Kwartierstaat van Oeds de Jager

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma


Kwartierdrager

1    Oeds de Jager, algemeen directeur gemeente Tytsjerksteradiel.
De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar in de gemeentelijke organisatie is. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. Daarnaast vervult hij een aantal nevenfuncties:
Voorzitter van de rekenkamer commissie Middelsee gemeenten, d.i. Het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadiel / Betaald;
Lid raad van toezicht Radiotherapeutisch Instituut Friesland / Betaald;
Penningmeester Vereniging de Friesche Elfsteden / Onbetaald;
Bestuurslid Steunfonds Christelijke Pers in Friesland / Onbetaald;
Voorzitter van de raad van commissarissen Woningstichting Weststellingwerf / Betaald.


Parentatie I

2    Hendrik de Jager, smid, geboren op 29‑06‑1936 te Leeuwarden, overleden op 21‑10‑2002 te Hallum op 66‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 27‑03‑1958 met de 20‑jarige
3    Trijntje Hovinga, geboren op 08‑06‑1937, overleden op 24‑10‑2006 op 69‑jarige leeftijd.

Parentatie II

4    Oeds Jans de Jager, koopman, winkelier in groenten, grondwerker/hulparbeider, bezorger van weekbladen, geboren op 18‑11‑1893 te Eestrum, overleden op 25‑08‑1971 te Leeuwarden op 77‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 15‑05‑1920 te Achtkarspelen met de 24‑jarige
5    Tjitske Hendriks van der Land, geboren op 07‑02‑1896 te Twijzel.

6    Jan Hovinga, geboren op 03‑08‑1900 te Leeuwarderadeel, overleden op 16‑07‑1973 op 72‑jarige leeftijd.
Gehuwd met
7    Hendrikje Terpstra, geboren op 20‑06‑1905 te Sint Annaparochie, overleden op 30‑09‑1980 op 75‑jarige leeftijd.

Parentatie III

8    Jan Johannes de Jager, wagenaar, geboren op 25‑03‑1866 te Eestrum.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 31‑05‑1890 te Tietjerksteradeel met de 19‑jarige
9    Ankje Oedzes Wijma, geboren op 07‑07‑1870 te Augustinusga.

10    Hendrik Jentjes van der Land, boerenknecht, botermaker, geboren op 07‑07‑1863 te Kollumerzwaag, overleden op 09‑09‑1925 te Leeuwarden op 62‑jarige leeftijd, in het Diaconessen ziekenhuis.
Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1889 te Achtkarspelen met Maaike Douwes Poelstra, 24 jaar oud (zie 11), gehuwd (2) 00‑00‑1914 met Baukje Jans de Jong, geboren op 22‑07‑1866 te Suameer.
11    Maaike Douwes Poelstra, naaister, geboren op 20‑07‑1864 te Twijzel, overleden op 22‑05‑1911 te Twijzel op 46‑jarige leeftijd.

12    Pieter Jans Hovinga, geboren op 20‑09‑1869 te Vrouwenparochie.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 19‑05‑1892 te Het Bildt met de 20‑jarige
13    Albertje Binderts Hijma, geboren op 22‑07‑1871 te Hallum.

14    Pieter Jans Terpstra, werkman, geboren op 18‑01‑1880 te Hallum.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 19‑05‑1904 te Het Bildt met de 25‑jarige
15    Trijntje Johannes Walburg, geboren op 20‑06‑1878 te Sint Annaparochie.

Parentatie IV

16    Johannes Hendriks de Jager, landbouwer, geboren op 28‑02‑1822 te Bergum.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 12‑05‑1849 te Achtkarspelen met de 22‑jarige
17    Maaike Hendriks Stiksma, geboren op 01‑08‑1826 te Buitenpost, overleden op 04‑02‑1900 te Eestrum op 73‑jarige leeftijd.

18    Oeds Jans Wijma, arbeider, geboren op 08‑03‑1820 te Augustinusga.
Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 22‑05‑1852 te Achtkarspelen met de 23‑jarige
19    Antje Durks de Haan, geboren op 25‑04‑1829 te Harkema‑Opeinde.

20    Jentje Sierks van der Land, landbouwer, werkman, koemelker, geboren op 02‑01‑1822 te Kollumerzwaag, overleden op 10‑02‑1873 te Kollumerzwaag op 51‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21‑jarige leeftijd op 27‑06‑1843 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Engeltje Ages de Haan, 20 jaar oud, geboren op 28‑05‑1823 te Kooten, overleden op 05‑01‑1858 te Kollumerzwaag op 34‑jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38‑jarige leeftijd op 01‑02‑1860 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Eelkje Ebbes Kloosterman, 21 jaar oud (zie 21).
21    Eelkje Ebbes Kloosterman, dienstmeid, geboren op 08‑04‑1838 te Westergeest, overleden op 17‑01‑1923 te Twijzelerheide op 84‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21‑jarige leeftijd op 01‑02‑1860 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Jentje Sierks van der Land, 38 jaar oud (zie 20), gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op 23‑12‑1875 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Jan Ringers van der Meulen, 43 jaar oud, timmerman, geboren op 18‑08‑1832 te Zwaagwesteinde, overleden op 19‑04‑1912 te Kollumerzwaag op 79‑jarige leeftijd.

22    Douwe Jakobs Poelstra, arbeider, geboren op 03‑10‑1833 te Buitenpost, overleden ca. 1874.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 24‑03‑1860 te Achtkarspelen met de 25‑jarige
23    Tjitske Harms Veenstra, geboren op 19‑03‑1835 te Twijzel, overleden op 22‑07‑1886 te Twijzel op 51‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 24‑03‑1860 te Achtkarspelen met Douwe Jakobs Poelstra, 26 jaar oud (zie 22), relatie (2) met N.N.
Gehuwd (3) op 43‑jarige leeftijd op 25‑05‑1878 te Achtkarspelen met Hendrik Durks Regeling, 28 jaar oud, klompenmaker, geboren op 04‑04‑1850 te Sintjohannesga, overleden op 25‑03‑1938 te Ulrum op 87‑jarige leeftijd.

24    Jan Rienks Hovinga, geboren op 02‑12‑1833 te Vrouwenparochie.
Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 30‑04‑1857 te Het Bildt met de 27‑jarige
25    Sijke Pieters van der Woude, geboren op 09‑03‑1830 te Hallum.

26    Bindert Annes Hijma, boerenknecht, geboren op 01‑08‑1837 te Hijum.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 20‑05‑1865 te Ferwerderadeel met de 24‑jarige
27    Eke Baukes van Vliet, geboren op 09‑06‑1840 te Blija.

28    Jan Lieuwes Terpstra, geboren op 15‑11‑1855 te Hallum.
Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 04‑05‑1878 te Ferwerderadeel met de 22‑jarige
29    Gerritje Pieters Porte, geboren op 26‑03‑1856 te Hallum.

30    Johannes Jacobs Walburg, geboren op 11‑09‑1846 te Vrouwenparochie.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 06‑05‑1875 te Het Bildt met de 24‑jarige
31    Hendrikje Hendriks van Schepen, geboren op 01‑04‑1851 te Sint Annaparochie.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 10169
Web Analytics