Stam Lippenhuizen

Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Tjibbe SYTZES

 
I.1    Tjibbe SYTZES, geboren ca. 1730, zoon van Sytze DOUWES en Sjoukje TIEBBES, overleden 00-00-1780 te Lippenhuizen.
Gehuwd op 18-02-1753 te Lippenhuizen met Grietje THOMAS, overleden 00-00-1784 te Lippenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoukje TJIBBES, gedoopt op 25-12-1753 te Lippenhuizen, in de derde week oud.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1780 te Lippenhuizen met Sjouke Piers GLAS, 26 jaar oud, zoon van Pier Wytzes MADHUIZEN en Korneliske JOHANNES (Hanzes), gedoopt op 31-03-1754 te Lippenhuizen c.a. bij de 3 weken oud. Overleden op 15-01-1818 te Lippenhuizen op 63-jarige leeftijd.
   2.  m  Thomas Tjibbes JONGSMA (zie II.1).
   3.  v  Rinske TJIBBES, gedoopt op 29-10-1758 te Lippenhuizen, ruim vier weken oud.
   4.  v  Maaike TJIBBES, gedoopt op 07-12-1760 te Lippenhuizen, bij de vier weken oud.
   5.  v  Wytske TJIBBES, gedoopt op 06-03-1763 te Lippenhuizen, zes weken oud. Overleden op 27-01-1833 te Olterterp op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 04-05-1794 te Lippenhuizen met Gaauwe LUITJENS.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 20-07-1800 te Beetsterzwaag met Hendrik Jans JELLEMA, veenbaas, geboren 00-00-1755 te Terwispel, zoon van Jan JELLES, huisman, smid, en Antje Lieuwes JELLEMA, overleden op 09-11-1838 te Olterterp.
1811: Jellema, Beetsterzwaag. {Hij was eerder gehuwd op 11-01-1784 te Drachten met Trijntje JANS, overleden 00-08-1798 te Ureterp.}
   6.  m  Sytze Tjibbes JONGSMA (zie II.3).


II.1    Thomas Tjibbes JONGSMA, zoon van Tjibbe SYTZES (zie I.1) en Grietje THOMAS, gedoopt op 25-01-1756 te Lippenhuizen, in de derde week oud. Overleden op 12-01-1822 te Lippenhuizen op 65-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Lippenhuizen, Mairie Lippenhuizen, fol. 61v.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-06-1783 te Lippenhuizen met Trijntje OTTES (Mud), 28 jaar oud, arbeidster, dochter van Otte FREERKS en Wytske OENES, gedoopt op 15-09-1754 te Lippenhuizen c.a. bij de week oud. Overleden op 20-01-1829 te Lippenhuizen op 74-jarige leeftijd. Ouders in huwelijksakte dochter Grietje: Otte Gerbens, overl. 1786 Lippenhuizen en Saakjen Oebeles, overl. 1787 Lippenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Otte Thomas JONGSMA (Atse) (zie III.1).
   2.  m  Tjibbe THOMAS, geboren op 11-02-1788 te Lippenhuizen, overleden voor 1790 te Lippenhuizen.
   3.  m  Tjibbe THOMAS, geboren op 15-11-1790 te Lippenhuizen, overleden voor 1796 te Lippenhuizen.
   4.  v  Grietje Thomas JONGSMA, arbeidster, dienstmeid, geboren op 30-04-1794 te Lippenhuizen, overleden op 30-04-1859 te Rauwerderhem op 65-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1822 met N.N..
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 11-08-1832 te Rauwerderhem met Homme Tietes de BOER, 32 jaar oud, werkman, geboren op 05-12-1799 te Terzool, zoon van Tiete Harmens de BOER en Aaltje SJOERDS.
{Hij was eerder gehuwd voor 1831 met Japke Freerks RIJPSTRA, overleden op 29-11-1829 te Poppingawier.}
   5.  m  Tjibbe Thomas JONGSMA (zie III.7).


II.3    Sytze Tjibbes JONGSMA, boer, geboren rond 1770 te Lippenhuizen, zoon van Tjibbe SYTZES (zie I.1) en Grietje THOMAS, overleden op 03-01-1846 om 15.00 uur te Wijnjeterp.
1811: Jongsma, Wijnjeterp, Mairie Lippenhuizen, fol. 32v.
Gehuwd op 05-06-1808 te Wijnjeterp met Trijntje LIBBES, 29 jaar oud, boerin, geboren op 28-05-1779 te Elsloo, dochter van Libbe SAKES en Goske GOSSES, overleden op 26-04-1839 te Wijnjeterp op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjibbe Sytzes JONGSMA (zie III.9).
   2.  v  Goske Sytzes JONGSMA, geboren op 04-09-1810 te Wijnjeterp, overleden op 26-01-1847 te Opsterland op 36-jarige leeftijd.
   3.  m  Libbe Sytzes JONGSMA (zie III.12).
   4.  m  Wytze Sytzes JONGSMA, geboren op 07-01-1817 te Wijnjeterp, overleden op 08-01-1820 te Opsterland op 3-jarige leeftijd.


III.1    Otte Thomas JONGSMA (Atse), schaapherder, arbeider, geboren op 10-06-1785 te Lippenhuizen, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie II.1) en Trijntje OTTES (Mud), arbeidster, gedoopt op 17-07-1785, overleden op 11-01-1847 te Ooststellingwerf op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 29-10-1812 te Lippenhuizen met Ypkjen Fongers MOLENAAR (de Haan), 26 jaar oud, boerenmeid, dochter van Fonger Uilkes MOLENAAR en Rimke GAUKES, gedoopt op 21-06-1786 te Harich, overleden op 15-12-1824 te Lippenhuizen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) ca. 1828 met Yke Gerrits JONKER, geboren rond 1806 te Jubbega, dochter van Gerrit JONKER en Antje SIERDS.
{Zij is later gehuwd op 11-03-1855 te Ooststellingwerf met Karst Harmens van WIJK, geboren rond 1801 te Zevenhuizen, zoon van Harmen Alles van WIJK, arbeider, en Saakje Karstens van der LEIJ.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Trijntje Ottes JONGSMA, geboren op 30-11-1813 te Lippenhuizen, overleden op 05-03-1878 te Gorredijk op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-01-1840 te Opsterland met Hans Aukes van der WERF, 41 jaar oud, schoenmaker, geboren op 29-07-1798 te Gorredijk, zoon van Auke Ymes van der WERF, schuitenmaker, scheepstimmerknecht, en Antje Folkerts MEEK, gedoopt op 19-08-1798 te Gorredijk.
   2.  m  Thomas Ottes JONGSMA (zie IV.3).
   3.  v  Rimke Ottes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 28-01-1819 te Lippenhuizen, overleden op 25-08-1857 te Kuinre op 38-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Saakjen Ottes JONGSMA, geboren op 24-06-1822 te Opsterland, overleden op 06-04-1823 te Opsterland, 286 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  m  Ype Ottes JONGSMA, geboren op 02-08-1829 te Jubbega-Schurega, overleden op 31-05-1857 te Ooststellingwerf op 27-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  m  Tjalke Ottes JONGSMA (Atzes) (zie IV.9).
   7.  m  Anne Ottes JONGSMA (zie IV.11).
   8.  m  Sake Ottes JONGSMA, dienstknecht, landbouwer, geboren op 26-02-1842 te Haulerwijk, overleden op 02-05-1933 te Assen op 91-jarige leeftijd.
Bestuurslid van de afdeling Assen van het Nederlandsch Werkliedenbond Patrimonium (1886).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-05-1872 te Assen met Antje KUIPERS, 22 jaar oud, naaister, geboren op 19-08-1849 te Assen, dochter van N.N. en Antien KUIPERS, overleden op 04-06-1918 te Assen op 68-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


III.7    Tjibbe Thomas JONGSMA, arbeider, geboren op 17-11-1796 te Lippenhuizen, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie II.1) en Trijntje OTTES (Mud), arbeidster, gedoopt op 11-12-1796, overleden op 18-02-1865 te Hijkersmilde op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-10-1824 te Opsterland met Harmke Jans de JONG, dienstmeid, geboren 00-00-1804 te Kortezwaag, dochter van Jan Outgers de JONG en Sjoerdje WYBES, arbeidster, overleden voor 1868.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoerdje Tjibbes JONGSMA (zie IV.16).
   2.  v  Trijntje Tjibbes JONGSMA (zie IV.21).
   3.  v  Jantje Tjibbes JONGSMA, geboren op 19-06-1830 te Lippenhuizen, overleden op 07-11-1830 te Lippenhuizen, 141 dagen oud.
   4.  v  Jantje Tjibbes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 09-09-1831 te Lippenhuizen, overleden op 23-05-1865 te Odoornerveen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-10-1853 te Smilde met Berend Wijtzes de JONGE, arbeider, geboren rond 1830 te Smilde, zoon van Wijtze Tjabels de JONGE, arbeider, en Hendrikje BEUVING, arbeidster.
   5.  m  Thomas Tjibbes JONGSMA (zie IV.26).
   6.  v  Bontje Tjibbes JONGSMA, arbeidster, geboren op 03-11-1837 te Lippenhuizen, overleden op 27-01-1890 te Ellertsveld onder Zweelo op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-01-1869 te Smilde met Aaldert Roelofs BLAAUW (Blouw), arbeider, geboren rond 1839 te Smilde, zoon van Roelof BLAAUW (Blouw) en Geesje Reinders TIK, arbeidster.
   7.  m  Jan Tjibbes JONGSMA (zie IV.30).


III.9    Tjibbe Sytzes JONGSMA, arbeider, geboren op 31-07-1808 te Wijnjeterp, zoon van Sytze Tjibbes JONGSMA (zie II.3) en Trijntje LIBBES, boerin, overleden op 22-12-1878 te Ooststellingwerf op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 08-10-1851 te Ooststellingwerf met Ielkje Tjallings LANDMETER, geboren rond 1817 te Kortezwaag, dochter van Tjalling Freerks LANDMETER en Jeltje Jans van der SLUIS, overleden op 06-12-1889 te Ooststellingwerf.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jeltje Tjibbes JONGSMA, geboren op 13-11-1852 te Appelscha, overleden op 27-01-1853 te Appelscha, 75 dagen oud.
   2.  v  Jeltje Tjibbes JONGSMA, geboren op 26-03-1854 te Appelscha.
   3.  m  Jitse Tjibbes JONGSMA, geboren rond 1855, overleden op 18-03-1858 te Ooststellingwerf.
   4.  v  Trientje Tjibbes JONGSMA, geboren op 10-09-1856 te Appelscha, overleden op 28-03-1918 te Appelscha op 61-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Tjalle Tjibbes JONGSMA (zie IV.37).


III.12    Libbe Sytzes JONGSMA, arbeider, boer, geboren op 27-04-1814 te Wijnjeterp, zoon van Sytze Tjibbes JONGSMA (zie II.3) en Trijntje LIBBES, boerin, overleden op 08-02-1899 te Wijnjeterp op 84-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-05-1835 te Opsterland met Jeltje Binnes BINSMA, 21 jaar oud, geboren op 08-11-1813 te Hemrik, dochter van Binne Sytzes BINSMA, boer, en Trijntje Jans JANSMA, overleden op 03-11-1905 te Wijnjeterp op 91-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Libbes JONGSMA, geboren op 13-02-1836 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-11-1859 te Opsterland met Roel Jelkes OOSTERGO, veldwachter, geboren ca. 1836 te Wijnjeterp, zoon van Jelke Roels OOSTERGO, veenbaas, en Greetje Hylkes BAKKER.
   2.  m  Sytze Libbes JONGSMA (zie IV.41).
   3.  v  Sytske Libbes JONGSMA, geboren op 13-12-1839 te Wijnjeterp, overleden op 24-05-1919 om 05.00 uur te Wapse op 79-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1864 te Opsterland met Ruurd Sakes van den BURG, 34 jaar oud, boer, geboren op 02-05-1830 te Wijnjeterp, zoon van Sake Jans van den BURG, boerenknecht, landbouwer, en Romkje Hommes de VRIES, dienstmeid, overleden op 27-01-1903 te Donkerbroek op 72-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
   4.  m  Binne Libbes JONGSMA, geboren op 29-10-1841 te Wijnjeterp, overleden op 30-12-1927 om 09.00 uur te Wijnjeterp op 86-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Ongehuwd.
   5.  m  Wytze Libbes JONGSMA (zie IV.46).
   6.  v  Klaaske Libbes JONGSMA, geboren op 26-03-1846 te Opsterland, overleden op 31-03-1847 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.
   7.  m  Luitzen Libbes JONGSMA, geboren op 21-01-1848 te Opsterland, overleden op 26-06-1887 te Opsterland op 39-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Ongehuwd.
   8.  m  Tjibbe Libbes JONGSMA (zie IV.50).
   9.  v  Klaaske Libbes JONGSMA, geboren op 05-01-1852 te Wijnjeterp, overleden op 11-01-1941 te Kortezwaag op 89-jarige leeftijd, begraven te Hemrik.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 11-05-1883 te Opsterland met Wybe Fokkes de BOER, 38 jaar oud, boer, geboren op 24-04-1845 te Hemrik, zoon van Fokke Wybes de BOER en Trijntje Hanzes van der WAL, overleden op 24-01-1892 op 46-jarige leeftijd, begraven te Hemrik.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 09-07-1896 te Schoterland met Gerrit Geerts NIJHOLT, 27 jaar oud, geboren op 07-05-1869 te Oldeberkoop, zoon van Geert Heines NIJHOLT en Femmigje Gerrits OOSTERHOF, overleden op 19-11-1928 op 59-jarige leeftijd, begraven te Hemrik.
   10.  m  Jan Libbes JONGSMA, geboren op 14-02-1854 te Wijnjeterp, overleden op 04-10-1856 te Opsterland op 2-jarige leeftijd.
   11.  v  Wietske Libbes JONGSMA, geboren op 14-06-1856 te Wijnjeterp, overleden op 14-01-1949 om 21.30 uur te Oranjewoud op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1883 te Opsterland met Ubele Gerlofs SMID, geboren rond 1849 te Lippenhuizen, zoon van Gerlof Geerts SMID en Fimke Ubeles DIJKSTRA, overleden op 14-02-1921 te Wijnjeterp.
   12.  v  Goske Libbes JONGSMA, geboren op 07-04-1862 te Wijnjeterp, overleden op 04-11-1953 te Gorredijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1953 te Beetsterzwaag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-11-1888 te Opsterland met Arjen Bonnes DIJKSTRA, 25 jaar oud, veehouder, geboren op 24-05-1863 te Beets, zoon van Bonne Baukes DIJKSTRA en Janke Arjens van der KRIEKE, overleden op 03-07-1942 te Hemrik op 79-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1942 te Beetsterzwaag.


IV.3    Thomas Ottes JONGSMA, milicien-plaatsvervanger, stucadoor, geboren op 19-08-1815 te Lippenhuizen, zoon van Otte Thomas JONGSMA (Atse) (zie III.1) en Ypkjen Fongers MOLENAAR (de Haan), boerenmeid, overleden op 07-05-1894 te Assen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1858 met Rimmetje Arends de VRIES, geboren op 05-07-1817 te Ambt Ommen, dochter van Arend Derks de VRIES en Jantje Fongers MOLENAAR (van Dijk), overleden op 12-06-1860 te Meppel op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-03-1861 te Opsterland met Trijntje Kornelis HOMANS, 42 jaar oud, geboren op 06-04-1818 te Rotterdam, dochter van Kornelis HOMANS en Wipkjen Aukes van der WERF, overleden op 23-08-1889 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Otte Thomas JONGSMA (Otto) (zie V.1).


IV.9    Tjalke Ottes JONGSMA (Atzes), arbeider, geboren op 05-07-1833 te Haulerwijk, zoon van Otte Thomas JONGSMA (Atse) (zie III.1) en Yke Gerrits JONKER, overleden op 02-10-1866 te Groningen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Ooststellingwerf met Anke Hendriks VONK, geboren rond 1842 te Haulerwijk, dochter van Hendrik Gerrits VONK en Grietje Hendriks BOLT.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ieke Tjalkes JONGSMA, geboren op 04-10-1862 te Haulerwijk, overleden op 06-11-1869 om 05.00 uur te Bergum op 7-jarige leeftijd.
   2.  m  Hendrik Tjalkes JONGSMA (zie V.4).


IV.11    Anne Ottes JONGSMA, geboren op 13-03-1835 te Haulerwijk, zoon van Otte Thomas JONGSMA (Atse) (zie III.1) en Yke Gerrits JONKER, overleden op 19-04-1892 te Ooststellingwerf op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-03-1861 te Ooststellingwerf met Jantje Hendriks VONK, arbeidster, geboren rond 1837 te Haulerwijk, dochter van Hendrik Gerrits VONK en Grietje Hendriks BOLT, overleden op 21-11-1914 te Haulerwijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ypkje Annes JONGSMA, geboren op 22-11-1863 te Ooststellingwerf, overleden op 02-07-1864 te Ooststellingwerf, 223 dagen oud.
   2.  m  Hendrik Annes JONGSMA (zie V.7).
   3.  m  Otte Annes JONGSMA, geboren op 01-01-1867 om 14.00 uur te Haulerwijk, overleden op 20-08-1868 te Haulerwijk op 1-jarige leeftijd.
   4.  v  Ottje Annes JONGSMA, geboren op 30-11-1868 te Haulerwijk, overleden op 21-05-1944 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1892 te Ooststellingwerf met Kornelis Siebrens de VRIES, geboren rond 1868 te Emmen, zoon van Siebren Romkes de VRIES en Egbertje Everts ROOSKE.
   5.  m  Lvl. kind, geboren op 17-11-1870 te Ooststellingwerf, overleden op 17-11-1870 te Ooststellingwerf, 0 dagen oud.
   6.  v  Ypkje Annes JONGSMA, geboren op 27-03-1872 te Haulerwijk, overleden op 03-04-1958 te Haulerwijk op 86-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-03-1897 te Ooststellingwerf met Jannes Jelles HOF, 24 jaar oud, geboren op 06-12-1872 te Haulerwijk, zoon van Jelle Jans HOF en Pietje HOFSTEE, overleden op 04-01-1952 te Haulerwijk op 79-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
   7.  v  Grietje Annes JONGSMA, geboren op 21-01-1874 te Haulerwijk, overleden op 20-03-1874 te Ooststellingwerf, 58 dagen oud.
   8.  v  Grietje Annes JONGSMA, geboren op 17-07-1876 te Haulerwijk, overleden op 21-11-1969 op 93-jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1899 te Hoogeveen met Geugje HOUWER, 25 jaar oud, schoenmaker, melkslijter, geboren op 10-12-1873 te Steenwijkerwold, zoon van Gerrit HOUWER, concierge, en Trijntje de BOER, overleden op 19-01-1947 te Hoogeveen op 73-jarige leeftijd, begraven te Hoogeveen.
   9.  m  Sake Annes JONGSMA (zie V.18).
   10.  m  Jan Annes JONGSMA, geboren op 29-10-1881 te Haulerwijk.


IV.16    Sjoerdje Tjibbes JONGSMA, arbeidster, geboren op 15-08-1825 te Lippenhuizen, dochter van Tjibbe Thomas JONGSMA (zie III.7) en Harmke Jans de JONG, dienstmeid, overleden op 31-12-1901 te Hijkersmilde op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-08-1850 te Smilde met Meindert Oosts HAVEMAN, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 10-01-1817 te Smilde, zoon van Oost HAVEMAN en Annegien Jans SENTS, overleden op 20-10-1854 te Smilde op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 29-12-1858 te Smilde met Jan Roelofs BLAAUW, 26 jaar oud, arbeider, polderwerker, geboren op 28-07-1832 te Smilde, zoon van Roelof BLAAUW (Blouw) en Geesje Reinders TIK, arbeidster, overleden op 25-02-1859 te Oosterhesselen op 26-jarige leeftijd.
Samenwonend (3) rond 1862 met N.N..
Gehuwd (4) op 43-jarige leeftijd op 22-12-1868 te Smilde met Jakob Harms MOES, 41 jaar oud, arbeider, geboren op 19-03-1827 te Smilde, zoon van Harm Willems MOES en Antien Martens de VRIES, overleden op 20-07-1899 te Hijkersmilde op 72-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd voor 1867 met Jennechien KAMPMAN, overleden voor 1868.}
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Roelof Jans BLAUW, grondwerker, textielarbeider, geboren op 05-09-1857 te Smilde.
Gehuwd (1) met Hendrikje Gooitsens KLEIN.
Gehuwd (2) met Johanna ZWIJNEPOEL.

Uit het derde huwelijk:

   2.  m  Thomas JONGSMA, koopman, geboren op 07-11-1862 te Hijkersmilde, overleden op 08-03-1895 te Smilde op 32-jarige leeftijd.

Uit het vierde huwelijk:

   3.  m  Franciskus Jakobs MOES, geboren op 18-04-1868 te Smilde. Wettiging bij huwelijk ouders. Overleden op 28-02-1871 te Hijkersmilde op 2-jarige leeftijd.


IV.21    Trijntje Tjibbes JONGSMA, arbeidster, geboren op 03-09-1827 om 02.30 uur te Lippenhuizen, dochter van Tjibbe Thomas JONGSMA (zie III.7) en Harmke Jans de JONG, dienstmeid, overleden op 04-04-1864 te Odoornerveen op 36-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1849 met N.N..
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 14-05-1851 te Ooststellingwerf met Ate Eits VEENSTRA, arbeider, geboren rond 1815 te Wijnjeterp, zoon van Eit Harmens VEENSTRA en Sytske JANS.
{Hij was eerder gehuwd voor 1850 met Jepkjen Wietzes KALSBEEK, overleden op 27-09-1818 te Appelscha.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Harmke JONGSMA, geboren op 20-02-1850 te Opsterland.


IV.26    Thomas Tjibbes JONGSMA, arbeider, werkman, geboren op 26-09-1834 te Lippenhuizen, zoon van Tjibbe Thomas JONGSMA (zie III.7) en Harmke Jans de JONG, dienstmeid, overleden op 28-03-1905 te Ooststellingwerf op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1859 te Smilde met Antje Stevens RUITER (Antien), geboren rond 1838 te Steenwijkerwold, dochter van Steven Hendriks RUITER, arbeider, en Gebke Ables POSTMA, arbeidster, overleden op 08-02-1886 te Ooststellingwerf.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjibbe Thomas JONGSMA, geboren op 06-09-1861 te Smilde, overleden op 18-06-1862 te Ooststellingwerf, 285 dagen oud.
   2.  m  Steven Thomas JONGSMA (zie V.24).
   3.  v  Gepke Thomas JONGSMA, geboren op 07-09-1866 te Appelscha, overleden op 29-06-1885 te Ooststellingwerf op 18-jarige leeftijd.
   4.  m  Tjibbe Thomas JONGSMA (zie V.28).
   5.  m  Harmen Thomas JONGSMA (zie V.30).
   6.  m  Albert Thomas JONGSMA (zie V.32).
   7.  m  Jan Thomas JONGSMA, geboren op 30-03-1877 te Appelscha, overleden op 27-12-1879 te Ooststellingwerf op 2-jarige leeftijd.
   8.  v  Aaltje Thomas JONGSMA, geboren op 15-10-1879 te Appelscha, overleden op 14-10-1971 op 91-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-05-1898 te Ooststellingwerf met Willem Lukas WAGT, 24 jaar oud, geboren op 28-06-1873 te Appelscha, zoon van Lukas WAGT en Antien HARDER, overleden op 01-06-1945 op 71-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
   9.  v  Trientje Thomas JONGSMA, geboren op 21-06-1882 te Appelscha, overleden op 11-08-1883 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.


IV.30    Jan Tjibbes JONGSMA, arbeider, geboren op 07-12-1840 te Lippenhuizen, zoon van Tjibbe Thomas JONGSMA (zie III.7) en Harmke Jans de JONG, dienstmeid, overleden op 24-05-1909 om 01.00 uur te Jubbega-Schurega op 68-jarige leeftijd, na een kortstondig lijden.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 14-07-1864 te Schoterland met Gebbigje Pieters BIJKER, geboren rond 1835 te Jubbega-Schurega, dochter van Pieter Freerks BIJKER en Antje Sytzes van der HEIDE, overleden voor 1875.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 11-04-1875 te Schoterland met Rinskjen Sakes HOOGEVEEN, geboren rond 1846 te Drachten, dochter van Sake Jurjens HOOGEVEEN en Riemkjen Johannes JAGER.
{Zij was eerder gehuwd voor 1874 met Sytze Pieters BIJKER, overleden voor 1875.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Antje Jans JONGSMA (zie V.39).
   2.  m  Pieter Jans JONGSMA (zie V.41).
   3.  v  Harmke Jans JONGSMA, dienstbode, geboren op 04-12-1871 te Jubbega-Schurega, overleden op 22-11-1940 om 22.00 uur te Heerenveen op 68-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Heerenveen.
Ongehuwd.
   4.  m  Lvl. kind, geboren op 09-09-1874 te Schoterland, overleden op 09-09-1874 te Schoterland, 0 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  v  Trijntje Jans JONGSMA, geboren op 07-02-1876 te Jubbega-Schurega, overleden op 09-10-1942 om 07.30 uur te Heerenveen op 66-jarige leeftijd, na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden. Begraven op 13-10-1942 te Heerenveen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-12-1898 te Opsterland met Harmen Wytzes ZANDSTRA, geboren rond 1870 te Hemrik, zoon van Wytze Harmens ZANDSTRA en Akke Ruurds de VOS, overleden op 11-06-1925 te Heerenveen, na een smartelijk lijden van enige weken.
   6.  v  Janke Jans JONGSMA, geboren op 14-11-1882 te Jubbega-Schurega, overleden op 16-04-1943 om 08.30 uur te Heerenveen op 60-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


IV.37    Tjalle Tjibbes JONGSMA, arbeider, geboren op 30-07-1859 te Appelscha, zoon van Tjibbe Sytzes JONGSMA (zie III.9) en Ielkje Tjallings LANDMETER, overleden op 16-07-1924 te Appelscha op 64-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 11-05-1900 te Ooststellingwerf met Margje Harms KIERS, 28 jaar oud, geboren op 06-10-1871 te Smilde, dochter van Harm KIERS en Klaasje BRUGGINK, overleden op 26-06-1941 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ielkje JONGSMA, dienstbode, geboren op 18-03-1901 te Appelscha, overleden op 18-01-1976 op 74-jarige leeftijd, begraven te Westbroek onder De Bilt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-01-1924 te 's-Gravenhage met Jacobus VLUG, 28 jaar oud, agent van politie, geboren op 20-04-1895 te Westbroek onder De Bilt, zoon van Jan VLUG, koffiehuishouder, en Neeltje van den AKKER, overleden op 10-05-1975 op 80-jarige leeftijd, begraven te Westbroek onder De Bilt.
   2.  v  Klaasje JONGSMA, dienstbode, geboren op 24-07-1902 te Appelscha, overleden 00-10-1987 te Appelscha.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-05-1926 te 's-Gravenhage met Cornelis BAKKER, 28 jaar oud, agent van politie, geboren op 07-03-1898 te Amsterdam, zoon van Gerardus BAKKER, houtvlotter, en Wiepk ALKEMA, overleden 00-07-1980 te Heerenveen.
   3.  m  Tjibbe JONGSMA (zie V.51).
   4.  v  Trijntje JONGSMA, dienstbode, geboren op 28-10-1906 om 21.00 uur te Appelscha, overleden 00-03-1988 te Appelscha.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-01-1939 te 's-Gravenhage met IJnze HEIDA, 28 jaar oud, geboren op 04-05-1910 te Weststellingwerf, zoon van Jeep Yntzes HEIDA en Aukje Ruurds JELLEMA, overleden na 1988.
   5.  m  Harm JONGSMA (zie V.55).


IV.41    Sytze Libbes JONGSMA, landbouwer, geboren op 16-10-1837 te Wijnjeterp, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie III.12) en Jeltje Binnes BINSMA.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-04-1872 te Opsterland met Jantje Lolkes LOLKEMA, 37 jaar oud, geboren op 28-04-1834 te Duurswoude, dochter van Lolke Jans LOLKEMA, boerenknecht, en Sytske Hendriks KLAZINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sytske Sytzes JONGSMA, geboren op 21-07-1872 te Suameer, overleden op 16-02-1965 te Heerenveen op 92-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1965 te Appelscha.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 09-11-1894 te Ooststellingwerf met Karste Jans KARSTEN, 25 jaar oud, geboren op 23-10-1869 te Blesdijke, zoon van Jan Karstes KARSTEN en Hendrikje Hendriks SLOFSTRA, overleden op 01-11-1897 te Donkerbroek op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 16-12-1898 te Ooststellingwerf met Jacob Jans KARSTEN, 24 jaar oud, geboren op 09-10-1874 te Oosterwolde, zoon van Jan Karstes KARSTEN en Hendrikje Hendriks SLOFSTRA, overleden op 29-01-1937 te Appelscha op 62-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
   2.  v  Jeltje Sytzes JONGSMA, geboren op 03-10-1874 te Oudega, overleden op 25-03-1921 te Terhorne op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1900 te Schoterland met Ate Haijes VELDSTRA, geboren rond 1872 te Bakkeveen, zoon van Haije Pieters VELDSTRA en Janke Ates de JONG, overleden op 07-10-1954 te Maarssen.
   3.  m  Libbe Sytzes JONGSMA (zie V.62).


IV.46    Wytze Libbes JONGSMA, tapper, caféhouder, geboren op 12-03-1844 te Wijnjeterp, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie III.12) en Jeltje Binnes BINSMA, overleden op 20-12-1917 te Wijnjeterp op 73-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-05-1872 te Opsterland met Tjipkjen Sytzes de BOER, 25 jaar oud, caféhoudster, geboren op 19-12-1846 te Drachten, dochter van Sytze Jans de BOER, landbouwer, en Antje Wouters VEENSTRA, overleden op 25-03-1931 te Wijnjeterp op 84-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Libbe Wytzes JONGSMA (zie V.64).
   2.  m  Sietze Wytzes JONGSMA (zie V.66).
   3.  m  Binne Wytzes JONGSMA (zie V.68).
   4.  m  Jan Wytzes JONGSMA, geboren op 11-02-1879 te Wijnjeterp, overleden op 23-02-1879 te Opsterland, 12 dagen oud.
   5.  v  Jeltje Wytzes JONGSMA, geboren op 11-09-1880 te Wijnjeterp, overleden op 06-08-1968 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1903 te Opsterland met Auke Roels van der WIJK, 28 jaar oud, geboren op 06-10-1874 te Lippenhuizen, zoon van Roel van der WIJK en Elske Annes IDZINGA, overleden op 02-02-1964 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven op 07-02-1964 te Leeuwarden.
   6.  m  Jan Wytzes JONGSMA, geboren op 03-09-1883 te Wijnjeterp, overleden op 07-06-1970 te Drachten op 86-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 11-06-1970 te Wijnjeterp.
Ongehuwd.
   7.  m  Anne Wytzes JONGSMA, geboren op 29-11-1885 te Wijnjeterp, overleden op 09-10-1888 te Opsterland op 2-jarige leeftijd.
   8.  m  Anne Wytzes JONGSMA, geboren op 03-08-1889 te Wijnjeterp, overleden op 05-07-1895 om 00.30 uur te Beets op 5-jarige leeftijd.
   9.  v  Sjoukje Wytzes JONGSMA, werkster, huishoudster, geboren op 10-02-1891 te Wijnjeterp, overleden op 07-06-1985 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd, begraven te Huizum onder Leeuwarden.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1920 te Opsterland, gescheiden na 7 jaar op 10-11-1927 te Leeuwarden, vonnis Arrondissementsrechtbank. Echtgenoot is Oepke Jans DIJKSTRA, geboren rond 1891 te Nieuwehorne, zoon van Jan Hendriks DIJKSTRA en Ytje DRAGSTRA, overleden voor 1985.
Advertentie Hepkema's Courant d.d. 23-07-1920:
De ondergetekende, O. Dijkstra te Siegerswoude, verzoekt een ieder zijne vrouw S. Jongsma niets te lenen of te borgen daar het door hem niet betaald zal worden.


IV.50    Tjibbe Libbes JONGSMA, landbouwer, veehouder, geboren op 19-12-1849 te Wijnjeterp, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie III.12) en Jeltje Binnes BINSMA, overleden op 30-04-1935 te Wijnjeterp op 85-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-05-1889 te Opsterland met Harmke Hylkes BIJSMA, 36 jaar oud, geboren op 12-07-1852 te Hemrik, dochter van Hylke Gaeles BIJSMA en Trijntje Jans VEENSTRA, overleden op 13-03-1916 te Wijnjeterp op 63-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jeltje Tjibbes JONGSMA, geboren op 17-09-1890 te Lippenhuizen, overleden op 11-01-1983 te Drachten op 92-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 15-01-1983 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-09-1920 te Opsterland met Libbe Wybes de BOER, 29 jaar oud, veehouder, geboren op 19-11-1890 te Hoornsterzwaag, zoon van Wybe Fokkes de BOER, boer, en Klaaske Libbes JONGSMA, overleden op 23-12-1975 te Drachten op 85-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 27-12-1975 te Wijnjeterp.


V.1    Otte Thomas JONGSMA (Otto), onderwijzer, geboren op 05-03-1858 te Amsterdam, zoon van Thomas Ottes JONGSMA (zie IV.3) en Rimmetje Arends de VRIES, overleden op 24-12-1936 te Purmerend op 78-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1936 te Purmerend.
Hij behaalde als kwekeling de acte van hulponderwijzer op het voorjaarsexamen van 1876, wonende te Roordahuizum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-08-1890 te Opsterland met Albertje Jacobs VRIEZENBERG, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1867 te Gorredijk, dochter van Jacob Luitjens VRIEZENBERG, schoenmaker, en Ypkjen Hanzes van der WERF, overleden op 10-10-1951 te Purmerend op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje JONGSMA, onderwijzeres openbaar onderwijs, geboren op 01-06-1891 te Purmerend, overleden op 07-07-1958 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Iepkje Jacoba JONGSMA, kantoorbediende, geboren op 29-10-1893 te Purmerend, overleden op 22-04-1983 te Delft op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1923 te Amsterdam, gescheiden na 6 jaar op 21-01-1930 te Amsterdam van Jan Harms DIJKSTRA, kantoorbediende, geboren op 23-12-1893 te Middelbert, zoon van Harm DIJKSTRA, steenbrander, en Jantje MULDER.
   3.  v  Anna JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 26-11-1896 te Purmerend, overleden op 02-10-1980 te Soest op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-07-1921 te Purmerend met Daniël BRUINSEL, 25 jaar oud, onderwijzer, geboren op 26-06-1896 te Dirksland, zoon van Frans BRUINSEL, landbouwer, en Maatje van der MEIJ, overleden op 28-11-1929 te Purmer op 33-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid.


V.4    Hendrik Tjalkes JONGSMA, arbeider, los werkman, geboren op 31-05-1866 te Haulerwijk, zoon van Tjalke Ottes JONGSMA (Atzes) (zie IV.9) en Anke Hendriks VONK, overleden op 01-01-1939 te Haarlemmermeer op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-04-1892 te Haarlemmermeer met Pietertje BLOKKER, geboren rond 1870 te Hoogwoud, dochter van Cornelis BLOKKER en Aafje ROL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anke JONGSMA, geboren op 22-09-1892 te Haarlemmermeer.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-10-1913 te Sloten met Dirk Franciscus Jacobus STIJL, arbeider, geboren rond 1890 te Sloten, zoon van Klaas STIJL, koopman, en Antje WALS.
   2.  v  Aafje JONGSMA, geboren op 22-05-1896 te Haarlemmermeer, overleden op 19-11-1901 om 09.00 uur te Haarlemmermeer op 5-jarige leeftijd.
   3.  v  Ike JONGSMA, geboren op 23-05-1898 te Haarlemmermeer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-12-1920 te Haarlemmermeer met Cornelis van der KWAST, 26 jaar oud, los werkman, geboren op 29-11-1894 te Haarlemmermeer, zoon van Petrus Johannes Cornelis van der KWAST en Antje DEKKER.
   4.  m  Cornelis JONGSMA, los arbeider, metaalbewerker, constructiewerker, geboren op 13-12-1900 te Haarlemmermeer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-06-1931 te Velsen met Jannetje Helena BAKKER, 27 jaar oud, geboren op 15-11-1903 te Abbekerk, dochter van Leendert BAKKER en Elisabeth van der WIEL.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   5.  v  Aafje JONGSMA, geboren op 20-06-1903 te Haarlemmermeer, overleden op 09-10-1919 te Haarlemmermeer op 16-jarige leeftijd.
   6.  m  Tjalke Ottes JONGSMA (zie VI.14).
   7.  m  Johannes JONGSMA, geboren op 31-10-1908 te Haarlemmermeer.


V.7    Hendrik Annes JONGSMA, arbeider, geboren op 28-05-1865 te Haulerwijk, zoon van Anne Ottes JONGSMA (zie IV.11) en Jantje Hendriks VONK, arbeidster, overleden op 10-10-1952 te Smilde op 87-jarige leeftijd, begraven te Smilde.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 08-11-1895 te Smilde met Hendrikje Lamberts NIEZING, 26 jaar oud, geboren op 02-08-1869 te Smilde, dochter van Lambert NIEZING en Janke VONK, overleden op 21-06-1902 te Smilde op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 02-01-1914 te Smilde met Jansje Gerards KOOPS, 40 jaar oud, huishoudster, geboren op 16-12-1873 te Smilde, dochter van Gerard KOOPS en Wilhelmina WOLTERS, overleden op 17-02-1952 te Smilde op 78-jarige leeftijd, begraven te Smilde.
{Zij was eerder gehuwd voor 1913 met Aalderd SATTLER, overleden voor 1914.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Grietje Hendriks JONGSMA, dienstbode, geboren op 27-04-1895 te Smilde.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-09-1927 te Warnsveld met Berend WENNEKER, 21 jaar oud, stoelenmaker, geboren op 16-10-1905 te Zutphen.
   2.  v  Jantje Hendriks JONGSMA, dienstbode, geboren op 16-07-1896 te Smilde.
Gehuwd met Hermanus STEGEMAN, geboren rond 1892 te Gorssel, zoon van Hendrik Willem STEGEMAN en Aaltjen TULKER, overleden op 10-08-1932 te Warnsveld.
   3.  v  Atsje Hendriks JONGSMA, geboren op 30-03-1898 te Smilde, overleden op 12-09-1977 op 79-jarige leeftijd, begraven te Warnsveld.
Gehuwd met Pieter Gerrit HENDRIKS, winkelier in viswaren, visventer, geboren op 07-10-1896 te Zutphen, zoon van Gerhard HENDRIKS, koopman, en Elizabeth VERKERK (gezindte: Zendingsgemeente van de eenheid der Apostelen), overleden op 17-01-1982 op 85-jarige leeftijd, begraven te Warnsveld.
   4.  m  Lambert Hendriks JONGSMA, geboren op 10-05-1899 te Smilde, overleden op 09-12-1900 te Smilde op 1-jarige leeftijd.
   5.  v  Anna JONGSMA, geboren op 23-09-1900 te Smilde, overleden op 14-07-1901 te Smilde, 294 dagen oud.
   6.  m  Anne JONGSMA, geboren op 16-05-1902 te Smilde, overleden op 14-09-1902 te Smilde, 121 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   7.  m  Anne Otte JONGSMA (zie VI.26).
   8.  v  Femmigje JONGSMA, geboren op 26-03-1916 te Smilde, overleden op 08-07-1923 te Smilde op 7-jarige leeftijd.
   9.  m  Sake JONGSMA, geboren op 19-07-1917 te Smilde, overleden op 23-07-1917 om 10.00 uur te Smilde, 4 dagen oud.


V.18    Sake Annes JONGSMA, arbeider, boerenknecht bij Jacob van Dallen, Assen, geboren op 30-10-1878 om 20.00 uur te Haulerwijk, zoon van Anne Ottes JONGSMA (zie IV.11) en Jantje Hendriks VONK, arbeidster, overleden op 13-02-1964 te Heerenveen op 85-jarige leeftijd.
35 jaar koster.
Haulerwijk - Maandag 12 mei herdenkt de heer S. Jongsma alhier, dat hij de functie als koster bij de Ned. Herv. kerk aanvaardde. Jongsma en zijn echtgenote hebben gedurende deze 35 jaren gezorgd voor het schoonhouden der kerk en het klokluiden bij de predikbeurten en bij overlijden en begrafenissen. De jubilaris is in deze periode geen enkele maal wegens ongesteldheid verhinderd geweest zijn functie te vervullen. Saken en Hiltje zijn bij de kerkgangers zeer gezien.
Bron: Hepkema's Courant d.d. 09-05-1941.
Zie ook: Friese Koerier d.d. 08-05-1956 (Sake Jongsma 50 jaar klokluider).
Drager eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (mei 1956).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 29-04-1961 (Wie is die man? Door wie de klok luidt).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-09-1905 te Ooststellingwerf met Hiltje Hendriks HOUKES, 26 jaar oud, geboren op 09-09-1878 te Haulerwijk, dochter van Hendrik Luitzes HOUKES en Janke Hanzes VEENSTRA, overleden voor 1964.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 03-06-1906 te Haulerwijk, overleden op 06-05-1974 te Drachten op 67-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Ongehuwd.
   2.  m  Hendrik JONGSMA (zie VI.31).


V.24    Steven Thomas JONGSMA, arbeider, geboren op 26-09-1863 te Appelscha, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie IV.26) en Antje Stevens RUITER (Antien), overleden op 22-05-1943 te Appelscha op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13-05-1892 te Ooststellingwerf met Grietje Sierds de VRIES, geboren rond 1855 te Appelscha, dochter van Sierd Annes de VRIES en Sytske Arends KROM, overleden op 17-11-1919 te Appelscha.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 17-09-1920 te Ooststellingwerf, gescheiden na 2 jaar op 28-12-1922 te Heerenveen, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Tjipkjen Hendriks de JONG, geboren rond 1879 te Oosterwolde, dochter van Hendrik Hiddes de JONG en Anna Eva RUWEDEL.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Thomas Stevens JONGSMA (zie VI.34).
   2.  m  Sierd Stevens JONGSMA (zie VI.37).


V.28    Tjibbe Thomas JONGSMA, koetsier (1900), centrifugist, werktuigkundige (1925), geboren op 27-01-1870 te Appelscha, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie IV.26) en Antje Stevens RUITER (Antien), overleden op 21-10-1961 op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-07-1900 te Zwolle met Jacoba Wilhelmina HUTTEN, 26 jaar oud, geboren op 02-12-1873 te Wanneperveen, dochter van Gerrit HUTTEN, rijksveldwachter, en Hendrikje van LAAR, dienstmeid, overleden op 24-01-1946 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 28-01-1946 te 's-Gravenhage, op Nieuw Eykenduinen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anton Gerrit JONGSMA (zie VI.39).
   2.  v  Janette Hendrika JONGSMA, archivaresse, lerares gymnastiek, geboren op 10-07-1901 te 's-Gravenhage, overleden op 01-10-1945 te Ned. Oost-Indië op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-1925 te 's-Gravenhage met Willem de BAAN, 26 jaar oud, gymnastiekleraar, geboren op 10-10-1898 te 's-Gravenhage, zoon van Klaas de BAAN en Trijntje GROEN.


V.30    Harmen Thomas JONGSMA, geboren op 01-04-1872 te Appelscha, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie IV.26) en Antje Stevens RUITER (Antien), overleden op 01-08-1962 te Ravenswoud op 90-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1898 te Ooststellingwerf met Sietske Johannes de JONG, 23 jaar oud, geboren op 04-07-1874 te Appelscha, dochter van Johannes Ates de JONG en Arentje Willems HERDER, overleden op 18-12-1957 te Ravenswoud op 83-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes Harmens JONGSMA (zie VI.44).
   2.  v  Arentje JONGSMA, geboren op 03-09-1902 te Appelscha.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 18-08-1922 te Ooststellingwerf met Eelke Diemer POOL, 22 jaar oud, rbeider, geboren op 18-08-1900 te Appelscha, zoon van Gerhardus POOL en Akke VEENSTRA, overleden 00-07-1977 te Appelscha.
   3.  v  Antje JONGSMA, geboren op 17-04-1907 te Appelscha, overleden op 24-12-1908 te Ooststellingwerf op 1-jarige leeftijd.
   4.  m  Thomas JONGSMA (zie VI.49).


V.32    Albert Thomas JONGSMA, agent van politie (1903), gemeentewerkman (1908), lampenpoetser (1911), geboren op 10-08-1874 te Appelscha, zoon van Thomas Tjibbes JONGSMA (zie IV.26) en Antje Stevens RUITER (Antien), overleden op 21-01-1911 te Stad Almelo op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-12-1903 te Amsterdam met Antje Bruins BRUINSMA, 27 jaar oud, gevangenbewaarster (1930), geboren op 20-06-1876 te Ooststellingwerf, dochter van Bruin Tjibbes BRUINSMA, grondwerker, en Antje Wobbes de VOS, overleden op 31-12-1960 te Almelo op 84-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1961 te Almelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Thomas Tjebbe (Tonnie) JONGSMA (zie VI.51).
   2.  m  Bruin Sierd JONGSMA (zie VI.53).
   3.  m  Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55).
   4.  m  Tjibbe Bruin JONGSMA (zie VI.57).
   5.  v  Lvl. kind, geboren op 09-11-1909 te Ambt Almelo, overleden op 09-11-1909 te Ambt Almelo, 0 dagen oud, begraven op 11-11-1909 te Almelo.
   6.  m  Albert Antinus JONGSMA, geboren op 09-11-1909 te Ambt Almelo, overleden op 06-11-1910 te Ambt Almelo, 362 dagen oud, begraven op 10-11-1910 te Almelo.


V.39    Antje Jans JONGSMA, dienstmeid, geboren op 26-12-1865 te Jubbega-Schurega, dochter van Jan Tjibbes JONGSMA (zie IV.30) en Gebbigje Pieters BIJKER, overleden op 17-03-1919 om 11.30 uur te Hoornsterzwaag op 53-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1884 met Pieter Hendriks BAKKER, vervener, schipper, geboren op 28-11-1831 te Tjalleberd, zoon van Hendrik Pieters BAKKER, turfmaker, en Janke Jentjes van ZWOL (van Zwolle), overleden op 23-03-1899 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1854 te Aengwirden met Jantje Klazes KNOBBE, huishoudster, geboren rond 1827 te Boornbergum, dochter van Klaas Berends KNOBBE en Trijntje Lammerts SLOTEHAAK, overleden op 19-12-1910 te Beets.}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-02-1905 te Schoterland met Thijs Andries ZWART, arbeider, geboren rond 1852 te Jubbega, zoon van Andries Thijsses ZWART en Lutske Jans van der WAL, overleden 00-05-1919 te Hoornsterzwaag.
{Hij was eerder gehuwd voor 1904 met Eeuwkjen SEINSTRA, overleden voor 1905.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Gepke JONGSMA, huishoudster, geboren op 17-11-1884 te Terwispel. Erkend door de moeder d.d. 29-07-1902. Overleden op 16-08-1941 te Opeinde op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 14-08-1902 te Schoterland met Wieger Siebes van der HOEK, geboren rond 1874 te Hoornsterzwaag, zoon van Siebe Piers van der HOEK en Sjieuwkje Haijes de JONG, overleden op 31-03-1936 te Langezwaag, na een geduldig gedragen ziekte.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 24-12-1937 te Smallingerland met Tjeerd F. de JONG.
   2.  m  Hendrik JONGSMA (zie VI.63).
   3.  v  Martha JONGSMA, geboren op 15-10-1888 om 03.00 uur te Warga, in het schip. Overleden op 25-07-1969 te Joure op 80-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1969 te Oldeboorn.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 09-05-1907 te Schoterland met Jan Johannes HUNNEMAN, geboren rond 1886 te Oldetrijne, zoon van Johannes (Jannes) HUNNEMAN en Grietje PUNTER, overleden op 03-11-1929 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 16-05-1931 te Aengwirden met Meinte Yntzes van der VELDE, 45 jaar oud, veehouder, geboren op 04-05-1886 te Oudeschoot, zoon van Yntze van der VELDE en Antje HEIDA, overleden op 17-01-1955 te Heerenveen op 68-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een ernstige ziekte. Begraven te Oldeboorn.
{Hij was eerder gehuwd voor 1930 met Jantje KROL, overleden voor 1931.}
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VI.68).
   5.  m  Klaas JONGSMA (zie VI.71).

Uit het tweede huwelijk:

   6.  v  Otje ZWART, geboren op 21-08-1903 te Kortezwaag. Erkend bij huwelijk ouders.


V.41    Pieter Jans JONGSMA, landbouwer, geboren op 20-11-1868 te Jubbega-Schurega, zoon van Jan Tjibbes JONGSMA (zie IV.30) en Gebbigje Pieters BIJKER, overleden op 08-05-1942 te Boijl op 73-jarige leeftijd, begraven te Zorgvlied.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1893 te Opsterland met Fokje Jilts WIJNSTRA, 22 jaar oud, geboren op 23-04-1871 te Lippenhuizen, dochter van Jilt Jans WIJNSTRA en Aukje Feitzes de VRIES, overleden op 24-12-1944 te Jubbega op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aukje Pieters JONGSMA, geboren op 19-04-1894 te Kortezwaag, overleden op 22-02-1977 te Jubbega op 82-jarige leeftijd, begraven te Jubbega-Schurega.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1916 te Schoterland met Jacob Sytzes BOEK, 38 jaar oud, geboren op 09-12-1877 te Makkinga, zoon van Sytze Jakobs BOEK en Femmigje Jans HOOGENBERG, overleden op 02-01-1966 te Jubbega-Schurega op 88-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1966 te Jubbega-Schurega.
   2.  v  Gebbigje Pieters JONGSMA, geboren op 24-06-1896 te Lippenhuizen, overleden op 21-07-1974 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-05-1916 te Schoterland met Anne Eises BOSMA, 22 jaar oud, geboren op 24-08-1893 te Makkinga, zoon van Eise BOSMA en Aaltje ten HOOR, overleden op 27-08-1965 te Haulerwijk op 72-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
   3.  v  Jantje Pieters JONGSMA, geboren op 30-07-1898 te Lippenhuizen, overleden op 23-08-1977 te Oosterwolde op 79-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1977 te Oosterwolde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1925 te Diever met Pieter Willems SPOELHOF, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-08-1898 te Sint Jacobiparochie, zoon van Willem SPOELHOF, landbouwer, en Attje van DIJK, overleden op 08-08-1975 te Oosterwolde op 76-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1975 te Oosterwolde.
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VI.79).


V.51    Tjibbe JONGSMA, bedrijfscontroleur, geboren op 12-05-1904 om 03.00 uur te Appelscha, zoon van Tjalle Tjibbes JONGSMA (zie IV.37) en Margje Harms KIERS, overleden op 13-07-1990 te Appelscha op 86-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1990 te Appelscha.
De burgemeester van Ooststellingwerf dr. T.H. Oosterwijk heeft aan T. Jongsma te Appelscha, chef van een afdeling bij de Coöp. zuivelfabriek "De Zuidoosthoek" te Oosterwolde, een eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Jongsma, die momenteel verpleegd wordt in een ziekenhuis, kreeg de burgemeester aan zijn bed, die de medaille op zijn pyjamajasje speldde.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 01-07-1965.
Tjibbe Jongsma was meer dan 40 jaar werkzaam als bedrijfscontroleur bij het hoofdbedrijf van de Coöperatieve Zuivelindustrie "De Zuid Oost-Hoek" B.A. te Oosterwolde, alsmede bij de melkwinningscontrole ten behoeve van de veevokkerij.
Gehuwd 00-00-1935 te Smilde met Willemina HOMAN, geboren op 16-09-1905 te Kloosterveen, dochter van Marten HOMAN, kastelein, en Annegien VOS, overleden op 16-11-1967 op 62-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annegien (Annie) JONGSMA, geboren op 10-10-1935 te Appelscha, overleden op 25-05-2018 te Oosterwolde op 82-jarige leeftijd, in verpleeghuis Stellinghaven. Gecremeerd op 01-06-2018.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-03-1962 te Ooststellingwerf met Jan TEIJEMA, geboren rond 1933, zoon van Wiebe TEIJEMA en Aaltje DRAGSTRA, overleden op 02-01-1994 te Donkerbroek, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd op 06-01-1994 te Heerenveen-Zuid.
   2.  m  Tjalling JONGSMA.
Ongehuwd.


V.55    Harm JONGSMA, schildersknecht, geboren op 20-04-1910 te Appelscha, zoon van Tjalle Tjibbes JONGSMA (zie IV.37) en Margje Harms KIERS.
Hij was militair (soldaat 1e klasse) in Ned. Oost-Indië en keerde terug op 30 juni 1948 met de "Kota Baroe".
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-04-1937 te Amersfoort met Maria IJZERMAN, geboren rond 1911 te Leusden, dochter van Albertus IJZERMAN, grondwerker, en Geertruida BLOEMENDAL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alberta JONGSMA, geboren 00-06-1938 te Zeist, overleden op 04-06-1939 om 17.45 uur te Amersfoort.


V.62    Libbe Sytzes JONGSMA, arbeider, landbouwer, geboren op 24-09-1876 te Oudega, zoon van Sytze Libbes JONGSMA (zie IV.41) en Jantje Lolkes LOLKEMA, overleden op 29-10-1951 te Donkerbroek op 75-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden. Begraven te Donkerbroek.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-12-1901 te Ooststellingwerf met Aaltje Koops (Alie) ZIJLSTRA, 21 jaar oud, geboren op 11-06-1880 te Donkerbroek, dochter van Koop Jans ZIJLSTRA en Heiltje RUITER, overleden op 31-01-1958 te Appelscha op 77-jarige leeftijd, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Begraven te Donkerbroek.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 08-02-1902 te Donkerbroek, overleden op 22-11-1943 te Groningen op 41-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1924 te Ooststellingwerf met Pieter EKHART, 24 jaar oud, geboren op 08-06-1900 te Haulerwijk, zoon van Klaas Pieters EKHART en Maria Francisca Elisabeth Jacobus VREELING, overleden op 15-02-1980 te Appelscha op 79-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1980 te Haulerwijk.
   2.  m  Koop JONGSMA (zie VI.87).
   3.  v  Heiltje (Hiltje) JONGSMA, geboren op 06-10-1906 te Donkerbroek, overleden op 13-12-1997 te Oosterwolde op 91-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Stellinghaven". Gecremeerd op 18-12-1997 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1929 te Ooststellingwerf met Steffen Gooitzen STOKER, 21 jaar oud, timmerman, geboren op 04-06-1907 te Duurswoude, zoon van Wietze Gooitzens STOKER, landbouwer, en Attje Steffens KEUNING, overleden op 24-07-1974 te Duurswoude op 67-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1974 te Wijnjewoude.
   4.  v  Sijtske JONGSMA, geboren op 05-04-1909 te Donkerbroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-11-1932 te Ooststellingwerf met Libbe KARSTEN, 31 jaar oud, geboren op 22-01-1901 te Donkerbroek, zoon van Jacob Jans KARSTEN en Sytske Sytzes JONGSMA, overleden op 25-06-1976 te Appelscha op 75-jarige leeftijd, na een lang en moeilijk ziekbed, doch een moedig gedragen lijden. Gecremeerd op 28-06-1976 te Goutum.
   5.  v  Klaasje JONGSMA, dienstbode, geboren op 10-02-1912 te Donkerbroek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1934 te Dantumadeel met Jan (John) van der HOEK, 23 jaar oud, boerenknecht, geboren op 09-10-1910 te Ferwerd, zoon van Tiede van der HOEK en Marianna POSTMA, overleden op 11-07-1976 te Port Alberni, BC (Canada) op 65-jarige leeftijd.
   6.  m  Sijtze JONGSMA (zie VI.95).
   7.  m  Jan JONGSMA (zie VI.97).
   8.  v  Jeltje JONGSMA, geboren op 14-07-1920 te Donkerbroek, overleden op 16-07-2000 te Tilburg op 80-jarige leeftijd.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 100 Jeltje Jongsma, 21 jaar, zonder beroep te Donkerbroek, veroordeeld wegens mishandeling tot f. 5,-- boete of 5 dagen hechtenis, zitting en uitspraak 04-02-1942.
Een verraadster.
Het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden zal 7 juni a.s. behandelen de zaak tegen de 28-jarige Jeltje Jongsma, echtgenote van Pieter de Jong te Tilburg, die in augustus 1944 te Beetsterzwaag aan de landwachter J. Boonstra mededeelde dat Sjoerd Brouwer in zijn woning te Heerenveen een geweer en een radiotoestel voorhanden had. Het gevolg was, dat de landwacht in de woning van de heer Brouwer een inval deed.
Bron: Heerenveensche Koerier d.d. 20-05-1949.
Eis: 8 maanden R.W.I. en ontzetting uit de beide kiesrechten voor 10 jaar; vonnis: 6 maanden voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en verlies der kiesrechten voor 10 jaar.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-11-1945 te Ooststellingwerf met Pieter de JONG, 32 jaar oud, geboren op 13-05-1913 te Oudehorne, zoon van Kornelis P. de JONG en Rinske TALSMA.
   9.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 14-06-1923 te Donkerbroek, overleden op 06-04-1956 te Hoornsterzwaag op 32-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven op 11-04-1956 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-01-1946 te Ooststellingwerf met Johan Frederik de JONG, 22 jaar oud, geboren op 03-05-1923 te Hoornsterzwaag, zoon van Gosse de JONG en Jantje LEZWIJN.


V.64    Libbe Wytzes JONGSMA, boerenknecht, veehouder, geboren op 10-08-1873 te Jubbega-Schurega, zoon van Wytze Libbes JONGSMA (zie IV.46) en Tjipkjen Sytzes de BOER, caféhoudster, overleden op 16-01-1922 te Leeuwarden op 48-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis. Begraven te Beets.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1903 te Opsterland met Betje Harmens JANSMA, 28 jaar oud, veehoudster, geboren op 27-04-1875 te Donkerbroek, dochter van Harmen Jans JANSMA, arbeider, boer, en Grietje Hendriks SMID, dienstmeid, overleden op 23-11-1962 te Nij Beets op 87-jarige leeftijd, begraven te Beets.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wietze JONGSMA (zie VI.103).
   2.  m  Harmen JONGSMA (zie VI.105).
   3.  v  Tjipkjen JONGSMA, veehoudster, geboren op 09-05-1908 te Terwispel, overleden op 09-01-1995 te Gorredijk op 86-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte en na een liefdevolle verzorging van bijna twee jaar in "De Miente". Gecremeerd op 12-01-1995 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1933 te Opsterland met Marten van ZWOL, 26 jaar oud, geboren op 12-10-1906, zoon van Jacob H. van ZWOL en Elisabeth BIJLSMA, overleden op 13-02-1963 te Nij Beets op 56-jarige leeftijd, begraven te Nij Beets.
   4.  m  Hendrik JONGSMA (zie VI.109).
   5.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 01-11-1911 te Beets, overleden op 07-02-1912 te Beets, 98 dagen oud.
   6.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 12-10-1913 te Beets, overleden op 21-02-2006 te Heerenveen op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-02-2006 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1936 te Opsterland met Tjeerd de BOER, geboren ca. 1915 te Terwispel, zoon van Berend Jans de BOER en Jeltje Tjeerds van ZWOL, overleden op 25-02-1995 te Emmeloord, na een kortstondig ziek-zijn. Gecremeerd op 02-03-1995 te Heerenveen-Zuid.


V.66    Sietze Wytzes JONGSMA, veehouder, geboren op 28-11-1874 te Jubbega-Schurega, zoon van Wytze Libbes JONGSMA (zie IV.46) en Tjipkjen Sytzes de BOER, caféhoudster, overleden op 03-11-1951 te Tijnje op 76-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid. Begraven te Tijnje.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Opsterland met Antje Alberts (Anna; Oantsje) BERGA, 28 jaar oud, geboren op 25-09-1878 te Donkerbroek, dochter van Albert Hendriks BERGA en Trijntje Folkerts POST, overleden op 08-10-1948 te Tijnje op 70-jarige leeftijd, begraven te Tijnje.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wietze JONGSMA (zie VI.114).


V.68    Binne Wytzes JONGSMA, landarbeider, arbeider, geboren op 17-10-1876 te Jubbega-Schurega, zoon van Wytze Libbes JONGSMA (zie IV.46) en Tjipkjen Sytzes de BOER, caféhoudster, overleden op 01-12-1949 te Wijnjeterp op 73-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 08-05-1903 te Opsterland met Aaltje Hendriks RINKEMA, geboren rond 1878 te Wijnjeterp, dochter van Hendrik Gerrits RENKEMA, arbeider, en Rodina Wietzes NEEF, overleden op 13-03-1910 te Wijnjeterp, na een kortstondige ziekte.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 04-12-1913 te Opsterland met Klaasje Jans BRINKSMA, 39 jaar oud, geboren op 15-04-1874 te Oosterwolde, dochter van Jan Jannes BRINKSMA en Tjitske Jelmers WILMA, overleden op 27-06-1954 te Wijnjeterp op 80-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Wietze JONGSMA, geboren op 28-08-1903 te Wijnjeterp, overleden op 12-01-1912 te Wijnjeterp op 8-jarige leeftijd.
   2.  m  Hendrik JONGSMA, kuiper, geboren op 18-07-1907 om 04.00 uur te Wijnjeterp, overleden op 19-05-1962 te Heerenveen op 54-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 23-05-1962 te Wijnjeterp.
Ongehuwd.
   3.  v  Tjipkje JONGSMA, geboren op 30-05-1909 om 12.00 uur te Wijnjeterp, overleden op 16-01-1997 te Wolvega op 87-jarige leeftijd, in "Nieuw-Lindenoord". Gecremeerd op 21-01-1997 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1936 te Opsterland met Sjieuwe BORGER, 24 jaar oud, geboren op 24-06-1911 te Tietjerksteradeel, zoon van Hendrik BORGER en Sybrigje STEENBEEK, overleden op 17-04-1993 te Heerenveen op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-04-1993 te Heerenveen-Zuid.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Sjoukje JONGSMA, dienstbode, geboren op 25-11-1915 te Wijnjeterp, overleden op 27-11-2000 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-12-2000 te Goutum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-11-1936 te Opsterland met Hendrik (Henk) de JONG, 27 jaar oud, zuivelarbeider, geboren op 05-11-1909 te Nijega, zoon van Jan de JONG en Hinke Jans GEERTSMA, overleden op 07-12-1955 te Berlikum op 46-jarige leeftijd, na een zeer ernstige ziekte. Begraven te Berlikum.


VI.14    Tjalke Ottes JONGSMA, los werkman, loopknecht, geboren op 08-07-1905 te Haarlemmermeer, zoon van Hendrik Tjalkes JONGSMA (zie V.4) en Pietertje BLOKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-09-1931 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Johanna Maria van der LINDEN, 25 jaar oud, geboren op 13-09-1906 te Sloten (NH), dochter van Pieter van der LINDEN en Dina WESTDORP.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Dina JONGSMA, geboren op 21-02-1941 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overleden op 26-02-1941 te Amsterdam, 5 dagen oud.


VI.26    Anne Otte JONGSMA, timmerman, bouwvakarbeider, geboren op 25-08-1914 te Smilde, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.7) en Jansje Gerards KOOPS, huishoudster, overleden op 01-08-1999 te Assen op 84-jarige leeftijd.
Lief en leed samen delen.
De beide bouwvakarbeiders A.O. Jongsma (49) en Joh. Hoekstra (40), twee buren uit de Evert Hendriksweg te Midden-Smilde, deden al jaren op kameraadschappelijke manier aan de voetbalpool mee. Samen maakte ze altijd het lijstje voor de toto op. Thans is hen ten deel gevallen een der hoofdprijzen van f. 50.000,--. Broederlijk hebben ze thans besloten de winst te delen. De teleurstelling hadden ze tenslotte ook gedeeld....
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 13-01-1964.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-05-1948 te Vries met Hendrika Maria TAKENS, 18 jaar oud, geboren op 08-08-1929 te Zeijen, dochter van Jacob TAKENS en Janna BAZUIN, overleden op 16-10-1985 te Assen op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jansje JONGSMA, geboren op 01-01-1949 te Smilde.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-02-1976 te Smilde met Johannes Wilhelmus KOLKMAN, 28 jaar oud, geboren op 17-06-1947 te Utrecht.
   2.  v  Janna JONGSMA, geboren op 04-02-1950 te Odoorn.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-12-1972 te Smilde met Arend HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 29-03-1949 te Terband, zoon van Albert HOEKSTRA en A. BRUGGEN.
   3.  v  Wilhelmina JONGSMA, geboren op 13-12-1951 te Smilde, overleden op 03-11-2016 op 64-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 09-11-2016 te Assen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1977 te Assen met Wouter (Wolly) BEHR, 28 jaar oud, geboren op 29-07-1949 te Assen.
   4.  m  Jacob JONGSMA, geboren op 07-04-1953 te Smilde.
   5.  m  Hendrik JONGSMA, geboren op 17-04-1955 te Smilde.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-05-1973 te Norg met Henderika Roelie Jacobje BORGMAN, 17 jaar oud, geboren op 06-09-1955 te Norg, dochter van Kornelis Klaas BORGMAN en Antje VOORTMAN.
   6.  m  Anne JONGSMA (zie VII.11).
   7.  v  Tietje JONGSMA, geboren op 21-03-1960 te Smilde.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-12-1981 te Smilde met Martin STEVENS, 27 jaar oud, geboren op 10-02-1954 te Beilen.
   8.  v  Marjan JONGSMA, geboren op 15-05-1962 te Smilde.
Samenwonend met Pieter Jacob Cornelis van der WERF, geboren op 02-06-1958 te Lemmer.
   9.  m  Pieter Gerrit Ferdinand (Freddy) JONGSMA (zie VII.17).


VI.31    Hendrik JONGSMA, melkcontroleur H.O.Z. Haulerwijk, melkcontroleur en assistent directeur NV Lijempf Zuivelfabriek Kuinre, assistent directeur zuivelfabriek Surhuisterveen (1950), adm. medewerker Coöp. Melkproduktenfabriek "De Ommelanden" (gedurende 12 jaar), geboren op 01-06-1912 te Haulerwijk, zoon van Sake Annes JONGSMA (zie V.18) en Hiltje Hendriks HOUKES, overleden op 28-11-1983 te Surhuisterveen op 71-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1983 te Haulerwijk.
Op 19-03-1975 vierde hij zijn 25-jarig dienstjubileum bij de Coöp. Melkproduktenfabriek De Ommelanden te Groningen.
Gehuwd (1) 00-00-1938 te Ooststellingwerf met Jantje BIES, geboren op 23-09-1913 te Ooststellingwerf, dochter van Egbert Jans BIES en Wietske Jans VEENBOER, overleden op 08-07-1977 te Drachten op 63-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een zeer ernstige ziekte. Begraven op 13-07-1977 te Haulerwijk.
Gehuwd (2) 00-00-1979 te Achtkarspelen met Albertje BRAAKMAN.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1935 met N.N. TOL.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Hiltje (Hilly) JONGSMA, geboren op 17-11-1938 te Haulerwijk.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 23-03-2019 (Rinkes engeltjes waren op).
Gehuwd met Watze TERPSTRA, leraar Technische Lagere School, leraar bedrijsschool Shell, geboren op 25-04-1936 te Huizum, zoon van Bauke TERPSTRA, smid, en Taetske de JONG.
   2.  v  Wietsche Egbertha JONGSMA, kapster, geboren op 18-03-1943 te Haulerwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-12-1962 te Smilde met Klaas SINKGRAVEN, 20 jaar oud, geboren op 26-06-1942 te Smilde, zoon van Rense SINKGRAVEN en Tjipke KUIPER.


VI.34    Thomas Stevens JONGSMA, arbeider, geboren op 04-07-1893 te Appelscha, zoon van Steven Thomas JONGSMA (zie V.24) en Grietje Sierds de VRIES, overleden op 11-05-1936 te Groningen op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-03-1915 te Ooststellingwerf met Aaltje Uilkes OOST, 27 jaar oud, geboren op 30-12-1887 te Appelscha, dochter van Uilke Alberts OOST en Hielkje SLOTERWIJK, overleden op 17-01-1919 te Appelscha op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 09-02-1923 te Ooststellingwerf met Anke Hendriks de JONG, geboren rond 1881 te Oosterwolde, dochter van Hendrik Hiddes de JONG en Anna Eva RUWEDEL.
{Zij was eerder gehuwd voor 1909 met Pieter van EK, overleden voor 1923.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Hielkje JONGSMA, geboren rond 1914, overleden op 19-02-1921 te Appelscha.
   2.  v  Grietje JONGSMA (zie VII.25).
   3.  m  Jan Steven (Broer) JONGSMA (zie VII.27).
   4.  v  Uilkje JONGSMA, geboren 00-11-1918 te Appelscha.
Gehuwd met Johannes van EK.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  m  Sierd JONGSMA (zie VII.31).


VI.37    Sierd Stevens JONGSMA, arbeider, geboren op 16-03-1895 te Appelscha, zoon van Steven Thomas JONGSMA (zie V.24) en Grietje Sierds de VRIES, overleden op 17-04-1978 te Appelscha op 83-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Arrondissementsrechtbank Leeuwarden: overtreding hondenbelasting, uitspraak d.d. 28-04-1926: f. 2,-- boete of 2 dagen gevangenisstraf.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-08-1924 te Ooststellingwerf met Hendrikje van EK, 15 jaar oud, geboren op 26-04-1909 te Oosterwolde, dochter van Pieter van EK en Anke Hendriks de JONG, overleden op 18-07-1984 te Appelscha op 75-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anke JONGSMA, geboren op 02-07-1924 te Appelscha, overleden op 31-08-2019 te Oosterwolde op 95-jarige leeftijd, begraven op 05-09-2019 te Appelscha.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-12-1948 te Ooststellingwerf met Dirk de BOER, overleden op 07-02-1992.
   2.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 24-02-1926 te Appelscha, overleden op 11-05-1995 te Appelscha op 69-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 16-05-1995 te Appelscha.
Gehuwd rond 1951 met Sjoerd SLOOT, geboren op 07-12-1919, zoon van Roelof SLOOT en Antje van der MEER, overleden op 03-10-2002 op 82-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  m  Pieter JONGSMA, geboren op 02-04-1927 te Appelscha.
   4.  m  Steven JONGSMA (zie VII.38).
   5.  v  Anna Eva JONGSMA, geboren op 02-02-1931 te Appelscha.
   6.  m  Thomas JONGSMA, geboren op 13-05-1932 te Appelscha, overleden op 09-09-1932 te Appelscha, 119 dagen oud, begraven te Appelscha.
   7.  m  Thomas JONGSMA (zie VII.42).
   8.  v  Roelofje (Roelie) JONGSMA, geboren op 21-09-1935 te Appelscha.
Gehuwd 00-00-1956 te Ooststellingwerf met Willem Frederik OOSTING, geboren rond 1934, overleden 00-09-1993 te Appelscha.
   9.  v  Tiena (Tinie) JONGSMA, geboren op 21-07-1937 te Appelscha, overleden op 03-01-2019 te Smilde op 81-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd met Hendrik Bernardus OOSTING, geboren rond 1937, overleden op 08-09-1998 te Bovensmilde, na een werkzaam leven en een aantal moeizame laatste jaren. Gecremeerd op 11-09-1998 te Assen.
   10.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VII.48).
   11.  m  Egbert (Eppie) JONGSMA (zie VII.50).
   12.  m  Gerrit Jan JONGSMA, geboren op 09-07-1943 te Appelscha, overleden op 08-09-1944 om 13.00 uur te Appelscha op 1-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.


VI.39    Anton Gerrit JONGSMA, commies R.D.B., douane-ambtenaar, burgemeester van Krommenie (1942-1943, NSB), waarnemend burgemeester van Maartensdijk (NSB, 1944), boekhouder fa. B. Vos te Laren, geboren op 11-08-1899 te Zwolle, zoon van Tjibbe Thomas JONGSMA (zie V.28) en Jacoba Wilhelmina HUTTEN. Erkend door de ouders bij huwelijk. Overleden op 31-07-1960 te Utrecht op 60-jarige leeftijd. De beide kinderen waren niet vermeld in de overlijdensadvertentie. Begraven op 04-08-1960 te 's-Gravenhage, op Nieuw Eykenduinen.
Mishandeling.
De commies bij de belastingen, A.G. Jongsma te Rotterdam, werd door de Rotterdamse politierechter veroordeeld wegens mishandeling van een voerman, die met zijn wagen over een deel van het trottoir reed, tot f. 20,-- boete.
Bron: Het Vaderland d.d. 09-07-1931.
Hij werd op 11-07-1942 benoemd tot burgemeester (NSB) van de gemeente Krommenie; installatie 31-08-1942; ontslagen/gezuiverd 09-05-1945; bijnaam "Gekke Gerrit".
Nieuwe burgemeester.
Kameraad Anton Gerrit Jongsma werd geboren in Zwolle op 11 augustus 1899. Na zijn schoolopleiding volgde hij een opleiding tot inspecteur van politie. Hij kon deze studie echter niet tot het einde voortzetten en trad in rijksdienst als ambtenaar der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. In november 1933 werd hij lid der N.S.B. onder stamboeknummer 15543. Het verbod voor ambtenaren dwong hem dit lidmaatschap op te geven, doch onmiddellijk na de oorlog deed hij zich weder als lid inschrijven. In de groep werden door hem een aantal functies waargenomen, laatstelijk die van groepsleider.
Bron: Het Nationale Dagblad voor het Nederlandsche volk d.d. 15-07-1942.
Zie ook: Dagblad voor Noord-Holland d.d. 21-07-1942 (Burgemeester Jongsma door en door verenigingsman - Sympathieke toekomstpannen).
Zie ook: Dagblad voor Noord-Holland d.d. 31-08-1942 (Krommenie begroet zijn nieuwe magistraat).
Gepleegde aanslag.
"Volk en Vaderland" publiceerde een opsomming van ernstige politieke moordaanslagen, o.a.:
27-09-1943 Krommenie, burgemeester Jongsma (getroffen, kogel in portefeuille blijven steken, niet gewond).
Mislukte aanslag op A.G. Jongsma.
In zijn memoires wijdt Jan Brasser, in 1943 de plaatselijk leider van de Raad van Verzet (RVV) van de Zaanstreek, een halve pagina aan de aanslag op de gehate Jongsma (bijnaam 'Gekke Gerrit'). "Op 27 september 1943 liep ie in de Badhuislaan, z'n hond uit te laten. En twee jongens die tot de RVV behoorden en die die opdracht van mij hadden gekregen, die schoten 'm in z'n borst", aldus Brasser. Kort daana ziet de communistische verzetsman een exemplaar hangen van het NSB-blad Volk en Vaderland. "Er stond ook in: aanslag op kameraad Jongsma, burgemeester in Krommenie. Kogel in portefeuille blijven steken. Dat zal wel een combinatie van afstand, licht kaliber pistool en dikke portefeuille geweest zijn, dat de kogel bleef steken dus hè."
De herinneringen van Brasser sluiten aan bij die van Jongsma. De burgemeester laat de NSB een dag later verslag doen van de aanslag: "Hij liep met zijn hond op de openbare weg en werd door twee wielrijders ingehaald, die hem voorbijreden en een schot in de borst afvuurden. De kogel bleef in zijn portefeuille steken. De burgemeester is ongedeerd. Doordat hij op zijn hond viel, kon hij deze de daders niet achterna zenden."
Vijftien jaar geëist tegen ex-burgemeester van Krommenie.
A.G. Jongsma te Maartensdijk, die van Juli 1942 tot September 1943 burgemeester van Krommenie is geweest, had zich wegens anti-Nederlands gedrag en hulpverlening aan de vijand voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam te verantwoorden. Negentien getuigen werden over het optreden van verdachte ondervraagd. Verscheidene hunner hadden door toedoen van de ex-burgemeester langere of kortere tijd in een der Duitse concentratiekampen doorgebracht. In het algemeen lieten de getuigen zich zeer ongunstig uit over de verdachte. Telkenmale als deze een beschuldiging ontkende of zijn houding in een gunstig licht trachtte te stellen, reageerde de publieke tribune, die geheel gevuld was met inwoners van Krommenie, Assendelft en Wormerveer, met een afkeurend gemompel. In sommige gevallen ging J. volgens getuigenverklaringen er zelf op uit om ondergedoken Joden te arresteren. Hij bedreigde hierbij zijn slachtoffers en de mensen waar zij waren ondergedoken, met een revolver. Ook verrichtte hij huiszoekingen, al of niet met assistentie van een zijner politiemannen. Verdachte gaf toe ook zelf Joden te hebben opgespoord en afgeleverd.
In zijn requisitoir noemde de procureur-fiscaal de verdachte een der meest ongunstige figuren onder de N.S.B.-burgemeesters. Velen zijn door het optreden van verdachte gefusilleerd of in een concentratiekamp omgekomen. Hij heeft zich zonder enige terughoudendheid in dienst gesteld van de Duitsers en niets gedaan ten gunste van zijn eigen landgenoten.
De procureur-fiscaal besloot met een gevangenisstraf van 15 jaar te eisen met aftrek van preventieve hechtenis en ontzetting uit de burgerlijke rechten voor de tijd van het leven. Uitspraak op 1 maart.
Bron: IJmuider Courant d.d. 17-02-1948.
Ex-burgemeester Krommenie krijgt 18 jaar.
De Bijzondere Raad van Cassatie deed gistermorgen uitspraak in de zaak tegen de voormalige N.S.B.-burgemeester van Krommenie, A.G. Jongsma uit Maartensdijk, die in beroep was gegaan van het vonnis van het Amsterdamse Bijzondere Hof, dat hem tot vijftien jaar had veroordeeld. De Raad legde hem een gevangenisstraf van achttien jaar met aftrek op.
Bron: De Tijd d.d. 14-12-1948.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 24-04-1924 te Amersfoort met Louise Wilhelmina Johanna van NOORDT, 26 jaar oud, geboren op 20-09-1897 te Amersfoort, dochter van Jan van NOORDT en Margaretha LEEMANS, overleden op 02-09-1955 te Soest op 57-jarige leeftijd, begraven te Soest, op begraafplaats Veldweg.
Gehuwd (2) ca. 1956 met IJtje Margaretha BEETS, kantoorbediende, geboren op 29-04-1903 te Hoogkarspel, dochter van Dirk BEETS, commies Posterijen en Telegrafie, en Klaasje BROUWER, overleden na 1987.
{Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-04-1930 te Amsterdam, gescheiden na 18 jaar op 21-09-1948 te Amsterdam van Eduard Cornelis BARTSTRA, handelsreiziger, geboren op 12-11-1903 te Amsterdam, zoon van Eduard Cornelis BARTSTRA, koopman, en Jacoba le PLUK.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Ellen Jacoba Margaretha JONGSMA, geboren op 26-05-1927 te Koewacht.
Gehuwd (1) ca. 1952 met N.N. KRAAL.
Gehuwd (2) met John Egbert SPAKMAN, geboren op 10-04-1922 te Groningen, overleden op 21-02-2013 te Zuidlaren op 90-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "De Enk". Gecremeerd op 01-03-2013 te Assen.
   2.  m  Tonny Louis (Ton) JONGSMA (zie VII.56).


VI.44    Johannes Harmens JONGSMA, geboren op 14-12-1898 te Ooststellingwerf, zoon van Harmen Thomas JONGSMA (zie V.30) en Sietske Johannes de JONG, overleden op 15-01-1975 op 76-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1923 te Ooststellingwerf met Janke Wytzes van VONDEL, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1899 te Appelscha, dochter van Wytze Joostes van VONDEL en Sjoukje Sytzes de VOS, overleden op 05-11-1970 op 71-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 05-03-1924 te Appelscha.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1949 te Ooststellingwerf met Johannes BERGSMA, 31 jaar oud, geboren op 14-11-1917 te Appelscha, overleden op 13-08-1967 te Heerenveen op 49-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Appelscha.
   2.  m  Harmen JONGSMA (zie VII.60).
   3.  v  Sietske JONGSMA, geboren rond 1945.
Gehuwd 00-00-1964 te Ooststellingwerf met Harm SEUBRING, geboren op 16-05-1942 te Beilen, zoon van Willem SEUBRING, opperman, en Wemmichje MEIJERING.


VI.49    Thomas JONGSMA, geboren op 08-07-1912 te Appelscha, zoon van Harmen Thomas JONGSMA (zie V.30) en Sietske Johannes de JONG, overleden op 17-04-1998 te Appelscha op 85-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-12-1934 te Ooststellingwerf met Martje HERDER, 18 jaar oud, geboren op 01-01-1916 te Appelscha, overleden op 06-09-2007 te Ooststellingwerf op 91-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen (Harm) JONGSMA, geboren op 17-05-1935 te Appelscha, overleden op 15-05-2021 te Appelscha op 85-jarige leeftijd, begraven op 21-05-2021 te Appelscha.
Ongehuwd.
   2.  v  Antje JONGSMA, geboren 00-05-1937 te Appelscha.
Gehuwd op 30-06-1961 met Sipke de JONG, 25 jaar oud, geboren op 12-05-1936 te Donkerbroek, overleden op 29-05-2005 te Sneek op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-06-2005 te Heerenveen-Zuid.
   3.  v  Sietske JONGSMA, geboren ca. 1940.
Relatie met Harm SEUBRING.
   4.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.69).


VI.51    Thomas Tjebbe (Tonnie) JONGSMA, drukker, eigenaar drukkerij, geboren rond 1904 te Amsterdam, zoon van Albert Thomas JONGSMA (zie V.32) en Antje Bruins BRUINSMA, gevangenbewaarster (1930), overleden voor 2001.
Twee dochters.
Gehuwd met T. (Berna) HAUTVAST, verloskundige, geboren ca. 1910 te Beek, dochter van Johannes Gerardus HAUTVAST en Maria Elisabeth PEERBOOMS, overleden op 18-02-2001 te Geleen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje (Anneke) JONGSMA, geboren ca. 1949.
Mogelijk dochter van Thomas Tjebbe Jongsma.
Gehuwd met Guus KNOOPS, geboren 00-00-1947, overleden 00-00-2006, begraven te Buchten.


VI.53    Bruin Sierd JONGSMA, schoenmaker, pers. chef (1928), geboren op 27-08-1905 te Amsterdam, zoon van Albert Thomas JONGSMA (zie V.32) en Antje Bruins BRUINSMA, gevangenbewaarster (1930).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-11-1930 te Almelo met Elsien Roelfs JONKER, 19 jaar oud, geboren op 06-09-1911 te Onstwedde, dochter van Roelf JONKER, arbeider, en Geertje MEIJERING.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Albert Anne JONGSMA (zie VII.74).
   2.  m  Roelf JONGSMA (zie VII.76).
   3.  v  Antje (Ans) JONGSMA, hoedenverkoopster/modiste, schilderes, geboren op 16-11-1940 te Almelo.
Gehuwd met Derk Jan SCHORREN, douanebeambte, controleur Belastingdienst te Zeeland, Zwolle, Almelo, geboren te Almelo.


VI.55    Sierd Antoon JONGSMA, typograaf, geboren op 28-09-1906 te Amsterdam, zoon van Albert Thomas JONGSMA (zie V.32) en Antje Bruins BRUINSMA, gevangenbewaarster (1930).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-09-1928 te Almelo met Gerritdina Jantina BULD, 18 jaar oud, strijkster, geboren op 23-06-1910 te Ambt Almelo, dochter van Friedrich BULD, aannemer, en Hendrika BOSCH.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Albert (Ap) JONGSMA (zie VII.80).
   2.  m  Thomas Tjibbe (Tonny) JONGSMA (zie VII.82).
   3.  v  Antje (Annie) JONGSMA, geboren op 14-05-1941 te Almelo, overleden 00-00-1998 te Almelo.
Gehuwd met Eddie BERST, directeur meubelfabriek, geboren te Almelo, overleden ca. 1990.
   4.  m  Sierd JONGSMA (zie VII.86).
   5.  v  Ria JONGSMA, medewerkster reisburo, geboren rond 1945 te Almelo.
Gehuwd met Jan STOBBE, ingenieur.
   6.  m  Bernhard Geert (Ben) JONGSMA (zie VII.90).
   7.  m  Frederik Hendriek (Frits) JONGSMA (zie VII.92).


VI.57    Tjibbe Bruin JONGSMA, dames- en herenkapper, geboren op 07-03-1908 te Ambt Almelo, zoon van Albert Thomas JONGSMA (zie V.32) en Antje Bruins BRUINSMA, gevangenbewaarster (1930), overleden 00-00-1991.
Boete.
Door de economische rechter werd vrijdag j.l. T.B. Jongsma wegens ongeoorloofde verkoop van goederen veroordeeld tot f. 25,-- boete.
Bron: Almelo's Dagblad d.d. 06-12-1943.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-02-1936 te Almelo met Elisabeth Hendrika Antonia (Betsie) STUIVENBERG, 24 jaar oud, geboren op 15-11-1911 te Utrecht, dochter van Teunis Johannes STUIVENBERG, koopman, en Helena Johanna Jacoba van LIMBEEK, overleden op 27-06-1987 te Almelo op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Theo JONGSMA (zie VII.94).
   2.  m  Leendert Anne JONGSMA (zie VII.96).
   3.  m  Tjibbe Bets JONGSMA, geboren rond 1948 te Almelo, overleden op 01-02-1950 om 9.00 uur te Almelo, begraven op 04-02-1950 te Almelo.


VI.63    Hendrik JONGSMA, schipper, medewerker Waterschap "De Schoterlandse en Opsterlandse Compagnonsvaarten", geboren op 21-03-1886 te Terwispel, zoon van Pieter Hendriks BAKKER, vervener, schipper, en Antje Jans JONGSMA (zie V.39), overleden op 09-11-1962 te Hoornsterzwaag op 76-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 13-11-1962 te Jubbega-Schurega.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-08-1910 te Schoterland met Tjitske Hendriks BOSMA, 25 jaar oud, geboren op 30-10-1884 te Hoornsterzwaag, dochter van Hendrik A. BOSMA en Sietske G. BRAAM, overleden op 21-03-1964 te Hoornsterzwaag op 79-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1964 te Hoornsterzwaag.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sietske JONGSMA, geboren op 01-10-1911 te Hoornsterzwaag, overleden op 03-06-1925 te Jubbega-Schurega op 13-jarige leeftijd. Verdronken.
Jubbega, 3 juni 1925 - De 13-jarige Sietsche Jongsma alhier, was bezig het fietsen te leeren. Ze nam daartoe, terwijl er bezoek was, een fiets van de bezoekster. Blijkbaar was ze echter het stuur nog niet voldoende meester, althans ze geraakte te water en verdronk.
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 05-06-1925.
   2.  m  Hendrik JONGSMA (zie VII.100).
   3.  v  Anna JONGSMA, geboren op 28-07-1915 te Hoornsterzwaag, overleden op 05-07-1998 te Sint Annaparochie op 82-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Beuckelaer". Begraven op 09-07-1998 te Langezwaag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-06-1939 te Opsterland met Gerhardus KROES, 24 jaar oud, geboren op 18-04-1915, zoon van Jacob KROES en Harmke HEMPENIUS, overleden op 12-09-1983 te Langezwaag op 68-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1983 te Langezwaag.
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VII.104).
   5.  m  Anne JONGSMA (zie VII.107).
   6.  v  Gepke JONGSMA, geboren op 15-05-1923 te Hoornsterzwaag, overleden op 09-09-2005 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, begraven op 13-09-2005 te Jubbega.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1946 met Jan KAMSTRA, 25 jaar oud, geboren op 04-05-1921 te Hoornsterzwaag, zoon van Sijds KAMSTRA en Trijntje van der WAL, overleden op 29-04-2011 te Jubbega op 89-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Wenwearde". Begraven op 04-05-2011 te Jubbega.
   7.  m  Sietze JONGSMA (zie VII.111).


VI.68    Jan JONGSMA, geboren op 13-05-1893 te Terwispel, zoon van Pieter Hendriks BAKKER, vervener, schipper, en Antje Jans JONGSMA (zie V.39). Zoon van Antje Jongsma, ongehuwd. Overleden op 29-09-1954 te Hoornsterzwaag op 61-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden. Begraven op 02-10-1954 te Hoornsterzwaag.
De Vergiftigingspoging te Hoornsterzwaag.
Gerechtshof te Leeuwarden, Zitting van Donderdag 3 Mei.
Door de rechtbank te Leeuwarden werden veroordeeld resp. tot 10 en 8 jaar gevangenisstraf A.B., huisvrouw van J. Jongsma, 29 jaar en R de K. (Ruurd de Kleine, MJ), 34 jaar, arbeider te Hoornsterzwaag wegens poging tot vergiftiging door middel van rattenkruid van J. Jongsma.
Tusschen vrouw Jongsma en de K. bestond een ongeoorloofde verhouding en langzaam maar zeker rijpte het plan bij hen om den man, die hen in den weg stond, J. Jongsma, van het leven te berooven. Een plan om hem 's nachts, terwijl bij sliep, met een scheermes te vermoorden, werd verworpen. Beter leek het den beiden gelieven om arsenicum op Jongsma's boterham te doen.
En nadat de K. dit gevaarlijke goedje bij een apotheker te Gorredijk gekocht had en had gedeponeerd in een hollen boom, waar hij en zijn minnares hun brieven aan elkaar plachten neer te leggen, smeerde Antje - Jongsma's vrouw - in den avond van 11 October een laetale hoeveelheid van het rattenkruid op de avondboterham van haar echtvriend. Het gevolg was dat Jongsma eenige dagen ongesteld werd. Juist in die dagen bracht de K. een avondvisite bij een zekeren Achttien, een plaggenhutbewoner.
En hier verloor hij een brief van Antje, dien hij gehaald had uit den boom, die beiden tot postillion d'amour diende.
Deze brief nu werd voor de gelieven noodlottig. Antje gaf haar minnaar de verzekering van haar liefde tot in het graf en sprak tevens den wensch uit dat "de vijand", haar man, dood zou gaan. Een zeer bezwarende zinsnede uit dien brief is wel: Wij hebben naar den dokter geweest en die zei, wat hij gegeten had. Ik was al bang, maar hij heeft er niets van gemaakt.
Deze brief, geschreven op een invulformulier van den Raad van Arbeid, dat gericht was aan Jan Jongsma, liet voor de politie aan duidelijkheid niets te wenschen over.
Verdachten kwamen in hooger beroep en heden dient de zaak voor het hof.
De ten laste legging.
Verdachten is ten laste gelegd dat zij omstreeks 11 October 1927 te Hoornsterzwaag met voorbedachten rade gepoogd hebben Jan Jongsma van het leven te berooven, doordat zij na rijp beraad en kalm overleg, met het oogmerk, dat Jan Jongsma van na te melden vergiftigd voedsel zou eten en dientengevolge zou sterven, voor dezen ten huize van verdachte sub 1 (A.B.) een boterham met een laetale hoeveelheid pl.m. 7 1/2 gram arseentrioxyde (rattenkruid), althans met een laetale hoeveelheid gif, hebben toebereid en deze boterham voor hem op de eettafel hebben klaargezet en klaar laten staan, als voor hem bestemd avondmaal, zijnde de dood van Jan Jongsma achterwege gebleven, alleen door de van den wil van verdachten onafhankelijke omstandigheid, dat hij, na het vergiftigd voedsel geheel of gedeeltelijk te hebben gebruikt, dadelijk is gaan braken en diarrhee heeft gehad, waarbij het gif grootendeels voor een doodelijke werking te hebben uitgeoefend, weer uit zijn lichaam is verwijderd en zijn gestel tegen de werking van het overgeblevene is bestand gebleken, althans alleen tengevolge van eenige van den wil van verdachten onafhankelijke omstandigheid.
Althans het bovenstaande gepleegd door verdachte sub 1 alleen, terwijl verdachte sub 2 haar het middel heeft verschaft, door haar pl.m. 30 gram rattenkruid daartoe te verstrekken, althans ter afhaling door het daartoe in een hollen boomstam neer te leggen, waar het ook inderdaad door haar is weggehaald.
Verdachte A.B. is zeer onder den indruk. Verdachten zeggen in appèl gekomen te zijn omdat ze de straf te hoog vinden.
Bron: Leeuwarder Courant 3 mei 1928.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-11-1919 te Schoterland, gescheiden na 9 jaar op 11-04-1929 te Leeuwarden, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Antje Imkes BERGSMA, geboren op 23-10-1898 te Hoornsterzwaag, dochter van Imke BERGSMA en Lamkje BOUMA, overleden op 14-03-1965 te Gorredijk op 66-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 18-03-1965 te Hoornsterzwaag.
{Zij is later gehuwd met Ruurd Gerrits de KLEINE, arbeider, geboren rond 1894 te Hoornsterzwaag, zoon van Gerrit de KLEINE, arbeider, en Thijsje de BOER, overleden op 06-03-1983 te Drachten, in Bertilla, na een langdurige ziekte. Begraven op 10-03-1983 te Hoornsterzwaag.}
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 25-10-1930 te Schoterland met IJntske (Inske) BERGSMA, 22 jaar oud, huishoudster, geboren op 05-02-1908 om 09.00 uur te Hoornsterzwaag, dochter van Imke BERGSMA en Lamkje BOUMA, overleden op 08-01-1993 te Volenhove op 84-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1993 te Vollenhove.
{Zij was eerder samenwonend rond 1929 met N.N.. Zij had ook ooit een relatie met Hendrik MOOIWEER, overleden op 26-01-1988.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Imke JONGSMA (zie VII.113).
   2.  m  Hendrik JONGSMA (zie VII.115).
   3.  v  Lamkje JONGSMA, geboren op 28-02-1923 te Hoornsterzwaag, overleden op 27-04-2000 te Hoornsterzwaag op 77-jarige leeftijd, na een paar zware laatste maanden. Begraven op 02-05-2000 te Jubbega.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1946 te Heerenveen met Hendrik (Henny) BIJKER, 25 jaar oud, geboren op 22-06-1920, zoon van Wietze BIJKER en Wilhelmina Antonia de JONG, overleden op 09-01-1996 te Hoornsterzwaag op 75-jarige leeftijd, na een lange tijd van ziekzijn. Begraven te Jubbega.
   4.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.119).

Uit het tweede huwelijk:

   5.  v  Antje (Anneke) JONGSMA, geboren op 06-10-1931 te Hoornsterzwaag, overleden op 13-09-1995 te Scharsterbrug op 63-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden. Gecremeerd op 18-09-1995 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1955 te Opsterland met Wieger VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 29-05-1931 te Terwispel, zoon van Geert VEENSTRA en Wimke JONGEDIJK, overleden op 04-02-1997 te Scharsterbrug op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-02-1997 te Heerenveen-Zuid.
   6.  m  Imke (Broer) JONGSMA (zie VII.123).
   7.  v  Lamkje JONGSMA, geboren rond 1937.
Gehuwd op 13-08-1959 te Haskerland met Pieter de VRIES, geboren rond 1938, zoon van Geert de VRIES en A. JONKER.
   8.  m  Jan JONGSMA, geboren op 16-08-1939 te Hoornsterzwaag, overleden op 11-08-1953 te Hoornsterzwaag op 13-jarige leeftijd. Jongen omgekomen bij verkeersongeval.
Dinsdagavond omstreeks 6 uur is de bijna 14-jarige Jan Jongsma, wonende aan de 8e wijk te Hoornsterzwaag, toen hij per rijwiel het erf van de landbouwer S.J. de Jong aan de weg Oudeschoot-Donkerbroek verliet, door een personenwagen aangereden en op slag gedood. De fiets van de jongen werd totaal vernield en ook de auto, waarvan de bestuurder met de schrik vrijkwam, liep vrij ernstige schade op.
Bron: Friese Koerier d.d. 12-08-1953. Begraven te Hoornsterzwaag.
   9.  v  Atje JONGSMA, geboren 00-11-1942 te Hoornsterzwaag, overleden op 13-02-1943 te Hoornsterzwaag.
   10.  v  Annie JONGSMA, geboren 00-11-1942 te Hoornsterzwaag, overleden op 06-02-1943 te Hoornsterzwaag.
   11.  v  Attie JONGSMA, geboren ca. 1943.
Gehuwd ca. 1961 met S. BOUMA.
   12.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.132).


VI.71    Klaas JONGSMA, koopman, geboren op 03-01-1897 te Leeuwarden, zoon van Pieter Hendriks BAKKER, vervener, schipper, en Antje Jans JONGSMA (zie V.39), overleden op 01-10-1982 te Appelscha op 85-jarige leeftijd, na een liefdevolle verpleging in Beatrixoord. Begraven op 05-10-1982 te Heerenveen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1918 te Schoterland met Djoeke Lykeles JONKER, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1895 te Jubbega-Schurega, dochter van Lykele JONKER en Egbertje de HAAN, overleden op 29-10-1962 te Heerenveen op 67-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1962 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Egbertje (Eppy) JONGSMA, geboren op 23-08-1918 te Hoornsterzwaag, overleden op 06-02-2003 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-01-1949 te Arnhem met Antonie van GRIETHUYZEN, 36 jaar oud, kelner, ijsgroothandelaar, geboren op 27-09-1912 te Etten en Leur, zoon van Albertus van GRIETHUYZEN, administrateur, boekhouder, en Helena Jacoba Petronella KLOPPERT, overleden op 22-05-1973 te Zevenaar op 60-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-06-1942 te Lemsterland, gescheiden na 6 jaar op 23-09-1948 te Leeuwarden van Jantje BIJMA, geboren op 23-10-1921 te Lemsterland.}
   2.  v  Antje (Annie) JONGSMA, geboren op 21-04-1920 te Hoornsterzwaag, overleden op 20-08-1992 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd, na een ongelijke strijd. Begraven op 24-08-1992 te Nieuwehorne.
Gehuwd met Dirk (Dick) van AMERONGEN, geboren op 21-10-1917, overleden op 29-08-1987 te Heerenveen op 69-jarige leeftijd, na een ongelijke strijd. Begraven te Nieuwehorne.
   3.  v  Setske JONGSMA, geboren op 19-08-1924 te Het Meer, overleden op 30-08-2013 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1948 te Heerenveen met Jochum (Joop) KATTOUW, geboren op 23-01-1923 te Leeuwarden, zoon van Harm KATTOUW, smid, en Maaike VOERSMA, overleden op 22-11-2003 te Heerenveen op 80-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd te Heerenveen-Zuid.
   4.  m  Hendrik (Henkie) JONGSMA, geboren rond 1935 te Het Meer, overleden op 07-03-1944 om 03.00 uur te Heerenveen, in het ziekenhuis, na een korte doch hevige ziekte.


VI.79    Jan JONGSMA, landbouwer, geboren op 26-04-1902 te Lippenhuizen, zoon van Pieter Jans JONGSMA (zie V.41) en Fokje Jilts WIJNSTRA, overleden op 17-10-1975 op 73-jarige leeftijd, begraven te Zorgvlied.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-06-1930 te Weststellingwerf met Elisabeth Everdina GOETTSCH, 23 jaar oud, geboren op 05-06-1907 te Putten, dochter van Johan Frederik GOETTSCH, landbouwer, en Anna Francina DORRESTIJN, overleden op 29-09-1993 te Weststellingwerf op 86-jarige leeftijd, begraven te Zorgvlied.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna Francina JONGSMA, geboren ca. 1930.
Gehuwd 00-00-1951 te Weststellingwerf met Johannes DEKKER, geboren op 19-04-1927, overleden op 27-09-1998 te Heeg op 71-jarige leeftijd, na een periode van ruim drie weken van hoop en vrees. Begraven op 01-10-1998 te Heeg.
   2.  v  Fokje JONGSMA, geboren 00-05-1932 te Boijl.
Gehuwd 00-11-1951 te Weststellingwerf met L. KLAASSENS.
   3.  v  Everdina Wilhelmina JONGSMA, geboren op 29-07-1935 te Boijl.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-04-1956 te Ooststellingwerf met Jisk Wiebe van GOïNGA, 20 jaar oud, geboren op 15-07-1935 te Haulerwijk, zoon van Anne van GOïNGA, timmerman, opzichter Landbouw Crisis Organisatie, landbouwer, en Riksje KONING, overleden op 05-11-2000 te Groningen op 65-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
   4.  m  Pieter (Piet) JONGSMA (zie VII.147).
   5.  v  Wilhelmina Everdina JONGSMA, geboren op 03-06-1943 te Boijl, overleden op 25-09-1993 te Heerenveen op 50-jarige leeftijd, begraven te Vledder.
Gehuwd 00-00-1965 te Weststellingwerf met Roelof STUIVER, geboren op 14-02-1938 te Vledderveen, overleden op 23-03-2018 te Meppel op 80-jarige leeftijd, begraven op 29-03-2018 te Vledder.


VI.87    Koop JONGSMA, arbeider, boer, geboren op 01-12-1903 te Donkerbroek, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie V.62) en Aaltje Koops (Alie) ZIJLSTRA, overleden op 02-07-1953 te Donkerbroek op 49-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden. Begraven te Donkerbroek.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-10-1932 te Barradeel met Rigtje BAKKER, 21 jaar oud, boerin, geboren op 27-11-1910 te Terwispel, dochter van Rinze BAKKER, arbeider, en Aukje HOEKSTRA, overleden op 18-08-1995 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-08-1995 te Heerenveen-Zuid.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 17-10-1966 (Contactclub alleenstaanden in Groningen - met foto).
Zie: De Telegraaf d.d. 21-02-1987 (Beppe verovert Amerika met Pas 60+ van NS).
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 28-02-1987 (Met 65+ kaart reist "Beppe" wereld rond).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Libbe JONGSMA, geboren op 12-02-1933 te Jubbega-Schurega.
Gehuwd (1) met Dini de GOEIJ.
Relatie (2) met Julia.
   2.  m  Rinze JONGSMA, geboren op 30-12-1935 te Wijnjeterp, overleden op 07-10-1976 te Franeker op 40-jarige leeftijd, in ziekenhuis Groot Lankum.
Ongehuwd.
   3.  v  Alida (Alie) JONGSMA, eig. hotel De Filosoof te Amsterdam, geboren op 25-11-1944 te Donkerbroek.
Gehuwd met Mark ADAMS, geboren te USA.
   4.  v  Drs. Ida Aukje JONGSMA, stewardess KLM, filosofe, eig. hotel De Filosoof te Amsterdam (v.a. 1988), geboren op 23-03-1948 te Donkerbroek.
Ongehuwd.
Ida Jongsma is een van de grondleggers van de praktische filosofie in Nederland. Vanuit Hotel de Filosoof in Amsterdam wist zij de praktische filosofie in Nederland op de kaart te zetten. Ze studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, doceerde aan het Amsterdams Montessori Lyceum. Van 1983 is Ida Jongsma werkzaam als Socratisch gespreksleider en als trainer van professionele integriteitsprogramma's bij profit- en nonprofit organisaties in binnen- en buitenland. Op dit moment is ze betrokken bij twee stichtingen rond onderwijs, ontwikkelingslanden en vrouwenissues.
Bron: ISVW d.d. 12-06-2013.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 10-06-1989 (Een Friezin als filosofe en hotelier in Amsterdam).
Zie ook: Het Vrije Volk d.d. 05-12-1989 (Filosofen gaan de straat op).


VI.95    Sijtze JONGSMA, bosarbeider, grondwerker, geboren op 12-01-1915 te Donkerbroek, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie V.62) en Aaltje Koops (Alie) ZIJLSTRA, overleden op 07-10-1993 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Wijnjewoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-12-1936 te Ooststellingwerf met Rinkje ZWIER, 19 jaar oud, geboren op 06-05-1917 te Norg, dochter van Jaakop Zwiers ZWIER, los werkman in de landbouw, en Fettje VISSER, overleden op 03-06-2005 te Appelscha op 88-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, in Beatrixoord.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fettje JONGSMA, geboren op 22-07-1937 te Haulerwijk, overleden op 26-01-2021 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, in Covidhuis Anna Schotanus, na afnemende gezondheid. Begraven.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-07-1963 te Opsterland met Harm de JONG, zoon van Jan de JONG, boer, en Sjoerdtje ROOKS.
   2.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 20-06-1939 te Haulerwijk.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-09-1962 te Opsterland met Jan Liebbe BOUMA, 26 jaar oud, geboren op 14-01-1936, zoon van Hendrik BOUMA en Jitske BOOMSMA, overleden op 25-12-1988 te Drachten op 52-jarige leeftijd.
Samenwonend (2) met Bordze BRUINING, geboren op 27-10-1935 te Surhuisterveen, zoon van Johannes BRUINING, mandenmaker, grondwerker, uitvoerder wegenbouw, en Tetje BOUMA, overleden op 26-11-2012 op 77-jarige leeftijd, gecremeerd.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-11-1958 te Smallingerland met Corry de JONG, geboren ca. 1939, dochter van Gaatze Haaijes de JONG en Tietje Willems JONGSMA (Marie Tietje).}
   3.  m  Jaakop JONGSMA (zie VII.164).
   4.  v  Jantje (Jannie) JONGSMA, geboren op 07-04-1943 te Bakkeveen, overleden op 10-04-2011 te Surhuisterveen op 68-jarige leeftijd, na een langdurige, en met moed gedragen, ziekte. Begraven te Wijnjewoude.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 25-10-1962 te Opsterland met Jan NOLLES, geboren rond 1942.
   5.  m  Libbe JONGSMA (zie VII.168).
   6.  m  Zwier JONGSMA (zie VII.170).
   7.  m  Roelof Koop (Rudie) JONGSMA (zie VII.173).
   8.  v  Hiltje (Hilly) JONGSMA, geboren op 20-06-1962 te Duurswoude.
Gehuwd rond 1984 te Opsterland met Lambert Derk (Bert) SCHIPPER.


VI.97    Jan JONGSMA, geboren op 09-08-1917 te Donkerbroek, zoon van Libbe Sytzes JONGSMA (zie V.62) en Aaltje Koops (Alie) ZIJLSTRA, overleden op 18-01-1985 te Donkerbroek op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 22-01-1985 te Goutum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-07-1944 te Opsterland met Jantje DUURSMA, 23 jaar oud, geboren op 05-03-1921 te Marum, dochter van Eeuwe Roels DUURSMA en Wemke Klazes VISSER, overleden op 21-04-1988 te Donkerbroek op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 26-04-1988 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wemke Aaltje (Wimmie) JONGSMA, geboren op 27-10-1945 te Donkerbroek, overleden op 12-11-2005 te Drachten op 60-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, aan kanker.
Gehuwd te Zwolle met Antonis Johannes Stephanus (Anton) WISSINK, geboren op 08-11-1944, zoon van Antonius Johannes Stephanus WISSINK en Hendrika Berendina Maria OVERMARS, overleden op 02-01-1996 te Drachten op 51-jarige leeftijd, na een moeilijke tijd.
   2.  v  Aaltje Wemke (Alie) JONGSMA, geboren op 27-10-1945 te Donkerbroek, overleden op 08-03-2019 te Drachten op 73-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd op 14-03-2019 te Opeinde.
Ongehuwd.
   3.  v  Klaasje JONGSMA, geboren 00-03-1955 te Donkerbroek.
Gehuwd ca. 1988 met Meine HOEKSTRA.


VI.103    Wietze JONGSMA, veehouder, geboren op 10-04-1904 te Terwispel, zoon van Libbe Wytzes JONGSMA (zie V.64) en Betje Harmens JANSMA, veehoudster, overleden op 05-11-1996 te Oosterwolde op 92-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-11-1996 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-05-1937 te Opsterland met Albertje ZWERVER, 24 jaar oud, geboren op 27-02-1913 te Terwispel, dochter van Bauke Anes ZWERVER en Trijntje Alberts HEIDA, overleden op 17-12-1999 te Drachten op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-12-1999 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Libbe JONGSMA, tandtechnicus, geboren op 06-10-1939 te Boornbergum.
Ongehuwd.
   2.  m  Bauke JONGSMA, geboren op 22-03-1942 te Boornbergum.
Jurylid bij paardensportevenementen.
Samenwonend 00-00-2001 met Karin.
   3.  m  Harm JONGSMA (zie VII.185).


VI.105    Harmen JONGSMA, veehouder, geboren op 09-04-1906 te Terwispel, zoon van Libbe Wytzes JONGSMA (zie V.64) en Betje Harmens JANSMA, veehoudster, overleden op 17-01-1986 te Drachten op 79-jarige leeftijd, na een ziekte van enkele weken. Gecremeerd op 21-01-1986 te Goutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1930 te Opsterland met Wipke SIETZEMA, 26 jaar oud, geboren op 03-08-1903 te Beets, dochter van Hidzer Tjerks SIETZEMA en Wietske Bonnes DIJKSTRA, overleden op 28-07-1982 te Drachten op 78-jarige leeftijd, na een korte ziekte. Gecremeerd op 02-08-1982 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wietske Janke JONGSMA, geboren op 20-02-1937 te Beets, overleden op 09-05-1992 op 55-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


VI.109    Hendrik JONGSMA, veehouder, geboren op 08-02-1910 te Tijnje, zoon van Libbe Wytzes JONGSMA (zie V.64) en Betje Harmens JANSMA, veehoudster, overleden op 31-12-1989 te Noardburgum op 79-jarige leeftijd, in Nieuw Toutenburg. Gecremeerd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1938 te Opsterland met Anna WIERDA, 23 jaar oud, geboren op 19-09-1914 te Terwispel, dochter van Wiebe Roelofs WIERDA en IJbeltje Atzes DIJKSTRA, overleden op 25-11-2008 te Akkrum op 94-jarige leeftijd, gecremeerd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 03-04-1995 (Vriendinnen sinds de klompenbak).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wiebe JONGSMA (zie VII.188).
   2.  m  Libbe JONGSMA (zie VII.190).
   3.  v  Betje (Betty) JONGSMA, lerares, geboren op 07-03-1947 te Beets.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1973 te Heerenveen met IJsbrand Klaas ZONNEVELD, 29 jaar oud, geboren op 24-06-1943 te Nes (U), overleden op 14-05-2021 te Drachten op 77-jarige leeftijd.


VI.114    Wietze JONGSMA, veehouder, geboren op 04-05-1908 te Terwispel, zoon van Sietze Wytzes JONGSMA (zie V.66) en Antje Alberts (Anna; Oantsje) BERGA, overleden op 24-08-1947 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 28-08-1947 te Tijnje.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-05-1939 te Opsterland met Johanna JONGEDIJK, 24 jaar oud, geboren op 01-05-1915 te Tijnje, dochter van Jan JONGEDIJK en Maria MEESTER, overleden op 26-02-1985 te Tijnje op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-03-1985 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje (Annie) JONGSMA, geboren op 03-07-1941 te Tijnje.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-02-1966 te Opsterland met Roel van der VAART, 25 jaar oud, inseminator, geboren op 30-10-1940 te Beets, zoon van Sietze van der VAART en Elske BLOEMSMA.
   2.  m  Jan Sietze JONGSMA (zie VII.196).


VII.11    Anne JONGSMA, medewerker Friesland Campina Domo, Beilen, geboren op 24-01-1959 te Smilde, zoon van Anne Otte JONGSMA (zie VI.26) en Hendrika Maria TAKENS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 31-10-1980 met Henderika (Rika) HENDRIKS, 26 jaar oud, geboren op 20-04-1954 te Oranje onder Beilen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Nico JONGSMA, rijschoolhouder, medewerker KPN, geboren op 05-06-1976 te Oranje.


VII.17    Pieter Gerrit Ferdinand (Freddy) JONGSMA, geboren op 25-05-1965 te Smilde, zoon van Anne Otte JONGSMA (zie VI.26) en Hendrika Maria TAKENS.
Relatie met Marja GRINGHUIS, geboren op 05-06-1967 te Oldenzaal.
Uit deze relatie:

   1.  m  Rick JONGSMA, asbestsaneerder, geboren op 28-11-1991 te Smilde.
Relatie (1) met Kirsten JONKER.
Relatie (2) met Tosca BRUYN, verkoopster, geboren te Peelo, dochter van John BRUYN en Marjan DIETS.


VII.25    Grietje JONGSMA, geboren op 05-04-1914 te Appelscha, dochter van Thomas Stevens JONGSMA (zie VI.34) en Aaltje Uilkes OOST, overleden op 17-08-1981 te Assen op 67-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Appelscha.
Samenwonend (1) rond 1938 met N.N..
Gehuwd (2) 00-00-1957 te Ooststellingwerf met Lammert JONKERS, geboren op 14-04-1910, overleden op 28-08-1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1988 te Appelscha.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jantinus (Tinus) JONGSMA (zie VIII.5).


VII.27    Jan Steven (Broer) JONGSMA, geboren op 28-02-1917 te Appelscha, zoon van Thomas Stevens JONGSMA (zie VI.34) en Aaltje Uilkes OOST, overleden op 19-07-2012 op 95-jarige leeftijd, gecremeerd te Usselo.
Gehuwd met Jacobje (Jo) ELING, overleden voor 2012.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantina JONGSMA.
Relatie met Joost JANSE.
   2.  v  Aaltje JONGSMA.
Gehuwd te Enschede met Lourens HUIZINGA, geboren te Enschede, zoon van Pieter Lourens HUIZINGA en Jantje (Jannie) WITTING.
   3.  v  Carin JONGSMA.
Relatie met Marcel ten TIJE.
   4.  v  Margriet JONGSMA.
Relatie met Maarten LAPONDER.


VII.31    Sierd JONGSMA, geboren 00-02-1924 te Appelscha, zoon van Thomas Stevens JONGSMA (zie VI.34) en Anke Hendriks de JONG.
Relatie met Lies BOEVINK, geboren te Diepenheim.
Uit deze relatie:

   1.  m  Thomas JONGSMA (zie VIII.15).
   2.  v  Aleida Johanna JONGSMA, geboren op 05-12-1950.
   3.  v  Anke JONGSMA, geboren op 20-01-1954, overleden op 05-04-1995 op 41-jarige leeftijd.


VII.38    Steven JONGSMA, landbouwer, geboren op 15-12-1928 te Appelscha, zoon van Sierd Stevens JONGSMA (zie VI.37) en Hendrikje van EK, overleden op 22-10-2020 te Appelscha op 91-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd met Geeske BOSMA, dochter van Renze BOSMA en Janke HESSELS, overleden op 18-09-2016.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sierd Renze JONGSMA (zie VIII.19).
   2.  m  Renze Sierd (Rennie) JONGSMA, geboren 00-09-1969 te Ravenswoud.
Relatie met Gabriëlla.


VII.42    Thomas JONGSMA, geboren op 30-08-1933 te Appelscha, zoon van Sierd Stevens JONGSMA (zie VI.37) en Hendrikje van EK.
Gehuwd ca. 1958 met Janke HUMMEL, geboren op 04-02-1938 te Bovensmilde, overleden op 08-10-2016 te Sint Annaparochie op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-10-2016 te Opeinde.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ada JONGSMA, geboren op 14-10-1960 te Assen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-10-1980 met Klaas de JONG, 21 jaar oud, geboren op 16-10-1959 te Drachten.
   2.  m  Sierd JONGSMA (zie VIII.25).


VII.48    Hendrik (Henk) JONGSMA, medewerker NAM, geboren op 15-06-1940 te Appelscha, zoon van Sierd Stevens JONGSMA (zie VI.37) en Hendrikje van EK, overleden op 13-09-2021 te Westerbork op 81-jarige leeftijd, na een kort ziekbed.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Erelid Historische Vereniging van Appelscha (2018).
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 18-04-2016 (Lintje voor Henk Jongsma (75).
Zie: Nieuwe Ooststellingwerver ABO d.d. 02-05-2018 (Appelscha laat Jongsma nog niet los).
Zie: Nieuwe Ooststellingwerver HAH d.d. 09-05-2018 (HVA zwaait voorzitter uit).
Gehuwd 00-00-1966 te Ooststellingwerf met Hendrikje (Henny) de BOER, geboren rond 1945.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sierd JONGSMA (zie VIII.27).
   2.  m  Mark JONGSMA, geboren op 11-09-1969.
   3.  v  Margriet JONGSMA, geboren op 21-02-1972.
Relatie met Marcel.


VII.50    Egbert (Eppie) JONGSMA, geboren op 03-06-1941 te Appelscha, zoon van Sierd Stevens JONGSMA (zie VI.37) en Hendrikje van EK.
Gehuwd met Arendina (Dinie) BULTSTRA, geboren op 22-07-1945 te Smilde.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wieja JONGSMA, geboren op 18-10-1965 te Appelscha.
Gehuwd (1) ca. 1986 met N.N. JANSEN.
Relatie (2) met Harold KERBOF, geboren op 20-03-1966 te Nieuwolda.
   2.  v  Henny JONGSMA, medewerkster Zorggroep Liante, planner ZuidOostZorg, geboren op 21-12-1967 te Appelscha.
Gehuwd 00-00-1996 te Ooststellingwerf met M. van BUITEN.
   3.  m  Sierd JONGSMA (zie VIII.37).


VII.56    Tonny Louis (Ton) JONGSMA, district verkoopleider Grolsch (gedurende bijna 30 jaar), geboren op 04-02-1929 te Rotterdam, zoon van Anton Gerrit JONGSMA (zie VI.39) en Louise Wilhelmina Johanna van NOORDT, overleden op 09-03-2009 te Oldenzaal op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-03-2009 te Usselo.
In zijn Indische tijd leerde hij zijn latere vrouw Suze kennen.
Verloofd op 1 april 1950 te Soerabaja (Indonesië): Suzette Meyer en Tonny Jongsma.
Gehuwd 00-00-1950 te Ned. Oost-Indië met Suzette (Suze) MEIJER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tonny August JONGSMA (zie VIII.39).
   2.  m  Hans JONGSMA (zie VIII.42).
   3.  v  Tamara JONGSMA, eigenaar-dig bij Brandendzand, beeldend kunstenaar bij Tamara Tantico, geboren te Amersfoort.
Relatie met N.N..
   4.  m  Edwin (Ed) JONGSMA.
Basgitarist Sleeze Beez (2010).


VII.60    Harmen JONGSMA, machinist melkinrichting, technisch bedrijfscontroleur, geboren op 18-08-1928 te Appelscha, zoon van Johannes Harmens JONGSMA (zie VI.44) en Janke Wytzes van VONDEL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-04-1951 te Ooststellingwerf met Martje LEEMBERG, 23 jaar oud, geboren op 06-04-1928 te Appelscha, overleden op 16-09-2003 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-09-2003 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sijke Janke (Sita) JONGSMA, adj. dir. s.b.o. school "De Bolder" te Franeker (v.a. 2008), geboren op 31-03-1952 te Zoetermeer, overleden op 08-01-2013 te Heerenveen op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-01-2013 te Opeinde.
Gehuwd met Douwe STAAL, gemeenteambtenaar.
   2.  v  Sjoukje Hendrikje JONGSMA, adj. dir. scholengemeenschap Grou, geboren op 05-08-1960 te Bedum.
Relatie met Wim van LEUNEN.
   3.  v  Hendrikje Fetje (Henny) JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 20-08-1963 te Bedum.
Relatie met Enna Jan NANNINGA.


VII.69    Klaas JONGSMA, servicemonteur, geboren 00-07-1949, zoon van Thomas JONGSMA (zie VI.49) en Martje HERDER.
Gehuwd (1) ca. 1975 met Jitske Durkje KLAMER, geboren rond 1952, overleden 00-11-1981 te Wapserveen. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 23-11-1981 (Twee doden bij aanrijding in Wapserveen. Begraven op 26-11-1981 te Oosterwolde.
Relatie (2) met Jane.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Thomas Anne (Thom) JONGSMA, geboren 00-10-1974 te Gorredijk.
   2.  v  Tineke Maartje JONGSMA, geboren 00-07-1977 te Gorredijk.


VII.74    Albert Anne JONGSMA, herenkapper, melkbezorger, geboren op 03-02-1931, zoon van Bruin Sierd JONGSMA (zie VI.53) en Elsien Roelfs JONKER, overleden op 19-04-2011 te Almelo op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-04-2011 te Almelo.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Gehuwd met Z. de ROO, naaister, overleden voor 2016.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bruin Sierd (Brennie) JONGSMA (zie VIII.55).
   2.  v  Grietje (Gea) JONGSMA, administratief medewerkster GGD Almelo, geboren op 08-08-1960.
Relatie met Willem LIGTENBERG, geboren te Rijssen.
   3.  m  Rieko JONGSMA, marktkoopman, geboren op 26-01-1968 te Almelo.
   4.  m  Elwin JONGSMA, begraven op 03-02-1971 te Almelo.


VII.76    Roelf JONGSMA, reklameschilder, geboren rond 1933, zoon van Bruin Sierd JONGSMA (zie VI.53) en Elsien Roelfs JONKER, overleden op 13-12-2005 te Almelo, gecremeerd op 16-12-2005 te Almelo.
Gehuwd met Johanna KUENEN, naaister verzorgende, overleden voor 2005.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elsien (Elly) JONGSMA, verkoopster, geboren ca. 1958 te Almelo.
Relatie met Ruchel, machinebankwerker, geboren op 03-02-1956 te Nederlandse Antillen.
   2.  m  Herbert Herman JONGSMA (zie VIII.63).


VII.80    Albert (Ap) JONGSMA, vertegenwoordiger, geboren rond 1929 te Almelo, zoon van Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55) en Gerritdina Jantina BULD, strijkster, overleden op 31-08-2001 te Almelo.
Gehuwd ca. 1956 met Lien LEUSSINK, geboren rond 1933, overleden op 14-11-2011, door de ziekte COPD. Gecremeerd op 17-11-2011 te Almelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Diny JONGSMA, geboren op 08-01-1958 te Almelo, overleden op 10-02-2016 te Almelo op 58-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 15-02-2016 te Usselo.
Gehuwd met Hans HINNEN, directeur A. Hinnen en Zoon B.V., Almelo.
   2.  m  Ronny JONGSMA, hovenier, geboren op 17-05-1967 te Almelo.
Ongehuwd.
   3.  v  Hillegonda (Helga) JONGSMA, fysiotherapeute.
Gehuwd met Jacques HABERS.


VII.82    Thomas Tjibbe (Tonny) JONGSMA, geboren op 02-11-1937 te Almelo, zoon van Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55) en Gerritdina Jantina BULD, strijkster, overleden op 17-03-2002 te Aadorp op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd met Manny BUNSKOEK.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Linda JONGSMA.
   2.  v  Mirjam JONGSMA.


VII.86    Sierd JONGSMA, geboren ca. 1943 te Almelo, zoon van Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55) en Gerritdina Jantina BULD, strijkster, overleden ca. 1989 te Hoorn.
Gehuwd, gescheiden van N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sierd Peter JONGSMA.
   2.  v  Suzanne JONGSMA.


VII.90    Bernhard Geert (Ben) JONGSMA, journalist, geboren op 11-06-1950 te Almelo, zoon van Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55) en Gerritdina Jantina BULD, strijkster.
Gehuwd met Elma VALKMAN, geboren op 17-04-1955 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Martijn JONGSMA (zie VIII.75).
   2.  v  Debby Catharina JONGSMA, geboren op 31-03-1983 te Hardenberg.
Gehuwd ca. 2005, gescheiden van N.N. HENDRIKSEN.


VII.92    Frederik Hendriek (Frits) JONGSMA, loodgieter, medewerker Stokvis Zaandam, geboren te Almelo, zoon van Sierd Antoon JONGSMA (zie VI.55) en Gerritdina Jantina BULD, strijkster, overleden voor 2016.
Frits Jongsma heeft een theater-verleden. Hij trad op met zijn vader onder de naam Tony en Tony. Het liedje "Jans Pommerans van Nieuweschans" zou van Sierd Jongsma zijn.
Relatie met Aaltje (Alie) MEIJER, geboren te Almelo.
Uit deze relatie:

   1.  m  Sierd Antoon JONGSMA (zie VIII.79).
   2.  v  Jentje (Jeanet) JONGSMA.


VII.94    Theo JONGSMA, dames- en herenkapper, geboren op 02-08-1935 te Almelo, zoon van Tjibbe Bruin JONGSMA (zie VI.57) en Elisabeth Hendrika Antonia (Betsie) STUIVENBERG.
Gehuwd met Hanneke AMERSFOORT.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Roswhita JONGSMA, geboren 00-02-1971 te Almelo.


VII.96    Leendert Anne JONGSMA, leraar wis- en scheikunde, geboren op 26-06-1943 te Almelo, zoon van Tjibbe Bruin JONGSMA (zie VI.57) en Elisabeth Hendrika Antonia (Betsie) STUIVENBERG.
Technische Hogeschool Twente te Enschede: geslaagd afdeling chemische technologie: L.A. Jongsma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-06-1970 te Enschede met Oda SCHULTE, 24 jaar oud, geboren op 28-04-1946 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Matthijs JONGSMA, geboren op 02-03-1972 te Losser.
   2.  v  Jessica JONGSMA, geboren op 11-01-1974 te Enschede.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-01-2007 te Castricum met Paul DROMMEL, 36 jaar oud, geboren op 04-09-1970 te Groningen.


VII.100    Hendrik JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 05-05-1913 te Hoornsterzwaag, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.63) en Tjitske Hendriks BOSMA, overleden op 26-03-1972 te Lippenhuizen op 58-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1972 te Hemrik.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1935 te Heerenveen met Loltje de JONG, 21 jaar oud, geboren op 30-05-1913 te Jubbega-Schurega, overleden op 23-03-1990 te Boornbergum op 76-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1990 te Hemrik.
{Zij is later gehuwd met K. ZIJLSTRA.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Doutzen (Doutsje) JONGSMA, kosteres Geref. kerk Lippenhuizen-Hemrik, geboren op 06-09-1936 te Hemrik, overleden op 14-09-2007 te Hemrik op 71-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 19-09-2007 te Hemrik.
Gehuwd 00-00-1957 te Opsterland met Berend ZIJLSTRA, tuinman, geboren op 05-11-1931 te Jubbega-Schurega, overleden op 17-11-1990 te Hemrik op 59-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1990 te Hemrik.
   2.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 03-03-1938 te Hemrik.
Gehuwd rond 1960 te Opsterland met Melle de BOER, geboren op 11-05-1937 te Hemrik, overleden op 06-12-2014 te Gorredijk op 77-jarige leeftijd, begraven op 12-12-2014 te Hemrik.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
   3.  v  Hannie JONGSMA, geboren ca. 1940.
Relatie met Riemer DIJKSTRA, overleden voor 2007.
   4.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.92).
   5.  m  Hans JONGSMA (zie VIII.94).
   6.  m  Jan JONGSMA, geboren op 23-09-1949 te Hemrik, overleden op 01-01-1950 om 03.50 uur te Heerenveen, 100 dagen oud, begraven te Hemrik.
   7.  v  Sietske Jeltje JONGSMA, geboren op 26-10-1951 te Hemrik, overleden op 30-10-2019 op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-11-2019 te Opeinde.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 03-12-1970 te Opsterland, gescheiden van Jantinus ZIJLSTRA, zoon van K. ZIJLSTRA en Aukje van der ZEE.
{Hij had ook ooit een relatie met Tjitske.}
Gehuwd (2) 00-00-1991 te Opsterland met N. C. M. (Charles) KAANEN, geboren op 06-04-1947, overleden op 26-05-1996 op 49-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1996 te Ureterp.


VII.104    Jan JONGSMA, geboren op 09-01-1918 te Hoornsterzwaag, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.63) en Tjitske Hendriks BOSMA, overleden op 23-02-1987 te Drachten op 69-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1987 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd (1) met Grietje de JONG, geboren op 06-11-1918, dochter van Hendrik de JONG en J. AKKERMAN, overleden op 05-03-1961 te Hoornsterzwaag op 42-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1961 te Hoornsterzwaag.
Samenwonend (2) met J. SPITS.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.100).
   2.  m  Hendrik Jan JONGSMA, geboren op 05-04-1946 te Hoornsterzwaag, overleden op 03-05-1946 om 20.00 uur te Heerenveen, 28 dagen oud.
   3.  m  Tjitze JONGSMA, geboren op 05-04-1946 te Hoornsterzwaag, overleden op 12-04-1946 te Hoornsterzwaag, 7 dagen oud.
   4.  m  Hendrik Jan (Broer) JONGSMA (zie VIII.104).
   5.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 08-04-1949 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd 00-00-1972 te Heerenveen met Klaas HIEMSTRA, geboren 00-00-1948 te Boornbergum, zoon van Hobbe HIEMSTRA, winkelier, werkvoorbereider sociale werkplaats, en Tjitske HOEKSTRA, winkelierster.
   6.  m  Wietse JONGSMA (zie VIII.108).


VII.107    Anne JONGSMA, bloemist, medewerker PTT (ruim 30 jaar, hoofdbesteller), geboren op 14-07-1920 te Hoornsterzwaag, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.63) en Tjitske Hendriks BOSMA, overleden op 03-05-1981 te Gorredijk op 60-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1981 te Gorredijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1944 te Opsterland met Trijntje KUIK, 23 jaar oud, geboren op 03-01-1921, overleden op 15-12-2001 te Ooststellingwerf op 80-jarige leeftijd, begraven op 19-12-2001 te Gorredijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna (Anneke) JONGSMA, geboren rond 1945, overleden 00-01-2021 te Tolbert.
Gehuwd 00-00-1966 te Opsterland met Willi SIKKENS.
   2.  v  Sietske JONGSMA, geboren ca. 1946.
Gehuwd op 29-04-1971 te Opsterland met Auke GREIJDANUS, zoon van Jacob GREIJDANUS en T. HOMSMA.
   3.  v  Lvl. kind, geboren op 23-11-1947 te Gorredijk, overleden op 23-11-1947 om 10.00 uur te Gorredijk, 0 dagen oud, begraven te Gorredijk.
   4.  v  Renske (Rennie) JONGSMA, geboren 00-10-1948 te Gorredijk.
Gehuwd met Jan van der WERF, zoon van Reitze van der WERF en Rinske FOPMA.
   5.  v  Tjitske JONGSMA, geboren 00-12-1949 te Gorredijk.
Gehuwd op 24-06-1971 met Jelle P. TERPSTRA, zoon van Markus TERPSTRA en Geertje CNOSSEN.
   6.  m  Tiete (Tjitte) JONGSMA (zie VIII.118).
   7.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.120).
   8.  m  Dirk (Dicky) JONGSMA (zie VIII.122).
   9.  m  Jan JONGSMA, geboren op 28-11-1958 te Gorredijk, overleden op 01-10-1959 te Gorredijk, 307 dagen oud, begraven te Gorredijk.
   10.  m  Jan JONGSMA, geboren ca. 1961.


VII.111    Sietze JONGSMA, hovenier, bode van "De Laatste Eer" te Jubbega-Schurega en Hoornsterzwaag (1957-1973), uitvaartverzorger (1974), geboren op 14-10-1926 te Hoornsterzwaag, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.63) en Tjitske Hendriks BOSMA, overleden op 05-03-2003 te Drachten op 76-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Bertilla" en na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 10-03-2003 te Jubbega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-01-1953 te Heerenveen met Trijntje de BOER, 23 jaar oud, geboren op 18-07-1929, dochter van Sietze de BOER en Jantje ten HOOR.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje (Jannie) JONGSMA, medewerkster ZuidOostZorg, geboren op 05-07-1956 te Hoornsterzwaag.
Gehuwd 00-00-1979 te Leeuwarden met A. P. (Bert) YTSMA, geboren ca. 1954, zoon van Ludzer YTSMA, kantoorbediende, en IJ. MERKUS.
   2.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 15-05-1961 te Jubbega-Schurega.
Relatie met Klaas.


VII.113    Imke JONGSMA, geboren op 16-07-1920 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.68) en Antje Imkes BERGSMA, overleden op 25-01-1983 te Heerenveen op 62-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-06-1945 met Aaltje STOELWINDER, 21 jaar oud, geboren op 15-09-1923 te Jubbega-Schurega, dochter van Wieger STOELWINDER en Hiltje BLAUW, overleden op 17-01-2015 te Groningen op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-01-2015 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hiltje JONGSMA, geboren 00-08-1945 te Jubbega-Schurega.
Gehuwd 00-00-1968 te Heerenveen met Johan Hendrik (Henk) SCHOLTEN, geboren op 17-08-1944 te Sleen, zoon van Pieter SCHOLTEN en W. EGBERTS, overleden op 10-01-2011 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, gecremeerd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  v  Minke JONGSMA, geboren 00-08-1951 te Katlijk.
Gehuwd met Wolter de BOER.
   3.  m  Hendrik Jan (Henk) JONGSMA (zie VIII.134).
   4.  m  Wieger (Wiepie) JONGSMA (zie VIII.136).
   5.  v  Sietske JONGSMA, geboren op 25-06-1959.
Gehuwd 00-03-1988 te Heerenveen met Ritske VEENSTRA, overleden 00-03-2013.
   6.  m  Grietus JONGSMA (zie VIII.140).


VII.115    Hendrik JONGSMA, geboren op 26-07-1921 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.68) en Antje Imkes BERGSMA, overleden op 18-02-2001 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2001 te Oudeschoot.
Waarschuwing.
Een ieder wordt gewaarschuwd niets te lenen of te borgen aan mijn vrouw Betje v.d. Bosch, hetgeen niet door mij wordt betaald.
H. Jongsma, Buitenweg 11, Nijehorne.
Bron: De Heerenveensche Koerier d.d. 15-10-1947.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1946 te Heerenveen met Elisabeth (Betje) van den BOS, 22 jaar oud, geboren op 25-10-1923, dochter van Marten van den BOS en Antje ROZENBERG, overleden op 12-03-1987 te Heerenveen op 63-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 17-03-1987 te Oudeschoot.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje JONGSMA, geboren ca. 1947.
Relatie met Sjoerd POST.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VIII.144).
   3.  v  Martha (Mattie; Martje) JONGSMA, geboren op 21-11-1949 te Katlijk, overleden op 25-01-2008 te Oudehaske op 58-jarige leeftijd, na een aantal jaren van pijn, een afnemende gezondheid, en in het afgelopen jaar verwikkeld in een oneerlijke strijd tegen een slopende ziekte. Begraven op 30-01-2008 te Oudeschoot.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 19-10-1967 te Heerenveen met Marten Wiebren VERHOEF.
Advertentie:
Op 04-09-1978 van Schiphol gehaald: zoontje en broertje Kim Young Ie, geboren 08-02-1974.
   4.  v  Lijkeltje JONGSMA, geboren op 22-11-1951 te Nieuweschoot, overleden op 13-02-1956 te Heerenveen op 4-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Oudeschoot.
   5.  v  Lijkeltje Aukje (Lydia) JONGSMA, geboren op 15-11-1965 te Heerenveen.
Gehuwd 00-00-1986 te Heerenveen met Karst de JONG, geboren op 16-06-1964.


VII.119    Klaas JONGSMA, boerenknecht, geboren op 03-09-1924 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.68) en Antje Imkes BERGSMA, overleden op 31-12-2004 te Gorredijk op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Heerenveen-Zuid.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 677 Klaas Jongsma, 16 jaar, boerenknecht te Nieuwehorne, veroordeeld wegens aanranding der eerbaarheid tot f. 10,-- boete of 2 weken tuchtschool, zitting 27-06-1941, uitspraak 30-06-1941.
Gehuwd 00-00-1946 te Opsterland met Baukje WAGENAAR, geboren op 01-02-1927 te Nij Beets, overleden op 22-06-2013 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Gecremeerd op 28-06-2013 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje JONGSMA, geboren op 29-10-1948 te Langezwaag, overleden op 17-02-1949 om 05.10 uur te Heerenveen, 111 dagen oud.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VIII.152).
   3.  m  Johannes (Hans) JONGSMA (zie VIII.154).
   4.  v  Jantje (Janny) JONGSMA, geboren op 16-10-1953 te Gorredijk, overleden 00-10-2018.
Gehuwd 00-00-1973 te Opsterland met Marinus de VRIES, geboren op 16-01-1952, zoon van Eise de VRIES en J. BOEK.


VII.123    Imke (Broer) JONGSMA, geboren 00-10-1934 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.68) en IJntske (Inske) BERGSMA, huishoudster.
Gehuwd met Harmke HARSEVOORT.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas JONGSMA (zie VIII.158).
   2.  v  Ankie JONGSMA.
   3.  m  Albert JONGSMA.
   4.  m  Jan JONGSMA.
   5.  v  Ineke JONGSMA.
   6.  m  Henderik JONGSMA.
   7.  v  Marianne JONGSMA.
   8.  v  Annie JONGSMA.


VII.132    Klaas JONGSMA, geboren ca. 1946, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.68) en IJntske (Inske) BERGSMA, huishoudster.
Gehuwd met Femmie KRIKKE.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Berend JONGSMA (zie VIII.167).


VII.147    Pieter (Piet) JONGSMA, geboren op 01-06-1938 te Boijl, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.79) en Elisabeth Everdina GOETTSCH, overleden op 05-12-1996 te Zwolle op 58-jarige leeftijd, begraven te Wapserveen.
Gehuwd (1) 00-07-1961 te Weststellingwerf met Stijntje BOVENKAMP, geboren rond 1938, overleden op 24-07-1984 te Steenwijk, na een moedige strijd. Gecremeerd op 27-07-1984.
Relatie (2) met Jentina H. SOL, geboren op 12-04-1941, overleden op 10-03-2003 op 61-jarige leeftijd, begraven te Wapserveen.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Jan Pieter JONGSMA (zie VIII.169).


VII.164    Jaakop JONGSMA, medewerker Philips Drachten, geboren op 10-05-1941, zoon van Sijtze JONGSMA (zie VI.95) en Rinkje ZWIER, overleden op 15-06-1984 te Drachten op 43-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-06-1984 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-03-1964 te Smallingerland met Hendrikje (Hennie) van der WAL, 25 jaar oud, geboren op 14-10-1938 te Groningen, dochter van Geert van der WAL en Trijntje SCHRIEMER, overleden op 24-11-2020 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Tineke) JONGSMA, gemeenteambtenaar Smallingerland, geboren op 22-02-1965 te Drachten.
Ongehuwd.
   2.  m  Sijtze JONGSMA, geboren op 21-06-1966 te Drachten, overleden op 01-05-2015 te Drachten op 48-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 07-05-2015 te Drachten.
Ongehuwd.
   3.  m  Geert JONGSMA (zie VIII.173).


VII.168    Libbe JONGSMA, meewerkend voorman kabel en riolering, geboren op 28-06-1946 te Bakkeveen, zoon van Sijtze JONGSMA (zie VI.95) en Rinkje ZWIER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-12-1968 te Ooststellingwerf met Grietje REINDERS, 20 jaar oud, verzorgende IG, geboren op 18-02-1948 te Haule, dochter van Gerrit REINDERS, boer, en Aaltje DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, personeelsfunctionaris, geboren op 23-01-1970 te Drachten.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-10-2001 te Zeist met Marcel van der BORG, 33 jaar oud, geboren op 30-09-1968.
   2.  v  Rinkje (Regina) JONGSMA, geboren ca. 1972 te Drachten.
Gehuwd op 25-08-2000 te Smallingerland met Peter OSINGA, 30 jaar oud, geboren op 31-08-1969 te Drachten, zoon van Anne OSINGA en Janke DALSTRA.


VII.170    Zwier JONGSMA, geboren op 04-05-1950 te Bakkeveen, zoon van Sijtze JONGSMA (zie VI.95) en Rinkje ZWIER.
Gehuwd (1) ca. 1975 met Tjipkje VEENSTRA, geboren op 15-04-1950, overleden op 01-09-1986 op 36-jarige leeftijd, begraven te Lippenhuizen.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 27-02-1992 te Opsterland met Anna (Anneke) van DIJK, geboren rond 1946 te Langezwaag.
Zie: De Woudklank d.d. 11-07-2018 (De zelfde kwaal als Michael Jackson).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Annie JONGSMA.
Relatie met Karst.
   2.  m  René JONGSMA.


VII.173    Roelof Koop (Rudie) JONGSMA, eigenaar schilder- en afbouwbedrijf, geboren op 22-06-1958 te Duurswoude, zoon van Sijtze JONGSMA (zie VI.95) en Rinkje ZWIER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-02-1982 te Ooststellingwerf met Roelofje (Roelie) MONSMA, 21 jaar oud, medewerkster Rabobank, geboren op 15-10-1960 te Haulerwijk, dochter van Jan MONSMA en Harmke OOSTERKAMP.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bouke JONGSMA, verkoopadviseur, geboren op 15-05-1986 te Drachten.
Samenwonend sinds 10-12-2014, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-09-2019 met Leonie GOVERDE, 28 jaar oud, coördinator gastvrijheid, geboren op 15-06-1991 te Oudenbosch, dochter van Nicolaas Petrus Wouterus (Nico) GOVERDE en Cornelia Petronella Maria Christina (Karin) AANRAAD.
   2.  v  Sasja JONGSMA, klantmanager ISD Noorderkwartier, geboren op 05-10-1989 te Drachten.
Samenwonend met Herman Hendrik Frederik Jan (Hendri) OLTHUIS, geboren op 20-03-1983 te Een, zoon van Hendrik (Henk) OLTHUIS en Everdina (Dinie) NIJHOF.


VII.185    Harm JONGSMA, onderwijzer, geboren op 19-04-1944 te Boornbergum, zoon van Wietze JONGSMA (zie VI.103) en Albertje ZWERVER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-07-1971 te Achtkarspelen met Anna (Anneke) BEKKEMA, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1944 te Surhuisterveen, dochter van Gerke BEKKEMA, fietsenhandelaar, stoker melkfabriek, en Antje (Anna) van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annet Albertje JONGSMA, geboren op 20-11-1973 te Groningen.
Samenwonend, samenlevingscontract. Partner is Harry Arnold ter BEEKE, geboren op 31-01-1976 te Apeldoorn.
   2.  v  Albertine JONGSMA, geboren op 12-11-1977 te Eelde.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-07-2015 te Dalfsen met Wien SIELIAS, 35 jaar oud, geboren op 05-06-1980 te Apeldoorn, zoon van Wien SIELIAS en Jannigje Antonia (Jenneke) HARDEMAN.


VII.188    Wiebe JONGSMA, veehouder, geboren op 07-05-1939 te Beets, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.109) en Anna WIERDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1963 te Weststellingwerf met Andriesje (Annie) BERGER, 25 jaar oud, geboren op 12-09-1937 te Sonnega, dochter van Klaas BERGER en Zwaantje van der VOORT.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.190).
   2.  m  Klaas JONGSMA (zie VIII.192).
   3.  m  Eelko JONGSMA (zie VIII.194).
   4.  v  Zwaantje JONGSMA, geboren op 14-04-1971 te Oosterwolde.
Gehuwd 00-00-1994 te Ooststellingwerf met Wiebe J. van HES, geboren op 31-08-1968 te Makkinga.


VII.190    Libbe JONGSMA, veehouder, geboren op 24-07-1942 te Beets, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.109) en Anna WIERDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1967 te Weststellingwerf met Jantje Klaasje van AARSEN, dochter van Johannes K. van AARSEN en Rieuwkje de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik JONGSMA, veehouder, geboren op 13-03-1968 te Drachten.
Ongehuwd.
   2.  m  Johannes JONGSMA, ondernemer (motortrailerverhuur), geboren op 13-09-1969 te Nij Beets.
Samenwonend met Yolanda HOL, geboren te Nijmegen.
   3.  m  Andries JONGSMA, geboren op 24-10-1972 te Nij Beets.
Ongehuwd.


VII.196    Jan Sietze JONGSMA, geboren 00-07-1946 te Tijnje, zoon van Wietze JONGSMA (zie VI.114) en Johanna JONGEDIJK, overleden op 10-12-1974 te Tijnje, na een geduldig gedragen ziekte. Gecremeerd op 13-12-1974 te Goutum.
Gehuwd 00-00-1967 te Opsterland met Ruurdtje G. de VRIES (de Roos), geboren rond 1947, dochter van N.N. en Minke de VRIES.
{Zij is later samenwonend met Th. BAKKER.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wietze JONGSMA (zie VIII.202).
   2.  m  Harm JONGSMA (zie VIII.204).


VIII.5    Jantinus (Tinus) JONGSMA, geboren op 18-12-1938 te Appelscha, zoon van N.N. en Grietje JONGSMA (zie VII.25), overleden op 22-08-1988 te Drachten op 49-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 27-08-1988 te Drachten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-07-1964 te Ooststellingwerf met Afke Antsje SCHILSTRA, 21 jaar oud, geboren op 09-10-1942 te Idzengahuizen, dochter van Jan SCHILSTRA, onderwijzer, en Sjoerdtje van der WAL.
{Zij is later gehuwd 00-04-1994 met Johan (Joop) LANGHOUT, geboren op 10-05-1937 te Groningen, overleden op 31-08-2012 te Drachten op 75-jarige leeftijd, begraven op 05-09-2012 te Drachten.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Thea JONGSMA, geboren op 19-03-1965 te Drachten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1988 te Groningen met Jacob (Joop) WEENING, 29 jaar oud, geboren op 12-08-1959 te Groningen.
   2.  m  Eric JONGSMA (zie IX.3).
   3.  v  Yvonne JONGSMA, geboren op 22-06-1968 te Drachten.
Ongehuwd.


VIII.15    Thomas JONGSMA, geboren op 20-09-1948 te Diepenheim, zoon van Sierd JONGSMA (zie VII.31) en Lies BOEVINK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1975 te Diepenheim met Berendina Johanna (Ineke) BOUWMEESTER, 21 jaar oud, geboren op 25-11-1953 te Diepenheim, dochter van Jan BOUWMEESTER en Mina Lammerdina SCHOLTEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sierd Jan JONGSMA, informatieadviseur, geboren op 16-08-1985 te Markelo.
   2.  m  Heike JONGSMA, kok, geboren op 24-08-1989 te Markelo.
Samenwonend sinds 15-01-2016 met Leonie ZWIERS.


VIII.19    Sierd Renze JONGSMA, geboren ca. 1967, zoon van Steven JONGSMA (zie VII.38) en Geeske BOSMA.
Relatie met Christina.
Uit deze relatie:

   1.  m  Jelle JONGSMA.
   2.  v  Stefanie JONGSMA.


VIII.25    Sierd JONGSMA, geboren op 08-05-1967 te Bovensmilde, zoon van Thomas JONGSMA (zie VII.42) en Janke HUMMEL.
Relatie met Aaltje ten HOEVE, geboren te Minnertsga.
Uit deze relatie:

   1.  v  Amber JONGSMA, geboren op 21-06-1995 te Drachten.
Relatie met Frensley BEERS.
   2.  v  Iris JONGSMA, geboren 00-03-1999 te Drachten.


VIII.27    Sierd JONGSMA, geboren op 16-02-1967, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VII.48) en Hendrikje (Henny) de BOER.
Relatie met Janine.
Uit deze relatie:

   1.  m  Daan JONGSMA.
   2.  m  Bas JONGSMA.


VIII.37    Sierd JONGSMA, medewerker Poiesz Supermarkten, geboren op 08-09-1970 te Appelscha, zoon van Egbert (Eppie) JONGSMA (zie VII.50) en Arendina (Dinie) BULTSTRA.
Gehuwd met Esther van LEEUWEN, medewerkster thuiszorg, geboren op 01-06-1974 te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tamara JONGSMA, medewerkster Poiesz Supermarkten, geboren op 15-03-1999 te Appelscha.
   2.  m  Dennis JONGSMA, geboren op 25-04-2000 te Appelscha.


VIII.39    Tonny August JONGSMA, geboren op 03-12-1950 te Amersfoort, zoon van Tonny Louis (Ton) JONGSMA (zie VII.56) en Suzette (Suze) MEIJER.
Rijksuniversiteit Groningen - geslaagd voor het kandidaatsexamen psychologie: T.A. Jongsma, Enschede (Nieuwsblad van het Noorden d.d. 09-08-1974).
Rijksuniversiteit Groningen - geslaagd voor het doctoraalexamen psychologie: T.A. Jongsma, Groningen (Nieuwsblad van het Noorden d.d. 12-05-1979).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 14-11-1978 te Groningen, door Fré Meis, ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Gescheiden 00-00-1995 van Ine LAGERWERF, geboren op 25-01-1954 te De Lier, dochter van Jan LAGERWERF, militair Koninklijke Marine, en Rika HOEKSTRA.
{Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 23-12-2002 met Rintje GROEN, 48 jaar oud, agent van politie, geboren op 15-01-1954 te Westhoek onder Sint Jacobiparochie.}
Relatie (2) met Janneke.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Riekje Louise JONGSMA, kunstenares, geboren op 19-07-1979 te Groningen.
Samenwonend met Arthur KRUIJSSEN, geboren ca. 1981 te Oegstgeest.
   2.  v  Eline JONGSMA, documentairemaakster, geboren op 14-08-1980 te Groningen.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 24-02-1997 (Groningse scholiere model van Andres Serrano).
Jongsma + O'Neill are Eline Jongsma & Kel O'Neill, an award-winning Dutch-American filmmaking team working at the intersection of documentary, art, and technology. They are the 2015 winners of the Tim Hetherington Visionary Award.
Their latest project, the Emmy-nominated and Webby-honored documentary Empire, was one of the first interactive projects acquired by POV, PBS's long-running documentary program. Their work has been exhibited by such world-renowned institutions as Lincoln Center, REDCAT and the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, and has appeared at the New York Film Festival, the International Documentary Film Festival Amsterdam, The Los Angeles Film Festival, and South by Southwest.
Bron: Eigen website, 2015.
Gehuwd 00-00-2007 te New York, NY (USA) met Kel O'NEILL, geboren op 11-07-1979 te Andover, MA (USA).


VIII.42    Hans JONGSMA, kunstenaar, zoon van Tonny Louis (Ton) JONGSMA (zie VII.56) en Suzette (Suze) MEIJER.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Sam JONGSMA.


VIII.55    Bruin Sierd (Brennie) JONGSMA, automonteur, projectleider Rijkswaterstaat, geboren op 11-01-1959 te Almelo, zoon van Albert Anne JONGSMA (zie VII.74) en Z. de ROO, naaister.
Gehuwd met Klaasje Hendrika HILBERINK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Martijn JONGSMA, geboren op 19-06-1997 te Almelo.
   2.  v  Xandra JONGSMA, geboren op 30-07-1998 te Almelo.
   3.  m  Andries JONGSMA, geboren op 04-02-2004 te Almelo.


VIII.63    Herbert Herman JONGSMA, huis- en reklameschilder, geboren op 08-12-1960 te Almelo, zoon van Roelf JONGSMA (zie VII.76) en Johanna KUENEN, naaister verzorgende.
Gehuwd (1) ca. 1983, gescheiden van Ans BRUMMER, geboren 00-00-1963 te Almelo.
Gehuwd (2) ca. 1998 met Herma ALBERTS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Marvin JONGSMA (zie IX.26).
   2.  v  Melissa (Melisz) JONGSMA, geboren op 06-04-1987 te Almelo.
   3.  m  Mitchel JONGSMA, schilder, geboren op 08-05-1989 te Wierden.
   4.  m  Murphy J. JONGSMA (zie IX.30).


VIII.75    Martijn JONGSMA, geboren op 01-06-1981 te Hardenberg, zoon van Bernhard Geert (Ben) JONGSMA (zie VII.90) en Elma VALKMAN.
Relatie met Marijke José HAANDRIKMAN, geboren op 23-10-1984 te Hardenberg.
Uit deze relatie:

   1.  m  Mees Sierd JONGSMA, geboren op 11-11-2010 te Hardenberg.
   2.  v  Mare Elina JONGSMA, geboren op 16-07-2012 te Hardenberg.


VIII.79    Sierd Antoon JONGSMA, commercial support engineer, geboren op 28-11-1959 te Almelo, zoon van Frederik Hendriek (Frits) JONGSMA (zie VII.92) en Aaltje (Alie) MEIJER.
Gehuwd, gescheiden van Corinne MELCHERTS, activiteitenbegeleidster, geboren op 10-03-1961 te Papendrecht.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Michelle JONGSMA, animator bij Vacansoleil, medewerkster Speelpark Oud Valkeveen en zwemschool, geboren op 25-06-1993 te Amsterdam.
   2.  v  Chantal JONGSMA, ondernemer, geboren op 12-09-1995 te Amsterdam.


VIII.92    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 28-04-1943 te Hemrik, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.100) en Loltje de JONG.
Gehuwd met Jannie van der SCHAAF, geboren op 13-08-1946 te Hemrik, dochter van Wiebe van der SCHAAF en Alberdina STEUNEBRINK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie IX.36).
   2.  m  Wiebe JONGSMA, geboren op 02-01-1969 te Lippenhuizen.
Relatie met Ingrid Clasina Lamberta Maria van de SCHOOT, geboren op 06-11-1968 te Oirschot.
Uit de relatie werden geen kinderen geboren.
   3.  m  Johannes Hans (Anjo) JONGSMA (zie IX.40).
   4.  m  Albertus (Bert) JONGSMA (zie IX.42).


VIII.94    Hans JONGSMA, geboren op 15-05-1946, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.100) en Loltje de JONG, overleden op 22-10-2007 op 61-jarige leeftijd, na een kort ziekbed en een moedige strijd. Begraven op 27-10-2007 te Hemrik.
Gehuwd 00-00-1967 te Opsterland met Hendrikje A. (Heppie) van der SCHAAF, geboren rond 1948, dochter van Wiebe van der SCHAAF en Alberdina STEUNEBRINK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik Hans JONGSMA, geboren ca. 1968.
Relatie met Yvonne.
   2.  v  Dineke JONGSMA, geboren ca. 1972.
Relatie met Pieter.
   3.  m  Wijbe Hepke JONGSMA (zie IX.48).


VIII.100    Hendrik (Henk) JONGSMA, onderwijzer, directeur Borgerman College (christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo), Sneek, geboren op 07-07-1943 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.104) en Grietje de JONG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-08-1966 te Opsterland met Ieke VISSER, geboren ca. 1936, dochter van Thies VISSER en Martje Koendertje STAPHORST.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 15-05-1967 te Heerenveen, in het ziekenhuis.
Relatie met Pieter.
   2.  m  Ties JONGSMA, geboren op 30-05-1970.
   3.  v  Janneke JONGSMA, geboren op 15-03-1973 te Franeker.
   4.  v  Martha JONGSMA.


VIII.104    Hendrik Jan (Broer) JONGSMA, geboren op 04-08-1947 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.104) en Grietje de JONG, overleden op 23-01-2000 te Barneveld op 52-jarige leeftijd, begraven op 27-01-2000 te Barneveld.
Failliet verklaard in 1976. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 17-02-1977 opgeheven wegens gebrek aan baten.
Gehuwd met Sjoukje NIEUWLAND, geboren op 12-04-1946 te Jubbega.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annet JONGSMA, geboren ca. 1973.
Relatie met Carlo BEEKMAN.
   2.  m  Sander JONGSMA, verslaggever RTV Oost, geboren op 18-05-1975 te Heerenveen.
   3.  m  Niek JONGSMA (zie IX.58).


VIII.108    Wietse JONGSMA, fietsenmaker bij Batavus, vrachtwagenchauffeur, geboren op 24-11-1954 te Hoornsterzwaag, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.104) en Grietje de JONG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-06-1987 te Heerenveen met Jolanda van der WAL, 23 jaar oud, fietsenmaker bij Batavus, geboren op 01-10-1963 te Nieuwehorne, dochter van Jannes van der WAL en Henderika (Riekje) EEKHOF, overleden op 09-02-2016 te Wormerveer op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Chantal (Eva) JONGSMA, verpleegkundige, model en actrice, geboren op 03-11-1988 te Heerenveen, overleden 00-01-2018 te Amsterdam.
Naam: Eva van Roemburg-Jongsma
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Purmerend
Beroep: Freelance Model & Actrice
Sport: Wandelsport & Paardrijden
Hobby: Zingen, Schrijven & Wandelen
Interesses: Natuur, Cultuur, Reizen, Historische Steden & Gebouwen, Muziek, Paarden, Modellenwerk, Acteren, Wandelsport & Medische Documentaties.
Hoe ik ben: Spontaan, Sportief, Impulsief, Avontuurlijk, Disciplinair, Perfectionistisch, Eerlijk, Trouw, Creatief, Muzikaal, Behulpzaam & Zorgzaam.
Bron: eigen info, 2009.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-06-2009 te Purmerend met Sebastiaan Wouter van ROEMBURG, 28 jaar oud, geboren op 14-05-1981 te Amsterdam.
   2.  m  Pascal JONGSMA, timmerman, schilder, geboren op 26-10-1993 te Anna Paulowna.
Duivenmelker.
Samenwonend sinds 20-08-2012 met Kimberly KROON, pedagogisch medewerker.
   3.  m  Francis Marvin JONGSMA, geboren op 17-03-1995 te Anna Paulowna.


VIII.118    Tiete (Tjitte) JONGSMA, medewerker PTT, geboren op 23-08-1951 te Gorredijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VII.107) en Trijntje KUIK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-07-1973 te Opsterland met Grietje VIS, 22 jaar oud, geboren op 12-11-1950 te Bovenknijpe, dochter van Sietze VIS en Johanna HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Johanna Elizabeth JONGSMA, geboren op 22-04-1974 te Gorredijk.
Relatie met Albertino POST.
   2.  v  Tineke Paulina JONGSMA, geboren op 08-12-1975 te Drachten.
Relatie met Roger.
   3.  m  Anne Matthijs JONGSMA, geboren op 18-02-1978 te Gorredijk.
   4.  v  Marijke Saskia JONGSMA, magazijnbeheerder, geboren op 28-10-1979 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-09-2003 te Opsterland met Edwin Johan HAKZE, 30 jaar oud, geboren op 30-06-1973 te Gorredijk.


VIII.120    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren 00-10-1953 te Gorredijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VII.107) en Trijntje KUIK.
Gehuwd met Diny de BRUIN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marc JONGSMA.
Relatie met Sylvia.
   2.  v  Mr. E. J. (Esther) JONGSMA, advocaat.
Advocaat personen- en familierecht (o.a. echtscheiding), mediation, erfrecht.
Esther Jongsma studeerde in 2003 af in de richting privaatrecht en in 2004 in het notarieel recht. Sinds 2004 is ze advocaat personen- en familierecht en notarieel recht bij Alderse Baas Advocaten Joure. Alle aspecten van het personen- en familierecht en notarieel recht zijn bij haar in vertrouwde handen. Van het regelen van een echtscheiding, alimentatie en omgangsregeling tot boedelscheiding; hetzij op grond van huwelijkse voorwaarden, dan wel bij gemeenschap van goederen. Mr. Esther Jongsma is niet alleen advocaat voor echtscheiding bij Alderse Baas Advocaten Joure. Juist voor echtscheidingsmediation en mediation in andere geschillen kunt u ook bij haar terecht. Mr. Esther Jongsma is lid van de vFAS en ook staat zij ingeschreven bij de mediatorsfederatie als registermediator.
Haar cliënten waarderen haar grote vakkennis gecombineerd met heldere uitleg in begrijpelijke taal. Ze is praktisch en oplossingsgericht. Haar motto is: procederen kan altijd, maar het meest gebaat is de cliënt vaak bij voorafgaand oplossen.
Bron: Website Aldersebaas (2020).
Relatie met Gert Jan.


VIII.122    Dirk (Dicky) JONGSMA, geboren 00-12-1955 te Gorredijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VII.107) en Trijntje KUIK.
Gehuwd op 18-05-1977 te Opsterland met Hendrikje (Hennie) SPINDER, 22 jaar oud, geboren op 04-07-1954 te Ferwerd, dochter van Aan SPINDER en Aafke STEEGSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aafke JONGSMA, geboren op 31-12-1979 te Wolvega.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-11-2011 met Godfried Joseph Hendrik (Frits) SIJEN, 34 jaar oud, gas/elektra engineer bij Liander, geboren op 26-08-1977 te Landgraaf.
   2.  v  Trijntje JONGSMA, geboren 00-11-1981, overleden 00-11-1981, 3 uren oud. Begraven te Gorredijk.
   3.  v  Ypie JONGSMA, office manager uitzendbureau, geboren op 06-04-1983 te Heerenveen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-06-2016 met Gerrit de BOER, 36 jaar oud, eigenaar zsk-reiniging, geboren op 03-07-1979 te Leeuwarden.
   4.  v  Anneke Trijntje JONGSMA, verkoopmedewerkster La Place Chocolaterie, geboren op 16-03-1988 te Heerenveen.
Samenwonend sinds 26-12-2007 met Matthijs FEITSMA, 23 jaar oud, geboren op 16-06-1984 te Sneek.


VIII.134    Hendrik Jan (Henk) JONGSMA, geboren 00-00-1955 te Katlijk, zoon van Imke JONGSMA (zie VII.113) en Aaltje STOELWINDER.
Gehuwd met Hanny HOENSELAARS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jolanda JONGSMA.
Relatie met Kees.
   2.  m  Appie JONGSMA.


VIII.136    Wieger (Wiepie) JONGSMA, geboren 00-07-1956 te Katlijk, zoon van Imke JONGSMA (zie VII.113) en Aaltje STOELWINDER, overleden op 20-10-1984 te Peizermade. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 26-10-1984.
Wieger Jongsma verdronk, waarschijnlijk bewusteloos geraakt, in ongeveer 80 cm water, nadat zijn auto in een bocht van de Langmadijk rechtdoor in een sloot was gereden. Het drama in Peizermade speelde zich zaterdag tussen 4 en 5 uur in de vroege ochtend af. Pas 3 uur later vond een passerende veehouder het slachtoffer in diens auto, die half onder water lag. Gecremeerd op 25-10-1984 te Goutum.
Gehuwd 00-00-1980 te Haskerland met Marjan M. van AALZUM, dochter van Jan van AALZUM en Geertruida Johanna Petronella SLOOT.
{Zij had ook ooit een relatie met Henk VELDHUIZEN.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eelco JONGSMA, geboren 00-01-1982 te Heerenveen.
Relatie met Manon.


VIII.140    Grietus JONGSMA, geboren op 13-06-1961 te Heerenveen, zoon van Imke JONGSMA (zie VII.113) en Aaltje STOELWINDER.
Gehuwd 00-00-1996 te Heerenveen met Antine KINDERMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Luc JONGSMA, geboren 00-00-1996 te Heerenveen.
   2.  v  Iris JONGSMA, geboren 00-10-1997 te Heerenveen.
Relatie met Yoeri.
   3.  v  Ellen JONGSMA.


VIII.144    Jan JONGSMA, geboren op 13-03-1948, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.115) en Elisabeth (Betje) van den BOS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-09-1969 te Heerenveen met Johanna (Hannie) KRAMER, dochter van Bouke KRAMER en Roelie VERMANING.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Roelie JONGSMA, geboren ca. 1971.
Gehuwd 00-07-1989 te Heerenveen met Schelte van der TEMPEL, zoon van Ids van der TEMPEL en Yeb KROONDIJK.
   2.  m  Hendrik Bouke (André) JONGSMA (zie IX.94).


VIII.152    Jan JONGSMA, geboren op 23-09-1949 te Langezwaag, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.119) en Baukje WAGENAAR.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 04-03-1996 (Wandelen over Afsluitdijk zwaar voor de geest).
Gehuwd 00-00-1973 te Smallingerland met Wietske FENNEMA, geboren op 22-01-1953 te Drachten, dochter van Foeke FENNEMA, wever, zuivelbewerker, fabrieksarbeider, en Sjoerdje DUPON, werkster.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Nicolaas Sjoerd (Nico) JONGSMA, geboren op 13-09-1974 te Drachten.
Ongehuwd.
   2.  m  Frederik (Freek) JONGSMA (zie IX.98).


VIII.154    Johannes (Hans) JONGSMA, geboren op 18-03-1951 te Langezwaag, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.119) en Baukje WAGENAAR.
Gehuwd 00-02-1976 te Heerenveen met Janke HOLTROP, geboren 00-04-1954.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Saskia Jantje JONGSMA, geboren 00-05-1978 te Drachten.
   2.  m  Remco Klaas JONGSMA (zie IX.102).


VIII.158    Klaas JONGSMA, geboren op 22-12-1974 te Vollenhove, zoon van Imke (Broer) JONGSMA (zie VII.123) en Harmke HARSEVOORT.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-09-2014 te Steenwijk met Claudia KLOEZEN, 32 jaar oud, geboren op 05-09-1982 te Meppel, dochter van Bertus KLOEZEN en N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Denise JONGSMA, geboren op 24-01-2008.
   2.  m  Julian JONGSMA, geboren op 02-09-2015.


VIII.167    Berend JONGSMA, geboren op 20-11-1971 te Vollenhove, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.132) en Femmie KRIKKE.
Relatie met Jolanda BOUW.
Uit deze relatie:

   1.  m  Kevin JONGSMA, autotechnicus, geboren op 02-01-1995 te Vollenhove.
Relatie met Demi de GROOT, geboren te Oldenzaal, dochter van Gerhard de GROOT en Miranda CAU.
   2.  m  Rowan JONGSMA, geboren op 09-09-1997 te Emmeloord.
Samenwonend 00-00-2012 met Lotte BERENDSEN, kassamedewerker Jumbo, verpleegkundige, geboren op 08-04-1997 te Hengelo, dochter van N.N. BERENDSEN en Ellen ter BRUGGEN.
   3.  v  Lisanne JONGSMA, geboren op 22-01-2000 te Meppel.


VIII.169    Jan Pieter JONGSMA, directeur/eigenaar bij Jan Jongsma Internationaal tank- en keteltransport, geboren op 22-08-1962 te Heerenveen, zoon van Pieter (Piet) JONGSMA (zie VII.147) en Stijntje BOVENKAMP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1988 met Grietje DIKKERBOOM, 26 jaar oud, leidster peuterspeelzaal, geboren op 28-10-1961 te Munnekeburen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kris JONGSMA (zie IX.111).
   2.  m  Joery JONGSMA, chauffeur, geboren op 01-11-1994 te Meppel.


VIII.173    Geert JONGSMA, geboren op 23-04-1972 te Drachten, zoon van Jaakop JONGSMA (zie VII.164) en Hendrikje (Hennie) van der WAL.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 22-05-2015 met Jessica BRINKS, 36 jaar oud, geboren op 19-06-1978.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Berber JONGSMA.
   2.  m  Bas JONGSMA.
   3.  m  Jesse JONGSMA.
   4.  m  Jelmer JONGSMA.


VIII.190    Hendrik (Henk) JONGSMA, veehouder, geboren op 19-09-1963 te Drachten, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.188) en Andriesje (Annie) BERGER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1989 te Ooststellingwerf met Roelien ten BRINK, 23 jaar oud, geboren op 26-01-1966.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Michael JONGSMA, geboren op 06-10-1994 te Kvong (Denemarken).
   2.  m  Leslie JONGSMA, geboren op 13-09-1996 te Kvong (Denemarken).


VIII.192    Klaas JONGSMA, geboren op 01-07-1966 te Drachten, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.188) en Andriesje (Annie) BERGER, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1991 te Ooststellingwerf met Elska C. SIKMA, 21 jaar oud, geboren op 21-09-1969.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hielke JONGSMA, geboren op 24-06-1999 te Assen.
   2.  v  Nienke JONGSMA, geboren op 11-08-2001 te Drachten.


VIII.194    Eelko JONGSMA, geboren op 09-08-1967 te Nij Beets, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.188) en Andriesje (Annie) BERGER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-09-1999 met Marian OOSTERKAMP, geboren te Fochteloo.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 13-07-2000 te Elsloo.
   2.  m  Arjen JONGSMA, geboren op 27-04-2003 te Elsloo.


VIII.202    Wietze JONGSMA, technisch projectleider, geboren op 11-02-1968 te Tijnje, zoon van Jan Sietze JONGSMA (zie VII.196) en Ruurdtje G. de VRIES (de Roos).
Voetballer bij V.V. Tijnje (3e klasse).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1996 te Heerenveen met Femmie HALBERSMA, 28 jaar oud, medewerkster PostNL, geboren op 27-01-1968 te Oudehorne, dochter van H. HALBERSMA en W. HAKZE.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Stefan JONGSMA, geboren op 23-06-1997 te Amersfoort.
Relatie met Renske FABER, medewerkster Blokker, geboren te Heerenveen.
   2.  m  Rico JONGSMA, geboren op 18-02-1999 te Heerenveen.
   3.  m  Yuri JONGSMA, geboren op 23-07-2005 te Heerenveen.


VIII.204    Harm JONGSMA, geboren op 15-10-1970 te Tijnje, zoon van Jan Sietze JONGSMA (zie VII.196) en Ruurdtje G. de VRIES (de Roos).
Voetballer bij V.V. Tijnje (3e klasse).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 23-12-2008 met Albertien van der MEER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lisanne JONGSMA, geboren op 28-11-2011.
   2.  m  Lorenzo JONGSMA, geboren op 08-11-2013.


IX.3    Eric JONGSMA, geboren op 26-02-1966 te Drachten, zoon van Jantinus (Tinus) JONGSMA (zie VIII.5) en Afke Antsje SCHILSTRA.
Relatie met Roelie.
Uit deze relatie:

   1.  v  Zoë JONGSMA, geboren rond 2007 te Drachten.
   2.  m  Ingmar JONGSMA, geboren rond 2012 te Drachten.


IX.26    Marvin JONGSMA, geboren 00-00-1984 te Almelo, zoon van Herbert Herman JONGSMA (zie VIII.63) en Ans BRUMMER.
Relatie met Stephanie MULDER.
Uit deze relatie:

   1.  v  Norah JONGSMA, geboren 00-00-2014.
   2.  v  Zoë JONGSMA, geboren 00-00-2015.


IX.30    Murphy J. JONGSMA, geboren 00-00-1991 te Wierden, zoon van Herbert Herman JONGSMA (zie VIII.63) en Ans BRUMMER.
Gehuwd 00-00-2011 te Enschede met Priscilla SCHUURS, geboren te Almelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jasmin JONGSMA, geboren 00-00-2014.
   2.  v  Isabeau JONGSMA, geboren 00-00-2015.


IX.36    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 19-11-1966 te Lippenhuizen, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.92) en Jannie van der SCHAAF.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-09-2000 met Cornelia Martina Maria (Corine) van KURINGEN, 33 jaar oud, medewerkster CZ Zorgverzekeraar, geboren op 14-04-1967 te Spoordonk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bouke JONGSMA, geboren op 04-12-2000 te Haghorst.
   2.  m  Jelle JONGSMA, geboren op 12-11-2003 te Haghorst.


IX.40    Johannes Hans (Anjo) JONGSMA, geboren op 07-06-1970 te Lippenhuizen, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.92) en Jannie van der SCHAAF.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-07-2005 te Hilvarenbeek met Gerdine DIRKX, 33 jaar oud, geboren op 16-08-1971 te Veldhoven.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Melle JONGSMA, geboren op 11-10-2005 te Tilburg.
   2.  m  Sytse JONGSMA, geboren op 11-10-2005 te Tilburg.
   3.  v  Nynke JONGSMA, geboren op 11-10-2005 te Tilburg.


IX.42    Albertus (Bert) JONGSMA, geboren op 05-11-1971 te Lippenhuizen, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VIII.92) en Jannie van der SCHAAF.
Relatie met Thérèse Maria Johanna van NUNEN, geboren op 06-12-1975 te Tilburg.
Uit deze relatie:

   1.  v  Sanne Adriana Johanna JONGSMA, geboren op 11-08-2004 te Tilburg.
   2.  v  Marit Johanna Maria JONGSMA, geboren op 10-03-2006 te Diessen.
   3.  m  Raf Hendrikus Johannes JONGSMA, geboren op 04-07-2008 te Haghorst.


IX.48    Wijbe Hepke JONGSMA, geboren 00-05-1978 te Lippenhuizen, zoon van Hans JONGSMA (zie VIII.94) en Hendrikje A. (Heppie) van der SCHAAF.
Relatie met Rebecca.
Uit deze relatie:

   1.  m  Erwin JONGSMA.


IX.58    Niek JONGSMA, geboren op 28-02-1982 te Amersfoort, zoon van Hendrik Jan (Broer) JONGSMA (zie VIII.104) en Sjoukje NIEUWLAND.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-04-2010 te Barneveld met Alberdina (Dineke) KLEIN, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1986 te Voorthuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rebecca JONGSMA, geboren op 15-11-2011 te Apeldoorn.
   2.  v  Jaïra JONGSMA, geboren op 05-05-2014 te Utrecht.


IX.94    Hendrik Bouke (André) JONGSMA, geboren op 09-04-1977 te Heerenveen, zoon van Jan JONGSMA (zie VIII.144) en Johanna (Hannie) KRAMER.
Relatie (1) met Eelkje.
Relatie (2) met José.
Uit de tweede relatie:

   1.  m  Brian JONGSMA, geboren ca. 2016.
   2.  m  Joerie JONGSMA, geboren op 27-09-2018 om 14.10 uur te Heerenveen.


IX.98    Frederik (Freek) JONGSMA, geboren op 19-04-1977 te Drachten, zoon van Jan JONGSMA (zie VIII.152) en Wietske FENNEMA.
Gehuwd (1) 00-00-2001 te Smallingerland, gescheiden 00-06-2016 van Martje (Mattie) BEKKEMA, geboren op 15-05-1978 te Drachten, dochter van Hendrik BEKKEMA, fabrieksarbeider, en Siebrigje de MEER.
Relatie (2) met Esther.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Sipke Sjoerd (Sip) JONGSMA, geboren op 21-08-2005 te Drachten.
   2.  m  Jelle Jan JONGSMA, geboren op 22-11-2008 te Drachten.


IX.102    Remco Klaas JONGSMA, geboren op 26-09-1980 te Drachten, zoon van Johannes (Hans) JONGSMA (zie VIII.154) en Janke HOLTROP, in het ziekenhuis.
Relatie met Aaltje.
Uit deze relatie:

   1.  m  Wesley JONGSMA.
   2.  v  Eva JONGSMA.


IX.111    Kris JONGSMA, geboren op 13-02-1990, zoon van Jan Pieter JONGSMA (zie VIII.169) en Grietje DIKKERBOOM, leidster peuterspeelzaal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-08-2016 met Amanda SCHOLTEN, 26 jaar oud, geboren op 13-02-1990 te Heemskerk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Steffie JONGSMA.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 19204
Web Analytics