Stam Sint Nicolaasga

Laatst bijgewerkt: dinsdag 21 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Sybren HETTES

 
I.1    Sybren HETTES, geboren op 04-03-1758, zoon van Hette JACOBS en Sjoukje AIZES, gedoopt op 05-03-1758 te Nijega (Don.), overleden 00-00-1798 te Sint Nicolaasga.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-12-1777 te Sint Nicolaasga met Hiltje BRUGTS, overleden 00-00-1794 te Sint Nicolaasga.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob SYBRENS, geboren op 26-02-1778 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 05-03-1778 te Sint Nicolaasga.
   2.  m  Hette Sybrens JONGSMA, geboren op 24-08-1783 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 07-09-1783 te Sint Nicolaasga.
Militair in het leger van Napoleon bij het 33e Regiment Lichte Infanterie (stamboek nr. 4952).
   3.  v  Sjoukjen Sybrens JONGSMA, geboren op 02-03-1786 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 12-03-1786 te Sint Nicolaasga, overleden op 24-11-1857 om 05.00 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-12-1816 te Utingeradeel met Douwe Klazes LANGHOUT, geboren rond 1795 te Oldeboorn, zoon van Klaas Hendriks LANGHOUT en Trijntje ALBERTS, overleden op 18-08-1842 te Leeuwarden.
   4.  v  Trijntje SYBRENS, geboren op 21-12-1788 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 18-01-1789 te Sint Nicolaasga.
   5.  m  Aaitse SYBRENS, geboren op 26-12-1790 te Sint Nicolaasga, gedoopt op 02-01-1791 te Sint Nicolaasga.
   6.  m  Anne Sybrens JONGSMA (zie II.4).


II.4    Anne Sybrens JONGSMA, timmerknecht, schipper, geboren op 02-08-1792 te Sint Nicolaasga, zoon van Sybren HETTES (zie I.1) en Hiltje BRUGTS, gedoopt op 26-08-1792 te Sint Nicolaasga, overleden op 07-08-1858 te Arum op 66-jarige leeftijd, na een langdurig lijden.
1811: Jongsma, Bozum, Mairie Bozum, fol. 18v.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-01-1818 te Wonseradeel met Lysbert Pieters ERINGA, 19 jaar oud, dienstmaagd, kasteleinse "De Zwaan" te Arum, geboren op 13-05-1798 te Niawier, dochter van Pieter Pieters ERINGA, kooltjer, gardenier, en Grietje DANIëLS, gedoopt op 03-06-1798 te Metslawier c.a. Overleden op 17-10-1863 te Arum op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Annes JONGSMA, winkelierse, geboren op 13-03-1818 te Arum, overleden op 06-09-1861 om 18.00 uur te Arum op 43-jarige leeftijd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-03-1980, pag. 13, bijlage Sneon & Snein (foto met onderschrift).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-12-1840 te Wonseradeel met Heere Feddes RISSELADA, geboren rond 1811 te Lollum, zoon van Fedde Herres RISSELADA en Haukjen Thijses JORRITSMA, overleden voor 1861.
   2.  v  Hiltje Annes JONGSMA, geboren op 08-01-1821 te Arum, overleden op 13-01-1877 te Wons op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-08-1848 te Wonseradeel met Jasper Warnerus CANRINUS, geboren rond 1817 te Makkum, zoon van Warnerus Willems CANRINUS en Foekjen Everts LIER.
   3.  v  Akke Annes JONGSMA, geboren op 21-08-1823 te Arum, overleden op 08-06-1886 te Arum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-09-1852 te Wonseradeel met Durk Jacobs HAITSMA, geboren rond 1815 te Arum, zoon van Jacob Haijes HAITSMA en Barentje Durks CORNEL, overleden na 1886.
   4.  m  Sybren Annes JONGSMA, geboren op 22-12-1825 te Arum, overleden op 10-04-1828 te Arum op 2-jarige leeftijd.
   5.  m  Sybren Annes JONGSMA (zie III.8).
   6.  m  Pieter Annes JONGSMA (zie III.11).
   7.  m  Hette Annes JONGSMA (zie III.13).
   8.  v  Sjoukje Annes JONGSMA, geboren op 13-05-1837 te Arum, overleden op 05-09-1871 te Arum op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-04-1864 te Wonseradeel met Wypke Tjerks TERPSTRA, geboren rond 1831 te Wons, zoon van Tjerk Wypkes TERPSTRA en Rigtje Hanzes SCHAAFSMA.


III.8    Sybren Annes JONGSMA, kooltjer, geboren op 11-02-1829 te Arum, zoon van Anne Sybrens JONGSMA (zie II.4) en Lysbert Pieters ERINGA, dienstmaagd, kasteleinse "De Zwaan" te Arum, overleden op 29-08-1917 te Dantumadeel op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06-05-1854 te Wonseradeel met Sibbeltje Lieuwes van der VEEN, 25 jaar oud, geboren op 15-11-1828 te Arum, dochter van Lieuwe Seekles van der VEEN, schipper, en Grietje Seekeles SEEKELES, overleden op 15-07-1880 te Arum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 28-04-1883 te Wonseradeel met Trijntje Eerdes FEENSTRA, geboren rond 1838 te Exmorra, dochter van Eerde Jans FEENSTRA en Dieuwke Wypkes POSTMA.
{Zij was eerder gehuwd voor 1882 met Rommert ALGERA, overleden voor 1883.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Anne Sybrens JONGSMA (zie IV.1).
   2.  m  Lieuwe Sybrens JONGSMA (zie IV.3).
   3.  v  Lysbeth Sybrens JONGSMA, geboren op 14-07-1858 te Arum, overleden op 11-01-1929 om 19.00 uur te Grand Rapids, MI (USA) op 70-jarige leeftijd, na 16 weken bedlegerig te zijn geweest, nalatende 5 zoons, 2 in Denver en 3 in Grand Rapids en 1 dochter (mrs. P. Wobbema). Voorts 4 kinderen uit een vorig huwelijk in Nederland. Begraven op 15-01-1929 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-07-1884 te Franekeradeel met Gerke Sybrens ANEMA, geboren rond 1836 te Midlum, zoon van Sybren Tjeerds ANEMA en Aafke Gerkes van RIEZEN, overleden te Midlum.
   4.  v  Grietje Sybrens (Maggie) JONGSMA, geboren op 07-02-1861 te Arum, overleden op 12-09-1944 te Stockton, San Joaquin Co. (USA) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1888 te Wonseradeel met Jakob Garmts van POLEN, 30 jaar oud, geboren op 06-12-1857 te Niehove, zoon van Garmt van POLEN en Jantje RIENEWERF, overleden op 27-05-1927 te San Francisco, CA (USA) op 69-jarige leeftijd.
   5.  m  Pieter Sybrens (Peter) JONGSMA (Youngsma) (zie IV.9).
   6.  m  Fedde Sybrens (Frank; Fred) JONGSMA (zie IV.11).
   7.  m  Hette Sybrens JONGSMA, geboren op 20-12-1866 te Arum, overleden op 18-06-1867 te Wonseradeel, 180 dagen oud.
   8.  v  Hiltje Sybrens JONGSMA, geboren op 19-09-1868 te Arum, overleden 00-02-1895 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-11-1893 te Grand Rapids, MI (USA) met Enne Jacobs FEENSTRA, 40 jaar oud, geboren op 12-06-1853 te Pingjum, overleden 00-00-1925 te Grand Rapids, MI (USA).
   9.  m  Hette Sybrens JONGSMA, geboren op 30-04-1871 te Arum, overleden op 24-12-1874 te Wonseradeel op 3-jarige leeftijd.


III.11    Pieter Annes JONGSMA, landbouwer, commissionair in aardappelen, geboren op 28-10-1831 te Arum, zoon van Anne Sybrens JONGSMA (zie II.4) en Lysbert Pieters ERINGA, dienstmaagd, kasteleinse "De Zwaan" te Arum, overleden op 23-05-1894 om 04.00 uur te Arum op 62-jarige leeftijd, na een hevige ongesteldheid van slechts 3 dagen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-05-1861 te Bolsward met Baukje Tjeerds HILARIDES, 27 jaar oud, geboren op 05-07-1833 te Arum, dochter van Tjeerd Pieters HILARIDES, landbouwer, en Aaltje Baukes BAUKEMA, overleden op 01-08-1902 om 04.00 uur te Sneek op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Pieters JONGSMA (zie IV.19).
   2.  v  Aaltje Pieters JONGSMA, geboren op 19-07-1864 te Arum, overleden op 15-05-1942 te Harlingen op 77-jarige leeftijd, begraven te Arum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-09-1894 te Wonseradeel met Dirk Jans SJAARDA, 38 jaar oud, geboren op 30-04-1856 te Arum, zoon van Jan Dirks SJAARDA en Trijntje Klazes HIEMSTRA, overleden op 15-01-1943 te Harlingen op 86-jarige leeftijd, begraven te Arum.
   3.  m  Tjeerd Pieters JONGSMA (zie IV.23).
   4.  v  Elisabeth Pieters JONGSMA, huishoudster, geboren op 28-03-1869 te Arum, overleden op 05-02-1953 te Groningen op 83-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 23-05-1896 te Wonseradeel met Pieter Baukes MIEDEMA, geboren rond 1867 te Westhem, zoon van Bauke MIEDEMA en Jaike HOEKSTRA.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 21-01-1918 te Sneek, gescheiden na 6 jaar op 09-09-1924 te Sneek, vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 12-06-1924. Echtgenoot is Fedde Jacobus MARTENS, geboren rond 1867 te Hommerts, zoon van Jacobus MARTENS en Wytske HOKWERDA.


III.13    Hette Annes JONGSMA, kooltjer, geboren op 29-06-1834 te Arum, zoon van Anne Sybrens JONGSMA (zie II.4) en Lysbert Pieters ERINGA, dienstmaagd, kasteleinse "De Zwaan" te Arum, overleden op 15-03-1892 te Ferwerderadeel op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Wonseradeel met Japke Douwes HOITINGA, 20 jaar oud, geboren op 07-04-1836 te Achlum, dochter van Douwe Douwes HOITINGA en Hinke Joukes de VRIES, overleden op 19-01-1894 te Ferwerderadeel op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sybren Hettes JONGSMA, geboren op 03-01-1857 te Arum, overleden op 27-10-1876 te Arum op 19-jarige leeftijd, na een smartvol lijden.
   2.  v  Hinke Hettes JONGSMA, geboren op 26-03-1860 te Arum, overleden op 17-05-1901 te Ferwerderadeel op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1883 te Ferwerderadeel met Gosse Baukes HOEKSTRA, 20 jaar oud, timmerknecht, geboren op 21-12-1862 te Marrum, zoon van Bauke Gosses HOEKSTRA en Houkje Goverts STIENSTRA, overleden 00-04-1928 te Bergum.
{Hij is later gehuwd met Jeltje Binnerts DOUMA.}
   3.  m  Douwe Hettes JONGSMA, geboren op 14-08-1865 te Arum, overleden op 18-03-1866 te Wonseradeel, 216 dagen oud.
   4.  m  Douwe Hettes JONGSMA, geboren op 27-09-1871 te Arum, overleden op 31-08-1872 te Arum, 339 dagen oud.
   5.  v  Lysbert Hettes JONGSMA, geboren op 29-01-1874 te Arum, overleden op 19-02-1915 te Rotterdam op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-02-1900 te Rotterdam met Gerben Eetzes SIKMA, 27 jaar oud, kantoorwinkelbediende, houder van een advertentiebureau, vertegenwoordiger, geboren op 13-01-1873 te Lekkum, zoon van Eetze Gerbens SIKMA en Aaltje Klazes van der VEEN.
{Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 30-08-1916 te Rotterdam met Leentje Cornelia de GROOT, 33 jaar oud, geboren op 12-06-1883 te Krimpen a/d Lek.}


IV.1    Anne Sybrens JONGSMA, huisschilder, geboren op 07-02-1855 te Arum, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie III.8) en Sibbeltje Lieuwes van der VEEN, overleden op 04-10-1915 te Rinsumageest op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-11-1881 te Dantumadeel met Johanna Maria Tjitzes van OOSTRUM, 24 jaar oud, geboren op 26-01-1857 te Hijlaard, dochter van Tjitse Keimpes van OOSTRUM en Catharina Jans van HASINGA, overleden 00-06-1942 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sybren Annes JONGSMA (zie V.1).
   2.  m  Tjitse Annes JONGSMA, huisschilder, geboren op 03-08-1885 te Rinsumageest, overleden op 10-09-1956 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, in het St. Bonifatius Hospitaal.
Ongehuwd.
   3.  m  Lieuwe Annes JONGSMA (zie V.4).
   4.  m  Jan Annes (John) JONGSMA (Youngsma), geboren op 12-10-1897 te Rinsumageest.


IV.3    Lieuwe Sybrens JONGSMA, predikant, geboren op 08-03-1856 te Arum, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie III.8) en Sibbeltje Lieuwes van der VEEN, overleden op 17-04-1914 te Middelstum op 58-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden. Begraven te Middelstum.
Middelstum, 4 Oct. - Den 1 november a.s. hoopt de heer L.S. Jongsma, predikant bij de Geref. gem. alhier, den dag te herdenken, dat hij voor 25 jaar in het predikantambt te Ezinge werd bevestigd. Verder diende Z. Eerw. nog de gem. Dokkum en Zaandam.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 06-10-1910.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-10-1885 te Wonseradeel met Klaaske Anes de BOER, 25 jaar oud, geboren op 05-12-1859 te Arum, dochter van Ane Gerrits de BOER, beurtschipper, en Sjoukje Eelkes HOLKEBOER, overleden op 19-06-1909 te Middelstum op 49-jarige leeftijd, begraven te Middelstum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sible Lieuwes (John Leonard) JONGSMA, chauffeur (1942), geboren op 25-10-1887 te Ezinge, overleden op 28-10-1973 te Los Angeles, CA (USA) op 86-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Sophia Lieuwes JONGSMA, geboren op 20-11-1889 te Ezinge, overleden op 11-04-1975 te Groningen op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1975 te Kornhorn.
Gehuwd met Eisse Harke WOLDRING, Geref. predikant te Leek en Kornhorn (gedurende ruim 24 jaar), geboren op 23-09-1884 te Bedum, zoon van Derk WOLDRING en Elisabeth DIJKSTERHUIS, overleden op 18-11-1961 te Groningen op 77-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1961 te Kornhorn.
   3.  v  Fronica Elisabeth Lieuwes JONGSMA, geboren 00-00-1899 te Zaandam, overleden op 14-09-1899 te Zaandam.


IV.9    Pieter Sybrens (Peter) JONGSMA (Youngsma), arbeider, koopman, geboren op 12-04-1862 te Arum, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie III.8) en Sibbeltje Lieuwes van der VEEN, overleden 00-12-1896 te Friesland, MN (USA). Uit LeMars, Iowa.
Een treurig bericht ontvingen wij van Minnesota en wel dat Mr. Peter Jongsma onder een vallende boom, die hij juist had omgekapt, geraakte en zijn leven moest verliezen. Mr. Jongsma vertrok slechts een paar weken geleden van LeMars derwaarts. Wij synpatiseren met de weduwe en de drie kleine kindertjes. Algemeen is de deelneming in dezen.
Bron: De Volksvriend d.d. 24-12-1896.
Militaire dienst bij de 2e Compagnie Hospitaalsoldaten (lichting 1882) te Utrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1886 te Wonseradeel met Aaltje Douwes (Alice) HOITENGA, 21 jaar oud, modiste, geboren op 08-01-1865 te Witmarsum, dochter van Douwe Tietes HOITENGA en Janna Adams van der MEER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janna Pieters (Jennie Helen) JONGSMA (Youngsma), geboren op 17-02-1887 te Arum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-03-1909 te Woodbury, IA (USA) met Isaac STEENHOVEN, geboren rond 1889, zoon van John STEENHOVEN en Johanna PLEIT.
   2.  m  Sybren Pieters (Samuel) JONGSMA (Youngsma) (zie V.13).
   3.  m  Douwe Pieters (Dick; Richard) JONGSMA (Youngsma), geboren op 23-01-1892 te Arum, overleden op 06-03-1914 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) op 22-jarige leeftijd, begraven te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA).


IV.11    Fedde Sybrens (Frank; Fred) JONGSMA, geboren op 16-08-1864 te Arum, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie III.8) en Sibbeltje Lieuwes van der VEEN, overleden op 03-05-1947 te Everett, Snohomish, WA (USA) op 82-jarige leeftijd.
Na het overlijden van zijn tweede vrouw (1934) hield hij verkoop en bracht de winter bij zijn dochters in en bij Grand Rapids door. Hij verhuurde zijn plaats aan G. Vermeulen sr.
Bron: De Volksvriend d.d. 18-10-1934.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-11-1889 te Orange City, Sioux, IA (USA) met Jantje Melles (Jennie) NIENHUIS, 32 jaar oud, geboren op 04-04-1857 te Westerhorn, dochter van Melle NIENHUIS en Trijntje Lubbes van der LEIJ, overleden op 12-02-1895 te Grand Rapids, Kent, MI (USA) op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 01-11-1895 te Grand Rapids, Kent, MI (USA) met Meiske Willems BULTHUIS, 33 jaar oud, geboren op 27-09-1862 te Stadskanaal, dochter van Willem BULTHUIS, kuiper, en Trijntje P. LOUTERS, overleden op 24-08-1934 te Lynden, Whatcom Co., WA (USA) op 71-jarige leeftijd. De Volksvriend d.d. 13-09-1934:
Zij heeft de laatste tijd veel geleden; zij was een nette vrouw; doof, alles moest haar voorgeschreven worden. Begraven te Lynden, Whatcom Co., WA (USA).
{Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1886 te Groningen met Sjoerd Sybrens SPOELSTRA, 26 jaar oud, huisschilder, geboren op 26-06-1860 te Aduard, zoon van Sybren SPOELSTRA, huisschilder, en Annegien HOEKSEMA, overleden op 02-09-1893 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 33-jarige leeftijd, begraven te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).}
Gehuwd (3) op 71-jarige leeftijd op 27-12-1935 te Manhattan, Gallatin, MA (USA) met Jaapje Popkes (Jacoba) HUT, 74 jaar oud, geboren op 15-09-1861 te Aduarderzijl, dochter van Popke Harms HUT, arbeider, en Maria Jans KNOOP, overleden op 23-03-1947 te Everett, Snohomish, WA (USA) op 85-jarige leeftijd, nalatende haar man, 4 dochters, 1 zoon, 20 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Begraven te Bozeman, MT (USA).
{Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-11-1890 te Groningen met Hiddo Lucas Frerks WESSELS, zakkenverhuurder, dekkledenverhuurder, geboren rond 1862 te Enumatil, zoon van Frerk Jacob WESSELS, houtzaagmolenaar, en Aaltje HEKMA.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Kate) JONGSMA, geboren 00-00-1890 te Orange City, Sioux, IA (USA), overleden 00-00-1952.
Gehuwd op 18-09-1913 te Grand Rapids, Kent, MI (USA) met Romke Sybrens (Ralph) ONDERSMA, 27 jaar oud, geboren op 23-08-1886 te Hallum, zoon van Sybren Romkes ONDERSMA en Antje Folkerts AKKERHOF.
   2.  v  Sibbeliena (Sadie) JONGSMA, geboren op 18-08-1891 te Orange City, Sioux, IA (USA), overleden 00-00-1959.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-03-1913 te Windsor, Essex, ON (Canada) met Leendert (Leonard) Vander JAGT, 22 jaar oud, geboren op 16-02-1891 te Zierikzee, zoon van Pieter (Peter) Vander JAGT en Adriaantje KOUWEN (Jane Cowen), overleden 00-02-1964 te Michigan (USA).
   3.  v  Emelia JONGSMA, geboren op 10-10-1892 te Orange City, Sioux, IA (USA).

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Siebert JONGSMA, geboren op 24-09-1896 te Grand Rapids, MI (USA), overleden op 08-08-1897 te Grand Rapids, MI (USA), 318 dagen oud.
   5.  m  Sidney Sybren (Sid) JONGSMA (zie V.22).
   6.  v  Elizabeth (Lizzie) JONGSMA, geboren op 26-02-1900 te Grand Rapids, MI (USA), overleden op 12-11-1965 te Everett, Snohomish, WA (USA) op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-01-1919 te Lynden, Whatcom, WA (USA) met George BRINK, 27 jaar oud, geboren op 25-09-1891 te Holland, MI (USA), zoon van Arna BRINK en Alberdina (Hannah), overleden op 22-11-1975 te Everett, Snohomish, WA (USA) op 84-jarige leeftijd.
   7.  m  Lvl. kind, geboren op 15-12-1901 te Muskegon, MI (USA), overleden op 15-12-1901 te Muskegon, MI (USA), 0 dagen oud.
   8.  m  Lvl. kind, geboren op 07-03-1904 te Grand Rapids, MI (USA), overleden op 07-03-1904 te Grand Rapids, MI (ISA), 0 dagen oud.


IV.19    Anne Pieters JONGSMA, bakker, geboren op 02-02-1863 te Arum, zoon van Pieter Annes JONGSMA (zie III.11) en Baukje Tjeerds HILARIDES, overleden op 01-08-1890 te Arum op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1888 te Wonseradeel met Antje Klazes van der ZEE, geboren rond 1862 te Achlum, dochter van Klaas Egberts van der ZEE en Akke Pieters de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pieter Annes JONGSMA, geboren op 22-02-1889 te Beets, overleden op 02-06-1889 te Opsterland, 100 dagen oud.


IV.23    Tjeerd Pieters JONGSMA, bakker, geboren op 12-03-1867 te Arum, zoon van Pieter Annes JONGSMA (zie III.11) en Baukje Tjeerds HILARIDES, overleden op 04-10-1957 te Heemstede op 90-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1957 te Workum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Workum met Iefke Douwes van der WAL, 24 jaar oud, geboren op 16-11-1866 te Workum, dochter van Douwe van der WAL en Lolkje Rientzes PRINS, overleden op 12-12-1938 te Heemstede op 72-jarige leeftijd, begraven te Workum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dr. Pieter Anne Tjeerds JONGSMA (zie V.27).
   2.  m  Douwe Ulfert Tjeerds (Donald) JONGSMA (zie V.29).
   3.  v  Baukje Tjeerds JONGSMA, geboren op 08-01-1899 te Workum, overleden op 04-02-1949 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, na een smartelijk, geduldig gedragen lijden. Begraven op 08-02-1949 te Rotterdam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-08-1932 te Heemstede met Willem Pieters de ZWART, 35 jaar oud, winkelier in wolwaren, geboren op 02-07-1897 te Workum, zoon van Pieter de ZWART en Antonia GROENEVELD.
   4.  v  Lolkje JONGSMA, geboren op 18-07-1910 te Workum, overleden op 02-02-1999 op 88-jarige leeftijd, begraven te Heemstede.
Gehuwd (1) ca. 1935 met W. van ROOIJEN.
Gehuwd (2) na 1949 met Franciscus B. van GOOLEN, geboren op 09-03-1914, overleden op 04-08-2002 op 88-jarige leeftijd, begraven te Heemstede.


V.1    Sybren Annes JONGSMA, verver, huisschilder, geboren op 01-11-1882 te Rinsumageest, zoon van Anne Sybrens JONGSMA (zie IV.1) en Johanna Maria Tjitzes van OOSTRUM, overleden 00-00-1969.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1906 te Dantumadeel met Trijntje Jetzes TIMMERMANS, 22 jaar oud, geboren op 23-09-1884 te Wanswerd, dochter van Jetse Jans TIMMERMANS en Wijke Hendriks van der BOON, overleden op 09-12-1933 om 01.00 uur te 's-Gravenhage op 49-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1933 te 's-Gravenhage, op Nieuw Eykenduinen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wijke JONGSMA, geboren op 12-06-1907 te Rinsumageest.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-07-1944 te 's-Gravenhage met Johannes B. WIJNANTS.
   2.  v  Johanna Maria JONGSMA, geboren op 22-01-1910 te Rinsumageest, overleden op 16-01-2003 te Delft op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-06-1933 te 's-Gravenhage met Jan Leendert van der ZWART, 25 jaar oud, onderwijzer bijzonder lager onderwijs, geboren op 03-08-1907 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis van der ZWART, goudsmid, en Johanna van RIJ.
   3.  m  Anne JONGSMA (zie VI.5).
   4.  v  Aaltje JONGSMA, geboren 00-06-1914, overleden op 16-09-1914 te Rinsumageest.
   5.  m  Jetze JONGSMA (zie VI.8).
   6.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 31-10-1920 te 's-Gravenhage.
Gehuwd 00-00-1942 te 's-Gravenhage met A. O. BENSCHOP.


V.4    Lieuwe Annes JONGSMA, schilder, geboren op 06-02-1887 te Rinsumageest, zoon van Anne Sybrens JONGSMA (zie IV.1) en Johanna Maria Tjitzes van OOSTRUM.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  v  Judith JONGSMA, geboren op 27-04-1923 te St. Paul, MN (USA).
   2.  m  Lieuwe (Louis) JONGSMA, geboren op 23-06-1925 te St. Paul, MN (USA).


V.13    Sybren Pieters (Samuel) JONGSMA (Youngsma), geboren op 27-03-1889 te Arum, zoon van Pieter Sybrens (Peter) JONGSMA (Youngsma) (zie IV.9) en Aaltje Douwes (Alice) HOITENGA, modiste, overleden op 06-10-1947 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) op 58-jarige leeftijd, begraven te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA).
Gehuwd met Anna Margaret BAKKER, geboren 00-00-1888 te Nebraska (USA), overleden 00-00-1970 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA), begraven te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Peter (Pete) YOUNGSMA (zie VI.14).
   2.  v  Elizabeth YOUNGSMA, geboren rond 1914 te MN (USA).
Relatie met Joe HUISKEN.
   3.  m  Allan Arthur YOUNGSMA (zie VI.18).
   4.  m  Lyle Richard YOUNGSMA, geboren op 13-01-1917 te MN (USA), overleden op 13-03-1961 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) op 44-jarige leeftijd, begraven te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA).
   5.  m  Lawrence YOUNGSMA (zie VI.21).
   6.  v  Alice YOUNGSMA, geboren rond 1921 te MN (USA).
Relatie met Richard KOETS.
   7.  m  Arnold Henry JONGSMA, geboren op 16-07-1922 te MN (USA), overleden op 21-10-2003 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA).


V.22    Sidney Sybren (Sid) JONGSMA, pluimveehouder, geboren op 18-12-1897 te Wyoming, Kent, MI (USA), zoon van Fedde Sybrens (Frank; Fred) JONGSMA (zie IV.11) en Meiske Willems BULTHUIS, overleden op 13-11-1975 te Coupeville, Island Co., WA (USA) op 77-jarige leeftijd, begraven te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
De Volksvriend d.d. 20-09-1934:
For sale: our 11-acre poultry farm; housing capacity 2300 birds. Place situated one mile from Oak Harbor, on main oiled highway, one-half mile from salt water bathing beach. Excellent location.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-09-1926 te Oak Harbor, WA (USA) met Lena Adriana ABRAHAMSE, 19 jaar oud, geboren op 06-11-1906 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), dochter van Marinus Johannes (Martin) ABRAHAMSE en Cornelia Van Der VATE, overleden op 30-08-2002 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA) op 95-jarige leeftijd, begraven op 04-09-2002 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
Lena Jongsma, a life-long resident of Whidbey Island, was born Nov. 6, 1906, to Martin and Cornelia Abrahamse on the family farm, where the chapel now stands at Ault Field, Whidbey Island Naval Air Station.
Mrs. Jongsma attended Clover Valley School through the eighth grade, but continued her education throughout her 95 years. In her teen-age years she picked apples in Yakima, served as housekeeper at the Harry Smith residence in Coupeville and at age 19 married Sidney Sybren Jongsma. They celebrated 49 years of marriage.
Mrs. Jongsma was an active member of Oak Harbor Christian Reformed Church, and served as Sunday school teacher at the church and its two missions at San de Fuca and Dewey Beach. She served as church organist to both the Reformed and Christian Reformed churches in Oak Harbor and filled leadership roles in church organizations. Her family recalls the hospitality she readily extended to members of the armed services who visited the church. She also served in many different capacities to aid the formation and growth of the local Christian school.
As a member of the Oak Harbor community, Lena took a very active role in politics, locally and nationally. She was an avid supporter and worker in the Republican Party. She held offices in Women's Republican Club, was Precinct Committee woman, and served as a delegate to Republican conventions. She also was an active member of the local Toastmistress Club.
Her children testify to her entrepreneurial spirit as they recall that she made and sold homemade candy and chocolates, sold Fashion Frocks, Avon and Tupperware, made and sold clothing, baby layettes and established a hemstitching business - all while raising her family.
During the last year of her life, Mrs. Jongsma was lovingly cared for by the owners and staff of the Pasek Adult Family Home, 940 SW Second Ave., Oak Harbor.
Bron: Find a grave (2014).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rose Lena JONGSMA, geboren op 18-10-1828 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), overleden op 29-03-2007 te Sioux Center, Sioux Co., IA (USA) op 178-jarige leeftijd.
Gehuwd met Karl LINDALL.
   2.  m  Franklin Martin (Frank) JONGSMA (zie VI.28).
   3.  v  Kathleen Marie (Kay) JONGSMA, geboren op 28-04-1930 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), overleden op 20-05-2011 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
Kathleen Marie "Kay" Boon was called to the Lord on May 20, 2011 at the age of 81 following a valiant battle against cancer.
She was born in Oak Harbor at the home of her parents, Sidney and Lena (Abrahamse) Jongsma on Zylstra Road, now Ft. Nugent Road. She attended Oak Harbor High School, leaving before graduation to get married. She and Martin Boon were married in Oak Harbor on May 2, 1947.
Kay and Martin began a life together as farmers, raising a family on the family farm on Boon Road. Kay quickly learned how to cook for a large family. During harvest time, she would do her own chores and feed all of the farm hands, so large meals became a way of life. Kay was raised in a family with strong musical background and she, Martin and all of their children have wonderful musical abilities.
In the late 1960's, the Oak Harbor School District offered night classes for adults who had not graduated from high school and Kay enrolled in the first class. She attended school while raising seven children and working on the farm and received her diploma with the first graduating class.
Kay had a passion for teaching and was soon taking classes at the Mount Vernon Campus of Skagit Valley College. She completed her training and received a Washington State Music Teachers Association Certificate. She continued taking courses until reaching her Continuing Certificate.
Kay was an extremely talented musician, teaching piano lessons to a myriad of students over the years. She also became the church organist and pianist for the Oak Harbor Christian Reformed Church for over 65 years, the First United Methodist Church for nearly 14 years, and played for a time for the First Baptist Church, Concordia Lutheran, Southern Baptist Church, both St. Mary and St. Augustine Catholic Churches and the NAS Whidbey Chapel. For the past 40 years, she was the organist at Burley Funeral Chapel.
Kay was a 4-H Club Leader for over 23 years. She was a member of the Golden Hour Circle, the Women's Republican Club, and the Whidbey Island Music Teachers Association (WSMTA), T.O.P.S. Club and the Emmaus Reunion Group. She was also a longtime water safety instructor for the American Red Cross and served on the home Economics Advisory Board at OHHS.
Bron: Find a grave (2014).
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 02-05-1947 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA) met Martin Francis BOON, 25 jaar oud, boer, geboren op 18-07-1921 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), overleden op 08-11-1997 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA) op 76-jarige leeftijd, begraven te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
   4.  v  Mary JONGSMA, geboren 00-05-1937 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
Gehuwd met Al WRIGHT.
   5.  v  Cornelia (Coni) JONGSMA, geboren rond 1939 te Washington (USA).
Gehuwd met Carl HUISMAN.
   6.  m  Glenn Sidney JONGSMA, geboren 00-07-1946 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA).
Gehuwd met Josie.
   7.  v  Lois JONGSMA.
Gehuwd met Andy Vander MEULEN.


V.27    Dr. Pieter Anne Tjeerds JONGSMA, leraar aan een gymnasium (1922), leraar Engels, geboren op 08-10-1894 te Workum, zoon van Tjeerd Pieters JONGSMA (zie IV.23) en Iefke Douwes van der WAL, overleden op 15-11-1985 te Haren op 91-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1985 te Haren.
Geslaagd voor het doctoraal examen Germaanse taal en letterkunde (Engels) cum laude (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, juni 1928).
Bevorderd tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, april 1933).
Schreef een dissertatie over J.H. Halbertsma (1933).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1921 te Sneek met Jacoba Adriana Andreas FLACH, 25 jaar oud, geboren op 20-02-1896 te Sneek, dochter van Andreas FLACH en Willemke SCHAAFSMA, overleden op 01-09-1981 te Haren op 85-jarige leeftijd, begraven op 04-09-1981 te Haren.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Iefke JONGSMA, inspectrice voor het landbouwhuishoudonderwijs in de provincies Groningen en Drenthe (01-02-1963); onderwijscommissaris in Friesland (1967), geboren op 17-08-1922 te Kampen, overleden op 25-06-2020 te Groningen op 97-jarige leeftijd, begraven.
Ongehuwd.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 10-08-1973 (Beroepsonderwijs vraagt naast docent ook dringend manager).
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (april 1984).
   2.  v  Willemke Andrea (Wimmy) JONGSMA, lerares Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen (1953, Engels), geboren op 28-01-1924, overleden op 19-06-2017 op 93-jarige leeftijd, gecremeerd.
Academische examens.
Voor het candidaatsexamen letteren en wijsbegeerte (Engels) slaagde mejuffrouw W.A. Jongsma te Groningen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 22-02-1950.
Gehuwd 00-08-1954 te Groningen met Gerard Warner George Johan de BOER, geboren op 18-07-1926, zoon van Harko de BOER, mede-oprichter en firmant Banketfabriek "Albatros" te Warffum, en Sjoerdina van der ZEE, overleden op 19-06-2017 op 90-jarige leeftijd, gecremeerd.
   3.  m  Drs. Tjeerd JONGSMA (zie VI.43).


V.29    Douwe Ulfert Tjeerds (Donald) JONGSMA, bakker, kruidenier, geboren op 20-11-1897 te Workum, zoon van Tjeerd Pieters JONGSMA (zie IV.23) en Iefke Douwes van der WAL, overleden 00-08-1965 te Winnipeg, MB (Canada), na een geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-03-1922 te Hindeloopen met Etkj Elizabeth Jans HAGE, 25 jaar oud, geboren op 04-02-1897 te Hindeloopen, dochter van Jan Willem HAGE en Dirkjen SIKKES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjeerd Cornelis JONGSMA, geboren op 20-01-1923 te Haarlem, overleden op 31-01-1923 om 22.00 uur te Haarlem, 11 dagen oud.
   2.  m  Tjeerd Cornelis (Terry) JONGSMA (zie VI.46).
   3.  m  Cornelius JONGSMA (zie VI.48).
   4.  m  John JONGSMA (zie VI.50).
   5.  v  Eva JONGSMA.
   6.  m  Piet JONGSMA.
   7.  m  Dirk JONGSMA.


VI.5    Anne JONGSMA, geboren op 14-01-1912 te Rinsumageest, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie V.1) en Trijntje Jetzes TIMMERMANS.
Gehuwd 00-00-1939 te Amsterdam met C. de GRAAF.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  N.N. JONGSMA, geboren op 09-03-1941 te Amsterdam.


VI.8    Jetze JONGSMA, administrateur, geboren op 03-07-1916 te Rinsumageest, zoon van Sybren Annes JONGSMA (zie V.1) en Trijntje Jetzes TIMMERMANS, overleden op 12-03-1995 op 78-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Gehuwd 00-00-1943 te Groningen met Jenneke Goverdina WECK, geboren op 13-02-1913, overleden op 18-09-2003 op 90-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sybren Hans JONGSMA, geboren 00-04-1946 te Groningen.
   2.  v  Cornelia Catarina (Nelleke) JONGSMA, geboren op 22-03-1952 te Groningen, overleden op 21-11-1958 te Groningen op 6-jarige leeftijd. Rouwadvertentie geplaatst door F. Assenberg en M.A. Bos. Begraven op 26-11-1958 te Groningen.


VI.14    Peter (Pete) YOUNGSMA, medewerker Standard Oil, geboren op 15-12-1911 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA), zoon van Sybren Pieters (Samuel) JONGSMA (Youngsma) (zie V.13) en Anna Margaret BAKKER, overleden op 26-11-1997 te Chandler, Murray Co., MN (USA) op 85-jarige leeftijd. Peter Youngsma, 85, died Wednesday, November 26, 1997 at his home in Chandler, Minnesota. He was born on December 15, 1911 in Edgerton, Minnesota to Samuel and Anna Baker Youngsma. He was the oldest of 7 children; Elizabeth, Allan, Lyle, Lawrence, Alice and Arnold.
Peter Youngsma and Bertha Vander Burgh were united in marriage on January 9, 1936 and made their home in Chandler until their deaths. Bertha died on July 30, 1992 of injuries due to the Chandler tornado.
Peter was employed by Standard Oil for 39 years. He served as deacon, treasurer, and elder at the Chandler Reformed Church. He also served on the village council and as mayor, served on the Chandler School board, served on the fire department, in the U.S Army during World War II, and was a long time member of the American Legion.
Peter loved to fish, travel, write a diary, and spend time with his family.
Survivors include two sons and a daughter, Peter and Kay Youngsma, Surfside, CA, and children Mike, Diane, and Mark; Galen and Laura Youngsma, Fergus Falls, MN and children Angela and Lucas; Rosann and Dan Peabody, Perry, MI and children Heather, Philip, Todd, Dana, and Ashley. Survivors include brothers Arnold, Sioux Falls, SD and Lawrence, Redlands, CA.
He was preceded in death by his wife, an infant son, two sisters, two brothers and his parents.
Bron: Find a grave. Begraven te Chandler, Murrau Co., MN (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1936 met Bertha Vanden BURGH, 25 jaar oud, geboren op 14-08-1910 te Murray Co., MN (USA), overleden op 30-07-1992 te Sioux Valley (USA) op 81-jarige leeftijd. She died of injuries due to the Chandler tornado on June 16, 1992.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Peter Orlan YOUNGSMA (zie VII.4).
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 25-12-1942 te Chandler, Murray Co., MN (USA), overleden op 25-12-1942 te Chandler, Murray Co., MN (USA), 0 dagen oud.
   3.  m  Galen Lee YOUNGSMA (zie VII.6).
   4.  v  Rosann Glee YOUNGSMA, geboren op 25-02-1949 te Chandler, Murray Co., MN (USA).
Relatie met Dan PEABODY.


VI.18    Allan Arthur YOUNGSMA, bakker bij K. T. Hartsuiker te Hawarden (1934), bij G. A. van der Meer (1935), aankoop bakkerij van De Jong, Redlands (1942), geboren op 25-03-1915 te MN (USA), zoon van Sybren Pieters (Samuel) JONGSMA (Youngsma) (zie V.13) en Anna Margaret BAKKER, overleden op 22-09-1990 te San Bernardino, CA (USA) op 75-jarige leeftijd, begraven te Redlands, San Bernardino, CA (USA).
Gehuwd voor de kerk 00-06-1934 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) met Julia Edna KOOIMAN, geboren op 04-05-1917 te Leota, MN (USA), dochter van Gerrit Pieter KOOIMAN, barbier, en Carrie ten CATE, overleden op 06-12-2003 te San Bernardino, San Bernardino Co., CA (USA) op 86-jarige leeftijd, begraven te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Dawn Iona YOUNGSMA, geboren 00-10-1934 te Edgerton, MN (USA).
   2.  v  Tammy Diane YOUNGSMA, geboren ca. 1940.
   3.  m  Dean Allan YOUNGSMA (zie VII.12).
   4.  m  Kent Duane YOUNGSMA (zie VII.14).


VI.21    Lawrence YOUNGSMA, eig. restaurant, geboren op 05-06-1918 te MN (USA), zoon van Sybren Pieters (Samuel) JONGSMA (Youngsma) (zie V.13) en Anna Margaret BAKKER, overleden op 26-02-2006 op 87-jarige leeftijd, begraven te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).
Inbraak.
In het restaurant van Youngsma werd ingebroken en de geldlade meegenomen, die zuid van Hardwick werd vernield. De politie doet onderzoek.
Bron: De Volksvriend d.d. 25-04-1946.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 13-11-1941 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA) met Florence Anna HUISKEN, 22 jaar oud, geboren op 16-02-1919 te Edgerton, Pipestone Co., MN (USA), overleden op 27-06-1999 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA) op 80-jarige leeftijd, begraven te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jeffrey Lynn YOUNGSMA, geboren op 20-09-1943 te Pipestone, MN (USA), overleden op 16-12-1992 te San Bernardino, CA (USA) op 49-jarige leeftijd, begraven te Riverside, Riverside Co., CA (USA).
Gehuwd (1) ca. 1965, gescheiden 00-10-1976 van Judith G. WATSON.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 10-11-1979 te San Bernardino, CA (USA), gescheiden na 4 jaar op 22-08-1984 te Riversie, Riverside Co., CA (USA) van Betty J. SMITH.
   2.  m  Wayne James YOUNGSMA (zie VII.20).


VI.28    Franklin Martin (Frank) JONGSMA, geboren op 25-08-1927 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), zoon van Sidney Sybren (Sid) JONGSMA (zie V.22) en Lena Adriana ABRAHAMSE, overleden op 24-05-2019 te Burlington, Skagit Co., WA (USA) op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1949 te Skagit Co., WA (USA) met Lois Jean SHERMAN, 24 jaar oud, geboren op 11-02-1925 te Vesta, Grays Harbor Co., WA (USA), dochter van Carl SHERMAN en Alberta, overleden op 17-10-2013 te Burlington, Skagit Co., WA (USA) op 88-jarige leeftijd, begraven te Mount Vernon, Skagit Co., WA (USA).
Lois Jongsma passed away on Thursday, October 17, 2013. She was born Lois Jean Sherman, to Carl and Alberta Sherman, at their home in Vesta, Washington, on February 11, 1925. A woman of deep sensitivity and creativity, a great sense of humor and music in her soul. Lois was a poet, a perfectionist, intelligent, an avid reader, a hard worker, a beachcomber, and no one could bake a better pie or chocolate chip cookies. Lois was Carl and Alberta's first child and grew up in a logging camp in Brooklyn, WA. She loved school and was very interested in the English language and music. In 1949 she moved to Oak Harbor to be with her ill mother and there she met her husband, Frank Jongsma. She married that Flying Dutchman three months later and they were together for 64 crazy, wonderful years. Lois had a beautiful soprano voice and was immersed in music throughout her life. She always had a song on the tip of her tongue. She was a church soloist and member of the Whidbey Island Chorale and the Whatcom Chorale. She started the Oak Harbor Christian School choir with her sister, Marge DeVries, and she directed the Oak Harbor Christian Reformed Church choir for many years. Lois was a creative writer and published poet. She joined Toastmistress in 1969 and was the recipient of many awards, including the best speaker for 1977 in the region, which resulted in a trip to Washington, DC, to compete at the international level. At an early age, she confessed Christ as her savior and lived a life of quiet witness. Lois now resides in heaven making beautiful music with her family that has preceded her. She is survived by her husband, Franklin Jongsma, and their children, Martha (Bob) Hitchcock, Dee Ann Carlson, Alan (Nancy) Jongsma, Gail (Gordon) Kruckeberg, Arnold Jongsma, Joy Glein, Doris Brinkerhoff; as well as 14 grandchildren; and 14 great-grandchildren; and many loving nieces and nephews; and many, many friends.
Bron: Find a Grave, Bob Hitchcock.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Dee A. JONGSMA, geboren op 20-12-1951 te Oak Harbor, Island Co., WA (USA), overleden op 02-06-2018 te Mount Vernon, Skagit Co., WA (USA) op 66-jarige leeftijd.
   2.  m  Arnold Robert (Arnie) JONGSMA, geboren op 29-01-1956 te Coupeville, Island Co., WA (USA), overleden op 12-02-2016 te Mendenhall Valley, Juneau Borough, AK (USA) op 60-jarige leeftijd.
Arnie was a humble, thoughtful, sensitive man who cared deeply about his friends and family. He had a gentle giving spirit. It showed through his constant generosity to all who came into his life. He was an artist by nature. He loved music, playing his guitar, creating jewelry. His many letters written to friends and family are now treasures to keep.
Arnie grew up in Oak Harbor, WA. With encouragement from his close cousin, Stanley DeVries, in 2003 he moved north to Juneau, AK. He loved hiking, kayaking, rock hounding and enjoying all things of nature.
True to the Jongsma tradition, many a beautiful beach agate or semi-precious stone was given as a gift of love. He loved his nieces and nephews as if they were his own. At every visit, he would tell a joke or two and laugh harder than anyone else. He was an excellent mechanic (Mr. VW) and seemed to be capable of fixing almost anything. He saved many a tow with his amazing know-how.
For many years, Arnie went to Mexico to build houses for the homeless. He worked hard, was passionate about the jobs he did and really loved being able to help others. He marched to his own beat and lived life to the fullest. On February 12, 2016 he and his friend, Sundown Arasmith, died in a kayaking accident in Juneau.
Arnie knew and loved the Lord. He was preceded in death by his mother, Lois Jongsma. He is survived by his father, Franklin Jongsma, and his brother and sisters, Marty (Bob) Hitchcock, Dee Ann Carlson, Alan (Nancy) Jongsma, Gail (Gordon) Kruckeberg, Joy Glein, Doris Brinkerhoff, many nieces and nephews and many, many friends.
Bron: Find a Grave, Bob Hitchcock.
   3.  v  Martha June JONGSMA.
Gehuwd met Robert J. (Bob) HITCHCOCK.


VI.43    Drs. Tjeerd JONGSMA, arts, psychiater, medisch directeur Nieuw Hoog-Hullen (ruim 25 jaar), geboren op 06-11-1929 te Kampen, zoon van Dr. Pieter Anne Tjeerds JONGSMA (zie V.27) en Jacoba Adriana Andreas FLACH.
Academisch examen Rijksuniversiteit Groningen.
Geslaagd voor het candidaatsexamen geneeskunde de heer Tj. Jongsma te Zwolle.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 20-09-1950.
Bevorderd tot arts (Groningen, 1956).
Zenuwarts T. Jongsma, medisch directeur Herstellingsoord Hoog-Hullen te Eelde (tot 1992); chef de clinique op de afdeling psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
Zie: De Telegraaf d.d. 14-10-1989 ( Psychiater Tjeerd Jongsma: "Je moet goed kijken naar wat er in iemands verleden gebeurd is". Van verslaving kún je af!).
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 16-05-1991 (Beatrix bezocht Nieuw Hoog-Hullen).
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1991).
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 16-05-1992 (Directeur Tjeerd Jongsma van Nieuw Hoog-Hullen met vut. "Je krijgt zóveel van de patiënten terug").
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-04-1959 te Rotterdam-Hillegersberg met Drs. Dr. Petronella Elizabeth (Nel) TIELEMAN, 25 jaar oud, kinderpsychologe verbonden aan het ambulante team van de Aa-borg te Groningen, universitair docent godsdienstpsychologie aan de RUG, geboren op 08-03-1934 te Rotterdam, dochter van Andries TIELEMAN, kantoorbediende, en Margaretha Martina van der VALK.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 28-02-1991 (Studie over godsdienst en opvoeding: "Gelovigheid van ouders bepaalt houding jongeren").
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 15-03-1991 ("Jeugd voelt zich niet thuis in kerk").
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pieter Anne JONGSMA, acteur, regisseur, geboren op 25-05-1960 te Groningen.
Acteren als broodwinning voor Pieter Jongsma.
Acteren is zijn vak, regisseren óók. Maar dat is het lang niet altijd geweest voor Pieter Jongsma. De Amersfoorter, woonachtig in de wijk Schothorst, zette zich jarenlang beroepsmatig in voor Vluchtelingenwerk Nederland. Toneelspelen en het coachen van acteurs was in die tijd zijn hobby, inmiddels is het zijn broodwinning.
De liefde bracht hem in 1995 in contact met Amersfoort, als woonstad. De 56-jarige Pieter Jongsma, die zijn stek vond in de wijk Schothorst, heeft stadse roots. In Groningen werd hij geboren en groeide hij op. Vervolgens bracht hij een belangrijk deel van zijn leven door in Den Haag. "Ja, ik ben een stadsmens", beaamt hij met een glimlach. "Mijn huidige partner woont in Bennekom, een dorp. Dat is voor mij écht wennen. Maar het ziet er naar uit dat wij op den duur in Amersfoort zullen gaan samenwonen."
Pieter Jongsma heeft zijn hart verpand aan de stad die voor veel treinende Nederlanders een overstapplaats is. "De steden Amersfoort, Groningen en Den Haag zijn erg verschillend. Met Den Haag had ik geen band, ook al heb ik er acht jaar gewoond. Voor mij bleef het een stad zonder hart. Het Haagse karakter, nee, dat paste niet bij mij. Groningen heeft wel een leuk centrum. Ik vind Amersfoort een heel mooie stad. De vele pleintjes in het centrum oefenen op mij een grote aantrekkingskracht uit. De variatie spreekt mij aan. Een hoekje hier, een hoekje daar. Gaandeweg ben ik de bijzondere sfeer van het oude stadshart van Amersfoort gaan ontdekken. En in Amersfoort is mijn netwerk ontstaan."
Lokale contacten deed hij ook en vooral op in het theaterwezen. Zo kwam hij over de drempel bij Tejaterthuis, het huiskamertheater van Ali en Gerrit Bonsel in de Amersfoortse Nieuwstraat. Hij stond er op de planken tussen professioneel ingestelde amateurs, maar vaker regisseerde hij er klassieke stukken. Zoals Spoken (vorig najaar) en deze maand Antigone. "Voor mij is Tejaterthuis een van mijn drie bindmiddelen met Amersfoort. Naast mijn eerste partner, die nog steeds in Amersfoort woont, maar met wie ik niet meer samen ben, en mijn huidige kring vrienden. Ja, het is voor mij prettig toeven in deze stad. Ook vanwege de omringende landelijkheid. Je zit betrekkelijk snel in het groen, waar je de stad ook verlaat. Voor mij is dat een factor van grote betekenis. Op de Westelijke ontsluiting, de Westtangent, zit ik dan ook eerlijk gezegd niet te wachten. Van bos Birkhoven mogen geen stukken afgehaald worden."
Toch was de overgang groot, na de verhuizing uit de residentie. "Mijn werk met en voor vluchtelingen, eerst als vrijwilliger, later professioneel, paste natuurlijk bij de internationale kant van Den Haag. In het begin vond ik Amersfoort te klein. Er wonen was in de begintijd vooral praktisch. Als trainer op het gebied van interculturele communicatie moest ik van hot naar her in het land. Ik trainde beroepskrachten maar vooral vrijwilligers die moesten kunnen omgaan met vluchtelingen met psychische problemen, met agressie. Zij die dat nu moeten doen, worden vast scheel van het vele werk. De huidige stroom vluchtelingen heeft er namelijk voor gezorgd dat er heel veel nieuwe vrijwilligers zijn bijgekomen. Dat op zichzelf is natuurlijk een heel goede zaak."
Hij zegde zijn baan bij Vluchtelingen Nederland een aantal jaren geleden weloverwogen op. "Het begon mij na twintig jaar te vervelen om steeds maar in dezelfde kring van mensen te werken. Ik zag te veel en te vaak dezelfde gezichten, ik miste een uitdaging." Beroepsmatig bleef hij zich richten op het geven van trainingen aan mensen, zijn roeping. Als een zogeheten trainingsacteur. Mocht Vluchtelingenwerk Nederland verlegen zitten om extra trainers, dan zou Pieter Jongsma niet direct ingeschakeld kunnen worden. "Op juridisch vlak is er enorm veel veranderd. Up to date met de huidige asielwetgeving ben ik niet. Maar op communicatief gebied zou ik zou kunnen inspringen, denk ik."
Pieter Jongsma is eigen baas geworden. De zelfstandigheid in het overdragen van - praktische - kennis over intermenselijk verkeer en het doceren van spraakvaardigheden bevalt hem zeer. Zoals aan vertrouwenspersonen van vakcentrale FNV. Hij moet lachen om de terloopse, vragende opmerking of hij de voetballers van Oranje eens zou willen coachen en trainen ter voorbereiding op een interland en gaat er zelfs heel serieus op in. "Dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Maar dan heb ik het natuurlijk niet over een voetbaltechnische voorbereiding op een wedstrijd. Ik zou ze wel als totale groep willen voorbereiden. Ja, als een soort van teambuilder zou ik wel wat willen uitproberen. De spelers zouden allemaal met een lach het veld op komen, dat weet ik zeker. En natuurlijk hoop ik ook dat ze na de wedstrijd allemaal weer met een lach op hun gezicht de kleedkamer gaan opzoeken. Hahaha."
Coachend en trainend helpt hij heel graag eerste- en tweedejaars studenten maatschappelijk werk aan de Hogeschool van Utrecht op weg via assessments. "Ontzettend leuk om te doen. Ze moeten de kans krijgen om hun talenten te laten zien in hun studie. Dat is best spannend, zeker wanneer ze voor het eerst tegenover een trainingsacteur zitten. Dat zijn heel andere gesprekken, op een ander niveau, dan functioneringsgesprekken met medewerkers van een ministerie, die ik ook voer. Van jonge mensen tot senioren, autochtonen en allochtonen. De afstemming met de degene die tegenover me zit, is heel boeiend, elke keer weer."
Als acteur stond hij op de bühne in amateurgezelschappen, als regisseur deed hij heel wat betaald theaterwerk. Dat geschiedde meer dan eens in Amersfoort, in onder meer Tejaterthuis. Hij zegt in zijn stad ook in passieve zin aan zijn trekken te komen, als frequente bezoeker van theater De Lieve Vrouw. "Ik vind dat een ontzettend prettige plek om naar een voorstelling te gaan kijken. En ik vind de programmering heel leuk. Het aanbod is de laatste jaren, ook dankzij de verbouwing van de theaterzaal, enorm vergroot. Het liefst zou ik elke week wel een voorstelling willen bijwonen. Voor mijn eigen ontwikkeling sloot ik mij een paar jaar geleden aan bij een Amsterdams gezelschap. Vond het heerlijk om ook eens in een andere keuken te kunnen kijken. Vol nieuwe energie ben ik daarop weer in Tejaterthuis aan de slag gegaan."
Bron: De Stad Amersfoort.nl d.d. 25-06-2016.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 18-08-1997 te Harlingen met Elske L. GLASTRA van LOON, 33 jaar oud, geboren op 24-10-1963 te Harlingen, dochter van Jan Willem GLASTRA van LOON en Froukje van der POL.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Samenwonend (2) met Annelies STURM, geboren op 05-04-1963 te Middelburg.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1985 met Jaap DIJKSTRA.}
   2.  m  Mr. Andries JONGSMA (zie VII.29).
   3.  m  Drs. Michiel JONGSMA, GZ psycholoog, geboren op 26-01-1964 te Groningen.
Relatie met Elisabeth.
   4.  m  Koen JONGSMA (zie VII.33).


VI.46    Tjeerd Cornelis (Terry) JONGSMA, geboren op 05-04-1925 te Haarlem, zoon van Douwe Ulfert Tjeerds (Donald) JONGSMA (zie V.29) en Etkj Elizabeth Jans HAGE, overleden op 09-07-2008 te Sarnia, ON (Canada) op 83-jarige leeftijd. July 9, 2008 at Bluewater Health Palliative Care, Tjeerd (Terry) Cornelis Jongsma, age 83 of Sarnia. Born in Haarlem, The Netherlands on April 5, 1925 and came to Canada at the age of 2. He was educated in Brandon and Manitou, Manitoba, where he won the Governor General's Award for proficiency in grade 12. He went on to apprentice with General Electric in Peterborough and Toronto. After leaving G.E. in 1950, Terry went to work with Johnson Turner in Sarnia and Windsor. In 1959, Terry and his partners Bill Kimball and Duncan Richardson, formed Delta Electric together and ran a successful business for many years. Special and loving husband of Helen (Chabot) Jongsma of 59 years. Dear father of Donald and Debbie of Sudbury, Tena and Rick Reid of Barrie and Eleanor and George Harding of London. Cherished grandfather of 14 grandchildren and 4 great grandchildren. Survived by sisters and brothers: Eva and Brant, Rev. John and Marie, Dick and Liz, and Peter and Ella. Survived by many nieces and nephews. Predeceased by his brother Cor. A funeral will be held on Monday, July 14, 2008 at 11:00 a.m. at Huron Baptist Church, 1285 Michigan Road, Sarnia. Interment to follow in Lakeview Cemetery.
Bron: Sarnia Observer. Begraven op 14-07-2008 te Sarnia, ON (Canada).
Gehuwd rond 1949 met Helen CHABOT, geboren op 28-03-1926, dochter van Michael CHABOT en Tina, overleden op 11-02-2014 te Sarnia, ON (Canada) op 87-jarige leeftijd. Peacefully, after a brief illness on Tuesday, February 11, 2014, Helen (Chabot) Jongsma passed away at L.H.S.C.-University Hospital, in her 88th year. Beloved wife of the late Terry Jongsma (2008). Loving mother of Donald (Debbie) Jongsma, Tena (Rick) Reid and Eleanor (George) Harding. Cherished grandmother of 14 grandchildren and 20 great grandchildren. Dear sister of Lydia (Ted) Belanger and survived by several nieces and nephews. Helen was an active member at both Temple and Huron Baptist Churches, and she volunteered at Sarnia General Hospital for 40 years. Family and friends will be received at SMITH FUNERAL HOME 1576 London Line, Sarnia, on Friday, February 14, 2014 from 1:00 to 2:30 p.m. with a funeral service commencing immediately at 2:30 p.m. A private family interment will follow in Lakeview Cemetery.
Bron: www.smithfuneralhome.ca, begraven op 14-02-2014 te Sarnia, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Donald Ulfert JONGSMA (zie VII.35).
   2.  v  Tena JONGSMA, geboren op 12-02-1955 te Sarnia, ON (Canhada).
Gehuwd met Rick REID.
   3.  v  Eleanor JONGSMA.
Gehuwd met George HARDING.


VI.48    Cornelius JONGSMA, machinist, geboren op 29-03-1939 te Canada, zoon van Douwe Ulfert Tjeerds (Donald) JONGSMA (zie V.29) en Etkj Elizabeth Jans HAGE, overleden op 26-06-1989 te Cleveland, Cuyahoga, OH (USA) op 50-jarige leeftijd, in het ziekenhuis.
Relatie met Margaret, geboren op 04-11-1941 te Utrecht.
Uit deze relatie:

   1.  m  Mark JONGSMA, geboren ca. 1963 te Winnipeg, MB (Canada).
Gehuwd 00-00-2009 met Rhonda.
   2.  v  Judy JONGSMA, geboren op 15-09-1965 te Sunnyvale (USA).
Gehuwd, gescheiden van N.N. GIRARDI.
   3.  m  Daniel (Dan) JONGSMA.


VI.50    John JONGSMA, zoon van Douwe Ulfert Tjeerds (Donald) JONGSMA (zie V.29) en Etkj Elizabeth Jans HAGE.
Gehuwd met Marie, geboren op 02-02-1935 te Hamilton, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dave JONGSMA, geboren 00-00-1963.


VII.4    Peter Orlan YOUNGSMA, geboren op 21-03-1939 te Pipestone Co., MN (USA), zoon van Peter (Pete) YOUNGSMA (zie VI.14) en Bertha Vanden BURGH.
Relatie met Kay.
Uit deze relatie:

   1.  m  Michael Scott (Mike) YOUNGSMA.
   2.  v  Diane YOUNGSMA.
   3.  m  Mark E. YOUNGSMA.


VII.6    Galen Lee YOUNGSMA, geboren op 24-03-1944 te Chandler, Murray Co., MN (USA), zoon van Peter (Pete) YOUNGSMA (zie VI.14) en Bertha Vanden BURGH.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-09-1975 te Hennepin, MN (USA) met Laura Ardell TEGANTVOORT, geboren 00-00-1946.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Angela Megan YOUNGSMA, geboren op 06-05-1977 te Fergus Falls, MN (USA).
Gehuwd met N.N. HARTMAN.
   2.  m  Lucas Allen YOUNGSMA, geboren op 16-08-1980 te Fergus Falls, MN (USA).


VII.12    Dean Allan YOUNGSMA, bakker, evangelist, geboren op 25-05-1943 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA), zoon van Allan Arthur YOUNGSMA (zie VI.18) en Julia Edna KOOIMAN, overleden op 02-10-2021 op 78-jarige leeftijd.
Dean Youngsma is a graduate of Central Bible College, Springfield, MO and was given his ordination in 1994. Along with his degrees in evangelism and Bible, he has also received several commendations and other degrees over the years. In ministry, he has functioned as a pastor, evangelist, teacher, worship leader and missionary. His primary passion is the work of the evangelist: jails, prisons, rescue missions and churches. In three different years he has gone to Holland to hold evangelistic meetings, and during the trips he preached to hundreds of people in around thirty different churches and cities all over Holland; many of them more than once. He also attended two Billy Graham conferences for itinerate international evangelists: the first in 1994 (NACIE), and the second, Amsterdam 2000. In 1997-98, he held revival meetings three nights a week for over a year. Since the year 2000 he has written eight books and a pamphlet.
Dean's books reflect the need for a great spiritual awakening in America. His latest book, The Glorious Conquest, attempts to uncover some of the troubling issues regarding theology, philosophy, sociology, history and erroneous ideologies that are interfering with a great outpouring of God's Spirit.
Before entering into full-time ministry, Youngsma was a successful businessman: he started and managed a chain of pie shops, owned and operated a bakery, managed a research and development department at a very large wholesale bakery, was a sales manager in the bakery ingredient supply business as well as spending many years on the road as a salesman.
Mr. Youngsma's vast experience, as well as being a well-traveled "regular" guy, businessman, Bible student and college graduate, has uniquely qualified and equipped him to see some of the churches' tribulations from many perspectives. During these years he has sacrificed much to bring the truth to a lost generation.
Bron: Website Amazon.com (2018).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-03-1967 te San Bernardino , CA (USA) met Cheryl Diane WILSON, 21 jaar oud, geboren op 14-01-1946 te Kern, CA (USA), dochter van N.N. WILSON en N.N. TULLIS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lishelle Dawn YOUNGSMA, geboren op 28-04-1969 te Contra Costa, CA (USA).
Gehuwd 00-00-1997 met Brian William GRANT.
   2.  v  Deena R. YOUNGSMA, geboren op 03-08-1970 te Los Angeles, CA (USA).
Gehuwd 00-00-1995 met Kirk PAGE.
   3.  v  Tammy Diane YOUNGSMA, geboren op 19-03-1974 te Pleasanton, CA (USA).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-07-2009 met Brad KYGAR.


VII.14    Kent Duane YOUNGSMA, geboren op 21-01-1949 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA), zoon van Allan Arthur YOUNGSMA (zie VI.18) en Julia Edna KOOIMAN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-08-1970 te Tulare, CA (USA) met Sandra Faye ASHFORD, 21 jaar oud, geboren op 09-06-1949 te Tulare, CA (USA).
{Zij is later gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-08-1982 te Tulare, CA (USA) met Roger D. MULANAX.}
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-07-1979 te Tulare, CA (USA) met Linda M. JACOBSON, geboren rond 1953 te Cental, CA (USA).
{Zij was eerder gehuwd op 01-10-1971 te Kings, CA (USA), gescheiden 00-02-1976 te Kings, CA (USA) van John G. OLIVEIRA.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Allan D. YOUNGSMA (zie VIII.13).
   2.  m  Ryan C. YOUNGSMA (zie VIII.15).


VII.20    Wayne James YOUNGSMA, geboren op 24-06-1954 te San Bernardino Co., CA (USA), zoon van Lawrence YOUNGSMA (zie VI.21) en Florence Anna HUISKEN, overleden op 28-09-1994 te San Bernardino Co., CA (USA) op 40-jarige leeftijd, begraven te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-11-1978 te San Bernardino, CA (USA) met Terri A. HUISJEN, 21 jaar oud, geboren op 02-05-1957 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA), dochter van Merle HUISJEN en Marilyn PERSENAIRE.
{Zij is later gehuwd met Chile REVELES, geboren op 24-10-1953 te Santa Fe Springs (USA).}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Derek Wayne YOUNGSMA (zie VIII.17).
   2.  m  Nicholas James YOUNGSMA, geboren op 23-04-1984 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-02-2012 met Kristina (Kris) JAMES, 25 jaar oud, geboren op 24-08-1986 te Moreno Valley (USA).
   3.  m  Cory Michael YOUNGSMA, geboren op 19-08-1985 te Redlands, San Bernardino Co., CA (USA).


VII.29    Mr. Andries JONGSMA, rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden (1997), politierechter (2019), geboren 00-12-1961 te Groningen, zoon van Drs. Tjeerd JONGSMA (zie VI.43) en Drs. Dr. Petronella Elizabeth (Nel) TIELEMAN, kinderpsychologe verbonden aan het ambulante team van de Aa-borg te Groningen, universitair docent godsdienstpsychologie aan de RUG.
Mr. Andries Jongsma (35) uit Groningen is aangesteld als rechter-plaatsvervanger bij de Leeuwarder rechtbank. Sinds 1994 is hij bij het Openbaar Ministerie in zijn woonplaats werkzaam als beleidsmedewerker politiezaken. Daarvoor werkte hij bij de gemeentepolitie van Zwolle en Hoogezand-Sappemeer en de regiopolitie Groningen. Hij heeft een officiersopleiding aan de Nederlandse Politieacademie gevolgd en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Jongsma is Groninger van geboorte. Hij wordt ingezet in de strafkamer van de rechtbank.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 20-01-1997.
Relatie met Caren de VRIES, geboren te Groningen.
Uit deze relatie:

   1.  v  Sanne JONGSMA.
   2.  v  Lotte JONGSMA.
   3.  m  Joren JONGSMA.


VII.33    Koen JONGSMA, gemeenteambtenaar, geboren op 16-06-1966 te Groningen, zoon van Drs. Tjeerd JONGSMA (zie VI.43) en Drs. Dr. Petronella Elizabeth (Nel) TIELEMAN, kinderpsychologe verbonden aan het ambulante team van de Aa-borg te Groningen, universitair docent godsdienstpsychologie aan de RUG.
Relatie met Annette BRONKHORST, geboren op 25-02-1965 te Wonji, Shewa (Ethiopia).
Uit deze relatie:

   1.  m  Ingo JONGSMA, geboren op 24-03-1998 te Groningen.
   2.  m  Sten JONGSMA, geboren op 27-05-2000 te Groningen.


VII.35    Donald Ulfert JONGSMA, geboren op 21-06-1952 te Sarnia, ON (Canada), zoon van Tjeerd Cornelis (Terry) JONGSMA (zie VI.46) en Helen CHABOT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-08-1973 te Sudbury, ON (Canada) met Deborah Lynn (Debbie) KUZ, 19 jaar oud, geboren op 17-04-1954 te Sudbury, ON (Canada), dochter van James H. KUZ en Genevieve.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Reuben James JONGSMA (zie VIII.27).
   2.  v  Genevieve Rebekah JONGSMA, geboren op 14-06-1977 te Toronto, ON (Canada).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 21-10-2012 te La Serena (Chili) met Carlos Maurizio GUERRERO AZOLAS, 32 jaar oud, geboren op 23-12-1979 te La Serena (Chili).
   3.  m  Aaron John JONGSMA (zie VIII.31).
   4.  m  Nathan Andrew JONGSMA (zie VIII.33).
   5.  m  Cornelius Tjeerd (Corey) JONGSMA, geboren op 21-11-1981 te Sudbury, ON (Canada).
Ongehuwd.
   6.  v  Christa Ruth JONGSMA, geboren op 30-03-1989 te Sudbury, ON (Canada).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-09-2015 te Winnipeg, MB (Canada) met Josiah Daniel BRUBACHER, 24 jaar oud, geboren op 25-11-1990 te Winnipeg, MB (Canada).
   7.  v  Moriah Dawn JONGSMA, geboren op 07-07-1991 te Sudbury, ON (Canada).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-08-2017 te Huntsville, ON (Canada) met Matthew James (Matt) SIMPSON, 28 jaar oud, geboren op 20-08-1988 te Toronto, ON (Canada).
   8.  m  Simon Matthew JONGSMA, head brewer, geboren op 02-10-1993 te Sudbury, ON (Canada).
Ongehuwd.


VIII.13    Allan D. YOUNGSMA, geboren op 29-04-1972 te Tulare, CA (USA), zoon van Kent Duane YOUNGSMA (zie VII.14) en Sandra Faye ASHFORD.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-08-1994 met Jamie SHURA, geboren te Hanford, CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Julia YOUNGSMA, geboren op 20-04-2002.


VIII.15    Ryan C. YOUNGSMA, geboren op 08-05-1976 te Tulare, CA (USA), zoon van Kent Duane YOUNGSMA (zie VII.14) en Sandra Faye ASHFORD.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-2000 te Clark, NV (USA) met Kathleen (Kitty) ABBEY.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1995 met N.N. BROADUS.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Luke YOUNGSMA, geboren rond 2003.


VIII.17    Derek Wayne YOUNGSMA, geboren op 21-11-1980 te Redlands, San Bernardino Co., Ca (USA), zoon van Wayne James YOUNGSMA (zie VII.20) en Terri A. HUISJEN.
Derek Wayne Youngsma was the last known drummer for the Orange County, CA metalcore band Bleeding Through. Formerly of Cast in Stone, Youngsma joined the band prior the band's second release 2002's Portrait Of The Goddess. He replaced Troy Born after he left in 2002.
Bron: Wikipedia (2018).
Gehuwd met Jessica.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Zoe YOUNGSMA, geboren 00-00-2008.
   2.  m  Ezra YOUNGSMA, geboren 00-00-2010.


VIII.27    Reuben James JONGSMA, geboren op 27-11-1975 te Toronto, ON (Canada), zoon van Donald Ulfert JONGSMA (zie VII.35) en Deborah Lynn (Debbie) KUZ.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-09-2001 te London, ON (Canada), gescheiden 00-04-2018 van Meloni Edith HAASE, geboren op 03-02-1981 te Stratford, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Debra Makeda JONGSMA, geboren op 24-03-2002.
   2.  m  Abijah Gabriel JONGSMA, geboren op 27-01-2004.
   3.  v  Zionne Viva JONGSMA, geboren op 10-02-2006.
   4.  m  Jahjireh Makkonen JONGSMA, geboren op 03-10-2007.
   5.  m  Manoah Dhawn JONGSMA, geboren op 20-10-2009.
   6.  m  Ezekiel Django JONGSMA, geboren op 29-07-2013.


VIII.31    Aaron John JONGSMA, geboren op 07-10-1978 te Toronto, ON (Canada), zoon van Donald Ulfert JONGSMA (zie VII.35) en Deborah Lynn (Debbie) KUZ.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-2005 te London, ON (Canada) met Michelle Deanne FERGUSON, 27 jaar oud, geboren op 16-12-1977 te Toronto, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jack Mills JONGSMA, geboren op 09-05-2008.
   2.  v  Emmaline Claire JONGSMA, geboren op 13-07-2010.
   3.  v  Norah Grace JONGSMA, geboren op 26-09-2013.


VIII.33    Nathan Andrew JONGSMA, geboren op 13-05-1980 te Toronto, ON (Canada), zoon van Donald Ulfert JONGSMA (zie VII.35) en Deborah Lynn (Debbie) KUZ.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-12-2004 te Sudbury, ON (Canada), gescheiden 00-00-2012 van Melanie Elizabeth LANDRY, geboren op 12-01-1983 te Sudbury, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aurora Kaila JONGSMA, geboren op 28-08-2006.
   2.  v  Meadow Melonya JONGSMA, geboren op 02-07-2009.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 11021
Web Analytics