Stam IJlst

Laatst bijgewerkt: zaterdag 18 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Bote JOHANNES

 
I.1    Bote JOHANNES, geboren ca. 1755, overleden op 13-03-1791 te Sijbrandaburen.
Gehuwd op 24-05-1779 te Hidaard met Geertje DIRKS, overleden na 1812.
{Zij is later gehuwd voor 1816 met Hendrik Roelofs TUINEMA.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Botes JONGSMA, geboren op 30-05-1780 te Goënga, gedoopt op 11-06-1780 te Goënga, overleden op 02-03-1851 om 02.00 uur te Harlingen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wiebren Hylkes PIEKSMA, overleden voor 1851.
   2.  v  Jeltje BOTES, geboren op 23-09-1781 te Goënga, gedoopt op 14-10-1781 te Goënga, overleden voor 1811.
   3.  m  Durk Botes JONGSMA (zie II.3).
   4.  m  Johannes BOTES, geboren op 20-11-1784 te Sijbrandaburen, gedoopt op 12-12-1784 te Sijbrandaburen c.a. Overleden voor 1790.
   5.  m  Gerben BOTES, geboren op 24-01-1787 te Sijbrandaburen, gedoopt op 18-02-1787 te Sijbrandaburen c.a. Overleden 00-00-1787.
   6.  m  Gerben Botes JONGSMA (zie II.5).
   7.  m  Johannes Botes JONGSMA (zie II.7).
   8.  v  Bottje Botes JONGSMA, geboren op 29-10-1791 te Sijbrandaburen, gedoopt op 20-11-1791 te Sijbrandaburen c.a. Overleden op 02-10-1826 te IJlst op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1817 te Wymbritseradeel met Harmen Douwes DIJKSTRA, geboren rond 1797 te Folsgare, zoon van Douwe HARMENS en Aafke HENDRIKS.


II.3    Durk Botes JONGSMA, geboren op 14-05-1783 te Goënga, zoon van Bote JOHANNES (zie I.1) en Geertje DIRKS, gedoopt op 08-06-1783 te Goënga, overleden op 05-04-1835 te Wymbritseradeel op 51-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, IJlst, mairie IJlst, fol. 56v.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-06-1816 te Heeg met Grietje Klazes FERWERDA, 24 jaar oud, geboren op 16-06-1792 te Oosthem, dochter van Klaas Eises FERWERDA en Pietje GOSSES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bote Durks JONGSMA (zie III.1).
   2.  m  Klaas Durks JONGSMA, koopman, inlandse kramer, geboren op 05-07-1820 te Oosthem, overleden op 01-08-1883 om 05.00 uur te Boksum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-06-1849 te Wymbritseraddel met Riemke Luitzens SIJTSMA, geboren rond 1827 te Ysbrechtum, dochter van Luitzen Sipkes SIJTSMA en Antje Gerbens WIJNJA.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  v  Pietje Durks JONGSMA, geboren op 05-07-1820 te Oosthem, overleden op 09-10-1875 te Akkrum op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-05-1855 te Wymbritseradeel met Sije Anes ALGRA, 33 jaar oud, geboren op 11-01-1822 te Lollum, zoon van Ane Symons ALGRA en Klaaske Hessels DIJKSTRA, overleden op 05-01-1911 te Akkrum op 88-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 58-jarige leeftijd op 12-12-1880 te Utingeradeel met Jantje Roelfs van der LUIT, geboren rond 1840 te Andel, dochter van Roelf Klazes van der LUIT en Baukje Machiels FOLGERS.}


II.5    Gerben Botes JONGSMA, dagloner, arbeider, geboren op 08-03-1788 te Sijbrandaburen, zoon van Bote JOHANNES (zie I.1) en Geertje DIRKS, gedoopt op 30-03-1788 te Sijbrandaburen c.a. Overleden op 05-08-1861 te IJlst op 73-jarige leeftijd.
1811: Jongsma.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-08-1812 te IJlst met Houkjen Jacobs BAKKER, 21 jaar oud, geboren op 15-09-1790 te IJlst, dochter van Jacob HAUKES en Sjoukjen LAMMERTS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Gerbens JONGSMA (zie III.7).
   2.  m  Bote Gerbens JONGSMA, geboren op 03-09-1815 te IJlst, overleden op 13-10-1823 te IJlst op 8-jarige leeftijd.
   3.  m  Durk Gerbens JONGSMA, geboren op 20-07-1817 te IJlst, overleden op 31-12-1841 te IJlst op 24-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Sjoukjen Gerbens JONGSMA, geboren op 10-03-1821 te IJlst, overleden op 27-12-1871 te Wymbritseradeel op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-09-1848 te Wymbritseradeel met Rink Annes KAMSTRA, geboren rond 1825 te Scharnegoutum, zoon van Anne Foekes KAMSTRA en Aafke Johannes SURINGA.
   5.  m  Bote Gerbens JONGSMA, geboren op 11-02-1824 te IJlst, overleden op 08-10-1842 te IJlst op 18-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  v  Aukjen Gerbens JONGSMA, geboren op 18-02-1827 te IJlst, overleden op 12-11-1859 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1853 te Wonseradeel met Tjerk Hessels WIERSMA, geboren rond 1810 te Oudega (HO), zoon van Hessel Tjerks WIERSMA en Wytske ALBERTS.
   7.  v  Martzen Gerbens JONGSMA, geboren op 18-01-1831 te IJlst, overleden op 19-03-1907 om 13.00 uur te IJlst op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-03-1857 te Wymbritseradeel met Jan Wopkes van der ZEE, 28 jaar oud, boerenknecht, geboren op 01-02-1829 te Uitwellingerga, zoon van Wopke Wietzes van der ZEE en Baukjen Jans van WINDEN, overleden voor 1907.


II.7    Johannes Botes JONGSMA, boerenknecht, geboren op 12-01-1790 te Sijbrandaburen, zoon van Bote JOHANNES (zie I.1) en Geertje DIRKS, gedoopt op 31-01-1790 te Sijbrandaburen c.a. Overleden op 27-03-1845 te IJlst op 55-jarige leeftijd.
1811: Jongsma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1813 te Rauwerderhem met Corneliske Pieters BOERSMA, geboren rond 1793 te Terzool, dochter van Pieter KORNELIS en Antje KORNELIS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Johannes JONGSMA, geboren rond 1814 te Sijbrandaburen, overleden op 06-03-1879 te IJlst.
Gehuwd op 10-06-1838 te IJlst met Rymer Freerks BOOMSMA, geboren rond 1815 te IJlst, zoon van Freerk Simons BOOMSMA en Yttje Nieses OPPEDIJK.
   2.  m  Bote Johannes JONGSMA (zie III.20).
   3.  v  Antje Johannes JONGSMA, geboren op 13-11-1816 te IJlst, overleden op 20-11-1864 te IJlst op 48-jarige leeftijd.
   4.  v  Jeltje Johannes JONGSMA, geboren op 05-11-1819 te IJlst, overleden op 25-01-1890 te IJlst op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-05-1850 te IJlst met Johannes Pieters KAMSTRA, geboren rond 1819 te IJlst, zoon van Pieter Foekes KAMSTRA en Hendrikje JOHANNES.
   5.  m  Pieter Johannes JONGSMA, geboren op 23-05-1822 te IJlst, overleden op 21-10-1823 te IJlst op 1-jarige leeftijd.
   6.  v  Pietertje Johannes JONGSMA, geboren op 09-12-1827 te IJlst, overleden op 23-02-1860 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1851 te Wymbritseradeel met Durk Thomas NIJDAM, geboren rond 1826 te Oosthem, zoon van Thomas Botes NIJDAM en Sjutje Tjeerds de BOER.
   7.  v  Bottje Johannes JONGSMA, geboren op 03-04-1834 te IJlst, overleden op 06-08-1834 te IJlst, 125 dagen oud.
   8.  v  Bottje Johannes JONGSMA, geboren op 08-01-1837 te IJlst, overleden op 12-11-1909 te IJlst op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1864 te Wymbritseradeel met Sjoerd Jans van DIJK, geboren rond 1833 te IJlst, zoon van Jan Beerns van DIJK en Antje Sjoerds LANTING, overleden voor 1909.


III.1    Bote Durks JONGSMA, geboren op 23-06-1817 te Oosthem, zoon van Durk Botes JONGSMA (zie II.3) en Grietje Klazes FERWERDA, overleden op 05-03-1863 te Wymbritseradeel op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1846 te Wymbritseradeel met Lolkjen Jacobs FABER, geboren rond 1824 te Abbega, dochter van Jacob Murks FABER en Geeltje Annes de GROOT.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Botes JONGSMA, geboren op 29-08-1847 te Oosthem, overleden op 27-07-1926 om 02.00 uur te Heeg op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Wymbritseradeel met Lourens Jacobs de BOER, geboren rond 1841 te Noordwolde, zoon van Jacob Jans de BOER en Aaltje Lourens BOSSCHA, overleden voor 1926.


III.7    Jacob Gerbens JONGSMA, timmerman, geboren op 02-06-1813 te IJlst, zoon van Gerben Botes JONGSMA (zie II.5) en Houkjen Jacobs BAKKER, overleden op 13-02-1871 te IJlst op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21-04-1850 te IJlst met Harmina Hendriks PRINS, geboren rond 1824 te Lemmer, dochter van Hendrik Jelles PRINS en Minke Jouwerts STAPERT, overleden op 26-12-1892 te IJlst.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Houkjen Jacobs JONGSMA, geboren op 17-01-1851 te IJlst, overleden op 19-09-1926 om 17.30 uur te IJlst op 75-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Minke Jacobs JONGSMA, geboren op 28-01-1852 te IJlst, overleden op 27-11-1935 te Sneek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 28-10-1898 te Sneek met Marten Siemens BOETJE, geboren rond 1847 te Goïngarijp, zoon van Siemen Pieters BOETJE en Fenne Martens ZIJLSTRA, overleden voor 1935.
   3.  v  Taetske Jacobs JONGSMA, naaister, geboren op 19-02-1853 te IJlst, overleden op 18-08-1883 om 13.00 uur te IJlst op 30-jarige leeftijd, na een ongesteldheid van 7 maanden.
Ongehuwd.
   4.  v  Durkje Jacobs JONGSMA, geboren op 11-06-1854 te IJlst, overleden op 05-07-1916 om 20.00 uur te Terband op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 14-08-1884 te Schoterland met Hendrik Djimmers BIJSEIT, geboren rond 1821 te Bovenknijpe, zoon van Djimmer Feddes BIJSEIT en Antje Lammerts BLAAUW, overleden voor 1901.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 08-06-1901 te Wonseradeel met Jakob Jans HEIDSMA, landbouwer, geboren rond 1851 te Oudeschoot, zoon van Jan Jans HEIDSMA en Jenke Jacobs BROUWER, overleden 00-08-1922 te Nijehaske.
{Hij was eerder gehuwd voor 1900 met Taetske VISSER, overleden voor 1901.}
   5.  v  Antje Jacobs JONGSMA, geboren op 08-02-1855 te IJlst.
   6.  v  Henderika Jacobs JONGSMA, geboren op 19-03-1856 te IJlst, overleden op 27-05-1925 te Hilversum op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1880 te Medemblik met Jacob KWIK, schoenmaker, geboren rond 1852 te Medemblik, zoon van Pieter KWIK en Trijntje ZWART, overleden op 12-10-1907 te Medemblik.
   7.  v  Aukje Jacobs JONGSMA, huishoudster, geboren op 29-08-1857 te IJlst, overleden op 09-10-1936 om 06.30 uur te Veenwouden op 79-jarige leeftijd, in Talma-Rustoord. Begraven te Achlum.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 07-04-1900 te Apeldoorn met Sijmen Piers WESTRA, timmerman, geboren rond 1868, zoon van Pier Sijmons WESTRA, timmerman, en Antje Feddes van der LAAN, overleden op 20-09-1913, begraven te Achlum.
{Hij was eerder gehuwd voor 1899 met Aagjen JONGEMA, overleden voor 1900, begraven te Achlum.}
   8.  m  Gerben Jacobs JONGSMA, geboren op 22-02-1859 te IJlst, overleden op 13-08-1859 te IJlst, 172 dagen oud.
   9.  v  Joukje Jacobs JONGSMA, geboren op 08-01-1861 te IJlst, overleden op 28-09-1940 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd, begraven te Jorwerd.
Gehuwd (1) op 35-jarige leeftijd op 19-12-1896 te Baarderadeel met Kornelis Paulus BLANKSMA, 51 jaar oud, mr. timmerman, geboren op 27-04-1845 te Jorwerd, zoon van Paulus Cornelis BLANKSMA en Marijke Sjoerds BIJLSMA, overleden op 27-02-1912 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, begraven te Jorwerd.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 25-01-1917 te Opsterland met Jacob Klazes van der SCHAAF, geboren rond 1857 te Kimswerd, zoon van Klaas Sierks van der SCHAAF en Jetske Sakes POSTMA, overleden 00-02-1918 te Siegerswoude.
   10.  m  Gerben Jacobs JONGSMA, geboren op 25-08-1862 te IJlst, overleden op 09-10-1862 te IJlst, 45 dagen oud.
   11.  m  Hendrik Jacobs JONGSMA, geboren op 16-09-1863 te IJlst, overleden op 14-10-1875 te IJlst op 12-jarige leeftijd.
   12.  m  Jacob Jacobs JONGSMA, geboren op 12-01-1867 te IJlst, overleden op 25-06-1867 te IJlst, 164 dagen oud.


III.20    Bote Johannes JONGSMA, scheepstimmerman, geboren op 02-08-1815 te IJlst, zoon van Johannes Botes JONGSMA (zie II.7) en Corneliske Pieters BOERSMA, overleden op 20-02-1894 te IJlst op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-09-1844 te IJlst met Trijntje Jans GROENSMA, geboren rond 1815 te IJlst, dochter van Jan Anskes GROENSMA en Meintje Klazes REITSMA, overleden 00-05-1903 te IJlst.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Meintje Botes JONGSMA, geboren op 17-05-1845 te IJlst, overleden op 04-02-1936 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd, na smartelijk, doch met voorbeeldig geduld gedragen lijden. Begraven te Oudeschoot.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1867 te IJlst met Jochem Luitjens WOUDA, 26 jaar oud, geboren op 10-05-1841 te Sintjohannesga, zoon van Luitjen Gerkes WOUDA en Jeltje Jochems HORNVELD, overleden op 27-01-1927 om 04.00 uur te Oranjewoud op 85-jarige leeftijd, begraven te Oudeschoot.
   2.  m  Johannes Botes JONGSMA, scheepstimmerknecht, geboren op 11-10-1847 te IJlst, overleden op 28-10-1911 om 18.30 uur te IJlst op 64-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Jan Botes JONGSMA, schoenmaker, geboren op 28-11-1849 te IJlst, overleden op 08-03-1908 te IJlst op 58-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Corneliske Botes JONGSMA, geboren op 26-11-1852 te IJlst, overleden op 03-05-1936 te IJlst op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1879 te IJlst met Andries Izaaks KRIJTENBURG, geboren rond 1847 te IJlst, zoon van Izaak Gerrits KRIJTENBURG en Sibbeltje Andries RIJPMA, overleden na 1936.
   5.  v  Antje Botes JONGSMA, geboren op 08-02-1855 te IJlst, overleden op 04-11-1916 te Kinderdijk op 61-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte van slechts 5 dagen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-04-1879 te Schoterland met Bauke Taekes van POPTA, 20 jaar oud, boer, evangelist, godsdienst onderwijzer, geboren op 28-06-1858 te IJlst, zoon van Taeke Egberts van POPTA, burgemeester, en Baukje Douwes BOSCHMA, overleden op 18-07-1888 te IJlst op 30-jarige leeftijd, ten huize zijner ouders.
   6.  v  Trijntje Botes JONGSMA, geboren op 02-07-1858 te IJlst, overleden op 01-02-1936 om 14.30 uur te Sneek op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-01-1888 te Wymbritseradeel met Rinse Klazes SIJBRANDI, geboren rond 1843 te Franeker, zoon van Klaas Alberts SIJBRANDI en Corneliske Jans TICHELAAR, overleden voor 1936.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 11520
Web Analytics