Kwartierstaat van Attje Kuiken

Laatst bijgewerkt: donderdag 28 april 2022 Geschreven door Martinus Jongsma


Kwartierdrager

Drs. Attje Harma (Attje) KUIKEN, rijksambtenaar, lid Tweede Kamer (PvdA), geboren op 27-10-1977 te Groningen.
Attje Harma Kuiken (Groningen, 27 oktober 1977) is een Nederlands politica. Namens de Partij van de Arbeid is zij sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van 12 december 2016, toen Diederik Samsom als zodanig terugtrad, tot 23 maart 2017 was zij fractievoorzitter. Op 22 april 2022 keerde ze terug in die functie als opvolgster van Lilianne Ploumen.
Kuiken is geboren in de stad Groningen en verhuisde op haar tiende van Hoogezand-Sappemeer naar het Friese Ferwerd. Ze ging van 1990 tot 1996 naar het vwo op het Dockinga College in Dokkum. Kuiken studeerde van 1996 tot 1999 bestuurskunde en overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en van 2000 tot 2006 beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In Breda richtte Kuiken een afdeling op van de Jonge Socialisten. Ook deed ze mee met het VARA-debatprogramma Het Lagerhuis.
Van 2001 tot 2006 was Kuiken werkzaam op het directoraat-generaal Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Kuiken was daar vanaf 2001 junior beleidsmedewerker en van 2002 tot 2004 projectmedewerker Risicobeleid bij de directie Rampenbeheersing en Brand. Van 2004 tot 2006 was zij daar beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid en in 2006 hoofd Stafbureau bij de directie Strategie.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 stond Kuiken op plek 12 op de kandidatenlijst. Zij werd direct gekozen en verzamelde 2.797 voorkeurstemmen. Haar maidenspeech hield zij op 31 januari 2007 bij het debat over de begroting Binnenlandse Zaken voor 2007. In de PvdA-fractie kreeg Kuiken in eerste instantie de portefeuille veiligheid (onder meer rampenbestrijding), openbare orde, criminaliteitsbestrijding, strafrechttoepassing en internationale justitiƫle samenwerking, en in maart 2012 die van asiel en immigratie. Van 19 januari 2010 tot en met 10 mei 2010 was Kuiken met zwangerschapsverlof, waarbij zij werd vervangen door Saskia Laaper.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 stond Kuiken op plek 14 op de kandidatenlijst. Zij werd direct herkozen en kreeg 2.974 voorkeurstemmen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stond Kuiken op plek 24 op de kandidatenlijst. Zij werd opnieuw direct herkozen en behaalde 3.247 voorkeurstemmen. Op 5 november 2015 werd Kuiken vicevoorzitter van de PvdA-fractie. Zij volgde in die functie Martijn van Dam op die tot staatssecretaris van Economische Zaken benoemd was. Na het aftreden van Diederik Samsom was zij van 12 december 2016 tot tot 23 maart 2017 fractievoorzitter.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 stond Kuiken op plek 6 op de kandidatenlijst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 stond Kuiken op plek 4 op de kandidatenlijst. Na het vertrek van Lilianne Ploumen als fractievoorzitter van de PvdA meldde zij zich als kandidaat voor het fractievoorzitterschap met als tegenstander Henk Nijboer. Op 22 april 2022 werd zij verkozen als fractievoorzitter.
Kuiken is woonachtig in Breda en heeft een man en dochter. Haar grootste hobby is duiken.
Bron: Wikipedia (2022).


Parentatie I

2    N.N..
Relatie met
3    Hinke KUIKEN, geboren 00-09-1955 te Leeuwarden.

Parentatie II

6    Klaas KUIKEN, arbeider, werkman, landarbeider, geboren op 09-08-1912 te Jorwerd, overleden op 01-12-1990 te Ferwerd op 78-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1990 te Ferwerd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 17-05-1934 te Franekeradeel met Sjoukje TACOMA, 21 jaar oud, geboren op 15-04-1913 te Tzum, overleden op 08-02-1935 te Baijum op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1937 te Hennaarderadeel met Attje KOK, 27 jaar oud.
7    Attje KOK, dienstbode, geboren op 02-02-1910 te Idskenhuizen, overleden op 01-11-1985 te Ferwerd op 75-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 06-11-1985 te Ferwerd.

Parentatie III

12    Lammert Klazes KUIKEN, boerenknecht, werkman, arbeider, geboren op 25-09-1883 te Hijlaard.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1908 te Baarderadeel met de 24-jarige
13    Baukje Sybes HIEMSTRA, dienstmeid, geboren op 26-10-1883 te Winsum, overleden op 03-12-1918 te Mantgum op 35-jarige leeftijd.

14    Hendrik Jeltes KOK, koemelker, schipper, geboren op 11-11-1881 te Sint Nicolaasga, overleden op 26-01-1953 te Heerenveen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-06-1906 te Haskerland met de 27-jarige
15    Grietje Fritskes HEPKEMA, geboren op 24-11-1878 te Sint Nicolaasga, overleden op 27-08-1947 te Rottum op 68-jarige leeftijd.

Parentatie IV

24    Klaas Rimmerts KUIKEN, timmerknecht, geboren op 23-01-1852 te Poppingawier, overleden op 04-08-1892 te Hijlaard op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Baarderadeel met de 25-jarige
25    Hinke Lammerts POSTMA, dienstmeid, werkster, geboren op 07-06-1851 te Bergum, overleden op 11-02-1915 te Hijlaard op 63-jarige leeftijd.

26    Sybe Pieters HIEMSTRA, boerenknecht, arbeider, geboren op 13-11-1841 te Winsum, overleden op 28-03-1921 te Winsum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Hennaarderadeel met Ytje Sybes HIEMSTRA, dienstmeid, geboren rond 1840 te Wommels, overleden op 07-03-1881 te Winsum.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 27-05-1882 te Baarderadeel met Antje RODENHUIS, 34 jaar oud (zie 27 op blz. 2).
27    Antje RODENHUIS, dienstmeid, geboren op 04-03-1848 te Baard, overleden op 19-02-1896 te Winsum op 47-jarige leeftijd.

28    Jelte Martens KOK, arbeider, geboren op 07-07-1843 te Follega, overleden op 06-10-1906 te Sint Nicolaasga op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Doniawerstal met de 25-jarige
29    Froukje Eits de HAAN, dienstmeid, geboren op 16-08-1842 te Noorder Drachten, overleden op 01-02-1927 te Sint Nicolaasga op 84-jarige leeftijd.

30    Fritske Jacobs HEPKEMA, van boerenbedrijf, geboren op 17-08-1840 te Sint Nicolaasga, overleden op 03-10-1891 te Idskenhuizen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1867 te Doniawerstal met de 23-jarige
31    Wietske Pieters DIJKSTRA, geboren op 28-12-1843 te Dijken, overleden op 15-03-1928 te Idskenhuizen op 84-jarige leeftijd.

Hits: 1237
Web Analytics