Familiewapen

Laatst bijgewerkt: maandag 06 januari 2014 Geschreven door Martinus Jongsma

familiewapen2

Wapenbeschrijving:

In groen een verbrede gouden paal, beladen met een zwiktang, een leest en een schoenmakershamer, paalsgewijs geplaatst en alles van zwart.

Helmteken: Twee groene eikentakken met elk twee bladeren en een eikel aan de top.

Helmkleed: groen gevoerd van geel.

Toelichting:

De familie Jongsma komt oorspronkelijk uit Roden. De belangrijkste kleur uit het gemeentewapen van Roden is groen, hetgeen gebruikt is als basis voor dit familiewapen. In het Roder wapen staat een aantal groene bomen. Meestal zijn dat eiken, die de voornaamste boomsoort op de zandgrond is. De paal in het wapen is van goud, een kleur die veel gebruikt wordt om de zandgrond mee aan te duiden. Op de helm staat een eikentak als pars pro toto voor de bomen uit het Roder wapen.

De familie heeft diverse handwerken uitgeoefend, waaronder dat van schoenmaker wel het oudste is en dat van vader op zoon is doorgegeven. Attributen van dit beroep staan daarom centraal in dit wapen en wel in zwart. De gereedschapen werden in het gebruik vaak zwart en daarom is die kleur ook gekozen, temeer daar deze goed afsteekt bij de goudkleurige ondergrond. Van de gekozen gereedschappen is de zwiktang wel de onbekendste. Deze tang werd gebruikt om het leer van de schoen precies op zijn plaats te buigen en te trekken. De leest was de pasvorm waarmee een goedzittende schoen werd gemaakt.

Een ander beroep is dat van smid. Het plaatsen van de attributen van de smid, de belangrijkste zijn wel de voorhamer en de smeedtang, in het schild, zou de eenvoud van het wapen geweld aandoen. Het zou er te druk van worden. Daarom zijn deze gereedschappen niet verwerkt.

Het beroep van schoenmaker kwam voor in de oudere generaties, waardoor ook andere leden van dit geslacht, die van deze personen afstammen, het wapen kunnen gaan voeren. Het wapen mag gevoerd worden door het nageslacht van Eit Fokkes Jongsma, mr. schoenmaker, en Aukjen Jans, op 18 mei 1794 getrouwd te Augustinusga, die de naam Jongsma voeren.

Ontwerp: J.C. Terluin, Beetsterzwaag, lid Fryske Rie foar Heraldyk (ingesteld door de Fryske Akademy).

Inzender: Martinus Jongsma, Surhuisterveen.

Zie: Genealogysk Jierboek 2008.

Hits: 23681
Web Analytics