Stam Oudega (Sm.)

Laatst bijgewerkt: zondag 19 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Oene JANS

 
I.1    Oene JANS, arbeider, geboren rond 1743, overleden op 28-04-1808 te Kuikhorne, nalatende 5 kinderen.
S26 245.
Ondertrouwd op 25-04-1779 te Dantumawoude, gehuwd op 02-05-1779 te Oudega met Fokeltje RIDZERTS, 20 jaar oud, arbeidster, geboren op 07-11-1758 te Opeinde, dochter van Ridzert Tjeerds RITSMA en Dieuwke RINZES, gedoopt op 24-12-1758 te Opeinde, overleden op 19-12-1846 te Dantumadeel op 88-jarige leeftijd.
TIE S26 245 (1792 erfg. van Maaike Rinses).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan OENES, geboren op 16-02-1780, gedoopt op 05-03-1780 te Huizum, overleden voor 1800.
   2.  m  Ridzert Oenes de VRIES, geboren op 30-12-1781 te Bergum, gedoopt op 10-02-1782 te Bergum, overleden op 05-03-1855 te Tietjerksteradeel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1809 te Dronrijp met Janke DOUWES.
   3.  m  Wiegman Oenes JONGSMA (zie II.1).
   4.  m  Rinze Oenes JONGSMA (zie II.3).
   5.  m  Bonne Oenes JONGSMA (zie II.5).
   6.  m  Jan Oenes JONGSMA, aangestelde garnisoen infermerie, geboren op 24-06-1800 te Murmerwoude, gedoopt op 28-09-1800 te Murmerwoude, overleden op 18-01-1873 te Roermond op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 23-07-1851 te Roermond met Geertruid Wilhelmina OFFERS, 56 jaar oud, geboren op 22-03-1795 te 's-Hertogenbosch, dochter van Gerrit OFFERS en Elisabeth van BEUSEKOM, overleden op 07-12-1855 te Roermond op 60-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-02-1825 te 's-Hertogenbosch met Hendrik KORTBEECK, 25 jaar oud, gedoopt op 10-11-1799 te Bommel, overleden op 16-03-1847 te Maastricht op 47-jarige leeftijd.}


II.1    Wiegman Oenes JONGSMA, arbeider, geboren op 13-08-1784 te Oudega, zoon van Oene JANS (zie I.1) en Fokeltje RIDZERTS, arbeidster, gedoopt op 12-09-1784 te Oudega, overleden op 19-11-1825 te Kooten op 41-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Oostermeer, Mairie Oostermeer, fol. 1v.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-06-1810 te Bergum met Akke Jans KONING, 21 jaar oud, arbeidster, geboren op 28-06-1788 te Ureterp, dochter van Jan Jerrits KONING, arbeider, en Geeske HAIJES, arbeidster, gedoopt op 10-08-1788 te Ureterp c.a. Overleden op 17-02-1842 te Achtkarspelen op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fokeltje Wiegmans JONGSMA, geboren op 06-01-1811 te Oostermeer, gedoopt op 10-02-1811 te Oostermeer c.a. Overleden op 12-12-1875 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-05-1836 te Leeuwarderadeel met Simon Siedses BONSTRA, geboren rond 1810 te Huizum, zoon van Sieds Simons BONSTRA en Trijntje Jans FEENSTRA.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 14-05-1848 te Leeuwarden met Paulus Andries de BRUIN.
   2.  v  Geeske Wiegmans JONGSMA, geboren op 08-04-1815 te Bergum, overleden op 15-04-1816 te Kooten op 1-jarige leeftijd, in huis nr. 88.
   3.  v  Geeske Wiegmans JONGSMA, geboren op 31-10-1817 te Kooten, overleden op 05-03-1847 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-08-1844 te Leeuwarderadeel met Harmen Pieters JELLEMA, sjouwerman, geboren rond 1822 te Goutum, zoon van Pieter Hendriks JELLEMA en Janke Harmens MIEDEMA.
   4.  v  Dieuwke Wiegmans JONGSMA, geboren op 01-03-1820 te Kooten, overleden op 01-05-1881 om 19.30 uur te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, na een langdurige sukkeling.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-05-1845 te Leeuwarden met Jacobus Wilhelmus Hendriks de VRIES, arbeider, geboren rond 1815 te Leeuwarden, zoon van Hendrik de VRIES en Grietje STERKENBURG, overleden op 24-05-1858 te Veenhuizen.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 17-05-1866 te Leeuwarden met Gerrit Harmanus SCHMITZ, aanspreker, geboren rond 1832 te Leeuwarden, zoon van Harmanus SCHMITZ, verver, en Helena BARTELS.
   5.  v  Antje Wiegmans JONGSMA, geboren op 26-12-1822 te Kooten, overleden op 27-07-1849 om 16.00 uur te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-12-1848 te Leeuwarden met Bastiaan SINON.
   6.  m  Wiegman Oenes Wiegmans JONGSMA, geboren op 16-01-1826 te Achtkarspelen, overleden op 07-07-1826 te Achtkarspelen, 172 dagen oud.


II.3    Rinze Oenes JONGSMA, boerenknecht, arbeider (1829), geboren op 17-02-1788 te Oudega, zoon van Oene JANS (zie I.1) en Fokeltje RIDZERTS, arbeidster, gedoopt op 23-03-1788 te Oudega, overleden op 07-10-1850 te Tietjerksteradeel op 62-jarige leeftijd.
Militair in het leger van Napoleon; eenheid 87e Cohorte (stamboek nr. 83); 8e Regiment Artillerie te voet (stamboek nr. 5775).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-09-1815 te Oostermeer met Gepke Alles JONGSMA, 31 jaar oud, geboren op 29-02-1784 te Eestrum, dochter van Alle Sybrens JONGSMA, arbeider, boer, veerschipper op Leeuwarden, en Grietje FOKKES, overleden op 24-06-1876 te Tietjerksteradeel op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sybren Rinzes JONGSMA (zie III.13).
   2.  v  Fokeltje Rinzes JONGSMA, geboren op 27-01-1818 te Eestrum, overleden op 02-06-1905 te Tietjerksteradeel op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-11-1849 te Tietjerksteradeel met Gooitzen Folkerts RIEMERSMA, 44 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-12-1804 te Veenwouden, zoon van Folkert Riemers RIEMERSMA, landbouwer, en Trijntje Melles SIPMA, overleden op 17-10-1863 te Garijp op 58-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1828 te Tietjerksteradeel met Antje Roels DIJKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 08-05-1805 te Garijp, dochter van Roel Linzes DIJKSTRA, huisman, en Grietje EEUWES, gedoopt op 02-06-1805 te Garijp c.a. Overleden op 10-10-1845 te Tietjerk op 40-jarige leeftijd.}
   3.  v  Grietje Rinzes JONGSMA, geboren op 18-02-1820 te Eestrum, overleden op 21-04-1892 te Smallingerland op 72-jarige leeftijd.
Oproeping.
Elk en een iegelijk wordt door deze ernstig gewaarschuwd om niets hoe ook genaamd af te geven, te lenen, te borgen of toe te vertrouwen aan Grietje Rinses Jongsma, thans wonende te Eestrum, op naam, voor rekening of ten laste van ondergetekende, haar man, dewijl door hem in geen geval, noch te eniger tijd, hoegenaamd gene teruggave, betaling of restitutie daarvan zal worden gedaan.
Buitenpost, augustus 1857. J.C. Spangenberg.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 08-09-1857.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 02-05-1857 te Achtkarspelen met Johan Coenraad Frederiks SPANGENBERG, geboren rond 1810 te Buitenpost, zoon van Frederik Wilhelm SPANGENBERG en Grietje SIPKES.
   4.  v  Pietje Rinzes JONGSMA, geboren op 13-06-1822 te Eestrum, overleden op 20-12-1894 te Suawoude op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1852 te Tietjerksteradeel met Jelke Andries BOSMA, geboren rond 1831 te Suawoude, zoon van Andries Joukes BOSMA, boer, en Antje Jelkes BOUMA, overleden op 16-06-1896 te Suawoude.
   5.  v  Dieuwke Rinzes JONGSMA, geboren op 04-02-1825 te Eestrum, overleden op 15-08-1829 te Eestrum op 4-jarige leeftijd, in huis nr. 7.
   6.  m  Alle Rinzes JONGSMA, arbeider, geboren op 01-04-1829 te Eestrum, overleden op 22-04-1868 om 09.00 uur te Eestrum op 39-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


II.5    Bonne Oenes JONGSMA, geboren op 25-10-1790 te Oudega, zoon van Oene JANS (zie I.1) en Fokeltje RIDZERTS, arbeidster, gedoopt op 02-01-1791 te Oudega, overleden op 03-01-1864 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Kooten, Mairie Buitenpost, fol. 51v.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 17-03-1842 te Tietjerksteradeel met Tjitske Ates MIJKES (Meijkes), 30 jaar oud, geboren op 14-06-1811 te Bergum, dochter van Ate Klazes MIJKES en Lysbeth Dirks LAP, arbeidster, gedoopt op 13-08-1811 te Bergum, overleden voor 1864.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ate Bonnes JONGSMA (zie III.23).
   2.  m  Oene Bonnes JONGSMA (zie III.25).
   3.  v  Elisabeth Bonnes JONGSMA, geboren op 20-11-1846 te Bergum, overleden op 20-08-1922 te Oenkerk op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-08-1877 te Dantumadeel met Lammert Sybes HOEKSTRA, geboren rond 1845 te Rijperkerk, zoon van Sybe Oenes HOEKSTRA en Janke Lammerts de BOER, overleden op 08-02-1917 te Roodkerk.
{Hij was eerder gehuwd 00-00-1869 met Foekje FEENSTRA, geboren op 07-08-1843, dochter van N.N. en Eelkjen Tjibbeles FEENSTRA, dienstmeid, overleden op 08-03-1875 op 31-jarige leeftijd.}


III.13    Sybren Rinzes JONGSMA, arbeider, geboren op 22-03-1816 te Eestrum, zoon van Rinze Oenes JONGSMA (zie II.3) en Gepke Alles JONGSMA, overleden op 23-11-1875 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, ongehuwd, in de gevangenis.
RAF toegang 50-01, 1014 nr. 2140; veroordeeld wegens diefstal van vee uit de weide; vonnis Provinciaal Gerecht Friesland d.d. 04-07-1853: eerloos en 5 jaar gevangenisstraf te Leeuwarden.
RAF toegang 50-01, nr. 1016 4035; veroordeeld wegens twee diefstallen van vee in de weide (11 schapen) na reeds te voren tot een criminele straf te zijn veroordeeld geweest; vonnis gerechtshof te Leeuwarden d.d. 24-06-1867: 10 jaar tuchthuisstaf, strafgevangenis Leeuwarden.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-10-1847 te Tietjerksteradeel, gescheiden na 17 jaar op 22-06-1865 te Tietjerksteradeel van Sjoukje Pieters HOEKSTRA, geboren op 12-09-1822 te Hardegarijp, dochter van Pieter Jans HOEKSTRA en Hettje Sipkes HANSMA.
{Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 28-04-1866 te Tietjerksteradeel met Pieter Bouwes BOUMA, 47 jaar oud, geboren op 22-07-1818 te Hardegarijp, zoon van Bouwe Jans BOUMA, arbeider, huisman, en Antje Jans STEENSMA, arbeidster, overleden op 24-02-1899 te Hardegarijp op 80-jarige leeftijd. Bij notariële akte no. 41 d.d. 1886 verklaarde Pieter Bouwes Bouma te Hardegarijp wettig schuldig te zijn aan Pieter Hendriks Smids, gemeenteraadslid van Tietjerksteradeel, landbouwer te Tietjerk, een som van driehonderd gulden t/z lening tegen een rente van 5% en met als zekerheidsstelling een woning met bouw grond aan de Zomerweg te Bergum.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hetje Sybrens JONGSMA, geboren op 31-07-1848 te Hardegarijp, overleden op 01-04-1929 te Bergum op 80-jarige leeftijd, begraven te Bergum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Tietjerksteradeel met Heinze Pieters ANNEMA, 28 jaar oud, tuinder, zaadkoopman, geboren op 17-02-1847 te Bergum, zoon van Pieter Lefferts ANNEMA, landbouwer, bijker, koopman, en Lieuwkje Heinzes KOOISTRA, overleden op 18-11-1912 te Bergum op 65-jarige leeftijd, begraven te Bergum.
   2.  m  Rinze Sybrens JONGSMA, geboren op 28-07-1851 te Hardegarijp, overleden op 27-05-1892 te Dantumadeel op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-09-1883 te Dantumadeel met Hiltje Dirks PETERSMA, gardenierse, geboren rond 1840 te Valom, dochter van Dirk Pieters PETERSMA en Tietje Abes van der MEI.
{Zij was eerder gehuwd voor 1882 met Hendrik Johannes POSTMA, overleden voor 1883.}


III.23    Ate Bonnes JONGSMA, boerenknecht, arbeider, dagloner, geboren op 08-04-1842 te Bergum, zoon van Bonne Oenes JONGSMA (zie II.5) en Tjitske Ates MIJKES (Meijkes), overleden op 08-12-1903 om 06.00 uur te Gerkesklooster op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1868 te Grootegast met Antje Dirks HUIZINGA, 20 jaar oud, dagloonster, geboren op 26-09-1848 te Grootegast, dochter van Dirk Berends HUIZINGA, dagloner, en Grietje Johannes HAMSTRA, daglonerse, overleden op 13-08-1926 om 12.00 uur te Zwaagwesteinde op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk Ates JONGSMA (zie IV.5).
   2.  m  Bonne Ates JONGSMA (zie IV.7).
   3.  v  Tjitske Ates JONGSMA, geboren op 16-02-1873 te Gerkesklooster, overleden op 25-04-1873 te Gerkesklooster, 68 dagen oud.
   4.  m  Johannes Ates (John) JONGSMA (zie IV.10).
   5.  v  Tjitske Ates JONGSMA, ventster, geboren op 14-03-1877 te Gerkesklooster, overleden op 15-08-1964 te Kollum op 87-jarige leeftijd, begraven te Kollum.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Achtkarspelen met Rindert Hendriks van der LAND, 23 jaar oud, kapper, geboren op 14-07-1875 te Kollumerzwaag, zoon van Hendrik Sierks van der LAND en Tietje Rinderts POSTMA, dienstmeid, overleden op 16-07-1923 te Kollumerzwaag op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 14-06-1924 te Westdongeradeel met Sytze Heines KEMPENAAR, 42 jaar oud, arbeider, veldarbeider, geboren op 13-04-1882 om 05.00 uur te Westergeest, zoon van Heine KEMPENAAR, arbeider, en Antje van der MEULEN, overleden na 1925.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1905 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Hielkje Everts BOS, 19 jaar oud, geboren op 21-04-1886 om 16.00 uur te Kollum, dochter van Evert Jacobs BOS, arbeider, landarbeider, veehouder (1916), en Geeske Eits SPOELSTRA, dienstmeid, overleden op 14-09-1916 om 07.00 uur te Westergeest op 30-jarige leeftijd.}
   6.  v  Mientje Ates JONGSMA, dienstmeid, geboren op 03-06-1880 te Gerkesklooster, overleden op 21-05-1905 om 14.00 uur te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 29-11-1899 te Grijpskerk met Anne Willems HEEMSTRA, arbeider, landarbeider, geboren 00-00-1874 te Grijpskerk, zoon van Willem Meints HEEMSTRA, arbeider, en Renstje ROODA, arbeidster.
   7.  m  Arend Ates (Edward) JONGSMA (zie IV.17).
   8.  m  Albertus Ates JONGSMA, geboren op 20-04-1887 te Gerkesklooster, overleden op 19-03-1896 te Gerkesklooster op 8-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1896 te Gerkesklooster.
   9.  v  Geertje Ates JONGSMA, geboren op 11-05-1890 te Gerkesklooster, overleden op 28-02-1970 op 79-jarige leeftijd, begraven te Zwaagwesteinde.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 16-11-1907 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Johannes Pieters de VRIES, geboren rond 1869 te Kollumerzwaag, zoon van Pieter Gerrits de VRIES en Maaike Klazes DELSTRA, overleden 00-05-1916 te Kollumerzwaag.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 19-05-1917 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Haaije Gosses WESTRA, 38 jaar oud, koopman, geboren op 09-03-1879 te Zwaagwesteinde, zoon van Gosse Andries WESTRA, arbeider, en Fokje Annes LOURENS, overleden op 07-08-1968 op 89-jarige leeftijd, begraven te Zwaagwesteinde.


III.25    Oene Bonnes JONGSMA, dagloner, geboren op 10-06-1844 te Bergum, zoon van Bonne Oenes JONGSMA (zie II.5) en Tjitske Ates MIJKES (Meijkes), overleden op 14-10-1909 te Usquert op 65-jarige leeftijd, begraven te Usquert.
Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op 11-06-1884 te Leeuwarden met Ulrica Hendriks VELTKAMP, 31 jaar oud, geboren op 15-06-1852 te Ee, dochter van Hendrik Gerkes VELTKAMP, kleermaker, en Ymkje Stevens ROSIER, overleden voor 1897.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 03-07-1897 te Kantens met Trijntje Jans TILLEMA, 36 jaar oud, dagloonster, landarbeidster, geboren op 06-03-1861 te Rottum, dochter van Jan Jans TILLEMA en Atje Harms MOORLAG, overleden op 14-12-1928 te Usquert op 67-jarige leeftijd, begraven te Usquert.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Tjitske Oenes JONGSMA, geboren op 17-04-1884 te Leeuwarden, overleden op 24-11-1975 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1908 te Dortmund (Duitsland) met Rinse Hendriks VELKERS, 23 jaar oud, geboren op 04-08-1884 te Leeuwarden, zoon van Hendrik VELKERS en Hendrikje OOSTERWAL, overleden op 05-10-1973 te Ede op 89-jarige leeftijd.
   2.  m  Hendrik Oenes (Henry) JONGSMA (Youngsma) (zie IV.25).
   3.  m  Steven Oenes JONGSMA, geboren op 14-07-1889 te Leeuwarden, overleden op 24-06-1890 te Leeuwarden, 345 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Jan JONGSMA (zie IV.28).


IV.5    Dirk Ates JONGSMA, arbeider, geboren op 24-11-1868 te Doezum, zoon van Ate Bonnes JONGSMA (zie III.23) en Antje Dirks HUIZINGA, dagloonster, overleden op 07-02-1897 te Grootegast op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Achtkarspelen met Tjitske Hendriks KOOP, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 17-08-1868 te Opende, dochter van Hendrik Hendriks KOOP, arbeider, verver, en Aaltje Sybes DIJKSTRA, overleden 00-07-1954 te Surhuizum.
{Zij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-06-1900 te Achtkarspelen met Geert Hendriks van SCHEPEN, 34 jaar oud, arbeider, geboren op 28-10-1865 te Surhuizum, zoon van Hendrik Geerts van SCHEPEN, bakker, akkerbouwer, molenaar, en Antje Meints POELSTRA, overleden 00-00-1956.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aaltje Dirks JONGSMA, geboren op 19-08-1893 om 14.30 uur te Augustinusga, overleden op 06-09-1893 om 15.00 uur te Augustinusga, 18 dagen oud.
   2.  v  Aaltje Dirks JONGSMA, dienstbode, geboren op 14-07-1894 te Westernieland, overleden op 24-11-1959 te Drachten op 65-jarige leeftijd, begraven te Surhuizum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1917 te Achtkarspelen met Sybren Jilles TJOELKER, 25 jaar oud, arbeider, turfschipper, geboren op 18-07-1891 om 4.00 uur te Surhuizum, zoon van Jilles Sybrens TJOELKER, arbeider, veehouder, en Cornelia Klazes WERKMAN, dienstmeid, overleden op 17-02-1952 te Surhuizum op 60-jarige leeftijd, begraven te Surhuizum.
   3.  v  Antje Dirks JONGSMA, dienstbode, geboren op 11-06-1896 te Opende, overleden op 13-02-1984 op 87-jarige leeftijd, begraven te Grijpskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-03-1917 te Grijpskerk met Bauke Eeuwes ZIJLSTRA, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 31-12-1892 te Visvliet, zoon van Eeuwe Baukes ZIJLSTRA, arbeider, en Christina Jans ZEVENBERG, arbeidster, overleden op 12-01-1987 op 94-jarige leeftijd, begraven te Grijpskerk.
   4.  m  Dirk Dirks JONGSMA, geboren op 04-07-1897 te Opende, overleden op 15-07-1897 te Opende, 11 dagen oud.


IV.7    Bonne Ates JONGSMA, boerenknecht, arbeider, geboren op 06-01-1871 te Gerkesklooster, zoon van Ate Bonnes JONGSMA (zie III.23) en Antje Dirks HUIZINGA, dagloonster, overleden op 03-04-1944 te Düsseldorf (Duitsland) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1895 te Grijpskerk met Geertje Pieters (Gertrud) ADEMA, 21 jaar oud, dienstmeid, arbeidster, geboren op 10-02-1874 te Kommerzijl, dochter van Pieter Sytzes ADEMA, arbeider, en Minke Euwes RISPENS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ate Bonnes JONGSMA, geboren op 29-03-1897 te Kommerzijl.


IV.10    Johannes Ates (John) JONGSMA, dienstknecht, dagloner, geboren op 21-03-1874 te Gerkesklooster, zoon van Ate Bonnes JONGSMA (zie III.23) en Antje Dirks HUIZINGA, dagloonster, overleden na 1953 te USA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1896 te Kloosterburen met Pieterke Rijks (Pearl) DOORENBOS, 23 jaar oud, dienstmeid, daglonerse, geboren op 25-03-1873 te Niekerk (U), dochter van Rijke DOORENBOS en Grietje van KAMPEN, overleden op 05-10-1953 te Chicago, Englewood, IL (USA) op 80-jarige leeftijd, nalatende haar man, 3 kinderen, 11 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Begraven op 08-10-1953 te Chicago, Englewood, IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Johannes (Grace) JONGSMA, geboren op 20-01-1894 te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-10-1915 te USA met Ben D. WINTER, geboren 00-00-1894 te Illinois (USA).
   2.  m  Ate Johannes JONGSMA, geboren op 01-11-1896 te Vierhuizen, overleden op 13-12-1896 te Vierhuizen, 42 dagen oud.
   3.  m  Ate Johannes JONGSMA, geboren op 04-02-1898 te Vierhuizen, overleden op 08-04-1901 te Vierhuizen op 3-jarige leeftijd.
   4.  v  Antje (Anna) JONGSMA, geboren op 02-07-1900 te Vierhuizen, overleden op 03-06-1985 te Worth Township, Cook, IL (USA) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Siebranus (Sam) Ter MAAT.
   5.  m  Ike JONGSMA, geboren 00-00-1902, overleden 00-11-1904 te Vierhuizen.
   6.  m  Ate JONGSMA, geboren op 17-11-1903 te Vierhuizen, overleden op 05-11-1904 te Vierhuizen, 354 dagen oud.
   7.  m  Rijke (Ray) JONGSMA (zie V.16).
   8.  m  Ate JONGSMA, geboren op 12-06-1909 te Ulrum, overleden op 15-06-1909 te Ulrum, 3 dagen oud.


IV.17    Arend Ates (Edward) JONGSMA, dienstknecht (1899), geboren op 10-02-1883 om 13.00 uur te Gerkesklooster, zoon van Ate Bonnes JONGSMA (zie III.23) en Antje Dirks HUIZINGA, dagloonster, overleden op 29-06-1944 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 61-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1944 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-11-1906 te Chicago, Cook Co., IL (USA) met Geertje Klazes (Gertrude; Gertie) SOLLE, 24 jaar oud, geboren op 21-10-1882 te Lutjegast, dochter van Klaas Heinrichs SOLLE en Jetske Derks ELZINGA, overleden op 04-02-1977 te Oak Lawn, Cook Co., IL (USA) op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jessie JONGSMA, geboren op 21-12-1907 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 15-03-1917 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 9-jarige leeftijd.
   2.  m  Arthur Edward JONGSMA (zie V.20).
   3.  v  Ann JONGSMA, geboren op 10-07-1910 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 25-02-1998 op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1935 te Englewood, IL (USA) met Peter DOORN, 24 jaar oud, geboren op 11-05-1910 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 20-07-1989 te Jenison, Ottawa Co., MI (USA) op 79-jarige leeftijd.
   4.  m  Clarence JONGSMA, geboren op 22-01-1912 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 20-09-1922 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 10-jarige leeftijd, na een ziekte van drie weken na bloedloop. Begraven op 23-09-1922 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
   5.  m  Dirk (Richard) JONGSMA (zie V.26).
   6.  m  Henry JONGSMA, geboren op 02-11-1915 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 17-04-1917 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 1-jarige leeftijd.
   7.  m  Henry JONGSMA (zie V.30).
   8.  v  Jessie JONGSMA, geboren op 05-02-1923 te Chigaco, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-12-1944 te Englewood, IL (USA) met Chester ZEILSTRA (Zylstra), 22 jaar oud, geboren op 04-05-1922 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 10-10-1980 te Calgary, AB (Canada) op 58-jarige leeftijd.


IV.25    Hendrik Oenes (Henry) JONGSMA (Youngsma), musisian (1940), geboren op 20-11-1886 te Leeuwarden, zoon van Oene Bonnes JONGSMA (zie III.25) en Ulrica Hendriks VELTKAMP, overleden op 14-04-1964 te Los Angeles, CA (USA) op 77-jarige leeftijd, begraven te Whittier, Los Angeles Co., CA (USA).
Gehuwd ca. 1925 met Emilie SACHSE, geboren rond 1895 te New York, NY (USA), overleden op 12-06-1971, begraven te Whittier, Los Angeles Co., CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elizabeth Grace (Betty) YOUNGSMA, geboren op 31-08-1927 te Patterson, NJ (USA), overleden op 19-01-2016 te San Bernardino, San Bernardino Co., CA (USA) op 88-jarige leeftijd. Elizabeth Grace Myers died Jan. 19, 2016, in San Bernardino, Calif. She was born Aug. 31, 1927, in Patterson, N.J., the only child of Henry and Emilie Youngsma.
The Great Depression moved the family westward, eventually settling in South Gate, Calif., where Betty would spend the next 50 years of her life.
She joined the work force early as a telephone switchboard operator at the end of the Second World War.
A later job on a medical exchange led to a position as a doctor's receptionist and practical nurse, a position which she would occupy for the next 30 years and which would only end with her employer's death.
Betty was briefly married to Homer Clayton Myers, a thrice-decorated veteran of the war. With him she had three children, Gary Clayton Myers, Colleen Lynn Myers and Kenneth Wayne Myers. Betty always said she had wanted six kids but stopped at three when she saw the work involved.
But she lived to see her children give her eight grandchildren and 12 great-grandchildren, so maybe she had no reason to complain.
Betty retired to Snowflake to be near her son, Kenneth, and his family. Only Kenneth did not survive her.
Bron: Find a grave. Begraven op 05-02-2016 te Whittier, Los Angeles Co., CA (USA).
Gehuwd met Homer Clayton MYERS.


IV.28    Jan JONGSMA, landarbeider, geboren op 29-07-1902 te Rottum, zoon van Oene Bonnes JONGSMA (zie III.25) en Trijntje Jans TILLEMA, dagloonster, landarbeidster, overleden op 23-11-1989 te Usquert op 87-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd op 28-11-1989 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-03-1929 te Usquert met Dirka Harmina N?KKE, dienstbode, geboren rond 1903 te Weenermoor (Duitsland), dochter van Adreas N?KKE en Trientje Klaassen HABBENA, overleden op 22-07-1993 te Middelstum, na een liefdevolle verzorging in bejaardenverzorgingshuis "Hipplytushoes". Gecremeerd op 26-07-1993 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Onno Andreas JONGSMA (zie V.36).
   2.  v  Trientje Wilma JONGSMA, geboren 00-00-1935 te Usquert.
Gehuwd met Jac. SIKKEMA, zoon van Jan SIKKEMA en Diena KOOISTRA.


V.16    Rijke (Ray) JONGSMA, geboren op 08-04-1907 te Hornhuizen, zoon van Johannes Ates (John) JONGSMA (zie IV.10) en Pieterke Rijks (Pearl) DOORENBOS, dienstmeid, daglonerse, overleden op 09-12-1999 te Orland Park, IL (USA) op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-04-1931 te Englewood, IL (USA) met Bertha De VRIES, dochter van Joe J. De VRIES en N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ruth June JONGSMA.
Gehuwd op 05-03-1952 te Englewood, IL (USA) met Theodore BEENES.
   2.  m  John JONGSMA.


V.20    Arthur Edward JONGSMA, geboren op 11-04-1909 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arend Ates (Edward) JONGSMA (zie IV.17) en Geertje Klazes (Gertrude; Gertie) SOLLE, overleden op 27-04-2004 op 95-jarige leeftijd, begraven te Glendale, Maricopa Co., AZ (USA).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 09-01-1928 te Michigan City, IN (USA) met Harmina Jacoba BOSS, 18 jaar oud, geboren op 16-04-1909 te Chicago, Cook Co., IL (USA), dochter van Herman Jakobs BOSS en Sietske Jans (Susie) ROELFSEMA, overleden op 18-05-2003 te Downers Grove, Du Page Co., IL (USA) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 31-12-1966 te Chicago, Cook Co., IL (USA) met Mae CHOSA, 35 jaar oud, investment administrator, geboren op 14-05-1931 te Lac Du Flanbeau, WI (USA), overleden op 19-05-2010 te Phoenix, AZ (USA) op 79-jarige leeftijd, begraven te Glendale, Maricopa Co., AZ (USA).
{Zij was eerder gehuwd ca. 1955 met N.N..}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Edward Arthur JONGSMA (zie VI.4).
   2.  m  Herman Jay JONGSMA (zie VI.6).
   3.  m  Ray Alden JONGSMA (zie VI.8).
   4.  m  Dr. Arthur Edward JONGSMA (zie VI.15).


V.26    Dirk (Richard) JONGSMA, geboren op 04-11-1913 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arend Ates (Edward) JONGSMA (zie IV.17) en Geertje Klazes (Gertrude; Gertie) SOLLE, overleden op 29-05-2001 te South Holland, IL (USA) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 01-05-1935 te Englewood, IL (USA) met Mildred ROBINSON, 20 jaar oud, geboren op 29-06-1914 te Zanesville, OH (USA), dochter van Charles ROBINSON en Lura DAVIS, overleden op 12-08-1945 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 31-jarige leeftijd. Na ongeveer een drietal maanden geleden te hebben is Mrs. R. Jongsma, 7243 So. Sangamon St. overleden in den ouderdom van 31 jaren. Haar verscheiden had plaats Zondagavond om ongeveer 11.00 uur en zij heeft geleden tot het laatst toe. Ze laat na haar man, een zoontje, haar ouders en een zuster, haar schoonmoeder, Mrs. Ed. Jongsma, 2 schoonbroeders en 2 schoonzusters.
Bron: Onze Toekomt d.d. 15-08-1945. Begraven op 15-08-1945 te Evergreen Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 19-08-1946 te Englewood, IL (USA) met Sophie HOLWERDA, 30 jaar oud, geboren op 29-05-1916 te Chicago, Cook Co., IL (USA), dochter van John HOLWERDA en Cora POT, overleden op 19-10-2005 te South Holland, IL (USA) op 89-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Edward Charles JONGSMA (zie VI.17).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Calvin Lee JONGSMA (zie VI.19).
   3.  v  Phyllis Ann JONGSMA, geboren op 21-05-1948 te Chicago (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-11-1969 te Oak Lawn, IL (USA) met Jasper LESAGE, 20 jaar oud, geboren op 29-06-1949 te Rotterdam, zoon van Jacobus Cornelis LESAGE en Margaretha IPEMA.
   4.  v  Karen Beth JONGSMA, geboren op 03-11-1949 te Evergreen Park, IL (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-07-1971 te Evergreen Park, IL (USA) met Charles Ross (Chuck) GREENHAM, 22 jaar oud, geboren op 05-11-1948 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
   5.  m  Richard John JONGSMA, geboren op 30-09-1951 te Evergreen Park, IL (USA).
Gehuwd (1) met Mary.
Relatie (2) met N.N..
   6.  v  Janet Mae JONGSMA, geboren op 11-06-1954 te Evergreen Park, IL (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1976 te Oak Lawn, Cook Co., IL (USA) met Donald Jay NOORT, 22 jaar oud, geboren op 01-06-1954 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
   7.  m  David Clare JONGSMA, geboren op 11-06-1954 te Evergreen Park, IL (USA), overleden op 11-06-1954 te Evergreen Park, IL (USA), 0 dagen oud.
   8.  v  Ruth Ellen JONGSMA, geboren op 07-03-1956 te Evergreen Park, IL (USA).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-06-1985 te Oak Park, Cook Co., IL (USA) met James Anthony ISKA, 26 jaar oud, geboren op 28-11-1958.
   9.  v  Mary Sue JONGSMA, geboren op 08-01-1959 te Evergreen Park, IL (USA).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-01-1980 te Palos Heights, IL (USA) met Elroy Gene HOUTSMA, 22 jaar oud, geboren op 05-03-1957.


V.30    Henry JONGSMA, geboren op 09-08-1918 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arend Ates (Edward) JONGSMA (zie IV.17) en Geertje Klazes (Gertrude; Gertie) SOLLE, overleden op 04-12-2013 op 95-jarige leeftijd, begraven te Schereville, Lake Co., IA (USA).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-09-1938 te Chicago, Cook Co., IL (USA) met Mildred Wilhelmina SCHMIDT, 19 jaar oud, geboren op 04-02-1919 te Chicago, Cook Co., IL (USA), dochter van Otto SCHMIDT en N.N., overleden op 01-10-1997 te Lansing, IL (USA) op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Allen K. JONGSMA (zie VI.35).
   2.  v  Lynette JONGSMA, geboren op 20-05-1945 te Mt. Vernon, WA (USA), overleden op 22-05-1945 te Mt. Vernon, WA (USA), 2 dagen oud.
   3.  v  Mae Lynn JONGSMA, geboren op 12-07-1946 te Mt. Vernon, WA (USA).
Gehuwd (1) 00-00-1962 met Owen DECKINGA.
Gehuwd (2) 00-00-1980 met Arnie SOBCZAK.
Gehuwd (3) 00-00-1988 met George RODGERS.


V.36    Onno Andreas JONGSMA, geboren 00-03-1930 te Usquert, zoon van Jan JONGSMA (zie IV.28) en Dirka Harmina N?KKE, dienstbode.
Gehuwd op 18-04-1958 te Uithuizermeeden met Geertje ALLERSMA, 24 jaar oud, geboren op 25-04-1933 te Uithuizermeeden, dochter van Jannes ALLERSMA en Harmke KLIP.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren op 10-02-1959.
Ongehuwd.
   2.  v  Harma JONGSMA, geboren op 16-07-1960 te Usquert.
Gehuwd, samenlevingscontract. Echtgenoot is Lambertus (Bertus) SPELDE, geboren op 11-07-1951 te Groningen.
   3.    Lvl. kind, geboren op 29-03-1967, overleden op 29-03-1967, 0 dagen oud, begraven te Usquert.


VI.4    Edward Arthur JONGSMA, geboren op 27-11-1928 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arthur Edward JONGSMA (zie V.20) en Harmina Jacoba BOSS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-02-1951 te Cicero, Cook co., IL (USA) met Eleanor STOB, 21 jaar oud, geboren op 20-12-1929 te Cicero, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Edward Arthur JONGSMA (zie VII.1).
   2.  v  Sandra JONGSMA, geboren op 26-02-1955 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-06-1978 te Wheaton, Dupage Co., IL (USA) met Bruce van DOMMELEN, 36 jaar oud, geboren op 07-03-1942 te Grosse Pointe Park, MI (USA).
   3.  v  Lizabeth JONGSMA, geboren op 11-01-1958 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
   4.  m  Robert JONGSMA (zie VII.6).
   5.  v  Kimberly JONGSMA, geboren op 11-06-1962 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
   6.  v  Karen Eleanor JONGSMA, geboren op 26-02-1965 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-08-1988 te Wheaton, Dupage Co., IL (USA) met Rod Thomas TOS, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1965 te Walnut Creek, CA (USA).
   7.  v  Anne JONGSMA, geboren op 04-06-1972 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-08-1994 te Wheaton, Dupage Co., IL (USA) met Matthew VANDERKOOI, 23 jaar oud, geboren op 22-01-1971 te Muskegon, MI (USA).


VI.6    Herman Jay JONGSMA, geboren op 24-09-1931 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arthur Edward JONGSMA (zie V.20) en Harmina Jacoba BOSS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-09-1955 te Zeeland, Ottawa Co., MI (USA) met Rosemary Elizabeth BUIST, 22 jaar oud, geboren op 29-10-1932 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kenneth Randal (Ken) JONGSMA (zie VII.13).
   2.  m  Arthur Wesley JONGSMA (zie VII.15).


VI.8    Ray Alden JONGSMA, geboren op 01-08-1938 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Arthur Edward JONGSMA (zie V.20) en Harmina Jacoba BOSS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-06-1962 te Berwyn, Cook Co., IL (USA) met Jean Wilma ACKERMAN, 19 jaar oud, geboren op 23-02-1943 te Paterson, NJ (USA).
Samenwonend (2) ca. 1966 met Peggy ASBY.
Samenwonend (3) ca. 1969 met Beverly FOLLIN.
Gehuwd (4) 00-00-1974 te Phoenix, Maricopa Co., AZ (USA) met Paula LOEW.
Gehuwd (5) op 39-jarige leeftijd op 13-01-1978 te Phoenix, Maricopa Co., AZ (USA) met Karen Sue HARRIS, 26 jaar oud, geboren op 11-07-1951 te Casa Grande, AZ (USA).
Gehuwd (6) 00-02-2000 te Las Vegas, NV (USA) met Kamla KUMAR.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Sherri Lynne JONGSMA (zie VII.18).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Traci Lynn JONGSMA, geboren op 06-11-1966 te Phoenix, Maricopa Co., AZ (USA).
Samenwonend (1) voor 1985 met N.N..
Samenwonend (2) ca. 1994 met N.N..

Uit het derde huwelijk:

   3.  v  Crystal JONGSMA, geboren op 12-09-1970.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-05-1994 te Skull Valley, Yavapai Co., AZ (USA) met Max MAHURIN, 28 jaar oud, geboren op 02-02-1966.

Uit het vijfde huwelijk:

   4.  v  Caren Rae JONGSMA, geboren op 10-07-1978 te Phoenix, Maricopa Co., AZ (USA).
Relatie met Daniel LARRICK.
   5.  v  Lutricia Harmina JONGSMA, geboren op 26-06-1981 te Phoenix, Maricopa Co., AZ (USA).


VI.15    Dr. Arthur Edward JONGSMA, psycholoog, geboren op 20-08-1943 te Cicero, IL (USA), zoon van Arthur Edward JONGSMA (zie V.20) en Harmina Jacoba BOSS.
Author and co-author of over 50 Treatment, Homework, and Progress Note Planning books & a piece of clinical software (TheraScribe) for mental health practitioners. Over a million books have been sold around the world as books are available in English, Korean, Spanish, Turkish, and Japanese.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-08-1963 te Berwyn, Cook Co., IL (USA) met Judith LANDIS, 18 jaar oud, geboren op 13-11-1944 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Kendra JONGSMA, geboren op 25-08-1967 te DeKalb, DeKalb Co., IL (USA).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-10-1994 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) met Erwin van ELST, 27 jaar oud, geboren op 22-08-1967 te Boxmeer.
   2.  v  Michelle JONGSMA, geboren op 24-02-1969 te DeKalb, DeKalb Co., IL (USA).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-11-1999 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) met David de GRAAF, 28 jaar oud, geboren op 26-03-1971 te Lansing, MI (USA).


VI.17    Edward Charles JONGSMA, geboren op 28-04-1938 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Dirk (Richard) JONGSMA (zie V.26) en Mildred ROBINSON.
Gehuwd 00-01-1959 te Berwyn, Cook co., IL (USA) met Janet BAKER, geboren op 27-02-1938 te Chicago, Cook co., IL (USA), overleden op 18-07-1999 te Evergreen Park, IL (USA) op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marilyn Kay JONGSMA, geboren op 22-12-1959 te Oak Par, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-06-1980 te Evergreen Park, IL (USA) met Daniel Joseph BRUCKEN, 22 jaar oud, geboren op 02-06-1958 te Evergreen Park, IL (USA).
   2.  m  Edward Charles JONGSMA (zie VII.34).
   3.  m  Kevin John JONGSMA (zie VII.36).
   4.  m  Mark Alan JONGSMA (zie VII.38).
   5.  m  Randall James JONGSMA (zie VII.40).


VI.19    Calvin Lee JONGSMA, geboren op 14-06-1947 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Dirk (Richard) JONGSMA (zie V.26) en Sophie HOLWERDA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-07-1972 te Palos Heights, IL (USA) met Sally Lou ELZINGA, 21 jaar oud, geboren op 28-06-1951 te Holland, Ottawa Co., MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sonya Ruth JONGSMA, geboren op 19-09-1975 te Toronto, ON (Canada).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-06-1998 te Sioux Center, IA (USA) met Daniel KNAUSS, 24 jaar oud, geboren op 20-10-1973 te Poughkeepsie, NY (USA).
   2.  m  Jonathan Michael JONGSMA, geboren op 10-08-1977 te St. Catharines, ON (Canada).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-2000 te Sioux Center, IA (USA) met Jeongeun (Joanne) KIM, 22 jaar oud, geboren op 15-10-1977 te Seoul (Zuid-Korea).
   3.  m  Jeremy Richard JONGSMA, geboren op 20-07-1979 te Hamilton, ON (Canada).


VI.35    Allen K. JONGSMA, geboren op 15-11-1941 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Henry JONGSMA (zie V.30) en Mildred Wilhelmina SCHMIDT.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-02-1962 te Chicago, Cook Co., IL (USA) met Patricia HOMANS, 18 jaar oud, geboren op 03-06-1943 te Lansing, IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Brenda Sue JONGSMA, geboren op 06-03-1963 te Camp Lejeune, NC (USA).
   2.  v  Melanie Kay JONGSMA, geboren op 25-01-1967 te Hammond, IN (USA).
   3.  m  Kenneth Allen JONGSMA (zie VII.49).
   4.  v  Sally Jo JONGSMA, geboren op 11-06-1970 te Hammond, IN (USA).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 05-10-1991 met Eric MULDER.
Relatie (2) met Steve BLOM.


VII.1    Edward Arthur JONGSMA, geboren op 03-10-1953 te Great Lakes Naval Center, IL (USA), zoon van Edward Arthur JONGSMA (zie VI.4) en Eleanor STOB.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-06-1976 te Grosse Pointe Park, MI (USA) met Ellen BATTS, 22 jaar oud, geboren op 27-01-1954 te Detroit, MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Stacy Lynn JONGSMA, geboren op 17-01-1979 te Freeport, IL (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-08-2001 te Freeport, IL (USA) met Nathan de MASTER, 21 jaar oud, geboren op 25-09-1979 te Oostburg, WI (USA).
   2.  m  Timothy Edward JONGSMA, geboren op 11-06-1982 te Freeport, IL (USA).
   3.  v  Stephanie Elise JONGSMA, geboren op 19-02-1987 te Freeport, IL (USA).


VII.6    Robert JONGSMA, geboren op 10-03-1961 te Oak Park, Cook Co., IL (USA), zoon van Edward Arthur JONGSMA (zie VI.4) en Eleanor STOB.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-11-1983 te Wheaton, Dupage Co., IL (USA) met Kimberly MIEDEMA, 18 jaar oud, geboren op 02-02-1965 te Oak Park, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ashley JONGSMA, geboren op 15-06-1984 te Winfield, Dupage Co., IL (USA).
   2.  v  Justina JONGSMA, geboren op 29-11-1986 te Winfield, Dupage Co., IL (USA).
   3.  v  Kyle JONGSMA, geboren op 25-05-1991 te Winfield, Dupage Co., IL (USA).


VII.13    Kenneth Randal (Ken) JONGSMA, geboren op 29-09-1957 te Bellflower, CA (USA), zoon van Herman Jay JONGSMA (zie VI.6) en Rosemary Elizabeth BUIST.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1981 te Robinson, ND (USA) met Kay Ellen WHITMAN, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1959 te Bismarck, ND (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Kristin JONGSMA, geboren op 20-02-1986 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).


VII.15    Arthur Wesley JONGSMA, geboren op 05-03-1961 te Bellflower, CA (USA), zoon van Herman Jay JONGSMA (zie VI.6) en Rosemary Elizabeth BUIST.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-11-1987 te Miami, Dade Co., FL (USA) met Frances COSIO, 23 jaar oud, geboren op 02-10-1964 te Havana (Cuba).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ryan Matthew JONGSMA, geboren op 29-09-1994 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
   2.  v  Rachel Nicole JONGSMA, geboren op 15-08-1998 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).


VII.18    Sherri Lynne JONGSMA, geboren op 24-08-1964 te Chicago, Cook Co., IL (USA), dochter van Ray Alden JONGSMA (zie VI.8) en Jean Wilma ACKERMAN.
Samenwonend (1) ca. 1983 met N.N..
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 10-10-1987 te Mesa, AZ (USA) met William Leonard BARCLAY, 29 jaar oud, geboren op 10-11-1957 te Trenton, NJ (USA).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Megan Marie JONGSMA, geboren op 11-01-1984 te Prescott, AZ (USA).
   2.  v  Krystal Lynne JONGSMA, geboren op 06-05-1986 te Mesa, AZ (USA).

Uit het tweede huwelijk:

   3.  v  Brianna Faith BARCLAY, geboren op 17-04-2002 te San Antonio, TX (USA).


VII.34    Edward Charles JONGSMA, geboren op 05-09-1961 te Oak Park, Cook Co., IL (USA), zoon van Edward Charles JONGSMA (zie VI.17) en Janet BAKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-10-1986 met Grace Colleen VOSS, 23 jaar oud, geboren op 03-09-1963 te Chicago, Cook co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Charles Edward (Chuck) JONGSMA, geboren op 19-01-1988 te Evergreen Park, IL (USA).
   2.  v  Michelle Lynn (Shelly) JONGSMA, geboren op 11-04-1990 te Palos Heights, IL (USA).
   3.  m  Gregory Scott (Greg) JONGSMA, geboren op 29-05-1996 te Palos Heights, IL (USA).
   4.  m  Adam JONGSMA, geboren op 26-06-2000 te Tinley Park, IL (USA).


VII.36    Kevin John JONGSMA, geboren op 29-10-1966 te Oak Park, Cook Co., IL (USA), zoon van Edward Charles JONGSMA (zie VI.17) en Janet BAKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1991 met Ann Marie LAPINSKI, 23 jaar oud, geboren op 05-10-1967 te Evergreen Park, IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jenna Rose JONGSMA, geboren op 14-04-2002 te Lombard, DuPage Co., IL (USA).


VII.38    Mark Alan JONGSMA, geboren op 19-11-1968 te Oak Park, Cook co., IL (USA), zoon van Edward Charles JONGSMA (zie VI.17) en Janet BAKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-10-1992 met Wendy Renee SKRBEC, 24 jaar oud, geboren op 27-06-1968 te Evergreen Park, IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Meghan Michelle JONGSMA, geboren op 07-04-1995 te Palos Heights, IL (USA).
   2.  v  Samantha Rene JONGSMA, geboren op 18-05-1997 te Palos Heights, IL (USA).
   3.  v  Jillian JONGSMA.


VII.40    Randall James JONGSMA, geboren op 10-09-1970 te Evergreen Park, IL (USA), zoon van Edward Charles JONGSMA (zie VI.17) en Janet BAKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-12-1991 met Terri Ann DUGAN, 22 jaar oud, geboren op 31-08-1969 te Oak Lawn, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Michael JONGSMA, geboren op 05-05-1991 te Bloomington, IL (USA).


VII.49    Kenneth Allen JONGSMA, geboren op 15-11-1968 te Hammond, IN (USA), zoon van Allen K. JONGSMA (zie VI.35) en Patricia HOMANS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-08-1991 met Rebecca Lee TERPSTRA, 26 jaar oud, geboren op 03-12-1964, dochter van Richard Allen TERPSTRA en Janet MAATMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Estelle Clarice JONGSMA, geboren op 02-02-1994.
   2.  v  Dora Martelle JONGSMA, geboren op 13-03-1995.
   3.  v  Adeline Faith JONGSMA, geboren op 17-09-1996 te South Bend, IA (USA).
   4.  v  Edith Janet JONGSMA, geboren op 27-02-2000 te Erie, PA (USA).
   5.  m  Nolan Henry Hobbs JONGSMA, geboren op 27-08-2002 te Erie, PA (USA).

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 12973
Web Analytics