Kwartierstaat van Jan Jelte Ykema

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Jan Jelte Ykema, schaatsenrijder, geboren op 18-04-1963 te Harlingen.
Hij begon al op jonge leeftijd met schaatsenrijden. In 1969 won hij de eerste prijs op een wedstrijd van de Willem Alexander-school te Harlingen. In 1973 werd hij junioren kampioen van ijsclub "De IJsleeuwen" te Leeuwarden. In 1979 begonnen de successen bij de Nederlandse Kampioenschappen, dat jaar op de langebaan junioren-C, de kortebaan junioren C/D en de kortebaan junioren A/B (16 t/m 19 jaar). In 1981 NK junioren A/B, hetzelfde kampioenschap in 1983. In 1984 NK kortebaan senioren. In 1987 en 1988 winnaar bij de NK sprint. Hetzelfde en het volgende jaar 1989 NK op de 1.000 meter. In 1989 ook op de NK 500 meter.
In 1988 won hij de wereldbeker sprint in Innsbruck, nadat hij in 1981 in Davos al eens drie wereldrecords bij de junioren verbeterde.
Het hoogpeunt van zijn carrière was het winnen van de zilveren medaille op de 500 meter op de Olympische Spelen te Calgary (Canada) in 1988.
Ook in andere sporten was Jan Ykema een uitblinker: in 1977 Fries kampioen fierljeppen voor 12/13-jarigen en in hetzelfde jaar tweede bij de NK voor 12/13-jarigen. In 1980 was hij Fries kampioen mastklimmen bij de junioren.
Bron: Genealogysk Jierboekje 1989, pag. 79 e.v.


Generatie II

2 Douwe Ykema, typograaf, belastingambtenaar, geboren op 21-06-1921 te Aalzum, overleden op 12 januari 2012 te Harlingen, begraven op 17 januari 2012 te Aalzum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-02-1945 te Westdongeradeel met de 22-jarige
3 Naenke Koopmans, geboren op 17-01-1923 te Wierum.

Generatie III

4 Yke Douwes Ykema, concierge, geboren op 16-04-1895 te Aalzum, overleden op 22-08-1963 te Dokkum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-07-1920 te Dokkum met de 23-jarige
5 Maaike Jacobs Fokkens, geboren op 22-12-1896 te Betterwird, overleden op 12-02-1976 op 79-jarige leeftijd.

6 Jan Jeltes Koopmans, landarbeider, geboren op 11-01-1894 te Wierum, overleden op 26-01-1980 te Wierum op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-07-1922 te Westdongeradeel met de 23-jarige
7 Sieuke Tjerks Visser, geboren op 22-04-1899 te Wierum, overleden op 09-11-1984 te Ternaard op 85-jarige leeftijd.

Generatie IV

8 Douwe Ykes Ykema, timmerman, geboren op 27-01-1866 te Heeg, overleden op 05-02-1948 te Aalzum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-05-1893 te Oostdongeradeel met de 19-jarige
9 Baukje Sapes Westra, geboren op 18-08-1873 te Wetzens, overleden op 03-03-1954 te Dantumawoude op 80-jarige leeftijd.

10 Jacob Gosses Fokkens, molenaarsknecht, binnenvisser, geboren op 01-06-1851 te Westergeest, overleden op 10-03-1937 te Dokkum op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-01-1881 te Harlingen met de 26-jarige
11 Jieke Jans Terpstra, geboren op 28-02-1854 te Harlingen, overleden op 28-02-1917 te Betterwird op 63-jarige leeftijd.

12 Jelte Dirks Koopmans, gardenier, arbeider, geboren op 06-06-1853 te Wierum, overleden op 14-11-1946 te Wierum op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-02-1876 te Westdongeradeel met de 21-jarige
13 Sybrigje Ages Visser, geboren op 18-06-1854 te Wierum, overleden op 14-11-1946 te Wierum op 92-jarige leeftijd.

14 Tjerk Gosses Visser, visser, geboren op 25-09-1875 te Wierum, overleden op 14-04-1957 te Wierum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-10-1898 te Westdongeradeel met de 26-jarige
15 Naenke Hilles Vonk, arbeidster, geboren op 16-08-1872 te Wierum, overleden op 12-01-1955 te Wierum op 82-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Yke Durks Ykema, kleermaker, koemelker, geboren op 21-05-1834 te Heeg, overleden 00-04-1909 te Aalzum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1863 te Wymbritseradeel met de 28-jarige
17 Sijtske Douwes Sijbersma, geboren op 18-03-1835 te IJlst, overleden op 10-02-1915 te Aalzum op 79-jarige leeftijd.

18 Sape Pieters Westra, geboren op 05-11-1835 te Hantum, overleden op 01-08-1902 te Wetzens op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1860 te Oostdongeradeel met de 26-jarige
19 Tjitske Jans Ynia, geboren op 27-06-1833 te Wetzens, overleden op 17-04-1915 te Wetzens op 81-jarige leeftijd.

20 Gosse Jacobs Fokkens, geboren op 08-11-1817 te Oudwoude, overleden op 13-03-1908 te Huizum op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1844 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 28-jarige
21 Tietje Lieuwes van der Veen, geboren op 03-03-1816 te Westergeest.

22 Jan Terpstra, kolonist, werkman, geboren op 03-03-1815 te Harlingen, overleden op 08-03-1860 te Harlingen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-11-1838 te Harlingen met de 22-jarige
23 Marijke Dirks (Maria Sant), geboren op 16-03-1816 te Harlingen, overleden op 27-03-1875 te Harlingen op 59-jarige leeftijd.

24 Dirk Tjeerds Koopmans, landbouwer, geboren op 17-06-1821 te Wierum, overleden op 19-12-1861 te Wierum op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-05-1849 te Westdongeradeel met de 21-jarige
25 Grietje Jeltes de Wilde, geboren op 20-04-1828 te Wierum, overleden op 29-03-1866 te Franeker op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-05-1849 te Westdongeradeel met Dirk Tjeerds Koopmans, 27 jaar oud (zie 24).
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 03-07-1865 te Westdongeradeel met Antoon Drijfhout, koopman, schipper.

26 Age Jans Visser, visser, geboren op 05-01-1819 te Wierum, overleden op 26-06-1900 te Wierum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-07-1843 te Westdongeradeel met de 23-jarige
27 Remkje Nannes Roos, arbeidster, geboren op 10-09-1819 te Hollum (Ameland), overleden op 21-04-1875 te Wierum op 55-jarige leeftijd.

28 Gosse Tjerks Visser, visser, geboren op 21-12-1842 te Wierum, overleden op 26-12-1928 te Wierum op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-10-1872 te Westdongeradeel met de 24-jarige
29 Janke Thomas Hiemstra, arbeidster, geboren op 30-04-1848 te Wierum, overleden op 28-09-1927 te Wierum op 79-jarige leeftijd.

30 Hille Jans Vonk, visser, geboren op 15-02-1839 te Wierum, overleden op 29-12-1927 te Wierum op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1864 te Westdongeradeel met de 20-jarige
31 Rixtje Tjipkes Pautsma, arbeidster, geboren op 03-11-1843 te Wierum, overleden op 18-09-1929 te Wierum op 85-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 10667
Web Analytics