m  Jan JONGSMA (zie VII.144).
   4. m  Geeuwke JONGSMA (zie VII.146).

VI.105    Gerben JONGSMA, veehouder, geboren op 04-10-1910 te Opeinde, zoon van Jan Wytzes JONGSMA (zie V.46) en Jacobje Wiebes (Cobe) BARON, overleden op 22-12-1989 te Bergum op 79-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 28-12-1989 te Oudega.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1941 te Menaldumadeel met IJpkjen NAUTA, 33 jaar oud, geboren op 19-04-1908 te Grootegast, dochter van Klaas Reinders NAUTA en Trientje Alberts SLAGTER, overleden op 24-12-1998 te Bolsward op 90-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Bloemkamp". Begraven op 29-12-1998 te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA, dir. basisschool (1974), leraar MAVO, geboren op 16-03-1942 te Oudega.
Propagandist en voorzitter Kristlike Fryske Folksbibleteek (1989).
Gemeenteraadslid Tytsjerksteradiel (FNP, 1994-2006).
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (2001); docent bij de AFUK; bestuurslid van het Iepenloftspul in Burgum; voorzitter Gereformeerde kerk in Burgum; schreef over cultuur en historie; heeft een eigen uitgeverij; bestuurslid Kristlik Fryske Folksbibleteek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1965 te Franeker met Pietertje (Pytsje) SIDERIUS, 22 jaar oud, geboren op 12-07-1942 te Schingen, dochter van Ate SIDERIUS en Anna bij de LEIJ.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2. v  Trientje (Tine) JONGSMA, geboren op 07-08-1943 te Oudega, overleden op 03-01-2017 te Kampen op 73-jarige leeftijd, na een lange ziekte. Begraven op 10-01-2017 te Kampen.
Ongehuwd.
   3. v  Jacobje (Koosje) JONGSMA, schoenenverkoopster, geboren op 01-09-1946 te Marssum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-08-1970 te Menaldumadeel met Jitze de VRIES, 23 jaar oud, onderwijzer LOM-school, geboren op 20-10-1946 te Boksum, zoon van Tjerk de VRIES, landarbeider, en Saakje ROEDA.
   4. v  Klaasje JONGSMA, geboren op 02-09-1950 te Marssum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1971 te Menaldumadeel met Wiepke TERPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 26-09-1947 te Tirns, overleden op 21-02-2018 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven op 28-02-2018 te Menaam.

VII.1    Geert JONGSMA, medewerker Stichting Volkshuisvesting Leeuwarden, geboren op 19-08-1933 te Jelsum, zoon van Reinder Geerts JONGSMA (zie VI.3) en Jeltje MULDER, overleden op 09-06-1995 te Sneek op 61-jarige leeftijd, begraven op 14-06-1995 te Jelsum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-01-1958 met Taekje (Thea) HOEKSTRA, 20 jaar oud, geboren op 10-01-1937 te Woudsend, dochter van Gosse HOEKSTRA en Ytje (Ida) WYNIA, overleden op 17-03-2012 te Noardburgum op 75-jarige leeftijd, in Nieuw Toutenburg. Begraven op 22-03-2012 te Jelsum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ida Jeltje JONGSMA, geboren op 16-06-1963 te Scharnegoutum.
Gehuwd 00-00-1984 te Leeuwarden met Eildert (Eddy) DOUMA, geboren op 16-05-1961, zoon van Theo DOUMA en Maaike MEETER.
   2. m  René Albert JONGSMA (zie VIII.3).
   3. v  Jeltje Anneke (Jelly-ann) JONGSMA, geboren op 09-03-1971 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1991 te Leeuwarden met Eddy SCHOTHORST.

VII.6    Jan JONGSMA, geboren op 14-06-1931 te Tijnje, zoon van Romke JONGSMA (zie VI.22) en Foekje MULDER, overleden op 26-03-1990 te Ferwerd op 58-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1990 te Ferwerd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1955 te Menaldumadeel met Tjitske van der VLIET, 22 jaar oud, geboren op 25-05-1932 te Deinum, dochter van Geert van der VLIET en Sjieuwke BERGSMA, overleden op 17-07-2007 te Ferwert op 75-jarige leeftijd, na een moeilijke tijd. Begraven op 21-07-2007 te Ferwert.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sjieuwke JONGSMA, geboren op 22-03-1956, overleden op 15-12-2002 te Ferwert op 46-jarige leeftijd, begraven op 20-12-2002 te Ferwert.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-02-1986 te Ferwerderadeel met Johannes SWART, zoon van Jan SWART en Anneke MIEDEMA.
{Hij had ook ooit een relatie met Jellie.}
   2. v  Foekje JONGSMA, geboren op 27-11-1957.
Gehuwd 00-00-1977 te Ferwerderadeel met Cees van DIJK, zoon van Sije van DIJK, medewerker F.K. Oreel, Hallum, en A. KORPERAAL.
   3. m  Romke JONGSMA (zie VIII.11).
   4. m  Geert Pieter JONGSMA, chauffeur Leeuwarder Courant, geboren op 29-08-1963.
Ongehuwd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 13-11-1993 (Een dagelijkse race tegen de klok. Schakel tussen drukkerij en abonnee).
   5. m  Homme Jan JONGSMA (zie VIII.14).

VII.14    Reinder JONGSMA, geboren op 27-04-1945 te Suameer, zoon van Romke JONGSMA (zie VI.22) en Foekje MULDER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-12-1969 te Littenseradeel met Hiltje VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jacob JONGSMA, geboren op 18-07-1971 te Wommels.
Relatie (1) met Anne Wies.
Relatie (2) met Bianca.
   2. v  Foekje JONGSMA, geboren op 13-04-1973 te Tzummarum.
Gehuwd met Dirk A. J. ADEMA.
   3. m  Frans Johannes JONGSMA, geboren op 26-08-1975 te Sneek.
Samenwonend (1) ca. 1994 met Esther D. van der ROEST.
Gehuwd (2) ca. 2000 met Karin POSTMA.
{Zij is later gehuwd ca. 2015 met Hendrik de BOER.}

VII.16    Jan JONGSMA, geboren op 29-09-1937 te Suameer, zoon van Reinder JONGSMA (zie VI.25) en Grietje MULDER, overleden op 05-12-2007 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, na een korte periode van ziekte. Begraven op 10-12-2007 te Sumar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-09-1962 te Tietjerksteradeel met Leentje HARTZ, 21 jaar oud, geboren op 29-12-1940 te Garijp, dochter van Reinder Lodewijks HARTZ, arbeider, veehouder, en Elizabeth de VRIES, overleden op 22-12-2021 op 80-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 30-12-2021 te Sumar.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Reinder JONGSMA (zie VIII.24).
   2. v  Elizabeth JONGSMA, geboren 00-02-1968 te Garijp.
Relatie met Gosse.

VII.18    Homme JONGSMA, geboren op 15-11-1944 te Sumar, zoon van Reinder JONGSMA (zie VI.25) en Grietje MULDER, overleden op 19-03-2017 te Eastermar op 72-jarige leeftijd, begraven op 23-03-2017 te Eastermar.
Gehuwd (1) 00-00-1969 te Tietjerksteradeel met Geertje REITSMA, geboren op 30-06-1949 te Rinsumageest, dochter van K. REITSMA en A. CUPERUS, overleden op 29-01-1990 te Harlingen op 40-jarige leeftijd, na een bange, moeilijke periode van ziekte. Begraven op 02-02-1990 te Oostermeer.
Samenwonend (2) met Joukje JAGER, dochter van Auke JAGER en Anna BOONSTRA.
Drie kinderen uit een eerder huwelijk: Anita; Bert; Thea.
Uit de eerste relatie:
   1. m  Reinder JONGSMA (zie VIII.28).
   2. m  Klaas JONGSMA, geboren rond 1973.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 30-03-1991 (Leven met het etiketje 'autistisch').
Relatie met Roelie.

VII.31    Geert JONGSMA, geboren op 02-01-1918 te Tirns, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie VI.27) en Judigje Gerrits ADEMA, overleden op 15-05-1964 te Sneek op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1942 te Wonseradeel met Tjettje LAUTENBACH, 25 jaar oud, geboren op 20-04-1917 te Tzummarum, overleden op 25-06-2006 te Witmarsum op 89-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 65-jarige leeftijd op 06-11-1982 te Wonseradeel met Aede BAKKER, 66 jaar oud, geboren op 08-06-1916 te Beetgum, overleden op 14-04-1998 te Sneek op 81-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hijke JONGSMA, geboren op 04-05-1943 te Arum, overleden op 26-01-2015 te Workum op 71-jarige leeftijd, begraven op 31-01-2015 te Workum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-10-1964 te Wonseradeel met Rienk HEMPEL, 23 jaar oud, geboren op 20-05-1941, overleden op 09-07-2016 op 75-jarige leeftijd, begraven te Workum.
   2. v  Judigje (Judy) JONGSMA, geboren ca. 1945.
Gehuwd op 27-10-1965 te Wonseradeel met Henk JORRTISMA.
   3. m  Tjeerd JONGSMA (zie VIII.36).
   4. m  Sybren JONGSMA (zie VIII.39).

VII.35    Gerrit JONGSMA, geboren op 28-09-1921 te Tirns, zoon van Tjeerd Geerts JONGSMA (zie VI.27) en Judigje Gerrits ADEMA, overleden op 17-10-1993 te Grou op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1993 te Grou.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 08-05-1957 te Wonseradeel met Siemkje PRINS, 27 jaar oud, geboren op 10-07-1929 te Leeuwarden, dochter van Minne PRINS, arbeider, pakhuisknecht, en Aafke Gerrits HOUTSMA, overleden op 29-12-2015 te Grou op 86-jarige leeftijd, begraven te Grou.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd JONGSMA (zie VIII.41).
   2. v  Aafke JONGSMA, geboren 00-11-1963 te Grouw.

VII.42    Albert JONGSMA, geboren op 04-03-1928 te Oudega, zoon van Tjeerd Alberts JONGSMA (zie VI.42) en Baukje WIERSMA, overleden op 29-12-1988 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 60-jarige leeftijd, begraven op 31-12-1988 te Chicago, WY (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1950 te Idaarderadeel met Harmke (Helen) HOEKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 10-08-1928 te Wartena, dochter van Jelke (James) HOEKSTRA, schipper, en Derktje (Dorothy) de GRAAF, overleden op 28-12-2007 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tjeerd (Sid; Sidney) JONGSMA, geboren op 15-06-1951 te Friesland, overleden op 13-01-2020 te MI (USA) op 68-jarige leeftijd.
   2. m  James (Jim) JONGSMA, geboren op 26-08-1952 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 04-04-1992 met Sue.
Relatie (2) met Barbara L. LORENSEN.
   3. m  John JONGSMA, geboren op 09-12-1953 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Relatie met Linda.
   4. v  Dorothy (Dot) JONGSMA, geboren op 09-12-1958 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-07-1984 met Dave VRUWINK.
   5. m  Cornelius Albert (Cor; Corey) JONGSMA (zie VIII.52).
   6. v  Bonita JONGSMA, geboren op 27-03-1963 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Gehuwd (1) met Chuck WESTHOUSE.
Relatie (2) met N.N. KNOCH.
   7. m  Richard Lee (Rick) JONGSMA (zie VIII.57).

VII.45    Tjitze JONGSMA, landarbeider, chauffeur, sloper, geboren op 29-01-1935 te Oudega, zoon van Tjeerd Alberts JONGSMA (zie VI.42) en Baukje WIERSMA, overleden op 22-05-1976 te London, ON (Canada) op 41-jarige leeftijd, begraven te Oudega.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-11-1963 te Zijpe met Jantje WITTEVEEN, 19 jaar oud, geboren op 26-07-1944 te Zijpe.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roelof (Roel) JONGSMA (zie VIII.59).
   2. m  Tjeerd JONGSMA (zie VIII.62).
   3. m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.64).

VII.49    Reinder JONGSMA, geboren op 22-12-1942 te Oudega, zoon van Tjeerd Alberts JONGSMA (zie VI.42) en Baukje WIERSMA, overleden op 08-11-2012 te 't Zand op 69-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 13-11-2012 te Sint Maartensbrug.
Gehuwd met Gré WITTEVEEN, geboren op 11-01-1947 te Stolpen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roelof (Roeltje) JONGSMA, geboren op 16-02-1968, overleden op 11-02-1970 te Schagerbrug op 1-jarige leeftijd. Verdronken in een sloot 11-02-1970 Bouke Jongsma (3 jaar) bij het spelen achter de ouderlijke woning te Schagerbrug. Begraven te Sint Maartensbrug.
   2. m  Bouke JONGSMA (zie VIII.67).
   3. m  Roel JONGSMA, geboren ca. 1974, overleden voor 1985.
   4. v  Margreet JONGSMA, geboren ca. 1977.
Relatie met Anno.
   5. v  Roelie JONGSMA, geboren ca. 1980.
Relatie met Johnny.
   6. m  Roel JONGSMA, geboren op 13-04-1985.

VII.57    Jan JONGSMA, operator, geboren op 18-03-1930 te Abcoude-Proosdij, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie VI.59) en Mettje du PON, overleden op 14-05-2013 te Stekene (België) op 83-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd (1) ca. 1955 met Hilligje Arina de BRUYN, overleden ca. 1990.
Relatie (2) met Agnes M. F. L. WUYTS, dochter van Julien WUYTS en Lea HOFMAN.
Uit de eerste relatie:
   1. m  Tjeerd JONGSMA.
Gehuwd met Ingeborg SCHUERMAN HESS, overleden voor 2013.
   2. m  Jan Willem JONGSMA.
Gehuwd met Madeleine CESAUAN.

VII.62    Edze JONGSMA, geboren op 20-09-1934 te Abcoude-Proosdij, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie VI.59) en Mettje du PON, overleden op 04-10-2006 te Paramaribo (Suriname) op 72-jarige leeftijd, begraven op 06-10-2006 te Paramaribo (Suriname).
Gehuwd (1) ca. 1958, gescheiden 00-00-1980 van Johanna Jennij (Jenny; Joke) van der MUNNIK, geboren op 30-12-1939 te Rotterdam, dochter van Pieter George van der MUNNIK en Johanna LANGEWEG, overleden op 26-09-2018 te Turnhout (België) op 78-jarige leeftijd, in het ziekenhuis.
Gehuwd (2) met R. JODHA, geboren ca. 1970 te Suriname.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Johannetta Julia (Hannie) JONGSMA, geboren op 27-12-1959 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1982 met Michel BEYENS.
   2. m  Johannes Tjeerd Hendrikus (Johan; Wannes) JONGSMA (zie VIII.81).
   3. m  Martinus Gerardus (Martin) JONGSMA (zie VIII.85).
   4. m  Stephan JONGSMA (zie VIII.88).

VII.65    Wouter (Wout) JONGSMA, medewerker Philips, geboren op 15-05-1936 te Abcoude-Proosdij, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie VI.59) en Mettje du PON.
Gehuwd ca. 1960 met Aaltje (Alie) SCHAT, geboren op 09-05-1934 te Sint Jacobiparochie, dochter van Reinder SCHAT, arbeider, en Baukje KOOPMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Baukje JONGSMA, geboren ca. 1961.
   2. m  Reinder JONGSMA, geboren ca. 1963.
   3. m  Tjeerd (Theo) JONGSMA, geboren ca. 1965.
   4. v  Mettje Neeltje (Mirjam) JONGSMA, geboren 00-11-1967 te Drachten.
Gehuwd 00-00-1988 te Smallingerland met J. N. SLUIS.

VII.73    Jan JONGSMA, beroepsmilitair, geboren op 09-11-1927 te Huizum, zoon van Wolter JONGSMA (zie VI.61) en Tjitske Bontjes HUIZINGA, overleden op 06-04-1984 te Amersfoort op 56-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-12-1954 te Haarlem met Maria Elisabeth van LATUM, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1930 te Haarlem, overleden 00-00-2008.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Edith Elisabeth JONGSMA, geboren op 01-09-1956 te Utrecht.
Relatie met Dominique (Nico) STOOP.
   2. m  Walter Jan JONGSMA, docent AVO, geboren op 17-08-1958 te Amersfoort.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-02-1986 met Johanna Elisabeth (Annelies) DRAGER, 30 jaar oud, geboren op 12-07-1955 te Amersfoort.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   3. m  Bart Jan JONGSMA, geboren op 26-03-1969 te Amersfoort.
Gehuwd (1) ca. 1995, gescheiden 00-00-2015 van Carina Elena PRINS, dochter van Wolter PRINS en Grietje VENEMA.
Gehuwd (2) 00-00-2016 met Agnes.

VII.78    Bontje JONGSMA, veekoopman, geboren op 29-08-1933 te Baard, zoon van Wolter JONGSMA (zie VI.61) en Tjitske Bontjes HUIZINGA, overleden op 28-06-1996 te Winsum op 62-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 28-06-1996 (Man uit Baard omgekomen bij ongeval Winsum). Gecremeerd op 03-07-1996 te Goutum.
Bekend Fries-dammer bij OKK Jorwert (Dambûn Frysk Spul).
Bestuurslid Kaatsvereniging "Baerd" (1976).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-12-1957 te Baarderadeel met Harmiena (Mina) de VRIES, geboren rond 1935, dochter van Jacobus J. de VRIES en Afke de RUITER.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2002).
Gemeenteraadslid (FNP) Baarderadeel (1974-1984) en Littenseradiel (1984-2002).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-10-1997 (Baardster heeft heimwee naar ambachtelijke dorpsgeluiden).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 03-04-2018 (Rôljend troch it libben).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wolter Jacobus JONGSMA (zie VIII.103).

VII.81    Jan JONGSMA, geboren op 05-06-1936 te Klooster-Lidlum, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.63) en Meino (Meintje) van der WOUDE, overleden op 05-03-2018 te Sint Annaparochie op 81-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2018 te Vrouwenparochie.
Gehuwd rond 1958 met Froukje MIEDEMA, geboren op 09-05-1934 te Sexbierum, dochter van Lieuwe MIEDEMA en Trijntje FABER, overleden op 16-10-2012 te Sint Annaparochie op 78-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 20-10-2012 te Vrouwenparochie.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tineke JONGSMA, geboren ca. 1959.
Relatie met Lieuwe HOFSTRA, zoon van Arjen HOFSTRA en A. HIEMSTRA.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1980 met Tineke ZWART, overleden voor 2002.}
   2. m  Gerard L. JONGSMA (zie VIII.107).
   3. v  Meino JONGSMA, geboren ca. 1964.
Relatie met Rosemond.

VII.94    Geert JONGSMA, geboren op 14-03-1948 te Wijnaldum, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.63) en Meino (Meintje) van der WOUDE, overleden op 11-03-2005 te Wijnaldum op 56-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-03-2005 te Goutum.
Gehuwd ca. 1970 met Aukje de JONG, dochter van Dirk de JONG en Geertje HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert JONGSMA (zie VIII.112).
   2. v  Gerda JONGSMA, geboren op 16-04-1971 te Wijnaldum, overleden op 22-11-2007 te Didam op 36-jarige leeftijd, begraven op 27-11-2007 te Harlingen.
Gehuwd (1) 00-00-1998 te Harlingen met Lambertus Jan (Bart Jan) SWITIJNK, geboren op 15-02-1967, zoon van Rienk SWITIJNK en Ali, overleden op 29-10-2000 te Harlingen op 33-jarige leeftijd, op noodlottige wijze.
Samenwonend (2) met Johan JANSEN.

VII.96    Rinze JONGSMA, geboren op 25-02-1950, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.63) en Meino (Meintje) van der WOUDE.
Gehuwd 00-00-1976 te Barradeel met IJ. (Ellie) ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Huigje JONGSMA, geboren 00-05-1980 te Harlingen.
   2. v  Moniek JONGSMA, geboren 00-00-1984 te Wijnaldum.

VII.107    Geert JONGSMA, geboren op 28-12-1936 te Veenwouden, zoon van Wijtze JONGSMA (zie VI.67) en Leelkje PRINS, overleden op 11-10-1976 te Zwaagwesteinde op 39-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1976 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd rond 1958 te Leeuwarden met Antje BAKKER, geboren op 25-09-1924, dochter van Johannes BAKKER en B. WELLES, overleden op 19-01-2004 te Zwaagwesteinde op 79-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 23-01-2004 te Zwaagwesteinde.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1955, gescheiden van H. SIKSMA.}
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wijtze Johannes JONGSMA (zie VIII.119).

VII.109    Pieter JONGSMA, manufacturier, geboren op 12-08-1939 te Zwaagwesteinde, zoon van Wijtze JONGSMA (zie VI.67) en Leelkje PRINS, overleden op 24-12-2015 te De Westereen op 76-jarige leeftijd, na afnemende gezondheid. Gecremeerd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 21-12-1976 (Piet Jongsma en zijn doffers. 't Geluk van een duivenhouder).
Gehuwd rond 1963 met Aukje VENEMA, geboren op 08-04-1948 te Groningen, dochter van Jilt VENEMA, fabrieksarbeider, en Johanna van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna (Jannie) JONGSMA, geboren 00-04-1963 te Leeuwarden.
Relatie met Jan.
   2. v  Dina (Dinie) JONGSMA, geboren rond 1966.
Gehuwd 00-00-1984 te Dantumadeel met Wieger van der PLOEG, geboren rond 1960, zoon van Wiebe van der PLOEG en Aagtje STEENSTRA.
   3. m  Wijtze Jilt JONGSMA (zie VIII.125).
   4. m  Jilt JONGSMA, geboren op 07-08-1971 te Zwaagwesteinde.
Relatie met Ella WIERSMA.

VII.111    Feije Geert JONGSMA, timmerman (1965), geboren op 08-09-1943 te Zwaagwesteinde, zoon van Wijtze JONGSMA (zie VI.67) en Leelkje PRINS.
Gehuwd met Dirkje NIJHUIS, geboren op 03-05-1946 te Dokkum, dochter van Henderik NIJHUIS en Antje van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henderik (Henk) JONGSMA (zie VIII.130).
   2. m  Wijtze JONGSMA, monteur laagspanningsnetten, geboren op 11-11-1971 te Zwaagwesteinde.
Ongehuwd.
   3. m  Hans JONGSMA, lasser/metaalbewerker, geboren op 14-10-1973 te Zwaagwesteinde.
Ongehuwd.

VII.120    Hillebrand (Hille) JONGSMA, geboren op 13-10-1956 te De Tike, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.91) en Gooitske VISSER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-10-1979 te Tietjerksteradeel met Sietske van der BIJ.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrik Hillebrand JONGSMA (zie VIII.134).
   2. v  Gooitske Pietje JONGSMA, geboren 00-07-1985 te Suameer.

VII.123    Jan JONGSMA, geboren op 24-10-1928 te Oudega, zoon van Wietze Jans JONGSMA (zie VI.97) en Grietje KOOISTRA, overleden op 29-06-2003 te Opeinde op 74-jarige leeftijd, "Muziek was zijn leven". Begraven op 03-07-2003 te Oudega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1954 te Smallingerland met Wilhelmina POSTMA, 24 jaar oud, geboren op 27-12-1929 te Bergum, dochter van Oeds POSTMA, veehouder, veekoopman, en Sjoukje KLOMP, overleden op 30-09-2015 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 05-10-2015 te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wietze JONGSMA (zie VIII.137).
   2. m  Oeds JONGSMA (zie VIII.139).
   3. m  Roel Jan JONGSMA (zie VIII.141).
   4. m  Sjouke JONGSMA, geboren op 06-11-1967 te Nijega.

VII.126    Wiebe JONGSMA, geboren op 29-05-1933 te Oudega, zoon van Wietze Jans JONGSMA (zie VI.97) en Grietje KOOISTRA, overleden op 18-04-2008 te Oudega op 74-jarige leeftijd, begraven op 23-04-2008 te Oudega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1960 te Smallingerland met Johanna (Joop) VEENSTRA, 21 jaar oud, geboren op 14-04-1938 te Oudega, dochter van Harrit Uilkes VEENSTRA, landarbeider, opperman, zuivelbewerker, en Akke de HAAN, overleden op 03-08-2018 te Burgum op 80-jarige leeftijd, na een lange periode van afnemende gezondheid. Begraven op 07-08-2018 te Oudega.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Akke JONGSMA, geboren op 13-09-1960, overleden op 27-08-1967 op 6-jarige leeftijd, na een zeer ernstige ziekte. Begraven op 30-08-1967 te Oudega.
   2. v  Grietje JONGSMA, geboren ca. 1962.
Gehuwd 00-00-1983 te Smallingerland met Paulus STRIKWERDA.
   3. v  Aukje V. JONGSMA, geboren op 21-05-1963 te Oudega.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-02-1984 te Smallingerland met Roel de BOER, 24 jaar oud, chauffeur, geboren op 26-07-1959 te Oudega, zoon van Auke de BOER, pluimveehouder, en Wijke YTSMA, winkelbediende.
   4. m  Wietze JONGSMA (zie VIII.149).
   5. v  Janke (Jannie) JONGSMA, geboren 00-01-1967 te Oudega.
Gehuwd 00-00-1987 te Smallingerland met Bouwe ELZINGA, zoon van Harmen ELZINGA en Yttje van der BIJ.
   6. m  Harrit JONGSMA (zie VIII.153).
   7. v  A. J. (Anneke) JONGSMA, geboren op 15-05-1970, overleden op 24-01-1971 te Groningen, 254 dagen oud, begraven te Oudega.
   8. m  Jan JONGSMA, geboren op 28-10-1972.
Ongehuwd.
   9. m  Uilke JONGSMA (zie VIII.158).
   10. m  Hidde JONGSMA (zie VIII.160).
   11. m  Roel Jouke JONGSMA (zie VIII.162).

VII.128    Hidde JONGSMA, dir. Vleesgrossierderij D. Feenstra en Zn. B.V. Geboren op 07-02-1935 te Oudega, zoon van Wietze Jans JONGSMA (zie VI.97) en Grietje KOOISTRA, overleden op 09-03-2003 te Opeinde op 68-jarige leeftijd, na een lange tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 13-03-2003 te Nijega.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-10-1957 te Smallingerland met Marijke FEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 03-08-1935 te Opeinde, dochter van Dirk FEENSTRA en Geertruida de GOEDE, overleden op 14-01-2019 te Burgum op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-01-2019 te Nijega.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA (zie VIII.164).
   2. m  Wietze JONGSMA (zie VIII.166).
   3. m  Dirk JONGSMA (zie VIII.168).
   4. v  Geertruida Grietje (Greetje) JONGSMA, geboren op 24-07-1966 te Nijega.
Gehuwd 00-09-1986 te Opsterland met Jelle HAANSTRA, geboren op 05-02-1965 te Drachten.
   5. v  Anna Jacomina (Annemien) JONGSMA, geboren op 13-08-1974 te Drachten.
Relatie met Wieger.

VII.131    Johannes (Joop) JONGSMA, electricien, geboren op 27-12-1942 te Oudega, zoon van Wietze Jans JONGSMA (zie VI.97) en Grietje KOOISTRA, overleden op 10-12-2015 te Oudega op 72-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 15-12-2015 te Oudega.
Hij was tot 1999 ruim 35 jaren als chef electronische dienst in dienst van de toenmalige Ned. Thermo-Chemische Fabrieken (NTF) en Rendac Bergum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-12-1962 te Smallingerland met Wietske de JONG, 22 jaar oud, geboren op 21-02-1940 te Oudega, dochter van Jan de JONG, landbouwer, veehouder, en Froukje VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wietze JONGSMA (zie VIII.174).
   2. m  Jan Durk JONGSMA (zie VIII.176).
   3. v  Froukje JONGSMA, geboren op 06-01-1967 te Oudega.
Relatie met Henk.
   4. m  Roel JONGSMA (zie VIII.180).

VII.138    Jan JONGSMA, veehouder, geboren op 14-06-1943 te Grouw, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VI.99) en Sara de VRIES.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1966 te Haskerland met Hendrika (Hennie) JONGSMA, 23 jaar oud, geboren op 06-03-1943 te Haskerhorne, dochter van Geert JONGSMA en Koopje KROONDIJK, overleden op 12-03-2011 te Haskerhorne op 68-jarige leeftijd, begraven op 16-03-2011 te Joure.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Koosje Hendrika JONGSMA, geboren ca. 1967.
Gehuwd met Arjen W. PETTER, zoon van Albert PETTER en Yke BOERSMA.
   2. v  Sara JONGSMA, geboren op 14-06-1969 te Haskerhorne.
Relatie met Henry.
   3. m  Wiebe Jan JONGSMA (zie VIII.186).
   4. m  Geert Hendrik JONGSMA (zie VIII.188).

VII.144    Jan JONGSMA, geboren op 26-09-1945 te Opsterland, zoon van Johannes JONGSMA (zie VI.103) en Tjetje van der HEIDE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-02-1970 met Eelkje BRUINSMA, geboren ca. 1945.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Trijntje Thea (Trea) JONGSMA, geboren op 17-03-1971 te Wijnjeterp.
Gehuwd 00-10-1998 te Heerenveen met Keimpe van der WAL.
   2. v  Jeanet JONGSMA, geboren op 23-09-1972, overleden op 24-09-1972, 1 dag oud, begraven te Wijnjeterp.
   3. v  Jeanet JONGSMA, geboren 00-06-1974 te Drachten, in het ziekenhuis.

VII.146    Geeuwke JONGSMA, geboren op 10-02-1949 te Wijnjeterp, zoon van Johannes JONGSMA (zie VI.103) en Tjetje van der HEIDE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-08-1971 te Smallingerland met Janke de VRIES, geboren ca. 1950.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren 00-12-1973 te Drachten.
Gehuwd op 21-08-1998 te Opsterland met Willem MEESTRINGA.
   2. m  Johannes JONGSMA (zie VIII.196).
   3. v  Wilma JONGSMA, geboren 00-02-1978 te Drachten.
Relatie met Frits.

VIII.3    René Albert JONGSMA, geboren op 03-06-1965 te Leeuwarden, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.1) en Taekje (Thea) HOEKSTRA.
Gehuwd met Nicole van den BRINK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sem JONGSMA.
   2. v  Famke JONGSMA.

VIII.11    Romke JONGSMA, geboren op 29-12-1961, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.6) en Tjitske van der VLIET.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-07-1991 te Ferwerderadeel met Gerda JELLEMA, 22 jaar oud, geboren op 07-04-1969 te Dokkum, dochter van Gerrit JELLEMA en Froukje de BOER, in "De Sionsberg". Overleden op 10-12-2021 te Ferwert op 52-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-12-2021 te Marsum.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Froukje JONGSMA, verzorgende, geboren op 08-06-1994 te Leeuwarden.
Relatie met Bert BOONSTRA, geboren op 18-08-1991 te Birdaard.
   2. v  Hilda Geeske JONGSMA, geboren op 25-03-1999 te Leeuwarden.
Relatie met Lolke.

VIII.14    Homme Jan JONGSMA, geboren op 29-10-1967, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.6) en Tjitske van der VLIET.
Gehuwd met Petra de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Tjitske JONGSMA, geboren 00-05-1991 te Leeuwarden.
   2. v  Elisabeth JONGSMA, geboren 00-04-1993 te Leeuwarden.

VIII.24    Reinder JONGSMA, geboren op 11-05-1964 te Suameer, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.16) en Leentje HARTZ.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-10-1987 te Tietjerksteradeel met Trijntje de MEER, 16 jaar oud, geboren op 30-03-1971 te Hallum.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jan JONGSMA (zie IX.9).
   2. m  Rikus JONGSMA (zie IX.11).
   3. v  Lenny JONGSMA, geboren op 26-10-2001 te Leeuwarden, in het ziekenhuis.
Relatie met Hajo.

VIII.28    Reinder JONGSMA, geboren op 26-12-1969 te Oostermeer, zoon van Homme JONGSMA (zie VII.18) en Geertje REITSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1997 te Tytsjerksteradiel met Froukje Cornelia (Froukelien) de HAAN, 25 jaar oud, geboren op 03-02-1972 te Garijp.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Tiemen JONGSMA, geboren op 20-02-2003 te Drachten.
   2. m  Mathijs JONGSMA, geboren op 19-04-2005 te Drachten.

VIII.36    Tjeerd JONGSMA, geboren ca. 1948, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.31) en Tjettje LAUTENBACH.
Gehuwd (1) ca. 1974 met Afke POST, geboren ca. 1951, overleden op 06-12-1992 te Hoogeveen.
Gehuwd (2) ca. 1995 met Marga BORGER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Edwin JONGSMA, geboren 00-03-1975 te Rotterdam.
   2. v  Diana JONGSMA, geboren ca. 1977.
Relatie met Rick.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Miriam JONGSMA, geboren op 03-12-1996, overleden op 05-12-1996, 2 dagen oud.

VIII.39    Sybren JONGSMA, geboren ca. 1950, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.31) en Tjettje LAUTENBACH.
Gehuwd 00-09-1974 te Wonseradeel met Sjoukje OOSTENVELD.
Uit dit huwelijk:
   1. v  IJtje JONGSMA, geboren op 17-06-1981 te Rinsumageest.
Relatie met Jeroen TIJMES.

VIII.41    Tjeerd JONGSMA, archiefmedewerker, archivaris bij het Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum, geboren 00-08-1958 te Wartena, zoon van Gerrit JONGSMA (zie VII.35) en Siemkje PRINS.
Voorzitter Wurkferbân Krite- Lân- en Wetterskiednis Fryske Akademy.
Zie: Nieuwsblad van Noordoost Friesland d.d. 24-10-2011 ("Opslaan, bewaren en bewerken").
Gehuwd op 02-09-1983 te Heerenveen met Grietje van der MOLEN, dochter van Fedde van der MOLEN en Janke VOETBERG.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Geert JONGSMA (zie IX.23).
   2. m  Sjoerd JONGSMA, geboren rond 1988.
Relatie met Claudia.

VIII.52    Cornelius Albert (Cor; Corey) JONGSMA, geboren op 16-03-1959 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA), zoon van Albert JONGSMA (zie VII.42) en Harmke (Helen) HOEKSTRA.
Relatie met Debra Lynn (Deb) VUGTEVEEN, dochter van N.N. VUGTEVEEN en Doris.
Uit deze relatie:
   1. v  Nichole JONGSMA, geboren op 29-11-1980 te Jenison, Ottawa Co., MI (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-07-2005 met Jim DERKS, load crew member (US Air Force), geboren te Jenison, Ottawa Co., MI (USA).
   2. m  Christopher Alan JONGSMA.
   3. v  Jessica Lynn JONGSMA.

VIII.57    Richard Lee (Rick) JONGSMA, geboren op 31-07-1965 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA), zoon van Albert JONGSMA (zie VII.42) en Harmke (Helen) HOEKSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-09-1993 te Wyoming, MI (USA) met Michelle Lin MULL, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1969 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Adam Richard JONGSMA, geboren op 15-10-1997 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
   2. v  Hannah Michelle JONGSMA, geboren op 07-09-2000 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).

VIII.59    Roelof (Roel) JONGSMA, geboren op 31-10-1964 te Drachten, zoon van Tjitze JONGSMA (zie VII.45) en Jantje WITTEVEEN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 21-06-1991 te Smallingerland, gescheiden van Janet van der HEIDE, geboren ca. 1970, dochter van N.N. van der HEIDE en Aukje SPIJKSTRA.
Gehuwd (2), gescheiden van Tia BLOEMHOF.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Kevin JONGSMA, geboren op 25-09-1992 te Drachten.
   2. v  Aislin JONGSMA, horecamedewerkster, geboren op 12-03-1995 te Drachten.
Relatie met Gerwin de VRIES, fotograaf, geboren op 07-10-1992 te Drachten.

VIII.62    Tjeerd JONGSMA, geboren op 10-07-1967 te Drachten, zoon van Tjitze JONGSMA (zie VII.45) en Jantje WITTEVEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-06-1991 te Smallingerland met Jitske Lutske (Jissy) POSTMA, 23 jaar oud, medewerkster Philips; Aldi, geboren op 09-07-1967 te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Celia JONGSMA, schoonmaakster, geboren op 20-10-1995 te Drachten.
Relatie met Wytse COUPERUS.
   2. v  Damita JONGSMA, geboren op 20-07-2005 te Drachten.
   3. m  Jente JONGSMA, geboren op 20-07-2005 te Drachten.

VIII.64    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 12-05-1972 te Drachten, zoon van Tjitze JONGSMA (zie VII.45) en Jantje WITTEVEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-06-1997 te Smallingerland met Albertje (Bertie) BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anouk JONGSMA, geboren op 16-12-1998 te Drachten.
   2. m  Demi JONGSMA, geboren op 01-07-2001 te Drachten.

VIII.67    Bouke JONGSMA, geboren ca. 1969, zoon van Reinder JONGSMA (zie VII.49) en Gré WITTEVEEN.
Relatie met Tamara RACHMATOW.
Uit deze relatie:
   1. m  Bjorn JONGSMA, geboren ca. 2000 te Oudesluis.
   2. m  Jesse JONGSMA, geboren op 30-09-2002 te Oudesluis.

VIII.81    Johannes Tjeerd Hendrikus (Johan; Wannes) JONGSMA, geboren op 02-09-1961 te Rotterdam, zoon van Edze JONGSMA (zie VII.62) en Johanna Jennij (Jenny; Joke) van der MUNNIK.
Gehuwd (1) ca. 1982, gescheiden van N.N..
Gehuwd (2) ca. 1992 met N.N..
Gehuwd (3) te Valencia (Spanje) met N.N., geboren te Peru.
Uit het tweede huwelijk:
   1. v  Charris JONGSMA, onthaalmedewerkster, geboren op 10-05-1993 te Lier (België).
Samenwonend 00-09-2020 met Gerry Van ROOY, zoon van Karel Van ROOY en Agnes Van den BOSCH.

VIII.85    Martinus Gerardus (Martin) JONGSMA, geboren op 19-06-1964 te Rotterdam, zoon van Edze JONGSMA (zie VII.62) en Johanna Jennij (Jenny; Joke) van der MUNNIK.
Gehuwd (1), gescheiden van N.N..
Relatie (2) met Pascale COURBOIN.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Anouchka JONGSMA, bediende bij Aldi, geboren op 27-03-1990 te Malle (België).
Samenwonend (1) sinds 08-08-2007, gescheiden van Maarten CELIS, zaakvoerder bij The Engine Room.
Samenwonend (2) sinds 25-07-2018 met Stijn DRESSELAERS, 35 jaar oud, chauffeur, geboren op 14-04-1983 te Herentals (België) (gezindte: RK).
   2. m  Kenny JONGSMA, geboren op 05-11-1993.
Samenwonend sinds 19-04-2014 met Yeay van GUCHT.

VIII.88    Stephan JONGSMA, geboren op 28-12-1972 te Schoten (België), zoon van Edze JONGSMA (zie VII.62) en Johanna Jennij (Jenny; Joke) van der MUNNIK.
Gehuwd (1) ca. 1989, gescheiden van Anita van OVERVELD, geboren te Roosendaal.
Samenwonend (2) 00-00-2019 met Chantal.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Lisa (Liz) JONGSMA, geboren op 31-07-2002 te Breda.
   2. m  Erwin JONGSMA, geboren op 05-05-2004 te Roosendaal.

VIII.103    Wolter Jacobus JONGSMA, medewerker Ministerie van Financiën, geboren op 19-01-1959 te Baard, zoon van Bontje JONGSMA (zie VII.78) en Harmiena (Mina) de VRIES.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 15-06-1966 (Jongen zwaar gewond bij val in melkfles).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-08-1980 te Baarderadeel met Louise Wietske (Loes) BOERSMA, 20 jaar oud, geboren op 02-04-1960 te Leeuwarden, dochter van Age Philippus BOERSMA en S. VONK.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sietse Harmen JONGSMA, geboren op 15-04-1985 te Doetinchem.
   2. m  Tom Marten JONGSMA, geboren ca. 1986.
Gehuwd op 31-08-2012 met Tineke DUNNEWIND, 25 jaar oud, medewerker Belastingdienst, geboren op 21-10-1986 te Zwolle.
   3. v  Bonny Jildau JONGSMA, geboren op 03-05-1987 te Leeuwarden.
   4. m  Kay Wybren JONGSMA, geboren op 26-06-1989 te Leeuwarden.

VIII.107    Gerard L. JONGSMA, geboren ca. 1961, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.81) en Froukje MIEDEMA.
Gescheiden (1) van S. J. HOITINGA.
Relatie (2) met Djoke.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Froukje Elisabeth JONGSMA, geboren 00-10-1997 te Leeuwarden.
Relatie met Wim.
   2. m  Lieuwe Jan JONGSMA, geboren 00-06-1999 te Leeuwarden.
Relatie met Sanne.

VIII.112    Geert JONGSMA, geboren ca. 1970, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.94) en Aukje de JONG.
Gehuwd met Betty WIERDA, dochter van Folkert WIERDA en Rommy BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sanne JONGSMA, geboren ca. 2002.
   2. v  Mirthe JONGSMA, geboren ca. 2005.

VIII.119    Wijtze Johannes JONGSMA, geboren 00-10-1959 te Leeuwarden, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.107) en Antje BAKKER.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 31-08-1981 (Recordpoging van dakzitters geslaagd).
Gehuwd ca. 1980 met Janke de MEER, dochter van Jan de MEER en Roelfien WESSELS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Roelie Antje JONGSMA, geboren 00-11-1981 te Rinsumageest.
   2. v  Liana JONGSMA, geboren ca. 1983.
Relatie met Gerard.
   3. v  Monique JONGSMA, geboren ca. 1985.
Relatie met Eelco.
   4. m  Geert Jan JONGSMA, geboren 00-09-1988 te Zwaagwesteinde.

VIII.125    Wijtze Jilt JONGSMA, geboren op 17-09-1969 te Leeuwarden, zoon van Pieter JONGSMA (zie VII.109) en Aukje VENEMA, in het ziekenhuis.
In mijn jongere jaren ben ik begonnen te voetballen bij vv Zwaagwesteinde. Later heb ik gevoetbald bij Broekster Boys, Friesche Boys en sc Heerenveen. Door een zware knieblessure moest ik op een lager niveau gaan spelen.
In de tijd dat ik bij Friesche Boys aan het voetballen was, heb ik even kunnen proeven aan het trainerschap. Dat is mij zo goed bevallen dat ik de keuze heb gemaakt om trainer te worden. Ik heb mijn diploma van oefenmeester 3 daarom ook behaald en na 3 jaar de jeugd te hebben getraind was de uitdaging zeer groot om een seniorenclub te trainen. Dat is dus Houtigehage geworden, een club die goed bovenin meedraait in de zesde klasse.
Bron: Website Sportvereniging Houtigehage, 2006.
Politie schiet verwarde inwoner Zwagerbosch neer bij basisschool.
ZWAGERBOSCH/HEERENVEEN - De politie heeft dinsdagmiddag bij een basisschool aan de Barten in Heerenveen een 40-jarige man uit Zwagerbosch aangehouden. Dit gebeurde nadat de politie schoten gelost had om te voorkomen dat hij met een mes de school binnenging.
Rond half een kreeg de politie een melding dat de woning van de man in Zwagerbosch in brand stond. Alert optreden van buurtbewoners en het zeer snel ter plaatse komen van de brandweer van De Westereen heeft voorkomen dat de woning in vlammen is opgegaan. Op de bovenverdieping van de woning bleek brand te woeden op een slaapkamer. De brandweer had dit vuur snel gedoofd. Ondertussen was de man in verwarde toestand, met een groot mes bij zich, in zijn auto gestapt en in onbekende richting weggereden. Bij de politie was bekend dat de man relationele problemen met zijn ex-vrouw had, die met hun twee kinderen in Heerenveen woont. Het vermoeden bestond dat hij daar naartoe was gereden. Onmiddellijk werden alle eenheden gewaarschuwd de omgeving van de woning en de werkplek van de vrouw en de school van de kinderen in de gaten te houden. De man reed inderdaad eerst naar het werkplek van zijn ex-vrouw aan de Burgemeester Falkenastraat en ging hier naar binnen. De vrouw was hier niet aanwezig, waarna het vermoeden was, dat de man naar de school van de kinderen zou rijden. Agenten hadden uit voorzorg de leiding van de basisschool gewaarschuwd om alle ramen en deuren te sluiten. Even later zagen de agenten de man met hoge snelheid in zijn auto het schoolplein op rijden. Hij stapte met het mes in zijn hand uit en probeerde de school binnen te gaan. Agenten probeerden de man eerst te kalmeren en waarschuwden hem niet naar binnen te gaan. Toen hij weigerde te luisteren en opnieuw probeerde de school binnen te gaan, loste een agent gericht enkele schoten op zijn benen en arm. Hierbij werd hij in zijn been en arm geraakt en zakte in elkaar. Vervolgens probeerde hij zichzelf nog van het leven te beroven door zich met het mes in de buik te steken. Door snel te handelen, wisten de beide agenten dit te voorkomen door de man met pepperspray te bedwelmen. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis in Heerenveen vervoerd. Later die dag is hij overgebracht naar het UMCG in Groningen waar hij een operatie aan zijn been zal moeten ondergaan. De brand in de woning van de man kon snel worden geblust. De leerlingen en leiding van school werden door de buurtagent opgevangen. Van hem kregen alle betrokkenen een nieuwsbrief mee met daarin kort samengevat de gebeurtenissen van die middag. Ook zijn de leerlingen en leidinggevenden en andere betrokkenen doorverwezen naar bureau Slachtofferhulp.
Bron: Nijsnet d.d. 20-01-2010.
De rechtbank veroordeelde Jongsma op 23 november 2009 tot vier jaar celstraf wegens poging tot doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving, belaging en brandstichting. De officier eiste drie jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging.
De 43-jarige man uit Zwagerbosch die op 19 januari 2010 op een schoolplein in Heerenveen door de politie werd neergeschoten, is in augustus 2013 in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel plus twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, gelijk aan de eis van de officier van justitie bij de rechtbank, in november 2010. Net als de rechtbank is ook het gerechtshof in Leeuwarden van oordeel dat de de Zwagerboscher niet een dusdanig gevaar voor zijn omgeving vormt dat hij in het kader van de tbs-maatregel gedwongen behandeld zou moeten worden.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 30-08-2001 te Achtkarspelen, gescheiden van Taetske (Tea) VEENSTRA, geboren op 25-04-1973 te Twijzelerheide, dochter van Sjuk VEENSTRA en Zwaantje (Sannie) REITSMA.
{Zij had ook ooit een relatie met Jan Wieger.}
Relatie (2) met Annemarie.
Uit de eerste relatie:
   1. m  Pieter JONGSMA, geboren op 05-11-1998 te Twijzelerheide.
   2. m  Jurre JONGSMA, geboren op 19-07-2004 te Dokkum, in het ziekenhuis.

VIII.130    Henderik (Henk) JONGSMA, geboren op 09-02-1964, zoon van Feije Geert JONGSMA (zie VII.111) en Dirkje NIJHUIS.
Gehuwd 00-00-1986 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Janke (Janny) van der BOSCH, geboren op 26-04-1964.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Feije Geert (Freddy) JONGSMA, geboren op 25-01-1988 te Zwaagwesteinde.
   2. v  Klaaske (Karina) JONGSMA, storemanager, geboren op 06-12-1990 te Dokkum.
Relatie met Berend DOUMA.
   3. m  Jan (Janno) JONGSMA, geboren op 11-05-1994 te Dokkum.

VIII.134    Hendrik Hillebrand JONGSMA, geboren op 06-05-1982 te Drachten, zoon van Hillebrand (Hille) JONGSMA (zie VII.120) en Sietske van der BIJ.
Gescheiden van Liesbeth MIEDEMA.
Uit deze relatie:
   1. m  Dylano JONGSMA, geboren op 08-12-2009 te Leeuwarden.

VIII.137    Wietze JONGSMA, geboren op 16-07-1955 te Grootegast, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.123) en Wilhelmina POSTMA.
Relatie met M. (Greetje) VRIESEMA.
Uit deze relatie:
   1. v  Janine Wilhelmine JONGSMA, geboren 00-07-1988 te Leeuwarden.
   2. v  Emmy Eline JONGSMA, geboren 00-05-1992 te Leeuwarden.
Relatie met Popke.

VIII.139    Oeds JONGSMA, medewerker muziekschool De Meldij, Drachten, geboren op 06-07-1958 te Grootegast, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.123) en Wilhelmina POSTMA.
Voetballer in het C-team (betaalde jeugd) van de vv Heerenveen; 1977: vv O.N.T.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 08-04-2003 (Oeds Jongsma regelneef Nieuw Philharmonisch).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 09-04-2005 (Muzikale mengelmoes).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-10-2014, pag. 29 (Jongsma Trio grote kleurenwaaier).
Zie: Friesch Dagblad d.d. 27-08-2021 (Oeds Jongsma zwaait na veertig jaar af als muziekdocent en -coach).
Gehuwd met Froukje IEDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Richtje Janna (Rianne) JONGSMA, musicus, geboren 00-06-1990 te Drachten.
Drachten - De uit Drachten afkomstige fluitiste Rianne Jongsma (18) heeft afgelopen weekend op de 22ste editie van het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland in de Doelen in Rotterdam een eerste prijs behaald in de categorie Conservatorium Studenten.
Rianne is tweedejaars studente aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij heeft zich nu gekwalificeerd voor de finale van het Nationaal Concours op 14 december.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 10-11-2008.
Biografie:
Opleiding
Rianne Jongsma (1990) kreeg via Centrum voor de Kunsten de Meldij in Drachten fluitles van Gonny Roelofsen. Hiernaast maakte ze deel uit van de Talentenklas van de Ferwerda Academie in Drachten. Zowel de vooropleiding als de propedeuse volgde ze aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ze behaalde haar Bachelor diploma aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (2011) en het diploma Master of Music aan het Conservatorium van Amsterdam (2013).
Masterclasses
Rianne volgde masterclasses van Marieke Schneemann, Emily Beynon en Abbie de Quant en daarnaast zomercursussen zoals de Oxford Flute Summer School, de Flute Summer Course van Wil Offermans en de William Bennett Summer School. In 2012 ontving ze de Herbert Duintjer Beurs die haar in de gelegenheid stelde om deel te nemen aan de Sir James Galway Masterclass 2012 in Zwitserland.
Concoursen en Nationale Jeugdorkesten
In 2008 was Rianne finalist en 1e prijswinnaar op het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland in de Doelen in Rotterdam. Eerder was ze meervoudig laureaat op het Prinses Christina Concours Noord (2006 en 2007) en deelnemer aan de Dag van de Genomineerden in Den Haag. Rianne was 1e fluitiste van Jeugd Orkest Nederland en van het Nationaal Jeugd Orkest tijdens het Winterproject 2010.
Concerten
Op uitnodiging van het Prinses Christina Concours gaf ze vele concerten in binnen- en buitenland (Athene, New Delhi en Bombay). Rianne gaf in 2011 o.a. concerten op het Grachtenfestival in Amsterdam en was solist bij het Nieuw Philharmonisch Orkest in de 2e Orkestsuite van Bach.
Verder verzorgt ze regelmatig kamermuziekconcerten met het Jongsma trio & Frans Douwe Slot. Voor dit ensemble bestaande uit fluit, hobo, marimba en piano schreef componist Wim van Ligtenberg het vijfdelige werk Colori (2012).
Bron: Website Rianne Jongsma (2014).
Relatie met Ferdi.
   2. v  Wilhelmina Sjoukje (Wilma) JONGSMA, musicus, geboren 00-07-1992 te Drachten.
Wilma Jongsma (1992) speelt vanaf haar achtste jaar hobo. Via Centrum voor de Kunsten de Meldij kreeg ze hoboles van Nynke Jaarsma. Hiernaast maakte ze deel uit van de Talentenklas van de Ferwerda Academie in Drachten. Vanaf september 2010 is ze student aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag als leerling van Ali Groen.
Wilma won eervolle vermeldingen op het Haydn Muziekfestival en was finalist in 2004.
Op het Prinses Christina Concours Noord behaalde ze een eervolle vermelding (2006) en de aanmoedigingsprijs (2007). Tijdens het Nationaal Concours van de Stichting Jong Muziektalent Nederland in Rotterdam behaalde ze in 2007 een 2e prijs en de prijs voor de beste uitvoering van een Nederlandse compositie na 1914.
Geruime tijd was Wilma lid van het Frysk Jeugd Orkest en van 2007-2011 maakte ze deel uit van Jeugd Orkest Nederland. Ze was solist in hoboconcerten van Marcello en Albinoni en het dubbelconcert van Bach bij respectievelijk het Frysk Jeugd Orkest o.l.v. Theo Brouwer, de Jonge Eems-Dollard Philharmonie o.l.v. Johannes Leertouwer en Strijkorkest Apollo o.l.v. Arjen Beintema.
Verder verzorgt ze regelmatig kamermuziekconcerten met het Jongsma trio & Frans Douwe Slot. Voor dit ensemble bestaande uit fluit, hobo, marimba en piano schreef componist Wim van Ligtenberg het vijfdelige werk Colori (2012).
Naast de hobo bespeelt Wilma regelmatig de althobo en hobo d'amore.
Bron: Website Wilma Jongsma (2014).
Relatie met Roland.
   3. m  Arjan Wietze JONGSMA, musicus, geboren 00-09-1995 te Drachten.
Arjan Jongsma (1995) was leerling van Roel Jan Jongsma via Centrum voor de Kunsten de Meldij in Drachten en maakte deel uit van de Talentenklas van de Ferwerda Academie en de Jong Talent Klas van het Prins Claus Conservatorium. Met ingang van september 2013 studeert Arjan aan het Conservatorium van Amsterdam.
Arjan behaalde in 2009 een 1e prijs tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in het Lucent Danstheater in Den Haag. Ook ontving hij de KPMG Pers Prijs en de Rubens Kwartet Prijs. In 2007 was hij winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs op het Haydn Muziek Festival in Groningen. In 2011 won Arjan de online talentenjacht "Nederland gaat Klassiek" tijdens de Week van de Klassieke Muziek. In oktober 2009 ontving hij in Musis Sacrum de Accelerando Classic Award van de Arnhemse Vereniging Voor Kamermuziek. In 2010 kreeg hij de Stimuleringsprijs Muziek 2010 van de gemeente Smallingerland.
Arjan gaf concerten door het hele land als solist bij orkesten zoals het Noordpool Orkest, het Philips Symfonie Orkest en het Nederlands Theater Orkest.
Ook was hij te zien en te horen op het Kinderprinsengrachtconcert 2009 van de AVRO in Amsterdam waar hij optrad met JeugdOrkest Nederland.
Hij trad op in zowel de Spiegelzaal als de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam.
In juli 2011 volgde Arjan het Mallet & Percussion Camp van Ney Rosauro in Orlando, Florida. Deze studiereis werd mogelijk gemaakt door Stichting Herbert Duintjer Fonds.
Verder verzorgt hij regelmatig kamermuziekconcerten met het Jongsma trio & Frans Douwe Slot. Voor dit ensemble bestaande uit fluit, hobo, marimba en piano schreef componist Wim van Ligtenberg het vijfdelige werk Colori (2012).
Arjan Jongsma speelt op Majestic marimba's.
Bron: Website Arjan Jongsma (2014).
CD-recensie.
Jongsma: opwinding door beheersing.
Als een klanktovenaar gaat Jongsma tekeer, zonder goedkoop effectbejag. Hij creëert opwinding door beheerst te blijven spelen.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 20-07-2021, pag. 13 (Rudolf Nammensma).

VIII.141    Roel Jan JONGSMA, geboren op 07-04-1966 te Nijega, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.123) en Wilhelmina POSTMA.
Biografie.
Als slagwerker de man áchter het orkest, als instructeur en dirigent van slagwerkensembles in allerlei variaties vóór de groep musici en voor de leerlingen.
Muziek zit tussen de noten, staat bij wijze van spreken niet op papier.
Het is meer dan alleen maar dynamiek perfect uitvoeren of ritmisch en technisch perfect spelen. Het laatste is natuurlijk ook muziek, maar pas als de muziek je raakt, dan zeg ik "dit is echte muziek".
In 1984 begon hij aan de studie slagwerk aan het conservatorium te Leeuwarden. Deze studie sloot hij af op het conservatorium te Groningen. Na deze opleiding volgde een specialisatie pauken bij Werner Otten te Amsterdam en gedurende twee jaar de studie HaFaBra-directie in Groningen bij docent Tijmen Botma.
Roel Jan Jongsma is sinds augustus 2006 dirigent van het A- en B-slagwerkensemble van Soli Deo Gloria uit Ommen.Daarvoor was hij o.m. dirigent van de malletband Concordia Middelstum, van het slagwerkensemble Constantijn Huygens te Appingedam en de brassband "De Nije Bazuin" te Britsum.
Naast het dirigeren is hij werkzaam als docent slagwerk bij het centrum voor de kunsten "De Meldij" te Drachten, muziekschool Ars Musica en CvK. Ateliers Majeur in de gemeente Opsterland en Heerenveen. Sinds 2011 geeft Roel Jan ook les in de gemeente Ommen via muziekschool TacT.
Als arrangeur, jurylid en freelance slagwerker is hij actief bij verschillende (beroeps-) orkesten en ensembles.
Bron: Eigen website, 2014.
Relatie met Iris C. KLOK.
Uit deze relatie:
   1. m  Gerben JONGSMA, geboren 00-00-2002 te Drachten.
   2. m  Aldert Jan JONGSMA.

VIII.149    Wietze JONGSMA, geboren op 10-07-1965 te Oudega, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.126) en Johanna (Joop) VEENSTRA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-03-1989 te Smallingerland met Gertruda Mathilda (Gerty) EENLING, 26 jaar oud, geboren op 10-05-1962, dochter van Ritske EENLING en Gepke DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wiebe Harrie JONGSMA (zie IX.87).
   2. m  Ritske William (Rik) JONGSMA, geboren op 16-04-1993 te Hoogezand-Sappemeer.

VIII.153    Harrit JONGSMA, geboren 00-04-1968 te Oudega, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.126) en Johanna (Joop) VEENSTRA.
Gehuwd (1) 00-00-1994 te Tytsjerksteradiel met Karin F. SPOELSTRA.
Relatie (2) met Saapke.
Uit de eerste relatie:
   1. v  Yma Johanna JONGSMA, geboren ca. 1995 te Drachten.
   2. m  Chris JONGSMA, geboren op 03-07-1997 te Drachten.

VIII.158    Uilke JONGSMA, geboren op 18-05-1974 te Oudega, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.126) en Johanna (Joop) VEENSTRA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-06-1999 te Smallingerland met Miranda VOSMEIJER, 25 jaar oud, verpleegster, geboren op 20-09-1973 te Drachten, dochter van Hendrik Jan VOSMEIJER en Joke SCHREGARDUS.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Anneke JONGSMA, geboren op 30-06-2000 te Drachten.
   2. m  Wytze JONGSMA, geboren op 11-09-2001 te Oudega.
   3. m  Hendrik JONGSMA, geboren op 28-09-2004 te Drachten.

VIII.160    Hidde JONGSMA, geboren ca. 1976, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.126) en Johanna (Joop) VEENSTRA.
Relatie met Trijntje S. (Tineke) van der GLAS, geboren op 23-12-1976, dochter van Foppe van der GLAS en Jantje de JAGER.
Uit deze relatie:
   1. v  Nynke JONGSMA, geboren ca. 2005.
   2. m  Wiebe JONGSMA, geboren ca. 2009.
   3. m  Folkert JONGSMA, geboren op 26-08-2011 te Oudega.
   4. m  Uilke JONGSMA, geboren op 26-08-2011 te Oudega, overleden op 02-09-2011 te Oudega, 7 dagen oud, begraven op 07-09-2011 te Oudega.

VIII.162    Roel Jouke JONGSMA, geboren 00-10-1977 te Oudega, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.126) en Johanna (Joop) VEENSTRA.
Relatie met Aaltje.
Uit deze relatie:
   1. m  Werner JONGSMA.
   2. m  Jurre JONGSMA.
   3. m  Roemer JONGSMA.
   4. m  Marius JONGSMA.

VIII.164    Jan JONGSMA, geboren op 12-10-1958 te Smallingerland, zoon van Hidde JONGSMA (zie VII.128) en Marijke FEENSTRA.
Jan Jongsma is aangesteld als de nieuwe CEO van de producent van diepgevroren aardappelproducten Farm Frites. Hij volgt in die functie de Belg Guy Huybrechts op, die eerder dit jaar het bedrijf verliet.
Jongsma heeft al heel wat ervaring, maar dan vooral in de zuivelindustrie. Hij vertoefde meer dan dertig jaar in die sector, waarvan een groot deel bij FrieslandCampina. Sinds 2011 was hij topman bij DFE Pharma, een joint venture van FrieslandCampina en het Nieuw-Zeelandse Fonterra. DFE Pharma maakt zuivelingrediënten voor de farmaceutische industrie.
Jongsma zou vanaf 1 november aan de slag gaan als CEO van Farm Frites, dat in 1971 werd opgericht en nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf is. Momenteel is het uitgegroeid tot de tweede grootste aardappelverwerker ter wereld: jaarlijks verwerkt het bedrijf 1,3 miljard kilo aardappelen.
Tekst: Retaildetail d.d. 22-09-2015.
Wielrennen.
Van 1993 tot 1999 in het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie als portefeuillehouder PR en Communicatie;
Van 2004 tot 2014 in het Hoofdbestuur als penningmeester;
Van 2004 tot 2014 penningmeester van de Stichting Steunfonds;
Sinds 2007 lid van de Financiële Commissie van NOC*NSF;
Sinds 2009 auditor van de UEC;
Sinds 2013 tot nu (2014) voorzitter van de Stichting KNWU Development Team.
Jan Jongsma werd in 2014 door het Hoofdbestuur onderscheiden met het Gouden Wiel.
Gehuwd met Nancy, geboren op 23-03-1959 te Geertruidenberg.
Ik houd van verschillende stijlen, verschillende tekenvormen, verschillende technieken en wil graag alles combineren.
Ik ben sinds 2018 afgestudeerd aan de Academie van Arendonk, België, tekenen specialisatie. Hiervoor heb ik een opleiding tot styliste/binnenhuisarchitectuur gevolgd, EHCB certificatie.
Van januari 2015 tot december 2017 was ik freelance correspondent bij het Brabants Dagblad. Wekelijks verzorgde ik de rubriek Weerzien in de Oss en omgeving en de Uden-Veghel edities.
Samen met mijn gezin heb ik een aantal jaren in Japan gewoond. We hebben veel gereisd en veel gezien.
Lijnen en het lijnenspel wat je overal tegenkomst, steden of platteland hebben me altijd gefascineerd. Dit komt duidelijk terug in mijn tekeningen. Ik teken heel graag met inkt (vroeger altijd met vulpen geschreven) omdat dit schitterende effecten geeft. Maar uiteraard, potloden, pennen en alles waarmee je kunt tekenen zijn ook favoriet.
Bron: www.stijpunt.nl, 2019.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hidde JONGSMA.
Relatie met Eva.
   2. m  Daniël JONGSMA.
Relatie met Wieke.
   3. v  Barbara JONGSMA.
Relatie met Randrick.

VIII.166    Wietze JONGSMA, ondernemer, geboren op 14-02-1960 te Drachten, zoon van Hidde JONGSMA (zie VII.128) en Marijke FEENSTRA.
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 06-03-2010 ('Huwelijksmakelaar' tussen kennis en industrie).
Ondernemer.
Wietze Jongsma bouwde een succesvolle loopbaan op, zowel aan de leidinggevende als de commerciële kant, bij grote concerns als Unilever, Campina en Norsk Hydro. Met goeie ideeën, kennis en ervaring, een groot netwerk èn een eigen visie besloot hij in 2004 al die factoren samen te brengen in een eigen onderneming: Jongsma Engineering Solutions.
Wietze fungeert binnen Jongsma Engineering Solutions als een zelfstandige matchmaker, in de breedste zin van het woord. Hij brengt de juiste mensen en oplossingen bij elkaar. Vaak op het gebied van technische aangelegenheden, maar evengoed bemiddelt hij op andere terreinen. Van innovaties tot productieverbetering tot personeelsbemiddeling, zijn werkveld is zeer veelzijdig. Wietze kan voor de uitvoering van zijn diensten putten uit een omvangrijk en actief onderhouden netwerk. Een internationaal netwerk dat nog steeds groeit. Bovendien heeft hij een schat aan kennis en ervaring op zak en volgt hij de actuele ontwikkelingen op de voet. Hij weet wat er speelt en weet waar hij over praat.
Bron: eigen website.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 05-12-2014, pag. 9 (De onopvallende schakel. Wietze Jongsma uit Oosterwolde helpt Europa's grootste producent van feta aan een nieuwe kaasfabriek. Bij hem komen de lijntjes samen).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 03-10-2018 (Haarlemmerolie in de zuivel).
Gehuwd met Annie, geboren te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marlies JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 18-01-1989 te Drachten.
Samenwonend sinds 18-06-2007 met Ariff HUSSAINALI.
   2. m  Stephan JONGSMA, geboren op 23-03-1991 te Oosterwolde.
Relatie met Minke PLOEGER.
   3. m  Jelmar JONGSMA, geboren op 03-11-1995.

VIII.168    Dirk JONGSMA, servicemanager Ministerie van Landbouw, geboren op 14-11-1961 te Drachten, zoon van Hidde JONGSMA (zie VII.128) en Marijke FEENSTRA.
Gehuwd 00-00-1985 te Leeuwarden met Froukje G. KOOISTRA, dochter van Gerben KOOISTRA en Jacoba VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hidde Jan JONGSMA (zie IX.114).
   2. v  Jacoba Marijke (Jacomien) JONGSMA, arts (2018), geboren op 28-10-1991 te Gorredijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-02-2019 te Finland met Frank Peter POSTMA.
   3. m  Gerben Wilt (Gerwolt) JONGSMA, geboren 00-00-1993 te Gorredijk.

VIII.174    Wietze JONGSMA, geboren op 01-07-1963 te Oudega, zoon van Johannes (Joop) JONGSMA (zie VII.131) en Wietske de JONG.
Gehuwd 00-00-1990 met Sari BERGSMA.
{Zij had ook ooit een relatie met Marten JORRITSMA.}
Uit dit huwelijk:
   1. v  Fardau Riemke JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 19-07-1994 te Sneek.
Vriend: Sipko Klaas Laansma, geboren 17-03-1993 Sneek, overleden 17-06-2015 Sneek, zoon van Sipko Laansma en Annie Wuring.
   2. m  Johannes Rinze JONGSMA, geboren 00-04-1996 te Sneek.
   3. m  Jorn JONGSMA.

VIII.176    Jan Durk JONGSMA, geboren ca. 1965, zoon van Johannes (Joop) JONGSMA (zie VII.131) en Wietske de JONG.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:
   1. m  Joris JONGSMA.
   2. m  Coco JONGSMA.

VIII.180    Roel JONGSMA, geboren op 06-01-1967 te Oudega, zoon van Johannes (Joop) JONGSMA (zie VII.131) en Wietske de JONG.
Relatie met Klaziena van WIGCHEREN.
Uit deze relatie:
   1. v  Fleur JONGSMA, geboren 00-00-2002 te Drachten.
   2. v  Sterre JONGSMA.
   3. v  Luna JONGSMA.

VIII.186    Wiebe Jan JONGSMA, geboren ca. 1973, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.138) en Hendrika (Hennie) JONGSMA.
Gehuwd met Elizabeth ZUIDSTRA, dochter van Gerben ZUIDSTRA en Wietske van der ZEE.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Aise Jan JONGSMA, geboren ca. 1996.
   2. m  Reitse Germ JONGSMA, geboren ca. 1998.
   3. m  Wiebren Hendrik JONGSMA, geboren ca. 2000.

VIII.188    Geert Hendrik JONGSMA, geboren 00-05-1977 te Haskerhorne, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.138) en Hendrika (Hennie) JONGSMA.
Gehuwd 00-00-2002 te Skarsterlân met Tinka SCHAAP.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Fenna JONGSMA, geboren ca. 2004.
   2. v  Hiske JONGSMA, geboren ca. 2006.
   3. v  Mette JONGSMA, geboren ca. 2008.
   4. m  Rienk Jan JONGSMA, geboren 00-12-2011 te Joure.

VIII.196    Johannes JONGSMA, geboren 00-02-1976 te Wijnjewoude, zoon van Geeuwke JONGSMA (zie VII.146) en Janke de VRIES.
Relatie met Ilona KEIZER.
Uit deze relatie:
   1. v  Dorieke JONGSMA, geboren op 18-12-2002 te Drachten.
   2. m  Gerwin JONGSMA, geboren ca. 2005.

IX.9    Jan JONGSMA, geboren op 28-11-1987 te Leeuwarden, zoon van Reinder JONGSMA (zie VIII.24) en Trijntje de MEER, in het ziekenhuis.
Samenwonend met Wilma HAAGSMA, geboren op 15-03-1992 te Drachten, dochter van Johan Cornelis (Joop) HAAGSMA en Truike RIEMERSMA.
Uit deze relatie:
   1. v  Sylver Johanna JONGSMA, geboren op 01-05-2011 te Sumar.
   2. v  Lyanne JONGSMA, geboren op 17-06-2016 te Boelenslaan.

IX.11    Rikus JONGSMA, geboren op 05-03-1992 te Leeuwarden, zoon van Reinder JONGSMA (zie VIII.24) en Trijntje de MEER, in het ziekenhuis.
Ongehuwd (2016).
Samenwonend 00-00-2016 met Femke.
Uit deze relatie:
   1. v  Gabriëlle JONGSMA, geboren op 04-12-1917.

IX.23    Geert JONGSMA, geboren rond 1986, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie VIII.41) en Grietje van der MOLEN.
Relatie met Carlijn.
Uit deze relatie:
   1. m  Bauke JONGSMA.

IX.87    Wiebe Harrie JONGSMA, geboren op 24-04-1991 te Hoogezand-Sappemeer, zoon van Wietze JONGSMA (zie VIII.149) en Gertruda Mathilda (Gerty) EENLING.
Samenwonend met Marieke VISSER, dochter van Jeroen VISSER en Hettie.
Uit deze relatie:
   1. m  Dani JONGSMA, geboren op 01-04-2018.

IX.114    Hidde Jan JONGSMA, geboren 00-01-1989 te Heerenveen, zoon van Dirk JONGSMA (zie VIII.168) en Froukje G. KOOISTRA.
Relatie met Fleur.
Uit deze relatie:
   1. m  Doede JONGSMA, geboren 00-07-2019.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 25051
Web Analytics