Stam Scherpenzeel

Laatst bijgewerkt: maandag 20 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Uilke JOLLES

 
I.1    Uilke JOLLES, dagloner, zoon van Jolle Sybes de VOS en Jeltje UILKES, gedoopt op 21-06-1761 te Scherpenzeel, overleden te Heerenveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1784 te Delfstrahuizen c.a. Echtgenote is Grietje ALBERTS, dagloonster, geboren te Oudehaske, dochter van Albert WILLEMS en Luitje GERRITS, overleden te Oudega (HO).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jolle UILKES, geboren op 14-06-1787 te Rotsterhaule, gedoopt op 17-06-1787 te Delfstrahuizen c.a. Overleden voor 1792.
   2.  v  Jeltje Uilkes JONGSMA, geboren op 21-09-1789 te Rotsterhaule, gedoopt op 27-09-1789 te Delfstrahuizen c.a. Overleden op 19-06-1870 te Hemelumer Oldeferd op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 28-05-1829 te Hemelumer Oldeferd met Alberd Egberts KEIZER, geboren rond 1787 te Oudehaske, zoon van Egbert ALBERTS en Trijntje CORNELIS.
   3.  m  Jolle UILKES, geboren op 15-12-1792 te Rotsterhaule, gedoopt op 30-12-1792 te Delfstrahuizen c.a.
   4.  m  Albert Uilkes JONGSMA (zie II.3).
   5.  v  Joltjen Uilkes JONGSMA, geboren op 14-08-1800 te Sintjohannesga, gedoopt op 07-09-1800 te Delfstrahuizen c.a. Overleden op 21-07-1867 te Hemelumer Oldeferd op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 28-11-1844 te Hemelumer Oldeferd met Otte Uilkes van NOGGEREN, geboren rond 1789 te Koudum, zoon van Uilke OTTES en Antje LUITJENS.


II.3    Albert Uilkes JONGSMA, arbeider, geboren op 24-08-1796 te Sintjohannesga, zoon van Uilke JOLLES (zie I.1) en Grietje ALBERTS, dagloonster, gedoopt op 11-09-1796 te Delfstrahuizen c.a. Overleden op 22-05-1849 te Hemelumer Oldeferd op 52-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1824 met Lijsbert Jans POSTMA, geboren rond 1806 te Groningerland, dochter van Jan Jans POSTMA en Trijntje Jans POST, overleden op 01-08-1828 om 11.00 uur te Oudega (HO).
Ongehuwd.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 21-05-1829 te Hemelumer Oldeferd. De huwelijksakte werd niet ondertekend door bruid en bruidegom omdat ze niet konden schrijven. Echtgenote is Anna Gerrits PRIKKEL, 18 jaar oud, geboren te Hindeloopen, dochter van Gerrit Gerrits PRIKKEL, arbeider, en Antje Harmens MUTS, gedoopt (RK) op 03-04-1811 te Workum, overleden op 08-04-1865 om 12.00 uur te Oudega (HO) op 54-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Uilke Alberts JONGSMA, geboren op 31-07-1824 te Oudega (HO), overleden op 10-12-1830 te Oudega (HO) op 6-jarige leeftijd.
   2.  m  Jan Alberts JONGSMA, geboren op 13-01-1826 te Hemelumer Oldeferd.
   3.  m  Jolle Alberts JONGSMA, geboren op 11-04-1828 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 23-04-1828 te Hemelumer Oldeferd, 12 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Antje Alberts JONGSMA, geboren op 21-04-1830 te Koudum, overleden op 20-06-1901 om 05.00 uur te Nijemirdum op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-01-1854 te Gaasterland met Jan Jacobs JONGSTRA, geboren rond 1801 te Hemelum, zoon van Jacob Jans JONGSTRA en Eiskjen HENDRIKS.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 17-06-1875 te Gaasterland met Haaije Lukas BOUWMAN, geboren rond 1819 te Sondel, zoon van Lukas Gerbens BOUWMAN en Trijntje Markus RODENBURG, overleden voor 1901.
   5.  v  Grietje Alberts JONGSMA, geboren op 10-09-1832 te Koudum, overleden op 04-04-1902 om 07.30 uur te Kolderwolde op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 28-01-1858 te Hemelumer Oldeferd met Johannes Johannes van der WAL, geboren rond 1814 te Oudega (HO), zoon van Johannes Durks van der WAL en Aaltje JOHANNES.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 21-04-1861 te Hemelumer Oldeferd met Willem Lucas van der VEEN, geboren rond 1819 te Joure, zoon van Lucas Koerts van der VEEN en Baukje Willems BOS, overleden na 1902.
   6.  v  Gerritje Alberts JONGSMA, geboren op 12-06-1836 te Oudega (HO), overleden op 28-12-1886 te Lemsterland op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-04-1862 te Hemelumer Oldeferd met Douwe Aukes van RANDEN, geboren rond 1833 te Balk, zoon van Auke Douwes van RANDEN, timmerman, en Aaltje Sierds VISSER, overleden op 26-06-1920 om 05.00 uur te Oosterzee.
   7.  v  Uilkje Alberts JONGSMA, geboren op 23-02-1839 te Oudega (HO), overleden op 07-02-1876 te Gaasterland op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-06-1869 te Gaasterland met Geert Tijses de JAGER, geboren rond 1844 te Balk, zoon van Tijs Geerts de JAGER en Yke Raukes BAKKER.
   8.  m  Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14).
   9.  v  Albertje Alberts JONGSMA, geboren op 05-01-1850 te Kolderwolde (HO), overleden op 14-04-1887 om 18.00 uur te Sneek op 37-jarige leeftijd, in het schip, liggende in de Stadsgracht buiten het Noord.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1872 te Hemelumer Oldeferd met Dirk Engeles ASMA (Atsma), 23 jaar oud, schippersknecht, geboren op 08-01-1849 te Lemmer, zoon van Engele Durks ASMA (Atsma) en Klaaske Roelofs KUNST.


III.14    Harmen Alberts JONGSMA, arbeider, werkman, geboren op 18-07-1842 te Oudega (HO), zoon van Albert Uilkes JONGSMA (zie II.3) en Anna Gerrits PRIKKEL, overleden op 09-03-1896 om 16.00 uur te Oudega (HO) op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-12-1866 te Hemelumer Oldeferd met Petronella Johanna MESKER (Pieternella), geboren rond 1839 te Amsterdam, dochter van N.N. en Aaltje Piers MESKER, overleden op 21-04-1904 te Hemelumer Oldeferd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Albert Harmens JONGSMA (zie IV.1).
   2.  v  Aaltje Harmens JONGSMA, geboren op 04-07-1866 te Oudega (HO), overleden op 27-06-1898 te Hemelumer Oldeferd op 31-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Johannes Harmens JONGSMA, geboren op 19-06-1868 te Oudega (HO), overleden op 24-10-1868 te Hemelumer Oldeferd, 127 dagen oud.
   4.  m  Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5).
   5.  v  Anna Harmens JONGSMA, geboren op 02-01-1872 te Oudega (HO), overleden op 20-03-1872 te Hemelumer Oldeferd, 78 dagen oud.
   6.  v  Anna Harmens JONGSMA, geboren op 23-03-1873 te Oudega (HO), overleden op 09-12-1943 te Groningen op 70-jarige leeftijd, begraven op 14-12-1943 te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-09-1894 te Broek in Waterland met Dirk SCHEKKERMAN, 27 jaar oud, boerenknecht, hoofdagent van politie, geboren op 12-10-1866 te Venhuizen, zoon van Reinder SCHEKKERMAN, landman, en Neeltje VEERMAN, overleden op 13-03-1949 te Groningen op 82-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
   7.  m  Casper Harmens JONGSMA (zie IV.10).
   8.  m  Uilke Harmens JONGSMA, geboren op 09-08-1877 te Oudega (HO).
   9.  m  Wilhelminus Harmens JONGSMA, geboren op 11-07-1879 te Oudega (HO), overleden op 10-04-1880 te Hemelumer Oldeferd, 274 dagen oud.
   10.  m  Willeminus Harmens JONGSMA (zie IV.16).
   11.  m  Gerrit Harmens JONGSMA (zie IV.19).


IV.1    Albert Harmens JONGSMA, arbeider, landarbeider, werkman, schipper, geboren op 17-10-1864 te Oudega (HO), zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14) en Petronella Johanna MESKER (Pieternella). Erkend bij huwelijk ouders. Overleden 00-04-1943 te Nijemirdum.
Algemeen Politieblad:
Den 26 Mei 1876 is Albert Harmens Jongsma, oud 12 jaar, varende bij zijn oom Thijs Plantinga, liggende destijds met het schip te Heerenveen, heimelijk van boord weggeloopen, langs den weg naar Oranjewoud. Hij was gekleed met versleten everlasten buis, belapte beverteen broek, zwarte schapegraauwe kousen, oude pet en klompen. Hij had in het linkeroor een gouden ring.
De burgemeester van Schoterland verzoekt opsporing en berigt.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Gaasterland met Elizabeth Douwes KROEZE, geboren rond 1866 te Mirns en Bakhuizen, dochter van Douwe Jans KROEZE en Baukje Harmens de BOER, overleden na 1943.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pietje Alberts JONGSMA, geboren op 05-11-1889 om 17.00 uur te Mirns en Bakhuizen, overleden 00-07-1964 te Sneek, begraven te Hichtum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1916 te Hemelumer Oldeferd met Johannes Meinderts BOORSMA, 32 jaar oud, geboren op 26-07-1884 te Bolsward, zoon van Meindert BOORSMA en Willemke van ZANDBERGEN, overleden op 17-05-1945 op 60-jarige leeftijd, begraven te Hichtum.
   2.  v  Baukje Alberts JONGSMA, geboren op 10-09-1891 om 17.00 uur te Mirns en Bakhuizen, overleden 00-08-1967 te Wijckel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1914 te Sloten met Minne Feddes van DIJK, geboren rond 1892 te Sloten, zoon van Fedde van DIJK en Roelofje AKKERMAN, overleden voor 1967.
   3.  m  Harmen Alberts JONGSMA (zie V.5).
   4.  m  Douwe Alberts JONGSMA (zie V.7).
   5.  v  Aaltje Alberts JONGSMA, dienstbode, geboren op 24-03-1899 te Hemelum, overleden op 13-09-1971 op 72-jarige leeftijd, begraven te Heerhugowaard.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1923 te Hemelumer Oldeferd met Taeke HOEKEMA, 19 jaar oud, boerenknecht, geboren op 10-02-1904 te Koudum, zoon van Sipke HOEKEMA, koemelker, en Grietje MUIZELAAR, overleden op 16-04-1974 op 70-jarige leeftijd, begraven te Heerhugowaard.
   6.  v  Richtje JONGSMA, dienstbode, geboren op 16-02-1902 te Hemelum, overleden op 13-02-1978 te Bolsward op 75-jarige leeftijd, in "Bloemkamp", na een bewogen leven. Begraven op 16-02-1978 te Sloten.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 28-05-1924 te Sloten met Tjeerd Joukes HOTTINGA, 25 jaar oud, fabriekswerkman, geboren op 19-08-1898 te Sloten, zoon van Jouke HOTTINGA, werkman, en Grietje PIETERSMA.
Gehuwd (2) met Cornelis de BOER, geboren op 25-09-1887, overleden op 15-10-1968 op 81-jarige leeftijd, begraven te Sloten.
   7.  v  Anna JONGSMA, dienstbode, geboren op 04-02-1905 om 10.00 uur te Hemelum, overleden op 28-08-1990 te Balk op 85-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1990 te Sondel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1927 te Gaasterland met Schelte AUKEMA, 27 jaar oud, koopman, geboren op 07-02-1900 te Gaasterland, zoon van Jan AUKEMA, slager, en Romkje ROTTIN?, overleden op 28-04-1999 te Balk op 99-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzoring in "Talma Hiem". Begraven op 03-05-1999 te Sondel.
   8.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 11-05-1908 om 04.00 uur te Hemelum, overleden op 26-05-1995 te Balk op 87-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Talma Hiem". Begraven op 30-05-1995 te Sloten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1934 met Jelle van der GOOT, 26 jaar oud, geboren op 15-11-1907 te Sloten, zoon van Oeds van der GOOT, winkelier, en Wibbe van DIJK, overleden op 04-07-1996 te Bolsward op 88-jarige leeftijd, in "Bloemkamp". Begraven op 09-07-1996 te Sloten.
   9.  v  Bottje JONGSMA, geboren op 11-11-1910 om 09.30 uur te Hemelum, overleden op 25-08-1951 te Nijemirdum op 40-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1951 te Sondel.
Gehuwd (1) ca. 1933 met Anne AUKEMA, arbeider, geboren op 18-10-1903 te Nijemirdum, zoon van Jan AUKEMA, slager, en Romkje ROTTIN?, overleden op 07-01-1941 om 08.00 uur te Heerenveen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 08-11-1945 te Gaasterland met Anthoon BOOMSMA, 37 jaar oud, geboren op 14-03-1908 te Lendringsen (Duitsland), zoon van Catharinus BOOMSMA en Rigtje KROEZE, overleden ca. 1997 te Zaandam.


IV.5    Johannes Adrianus Harmens JONGSMA, werkman, landarbeider, los arbeider, schippersknecht, geboren op 14-12-1869 om 02.00 uur te Oudega (HO), zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14) en Petronella Johanna MESKER (Pieternella), overleden op 05-05-1956 om 00.45 uur te Franeker op 86-jarige leeftijd, op het adres Academiestraat 10.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-09-1894 te Hemelumer Oldeferd met Neeltje Durks BRUINSMA, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 10-03-1871 te Molkwerum, dochter van Durk Durks BRUINSMA, arbeider, en Hylkje Hiddes SIKKES, overleden op 09-01-1942 te Woudsend op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Petronella Johanna Johannes JONGSMA, geboren op 26-01-1895 te Oudega (HO), overleden op 11-01-1971 op 75-jarige leeftijd, begraven te Koudum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-01-1918 te Hemelumer Oldeferd met Albert Jacob Piebes HORNSTRA, 20 jaar oud, geboren op 17-01-1897 te Koudum, zoon van Piebe HORNSTRA en Hieke SCHUT, overleden op 09-10-1983 te Koudum op 86-jarige leeftijd, begraven te Koudum.
   2.  m  Durk Johannes JONGSMA (zie V.23).
   3.  v  Hylkje Johannes JONGSMA, geboren op 20-03-1897 te Hemelum, overleden op 24-06-1902 te Hemelum op 5-jarige leeftijd.
   4.  v  Aaltje Johannes JONGSMA, geboren op 28-04-1898 te Hemelum, overleden op 11-03-1986 te Koudum op 87-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1986 te Ypecolsga.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1922 te Hemelumer Oldeferd met Douwe Attes HUISMAN, 22 jaar oud, geboren op 12-06-1899 te Wolsum, zoon van Atte HUISMAN en Sytske GUNTER, overleden op 13-11-1976 te Woudsend op 77-jarige leeftijd, begraven op 17-11-1976 te Ypecolsga.
   5.  v  Harmke Johannes JONGSMA, dienstbode, geboren op 30-04-1899 te Hemelum, overleden op 13-04-1951 te Heeg op 51-jarige leeftijd, begraven te Heeg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1926 te Hemelumer Oldeferd met Hielke van der SCHUIT, 22 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 02-05-1904 te Heeg, zoon van Hertzen Klazes van der SCHUIT, los werkman, en Marie Takes MULDER, overleden op 28-10-2002 te Heeg op 98-jarige leeftijd, begraven op 31-10-2002 te Heeg.
{Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 14-07-1952 te Wymbritseradeel met Anna JONGSMA, 47 jaar oud, geboren op 02-05-1905 om 05.00 uur te Hemelum, dochter van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 30-03-1993 te Bolsward op 87-jarige leeftijd, begraven te Heeg.}
   6.  v  Gooits JONGSMA, geboren op 18-05-1900 te Hemelum, overleden op 18-07-1900 te Hemelum, 61 dagen oud.
   7.  v  Gooits JONGSMA, geboren op 17-07-1901 te Hemelum, overleden op 21-09-1946 te Koudum op 45-jarige leeftijd.
   8.  m  Harmen JONGSMA (zie V.33).
   9.  m  Uilke JONGSMA (zie V.35).
   10.  v  Anna JONGSMA, geboren op 02-05-1905 om 05.00 uur te Hemelum, overleden op 30-03-1993 te Bolsward op 87-jarige leeftijd, begraven te Heeg.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 14-07-1952 te Wymbritseradeel met Hielke van der SCHUIT, 48 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 02-05-1904 te Heeg, zoon van Hertzen Klazes van der SCHUIT, los werkman, en Marie Takes MULDER, overleden op 28-10-2002 te Heeg op 98-jarige leeftijd, begraven op 31-10-2002 te Heeg.
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-09-1926 te Hemelumer Oldeferd met Harmke Johannes JONGSMA, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 30-04-1899 te Hemelum, dochter van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 13-04-1951 te Heeg op 51-jarige leeftijd, begraven te Heeg.}
   11.  v  Hijlkje JONGSMA, geboren op 02-05-1905 om 03.30 uur te Hemelum, overleden op 24-02-1906 te Hemelum, 298 dagen oud.
   12.  m  Hidde JONGSMA, geboren op 03-06-1906 om 04.00 uur te Hemelum, overleden op 26-07-1906 te Hemelum, 53 dagen oud.
   13.  v  Hijlkje JONGSMA (zie V.41).


IV.10    Casper Harmens JONGSMA, fabrieksarbeider, zuivelarbeider, geboren op 08-07-1875 om 15.00 uur te Oudega (HO), zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14) en Petronella Johanna MESKER (Pieternella), overleden 00-06-1959 te Hemelumer Oldeferd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24-03-1898 te Hemelumer Oldeferd met Joltje Klazes WOLTHUIZEN, 25 jaar oud, geboren op 19-06-1872 te Nijega (HO), dochter van Klaas Huites WOLTHUIZEN en Aaltje Johannes STEGENGA, overleden op 12-08-1904 om 15.00 uur te Oudega (HO) op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 19-05-1906 te Gaasterland met Attje Frankes LUINENBURG, 22 jaar oud, geboren op 11-07-1883 te Nijemirdum, dochter van Franke Jacobs LUINENBURG en Annigje Huites van der KAMP, overleden op 11-07-1922 om 23.30 uur te Nijega (HO) op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 48-jarige leeftijd op 13-03-1924 te Gaasterland met Margje Jacobs PLANTING, 38 jaar oud, geboren op 09-01-1886 te Oudega (HO), dochter van Jacob Fokeles PLANTING, arbeider, en Johanna Duijes de BOER, overleden op 08-05-1969 te Elahuizen op 83-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.
{Zij was eerder gehuwd voor 1923 met Johannes BAUKEMA, overleden voor 1924.}
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Harmen JONGSMA (zie V.43).
   2.  m  Franke JONGSMA, geboren 00-02-1913 te Nijega (HO), overleden op 02-12-1913 om 03.30 uur te Nijega (HO).
   3.  m  Franke JONGSMA (zie V.46).


IV.16    Willeminus Harmens JONGSMA, werkman, arbeider, bakkersknecht, geboren op 22-06-1881 te Oudega (HO), zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14) en Petronella Johanna MESKER (Pieternella).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 25-02-1904 te Amsterdam met Eltje Jans NIJHOLT, 32 jaar oud, geboren op 31-01-1872 te Vinkega, dochter van Jan Jans NIJHOLT en Jantje Jacobs OOSTERHOF, overleden op 26-03-1948 te Rosmalen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) 00-00-1951, gescheiden van Ybeltje Cornelis de VRIES, geboren op 15-09-1894 te Gauw, dochter van Cornelis de VRIES, arbeider, en Akke PUNTER, overleden 00-00-1979.
{Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-10-1915 te Wymbritseradeel met Theunis Sjoerds WISPELWEIJ, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1893 te Oudega (HO), zoon van Sjoerd WISPELWEIJ en Wypkje ZANDSTRA. Zij was eerder gehuwd 00-00-1938, gescheiden van Lambertus Hylkes DIJKSTRA, koopman, geboren op 28-07-1889 te Sneek.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Harmen JONGSMA, geboren op 25-04-1904 te Amsterdam, overleden op 25-01-1906 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Harmen JONGSMA (zie V.49).
   3.  m  Jan JONGSMA, broodbakker, lasser, geboren op 06-10-1908 te Sloten (NH), overleden op 29-12-1973 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-09-1936 te Amsterdam met Hendrika Marie GUIJKEN, 27 jaar oud, geboren op 10-12-1908 te Amsterdam.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   4.  v  Petronella Johanna JONGSMA, geboren op 27-02-1910 te Sloten (NH).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-06-1935 te Amsterdam met Albert MENSINGA.
   5.  m  Willeminus JONGSMA (zie V.55).


IV.19    Gerrit Harmens JONGSMA, werkman, kolenbaas, geboren op 13-09-1883 te Oudega (HO), zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie III.14) en Petronella Johanna MESKER (Pieternella), overleden op 13-09-1963 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, begraven te Sloterdijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-02-1907 te Amsterdam met Hinke van der SCHAAF, 30 jaar oud, geboren op 13-03-1876 te Haarlemmermeer, dochter van Aldert Douwes van der SCHAAF en Anna MESKER, overleden op 11-03-1950 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, begraven te Sloterdijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna JONGSMA, geboren op 11-06-1907 te Sloten (NH), overleden op 21-05-2001 op 93-jarige leeftijd, begraven te Sloterdijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-09-1929 te Amsterdam, gescheiden na 17 jaar op 19-12-1946 te Amsterdam, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenoot is Aart van ALTENA, koopman, geboren rond 1908 te Amsterdam, zoon van Willem van ALTENA, melkslijter, en Klazina LAMME.
   2.  m  Harmen (Harm) JONGSMA (zie V.59).
   3.  v  Petronella Johanna JONGSMA, huishoudster, geboren op 08-08-1912 te Sloten (NH), overleden op 15-09-1986 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


V.5    Harmen Alberts JONGSMA, boerenarbeider, melkrijder, geboren op 17-01-1894 te Mirns en Bakhuizen, zoon van Albert Harmens JONGSMA (zie IV.1) en Elizabeth Douwes KROEZE, overleden op 19-12-1979 te Koudum op 85-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1979 te Warns.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1917 te Hemelumer Oldeferd met Sjuttje Reins ZWAAN, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 23-09-1893 te Warns, dochter van Rein ZWAAN, koopman, en Trijntje H. de VRIES, overleden op 07-09-1973 te Sneek op 79-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 21-09-1973 te Warns.
Uit dit huwelijk:

   1.    Lvl. kind, geboren op 29-04-1918 te Warns, overleden op 29-04-1918 om 15.30 uur te Warns, 0 dagen oud.
   2.  m  Albert JONGSMA (zie VI.1).
   3.  m  Rein JONGSMA, electricien, geboren 00-11-1921 te Warns, overleden op 09-02-1970 te Rijs. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 09-02-1970 (Man uit Warns verongelukt). Begraven op 13-02-1970 te Warns.
Ongehuwd.


V.7    Douwe Alberts JONGSMA, arbeider, geboren op 25-07-1896 te Mirns en Bakhuizen, zoon van Albert Harmens JONGSMA (zie IV.1) en Elizabeth Douwes KROEZE, overleden op 19-11-1970 te Hoorn op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-04-1921 te Gaasterland met Ettje Alberts JONGSTRA, 23 jaar oud, geboren op 07-10-1897 te Balk, dochter van Albert JONGSTRA en Maria GROENEWOLD.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lvl. kind, geboren op 31-07-1921 te Gaasterland, overleden op 31-07-1921 te Gaasterland, 0 dagen oud.
   2.  v  Maria JONGSMA, geboren op 20-02-1923 te Ruigahuizen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-12-1944 met M. JONGSMA.
   3.  v  Lize JONGSMA, geboren op 28-03-1927 te Hensbroek, overleden op 23-09-2002 op 75-jarige leeftijd, begraven te Enkhuizen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-09-1946 met J. T. BRUIJN.
   4.  m  Albert Jan JONGSMA (zie VI.8).


V.23    Durk Johannes JONGSMA, boerenarbeider, geboren op 23-03-1896 te Hemelum, zoon van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 06-12-1972 te Sneek op 76-jarige leeftijd, begraven te Workum.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06-05-1921 te Hemelumer Oldeferd met Jantje ROELEVINK, 19 jaar oud, geboren op 22-10-1901 te Mirns en Bakhuizen, dochter van Leffert ROELEVINK en Dirkje KOOPMAN, overleden op 07-05-1925 te Hieslum op 23-jarige leeftijd, in het kraambed. Begraven te Hemelum.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 31-07-1926 te Workum met Baukje Scheltes VLAS, 33 jaar oud, geboren op 24-08-1892 te Workum, dochter van Schelte VLAS en Klaske POSTMA, overleden op 27-02-1977 te Workum op 84-jarige leeftijd, begraven te Workum.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Dirkje JONGSMA, geboren op 05-08-1922 te Nijhuizum, overleden op 04-11-2000 te Bergen op Zoom op 78-jarige leeftijd, na een ziekbed van enkele maanden. Begraven op 09-11-2000 te Workum.
Gehuwd met Pieter FEKKES, leraar chr. MAVO te Workum, geboren op 01-02-1902 te Hindeloopen, zoon van Hidde FEKKES en Ymkje KOOPS, overleden op 05-10-1983 te Workum op 81-jarige leeftijd, begraven op 10-10-1983 te Workum.
   2.  m  Johannes Adrianus JONGSMA (zie VI.12).
   3.  m  Leffert JONGSMA, korporaal O.V.W. (1949), sergeant Militaire Politie K.N.I.L., hoofdagent van de gemeentepolitie te Bussum, geboren op 07-05-1925 te Hieslum, overleden op 11-07-2010 te Bussum op 85-jarige leeftijd, begraven te Bussum.
Drager van de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau; drager van het ereteken voor Orde en Vrede met gespen 1949-1949; drager van diverse Franse en Amerikaanse onderscheidingen.
Gehuwd met F. A. H. (Emmy) van ZWOL, dochter van Tjerk van ZWOL en Sytsche van der DUIM, overleden op 08-01-1989.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Klaske Neeltje JONGSMA, geboren op 16-01-1928 te Hieslum, overleden op 18-07-1999 te Bolsward op 71-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van ruim 4 jaar in verpleeghuis "Bloemkamp". Begraven op 22-07-1999 te Workum.
Ongehuwd.


V.33    Harmen JONGSMA, geboren op 21-11-1902 om 15.00 uur te Hemelum, zoon van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 12-05-1987 te Andijk op 84-jarige leeftijd, begraven te Andijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1925 te Andijk met Klaaske PRIKKEL, 23 jaar oud, geboren op 20-08-1901 om 12.00 uur te Koudum, dochter van Johan PRIKKEL, werkman, huisschilder, en Tjitske REINSTRA, overleden op 17-07-1985 te Andijk op 83-jarige leeftijd, begraven te Andijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Neeltje (Nelie) JONGSMA, geboren op 19-03-1926 te Andijk, overleden op 20-09-2008 te Andijk op 82-jarige leeftijd, na een moeilijke laatste levensfase. Begraven op 25-09-2008 te Andijk.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 07-04-1949 met Jan SPEETS, 33 jaar oud, geboren op 03-07-1915.
Relatie (2) met Christiaan Hendricus (Chris) BACHOFNER, geboren op 05-12-1935, overleden op 02-09-2007 te Grootebroek op 71-jarige leeftijd.
   2.  m  Johan Harmen (Joop) JONGSMA (zie VI.20).
   3.  m  Johannes Adrianus (Hans) JONGSMA, geboren rond 1928 te Andijk, overleden op 16-10-1930 te Andijk.
   4.  m  Johannes Adrianus (Hans) JONGSMA (zie VI.23).
   5.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 28-06-1934 te Andijk, overleden op 26-01-1995 te Andijk op 60-jarige leeftijd, begraven te Andijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-12-1954 te Andijk met Harm BISSCHOP, 21 jaar oud, geboren op 08-07-1933 te Elim, overleden op 03-09-2010 te Hoorn op 77-jarige leeftijd, begraven op 08-09-2010 te Andijk.
   6.  m  Ate Jan JONGSMA (zie VI.27).
   7.  m  Dirk JONGSMA (zie VI.30).
   8.  v  Susanna Margje (Suze) JONGSMA, geboren op 04-12-1943 te Andijk, overleden op 21-03-1997 te Lutjebroek op 53-jarige leeftijd, begraven te Andijk.
Gehuwd met Dirk OUD, geboren op 18-01-1939 te Enkhuizen, zoon van Cornelis OUD en Aaltje LUB, overleden op 15-11-1996 te Bovenkarspel op 57-jarige leeftijd.


V.35    Uilke JONGSMA, landarbeider, geboren op 01-12-1903 om 10.00 uur te Hemelum, zoon van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 06-01-1942 te Alkmaar op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-08-1928 te Enkhuizen met Pietertje ZWIER, 22 jaar oud, geboren op 13-07-1906 te Enkhuizen, dochter van Jacob Jan ZWIER, landbouwer, en Reinoutje KEESMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Neeltje (Nel) JONGSMA, geboren op 08-11-1933 te Enkhuizen, overleden op 25-09-2021 te Enkhuizen op 87-jarige leeftijd, begraven op 01-10-2021 te Enkhuizen.
Gehuwd met Erich JANSEN, overleden op 12-02-2005.
   2.  v  Metje Elisabeth (Meta) JONGSMA, geboren 00-10-1937 te Enkhuizen.
Gehuwd met N.N. ZWIER.
   3.  m  Johannes (Joop) JONGSMA.
Gehuwd met Ans APPELMAN.
   4.  v  Lia JONGSMA.
Gehuwd met Willie CUPERUS.


V.41    Hijlkje JONGSMA, dienstbode, geboren op 16-06-1910 om 13.00 uur te Hemelum, dochter van Johannes Adrianus Harmens JONGSMA (zie IV.5) en Neeltje Durks BRUINSMA, dienstmeid, overleden op 10-11-1962 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam.
Politierapport Amsterdam, 14.30 uur, d.d. 15-10-1943.
Hijlkje Jongsma, zonder beroep, wonende Bickersgracht 58/II, alhier, doet aangifte van oplichting voor drie distributiestamkaarten met inlegvellen en een kolenkaart, op 12 en 13 October 1943, contra een onbekend persoon, die zich Marinus Theodorus Nachtels noemt, oud plm. 30 jaar, lang 1.73 m. Wordt behandeld.
Samenwonend (1) rond 1934 met N.N..
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 09-02-1944 te Amsterdam, gescheiden na 15 jaar op 19-01-1960 te Amsterdam van Meeuwis LUSTIG, geboren op 29-07-1909 te Naarden.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Theo JONGSMA, geboren op 06-10-1934 te Amsterdam. Abusievelijk aangegeven als "De Jong".


V.43    Harmen JONGSMA, fabrieksarbeider, zuivelarbeider, geboren op 07-02-1908 om 17.00 uur te Nijega (HO), zoon van Casper Harmens JONGSMA (zie IV.10) en Attje Frankes LUINENBURG, overleden op 16-08-1976 te Workum op 68-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1976 te Workum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-06-1930 te Hemelumer Oldeferd met IJbeltje KNOBBE, dienstbode, geboren rond 1906 te Woudsend, dochter van Markus KNOBBE, visser, en Tjitske van ELSLOO, overleden op 07-03-1981 te Workum, begraven op 12-03-1981 te Workum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Attje JONGSMA, geboren op 29-07-1931 te Elahuizen.
Gehuwd ca. 1953 met Jarich BAJEMA, geboren op 17-11-1926 te Koudum, overleden op 03-02-2007 te Bolsward op 80-jarige leeftijd.
   2.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 19-04-1934 te Elahuizen, overleden op 15-03-1979 te Stavoren op 44-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 20-03-1979 te Stavoren.
Gehuwd rond 1966 met Douwe MULDER, overleden na 1981.


V.46    Franke JONGSMA, koster, concierge, geboren op 27-04-1914 te Nijega (HO), zoon van Casper Harmens JONGSMA (zie IV.10) en Attje Frankes LUINENBURG, overleden op 14-04-1991 te Sneek op 76-jarige leeftijd, begraven te Hemelum.
Tot koster bij de Geref. kerk te Makkum is uit 30 sollicitanten benoemd de heer Fr. Jongsma te Hemelum (Friese Koerier 22-12-1960).
Gehuwd 00-05-1939 te Hemelumer Oldeferd met Hitje HARINGSMA, geboren op 23-04-1914, overleden op 28-12-2003 op 89-jarige leeftijd, begraven te Hemelum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marijke JONGSMA, geboren rond 1945.
Gehuwd op 28-12-1966 met Johannes SIJTSMA, geboren rond 1941, zoon van Sijbren SIJTSMA en A. de GROOT.
   2.  m  Casper JONGSMA (zie VI.49).
   3.  m  Franke Tjeerd JONGSMA, geboren ca. 1949.


V.49    Harmen JONGSMA, huisschilder, concierge, kantoorbediende effecten, bij SS, schilder, geboren op 13-10-1906 te Sloten (NH), zoon van Willeminus Harmens JONGSMA (zie IV.16) en Eltje Jans NIJHOLT, overleden op 26-06-1976 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-07-1937 te Amsterdam met Trijntje KOOPMANS, 26 jaar oud, geboren op 04-08-1910 te Sijbrandaburen, dochter van Hotze KOOPMANS en Fokeltje de JONG.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Eltje Beatrix JONGSMA, geboren op 08-07-1939 te Amsterdam, overleden voor 2016.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-12-1963 te Amsterdam met N.N..
   2.  v  Anke Vogeltje JONGSMA, geboren op 16-12-1940 te Amsterdam, overleden voor 2016.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-06-1963 te Amsterdam met J. L. van DOESSELAAR.
   3.  v  Ineke Trijntje JONGSMA, geboren op 23-01-1943 te Amsterdam, overleden voor 2016.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1966 te Amsterdam met N.N..
   4.  m  Jan Harm JONGSMA (zie VI.58).


V.55    Willeminus JONGSMA, kantoorbediende scheepvaartmaatschappij, boekhouder, geboren op 05-09-1912 te Amsterdam, zoon van Willeminus Harmens JONGSMA (zie IV.16) en Eltje Jans NIJHOLT.
In vreemde krijgsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog; verlies Nederlanderschap, art. 7 sub 4 (landwacht; Waffen SS).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-11-1939 te Amsterdam met Wubbigje van DROFFELAAR, 22 jaar oud, naaister, geboren op 01-01-1917 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sander JONGSMA (zie VI.60).


V.59    Harmen (Harm) JONGSMA, boerenarbeider, chauffeur, chef kolenhandel, geboren op 07-02-1909 te Sloten (NH), zoon van Gerrit Harmens JONGSMA (zie IV.19) en Hinke van der SCHAAF (gezindte: Ned. Herv.; RK), overleden op 05-01-1995 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-01-1995 te Amsterdam.
Hij heeft bijna zijn hele werkzame leven in de kolen doorgebracht. In 1960 behaalde hij het Vakdiploma voor de Brandstoffenhandel. Hij was in 1969 beheerder van de kleinhandel in vaste brandstoffen "Huisbrand Unie N.V." op het Oudekerksplein in Amsterdam.
Na zijn pensioen heeft hij nog een aantal jaren bij het Rode Kruis gewerkt.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-10-1933 te Amsterdam, gescheiden na 3 jaar op 14-04-1937 te Amsterdam van Mijntje ROOS, geboren op 07-11-1909 te Sloten (NH).
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 02-06-1937 te Amsterdam met Johanna Cornelia Maria (Jo) WORMHOUDT, 26 jaar oud, geboren op 17-07-1910 te Muiden (gezindte: RK), overleden op 06-01-2006 te Amsterdam op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-01-2006 te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Gerrit Hendricus Maria JONGSMA, geboren op 04-01-1938 te Amsterdam, overleden op 27-04-1938 te Amsterdam, 113 dagen oud.
   2.  v  Hendrika Regina Maria JONGSMA, geboren op 23-11-1939 te Amsterdam (gezindte: RK).
   3.  m  Antonius Maria (Ton) JONGSMA (zie VI.64).
   4.  m  Petrus Johannes Maria JONGSMA (zie VI.66).
   5.  v  Elisabeth Antonia Maria JONGSMA, geboren op 27-04-1949 te Amsterdam.


VI.1    Albert JONGSMA, geboren ca. 1920, zoon van Harmen Alberts JONGSMA (zie V.5) en Sjuttje Reins ZWAAN, dienstbode.
Gehuwd met G. FEENSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen JONGSMA, geboren ca. 1943.
   2.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren ca. 1944.
Gehuwd met S. C. M. STAVENUITER.
   3.  m  Laurens Rein (Loek) JONGSMA (zie VII.4).


VI.8    Albert Jan JONGSMA, geboren op 26-01-1930 te Obdam, zoon van Douwe Alberts JONGSMA (zie V.7) en Ettje Alberts JONGSTRA, overleden op 27-12-1997 op 67-jarige leeftijd, begraven te Enkhuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-04-1957 met Johanna STAVENUITER, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1932 te Enkhuizen, overleden op 03-05-2011 te Hoorn op 78-jarige leeftijd, begraven op 10-05-2011 te Enkhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Douwe JONGSMA (zie VII.6).
   2.  m  Hendrik JONGSMA, geboren op 11-09-1961 te Stedum, overleden op 30-04-2016 te Enkhuizen op 54-jarige leeftijd, begraven op 04-05-2016 te Enkhuizen.
   3.  m  Bert JONGSMA, geboren ca. 1964.


VI.12    Johannes Adrianus JONGSMA, geboren op 22-04-1924, zoon van Durk Johannes JONGSMA (zie V.23) en Jantje ROELEVINK, overleden op 16-07-2005 op 81-jarige leeftijd, begraven te Oud-Vossemeer.
Gehuwd 00-06-1950 te Oud-Vossemeer met J. J. M. CAPELLE.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hanna JONGSMA.
Gehuwd met Kees van OEVER.


VI.20    Johan Harmen (Joop) JONGSMA, geboren op 28-06-1927 te Enkhuizen, zoon van Harmen JONGSMA (zie V.33) en Klaaske PRIKKEL, overleden op 24-04-1999 te Pijnacker op 71-jarige leeftijd, begraven te Pijnacker.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-02-1948 met Alemdina Wilhelmina SUITERS, 20 jaar oud, geboren op 06-06-1927 te Amsterdam, dochter van Hermanus Theodorus (Herman) SUITERS, huisschilder, en Alemdina Wilhelmina Bertha de VALK.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ineke Ria JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 08-05-1949 te Amsterdam.
Gehuwd (1) ca. 1970 met G. J. C. PASSCHIER.
Gehuwd (2) met Cor ROZENDAAL, geboren op 25-03-1960 te Groningen.
   2.  v  Karin JONGSMA, maatschappelijk werker, counsolor, geboren op 19-02-1954 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 10-04-1973 met Jan ROSEBOOM, overleden op 27-04-1973.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.


VI.23    Johannes Adrianus (Hans) JONGSMA, masseur/magnetiseur, geboren op 29-07-1932 te Andijk, zoon van Harmen JONGSMA (zie V.33) en Klaaske PRIKKEL, overleden op 24-06-2020 te Enkhuizen op 87-jarige leeftijd, begraven.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1956 met Aafje ROOSENDAAL, 21 jaar oud, geboren op 05-08-1935 te Enkhuizen, dochter van Cornelis ROOSENDAAL, landbouwer, bloemkoolteler, en Grietje SCHENK.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Margriet JONGSMA, geboren op 26-09-1957 te Enkhuizen.
Gehuwd met Klaas KUITERT, geboren op 19-03-1958 te Leeuwarden.
   2.  v  Carolien JONGSMA, geboren op 04-11-1958 te Enkhuizen.
   3.  m  Harmen JONGSMA (zie VII.20).
   4.  v  Marianne JONGSMA, geboren op 10-04-1963 te Enkhuizen.
Gehuwd (1), gescheiden van Richard PRONK, geboren 00-00-1963.
Gehuwd (2), gescheiden van Harry van DAM.
   5.  m  Cornelis (Kees) JONGSMA, geboren op 16-01-1965 te Enkhuizen.


VI.27    Ate Jan JONGSMA, geboren op 18-07-1936 te Andijk, zoon van Harmen JONGSMA (zie V.33) en Klaaske PRIKKEL.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 26-09-1960 met Geertje Elisabeth de WOLF, 21 jaar oud, geboren op 10-02-1939 te Enkhuizen, overleden op 26-10-1983 te Velsen op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 16-07-1993 met Marijke NIEUWENHIJS, 47 jaar oud, geboren op 29-07-1945 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Lies JONGSMA, geboren op 01-05-1961 te Velsen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1987 te Velsen met Alex DUINEVELD, 27 jaar oud, geboren op 15-04-1960 te Velsen.
   2.  v  Klaske (Carlie) JONGSMA (zie VII.29).
   3.  m  Wouter JONGSMA (zie VII.31).


VI.30    Dirk JONGSMA, geboren op 19-10-1938 te Andijk, zoon van Harmen JONGSMA (zie V.33) en Klaaske PRIKKEL.
Gehuwd met Jannie DIJKMAN, geboren op 26-04-1941 te Andijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jolanda JONGSMA, geboren op 30-10-1962 te Andijk.
Gehuwd, gescheiden van Rinze MAKKES, geboren op 29-01-1960.
   2.  v  Kathy Jeanet JONGSMA, geboren op 02-04-1964 te Andijk, overleden op 02-10-2013 te Andijk op 49-jarige leeftijd, na 4½ jaar strijd. Gecremeerd op 08-10-2013 te Schagen. Urn bijgezet in Bilthoven.
Gehuwd met Bart KOLDIJK.
   3.  m  Harmen Dirk JONGSMA (zie VII.37).


VI.49    Casper JONGSMA, econoom, hoofd Middelen van de provincie Groningen, geboren op 13-08-1946, zoon van Franke JONGSMA (zie V.46) en Hitje HARINGSMA.
Geslaagd aan de Rijksuniversiteit te Groningen voor het kand. examen economie: C. Jongsma, Makkum (Nieuwsblad van het Noorden d.d. 22-10-1970).
Gehuwd met Anna Pietje HOLWERDA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Franke JONGSMA, ondernemer (consultant Jongsma Advies), geboren op 22-06-1973 te Groningen.


VI.58    Jan Harm JONGSMA, geboren op 14-06-1952 te Amsterdam, zoon van Harmen JONGSMA (zie V.49) en Trijntje KOOPMANS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-09-1973 te Haarlemmerliede c.a. Echtgenote is Joan Ch. de KOE, 21 jaar oud, geboren op 23-07-1952 te Bandung (Indonesië).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Charissa JONGSMA, geboren op 18-07-1976.
Gehuwd met Harold van den OS.
   2.  v  Thessa JONGSMA, geboren op 09-06-1978.
Gehuwd met Dennis LOKHORST.


VI.60    Sander JONGSMA, geboren op 29-04-1944 te Amsterdam, zoon van Willeminus JONGSMA (zie V.55) en Wubbigje van DROFFELAAR, naaister.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-08-1965 te Amsterdam met T. ENGELBRACHT, 19 jaar oud, geboren op 09-11-1945 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ellen JONGSMA, geboren op 28-12-1967 te Vlijmen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-01-1987 met Jan HUISKES, 21 jaar oud, ondernemer, geboren op 09-09-1965 te 's-Hertogenbosch.
   2.  v  Marianne JONGSMA, medewerkster Donatus Verzekeringen, geboren op 31-03-1969 te Weesp.
Samenwonend sinds 01-04-1990 met Antoine HOBEYN, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1965 te 's-Hertogenbosch.


VI.64    Antonius Maria (Ton) JONGSMA, geboren op 04-06-1943 te Amsterdam, zoon van Harmen (Harm) JONGSMA (zie V.59) en Johanna Cornelia Maria (Jo) WORMHOUDT (gezindte: RK), overleden op 12-10-2005 te Alkmaar op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-10-2005 te Velsen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1967 te Haarlem met Johanna Theodora Maria Irene (Hanny) KERSSENS, 21 jaar oud, geboren op 08-05-1945 te Haarlem, dochter van Nicolaas Petrus (Nico) KERSSENS, kruidenier, en Martha Maria (Mab) van BERKEL (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Natasja Marjoke Regina JONGSMA, geboren op 09-01-1971 te Alkmaar.
Relatie met Jeroen VISSER.


VI.66    Petrus Johannes Maria JONGSMA, geboren op 07-02-1946 te Amsterdam, zoon van Harmen (Harm) JONGSMA (zie V.59) en Johanna Cornelia Maria (Jo) WORMHOUDT (gezindte: RK).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-06-1967 te Haarlem met Hendrika Hubertina Maria (Henny) KERSSENS, 23 jaar oud, geboren op 24-11-1943 te Haarlem, dochter van Nicolaas Petrus (Nico) KERSSENS, kruidenier, en Martha Maria (Mab) van BERKEL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Saskia Martha Johanna JONGSMA, geboren op 26-03-1969 te Haarlem.
   2.  v  Karen Regina Anna JONGSMA, geboren op 19-12-1972 te Haarlem.


VII.4    Laurens Rein (Loek) JONGSMA, geboren op 26-11-1945 te Schellinkhout, zoon van Albert JONGSMA (zie VI.1) en G. FEENSTRA, overleden op 17-09-2015 te Hoorn op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-09-2015 te Hoorn.
Gehuwd met Gré DEKKER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Monique JONGSMA.
Gehuwd met Arjan PUTTERS.
   2.  v  Sandra JONGSMA.
Gehuwd met Arnold APPELMAN.


VII.6    Douwe JONGSMA, geboren ca. 1958, zoon van Albert Jan JONGSMA (zie VI.8) en Johanna STAVENUITER.
Relatie met Ria.
Uit deze relatie:

   1.  m  Bert JONGSMA, geboren ca. 1988.
Relatie met Cindy, overleden voor 2016.
   2.  m  Mark JONGSMA, geboren op 12-08-1990 te Hoogkarspel.
Samenwonend met Marloes NEUVEL, jongerenwerker, geboren op 22-07-1992 te Onderdijk, dochter van N.N. NEUVEL en Jacqueline.


VII.20    Harmen JONGSMA, geboren op 23-04-1961 te Enkhuizen, zoon van Johannes Adrianus (Hans) JONGSMA (zie VI.23) en Aafje ROOSENDAAL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1988 met Greta van der WAL, 22 jaar oud, geboren op 01-03-1966 te Drachten.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Amanda JONGSMA, geboren op 04-02-1989 te Hoorn.
   2.  v  Mariska JONGSMA, medewerkster supermarkt, geboren op 22-06-1992 te Enkhuizen.


VII.29    Klaske (Carlie) JONGSMA, medewerkster kinderopvang, geboren op 05-09-1964 te Velsen, dochter van Ate Jan JONGSMA (zie VI.27) en Geertje Elisabeth de WOLF.
Samenwonend (1) rond 1984 met N.N..
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 19-10-2006 met Raymond van der LEEK, 39 jaar oud, geboren op 07-02-1967 te Heemskerk.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Rosa JONGSMA, geboren op 25-06-1985 te IJmuiden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-09-2015 met Mike KOEK.


VII.31    Wouter JONGSMA, geboren op 08-06-1970 te IJmuiden, zoon van Ate Jan JONGSMA (zie VI.27) en Geertje Elisabeth de WOLF.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17-07-2006 te IJmuiden met Natasja (Tassie) OUDEMAST, 26 jaar oud, geboren op 06-04-1980 te IJmuiden.
{Zij was eerder gehuwd ca. 2000 met N.N. TUINZAAD.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marijn Geertje Cornelia JONGSMA, geboren op 01-11-2006 te Beverwijk.


VII.37    Harmen Dirk JONGSMA, geboren op 22-06-1965 te Andijk, zoon van Dirk JONGSMA (zie VI.30) en Jannie DIJKMAN.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-07-2003 met Karin VLAAR, 30 jaar oud, geboren op 09-10-1972 te Enkhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Brendon JONGSMA, geboren op 26-01-2006 te Hoorn, in het ziekenhuis.
   2.  v  Rosalin JONGSMA, geboren op 07-04-2010 te Hoorn, in het ziekenhuis.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 12227
Web Analytics