Kwartierstaat van Pieter Sjirk Venema

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1    Pieter Sjirk Venema, directeur openbare werken, geboren op 09‑01‑1933 te Murmerwoude.
Opleiding: HTS weg‑ en waterbouwkunde in Leeuwarden; cultuurtechniek.
Werk: stage weg‑ en waterbouw provincie Groningen; gemeente Ferwerderadeel, weg‑ en waterbouw; gemeente Heerenveen, weg‑ en waterbouw; gemeente Wonseradeel, directeur openbare werken.
Bijbanen: rayonhoofd Elfstedentocht 1972‑1992; ijsmeester Elfstedenbestuur 1992‑2002.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 15‑10‑2011, bijlage Sneon & Snein (IJs in het bloed).

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 22‑05‑1963 te Smallingerland met Hiltje Noordhoff, 23 jaar oud, geboren op 12‑06‑1939 te Zwaagwesteinde.

Parentatie I

2    Rijken Venema, dierenarts, geboren op 15‑07‑1902 te Kollumerland c.a.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 21‑04‑1932 te Dantumadeel met de 28‑jarige
3    Antje (Anne) Keuning, geboren op 03‑12‑1903 te Dantumawoude, overleden op 01‑12‑1994 te Heerenveen op 90‑jarige leeftijd, gecremeerd op 06‑12‑1994 te Heerenveen.

Parentatie II

4    Pieter Rijkens Venema, verver, geboren op 11‑12‑1875 te Tietjerksteradeel, overleden op 05‑03‑1962 te Dokkum op 86‑jarige leeftijd, begraven te Oudkerk.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 26‑04‑1902 te Tietjerksteradeel met de 23‑jarige
5    Henderica Sierks Velstra, geboren op 10‑09‑1878 te Tietjerksteradeel, overleden op 01‑10‑1970 te Murmerwoude op 92‑jarige leeftijd.

6    Jacob Egberts Keuning, smid, geboren op 25‑12‑1862 te Akkerwoude, overleden op 18‑07‑1926 te Dantumawoude op 63‑jarige leeftijd, begraven te Murmerwoude.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 13‑05‑1886 te Dantumadeel met de 22‑jarige
7    Jelske Pieters Minnema, geboren op 25‑08‑1863 te Murmerwoude.

Parentatie III

8    Rijken Siebrens Venema, timmermansknecht, koopman, geboren op 17‑09‑1840 te Tietjerksteradeel, overleden op 14‑08‑1930 te Tietjerksteradeel op 89‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 06‑06‑1867 te Tietjerksteradeel met de 24‑jarige
9    Joukje Pieters Tjepkema, geboren op 17‑04‑1843 te Tietjerksteradeel.

10    Sierk Wierds Velstra, schipper, geboren op 02‑09‑1844 te Oudkerk, overleden op 29‑10‑1919 te Oudkerk op 75‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 09‑03‑1872 te Tietjerksteradeel met de 22‑jarige
11    Klasina Hendriks Hellinga, geboren op 20‑11‑1849 te Oudkerk, overleden op 17‑10‑1912 te Oudkerk op 62‑jarige leeftijd.

12    Egbert Jacobs Keuning, grofsmid, geboren op 27‑12‑1827 te Drachten.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 12‑05‑1860 te Dantumadeel met de 28‑jarige
13    Sipkje Sipkes Cupery, geboren op 17‑12‑1831 te Betterwird.

14    Pieter Jans Minnema, landbouwer, geboren op 19‑01‑1815 te Dantumawoude, overleden op 01‑05‑1898 te Murmerwoude op 83‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 07‑05‑1846 te Dantumadeel met de 18‑jarige
15    Aukje Annes Annema (Akke), geboren op 08‑04‑1828 te Akkerwoude, overleden op 12‑09‑1907 te Dantumawoude op 79‑jarige leeftijd.

Parentatie IV

16    Sybren Jans Venema, timmermansknecht, geboren op 04‑01‑1813 te Veenwouden, overleden op 26‑12‑1869 te Tietjerksteradeel op 56‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 28‑12‑1834 te Dantumadeel met de 22‑jarige
17    Jantjen Rijkens Meijer, geboren op 19‑09‑1812 te De Knipe.

18    Pieter Alles Tjepkema, geboren ca. 1806, overleden op 02‑04‑1874 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd op 27‑04‑1833 te Tietjerksteradeel met de 18‑jarige
19    Adriaantje Klazes Elzinga, geboren op 30‑10‑1814 te Buitenpost.

20    Wierd Tjeerds Velstra, koopman, geboren op 24‑02‑1805 te Oudkerk, gedoopt op 10‑03‑1805 te Oudkerk, overleden op 17‑11‑1851 te Oudkerk op 46‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 16‑05‑1829 te Tietjerksteradeel met de 27‑jarige
21    Reintje Sierks Roosma, geboren op 14‑02‑1802 te Oenkerk, gedoopt op 28‑03‑1802 te Oenkerk, overleden op 21‑06‑1872 te Oudkerk op 70‑jarige leeftijd.

22    Hendrik Pieters Hellinga, geboren op 15‑01‑1809 te Oudkerk, gedoopt op 16‑02‑1809 te Oudkerk.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 05‑05‑1832 te Tietjerksteradeel met de 24‑jarige
23    Tjitske Klazes de Vos, geboren op 25‑09‑1807 te Oudkerk, gedoopt op 01‑11‑1807 te Oudkerk.

24    Jacob Meines Keuning, geboren ca. 1784 te Drachten.
Gehuwd op 17‑06‑1816 te Smallingerland met
25    Elizabeth Hendriks van der Veen (Lieske), geboren ca. 1791 te Veenklooster.

26    Sipke Klazes Cupery, geboren rond 1794 te Dokkum.
Gehuwd op 20‑12‑1830 te Dantumadeel met
27    Doedtje Sints Ophuizen, geboren rond 1794 te Dantumawoude.

28    Jan Minnes Minnema, landbouwer, assessor van Dantumadeel, geboren op 02‑01‑1784 te Dantumawoude, gedoopt op 25‑01‑1784 te Dantumawoude, overleden op 21‑11‑1848 te Akkerwoude op 64‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 14‑07‑1805 te Dantumawoude met de 24‑jarige
29    Lysbert Douwes Halbesma, landbouwerse, geboren op 30‑05‑1781 te Dantumawoude, overleden op 01‑01‑1846 te Akkerwoude op 64‑jarige leeftijd.

30    Anne Tjeerds Annema, gardenier, landbouwer, cichoreidroger, winkelier, geboren op 21‑08‑1795 te Dantumawoude, overleden op 01‑04‑1863 te Dantumawoude op 67‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 01‑11‑1819 te Dantumadeel met de 17‑jarige
31    Antje Jans Sikkema, landbouwerse, geboren op 05‑07‑1802 te Akkerwoude, gedoopt op 29‑04‑1821 te Dantumawoude, overleden op 01‑04‑1870 te Akkerwoude op 67‑jarige leeftijd, in huis nr. 80.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Hits: 8886
Web Analytics