Kwartierstaat van Fedde de Vries

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

Generatie I

1 Fedde de Vries (Lytse Fedde), smidsknecht, timmerman, wonderdokter, geboren op 06-09-1902 te Westergeest, overleden op 11-10-1967 te Zwagerveen op 65-jarige leeftijd.
Hij was actief voor de ijsclub "Winterwille" te Zandbulten, de concourscommissie van Veenklooster, de Oranjevereniging, de tocht voor ouden van dagen en de vriendenclub "Mei eigen folk". Na WO II was er het gezelschap Fedde de Vries. Dit gezelschap voerde "Fryske Trou" op, een toneelstuk in acht bedrijven, maar ook "Unrêstige Tiden", een toneelstuk in negen bedrijven. Fedde de Vries begon als smidsknecht, kwam daarna bij zijn broer Pieter in de timmerzaak en nam later deze zaak over. Maar hij kreeg vooral bekendheid als kruiden- of wonderdokter. Zijn patienten kwamen van heinde en verre. Uit dankbaarheid hebben zijn oud-patiënten een monument op zijn graf laten plaatsen. De raad van de gemeente Kollumerland c.a. heeft een straatnaam in het eerdere Zandbulten (thans Kollumerzwaag) naar hem genoemd.
Zie: Kollumer Courant d.d. 16-10-1998; Kollumer Courant d.d. 26-08-2005, pag. 7.

Gehuwd met Grietje van der Wal, geboren op 14-05-1902 te Zwaagwesteinde, overleden op 17-09-1989 te Noardburgum op 87-jarige leeftijd.

Generatie II

2 Wytze Jacobs de Vries, geboren op 19-10-1860 te Kollumerland c.a. Overleden op 19-10-1930 te Kollumerland c.a. op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 21-jarige
3 Trijntje Pieters Bilijam, geboren op 17-12-1867 te Achtkarspelen, overleden 00-00-1956.

Generatie III

4 Jacob Wytzes de Vries, boerenknecht, geboren op 03-02-1816 te Westergeest.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-06-1849 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 23-jarige
5 Tjalkje Feddes de Jong, geboren op 20-12-1825 te Dantumadeel.

6 Pieter Wijbes Bilijam, arbeider, houtkopersknecht, geboren op 11-08-1832 te Bergum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Leeuwarden met de 24-jarige
7 Martha Jacobs Strijkstra (Martje), geboren op 01-10-1833 te Leeuwarden.

Generatie IV

8 Wytze Berends de Vries, geboren te Zwagerveen, gedoopt op 18-02-1770 te Westergeest, overleden op 26-06-1817 te Westergeest op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1790 te Westergeest met
9 Grietje Jacobs Wiersma, geboren op 20-11-1774 te Wijgeest onder Oudwoude, overleden op 29-04-1834 te Kollumerland c.a. op 59-jarige leeftijd.

10 Fedde Ykes de Jong, landbouwer, geboren op 02-01-1793 te Wouterswoude, gedoopt op 24-02-1794 te Driesum, overleden op 21-10-1875 te Kollumerland c.a. op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-02-1819 te Dantumadeel met de 20-jarige
11 Saapke Ulbes van der Meij, landbouwerse, geboren op 16-12-1798 te Oostrum, gedoopt op 21-04-1799 te Oostrum, overleden voor 1875.

12 Wijbe Pieters Bilijam, kastmakersknecht, geboren rond 1807 te Bovenknijpe, overleden op 31-12-1844 te Leeuwarden.
Gehuwd op 10-04-1831 te Leeuwarden met de 24-jarige
13 Aaltje Sytses Brouwer, dienstmeid, geboren op 12-08-1806 te Bergum.

14 Jacob Nannes Strijkstra, scheepstimmerknecht, timmerman, geboren op 27-11-1793 te Aalzum, gedoopt op 29-12-1793 te Aalzum, overleden op 16-07-1847 te Deventer op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1820 te Leeuwarden met de 22-jarige
15 Grietje Goffes de Jong, naaister, geboren op 01-01-1798 te Leeuwarden, overleden op 12-04-1838 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Berend Egberts de Vries, geboren te Westergeest, gedoopt op 02-12-1742 te Oudwoude c.a. Overleden op 14-03-1827 te Westergeest op 84-jarige leeftijd.
Hij trouwde met zijn nicht.
1811: De Vries, Westergeest, Mairie Oudwoude, fol. 19v.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-09-1769 te Oudwoude met de 17-jarige
17 Ytske Wijtzes de Vries, geboren te Kollumerzwaag, gedoopt op 22-05-1752 te Augsbuurt, overleden op 02-12-1830 te Westergeest op 78-jarige leeftijd.

18 Jacob Wierds Wiersma, huisman, geboren te Oudwoude, gedoopt op 03-05-1744 te Oudwoude, overleden op 20-02-1816 te Oudwoude op 71-jarige leeftijd.
1811: Wiersma, Oudwoude, Mairie Oudwoude, fol. 38v.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-05-1773 te Oudwoude met
19 Sybrigjen Klazes, geboren rond 1747, overleden op 24-05-1835 te Kollumerland c.a.

20 Yke Jogchums de Jong (Eke), tolman en landbouwer, gedoopt op 21-01-1770 te Wouterswoude, overleden op 25-04-1829 te Driesumerterp op 59-jarige leeftijd.
1811: De Jong, Mairie Veenwouden, fol. 116.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-11-1792 te Driesum met
21 Tjaltje Feddes Feddema, geboren 00-00-1771, overleden op 13-08-1840 te Driesum. Begraven te Driesum.

22 Ulbe Jilles van der Meij.
Relatie met
23 Antje Jelles.

24 Pieter Wybes Bilijam, arbeider, geboren rond 1780, overleden op 15-10-1826 te Benedenknijpe.
Gehuwd (1) ca. 1805 met Bartje Hendriks van der Zee (zie 25).
Gehuwd (2) op 07-03-1824 te Schoterland met Antje Feddes Lukkes.
25 Bartje Hendriks van der Zee, geboren rond 1781 te De Knipe, overleden op 11-12-1822 te Benedenknijpe.

26 Sytse Hendriks Brouwer, brouwersknecht, bierbrouwer, geboren 00-02-1752 te Bergum, gedoopt op 19-03-1752 te Oudkerk, overleden op 05-08-1839 te Bergum.
Gehuwd (1) op 19-04-1778 te Bergum met Hinke Klazes, 28 jaar oud, geboren op 05-08-1749 te Hardegarijp, gedoopt op 29-11-1749 te Hardegarijp, overleden 00-03-1794 te Bergum.
Gehuwd (2) op 10-07-1796 te Bergum met Janke Reins Roosma (Rozema), 30 jaar oud (zie 27).
27 Janke Reins Roosma (Rozema), geboren op 02-03-1766 te Bergum, gedoopt op 13-04-1766 te Bergum, overleden op 24-10-1834 te Bergum op 68-jarige leeftijd.

28 Nanne Jacobs Strijkstra.
Gehuwd op 21-10-1792 te Aalzum c.a. Echtgenote is
29 Antje Hobbes Zijlstra (1792: Zijlstra).

30 Sije Gosses, geboren rond 1738, overleden op 10-04-1810 te Leeuwarden.
Relatie met
31 Martje Wybes, overleden 00-04-1810 te Leeuwarden.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 11297
Web Analytics