Stam Beetsterzwaag

Laatst bijgewerkt: zaterdag 25 april 2020 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Jan GEERTS

 
I.1    Jan GEERTS, boer, geboren ca. 1700 te Beets, zoon van Geert JANS, boer, en N.N. Overleden 1783-1784 te Beets.
Hij woonde 1738-1748 op de boerderij van zijn overleden schoonvader Tjibbe Sjoerds. Quotisatie 1749: Jan Geerts, een arme boer, die zijn crediteuren niet kan betalen. Zij kinderen namen in 1811 diverse familienamen aan. Volgens overlevering ligt dat aan het feit dat men ruzie had over geld (hooiersgeld).
Gehuwd (1) 00-00-1726 te Beets met Aukje TJIBBES, geboren ca. 1707, dochter van Tjibbe SJOERDS, boer, en Joukjen WYTZES, overleden voor 1736.
Gehuwd (2) 00-05-1735 te Beets met Tjitske JACOBS, overleden 1780-1781 te Beets.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Geert JANS, geboren rond 1726, overleden jong.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Jacob JANS, geboren ca. 1736.
Zijn huwelijk bleef kinderloos.
   3.  m  Durk Jans BETHLEHEM, geboren rond 1738 om 04.00 uur te Beets, in huis nr. 16. Belijdenis: 14-11-1796 te Beetsterzwaag. Overleden op 17-03-1814 te Beetsterzwaag.
16-12-1811: behoudt de naam Bethlehem, Beetsterzwaag. Hij heeft waarschijnlijk vanaf het huwelijk tot het overlijden op het boerderijtje "Bethlehem" (groot 7½ ha.) te Beetsterzwaag nr. 16 gewoond.
Gehuwd op 15-05-1763 te Beetsterzwaag met Grietje HAIJES, geboren 00-00-1741 te Olterterp, dochter van Haije DURKS en Elske GEERTS, overleden op 14-06-1820 om 16.00 uur te Beetsterzwaag, in huis nr. 16.
   4.  m  Sytze Jans GEERTSMA, geboren rond 1741 te Beets (gezindte: Doopsgezind), overleden op 25-10-1813 te Lippenhuizen.
1811: Geertsema, Lippenhuizen, Mairie Lippenhuizen, fol. 65.
Gehuwd (1) op 30-04-1770 te Beetsterzwaag met Antje TJIBBES, overleden ca. 1784.
Gehuwd (2) op 03-02-1786 te Beetsterzwaag met Aukje JEENS (Akke).
   5.  m  Andries Jans TEIJEMA, geboren ca. 1750 te Beetsterzwaag.
1811: Teyema, Beetsterzwaag, Mairie Beetsterzwaag, fol. 7.
Gehuwd op 25-05-1779 te Beetsterzwaag met Tjerkje SJOERDS, 27 jaar oud, geboren op 04-09-1751 te Beetsterzwaag, dochter van Sjoerd TEIJES, wagenmaker, en Elisabeth HAIJES (Lyske), gedoopt op 17-10-1751 te Beets c.a.
   6.  m  Sjouke Jans GEERTSMA, arbeider, huisman, geboren rond 1754 te Beetsterzwaag, overleden op 10-12-1816 te Beetsterzwaag.
1811: Geertsema, Beetsterzwaag, Mairie Beetsterzwaag, fol. 19v.
Gehuwd op 04-05-1777 te Beetsterzwaag met Antje JANS, 22 jaar oud, dochter van Jan MARTENS en Akke ANDRIES, gedoopt op 27-10-1754 te Gorredijk, overleden op 13-06-1840 te Beetsterzwaag op 85-jarige leeftijd.
Mogelijk dochter van Jan Martens.
   7.  m  Anne Jans JONGSMA (zie II.1).


II.1    Anne Jans JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren rond 1758 te Beetsterzwaag, zoon van Jan GEERTS (zie I.1) en Tjitske JACOBS, overleden op 11-10-1826 te Beetsterzwaag.
1811: Jongsma, Beetsterzwaag, Mairie Beetsterzwaag.
Gehuwd op 06-06-1784 te Beets met Trijntje ANNES, geboren rond 1781 te Nijega, dochter van Anne SIPKES en Aukjen WOLTERS, overleden op 17-12-1841 te Opsterland.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tjitske Annes JONGSMA, geboren op 28-04-1787 te Beetsterzwaag, gedoopt op 07-06-1787 te Beets c.a. Overleden op 08-06-1864 te Beetsterzwaag op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1818 te Opsterland met Metze Klazes KLAZEMA, 31 jaar oud, arbeider, geboren op 25-08-1786 te Beets, zoon van Klaas HENDRIKS, slager, en Akke JANS, gedoopt op 24-09-1786 te Beets c.a. Overleden op 14-08-1858 te Opsterland op 71-jarige leeftijd.
   2.  m  Jan Annes JONGSMA (zie III.3).
   3.  v  Akke Annes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 08-03-1794 te Beetsterzwaag, gedoopt op 06-04-1794, overleden op 22-03-1880 om 18.00 uur te Terwispel op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-09-1819 te Opsterland met Marten Gerrits BAKKER, turfmaker, veenbaas, geboren rond 1790 te Sintjohannesga, zoon van Gerrit Idzes BAKKER en Grietje BERENDS.
{Hij was eerder gehuwd op 09-10-1813 te Gorredijk met Grietje Arends van den BERG, geboren ca. 1795 te Sintjohannesga, dochter van Arend Hendriks van den BERG (Arien), schipper, arbeider, visser, en Hendrikje Jans KETELLAPPER, overleden op 27-01-1818 te Terwispel.}
   4.  m  Hendrik Annes JONGSMA (zie III.7).
   5.  v  Sytske Annes JONGSMA, naaister, geboren 00-00-1801 te Beetsterzwaag, overleden op 25-05-1862 te Opsterland.
Gehuwd op 13-05-1826 te Opsterland met Sipke Pieters VOGELZANG, opziener der jacht, geboren rond 1798 te Elsloo, zoon van Pieter Meinderts VOGELZANG, commies, en Baukjen HYLKES, overleden op 28-03-1850 te Beetsterzwaag.


III.3    Jan Annes JONGSMA, boer, geboren op 16-12-1790 te Beetsterzwaag, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie II.1) en Trijntje ANNES, gedoopt op 16-01-1791, overleden op 23-03-1862 te Opsterland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-05-1819 te Opsterland met Wytske Jelkes GAASTRA (de Boer), 25 jaar oud, geboren op 26-04-1794 te Boornbergum, dochter van Jelke Gosses GAASTRA (van der Gaast) en Janke ATZES, gedoopt op 22-03-1795 te Boornbergum, overleden op 13-04-1862 te Beetsterzwaag op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Jans JONGSMA, geboren op 25-05-1815 te Beets, overleden voor 1820 te Beets.
   2.  m  Anne Jans JONGSMA (zie IV.2).
   3.  m  Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4).
   4.  v  Trijntje Jans JONGSMA, boerin, geboren op 09-09-1824 te Kortehemmen, overleden op 12-11-1914 te Beetsterzwaag op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 14-05-1859 te Opsterland met Eize Annes HARMSMA, 37 jaar oud, veehouder, geboren op 31-10-1821 om 13.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Anne Rinses HARMSMA en Trijntje Jeens BRUINSMA, overleden op 09-10-1870 te Beetsterzwaag op 48-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1847, gescheiden na 11 jaar op 02-09-1858 van Grietje Sierds MEESTRA.}
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 12-05-1876 te Opsterland met Wiebe Sierds MULDER, boer, geboren rond 1827 te Kortehemmen, zoon van Sierd Hendriks MULDER, boer, en Sjeuke Wiebes RINSEMA.
{Hij was eerder gehuwd voor 1875 met Richtje Fokkes DIJKEMA, overleden voor 1876.}
   5.  m  Hendrik Jans JONGSMA, geboren op 31-03-1828 te Kortehemmen, overleden op 20-11-1829 te Kortehemmen op 1-jarige leeftijd.
   6.  m  Hendrik Jans JONGSMA (zie IV.10).
   7.  v  Janke Jans JONGSMA, geboren op 29-12-1834 te Beetsterzwaag, overleden op 05-06-1925 om 16.00 uur te Bakkeveen op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1860 te Opsterland met Roel Roels de JONG, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 23-10-1834 te Terwispel, zoon van Roel Roels de JONG, boer, en Wytske Hendriks WOUDSMA, overleden op 04-05-1914 om 23.00 uur te Siegerswoude op 79-jarige leeftijd, begraven te Bakkeveen.


III.7    Hendrik Annes JONGSMA, koopman, slager, koemelker, geboren op 27-11-1795 te Beetsterzwaag, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie II.1) en Trijntje ANNES, gedoopt op 17-01-1796, overleden op 23-02-1857 te Oldeboorn op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-12-1828 te Utingeradeel met Grietje Geerts BETHLEHEM, 26 jaar oud, geboren op 16-12-1801 te Oldeboorn, dochter van Geert Durks BETHLEHEM en Tettje Hodzes HOFSTRA, overleden op 12-06-1886 te Oldeboorn op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert Hendriks JONGSMA (zie IV.14).
   2.  v  Trijntje Hendriks JONGSMA, geboren op 27-06-1833 te Oldeboorn, overleden op 03-01-1849 te Oldeboorn op 15-jarige leeftijd.
   3.  m  Anne Hendriks JONGSMA, geboren op 27-06-1833 te Oldeboorn, overleden op 24-08-1834 te Oldeboorn op 1-jarige leeftijd.
   4.  m  Anne Hendriks JONGSMA (zie IV.18).
   5.  v  Tettje Hendriks JONGSMA (zie IV.22).
   6.  v  Tjitske Hendriks JONGSMA, geboren op 19-07-1841 te Oldeboorn, overleden op 04-05-1910 te Oldeboorn op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1866 te Utingeradeel met Foeke Heeres GORTER, geboren rond 1838 te Joure, zoon van Heere Jans GORTER en Joukjen Jans BIJLSMA, overleden voor 1910.
   7.  v  Akke Hendriks JONGSMA, geboren op 14-10-1844 te Oldeboorn, overleden op 22-08-1905 te Oldeboorn op 60-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Oldeboorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1872 te Utingeradeel met Bernardus Teatses HOLTROP, 24 jaar oud, winkelier, geboren op 05-03-1848 te Terwispel, zoon van Teatse Bernardus HOLTROP, arbeider, en Trijntje Gerrits van der WAL, arbeidster, overleden op 16-01-1931 te Oldeboorn op 82-jarige leeftijd, begraven te Oldeboorn.


IV.2    Anne Jans JONGSMA, boerenknecht, landbouwer, geboren op 15-02-1820 te Beets, zoon van Jan Annes JONGSMA (zie III.3) en Wytske Jelkes GAASTRA (de Boer), overleden op 17-06-1892 te Boornbergum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-03-1847 te Opsterland met Antje Haaijes HAISMA, 19 jaar oud, geboren op 06-06-1827 om 19.00 uur te Beetsterzwaag, dochter van Haaije Binnes HAISMA, boer, en Fokjen Harkes de GROOT, overleden op 19-03-1903 om 22.30 uur te Olterterp op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fokjen Annes JONGSMA, geboren op 17-03-1847 om 05.00 uur te Beetsterzwaag, overleden op 14-07-1920 op 73-jarige leeftijd, begraven te Douglas Co., SD (USA).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-05-1870 te Opsterland met Hendrik Jans VEENSTRA, 36 jaar oud, boerenknecht, geboren op 04-08-1833 te Drachten, zoon van Jan Hendriks VEENSTRA, arbeider, en Tietje IJsbrands van DIJK, overleden op 11-02-1875 te Beetsterzwaag op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 28-12-1878 te Opsterland met Jogchum Jans MAAS, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 14-02-1842 te Noorder Drachten, zoon van Jan Jogchums MAAS, arbeider, boer, en Loltje Nanes BENEDICTUS, overleden op 09-09-1904 te USA op 62-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1870 te Smallingerland met Grietje Jaspers VISSER, 22 jaar oud, geboren op 28-02-1848 te Opeinde, dochter van Jasper Roels VISSER en Jeenke Binnes BRUINSMA.}
   2.  v  Wytske Annes JONGSMA, geboren op 08-11-1849 om 11.30 uur te Beetsterzwaag, overleden op 06-12-1915 te Boornbergum op 66-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1874 te Smallingerland met Marcus Popkes POPKEMA, 23 jaar oud, arbeider, koemelker, geboren op 29-06-1850 te Kortehemmen, zoon van Popke Geerts POPKEMA en Janke Hielkes POSTHUMUS, dienstmeid, overleden op 20-03-1919 te Boornbergum op 68-jarige leeftijd, na een ongesteldheid van twee dagen.
   3.  m  Jan Annes JONGSMA (zie V.6).
   4.  m  Haije Annes JONGSMA (zie V.8).
   5.  m  Jelke Annes JONGSMA (zie V.10).
   6.  v  Janke Annes JONGSMA, geboren op 06-09-1861 om 14.00 uur te Beetsterzwaag, overleden op 07-07-1944 te Assen op 82-jarige leeftijd, begraven te Assen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1884 te Smallingerland met Berend Ibeles BODZINGA, 25 jaar oud, kuiper, geboren op 03-07-1858 te Lippenhuizen, zoon van Ibele Berends BODZINGA en Antje Melles van der WAL, overleden op 27-05-1940 te Assen op 81-jarige leeftijd, na een kortstondig lijden. Begraven op 30-05-1940 te Assen.
   7.  v  Wikjen Annes JONGSMA, geboren op 20-03-1865 om 14.00 uur te Kortehemmen, overleden op 26-03-1931 te Boornbergum op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-07-1887 te Smallingerland met Hans Willems van der WAL, 24 jaar oud, boer, geboren op 27-02-1863 te Boornbergum, zoon van Wiebren Hiddes van der WAL en Sjoukje Hanzes GERMERAAD, boerin, overleden op 16-09-1942 te Boornbergum op 79-jarige leeftijd.
   8.  m  Binne Annes JONGSMA (zie V.16).
   9.  v  Catharina Annes JONGSMA, geboren op 29-08-1870 om 21.00 uur te Kortehemmen, overleden op 29-09-1870 te Kortehemmen, 31 dagen oud.


IV.4    Jelke Jans JONGSMA, arbeider, boer, koemelker, landbouwer, geboren op 15-02-1822 te Kortehemmen, zoon van Jan Annes JONGSMA (zie III.3) en Wytske Jelkes GAASTRA (de Boer), overleden op 28-04-1900 te Opsterland op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1852 te Opsterland met Sytske Hendriks HARMSMA, 22 jaar oud, geboren op 29-09-1829 te Beets, dochter van Hendrik Rinses HARMSMA, boer, en Gaaitske Hendriks van der MEULEN (Meijerhof), boerin, overleden op 30-04-1900 op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jelkes JONGSMA (zie V.19).
   2.  v  Gaitske Jelkes JONGSMA (zie V.23).
   3.  m  Hendrik Jelkes JONGSMA (zie V.25).
   4.  m  Anne Jelkes JONGSMA (zie V.27).
   5.  v  Wytske Jelkes JONGSMA, naaister, geboren op 10-08-1864 te Beetsterzwaag, overleden op 07-02-1940 te Sneek op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-10-1893 te Opsterland met Tjitze Jacobs HUITEMA, commies-verificateur rijksbelastingen en scheepsmeter voor binnenvaarten, geboren rond 1864 te Winsum, zoon van Jacob Tjitzes HUITEMA, koopman, en Jeltje Sytzes TERPSTRA, overleden op 05-12-1909 te Sneek.
   6.  m  Rinze Jelkes JONGSMA (zie V.31).


IV.10    Hendrik Jans JONGSMA, landbouwer, geboren op 16-02-1831 te Kortehemmen, zoon van Jan Annes JONGSMA (zie III.3) en Wytske Jelkes GAASTRA (de Boer), overleden op 01-02-1912 te Beetsterzwaag op 80-jarige leeftijd.
Vonnis arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 11-05-1882:
J.P. van der W., boerenknecht te Ureterp, wegens diefstal van 2 dubbeltjes, ten nadele van de zoon Haaije van zijn meester H.J. Jongsma te Beetsterzwaag, tot 1 maand cell. gevangenisstraf.
Bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant d.d. 15-05-1882.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1858 te Opsterland met Janke Haaijes HAISMA, 21 jaar oud, geboren op 22-05-1836 om 07.30 uur te Beetsterzwaag, dochter van Haaije Binnes HAISMA, boer, en Fokjen Harkes de GROOT, overleden op 02-12-1897 te Beetsterzwaag op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Hendriks JONGSMA (zie V.33).
   2.  v  Fokje Hendriks JONGSMA, geboren op 16-04-1860 om 03.00 uur te Beetsterzwaag, overleden op 03-12-1938 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Beets.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1882 te Opsterland met Tjeerd Alles BUURSMA, 25 jaar oud, boer, geboren op 02-06-1856 om 06.00 uur te Beets, zoon van Alle Tjeerds BUURSMA en Trijntje Oedzes de JONG, boerin, overleden op 09-01-1937 te Drachten op 80-jarige leeftijd, begraven te Beets.
   3.  m  Wietske Hendriks JONGSMA, geboren op 08-01-1862 om 06.00 uur te Beetsterzwaag, overleden op 29-05-1862 te Beetsterzwaag, 141 dagen oud.
   4.  m  Haije Hendriks JONGSMA, geboren op 26-01-1863 om 18.30 uur te Beetsterzwaag, overleden op 27-01-1863 te Beetsterzwaag, 1 dag oud.
   5.  m  Haaije Hendriks JONGSMA (zie V.39).
   6.  m  Lvl. kind, geboren op 13-02-1866 te Opsterland, overleden op 13-02-1866 te Opsterland, 0 dagen oud.
   7.  m  Lvl. kind, geboren op 20-03-1867 te Opsterland, overleden op 20-03-1867 te Opsterland, 0 dagen oud.
   8.  v  Wietske Hendriks JONGSMA, geboren op 17-07-1868 om 17.00 uur te Beetsterzwaag, overleden op 03-08-1929 te Beetsterzwaag op 61-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-06-1890 te Opsterland met Gerk Durks SCHROOR, 24 jaar oud, postbeambte, geboren op 12-01-1866 om 12.30 uur te Beetsterzwaag, zoon van Durk Geerts SCHROOR en Engeltje Annes FABER, overleden op 13-01-1941 te Beetsterzwaag op 75-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.
   9.  m  Binne Hendriks JONGSMA (zie V.44).
   10.  m  Anne Hendriks JONGSMA, veehouder, geboren op 30-04-1873 om 08.30 uur te Beetsterzwaag, overleden op 14-05-1960 te Beetsterzwaag op 87-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1960 te Beetsterzwaag.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-05-1896 te Opsterland met Sijke Jans van der VEEN, 23 jaar oud, geboren op 08-01-1873 te Tietjerk, dochter van Jan Halbes van der VEEN, landbouwer, en Elisabeth Sikkes JONGSMA (Lysbert), landbouwerse, overleden op 08-04-1947 te Beetsterzwaag op 74-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzwaag.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
Gehuwd (2) op 74-jarige leeftijd op 13-04-1948 te Opsterland met Dirkje HELLINGA, 67 jaar oud, geboren op 11-10-1880 te Rinsumageest, overleden op 24-02-1971 te Dokkum op 90-jarige leeftijd.


IV.14    Geert Hendriks JONGSMA, machinist, geboren op 12-08-1830 te Oldeboorn, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie III.7) en Grietje Geerts BETHLEHEM, overleden op 20-09-1900 te Snikzwaag op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-05-1865 te Utingeradeel met Ankje Folkerts BOSMA, 26 jaar oud, geboren op 15-02-1839 te Suameer, dochter van Folkert Jacobs BOSMA, arbeider, en Petronella Arends van BLOEMEN (Gezina), overleden op 14-06-1915 te Joure op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Geerts JONGSMA, geboren op 06-06-1868 te Snikzwaag, overleden op 30-01-1955 om 10.30 uur te Rijswijk op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-08-1890 te 's-Gravenhage met Joannes ARDON, 34 jaar oud, arbeider, trambestuurder HTM, geboren op 29-11-1855 te Maastricht, zoon van Joannes ARDON en Maria Anna DISTELVEI (gezindte: RK), overleden op 26-05-1924 te 's-Gravenhage op 68-jarige leeftijd.
   2.  m  Folkert Geerts JONGSMA (Volkert) (zie V.51).
   3.  m  Hendrik Geerts JONGSMA (zie V.53).
   4.  m  Jacob Geerts JONGSMA, geboren op 06-09-1873 te Snikzwaag, overleden op 19-04-1881 om 09.30 uur op 7-jarige leeftijd.
   5.  v  Gezina Geerts JONGSMA, geboren op 26-02-1877 te Snikzwaag, overleden op 25-03-1919 te Nijega (D) op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Haskerland met Auke Jans van der MOLEN, 24 jaar oud, geboren op 13-11-1879 te Rotsterhaule, zoon van Jan Geerts van der MOLEN en Jantje Aukes SCHAAFSMA, overleden op 19-10-1955 te Scharsterbrug op 75-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 29-07-1921 te Doniawerstal met Tjitske LAANSTRA, 20 jaar oud, geboren op 27-09-1900 te Surhuizum, dochter van Johannes Geerts LAANSTRA, arbeider, en Janke Hendriks KOOISTRA, overleden op 15-11-1977 te Wolvega op 77-jarige leeftijd.}
   6.  v  Trijntje Geerts JONGSMA, geboren op 21-09-1879 te Snikzwaag, overleden op 09-03-1944 te Oranjewoud op 64-jarige leeftijd, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden. Begraven te Heerenveen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-08-1899 te Schoterland met Jacob Klazes BEENEN, 27 jaar oud, geboren op 01-04-1872 te Oudeschoot, zoon van Klaas Hendriks BEENEN en Antje Jacobs de VRIES, overleden op 20-03-1959 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, begraven te Heerenveen.
   7.  v  Johanna Geerts JONGSMA, geboren op 25-12-1887 te Amsterdam.


IV.18    Anne Hendriks JONGSMA, werkman, arbeider, geboren op 12-12-1834 te Oldeboorn, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie III.7) en Grietje Geerts BETHLEHEM, overleden op 14-05-1899 te Utingeradeel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-05-1860 te Utingeradeel met Trijntje Lieuwes PEL, 22 jaar oud, geboren op 21-07-1837 te Boornbergum, dochter van Lieuwe Jacobs PEL, boerenknecht, landbouwer, koemelker, en Leentje Jans KNOBBE (Knol), dienstmeid, koemelkerse, overleden op 19-07-1866 te Oldeboorn op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 16-05-1873 te Utingeradeel met Jeltje Everts BIJLSMA, geboren rond 1841 te Oldeboorn, dochter van Evert Everts BIJLSMA en Minke Haijes HEMMINGA, overleden op 05-01-1925 te Oldeboorn.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Leentje Annes JONGSMA, geboren op 19-04-1861 te Oldeboorn, overleden op 20-03-1937 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-02-1887 te Utingeradeel met Jan Jelles de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 19-07-1860 te Akkrum, zoon van Jelle Klazes de VRIES en Geertruida Louisa van der VEGT, overleden op 20-02-1918 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd.
   2.  m  Hendrik Annes JONGSMA (zie V.63).
   3.  v  Grietje Annes JONGSMA, dameskleermaakster, geboren op 25-09-1865 te Oldeboorn, overleden op 01-04-1940 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-04-1940 te Velsen.
Ongehuwd.


IV.22    Tettje Hendriks JONGSMA, geboren op 25-06-1837 te Oldeboorn, dochter van Hendrik Annes JONGSMA (zie III.7) en Grietje Geerts BETHLEHEM, overleden op 25-11-1895 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
Waarschuwing.
Geen Crediet te verlenen of goederen af te geven aan mijn vrouw Tetje Hendrieks Schoonheim, geboren Jongsma, zich ook voorgevende weduwe; daar zij mij op 26 dezer kwaadwillig heeft verlaten. Cornelis Schoonheim.
Bron: Rotterdamsch nieuwsblad d.d. 30-06-1894.
Samenwonend (1) rond 1865 met N.N.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 01-12-1871 te Woerden met Cornelis SCHOONHEIM, geboren rond 1846 te Utrecht, zoon van Cornelis SCHOONHEIM en Gerardina ZWAANSWIJK, overleden op 29-05-1922 te Rotterdam.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Hendrik JONGSMA (zie V.66).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Cornelis SCHOONHEIM, geboren op 05-04-1870 te Rotterdam.
   3.  v  Gerardina SCHOONHEIM, geboren op 10-01-1872 te Rotterdam.
   4.  v  Margaretha SCHOONHEIM, geboren op 15-01-1874 te Rotterdam.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 08-04-1891 te Rotterdam met Marinus van der STOEP, 18 jaar oud, geboren op 01-06-1872 te Poortugaal, zoon van Jacob van der STOEP en Janna VISSER.
   5.  m  Rijk Pieter SCHOONHEIM, geboren op 31-01-1876 te Rotterdam.
   6.  m  Jan SCHOONHEIM, geboren op 21-09-1877 te Rotterdam, overleden op 06-09-1950 te Zutphen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aaltjen BLOEMENDAAL.
   7.  m  Jacobus SCHOONHEIM, geboren op 18-08-1879 te Rotterdam, overleden op 13-02-1880 te Rotterdam, 179 dagen oud.


V.6    Jan Annes JONGSMA, landbouwer, armvader, winkelier, zuivelfabrieksarbeider, geboren op 04-04-1853 om 11.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie IV.2) en Antje Haaijes HAISMA, overleden op 05-12-1911 om 03.30 uur te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1878 te Smallingerland met Wytske Hotzes TALHOUT, 22 jaar oud, geboren op 11-05-1855 te Hardegarijp, dochter van Hotze Sikkes TALHOUT, boer, en Jantje Tjeerds BUURSMA, overleden op 25-11-1907 te Langezwaag op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Jans JONGSMA (zie VI.1).


V.8    Haije Annes JONGSMA, arbeider, veehouder, landbouwer, geboren op 04-01-1856 om 20.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie IV.2) en Antje Haaijes HAISMA, overleden op 07-03-1943 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd, begraven te Langezwaag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1883 te Smallingerland met Carolina Wiebrens van der WAL, 23 jaar oud, geboren op 23-06-1859 te Boornbergum, dochter van Wiebren Hiddes van der WAL en Sjoukje Hanzes GERMERAAD, boerin, overleden op 30-04-1938 te Langezwaag op 78-jarige leeftijd, begraven te Langezwaag.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Haijes JONGSMA, onderwijzeres te Luxwoude (1903-1913), geboren op 03-02-1884 te Kortehemmen, overleden op 02-01-1963 te Sneek op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-07-1913 te Opsterland met Jogchum Sytzes de VOS, 29 jaar oud, ontvanger van 's Rijks belastinngen, geboren op 08-04-1884 te Langezwaag, zoon van Sytze Jogchums de VOS, arbeider, veehouder, en Fokje Jacobs WALSTRA, overleden op 20-02-1960 te Oldenzaal op 75-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1960 te Oldenzaal.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
   2.  v  Sjoukje Haijes JONGSMA, dienstbode, geboren op 10-02-1886 te Kortehemmen, overleden op 01-06-1965 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd. Advertentie:
Op 1 juni j.l. overleed te Rotterdam op 79-jarige leeftijd mejuffrouw Sjoukje Jongsma, die gedurende meer dan 40 jaar onze ouders, in lief en leed, op onnavolgbare wijze van dienst is geweest. Wij en onze kinderen, voor wie zij een lieve en behulpzame vriendin is geworden, blijven haar dankbaar gedenken.
Dr. M. Hartgerink-Koomans, Groningen.
Ir. N. Th. Koomans; I. E. Koomans-Pont, Rotterdam. Begraven op 04-06-1965 te Rotterdam-Hillegersberg.
Ongehuwd.
   3.  m  Wiebren Haijes (William) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.8).
   4.  m  Anne Haijes (Andrew Harry; Onno) JONGSMA (zie VI.10).


V.10    Jelke Annes JONGSMA, veehouder, melktapper, geboren op 27-09-1858 om 22.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie IV.2) en Antje Haaijes HAISMA, overleden op 15-07-1932 te Appelscha op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1883 te Smallingerland met Tjitske Pieters HOMANS, 24 jaar oud, geboren op 05-11-1858 te Lippenhuizen, dochter van Pieter Haijes HOMANS, boerenknecht, koemelker, landbouwer, en Grietje Jans de BOER, dienstmeid, overleden op 06-03-1922 te Drachten op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Jelkes JONGSMA (zie VI.12).


V.16    Binne Annes JONGSMA, arbeider, boer, caféhouder 't Regthuys, koetsier, veeverzorger, geboren op 06-12-1867 om 04.30 uur te Kortehemmen, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie IV.2) en Antje Haaijes HAISMA, overleden op 18-04-1950 te Groningen op 82-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1950 te Groningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-12-1889 te Tietjerksteradeel met Hiltje Liebbes van der WOUDE, 19 jaar oud, geboren op 27-03-1870 te Augustinusga, dochter van Liebbe Jans van der WOUDE en Trijntje Jans FABER. Aangever: Jan Pieters Faber, Augustinusga. Overleden op 14-06-1940 te Groningen op 70-jarige leeftijd, begraven op 19-06-1940 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Binnes JONGSMA (zie VI.14).
   2.  m  Libbe Binnes JONGSMA, geboren op 01-09-1895 te Augustinusga, overleden op 21-11-1895 te Augustinusga, 81 dagen oud, begraven te Augustinusga.
   3.  m  Libbe JONGSMA (zie VI.17).


V.19    Jan Jelkes JONGSMA, boerenknecht, landbouwer, geboren op 04-04-1853 te Beetsterzwaag, zoon van Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4) en Sytske Hendriks HARMSMA, overleden op 15-02-1929 te Drachten op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 15-05-1880 te Opsterland met Trijntje Jans van der SCHAAF, koemelkster, geboren rond 1851 te Kortezwaag, dochter van Jan Heinzes van der SCHAAF, timmerman, en Jentina Samuels KAMPHUIZEN.
{Zij was eerder gehuwd voor 1879 met Hendrik Tjidsgers MEETSMA, overleden voor 1880.}
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 05-05-1894 te Smallingerland met Jeltje Jans LEPSTRA, 51 jaar oud, geboren op 21-12-1842 te Holwerd, dochter van Jan Feites LEPSTRA en Antje Klazes de JONG, overleden op 04-03-1929 te Drachten op 86-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jelke Jans JONGSMA, geboren op 25-01-1881 te Boornbergum, overleden op 10-04-1881 te Smallingerland, 75 dagen oud.
   2.  m  Jelke Jans JONGSMA, geboren op 05-02-1882 te Smallingerland, overleden op 19-03-1899 te Smallingerland op 17-jarige leeftijd.
   3.  v  Jantina Jans JONGSMA, geboren op 14-06-1885 te Boornbergum, overleden op 06-07-1885 te Smallingerland, 22 dagen oud.


V.23    Gaitske Jelkes JONGSMA, geboren op 02-11-1854 te Beetsterzwaag, dochter van Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4) en Sytske Hendriks HARMSMA, overleden op 04-05-1938 te Boornbergum op 83-jarige leeftijd, begraven te Boornbergum.
Samenwonend (1) rond 1878 met N.N.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 09-08-1879 te Opsterland met Sije Roels MEIJER, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 20-05-1851 te Boornbergum, zoon van Roel Sijes MEIJER en Trijntje Hendriks de HAAN, overleden op 04-01-1932 te Boornbergum op 80-jarige leeftijd, na een ongesteldheid van enkele dagen. Begraven te Boornbergum.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Hendrikus JONGSMA, geboren op 09-03-1879 te Opsterland, overleden op 15-08-1879 te Opsterland, 159 dagen oud.


V.25    Hendrik Jelkes JONGSMA, kantoorbediende, rijksambtenaar, geboren op 03-08-1857 te Beetsterzwaag, zoon van Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4) en Sytske Hendriks HARMSMA, overleden op 16-08-1935 te Amersfoort op 78-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1935 te Soest.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 26-05-1893 te Oldenzaal met Daatje SCHOO, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1867 te Oldenzaal, dochter van Adrian SCHOO, timmerman, en Gerritje WESTERIK, overleden op 06-11-1954 te Soest op 87-jarige leeftijd, begraven op 10-11-1954 te Soest.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes Adriaan JONGSMA (zie VI.23).
   2.  v  Sijtske JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 07-11-1895 te Nieuwleusen, overleden op 17-07-1943 te Loosdrecht op 47-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven te Breukelen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-04-1924 te Soest met Albert Eelkes de JONG, 30 jaar oud, uitgever, geboren op 18-03-1894 te Sneek, zoon van Eelke de JONG, koperslager, en Catharina STEK.
   3.  m  Drs. Jelke Jan JONGSMA (zie VI.27).
   4.  v  Gerritje (Gerda) JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 31-08-1899 te Oldenzaal, overleden 00-00-1972.
Gehuwd op 68-jarige leeftijd op 06-03-1968 te Amsterdam met Gerrit SCHMIDT, 82 jaar oud, oprichter en president-directeur N.V. "Lubro" te Utrecht, geboren op 13-07-1885 te Ameide, zoon van Cornelis SCHMIDT en Adriana de BIE, overleden op 02-01-1977 te Zeist op 91-jarige leeftijd, begraven te Bilthoven.
{Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-04-1910 te Hellevoetsluis met Leuntje MOLENAAR, geboren rond 1888 te Hellevoetsluis, dochter van Pieter Gerrit MOLENAAR en Anna Maria BOERSMA.}
   5.  m  Hendrik Daniël JONGSMA (zie VI.31).
   6.  v  Ida Geziena JONGSMA, piano- en orgellerares, geboren op 17-06-1905 te Oldenzaal, overleden op 15-10-1991 op 86-jarige leeftijd, begraven te Soest.
Geslaagd voor het examen piano-theoretisch gedeelte der Kon. Ned. Toonkunstenaarsvereeniging te 's-Gravenhage (augustus 1930); geslaagd voor het examen lager muziekonderwijs, piano (juli 1932).
Organiste van de Julianakerk te Soest.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 13-10-1956 te Soest met Aldert Johannes REININK, 62 jaar oud, geboren op 12-10-1894 te Surhuisterveen, zoon van Hendrikus REININK, winkelier, en Geertje DIJK.


V.27    Anne Jelkes JONGSMA, boerenknecht, veehouder, landbouwer, winkelier, geboren op 11-06-1860 te Beetsterzwaag, zoon van Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4) en Sytske Hendriks HARMSMA, overleden op 12-07-1939 te Drachten op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Opsterland met Anna Aizes de ROOS, 33 jaar oud, geboren op 31-07-1858 te Gorredijk, dochter van Aize Ysgrams de ROOS, zwartverver, schipper, en Lena Wouters JONGBLOED, naaister, overleden op 22-02-1935 te Drachten op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jelke Annes JONGSMA (zie VI.35).
   2.  v  Lena Annes JONGSMA, geboren op 21-09-1896 te Drachten, overleden op 07-05-1931 te Garijp op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-01-1922 te Tietjerksteradeel met Minze Binnes KROL, bakker, geboren rond 1895 te Garijp, zoon van Binne Minzes KROL en Bintje Jelmers de BOER, overleden op 05-07-1934 te Garijp.
   3.  m  Aize JONGSMA (zie VI.39).


V.31    Rinze Jelkes JONGSMA, hoofd der school, hoofd U.L.O. school (tot 01-10-1931), geboren op 12-09-1868 te Beetsterzwaag, zoon van Jelke Jans JONGSMA (zie IV.4) en Sytske Hendriks HARMSMA, overleden op 13-03-1937 te Slochteren op 68-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1937 te Slochteren.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-08-1900 te Slochteren met Gezina Willems OOMKENS, geboren rond 1878 te Slochteren, dochter van Willem OOMKENS, landbouwer, en Nantje EIGENBERG, overleden op 10-08-1955 te Slochteren, begraven op 13-08-1955 te Slochteren.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jelke Jan JONGSMA, geboren op 08-09-1902 te Hellum, overleden op 14-12-1904 te Hellum op 2-jarige leeftijd, begraven te Hellum.
   2.  m  Willem Sijtzo JONGSMA (zie VI.42).


V.33    Jan Hendriks JONGSMA, landbouwer, geboren op 06-11-1858 om 23.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Jans JONGSMA (zie IV.10) en Janke Haaijes HAISMA, overleden op 18-09-1936 te Drachten op 77-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-06-1881 te Smallingerland met Baukje Roels de JONG, 20 jaar oud, geboren op 17-05-1861 te Drachten, dochter van Roel Pieters de JONG en Hettje Teijes BRANDSMA, overleden op 18-01-1922 te Drachten op 60-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik Jans JONGSMA, geboren op 28-03-1883 te Beetsterzwaag, overleden op 04-08-1884 te Beetsterzwaag op 1-jarige leeftijd.
   2.  v  Hetje Jans JONGSMA, geboren op 13-03-1885 te Beetsterzwaag, overleden op 09-11-1977 te Rotterdam op 92-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1907 te Opsterland met Koene Hendriks HARMSMA, 24 jaar oud, hoofd der school, geboren op 20-04-1883 te Olterterp, zoon van Hendrik Oebeles HARMSMA en Hiltje Koenes VEENSTRA, overleden op 18-01-1963 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd, begraven te Charlois onder Rotterdam.
   3.  v  Janke Jans JONGSMA, geboren op 26-04-1887 te Beetsterzwaag, overleden op 17-01-1950 te Drachten op 62-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1911 te Opsterland met Hendrik Lieuwes WAARDENBURG STELWAGEN, 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-01-1883 te Drachten, zoon van Lieuwe Hendriks WAARDENBURG STELWAGEN, landbouwer, en IJfke Lourens van der MEULEN, overleden op 11-03-1950 te Drachten op 67-jarige leeftijd.
   4.  v  Saakje Jans JONGSMA, geboren op 04-03-1889 te Beetsterzwaag, overleden op 14-12-1893 te Beetsterzwaag op 4-jarige leeftijd.
   5.  v  Fokje Jans JONGSMA, geboren op 26-01-1891 te Beetsterzwaag, overleden op 24-01-1947 te Noorddijk op 55-jarige leeftijd, begraven te Oudehaske.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1917 te Opsterland met Folkert Rienks BROUWER, 30 jaar oud, veehouder, geboren op 23-02-1887 te Sneek, zoon van Rienk BROUWER en Jintje van der HEIDE, overleden op 09-12-1979 te Joure op 92-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 13-12-1979 te Oudehaske.
   6.  v  Grietje Jans JONGSMA, geboren op 09-04-1893 te Beetsterzwaag, overleden op 25-10-1945 te Oudega op 52-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Oudega.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1917 te Smallingerland met Harmen Wieberens JONKER, 25 jaar oud, veehouder, geboren op 26-07-1891 te Oudega, zoon van Wieberen JONKER en Jeltje de VRIES, overleden op 24-06-1968 te Oudega op 76-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1968 te Oudega.
   7.  m  Hendrik Jans JONGSMA (zie VI.54).


V.39    Haaije Hendriks JONGSMA, veehouder, landbouwer, geboren op 29-02-1864 om 04.30 uur te Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Jans JONGSMA (zie IV.10) en Janke Haaijes HAISMA, overleden op 19-10-1952 te Wijnjeterp op 88-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-05-1889 te Opsterland met Maaike Meintes POELSTRA, 28 jaar oud, geboren op 28-11-1860 te Oudega, dochter van Meinte Pieters POELSTRA, timmerman, en Grietje Durks de BOER, overleden op 14-10-1928 te Wijnjeterp op 67-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd (2) op 66-jarige leeftijd op 09-05-1930 te Ooststellingwerf met Roelofke Siegers BLOM, 65 jaar oud, geboren op 19-01-1865 te Haulerwijk, dochter van Sieger Hendriks BLOM en Stijntje Lammerts BAKKER, overleden op 27-11-1949 om 21.30 uur te Wijnjeterp op 84-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
{Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1888 met Auke Bokkes DIJKSTRA, 37 jaar oud, geboren op 23-11-1850 te Bakkeveen, zoon van Bokke Jitzes DIJKSTRA (Booke), boerenknecht, boer, en Tjitske Fokkes ERINGA, dienstmeid, overleden 00-00-1924 te Haulerwijk.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Grietje Haaijes JONGSMA, geboren op 22-05-1890 te Beetsterzwaag, overleden op 30-09-1928 om 19.30 uur te Tijnje op 38-jarige leeftijd, begraven te Tijnje.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-05-1911 te Opsterland met Sjoerd Atzes van der MEULEN, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 31-08-1887 te Bakkeveen, zoon van Atze Andries van der MEULEN, arbeider, landbouwer, en Antje Jans BOUMA, overleden op 19-03-1967 te Appelscha op 79-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd met D. de BOER.}
   2.  m  Hendrik Haaijes JONGSMA, geboren op 19-05-1891 te Beetsterzwaag, overleden op 23-08-1891 te Beetsterzwaag, 96 dagen oud.
   3.  m  Hendrik Haaijes JONGSMA (zie VI.59).
   4.  m  Meinte Haaijes JONGSMA (zie VI.61).


V.44    Binne Hendriks JONGSMA, landbouwer, veehouder, geboren op 17-09-1870 om 01.00 uur te Beetsterzwaag, zoon van Hendrik Jans JONGSMA (zie IV.10) en Janke Haaijes HAISMA, overleden op 18-08-1942 te Wijnjeterp op 71-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Smallingerland met Hiltje Melles POOL, 26 jaar oud, geboren op 31-01-1869 te Drachten, dochter van Melle Minderts POOL, landbouwer, en Antje Wiebes de BOER, overleden op 11-10-1952 te Wijnjeterp op 83-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Melle Binnes JONGSMA (zie VI.63).
   2.  m  Hendrik Binnes JONGSMA, geboren op 16-04-1898 te Wijnjeterp, overleden op 20-07-1904 te Wijnjeterp op 6-jarige leeftijd.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VI.66).
   4.  v  Antje JONGSMA, geboren op 11-02-1903 te Wijnjeterp, overleden op 09-04-1925 te Wijnjeterp op 22-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Ongehuwd.
   5.  m  Hendrik JONGSMA (zie VI.69).
   6.  v  Janke JONGSMA, geboren op 19-01-1909 te Wijnjeterp, overleden op 25-06-2006 op 97-jarige leeftijd, begraven op 29-06-2006 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1932 te Opsterland met Jacob RUSSCHEN, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 28-01-1908 te Haule, zoon van Jan RUSSCHEN, landbouwer, en Bartje JONKER, overleden op 19-06-1998 te Drachten op 90-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "Bertilla". Begraven op 24-06-1998 te Wijnjewoude.
   7.  v  Minke JONGSMA, geboren op 06-02-1912 te Wijnjeterp, overleden op 24-12-1995 te Drachten op 83-jarige leeftijd, na een moeilijk leven. Begraven op 29-12-1995 te Donkerbroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1935 te Opsterland met Rein van der MEER, 29 jaar oud, veehouder, landbouwer, geboren op 12-04-1906 te Burum, zoon van Minne Heines van der MEER, arbeider, veehouder, landbouwer, en Jitske Reins BOS, overleden op 17-04-1978 te Drachten op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1978 te Donkerbroek.


V.51    Folkert Geerts JONGSMA (Volkert), machinist, geboren op 21-03-1870 te Snikzwaag, zoon van Geert Hendriks JONGSMA (zie IV.14) en Ankje Folkerts BOSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1892 te Haskerland met Jantje Sipkes VOSKUIL, 29 jaar oud, geboren op 17-01-1863 te Joure, dochter van Sipke VOSKUIL en Tetje Hinnes VISSER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ankje Folkerts JONGSMA, geboren op 03-07-1893 te Joure, overleden op 07-07-1893 om 05.00 uur te Joure, 4 dagen oud.
   2.  v  Theodora Folkerts JONGSMA, geboren rond 1895 te Düsseldorf (Duitsland), overleden op 27-01-1897 om 21.30 uur te Snikzwaag.
   3.  v  Anke Folkerts JONGSMA, geboren op 04-06-1896 te Oberkassel (Duitsland), overleden op 18-10-1958 te Bolsward op 62-jarige leeftijd, begraven op 22-10-1958 te Joure.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-09-1915 te Haskerland met Jacob Jacobs van der VELDE, 21 jaar oud, veehouder, geboren op 25-12-1893 te Joure, zoon van Jacob van der VELDE en Berber Tjerks WESTERTERP, overleden op 28-11-1972 op 78-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1972 te Joure.
   4.  m  Gerhard Theodor Folkerts JONGSMA (zie VI.79).
   5.  m  Sipke JONGSMA, geboren op 24-04-1906 te Joure, overleden op 15-11-1907 te Joure op 1-jarige leeftijd.


V.53    Hendrik Geerts JONGSMA, veehouder, machinist, geboren op 19-10-1871 te Snikzwaag, zoon van Geert Hendriks JONGSMA (zie IV.14) en Ankje Folkerts BOSMA, overleden op 24-11-1956 te Joure op 85-jarige leeftijd, begraven te Joure.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-01-1902 te Haskerland met Geertje Willems HOEKSTRA, 28 jaar oud, geboren op 12-04-1873 te Joure, dochter van Willem Hantjes HOEKSTRA en Trijntje Roels de JONG, overleden op 14-02-1957 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een kortstondige ziekte. Begraven te Joure.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Tine) JONGSMA, geboren op 19-06-1902 te Snikzwaag.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-12-1921 te Haskerland met Marten Roelofs van der LAAN, geboren rond 1899 te Joure, zoon van Roelof P. van der LAAN en Aaltje Lieses ZWART.
   2.  v  Ankje (Anke) JONGSMA, geboren op 23-08-1903 te Snikzwaag, overleden op 11-05-1998 te Heerenveen op 94-jarige leeftijd, begraven te De Knipe.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 30-05-1924 te Haskerland met Haitze Barteles van der MEER, 25 jaar oud, boer, geboren op 26-08-1898 te Idskenhuizen, zoon van Bartele van der MEER en Sjoeke KOOIMAN, veehoudster, overleden op 24-01-1958 te Heerenveen op 59-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1958 te Bovenknijpe.
Gehuwd (2) met Cornelis SCHOUTEN.
   3.  m  Geert JONGSMA (zie VI.87).
   4.  m  Willem JONGSMA, geboren op 26-02-1907 te Snikzwaag, overleden op 20-06-1908 te Snikzwaag op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Willem JONGSMA (zie VI.90).
   6.  v  Uilkje (Uke) JONGSMA, geboren op 19-12-1913 te Snikzwaag, overleden op 03-11-1986 te Koudum op 72-jarige leeftijd, na een zware ziekte en een moedig gedragen lijden. Begraven te Koudum.
Gehuwd ca. 1934 te Leeuwarden met Wouter CATH, geboren op 11-11-1910 te Haskerland, zoon van Jolle CATH en Rigtje de JONG, overleden op 27-02-1982 te Joure op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-03-1982.
   7.  m  Hendrik JONGSMA, geboren 00-05-1915 te Snikzwaag, overleden op 21-08-1915 om 11.30 uur te Snikzwaag.


V.63    Hendrik Annes JONGSMA, schipper, duiker, ondersluismeester der Noordzee-sluizen, geboren op 02-07-1863 om 11.00 uur te Nieuweschoot, zoon van Anne Hendriks JONGSMA (zie IV.18) en Trijntje Lieuwes PEL, overleden op 13-05-1945 te Haarlem op 81-jarige leeftijd, in het noodziekenhuis. Begraven op 23-05-1945 te Haarlem. Herbegrafenis op 13-04-1946 te IJmuiden.
50 Jaar getrouwd.
Donderdag 28 mei 1936 hoopt het echtpaar Jongsma - Van der Winden, De Rijpstraat 77, zijn gouden huwelijksfeest te vieren. Voor degenen die de heer Jongsma kennen, en dat zijn er velen, zal dit een verrassend bericht zijn, omdat zij zich niet kunnen voorstellen dat deze breedgeschouderde, flinke man reeds een halve eeuw in het huwelijksbootje heeft rondgedobberd. Ook mevrouw Jongsma heeft de stormen des levens flink weerstand geboden, want ook zij is nog zeer kras. Het echtpaar woont reeds ruim 40 jaar in IJmuiden.
De heer Jongsma, afkomstig uit het Friese Oldeboorn, voer lange tijd op de binnenvaart. Toen hij in dienst was bij de fa. Los te Beverwijk leerde hij zijn tegenwoordige echtgenote kennen.
De eerste jaren van hun huwelijk woonde het echtpaar in Beverwijk. Later, d.w.z. ruim 40 jaar geleden, kwam de heer Jongsma in dienst bij de Rijkswaterstaat te IJmuiden. Spoedig werd hij aangesteld als duiker voor het Noordzeekanaal en het Noord-Hollands kanaal van Amsterdam tot Purmerend. Het spreekt vanzelf dat de heer Jongsma in zijn loopbaan als duiker tal van interessante karweitjes heeft mogen opknappen, zowel aan de ponten als aan de Willemssluizen in Amsterdam. In het overstromingsjaar 1916, toen deze sluizen en de dijken van het Noord-Hollands kanaal het hard te verantwoorden hadden, was de heer Jongsma gedurende drie maanden aldaar werkzaam om dag en nacht acht te geven op de bedreigde plaatsen.
In 1923 werd de heer Jongsma aangesteld als ondersluismeester te IJmuiden, welke betrekking hij vervulde totdat hij gepensionneerd werd. Doch toen werd hij niet met rust gelaten. Toen werd begonnen met de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe sluis werd de heer Jongsma door de Rijkswaterstaat aangezocht om toezicht te houden bij de arbeid die onder water verricht moest worden. Als beloning voor dit belangrijke werk vereerde H.M. de Koningin hem bij de opening der sluis met de medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Bron: IJmuider Courant d.d. 14-05-1936.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1886 te Beverwijk met Margaretha van der WINDEN, 21 jaar oud, geboren op 06-09-1864 te Beverwijk, dochter van Gerrit van der WINDEN, turfboer, venter, en Ibeltje LOS, overleden op 18-12-1938 te Velsen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gerrit JONGSMA, geboren op 07-02-1887 te Beverwijk, overleden op 29-04-1887 te Beverwijk, 81 dagen oud.
   2.  m  Gerrit JONGSMA, geboren op 19-02-1888 te Beverwijk.
   3.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 22-05-1889 te Beverwijk, overleden op 26-07-1889 te Beverwijk, 65 dagen oud.
   4.  m  Anne Hendrik JONGSMA, handelaar in groenten en fruit, chef kok grote vaart, wever, geboren op 12-05-1890 te Beverwijk, overleden op 07-06-1971 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
Faillissement uitgesproken d.d. 04-07-1911 te Haarlem.
   5.  m  Jan JONGSMA (zie VI.99).
   6.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 29-09-1892 te Beverwijk, overleden op 18-01-1973 te Noordbergum op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-01-1973 te Groningen.
Het echtpaar Nijdam-Jongsma uit Leeuwarden werd posthuum onderscheiden met de Yad Vashem-eretekens omdat zij zich in de provincie Groningen hebben ingezet om het leven van Joodse medeburgers te redden.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 25-11-1982.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-01-1918 te Utingeradeel met Abraham Johannes NIJDAM, 26 jaar oud, geboren op 23-06-1891 te Oldeboorn, zoon van Johannes Reitzes NIJDAM en Grietje BOTTINGA, overleden op 31-03-1972 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-04-1972 te Groningen.
   7.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.103).
   8.  v  Ibeltje (Ida) JONGSMA, geboren op 12-02-1895 te Velsen, overleden 00-05-1957 te Velsen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-10-1920 te Velsen met Reinder STOBBE, 25 jaar oud, machinetekenaar, geboren op 23-01-1895 te Vlissingen, zoon van Jacob STOBBE, kapitein lichtschip, en Neeltje RAB.
   9.  m  Tjitse Hendriks JONGSMA (Tjitske) (zie VI.107).
   10.  v  Lvl. kind, geboren op 30-07-1902 te Velsen, overleden op 30-07-1902 te Velsen, 0 dagen oud.
   11.  m  Foeke JONGSMA (zie VI.109).


V.66    Hendrik JONGSMA, dienstman, kantoorloper, geboren op 24-08-1866 te Ommen, zoon van N.N. en Tettje Hendriks JONGSMA (zie IV.22). Erkend door de moeder d.d. 07-05-1883 Rotterdam. Overleden op 01-12-1938 om 04.15 uur te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd.
Insubordinatie.
De krijgsraad te Magelang veroordeelde de kanonnier H. Jongsma tot een jaar militaire detentie ter zake van insubordinatie door woorden en gebaren.
Bron: Bataafsch nieuwsblad d.d. 26-09-1898.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-11-1900 te Rotterdam met Johanna Hendrika Alida de SWART, 31 jaar oud, geboren op 12-04-1869 te Rotterdam, dochter van Hendrikus Wilhelmus de SWART en Willemina Frederika Carolina de GRAAFF, overleden op 24-05-1953 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1953 te Loosduinen, op "Nieuw Eykenduynen".
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Frederika JONGSMA, reizigster, filiaalhoudster, geboren op 23-05-1901 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-10-1924 te Rotterdam, gescheiden na 16 jaar op 11-01-1941 te Rotterdam van Cornelis Martinus van der MEER, portier bij de gemeente, marktmeester, handelsagent, geboren op 30-08-1894 te Rotterdam, zoon van Arie van der MEER en Anna Margaretha SPARENBERG.
Gehuwd (2) met M. A. COSTER.
   2.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA, verzekeringsagent, commissionnair in assurantiën, geboren op 23-05-1901 te Rotterdam, overleden op 20-07-1977 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 25-07-1977 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-10-1926 te Rotterdam met Henriëtte (Jetty) COENRAAD, 33 jaar oud, geboren op 07-03-1893 te Rotterdam, dochter van Joseph COENRAAD en Roosje WALVIS (gezindte: N. Isr.), overleden op 13-11-1950 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, na een langdurig smartelijk, doch geduldig gedragen, lijden. Begraven op 16-11-1950 te Rotterdam.
{Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-07-1913 te Rotterdam, gescheiden na 3 jaar op 16-09-1916 te Rotterdam van Johan Marinus HANNIK, geboren op 16-06-1872 te Tilburg, zoon van Marinus Apolonus HANNIK en Maria Johanna KOELHOF.}
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 21-05-1952 te 's-Gravenhage met Maria Elisabeth COSTER.


VI.1    Anne Jans JONGSMA, broodbakker, handelaar in kaas (1938), melkboer, geboren op 18-12-1880 om 19.00 uur te Boornbergum, zoon van Jan Annes JONGSMA (zie V.6) en Wytske Hotzes TALHOUT, overleden op 30-08-1952 om 10.00 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden. Begraven op 03-09-1952 te Lekkum.
Failliet verklaard 08-01-1909. Publieke verkoop op 19-01-1909 van meubelen, huisraad, bakkersgereedschappen, w.o. kar met twee honden, procelein en aardewerk. In het openbaar provisioneel verkocht: een huis waarin een bakkerij en daarachter staande schuur, bleekveld en erf en massale steeg, voorzien van een regenwaterbak en pomp, alles te Gorredijk aan de Langewal, kadastraal bekend sectie C, nommer 876, groot 2 are 40 centiare. Het huis werd gekocht door G.A. Dokter te Gorredijk voor f. 2.337,-- buiten de overname en de kosten.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-03-1906 te Opsterland met Trijntje Jacobs SIKKEMA, 22 jaar oud, geboren op 24-08-1883 te Irnsum, dochter van Jacob Klazes SIKKEMA en Bokje Pieters BLEEKSMA, overleden voor 1910.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-11-1910 te Leeuwarden met Grietje Harmens WIND, 29 jaar oud, geboren op 03-11-1881 te Nijetrijne, dochter van Harmen Hendriks WIND, turfmaker, en Friskje Jans van der MEER, overleden op 03-10-1912 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-03-1903 te Lemsterland met Tjitze Jitze KLIJNSMA, overleden voor 1910.}
Gehuwd (3) op 32-jarige leeftijd op 31-05-1913 te Leeuwarden met Grietje Hendrikus LAVERMAN, 40 jaar oud, wasvrouw, geboren op 16-04-1873 te Leeuwarden, dochter van Hendrikus Hiskea LAVERMAN, scheepstimmerman, en Geertje CAMMINGA, overleden op 28-10-1953 te Groningen op 80-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1953 te Leeuwarden.
{Zij was eerder gehuwd voor 1912 met Willem van den WIJNGAARD, overleden voor 1913.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie VII.1).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Harmen JONGSMA (zie VII.3).


VI.8    Wiebren Haijes (William) JONGSMA (Yongsma), boerenknecht, geboren op 20-10-1887 te Olterterp, zoon van Haije Annes JONGSMA (zie V.8) en Carolina Wiebrens van der WAL, overleden 00-01-1970 te Douglas Co., SD (USA), begraven te Douglas Co., SD (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-02-1911 te Utingeradeel met Annigje Jans (Annie; Anna) KALSBEEK, geboren 00-00-1887 te Terwispel, dochter van Jan Hendriks KALSBEEK, arbeider, boer, en Wiegertje Klazes SMIDT, overleden op 27-05-1955 te Harrison, Douglas Co., SD (USA), begraven te Harrison, Douglas Co., SD (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Winnie JONGSMA, geboren op 18-07-1911 te Douglas Co., SD (USA), overleden op 17-05-2005 te Corsica, Douglas Co., SD (USA) op 93-jarige leeftijd, begraven te Douglas Co., SD (USA).
Relatie met Henry J. KLEIN, geboren op 02-12-1908 te Nederland, zoon van Johannes KLEIN en Teuntje APPELDORN, overleden op 27-04-1953 te Douglas Co., SD (USA) op 44-jarige leeftijd, begraven te Douglas Co., SD (USA).
   2.  m  Henry (Harrie) JONGSMA, geboren ca. 1914.
Gehuwd 00-00-1939 te USA met N.N.
   3.  v  Carolina JONGSMA, geboren op 08-03-1916 te South Dakota (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1939 te Bellflower, Los Angeles, CA (USA) met James (Jim) Van KEKERIX, zoon van Paul Van KEKERIX en Clara Van Den BOSCH.
   4.  v  Anna (Ann) JONGSMA, geboren op 28-04-1918 te South Dakota (USA), overleden op 03-02-1994 op 75-jarige leeftijd, begraven te Platte, Charles Mix Co., SD (USA).
Gehuwd ca. 1950 met Theodore D. BULTSMA, geboren op 15-01-1920, overleden 00-04-1980, begraven te Platte, Charles Mix Co., SD (USA).
   5.  v  Jeanette JONGSMA, geboren rond 1921 te South Dakota (USA).
   6.  m  Andrew JONGSMA (zie VII.14).
   7.  m  William JONGSMA, geboren rond 1926 te South Dakota (USA).
   8.  m  Herbert JONGSMA, geboren rond 1929 te South Dakota (USA).


VI.10    Anne Haijes (Andrew Harry; Onno) JONGSMA, geboren op 01-05-1890 te Olterterp, zoon van Haije Annes JONGSMA (zie V.8) en Carolina Wiebrens van der WAL, overleden op 01-01-1954 te Artesia, Los Angeles, CA (USA) op 63-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte van enige maanden.
Artesia, California - Na een goede reis gehad te hebben zijn we in welstand aangekomen in Artesia. Na hier ongeveer drie weken rondgekeken te hebben, kochten wij een melkboer uit met circa 26 koeien. Dus nu aan 't melken! Maar hoe 't ons zal bevallen, hier in het verre Westen, weten wij natuurlijk nog niet. Het is eerst vreemd, bij familie en vrienden weg. Maar wij hopen die hier ook weer te vinden. Wat hier eerst zonderling is, is het drukke verkeer: de ene auto na de andere. Vooral ook des zondags. Net als Jessie zei, de zondag is hier eerst nog het vreemdste. Niet, natuurlijk, dat wij hier zijn verstoken van de kerk: wij gaan bij ds. Cook ter kerk. Maar terwijl men naar de kerk rijdt ziet men overal werkvolk langs de weg. Dat is men niet zo zeer gewoon in South Dakota.
Bron: De Volksvriend d.d. 18-04-1929.
Met de trein naar Aurora Center, South Dakota.
Vader Martinus Sterk kwam terug uit California, na aldaar 6 maanden bij zijn dochter en gezin A. Jongsma geweest te zijn. Het nam 4 dagen met de trein.
Bron: De Volksvriend d.d. 25-06-1931.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1920 met Jitske Martinus (Jessie) STERK, 22 jaar oud, geboren op 14-09-1897 te Ferwerd, dochter van Martinus STERK en Grietje ROEDA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gertie JONGSMA, geboren rond 1922 te Stickney, SD (USA).
Gehuwd (1) op 28-06-1940 te Artesia, Los Angeles, CA (USA) met Charles (Charlie) SPYKSMA, geboren rond 1915 te Iowa (USA), zoon van John SPYKSMA en Dora.
Gehuwd (2) op 19-06-1964 te San Bernardino, CA (USA) met Harold STRUIKMANS, 48 jaar oud, geboren op 28-12-1915, zoon van Pieter STRUIKMANS en Doutsen PIERSMA, overleden op 21-07-1991 te Riverside, CA (USA) op 75-jarige leeftijd, begraven te Cypress, Orange, CA (USA).
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1938 te Los Angeles, CA (USA) met Elna Marie MORRIS.}
   2.  m  Harold JONGSMA (zie VII.21).
   3.  m  Martin Carl JONGSMA (zie VII.23).


VI.12    Anne Jelkes JONGSMA, veehouder, geboren op 22-02-1884 te Olterterp, zoon van Jelke Annes JONGSMA (zie V.10) en Tjitske Pieters HOMANS, overleden op 06-04-1959 te Appelscha op 75-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1959 te Drachten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1906 te Smallingerland met Grietje Petrus BOSMA, 21 jaar oud, geboren op 02-08-1884 te Suameer, dochter van Petrus Joukes BOSMA en Sijke Bouwes van der MEULEN, overleden op 26-01-1962 te Assen op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sijke JONGSMA, geboren op 24-02-1907 te Drachten, overleden op 18-05-1908 te Drachten op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Jelke JONGSMA (zie VII.26).
   3.  v  Sijke JONGSMA, geboren op 01-07-1911 te Jubbega-Schurega, overleden op 08-09-1975 te Acton, ON (Canada) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1938 te Ooststellingwerf met Thijs OOST, 28 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 31-03-1910 om 15.00 uur te Appelscha, zoon van Willem OOST, landbouwer, en Jantien WIELDRAAIJER, overleden op 08-09-1975 te Acton, ON (Canada) op 65-jarige leeftijd.
   4.  m  Tjitze JONGSMA (zie VII.30).
   5.  m  Jouke JONGSMA (zie VII.32).
   6.  m  Lvl. kind, geboren op 19-10-1921 te Smallingerland, overleden op 19-10-1921 te Smallingerland, 0 dagen oud.
   7.  v  Tjitsche JONGSMA, geboren op 19-10-1921 te Drachten, overleden op 25-02-1922 te Drachten, 129 dagen oud.
   8.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 16-04-1923 te Drachten, overleden op 17-01-2004 op 80-jarige leeftijd, begraven te Eibergen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-01-1943 te Ooststellingwerf met Jan Pieter MEKKES, 21 jaar oud, geboren op 14-03-1921 te Smilde, overleden op 17-11-1984 te Eibergen op 63-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1984 te Eibergen.


VI.14    Anne Binnes JONGSMA, agent van politie, geboren op 12-12-1890 te Kortehemmen, zoon van Binne Annes JONGSMA (zie V.16) en Hiltje Liebbes van der WOUDE, overleden op 30-06-1945 te Groningen op 54-jarige leeftijd.
De landstormplichtige Anne Jongsma, voorheen te Gerkesklooster, thans verblijfhoudende in Duitschland, is wegens desertie uit de sterkte van den landstorm gebracht.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 07-12-1916.
In 1933 aangesteld als majoor van politie; 25-jarig ambtsjubileum 02-12-1943.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-04-1916 te Kaiserwerth bij Düsseldorf (Duitsland) met Fennechien Hendriks BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 29-12-1891 te Haren, dochter van Hendrik BAKKER, bode, en Wimke POSTMA, overleden op 21-01-1974 te Assen op 82-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 24-01-1974 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wimke (Wim) JONGSMA, geboren op 30-05-1918 te Groningen, overleden op 16-02-1998 te Groningen op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-02-1998 te Groningen.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-04-1944 te Groningen, gescheiden na 11 jaar op 31-12-1955 van Mr. Willem Felicitas VORRINK, juridisch adviseur, hoofdcommies (kabinetchef van de burgemeester van Groningen), geboren op 11-07-1914.
Samenwonend (2) met Wicher HOVING.
   2.  m  Binne JONGSMA (zie VII.40).


VI.17    Libbe JONGSMA, trambestuurder, rijksveldwachter, agent van politie (1943), geboren op 14-06-1907 te Rath (Duitsland), zoon van Binne Annes JONGSMA (zie V.16) en Hiltje Liebbes van der WOUDE, overleden op 26-04-1973 te Groningen op 65-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1973 te Groningen.
Op 15-07-1935 aangesteld als rijksveldwachter; op 15-04-1945 gewond geraakt, terwijl college Timmer omkwam; 01-07-1957 op eigen verzoek eervol ontslag.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1935 te Groningen met Margridina TIENSTRA, 26 jaar oud, geboren op 22-08-1908 te Odoorn, dochter van Arend TIENSTRA, werkman, en Metta Margrietha BAKKER, overleden op 06-01-1974 te Groningen op 65-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden. Begraven op 10-01-1974 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Arend JONGSMA, geboren op 02-03-1936 te Groningen, overleden op 14-11-1943 te Groningen op 7-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1943 te Groningen.
   2.  m  Arend JONGSMA (zie VII.43).


VI.23    Johannes Adriaan JONGSMA, onderwijzer Chr. lagere school, hoofd school met de Bijbel, beambte bij de Rijksdienst voor Landbouwherstel, melkcontroleur, geboren op 19-03-1894 te Nieuwleusen, zoon van Hendrik Jelkes JONGSMA (zie V.25) en Daatje SCHOO, overleden op 08-02-1980 te Amstelveen op 85-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1980 te Amsterdam.
Voorzitter A.R.-kiesvereniging Goerree en Overflakkee (1937).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-11-1923 te Almkerk en Uitwijk met Huiberdina van der STELT, 32 jaar oud, geboren op 22-06-1891 te Almkerk en Uitwijk, dochter van Arie van der STELT en Geertrui BESTERVELD, overleden op 20-03-1982 te Amstelveen op 90-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1982 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lvl. kind, geboren op 28-10-1924 te Soest, overleden op 28-10-1924 te Soest, 0 dagen oud.
   2.  v  Ida Huiberdina JONGSMA, geboren op 28-10-1924 te Soest, overleden voor 2000.
Gehuwd 00-00-1949 te Sommelsdijk met Antonie Willem van KOEVERINGE, militair (1e luitenant der infanterie, 1947), geboren op 28-12-1919 te Wemeldinge, overleden op 24-03-2000 te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd, begraven te Apeldoorn.
   3.  v  Geertruida Arina (Truus) JONGSMA, geboren rond 1927, overleden 00-04-1989 te Amstelveen.
Gehuwd op 11-12-1957 te Middelharnis, bij volmacht. Kerkelijke inzegening in de Geref. kerk te Djakarta. Echtgenoot is J. C. KLINGEMAN.
   4.  m  Hendrik J. (Henny; Henk) JONGSMA (zie VII.49).


VI.27    Drs. Jelke Jan JONGSMA, onderwijzer, leraar Chr. H.B.S. Stadskanaal, leraar Chr. Lyceum Almelo, directeur Christelijke Middelbare Meisjesschool Amsterdam-Zuid, geboren op 17-01-1898 om 16.30 uur te Bergen op Zoom, zoon van Hendrik Jelkes JONGSMA (zie V.25) en Daatje SCHOO.
Geslaagd voor het candidaatsexamen in de Nederlandsche Letteren te Amsterdam (Vrije Universiteit, maart 1931).
Geslaagd voor het doctoraal examen Nederlandse Letteren, bijvak Geschiedenis te Amsterdam (Vrije Universiteit, juli 1934).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 17-08-1937 te Soest met Susanna Catharina Jacoba (Suus) van WESTEN, 32 jaar oud, geboren op 05-08-1905 te Amsterdam, dochter van K. P. van WESTEN en Susanna Alberdina Hendrika ROBBERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Alexander Kornelis Pieter (Lex) JONGSMA (zie VII.51).
   2.  v  Ada Suzanna Ida JONGSMA, geboren op 27-01-1940 te Stadskanaal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-04-1964 te Amsterdam met Jan J. SWAGER.
   3.  v  Eleonora Irene Ida (Leonoor) JONGSMA, geboren op 02-04-1941 te Stadskanaal.
Gehuwd, gescheiden van Henk GEUT, zoon van Luitjen GEUT en J. EENDEBAK.
{Hij had ook ooit een relatie met M. M. A. (Margot) LIJESEN.}
   4.  m  Theodorus Johannes Adriaan (Theo) JONGSMA (zie VII.57).
   5.  m  Albert Paul Victor JONGSMA, arts, geboren op 03-09-1943 te Almelo, overleden 00-05-1973 te Amsterdam.
Ongehuwd.
Geslaagd voor het kandidaatsexamen geneeskunde 1e gedeelte, Vrije Universiteit te Amsterdam: A.P.V. Jongsma te Amsterdam (Het Vrije Volk d.d. 04-10-1962).
Geslaagd voor het kandidaatsexamen geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: A.P.V. Jongsma te Amsterdam (De Telegraaf d.d. 30-06-1965).
Geslaagd Vrije Universiteit Amsterdam Doct. II geneeskunde: A.P.V. Jongsma, Amsterdam (De Tijd d.d. 30-12-1969).
   6.  m  Paul Erik Pieter JONGSMA (zie VII.60).


VI.31    Hendrik Daniël JONGSMA, kantoorbediende auto-onderdelen, directeur, inkoper, geboren op 06-05-1902 te Oldenzaal, zoon van Hendrik Jelkes JONGSMA (zie V.25) en Daatje SCHOO, overleden op 15-02-1965 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, na een langdurig, maar kloek en gelovig gedragen lijden. Begraven op 19-02-1965 te Amsterdam.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-04-1936 te Soest met Metje van LEEUWEN, 29 jaar oud, geboren op 25-05-1906 te Rotterdam, dochter van Eduward van LEEUWEN en Maria Jacoba van der REE.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik Daniël JONGSMA (zie VII.62).
   2.  m  Eduard Adriaan JONGSMA (zie VII.64).
   3.  m  Johannes Jelke (Hans) JONGSMA (zie VII.66).
   4.  v  Marja Beatrix Irene JONGSMA, geboren op 07-05-1941 te Amsterdam.
Gehuwd met Henry MELLEMA.
   5.  v  Ida Francisca Suzanna JONGSMA, geboren op 29-01-1943 te Amsterdam.
Gehuwd met Henk WESTENBROEK.
   6.  m  Leonard Jacques (Leo) JONGSMA (zie VII.72).


VI.35    Jelke Annes JONGSMA, onderwijzer, hoofd der school te Luxwoude (1931-1956), geboren op 12-05-1893 te Drachten, zoon van Anne Jelkes JONGSMA (zie V.27) en Anna Aizes de ROOS, overleden op 29-11-1968 te Heerenveen op 75-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd op 03-12-1968 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-10-1919 te Sappemeer met Trijntje Johannes COOPS, 28 jaar oud, geboren op 02-07-1891 te Sappemeer, dochter van Johannes COOPS en Trijntje KALKEMA, overleden op 14-07-1982 te Heerhugowaard op 91-jarige leeftijd, in verpleeghuis Zuyderwaert. Gecremeerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johan Regnerus Josephus JONGSMA, werktuigkundige, geboren op 23-06-1921 te Sappemeer, overleden op 11-10-2005 te Drachten op 84-jarige leeftijd, begraven te Gorredijk.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-12-1951 te Opsterland met Grietje de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 29-03-1926 te Gorredijk, dochter van K. de VRIES en Pietertje VEENHOUWER, overleden op 18-05-2010 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, begraven te Gorredijk.
   2.  v  Anna Lena (Annie) JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 28-06-1924 te Sappemeer, overleden op 18-06-1968 te Rotterdam op 43-jarige leeftijd, na een moedig gedragen en langdurig lijden. Begraven te Spijkenisse.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-08-1952 te Rotterdam met Harry SEHLMEIER, 29 jaar oud, geboren op 05-01-1923, overleden op 03-03-1993 op 70-jarige leeftijd, begraven te Spijkenisse.


VI.39    Aize JONGSMA, hoofd der school te Jonkersland (1929-1933), geboren op 02-10-1900 te Drachten, zoon van Anne Jelkes JONGSMA (zie V.27) en Anna Aizes de ROOS, overleden op 02-10-1933 om 18.00 uur te Heerenveen op 33-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 06-10-1933 te Langezwaag.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-02-1925 te Opsterland met Jeltje DIJKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 22-05-1902 te Beets, dochter van Arjen Bonnes DIJKSTRA, veehouder, en Goske Libbes JONGSMA, overleden op 02-08-1992 te Apeldoorn op 90-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1992 te Langezwaag.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA, electrotechnische documantalist, geboren op 17-01-1925 te Wijnjeterp, overleden op 02-04-2006 op 81-jarige leeftijd, begraven te Huizen.
Gehuwd met Johanna Petronella EEUWIJK.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  v  Goske Lena JONGSMA, onderwijzeres O.L.S. Rottevalle (1950, 1955), geboren op 23-09-1929 te Hemrik.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-1955 te Opsterland met Willem BLANKEN, geboren rond 1924.


VI.42    Willem Sijtzo JONGSMA, notaris (1943-1968), geboren op 25-10-1903 te Hellum, zoon van Rinze Jelkes JONGSMA (zie V.31) en Gezina Willems OOMKENS, overleden op 06-12-1987 te 's-Gravenhage op 84-jarige leeftijd, begraven.
Benoemd tot notaris binnen het arr. 's-Gravenhage ter standplaats de gemeente Leiden: W.S. Jongsma, cand.-notaris te Leiden (vac. mr. H.M.A. Coebergh).
Bron: Leidsch Dagblad d.d. 06-03-1943 (met foto).
Den Haag - Bij K.B. is aan W.S. Jongsma, op zijn verzoek, met ingang van 1 oktober eervol ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te Leiden.
Bron: De Tijd d.d. 31-07-1968.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-02-1936 te Leiden met Helena Jannetje OCHTMAN, 30 jaar oud, pharm. docta. en apotheker, geboren op 09-08-1905 te Rotterdam, dochter van Samuel OCHTMAN en Karolina Wilhelmina Jacoba DOELEMAN, overleden op 13-08-1967 te Leiden op 62-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Mr. Carolina Wilhelmina Jacoba (Carla) JONGSMA, geboren ca. 1937.
Geslaagd Kand. Ned. Recht (24-12-1957, Leiden).
Geslaagd Doct. rechten, Rijksuniversiteit Leiden (18-03-1963).
Gehuwd op 29-04-1968 met Mehdi MAHDAVI M. A.
   2.  v  Rinske Gezina Sijtsche JONGSMA, geboren 00-08-1940 te Leiden.


VI.54    Hendrik Jans JONGSMA, veehouder, klompenhandelaar, geboren op 05-09-1896 te Beetsterzwaag, zoon van Jan Hendriks JONGSMA (zie V.33) en Baukje Roels de JONG, overleden op 28-09-1970 te Sneek op 74-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 01-10-1970 te Folsgare.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Opsterland met Jantje HUISMAN, 20 jaar oud, geboren op 30-04-1900 te Nieuweschoot, dochter van Abele HUISMAN en Geertje de VRIES, overleden op 04-11-1983 te Sneek op 83-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden. Begraven op 08-11-1983 te Folsgare.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 13-04-1921 te Beetsterzwaag, overleden op 23-01-2014 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 30-01-2014 te Gerkesklooster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1942 te Wymbritseradeel met Sjerp KRAMER, 25 jaar oud, directeur zuivelfabriek "De Twee Provinciën" te Gerkesklooster, geboren op 10-08-1916 te Draaisterhuizen bij IJlst, zoon van B. B. KRAMER en Yfke BOSCHMA, overleden op 26-05-1999 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte en na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "Nieuw Mellens". Begraven op 29-05-1999 te Gerkesklooster.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
   2.  v  Boukje JONGSMA, geboren op 21-05-1923 te Folsgare.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-12-1945 te Wymbritseradeel met Jolle LANDMAN, 24 jaar oud, veefokker, geboren op 20-04-1921 te Folsgare, zoon van Rintje Jolles LANDMAN en Willemke Joukes van der VELDE, overleden op 02-07-1981 te Rauwerd op 60-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1981 te Rauwerd.
   3.  m  Drs. Jan JONGSMA (zie VII.90).
   4.  m  Abele JONGSMA (zie VII.93).


VI.59    Hendrik Haaijes JONGSMA, onderwijzer (1919), hoofd ener school, geboren op 22-11-1893 te Kortehemmen, zoon van Haaije Hendriks JONGSMA (zie V.39) en Maaike Meintes POELSTRA, overleden op 25-07-1963 te Dokkum op 69-jarige leeftijd. Dokkum - In Dokkum overleed op 68-jarige leeftijd H. Jongsma, oud-hoofd van de gereformeerde school te Driesum-Wouterswoude. Jongsma was ruim 31 jaar hoofd van die school tot hij 9 december 1958 afscheid nam. Hij was jarenlang ouderling van de gereformeerde kerk in zijn woonplaats, voorzitter van de plaatselijke AR-kiesvereniging, voorzitter van de afdeling Dantumawoude e.o. van het Groene Kruis en was vanaf de oprichting in 1948 tot zijn vertrek in 1958 bestuurslid en vice-voorzitter van de Vereniging voor Gezinszorg in Dantumadeel, verrichtte evangeliesatiewerk en was vele jaren voorzitter van de commissie die concoursen organiseerde op Rinsma-State.
Bron: Kollumer Courant.
Voorzitter Raad van Toezicht Coöp. Spaar- en Voorschotbank Boaz G.A. voor Driesum, Wouterswoude en omstreken (1959). Begraven op 29-07-1963 te Wouterswoude.
Wijnjeterp, 22 Mei - Benoemd tot onderwijzer, uit 84 sollicitanten, aan de Bijzondere school, de heer H. Jongsma, alhier.
Bron: Hepkema's Courant d.d. 27-05-1914.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-05-1919 te Opsterland met Hotske Minnes KLOMPMAKER, 26 jaar oud, geboren op 07-03-1893 te Rotterdam, dochter van Minne Idses KLOMPMAKER en Margje BAKKER, overleden op 06-06-1967 te Dokkum op 74-jarige leeftijd, begraven te Wouterswoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marchje JONGSMA, hoofdleidster KO, geboren op 20-04-1922 te Hemrik, overleden op 07-12-1996 te Dokkum op 74-jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed. Begraven op 12-12-1996 te Wouterswoude.
Ongehuwd.


VI.61    Meinte Haaijes JONGSMA, veehouder, geboren op 25-04-1899 te Wijnjeterp, zoon van Haaije Hendriks JONGSMA (zie V.39) en Maaike Meintes POELSTRA, overleden op 26-08-1989 te Drachten op 90-jarige leeftijd, begraven te Wijnjewoude.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1922 te Opsterland met Rinskjen BOONSTRA, 21 jaar oud, geboren op 03-08-1900 te Siegerswoude, dochter van Jan Alberts BOONSTRA, veehouder, en Wopkjen Folkerts TOLSMA, overleden op 19-10-1987 te Ureterp op 87-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Haaije JONGSMA (zie VII.98).
   2.  v  Wopkjen (Wop) JONGSMA, beeldend kunstenaar, geboren op 14-11-1924 te Wijnjeterp, overleden op 29-07-2009 op 84-jarige leeftijd, begraven op 03-08-2009 te Putten.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-02-1949 te Opsterland met Johannes MULDER, 30 jaar oud, directeur, geboren op 31-10-1918 te Wijnjeterp, overleden op 03-08-2006 op 87-jarige leeftijd.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VII.102).
   4.  m  Hendrik JONGSMA (zie VII.104).
   5.  v  Maaike JONGSMA, gezinsverzorgster, geboren op 12-12-1934 te Wijnjeterp.
Verloofd 2e Paasdag 1955: Maaike Jongsma, Wijnjeterp, Buurt 155 en Geert Jan Velema, Stadskanaal, Poststraat 2.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1959 te Deventer met Hendrik Jakob (Henk) MOSER, 37 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren op 29-07-1921 te Musselkanaal, overleden voor 2019.
   6.  v  Trijntje Roelofje (Trienke) JONGSMA, gezinsverzorgster, geboren op 12-08-1936 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1960 te Opsterland met Pieter (Piet) KOOPMANS, 22 jaar oud, medewerker T. Jellema en Zn. b.v., Leeuwarden, veehouder, geboren op 07-07-1938 te Beetgum, zoon van Petrus Johannes Wijbrandus KOOPMANS en Sijke PLAT, overleden op 10-10-1989 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, na een moedige strijd. Begraven op 14-10-1989 te Beetgum.
   7.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 24-02-1938 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-03-1961 te Opsterland met Jan VELDKAMP, 26 jaar oud, productieleider, geboren op 13-09-1934 te Donkerbroek, overleden op 01-02-2016 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven op 08-02-2016 te Drachten.
   8.  v  Aaltje JONGSMA, gezinsverzorgster, geboren op 31-08-1939 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-08-1961 te Opsterland met Haaije OTTENS, 27 jaar oud, hoofd der school, geboren op 08-06-1934 te Siegerswoude, zoon van Okke OTTENS en Wietske de GROOT.
   9.  v  Hotsche (Hottie) JONGSMA, geboren op 24-09-1942 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-06-1961 te Opsterland met Rijkele (Riek) POSTMA, 24 jaar oud, magazijnbediende, geboren op 21-09-1936 te Ureterp, zoon van Albert POSTMA en Hiltje BIJMA.
   10.  v  Rinskje (Rennie) JONGSMA, peuterleidster, geboren op 16-01-1945 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-07-1964 te Smallingerland met Pals BIES, 23 jaar oud, hoofd basisschool, geboren op 29-09-1940 te Garijp, zoon van Gosse BIES en Aaltje WAGENAAR.


VI.63    Melle Binnes JONGSMA, veehouder, geboren op 04-09-1896 te Wijnjeterp, zoon van Binne Hendriks JONGSMA (zie V.44) en Hiltje Melles POOL, overleden op 10-01-1990 te Oosterwolde op 93-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1990 te Haulerwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1921 te Ooststellingwerf met Grietje Ebbels DIJKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 23-09-1898 te Haulerwijk, dochter van Ebbel Fokkes DIJKSTRA en Sjoukje Sjoerds van der MEULEN, overleden op 06-11-1964 te Heerenveen op 66-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Binne (Ben) JONGSMA (zie VII.118).
   2.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 28-04-1923 te Haulerwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-11-1945 te Ooststellingwerf met Egbert SNIPPE, 26 jaar oud, beheerder appartementengebouw, geboren op 14-01-1919 te Smilde, zoon van Jan Wolters SNIPPE, arbeider, en Egberdien SINKGRAVEN, overleden op 05-07-1989 te Chatham, ON (Canada) op 70-jarige leeftijd.
   3.  m  Ebbel JONGSMA (zie VII.122).
   4.  v  Hiltje JONGSMA, geboren op 06-02-1926 te Haulerwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-03-1951 te Ooststellingwerf met Wiebren JOUSTRA, 28 jaar oud, medewerker drainagebedrijf, geboren op 12-06-1922 te Oosterend, overleden op 22-03-1996 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1996 te Buitenpost.
   5.  m  Jan JONGSMA (zie VII.126).
   6.  m  Fokke JONGSMA (zie VII.128).


VI.66    Jan JONGSMA, landbouwer, geboren op 30-08-1900 te Wijnjeterp, zoon van Binne Hendriks JONGSMA (zie V.44) en Hiltje Melles POOL, overleden op 07-02-1988 te Drachten op 87-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 11-02-1988 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 24-12-1942 te Opsterland met Sjoukje KOOISTRA, 37 jaar oud, geboren op 01-04-1905 te Oudega, dochter van Jan Roels KOOISTRA, veehouder, en Anna Jacomina Hiddes HAZEKAMP, overleden op 13-03-1990 te Drachten op 84-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 17-03-1990 te Wijnjewoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna Jacomina (Anneke) JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 17-11-1943 te Wijnjeterp, overleden op 13-12-1976 om 15.00 uur te Boelenslaan op 33-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 14-12-1976 (Jonge vrouw uit Surhuisterveen bij auto-ongeluk omgekomen). Begraven op 17-12-1976 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1967 te Ooststellingwerf met Jan DEELSTRA, 24 jaar oud, hoofdonderwijzer Chr. basisschool, geboren op 28-04-1943 te Donkerbroek, zoon van Heine DEELSTRA en A. GEERTSMA.
{Hij is later gehuwd met F. van den BERG.}


VI.69    Hendrik JONGSMA, veehouder, landbouwer, geboren op 21-12-1905 te Wijnjeterp, zoon van Binne Hendriks JONGSMA (zie V.44) en Hiltje Melles POOL, overleden op 14-03-1995 te Ureterp op 89-jarige leeftijd, begraven te Wijnjeterp.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-05-1947 te Opsterland met Aukje HERDER, 30 jaar oud, geboren op 21-01-1917, dochter van Klaas Theunis HERDER en Hendrikje WELFING, overleden op 02-01-1993 te Ureterp op 75-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1993 te Wijnjeterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Binne JONGSMA, geboren op 01-01-1947 te Wijnjeterp, overleden voor 1950.
   2.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 01-01-1947 te Wijnjeterp, overleden voor 1955.
   3.  m  Binne JONGSMA (zie VII.134).
   4.  v  Hendrikje (Hennie) JONGSMA, verpleegster, geboren op 16-12-1952 te Wijnjeterp.
Relatie met Frederik van BATENBURG.
   5.  v  Hiltje JONGSMA, geboren op 21-06-1955 te Wijnjeterp, overleden op 01-01-2016 te Feanwâlden op 60-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 05-01-2016 te Damwâld.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1979 te Opsterland met Johannes Jan (Hans) WAGHO, 37 jaar oud, geboren op 26-02-1942 te Dantumawoude, overleden op 21-07-1993 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, na een moedig dragen van zijn ziekte. Begraven op 24-07-1993 te Damwoude.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   6.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 21-06-1955 te Wijnjeterp, overleden op 17-09-1955 te Groningen, 88 dagen oud.
   7.  v  Grietje JONGSMA, medewerkster huishoudelijke dienst, geboren op 22-08-1956 te Wijnjeterp.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-07-1982 te Smallingerland, gescheiden van Jan BEKKEMA, straatmaker, geboren op 27-10-1953 te Boelenslaan, zoon van Sjoerd BEKKEMA, fabrieksarbeider AVEK (1953-1975), en Fokje PULTRUM, overleden op 09-10-2015 te Noardburgum op 61-jarige leeftijd, na een korte tijd van afnemende gezondheid. Gecremeerd op 15-10-2015 te Opeinde.
Relatie (2) met Arnold.
   8.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.145).


VI.79    Gerhard Theodor Folkerts JONGSMA, los arbeider, fabrieksarbeider, geboren op 26-12-1899 te Düsseldorf (Duitsland), zoon van Folkert Geerts JONGSMA (Volkert) (zie V.51) en Jantje Sipkes VOSKUIL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-07-1926 te Edam met Dieuwertje de BOER, 27 jaar oud, geboren op 24-04-1899 te Watergraafsmeer, dochter van Jan de BOER en Roelofje RIJPKEMA, veehoudster.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. kind, geboren op 11-08-1930 te Diemen, overleden op 11-08-1930 te Diemen, 0 dagen oud.
   2.  v  Roelofje JONGSMA, geboren op 27-09-1938 te Amsterdam.


VI.87    Geert JONGSMA, geboren op 09-03-1905 te Snikzwaag, zoon van Hendrik Geerts JONGSMA (zie V.53) en Geertje Willems HOEKSTRA, overleden op 26-12-1990 te Joure op 85-jarige leeftijd, begraven te Joure.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1933 te Schoterland met Koopje KROONDIJK, 23 jaar oud, geboren op 26-03-1910 te Weststellingwerf, dochter van Jan KROONDIJK en Jantje KUIPER, overleden op 13-03-1984 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, begraven te Joure.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 04-04-1935 te Joure, overleden op 19-03-2002 te Joure op 66-jarige leeftijd, begraven te Joure.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 16-02-1956 met Steffen ELGERSMA, 25 jaar oud, geboren op 21-02-1930 te Westermeer, zoon van Aize Steffens ELGERSMA en Trijntje Wouters BAKKER, overleden op 06-11-1959 te Joure op 29-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven te Joure.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 06-08-1964 met Gerrit HOOGKAMP, 23 jaar oud, boer, geboren op 29-11-1940 te Snikzwaag, zoon van N.N. HOOGKAMP en J. ADEMA, overleden op 25-04-2017 te Joure op 76-jarige leeftijd, begraven op 01-05-2017 te Joure.
{Hij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 13-12-2002 met Taetske REITSMA, 70 jaar oud, geboren op 28-06-1932 te Welsrijp, dochter van Oebele REITSMA en Antje KALSBEEK.}
   2.  v  Geertje (Gea) JONGSMA, geboren 00-04-1938 te Joure.
Gehuwd met Lambertus (Lambert) WILDEBOER.
   3.  v  Elisabeth JONGSMA, geboren 00-07-1941 te Joure.
Gehuwd rond 1963 met Jarich IJPMA, geboren op 18-08-1938 te Oudehaske, overleden op 09-10-2017 te Joure op 79-jarige leeftijd, begraven op 13-10-2017 te Joure.
   4.  v  Hendrika (Hennie) JONGSMA (zie VII.156).
   5.  v  Jantina JONGSMA, geboren 00-08-1945 te Joure.
Gehuwd op 28-04-1966 te Haskerland met Dirk BROUWER, geboren rond 1943, zoon van Hisse BROUWER en Anna DIJKSTRA.


VI.90    Willem JONGSMA, veehouder, geboren op 08-03-1909 te Snikzwaag, zoon van Hendrik Geerts JONGSMA (zie V.53) en Geertje Willems HOEKSTRA, overleden op 06-05-1962 te San Bernardino, CA (USA) op 53-jarige leeftijd, begraven te Ontario, San Bernardino, CA (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1932 te Aengwirden met Tjitske ROMKEMA, 24 jaar oud, geboren op 22-06-1907 te Oldelamer, dochter van Johannes Hanzes ROMKEMA en Atje Kornelis BAKKER, overleden op 13-06-1979 te California (USA) op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik (Henry) JONGSMA (zie VII.159).
   2.  m  Johannes (John) JONGSMA (zie VII.161).
   3.  m  Geert (George) JONGSMA (zie VII.163).
   4.  v  Atje (Althea) JONGSMA, geboren op 25-04-1942 te Bovenknijpe.
   5.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 30-06-1945 te Bovenknijpe, overleden op 05-08-1945 om 06.30 uur te Bovenknijpe, 36 dagen oud.
   6.  v  Lvl. kind, geboren op 05-09-1946 te Bovenknijpe, overleden op 05-09-1946 om 16.00 uur te Bovenknijpe, 0 dagen oud.
   7.  v  Geertje (Gertie) JONGSMA, geboren op 30-05-1950 te Bovenknijpe.
Gehuwd met N.N. SWAGER.


VI.99    Jan JONGSMA, bakker, hofmeester, eig. levensmiddelenbedrijf (kruideniers- en grutterswaren), geboren op 07-07-1891 te Beverwijk, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.63) en Margaretha van der WINDEN, overleden op 04-05-1959 te IJmuiden op 67-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1959 te IJmuiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-09-1916 te Velsen met Christina van LOO, 25 jaar oud, geboren op 19-09-1891 te Waarde, dochter van Leendert van LOO, dekknecht, en Geertruida GRIEP.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik Jan JONGSMA (zie VII.169).
   2.  m  Leendert Abraham JONGSMA (zie VII.171).


VI.103    Jacob JONGSMA, timmerman, geboren op 28-11-1893 te Beverwijk, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.63) en Margaretha van der WINDEN, overleden op 29-10-1960 te Driehuis op 66-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 02-11-1960 te Velsen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1922 te Velsen met Theodora Joanna TURKENBURG, geboren rond 1896 te Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik TURKENBURG, smid, en Anna Francisca DOKTERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  M. JONGSMA.
Gehuwd 00-06-1948 te Velsen met Ph. J. MEERKERK.


VI.107    Tjitse Hendriks JONGSMA (Tjitske), havenarbeider, voorman, havenbaas, geboren op 21-10-1896 te Velsen, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.63) en Margaretha van der WINDEN, overleden 00-00-1969 te IJmuiden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-11-1923 te Velsen met Jannetje van der STEEN, 21 jaar oud, geboren op 01-08-1902 te Pernis, dochter van Gerrit Jan van der STEEN en Hendrika KOSTER, overleden ca. 1967 te Velsen-Noord.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik JONGSMA (zie VII.175).
   2.  m  Gerrit Jan JONGSMA, machinist, geboren op 12-01-1929, overleden op 03-08-2001 op 72-jarige leeftijd, begraven te Beverwijk.
Gehuwd 00-07-1957 te Velsen met Ali SCHOUTEN.


VI.109    Foeke JONGSMA, uitvoerder (1952), geboren op 30-01-1909 te IJmuiden, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.63) en Margaretha van der WINDEN, overleden op 30-06-1978 te Roosendaal en Nispen op 69-jarige leeftijd, begraven te Roosendaal.
In de dertiger jaren een bekend voetaller van Stormvogels.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1934 te Velsen met Suzanna Hendrika HUHL, 23 jaar oud, geboren op 05-03-1911 te IJmuiden, dochter van Jan Adriaan HUHL, machinist, en Johanna Maria COSSEE, overleden 00-00-1980.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gré JONGSMA, geboren ca. 1935.
Relatie met Kees.
   2.  m  Johan Jan Adriaan JONGSMA (zie VII.181).


VII.1    Jan JONGSMA, geboren op 22-03-1908 te Gorredijk, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie VI.1) en Trijntje Jacobs SIKKEMA, overleden op 15-10-1944 te Sliedrecht op 36-jarige leeftijd. Omgekomen bij een bombardement door de geallieerden op het station Sliedrecht / Dordrecht. Begraven op 19-10-1944 te Sliedrecht.
Redder onderscheiden.
Bestuurderen der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen hebben de volgende bekroning wegens het opwekken der levensgeesten bij drenkelingen of door gas verstikten toegekend:
De bronzen medaille aan J. Jongsma, Sliedrecht.
Bron: De Tijd d.d. 23-10-1940.
Gehuwd ca. 1936 met Janna Maria LAGERWAARD, geboren op 30-09-1913 te Sliedrecht, dochter van Marinus LAGERWAARD, baggerschipper (o.a. bij afsluiting Zuiderzee), en Adriana STOLK.
{Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-07-1950 te Sliedrecht met Jan van der WAAL.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marinus JONGSMA (zie VIII.1).
   2.  m  Teije (Teus) JONGSMA (zie VIII.3).


VII.3    Harmen JONGSMA, vertegenwoordiger Koopmans Meelfabrieken NV, Leeuwarden, geboren op 19-05-1912 te Leeuwarden, zoon van Anne Jans JONGSMA (zie VI.1) en Grietje Harmens WIND, overleden op 14-04-1972 te Groningen op 59-jarige leeftijd, begraven te Midwolde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-03-1939 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Jeltje van KAMMEN, 24 jaar oud, geboren op 07-05-1914 te Heidenschap, overleden op 20-08-2008 te Leek op 94-jarige leeftijd, begraven op 25-08-2008 te Midwolde.
{Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 28-06-1977 te Kollumerland c.a. Gescheiden na 1984 van Hendrik Sjoerd FENNEMA, veehouder, geboren op 25-03-1915, zoon van Eelke Hendriks FENNEMA, veehouder, landbouwer, en Martje Sjoerds van der VEEN, overleden op 15-12-1990 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1990 te Oudwoude.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Grietje (Anneke; Anny) JONGSMA, geboren op 09-03-1940 te Leek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-08-1966 met Jan van der KLIS, predikant te Midwolda, Doorwerth, Amsterdam en Apeldoorn.
   2.  m  Anne Marten JONGSMA (zie VIII.7).
   3.  m  Marten Fokke JONGSMA (zie VIII.9).
   4.  m  Fokke Harmen JONGSMA (zie VIII.11).
   5.  m  Christoffel Catharinus (Chris) JONGSMA, autoverkoper, geboren op 26-04-1952 te Leek.
Gehuwd, gescheiden van Nienke BUWALDA.


VII.14    Andrew JONGSMA, geboren op 26-01-1923 te South Dakota (USA), zoon van Wiebren Haijes (William) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.8) en Annigje Jans (Annie; Anna) KALSBEEK, overleden 00-06-1981, begraven te Platte, Charles Mix Co., SD (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-03-1946 te Platte, Charles Mix Co., SD (USA) met Ilena May (Lena) Vanden BOS, 20 jaar oud, geboren op 29-09-1925 te Charles Mix Co., SD (USA), dochter van Dick W. Vanden BOS en Bertha MEYERINK, overleden op 21-10-2011 te Platte, Charles Mix Co., SD (USA) op 86-jarige leeftijd, begraven te Platte, Charles Mix Co., SD (USA).
{Zij is later gehuwd op 63-jarige leeftijd op 15-06-1989 met Oscar Wilmer TJEERDSMA, 61 jaar oud, geboren op 16-02-1928 te Perkins, Bon Homme Co., SD (USA), zoon van Peter TJEERDSMA en Annie ODENS, overleden op 12-02-2011 te Platte, Charles Mix Co., SD (USA) op 82-jarige leeftijd, begraven te Charles Mix Co., SD (USA).}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Barbara JONGSMA.
   2.  v  Geneva JONGSMA.
   3.  v  Doreen JONGSMA.
   4.  v  Karen JONGSMA.


VII.21    Harold JONGSMA, geboren op 18-06-1926 te Stickney, SD (USA), zoon van Anne Haijes (Andrew Harry; Onno) JONGSMA (zie VI.10) en Jitske Martinus (Jessie) STERK, overleden op 24-12-1993 te Riverside, CA (USA) op 67-jarige leeftijd, begraven te Whittier, Los Angeles, CA (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1948 te Artesia, Los Angeles, CA (USA) met Mary Nadine van de POL.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Allen Harold JONGSMA, geboren op 19-09-1949 te Los Angeles, CA (USA).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-10-1980 te San Bernardino, CA (USA) met Meriane D. DURHAM, geboren 00-00-1950.


VII.23    Martin Carl JONGSMA, geboren op 25-05-1934 te Artesia, CA (USA), zoon van Anne Haijes (Andrew Harry; Onno) JONGSMA (zie VI.10) en Jitske Martinus (Jessie) STERK, overleden op 19-03-2013 op 78-jarige leeftijd, begraven te Springfield, Lane Co., OR (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1955 te Los Angeles, CA (USA) met Evelyn Beatrice LAUTENBACH, 21 jaar oud, geboren op 22-04-1934 te Los Angeles, CA (USA), dochter van Klaas Taeke (Clarence Ted) LAUTENBACH en Ann JANSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sharon Ann JONGSMA, geboren op 30-03-1956 te Everson, Los Angeles, CA (USA).
Gehuwd met Rick MORRIS.
   2.  v  Karen Lynn JONGSMA, geboren op 26-09-1957 te Lynden, OR (USA).
Gehuwd met Albert Jan DON.
   3.  m  Martin Gerald (Jerry) JONGSMA (zie VIII.26).
   4.  m  John Allen JONGSMA (zie VIII.28).


VII.26    Jelke JONGSMA, veehouder, geboren op 11-01-1909 te Drachten, zoon van Anne Jelkes JONGSMA (zie VI.12) en Grietje Petrus BOSMA, overleden op 14-02-1985 te Oosterwolde op 76-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 15-02-1985 (Inwoner Oosterwolde achter stuur van auto dood door hartaanval). Begraven op 18-02-1985 te Fochteloo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1934 te Ooststellingwerf met Grietje KIERS, 21 jaar oud, geboren op 05-09-1912 te Fochteloo, dochter van Alle Hendriks KIERS en Wemmigje Kornelis BULT, overleden op 29-12-2000 op 88-jarige leeftijd, begraven te Fochteloo.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA (zie VIII.31).
   2.  v  Wemmigje (Wemmy) JONGSMA, geboren op 20-07-1939 te Fochteloo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1963 te Ooststellingwerf met Harmen HUMMEL, 27 jaar oud, hoofd bedrijfsbureau, geboren op 19-02-1936 te Smilde, zoon van Gezinus HUMMEL en IJtje van der MEER.
   3.  m  Alle JONGSMA (zie VIII.35).


VII.30    Tjitze JONGSMA, geboren op 17-03-1914 te Jubbega-Schurega, zoon van Anne Jelkes JONGSMA (zie VI.12) en Grietje Petrus BOSMA, overleden op 19-02-1973 te Appelscha op 58-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1937 te Ooststellingwerf met Jantje van ZANDEN, 23 jaar oud, geboren op 06-12-1913 te Makkinga, overleden op 09-01-1984 te Appelscha op 70-jarige leeftijd, na een moeizaam leven en een ernstige ziekte. Begraven op 13-01-1984 te Appelscha.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA, geboren op 01-01-1940 te Fochteloo, overleden op 10-04-2004 op 64-jarige leeftijd, begraven te Appelscha.
Ongehuwd.
   2.  v  Klaasje JONGSMA, geboren op 22-04-1943 te Oosterwolde, overleden op 22-09-1993 te Heerenveen op 50-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1993 te Appelscha.
Ongehuwd.
   3.  m  Otte (Otto) JONGSMA (zie VIII.39).


VII.32    Jouke JONGSMA, geboren op 10-04-1916 te Drachten, zoon van Anne Jelkes JONGSMA (zie VI.12) en Grietje Petrus BOSMA, overleden op 05-05-2003 te Oosterwolde op 87-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Gecremeerd op 09-05-2003.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1946 te Ooststellingwerf met Jacobje ZEILSTRA, 23 jaar oud, vakantieboerderijexploitant, geboren op 05-04-1923 te Appelscha, overleden op 24-03-2001 te Oosterwolde op 77-jarige leeftijd, na een zware tijd. Gecremeerd op 28-03-2001.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janke JONGSMA, kleuterleidster, geboren op 23-12-1947 te Appelscha.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-12-1970 te Ooststellingwerf met Anne OSINGA, 23 jaar oud, bouwkundig uitvoerder, buschauffeur, geboren op 20-06-1947 te Groningen, zoon van Drs. Foeke OSINGA, arts, medisch directeur verpleeghuis "Beatrixoord" te Appelscha, en Tjitske WIARDA.
   2.  m  Anne JONGSMA (zie VIII.43).


VII.40    Binne JONGSMA, secretaris Provinciale Groningse Molencommissie, secretaris Vereniging Vrienden van de Groninger Molens, geboren op 18-01-1921 te Groningen, zoon van Anne Binnes JONGSMA (zie VI.14) en Fennechien Hendriks BAKKER, overleden op 08-05-1993 te Wolvega op 72-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 12-05-1993 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-01-1949 te Dantumadeel met Aafke ELZINGA, 28 jaar oud, geboren op 20-03-1920 te Zwaagwesteinde, dochter van Tjipke ELZINGA en Gelske BROUWER, overleden op 17-08-2015 op 95-jarige leeftijd, begraven op 24-08-2015 te Hoogkerk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gelske Fennechien JONGSMA, lerares, geboren op 21-12-1950 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-08-1979 te Groningen met Jan HONTSCHARENKO, 28 jaar oud, verslaggever, geboren op 21-07-1951 te Groningen.
   2.  m  Anne (Anton) JONGSMA, kunstschilder, geboren op 08-01-1952 te Groningen, overleden op 23-08-1999 te Groningen op 47-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Ongehuwd.
   3.  m  Tjipke Tjeerd JONGSMA, geboren op 19-05-1955 te Groningen.
   4.  m  Paul Jeroen JONGSMA, geboren op 04-06-1966 te Groningen.


VII.43    Arend JONGSMA, projectleider, geboren op 03-08-1945 te Groningen, zoon van Libbe JONGSMA (zie VI.17) en Margridina TIENSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1970 te Groningen met Frederika (Rita) van der VEEN, 22 jaar oud, geboren op 29-03-1948 te Groningen, dochter van Goffried (Guus) van der VEEN en Elly KAREL.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Mark JONGSMA, geboren op 22-01-1972 te Groningen.
   2.  m  Edwin JONGSMA, geboren op 19-08-1974 te Groningen.


VII.49    Hendrik J. (Henny; Henk) JONGSMA, geboren ca. 1930, zoon van Johannes Adriaan JONGSMA (zie VI.23) en Huiberdina van der STELT.
Gehuwd met Margaret van den ASSEM.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  John Edward JONGSMA, geboren op 28-07-1958 te Montreal (Canada).
   2.  v  Antoinette (Annette) JONGSMA, geboren 00-02-1960 te PQ (Canada).


VII.51    Alexander Kornelis Pieter (Lex) JONGSMA, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Universiteit van Leiden, wetenschappelijk medewerker aan het Fiscaal Notarieel Instituut te Leiden, schaakjournalist, geboren op 01-06-1938 te Groningen, zoon van Drs. Jelke Jan JONGSMA (zie VI.27) en Susanna Catharina Jacoba (Suus) van WESTEN, in de Praediniuskliniek. Overleden op 03-12-2013 op 75-jarige leeftijd.
Lex Jongsma werd in 1957 schaakkampioen van Nederland bij de jeugd, waardoor hij zich kwalificeerde voor het jeugdwereldkampioenschap. In dat in Canada gehouden toernooi werd hij derde; het zou zijn beste schaakprestatie zijn. Hij behoorde tot de pioniers die optraden als schaakcommentator bij grote toernooien. Daarnaast heeft hij een reeks boeken, talloze voordrachten, simultaanseances en masterclasses door geheel Nederland op zijn naam staan.
Als schaakschrijver publiceerde Jongsma onder andere een verslag van de tweekamp Spasski-Fischer. Samen met Alexander Munninghoff schreef hij het herinneringsboek "60 jaar Hoogovens Schaaktoernooi". Hij gaf al meer dan 30 jaar bij vele toernooien commentaar (uitleg van de partijen) aan het publiek, onder andere bij het Corus-toernooi (Wijk aan Zee) en het Essent-toernooi (Hoogeveen); zo vaak, dat hij soms meester werd genoemd, maar hij bezat geen FIDE meestertitel. Wel was hij meester in de zin van schoolmeester - iemand die veel van de schaaksport weet en zijn kennis met de nodige humor overdraagt aan anderen. Hij was tevens fiscaal jurist.
Jongsma speelde ook ettelijke malen mee in het "Aegon Man-machine toernooi" in de negentiger jaren van de 20e eeuw, met wisselend resultaat. Zo eindigde hij in 1989 op de zevende plaats, maar in 1996 werd hij nummer tachtig.
Jongsma was wegens zijn grote verdiensten voor de Nederlandse schaakwereld Lid van Verdienste van de KNSB. Op 8 december 2008 volgde om dezelfde reden zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking van deze koninklijke onderscheiding vormde het hoogtepunt van het Bloemendaal Chess Festival dat werd georganiseerd naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van Lex als schaakjournalistiek medewerker van De Telegraaf en waaraan door bekende schaakvrienden uit binnen- en buitenland werd deelgenomen (Hort, Lombardy, Olafsson, Böhm, Duijn, Hartoch, Scholl en Jongsma zelf).
Jongsma speelde bij de "Bloemendaalse Schaakvereniging", waar hij veelvuldig clubkampioen was.
Bron: Wikipedia.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1964 te Amsterdam met Imilia Jenny (Miel) VERMOOTEN, 24 jaar oud, geboren op 08-03-1940 te Zutphen, dochter van Willem Hendrik VERMOOTEN en B. de RUITER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elisabeth JONGSMA, geboren op 06-05-1965 te Amsterdam.
Geadopteerd. Naam "Vermooten" door rechterlijke uitspraak veranderd in "Jongsma".
Gehuwd ca. 2000 met Alexander ten BRUGGENCATE.
   2.  m  Reinoud Allard JONGSMA, bedrijfsmaatschappelijk werker GIMD, geboren op 17-03-1966 te Haarlem.
Gescheiden van Tanja EVEN, ondernemer.
   3.  m  Coenraad Lodewijk (Coen) JONGSMA (zie VIII.58).
   4.  v  Dorien Yvette JONGSMA, geboren op 02-12-1969 te Heemstede.
Gehuwd 00-00-2006 te Bloemendaal met Jorge Alberto BALDESSARI PARRINO, geboren op 10-09-1953 te Rosario (Argentinië), overleden op 10-11-2006 te Burgos (Spanje) op 53-jarige leeftijd.


VII.57    Theodorus Johannes Adriaan (Theo) JONGSMA, geboren op 03-07-1942 te Almelo, zoon van Drs. Jelke Jan JONGSMA (zie VI.27) en Susanna Catharina Jacoba (Suus) van WESTEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-10-1969 te Amsterdam, gescheiden van M. M. A. (Margot) LIJESEN.
{Zij had ook ooit een relatie met Henk GEUT, zoon van Luitjen GEUT en J. EENDEBAK.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Crispijn JONGSMA (zie VIII.62).
   2.  m  Jasper JONGSMA (zie VIII.64).


VII.60    Paul Erik Pieter JONGSMA, geboren op 16-02-1945 te Almelo, zoon van Drs. Jelke Jan JONGSMA (zie VI.27) en Susanna Catharina Jacoba (Suus) van WESTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-12-1967 te Purmerend met Lidy M. CARON, dochter van W. J. H. CARON en Bernarda RICHTERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Karen JONGSMA.
   2.  v  Judith JONGSMA.


VII.62    Hendrik Daniël JONGSMA, geboren op 09-04-1937 te Amsterdam, zoon van Hendrik Daniël JONGSMA (zie VI.31) en Metje van LEEUWEN, overleden 00-10-1975.
Gehuwd met Ulla Britt.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Camilla JONGSMA, geboren te Falkenberg (Zweden).
Relatie met Peter KINDH, geboren te Falkenberg (Zweden).
   2.  v  Catarina JONGSMA.
   3.  v  Hellen JONGSMA.


VII.64    Eduard Adriaan JONGSMA, geboren op 07-04-1938 te Amsterdam, zoon van Hendrik Daniël JONGSMA (zie VI.31) en Metje van LEEUWEN, overleden op 02-11-2018 te Belville, Bellair (Zuid-Afrika) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 01-11-1967 te Amsterdam met Tjitske HOEKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 19-09-1940 te 's-Gravenhage, overleden op 07-09-2015 op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bart JONGSMA (zie VIII.72).
   2.  v  Jannie Zwanine Jannineke JONGSMA, medewerkster Nationwide Airlines, geboren op 12-01-1972 te Kaapstad (Zuid-Afrika).
Gehuwd met Daniel KEOWN.
   3.  m  Wikke Jan JONGSMA (zie VIII.76).


VII.66    Johannes Jelke (Hans) JONGSMA, geboren op 03-07-1939 te Amsterdam, zoon van Hendrik Daniël JONGSMA (zie VI.31) en Metje van LEEUWEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-06-1962 te Amsterdam met Nanda PIEKSMA, 22 jaar oud, geboren op 08-05-1940 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Arjen Frank JONGSMA (zie VIII.78).
   2.  m  Taco JONGSMA (zie VIII.80).


VII.72    Leonard Jacques (Leo) JONGSMA, geboren op 27-03-1945 te Amsterdam, zoon van Hendrik Daniël JONGSMA (zie VI.31) en Metje van LEEUWEN.
Gehuwd (1) rond 1967 te Amsterdam met Dineke.
Gehuwd (2), gescheiden 00-00-1984 van Anneke Marja (Maryanne) de WEGER, geboren op 01-09-1946 te Groningen.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Menno JONGSMA (zie VIII.82).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Marlo Rosa Franciska JONGSMA, geboren op 27-08-1979 te Amsterdam.
Gehuwd 00-00-2010, gescheiden 00-00-2016 van Arwin.
   3.  v  Heleen JONGSMA, geboren op 21-01-1981 te Amsterdam.
Relatie met Bart van KUIK.


VII.90    Drs. Jan JONGSMA, tandarts (van 1957 tot 01-06-1992) te Harlingen, geboren op 12-09-1927 te Folsgare, zoon van Hendrik Jans JONGSMA (zie VI.54) en Jantje HUISMAN.
Vooraanstaand lid van de Fryske Nasjonale Partij.
Academisch examen.
Groningen (Rijksuniversiteit). Geslaagd voor het candidaatsexamen tandheelkunde: J. Jongsma, Folsgare.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 20-06-1953.
Aan de Rijksuniversiteit te Groningen is geslaagd voor het eerste gedeelte van het doctoraalexamen tandheelkunde de heer J. Jongsma te Folsgare.
Bron: Friese Koerier d.d. 10-02-1955.
Academische examens Rijksuniversiteit Groningen:
Doctoraal examen tandheelkunde: J. Jongsma, Folsgare.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 18-01-1956.
Bevorderd tot tandarts (Groningen, 1956).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-03-2011 (De iene godstjinst is net better as de oare).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 28-06-1956 te Groningen, gescheiden na 15 jaar op 18-05-1972 van Maria Wilhelmina VISSER, geboren op 28-02-1931 te Hoorn.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 12-12-1972 te Het Bildt met Helga KOCH, 38 jaar oud, fysiotherapeute (1970), geboren op 15-04-1934 te Mainz (Duitsland).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 27-12-1985 (Fysiotherapeuten nemen elkaar in kort geding onder handen).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 31-12-1985 (Vice-president in kort geding fysiotherapeuten: Onbevoegd om uitspraak te doen over gevorderde verklaring van gedaagde).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Hendrik Jan (Henk) JONGSMA (zie VIII.88).
   2.  m  Johannes Martinus JONGSMA, geboren op 10-05-1959 te Harlingen.
   3.  v  Margaretha Carolien JONGSMA (zie VIII.92).
   4.  v  Jantina Geertruida (Jantien) JONGSMA, kunstenares, geboren op 29-05-1965 te Harlingen.
Opleiding:
Atheneum (1977-1983), Jan Arentsz College, Alkmaar; Amsterdamse Academie voor beeldende Vorming (1983-1987) (teaching degree drawing); Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam: painting and grafical art (1987-1989).
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 17-01-2001 (Jongsma).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 13-10-2015 (Jantien Jongsma wint oeuvreprijs).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1988 te Amsterdam met Frederik BARKHOF, 26 jaar oud, geboren op 02-02-1962 te Nieuweramstel.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  m  Oliver Hans JONGSMA, geboren op 12-11-1964 te Leeuwarden. Geadopteerd door Jan Jongsma d.d. 30-06-1982.
   6.  m  Claus Rüdiger (Rudy) JONGSMA, geboren op 03-05-1966 te Leeuwarden. Geadopteerd door Jan Jongsma d.d. 30-06-1982.
Bij beschikking van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder curatele gesteld d.d. 02-12-1992. Curator: Jan Jongsma; toeziend curator: Oliver Hans Jongsma.


VII.93    Abele JONGSMA, veehouder en eig. loonbedrijf, handelaar in onroerend goed, geboren op 06-06-1932 te Folsgare, zoon van Hendrik Jans JONGSMA (zie VI.54) en Jantje HUISMAN.
Zie: De Tijd Maasbode d.d. 22-06-1963 (Folsgare strijdt tegen ontvolking).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 04-07-1964 (Wie is die man? A. Jongsma).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 10-03-1987 (Niet doorgaan koop boerderij betwist).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17-03-1987 (Uitspraak in kort geding. Handelaar moet woning verkopen of forse boete betalen).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 18-05-1953 te Bolsward met IJtje BUWALDA, 28 jaar oud, geboren op 17-03-1925 te Wolsum, dochter van Wiebe BUWALDA en Annigje OSINGA, overleden op 07-01-1972 te Sneek op 46-jarige leeftijd, na een smartelijk lijden. Begraven op 11-01-1972 te Ypecolsga.
Samenwonend (2) ca. 1966 met Anna YBEMA, geboren op 02-12-1930 te Schettens, dochter van Jetze YBEMA en Saakje van der EEMS, overleden 00-00-1991.
{Zij had ook ooit een relatie met Jan Uiltje WIERSMA, geboren op 16-06-1925 te Dedgum.}
Samenwonend (3) met Margaretha (Gretha) MIEDEMA.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Annigje Roosje (Anja) JONGSMA, geboren op 29-05-1956 te Sneek, in het Geref. Verpleeghuis.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 26-05-1978 te Kollumerland c.a. Gescheiden na 11 jaar op 07-09-1989 van Willem Auke de BOER, chauffeur, geboren op 07-12-1953 te Burum.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 16-09-1991 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Sybe BRUINING, 38 jaar oud, geboren op 13-01-1953 te Burum, overleden op 05-12-2004 te Kollum op 51-jarige leeftijd, na een moeilijke en waardevolle tijd. Begraven op 10-12-2004 te Kollum.
   2.  m  Hendrik Wiebe JONGSMA, geboren op 06-05-1959 te Sneek.
   3.  m  Wiebe Sjoerd JONGSMA, geboren op 19-08-1963 te Sneek, overleden op 18-01-1981 te Groningen op 17-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 19-01-1981 (Marokkanen reden met gestolen auto door. Jongen uit IJlst overleden na ongeval). Begraven op 22-01-1981 te Ypecolsga.
Pleeggezin (1981): A.P. Lobbezoo, Westergoloane 9, IJlst; John en Truus; Rob en Hotske.


VII.98    Haaije JONGSMA, melkboer, geboren op 05-02-1923 te Wijnjeterp, zoon van Meinte Haaijes JONGSMA (zie VI.61) en Rinskjen BOONSTRA, overleden op 05-10-2019 te Drachten op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-01-1951 te Smallingerland met Geertje OSINGA, 24 jaar oud, geboren op 19-07-1926 te Nijega, dochter van Jacob OSINGA en Hendrika Aukes de BOER, overleden op 27-06-2015 te Drachten op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hendrika JONGSMA, geboren op 16-01-1951 te Stadskanaal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-08-1972 te Smallingerland met Nicolaas KLOMP, 25 jaar oud, winkelier in sigaren, geboren op 15-02-1947 te Boornbergum, zoon van Klaas KLOMP en Tjitske de VRIES.
   2.  m  Meinte J. JONGSMA (zie VIII.104).


VII.102    Jan JONGSMA, veehouder, geboren op 30-01-1928 te Wijnjeterp, zoon van Meinte Haaijes JONGSMA (zie VI.61) en Rinskjen BOONSTRA, overleden op 27-07-2012 op 84-jarige leeftijd, begraven te Abbotsford, BC (Canada).
Gehuwd 00-00-1955 te Canada met Aaltje (Alice) TALSTRA, geboren 00-00-1930, overleden voor 2019.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wilma JONGSMA, geboren op 24-07-1956 te Smithers, BC (Canada), overleden op 07-04-2015 te Canada op 58-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte.
Gehuwd met N.N. VERSTEEG.
   2.  v  Florence JONGSMA, geboren 00-00-1958.
   3.  m  Harweij JONGSMA, geboren 00-00-1960.


VII.104    Hendrik JONGSMA, zuivelbereider, geboren op 05-05-1931 te Wijnjeterp, zoon van Meinte Haaijes JONGSMA (zie VI.61) en Rinskjen BOONSTRA.
H. Jongsma en J. Jongsma-Hut uit Roden 60 jaar getrouwd.
Roden. De heer H. Jongsma en mevrouw J. Hut gaven elkaar op 29 november 1956 het ja-woord en dat betekent dat het echtpaar Jongsma-Hut alweer 60 jaar getrouwd is. De heer Jongsma is geboren in Wijnjewoude en mevrouw Jongsma in Een. In zijn werkzame leven is dhr. Jongsma in de zuivel werkzaam geweest op diverse plaatsen. Mevrouw deed de huishouding. "En dat was een veelzijdig beroep" zegt ze terugkijkend op de afgelopen periode.
Het echtpaar woont alweer vele jaren in Roden. Eerst aan het Weth. Deodatusplantsoen en nu zo'n drie jaar aan de Lijsterbesstraat en dat tot volle tevredenheid. Het echtpaar was afgelopen dinsdag 29 november feitelijk al 60 jaar getrouwd, maar de burgemeester was verhinderd. Dus toog burgemeester Klaas Smid donderdagmorgen 1 december naar het echtpaar Jongsma om hen te feliciteren met hun huwelijksjubileum en om hen namens de gemeente een mooi boeket bloemen aan te bieden. Aanstaande zaterdag zal het jubileum in (groter) familiekring gevierd worden.
Tekst en foto's: Geert Douwes.
Bron: DitisRoden.nl (2016).
Koninklijk lintje voor 87-jarige Hendrik Jongsma.
RODEN - Hendrik Jongsma (87) is vanochtend Koninklijk onderscheiden. Hij kreeg de versierselen uitgereikt van burgemeester Klaas Smid in de kantine van het Volkstuincomplex 'De Vrije Tuinders', aan Westeresch in Roden. Het lintje komt Hendrik toe. Hij zette zich onder meer in voor eerste elftal van de voetbalvereniging ONR, bezorgt hij ook het evangelisatieblad de 'Elizabeth Bode', loopt de heer Jongsma al met verschillende collectes, waaronder die van de Alzheimer stichting en de Nierstichting, is hij vanaf 1987 actief lid van de volkstuinvereniging 'De vrije tijd tuinders' in Roden. Hij is hier niet alleen bezig in zijn eigen tuin maar zet zich ook altijd in voor de gemeenschappelijke tuin en helpt hij bij alle activiteiten die worden gehouden bij de verenging. Zo helpt hij bij de jaarlijkse kerstbomenverkoop en de groenteverkoop op de volkstuin en tot slot kan worden vermeld dat de heer Jongsma ieder jaar loten verkoopt voor de Vereniging van Volksvermaken in Roden. Kortom erg actief man en een verdiend lintje.
Vanaf 1990 bezorgt de heer Jongsma al de raambiljetten van het eerste elftal van de voetbalvereniging ONR bij de middenstand in Roden. Hij doet dit al jaren en zelfs nu nog op 87-jarige leeftijd.
Vanaf 1988 bezorgt hij ook het evangelisatieblad de 'Elizabeth Bode' bij mensen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te gaan. Hier heeft hij ook een oorkonde voor ontvangen omdat hij dit al meer dan 25 jaar vrijwillig doet.
Vanaf 2005 loopt de heer Jongsma al met verschillende collectes, waaronder die van de Alzheimer stichting en de Nierstichting. Dit doet hij met veel plezier en hij is altijd heel gedreven om zoveel mogelijk binnen de halen voor de organisaties. Dit maakt ook dat hij een recordbedrag binnen haalde bij de collecte in Noordenveld.
Vanaf 1990 is de heer Jongsma al actief voor de werkgroep Oost-Europa. Zo heeft hij geholpen met kledinginzameling, verkoopt hij ieder jaar kerstukjes langs de deur en helpt hij bij de jaarlijkse snertverkoop. Hij staat bekend als de topverkoper. Hij is vijf keer mee geweest als vrijwilliger om kleding en spullen naar Roemenië te brengen.
Vanaf 1987 is de heer Jongsma al actief lid van de volkstuinvereniging 'De vrije tijd tuinders' in Roden. Hij is hier niet alleen bezig in zijn eigen tuin maar zet zich ook altijd in voor de gemeenschappelijke tuin en helpt hij bij alle activiteiten die worden gehouden bij de verenging. Zo helpt hij bij de jaarlijkse kerstbomenverkoop en de groenteverkoop op de volkstuin.
Al jarenlang doet de heer Jongsma vrijwilligerswerk voor de protestantse kerk in Roden. Wanneer er klusjes gedaan moeten worden staat hij klaar. Ook heeft hij, samen met zijn echtgenote de zorg voor een vrouw uit de kerk, die niemand had, op zich genomen en alles geregeld toen ze is overleden en door de gemeente werd begraven. In de periode van 1990 tot 2005 heeft hij wekelijks mensen die niet meer in staat waren om zelfstandig van en naar de kerk of activiteiten van de kerk te gaan met zijn eigen auto van huis opgehaald en heen en weer gebracht.
Vanaf 2000 heeft de heer Jongsma samen met zijn echtgenote de afgelopen jaren kleding ingezameld voor Albanië. Hij stelde zijn huis beschikbaar als een inzamelpunt waar mensen kleding heen konden brengen. De kleding wordt gewassen, gestreken en gesorteerd. Wanneer ze weer een auto vol hebben verzameld brengen ze de kleding naar de verzamelpunten in Norg, Zevenhuizen of Smilde. Dit alles doen ze op eigen initiatief. Tot slot kan worden vermeld dat de heer Jongsma ieder jaar loten verkoopt voor de Vereniging van Volksvermaken in Roden.
Bron: www.hetstreeknieuws.nl d.d. 26-04-2019.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-11-1956 te Norg met Jacobje (Japke) HUT, 20 jaar oud, geboren op 13-10-1936 te Een, dochter van Willem HUT en Henderkien TALENS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Meinte JONGSMA (zie VIII.110).
   2.  m  Willem (Wim) JONGSMA, geboren op 18-07-1959 te Een.
   3.  v  Renskje (Renny) JONGSMA, geboren op 20-07-1963 te 's-Heerenbroek.
Relatie met N.N. MEEUWES.
   4.  m  Herman JONGSMA, geboren op 29-09-1968 te Roden.


VII.118    Binne (Ben) JONGSMA, agent van politie, geboren op 02-04-1922 te Haulerwijk, zoon van Melle Binnes JONGSMA (zie VI.63) en Grietje Ebbels DIJKSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1947 te Groningen met Geziena Roelfina (Ena) POT, 20 jaar oud, geboren op 06-10-1926 te Groningen, dochter van Hendrik POT en Hillechien BLAAUW, overleden op 24-05-2018 te Peterborough, ON (Canada) op 91-jarige leeftijd. Obituary.
JONGSMA, Geziena Roelfina "Ena", Peacefully surrounded by her loving family, at Peterborough Regional Health Centre, on Thursday, May 24, 2018 at the age of 91. Beloved wife of the late Binne "Ben". Loving mother of Melle Jongsma (Wanda), Hendrik Jongsma (Donna), Hilda Suurd (late Julian), Edward Jongsma (Lynne) and Margaret Lynch (Jim). Treasured Grandma of 13 and Oma of 19. Predeceased by her granddaughter Lisa Jongsma. Sadly missed by many nieces, nephews, relatives and extended family. A private family service will be held at COMSTOCK-KAYE Life Celebration Centre and interment will take place at Rosemount Memorial Gardens. Special thank you to the Dr.s, nurses and staff of PRHC for their kindness and care. In memory of Ena, donations to Rhema Christian School, or the PRHC foundation would be greatly appreciated by her family.
Bron: Dignitymemorial.com.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Melle JONGSMA (zie VIII.116).
   2.  m  Hendrik JONGSMA (zie VIII.118).
   3.  v  Hillechien (Hilda) JONGSMA, geboren op 30-03-1952 te Picton, ON (Canada).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 29-05-1970 met Julian Hendrik SUURD, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1949 te Cobourg, ON (Canada).
   4.  m  Edward JONGSMA (zie VIII.122).
   5.  v  Margaret JONGSMA, secretaresse, geboren op 24-01-1957 te Port Perry, ON (Canada).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-10-1977 met James Francis (Jim) LYNCH, 23 jaar oud, ploegbaas, geboren op 27-07-1954 te Guelph, ON (Canada).


VII.122    Ebbel JONGSMA, werkman, geboren op 30-10-1924 te Haulerwijk, zoon van Melle Binnes JONGSMA (zie VI.63) en Grietje Ebbels DIJKSTRA, overleden op 16-02-2018 te Chatham, ON (Canada) op 93-jarige leeftijd. Jongsma, Mr. Ebbel - of Chatham has gone to be with the Lord, Friday, February 16th, 2018 at Chatham-Kent Health Alliance, Chatham Campus, at 93 years of age with his sons by his side. Beloved husband of the Late Evelyn (2009). Dear father of Melvin (Raquel) and William (Donna). Dear grandfather of Joseph (Martha), Crystal (Eben), Ayla, Robert, Bradley (Cynthia), James (Ashley), and Angela. He will also be remembered by his nine great grandchildren. Ebbel is predeceased by his siblings Ben, Sylvia, John, Frank, and Hilda. Survived by his sister-in-law Ena. Begraven op 21-02-2018 te Chatham, ON (Canada).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-01-1954 te Chatham, ON (Canada) met Evelyn MOOR, 23 jaar oud, geboren op 21-10-1930 te Chatham, ON (Canada), overleden 00-00-2009.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Melvin Edward JONGSMA (zie VIII.126).
   2.  m  William John (Willy) JONGSMA (zie VIII.129).


VII.126    Jan JONGSMA, mededirecteur handelsonderneming; directeur Drankengroothandel De Citadel; districtsleider Skol Brouwerijen NV. Geboren op 07-09-1927 te Haulerwijk, zoon van Melle Binnes JONGSMA (zie VI.63) en Grietje Ebbels DIJKSTRA, overleden op 23-10-2012 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-10-2012 te Goutum.
Eigenaar restaurant aan de M. Janszenstraat 2 te Nes (Ameland).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-12-1954 te Leeuwarden met Antonia Apolonia (Tonny) WESTRA, 21 jaar oud, geboren op 31-07-1933 te Leeuwarden, dochter van Albertus WESTRA en Apolonia de BOER, dienstbode, overleden op 01-11-2018 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-11-2018.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Apollonia (Marlon) JONGSMA, geboren op 04-03-1961 te Leeuwarden, in het Bonifatius Hospitaal.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-12-1991 te Gaasterlân-Sleat met T. F. A. (Theo) HOFMAN.
   2.  m  Albert Jan JONGSMA (zie VIII.133).


VII.128    Fokke JONGSMA, landarbeider, geboren op 15-12-1928 te Haulerwijk, zoon van Melle Binnes JONGSMA (zie VI.63) en Grietje Ebbels DIJKSTRA, overleden op 02-11-2017 te Staphorst op 88-jarige leeftijd, begraven te Haule.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1953 te Opsterland met Anna (Anneke) WELFING, 24 jaar oud, geboren op 17-04-1929 te Duurswoude, dochter van Poppe Johannes WELFING, arbeider, en Martha Lieuwes HIJLKEMA, overleden op 16-02-2006 op 76-jarige leeftijd, begraven te Haule.
Uit dit huwelijk:

   1.    Lvl. kind, geboren op 22-09-1960 te Groningen, overleden op 22-09-1960 te Groningen, 0 dagen oud.
   2.  m  Melle JONGSMA, geboren op 19-01-1962 te Groningen.
   3.  v  Martha JONGSMA, geboren op 07-01-1963 te Haule, overleden op 20-10-2001 te Buitenpost op 38-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-09-1988 te Opsterland met Sikke DIJKSTRA.
   4.  m  Poppe JONGSMA (zie VIII.138).
   5.  m  Binne JONGSMA, geboren op 04-09-1965 te Haule, overleden op 28-08-1984 te Donkerbroek op 18-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 28-08-1984 (Jongeman uit Haule omgekomen bij ongeval met motor). Begraven op 01-09-1984 te Haule.
   6.  v  Greetje JONGSMA, geboren op 30-08-1966 te Haule.
   7.  m  Johannes JONGSMA (zie VIII.142).
   8.  v  Eisje JONGSMA, geboren op 25-09-1969 te Haule.


VII.134    Binne JONGSMA, uitvoerder Van Wijnen Gorredijk b.v. (in 1996 25 jaar in dienst), geboren op 30-11-1950 te Wijnjeterp, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.69) en Aukje HERDER, overleden op 10-01-2019 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, na een afnemende gezondheid. Gecremeerd op 15-01-2019.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-07-1973 te Opsterland met Grietje van SEIJEN, 20 jaar oud, geboren op 01-03-1953 te Drachten, dochter van Sijtze van SEIJEN, bakker, en Klaasje NIJHOLT, overleden op 02-03-1992 te Gorredijk op 39-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 05-03-1992 te Heerenveen-Zuid.
Samenwonend (2) met Rennie de BOER.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Henri JONGSMA, geboren op 09-11-1978 te Drachten.


VII.145    Klaas JONGSMA, agrarisch medewerker, geboren op 26-06-1958 te Drachten, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VI.69) en Aukje HERDER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1980 te Opsterland met Romkje (Rommie) BIJL, 21 jaar oud, geboren op 16-10-1958 te Beetsterzwaag.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 13-09-1980 te Gorredijk.
   2.  m  Dirk JONGSMA, productiemedewerker, geboren op 27-01-1983 te Heerenveen.


VII.156    Hendrika (Hennie) JONGSMA, geboren op 06-03-1943 te Haskerhorne, dochter van Geert JONGSMA (zie VI.87) en Koopje KROONDIJK, overleden op 12-03-2011 te Haskerhorne op 68-jarige leeftijd, begraven op 16-03-2011 te Joure.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1966 te Haskerland met Jan JONGSMA, 23 jaar oud, veehouder, geboren op 14-06-1943 te Grouw, zoon van Wiebe JONGSMA, veehouder, melkvaarder, en Sara de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Koosje Hendrika JONGSMA, geboren ca. 1967.
Gehuwd met Arjen W. PETTER, zoon van Albert PETTER en Yke BOERSMA.
   2.  v  Sara JONGSMA, geboren op 14-06-1969 te Haskerhorne.
Relatie met Henry.
   3.  m  Wiebe Jan JONGSMA (zie VIII.152).
   4.  m  Geert Hendrik JONGSMA (zie VIII.154).


VII.159    Hendrik (Henry) JONGSMA, boer, geboren op 04-10-1935 te Westermeer, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.90) en Tjitske ROMKEMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-07-1965 met Durkje Akke (Diana Agnes) JOUWSMA, 17 jaar oud, geboren op 16-07-1947 te Dedgum, dochter van Jan JOUWSMA en Beitske van der ZEE.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Betty Jeann JONGSMA, geboren op 26-10-1966 te Upland, CA (USA).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-08-1986 met Arthur John OOSTDAM.
   2.  v  Tamara Eileen JONGSMA, geboren op 22-11-1968 te Upland, CA (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1991, gescheiden van James Wright AUBUCHON.
   3.  m  William Henry (Hank) JONGSMA (zie VIII.160).
   4.  v  Jennifer Diann JONGSMA, geboren op 19-07-1973 te Upland, CA (USA).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 30-05-1992, gescheiden van Terry Lee BLOM.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 12-10-2014 met Kelly TWISS.


VII.161    Johannes (John) JONGSMA, geboren op 22-08-1937 te Westermeer, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.90) en Tjitske ROMKEMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1958 met Dorothy Catherine (Dotty) DAVIS, geboren te Ontario, CA (USA), dochter van Virgil DAVIS en Dorothy MOLL.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  William John JONGSMA, geboren op 26-03-1959 te Upland, CA (USA).
   2.  m  Christopher Virgil JONGSMA, geboren op 16-05-1960 te Upland, CA (USA).
   3.  v  Dorothy Catherine JONGSMA, geboren op 18-03-1962 te Upland, CA (USA).
   4.  m  James Michael JONGSMA (zie VIII.168).


VII.163    Geert (George) JONGSMA, boer, geboren op 25-01-1939 te Joure, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.90) en Tjitske ROMKEMA, overleden 00-11-2013.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-04-1960 met Diane DOWNS, overleden op 17-05-2016.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem Roy JONGSMA, geboren op 31-08-1961 te Bakersfield, CA (USA), overleden op 20-07-1984 op 22-jarige leeftijd.
   2.  v  Holly Diane JONGSMA, geboren op 24-08-1963 te Upland, CA (USA).
   3.  m  Jeffrey George JONGSMA, geboren op 02-03-1968 te Upland, CA (USA).


VII.169    Hendrik Jan JONGSMA, geboren op 13-10-1917 te Amsterdam, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.99) en Christina van LOO, overleden 00-00-1996, begraven te Utrecht.
Gehuwd 00-12-1940 te Velsen met Clara D. ROOS, geboren 00-00-1919, overleden 00-00-1995, begraven te Utrecht.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren 00-04-1954 te Utrecht, overleden 00-00-1967, begraven te Utrecht.


VII.171    Leendert Abraham JONGSMA, arbeider RWS, geboren op 05-12-1922 te Amsterdam, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.99) en Christina van LOO, overleden op 14-07-1991 te IJmuiden op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met E. G. VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-03-1951 te Velsen.


VII.175    Hendrik JONGSMA, electromonteur, TV monteur (1954), chauffeur (1959), geboren op 31-01-1925, zoon van Tjitse Hendriks JONGSMA (Tjitske) (zie VI.107) en Jannetje van der STEEN.
Gehuwd 00-00-1952 te Beverwijk met Johanna WATERKAMP, verkoopster, geboren op 21-04-1931.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kees JONGSMA (zie VIII.175).
   2.  v  Marja JONGSMA, eig. Camping Officiel, geboren op 05-05-1957 te IJmuiden.
Relatie met Martin PRINS, geboren rond 1953, overleden op 09-11-1994 te Lourdes (Frankrijk), na volop van het leven te hebben genoten. Begraven op 18-11-1994 te Amsterdam.


VII.181    Johan Jan Adriaan JONGSMA, geboren op 19-01-1948 te IJmuiden, zoon van Foeke JONGSMA (zie VI.109) en Suzanna Hendrika HUHL.
Gehuwd met Wilma OSSEWAARDE, geboren op 21-08-1950 te Goes.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marjan JONGSMA, geboren te Goes.
   2.  v  Marissa JONGSMA, geboren te Goes.


VIII.1    Marinus JONGSMA, projectcoördinator, geboren op 02-08-1938 te Sliedrecht, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.1) en Janna Maria LAGERWAARD, overleden op 02-03-1979 te Dordrecht op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Nella Maria van ES, geboren op 15-04-1942 te Sliedrecht.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie IX.1).
   2.  m  Hendrik Jan (Henk) JONGSMA, geboren op 25-10-1967 te Dordrecht.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 13-09-2013 te Dordrecht met Neli Jana (Jeanette) de JONG, 49 jaar oud, regiomanager Stichting Zuidwester, geboren op 21-02-1964 te Renswoude.
Uit de relatie werden geen kinderen geboren.


VIII.3    Teije (Teus) JONGSMA, geboren op 08-09-1943 te Sliedrecht, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.1) en Janna Maria LAGERWAARD.
Gehuwd 00-00-1963 met Agnes FEUERSINGER, geboren op 17-01-1935 te Duitsland.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren op 20-11-1965 te Zwitserland.


VIII.7    Anne Marten JONGSMA, calculator, projectmanager, geboren op 21-04-1942 te Leek, zoon van Harmen JONGSMA (zie VII.3) en Jeltje van KAMMEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-07-1966 te Oldekerk met Willy Anna RENKEMA, 26 jaar oud, geboren op 24-03-1940 te Oldekerk, dochter van Jan RENKEMA en Sjouktje STAAL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Shouka Iky Tjits JONGSMA, geboren op 18-07-1969 te Breda.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 22-07-2017 te Assen met Benjamin NIJMEIER, 46 jaar oud, geboren op 02-02-1971 te Elim, zoon van Thijs NIJMEIER en Jantje SCHONEWILLE.
   2.  m  Harbert Manfred JONGSMA (zie IX.8).


VIII.9    Marten Fokke JONGSMA, vertegenwoordiger, geboren op 20-11-1943 te Leek, zoon van Harmen JONGSMA (zie VII.3) en Jeltje van KAMMEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-04-1967 te Leek met Giely TEL.
Pleegouders: Bouwe Klinker en Jacobje Slofstra, Leek.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Cora Krista JONGSMA, beeldend kunstenares, geboren op 30-01-1968 te Nijeveen.
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 13-08-2013 (Scheppingsproces in de schapenpoep).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-03-1997 met Robin PUNT.
   2.  m  Harold Boudewijn JONGSMA, geboren op 06-04-1969 te Nijeveen.
Ongehuwd (2016).
   3.  m  Martijn Anne JONGSMA, geboren op 29-12-1974 te Nijeveen.


VIII.11    Fokke Harmen JONGSMA, assurantie- en pensioenadviseur, geboren op 29-12-1945 te Leek, zoon van Harmen JONGSMA (zie VII.3) en Jeltje van KAMMEN, overleden op 27-07-2014 te Eindhoven op 68-jarige leeftijd, begraven op 02-08-2014.
Gehuwd (1) met Linda van DIETZ.
Gehuwd (2) met Willeke SARS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Rachèl JONGSMA, geboren op 05-09-1974 te Eindhoven.


VIII.26    Martin Gerald (Jerry) JONGSMA, geboren op 01-01-1961, zoon van Martin Carl JONGSMA (zie VII.23) en Evelyn Beatrice LAUTENBACH.
Gehuwd met Kristi BROCK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ashley JONGSMA, geboren ca. 1985.
   2.  m  Jared JONGSMA, geboren ca. 1987.
   3.  m  Matthew JONGSMA, geboren op 24-09-1989 te Sunnyside, OR (USA).
   4.  v  Kalynn JONGSMA, geboren ca. 1991.
   5.  m  Taylor JONGSMA, geboren ca. 1994.


VIII.28    John Allen JONGSMA, camp assistant bij Camp Putt Adventure Golf Park en trainer bij Thurston Middle School, geboren op 08-03-1965 te Sunnyside, OR (USA), zoon van Martin Carl JONGSMA (zie VII.23) en Evelyn Beatrice LAUTENBACH.
Gehuwd (1) ca. 1985 met Teresa BRITZ, geboren op 25-10-1964 te Springfield, OR (USA).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26-06-2010 met Teresa Lin HAFFNER (Dorosh), 45 jaar oud, geboren op 08-03-1965 te Medford, OR (USA).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Tyler JONGSMA, disciple, geboren op 07-07-1990 te Springfield, OR (USA).
Samenwonend sinds 12-05-2018 met Thalia THOMAS, hostess restaurant, geboren te Bakersfield (USA).
   2.  v  Jennifer JONGSMA, geboren op 08-03-1993.


VIII.31    Anne JONGSMA, medewerker civiele dienst, geboren op 17-02-1935 te Appelscha, zoon van Jelke JONGSMA (zie VII.26) en Grietje KIERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-12-1958 te Smilde met Willemtje (Willy) TOL, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1937 te Hoogersmilde, dochter van Lucas TOL en Klaasje BRUGGINK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jelke JONGSMA (zie IX.23).
   2.  v  Klaasje JONGSMA, geboren op 06-06-1962 te Fochteloo.


VIII.35    Alle JONGSMA, medewerker verzekeringsbedrijf, geboren op 03-06-1941 te Fochteloo, zoon van Jelke JONGSMA (zie VII.26) en Grietje KIERS, overleden op 18-01-2004 te Assen op 62-jarige leeftijd, begraven op 22-01-2004 te Assen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1963 te Ooststellingwerf met Johanna Catharina (Anny) OOSTENDORP, 25 jaar oud, geboren op 28-01-1938 te Rheden, overleden op 01-09-2016 op 78-jarige leeftijd, begraven te Assen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jelke Albertus JONGSMA (zie IX.26).
   2.  v  Brigitta JONGSMA, geboren op 08-02-1968 te Assen.
Relatie met Wim.


VIII.39    Otte (Otto) JONGSMA, geboren op 25-08-1948 te Groningen, zoon van Tjitze JONGSMA (zie VII.30) en Jantje van ZANDEN.
Samenwonend met Tets FREDRIKS, geboren op 01-07-1951 te Hardenberg, overleden op 11-01-2019 te Groningen op 67-jarige leeftijd, begraven.
Uit deze relatie:

   1.  m  Michiel JONGSMA, geboren op 19-12-1985 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-2012 met Jacqueline PINKSTER, 25 jaar oud, geboren op 28-12-1986.
   2.  v  Marit Juliette JONGSMA, geboren op 17-07-1988.
Relatie met Olivier.


VIII.43    Anne JONGSMA, buschauffeur, geboren op 24-03-1953 te Appelscha, zoon van Jouke JONGSMA (zie VII.32) en Jacobje ZEILSTRA, vakantieboerderijexploitant.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-10-1980 te Ooststellingwerf met Jantje GORTER, 24 jaar oud, ziekenverzorgster, geboren op 26-07-1956 te Makkinga.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hylke JONGSMA (zie IX.34).
   2.  m  Sytse JONGSMA (zie IX.36).
   3.  m  Douwe JONGSMA (zie IX.38).


VIII.58    Coenraad Lodewijk (Coen) JONGSMA, geboren op 25-04-1967 te Heemstede, zoon van Alexander Kornelis Pieter (Lex) JONGSMA (zie VII.51) en Imilia Jenny (Miel) VERMOOTEN.
Samenwonend 00-02-2001 met Ilona STATIUS MULLER, geboren op 20-05-1969 te Eindhoven.
Uit deze relatie:

   1.  v  Julika Caty JONGSMA, geboren op 05-12-2002 te Amsterdam.
   2.  m  Melle Henri JONGSMA, geboren op 29-04-2005 te Amsterdam.


VIII.62    Crispijn JONGSMA, geboren op 25-10-1975 te Amsterdam, zoon van Theodorus Johannes Adriaan (Theo) JONGSMA (zie VII.57) en M. M. A. (Margot) LIJESEN.
Relatie met Manon VEENENDAAL, yoga teacher, manager markering en fondsenwerving, adviseur bij Fonds Podiumkunsten, geboren op 07-06-1978.
Uit deze relatie:

   1.  v  Lotus JONGSMA.
   2.  v  Danthe JONGSMA.


VIII.64    Jasper JONGSMA, zoon van Theodorus Johannes Adriaan (Theo) JONGSMA (zie VII.57) en M. M. A. (Margot) LIJESEN.
Samenwonend met Josselien BRAND.
Uit deze relatie:

   1.  m  Mees Maarten JONGSMA, geboren op 06-12-2017.


VIII.72    Bart JONGSMA, geboren op 24-04-1969 te Durbanville (Zuid-Afrika), zoon van Eduard Adriaan JONGSMA (zie VII.64) en Tjitske HOEKSTRA.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-02-2004 met Gemma, geboren te Londen (UK).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elise JONGSMA.
   2.  v  Olivia JONGSMA.
   3.  m  Alex JONGSMA.


VIII.76    Wikke Jan JONGSMA, geboren op 24-04-1973 te Kaapstad (Zuid-Afrika), zoon van Eduard Adriaan JONGSMA (zie VII.64) en Tjitske HOEKSTRA.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 27-09-2009 met Esmare ENGELBRECHT.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wian JONGSMA.
   2.  m  Ruan JONGSMA.
   3.  v  Lilly Jan JONGSMA.


VIII.78    Arjen Frank JONGSMA, hoofd P & O TROS, managing consultant Tomatch Recruitment, geboren op 29-06-1964 te Rotterdam, zoon van Johannes Jelke (Hans) JONGSMA (zie VII.66) en Nanda PIEKSMA.
Managing Consultant.
Na in 1991 zijn opleiding P&O te hebben afgerond aan de Haagse Hogeschool begon Arjen zijn loopbaan bij Grand Hotel Krasnapolsky waar hij doorgroeide tot Hoofd P&O van het toenmalige GT Krasnapolsky Hotels & Restaurants. In 1997 maakte hij de overstap naar diverse interim functies bij o.a. Martinair Party Catering, Versatel (het huidige Tele2), EDS en de TROS omroep organisatie. In 2005 is Arjen begonnen met toMatch recruitment en richt zich met name op de commerciële dienstverlening in de functiegebieden Sales en Marketing, Finance en HR. Hij vindt dat hij in het proces pas waarde heeft toegevoegd wanneer kandidaat en opdrachtgever na een jaar nog steeds een perfecte match zijn.
Bron: website tomatch.nl (2016).
Gehuwd 00-00-2005 met Madelon ELTINK, geboren op 03-01-1970 te Zwolle.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1995 met Patrick WOUTERS.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Boris Jan JONGSMA, geboren op 11-01-1995.
   2.  m  Sjors Daniël JONGSMA, geboren op 07-04-1996.
   3.  m  Joep Bart JONGSMA, geboren op 01-03-2003.


VIII.80    Taco JONGSMA, geboren op 08-03-1966 te Rotterdam, zoon van Johannes Jelke (Hans) JONGSMA (zie VII.66) en Nanda PIEKSMA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-04-1998 te Rotterdam met Helen Cornelia Maria de ZEEUW, 32 jaar oud, geboren op 10-02-1966 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Bonne Victoria JONGSMA, geboren op 03-09-1999 te Moordrecht.
   2.  v  Nina Mare Charlotte JONGSMA, geboren op 03-08-2001 te Moordrecht.
   3.  m  Duco Maximiliaan JONGSMA, geboren op 15-04-2003 te Moordrecht.
   4.  m  Ties Friso Roemer JONGSMA, geboren op 16-09-2005 te Moordrecht.


VIII.82    Menno JONGSMA, geboren op 16-12-1968 te Amsterdam, zoon van Leonard Jacques (Leo) JONGSMA (zie VII.72) en Dineke.
Gehuwd met Andrea HUNTER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Curran JONGSMA, geboren rond 1999.


VIII.88    Hendrik Jan (Henk) JONGSMA, geboren op 11-08-1957 te Harlingen, zoon van Drs. Jan JONGSMA (zie VII.90) en Maria Wilhelmina VISSER.
Samenwonend met Saskia OOSTRA, geboren op 11-11-1958 te Muiden.
Uit deze relatie:

   1.  v  Krista Eva Maria JONGSMA, geboren op 13-08-1986 te Purmerend. Akte van erkenning d.d. 11-11-1986 te Zeevang.


VIII.92    Margaretha Carolien JONGSMA, geboren op 15-11-1963 te Harlingen, dochter van Drs. Jan JONGSMA (zie VII.90) en Maria Wilhelmina VISSER.
Relatie met N.N.
Uit deze relatie:

   1.  m  Anne Thomas JONGSMA, geboren op 26-02-1994 te Amsterdam.


VIII.104    Meinte J. JONGSMA, chauffeur, productiemedewerker, geboren op 14-06-1964 te Drachten, zoon van Haaije JONGSMA (zie VII.98) en Geertje OSINGA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1994 te Opsterland met Ingeborg D. (Inge) BROERE, 25 jaar oud, geboren op 03-08-1968 te Groningen, dochter van Jan BROERE en Nel MOOIJ.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hanna Rebecca JONGSMA, geboren op 22-03-1997 te Drachten.
Relatie met Jowan KOOIJMAN.
   2.  v  Esther Debora JONGSMA, geboren op 03-02-2000 te Drachten.


VIII.110    Meinte JONGSMA, calculator bouwbedrijf, geboren op 07-05-1957 te Drachten, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.104) en Jacobje (Japke) HUT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-02-1979 met Grietje (Greet) DEEN, 21 jaar oud, geboren op 14-04-1957 te Hoogezand, dochter van H. K. DEEN en J. KUILEMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anouk JONGSMA, geboren ca. 1980.
   2.  v  Manon JONGSMA, pedagogisch medewerker, geboren op 09-01-1987 te Roden.
Relatie met Hendry de JONGE.


VIII.116    Melle JONGSMA, onderhoudsmonteur, geboren op 09-12-1947 te Groningen, zoon van Binne (Ben) JONGSMA (zie VII.118) en Geziena Roelfina (Ena) POT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-12-1969 met Wanda Fay FOOTTIT, 17 jaar oud, geboren op 16-11-1952 te Millbrook (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Angela Carol JONGSMA, geboren op 20-05-1970.
   2.  v  Shelley Dawn JONGSMA, geboren op 14-09-1972.


VIII.118    Hendrik JONGSMA, onderhoudsmonteur, geboren op 19-11-1949 te Groningen, zoon van Binne (Ben) JONGSMA (zie VII.118) en Geziena Roelfina (Ena) POT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-09-1975 met Donna Mary DUFFUS, 29 jaar oud, geboren op 14-11-1945 te Petersborough, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jocelyn Mary JONGSMA, geboren op 26-11-1978.
   2.  m  Justin Hendrik JONGSMA, geboren op 16-05-1981.


VIII.122    Edward JONGSMA, monteur, geboren op 25-07-1954 te Picton, ON (Canada), zoon van Binne (Ben) JONGSMA (zie VII.118) en Geziena Roelfina (Ena) POT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-03-1974 met Lynne SNABLE, 22 jaar oud, geboren op 18-02-1952 te Peterborough, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Carolyn JONGSMA, geboren op 06-02-1974.
   2.  v  Lisa Margaret JONGSMA, geboren op 13-11-1976.
   3.  v  Sherry Lynne JONGSMA, geboren op 21-10-1978.


VIII.126    Melvin Edward JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 30-10-1954 te Chatham, ON (Canada), zoon van Ebbel JONGSMA (zie VII.122) en Evelyn MOOR.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 23-03-1973 te Chatham, ON (Canada) met Mary Jane LABELLE, 17 jaar oud, geboren op 02-11-1955 te Chatham, ON (Canada).
Relatie (2) met Candy MC ELLISTUM.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Joseph Vincent JONGSMA (zie IX.74).
   2.  v  Chrystal Mary JONGSMA, geboren op 22-07-1975 te Chatham, ON (Canada).
Gehuwd met Eben CADOTTE.

Uit de tweede relatie:

   3.  m  Robert Edward JONGSMA, geboren 00-00-1998.


VIII.129    William John (Willy) JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 07-09-1958 te Chatham, ON (Canada), zoon van Ebbel JONGSMA (zie VII.122) en Evelyn MOOR.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1980 te Chatham, ON (Canada) met Donna JAMES, 18 jaar oud, geboren op 22-11-1961 te Hamilton, ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bradley William Glen (Brad) JONGSMA (zie IX.79).
   2.  m  James Colin (Jamie) JONGSMA (zie IX.81).
   3.  v  Angela Marie JONGSMA, geboren op 12-10-1992 te London, ON (Canada).


VIII.133    Albert Jan JONGSMA, jurist, geboren op 24-12-1968 te Leeuwarden, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.126) en Antonia Apolonia (Tonny) WESTRA, in het Bonifatius Hospitaal.
Loopbaan:
2010 - 2013 Chief Corporate Officer (CCO) en lid RvBestuur USG People
2006 - 2010 Corporate Vice President Legal & M&A USG People
2006 - 2010 lid van de Executive Committee USG People
2001 - 2006 Corporate Director Legal & Acquisitions USG People
1999 - 2001 Advocaat USG People
Opleiding:
2002 MBA, Universiteit van Groningen
2010 General Management, Universiteit van Groningen, MA
1994 Rechten, Universiteit van Groningen, BA
Overige vermeldingen:
Medio 2010 maakte de Raad van Commissarissen USG People bekend dat zij het tweekoppige directieteam gingen omzetten naar één Raad van Bestuur, bestaande uit vijf personen. Albert Jan Jongsma trad toen samen met Hans Coffeng en Eric de Jong toe tot de Raad van Bestuur USG People.
Advocaat Jongsma werd als CCO verantwoordelijk voor de gebieden juridische zaken, M&A, Corporate Governance, Compliance, HRM en Internal Audit.
Sinds 1995 is Albert Jan Jongsma als jurist werkzaam bij USG People. Hij begon als bedrijfsjurist en werd in 2006 benoemd tot Corporate Vice President Legal & M&A.
USG People.
Uitzendconcern USG People heeft zijn in 2013 vertrokken bestuursleden in totaal ruim 2,8 miljoen euro aan vertrekpremies betaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderneming. USG bracht het bestuur vorig jaar terug van vijf naar twee personen, waardoor bestuurders Albert Jan Jongsma, Eric de Jong en Hubert Vanhoe moesten vertrekken.
Jongsma en De Jong kregen, inclusief pensioenbijdrage en compensatie voor de 6 maanden opzegtermijn, respectievelijk 1,2 miljoen en bijna 1 miljoen euro mee. Vanhoe kreeg een beëindigingsvergoeding van ruim 6 ton. De vergoedingen van Jongsma en De Jong komen volgens het bedrijf overeen met twee jaarsalarissen, inclusief de variabele beloningen. Vanhoe kreeg, aldus het jaarverslag, ruim een jaarsalaris mee.
Bron: Website De Telegraaf d.d. 14-04-2014.
Topman Abiant.
In september 2018 meldde het Dagblad van het Noorden dat Albert Jan Jongsma topman IJsbrand Havinga opvolgt als algemeen directeur van Abiant, het grootste regionale uitzendburo in Noord-Nederland. Jongsma was ruim achttien jaar werkzaam voor USG People. Daarna startte hij het bedrijf Sixteenotwo. Met financieel directeur Rutger Dijsselhof wordt Jongsma verantwoordelijk voor het algehele beleid en de aansturing van Abiant.
Relatie met Monique VERSCHOOR.
Uit deze relatie:

   1.  v  Charlotte Marian JONGSMA, geboren op 21-02-2003 te Almere.
   2.  m  Jasper Roland JONGSMA, geboren op 21-02-2003 te Almere.


VIII.138    Poppe JONGSMA, chauffeur, geboren op 24-02-1964 te Haule, zoon van Fokke JONGSMA (zie VII.128) en Anna (Anneke) WELFING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1989 te Marum met Grietje van der MEULEN, 20 jaar oud, geboren op 22-07-1968 te Frieschepalen, dochter van Petrus (Peet) van der MEULEN, agrariër, en Doetje JONGSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Fokke JONGSMA (zie IX.86).
   2.  m  Peter JONGSMA, HR manager, geboren op 15-04-1992 te Heerenveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-2017 met Gerieke van HEUKELUM, 24 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 27-07-1993 te Leeuwarden.
   3.  m  Bennie JONGSMA, vrachtwagenchauffeur, geboren op 05-05-1994 te Ureterp.
   4.  m  Jeroen JONGSMA, geboren op 12-02-1997 te Drachten.
   5.  v  Anneke JONGSMA.


VIII.142    Johannes JONGSMA, geboren op 10-08-1967 te Haule, zoon van Fokke JONGSMA (zie VII.128) en Anna (Anneke) WELFING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-10-1989 te Leek met Froukje WAGENAAR.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Fokke Anne JONGSMA, geboren op 25-09-1990 te Staphorst.
   2.  m  Jelle Bert JONGSMA, geboren op 03-08-1993 te Staphorst.


VIII.152    Wiebe Jan JONGSMA, geboren ca. 1973, zoon van Jan JONGSMA, veehouder, en Hendrika (Hennie) JONGSMA (zie VII.156).
Relatie met Elizabeth.
Uit deze relatie:

   1.  m  Aise JONGSMA, geboren ca. 1996.
   2.  m  Reitse JONGSMA, geboren ca. 1998.
   3.  m  Wiebren JONGSMA, geboren ca. 2000.


VIII.154    Geert Hendrik JONGSMA, geboren 00-05-1977 te Haskerhorne, zoon van Jan JONGSMA, veehouder, en Hendrika (Hennie) JONGSMA (zie VII.156).
Gehuwd 00-00-2002 te Skarsterlân met Tinka SCHAAP.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fenna JONGSMA, geboren ca. 2004.
   2.  v  Hiske JONGSMA, geboren ca. 2006.
   3.  v  Mette JONGSMA, geboren ca. 2008.
   4.  m  Rienk Jan JONGSMA, geboren 00-12-2011 te Joure.


VIII.160    William Henry (Hank) JONGSMA, boer, geboren op 09-09-1970 te Upland, CA (USA), zoon van Hendrik (Henry) JONGSMA (zie VII.159) en Durkje Akke (Diana Agnes) JOUWSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-10-1993 met Christine Ann SCHOUTEN, 22 jaar oud, geboren op 02-04-1971 te Riverside, CA (USA), dochter van Cornelius Thomas SCHOUTEN en Joan Sylvia TOWHIG.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Shelby Ann JONGSMA, geboren op 27-03-1998 te Murrieta, CA (USA).
   2.  m  Hendrik Willem JONGSMA, geboren op 07-09-2000 te Murrieta, CA (USA).
   3.  m  George Dillon JONGSMA, geboren op 30-06-2003 te Fallbrook, CA (USA).


VIII.168    James Michael JONGSMA, geboren op 24-09-1965 te Upland, CA (USA), zoon van Johannes (John) JONGSMA (zie VII.161) en Dorothy Catherine (Dotty) DAVIS.
Gehuwd met Linda Lee MCGUIRE, geboren op 30-08-1965 te Pixley, CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Brian JONGSMA, geboren op 31-10-1985 te Chino, CA (USA).
Relatie met Ciera MARTINHO, geboren te Tulare, Tulare Co., CA (USA).
   2.  m  Jesse Thomas JONGSMA (zie IX.107).


VIII.175    Kees JONGSMA, journalist, tekstschrijver, geboren op 20-01-1954 te IJmuiden, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.175) en Johanna WATERKAMP, verkoopster.
Gehuwd, gescheiden van Elisabeth Willemina HAGENGIJK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daan JONGSMA, inkoper bloemen, geboren op 05-10-1984 te Heemstede.
Relatie met Annemieke RUSMAN, leerkracht.
   2.  v  Etna JONGSMA, geboren op 19-12-1989.


IX.1    Jan JONGSMA, geboren op 28-12-1962 te Rotterdam, zoon van Marinus JONGSMA (zie VIII.1) en Nella Maria van ES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-11-1984 te Dordrecht met Gijsbertha Neeltje (Betty) in 't VELD, 22 jaar oud, geboren op 03-02-1962 te 's-Gravendeel, dochter van Jan in 't VELD en Aria BERKMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Danouk JONGSMA, geboren 00-00-1996 te 's-Gravendeel.
   2.  v  Bibejan JONGSMA, geboren 00-00-1998 te 's-Gravendeel.


IX.8    Harbert Manfred JONGSMA, geboren op 02-08-1971 te Wolvega, zoon van Anne Marten JONGSMA (zie VIII.7) en Willy Anna RENKEMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-10-2000 te Groningen, gescheiden na 13 jaar op 23-09-2014 te Groningen, vonnis rechtbank; opgenomen in GBA 08-10-2014. Echtgenote is Judith RODENBURG, geboren op 24-02-1972 te Voorburg, dochter van Jan RODENBURG en Henny BOUMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sara Lotte JONGSMA, geboren op 14-07-2003 te Groningen.
   2.  v  Else Carlijn JONGSMA, geboren op 16-01-2005 te Groningen.


IX.23    Jelke JONGSMA, geboren op 05-04-1959 te Fochteloo, zoon van Anne JONGSMA (zie VIII.31) en Willemtje (Willy) TOL.
Gehuwd met Sijlina STOKER, geboren op 24-02-1967 te Jubbega.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pascal Anne JONGSMA (zie X.5).
   2.  v  Marcella JONGSMA, medewerker ZuidOostZorg, geboren op 15-06-1997 te Assen.


IX.26    Jelke Albertus JONGSMA, geboren op 28-02-1964 te Oosterwolde, zoon van Alle JONGSMA (zie VIII.35) en Johanna Catharina (Anny) OOSTENDORP.
Relatie met Monique.
Uit deze relatie:

   1.  m  Wouter Jan JONGSMA.
   2.  m  Joost JONGSMA.
   3.  m  Boris JONGSMA.


IX.34    Hylke JONGSMA, timmerman, geboren op 28-09-1983 te Langedijke, zoon van Anne JONGSMA (zie VIII.43) en Jantje GORTER, ziekenverzorgster.
Gehuwd met Alka de BOER, geboren op 21-08-1985.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Niek JONGSMA, geboren op 16-11-2011 te Assen.
   2.  m  Jens JONGSMA, geboren op 14-05-2014 te Assen.
   3.  v  Jolien JONGSMA, geboren op 18-02-2016 te Heerenveen.


IX.36    Sytse JONGSMA, timmerman, geboren op 29-08-1985 te Langedijke, zoon van Anne JONGSMA (zie VIII.43) en Jantje GORTER, ziekenverzorgster.
Samenwonend met Anja SINNIGE, geboren op 12-07-1985 te Appelscha.
Uit deze relatie:

   1.  m  Cas JONGSMA, geboren op 09-09-2014.
   2.  m  Roan JONGSMA, geboren op 07-07-2016.


IX.38    Douwe JONGSMA, vrachtwagenchauffeur, geboren op 16-09-1986 te Langedijke, zoon van Anne JONGSMA (zie VIII.43) en Jantje GORTER, ziekenverzorgster.
Samenwonend sinds 19-11-2012 met Jacky WIJNTJES, 21 jaar oud, geboren op 14-09-1991, dochter van N.N. WIJNTJES en Margje MEIJERHOF.
Uit deze relatie:

   1.  v  Lieke Tess JONGSMA, geboren op 07-05-2015.
   2.  v  Marit Lynn JONGSMA, geboren op 19-09-2018.


IX.74    Joseph Vincent JONGSMA, executive vicepresident bij Zomaron, geboren op 22-01-1973 te Chatham, ON (Canada), zoon van Melvin Edward JONGSMA (zie VIII.126) en Mary Jane LABELLE.
Gehuwd 00-00-2013 met Martha GLOVER, geboren te Chatham-Kent (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Kayla JONGSMA.


IX.79    Bradley William Glen (Brad) JONGSMA, geboren op 14-04-1984 te London, ON (Canada), zoon van William John (Willy) JONGSMA (zie VIII.129) en Donna JAMES.
Gehuwd met Cynthia PIMENTAL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alyssa Teresa JONGSMA, geboren 00-00-2013.
   2.  m  Jack Alexander JONGSMA, geboren 00-00-2016.


IX.81    James Colin (Jamie) JONGSMA, geboren op 11-09-1986 te London, ON (Canada), zoon van William John (Willy) JONGSMA (zie VIII.129) en Donna JAMES.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-09-2012 met Ashley HODGINS, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1987 te Calgary, AB (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alexandra Nicole (Lexi) JONGSMA, geboren op 14-09-2016.
   2.  v  Adeline JONGSMA, geboren op 08-04-2018.


IX.86    Fokke JONGSMA, geboren op 24-01-1991 te Heerenveen, zoon van Poppe JONGSMA (zie VIII.138) en Grietje van der MEULEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-07-2015 met Hendrika MEIJER, 24 jaar oud, geboren op 03-08-1990 te Ureterp, dochter van N.N. MEIJER en Eike.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fenna Tine JONGSMA, geboren op 07-06-2016.


IX.107    Jesse Thomas JONGSMA, dairy farmer, geboren op 03-03-1993 te Corona, CA (USA), zoon van James Michael JONGSMA (zie VIII.168) en Linda Lee MCGUIRE.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-04-2013 met Macy, 20 jaar oud, geboren op 21-01-1993 te Visalia, CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Claire McEuen JONGSMA, geboren op 07-07-2018.


X.5    Pascal Anne JONGSMA, assistent drogist Kruidvat, geboren op 09-09-1994 te Assen, zoon van Jelke JONGSMA (zie IX.23) en Sijlina STOKER.
Samenwonend sinds 11-02-2012 met Lisa HALMAN, 19 jaar oud, geboren op 17-07-1992 te Drachten.
Uit deze relatie:

   1.  m  Tyrion JONGSMA.

 

Homepage | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 23889
Web Analytics