Kwartierstaat van David Howell Petraeus

Laatst bijgewerkt: zaterdag 10 januari 2015 Geschreven door Martinus Jongsma


1    David Howell Petraeus, born on 07 -11 -1952 in Cornwall -on -Hudson, NY (USA).
David Howell Petraeus (Cornwall -on -Hudson (New York), 7 november 1952) is een Amerikaans generaal, die van januari 2007 tot september 2008 opperbevelhebber was van de Amerikaanse troepen in Irak.
Petraeus werd geboren als zoon van Miriam en Sixtus Petraeus. Zijn moeder was Amerikaanse en zijn vader een Nederlandse zeekapitein, uit Franeker Friesland, die van Nederland naar de Verenigde Staten emigreerde tijdens de beginfase van de Tweede Wereldoorlog. Sixtus vestigde zich in Cornwall on Hudson, waar hij trouwde en waar zijn zoon David opgroeide en afstudeerde aan Cornwall Central High School in 1970.
Na de High School ging Petraeus naar de Militaire Academie West Point. In zijn West Point tijd was hij zeer fanatiek in football en ski sporten, hij was ook kapitein cadet van de Brigade Staf op West Point. In 1974 studeerde Petraeus af.
Na West Point haalde hij als jong officier zijn doctoraal examen in internationale relaties aan de Princeton universiteit. Daarna zou hij nog gaan studeren aan het Command and General Staff College (1983). Van 1985 tot 1987 gaf hij les aan West Point waarna hij zou werken als adjudant van generaal John Galvin, de NAVO Opperbevelhebber, en van generaal Carl Vuono, de Amerikaanse stafchef van het leger.
In de jaren negentig werd hij als luitenant kolonel geplaatst bij het kantoor van de Chef -Staf in Fort Campbell, Kentucky, waar hij het commando kreeg over het 187ste Infanterie regiment van het 3de Bataljon van de 101st Airborne Division. In 1991 werd hij als bataljonscommandant in zijn borst beschoten tijdens een schietoefening, waar een soldaat struikelde en de trekker overhaalde.
Na dat ongeluk ging Petraeus weer aan het werk, dit keer als assistent chef staf plannen, operaties en training. In 1995 nam hij als hoofd militaire operaties deel aan de United Nations Mission in Haïti (UNMIH). Aan deze missie namen ook Nederlandse mariniers deel. Na terugkeer uit Haïti vervulde Petraeus diverse functies bij de 82nd Airborne Division, het Pentagon en bij de Joint Chiefs of Staff.
In 2000 kreeg Petraeus (inmiddels bevorderd tot brigade generaal) zijn tweede grote ongeluk. Tijdens een parachutesprong ging zijn parachute te laat open, wat resulteerde in een harde landing waarbij hij zijn bekken brak. Na zijn herstel werd hij als generaal -majoor uitgezonden naar Bosnië als Chef -Staf Operatiën bij SFOR. Bevorderd tot luitenant -generaal werd Petraeus chef kabinet beveiliging in Irak en weer later in diezelfde rang commandant van het US Army Combined Arms Center in Fort Leavenworth, Kansas. In januari 2007 werd Petraeus bevorderd tot Generaal en werd tot september 2008 opperbevelhebber van de Amerikaanse troepen in Irak. Eind mei 2008 werd Petraeus genomineerd voor de functie van opperbevelhebber van het US Central Command (CENTCOM) en in juli werd de nominatie goedgekeurd door de Senaat. Op 31 oktober 2008 is Petraeus begonnen in zijn nieuwe functie.
Bron: Wikipedia.
Generaal David Petraeus 'gelauwerd' in het Fries.
Den Haag -  Het Fries glorieerde vrijdag als tweede officiële rijkstaal in Den Haag. De Amerikaanse generaal buiten dienst David Petraeus werd benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. Het Koninklijk Besluit werd voorgelezen in het Engels en het Fries. Het ministerie koos voor het Fries in plaats van het Nederlands, omdat de huidige baas van de inlichtingendienst CIA Friese voorouders heeft. Petraeus kreeg na afloop van de Friese commissaris van de koningin John Jorritsma de stamboom van zijn familie, die teruggaat tot de zestiende eeuw. Petraeus kreeg de onderscheiding vanwege de rol die hij voor Nederland heeft gespeeld in Irak en Afghanistan. Hij was opperbevelhebber van de internationale troepenmacht.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 17 -03 -2012.
CIA -directeur Petraeus stapt op.
WASHINGTON CIA -directeur David Petraeus stapt op. Dit heeft de Amerikaanse geheime dienst vrijdag officieel meegedeeld. Reden voor het vertrek is een buitenechtelijke affaire, aldus een door de oud -generaal uitgegeven verklaring. Petraeus zou zijn ontslag donderdag zelf heben aangeboden aan president Obama, die het vrijdag aanvaardde. "Na een huwelijk van meer dan 37 jaar, maakte ik een extreem grote inschattingsfout door een affaire te beginnen", zo schrijft de opgestapte directeur in de verklaring. "Mijn gedrag is onaanvaardbaar, zowel als echtgenoot als in mijn functie van directeur van een organisatie als de onze."
Petraeus was sinds september 2011 directeur van de CIA. Daarvoor was hij opperbevelhebber van de internationale troepenmacht in Afghanistan. Van 2007 tot 2008 was hij ook al bevelhebber van de internationale troepenmacht in Irak.
Toen de oorlog in 2003 in Irak begon, diende Petraeus er ook al. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de training van het Iraakse leger. Petraeus is de zoon van een Nederlandse zeekapitein uit het Friese Franeker, die in de Tweede Wereldoorlog naar New York ging. Petraeus groeide op vlakbij de militaire academie Westpoint. Hij ging er in 1970 naar toe en verliet de academie als de beste van zijn klas. Zijn jaarboek van Westpoint omschreef hem als "een strever naar het maximale". In het Amerikaanse leger stond Petraeus, die promoveerde aan de Princeton University, bekend als een intellectueel.
Bron: De Telegraaf d.d. 09 -11- 2012.

I

2    Sixtus Petraeus, zeekapitein, born on 23 -09 -1915 in Franeker, died on 29 -06 -2008 in Los Angeles County (USA) at the age of 92.
In Amsterdam geslaagd voor het examen stuurmansleerling grote scheepvaart de 14 jarige Sixtus Petraeus, afkomstig van Franeker en kwekeling van het opleidingsschip "Pollux".
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 04 -12 -1930.
De heer Sixtus Petraeus te Utrecht, vroeger te Franeker, is geslaagd voor het examen 2e stuurman grote vaart.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 12 juli 1935.
Amerikaanse onderscheiding voor oud -Franeker.
De 33 jarige Sixtus Petraeus afkomstig van Franeker, thans te Walden (New York), kapitein van het vrachtschip "Alexander R. Shepherd" van de Isbrandtsen Line te New York, heeft deze maand uit handen van de heer Isbrandtsen Jr., een der directeuren van deze maatschappij, ontvangen de "Meritorious Servece Medal" (medaille van verdienste) van de "United States Maritime Service".
Deze onderscheiding werd de heer Petraeus toegekend wegens "courage and quick action" ("moed en vlug optreden") bij het blussen van een brand aan boord van een met munitie geladen schip tijdens de oorlog. In 1944 was kapitein Petraeus eerste stuurman aan boord van het vrachtschip "R.F. Peckham". Toen men in de haven van Philadelphia bezig was verscheidene tonnen explosieve stof aan boord te brengen, viel een kist met zeer ontvlambare inhoud als gevolg van een verkeerde manoeuvre in een van de ruimen. Kapitein Petraeus die een gil van de eerste machinist opving snelde direct met een brandblusapparaat op de reeds in vlammen staande kist af en slaagde er met hulp van leden van de bemanning in een geweldige ontploffing te voorkomen. De "Maritime Servece" verklaarde, dat "kapitein Petraeus grote moed en snel optreden, in omstandigheden van groot gevaar, de verwoesting van schip en bemanning hebben voorkomen en dat het een blijvend voorbeeld is voor alle zeelieden van de koopvaardij van de Verenigde Staten".
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 20 oktober 1947.

Married at the age of 25 on 29 -04 -1941 to the 29 years old
3    Miriam Howell, born on 27 -03 -1912, died on 28 -12 -1991 at the age of 79.

II

4    Lodewijk Jans Petraeus, stoffeerder, born on 07 -02 -1888 in Franeker, died on 16- 08 -1968 in Velp at the age of 80, buried on 21 -08 -1968 in Franeker.
Married at the age of 25 on 02- 11- 1913 in Stavoren to the 22 years old
5    Jacobje Jans de Jong, born on 22- 06- 1891 in Stavoren, died on 18 -08- 1969 in Velp at the age of 78, buried on 22 -08- 1969 in Franeker.

6    William Howell, born on 12 -09- 1883.
Relation to
7    Nellie Sweet, born on 12 -11- 1882, died on 16 -05 -1963 at the age of 80.

III

8    Jan Lodewijks Petraeus, eig. woninginrichtingsbedrijf, born on 11 -01 -1860 in Franeker, died on 01 -01- 1940 in Utrecht at the age of 79, buried in Franeker.
Married at the age of 26 on 12 -03 -1886 in Franeker to the 28 years old
9    Afke IJsbrands Steensma, born on 30- 08 -1857 in Legemeer, died on 29- 03- 1929 in Franeker at the age of 71, na langdurig droevig lijden. Buried in Franeker.

10    Jan Aebes de Jong, born rond 1852 in Grouw, died on 22 -04- 1936 in Bussum, buried on 25 -04- 1936 in Stavoren.
Married on 24 -03- 1878 in Stavoren to
11    Baukje Kornelis de Roos, born rond 1859 in Stavoren.

12    Richard Howell, born on 29- 11- 1856, died on 06- 11- 1946 at the age of 89, buried in East Bangor, Pennsylvania (USA).
Relation to
13    Margaret Roberts, born on 31- 03- 1862, died on 06- 06- 1922 at the age of 60, buried in East Bangor, Pennsylvania (USA).

14    Henry Sweet.
Relation to
15    Anna French.

IV

16    Lodewijk Jacobus Petraeus, kantoorbediende, born on 01 -10 -1826 in Franeker, died on 13- 02- 1881 in Franeker at the age of 54.
Married at the age of 30 on 23- 07- 1857 in Franeker to the 27 years old
17    Sjoukje Jans de Jager, born on 02- 06- 1830 in Franeker, died on 23- 12- 1920 in Franeker at the age of 90.

18    IJsbrand Romkes Steensma, born rond 1831 in Franeker.
Married on 06- 05 -1854 in Franekeradeel to
19    Rinsje Wolters Veenstra, born rond 1829 in Wolvega.

20    Aebe Jans de Jong, born rond 1822 in Drachten.
Married on 31 -01- 1850 in Idaarderadeel to
21    Froukje Jans Noorderhaven, born rond 1825 in Grouw.

22    Kornelis Jacobs de Roos, born rond 1819 in Workum.
Married on 04 -05 -1843 in Hemelumer Oldeferd to
23    Aag Tittes Woudstra, born rond 1822 in Scharl.

24    William Howell, born on 24- 08- 1827, died on 05 -01 -1905 at the age of 77, buried in Albany, New York (USA).
Relation to
25    Emeline Dewitt, born on 28 -11- 1831, died on 02 -05- 1885 at the age of 53, buried in Harmony, New Jersey (USA).

26    William Roberts.
Relation to
27    Martha Weidman.

V

32    Jacobus Albertus Johans Petraeus, bankhouder, born on 08- 01- 1796 in Leeuwarden, christened on 07- 02- 1796 in Leeuwarden, died on 14 -10- 1872 in Franeker at the age of 76.
Married at the age of 25 on 27 -05- 1821 in Harlingen to the 23 years old
33    Maaike Reins Miedema, born on 08- 04- 1798 in Harlingen, died on 08- 09- 1857 in Franeker at the age of 59.

34    Jan Pieters de Jager.
Relation to
35    Martha Ymes Faber.

36    Romke Regnerus Steensma.
Married on 13 -11- 1824 in Wonseradeel to
37    Aafke Tjallings Reitsma.

38    Wolter Gerrits Veenstra, born on 06 -01- 1799 in Noorder Drachten, christened on 27 -01- 1799 in Drachten.
Married at the age of 28 on 27 -05- 1827 in Weststellingwerf to
39    Roelofje Jans van Riesen, born rond 1807 in Wolvega.

40    Jan Ebes de Jong, schipper, born rond 1797 in Ureterp.
Married on 08- 02- 1821 in Opsterland to
41    Bontje Meines Wieland, born rond 1801 in Drachten.

42    Jan Aukes Noorderhaven.
Relation to
43    Janke Tjeerds Deelstra.

44    Jacob Kornelis de Roos.
Relation to
45    Jantje Rinkes Jansen.

46    Titte Lieuwes Woudstra.
Relation to
47    Jaay Heerings Stienstra.

48    Joseph Howell, born on 05 -02- 1794, died on 01- 01- 1889 at the age of 94, buried in Easton, Pennsylvania (USA).
Relation to
49    Sarah Wagener, born on 12 -10- 1800 in Easton, Pennsylvania (USA), died on 14- 10- 1873 at the age of 73, buried in Easton, Pennsylvania (USA).

50    Eseck Dewitt.
Relation to
51    Rebecca Fair.

VI

64    Johan Willem Petraeus, kantoorbediende, bankhouder, born on 18 -12- 1771 in Leeuwarden, christened on 10- 01- 1772 in Leeuwarden, died on 15 -12- 1856 in Harlingen at the age of 84.
Publication of the banns on 17 -10- 1794 in Leeuwarden, married at the age of 22 on 02- 11- 1794 in Leeuwarden to the 24 years old
65    Tieltje Lodewijks Hofman, born on 29 -11- 1769, christened on 13 -12- 1769 in Leeuwarden, died on 25- 01- 1814 in Harlingen at the age of 44.

66    Rein Simons Miedema.
Relation to
67    Margaretha Bakker.

76    Gerrit Wolters Veenstra, born rond 1767, died on 15 -05 -1832 in Weststellingwerf.
1811: Veenstra, Wolvega, Mairie Wolvega, fol. 23.
Married on 30 -03- 1794 in Suameer to the 29 years old
77    Yttje Alles, christened on 01- 04- 1764 in Suameer, died on 17- 10- 1826 in Weststellingwerf at the age of 62.

78    Jan Willems van Riesen.
Relation to
79    Rensje Geerlofs Westerkamp.

80    Ebe Jans de Jong, schipper, koemelker, born ca. 1769, christened on 29 -01- 1796 in Ureterp, died on 15- 11- 1828 in Ureterp.
Married on 24 -01- 1796 in Ureterp to
81    Trijntje Hessels Schippers, boerin, born ca. 1770 in Ureterp, died on 18- 12- 1848 in Ureterp.

82    Meine Fokes Wieland.
Relation to
83    Wytske Tjeerds Posthuma.

96    John Howell, born on 15 -02- 1765, died on 08 -05- 1848 at the age of 83, buried in Philipsburg, New Jersey (USA).
Relation to
97    Mary Geassarr, born on 08- 07- 1771, died on 10 -01- 1837 at the age of 65, buried in Phillipsburg, New Jersey (USA).

98    David Wagener.
Relation to
99    Rosannah Beidleman.

VII

128    Jacobus Albertus Petraeus, derde klerk (v.a. 19 -10- 1761 tot na 1770), born in Beers, christened on 15 -06- 1733 in Beers c.a. Died on 14- 04- 1817 in Leeuwarden at the age of 83, buried in Leeuwarden.
Publication of the banns on 02- 11- 1770 in Leeuwarden, married at the age of 37 on 22- 11- 1770 in Leeuwarden to
129    Rikstje Tjeerds Tuininga, born 00- 00- 1742, died on 27- 06- 1796 in Leeuwarden, buried on 05- 07- 1796 in Leeuwarden.

130    Lodewijk Hofman.
Relation to
131    Jeltje Rodenburg.

154    Alle Jans, arbeider, christened on 02 -08 -1722 in Garijp, died rond 1788 in Suameer.
Quot.: arbeider, wint de cost en niet meer, 2, 13 13; B1 385 (1767, huisman, 45 jaar, analfabeet); S23 361.
Publication of the banns (1) on 10 -12 -1746 in Oudega, married at the age of 24 on 24 -12 -1746 in Suameer to Tetje Gjolts, 34 years old, christened on 17- 02 -1712 in Oudega c.a. Died voor 1760 in Suameer.
Married (2) 00 -12 -1759 in Nijega to Fetje Baukes.
155    Fetje Baukes, born ca. 1736 in Nijega.

160    Jan Ebeles de Jong, schipper, born ca. 1740 in Ureterp, christened on 14 -01 -1774 in Ureterp, died on 29 -03 -1819 in Ureterp.
Married ca. 1765 in Ureterp to
161    Fokjen Eebes, born on 11 -10 -1743 in Ureterp, christened on 13 -10 -1743 in Ureterp, died on 14 -08 -1826 in Ureterp at the age of 82.

162    Hessel Johannes.
Relation to
163    Trijntje Sakes.

192    John Howell, born on 14- 06 -1727, died on 29- 06 -1779 at the age of 52, tijdens de Revolutie. Buried in Ewing, New Jersey (USA).
Relation to
193    Naomi Hart, born on 05- 09 -1736, died on 15- 02 -1803 at the age of 66, buried in Ewing, New Jersey (USA).

194    George Geassarr.
Relation to
195    Jane Whiteneck.

VIII

256    Dr. Jan Willem Petraeus (Johan), advocaat aan het Hof van Friesland (1718), secretaris Baarderadeel, born 00- 00 -1692 in Beers, christened on 04- 09 -1693 in Leeuwarden, died on 24- 02 -1733 in Beers.
Publication of the banns on 16 -09 -1718 in Leeuwarden, married on 25- 09 -1718 in Leeuwarden to the 21 years old
257    Christina van den Heuvel, christened on 27- 08 -1697 in Leeuwarden, died on 25 -06 -1760 at the age of 62.

308    Jan Alles, boer, christened on 24- 07 -1701 in Garijp, died na 1749 in Garijp.
Publication of the banns on 11 -06 -1721 in Bergum to
309    Antje Johannes, born ca. 1700 in Noorder Drachten.

320    Eebele Ayses, born in Siegerswoude, christened on 12 -12 -1697 in Wijnjeterp c.a. Died about 1753 in Wijnjeterp c.a.
Married ca. 1725 in Ureterp to
321    Uilkjen Jans, born ca. 1700 in Ureterp, died on 09 -04 -1761 in Ureterp.

322    Eebe Oenes, schuitevoerder (1749), born on 11 -11 -1710 in Ureterpervaart, christened on 14 -12 -1710 in Wijnjeterp c.a. Died on 26- 12 -1808 in Ureterp at the age of 98.
Married at the age of 26 on 10- 03 -1737 in Siegerswoude to
323    Trijntje Zweitses, born ca. 1720.

384    David Howell, born ca. 1705, died on 24- 10 -1775.
Relation to
385    Mary Baker, born ca. 1707, died on 15- 01 -1786.

386    Joseph Hart.
Relation to
387    N.N.

IX

512    Dr. Petrus Hendricus Petraeus, advocaat bij het Hof van Friesland, born ca. 1661, died on 19 -07 -1739, buried in Leeuwarden.
Publication of the banns on 29 -08 -1690 in Leeuwarden, married on 07 -09 -1690 in Leeuwarden to
513    Gratiana Florentia van Loo, born ca. 1658, died on 01- 06 -1754 in Leeuwarden, buried in Leeuwarden.

514    Johannes van den Heuvel, died 00- 00 -1718.
Relation to
515    Gesina Haagswolt, born ca. 1667, died ca. 1755.

640    Ayse Sygers, huisman, christened on 02 -09 -1667 in Boornbergum, died 00 -00 -1704 in Siegerswoude.
Hij was boer op stem 14 te Siegerswoude. Married 00 -02 -1691 in Wijnjeterp to
641    Baukje Bonnes, christened on 25- 02 -1672 in Kortezwaag, died na 1731 in Ureterp.
Married (1) 00 -02 -1691 in Wijnjeterp to Ayse Sygers, married (2) at the age of 32 on 02- 01- 1705 in Drachten to Willem Sints, veenbaas, born ca. 1655 in Noorder Drachten, christened on 10 -12 -1684 in Drachten, died 00 -00 -1720 in Ureterp.

642    Jan Sytses, born ca. 1660 in Garijp, died on 06 -01 -1731 in Ureterp.
Married ca. 1690 in Ureterp to
643    N.N. Born ca. 1663.

644    Oene Dieus, born voor 1685 in Frieschepalen, died after 1735.
Op 01 11 1736 wordt hij, wonende te Siegerswoude, samen met Jan Rinties te Ureterp, curator over Melle Gerbens (geboren ca. 1713), zoon van Gerben Melles en Roelofje Teijes, in leven e.l. te Ureterpervaart.
Married 00 -03 -1705 in Wijnjeterp c.a. Spouse is
645    Tjimkje Eebes, christened on 22 -02 -1682 in Oudega.

646    Sweitse Jelles, schuitenvoerder, born on 17 -01 -1700 in Ureterpervaart, died on 20 -10 -1770 at the age of 70.
Married about 1720 to
647    Fokje Johannes.

768    Daniel Howell, born about 1680 in Southampton, Long Island (USA), died on 25 -04 -1732, buried in Ewing, New Jersey (USA).
Relation to
769    Mary, born about 1684, died on 24 -09 -1760.

 

Enkele aanvullende gegevens uit het blad “11 & 30” d.d. juli 2012.

 

 

Hits: 14552
Web Analytics