Stam Bakkeveen

Laatst bijgewerkt: donderdag 16 december 2021 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Goitske CORNELIS

 
I.2    Goitske CORNELIS, geboren op 20-09-1753 te Bakkeveen, dochter van Cornelis GEERTS en Bontje BOELES, gedoopt op 23-09-1755 te Wijnjeterp c.a.
Samenwonend rond 1786 met Goitzen SJOERDS, veenarbeider, geboren ca. 1735 te Surhuisterveen, zoon van Sjoerd GOITZENS, vervener, en Aaltje SIMONS, overleden 00-08-1799 te Surhuisterveen.
{Hij was eerder ondertrouwd op 26-03-1775 te Ee, gehuwd op 20-08-1775 te Surhuisterveen met Grietje Sjoeks JONGSMA, 30 jaar oud, dochter van Sjoek KLAZES en Wiskje EELKES, gedoopt op 28-03-1745 te Ee, overleden op 11-02-1818 te Surhuisterveen op 72-jarige leeftijd. Hoererije.
Zij komt regelmatig in aanraking met politie en justitie. Op 19-01-1759, als zij ongeveer 13 jaar oud is, wordt ze veroordeeld wegens diefstal van doeken en luiers. Het vonnis luidt 14 dagen op water en brood in de gevangenis. In deze zaak legt o.a. Grietje's vader een verklaring af. Dit blijkt Sjoek Clases, 58 jaar oud, te zijn. Op 14-09-1768 dient de tweede zaak waarin Grietje de hoofdrol speelt. Het gaat over diefstal uit het huis waar haar zuster, Aagtje, dienstmaagd is. In de stukken wordt vermeld dat Grietje ongeveer 30 weken voor deze zaak een onecht kind heeft gekregen. Ze verklaart dat het kind van Claas Pijtters, van Ee, is. Het gaat hier om Claaske. Grietje wordt veroordeeld tot één jaar werken in het Landschapstucht- en werkhuis wegens "hoererije" en het niet opvolgen van bevelen van het Hof. Ze wordt vrijgesproken van de diefstal, waarschijnlijk omdat ze het gestolene teruggegeven heeft. Op 21-09-1770 wordt Grietje veroordeeld tot 4 jaar Landschapstucht- en werkhuis. Na haar ontslag uit dit tuchthuis in 1769 is Grietje opnieuw zwanger geworden, nu van een onbekende man. Tot de geboorte van dit kind op 02-09-1770 ontkent Grietje zwanger te zijn. Nadat ze het kind in haar eentje ter wereld heeft gebracht, vindt een getuige haar met een dode baby op de grond. Het is dan de vraag of het kind doodgeboren is, of dat Grietje het kind heeft vermoord of dat het door onachtzaamheid is overleden. De stukken bevatten o.a. een verklaring van de doktoren die sectie hebben verricht op de baby. Gedetailleerd wordt daarin beschreven hoe het lijkje tijdens de sectie is ontleed en welke beschadigingen men aantrof. De doktoren concluderen dat de baby tijdens of na de geboorte nog geademd heeft. Ze kunnen geen zekerheid geven over de doodsoorzaak.
Zie ook: 11 en 30 (mededelingenblad NGV afd. Friesland), nr. 61, jaargang 16 nr. 1, januari 2011, pag. 155 e.v.}
Uit deze relatie:

   1.  m  Boele Goitzens JONGSMA (zie II.1).


II.1    Boele Goitzens JONGSMA, arbeider, geboren op 08-06-1787 te Bakkeveen, zoon van Goitzen SJOERDS, veenarbeider, en Goitske CORNELIS (zie I.2), overleden op 23-11-1853 te Opsterland op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1817 te Tietjerksteradeel met Antje Tjitses van der WAL, 22 jaar oud, geboren op 05-11-1794 te Bergum, dochter van Tjitse Jelmers van der WAL, koopman, en Janke Benjamins de KLEINE, gedoopt op 07-12-1794 te Bergum, overleden op 28-12-1847 te Smallingerland op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janke Boeles JONGSMA, geboren op 20-11-1829 te Bergum, overleden op 28-05-1915 om 06.00 uur te Surhuisterveen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1855 te Smallingerland met Oebele Eelkes van der HOEK, 26 jaar oud, landbouwer, arbeider (1906), geboren op 12-12-1828 te Buitenpost, zoon van Eelke Rienks van der HOEK, kasteleinsknecht, en Aaltje Oebeles SIPMA, kramerse, overleden op 30-05-1906 te Drachten op 77-jarige leeftijd. Leeuwarder Courant d.d. 01-06-1906:
Drachten, 30 mei. Hedenmiddag had alhier een ernstig ongeluk plaats. Iemand van de Surhuisterveensterheide had alhier de veemarkt bezocht. Naar huis terugkeerende wilde hij uitwijken voor een bellende fietser, kwam ongelukkig terecht op de trambaan, werd gegrepen en meegesleept door de tram en bleef dood op de plaats. Begraven op 02-06-1906 te Surhuisterveensterheide.
Kollumer Courant d.d. 31-12-1902: "Een ongeluk komt zelden alleen" zegt een spreekwoord. En volgens een ander spreekwoord gebeuren er, als er een ongeluk plaats heeft gehad, altijd drie. Nu, bij Oebele van der Hoek zijn deze beide spreekwoorden bewaarheid. Eerst stierf zijn eenigste koe. 't Beest was niet verzekerd, want dat kost nog al betrekkelijk veel voor een dier. En van de opbrengsten dezer koe moesten de dagelijksche uitgaven worden bestreden. Maar 't bleef hier niet bij. Kort daarna werden twee varkens ziek en stierven. En nu is er in 't laatst der vorige week ook nog een varken van hem verdronken. Zeker geen huisgezin meer te Surhuisterveensterheide zoo bejaard en zoo zwaar beproefd in stoffelijk opzicht.
   2.  m  Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.3).


III.3    Tjitze Boeles JONGSMA, arbeider, geboren op 20-04-1832 te Bergum, zoon van Boele Goitzens JONGSMA (zie II.1) en Antje Tjitses van der WAL, overleden op 08-04-1880 om 07.00 uur te Drachten op 47-jarige leeftijd, begraven te Drachtstercompagnie.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-06-1855 te Tietjerksteradeel met Hebeltje Mients de BOER, 20 jaar oud, geboren op 24-01-1835 te Bergum, dochter van Mient Everts de BOER en Janke Andries WAGENAAR, overleden op 02-08-1867 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Smallingerland met Sjoukjen Jacobs KEIDEL, 29 jaar oud, geboren op 09-02-1839 te Boornbergum, dochter van Johan Jacob Carel Hendriks KEIDEL, arbeider, en Tyttje Paulus JONGSMA, boerin, overleden op 10-12-1929 te Drachten op 90-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1867 met Jan Pieters SMID, overleden voor 1868.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.1).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Hendrik Tjitzes JONGSMA, geboren op 27-04-1869 te Boornbergum.
   3.  m  Paulus Tjitzes JONGSMA (zie IV.5).
   4.  m  Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.8).
   5.  v  Antje Tjitzes JONGSMA, geboren op 22-11-1872 te Drachten, overleden op 06-10-1895 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-05-1891 te Smallingerland met Fokke Hendriks BOUMA, geboren rond 1856 te Drachten, zoon van Hendrik Sietzes BOUMA en Fokjen Hendriks WALSTRA.
   6.  m  Sjouke Tjitzes JONGSMA, geboren op 09-07-1874 te Drachten, overleden op 24-04-1874 te Drachten.
   7.  m  Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.13).
   8.  m  Oebele Tjitzes JONGSMA, stoelenmatter, geboren op 21-06-1879 te Drachten, overleden op 23-02-1952 te Drachten op 72-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


IV.1    Geert Tjitzes JONGSMA, schippersknecht, varensgezel, beurtschipper, geboren op 10-12-1854 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.3) en Hebeltje Mients de BOER, overleden op 28-09-1897 te Leiden op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-06-1878 te Leiden met Lena Maria van BOOREN, 26 jaar oud, geboren op 03-04-1852 te Leiden, dochter van Pieter Cornelis van BOOREN en Lena Maria BONNET, overleden op 22-12-1889 te Leiden op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 16-07-1890 te Leiden met Trijntje M?SKE, 45 jaar oud, werkvrouw, geboren op 04-04-1845 te Muiden, dochter van Hendrikus Jans M?SKE en Aaltje Egberts BIJMHOLT, overleden op 27-03-1919 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Pieter Cornelis Geerts JONGSMA, geboren op 01-08-1879 te Leiden, overleden op 04-10-1881 te Leiden op 2-jarige leeftijd.
   2.  m  Gerard Sjitse Geerts JONGSMA, geboren op 02-04-1881 te Leiden, overleden op 07-01-1885 te Leiden op 3-jarige leeftijd.
   3.  m  Pieter Cornelis Geerts JONGSMA (zie V.3).
   4.  m  Tjitse Geerts JONGSMA (zie V.5).
   5.  v  Lena Maria Geerts JONGSMA, dienstbode, juffrouw van gezelschap, huishoudster, geboren op 08-02-1888 te Leiden, overleden op 27-04-1919 op 31-jarige leeftijd.


IV.5    Paulus Tjitzes JONGSMA, touwslager, arbeider, spoorbeambte, wisselwachter HIJS, geboren op 11-04-1870 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.3) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL, overleden op 07-04-1912 te Amersfoort op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 27-11-1902 te Aalten met Christina Berendina K?PPER, 26 jaar oud, geboren op 04-04-1876 te Aalten, dochter van Albert K?PPER en Hendrika Antonia te BEEST, overleden op 06-10-1908 te Amersfoort op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 25-05-1910 te Amersfoort met Magdalena BAKKER, 30 jaar oud, geboren op 02-04-1880 te Nieuwer Amstel, dochter van IJde BAKKER en Maaike Helena van VESSEM.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Hendrika Paulina JONGSMA, dienstbode, geboren op 27-02-1899 te Aalten. Gewettigd bij huwelijk ouders. Overleden op 19-10-1945 te Utrecht op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-04-1920 te Aalten met Jan LIEVERS, fabrieksarbeider, geboren rond 1895, zoon van Jan Willem LIEVERS, fabrieksarbeider, en Johanna VRIEZE, overleden op 28-08-1946 te Utrecht.
   2.  v  Sjoukje Johanna JONGSMA, geboren op 21-07-1903 te Winterswijk.
Huisgenote van J. Martens en G. Martens-Feiken.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 23-12-1954 te Nunspeet met Jacobus Johannes MARTENS, 68 jaar oud, luitenant-kolonel bij de administratie, geboren op 11-09-1886 te Lemmer, zoon van Johannes MARTENS, onderwijzer, hoofd ener school, en Grietje GIESEN, overleden op 02-06-1967 te Nunspeet op 80-jarige leeftijd, gecremeerd.
{Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-06-1913 te Appingedam met Grietje Derks FEIKEN, geboren rond 1886 te Appingedam, dochter van Derk FEIKEN en Geertje GEERTSEMA, ijzerhandelaarster, overleden op 27-05-1953 te Nunspeet.}
   3.  m  Albertus (Bert) JONGSMA, vertegenwoordiger, advertentiereiziger, geboren op 31-10-1904 te Winterswijk, overleden op 09-01-1959 om 21.30 uur te Amersfoort op 54-jarige leeftijd, begraven te Leusden.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-02-1932 te Amersfoort met Hendrica Martina (Henny) BUTS, 24 jaar oud, geboren op 06-01-1908 te Vinkeveen en Waverveen, dochter van Henricus BUTS en Anna Maria FRANKEN, overleden op 17-04-1945 te Amersfoort op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) 00-00-1946 te Amersfoort met Christina Hendriëtta BAARTMAN, geboren op 25-11-1916 te Amersfoort.
Relatie (3) met Christina Diewertje Jannetje BURGERT, geboren op 04-04-1912 te Gouda.
   4.  m  Hendrikus Johannes JONGSMA, geboren op 23-01-1906 te Winterswijk, overleden op 03-01-1907 te Winterswijk, 345 dagen oud.


IV.8    Jacob Tjitzes JONGSMA, bootwerker, geboren op 11-04-1871 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.3) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL, overleden op 30-11-1916 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-12-1899 te Rotterdam met Susanna Christina MANHAVE, 28 jaar oud, geboren op 03-12-1871 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Pieter MANHAVE, kleermaker, en Alida Johanna MEIJER, overleden op 28-10-1935 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alida Johanna JONGSMA (zie V.18).
   2.  m  Sjouke Jacob JONGSMA, geboren op 13-08-1896 te Dordrecht, overleden op 10-04-1915 te Hoenderloo op 18-jarige leeftijd.
   3.  m  Hendrik Johannes JONGSMA, timmerman, los werkman, havenarbeider, geboren op 11-04-1900 te Rotterdam, overleden op 19-11-1961 om 13.30 uur te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 07-08-1946 te Rotterdam met Jannetje van VUUREN, 41 jaar oud, geboren op 07-01-1905 te Rotterdam, dochter van Johannes Jacobus van VUUREN en Jannetje de ROODE, overleden na 1961.
{Zij was eerder gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-09-1922 te Rotterdam, gescheiden na 11 jaar op 20-09-1934 te Rotterdam van Marinus van SPLUNTER, kleermaker, geboren op 24-03-1899 te Rotterdam, zoon van Cornelis van SPLUNTER en Willemina STOLK.}
   4.  v  Anna JONGSMA, geboren op 10-10-1902 te Rotterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-01-1921 te Rotterdam met Hendrik DIJKMAN, 23 jaar oud, kraanmachinist, los werkman, voerman, stoker grote vaart, geboren op 25-11-1897 te Rotterdam, zoon van Willem Hendrik DIJKMAN en Grietje de LANDGRAAF, overleden op 20-03-1955 te Melilla (Spanje, Noord-Afrika) op 57-jarige leeftijd, aan boord van het stoomschip "Delfshaven". Begraven te Melilla (Spanje, Noord-Afrika).
   5.  v  Susanna Jacoba JONGSMA, geboren op 04-10-1905 te Rotterdam, overleden op 06-01-1942 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-1928 te Rotterdam met Frederik BRINKMAN, 27 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 27-06-1901 te Rotterdam, zoon van Petrus BRINKMAN en Geertruida NIEPOORT.
{Hij had ook ooit een relatie met N.N..}
   6.  m  Jacob JONGSMA, expeditieknecht, geboren op 29-10-1908 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-07-1939 te Rotterdam met P. M. VERHAGE, geboren rond 1911.
   7.  v  Paulina Pieternella JONGSMA, pakster, geboren op 10-04-1912 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-10-1935 te Rotterdam met Willem HOGERDIJK, 28 jaar oud, expeditieknecht, geboren op 28-03-1907 te Hellevoetsluis, zoon van Willem HOGERDIJK en Catharina van den BOSCH.
   8.  m  Johannes Pieter JONGSMA, geboren op 22-08-1914 te Rotterdam, overleden op 03-11-1914 te Rotterdam, 73 dagen oud.
   9.  m  Sjouke Jacob JONGSMA (zie V.32).


IV.13    Sjouke Tjitzes JONGSMA, handelaar in zuivelproducten, kellner, geboren op 09-07-1876 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.3) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL (gezindte: RK), overleden op 03-04-1945 te Zeist op 68-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1945 te Zeist.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1899 te Zeist met Klazina AALTEN, 28 jaar oud, geboren op 11-02-1871 te Zeist, dochter van Evert AALTEN en Hendrika KOETSIER, overleden op 14-09-1948 te Zeist op 77-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitze JONGSMA (zie V.34).
   2.  m  Pieter JONGSMA (zie V.36).
   3.  v  Hendrika Antje JONGSMA, geboren op 13-02-1903 te Utrecht, overleden op 13-08-1903 te Utrecht, 181 dagen oud.
   4.  m  Hendrik Sjouke JONGSMA, geboren op 09-02-1904 te Utrecht, overleden op 13-08-1904 te Utrecht, 186 dagen oud.
   5.  v  Hendrika (Rika) JONGSMA, geboren op 13-02-1905 te Utrecht, overleden op 02-09-1964 op 59-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1926 te Zeist, gescheiden na 15 jaar op 12-09-1941 te Zeist van Hendrik PELS, geboren ca. 1905 te Utrecht, zoon van Coenraad Jan PELS en Cornelia van GINKEL.
   6.  v  Froukje JONGSMA, geboren op 11-06-1906 te Doesburg, overleden op 17-02-1987 op 80-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1932 te Zeist met Lambertus Gerhard STRUBBE, 29 jaar oud, copieerder, geboren op 04-05-1903 te Zeist, zoon van Ernst Hendrik STRUBBE en Aaltje Jacomina OVERDORP, overleden op 26-10-1959 te Zeist op 56-jarige leeftijd, begraven te Zeist.


V.3    Pieter Cornelis Geerts JONGSMA, geboren op 28-05-1882 te Leiden, zoon van Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.1) en Lena Maria van BOOREN, overleden op 16-10-1905 te Leiden op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd met Susanna van BOOREN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Susanna JONGSMA, geboren 00-09-1905 te Leiden, overleden op 24-03-1906 te Leiden.


V.5    Tjitse Geerts JONGSMA, banketbakker, winkelier, bakkerijchef, bedrijfsleider koekfabriek, geboren op 09-09-1884 te Leiden, zoon van Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.1) en Lena Maria van BOOREN, overleden op 28-09-1942 te Zaandam op 58-jarige leeftijd, na een hevig lijden. Begraven op 02-10-1942 te Zaandam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1906 te Alkmaar met Jannetje BAARTSE, 27 jaar oud, geboren op 08-04-1879 te Krommenie, dochter van Cornelis BAARTSE, landbouwer, en Antje KALF, overleden op 28-10-1961 te Zaandam op 82-jarige leeftijd, in Rusthuis "De Rozenboom". Begraven op 01-11-1961 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert JONGSMA (zie VI.2).
   2.  v  Antje JONGSMA, geboren op 08-03-1915 te Zaandam, overleden op 24-10-2004 op 89-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1938 te Zaandam met Johannes Theodorus Pieter ZEGERS, 29 jaar oud, typograaf, geboren op 06-02-1909 te Zaandam, zoon van Albert ZEGERS en Aaltje de GRAAF, overleden voor 2004.
   3.  v  Lena Maria JONGSMA, geboren op 14-09-1916 te Zaandam, overleden op 16-01-1919 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.


V.18    Alida Johanna JONGSMA, werkster, geboren op 07-07-1894 te Dordrecht, dochter van Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.8) en Susanna Christina MANHAVE, overleden 00-07-1987 te Rotterdam.
Samenwonend (1) rond 1920 met N.N..
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 06-10-1937 te Rotterdam met Izaäk Jacobus de KLOE, 52 jaar oud, geboren op 09-03-1885 te Nieuwenhoorn, zoon van N.N. en Pieternella de KLOE.
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1907 te Rotterdam met Antonette BAKVIS, geboren rond 1886 te Rotterdam, dochter van Pieter BAKVIS en Maria van de VEN. Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-11-1914 te Rotterdam, gescheiden na 2 jaar op 24-02-1917 te Rotterdam van Elizabeth Johanna van EWIJK, geboren rond 1877 te Rotterdam, dochter van N.N. en Cornelia van EWIJK. Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-06-1919 te Schiedam, gescheiden na 11 jaar op 09-02-1931 te Rotterdam, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Meintje WIES, geboren op 22-03-1893 te Schiedam, dochter van Pieter WIES en Cornelia PLASMEIJER. Hij was eerder gehuwd op 48-jarige leeftijd op 12-07-1933 te Rotterdam met Aaltje van TOL, 32 jaar oud, geboren op 21-02-1901 te Papendrecht, dochter van Klaas van TOL en Pietje Maria MARKESTEIJN.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jacobus Johannes JONGSMA (zie VI.7).


V.32    Sjouke Jacob JONGSMA, fietsjongen, fabrieksarbeider, geboren op 01-11-1915 te Rotterdam, zoon van Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.8) en Susanna Christina MANHAVE.
Gehuwd 00-08-1949 te Rotterdam met Ilonca KENYERES, wasmeisje, geboren op 03-11-1917 te Szolnok (Hongarije) (gezindte: RK).
{Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-10-1938 te Rotterdam, gescheiden van Wilhelmus Theodorus van der TUIJN, geboren op 15-01-1913 te 's-Gravenhage.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-12-1949 te Rotterdam.
   2.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-05-1951 te Rotterdam.


V.34    Tjitze JONGSMA, handelaar in zuivelproducten, eig. drogisterij "De Eenhoorn" (1927), geboren op 14-05-1900 te Utrecht, zoon van Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.13) en Klazina AALTEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-09-1927 te 's-Gravenhage met Cornelia de JONG, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 30-09-1899 te Gouda, dochter van Arie de JONG, biljartmaker, en Marie BOTTEROP.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitse JONGSMA.
   2.  v  Irma JONGSMA.


V.36    Pieter JONGSMA, apothekersassistent, drogist, geboren op 29-01-1902 te Utrecht, zoon van Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.13) en Klazina AALTEN, overleden 00-09-1965.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-11-1929 te Baarn met Gerrigje (Ger) de VRIES, 27 jaar oud, geboren op 06-04-1902 te Amsterdam, dochter van Johannes Gerard de VRIES en Everina Johanna Elisabeth HOFMANN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA (zie VI.15).
   2.  v  Lvl. kind, geboren op 14-11-1943 te Blaricum, overleden op 14-11-1943 te Blaricum, 0 dagen oud.
   3.    Lvl. kind, geboren op 09-10-1948 te Blaricum, overleden op 09-10-1948 te Blaricum, 0 dagen oud.
   4.  v  Klazina (Ineke) JONGSMA.
Gehuwd met Theo van IPEREN, overleden voor 2016.
   5.  m  Sjouke Cornelis JONGSMA.
Relatie met Joke DEKKER.
   6.  v  Aletta JONGSMA, overleden voor 2016.
Gehuwd met Marten van JAARSVELD, geboren te Warder.


VI.2    Geert JONGSMA, opticien te Zaandam, geboren op 28-09-1907 te Alkmaar, zoon van Tjitse Geerts JONGSMA (zie V.5) en Jannetje BAARTSE, overleden op 22-04-1980 te Schoorldam op 72-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1932 te Zaandam met Grietje JONKER, 24 jaar oud, geboren op 06-08-1908 te Zaandam, dochter van Egbert JONKER, rijksambtenaar, en Antje BAKKER, overleden op 19-01-1995 op 86-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitse JONGSMA (zie VII.1).
   2.  m  Egbert JONGSMA (zie VII.3).


VI.7    Jacobus Johannes JONGSMA, kelner, geboren op 14-02-1921 te Rotterdam, zoon van N.N. en Alida Johanna JONGSMA (zie V.18), overleden 00-05-1980 te Rotterdam.
Rechtbank Rotterdam:
Wegens rijwieldiefstallen en heling van gestolen rijwielen en onderdelen: J.J. Jongsma, 21 jaar, kellner te Rotterdam, tot 10 maanden gevangenisstraf met aftrek.
Bron: Dagblad van Rotterdam d.d. 05-12-1942.
Gehuwd (1) ca. 1940, gescheiden op 19-08-1942 te Rotterdam, vordering arrondissementsrechtbank Rotterdam, ten verzoeke van de vrouw. Echtgenote is Jannetje DOORNHEIN, geboren op 19-08-1908 te Rotterdam, dochter van Cornelis DOORNHEIN en Teuntje Cornelia ZIJDERVELD, overleden op 25-11-1946 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1932 te Rotterdam, gescheiden na 3 jaar op 08-06-1935 te Rotterdam van Arie Leendert van SOMEREN, geboren op 03-02-1910 te Rotterdam, zoon van Arie Leendert van SOMEREN en Geertrui Elizabeth van BREEMEN.}
Gehuwd (2) ca. 1946, gescheiden ca. 1965 te Rotterdam van Johanna Clasina van der WAL.
Gehuwd (3) 00-03-1968 te Rotterdam met G. VERKADE, geboren rond 1938, overleden na 1980.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  v  Alida Johanna (Lily) JONGSMA, geboren op 11-08-1946 te Rotterdam.
Relatie met N.N. FONSECA NEVES.

Uit het derde huwelijk:

   2.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-00-1969 te Rotterdam.


VI.15    Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA, vertegenwoordiger, geboren op 07-06-1932 te Arnhem, zoon van Pieter JONGSMA (zie V.36) en Gerrigje (Ger) de VRIES, overleden op 08-08-1993 op 61-jarige leeftijd, begraven te Arnhem.
Gehuwd 00-00-1960 te Alkmaar met Gera Anneke (Gerie) DIRKMAAT, geboren op 30-11-1937.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marlies JONGSMA, geboren op 30-07-1962 te Amsterdam.
Samenwonend rond 2015 met Paul BLANCA, fotograaf, geboren rond 1959, overleden op 15-10-2021 te Amsterdam. Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 18-10-2021 (Amsterdamse fotograaf Paul Blanca overleden). Begraven.
   2.  m  Sander JONGSMA (zie VII.10).
   3.  v  Francien JONGSMA, geboren op 03-03-1970.


VII.1    Tjitse JONGSMA, geboren op 01-06-1935 te Zaandam, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.2) en Grietje JONKER, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-06-1967 te Zaandam met Alida Jacqueline (Lyda) RIJKSEN, 19 jaar oud, geboren op 22-05-1948 te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ursula Astrid JONGSMA, geboren op 21-06-1968 te Zaandam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1992 te Vriezenveen met Merten VOS.
   2.  m  Paul JONGSMA, geboren op 29-12-1969 te Zaandam.


VII.3    Egbert JONGSMA, opticien te Zaandam, geboren op 29-09-1939 te Zaandam, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.2) en Grietje JONKER, in het St. Jan Ziekenhuis.
Gehuwd, gescheiden van Dirkje (Ditty) de VRIES, geboren op 16-12-1938 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Mark JONGSMA (zie VIII.4).
   2.  m  Arne JONGSMA (zie VIII.6).
   3.  m  Emile JONGSMA (zie VIII.9).


VII.10    Sander JONGSMA, geboren op 28-05-1964 te Ridderkerk, zoon van Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA (zie VI.15) en Gera Anneke (Gerie) DIRKMAAT.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 18-09-2012 te Amsterdam met Ingrid LIGTHART, 36 jaar oud, medewerkster KLM, geboren op 23-01-1976 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Justus Johannes Fokko JONGSMA, geboren op 14-01-2008 te Amsterdam.
   2.  m  Lucas Jilles Sander JONGSMA, geboren op 16-07-2011 te Amsterdam.


VIII.4    Mark JONGSMA, opticien, geboren op 09-10-1962 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.3) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd met Simone AARDENBURG.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Eline JONGSMA, operatieassistent, geboren op 05-04-1988.
Passie voor paard, ruiter en rijkunst en het overbrengen hiervan. Dit zijn voor mij de belangrijkste drijfveren als NCSAH instructrice. U kunt bij mij terecht voor werk aan de hand, dressuur instructie en ondersteuning bij revalidatie. Dit kan bij u op stal of thuis, maar ook bij mij op locatie.
Bron: Eline Jongsma op de website van NCSAH (2019).
Relatie met Johan SKIPPER.
   2.  m  Sebastiaan JONGSMA, geboren op 05-03-1991 te Zaandam.
Relatie met Sadé HEINTJES.


VIII.6    Arne JONGSMA, eig. Tot Ziens Optiek, geboren op 11-05-1966 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.3) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd (1) ca. 1990, gescheiden van Henny SCHOUWENAAR.
Gehuwd (2) ca. 2011 met Sharon MUSKIET, eig. Tot Ziens Optiek, geboren op 08-10-1980 te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  v  Tirza JONGSMA, geboren op 11-02-2013 te Zaandam.
   2.  m  Levi (Len) JONGSMA, geboren op 12-08-2016 om 08.58 uur te Zaandam.


VIII.9    Emile JONGSMA, geboren op 30-12-1972 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.3) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd met Barabara MEIJER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Suzanne JONGSMA.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 14481
Web Analytics