Stam Ferwoude

Laatst bijgewerkt: zaterdag 18 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Auke HOITES

 
I.1    Auke HOITES.
Gehuwd op 19-04-1778 te Ferwoude met Yke JANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hoite AUKES, geboren op 25-01-1779 te Ferwoude, gedoopt op 31-01-1779 te Ferwoude c.a. Overleden voor 1782.
   2.  v  Hotske Aukes JONGSMA, geboren op 19-02-1781 te Ferwoude, gedoopt op 04-03-1781 te Ferwoude c.a. Overleden op 13-08-1819 om 04.00 uur te Workum op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd met Andries DEINUM.
   3.  m  Hoite AUKES, geboren op 05-12-1782 te Ferwoude, gedoopt op 25-12-1782 te Ferwoude c.a.
   4.  m  Jan AUKES, geboren op 20-09-1784 te Ferwoude, gedoopt op 03-10-1784 te Ferwoude c.a. Overleden voor 1785.
   5.  m  Jan Aukes JONGSMA (zie II.3).
   6.  v  Joukje Aukes JONGSMA, geboren op 06-09-1788 te Donjeburen onder Ferwoude, gedoopt op 14-09-1788 te Ferwoude, overleden op 05-11-1857 te Wonseradeel op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1813 te Tjerkwerd met Ykele Johannes de BOER, geboren rond 1789, zoon van Johannes HENDRIKS en Hylkje YKELES.
   7.  m  Fokke AUKES, geboren op 03-03-1792 te Ferwoude, gedoopt op 18-03-1792 te Ferwoude c.a.


II.3    Jan Aukes JONGSMA, geboren op 24-12-1786 te Ferwoude, zoon van Auke HOITES (zie I.1) en Yke JANS, gedoopt op 31-12-1786 te Ferwoude c.a. Overleden op 13-12-1824 te Gaast op 37-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Ferwoude, mairie Tjerkwerd, fol. 5.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1812 te Tjerkwerd met Trijntje Tietes de JONG, dienstmaagd, geboren rond 1788, dochter van Tiete EELTJES en Lolkje LOLKES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke Jans JONGSMA (zie III.1).
   2.  m  Tiette Jans JONGSMA (Tjitte) (zie III.3).
   3.  v  Hieke Jans JONGSMA, geboren op 28-03-1819 te Gaast, overleden op 22-11-1885 te Workum op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-11-1850 te Workum met Douwe Aukes van der BAAN, geboren rond 1820 te Workum, zoon van Auke Douwes van der BAAN en Antje Jans ALTONA.
   4.  m  Lolke Jans JONGSMA (zie III.7).


III.1    Auke Jans JONGSMA, geboren op 27-03-1815 te Gaast, zoon van Jan Aukes JONGSMA (zie II.3) en Trijntje Tietes de JONG, dienstmaagd, overleden op 15-03-1860 te Wonseradeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-04-1839 te Wonseradeel met Katharina Huites GROENDIJK, geboren rond 1816 te Workum, dochter van Huite Doekles GROENDIJK en Dirkjen Martinus KASONDER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Aukes JONGSMA, geboren op 18-02-1842 te Wonseradeel, overleden op 05-07-1861 te Workum op 19-jarige leeftijd.
   2.  m  Jan Aukes JONGSMA (zie IV.2).
   3.  v  Trijntje Aukes JONGSMA, geboren op 16-03-1852 te Idsegahuizum.


III.3    Tiette Jans JONGSMA (Tjitte), geboren op 26-09-1816 te Gaast, zoon van Jan Aukes JONGSMA (zie II.3) en Trijntje Tietes de JONG, dienstmaagd, overleden op 03-04-1857 te Wonseradeel op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17-05-1850 te Wonseradeel met Wypkjen Pieters TJAARDSTRA, geboren rond 1821 te Bolsward, dochter van Pieter Binnerts TJAARDSTRA, hovenier, en Hinke Jacobs van der HELM.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Tiettes JONGSMA, geboren op 15-03-1852 te Idsegahuizum, overleden op 21-03-1934 om 11.00 uur te Idsegahuizum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1874 te Wonseradeel met Hotze Romkes RUSTICUS, geboren rond 1843 te Wolsum, zoon van Romke Jacobs RUSTICUS en Jetske Tjisses DIJKSTRA, overleden voor 1934.
   2.  m  Pieter Tiettes JONGSMA (zie IV.7).


III.7    Lolke Jans JONGSMA, geboren op 24-09-1822 te Gaast, zoon van Jan Aukes JONGSMA (zie II.3) en Trijntje Tietes de JONG, dienstmaagd, overleden op 02-04-1875 te Wonseradeel op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-05-1844 te Wonseradeel met Saakjen Andries KLEIN, geboren rond 1819 te Makkum, dochter van Andries Pieters KLEIN en Fokeltje Durks de VRIES.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 12-11-1863 te Wonseradeel met Sjieuwke Riemers van RING, geboren rond 1831 te Gaast, dochter van Riemer Tjeerds van RING en Baukje Allerts de JONG.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Jan Lolkes JONGSMA (zie IV.9).
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 08-06-1866 te Wonseradeel, overleden op 08-06-1866 te Wonseradeel, 0 dagen oud.
   3.  m  Lvl. kind, geboren op 03-01-1869 te Wonseradeel, overleden op 03-01-1869 te Wonseradeel, 0 dagen oud.
   4.  m  Lvl. kind, geboren op 23-05-1873 te Wonseradeel, overleden op 23-05-1873 te Wonseradeel, 0 dagen oud.


IV.2    Jan Aukes JONGSMA, wegwerker, arbeider, dorpsreiniger, geboren op 30-01-1849 te Ferwoude, zoon van Auke Jans JONGSMA (zie III.1) en Katharina Huites GROENDIJK, overleden op 26-08-1926 om 00.30 uur te Ferwoude op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1876 te Wonseradeel met Geertje Jetzes RIENSTRA, geboren rond 1849 te Hindeloopen, dochter van Jetze Klazes RIENSTRA en Foekje Peekes HOEKSTRA, overleden op 07-06-1940 te Hasselt (Ov), na een korte ongesteldheid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. kind, geboren op 09-04-1877 te Wonseradeel, overleden op 09-04-1877 te Wonseradeel, 0 dagen oud.
   2.  v  Trijntje Jans JONGSMA, geboren op 13-03-1879 te Ferwoude, overleden op 28-01-1937 te Workum op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-11-1902 te Workum met Klaas Jarigs HENDRIKSMA, geboren rond 1869 te Workum, zoon van Jarig HENDRIKSMA en Elske KLAZES, overleden 00-03-1951 te Sneek.
   3.  m  Jetze Jans JONGSMA, melkontvanger stoomzuivelfabriek, huisknecht, geboren op 29-05-1886 te Ferwoude.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-03-1918 te Blokzijl met Hendrikje van der VEGT, geboren rond 1891 te Blokzijl, dochter van Willem van der VEGT, arbeider, en Aartje de JONGE, overleden op 12-12-1955 te Hasselt (Ov).
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


IV.7    Pieter Tiettes JONGSMA, schipper, geboren op 22-12-1856 te Idsegahuizum, zoon van Tiette Jans JONGSMA (Tjitte) (zie III.3) en Wypkjen Pieters TJAARDSTRA, overleden op 20-02-1945 om 21.15 uur te Makkum op 88-jarige leeftijd.
Algemeen Politieblad, 1884:
Gesignaleerde personen:
Jongsma, Pieter, zeeman te Makkum.
Is bij vonnis van het Kantongerecht te Schiedam, dd. 19 Dec. 1883, bij verstek veroordeeld tot eene geldboete van f. 5,50 subsidair 1 dag gevangenisstraf.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Wonseradeel met Jeltje Jelles REINSMA, 28 jaar oud, geboren op 29-11-1855 te Wons, dochter van Jelle Reins REINSMA, schipper, en Ymkje Fokkes POELSTRA, overleden op 25-01-1936 te Makkum op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wypkjen Pieters JONGSMA, geboren op 14-08-1885 te Makkum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-05-1918 te Ferwerderadeel met Fokke Sjoerds POSTMA, fabrieksarbeider, geboren rond 1885 te Hallum, zoon van Sjoerd Jacobs POSTMA en Ytje Hendriks de WITH.
   2.  v  Ymkje Pieters JONGSMA, geboren op 26-09-1887 te Makkum, overleden voor 1961.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-11-1909 te Bolsward met Geert Gerrits de JONG, 21 jaar oud, geboren op 19-07-1888 te Bolsward, zoon van Gerrit de JONG en Durkje de BOER, overleden 00-06-1961 te Sneek.
   3.  v  Hinke Pieters JONGSMA, geboren op 11-10-1889 te Makkum, overleden op 12-02-1976 te Makkum op 86-jarige leeftijd, begraven te Makkum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-12-1910 te Wonseradeel met Hille Sytzes van der KOOY, 23 jaar oud, geboren op 13-07-1887 te Metslawier, zoon van Sytze van der KOOY en Doetje de HAAN, overleden op 27-01-1967 te Makkum op 79-jarige leeftijd, na een langdurig gedragen lijden. Begraven op 31-01-1967 te Makkum.
   4.  v  Fokje Pieters JONGSMA, geboren op 21-08-1892 te Makkum, overleden 00-05-1975 te Makkum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1918 te Wonseradeel met Jarig Arjens ZIJLSTRA, geboren rond 1892 te Makkum, zoon van Arjen ZIJLSTRA en Hiltje BLOM, overleden voor 1975.


IV.9    Jan Lolkes JONGSMA, arbeider, geboren op 28-10-1864 te Ferwoude, zoon van Lolke Jans JONGSMA (zie III.7) en Sjieuwke Riemers van RING, overleden op 20-09-1917 om 12.00 uur te Makkum op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1887 te Wonseradeel met Trijntje Joukes FEENSTRA, geboren rond 1866 te IJlst, dochter van Jouke FEENSTRA, timmerman, en Hittje KOOPMANS, overleden na 1917.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sieuwke Jans JONGSMA, geboren op 08-01-1888 te Ferwoude, overleden op 17-02-1966 te Tzum op 78-jarige leeftijd, in het Rusthuis. Begraven op 21-02-1966 te Tzum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1909 te Franekeradeel met Jan Sybolts DROOGSMA, 25 jaar oud, koopman, geboren op 10-03-1884 te Edens, zoon van Sybolt Joukes DROOGSMA en Antje Jans GORTER, overleden op 05-02-1976 te Tzum op 91-jarige leeftijd, begraven te Tzum.
   2.  m  Jouke Jans JONGSMA (zie V.15).
   3.  v  Hittje Jans JONGSMA, geboren op 02-01-1896 te Ferwoude, overleden op 07-03-1985 op 89-jarige leeftijd, begraven te Workum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1920 te Workum met Ype Martens de JONG, 24 jaar oud, geboren op 16-07-1895 te Workum, zoon van Marten de JONG en Tjitske de JONG, overleden op 10-05-1985 op 89-jarige leeftijd, begraven te Workum.
   4.  m  Lolke JONGSMA (zie V.19).


V.15    Jouke Jans JONGSMA, geboren op 01-12-1890 te Ferwoude, zoon van Jan Lolkes JONGSMA (zie IV.9) en Trijntje Joukes FEENSTRA, overleden op 14-09-1964 te Sneek op 73-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1964 te Tzum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1913 te Hemelumer Oldeferd met Afke Sipkes de JONG, geboren rond 1894 te Koudum, dochter van Sipke de JONG en Pietertje DIJKSTRA, overleden op 08-01-1964 te Leeuwarden, in het Diaconessenhuis. Begraven op 11-01-1964 te Tzum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pietertje JONGSMA, geboren op 26-05-1917 te Parrega, overleden op 18-01-2009 te Tzum op 91-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 23-01-2009 te Tzum.
Gehuwd 00-07-1941 te Franekeradeel met Kornelis (Kees) GILLEBAARDT, geboren op 02-05-1916, zoon van Andreas Jans GILLEBAARDT en Wapke Kornelis TJILSERDA, overleden op 28-10-1997 te Franeker op 81-jarige leeftijd, begraven op 01-11-1997 te Tzum.


V.19    Lolke JONGSMA, schipper, winkelier, geboren op 20-10-1901 te Ferwoude, zoon van Jan Lolkes JONGSMA (zie IV.9) en Trijntje Joukes FEENSTRA, overleden op 14-06-1968 te Elahuizen op 66-jarige leeftijd, begraven op 18-06-1968 te Elahuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1929 te Hemelumer Oldeferd met IJmkje IJPENGA, 26 jaar oud, geboren op 02-03-1903 te Nijega (HO), dochter van Hidde IJPENGA, winkelier, en Leentje KOOIKER, overleden op 23-10-1979 te Sneek op 76-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 27-10-1979 te Elahuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren 00-00-1939 te Nijega (HO).
Ongehuwd.
   2.  m  Hidde Leo JONGSMA (zie VI.4).


VI.4    Hidde Leo JONGSMA, geboren op 09-03-1946 te Elahuizen, zoon van Lolke JONGSMA (zie V.19) en IJmkje IJPENGA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-06-1978, gescheiden 00-00-2008 van Josefine (Fien) KEULERS, geboren op 09-07-1944 te Geleen, dochter van Frans KEULERS en Mien WETZELS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rebecca (Beccy) JONGSMA, geboren op 31-07-1980 te Haarlem.
Gehuwd, gescheiden van Ben JILALI, geboren te Tetuan (Marokko).
   2.  m  Lukas (Luuk) JONGSMA (zie VII.3).


VII.3    Lukas (Luuk) JONGSMA, geboren op 09-03-1983, zoon van Hidde Leo JONGSMA (zie VI.4) en Josefine (Fien) KEULERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-09-2012 met Gabriella NAGY, 31 jaar oud, geboren op 04-06-1981 te Hongarije.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Debbie Lola JONGSMA, geboren op 17-01-2014 te Miskolc (Hongarije).

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 8899
Web Analytics