Parenteel van Wijbe Wijbes Wieling

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

I.1 Wijbe Wijbes Wieling, boerenknecht, landbouwer, koopman, gardenier, geboren op 11-02-1852 te Engelum, overleden op 17-12-1923 te Engelum op 71-jarige leeftijd, begraven te Wier, zoon van Wijbe Wijbes Wieling en Gerritje Tjitzes van Dijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1873 te Menaldumadeel met Jantje Sydses Reitsma, 20 jaar oud, geboren op 06-02-1853 te Berlikum, overleden op 22-09-1936 te Engelum op 83-jarige leeftijd, begraven te Wier, dochter van Sijds Hijlkes Reitsma (Sies), boerenknecht, arbeider, en Wijtske Jantjes van Dijk, dienstmeid, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. m Wijbe Wijbes Wieling, geboren op 30-08-1873 te Berlikum (zie II.1).
2. m Sijds Wijbes Wieling (Sijs), geboren op 17-02-1875 te Berlikum (zie II.3).
3. v Gerritje Wijbes Wieling, geboren op 28-03-1877 te Wier (zie II.6).
4. m Jan Wijbes Wieling, geboren op 18-02-1879 te Wier (zie II.7).
5. v Wijtske Wijbes Wieling, geboren op 02-04-1881 te Wier (zie II.10).
6. v Sijtske Wijbes Wieling, geboren op 20-07-1883 te Wier (zie II.12).
7. m Wouter Wijbes Wieling, geboren op 26-06-1886 te Wier (zie II.13).
8. v Tetje Wijbes Wieling, geboren op 22-07-1888 te Wier (zie II.16).
9. m Ate Wijbes Wieling, geboren op 30-09-1890 te Wier (zie II.18).
10. m Sije Wijbes Wieling, geboren op 04-04-1893 te Wier (zie II.20).


II.1 Wijbe Wijbes Wieling, werkman, gardenier, geboren op 30-08-1873 te Berlikum, overleden op 09-11-1957 te Wier op 84-jarige leeftijd, begraven te Wier, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1901 te Menaldumadeel met Margjen Martens de Jong, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24-09-1874 te Haskerdijken, overleden op 02-08-1961 te Wier op 86-jarige leeftijd, begraven te Wier, dochter van Marten Hijlkes de Jong, werkman, en Grietje Baukes Schaafsma.
Uit dit huwelijk:
1. v Grietje Wieling, geboren op 18-08-1902 te Leeuwarden, overleden op 31-01-1904 te Wier op 1-jarige leeftijd, begraven te Wier.
2. v Grietje Wieling, geboren op 29-05-1905 te Wier, overleden op 18-09-2003 te Harlingen op 98-jarige leeftijd, begraven op 22-09-2003 te Menaldum.
Gehuwd op 54-jarige leeftijd op 01-12-1959 met Marten Lammerts Lettinga, 64 jaar oud, geboren op 08-05-1895 te Stiens, overleden op 29-03-1979 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd. Hij is weduwnaar van Renske Douwes Bierma.
3. v Jantje Wieling, geboren op 22-12-1906 te Wier, overleden 00-00-1993 te Berlikum.
Relatie met Ietsen Wassenaar, geboren op 22-02-1904 te Wier.
4. v Christina (Tine) Wieling, geboren op 24-12-1910 te Wier, overleden 00-00-1997 te Wier.
Relatie met Jeppe de Vries, geboren op 03-08-1909 te Sint Annaparochie.


II.3 Sijds Wijbes Wieling (Sijs), tramconducteur (1906), kruidenier (1919), geboren op 17-02-1875 te Berlikum, overleden op 27-01-1941 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-06-1900 te Het Bildt met Baukje Annes Postma, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1876 te Sint Annaparochie, overleden op 10-04-1941 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, dochter van Anne Postma, olieslagersknecht, en Maartje Tulner.
Uit dit huwelijk:
1. m Anne Wieling, geboren op 06-11-1901 te Lemmer.
Relatie met Aagtje Martje Borgman, geboren 00-00-1903 te Groningen.


II.6 Gerritje Wijbes Wieling, geboren op 28-03-1877 te Wier, overleden op 17-02-1960 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, dochter van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1900 te Menaldumadeel met Johan Pieters Veelders, 23 jaar oud, kleermaker, geboren op 29-06-1876 te Leeuwarden, overleden op 24-04-1934 te Leeuwarden op 57-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, zoon van Pieter Veelders en Johanna Clara Verbruggen.
Uit dit huwelijk:
1. m Wijbe Veelders.
2. m Piet Veelders, banketbakker te Hoorn.
3. v Clara Veelders.
Relatie met Gerardus, vliegenier.
4. v Jantje Veelders.
Relatie met Douwe Dijkstra.
5. v Wijtske Veelders.


II.7 Jan Wijbes Wieling, gardenier, aardappelhandelaar, geboren op 18-02-1879 te Wier, overleden op 03-12-1956 te Groningen op 77-jarige leeftijd, begraven te Groningen, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1906 te Ferwerderadeel, gescheiden na 36 jaar op 02-04-1943 te Groningen van Janneke Sjoerds Mook, geboren op 09-05-1879 te Wierum, overleden op 19-04-1966 te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, dochter van Sjoerd Jacobs Mook, wagenmaker, en Fokeltje Krottje.
Uit dit huwelijk:
1. v Fokeltje Wieling, geboren 00-05-1907 te Wier, overleden 00-00-1988 te Leeuwarden.
Relatie met Jan Diderich Speckman, geboren 00-00-1906 te Arnhem.
2. m Wijbe Wieling, geboren 00-00-1909 te Wier, overleden 00-00-1945 te Leeuwarden.
Relatie met Lutske de Vries, geboren 00-00-1911.
3. m Sjoerd Wieling, agent van politie, geboren op 29-03-1911 te Wier, overleden 00-00-1945 te Oraniënburg (Duitsland).
Relatie met Dirkje Weertman.
4. m Sijds Wieling, geboren 00-08-1913 te Wier, overleden 00-00-1983 te Leeuwarden.
Relatie met Sijbranda Jepkema, geboren 00-00-1920 te Leeuwarden.
5. m Jacob Wieling, geboren op 04-03-1922 te Wier, overleden op 31-12-2003 te Appelscha op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-01-2004 te Goutum.
Gehuwd rond 1947 met Grietje Eisma, geboren 00-04-1923 te Leeuwarden.


II.10 Wijtske Wijbes Wieling, geboren op 02-04-1881 te Wier, overleden op 15-11-1960 te Harlingen op 79-jarige leeftijd, begraven te Wier, dochter van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-07-1902 te Menaldumadeel met Dirk Dooitzes Miedema, 24 jaar oud, visser, grindschipper, vervrachter, geboren op 07-05-1878 te Berlikum, overleden op 21-11-1929 te Wier op 51-jarige leeftijd, begraven te Wier, zoon van Dooitze Jans Miedema, boerenknecht, arbeider, werkman, kaasmaker, en Trijntje Durks Liemburg (Leemberg, Liemberg), arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. m Dooitze Miedema, gardenier, geboren op 26-04-1903 te Wier, overleden op 06-06-1997 te Veenwouden op 94-jarige leeftijd, begraven te Wier.
Relatie met Bregina Meijer, geboren op 28-01-1907 te Pietersbierum, overleden op 09-05-1979 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum, dochter van Hendrik Johannes Meijer en Lijsbert Jacobs van der Weg.
2. m Wijbe Miedema, smidsknecht, monteur, geboren op 19-05-1905 te Wier, overleden op 03-05-1972 te Franeker op 66-jarige leeftijd, begraven te Wier.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-05-1936 te Menaldumadeel met Antje (Anna) Reitsma, 31 jaar oud, handwerkonderwijzeres, geboren op 06-02-1905 te Menaldumadeel, overleden ca. 1998, dochter van Andries Reitsma en N.N.
3. v Jantje Miedema, dienstbode bij Gerzon te Leeuwarden, geboren op 24-11-1910 te Wier, overleden op 25-09-1973 om 04.30 uur te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-09-1973 te Goutum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1937 te Leeuwarden met Pieter Hiemstra, 27 jaar oud, kapper, handelsreiziger, reclameadviseur, vertegenwoordiger/acquisiteur, geboren op 01-04-1910 te Hardegarijp, overleden op 29-08-1995 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-09-1995 te Goutum, zoon van Hendrik Pieters Hiemstra, barbier, winkelier, kapper, en Aukje Willems Joustra. Hij hertrouwt met Clara Noordsij.
4. v Trijntje (Tine) Miedema, geboren op 23-03-1923 te Wier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-05-1947 te Barradeel met Rinse de Valk, 26 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 07-06-1920 te Minnertsga, overleden op 22-11-1985 te Hoorn op 65-jarige leeftijd, zoon van Anne de Valk en Trijntje Bolling.


II.12 Sijtske Wijbes Wieling, geboren op 20-07-1883 te Wier, overleden op 05-01-1963 te Marssum op 79-jarige leeftijd, begraven te Beetgum, dochter van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1905 te Menaldumadeel met Gerben Oepkes Smits, 28 jaar oud, gardenier, geboren op 13-01-1877 te Beetgumermolen, overleden op 05-08-1935 te Beetgumermolen op 58-jarige leeftijd, begraven te Beetgum, zoon van Oepke Bartelds Smits, gardenier, en Reindertje Gerbens van Althuis.
Uit dit huwelijk:
1. m Oepke Smits.
2. m Wijbe Smits.
Relatie met J. Bieger.
3. v Reintje J. Smits.
Relatie met N.N. van der Sluis.


II.13 Wouter Wijbes Wieling, ambtenaar Ned. Spoorwegen, geboren op 26-06-1886 te Wier, overleden op 14-06-1933 te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd ca. 1915 met Jannetje (Janna) van Leeuwen, geboren op 11-05-1894 te Haarlemmermeer, overleden op 13-05-1992 te Capelle a/d IJssel op 98-jarige leeftijd, gecremeerd te Capelle a/d IJssel.
Uit dit huwelijk:
1. m Wijbe Wieling, geboren op 25-12-1917 te 's-Gravenhage, overleden op 11-05-2004 te Hilversum op 86-jarige leeftijd, begraven te Wier.
Gehuwd met Gijsbertje Agnita Hermsen, geboren op 19-10-1919 te Huizen.
2. v Margje Wieling, geboren 00-00-1923 te Sint Jacobiparochie.
Relatie met Ir. Adolf Sweibel, geboren 00-00-1925 te Rotterdam.


II.16 Tetje Wijbes Wieling, winkelierster in kruidenierswaren, geboren op 22-07-1888 te Wier, overleden op 20-06-1973 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1973 te Sint Annaparochie, dochter van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-10-1908 te Menaldumadeel met Regnerus Theodorus (Rienk) Kuipers, 22 jaar oud, beurtschipper, mandenvlechter, motorschipper, koopman in pootaardappelen, geboren op 20-10-1885 te Franeker, overleden op 06-03-1919 te Sint Annaparochie op 33-jarige leeftijd, begraven te Sint Annaparochie, zoon van Nicolaas Theodorus Kuipers en Baukje Jansma.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 18-02-1922 te Leeuwarden, gescheiden na 7 jaar op 25-04-1929 te Leeuwarden van Jacobus Mattheus Langendijk, smid, aardappelhandelaar, geboren op 19-10-1886 om 04.00 uur te Leeuwarden, overleden op 04-12-1938 te Leeuwarden op 52-jarige leeftijd, zoon van Mattheus Franciscus Langendijk, dienaar van politie, en Oedske Visser. Hij is gescheiden echtgenoot van Petronella de Boer.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Nicolaas Theodorus (Nico) Kuipers, geboren op 27-03-1909 te Sint Annaprochie, overleden op 02-07-1999 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, begraven te Lekkum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-12-1934 met Trijntje (Truus) Wartena, 26 jaar oud, geboren op 29-06-1908, overleden op 26-03-1972 te Leeuwarden op 63-jarige leeftijd, begraven te Lekkum.
2. m Wijbe Kuipers, geboren op 25-03-1911 te Sint Annaparochie, overleden op 16-09-1959 te Groningen op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-09-1936 te Leeuwarden met Wilhelmina Jantina (Wil) Maris, 22 jaar oud, geboren op 22-01-1914 te Leeuwarden, overleden op 08-05-1995 te Groningen op 81-jarige leeftijd.
3. m Pieter Regnerus (Piet) Kuipers, kruidenier, garagehouder, geboren op 08-01-1913 te Sint Annaparochie, overleden op 26-11-1981 te Midlum op 68-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-1938 te Dokkum met Antje (Annie) Dijkstra, 22 jaar oud, geboren op 29-02-1916 te Dokkum, overleden op 25-06-1999 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum, dochter van Sikke Gerbens Dijkstra en Antje de Vries.
4. m Jan Theodorus Kuipers, geboren 00-12-1914 te Sint Annaparochie, overleden op 04-08-1915 te Sint Annaparochie.
5. v Regnera Theodora (Rinie) Kuipers, geboren op 04-04-1919 te Sint Annaparochie, overleden op 20-08-1992 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, begraven te Huizum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-10-1941 te Leeuwarden met Arend (Arie) Brul, 22 jaar oud, geboren op 02-10-1918 te Meppel.


II.18 Ate Wijbes Wieling, gardenier, geboren op 30-09-1890 te Wier, overleden op 31-07-1969 te Wier op 78-jarige leeftijd, begraven te Wier, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-02-1917 te Menaldumadeel met Aafke van Wigcheren, 24 jaar oud, geboren op 29-12-1892 te Berlikum, overleden op 28-11-1985 te Sint Annaparochie op 92-jarige leeftijd, begraven te Wier, dochter van Jan van Wigcheren, winkelier, en Antje Reitsma.
Uit dit huwelijk:
1. m Jan Wieling, muziekleraar, geboren op 02-01-1920 om 02.00 uur te Wier, overleden op 30-09-1990 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1973 met Antje Wijbenga, geboren 00-00-1919 te Oude Bildtdijk, overleden 00-00-1960 te Berlikum.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 31-12-1974 te Menaldumadeel met Akke Groeneveld, 52 jaar oud, geboren op 14-05-1922 om 17.00 uur te Minnertsga, overleden op 28-08-2003 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, begraven op 02-09-2003 te Minnertsga, dochter van Jacob Gerrits Groeneveld, boerenarbeider, en Trijntje Sikkes Groeneveld.
2. v Anna (Anneke) Wieling, hoofd huishoudelijke dienst te Zeist, geboren op 25-02-1922 te Wier.
3. m Wijbe Wieling, landbouwer, geboren op 02-01-1925 te Wier, overleden op 20-12-2004 te Wier op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-04-1950 te Het Bildt met Pietje Klok, 20 jaar oud, geboren op 25-10-1929 te Oude Bildtdijk, overleden op 22-07-2000 op 70-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum, dochter van Fokke Klok, landbouwer, gemeenteambtenaar, en Anna Kuiken.


II.20 Sije Wijbes Wieling, ambtenaar Ned. Spoorwegen, geboren op 04-04-1893 te Wier, overleden 00-00-1962 te Zwolle, begraven te Zwolle, zoon van Wijbe Wijbes Wieling (zie I.1) en Jantje Sydses Reitsma.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-05-1919 te Menaldumadeel, gescheiden na 8 jaar op 12-10-1927 te Arnhem van Johanna Elisabeth de Vries, dienstbode, geboren op 02-01-1899 te Amsterdam, overleden op 07-04-1976 te Ede op 77-jarige leeftijd, dochter van Jan de Vries en Anna Jeltema, vroedvrouw.
Gehuwd (2) na 1927 met Petronella Sonneveld, geboren te Rotterdam, overleden te Zwolle, begraven te Zwolle.
Uit het eerste huwelijk:
1. v Anna Wilhelmina Wieling, geboren op 14-10-1920 te Stiens.
Relatie met Kornelis Ebbe de Haan, geboren op 11-09-1914 te Westkapelle.
2. m Wijbe Wieling.

 

Voor aanvullingen en/of correcties houdt de samensteller zich ten zeerste aanbevolen.

Bovenstaand overzicht is het topje van de ijsberg.

Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Hits: 11665
Web Analytics