Overige stammen

Laatst bijgewerkt: zaterdag 30 november 2019 Geschreven door Martinus Jongsma

Genealogie van Minne BARTELS

 

I.1        Minne BARTELS.

Wonende: 1782: Dantumawoude.

Gehuwd op 19‑05‑1782 te Lichtaard met Rixtje Nuttes MIEDEMA.

1811: Manweg, Zwaagwesteinde (voor haar kind), Mairie Veenwouden.

Wonende: 1782: Lichtaard.

Uit dit huwelijk:

1. m     Barteld Minnes JONGSMA, geboren 00‑00‑1795 te Veenwouden (zie II.1).

 

II.1      Barteld Minnes JONGSMA, arbeider, geboren 00‑00‑1795 te Veenwouden, overleden op 22‑03‑1873 om 15.30 uur te Aalzum, zoon van Minne BARTELS (zie I.1) en Rixtje Nuttes MIEDEMA.

Wonende: 1811: Zwaagwesteinde.

Gehuwd (1) op 30‑12‑1813 te Nes (WD) met Grietje Wybes KLAVER, 20 jaar oud, geboren op 15‑05‑1793, overleden voor 1831, dochter van Wybe Tammes KLAVER en Dieuwke GERRITS.

Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

Gehuwd (2) op 27‑05‑1831 te Westdongeradeel met Aaltje Hendriks KLEITERP, geboren rond 1794 te Hantum, overleden voor 1831, dochter van Hendrik Eelzes KLEITERP en Grietje JACOBS.

Uit het eerste huwelijk:

1. m     Wybe Bartels JONGSMA, geboren op 28‑02‑1814 te Oostdongeradeel, overleden op 23‑05‑1815 te Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

2. v      Grietje Bartels JONGSMA, geboren op 15‑07‑1824 te Hantum. Erkend door de ouders bij huwelijk. Overleden op 30‑11‑1869 te Ee op 45-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07‑06‑1856 te Westdongeradeel met Aris Arjens DREIJER, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 02‑03‑1831 te Ee, overleden op 23‑11‑1892 te Ee op 61-jarige leeftijd, zoon van Arjen Aris DREIJER en Tjitske Minnes TIBSTRA.

Wonende: 1891: Ee. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21‑04‑1870 te Oostdongeradeel met Reinauw HIEMSTRA, 48 jaar oud, geboren op 01‑11‑1821 te Ee, overleden op 26‑02‑1898 te Ee op 76-jarige leeftijd.}

3. v      Rixtje Bartels JONGSMA, geboren op 25‑12‑1828 te Foudgum. Erkend door de ouders bij huwelijk.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑05‑1858 te Ferwerderadeel met Tjisse Pieters TEITSMA, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 30‑04‑1830 te Blija, overleden op 29‑01‑1903 te Ferwerderadeel op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter Franzes TEITSMA en Jeltje Dirks de VRIES.

4. v      Ytske Bartels JONGSMA, geboren op 31‑08‑1832 te Foudgum, overleden op 06‑11‑1846 om 16.00 uur te Betterwird op 14-jarige leeftijd.

 

Genealogie van Pieter HENDRIKS

 

I.1        Pieter HENDRIKS, overleden op 27‑09‑1807 te Oldeboorn.

Wonende: 1785: Oldeboorn.

Gehuwd op 15‑05‑1785 te Oldeboorn met Rigtje GERBENS. Op belijdenis 11-11-1808 te Oldeboorn c.a. (wed.).

Wonende: 1785: Oldeboorn.

Uit dit huwelijk:

1. m     Hendrik PIETERS, geboren op 13‑02‑1786 te Oldeboorn, gedoopt op 02‑04‑1786 te Oldeboorn c.a. Overleden voor 1787.

2. v      Jitske PIETERS, geboren op 13‑02‑1786 te Oldeboorn, gedoopt op 02‑04‑1786 te Oldeboorn c.a. Overleden voor 1795.

3. m     Hendrik Pieters JONGSMA, geboren op 01‑10‑1787 te Oldeboorn (zie II.1).

4. m     Gerben PIETERS, geboren op 11‑02‑1791 te Oldeboorn, gedoopt op 20‑02‑1791 te Oldeboorn, overleden op 05‑12‑1808 te Oldeboorn op 17-jarige leeftijd.

5. m     Jan PIETERS, geboren op 30‑01‑1793 te Oldeboorn, gedoopt op 17‑02‑1793 te Oldeboorn, overleden voor 1800.

6. v      Jitske Pieters JONGSMA, geboren op 05‑10‑1795 te Oldeboorn, gedoopt op 08‑11‑1795 te Oldeboorn, overleden op 14‑03‑1827 te Utingeradeel op 31-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑12‑1821 te Utingeradeel met Hyltje Jacobs VERWER, geboren rond 1798 te Haskerdijken, zoon van Jacob Hyltjes VERWER en Minke JANS.

7. m     Jan Pieters JONGSMA, geboren op 14‑07‑1800 te Oldeboorn (zie II.5).

 

II.1      Hendrik Pieters JONGSMA, geboren op 01‑10‑1787 te Oldeboorn, gedoopt op 11‑11‑1787 te Oldeboorn, overleden op 29‑04‑1857 te Idaarderadeel op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter HENDRIKS (zie I.1) en Rigtje GERBENS.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25‑10‑1814 te Roordahuizum met Trijntje Sybrens SCHUURMANS, geboren rond 1788 te Friens, dochter van Sybren Wouters SCHUURMANS en Grietje SYBRENS.

Uit dit huwelijk:

1. v      Grietje Hendriks JONGSMA, geboren op 01‑07‑1815 te Friens, overleden op 08‑04‑1841 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑05‑1840 te Idaarderadeel met Johannes Douwes de JONG, geboren rond 1816 te Idaard, zoon van Douwe Cornelis de JONG en Hinke Sjoerds HOEKSTRA.

2. m     Pieter Hendriks JONGSMA, geboren op 22‑08‑1818 te Idaarderadeel, overleden op 20‑05‑1842 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd.

 

II.5      Jan Pieters JONGSMA, geboren op 14‑07‑1800 te Oldeboorn, gedoopt op 03‑08‑1800 te Oldeboorn, overleden op 18‑12‑1879 te Idaarderadeel op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter HENDRIKS (zie I.1) en Rigtje GERBENS.

Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 05‑05‑1847 te Idaarderadeel met Korneliske Frankes FRANKENA, geboren rond 1822 te Terhorne, dochter van Franke Johannes FRANKENA en Gerbrig Jans VELDSTRA.

Uit dit huwelijk:

1. v      Rigtje Jans JONGSMA, geboren op 20‑06‑1847 te Terhorne, overleden op 08‑11‑1879 te Idaarderadeel op 32-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑01‑1873 te Idaarderadeel met Jacob Sipkes VISSER, geboren rond 1846 te Grouw, zoon van Sipke Douwes VISSER en Korneliske Boukes DIJKSTRA.

 

Genealogie van Fedde ROELS

 

I.1        Fedde ROELS.

Wonende: 1768: Kortezwaag.

Gehuwd op 03‑04‑1768 te Kortezwaag met Sytske WILLEMS.

Wonende: 1768: Kortezwaag.

Uit dit huwelijk:

1. v      Martjen FEDDES, geboren op 18‑10‑1774 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 04‑12‑1774 te Hoornsterzwaag c.a. Overleden voor 1776.

2. v      Martjen FEDDES, geboren op 15‑06‑1776 te Compagnie onder Schurega, gedoopt op 15‑09‑1776 te Hoornsterzwaag c.a.

3. m     Willem Feddes JONGSMA, geboren op 30‑05‑1779 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 29‑08‑1779 te Hoornsterzwaag c.a. Overleden op 12‑01‑1826 te Opsterland op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06‑05‑1815 te Gorredijk met Trijntje Jalkes KALSBEEK, geboren rond 1772 te Lippenhuizen, dochter van Jalke KALSBEEK en Jipkje BONNES.

Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

4. m     Haaije FEDDES, geboren op 25‑10‑1782 te Compagnie onder Jubbega, gedoopt op 19‑01‑1783 te Hoornsterzwaag c.a.

5. m     Fedde FEDDES, geboren te Lippenhuizen, in de Kruisen. Gedoopt op 05‑06‑1786 te Kortezwaag.

 

Genealogie van Ferdinand NANNES

 

I.1        Ferdinand NANNES, gedoopt op 08‑09‑1748 te Wijckel, zoon van Nanne FERDINANDS en Antje MARTENS.

Wonende: 1779: Wijckel.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02‑05‑1779 te Nijega (HO) met Rinkje HEINS.

Wonende: 1779: Nijega (HO).

Uit dit huwelijk:

1. v      Antje FERDINANDS, geboren op 15‑09‑1781 te Kolderwolde, gedoopt op 23‑09‑1781 te Oudega (HO).

2. v      Popkje Ferdinands JONGSMA, geboren op 09‑10‑1782 te Oudega (HO), gedoopt op 13‑10‑1782 te Oudega (HO), overleden op 07‑11‑1858 te Sloten op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd met Thomas Siebrens de BOER.

3. v      Aatje Ferdinands WOUDSTRA, geboren op 03‑11‑1784 te Oudega (HO), gedoopt op 14‑11‑1784 te Oudega (HO), overleden 02-06-1825 Gaasterland. Gehuwd met Koop Jans Rinkema, schipper, geboren op 04-04-1781 Balk, overleden op 13-12-1820 Gaasterland, zoon van Jan Berends en Japikjen Thomas.

4. m     Hein Ferdinands JONGSMA, geboren op 09‑10‑1786 te Oudega (HO) (zie II.3).

5. v      Attje Ferdinands de JONG, geboren op 29‑12‑1788 te Oudega (HO), gedoopt op 04‑01‑1789 te Oudega (HO).

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04‑09‑1823 te Hemelumer Oldeferd met Lubbert Eizes de VRIES, geboren rond 1803 te Rotsterhaule, zoon van Eize Jeltes de VRIES en Froukje LUBBERTS.

 

II.3      Hein Ferdinands JONGSMA, schippersknecht, praamschipper, tapper (1837), geboren op 09‑10‑1786 te Oudega (HO), gedoopt op 29‑10‑1786 te Oudega (HO), overleden op 19‑03‑1841 te Nijega (HO) op 54-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand NANNES (zie I.1) en Rinkje HEINS.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑03‑1815 te Koudum met Teetske Herres de JONG, 23 jaar oud, geboren op 20‑12‑1791 te Nijega (HO), gedoopt op 15‑01‑1792 te Nijega (HO), overleden op 18‑03‑1843 te Nijega (HO) op 51-jarige leeftijd, dochter van Herre GERRITS en Liskje SYTJES.

Uit dit huwelijk:

1. v      Rink Heins JONGSMA, winkelierse, geboren op 17‑09‑1815 te Nijega (HO), overleden op 29‑01‑1893 te Haskerland op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 06‑03‑1845 te Hemelumer Oldeferd met Joannes Franz Adolph COPPENRATH, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 20‑02‑1816 te Hövelhof, Ambt Delbruck (Pruisen), overleden op 16‑08‑1849 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd, zoon van Jacob COPPENRATH en Angela Maria RUNTE.

Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 10‑07‑1850 te Gaasterland met Fokke Ages ten BRINK, geboren rond 1815 te Tjerkgaast, zoon van Age Willems ten BRINK en Sjoukje Jans WOUDSTRA.

2. m     Jelle Heins JONGSMA, geboren op 12‑11‑1817 te Hemelumer Oldeferd.

3. m     Herre Heins JONGSMA, geboren rond 1818 te Nijega (HO), overleden op 13‑06‑1828 om 18.00 uur te Nijega (HO).

4. m     Ferdinand Heins JONGSMA, geboren op 12‑10‑1819 te Nijega (HO) (zie III.6).

 

III.6     Ferdinand Heins JONGSMA, schipper, geboren op 12‑10‑1819 te Nijega (HO), overleden op 05‑05‑1860 te Nijega (HO) op 40-jarige leeftijd, zoon van Hein Ferdinands JONGSMA (zie II.3) en Teetske Herres de JONG.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑05‑1842 te Hemelumer Oldeferd met Arendje Pieters KLIJNSTRA (Klijnsma), 20 jaar oud, geboren op 24‑04‑1822 te Oudehaske, overleden 00‑05‑1917 te Amsterdam, dochter van Pieter Jans KLIJNSTRA en Hendrikje Jurjens de ROEST.

Uit dit huwelijk:

1. v      Taetske Ferdinands JONGSMA, geboren op 13‑09‑1842 te Oudega (HO) (zie IV.2).

2. v      Hendrikje Ferdinands JONGSMA, geboren op 24‑08‑1845 te Nijega (HO), overleden na 1892.

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 16‑09‑1865 te Hemelumer Oldeferd, gescheiden na 26 jaar op 23‑02‑1892 te Nieuwer-Amstel van Albert Hilberts AKKERMAN, polderwerker, werkman, geboren rond 1842 te Luinjeberd, zoon van Hilbert Everts AKKERMAN en Hendrikje Albertus BOSGRA.

Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 09‑11‑1892 te Nieuwer-Amstel met Jacobus VOOLSTRA, werkman, geboren rond 1851 te Opsterland, overleden op 23‑05‑1924 te Amsterdam, zoon van N.N. en Jantje Hendrika VOOLSTRA.

3. v      Heintje Ferdinands JONGSMA, geboren op 10‑12‑1848 te Nijega (HO), overleden op 05‑03‑1900 te Wijckel op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑10‑1871 te Gaasterland met Pieter Lolles DEINUM, geboren rond 1846 te Sloten, overleden 00‑05‑1917 te Wijckel, zoon van Lolle Franzes DEINUM en Fetje Piers HUITENA.

4. m     Gerrit Ferdinands JONGSMA, geboren op 16‑06‑1851 te Nijega (HO) (zie IV.9).

5. v      Sietske Ferdinands JONGSMA, geboren op 20‑04‑1856 te Nijega (HO) (zie IV.12).

6. v      Rink Ferdinands JONGSMA, geboren op 23‑05‑1857 te Nijega (HO), overleden op 05‑03‑1859 te Hemelumer Oldeferd op 1-jarige leeftijd.

 

IV.2     Taetske Ferdinands JONGSMA, geboren op 13‑09‑1842 te Oudega (HO), overleden op 13‑07‑1904 te Wijckel op 61-jarige leeftijd, na een zwaar doch geduldig gedragen lijden van acht weken. Dochter van Ferdinand Heins JONGSMA (zie III.6) en Arendje Pieters KLIJNSTRA (Klijnsma).

Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29‑04‑1864 te Hemelumer Oldeferd met Eesger Harmens JONGSMA, 27 jaar oud, koopman en winkelier, geboren op 07‑07‑1836 te Wijckel, overleden op 18‑01‑1870 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd, zoon van Harmen Jacobs JONGSMA, boer, en Grietje Eesgers TERPSTRA.

Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 22‑05‑1884 te Gaasterland met Atte Pieters ROSKAM, geboren rond 1845 te Wijckel, zoon van Pieter Hanzes ROSKAM en Sjuttje Jans van der MEER.

Uit het eerste huwelijk:

1. m     Harmen Eesgers JONGSMA, geboren op 10‑05‑1865 te Wijckel (zie V.1).

2. v      Jeltje Eesgers JONGSMA, geboren op 26‑12‑1866 te Gaasterland, overleden op 21‑05‑1867 te Gaasterland, 146 dagen oud.

3. m     Ferdinand Eesgers JONGSMA, geboren op 13‑12‑1867 te Wijckel, overleden op 12‑03‑1868 te Gaasterland, 90 dagen oud.

4. v      Arendje Eesgers JONGSMA, geboren op 16‑09‑1869 te Wijckel, overleden op 20‑08‑1870 te Gaasterland, 338 dagen oud.

 

IV.9     Gerrit Ferdinands JONGSMA, boerenknecht, stadsreiniger te Sloten (as- en vuilnisophaler, tot 01-07-1923), geboren op 16‑06‑1851 te Nijega (HO), overleden op 15‑01‑1938 te Sloten op 86-jarige leeftijd, zoon van Ferdinand Heins JONGSMA (zie III.6) en Arendje Pieters KLIJNSTRA (Klijnsma).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑05‑1878 te Wymbritseradeel met Geeske Reitzes de VRIES, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16‑05‑1857 te Woudsend, overleden op 04‑07‑1938 te Sloten op 81-jarige leeftijd, dochter van Reitze Thijsses de VRIES en Anna Catharina PRIES.

Wonende: 1908: Sloten.

Uit dit huwelijk:

1. m     Ferdinand Gerrits JONGSMA, geboren op 24‑01‑1879 te Oudega (HO), overleden op 04‑01‑1880 te Hemelumer Oldeferd, 345 dagen oud.

2. v      Janke Gerrits JONGSMA, geboren op 07‑11‑1880 te Nijega (HO), overleden na 1943.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑10‑1902 te Gaasterland met Jan Meines BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 15‑03‑1878 te Nijemirdum, overleden op 02‑10‑1943 te Sloten op 65-jarige leeftijd, zoon van Meine Jans BAKKER en Jets Tittes BEUCKENS.

3. v      Arendtje Gerrits JONGSMA, geboren op 06‑08‑1882 te Nijega (HO) (zie V.10).

4. m     Ferdinand Hein Gerrits JONGSMA, geboren op 06‑07‑1884 te Nijega (HO), overleden op 03‑09‑1884 te Hemelumer Oldeferd, 59 dagen oud.

5. m     Reitze Gerrits JONGSMA, geboren op 03‑08‑1885 te Nijega (HO) (zie V.12).

6. v      Anna Catharina Gerrits JONGSMA, geboren op 20‑08‑1888 te Nijega (HO), overleden op 02‑11‑1902 te Sloten op 14-jarige leeftijd.

7. m     Ferdinand Hein Gerrits JONGSMA, geboren op 06‑03‑1892 te Nijega (HO) (zie V.15).

8. m     Thijs Gerrits JONGSMA, geboren op 24‑10‑1897 te Sloten (zie V.17).

 

IV.12   Sietske Ferdinands JONGSMA, geboren op 20‑04‑1856 te Nijega (HO), overleden op 18‑02‑1941 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, dochter van Ferdinand Heins JONGSMA (zie III.6) en Arendje Pieters KLIJNSTRA (Klijnsma).

Wonende: 1899: Sintjohannesga; 1920: Terband.

Relatie (1) met N.N.

Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 08‑05‑1890 te Schoterland met Libbe Jacobs WASLANDER, geboren rond 1842 te Rottum, overleden voor 1920, zoon van Jacob Egberts WASLANDER en Willemke Hylkes SCHAAFSMA.

Gehuwd (3) op 64-jarige leeftijd op 03‑07‑1920 te Weststellingwerf met Jan Pieters KREKT, geboren rond 1858 te Sintjohannesga, overleden 00‑07‑1943 te Heerenveen, zoon van Pieter Harmens KREKT en Tietje Luitzens de JONG.

Uit de eerste relatie:

1. v      Arendje JONGSMA, geboren op 07‑04‑1879 om 05.30 uur te Rotsterhaule. Aangever: Pieter Vermaning, 33 jaar, arbeider te Rotsterhaule.

Kind erkend door de moeder d.d. 14-03-1899. Overleden op 29‑02‑1920 om 06.00 uur te Terband op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30‑03‑1899 te Haskerland met Thomas Ruurds de JONG, geboren rond 1874 te Oudeschoot, overleden 00‑00‑1918 te Terband, zoon van Ruurd Thomas de JONG en Pietertje NOORDRAVEN.

2. v      Ynskje JONGSMA, geboren op 07‑01‑1882 te Schoterland. Aangever: Pieter Vermaning, 37 jaar, arbeider te Sintjohannesga. Overleden op 12‑11‑1889 te Schoterland op 7-jarige leeftijd.

3. m     Ferdinand JONGSMA, geboren op 20‑06‑1884 om 07.00 uur te Rotsterhaule. Aangever: Pieter Vermaning, 39 jaar, arbeider. Overleden op 23‑11‑1889 te Schoterland op 5-jarige leeftijd.

4. m     Lvl. kind, geboren op 21‑10‑1886, overleden op 21‑10‑1886 te Rotsterhaule, 0 dagen oud.

 

V.1      Harmen Eesgers JONGSMA, schoenmaker, geboren op 10‑05‑1865 te Wijckel, overleden op 04‑05‑1907 te Sloten op 41-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden. Zoon van Eesger Harmens JONGSMA, koopman en winkelier, en Taetske Ferdinands JONGSMA (zie IV.2).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑10‑1888 te Gaasterland met Rinske Pieters HOEKSTRA, geboren rond 1867 te Balk, dochter van Pieter Jans HOEKSTRA en Antje DOORENSPLEET.

Uit dit huwelijk:

1. m     Eelke Harmens (Alexander; Alex) JONGSMA, machinist, geboren op 16‑12‑1888 om 21.30 uur te Sloten, overleden 00‑02‑1969 te Whitinsville, Worcester Co., MA (USA).

Wonende: 1917: Uxbridge City no 17, MA (USA); 1940: Northbridge Town, Worcester Co., MA (USA).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13‑11‑1914 te Sutton, Northbridge, MA (USA) met Sady HILVERDA, mill operator, geboren rond 1895 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), dochter van Harmen HILVERDA en Minnie VALK.

2. v      Antje Harmens (Annie; Anna) JONGSMA, geboren op 04‑06‑1890 te Sloten.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑07‑1911 te Whitinsville, MA (USA) met John NYDAM (Jan Nijdam jr.), geboren 00‑00‑1890 te Nederland, zoon van John NYDAM en Jennie OFFRINGA.

3. v      Teatske Harmens JONGSMA, geboren op 14‑02‑1893 om 04.00 uur te Sloten.

Wonende: 1931: Prospect Park (USA).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑04‑1915 te Whitensville, Northbridge, MA (USA) met Atte HAAGSMA, geboren 00‑00‑1891 te Nederland, zoon van Gerhardus Jacobs HAAGSMA en Pietje J. SCHAAFSMA.

4. v      Elisabeth Harmens JONGSMA, geboren op 17‑12‑1897 te Sloten.

5. m     Pieter (Peter) JONGSMA, geboren op 19‑02‑1900 te Sloten (zie VI.8).

6. m     Frank JONGSMA, geboren op 08‑06‑1902 te Sloten.

7. v      Aaltje (Alice) JONGSMA, geboren op 03‑08‑1904 te Sloten, overleden op 23‑05‑1975 te Worcester, Worcester Co., MA (USA) op 70-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).

Gehuwd met Harmen G. (Herman) YOUNGSMA, geboren op 20‑05‑1899 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), overleden op 14‑06‑1985 te Milford, Worcester Co., MA (USA) op 86-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Geert Kerstes JONGSMA (Youngsma) en Geertje Harmens (Gertrude) HARINGA.

 

V.10    Arendtje Gerrits JONGSMA, geboren op 06‑08‑1882 te Nijega (HO), overleden op 22‑02‑1966 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, begraven op 25‑02‑1966 te Sondel, dochter van Gerrit Ferdinands JONGSMA (zie IV.9) en Geeske Reitzes de VRIES, dienstmeid.

Wonende: 1958: Ruigahuizen; 1966: Nieuwebrug, Leeuwarderstraatweg 73; 1966: Sneek.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13‑05‑1911 te Gaasterland met Gerrit Baukes JONGSMA, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 07‑05‑1885 te Wijckel, overleden op 30‑07‑1960 te Sondel op 75-jarige leeftijd, zoon van Bauke Piers JONGSMA, arbeider, en Sied Gerrits de JONG.

Een trouwe arbeider.

Sondel - Op Donderdag 6 November hoopt de heer G. Jongsma de dag te herdenken waarop hij 40 jaar als arbeider bij de heer S. Dooper werkzaam is geweest. Als bijzonderheid kan worden vermeld dat Jongsma die dag 50 jaar op dezelfde boerderij zijn arbeid heeft verricht.

Bron: Heerenveensche Koerier d.d. 06-11-1947.

Bij K.B. is verleend de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, aan G. Jongsma te Ruigahuizen, arbeider bij de veehouder S.L. Dooper, aldaar.

Uit dit huwelijk:

1. v      Sied JONGSMA, geboren op 29‑03‑1912 te Ruigahuizen, overleden op 05‑03‑1995 te Workum op 82-jarige leeftijd, begraven op 09‑03‑1995 te Workum.

Wonende: 1958, 1966: Witmarsum; 1975: Workum; 1983: Hegeterp 10; 1987, 1992: Workum.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑06‑1933 met Pieter de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 02‑08‑1908 te Oostdongeradeel, overleden op 08‑10‑1992 te Sneek op 84-jarige leeftijd, begraven te Workum, zoon van Dirk de VRIES en Neeltje EIZENGA.

2. m     Gerrit JONGSMA, geboren op 27‑12‑1913 te Gaasterland (zie VI.15).

3. v      Geeske JONGSMA, geboren op 04‑05‑1917 te Ruigahuizen, overleden op 08‑12‑2000 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, in "Anna Schotanus". Begraven op 12‑12‑2000 te Haskerdijken.

Wonende: 1944: Lemmer, Schans 72; 1945, 1975: Nieuwebrug; 1979: Heerenveen, Leijen 24; 1983, 1987: Heerenveen, Gruttostraat 74; 1995: Heerenveen.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑11‑1939 te Gaasterland met Berend KNOL, 26 jaar oud, depôthouder Centrale Bakkerij, geboren op 18‑10‑1913, overleden op 22‑01‑1987 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, begraven op 27‑01‑1987 te Haskerdijken, zoon van Hendrik KNOL en N.N.

4. v      Durkje JONGSMA, geboren op 24‑02‑1923 te Ruigahuizen, overleden op 28‑09‑1975 te Sneek op 52-jarige leeftijd, na een langdurig doch zeer geduldig gedragen lijden. Begraven op 02‑10‑1975 te Sneek.

Wonende: 1958, 1966: Sneek; 1975: Worp Tjaardastraat 266.

Gehuwd 00‑07‑1949 te Sneek met Pieter Jan HIJLKEMA, geboren rond 1925 (gezindte: RK), overleden op 22‑02‑1998 te Sneek, door een noodlottig ongeval. Begraven op 26‑02‑1998 te Sneek.

{Hij is later gehuwd rond 1983 met A. F. MEIJER.}

 

V.12    Reitze Gerrits JONGSMA, voerman, fabrieksarbeider, geboren op 03‑08‑1885 te Nijega (HO), overleden op 06‑06‑1960 te Sneek op 74-jarige leeftijd, begraven te Sloten, zoon van Gerrit Ferdinands JONGSMA (zie IV.9) en Geeske Reitzes de VRIES, dienstmeid.

Wonende: 1940, 1960: Sloten.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑03‑1917 te Workum met Antje Trijntje Floris GRASMAN, 21 jaar oud, geboren op 05‑06‑1895 te Workum, overleden op 21‑02‑1940 te Heerenveen op 44-jarige leeftijd, begraven te Sloten, dochter van Floris GRASMAN en Houkjen van NUSSEN.

Uit dit huwelijk:

1. v      Houkjen JONGSMA, geboren op 05‑07‑1917 te Sloten, overleden te Canada.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑05‑1938 te Sloten met Pieter HIEMSTRA, 21 jaar oud, geboren op 06‑09‑1916.

Wonende: 1938: Koudum; Canada.

2. v      Geeske JONGSMA, geboren op 31‑03‑1919 te Sloten, overleden op 10‑08‑1987 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven op 14‑08‑1987 te Sloten.

Wonende: 1987: Sloten, Arjen Rypkemawei 1.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑10‑1941 te Sloten met Anske SCHOTANUS, 29 jaar oud, melkvaarder, aannemer, geboren op 02‑05‑1912 te Woudsend, overleden op 24‑11‑1996 te Joure op 84-jarige leeftijd, in "De Flecke". Begraven op 28‑11‑1996 te Sloten, zoon van Durk Cornelis SCHOTANUS en Truike de VRIES.

 

V.15    Ferdinand Hein Gerrits JONGSMA, geboren op 06‑03‑1892 te Nijega (HO), overleden op 30‑08‑1962 te Sneek op 70-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, zoon van Gerrit Ferdinands JONGSMA (zie IV.9) en Geeske Reitzes de VRIES, dienstmeid.

Wonende: 1962: Lemmer.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑07‑1915 te Lemsterland met Hendrikje Jans HOTTENGA, 24 jaar oud, geboren op 15‑04‑1891 te Lemmer, overleden op 03‑07‑1957 te Lemmer op 66-jarige leeftijd. Plotseling overleden.

Lemmer - De 66-jarige mevr. Jongsma-Hottinga werd tijdens haar wandeling in de buurt van de oude sluis plotseling onwel. Zij werd binnengedragen bij de familie E. Loen. Daar overleed zij enige ogenblikken later.

Bron: Friese Koerier d.d. 04-07-1957. Begraven te Lemmer, dochter van Jan HOTTENGA en Hinke HAZEWINDUS.

Uit dit huwelijk:

1. v      Hinke JONGSMA, dienstbode, geboren op 15‑12‑1916 te Lemmer, overleden op 11‑10‑2001 te Sneek op 84-jarige leeftijd, begraven op 15‑10‑2001 te Lemmer.

Wonende: 1934: 's-Gravenhage; 1936, 1962: Lemmer; 2001: Y. W. van Dijkstraat 23.

Gehuwd ca. 1945 met Hendrik KOK, geboren op 10‑10‑1913 te Lemmer, overleden op 27‑06‑2003 te Bolsward op 89-jarige leeftijd, in "Bloemkamp". Begraven op 01‑07‑2003 te Lemmer.

2. v      Geeske JONGSMA, geboren op 26‑01‑1920, overleden op 22‑10‑2005 op 85-jarige leeftijd, begraven te Zwaanshoek.

Wonende: 1952, 1987: Amsterdam.

Gehuwd met Hendrik KNOL, geboren op 10‑05‑1916, overleden op 21‑11‑2005 op 89-jarige leeftijd, begraven te Zwaanshoek, zoon van Hendrik KNOL en N.N.

.

3. v      Anna Catharina (Annie) JONGSMA, geboren op 02‑07‑1926 te Lemmer, overleden op 22‑10‑2004 te Lemmer op 78-jarige leeftijd, begraven op 26‑10‑2004 te Lemmer.

Wonende: 1962, 1974: Lemmer.

Gehuwd (1) 00‑00‑1950 te Lemsterland met Jacobus Petrus van den HOED, geboren rond 1923, overleden voor 1962.

Wonende: 1950: Amsterdam.

Gehuwd (2) 00‑04‑1963 te Lemsterland met Rykele VISSER, geboren op 31‑01‑1923, overleden op 05‑05‑1996 te Lemmer op 73-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, zoon van Egbert Jan VISSER en M. de BOER.

 

V.17    Thijs Gerrits JONGSMA, as- en vuilnisophaler en straatreiniger gemeente Sloten (01-07-1923 tot 01-08-1945), gemeentewerkman (v.a. 1945), geboren op 24‑10‑1897 te Sloten, overleden op 28‑09‑1969 te Sloten op 71-jarige leeftijd, begraven te Sloten, zoon van Gerrit Ferdinands JONGSMA (zie IV.9) en Geeske Reitzes de VRIES, dienstmeid.

Wonende: 1969: Sloten, Breedstraat 153.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑11‑1923 te Gaasterland met Jetske Durks de JONG, 27 jaar oud, geboren op 09‑01‑1896 te Sloten, overleden op 10‑11‑1982 te Sneek op 86-jarige leeftijd, begraven te Sloten, dochter van Durk de JONG, los werkman, en Elbrigje BAKKER.

Uit dit huwelijk:

1. v      Elbrigje (Ellie) JONGSMA, geboren op 09‑12‑1926 te Sloten, overleden op 30‑03‑2010 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd, begraven op 03‑04‑2010 te Nijmegen.

Wonende: 1969: Nijmegen; 2010: Robijnstraat 41.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑07‑1949 te Sloten met Pieter (Piet) VADER, zoon van Cornelis VADER en Johanna SWENNEN.

2. m     Gerrit JONGSMA, geboren op 04‑09‑1928 te Sloten (zie VI.34).

 

VI.8     Pieter (Peter) JONGSMA, geboren op 19‑02‑1900 te Sloten, overleden op 21‑04‑1997 op 97-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Harmen Eesgers JONGSMA (zie V.1) en Rinske Pieters HOEKSTRA.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08‑05‑1924 met Elsie OOSTERMAN, geboren 00‑00‑1900, overleden op 22‑02‑1984, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), dochter van Rinze Hendriks OOSTERMAN en Grietje OPPEWAL.

Uit dit huwelijk:

1. v      Grace Gertrude JONGSMA, geboren op 19‑08‑1925 te Whitinsville, MA (USA).

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑05‑1947 te Whitinsville, Ma (USA) met John NYENHUIS, 21 jaar oud, geboren op 19‑02‑1926 te Pease, MN (USA), overleden op 26‑10‑1989 op 63-jarige leeftijd.

2. m     Harold P. JONGSMA, geboren op 29‑06‑1928 te MA (USA) (zie VII.3).

3. m     Robert Carl JONGSMA, geboren op 16‑05‑1932 (zie VII.5).

4. m     Allan Henry JONGSMA, geboren op 07‑09‑1933 te Whitinsville, MA (USA) (zie VII.7).

 

VI.15   Gerrit JONGSMA, landbouwer, geboren op 27‑12‑1913 te Gaasterland, overleden op 25‑04‑1958 te Bant op 44-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 29‑04‑1958 te Emmeloord, zoon van Gerrit Baukes JONGSMA, arbeider, en Arendtje Gerrits JONGSMA (zie V.10).

Gehuwd met Maria de WINTER, geboren op 30‑06‑1922, overleden op 05‑04‑2002 op 79-jarige leeftijd, begraven te Emmeloord.

Wonende: 1953: Oosterringweg (NOP); 1958: Bant, Oosterringweg 63I; 1966, 1975: Bant; 1980, 1995: Emmeloord.

Uit dit huwelijk:

1. m     Jos JONGSMA, geboren ca. 1949.

2. v      Corrie (Corine) JONGSMA, directeur/bestuurder Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, geboren ca. 1951 te Bant.

Wonende: 2016: Arnhem.

Gehuwd met N.N. HENNEKES.

3. m     Gerrit JONGSMA, geboren op 21‑05‑1953 te Bant (zie VII.12).

4. v      Arendje (Adrie) JONGSMA, ambulant begeleider Koninklijke Kentalis, geboren op 29‑05‑1955 te Bant.

Wonende: 2016: Zwolle.

 

VI.34   Gerrit JONGSMA, medewerker administratiekantoor H. Detmar te Balk, dir. administratiekantoor Gerrit Jongsma & Co. Geboren op 04‑09‑1928 te Sloten, overleden op 08‑06‑2005 te Balk op 76-jarige leeftijd, begraven op 13‑06‑2005 te Balk, zoon van Thijs Gerrits JONGSMA (zie V.17) en Jetske Durks de JONG.

Zie: Leeuwarder Courant d.d. 19-06-1993 (AVM neemt in Balk kantoor over).

Wonende: 1969: Sloten; 1978: Balk, Raadhuisstraat 17; 2005: Balk, J. Bremerstrjitte 14.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑02‑1953 met Hendrika (Riekje) MEINEMA, 24 jaar oud, geboren op 20‑10‑1928 te Nes (Ameland), overleden op 29‑12‑2014 te Balk op 86-jarige leeftijd, begraven op 03‑01‑2015 te Balk, dochter van Ytsen Lolkes MEINEMA en Hiltje van der HEI, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

1. v      Hiltje (Hilly) JONGSMA, geboren op 23‑11‑1954.

Zie: De Telegraaf d.d. 05-04-1994 (Origami-boek voor blinden).

Wonende: 2016: Balk.

2. v      Jetske (Jetty) JONGSMA, geboren op 08‑03‑1957.

Gehuwd met Wim GAASBEEK.

3. v      Elbrigje (Elly) JONGSMA, geboren op 18‑09‑1964 te Sloten.

Wonende: 1988, 2016: Balk.

Gehuwd 00‑00‑1988 te Gaasterlân-Sleat met Johan APPERLOO, geboren op 14‑12‑1962 te Enschede.

4. m     Thijs IJtsen JONGSMA, geboren op 18‑12‑1965 (zie VII.20).

 

VII.3   Harold P. JONGSMA, geboren op 29‑06‑1928 te MA (USA), overleden 00‑09‑1983 te MA (USA), begraven te Fair Lawn, Bergen Co., NJ (USA). Tekst grafsteen: BM3 US Navy. Zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.8) en Elsie OOSTERMAN.

Wonende: New Jersey (USA).

Gehuwd met Elizabeth (Betty) BUMA.

Uit dit huwelijk:

1. m     Steven Wayne JONGSMA, geboren op 02‑08‑1963 te Paterson, Passaic Co., NJ (USA) (zie VIII.1).

2. v      Sharon JONGSMA, geboren op 02‑08‑1963 te Paterson, Passaic Co., NJ (USA).

3. m     Harold JONGSMA.

4. m     Kenneth JONGSMA.

5. m     Thomas JONGSMA.

6. m     David JONGSMA.

 

VII.5   Robert Carl JONGSMA, geboren op 16‑05‑1932, zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.8) en Elsie OOSTERMAN.

Wonende: 1998: Byron Center, MI (USA).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04‑09‑1954 met Helen MODDERMAN, 20 jaar oud, geboren op 03‑07‑1934 te Whitinsville, MA (USA), dochter van Willem (William) MODDERMAN en Cornelia.

Uit dit huwelijk:

1. m     Robert W. JONGSMA, geboren op 10‑09‑1955 te Whitinsville, MA (USA) (zie VIII.8).

2. v      Judy JONGSMA, geboren op 28‑06‑1957.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21‑05‑1977 met Daniel MULDER, 19 jaar oud, geboren op 06‑07‑1957.

3. m     Peter JONGSMA, geboren op 12‑04‑1959 (zie VIII.12).

4. m     James (Jim) JONGSMA, chauffeur, geboren op 17‑10‑1962 te Whitinsville, MA (USA).

Wonende: 2017: Kenwood (USA).

5. m     John JONGSMA, computer animator, geboren op 17‑10‑1962 te Whitinsville, MA (USA).

Relatie met Amy, inspecteur.

 

VII.7   Allan Henry JONGSMA, geboren op 07‑09‑1933 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.8) en Elsie OOSTERMAN.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑06‑1956 te Roseland, IL (USA) met Joyce Ann FENNEMA, 22 jaar oud, geboren op 09‑06‑1934 te Roseland, IL (USA), dochter van Richard FENNEMA en Anna Jean KILA.

Uit dit huwelijk:

1. m     Daniel Lee JONGSMA, geboren op 02‑06‑1958 te Grand Rapids, MI (USA) (zie VIII.17).

2. m     Scott Allan JONGSMA, geboren op 13‑03‑1960 te Cadillac, MI (USA) (zie VIII.19).

3. v      Brenda Lou JONGSMA, geboren op 17‑02‑1964 te Grand Rapids, MI (USA).

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17‑12‑1993 te Wyoming, MI (USA) met Jon David HOLESINGER, 26 jaar oud, geboren op 03‑01‑1967 te Morrison, IL (USA).

4. v      Lynda Joy JONGSMA, geboren op 30‑09‑1970 te Ridgewood, NJ (USA).

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑08‑1992 te Kalamazoo, MI (USA) met Kevin Ross KIEKOVER, 22 jaar oud, geboren op 11‑10‑1969 te Takum (Nigeria).

 

VII.12 Gerrit JONGSMA, geboren op 21‑05‑1953 te Bant, zoon van Gerrit JONGSMA (zie VI.15) en Maria de WINTER.

Gehuwd met Alberta (Bettie) GROEN, geboren op 04‑12‑1953 te Emmeloord.

Uit dit huwelijk:

1. v      Nanda JONGSMA, onderwijsassistent/stagebegeleider, geboren op 30‑11‑1984 te Emmeloord.

Wonende: 2017: Lemmer.

Relatie met Hessel de BOER, 26 jaar oud, geboren op 31‑05‑1987 te Rutten.

2. m     Thomas JONGSMA, agrarisch medewerker, eigenaar Jongsma Sierteelt, geboren op 27‑05‑1987 te Emmeloord.

Wonende: 2017: Bant.

Relatie met Simone te SELLE, 21 jaar oud, geboren op 11‑10‑1991 te Ens.

 

VII.20 Thijs IJtsen JONGSMA, piloot KLM, geboren op 18‑12‑1965, zoon van Gerrit JONGSMA (zie VI.34) en Hendrika (Riekje) MEINEMA.

I started working at KLM in 1992 as Second Officer on the Boeing 747-400. After serving on the Fokker 100, Boeing 747-400, and Boeing 737, I became a pilot on the de A330. For the last four years I have also worked as a Check Pilot Operations, a quality controller collecting checks from the pilots and solving hitches in the operations. I live in the province of Friesland. I am the father of two children, age 19 and 16. When I'm not flying, you can find me on the water much of the time, in our boat.

Bron: Website (2015).

Relatie met Karin van der VELD.

Uit deze relatie:

1. m     Huib JONGSMA, geboren rond 1996.

Relatie met Ocean.

2. v      Femke JONGSMA, geboren rond 1999.

 

VIII.1  Steven Wayne JONGSMA, geboren op 02‑08‑1963 te Paterson, Passaic Co., NJ (USA), overleden op 03‑04‑2010 te Fremont, Rockingham Co., NH (USA) op 46-jarige leeftijd, zoon van Harold P. JONGSMA (zie VII.3) en Elizabeth (Betty) BUMA.

Wonende: 2017: Exeter (USA).

Gehuwd rond 1984 met Laurie Ann Van DYKE, geboren te Midland Park (USA).

Uit dit huwelijk:

1. m     Steven William JONGSMA.

2. v      Danielle Elizabeth JONGSMA.

 

VIII.8  Robert W. JONGSMA, geboren op 10‑09‑1955 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Robert Carl JONGSMA (zie VII.5) en Helen MODDERMAN.

Wonende: 2017: Alto, Grand Rapids, MI (USA).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09‑08‑1980 met Karolyn DEKAM, 22 jaar oud, geboren op 03‑04‑1958 te Fremont, MI (USA).

Uit dit huwelijk:

1. v      Laura Elizabeth JONGSMA, geboren op 19‑07‑1982 te Grand Rapids, MI (USA).

Wonende: 2017: Sebring, FL (USA).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑08‑2008 met Jan BELANGER.

2. v      Megan JONGSMA, geboren op 09‑05‑1985 te Grand Rapids, MI (USA).

Wonende: 2017: Grand Rapids, MI (USA).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑06‑2012 met Theo THOMAS, 23 jaar oud, geboren op 09‑05‑1989.

3. v      Kimberly JONGSMA, geboren op 16‑09‑1986 te Grand Rapids, MI (USA) (gezindte: RK).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑06‑2011 met Gray EMERSON.

 

VIII.12           Peter JONGSMA, geboren op 12‑04‑1959, zoon van Robert Carl JONGSMA (zie VII.5) en Helen MODDERMAN.

Wonende: 2017: Munster, IA (USA).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29‑05‑1981 met Leslie Anne KLOOSTER, 20 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 14‑09‑1960 te Highland, IA (USA), dochter van Fred William KLOOSTER en Guelda Norene NIEBOER.

Uit dit huwelijk:

1. v      Katherine Grace (Kate) JONGSMA, intake coordinator ziekenhuis, geboren op 21‑07‑1989 te Munster, IA (USA).

Relatie met Steven J. BERGSMA, geboren op 06‑12‑1989.

2. m     Ryan William JONGSMA, doctor of pharmacy, geboren op 08‑12‑1992 te Munster, IA (USA).

Wonende: 2017, 2019: West Lafayette (USA).

 

VIII.17           Daniel Lee JONGSMA, pastor Dearborn Christian Fellowship, geboren op 02‑06‑1958 te Grand Rapids, MI (USA), zoon van Allan Henry JONGSMA (zie VII.7) en Joyce Ann FENNEMA.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑06‑1979 te Wyoming, MI (USA) met Gloria Jean VISSER, 19 jaar oud, geboren op 07‑10‑1959 te Grand Rapids, MI (USA).

Uit dit huwelijk:

1. v      Michelle Lynn JONGSMA, geboren op 07‑05‑1984 te Sunnyside, WA (USA).

Wonende: 2017: San Diego, CA (USA).

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13‑05‑2015 te Monck's Corner, SC (USA) met Richard Eugene ARTHUR.

2. v      Lisa Marie JONGSMA, geboren op 06‑11‑1986 te Grand Rapids, MI (USA).

Wonende: 2017: Dearborn Heights, MI (USA).

3. v      Julie Marie JONGSMA, geboren op 17‑09‑1989 te Elmhurst, IL (USA).

Wonende: 2017: Charleston, SC (USA).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑05‑2016 te Ridgeville, SC (USA) met Lucas Michael (Luke) AUGSPURGER, geboren te Huntersville (USA).

 

VIII.19           Scott Allan JONGSMA, vicepresident Mortgage Loan Officer at Grand River Bank, geboren op 13‑03‑1960 te Cadillac, MI (USA), zoon van Allan Henry JONGSMA (zie VII.7) en Joyce Ann FENNEMA.

Wonende: 2017: Jenison, MI (USA).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑07‑1983 te Wyoming, MI (USA) met Linda Kay MULDER.

Uit dit huwelijk:

1. v      Rebecca Lynn (Becca) JONGSMA, geboren op 12‑04‑1989 te Grand Rapids, MI (USA).

Wonende: 2017: Holland, MI (USA).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04‑08‑2012 te Grand Rapids, MI (USA) met Bryan Peter HOEKSTRA, 24 jaar oud, geboren op 07‑12‑1987 te Holland, MI (USA).

2. m     Joshua Scott (Josh) JONGSMA, geboren op 11‑02‑1992 te Grand Rapids, MI (USA).

Wonende: 2017: Grand Rapids, MI (USA).

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18‑07‑2015 te Charlevoix, MI (USA) met Lauren Marie HOFFMAN, 23 jaar oud, verpleegster, geboren op 11‑02‑1992 te Grand Rapids, MI (USA).

3. m     Samuel James (Sam) JONGSMA, geboren op 17‑01‑1995 te Grand Rapids, MI (USA).

 

Genealogie van Klaas WILLEMS

 

I.1        Klaas WILLEMS, geboren ca. 1760.

Wonende: 1781: Sondel.

Gehuwd op 22‑04‑1781 te Oudemirdum met Baukje ALLES (Attes).

Wonende: 1781: Sondel.

Uit dit huwelijk:

1. m     Willem KLAZES, geboren op 18‑01‑1782 te Oudemirdum, gedoopt op 27‑01‑1782 te Oudemirdum, overleden voor 1783.

2. m     Willem KLAZES, geboren op 09‑05‑1783 te Oudemirdum, gedoopt op 11‑05‑1783 te Oudemirdum.

3. v      Eelkjen Klazes de JONG, geboren op 10‑10‑1785 te Oudemirdum, gedoopt op 30‑10‑1785 te Oudemirdum.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑05‑1815 te Koudum met Abe Jelles DOKKUM, geboren rond 1786, zoon van Jelle Jans DOKKUM en Froukje ABES.

4. m     Alle Klazes JONGSMA, geboren op 07‑11‑1787 te Oudemirdum, gedoopt op 18‑11‑1787 te Oudemirdum.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15‑12‑1816 te Hemelumer Oldeferd met Trijntje Jelles DOKKUM, geboren rond 1790 te Oudega (HO), dochter van Jelle Jans DOKKUM en Froukje ABES.

Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

5. v      Gerbrig KLAZES, geboren op 04‑01‑1790 te Oudemirdum, gedoopt op 10‑01‑1790 te Oudemirdum.

 

Genealogie van Rimmer WIGLES

 

I.1        Rimmer WIGLES, geboren op 28‑10‑1739 te Oudega (HO), gedoopt op 01‑11‑1739 te Oudega (HO), overleden voor 1811 te Oudega (HO), zoon van Wigle RIMMERS en Akke HAIJES.

Wonende: 1773: Oudega (HO).

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30‑05‑1773 te Oudega (HO) met Jetske DURKS, geboren 00‑00‑1751 te Nijega (HO).

Wonende: 1773: Nijega (HO).

Uit dit huwelijk:

1. m     Wigle Rimmers JONGSMA, geboren op 30‑07‑1774 te Oudega (HO) (zie II.1).

2. v      Gooitske Rimmers JONGSMA, geboren op 09‑08‑1776 te Oudega (HO), gedoopt op 18‑08‑1776 te Oudega (HO), overleden op 08‑07‑1844 te Hemelumer Oldeferd op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1800 te Gaasterland met Johannes Jacobs BERGSTRA.

3. m     Durk RIMMERS, geboren op 01‑02‑1780 te Oudega (HO), gedoopt op 20‑02‑1780 te Oudega (HO), overleden voor 1783.

4. m     Durk Rimmers de JONG, geboren op 07‑07‑1783 te Oudega (HO), gedoopt op 20‑07‑1783 te Oudega (HO) (getuige(n): Antje Haijes), overleden op 14‑01‑1818 te Langweer op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑04‑1805 te Langweer met IJke Klazes de JONG, 21 jaar oud, geboren op 01‑03‑1784 te Dijken, gedoopt op 21‑03‑1784 te Langweer, overleden op 10‑11‑1852 te Dijken op 68-jarige leeftijd, dochter van Klaas Klazes de JONG en Antje Rudolphus RUDOLPHI.

5. m     Anne Rimmers JONGSMA, landbouwer, geboren op 21‑01‑1786 te Oudega (HO), gedoopt op 05‑02‑1786 te Oudega (HO) (getuige(n): Ittje Sibles), overleden op 29‑03‑1812 te Koudum op 26-jarige leeftijd.

Ongehuwd.

1811: Jongsma, Oudega, Mairie Koudum, fol. 128v.

 

II.1      Wigle Rimmers JONGSMA, landbouwer, geboren op 30‑07‑1774 te Oudega (HO), gedoopt op 31‑07‑1774 te Oudega (HO), overleden op 04‑02‑1834 te Hemelumer Oldeferd op 59-jarige leeftijd, zoon van Rimmer WIGLES (zie I.1) en Jetske DURKS.

Wonende: 1803: Oudega (HO).

Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 08‑05‑1803 te Oudega (HO) met Riemke RIMMERS, overleden op 22‑07‑1809.

Wonende: 1803: Oudega (HO).

Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 15‑11‑1816 te Koudum met Jeltje Klazes JANSMA, geboren rond 1789 te Nijega (HO), overleden voor 1834, dochter van Klaas Jans JANSMA en Grietje MEINES.

Uit het eerste huwelijk:

1. v      Jetske Wigles JONGSMA, geboren op 02‑03‑1804 te Oudega (HO), gedoopt op 08‑04‑1804 te Oudega (HO), overleden op 15‑12‑1879 om 22.00 uur te Koudum op 75-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17‑05‑1829 te Hemelumer Oldeferd met Bauke Cornelis KRAMER, landbouwer, geboren rond 1793 te Koudum, overleden op 04‑09‑1858 om 16.00 uur te Koudum, na een langdurige sukkeling. Zoon van Cornelis KRAMER en Grietje Mellius THOMEA.

Lid van de gemeenteraad van Hemelumer Oldeferd, Floreen-ontvanger en kerkvoogd.

Wonende: Koudum.

2. v      Ytje WIGLES, geboren op 06‑11‑1806 te Oudega (HO), gedoopt op 23‑11‑1806 te Oudega (HO), overleden op 15‑04‑1807 te Oudega (HO), 160 dagen oud.

3. v      Ytje Wigles JONGSMA, boerin, geboren op 04‑10‑1808 te Oudega (HO), gedoopt op 30‑10‑1808 te Oudega (HO), overleden op 17‑09‑1890 om 23.00 uur te Nijega (HO) op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28‑12‑1834 te Hemelumer Oldeferd met Klaas Meinses BOSMA, landman en veenbaas, geboren rond 1810 te Harich, overleden op 04‑02‑1855 te Nijega (HO), na een langdurige ongesteldheid. Zoon van Meinse Alles BOSMA en Sjurdtje Klazes de JONG.

Lid van de Gemeenteraad van Hemelumer Oldeferd.

Uit het tweede huwelijk:

4. v      Grietje Wigles JONGSMA, geboren op 07‑08‑1817 te Oudega (HO), overleden op 05‑06‑1870 te Sloten op 52-jarige leeftijd.

Wonende: 1842: Balk.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11‑12‑1836 te Gaasterland met Bauke Pieters POPPES, koopman, geboren rond 1814 te Balk, overleden na 1870, zoon van Pieter Baukes POPPES en Grietje Krijns EPPINGA.

Onder curatele gesteld wegens krankzinnigheid bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Sneek d.d. 27-04-1846.

5. v      Akke Wigles JONGSMA, geboren op 28‑04‑1819 te Hemelumer Oldeferd, overleden op 20‑05‑1859 om 01.00 uur te Oudega (HO) op 40-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22‑05‑1841 te Hemelumer Oldeferd met Durk Peekes HOGEBOOM, schipper, geboren rond 1820 te Nijega (HO), zoon van Peeke Karstens HOGEBOOM en Johanneske Durks van der WAL.

6. v      Klaaske Wigles JONGSMA, geboren op 05‑10‑1821 te Oudega (HO), overleden op 16‑11‑1908 te Oudega (HO) op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 13‑05‑1847 te Hemelumer Oldeferd met Rimmer Peekes HOGEBOOM, landbouwer, geboren rond 1822 te Nijega (HO), overleden op 17‑06‑1864 te Oudega (HO), aan een ernstige ongesteldheid van 14 dagen, nalatende een dochtertje. Zoon van Peeke Karstens HOGEBOOM en Johanneske Durks van der WAL.

Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 21‑05‑1868 te Hemelumer Oldeferd met Jolle Siegers MEINA, geboren rond 1815 te Langezwaag, overleden op 18‑06‑1880 om 13.30 uur te Oudega (HO), zoon van Sieger Hendriks MEINA en Annigje Meines MEINA.

7. v      Dirkjen Wigles JONGSMA, geboren op 20‑03‑1824 te Oudega (HO), overleden op 27‑09‑1871 te Heerenveen op 47-jarige leeftijd, na een hevige ongesteldheid van slechts 2 dagen. Begraven te Terband.

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19‑02‑1843 te Aengwirden met Harmen Kornelis OTTER, 21 jaar oud, geboren op 16‑03‑1821 te Luxwoude, overleden op 11‑04‑1908 op 87-jarige leeftijd, begraven te Terband, zoon van Kornelis Harmens OTTER en Antje Jans LOOPSTRA.

 

Genealogie van Wietze Eelkes JONGSMA

 

I.1        Wietze Eelkes JONGSMA, boer, veenbaas (1822), geboren rond 1764 te Harich, overleden op 08‑03‑1841 te Oosterzee. Ouders niet genoemd in akte.

1811: Jongsma, Oosterzee, mairie Oosterzee, fol. 16v.

Wonende: 1793: Sintjohannesga; 1811, 1822: Oosterzee.

Gehuwd op 05‑05‑1793 te Oudeschoot c.a. Echtgenote is Klaaske JENTJES, geboren rond 1762 te Rottum, overleden op 25‑08‑1826 te Oosterzee.

Wonende: 1793: Rottum.

Uit dit huwelijk:

1. v      Fopjen Wytzes JONGSMA, geboren op 13‑02‑1794 te Oosterzee, gedoopt op 09‑03‑1794 te Oosterzee, overleden op 21‑04‑1848 te Lemsterland op 54-jarige leeftijd.

Wonende: 1811: Oosterzee.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23‑10‑1825 te Lemsterland met Rinze Andries de JONG, geboren rond 1803 te Oosterzee, zoon van Andries Jans de JONG, turfmaker, en Japke Rinzes de RUITER.

2. m     Jentje Wytzes JONGSMA, geboren rond 1796 te Sintjohannesga (zie II.3).

3. v      Antje Wytzes JONGSMA, geboren op 27‑02‑1801 te Oosterzee, gedoopt op 01‑03‑1801 te Oosterzee, overleden op 14‑05‑1866 te Lemsterland op 65-jarige leeftijd.

Wonende: 1811: Oosterzee.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 17‑09‑1834 te Lemsterland met Albert Willems MAST, geboren rond 1810 te Langezwaag, zoon van Willem Jochems MAST en Jantje Harmens MAAT.

4. m     Eelke WYTZES, geboren op 04‑11‑1803 te Oosterzee, gedoopt op 20‑11‑1803 te Oosterzee, overleden voor 1811.

 

II.3      Jentje Wytzes JONGSMA, boerenarbeider, geboren rond 1796 te Sintjohannesga, overleden op 27‑12‑1871 te Delfstrahuizen, zoon van Wietze Eelkes JONGSMA (zie I.1) en Klaaske JENTJES.

Wonende: 1811: Oosterzee.

Relatie (1) met Grietje Jacobs HUITEMA, geboren rond 1801.

Gehuwd (2) op 19‑01‑1838 te Schoterland met Lysbeth Harmens BROER (Broers; Broersma; Broerstra), geboren rond 1800 te Rotsterhaule, dochter van Harm Geerts BROER en Albertje TJEBBES.

Uit de eerste relatie:

1. m     Wietze Jentjes JONGSMA, geboren op 08‑06‑1832 om 19.00 uur te Oosterzee, in onecht geboren. Overleden op 14‑07‑1834 te Lemsterland op 2-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

2. m     Wytze Jentjes JONGSMA, geboren op 14‑11‑1834 te Delfstrahuizen, overleden op 10‑09‑1911 te Delfstrahuizen op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 15‑05‑1864 te Lemsterland met Nanke Barteles KOK, 26 jaar oud, geboren op 01‑06‑1837 te Delfstrahuizen, overleden op 26‑01‑1888 te Schoterland op 50-jarige leeftijd, dochter van Bartele Symens KOK en Grietje Poppes HEPKEMA.

Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 28‑10‑1888 te Schoterland met Tjeerdje Kobus van DIJK, geboren rond 1837 te Rauwerd, overleden voor 1911, dochter van Kobus Tjeerds van DIJK en Nieske Tiedes BAKKER.

3. m     Harmen Jentjes JONGSMA, geboren op 28‑05‑1837 te Delfstrahuizen, overleden op 26‑07‑1837 te Schoterland, 59 dagen oud.

4. m     Lvl. kind, geboren op 14‑01‑1839 te Schoterland, overleden op 14‑01‑1839 te Schoterland, 0 dagen oud.

5. m     Harm Jentjes JONGSMA, geboren op 29‑05‑1840 te Oosterzee, overleden op 09‑03‑1869 om 16.00 uur te Delfstrahuizen op 28-jarige leeftijd.

Ongehuwd.

6. m     Klaas Jentjes JONGSMA, geboren op 06‑09‑1845 te Echten, overleden op 25‑05‑1847 te Lemsterland op 1-jarige leeftijd.

 

Genealogie van Jan JACOBS

 

I.1        Jan JACOBS, geboren ca. 1760.

Wonende: 1781: Witmarsum.

Gehuwd op 11‑02‑1781 te Witmarsum met Sjieuwke MEINDERTS.

Wonende: 1781: Witmarsum.

Uit dit huwelijk:

1. m     Jacob Jans JONGSMA, geboren op 19‑09‑1788 te Witmarsum (zie II.1).

 

II.1      Jacob Jans JONGSMA, arbeider, geboren op 19‑09‑1788 te Witmarsum, gedoopt op 05‑10‑1788 te Witmarsum, overleden op 01‑07‑1818 om 01.00 uur te Schraard op 29-jarige leeftijd, zoon van Jan JACOBS (zie I.1) en Sjieuwke MEINDERTS.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑08‑1814 te Witmarsum met Trijntje Gerbens DIJKSTRA, geboren 00‑00‑1792 te Schraard, dochter van Gerben Rintjes DIJKSTRA en Trijntje LOLKES.

Uit dit huwelijk:

1. m     Jan Jacobs JONGSMA, geboren op 31‑03‑1815 te Witmarsum (zie III.1).

 

III.1     Jan Jacobs JONGSMA, zeeman, geboren op 31‑03‑1815 te Witmarsum, overleden op 20‑03‑1856 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans JONGSMA (zie II.1) en Trijntje Gerbens DIJKSTRA.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑11‑1843 te Amsterdam met Elisabeth Aukes de HAAN, 24 jaar oud, schipperse, geboren op 10‑01‑1819 te Harlingen, overleden 1880‑1895, dochter van Auke Klazes de HAAN en Helena JANS.

Waarschuwing.

Geen crediet te verlenen of enige betaling hoe ook genaamd te doen aan Elisabeth de Haan, huisvrouw van J.J. Jongsma, als zullende in geen geval worden voldaan of erkend  door J.J. Jongsma. Amsterdam, 13 october 1855.

Bron: Algemeen Handelsblad d.d. 18-10-1855.

Wonende: 1868: Amsterdam, Zeedijk; 1880: Den Helder, aan boord van een vaartuig. {Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29‑01‑1857 te Amsterdam met Wouter GOEDKOOP, 28 jaar oud, schipper, geboren op 01‑07‑1828 te Bergen (L), overleden 1880‑1895, zoon van Wouter GOEDKOOP, schipper, en Lutgerdina MEIJERS. Wonende: 1880: Den Helder, aan boord van een vaartuig.}

Uit dit huwelijk:

1. v      Elisabeth Gerarda JONGSMA, geboren op 08‑03‑1848 te Amsterdam, overleden op 29‑05‑1900 om 05.00 uur te Zaandam op 52-jarige leeftijd, in een schip liggende in de Achterzaan aan de Stadswerf.

Wonende: 1886: Amsterdam.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29‑04‑1868 te Amsterdam met Matthijs van LAAR, 28 jaar oud, schipper, geboren op 11‑12‑1839 te Amsterdam, zoon van Zwier van LAAR en Eva Frederika Adriana LENSEN, schipperse.

2. v      Gerberdina Johanna JONGSMA, geboren op 15‑07‑1849 te Amsterdam, overleden op 25‑09‑1925 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op 29‑09‑1925 te Amsterdam.

Wonende: Den Helder; 1878, 1911: Amsterdam.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑04‑1871 te Den Helder met Wander van WILSUM, 27 jaar oud, werkman, schipper, geboren op 26‑03‑1844 te Kampen, overleden voor 1925, zoon van Hendrik Willem van WILSUM en Jantje BALLEMA.

3. v      Helena Maria JONGSMA, werkster, geboren op 15‑02‑1851 te Amsterdam, overleden op 07‑07‑1923 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 28‑09‑1870 te Amsterdam, gescheiden na 18 jaar op 18‑04‑1889 te Amsterdam, vonnis arrondissementsrechtbank Amsterdam d.d. 27-12-1888, op vordering der vrouw. Echtgenoot is Dirk JONKMAN, werkman, schippersknecht, geboren op 09‑05‑1842 te Edam, overleden op 07‑04‑1915 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd, zoon van Jan JONKMAN en Grietje BEEKMAN.

Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 19‑12‑1889 te Amsterdam met Georg MASSELMAN, 36 jaar oud, stoker, zeevarende, geboren op 17‑03‑1853 te Amsterdam, overleden op 17‑12‑1911 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, zoon van Georg Hermann MASSELMAN en Marritje Neeltje LUCKERHOF.

4. v      Maria Ida JONGSMA, geboren op 29‑07‑1852 te Amsterdam, overleden op 06‑01‑1926 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.

Wonende: 1881: Amsterdam.

Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 13‑04‑1870 te Amsterdam met Harm WINK, 21 jaar oud, schipper, geboren op 23‑04‑1848 te Wanneperveen, overleden op 14‑02‑1888 te Amsterdam op 39-jarige leeftijd, zoon van Harm WINK, schipper, en Jantje STAM.

Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 10‑10‑1894 te Amsterdam met Barend BEENTJES, 49 jaar oud, machinist, geboren op 30‑05‑1845 te Amsterdam, overleden op 19‑12‑1925 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Gerrit BEENTJES en Antje KLAVER.

{Hij was eerder gehuwd ca. 1870 met Wilhelmina Elisa MÖLLER, overleden op 08‑05‑1889 te Den Helder.}

 

Genealogie van Ruurd Heerkes JONGSMA

 

I.1        Ruurd Heerkes JONGSMA, korfkijker, geboren rond 1741, overleden op 17‑08‑1826 om 12.00 uur te Harlingen.

Wonende: 1775: Harlingen.

Gehuwd op 22‑10‑1775 te Harlingen met Hendrikje HENDRIKS (Hendriena).

Wonende: 1775: Harlingen.

Uit dit huwelijk:

1. m     Heerke RUURDS, geboren op 02‑01‑1777, gedoopt op 19‑01‑1777 te Harlingen.

2. m     Hendrik RUURDS, geboren op 05‑03‑1778, gedoopt op 22‑03‑1778 te Harlingen, overleden voor 1780.

3. m     Hendrik Ruurds JONGSMA, geboren op 17‑09‑1780 (zie II.1).

4. v      Grietje Ruurds JONGSMA, geboren op 14‑02‑1786, gedoopt op 05‑03‑1786 te Harlingen, overleden op 05‑11‑1830 te Harlingen op 44-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 16‑06‑1810 te Harlingen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑07‑1810 te Harlingen met Jan BARENDSMA, werkman, overleden na 1830.

 

II.1      Hendrik Ruurds JONGSMA, geboren op 17‑09‑1780, gedoopt op 01‑10‑1780 te Harlingen, overleden op 21‑05‑1823 te Harlingen op 42-jarige leeftijd, zoon van Ruurd Heerkes JONGSMA (zie I.1) en Hendrikje HENDRIKS (Hendriena).

Wonende: 1808: Harlingen.

Ondertrouwd op 21‑05‑1808 te Harlingen met Marijke Jolles BAKKER (Maria), 33 jaar oud, turfvulster, geboren op 14‑03‑1775 te Harlingen, overleden op 24‑06‑1848 te Harlingen op 73-jarige leeftijd.

Wonende: 1808: Harlingen.

Uit dit huwelijk:

1. m     Ruurd Hendriks JONGSMA, geboren op 09‑04‑1809 te Harlingen (zie III.1).

2. m     Jolle Hendriks JONGSMA, smidsknecht, geboren op 21‑04‑1811 te Harlingen, overleden op 12‑07‑1882 te Pingjum op 71-jarige leeftijd, na een langdurig lijden.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08‑05‑1841 te Wonseradeel met Feikje Rientzes STREMLER, geboren rond 1813 te Koudum, dochter van Rients Bokkes STREMLER en Jaaytske HETTES.

Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.

3. v      Henderina Hendriks JONGSMA, geboren op 29‑07‑1814 te Harlingen (zie III.6).

4. m     Rinse Hendriks JONGSMA, geboren op 16‑07‑1818 te Harlingen, overleden op 17‑08‑1818 te Harlingen, 32 dagen oud.

 

III.1     Ruurd Hendriks JONGSMA, grofsmidsknecht, geboren op 09‑04‑1809 te Harlingen, gedoopt op 23‑04‑1809 te Harlingen, zoon van Hendrik Ruurds JONGSMA (zie II.1) en Marijke Jolles BAKKER (Maria), turfvulster.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10‑10‑1839 te Ferwerderadeel met Bregtje Jacobs NIJP, geboren rond 1816 te Ferwerd, overleden op 02‑11‑1846 te Oostdongeradeel, in het kraambed. Dochter van Jacob Christoffels NIJP en Sijke Sakes BOONSTRA.

Uit dit huwelijk:

1. v      Sijke Ruurds JONGSMA, geboren op 19‑09‑1840 te Anjum, overleden op 01‑04‑1864 te Menaldumadeel op 23-jarige leeftijd.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑03‑1861 te Menaldumadeel met Haije Pieters BALTJES, geboren rond 1834 te Dronrijp, zoon van Pieter Haijes BALTJES en Antje Hanzes RIEMERSMA.

2. v      Maria Ruurds JONGSMA, geboren op 01‑08‑1842 te Oostdongeradeel.

3. v      Hendrikje Ruurds JONGSMA, geboren op 28‑09‑1844 te Anjum, overleden op 21‑03‑1847 te Oostdongeradeel op 2-jarige leeftijd.

4. m     Lvl. kind, geboren op 01‑11‑1846 te Oostdongeradeel, overleden op 01‑11‑1846 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

 

III.6     Henderina Hendriks JONGSMA, wafelbakster, geboren op 29‑07‑1814 te Harlingen, overleden op 04‑08‑1881 om 16.00 uur te Franeker op 67-jarige leeftijd, in huis wijk T.O. nr. 47. Dochter van Hendrik Ruurds JONGSMA (zie II.1) en Marijke Jolles BAKKER (Maria), turfvulster.

Wonende: 1844: Harlingen; 1881: Bergen op Zoom.

Relatie (1) met N.N.

Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 19‑11‑1845 te Amsterdam met Jan OSSENTJUK, wafelbakker, geboren rond 1819 te Zuidhorn, zoon van N.N. en Grietje Lukas OSSENTJUK.

Gehuwd (3) met Jan de BOER.

Uit de eerste relatie:

1. m     Carel Wilhelm JONGSMA, geboren op 18‑08‑1844 om 22.00 uur te Rotterdam, overleden op 05‑09‑1844 te Amsterdam, 18 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

2. m     Hendrik OSSENTJUK, geboren 00‑01‑1848 te Amsterdam, overleden op 19‑07‑1848 te Zuidhorn.

3. v      Grietje OSSENTJUK, geboren op 08‑07‑1849 te Utrecht.

4. v      Reinske OSSENTJUK, geboren op 27‑08‑1850 te Voorburg, overleden op 27‑11‑1850 te Gorinchem, 92 dagen oud.

 

Genealogie van Rein Hessels JONGSMA

 

I.1        Rein Hessels JONGSMA, kleermakersknecht, kleermaker, geboren op 28‑03‑1788 te Franeker, overleden op 08‑11‑1859 om 18.00 uur te Balk op 71-jarige leeftijd, ouders bij de aangever niet bekend.

Wonende: 1810: Sneek, wijk 9 nr. 92; 1859, 1852: inwonend bij gezin Hoogeterp en Bosma.

Ondertrouwd op 05‑05‑1810 te Sneek, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑05‑1810 te Sneek met Marijke Pieters BLOKSMA (Bloxma), 23 jaar oud, geboren te Sneek, gedoopt op 25‑02‑1787 te Sneek, overleden op 04‑01‑1827 te Sneek op 39-jarige leeftijd, dochter van Pieter Baukes BLOKSMA en Geertje Jans LEMSTRA.

Wonende: 1810: Sneek.

Uit dit huwelijk:

1. v      Gatske Reins JONGSMA, geboren op 26‑02‑1811 te Sneek, gedoopt op 24‑03‑1811 te Sneek, overleden op 12‑04‑1811 te Sneek, 45 dagen oud.

2. m     Hessel Reins JONGSMA, geboren op 30‑01‑1813 te Sneek, overleden op 14‑02‑1813 te Sneek, 15 dagen oud.

3. m     Pieter Reins JONGSMA, geboren op 15‑06‑1814 te Sneek.

4. v      Hinke Reins JONGSMA, geboren op 31‑10‑1817 te Sneek, overleden op 28‑05‑1882 te Sneek op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14‑05‑1848 te Sneek met Reitze Foekes BOSCHHAKKER (Boshakker), 25 jaar oud, smidsknecht, geboren op 11‑05‑1823 te Sneek, overleden op 27‑12‑1861 op 38-jarige leeftijd, zoon van Foeke Gelkes BOSCHHAKKER en Antje Reitzes de BOER.

5. v      Geertruida Reins JONGSMA, dienstmeid, geboren op 25‑08‑1820 te Sneek, overleden op 21‑07‑1859 om 07.30 uur te Sneek op 38-jarige leeftijd.

Ongehuwd.

6. v      Gatske Reins JONGSMA, geboren op 19‑06‑1823 te Sneek, overleden op 14‑05‑1854 te Sneek op 30-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑05‑1850 te Sneek met Tjitze Rintjes TUINSTRA, geboren rond 1821 te Sneek, zoon van Rintje Tjitzes TUINSTRA en Antje Lieuwes van der BIJL.

7. m     Hessel Reins JONGSMA, geboren op 13‑08‑1826 te Sneek, overleden op 14‑11‑1830 te Sneek op 4-jarige leeftijd.

 

 

Hits: 11271
Web Analytics