Kwartierstaat van Wiebe Wieling

Laatst bijgewerkt: zaterdag 03 januari 2015 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Drs. Wiebe Wieling, docent, directeur onderwijsopleidingen, geboren 15-12-1955 te Menaldum.
Wiebe Wieling tweede man Hanzehogeschool.
Leeuwarden/Groningen - Wiebe Wieling (48), voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Van Hall Larenstein, wordt de tweede man van de Hanzehogeschool Groningen. Twee weken geleden werd Henk Pijlman, eveneens afkomstig uit Friesland, benoemd tot voorzitter van het bestuur van de hogeschool.
De Hanzehogeschool is met bijna twintigduizend studenten en tweeduizend personeelsleden de grootste onderwijscluster in het Noorden. Het instituut verzorgt zeventig opleidingen op verschillende locaties in Groningen.
Wiebe Wieling studeerde economie en sociale geografie aan de rijksuniversiteit Groningen na eerst de pedagogische academie afgerond te hebben. Hij begon zijn loopbaan als docent economie en was vanaf 1986 directeur van verschillende opleidingen van het Van Hall Instituut in Leeuwarden en Groningen.
Vanaf 1997 is Wieling lid en sinds 2001 voorzitter van het college van bestuur van het Van Hall Instituut. Na de bestuurlijke fusie van het Van Hall Instituut met Hogeschool Larenstein per 1 januari 2003 is hij voorzitter van de Stichting Van Hall Larenstein. Hij bereidde recent een fusie voor tussen de Stichting Van Hall Larenstein met Wageningen Universiteit (bron: Leeuwarder Courant d.d. 25-05-2004).

PERSBERICHT, Leeuwarden, 27 augustus 2004.
Afscheid Wiebe Wieling bij Van Hall Larenstein.

Maandag 30 augustus aanstaande zal afscheid worden genomen van Wiebe Wieling als collegevoorzitter van Van Hall Larenstein. Per 1 september treedt Wieling toe tot het College van Bestuur van de Hanzehogeschool in Groningen. Erica Schaper zal de functie van Wieling als collegevoorzitter van Van Hall Larenstein overnemen.
Wieling is ruim twintig jaar in dienst geweest bij Van Hall Larenstein. Eerst als docent bij de zuivelschool in Bolsward, en later in verschillende managementfuncties voor de Landbouwhogeschool en AHOF in Leeuwarden. Als collegelid en later voorzitter van het Van Hall Instituut heeft Wieling een actieve rol gespeeld in de fusie met Hogeschool Larenstein uit Velp/Deventer en de toetreding van Van Hall Larenstein tot Wageningen Universiteit & Researchcentrum per 1 januari 2004.
In 2002 werd hij voorzitter van Indoor Friesland, de stichting die sinds 1966 elk jaar het internationale concours hippique in Leeuwarden organiseert.

Leeuwarder Courant d.d. 18-11-2005:
Wiebe Wieling werd door voorzitter Henk Kroes van de Vereniging De Friesche Elf Steden als zijn opvolger gepresenteerd. De beoogd voorzitter krijgt van zijn werkgever Hanzehogeschool alle ruimte om zich in het elfstedenwerk te storten. Ook thuis vinden ze het mooi, zegt Wieling. Zij beide zoons zijn geoefende schaatsers en vrouw Jessy reed de tocht in 1986 met Wiebe uit.

Relatie met Tjetje Dieuwke (Jessy) Stapensea.

Generatie II

2 Jacob Wieling, geboren 00-00-1907 te Menaldum, overleden op 18-06-1984.
Gehuwd ca. 1935 met
3 Aafke Hylarides, geboren op 17-08-1913 te Weidum, overleden op 30-09-2001 te Menaldum op 88-jarige leeftijd. Begraven op 04-10-2001 te Menaldum.

Generatie III

4 Wouter Wijbes Wieling, arbeider, geboren op 05-11-1861 te Berlikum, overleden op 29-12-1928 te Menaldum op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21-05-1885 te Menaldumadeel met Dieuwke Popkes Hager, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 22-04-1860 te Wier, overleden op 14-03-1886 te Menaldum op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 22-08-1895 te Menaldumadeel met Grietje Jacobs van Loon, 29 jaar oud (zie 5).
5 Grietje Jacobs van Loon, werkster, geboren op 28-02-1866 te Beetgum, overleden op 22-08-1928 te Menaldum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-05-1890 te Menaldumadeel met Sytze Stalstra, 36 jaar oud, geboren op 26-12-1853 te Franeker, overleden op 12-06-1893 te Menaldumadeel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 22-08-1895 te Menaldumadeel met Wouter Wijbes Wieling, 33 jaar oud (zie 4).

6 Cornelis Douwes Hylarides, geboren op 28-02-1886 te Tzum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1909 te Baarderadeel met de 21-jarige
7 Jacobje Sybrens Post, geboren op 29-04-1888 te Mantgum.

Generatie IV

8 Wijbe Wijbes Wieling, arbeider, boerenknecht, geboren op 13-10-1821 te Noorder Drachten, overleden op 22-01-1882 te Menaldum op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-05-1849 te Leeuwarderadeel met de 25-jarige
9 Gerritje Tjitzes van Dijk, boerendienstmeid, arbeidster, geboren op 28-07-1823 te Menaldum, overleden op 04-06-1912 te Menaldum op 88-jarige leeftijd.

10 Jacob Eeltjes van Loon, geboren op 28-04-1830 te Beetgum, overleden op 14-06-1894 te Menaldumadeel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1854 te Menaldumadeel met de 25-jarige
11 Aaltje Jacobus Eppinga, geboren op 12-05-1829 te Marssum, overleden op 06-01-1915 te Dokkum op 85-jarige leeftijd.

12 Douwe Jelles Hylarides, geboren op 18-07-1854 te Wommels, overleden op 09-03-1921 te Franekeradeel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Franekeradeel met Grietje Cornelis Lantinga, 22 jaar oud (zie 13).
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 06-05-1893 te Franekeradeel met Antje Sybes Greidanus, 39 jaar oud, geboren op 29-10-1853 te Tzum, overleden op 18-03-1939 te Franekeradeel op 85-jarige leeftijd.
13 Grietje Cornelis Lantinga, geboren op 02-05-1862 te Tzum, overleden op 19-11-1889 te Franekeradeel op 27-jarige leeftijd.

14 Sybren Jans Post, geboren op 31-07-1843 te Mantgum, overleden op 19-05-1925 te Baarderadeel op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Baarderadeel met de 24-jarige
15 Afke Keimpes Koldijk, geboren op 24-09-1844 te Hempens, overleden op 03-07-1925 te Baarderadeel op 80-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Wijbe Ates Wieling, arbeider, geboren op 05-09-1779 te Lippenhuizen, gedoopt op 26-09-1779 te Lippenhuizen, overleden op 11-02-1821 te Noorder Drachten op 41-jarige leeftijd. Begraven te Drachten.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-04-1804 te Ureterp met Sjoerdtie Wybes, geboren rond 1776, overleden op 16-05-1807 te Zuider Drachten.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 01-05-1808 te Drachten met Sijke Jacobus de Vries (zie 17).
17 Sijke Jacobus de Vries, arbeidster, geboren rond 1785 te Drachten, overleden op 19-03-1866 te Kortehemmen.
Gehuwd (1) op 01-05-1808 te Drachten met Wijbe Ates Wieling, 28 jaar oud (zie 16).
Gehuwd (2) op 08-05-1826 te Smallingerland met Wouter Jans Wouda, 29 jaar oud, geboren op 27-01-1797 te Noorder Drachten, gedoopt op 18-03-1798 te Drachten, overleden op 13-11-1864 te Smallingerland op 67-jarige leeftijd.

18 Tjitze Sijbrens van Dijk (Tjisse), boerenknecht, arbeider, gardenier, geboren op 13-12-1796 te Blessum, gedoopt op 29-01-1797 te Blessum, overleden op 16-02-1850 te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1823 te Menaldumadeel met de 24-jarige
19 Jantje Sierks de Vries, dienstmaagd, geboren op 05-01-1799 te Beetgum, gedoopt op 24-02-1799 te Beetgum, overleden op 11-06-1840 te Beetgum op 41-jarige leeftijd.

20 Eeltje Jacobs van Loon, geboren op 27-08-1801 te Westernijkerk, gedoopt op 06-09-1801 te Marrum, overleden op 22-11-1845 te Menaldumadeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-03-1830 te Menaldumadeel met de 23-jarige
21 Grietje Sjoerds Veenstra, geboren op 02-05-1806 te Beetgum, gedoopt op 08-06-1806 te Beetgum, overleden op 10-08-1866 te Menaldumadeel op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 24-03-1830 te Menaldumadeel met Eeltje Jacobs van Loon, 28 jaar oud (zie 20).
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 03-03-1852 te Menaldumadeel met Jan Sjoukes Wierda, geboren rond 1804 te Hijum.

22 Jacobus Gerardus Eppinga, geboren op 22-02-1795 te Balk, overleden op 23-01-1870 te Menaldumadeel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-02-1827 te Leeuwarderadeel met de 35-jarige
23 Aafke Sybes Krol, geboren op 02-11-1791 te Engelum, gedoopt op 27-11-1791 te Engelum, overleden op 15-06-1872 te Menaldumadeel op 80-jarige leeftijd.

24 Jelle Douwes Hylarides, geboren op 03-08-1828 te Spannum, overleden op 25-11-1918 te Hennaarderadeel op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1852 te Hennaarderadeel met de 18-jarige
25 Bottje Gabes Wynia, geboren op 07-01-1834 te Wommels, overleden op 31-03-1897 te Franekeradeel op 63-jarige leeftijd.

26 Cornelis Alberts Lantinga, geboren op 31-08-1830 te Welsrijp, overleden op 08-03-1893 te Franekeradeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-02-1858 te Franekeradeel met de 24-jarige
27 Akke Baukes Raukema, geboren op 26-01-1834 te Schalsum, overleden op 18-12-1877 te Franekeradeel op 43-jarige leeftijd.

28 Jan Cornelis Post, geboren op 24-03-1810 te Joure, gedoopt op 08-04-1810 te Joure c.a. Overleden op 03-11-1880 te Baarderadeel op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-09-1838 te Baarderadeel met de 22-jarige
29 Doutzen Sybrens Leijenaar, geboren op 16-03-1816 te Mantgum, overleden op 18-05-1892 te Baarderadeel op 76-jarige leeftijd.

30 Keimpe Tabes Koldijk, geboren op 21-10-1814 te Lions, overleden op 11-05-1869 te Baarderadeel op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1836 te Baarderadeel met de 23-jarige
31 Wintje Durks de Groot (Rollema), geboren op 13-03-1813 te Schillaard, overleden op 24-02-1873 te Baarderadeel op 59-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg.

Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 Hits: 15671
Web Analytics