Parenteel van Eit Fokkes Jongsma

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

familiewapen2I.1 Eit Fokkes Jongsma, mr. schoenmaker, geboren te Sebaldeburen, gedoopt op 22-08-1762 te Grootegast, overleden op 07-04-1844 om 22.00 uur te Augustinusga op 81-jarige leeftijd, zoon van Fokke Eytes en Anke Ubels.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-05-1794 te Augustinusga met Aukjen Jans (Akke), 26 jaar oud, geboren op 18-11-1767 te Surhuizum, gedoopt op 25-12-1797 te Augustinusga, overleden op 17-10-1814 om 16.00 uur te Augustinusga op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan Reitzes, arbeider, en IJtje Gosses, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. v Ankjen Eits Jongsma, geboren op 22-12-1794 te Augustinusga, gedoopt op 22-02-1795 te Augustinusga, overleden op 14-04-1816 om 18.00 uur te Augustinusga op 21-jarige leeftijd.
2. v IJtje Eits Jongsma, geboren op 12-10-1796 te Augustinusga (zie II.3).
3. v Albertje Eits Jongsma, geboren op 10-12-1798 te Augustinusga (zie II.5).
4. m Fokke Eits Jongsma, geboren op 10-12-1801 te Augustinusga (zie II.7).
5. m Jan Eits Jongsma, geboren op 02-03-1805 te Augustinusga (zie II.9).
6. v Grietje Eits Jongsma, geboren op 28-04-1810 te Augustinusga (zie II.12).


II.3 IJtje Eits Jongsma, dienstmeid, arbeidster, geboren op 12-10-1796 te Augustinusga, gedoopt op 06-11-1796 te Augustinusga, overleden op 02-12-1880 om 10.00 uur te Buitenpost op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1880 te Buitenpost, dochter van Eit Fokkes Jongsma (zie I.1) en Aukjen Jans (Akke).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1818 te Achtkarspelen met Freerk Wijtzes Postma, 25 jaar oud, arbeider, voerman, geboren op 25-03-1792 te Buitenpost, gedoopt op 15-04-1792 te Buitenpost, overleden op 22-01-1860 om 05.00 uur te Buitenpost op 67-jarige leeftijd, zoon van Wijtze Freerks Postma (Postmus), arbeider, voerman, en Maaike Riemers Gorter, doende voermansbedrijf.
Uit dit huwelijk:
1. m Wijtze Freerks Postma, geboren op 08-05-1818 te Buitenpost, overleden op 30-05-1818 te Oostermeer, 22 dagen oud.
2. v Maaike Freerks Postma, dienstmeid, geboren op 31-10-1819 te Oostermeer, overleden op 05-12-1889 om 19.00 uur te Buitenpost op 70-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1889 te Buitenpost.
Relatie (1) met N.N.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 18-04-1863 te Achtkarspelen met Steven Egberts van der Meer, 39 jaar oud, arbeider, veehouder/koemelker, landbouwer, geboren op 03-06-1823 te Grootegast, overleden op 01-08-1871 om 18.00 uur te Buitenpost op 48-jarige leeftijd, zoon van Egbert Jans van der Meer, landbouwer, en Fopkje Durks Adema. Hij is weduwnaar van Trientje Andries Boersma.
3. m IJt Freerks Postma, geboren op 22-10-1821 te Twijzel, overleden op 07-05-1845 om 19.00 uur te Buitenpost op 23-jarige leeftijd.
4. v Aukjen Freerks Postma, geboren op 18-01-1824 om 14.00 uur te Twijzel, overleden op 06-05-1825 om 19.00 uur te Buitenpost op 1-jarige leeftijd.
5. m Wijtze Freerks Postma, geboren op 11-03-1826 om 10.00 uur te Buitenpost, overleden op 15-12-1829 om 11.00 uur te Buitenpost op 3-jarige leeftijd.
6. v Aukjen Freerks Postma (Akke), arbeidster, geboren op 14-11-1828 om 16.00 uur te Buitenpost, overleden op 05-06-1881 om 19.00 uur te Drogeham op 52-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1881 te Buitenpost.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-06-1855 te Achtkarspelen met Harmen Berends Hoekstra, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 10-01-1831 om 23.30 uur te Harkema-Opeinde, overleden op 21-12-1910 te Harkema-Opeinde op 79-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1910 te Augustinusga, zoon van N.N. en Aaltje Harms Hoekstra, arbeidster, spinster.
7. m Wijtze Freerks Postma, veldarbeider, geboren op 25-10-1832 te Buitenpost, overleden op 24-03-1910 om 12.30 uur te Buitenpost op 77-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost.
8. m Alle Freerks Postma, arbeider, geboren op 17-07-1835 om 18.00 uur te Buitenpost, overleden op 10-06-1886 om 22.30 uur te Buitenpost op 50-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1886 te Buitenpost.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Achtkarspelen met Seeske Wiebes Kamminga, 29 jaar oud, geboren op 28-10-1839 om 10.00 uur te Gerkesklooster, overleden op 19-05-1901 te Achtkarspelen op 61-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost, dochter van Wiebe Klazes Kamminga, vleeshouwer, koopman, en Renskje Abeles Sikkens (Rinskje), dienstmeid.
9. v Ank Freerks Postma, geboren op 28-07-1838 om 06.00 uur te Buitenpost, overleden op 30-07-1838 om 15.00 uur te Buitenpost, 2 dagen oud.
10. v Ankjen Freerks Postma, geboren op 28-12-1839 om 13.00 uur te Buitenpost, overleden op 07-07-1897 om 09.00 uur te Groningen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-05-1865 te Achtkarspelen met Johannes Rinzes Ram, 42 jaar oud, arbeider, boerenknecht, geboren op 21-04-1823 om 05.00 uur te Boornbergum, overleden op 08-06-1868 om 04.00 uur te Buitenpost op 45-jarige leeftijd, zoon van Rinze Johannes Ram, bakker, en Gelske Lamberts de Jong.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-06-1869 te Nieuweschans met Tjeerd Jans Jongsma, 36 jaar oud, smid, beambte Staatsspoorwegen, arbeider, geboren op 04-01-1833 om 03.00 uur te Suawoude, overleden op 03-01-1885 om 21.00 uur te Groningen op 51-jarige leeftijd, zoon van Jan Eits Jongsma (zie II.9) en Maaike Tjeerds Hiemstra. Hij is weduwnaar van Gerarda Schoonhoven (Gerritje).


II.5 Albertje Eits Jongsma, arbeidster (1848), geboren op 10-12-1798 te Augustinusga, gedoopt op 25-12-1798 te Augustinusga, overleden op 15-01-1876 om 20.00 uur te Augustinusga op 77-jarige leeftijd, dochter van Eit Fokkes Jongsma (zie I.1) en Aukjen Jans (Akke).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-08-1822 te Achtkarspelen met Jakob Lubberts van der Laan, 38 jaar oud, grofsmidsknecht (1822), geboren op 11-07-1784 te Noorder Drachten, gedoopt op 01-08-1784 te Noorder Drachten, overleden op 26-11-1827 om 11.00 uur te Ureterp op 43-jarige leeftijd, zoon van Lubbert Gosses van der Laan en Martzen Ruurds.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 18-10-1828 te Achtkarspelen met Brugt Minderts Spoelstra, 38 jaar oud, arbeider, wever, geboren op 12-09-1790 te Augustinusga, overleden op 30-04-1856 om 15.30 uur te Augustinusga op 65-jarige leeftijd, zoon van Mindert Brugts Spoelstra, arbeider, wever, en Grietje Jans, arbeidster. Hij is weduwnaar van Sijtske Halbes Veenstra.
Uit het eerste huwelijk:
1. v Auktje Jakobs van der Laan, naaister, geboren op 01-10-1822 te Augustinusga, overleden op 25-07-1860 om 12.00 uur te Augustinusga op 37-jarige leeftijd.
2. m Lubbert Jakobs van der Laan, boerenknecht (1848), arbeider (1871, 1886), werkman (1878), geboren op 30-01-1825 om 05.00 uur te Makkum, overleden op 29-10-1897 te Makkum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-05-1848 te Achtkarspelen met Trijntje Jacobs Blom (Bloem), 23 jaar oud, dienstmeid (1848), geboren op 24-04-1825 om 18.30 uur te Buitenpost, overleden op 29-07-1875 te Makkum op 50-jarige leeftijd, dochter van Jacob Hanzes Blom (Bloem), arbeider (1848), boerenknecht, landbouwer, en Janke Wijtzes Postma, arbeidster (1848).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 14-11-1878 te Wonseradeel met Grietje Harmens Knobbe, 40 jaar oud, geboren op 13-07-1838 te Kolderwolde, overleden op 10-02-1890 om 14.00 uur te Makkum op 51-jarige leeftijd, dochter van Harmen Roelofs Knobbe en Margje Jans Klijnstra. Zij is weduwe van Johannes Meiles Salverda.
Uit het tweede huwelijk:
3. v Grietje Brugts Spoelstra, dienstmeid, arbeidster, geboren op 21-05-1830 om 17.00 uur te Augustinusga, overleden op 08-03-1904 om 14.00 uur te Drogeham op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-04-1854 te Achtkarspelen met Andries Douwes Wedzinga, 20 jaar oud, arbeider, geboren op 07-09-1833 om 10.00 uur te Kooten, overleden op 01-03-1903 om 08.30 uur te Drogeham op 69-jarige leeftijd, zoon van Douwe Klazes Wedzinga, boerenknecht, arbeider, en Antje Jans Kootstra, dienstmeid, arbeidster.
4. v Ankje Brugts Spoelstra, dienstmeid, geboren op 10-12-1832 om 08.00 uur te Augustinusga, overleden op 29-10-1861 om 20.30 uur te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd.
5. m Eit Brugts Spoelstra, arbeider, geboren op 01-08-1834 om 05.30 uur te Augustinusga, overleden op 13-11-1867 om 02.30 uur te Kooten op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-06-1860 te Achtkarspelen met Hijlkje Egberts van der Bij, 26 jaar oud, dienstmeid, arbeidster, geboren op 24-12-1833 om 03.00 uur te Harkema-Opeinde, overleden op 10-04-1903 om 16.00 uur te Kooten op 69-jarige leeftijd, begraven te Kootstertille, dochter van Egbert Tijmens van der Bij, arbeider, en Geeske Jans Wijma. Zij hertrouwt met Hendrik Hellinga.
6. v Geeske Brugts Spoelstra, geboren op 26-11-1836 om 06.00 uur te Augustinusga, overleden op 25-01-1838 om 02.00 uur te Augustinusga op 1-jarige leeftijd.
7. v Fokjen Brugts Spoelstra, geboren op 07-11-1838 om 02.00 uur te Augustinusga, overleden op 30-01-1923 om 15.00 uur te Kommerzijl op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-11-1865 te Achtkarspelen met Wander Annes Adema, 27 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 10-04-1838 om 11.00 uur te Buitenpost, overleden op 29-11-1915 om 09.00 uur te Kommerzijl op 77-jarige leeftijd, zoon van Anne Aukes Adema, arbeider, en Koentje Coenraads Ruiling, arbeidster.
8. v Geeske Brugts Spoelstra, dienstmeid, arbeidster, geboren op 05-07-1841 om 15.00 uur te Augustinusga, overleden op 09-10-1918 om 08.00 uur te Groningen op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1873 te Achtkarspelen met Auke Annes Adema, 43 jaar oud, arbeider, veldarbeider, geboren op 07-03-1830 om 16.00 uur te Buitenpost, overleden op 09-03-1907 om 14.00 uur te Buitenpost op 77-jarige leeftijd, zoon van Anne Aukes Adema, arbeider, en Koentje Coenraads Ruiling, arbeidster.


II.7 Fokke Eits Jongsma, schoenmakersknecht (1820), schoenmaker, geboren op 10-12-1801 te Augustinusga, gedoopt op 10-01-1802 te Augustinusga, overleden op 04-08-1849 te Augustinusga op 47-jarige leeftijd, zoon van Eit Fokkes Jongsma (zie I.1) en Aukjen Jans (Akke).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1830 te Achtkarspelen met Jantje Dirks Aldertsma (Allersma), 32 jaar oud, arbeidster, bolloopster, geboren op 05-01-1798 te Grootegast, gedoopt op 14-01-1798 te Grootegast, overleden op 15-03-1888 te Augustinusga op 90-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga, dochter van Derk Alderts, koopman, en Doetje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. m Lvl. kind, geboren op 19-12-1831 te Augustinusga, overleden op 19-12-1831 te Augustinusga.
2. m Eit Fokkes Jongsma, schoenmaker, geboren op 04-04-1833 te Augustinusga, gedoopt op 05-05-1833 te Augustinusga, overleden op 30-11-1892 om 04.00 uur te Augustinusga op 59-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-01-1856 te Achtkarspelen met Elizabeth Lefferts Rinzema, 21 jaar oud, geboren op 05-12-1834 te Augustinusga, overleden op 17-08-1907 te Augustinusga op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1907 te Augustinusga, dochter van Leffert Teunis Rinzema (Rinsma), vleeshouwer, tapper, veenbaas, koemelker, koopman, en Trijntje Jans Tiezema, winkelierse, tapster.
3. m Doeke Fokkes Jongsma, geboren op 15-01-1838 te Augustinusga, gedoopt op 01-04-1838 te Augustinusga, overleden op 03-05-1844 te Augustinusga op 6-jarige leeftijd.


II.9 Jan Eits Jongsma, bakkersknecht (1824), arbeider, geboren op 02-03-1805 te Augustinusga, gedoopt op 31-03-1805 te Augustinusga, overleden op 04-03-1875 om 00.30 uur te Surhuizum op 70-jarige leeftijd, zoon van Eit Fokkes Jongsma (zie I.1) en Aukjen Jans (Akke).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1830 te Tietjerksteradeel met Maaike Tjeerds Hiemstra, 20 jaar oud, geboren op 11-03-1810 te Suawoude, gedoopt op 08-04-1810 te Suawoude, overleden op 10-05-1897 om 09.00 uur te Surhuizum op 87-jarige leeftijd, dochter van Tjeerd Wouters Hiemstra, veenbaas, koemelker, landbouwer, en Eelkje Pieters van der Veen (Veenstra).
Uit dit huwelijk:
1. m Tjeerd Jans Jongsma, smid, beambte Staatsspoorwegen, arbeider, geboren op 04-01-1833 om 03.00 uur te Suawoude, overleden op 03-01-1885 om 21.00 uur te Groningen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 17-01-1866 te Leiden met Gerarda Schoonhoven (Gerritje), 40 jaar oud, hovenierster, dienstmeid, geboren op 14-08-1825 om 21.00 uur te Utrecht, overleden op 13-10-1868 om 05.00 uur te Groningen op 43-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1868 te Groningen, dochter van Hendricus Schoonhoven (Hendrik), werkman, hovenier, arbeider, en Hendrica Gerrits ten Boom, hovenierse, groenteverkoopster. Zij is gescheiden echtgenote van Willem Nicolaas Wintershoven (Wilhelmus).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 19-06-1869 te Nieuweschans met Ankjen Freerks Postma, 29 jaar oud, geboren op 28-12-1839 om 13.00 uur te Buitenpost, overleden op 07-07-1897 om 09.00 uur te Groningen op 57-jarige leeftijd, dochter van Freerk Wijtzes Postma, arbeider, voerman, en IJtje Eits Jongsma (zie II.3). Zij is weduwe van Johannes Rinzes Ram.
2. v Aukje Jans Jongsma, dienstbode, arbeidster, geboren op 16-12-1835 om 02.00 uur te Bergum, overleden op 18-09-1909 om 01.00 uur te Drachten op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1864 te Smallingerland met Mindert Hijlkes Piersma, 27 jaar oud, arbeider, schipper, geboren op 18-01-1837 om 21.30 uur te Ureterp, overleden op 23-10-1878 te Smallingerland op 41-jarige leeftijd, zoon van Hijlke Minderts Piersma, schoenmaker, en Wijtske Wilts Idema.
3. v Eelkje Jans Jongsma, geboren op 10-02-1839 om 04.00 uur te Bergum, overleden op 29-09-1840 te Bergum op 1-jarige leeftijd.
4. v Eelkje Jans Jongsma, boerenmeid, koopvrouw, geboren op 26-10-1843 om 23.30 uur te Bergum, overleden op 07-11-1892 te Tietjerksteradeel op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Tietjerksteradeel met Jelle Eelkes Boonstra, 29 jaar oud, wagenaar, arbeider, geboren op 10-02-1837 te Suameer, overleden op 20-12-1873 op 36-jarige leeftijd, zoon van Eelke Johannes Boonstra, arbeider, en Jitske Sijbrijns van der Meer.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 20-02-1875 te Tietjerksteradeel met Jacob Eelkes Hemrica (Hemrika), 38 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 07-10-1836 te Suameer, overleden op 03-04-1892 te Suameer op 55-jarige leeftijd, zoon van Eelke Jans Hemrica, wolkammer, en Roelofke Jacobs Noordstra. Hij is weduwnaar van Rigtje Ruurds Posthuma.
5. v Wijke Jans Jongsma, dienstmeid, geboren op 08-01-1847 om 17.00 uur te Bergum, overleden op 30-12-1924 te Tietjerksteradeel op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Tietjerksteradeel met Hendrik Folkerts Buruma, 23 jaar oud, arbeider, boereknecht, werkman, veldarbeider, geboren op 19-05-1851 te Tietjerk, overleden op 29-12-1938 te Twijzel op 87-jarige leeftijd, zoon van Folkert Hendriks Buruma, herbergier, en Aaltje Jans Pinguele, winkelierse.
6. v Ankje Jans Jongsma, dienstmeid, boeremeid, geboren op 13-06-1850 om 21.00 uur te Bergum, overleden op 30-10-1920 te Voorburg op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1873 te Tietjerksteradeel met Jelte Johannes Jansma, 26 jaar oud, boereknecht, arbeider, tuinknecht, geboren op 13-12-1846 om 04.00 uur te Bergum, overleden op 24-12-1919 te Voorburg op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes Fokkes Jansma, arbeider, en Teetske Jeltes van der Meulen.
7. v Lvl. Kind, geboren op 30-12-1852 te Bergum, overleden op 30-12-1852 te Bergum.
8. v Marijke Jans Jongsma, dienstmeid, boerenmeid, winkelierse, geboren op 17-04-1854 om 02.00 uur te Bergum, overleden op 25-02-1937 om 16.00 uur te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-02-1875 te Tietjerksteradeel met Jochum Pieters Jellema, 21 jaar oud, koopman in 't klein, geboren op 14-04-1853 om 04.30 uur te Gorredijk, overleden op 29-11-1906 om 11.30 uur te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd, zoon van Pieter Reinders Jellema, kleermaker, en Pietje Sakes Dijkstra.


II.12 Grietje Eits Jongsma, naaister, geboren op 28-04-1810 te Augustinusga, gedoopt op 27-05-1810 te Augustinusga, overleden op 02-12-1895 om 17.00 uur te Akkerwoude op 85-jarige leeftijd, dochter van Eit Fokkes Jongsma (zie I.1) en Aukjen Jans (Akke).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1834 te Achtkarspelen met Anne Dirks van der Meer, 24 jaar oud, kuiper, geboren op 07-09-1809 te Kootstertille, gedoopt op 15-10-1809 te Twijzel/Kooten, overleden op 21-12-1882 om 11.45 uur te Akkerwoude op 73-jarige leeftijd, zoon van Dirk Keimpes van der Meer (1797: Van der Meer), turfmeter, castelein, politiebediende (1823, 1831), veldwachter (1827), koopman, en Foekjen Annes Hoekstra, naaister.
Uit dit huwelijk:
1. m Durk Annes van der Meer, timmerman, kuiper, geboren op 12-06-1835 om 02.00 uur te Akkerwoude, overleden op 17-04-1908 om 06.30 uur te Zwaagwesteinde op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30-09-1871 te Dantumadeel met Peepke Jans Hofman, 23 jaar oud, geboren op 11-11-1847 te Dantumawoude, overleden op 09-04-1917 om 18.00 uur te Zwaagwesteinde op 69-jarige leeftijd, dochter van Jan Jurjens Hofman, grofsmid, en Marianna Harkes Eisma.
2. m Eit Annes van der Meer, geboren op 14-03-1837 te Akkerwoude, overleden op 23-06-1838 te Akkerwoude op 1-jarige leeftijd.
3. m Eit Annes van der Meer, geboren op 15-05-1839 te Akkerwoude, overleden op 16-08-1908 om 04.00 uur te Akkerwoude op 69-jarige leeftijd.
4. m Fokke Annes van der Meer, geboren op 05-08-1841 te Akkerwoude, overleden op 13-08-1841 te Akkerwoude, 8 dagen oud.
5. m Fokke Annes van der Meer, kuiper, timmerman, geboren op 13-01-1843 te Akkerwoude, overleden op 10-03-1929 om 01.00 uur te Akkerwoude op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 62-jarige leeftijd op 23-02-1905 te Dantumadeel met Doetje Pieters van der Veen, 39 jaar oud, dienstbode, geboren op 03-10-1865 te Akkerwoude, overleden op 20-06-1936 te Dantumadeel op 70-jarige leeftijd, dochter van Pieter Annes van der Veen en Gertje Romkes van der Veen.
6. m Keimpe Annes van der Meer, timmerman, geboren op 08-09-1845 te Akkerwoude, overleden op 02-07-1917 om 23.00 uur te Akkerwoude op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-03-1874 te Dantumadeel met Tiettje Sierds Schaafsma, 31 jaar oud, geboren op 02-02-1843 te Veenwouden, overleden op 04-05-1929 om 11.00 uur te Leeuwarden op 86-jarige leeftijd, dochter van Sierd Harmens Schaafsma (Kuiper), veearts, wonderdokter, en Trijntje Jogchums Dokkema.
7. m Auke Annes van der Meer, wagenmaker, geboren op 11-02-1848 te Akkerwoude, overleden op 26-06-1891 om 17.00 uur te Akkerwoude op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-05-1880 te Dantumadeel met Tietje Rienks de Jager, 29 jaar oud, dienstbode, koopvrouw, winkelierse, geboren op 27-03-1851 te Akkerwoude, overleden op 14-07-1930 om 18.00 uur te Murmerwoude op 79-jarige leeftijd, dochter van Rienk Ates de Jager, gardenier, en Akke Johannes Halbesma, gardenierse.
8. m Sake Annes van der Meer, timmerman, geboren op 25-09-1850 te Akkerwoude, overleden op 15-01-1934 om 08.00 uur te Lioessens op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-05-1884 te Westdongeradeel met Aaltje van der Net, 23 jaar oud, geboren op 10-08-1860 te Nes (WD), overleden na 1934, dochter van N.N. en Jantje Hendriks van der Net, arbeidster.


Voor aanvullingen en/of correcties houdt de samensteller zich ten zeerste aanbevolen.

Bovenstaand overzicht is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 13831
Web Analytics