Stam Surhuizum

Last Updated: Thursday, 30 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Douwe TOBIAS

 
I.1    Douwe TOBIAS, landbouwer, geboren ca. 1735, zoon van Tobias GAUKES, boer, veenbaas, en Ytje DOUWES, overleden op 04-12-1806 te Surhuizum.
Gehuwd ca. 1765 met Corneliske Dirks TILLEMA, boerin, geboren te Surhuisterveen, dochter van Dirk HANZES, smid, en Swaantje MEINES, gedoopt op 20-03-1740 te Surhuisterveen, overleden op 07-03-1814 te Surhuizum op 73-jarige leeftijd, in huis nr. 101.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tobias DOUWES, geboren op 19-09-1771, gedoopt op 11-09-1774 te Surhuizum.
   2.  v  Ytje Douwes TILLEMA (Tilma), geboren rond 1772 te Surhuizum, overleden voor 1844.
Gehuwd op 26-08-1815 te Surhuizum met Renze Willems FABER, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 06-04-1789 te Drogeham, zoon van Willem Pieters FABER, grofsmid, en Ike HENDRIKS (IJtje/Yke Rinzes), gedoopt op 17-05-1789 te Drogeham.
{Hij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 02-11-1844 te Achtkarspelen met Geeske Siedses BOS (Bosch), arbeidster, geboren rond 1792 te Kuinre, dochter van Sieds Berends BOS, arbeider, en Aaltje Jans MULDER, overleden voor 1858.}
   3.  m  Meine Douwes de VRIES, landbouwer, geboren op 14-12-1773, gedoopt op 11-09-1774 te Surhuizum.
   4.  m  Meint Douwes TILLEMA, geboren op 09-09-1776, gedoopt op 29-03-1778 te Surhuizum, overleden op 08-02-1832 te Oostdongeradeel op 55-jarige leeftijd.
1811: Tillema.
Relatie met Grietje JELLES.
   5.  m  Kornelis Douwes JONGSMA (zie II.1).
   6.  v  Stijntje Douwes TILLEMA (Tilstra), arbeidster, geboren op 26-08-1782 te Surhuizum, gedoopt op 15-09-1782 te Surhuizum, overleden op 16-12-1854 te Achtkarspelen op 72-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1807 met N.N..
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 19-03-1814 te Surhuizum met Jan Johannes KAMSTRA, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 08-09-1786 te Surhuizum, zoon van Johannes Eerds KAMSTRA, landbouwer, arbeider, en Wikje Jans van der HEIDE, koemelkerse, gedoopt op 26-11-1786 te Surhuizum, overleden op 10-03-1847 te Achtkarspelen op 60-jarige leeftijd.


II.1    Kornelis Douwes JONGSMA, arbeider, geboren op 29-05-1778 te Surhuizum, zoon van Douwe TOBIAS (zie I.1) en Corneliske Dirks TILLEMA, boerin, gedoopt op 21-06-1778 te Surhuizum, overleden op 08-10-1827 te Surhuizum op 49-jarige leeftijd.
Hij heeft voldaan aan de verplichtingen van de Nationale Militie.
Gehuwd (1) rond 1800 te Surhuizum met Hinke Hendriks WESTRA, arbeidster, geboren op 27-09-1776 te Augustinusga, dochter van Hendrik Willems WESTRA, arbeider, en Lyske BERENDS, arbeidster, overleden op 05-05-1818 te Surhuizum op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 13-09-1818 te Achtkarspelen met Aaltje Willems WEENING, 29 jaar oud, naaister, arbeidster, geboren op 23-02-1789 te Gerkesklooster, dochter van Willem Thijssens WEENINK (Wening), wever, en Fokeltje Eerdes VEENSTRA (Van der Tuin), linnennaaister, gedoopt op 22-03-1789 te Gerkesklooster, overleden op 29-08-1873 te Surhuisterveen op 84-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-06-1808 te Surhuisterveen met Jelle Klazes van der MEER, arbeider, geboren rond 1784 te Oostermeer, zoon van Klaas JACOBS en Joukje HENDRIKS, overleden op 16-03-1817 te Surhuizum. Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11-02-1832 te Achtkarspelen met Jakob Pieters BEKKEMA, 45 jaar oud, boerenarbeider, geboren op 26-09-1786 te Surhuisterveen, zoon van Pieter Jacob Jacobs BEKKEMA (Bekker), scharenslijper, en Hiltje Harmens STAVAST, arbeidster, gedoopt op 05-11-1786 te Surhuisterveen, overleden op 02-10-1871 te Surhuisterveen op 85-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Douwe Kornelis JONGSMA (zie III.1).
   2.  m  Hendrik Kornelis JONGSMA (zie III.3).
   3.  m  Tobias Kornelis JONGSMA (zie III.5).
   4.  m  Lyske Kornelis JONGSMA, geboren op 08-10-1812 te Surhuizum, overleden op 25-04-1821 te Surhuizum op 8-jarige leeftijd.
   5.  m  Meine Kornelis JONGSMA, geboren op 22-06-1815 te Surhuizum, overleden op 26-11-1818 te Surhuizum op 3-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   6.  v  Fokeltje Kornelis JONGSMA, arbeidster, geboren op 08-08-1820 te Surhuizum, overleden op 03-11-1895 te Surhuisterveen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-02-1842 te Achtkarspelen met Hendrik Jakobs van der SLUIS, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 27-09-1817 te Surhuisterveen, zoon van Jacob Hendriks van der SLUIS, arbeider, brandersknecht, en Antje Pieters BEKKEMA, arbeidster, overleden op 04-11-1906 te Surhuisterveen op 89-jarige leeftijd.
   7.  m  Willem Kornelis JONGSMA (zie III.11).
   8.  m  Meine Kornelis JONGSMA, geboren op 19-08-1826 te Surhuizum, overleden op 18-09-1831 te Surhuizum op 5-jarige leeftijd.


III.1    Douwe Kornelis JONGSMA, boerenknecht, arbeider, geboren op 06-03-1803 te Surhuisterveen, zoon van Kornelis Douwes JONGSMA (zie II.1) en Hinke Hendriks WESTRA, arbeidster, overleden op 27-03-1830 te Augustinusga op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-12-1828 te Achtkarspelen met Janke Fokkes OOSTERHOF, arbeidster, geboren rond 1801 te Rodeschuur onder Augustinusga, dochter van Fokke Roels OOSTERHOF, dagloner, en Aaltje LOUWES, gedoopt op 04-03-1804 te Surhuizum.
{Zij is later gehuwd op 02-11-1844 te Achtkarspelen met Hette Kornelis de VRIES, 54 jaar oud, geboren op 29-11-1789 te Augustinusga, zoon van Kornelis Hettes de VRIES en Janke HARMENS. Soldaat in het leger van Napoleon (nr. 5118).}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hinke Douwes JONGSMA, geboren op 08-10-1828 te Augustinusga, overleden op 30-08-1839 te Achtkarspelen op 10-jarige leeftijd.


III.3    Hendrik Kornelis JONGSMA, boerenknecht, arbeider, geboren op 29-06-1806 te Surhuisterveen, zoon van Kornelis Douwes JONGSMA (zie II.1) en Hinke Hendriks WESTRA, arbeidster, overleden op 20-05-1833 te Drogeham op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1831 te Achtkarspelen met Riemkje Lippes KASJE, 30 jaar oud, boerendienstmeid, arbeidster, geboren op 01-04-1800 te Drogeham, dochter van Lippe Jans KASJE (Liepe), arbeider, en Antje Meints BINNEMA, gedoopt op 04-05-1800 te Drogeham.
Uit dit huwelijk zijn, voor zover bekend, geen kinderen geboren. {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 11-09-1837 te Achtkarspelen met Hans Jans LINTING, geboren rond 1806 te Kortezwaag, zoon van Jan Jelles LINTING en Trijntje HANZES.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kornelis Hendriks JONGSMA (zie IV.2).


III.5    Tobias Kornelis JONGSMA, arbeider, geboren op 20-10-1809 te Augustinusga, zoon van Kornelis Douwes JONGSMA (zie II.1) en Hinke Hendriks WESTRA, arbeidster, overleden op 13-06-1877 te Achtkarspelen op 67-jarige leeftijd.
Hij huurde bij acte d.d. 05-12-1838, opgemaakt door notaris Meindert de Vries te Augustinusga, een huis en erf, groot twee roeden dertig staande en gelegen te Augustinusga, kadaster Sectie C nummer 195 gemeente Drogeham, voor de tijd van een jaar, ingaande 12-05-1838, voor de somma van 23 gulden. Eigenaar: Roelof Johannes Noteboom, timmerman te Driesum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-04-1832 te Achtkarspelen met Frietzen Melles SCHEEPSTRA, 18 jaar oud, geboren op 11-08-1813 te Franeker, dochter van Melle Eelzes SCHEEPSTRA en Trientje Annes JAGER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hinke Tobias JONGSMA, geboren op 31-01-1833 te Drogeham, overleden op 05-01-1895 te Achtkarspelen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-01-1864 te Achtkarspelen met Ate Roels ZANDSTRA, 31 jaar oud, geboren op 30-08-1832 te Drogeham, zoon van Roel Jochums ZANDSTRA, arbeider, wagenaar, herbergier, vallaatsman, en Gertje Ates van der VEER.
   2.  v  Trientje Tobias JONGSMA, geboren op 13-03-1835 te Drogeham, overleden op 20-05-1841 om 16.00 uur te Kooten op 6-jarige leeftijd.
   3.  v  Antje Tobias JONGSMA, geboren op 23-09-1837 te Augustinusga, overleden op 26-11-1891 om 05.30 uur te Kooten op 54-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  m  Douwe Tobias JONGSMA, geboren op 01-11-1840 te Achtkarspelen, overleden op 03-06-1863 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd.
   5.  m  Anne Tobias JONGSMA, geboren op 23-03-1843 te Drogeham, overleden op 06-04-1843 te Achtkarspelen, 14 dagen oud.
   6.  v  Trientje Tobias JONGSMA, geboren op 17-08-1845 te Drogeham, overleden op 13-05-1851 om 03.00 uur te Drogeham op 5-jarige leeftijd.
   7.  m  Kornelis Tobias JONGSMA, geboren op 07-08-1849 te Drogeham, overleden op 29-08-1849 te Achtkarspelen, 22 dagen oud.


III.11    Willem Kornelis JONGSMA, arbeider, geboren op 13-12-1823 te Surhuizum, zoon van Kornelis Douwes JONGSMA (zie II.1) en Aaltje Willems WEENING, naaister, arbeidster, overleden op 17-09-1878 om 15.00 uur te Surhuisterveen op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1847 te Achtkarspelen met Hendrikje van der TUIN, 24 jaar oud, arbeidster, geboren op 06-12-1822 te Surhuisterveen, dochter van N.N. en Aaltje Joostes van der TUIN, arbeidster, overleden op 16-08-1892 te Achtkarspelen op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kornelis Willems JONGSMA (zie IV.12).
   2.  m  Joost Willems JONGSMA (zie IV.15).
   3.  m  Hendrik Willems JONGSMA (zie IV.17).
   4.  v  Aaltje Willems JONGSMA, geboren op 25-09-1848 te Surhuisterveen, overleden op 24-04-1920 om 12.00 uur te Surhuisterveen op 71-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1920 te Surhuisterveensterheide. R10-N05.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-03-1871 te Achtkarspelen met Rinze Wytzes LANDHEER, 23 jaar oud, arbeider, koude smid, klokkenmaker, geboren op 04-09-1847 om 10.00 uur te Surhuisterveen, zoon van Wytze Ebes LANDHEER, timmerman, en Lutske Rinzes VEENSTRA, arbeidster. Aangever: Geertje Rinzes Veenstra, 30 jaar, naaister, wonende te Surhuisterveen. Erkend en gewettigd bij het huwelijk op 09-09-1854. Overleden op 29-05-1922 om 21.00 uur te Boelenslaan op 74-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1922 te Boelenslaan. R11-N06.
Hij werd in 1886/87 gekozen tot penningmeester van de Bond van Algemeen Kies- en Stemrecht te Surhuisterveensterheide, waarvan Jelle Dam voorzitter was.
   5.  v  Lvl. Kind, geboren op 03-09-1850 te Surhuisterveen, overleden op 03-09-1850 te Surhuisterveen, 0 dagen oud.
   6.  m  Meine Willems JONGSMA (zie IV.22).
   7.  v  Fokeltje Willems JONGSMA, arbeidster, geboren op 20-02-1856 te Surhuisterveen, overleden op 12-12-1924 te Harkema-Opeinde op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-04-1886 te Achtkarspelen. De moeder van de bruidegom ondertekende de akte niet. Zij kon niet schrijven. Echtgenoot is Eerde RINSMA, 26 jaar oud, arbeider, lantaarnopsteker, geboren op 05-12-1859 om 00.00 uur te Harkema-Opeinde, zoon van Klaas Eerdes van der TUIN, arbeider, en Geeske Klazes RINSMA, arbeidster, ten huize en in tegenwoordigheid van Klaas Eerdes van der Tuin, 25 jaar, arbeider, wonende te Harkema-Opeinde. Overleden op 21-10-1921 te Harkema-Opeinde op 61-jarige leeftijd.
   8.  v  Neeltje Willems JONGSMA, geboren op 07-11-1859 te Surhuisterveen, overleden op 31-10-1939 te Anna Paulowna op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1885 te Achtkarspelen met Jelle Johannes ZUIDERSMA, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 20-03-1859 te Surhuizum, zoon van Johannes Jelles ZUIDERSMA, arbeider, en Fokeltje Freerks WEENING (Vogeltje), arbeidster, overleden 00-00-1922 te Harkema-Opeinde.
   9.  v  Aukje Willems JONGSMA, geboren op 23-06-1864 te Surhuisterveen, overleden op 29-09-1865 te Surhuisterveen op 1-jarige leeftijd.
   10.  v  Lvl. Kind, geboren op 23-01-1866 te Surhuisterveen, overleden op 23-01-1866 te Surhuisterveen, 0 dagen oud.


IV.2    Kornelis Hendriks JONGSMA, dagloner, geboren op 12-04-1833 te Drogeham, zoon van Hendrik Kornelis JONGSMA (zie III.3) en Riemkje Lippes KASJE, boerendienstmeid, arbeidster, overleden op 09-06-1901 te Appingedam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 19-09-1871 te Appingedam met Antje Hindriks JEPMA, 28 jaar oud, geboren op 23-07-1843 te Appingedam, dochter van Hindrik Jans JEPMA, dagloner, en Geessien van der SLOOT, overleden op 12-01-1919 te Appingedam op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geessien Kornelis JONGSMA, geboren op 22-10-1871 te Appingedam, overleden op 02-05-1879 te Appingedam op 7-jarige leeftijd.
   2.  m  Hendrik Kornelis JONGSMA (Hansje Klebes) (zie V.2).


IV.12    Kornelis Willems JONGSMA, arbeider, veldarbeider, geboren op 15-06-1844 te Surhuisterveen, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (zie III.11) en Hendrikje van der TUIN, arbeidster, overleden op 29-04-1910 te Surhuisterveen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 15-10-1870 te Achtkarspelen. De ouders van de bruidegom konden niet schrijven. Echtgenote is Albertje Annes MULDER, 19 jaar oud, geboren op 25-07-1851 te Oostermeer, dochter van Anne Jans MULDER, winkelier, varkenshouder, koopman, schipper, en Antje Barelds BIJMA, dienstmeid, winkelierster, overleden op 03-08-1877 te Surhuisterveen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 30-03-1878 te Achtkarspelen met Bintje Hendriks BIJMA, 33 jaar oud, arbeidster, geboren op 13-04-1844 te Surhuisterveen, dochter van Hendrik Sierks BIJMA, arbeider, en Wytske Wybes KLOOSTERMAN, arbeidster, overleden op 26-03-1881 te Surhuisterveen op 36-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Hendrikje Kornelis JONGSMA, geboren op 19-10-1871 om 10.00 uur te Surhuisterveen, overleden op 25-01-1931 te Boelenslaan op 59-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-03-1894 te Achtkarspelen met Luitzen Mientes van der MOLEN, 38 jaar oud, arbeider, timmerman, geboren op 24-01-1856 te Surhuisterveen, zoon van Miente Luitzens van der MOLEN, caféhouder, schoenmaker, en Sjoukjen Haijes GRAANSMA, tapperse, arbeidster, overleden op 08-03-1929 te Boelenslaan op 73-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1881 te Achtkarspelen met Antje Jans MUD, 28 jaar oud, geboren op 09-04-1853 te Drachten, dochter van Jan Ottes MUD, arbeider, en Antje Andries van der WIJK, dienstmeid, overleden op 07-08-1892 te Surhuisterveen op 39-jarige leeftijd.}
   2.  v  Antje Kornelis JONGSMA, geboren op 28-01-1874 te Surhuisterveen, overleden op 30-06-1946 te Assen op 72-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-05-1896 te Smallingerland met Jan Luitzens GRUPSTRA, 26 jaar oud, veehouder, geboren op 24-11-1869 te Drachten, zoon van Luitzen Bruins GRUPSTRA en Mettje Jans MULDER, overleden op 20-04-1946 te Opende op 76-jarige leeftijd, begraven te Opende.
   3.  m  Willem Kornelis JONGSMA (Lytse Willem) (zie V.8).

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Wytske Kornelis JONGSMA, geboren op 06-08-1878 te Surhuisterveen, overleden op 01-06-1965 op 86-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-08-1901 te Smallingerland met Hendrik Nuttes POLSTRA, 23 jaar oud, muzikant, landarbeider, geboren op 24-08-1877 te Kortehemmen, zoon van Nutte Berends POLSTRA en Froukjen Pieters de HAAN, overleden op 16-01-1959 op 81-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Als je Hendrik vroeg wat voor weer het werd was het antwoord steevast: "Stoarm en onwaar".
   5.  v  Bintje Kornelis JONGSMA, geboren op 25-03-1881 te Surhuisterveen, overleden op 17-01-1882 te Surhuisterveen, 298 dagen oud.


IV.15    Joost Willems JONGSMA, arbeider, geboren op 16-09-1845 te Surhuisterveen, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (zie III.11) en Hendrikje van der TUIN, arbeidster, overleden op 19-11-1905 om 19.30 uur te Surhuisterveen op 60-jarige leeftijd.
Hij kon niet schrijven.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-10-1877 te Achtkarspelen met Gepke Rinzes TJOELKER, 27 jaar oud, arbeidster, geboren op 14-02-1850 te Surhuizum, dochter van Rinze Jilles TJOELKER, schippersknecht, arbeider, en Frouktje Koenes ONGERSMA, dienstmeid, arbeidster, overleden op 29-01-1927 te Augustinusga op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Froukje Joostes JONGSMA (zie V.14).
   2.  v  Hendrikje Joostes JONGSMA, huishoudster, geboren op 04-06-1880 te Surhuisterveen, overleden op 06-07-1960 te Appelscha op 80-jarige leeftijd, begraven te Surhuisterveen.
Ongehuwd.
   3.  v  Rinskje Joostes JONGSMA, daglonerse, geboren op 20-04-1883 te Surhuisterveen, overleden op 15-03-1956 om 16.00 uur te Boelenslaan op 72-jarige leeftijd.
Rechtbank Leeuwarden:
J.J. de M, 13 jaren en Rinskje J., 12 jaren, beiden wonende te Surhuisterveensterheide, hebben bij verstek terecht gestaan ter zake dat zij den 6 November l.l. op een stuk land met hakhout van den landbouwer B. van der Meulen onder Rottevalle eene hoeveelheid takken en jonge boomen hebben weggenomen. De subst. off. van justitie hoopt dat de Rechtbank in aanmerking zal nemen dat deze soort strooperij in die streek op groote schaal uitgeoefend wordt. De eene beklaagde zegt, dat ze slagen krijgen als ze het niet doen; zoo worden de kinderen door de ouders geëxploiteerd. Spreker requireert dat de beklaagden wegens strooperij door twee vereenigde personen worden veroordeeld ieder tot 14 dagen gevangenisstraf.
Bron: Leeuwarden Courant d.d. 03-12-1895.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 16 Rinskje Jongsma, 58 jaar, zonder beroep te Boelenslaan, veroordeeld wegens belediging tot f. 3,-- boete of 3 dagen hechtenis, zitting en uitspraak 07-01-1942.
Samenwonend (1) rond 1903 met N.N..
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 17-11-1906 te Achtkarspelen. De moeder van de bruid ondertekende de huwelijksakte niet omdat zij niet kon schrijven. Echtgenoot is Gerrit (Kei) de VRIES, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 11-02-1878 te Surhuisterveen, zoon van N.N. en Aaltje Gerrits de VRIES. Te Surhuisterveensterheide is een jongen geboren die zeven toonen aan elken voet en vijf vingers en een duim aan elke hand heeft.
Bron: Opregte Steenwijker Courant d.d. 25-02-1878. Overleden op 05-03-1936 te Achtkarspelen op 58-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.
   4.  m  Willem Joostes JONGSMA (zie V.20).
   5.  v  Aukje Joostes JONGSMA, geboren op 06-04-1889 te Surhuisterveen, overleden op 17-01-1961 te Drachten op 71-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-07-1916 te Achtkarspelen met Jacob Jans PULTRUM, 29 jaar oud, arbeider, koopman, geboren op 22-09-1886 te Drachten, zoon van Jan Durks PULTRUM, arbeider, en Hielkje Jacobs BOIVIN, arbeidster, overleden 00-07-1975 te Houtigehage.
Rechtbank Leeuwarden:
Op den 20 October heeft A. Alma, arbeider te Harkema-Opeinde, een zwarten krulharigen hond van Cor. van der Veen aldaar gekocht. Hij was van plan het dier voor de mollejacht te gebruiken; maar de hond was nauwelijks een uur bij hem aan huis geweest of hij verdween spoorloos. Het leek vreemd. Des woensdags daarna ontmoette de eigenaar Sietze Jager, die hem meedeelde: "De hond is met mij naar de woning van Jacob P. geloopen". Deze Jacob is 24 jaar, arbeider en woont te Surhuisterveensterheide. Dan daarheen was het kort besluit. Beiden kwamen aan Jacobs woning doch troffen noch dezen, noch diens broeder Jan aan. De moeder van het broederpaar was evenwel thuis en antwoordde op Alma's vragen - Sietze was op een afstand blijven staan - "Ja, die hond is hier wel geweest, maar ook al weer weggegaan". Toen Alma aan Sietze vertelde wat de vrouw hem meegedeeld had, zei deze: "Ik geloof er niets van; het zullen wel leugens zijn". In die overtuiging kwamen Alma en Jager later opnieuw aan Jacobs woning naar den hond informeeren. De moeder stond Alma weer te woord. Zij erkende toen dat de hond in het bezit van haar zoons was, maar zich met dezen op de mollejacht bevond. Bijna op hetzelfde oogenblik kwam Jan met den viervoeter thuis en zei: "Daar is Hector". Men wilde echter den hond niet afgeven en ongetroost over het verlies keerde Alma weer huiswaarts.
Nog later heeft Sietze de P.'s andermaal bezocht - met even weinig succes. De hond bleef waar hij was. Toen heeft Alma de hulp van veldwachter Bouwer ingeroepen. Deze is met den eigenaar van den hond en Jager naar Jacobs woning gegaan, maar de komst van den veldwachter maakte zelfs geen indruk op den verdachte. Jacob wilde den hond alleen afgeven tegen betaling van een gulden kostgeld. Men was daartoe ongenegen en tegen Jacob is toen proces-verbaal opgemaakt. Hij staat nu terecht, onder beschuldiging den hond te hebben gestolen, maar ontkent dat, bewerende het dier van Sietze Jager voor een anderen hond te hebben ingeruild, waarbij hij 7 gulden heeft toegegeven. Dat nu bestrijdt Sietze ten sterkste. Wel heeft hij van Jacob voor f. 7,-- een hond gekocht, maar hem Alma's mollevanger niet in ruil gegeven. De subst.-off. hecht dan ook geen waarde aan Jacobs praatjes, acht het dezen ten laste gelegde een ernstig feit en eischt zijn veroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf. Vonnis: wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 05-01-1911.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 104, rol nr. 434, zitting 15-06-1927, uitspraak 29-06-1927.
Een der koeien van den veehouder Veenstra te Houtigehage was gestorven. Deze koe is toen weggehaald door J.P., 40 jaar, koopman te Houtigehage, zonder dat hierbij aan de vereischten van de vleeschkeuringswet was voldaan. De kantonrechter te Beetsterzwaag veroordeelde P. tot f. 60,-- boete of 30 dagen hechtenis. Verdachte zou vleesch verkocht hebben voor f. 0,45 per pond, wat hij evenwel ontkent. Het spijt den subs.-officier dat de ambtenaar niet in beroep is gekomen. Thans moet hij volstaan met bevestiging te vragen, hoewel hier een hoogere straf op haar plaats zou zijn. Vonnis: bevestiging vonnis kantonrechter.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 16-06-1927.
Bûkelje om troch de tiid to kommen (út it libben fan Jabik Pultrum).
Ik bin Jabik Pultrum fan Houtigehage en ik bin fiifentachtich jier en ik ha hiel hwat meimakke. Wy hiene in greate húshalding, wy wiene mei ús sawnen fan susters en bruorren en dan ús heit en mem. Dat wiene njoggen minsken en ús heit moast it allinnich fortsjinje.
Der waerd ek omtrint neat fortsjinne. Adam fan Feanwâlden dêr kochten wy breaën fan, trettjin sinten in brea. En dan frege ús mem" "Ha jo ek hwat âlde boltsjes foar my?" Dan sei er: "Hjir ha jo se, fiifentritich". En dan joech ús mem in kwartsje. Wy hiene in greate kolomkachel oer de flier, en dêr de tange op en dan de boltsjes dêr allegear op. Jonge, jonge, hwat in feest.
Hwant ik beloof it jo, dat ik as jonge in earmoed lit ha. Ik ha wol hûnderttûzen kear myn miel dien mei maisbrij, moarns en middeis en jouns. Doe koste it mais fjouwer sinten it poun, de fiif poun twa dûbeltsjes. Dan libbet de arbeidersklasse - ja ik bin hiel bot foar de arbeiders, hear - mar dan libje se nou allegear yn weelde. Yn weelde!
Ik bin nou fiifentachtich jier, mar as se tsjin my seine: "Nou, Jaep Pultrom, nou bist wer tweintich, of fyftjin, en nou kinst it noch ris oerdwaen - it libben is swiet, en elk wol hjir noch graech hwat bliuwe, mar dan gong ik der net wer tsjinoan. Sa'n honger en krapte. En nou hie ik it noch lang it minste net, hwant ik wie wol los fortroud - ik hoegde gjin bân om 'e fuotten. Mar der wie doe gjin kindertoeslag en al sa mear. Nou sizze se: "Wy geane yn 'e WW" of: "Wy geane yn 'e syktewet". Mar ik hoegde net by de gemeente oan to kommen, nearne om. Ik moast altyd mar skarrelje.
Nou, en dan hiene jo myn âlde beppe. Och, hwat tink ik noch in bulte oan ús beppe. Dan kaem ik as jonge by ús beppe. Och in âld minske. Se siet doe yn 'e leeftiid, moatt' jo mar rekkenje, dy't ik nou ha. En ûs mem-en-dy hiene in greate húshalding, dy koene har ek net ha. Se wenne dêr by de wyk, allinne yn in âld hutsje. En dan moast se saterdeimoarnen nei Drachten, en dan winterdei ha 'k har faek de hoasbannen losmakke. Dy wiene dan biferzen. Dan sei se: "Leave, ik moat nei Drachten". Dêr gong se nei 't earmhûs om in "fiifje" - dat wie dan in kwartsje. In fiifje krige se en in fjirdepart brea. Och myn goede man - as ik dy tiden noch neitink...
Bron: Och myn leave jonge door Ype Poortinga, BV Friese Pers, Leeuwarden, 1976.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 11-10-1976 (Jabik Pultrum wilde het leven niet overdoen). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1913 te Smallingerland met Sjoukje Alberts de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 11-05-1893 te Surhuisterveen, dochter van Albert Gerrits de VRIES en Sjoukje Rapkes TUINSTRA, overleden op 28-04-1913 te Drachten op 19-jarige leeftijd.}
   6.  v  Jiskje Joostes JONGSMA, geboren op 13-08-1892 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-03-1917 te Achtkarspelen met Gerrit Gerrits WEENING, 19 jaar oud, arbeider, geboren op 08-12-1897 te Harkema-Opeinde, zoon van Gerrit Jans WEENING, arbeider, en Tietje Durks PULTRUM, dienstmeid, arbeidster.


IV.17    Hendrik Willems JONGSMA, arbeider, geboren op 25-09-1848 te Surhuisterveen, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (zie III.11) en Hendrikje van der TUIN, arbeidster, overleden op 06-04-1908 om 09.30 uur te Surhuisterveen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 01-05-1875 te Achtkarspelen met Sjoukje Geerts van der WIJK, 28 jaar oud, geboren op 25-11-1846 om 18.00 uur te Surhuisterveen, dochter van Geert Andries van der WIJK, boerenknecht, arbeider, akkerbouwer, en Baukje Koenes ONGERSMA, dienstmeid, arbeidster, akkerbouwster, overleden voor 1897.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 05-06-1897 te Achtkarspelen met Elske Jacobs MULLER, 30 jaar oud, geboren op 27-05-1867 te Surhuisterveen, dochter van Jacob Dirks MULLER en Janke LOONSTRA (Janke Berends Jonkman), arbeidster.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Willem Hendriks JONGSMA (zie V.26).
   2.  v  Janke JONGSMA, geboren op 04-04-1901 te Surhuisterveen, overleden op 03-02-1989 te Drachten op 87-jarige leeftijd, begraven op 07-02-1989 te Opende.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 03-03-1922 te Grootegast met Luitzen Jans GRUPSTRA, 24 jaar oud, arbeider, koopman, geboren op 19-06-1897 te Rottevalle onder Opeinde, zoon van Jan Luitzens GRUPSTRA, veehouder, en Antje Kornelis JONGSMA, overleden op 01-02-1960 te Opende op 62-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 40, Luitzen Grupstra, 39 jaar, koopman te Augustinusga, verdacht van verduistering; zitting 19-01-1937, uitgesteld tot 13-03-1937: vonnis: vrijspraak.
Samenwonend (2) met Hinderiks SPEELMAN.
   3.  m  Kornelis JONGSMA, boerenknecht, arbeider, geboren op 28-01-1903 te Surhuisterveen.


IV.22    Meine Willems JONGSMA, arbeider, geboren op 19-03-1853 te Surhuisterveen, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (zie III.11) en Hendrikje van der TUIN, arbeidster, overleden op 08-11-1904 om 02.30 uur te Drachten op 51-jarige leeftijd.
Militieraad d.d. 13-03-1873: vrijgesteld wegens gemis aan lengte (1.492 m).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1879 te Achtkarspelen met Antje Fokkes van der HEIDE, 21 jaar oud, dagloonster, geboren op 03-03-1858 te Drachten, dochter van Fokke Ages van der HEIDE, arbeider, en Antje Annes BERGSMA, arbeidster, overleden op 16-10-1929 te Drachten op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Meines JONGSMA, geboren op 03-08-1879 te Surhuisterveen, overleden op 17-06-1934 om 17.00 uur te Surhuisterveen op 54-jarige leeftijd, na een zeer geduldig gedragen lijden, doch zeer onverwachts. Begraven op 20-06-1934 te Boelenslaan.
Rechtbank Leeuwarden:
Iemkje L. v.d. L., 14 jaren; Antje M. J., 14 jaren; Iemkje H. de M., 15 jaren; J. H. de M., 12 jaren, allen wonende te Houtigehage, zijn - ter zake dat zij den 5 Januari l.l. te Surhuisterveen uit een bosch van A. de Vries e.a. een aantal groene dennetakken hebben weggenomen - schuldig verklaard aan strooperij door vier vereenigde personen en veroordeeld ieder tot 3 dagen gevangenisstraf.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 18-02-1895.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-08-1899 te Smallingerland met Bareld Jilles PULTRUM, 20 jaar oud, koopman, veehandelaar, geboren op 29-05-1879 te Drachten, zoon van Jille Durks PULTRUM, arbeider, koopman, en Aukje Baukes DOOTJES, arbeidster, overleden op 23-01-1940 om 07.00 uur te Surhuisterveen op 60-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1940 te Boelenslaan.
Rechtbank Leeuwarden:
B.P., 17 jaren, te Houtigehage, en A. de B., 18 jaren, te Surhuisterveensterheide, hebben in den nacht van 23 op 24 Augustus l.l. onder Surhuisterveen zich ten nadeele van J. Wijga een hoeveelheid appelen toegeëigend en zijn daarvoor schuldig verklaard aan strooperij door twee vereenigde personen en veroordeeld: de eerste tot 7 dagen, de tweede tot 14 dagen gevangenisstraf.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 01-10-1896.
Rechtbank Heerenveen:
Toegang 18-01, inv. nr. 118, rolnr. 141 d.d. 19-05-1904: wegens bedreiging met brandstichting 6 maanden gevangenisstraf.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 106, rol nr. 605, zitting 14-10-1931, uitspraak 28-10-1931.
Terecht stond B.P., 52 jaar, koopman te Surhuisterveen. Terwijl veldwachters zijn zoon Jille wegens beleediging en overtreding der wapenwet naar zijn erf had overgebracht, kwam P. sr. het erf oploopen en schreeuwde: "Mijn zoon, mijn zoon". Veldwachter De Groote gelastte hem het erf te verlaten, waaraan P. niet voldeed. Toen veldwachter Schepel hetzefde van hem vorderde hief verdachte zijn stok op, brulde als een leeuw en zou den chef-veldwachter te lijf, die hem met zijn sabel afweerde. Thans staat P. sr. wegens erfvredebreuk terecht. Verdachte geeft een heel andere lezing van het geval. Hij kwam bij Schepel op het erf om zijn verhuisbiljet te halen. Toen zag hij dat men zijn zoon in verzekerde bewaring had gesteld. Hij vroeg: "Wat is er met mijn zoon". Schepel zei: "Ga van mijn erf af". En toen P. hieraan voldeed liep Schepel hem achterna en sloeg hem met zijn sabel. Er worden 10 getuigen gehoord. P. Stulp heeft P. horen schreeuwen: "Ik wil mijn zoon mee hebben". Schepel gelastte hem tot tweemaal toe het erf te verlaten, waaraan P. echter eerst voldeed nadat Schepel zijn sabel had getrokken. Veldwachter Bekkema en veldwachter Bouwer werden vervolgens gehoord. Hun verklaringen, evenals die van veldwachter De Groote, stemmen in groote trekken overeen met die van Schepel. M. de Haan ontmoette P. sr. op de jaarmarkt. Deze verzocht hem even te wachten, aangezien hij naar Schepel moest om zijn verhuisbiljet. Hansma zegt dat P. op het erf van Schepel slechts heeft gevraagd: "Wat wil je met mijn zoon?" Schepel riep: "Van mijn erf af". P. voldeed aan dit verzoek, doch Schepel kwam hem achterna en sloeg hem met den sabel op het schouder. H. van Kammen verklaart hetzelfde als Hansma. Ook de verklaring van de vrouw van Van Kammen sluit zich hierbij aan.
De subst.-officier is overtuigd dat verdachte gedaan heeft wat hem ten laste is gelegd. Zulks op grond van de verklaringen van drie veldwachters en van getuige Stulp. Het lijkt onaannemelijk dat verdachte op het erf zich zoo kalm heeft gedragen als hij zelf en de getuigen ? décharge zeggen. Eisch f. 50,-- boete of 25 dagen hechtenis. De verdediger, mr. Beekhuis, zegt dat hier een element van huisvredebreuk ontbreekt, n.l. de omstandigheid dat verdachte wederrechtelijk op het erf vertoefde. P. jr. werd verdacht van overtreding der wapenwet. Maar er is geen enkele reden geweest om J.P. aan te houden. Men was dus niet gerechtigd hem bij de polsen naar het erf van Schepel te sleuren. Als zijn vader hem toen trachtte te verlossen, is dit noodweer. B.P. was volkomen bevoegd op het erf van Schepel te komen. In de verklaring van Schepel zit zooveel tegenstrijdigheid, dat pleiter moet aannemen dat het niet waar is wat Schepel zegt. Zoo geeft Schepel o.m. toe dat hij P. geslagen heeft, niet achter op het erf, maar vlak bij het hekje. P. heeft zich dus omgedraaid en trachtte aan het bevel van den chef-veldwachter te voldoen. Ook hier is het weer een prestige-kwestie, ook hier komt weer de vijandschap van Schepel tegen P. om den hoek kijken. De processen-verbaal zijn dan ook hoogst partijdig. Conclusie: vrijspraak, althans ontslag van rechtsvervolging.
Vonnis: f. 25,-- boete of 25 dagen hechtenis; vonnis in hoger beroep bevestigd.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 15-10-1931.
Huishoudster per 29-04-1936 tot 31-12-1936:
Sietske Buist, geb. 07-08-1888 Leek, wed. van Jannes Westerhof, eerder van Tjeerd Alberts.
   2.  v  Lvl. kind, geboren op 07-08-1881 te Surhuisterveen, overleden op 07-08-1881 te Surhuisterveen, 0 dagen oud.
   3.  v  Hendrikje Meines JONGSMA, geboren op 26-08-1882 te Drachten, overleden op 31-10-1958 te Houtigehage op 76-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1958 te Boelenslaan.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-06-1908 te Smallingerland met Sake Martens van HOUTEN, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 21-09-1884 te Oostermeer, zoon van Marten Rinzes van HOUTEN, arbeider, en Wipke Sikkes van DEKKEN, dienstmeid, begraven op 03-01-1976 te Boelenslaan op 91-jarige leeftijd.
   4.  m  Fokke Meines JONGSMA, landarbeider, geboren op 27-03-1885 te Drachten, overleden op 24-06-1973 te Drachten op 88-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1973 te Boelenslaan.
Ongehuwd.
   5.  m  Willem Meines JONGSMA (zie V.37).
   6.  v  Klara Meines JONGSMA, geboren op 10-01-1892 te Drachten, overleden op 18-07-1970 op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-07-1970 te Boelenslaan.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-05-1912 te Smallingerland met Siebe Jans VEENSTRA, 21 jaar oud, arbeider (1910), timmerman, mollenvanger, landarbeider (1937), geboren op 11-03-1891 om 03.00 uur te Surhuisterveen, zoon van Jan Jans VEENSTRA, arbeider (1885), schrobbermaker (1910), en Pietje Siebes BOS, arbeidster. Aangever: de vader, die de akte niet ondertekende omdat hij niet kon schrijven. Overleden op 15-10-1968 te Houtigehage op 77-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1968 te Boelenslaan.
Rechtbank Leeuwarden:
Herhaaldelijk is Siebe V., 20-jarig arbeider te Surhuisterveensterheide, voor de rechtbank geroepen, omdat hij aldaar op den 9 Juli 1911 Sjoerd Helmhout zou hebben mishandeld door dezen met een bierflesch tegen het hoofd te gooien. De zaak moest wegens verblijf van Helmhout in Duitschland telkens worden uitgesteld. En heden is de mishandelde nog niet in het vaderland terug, doch de subst.-off. heeft intusschen zich weten te helpen door Jinke Bekkema als getuige te dagvaarden, die pertinent verklaart de mishandeling gezien te hebben. Beklaagde erkent met een fleschje naar Helmhout te hebben gegooid. Later waren het allemaal fleschjes. Eisch 1 maand gevangenisstraf. Vonnis: 2 maanden hechtenis. Dit vonnis is in appèl met aanvulling van gronden bevestigd. Het beroep in cassatie werd door de Hooge Raad verworpen.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 08-02-1912.
Illegale keet.
In de Surhuisterveensterheide speelde zich vrijdag een misdrijf af. De arbeider Siebe V. bewoont een keet die niet volgens de voorschriften van de gemeente Achtkarspelen is gebouwd. De bewoner kreeg onlangs kennis van B. en W. de hut voor 1 October 1917 te doen afbreken. In stede gevolg te geven aan het verzoek, had hij een brief aan den commissaris der Koningin verzonden, waarin hij beweerde van B. en W. de vereischte vergunning te hebben ontvangen. De chef-veldwachter Schepel van Surhuisterveen moest een onderzoek in dezen instellen.
Ten huize van V. werd hem een aanvraagformulier getoond, dat de vergunning zou zijn. Terwijl de veldwachter bij de tafel stond en de vrouw des huizes (haar man was afwezig) duidelijk merkte dat dit stuk geen vergunning was, kwam haar schoonmoeder Pietje B. binnen. Zonder eenige aanleiding zei deze vrouw, onder een vloed van dreigementen, dat het de schuld van Schepel en zijn college veldwachter Bouwer was dat de keet moest worden afgebroken. "De eerste de beste die er aan komt zal sterven" en met een "jou bent een van de eersten", pakte ze den veldwachter, sloeg uit alle macht met beide handen op zijn borst, greep een tafelmes en sloeg daarmede naar hem, onder den uitroep "dan zal je dadelijk sterven".
Uit zelfverdediging gaf Schepel haar een duw en een gevoelige slag, die haar deed neertuimelen. Aan haar hoofd werd zij bloedend verwond. Bij het verlaten van de kamer kwam haar man Jan V. den veldwachter in den gang tegemoet met een geopend knipmes in de hand. Met de woorden "zal jou deze vrouw aanranden, dan zal ik je met dit mes doodsteken". Aanhoudend stak hij naar den veldwachter en bracht dezen met een zijner handen een gevoeligen slag tegen den borst, die hem bijkans deed neertuimelen. Het werd toen voor de veldwachter hoog tijd de revolver te trekken, want schoonmoeder was inmiddels op gaan staan en wilde met het geopend mes den veldwachter te lijf. Dreigend te zullen schieten wist de veldwachter zich naar buiten te werken.
Hier wachtte hem een vernieuwden aanval met de blanke messen. Een schot werd in de lucht gelost; aanvankelijk deinsden de strijdlustigen terug, maar even verwoed vielen zij weer aan, de vrouw met een pot kokend water, de man met een "lep", die hij onder zijn bereik zag staan. Gelukkig wist Schepel ze met zijn revolver van het lijf te houden, wat niet verhinderde, dat een gedeelte van het heete vocht zijn lichaam bereikte. Onder grove beleedigingen riep de vrouw haar broeder Hermanus, die haastig kwam aanloopen. "Kom gauw, die veldwachter randt ons aan", riep ze. Om nog erger te voorkomen, verwijderde de politie zich.
Zaterdagavond zijn per rijtuig beide beklaagden Jan V. en zijn echtgenoote Pietje B. naar Buitenpost overgebracht en aan een verhoor onderworpen. Beiden zeggen nu dat ze door de lasterpraatjes van hun schoondochter tegen de veldwachter zijn opgetreden en toonden erg berouw. De beklaagden, waarvan de man 60 en de vrouw 56 jaren telt, zijn in de marechausseeskazerne ondergebracht en j.l. Maandag ter beschiking van den Officier van Justitie te Leeuwarden gesteld. Ze staan zeer slecht bekend en zijn in de omgeving zeer gevreesd.
Bron: Kollumer Courant d.d. 03-10-1917.
Keet afgebroken.
Verleden Zaterdag is op last en in tegenwoordigheid van B. en W. van Achtkarspelen te Surhuisterveensterheide een keet, bewoond door Siebe V., geheel afgebroken. De keet van Jan V. aldaar werd ontruimd. De meubels van deze primitieve woningen zijn ondergebracht in het huis voor dakloozen. De onwillige Siebe V., die zich ernstig zou verzetten, was afwezig tijdens de afbraak. Toen de keet plat lag weigerde hij in zijn woede zijn nieuwe woning te betrekken. Op aanraden van de politie heeft hij eindelijk toegegeven.
Bron: Kollumer Courant d.d. 10-10-1917.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 103, rol nr. 484, zitting 22-11-1922, uitspraak 06-12-1922. Veroordeeld wegens het dooden van een kat tot f. 3,-- boete of 3 dagen hechtenis.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 103, rol nr. 750, zitting 12-12-1923, uitspraak 19-12-1923. Veroordeeld wegens diefstal van turf. Eisch en vonnis: 3 maanden gevangenisstraf.
Toegang 2014 RAG, nr. 309/3869; vonnis rechtbank Leeuwarden d.d. 19-12-1923, veroordeeld wegens diefstal tot 3 maanden gevangenisstraf, ingaande 07-01-1924 te Groningen.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 104, rol nr. 1069, zitting en uitspraak 23-12-1925. Veroordeeld wegens verduistering tot 1 maand gevangenisstraf.
Toegang 2014 RAG nr. 310/4876; vonnis politierechter Leeuwarden d.d. 23-12-1925, veroordeeld wegens verduistering tot 1 maand gevangenisstraf, ingaande 18-01-1926 te Groningen.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 168 Siebe Veenstra, 47 jaar, arbeider, Houtigehage, veroordeeld wegens vernieling tot 14 dagen gevangenisstraf, zitting en uitspraak 15-03-1939.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 246 Siebe Veenstra, 48 jaar, zonder beroep, Houtigehage, veroordeeld wegens diefstal tot 3 maanden gevangenisstraf, zitting 19-04-1939, uitspraak 03-05-1939.
   7.  v  Aaltje Meines JONGSMA, geboren op 26-07-1898 te Drachten, overleden op 31-07-1898 te Drachten, 5 dagen oud.
   8.  v  Elske Meines JONGSMA, geboren op 27-07-1898 te Drachten, overleden op 27-07-1898 te Drachten, 0 dagen oud.


V.2    Hendrik Kornelis JONGSMA (Hansje Klebes), dagloner, transportarbeider, arbeider, geboren op 22-04-1876 te Appingedam, zoon van Kornelis Hendriks JONGSMA (zie IV.2) en Antje Hindriks JEPMA, overleden op 25-12-1965 te Apingedam op 89-jarige leeftijd, begraven te Appingedam.
Hendrik Jongsma kreeg de bijnaam Hansje Klebes. Hansje Klebes was getrouwd met Cornelia van Wattum. Ze woonden in het eerste huisje aan het spoordok te Appingedam. Pas later is Hendrik op de Wierde gaan wonen. Zijn zoon Roelf is in het huisje aan het spoordok blijven wonen. Van hem staat nog een foto in het boek Appingedam, 40-45 Bezetting en Bevrijding. Verder had hij nog een dochter Antje en zoon Cornelis (ijsboer Moos). Hij kreeg de naam Klebes omdat hij op school met aardrijkskunde de naam van Celebes niet goed kon uitspreken, en dus Klebes zei. Op het spoordok hadden de Jongsma's een heel net huisje, want Cornelia was een hele nette vrouw. Op 10 maart 1944 is ze overleden. Hendrik zorgde op de Wierde niet goed voor zichzelf en zijn huisje. Het huisje heeft daar in brand gestaan. Hij werd ziek en is toen naar huize Philadelphia gegaan.
Woning uitgebrand te Appingedam.
Vrijdagmiddag omstreeks half vier werd de vrijwillige Damster brandweer gewaarschuwd voor een brand in de woning op de Wierde, bewoond door de heer H. Jongsma. De brand werd ontdekt door de overburen, die onmiddellijk de brandweer waarschuwden. Men zag de bejaarde heer Jongsma hoestend uit zijn woning komen. Hij was van mening, dat met een emmer water de brand wel geblust zou kunnen worden, doch reeds spoedig kwamen grote rookwolken door het dak naar buiten. De brand woedde in het achterste gedeelte van de woning. Er bevond zich zeer veel brandbaar materiaal in de woning. Met behulp van enkele brandweerlieden wist de heer Jongsma nog een portefeuille met een aanzienlijk geldbedrag uit zijn woning te halen, terwijl later nog enkele geldswaardige papieren konden worden gered. De gehele inboedel ging verloren en de woning brandde nagenoeg geheel uit. De heer Jongsma was niet verzekerd. Hij had juist enkele maanden geleden de verzekering opgezegd.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 01-12-1962.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-11-1896 te Delfzijl met Cornelia van WATTUM, 26 jaar oud, geboren op 09-12-1869 om 03.30 uur te Delfzijl, dochter van N.N. en Susanna van WATTUM, overleden op 10-03-1944 te Jukwerd op 74-jarige leeftijd, begraven te Appingedam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Cornelis Hendriks JONGSMA (zie VI.1).
   2.  m  Roelf JONGSMA, geboren op 24-11-1900 te Appingedam, overleden op 23-02-1986 te Appingedam op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-02-1986 te Groningen.
Gehuwd met Grietje WOLDHUIS, geboren op 03-01-1907 te Farmsum, dochter van Harm WOLDHUIS, dagloner, en Johanna MUSCH, overleden op 05-02-1994 op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-02-1994 te Groningen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.    Lvl. Kind, geboren op 09-10-1902 te Appingedam, overleden op 09-10-1902 te Appingedam, 0 dagen oud.
   4.  m  Lvl. kind, geboren op 04-05-1904 te Groningen, overleden op 04-05-1904 te Groningen, 0 dagen oud.
   5.  v  Antje JONGSMA, geboren op 02-03-1906 te Groningen, overleden op 20-09-1972 op 66-jarige leeftijd, begraven te Delfzijl.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-06-1926 te Appingedam met Jurrien Alberts SCHUDDE, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 24-08-1898 te Delfzijl, zoon van Albert SCHUDDE, arbeider, en Hilje LOOIJER, overleden op 15-05-1990 op 91-jarige leeftijd, begraven te Delfzijl.
   6.  v  Susanna Caesarina JONGSMA, geboren op 30-12-1907 te Groningen, overleden op 23-04-1994 op 86-jarige leeftijd, begraven te Delfzijl.
Gehuwd met Gerhardus Jans SCHOE, los arbeider, geboren rond 1891 te Delfzijl, zoon van Jan SCHOE en Antonia STOPPELS, overleden op 16-07-1953 te Groningen, begraven te Delfzijl.


V.8    Willem Kornelis JONGSMA (Lytse Willem), arbeider, grondwerker, lompenkoopman, geboren op 03-09-1876 te Surhuisterveen, zoon van Kornelis Willems JONGSMA (zie IV.12) en Albertje Annes MULDER, overleden op 25-01-1937 te Kerkrade op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-11-1896 te Achtkarspelen met Jantje Gerrits WEENING, 17 jaar oud, dienstbode, geboren op 08-09-1879 te Surhuizum, dochter van Gerrit Jans WEENING, arbeider, en Tietje Durks PULTRUM, dienstmeid, arbeidster, overleden op 06-04-1966 te Kerkrade op 86-jarige leeftijd, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Begraven op 09-04-1966 te Kaalheide.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tietje Willems JONGSMA (Marie Tietje), geboren op 26-12-1898 te Surhuisterveen, overleden op 09-10-1971 te Drachten op 72-jarige leeftijd, begraven op 13-10-1971 te Drachten.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-03-1918 te Smallingerland met Gaatze Haaijes de JONG, 26 jaar oud, geboren op 08-09-1891 te Surhuisterveen, zoon van Haaije de JONG, koopman, melkrijder, en Iebeltje Gaatzes POSTMA (van den Bosch), overleden op 26-06-1960 te Drachten op 68-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 29-06-1960 te Drachten.
   2.  v  Albertje JONGSMA, geboren op 09-10-1900 te Surhuisterveen, overleden op 20-11-1918 te Drachten op 18-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 13-04-1918 te Smallingerland met Siebe Willems BOS, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 10-02-1891 te Oudehorne, zoon van Willem BOS en Romkje MULDER, overleden op 19-06-1972 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
   3.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 21-12-1902 te Surhuisterveen, overleden op 14-11-1918 te Drachten op 15-jarige leeftijd.
   4.  m  Kornelis (Kees) JONGSMA, geboren op 07-11-1904 te Waltrop (Duitsland), overleden op 12-03-1957 te Koudum op 52-jarige leeftijd.
Het gezin Jongsma woonde vanaf 1929 gedurende 20 jaar in Ned. Oost-Indië, waarvan 3 jaar in Japanse gevangenschap.
Terug uit Indië.
Kerkrade - Dezer dagen keren de heer en mevr. Jongsma, Kerkradersteenweg 10a, met de "Johan van Oldenbarneveld" uit Indië naar Nederland terug. Zij vertoefden ongeveer 20 jaar in Indië, waarvan 3½ jaar in Japanse krijgsgevangenschap.
Bron: Limburgsch Dagblad d.d. 09-08-1948.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-06-1936 te Bandoeng (Ned. Oost-Indië) met Margaretha Eveline (Eef) DA GRA?A, 27 jaar oud, geboren op 25-03-1909 te Bandoeng (Ned. Oost-Indië), dochter van Hugo Gustaaf DA GRA?A en Emma Johanna Wilhelmine Casparine BECK.
Infanterist honorair.
De territoriaal tevens troepencommandant van Bali en Lombok, majoor J.B.Th. Konig, heeft een drietal personen, die zich jegens de achtergebleven gezinnen der Y-brigade op Bali bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt, op 19 December aangesteld als infanterist 1e klasse honorair bij het XIIe Bataljon Infanterie. Zij zijn gerechtigd het rangs- en het korpsonderscheidingsteeken te dragen bij plechtigheden of feestelijkheden, waarbij zij de gast zijn van onderdeelen van dit troepencommando, zoo meldt de "Bali- en Lombokbode" van 24 December j.l. Bij de drie Infanteristen o.m. Mevr. M.E. Jongsma-Da Graça.
Bron: Het Dagblad, Batavia d.d. 03-01-1947. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   5.  m  Gerrit JONGSMA, geboren op 07-04-1906 te Doezum, overleden op 25-12-1907 te Waltrop (Duitsland) op 1-jarige leeftijd.
   6.  m  Eduard Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VI.18).
   7.  m  Johann JONGSMA, geboren op 08-05-1910 te Waltrop (Duitsland), overleden op 03-06-1912 te Drachten op 2-jarige leeftijd.
   8.  v  Hendrikje JONGSMA, geboren op 21-09-1912 te Drachten (gezindte: RK), overleden op 15-05-1989 te Kerkrade op 76-jarige leeftijd, in Huize Vroenhof. Gecremeerd op 19-05-1989 te Heerlen.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 09-05-1930 te Kerkrade met Ate POSTMA, 23 jaar oud, grondwerker, geboren op 19-04-1907 te Surhuizum, zoon van Lammert Riekeles POSTMA, arbeider, bode begrafenisvereniging, grondwerker, en Antje Rinderts SCHURER (gezindte: RK), overleden op 28-02-1980 te Kerkrade op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-03-1980 te Heerlen.
   9.  m  Dirk JONGSMA (zie VI.23).
   10.  v  Antje JONGSMA, geboren op 01-08-1918 te Drachten, overleden op 24-02-1920 te Drachten op 1-jarige leeftijd.
   11.  v  Antje (Anne) JONGSMA, geboren op 01-07-1921 te Drachten.
Gehuwd 00-11-1940 te Kerkrade met Hermanus KLEIN, geboren rond 1919, zoon van Gerrit KLEIN en Jantje van TELLINGEN, overleden op 09-12-1981 te Zwijndrecht, begraven op 14-12-1981 te Kerkrade-West.
   12.  m  Gerrit JONGSMA (zie VI.28).


V.14    Froukje Joostes JONGSMA, huishoudster, geboren op 27-02-1878 om 19.00 uur te Surhuisterveen, dochter van Joost Willems JONGSMA (zie IV.15) en Gepke Rinzes TJOELKER, arbeidster. Aangever: de vader, die de akte niet ondertekende omdat hij niet kon schrijven. Overleden op 12-10-1944 te Surhuisterveen op 66-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1903 met N.N..
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 25-01-1912 te Achtkarspelen met Jilles Atzes TJOELKER, 42 jaar oud, arbeider, stuurman van een stoomboot, veldarbeider, bode begrafenisvereniging/leedaanzegger, veehouder, geboren op 05-01-1870 te Westerhorn onder Grijpskerk, zoon van Atze Jilles TJOELKER en Trijntje Mientes de VRIES, dienstmeid.
Toegang 2014 nr. 1445 RAG; vonnis rechtbank Leeuwarden d.d. 05-04-1902, veroordeeld wegens mishandeling tot 2 maanden gevangenisstraf, ingaande 22-04-1902 te Groningen.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 106, rol nr. 664; zitting en uitspraak 19-10-1932. Veroordeeld wegens mishandeling tot f. 10,-- boete of 10 dagen hechtenis.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Hendrik TJOELKER, geboren op 18-02-1902 om 02.00 uur te Surhuisterveen. Aangever: Joost Jongsma, 56 jaar, arbeider, wonende te Surhuisterveen.
Ongehuwd.

Uit het eerste huwelijk:

   2.  m  Rinze JONGSMA, geboren op 17-04-1904 om 07.00 uur te Surhuisterveen. Aangever: Anne de Vries, 48 jaar, arbeider, wonende te Surhuisterveen. Overleden op 03-06-1905 te Surhuisterveen op 1-jarige leeftijd.
   3.  m  Joost JONGSMA, geboren op 22-08-1907 te Augustinusga, overleden op 25-08-1907 te Augustinusga, 3 dagen oud, begraven te Augustinusga.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Atze TJOELKER, geboren 00-00-1914, overleden 00-00-1918.
   5.  m  Atze TJOELKER, geboren 00-00-1921, overleden 00-00-1921 te Augustinusga.


V.20    Willem Joostes JONGSMA, arbeider, veldarbeider, geboren op 25-08-1885 te Surhuisterveen, zoon van Joost Willems JONGSMA (zie IV.15) en Gepke Rinzes TJOELKER, arbeidster, overleden op 02-09-1950 te Houtigehage op 65-jarige leeftijd, begraven op 06-09-1950 te Boelenslaan.
Advertentie Hepkema's Courant d.d. 25-10-1913:
Waarschuwing. Men leene of borge niets aan mijn vrouw Antje B. Veenstra, daar door mij geen betaling of teruggave geschiedt. Willem J. Jongsma, Surhuisterveen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-10-1912 te Smallingerland met Anna Jans (Antje) VEENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 30-09-1887 te Drachten, dochter van Jan Brands VEENSTRA en Freerkje Jaspers POOL, begraven te Boelenslaan.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Joost JONGSMA (zie VI.33).
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VI.36).
   3.  m  Jitse JONGSMA, geboren op 18-07-1920 te Brunssum, overleden op 07-11-1926 te Heerlen op 6-jarige leeftijd.
   4.  m  Frederik JONGSMA, geboren op 17-12-1923 te Brunssum, overleden 00-00-1991, begraven te Colma, San Mateo Co., CA (USA).
Relatie met Elise, geboren 00-00-1914, overleden 00-00-1999, begraven te Colma, San Mateo Co., CA (USA).


V.26    Willem Hendriks JONGSMA, dagloner, geboren op 29-07-1897 te Surhuisterveen, zoon van Hendrik Willems JONGSMA (zie IV.17) en Elske Jacobs MULLER, overleden op 10-03-1963 te Groningen op 65-jarige leeftijd, in het Academisch ziekenhuis, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 15-03-1963 te Ulrum.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-07-1928 te Ulrum met Christina WIERENGA, 18 jaar oud, geboren op 22-08-1909 te Ulrum, dochter van Willem WIERENGA, dagloner, en Jantje KOOLMA, overleden op 24-02-1987 te Groningen op 77-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Coendershof. Begraven op 28-02-1987 te Ulrum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik JONGSMA, geboren op 08-01-1929 te Ulrum, overleden op 20-04-1929 om 13.00 uur te Ulrum, 102 dagen oud, na een kortstondige ziekte van slechts enkele uren. Begraven te Ulrum.
   2.  m  Hendrik Willem JONGSMA, geboren op 24-06-1930 te Ulrum, overleden op 11-06-1989 te Groningen op 58-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-06-1989 te Groningen.
Samenwonend met Emmy ZELISSE.
   3.  v  Jantje Jantina JONGSMA, geboren op 30-05-1933 te Ulrum, overleden op 12-09-1998 op 65-jarige leeftijd, begraven te Nijeveen.
Verloofd 10 mei 1952: Jantje J. Jongsma, Asingastraat 24, Ulrum en Ugo Dijkstra, Strengstraat A 329, Leens.
Gehuwd met L. (Bertus) BULT.
   4.  v  EllY Janke JONGSMA, geboren op 19-09-1937 te Ulrum, overleden op 12-05-2002 te Enschede op 64-jarige leeftijd, begraven te Enschede.
Gehuwd met Ane DIJKSTRA, zoon van Geert DIJKSTRA en Emke HOFMAN.
   5.  v  Willie Jannie JONGSMA, geboren op 21-09-1946 te Ulrum, overleden op 29-07-2009 te Baflo op 62-jarige leeftijd, begraven op 03-08-2009 te Hornhuizen.
Gehuwd (1) ca. 1967 met Jan Bernardus WIERENGA, geboren op 21-12-1935, zoon van Jan WIERENGA en Antje HELLER, overleden op 01-05-1980 te Kruisweg op 44-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 03-05-1980 te Hornhuizen.
Samenwonend (2) met J. ALLES.
   6.  m  Willem Jan JONGSMA, matroos, geboren op 25-03-1953 te Ulrum, overleden op 02-08-1969 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd. De zestienjarige matroos W. Jongsma uit Ulrum wordt sinds zaterdagmiddag vermist nadat hij in de Nieuwe Maas bij Rotterdam was gaan zwemmen. Vermoed wordt dat hij door de ebstroom is meegesleurd tussen de daar liggende schepen en is verdronken.
Bron: Limburgsch Dagblad d.d. 05-08-1969. Begraven op 06-08-1969 te Ulrum.


V.37    Willem Meines JONGSMA, dagloner, arbeider, grondwerker, granitowerker, geboren op 13-04-1888 te Drachten, zoon van Meine Willems JONGSMA (zie IV.22) en Antje Fokkes van der HEIDE, dagloonster, overleden op 01-07-1973 te Groningen op 85-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 05-07-1973 te Groningen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-09-1907 te Loppersum met Aaltje Hendriks WIERSEMA, 17 jaar oud, dienstmeid, dagloonster, geboren op 28-06-1890 te Wirdum onder Loppersum, dochter van Hendrik Willems WIERSEMA, dagloner, en Grietje Jakobs NEUT, dagloner, overleden op 12-04-1973 te Groningen op 82-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1973 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje JONGSMA, dienstbode, geboren op 02-02-1908 te Garrelsweer, overleden op 23-04-1979 te Ten Boer op 71-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 26-04-1979 te Ten Boer.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 09-04-1927 te Adorp met Gerrit LEEGSTRA, 19 jaar oud, betonwerker, geboren op 24-07-1907 te Bedum, zoon van Marten LEEGSTRA, arbeider, en Jeentje LIJNEMA, overleden op 03-06-1973 te Ten Boer op 65-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1973 te Ten Boer.
Gehuwd (2) met Ties PRINS, geboren rond 1909, overleden op 07-06-1994 te Ten Boer, begraven op 10-06-1994 te Sint Annen.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1935 met Willemina VEENKAMP.}
   2.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 12-02-1910 te Ten Post, overleden op 20-10-1989 te Bedum op 79-jarige leeftijd, na een strijdvaardig en bewogen leven. Begraven op 25-10-1989 te Bedum.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 20-05-1927 te Adorp met Berend Kornelis VRIEZEMA, 19 jaar oud, rietdekker, landarbeider, geboren op 02-07-1907 te Bedum, zoon van Jelle VRIEZEMA, arbeider, en Geertruida P?LKERMAN, overleden op 06-06-1945 om 20.00 uur te Lüneburg (Duitsland) op 37-jarige leeftijd, in het hospitaal Mittelschule. Begraven te Bedum.
Gehuwd (2) met G. KOOPMAN, zoon van H. KOOPMAN en Aaltje KORTHUIS.
   3.  v  Hendrikje JONGSMA, dienstbode, geboren op 22-05-1911 te Drachten, overleden op 25-04-1996 op 84-jarige leeftijd, begraven te Midwolda.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-04-1932 te Bedum met Pieter van der KLOK, 24 jaar oud, machinist, geboren op 16-03-1908 te Kroddeburen onder Ten Boer, zoon van Pieter van der KLOK, arbeider, en Geertruid WESSIES, overleden op 01-10-1991 op 83-jarige leeftijd, begraven te Midwolda.
   4.  m  Meine JONGSMA (zie VI.60).
   5.  m  Hendrik JONGSMA, geboren op 27-10-1913 te Surhuisterveen, overleden op 25-06-1915 te Groningen op 1-jarige leeftijd. Garnwerd, 25 juni - Hedennmiddag ruim één uur werd een zoontje van 1½ jaar van den arbeider W. Jongsma, dat zich alleen op den weg bevond, door een wagen (vermoedelijk een zwaren petroleumwagen) aangereden. Of het door de paarden of door den wagen is weggeduwd, kon moeilijk worden uitgemaakt, want niemand had het gezien. Doch toen het knaapje werd opgenomen bleek de verwonding zoo ernstig, dat dr. Schleurholts uit Ezinge, direct ontboden, onmiddellijk overbrenging naar het Acad. Ziekenhuis te Groningen noodig oordeelde (daar overleed het kind).
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 26-06-1915.
   6.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.63).
   7.  v  Klasina JONGSMA, geboren 00-01-1917 te Garrelsweer, overleden op 20-05-1917 te Garnwerd.
   8.  v  Klara JONGSMA, geboren 00-01-1917 te Loppersum, overleden op 07-08-1917 om 18.00 uur te Garnwerd.
   9.  m  Fokke JONGSMA (zie VI.67).
   10.  v  Klasina (Sientje) JONGSMA, geboren op 05-12-1919 te Adorp.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 28-06-1937 te Groningen met Pieter Hendrik LUINING, geboren rond 1918, zoon van Pieter LUINING en M. BOERSMA, overleden op 15-08-1980 te Groningen.
   11.  v  Klara JONGSMA, geboren op 10-08-1921 te Adorp, overleden op 19-03-1993 te Roden op 71-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 24-03-1993 te Groningen.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 26-10-1939 te Groningen, gescheiden na 7 jaar op 27-12-1946 te Groningen, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenoot is Pieter POSTMA, loopknecht, geboren rond 1917 te Groningen, zoon van Pieter POSTMA, magazijnknecht, en Grietje BEULAKKER.
Gehuwd (2) 00-08-1958 te Groningen met Christiaan EIMERS, geboren rond 1919, zoon van Henderik EIMERS en IJtske TALSMA, overleden op 19-03-1977 te Groningen, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 23-03-1977 te Groningen.
Samenwonend (3) met J. WOUTERSE.
   12.  m  Willem JONGSMA, geboren 00-00-1922 te Sauwerd, overleden op 25-01-1923 om 06.00 uur te Sauwerd.
   13.  m  Willem (Wim) JONGSMA (zie VI.76).
   14.  v  Geertruida (Truus) JONGSMA, geboren op 15-11-1925 te Adorp, overleden op 27-03-2014 te Ede op 88-jarige leeftijd, begraven op 01-04-2014 te Ede.
Gehuwd met Willem ZUIDLAND, zoon van Abraham (Bram) ZUIDLAND en Jantje RINGNALDA, overleden voor 2014.
   15.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.80).
   16.  v  Lvl. kind, geboren op 26-06-1928 te Groningen, overleden op 26-06-1928 te Groningen, 0 dagen oud.
   17.  v  Aaltje Willemien (Alie) JONGSMA, geboren op 08-05-1930 te Groningen, overleden op 06-02-1991 te Eerbeek op 60-jarige leeftijd, begraven te Eerbeek.
Gehuwd 00-00-1948 te Groningen met Ernestus NORDER, geboren op 22-02-1928 te Onstwedde, overleden op 19-07-1984 te Eerbeek op 56-jarige leeftijd, begraven te Eerbeek.


VI.1    Cornelis Hendriks JONGSMA, veldarbeider, handelaar in lompen en metalen, ijscoboer, geboren op 20-10-1899 te Groningen, zoon van Hendrik Kornelis JONGSMA (Hansje Klebes) (zie V.2) en Cornelia van WATTUM, overleden te Appingedam.
Cornelis Jongsma genoot bekendheid in Appingedam als ijscoboer Moos. De naam Moos kreeg hij omdat hij handelde in vodden en metalen. Hij zette eens de volgende advertentie:
"Ik ben geen van Gend en Loos,
maar Moos
die de hoogste waarde gaat betalen
voor uw oude lompen en metalen".
Ter waarschuwing.
De plv.fg. Directeur van Politie in de provincie Groningen maakt bekend dat Cornelis Jongsma, wonende te Appingedam, heden met machtiging van den Provinciaal Militair Commissaris voor de Prov. Gron. is ingesloten wegens het handelen in sigaretten afkomstig van Canadeesche Militairen, zulks bij herhaling gepleegd.
Bron: Groninger Dagblad d.d. 13-07-1945.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04-06-1921 te 't Zandt met Anje BOGEMA, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 24-09-1900 te Zijldijk, dochter van Pieter BOGEMA, veldarbeider, en Hendrikje SIKKENGA, overleden op 30-06-1941 te Appingedam op 40-jarige leeftijd, aan baarmoederhalskanker. Begraven te Appingedam.
Samenwonend (2) met Harmine OLIJVE.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Cornelia JONGSMA, geboren rond 1922 te Appingedam, overleden op 17-01-1929 te Groningen.
   2.  v  Hendrikje JONGSMA, geboren 00-12-1922 te Appingedam, overleden op 24-08-1967 te Winschoten, in het ziekenhuis.
Gehuwd met N.N. DOORNBOS.
   3.  m  Hendrik JONGSMA (zie VII.4).
   4.  m  Pieter JONGSMA (zie VII.6).
   5.  m  Kornelis Roelof JONGSMA (zie VII.8).
   6.  v  Martje JONGSMA, geboren 00-12-1932 te Oosterwijtwerd.
Gehuwd met Evert LUPPENS, geboren te Finsterwolde.
   7.  v  Antje JONGSMA, geboren op 24-04-1934 te Appingedam, overleden op 05-01-2017 te Winschoten op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-01-2017 te Appingedam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-04-1956 met Thijs KOOPS, zoon van Jan KOOPS en Anje SLACHTER, overleden op 17-01-2016.


VI.18    Eduard Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA, handelaar, koopman, venter, geboren op 21-11-1908 te Waltrop (Duitsland), zoon van Willem Kornelis JONGSMA (Lytse Willem) (zie V.8) en Jantje Gerrits WEENING, dienstbode (gezindte: RK), overleden op 04-12-1965 te Kerkrade op 57-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1965 te Chèvremont.
Gehuwd met Jozefa SCHM?LGEN, geboren op 25-09-1909 te Thüm, Eifel (Duitsland) (gezindte: RK), overleden op 20-09-1969 te Kerkrade op 59-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een langdurig ziekbed. Begraven op 25-09-1969 te Chèvremont.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johann Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VII.14).
   2.  m  Johann JONGSMA (zie VII.16).
   3.  m  Johann Kornelis (Cor; Cornelius) JONGSMA, geboren op 29-05-1933 te Düren (Duitsland), overleden ca. 1998 te Hoensbroek, begraven te Heerlen.
Gehuwd ca. 1955, gescheiden voor 1969 van Annie LOENHOUT.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   4.  v  Margarethe Jozefina Johanna (Margreet) JONGSMA, geboren op 06-07-1945 te Kerkrade.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-10-1964 te Kerkrade met Frederik Anthonius (Frits) WEIJERS, 25 jaar oud, mijnwerker, bouwvakarbeider, betontimmerman, geboren op 16-01-1939 te Kerkrade, zoon van Frederik Antonius WEIJERS en Anna Maria Catharina STR?TNER, overleden op 07-02-1999 te Maastricht op 60-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd op 12-02-1999 te Heerlen.


VI.23    Dirk JONGSMA, mijnwerker, geboren op 22-12-1915 te Drachten, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (Lytse Willem) (zie V.8) en Jantje Gerrits WEENING, dienstbode, overleden op 18-11-1970 te Heerlen op 54-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-11-1970 te Dieren.
Zie: Limburgs Dagblad d.d. 28-04-1969 (Gouden Jacobsstaf voor D. Jongsma).
Secretaris-penningmeester van de Ned. Padvinders Ver. "Pioniers" te Nieuwenhagen.
Op 02-02-1962 vierde D. Jongsma, meester houwer bij mijn Julia zijn 25-jarig jubileum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1941 te Kerkrade met Wilhelmine (Mina) KLOMP, 27 jaar oud, geboren op 08-02-1914 te Kerkrade, dochter van Willem KLOMP en Luise K?NIG, overleden op 11-02-2002 te Heerlen op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem (Willy; Wim) JONGSMA (zie VII.22).
   2.  m  Cornelis (Kor) JONGSMA (zie VII.24).


VI.28    Gerrit JONGSMA, mijnwerker, geboren op 18-06-1924 te Drachten, zoon van Willem Kornelis JONGSMA (Lytse Willem) (zie V.8) en Jantje Gerrits WEENING, dienstbode, overleden op 08-07-2001 te Kerkrade op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-07-2001 te Heerlen.
Bijzonder Gerechtshof te Roermond:
G. Jongsma, mijnwerker te Kerkrade, Kriegsmarine, veroordeeld tot 3 jaar met aftrek en 10 jaar verlies kiesrechten.
Bron: Limbursch Dagblad d.d. 04-06-1946.
Gehuwd (1) ca. 1950 met Lena ter HORST, geboren rond 1924, overleden op 29-01-1980 te Kerkrade, na een geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 01-02-1980 te Kerkrade.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Gehuwd (2) met M. W. S. (Ria) SCHNEIDERS.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Peter JONGSMA (zie VII.26).
   2.  m  Han JONGSMA.


VI.33    Joost JONGSMA, bankwerker (1938), geboren op 15-07-1913 te Surhuisterveen, zoon van Willem Joostes JONGSMA (zie V.20) en Anna Jans (Antje) VEENSTRA, overleden op 17-07-1988 te Brunssum op 75-jarige leeftijd, begraven op 21-07-1988 te Brunssum.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 25-06-1937 met Anna Victoria OWCZAREK, geboren rond 1917 te Herne (Duitsland), dochter van Thomas Johann OWCZAREK en Sofie ZIELINSKI, overleden op 16-04-1957 te Heerlen.
Gehuwd (2) ca. 1960 met Cornelia Wouterina VERWAARD, geboren op 13-08-1917, dochter van Jacob VERWAARD, onderwijzer bij de gemeente, en Wilhelmina Maria van ZOEST.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1940 met C. J. van RIJN.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Sophie JONGSMA, geboren ca. 1938.
Gehuwd met Dirk EKHART, medewerker Afcent International School, geboren rond 1934, zoon van Ruurd (Rudolf) EKHART en Aaltje MENGER, overleden op 20-10-1994 te Schinveld, na een dapper gedragen ziek zijn. Gecremeerd op 24-10-1994 te Heerlen.
   2.  v  Anneke JONGSMA, geboren op 07-10-1945 te Brunssum, overleden op 25-10-1989 te Geleen op 44-jarige leeftijd, begraven op 28-10-1989 te Beek.
Gehuwd met Leonardus (Leon) COMANS.
   3.  v  Willy JONGSMA.
Samenwonend met Hans BRINGS.


VI.36    Jan JONGSMA, sergeant der Mariniers, geboren op 07-05-1917 te Drachten, zoon van Willem Joostes JONGSMA (zie V.20) en Anna Jans (Antje) VEENSTRA, overleden op 03-01-1951 te Sentanimeer (Nieuw-Guinea) op 33-jarige leeftijd. Hij is op het Sentanimeer verdronken toen zijn vlot door harde wind en golfslag omsloeg. Oorspronkelijk begraven in Kota Baroe (Hollandia-Stad). Herbegraven op ereveld Kembang Kuning/Surabaya, Karel Doormanhof, vak B, nr. 81. OGS: gedenkboek 40.
Bron: Laatste bericht (pag. 710) door Jack Kooistra, Leeuwarden 2007.
Gehuwd 00-00-1947 te Hilversum met Anna NIEBORG, geboren op 05-02-1926, dochter van N.N. NIEBORG en B. BEKKERING.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hillechien JONGSMA, secretaresse, geboren op 13-03-1949 te Hilversum.
Gehuwd 00-00-1972 te Groningen met B. H. R. P. RUDING, geboren rond 1947.


VI.60    Meine JONGSMA, werkman, granitowerker, geboren op 25-08-1912 te Surhuisterveen, zoon van Willem Meines JONGSMA (zie V.37) en Aaltje Hendriks WIERSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 16-10-1940 om 7.05 uur te Ranum bij Winsum op 28-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Op de donkere mistige ochtend van 16 oktober 1940 vond bij Ranum een botsing plaats tussen een trein uit de richting Zoutkamp en een autobus, waarbij 13 mensen om het leven kwamen. Dit waren werklozen uit Groningen die door de Rijksdienst voor de Werkverruiming te werk waren gesteld bij de inpoldering van de Linthorst Homanpolder, meer bepaald 'Polder de Slikken' ten noorden van Westernieland. De doden en zwaargewonden werden overgebracht naar boerderij Doevemat. Negen mannen waren op slag dood. Twee zwaargewonden overleden onderweg naar het ziekenhuis en twee een paar dagen later. De mannen werden begraven op de Zuiderbegraafplaats in de stad Groningen. Voor de doden werd een monument opgericht bij het gehucht Kaakhorn.
Zie: De Telegraaf d.d. 16-10-1940.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 21-10-1940.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-12-1934 te Odoorn met Lammina Jantina KORS, 20 jaar oud, geboren op 22-04-1914 te Borger, dochter van Geert KORS, arbeider, voerman, en Eikje ABBING.
{Zij is later gehuwd rond 1949 met Rudolf LEUTSCHER.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Eitje JONGSMA, geboren op 18-08-1935 te Groningen, overleden op 07-09-1935 om 09.30 uur te Groningen, 20 dagen oud.
   2.  v  Lvl. kind, geboren op 17-04-1937 te Groningen, overleden op 17-04-1937 te Groningen, 0 dagen oud.
   3.  m  Willem (Wim) JONGSMA (zie VII.38).
   4.  m  Geert JONGSMA (zie VII.40).
   5.  m  Meine JONGSMA (zie VII.42).


VI.63    Hendrik (Henk) JONGSMA, granietwerker, geboren op 20-07-1915 te Garnwerd, zoon van Willem Meines JONGSMA (zie V.37) en Aaltje Hendriks WIERSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 03-09-1958 te Groningen op 43-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 08-09-1958 te Groningen.
Collaboratie met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-03-1937 te Groningen met Grietje HUIZINGA, 22 jaar oud, geboren op 28-09-1914 te Adorp, dochter van Freerk HUIZINGA en Rikstra ROGAAR.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Henk JONGSMA.


VI.67    Fokke JONGSMA, machinist, zeeman, geboren op 03-07-1918 te Ezinge, zoon van Willem Meines JONGSMA (zie V.37) en Aaltje Hendriks WIERSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 07-08-1985 op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-08-1985.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-02-1940 te Amsterdam met Jacoba Maria LOS, 18 jaar oud, geboren op 01-10-1921 te Puttershoek.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.45).
   2.  v  Johanna Wilhelmina Catharina JONGSMA, geboren rond 1942, overleden op 09-11-1943 te Groningen, na een kortstondige ziekte. Begraven op 12-11-1943 te Groningen.
   3.  v  Johanna Wilhelmina Catharina (Anneke) JONGSMA, geboren op 12-04-1944 te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-07-1965 te Amsterdam met Lambertus Johan (Joop) KUIPER, 25 jaar oud, geboren op 21-05-1940 te Winterswijk, overleden op 29-11-2006 op 66-jarige leeftijd.
   4.  m  Frans JONGSMA (zie VII.50).
   5.  m  Meine JONGSMA (zie VII.52).
   6.  v  Aaltje JONGSMA, geboren rond 1952 te Harlingen, overleden op 29-05-1953 om 22.30 uur te Harlingen.


VI.76    Willem (Wim) JONGSMA, magazijnbediende, geboren op 14-10-1924 te Adorp, zoon van Willem Meines JONGSMA (zie V.37) en Aaltje Hendriks WIERSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 30-06-1961 te Ede op 36-jarige leeftijd. Echtpaar gedood bij aanrijding.
Het echtpaar Jongsma uit Ede, namelijk de heer W. Jongsma, 36 jaar, en mevrouw H. Jongsma-Janssens, 37 jaar, is om het leven gekomen bij een botsing tussen hun motor met een militaire wagen.
Het ongeval had plaats op de rijksweg tussen Utrecht en Arnhem onder Ede.
De militaire wagen, bestuurd door een wachtmeester van de marechaussee uit het depot Apeldoorn, draaide linksaf de Otterloseweg in. De heer Jongsma kon niet meer uitwijken, waarna een aanrijding volgde, die hem en zijn echtgenote het leven kostte.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 04-07-1961.
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 05-07-1961 (Bij verkeersongeluk gedood. Echtpaar Jongsma ter aarde besteld). Begraven op 04-07-1961 te Ede.
Gehuwd 00-06-1946 te Groningen met Henderika (Riek) JANSSENS, geboren op 23-11-1923 te Groningen, overleden op 30-06-1961 te Ede op 37-jarige leeftijd, begraven op 04-07-1961 te Ede.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem Meine (Wil) JONGSMA (zie VII.55).
   2.  v  Geertje Pieternella Maria (Gerrie) JONGSMA, geboren op 18-12-1952 te Ede.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-10-1974 te Ede met Johannes Franciscus (John) SWINT, 22 jaar oud, geboren op 08-12-1951.
   3.  m  Alex (Lex) JONGSMA, geboren op 12-10-1954 te Ede, overleden op 15-01-2011 te Ermelo op 56-jarige leeftijd. Gedurende 52 jaar is hij liefdevol verzorgd door de medewerkers van 's-Heeren Loo-Loozenoord in Ermelo. Gecremeerd op 20-01-2011.
Ongehuwd.


VI.80    Jacob JONGSMA, arbeidsanalist Faber B.V., Leeuwarden, geboren op 03-02-1927 te Adorp, zoon van Willem Meines JONGSMA (zie V.37) en Aaltje Hendriks WIERSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 18-10-1974 te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1974 te Groningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1952 te Groningen met Aukje U. JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 19-11-1923, dochter van H. JANSEN en Johanna Dorothea HELLER, overleden op 09-08-1992 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1992 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.60).


VII.4    Hendrik JONGSMA, boerenknecht, bouwvakarbeider, geboren op 15-05-1924 te Appingedam, zoon van Cornelis Hendriks JONGSMA (zie VI.1) en Anje BOGEMA, dienstmeid, overleden op 01-08-2017 te Appingedam op 93-jarige leeftijd, gecremeerd.
Zie: De Eemsbode d.d. 06-04-2011 (Briljanten paar in Daam).
Kleinkinderen (2017):
Silvia en Dettmer; Michael en Melanie; Jenny en Feiko; Henk en Aletta; Willem en Annet; Karel en Cindy; Henri en Carola; Gea en Henk; Erik en Janneke; Jerrit en Daniëlle; Jessica en Maarten; Arjen en Rosalie; Nick en Amber.
Achterkleinkinderen (2017):
Tom; Leon; Marijn; Ilonka; Colin; Tess; Britt; Jowi; Beau; Lisanne; Esmay; Nanko; Amber; Rayen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-03-1946 met Gesina (Sien) van der BEEK, 17 jaar oud, schoolschoonmaakster, geboren op 22-08-1928 te Loppersum, dochter van Jan van der BEEK, landarbeider, en Jantje SMIT, overleden op 13-07-2011 te Hoyerswerda (Duitsland) op 82-jarige leeftijd, tijdens haar vakantie. Gecremeerd te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anje JONGSMA, geboren op 20-09-1946 te Appingedam, overleden op 11-09-2016 op 69-jarige leeftijd, na een moeilijke periode van ziek zijn.
Gehuwd met Frits VOIGT.
   2.  m  Cornelis (Kees) JONGSMA (zie VIII.3).
   3.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 02-11-1949 te Appingedam, overleden op 06-07-2003 op 53-jarige leeftijd, begraven te Appingedam.
Relatie met A. (Tonny) van den BERG.
   4.  v  Eppie Elizabeth JONGSMA, geboren op 09-05-1953 te Appingedam.
Gehuwd met Jakob (Job) VELDMAN, geboren op 06-08-1939, overleden op 08-04-1995 op 55-jarige leeftijd, begraven te Oosteinde.
   5.  v  Lies Elizabeth JONGSMA, geboren op 15-05-1957 te Appingedam.
Gehuwd met H. H. (Hermie) WIJKSMA.
   6.  v  Hendrikje Harmina (Henny) JONGSMA, geboren op 06-03-1962 te Appingedam.
Relatie met Kor van den BERG.


VII.6    Pieter JONGSMA, grondwerker, medewerker NKF Kabel B.V. Delfzijl, geboren rond 1926, zoon van Cornelis Hendriks JONGSMA (zie VI.1) en Anje BOGEMA, dienstmeid, overleden op 26-04-1997 te Appingedam, gecremeerd op 01-05-1997 te Groningen.
Gehuwd met Knelske PAS, geboren op 04-05-1927, overleden op 12-03-2014 op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-03-2014 te Appingedam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Cornelis (Kees) JONGSMA (zie VIII.13).
   2.  m  Antoon JONGSMA, geboren op 04-03-1956 te Appingedam, overleden op 01-05-1956 te Groningen, 58 dagen oud, begraven te Appingedam.


VII.8    Kornelis Roelof JONGSMA, geboren 00-07-1929 te Tjamsweer, zoon van Cornelis Hendriks JONGSMA (zie VI.1) en Anje BOGEMA, dienstmeid, overleden op 08-11-2003.
Zie: Limburgs Dagblad en Friese Koerier d.d. 14-08-1967 (auto-ongeluk).
Gehuwd met Jakobje Manna (C.) van HEUVELEN, geboren 00-06-1936 te Finsterwolde, dochter van F. E. van HEUVELEN en J. BUITER, overleden op 06-04-2007, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 11-04-2007 te Winschoten.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Freerk Esdert Cornelis (Frekie) JONGSMA (zie VIII.16).
   2.  m  Cornelis (Corrie) JONGSMA, geboren op 04-01-1960, overleden op 27-03-1999 op 39-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1999 te Finsterwolde.
Relatie met Anja.


VII.14    Johann Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA, stratenmaker, wegenbouwer, geboren op 25-08-1930 te Düren (Duitsland), zoon van Eduard Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VI.18) en Jozefa SCHM?LGEN (gezindte: RK), overleden op 01-08-1993 te Kerkrade op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-08-1993 te Heerlen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-04-1956 te Treebeek met Amalia Margaretha (Malie) DERKS, 28 jaar oud, geboren op 09-11-1927 te Brunssum, dochter van Theodoor Peter DERKS en Johanna Th. W. MUNSTERMANN (gezindte: RK), overleden op 23-07-1989 te Kerkrade op 61-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1989 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wilhelm (Wim) JONGSMA (zie VIII.20).
   2.  m  Theodorus (Theo) JONGSMA (zie VIII.22).


VII.16    Johann JONGSMA, grondwerker, geboren op 21-09-1931 te Düren (Duitsland), zoon van Eduard Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VI.18) en Jozefa SCHM?LGEN, overleden op 01-03-1999 te Schaesberg op 67-jarige leeftijd, begraven te Schaesberg.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1955 te Schaesberg met Maria Josephina (Mia) THOONEN, 21 jaar oud, kindermeisje, geboren op 02-06-1934 te Schaesberg, dochter van Jozef THOONEN, zadelmaker, mijnwerker, verbandmeester, en Anna Hubertina KISTERS, overleden op 03-05-2013 te Heerlen op 78-jarige leeftijd, begraven te Schaesberg.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eduard Johannes Anne Maria (Eddy) JONGSMA, ondernemer, receptionist in een hotel, kantoormedewerker, geboren op 04-01-1962 te Schaesberg.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 16-10-2002 te Heerlen met Willem Jozef (Wiel) LURKEN, 40 jaar oud, medewerker thuiszorg, geboren op 24-04-1962 te Kerkrade, zoon van Jan LURKEN en Mien SCH?LGENS.


VII.22    Willem (Willy; Wim) JONGSMA, onderwijzer, journalist Limburgs Dagblad (12 jaar), hoofd voorlichting gemeentepolitie Eindhoven (1978 tot 1983), hoofdredacteur Eindhovens Nieuwsblad (1983), voorlichter Politie Tilburg (1984, 1997), geboren op 12-04-1942 te Kerkrade, zoon van Dirk JONGSMA (zie VI.23) en Wilhelmine (Mina) KLOMP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-11-1967 te Eygelshoven met Maria Gertrude (Mia) GERARDS, 26 jaar oud, geboren op 29-03-1941 te Ubach over Worms, dochter van Willem GERARDS en Gertrud Maria SMEETS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Manon JONGSMA, geboren op 14-07-1969 te Heerlen, in de Vroedvrouwenschool.
   2.  m  Leopold Agnes (Ivo) JONGSMA, geboren op 10-03-1971 te Kerkrade, in het Sint Jozefziekenhuis.
   3.  v  Jeanette Martien (Iris) JONGSMA, geboren op 07-07-1974 te Kerkrade, in het ziekenhuis.


VII.24    Cornelis (Kor) JONGSMA, geboren op 03-06-1947 te Kerkrade, zoon van Dirk JONGSMA (zie VI.23) en Wilhelmine (Mina) KLOMP, in Paviljoen. Overleden op 15-03-1998 te Heerlen op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-03-1968 te Utrecht met Johanna (Hans) RESCHODJKO, 22 jaar oud, geboren op 25-07-1945 te Heerlen, overleden op 07-09-2012 te Geleen op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sascha JONGSMA, geboren op 18-02-1968 te Utrecht.
Ongehuwd.
   2.  v  Daniëlle (Danny) JONGSMA, geboren op 24-12-1970 te Utrecht.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-04-1990 te Geleen, gescheiden na 18 jaar op 17-02-2009 te Geleen van Charly SHAMGAR, geboren op 11-06-1961 te Beer Sheva (Israël).


VII.26    Peter JONGSMA, zoon van Gerrit JONGSMA (zie VI.28) en M. W. S. (Ria) SCHNEIDERS.
Relatie met Brigitte.
Uit deze relatie:

   1.  m  Joris JONGSMA.
   2.  v  Elisa JONGSMA.


VII.38    Willem (Wim) JONGSMA, bankwerker suikerfabriek Suiker-Unie Vierverlaten, geboren op 26-04-1938 te Groningen, zoon van Meine JONGSMA (zie VI.60) en Lammina Jantina KORS, overleden op 09-04-2016 op 77-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 14-05-2016 te Hoogkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-03-1961 met Freerkje (Fré) VEENSTRA, dochter van Mindert VEENSTRA en Elizabeth van der HEIDE.
Uit dit huwelijk:

   1.    Lvl. kind, geboren op 18-08-1961 te Hoogkerk, overleden op 18-08-1961 te Hoogkerk, 0 dagen oud.
   2.  v  Ella JONGSMA, geboren op 29-12-1962 te Hoogkerk.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-10-1981 te Hoogkerk met Gert SCHUURMAN.
   3.  m  Meine Rudolf (Rolf) JONGSMA (zie VIII.36).
   4.  v  Mirjam JONGSMA, geboren ca. 1967.
Gehuwd op 30-06-1989 te Hoogkerk met Kees de BOER.


VII.40    Geert JONGSMA, geboren op 16-07-1939 te Groningen, zoon van Meine JONGSMA (zie VI.60) en Lammina Jantina KORS, overleden op 24-02-2020 op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-02-2020.
Gehuwd met Martje BUSSCHER, geboren rond 1940.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Meine JONGSMA, geboren ca. 1964 te Hoogkerk, overleden ca. 1964.
   2.  v  Antje (Andrea) JONGSMA, geboren op 04-12-1965 te Hoogkerk.
Gehuwd, gescheiden van Peter van den BERG.
   3.  m  Rudolf Hendrik (René) JONGSMA (zie VIII.43).
   4.  v  Lammina Jantina (Mia) JONGSMA, geboren op 22-09-1969 te Hoogkerk.
Gehuwd met Rinse WIELINGA.


VII.42    Meine JONGSMA, medewerker BV Asphalt en Chemische Fabrieken Smid en Hollander, geboren op 15-11-1940, zoon van Meine JONGSMA (zie VI.60) en Lammina Jantina KORS, overleden op 15-10-1987 te Hoogkerk op 46-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 19-10-1987 te Hoogkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-02-1966 te Wijk bij Duurstede met Gerritje (Gerrie) van de WEERDHOF, 21 jaar oud, geboren op 04-04-1944 te Wijk bij Duurstede.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Rudolf Meine (Ronald) JONGSMA (zie VIII.47).
   2.  v  Wouthera Everdine (Trea) JONGSMA, ondernemer (gastouderopvang), geboren op 31-05-1968 te Hoogkerk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-06-1996 met Jakob ZONDAG, 27 jaar oud, geboren op 25-02-1969 te Gasselte.
   3.  m  Martin Gerrit JONGSMA (zie VIII.51).


VII.45    Willem JONGSMA, geboren op 20-07-1940 te Amsterdam, zoon van Fokke JONGSMA (zie VI.67) en Jacoba Maria LOS.
Gehuwd 00-00-1963 te Groningen met Jantje Roelie (Janny) VRIELING, geboren op 05-11-1940 te Groningen, dochter van J. VRIELING en Roelofje PENTHUM.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Roelina (Roelien) JONGSMA, geboren op 20-07-1964 te Assen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-10-1991 te Assen met Bart ZIJLSTRA, 32 jaar oud, geboren op 02-12-1958 te Assen.
   2.  v  Marjon JONGSMA.


VII.50    Frans JONGSMA, geboren op 02-07-1946 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie VI.67) en Jacoba Maria LOS, overleden op 03-07-2014 te Lemmer op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-07-2014 te Sneek.
Gehuwd met Clazina Christina (Ineke) TEUNISSE, geboren op 08-08-1948 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Fokke JONGSMA (zie VIII.56).
   2.  m  Hendrik Pieter (Peter) JONGSMA (zie VIII.58).


VII.52    Meine JONGSMA, eigenaar Restaurant Camping Vinkenhof bij de Keutenberg, geboren op 15-10-1950 te Harlingen, zoon van Fokke JONGSMA (zie VI.67) en Jacoba Maria LOS.
Relatie met Helena (Marleen) KNUBBEN, geboren op 08-03-1955.
Uit deze relatie:

   1.  v  Helen JONGSMA, geboren op 28-02-1975.
   2.  m  Pierre JONGSMA (zie VIII.61).


VII.55    Willem Meine (Wil) JONGSMA, geboren op 30-12-1947 te Groningen, zoon van Willem (Wim) JONGSMA (zie VI.76) en Henderika (Riek) JANSSENS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-12-1969 met Hetty van der HEIJDEN, 21 jaar oud, geboren op 21-08-1948 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marco Francesco JONGSMA (zie VIII.63).
   2.  m  Remco JONGSMA, geboren op 20-11-1975 te 's-Hertogenbosch.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-06-2002 met Nienke MONFILS, 23 jaar oud, geboren op 19-07-1978 te Hengelo.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.


VII.60    Willem JONGSMA, magazijnbeheerder, geboren op 13-03-1956 te Groningen, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.80) en Aukje U. JANSEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-06-1979 te Brummen met Willemina Harmina (Willy) van der WEIJ, 23 jaar oud, verzorgende, geboren op 07-01-1956 te Wapse.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ramon JONGSMA, geboren op 15-02-1985 te Delfzijl.
Ongehuwd.
   2.  m  Dave JONGSMA (zie VIII.68).


VIII.3    Cornelis (Kees) JONGSMA, geboren op 08-12-1947 te Appingedam, zoon van Hendrik JONGSMA (zie VII.4) en Gesina (Sien) van der BEEK, schoolschoonmaakster.
Gehuwd met Bieuwke (Binie) van DIJK, dochter van Albert van DIJK en J. RONDA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Johanna Gesina (Jenny) JONGSMA, geboren op 10-02-1970.
Gehuwd, gescheiden van Jan MEIJER.
   2.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie IX.3).


VIII.13    Cornelis (Kees) JONGSMA, geboren rond 1952, zoon van Pieter JONGSMA (zie VII.6) en Knelske PAS.
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 07-10-2021 (Kees Jongsma mag op zijn oude stek blijven).
Gehuwd ca. 1974 met Tjitske HARMANNI, geboren 00-00-1960.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Petra JONGSMA, geboren op 24-07-1975 te Appingedam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-01-1996 met Ronnie NIENHUIS, 21 jaar oud, geboren op 03-09-1974 te Delfzijl.
   2.  m  Martin JONGSMA, geboren op 03-10-1977 te Appingedam.
Ongehuwd (2016).
   3.  v  Elly JONGSMA (zie IX.9).


VIII.16    Freerk Esdert Cornelis (Frekie) JONGSMA, geboren op 04-06-1954 te Finsterwolde, zoon van Kornelis Roelof JONGSMA (zie VII.8) en Jakobje Manna (C.) van HEUVELEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-06-1987 te Finsterwolde met Treintje (Trijnie) LINGBEEK, 26 jaar oud, geboren op 14-03-1961 te Bellingwolde.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marjolijn JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 20-03-1984 te Winschoten.
Gehuwd 00-00-2005 met Marcel ZUIDEMA.
   2.  m  Frekie JONGSMA (zie IX.12).
   3.  v  Tamara JONGSMA (zie IX.15).


VIII.20    Wilhelm (Wim) JONGSMA, geboren op 05-03-1957 te Kerkrade, zoon van Johann Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VII.14) en Amalia Margaretha (Malie) DERKS, overleden op 23-12-2017 op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-01-1988 met Maria Elisa Johanna (Ria) BULTEN, 30 jaar oud, geboren op 31-05-1957 te Brunssum.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1980 met N.N. DUIJKERS.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Maikel Egbert Theodorus JONGSMA (zie IX.16).


VIII.22    Theodorus (Theo) JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 23-07-1959 te Kerkrade, zoon van Johann Wilhelm (Wiel; Willem) JONGSMA (zie VII.14) en Amalia Margaretha (Malie) DERKS, overleden op 06-07-2020 te Kerkrade op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anita HOOGEVEEN, geboren op 21-08-1965 te Kerkrade, dochter van Jo HOOGEVEEN en Lilly KREMERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Natascha JONGSMA, huishoudelijke hulp, geboren op 23-05-1987 te Kerkrade.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-11-2013 met Kevin BISSCHOPS, 26 jaar oud, geboren op 13-06-1987, overleden op 23-06-2019 op 32-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
   2.  v  Angelique JONGSMA, geboren op 23-05-1987 te Kerkrade.
Relatie met Ben.


VIII.36    Meine Rudolf (Rolf) JONGSMA, ondernemer, geboren op 03-07-1964 te Hoogkerk, zoon van Willem (Wim) JONGSMA (zie VII.38) en Freerkje (Fré) VEENSTRA.
Gehuwd ca. 1988, gescheiden van Gezina Elisabeth Jacoba (Elbrecht) KETELLAPPER, dochter van Andries KETELLAPPER en Sietske STOELWINDER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kevin JONGSMA, geboren op 31-03-1997 te Hoogkerk.


VIII.43    Rudolf Hendrik (René) JONGSMA, verkoper, filiaalhouder Handyman Drachten, geboren op 21-02-1968 te Groningen, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.40) en Martje BUSSCHER, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-09-2005 te Zuidhorn met Erna HELMANTEL, 30 jaar oud, medewerkster UMCG, geboren op 21-10-1974 te Sappemeer.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Martin JONGSMA, geboren op 10-09-2004 te Groningen.
   2.  v  Lara JONGSMA, geboren op 28-03-2008 te Groningen.


VIII.47    Rudolf Meine (Ronald) JONGSMA, exploitant witloftrekkerij, geboren op 15-12-1966 te Hoogkerk, zoon van Meine JONGSMA (zie VII.42) en Gerritje (Gerrie) van de WEERDHOF.
Gehuwd 00-00-1992 met Anneke JAGERSMA, letselschadebehandelaar Achmea, geboren op 06-06-1968 te Sint Annaparochie.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Mark JONGSMA, geboren op 17-10-1997 te Hurdegaryp.
   2.  m  Niels JONGSMA, geboren op 05-12-1999 te Hurdegaryp.
   3.  m  Jorn JONGSMA, geboren op 16-03-2002 te Hurdegaryp.
Zie: Nieuwsblad van Noordoost Friesland d.d. 04-06-2021 (Vier Buitenpost-talenten stromen door naar eertste selectie).


VIII.51    Martin Gerrit JONGSMA, ondernemer (installatiemonteur), geboren op 09-07-1972 te Hoogkerk, zoon van Meine JONGSMA (zie VII.42) en Gerritje (Gerrie) van de WEERDHOF.
Gehuwd 00-00-2013 met Jeanette BALSTERS, geboren op 03-01-1972 te Sauwerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jeffrey JONGSMA (zie IX.28).
   2.  m  Giovanni Marius JONGSMA, automonteur, geboren op 05-03-1999 te Vinkhuizen.


VIII.56    Fokke JONGSMA, geboren op 11-06-1970 te Utrecht, zoon van Frans JONGSMA (zie VII.50) en Clazina Christina (Ineke) TEUNISSE.
Relatie met Elizabeth Christiaan (Ellie) van den BONGART, geboren op 04-03-1971 te Obbicht en Papenhoven.
Uit deze relatie:

   1.  v  Amber JONGSMA, geboren op 27-10-1997 te Eindhoven.
Relatie met Sepp HENDRIX, geboren te Hasselt (België).
   2.  m  Jasper JONGSMA van den BONGART, geboren op 25-10-2000 te Cardedeu (Spanje).


VIII.58    Hendrik Pieter (Peter) JONGSMA, senior business consultant, geboren op 11-02-1973 te Utrecht, zoon van Frans JONGSMA (zie VII.50) en Clazina Christina (Ineke) TEUNISSE.
Relatie met Hennie GEELEN, medewerkster inkoop bij drukkerij, geboren op 17-04-1971 te Roggel.
Uit deze relatie:

   1.  v  Silke JONGSMA.


VIII.61    Pierre JONGSMA, medewerker NATO, geboren op 12-12-1980 te Schin op Geul, zoon van Meine JONGSMA (zie VII.52) en Helena (Marleen) KNUBBEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-08-2007 met Shelley HAMBLOCH, 22 jaar oud, geboren op 31-01-1985.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Liam JONGSMA, geboren op 14-05-2012.
   2.  m  Lee JONGSMA, geboren op 28-07-2014.


VIII.63    Marco Francesco JONGSMA, monteur van kozijnen, geboren op 30-01-1973 te Ede, zoon van Willem Meine (Wil) JONGSMA (zie VII.55) en Hetty van der HEIJDEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-06-2006 te Hengelo met Saskia TIERNEGO, 25 jaar oud, geboren op 20-07-1980 te Hengelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Renske Kira JONGSMA, geboren op 01-08-2006.
   2.  m  Xander Wilco JONGSMA, geboren op 18-03-2008.


VIII.68    Dave JONGSMA, manager restaurant, geboren op 03-04-1986 te Delfzijl, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.60) en Willemina Harmina (Willy) van der WEIJ, verzorgende.
Samenwonend sinds 15-06-2015 met Cecilie Vinther ANDERSEN.
Uit deze relatie:

   1.  m  Aiden JONGSMA, geboren 00-01-2019 te Holbaek (Denemarken).


IX.3    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 10-06-1971, zoon van Cornelis (Kees) JONGSMA (zie VIII.3) en Bieuwke (Binie) van DIJK.
Relatie met Aletta MEIJER.
Uit deze relatie:

   1.  m  Cornelis (Colin) JONGSMA, directeur Jongsma Infra (grond- en straatwerken), geboren op 25-01-2002 te Winschoten.


IX.9    Elly JONGSMA, geboren op 03-10-1977 te Appingedam, dochter van Cornelis (Kees) JONGSMA (zie VIII.13) en Tjitske HARMANNI.
Relatie met Frits VERHIEST, geboren op 28-12-1969 te Maassluis.
Uit deze relatie:

   1.  v  Sanne JONGSMA, geboren op 16-02-2002 te Winschoten.
   2.  m  Silver JONGSMA, geboren op 09-10-2007 te Winschoten.


IX.12    Frekie JONGSMA, schilder bij Acantus, geboren op 10-10-1987 te Winschoten, zoon van Freerk Esdert Cornelis (Frekie) JONGSMA (zie VIII.16) en Treintje (Trijnie) LINGBEEK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-2009, geregistreerd partnerschap. Echtgenote is Marga KUIPER, 23 jaar oud, verkoopmedewerkster slagerij Dijkema, geboren op 11-03-1986 te Winschoten.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Niek JONGSMA, geboren op 16-08-2010 te Winschoten.
   2.  m  Milan JONGSMA, geboren op 17-01-2016 te Winschoten.


IX.15    Tamara JONGSMA, verzorgende, geboren op 01-12-1990 te Beerta, dochter van Freerk Esdert Cornelis (Frekie) JONGSMA (zie VIII.16) en Treintje (Trijnie) LINGBEEK.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Joshua Corrie JONGSMA, geboren op 12-03-2017 om 01.40 uur te Groningen, in het ziekenhuis.


IX.16    Maikel Egbert Theodorus JONGSMA, geboren op 25-05-1988 te Brunssum, zoon van Wilhelm (Wim) JONGSMA (zie VIII.20) en Maria Elisa Johanna (Ria) BULTEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-11-2011 met Chantal DERKS, 24 jaar oud, geboren op 13-07-1987 te Venray, dochter van Wil DERKS en N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jezzley Johannes Cornelis JONGSMA, geboren op 11-08-2013, overleden voor 2018.


IX.28    Jeffrey JONGSMA, lid promotieteam Veilig Verkeer Nederland, geboren op 21-03-1997 te Groningen, zoon van Martin Gerrit JONGSMA (zie VIII.51) en Jeanette BALSTERS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01-05-2017 met Kim SCHMIDT, 19 jaar oud, medewerkster McDonald's, geboren op 05-04-1998 te Groningen, dochter van N.N. SCHMIDT en Yolanda HEIZENBERG.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Emily Eliza JONGSMA, geboren op 03-07-2018.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 15608
Web Analytics