Kwartierstaat van Theunis Uilke de Vries

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Theunis Uilke de Vries, schrijver, geboren op 26-04-1907 te Veenwouden, overleden op 21-01-2005 te Amsterdam op 97-jarige leeftijd.
Theun de Vries was een veelzijdig auteur. Sinds zijn debuut op achttienjarige leeftijd met 'Friesche sagen' (1925), twee jaar later gevolgd door zijn poëziedebuut 'Terugkeer' (1927), publiceerde De Vries ruim 150 romans, verhalen, (Friese) poëziebundels, essays, studies, reisreportages, biografieën, toneelstukken en hoorspelen en hij schreef meer dan 1000 bijdragen voor kranten en tijdschriften.
In 1931 debuteerde hij als romancier met 'Rembrandt' over de 17e-eeuwse schilder en diens zoon Titus. Vijf jaar later bracht de cyclus 'Stiefmoeder aarde', over het Friese geslacht Wiarda, de grote doorbraak.
Over de oorlog schreef hij ondermeer de clandestien verschenen novelle W.A.-man (1944), in 1945 bekroond met de Staatsprijs voor Verzetsliteratuur, 'Het meisje met het rode haar' (1956), een geromantiseerde biografie van de verzetsstrijder Hannie Schaft, die in 1981 werd verfilmd.
Pas na zijn zestigste is De Vries, die tot 1937 bibliothecaris in Sneek was, in het Fries gaan schrijven. Hij kreeg in 1968 de P.C. Hooft-prijs voor zijn hele oeuvre, in 1979 een eredoctoraat in de letteren aan de Rijksuniversiteit van Groningen en in 1984 de Henriëtte Roland Holst-prijs. Het heeft Theun de Vries vaak gestoord dat mensen hem met zijn stalinisme zijn blijven vereenzelvigen. Tot hij in 1971 brak met de CPN was hij een overtuigd communist. Ook daarna zou hij het communisme nog "een van de grootste ideeën van het mensdom" noemen. Zijn hang naar grootse en meeslepende wereldvisies zou De Vries later vaak in verband brengen met het lauwe karakter van zijn kinderjaren. Hij kwam uit een Doopsgezind boerenmilieu, waar vlijt en tolerantie de toon zetten.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-10-1932 te Apeldoorn, gescheiden na 5 jaar op 17-03-1938 van Aafje Maria Vernes, fysiotherapeut, geboren op 08-03-1908 te Dordrecht, overleden op 08-01-1975 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
Relatie (2) met Dr. Henriëtte Ida Theresa Buijtendijk, lerares en wetenschappelijk medewerkster, geboren op 05-07-1915 te Amsterdam.

Generatie II

2 Sjoerd Teunis de Vries, geboren op 14-01-1872 te Veenwouden, overleden op 03-12-1955 te Franeker op 83-jarige leeftijd. Begraven op 07-12-1955 te Veenwouden.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-05-1905 te Tietjerksteradeel met de 34-jarige
3 Elisabeth Uilkes Dijkstra (Lieske), geboren op 14-03-1871 te Bergum, overleden op 16-04-1939 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd. Begraven op 20-04-1939 te Veenwouden.

Generatie III

4 Teunis Gerrits de Vries, landbouwer, geboren op 31-12-1842 te Bergum, overleden op 31-08-1920 te Veenwouden op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Tietjerksteradeel met de 24-jarige
5 Willemke Sjoerds van der Wal, geboren op 12-03-1845 te Bergum, overleden op 22-08-1930 te Kollum op 85-jarige leeftijd.

6 Uilke Reitzes Dijkstra, landbouwer, geboren op 09-06-1821 te Bergum, overleden op 12-01-1894 te Tietjerksteradeel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 17-05-1862 te Tietjerksteradeel met de 28-jarige
7 Martsen Alles van der Wal, geboren op 11-11-1833 te Veenwouden, overleden op 29-12-1914 te Veenwouden op 81-jarige leeftijd. Begraven op 02-01-1915 te Veenwouden.

Generatie IV

8 Gerrit Jitzes de Vries, landbouwer, geboren op 02-05-1814 te Bergum, overleden op 12-10-1880 te Buitenpost op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-03-1839 te Tietjerksteradeel met de 20-jarige
9 Trijntje Teunis Veenstra, geboren op 02-03-1819 te Bergum, overleden op 26-12-1877 te Bergum op 58-jarige leeftijd.

10 Sjoerd Klazes van der Wal, arbeider, winkelier, landbouwer, geboren op 03-12-1813 te Bergum, overleden op 24-12-1886 te Bergum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-11-1838 te Tietjerksteradeel met de 19-jarige
11 Geeltje Tjeerds van Dijk, geboren op 05-08-1819 te Bergum, overleden op 11-09-1849 te Bergum op 30-jarige leeftijd.

12 Reitze Uilkes Dijkstra, landbouwer, houthandelaar, lekenpreker, geboren op 12-03-1784 te Murmerwoude, overleden op 28-09-1855 te Tietjerksteradeel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 26-04-1818 te Dantumadeel met de 30-jarige
13 Antje Uilkes van der Wal, geboren op 17-12-1787 te Veenwouden, overleden op 09-07-1859 te Bergum op 71-jarige leeftijd.

14 Alle Uilkes van der Wal, timmerman, landbouwer, geboren op 15-05-1802 te Veenwouden, overleden op 13-10-1888 te Veenwouden op 86-jarige leeftijd. Begraven te Veenwouden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1828 te Tietjerksteradeel met de 22-jarige
15 Jitske Gerbens de Vries, geboren op 10-02-1806 te Bergum, overleden op 14-05-1898 te Veenwouden op 92-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Jitze Adzers de Vries, landbouwer, geboren op 25-12-1789 te Zwaagwesteinde, overleden op 16-05-1853 te Bergum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1813 te Bergum met de 28-jarige
17 Antje Gerrits van der Wal, geboren op 01-05-1785 te Bergum, overleden op 10-07-1866 te Bergum op 81-jarige leeftijd.

18 Theunis Klazes Veenstra, schipper, veenbaas, landbouwer, geboren op 01-05-1793 te Veenwouden, gedoopt op 16-06-1793 te Veenwouden, overleden op 01-01-1857 te Bergum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1818 te Tietjerksteradeel met
19 Antje Sjoerds van der Wal, geboren 00-05-1791 te Bergum, overleden op 10-11-1873 te Bergum.

20 Klaas Sjoerds van der Wal, landbouwer, slager, geboren 00-06-1789 te Veenwouden, overleden op 12-04-1865 te Bergum.
Zie Gen. Jierboekje 1997, blz. 109.
Gehuwd (1) op 18-05-1811 te Tietjerksteradeel met Wytske Gerrits van der Wal, 22 jaar oud, geboren op 13-05-1789, overleden op 17-06-1811 te Bergum op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 09-05-1812 te Bergum met Anskje Willems Hooghiemstra (zie 21).
21 Anskje Willems Hooghiemstra, geboren 00-03-1791 te Tietjerk, overleden op 26-02-1876 te Veenwouden.

22 Tjeerd Feijes van Dijk, geboren rond 1787, overleden op 21-04-1838 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd op 25-05-1811 te Tietjerksteradeel met
23 Froukje Binnes Vriesema, geboren rond 1790, overleden op 15-02-1869 te Tietjerksteradeel.

24 Uilke Reitzes Dijkstra, geboren op 07-05-1755 te Murmerwoude, gedoopt op 01-05-1779 te Dantumawoude, overleden op 26-02-1823 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd. Begraven te Dantumawoude.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 21-04-1783 te Driesum met Feikje Douwes (zie 25).
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 02-05-1802 te Dantumawoude met Grietje Annes Hoekstra, 25 jaar oud, geboren op 18-03-1777 te Drogeham, gedoopt op 13-04-1777 te Drogeham, overleden op 01-03-1842 te Dantumawoude op 64-jarige leeftijd.
25 Feikje Douwes, geboren rond 1761, gedoopt op 18-02-1776 te Akkerwoude, overleden op 27-01-1801 te Dantumawoude.

26 Uilke Alles van der Wal, timmerman, kastelein herberg van de Wal, geboren rond 1762 te Veenwouden, overleden op 21-07-1836 te Veenwouden.
Gehuwd op 11-03-1787 te Veenwouden met de 18-jarige
27 Martje Pieters Feenstra, geboren op 15-01-1769 te Garijp, gedoopt op 17-06-1770 te Garijp, overleden op 27-12-1842 te Veenwouden op 73-jarige leeftijd.

28 = 26 Uilke Alles van der Wal.
29 = 27 Martje Pieters Feenstra.

30 Gerben Adzers de Vries, huisman, landbouwer, rentenier, geboren rond 1783 te Oostermeer, overleden op 28-03-1844 te Hardegarijp.
Gehuwd op 15-09-1805 te Rijperkerk c.a. Echtgenote is
31 Antje Oedzes Dantuma, geboren rond 1779 te Hardegarijp, overleden op 26-07-1818 te Hardegarijp.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 10675
Web Analytics