Stam Surhuisterveen

Last Updated: Tuesday, 21 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Goitzen SJOERDS

 
I.1    Goitzen SJOERDS, veenarbeider, geboren ca. 1735 te Surhuisterveen, zoon van Sjoerd GOITZENS, vervener, en Aaltje SIMONS, overleden 00-08-1799 te Surhuisterveen.
Ondertrouwd (1) op 26-03-1775 te Ee, gehuwd op 20-08-1775 te Surhuisterveen met Grietje Sjoeks JONGSMA, 30 jaar oud, dochter van Sjoek KLAZES en Wiskje EELKES, gedoopt op 28-03-1745 te Ee, overleden op 11-02-1818 te Surhuisterveen op 72-jarige leeftijd.
Hoererije.
Zij komt regelmatig in aanraking met politie en justitie. Op 19-01-1759, als zij ongeveer 13 jaar oud is, wordt ze veroordeeld wegens diefstal van doeken en luiers. Het vonnis luidt 14 dagen op water en brood in de gevangenis. In deze zaak legt o.a. Grietje's vader een verklaring af. Dit blijkt Sjoek Clases, 58 jaar oud, te zijn. Op 14-09-1768 dient de tweede zaak waarin Grietje de hoofdrol speelt. Het gaat over diefstal uit het huis waar haar zuster, Aagtje, dienstmaagd is. In de stukken wordt vermeld dat Grietje ongeveer 30 weken voor deze zaak een onecht kind heeft gekregen. Ze verklaart dat het kind van Claas Pijtters, van Ee, is. Het gaat hier om Claaske. Grietje wordt veroordeeld tot één jaar werken in het Landschapstucht- en werkhuis wegens "hoererije" en het niet opvolgen van bevelen van het Hof. Ze wordt vrijgesproken van de diefstal, waarschijnlijk omdat ze het gestolene teruggegeven heeft. Op 21-09-1770 wordt Grietje veroordeeld tot 4 jaar Landschapstucht- en werkhuis. Na haar ontslag uit dit tuchthuis in 1769 is Grietje opnieuw zwanger geworden, nu van een onbekende man. Tot de geboorte van dit kind op 02-09-1770 ontkent Grietje zwanger te zijn. Nadat ze het kind in haar eentje ter wereld heeft gebracht, vindt een getuige haar met een dode baby op de grond. Het is dan de vraag of het kind doodgeboren is, of dat Grietje het kind heeft vermoord of dat het door onachtzaamheid is overleden. De stukken bevatten o.a. een verklaring van de doktoren die sectie hebben verricht op de baby. Gedetailleerd wordt daarin beschreven hoe het lijkje tijdens de sectie is ontleed en welke beschadigingen men aantrof. De doktoren concluderen dat de baby tijdens of na de geboorte nog geademd heeft. Ze kunnen geen zekerheid geven over de doodsoorzaak.
Zie ook: 11 en 30 (mededelingenblad NGV afd. Friesland), nr. 61, jaargang 16 nr. 1, januari 2011, pag. 155 e.v. {Zij was eerder samenwonend rond 1767 met Klaas PIETERS, zoon van Pieter KLAZES, boer, en Antje FOEKES, gedoopt op 26-03-1722 te Foudgum c.a. Overleden 1733-1774. Zij was eerder samenwonend rond 1769 met N.N..}
Samenwonend (2) rond 1786 met Goitske CORNELIS, geboren op 20-09-1753 te Bakkeveen, dochter van Cornelis GEERTS en Bontje BOELES, gedoopt op 23-09-1755 te Wijnjeterp c.a.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Sijke GOITZENS, geboren op 14-12-1775 te Surhuisterveen, gedoopt op 27-12-1778 te Surhuisterveen.
   2.  m  Sjoerd GOITZENS, geboren op 25-12-1778 te Surhuisterveen, gedoopt op 27-12-1778 te Surhuisterveen, overleden voor 1783.
   3.  m  Sjoerd Goitzens JONGSMA (zie II.1).

Uit de tweede relatie:

   4.  m  Boele Goitzens JONGSMA (zie II.3).


II.1    Sjoerd Goitzens JONGSMA, dagloner, landman, koopman, geboren op 08-06-1783 te Surhuisterveen, zoon van Goitzen SJOERDS (zie I.1) en Grietje Sjoeks JONGSMA, gedoopt op 29-06-1783 te Surhuisterveen, overleden op 14-09-1842 te Opende op 59-jarige leeftijd.
Hij bouwde een huis aan een poel te Topweer bij Opende. Deze poel, die bekendheid kreeg als ijsbaan, kreeg de naam "Kaatspoel" (Kaat=Klara). De familie Jongsma heeft hier meer dan 100 jaar gewoond.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-05-1818 te Grootegast met Klara Oetzes BOSMA (Klaartje), 21 jaar oud, dagloner, landbouwerse, geboren op 12-02-1797 te Lutjegast, dochter van Oetze Cornelis BOSMA, arbeider, en Hendrikje Hendriks BOS, dagloonster, overleden op 06-02-1868 te Opende op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gooitzen Sjoerds JONGSMA, geboren op 31-07-1820 te Opende, overleden op 14-04-1821 te Opende, 257 dagen oud.
   2.  m  Gooitzen Sjoerds JONGSMA (Guitzen) (zie III.2).
   3.  m  Ietse Sjoerds JONGSMA (zie III.4).
   4.  v  Hindrikje Sjoerds JONGSMA, dienstmeid, geboren op 12-11-1828 te Opende, overleden op 26-02-1899 te Grootegast op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Grootegast met Pieter Jans STEURSMA, boerenknecht, dagloner, geboren rond 1820 te Waarden, zoon van Jan Romkes STEURSMA en Itje Willems KOOI, overleden op 09-07-1873 te Grootegast.
   5.  v  Grietje Sjoerds JONGSMA, geboren op 15-03-1831 te Opende, overleden op 05-06-1832 te Opende op 1-jarige leeftijd.
   6.  v  Grietje Sjoerds JONGSMA, geboren op 18-03-1833 te Opende, overleden op 28-03-1833 te Opende, 10 dagen oud.
   7.  m  Oetze Sjoerds JONGSMA (zie III.10).
   8.  m  Hendrik Sjoerds JONGSMA (zie III.12).
   9.  v  Grietje Sjoerds JONGSMA, dienstmeid, arbeidster, geboren op 31-10-1841 te Opende, overleden op 15-05-1932 te Opende op 90-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Grootegast met Geele Harms van der NAALD, boerenknecht, arbeider, geboren rond 1840 te Lutjegast, zoon van Harm Bartelds van der NAALD, schoenmaker, en Tetje Geeles van der ZWAAG, overleden op 29-06-1886 te Westerhorn.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 25-10-1895 te Grootegast met Hendrik Boeles KRAAIJENGA, timmerman, geboren rond 1830 te Doezum, zoon van Boele Annes KRAAIJENGA en Geeske Hendriks KOK (Cook), overleden op 22-12-1918 om 02.00 uur te Doezum.
{Hij was eerder gehuwd voor 1894 met Harmke RINKEMA, overleden voor 1895.}


II.3    Boele Goitzens JONGSMA, arbeider, geboren op 08-06-1787 te Bakkeveen, zoon van Goitzen SJOERDS (zie I.1) en Goitske CORNELIS, overleden op 23-11-1853 te Opsterland op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1817 te Tietjerksteradeel met Antje Tjitses van der WAL, 22 jaar oud, geboren op 05-11-1794 te Bergum, dochter van Tjitse Jelmers van der WAL, koopman, en Janke Benjamins de KLEINE, gedoopt op 07-12-1794 te Bergum, overleden op 28-12-1847 te Smallingerland op 53-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janke Boeles JONGSMA, geboren op 20-11-1829 te Bergum, overleden op 28-05-1915 om 06.00 uur te Surhuisterveen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1855 te Smallingerland met Oebele Eelkes van der HOEK, 26 jaar oud, landbouwer, arbeider (1906), geboren op 12-12-1828 te Buitenpost, zoon van Eelke Rienks van der HOEK, kasteleinsknecht, en Aaltje Oebeles SIPMA, kramerse, overleden op 30-05-1906 te Drachten op 77-jarige leeftijd. Leeuwarder Courant d.d. 01-06-1906:
Drachten, 30 mei. Hedenmiddag had alhier een ernstig ongeluk plaats. Iemand van de Surhuisterveensterheide had alhier de veemarkt bezocht. Naar huis terugkeerende wilde hij uitwijken voor een bellende fietser, kwam ongelukkig terecht op de trambaan, werd gegrepen en meegesleept door de tram en bleef dood op de plaats. Begraven op 02-06-1906 te Surhuisterveensterheide.
Kollumer Courant d.d. 31-12-1902: "Een ongeluk komt zelden alleen" zegt een spreekwoord. En volgens een ander spreekwoord gebeuren er, als er een ongeluk plaats heeft gehad, altijd drie. Nu, bij Oebele van der Hoek zijn deze beide spreekwoorden bewaarheid. Eerst stierf zijn eenigste koe. 't Beest was niet verzekerd, want dat kost nog al betrekkelijk veel voor een dier. En van de opbrengsten dezer koe moesten de dagelijksche uitgaven worden bestreden. Maar 't bleef hier niet bij. Kort daarna werden twee varkens ziek en stierven. En nu is er in 't laatst der vorige week ook nog een varken van hem verdronken. Zeker geen huisgezin meer te Surhuisterveensterheide zoo bejaard en zoo zwaar beproefd in stoffelijk opzicht.
   2.  m  Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.19).


III.2    Gooitzen Sjoerds JONGSMA (Guitzen), boerenknecht, dagloner, geboren op 01-02-1822 te Opende, zoon van Sjoerd Goitzens JONGSMA (zie II.1) en Klara Oetzes BOSMA (Klaartje), dagloner, landbouwerse, overleden op 27-01-1889 te Grootegast op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-06-1849 te Grootegast met Antje Fokkes de VRIES, dagloonster, geboren rond 1821 te Grootegast, dochter van Fokke Duurts de VRIES, dagloner, en Tetje Hoekes HOVINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tetje Gooitzens JONGSMA, geboren op 13-05-1854 om 05.00 uur te Grootegast, overleden op 08-12-1920 te Lutjegast op 66-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Grootegast met Hendrik Heinrichs SOLLE, 29 jaar oud, dienstknecht, dagloner, arbeider, landbouwer, geboren op 11-10-1849 te Lutjegast, zoon van Heinrich Christian SOLLE en Marijke Ypes van SLOOTEN, overleden op 23-11-1925 te Lutjegast op 76-jarige leeftijd, na een lang en geduldig lijden. Begraven te Lutjegast.


III.4    Ietse Sjoerds JONGSMA, dagloner, geboren op 08-02-1825 te Opende, zoon van Sjoerd Goitzens JONGSMA (zie II.1) en Klara Oetzes BOSMA (Klaartje), dagloner, landbouwerse, overleden op 24-09-1884 te Opende op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 28-11-1872 te Grootegast met Rensktje Ubels SINNEKER, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-07-1845 te Lutjegast, dochter van Ubel Dirks SINNEKER (Sunker), wever, en Hendriktje Jans van DIJK (van der Dijk), dienstmeid, overleden op 23-02-1928 te Opende op 82-jarige leeftijd.
{Zij was eerder samenwonend rond 1869 met N.N.. Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 18-08-1885 te Grootegast met Wiggele Sijbrijns van der VEEN, 43 jaar oud, dagloner, arbeider, landbouwer, geboren op 24-08-1841 te Surhuisterveen, zoon van Sijbrijn Wiggles van der VEEN, arbeider, dagloner, en Janke Harms IWEMA (Eeuwema), arbeidster, overleden op 13-11-1922 te Opende op 81-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sjoerd Ietses JONGSMA (zie IV.3).
   2.  v  Klaartje Ietses JONGSMA, geboren op 30-03-1876 te Opende, overleden op 25-01-1962 te De Kaag op 85-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1962 te Abbenes.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1898 te Idaarderadeel met Willem Tjerks VLEER, 29 jaar oud, veehouder, geboren op 05-03-1869 te Oldeboorn, zoon van Tjerk Willems VLEER en Sybrigje Tjeerds POSTHUMUS, overleden op 07-03-1937 te De Kaag op 68-jarige leeftijd.
   3.  m  Ubel Ietses JONGSMA (zie IV.7).
   4.  m  Goitzen Ietses JONGSMA (zie IV.9).


III.10    Oetze Sjoerds JONGSMA, boerenknecht, dagloner, arbeider, landbouwer, geboren op 08-09-1835 te Opende, zoon van Sjoerd Goitzens JONGSMA (zie II.1) en Klara Oetzes BOSMA (Klaartje), dagloner, landbouwerse, overleden op 06-10-1914 te Grootegast op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-07-1868 te Leek met Ettina Willems van DIJK, landbouwerse, geboren rond 1845 te Wierum, dochter van Willem van DIJK, landbouwer, en Stientje Jacobs ZIJLSTRA, landbouwerse, overleden op 04-05-1895 te Zevenhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 28-06-1868 te Zevenhuizen. Erkend bij huwelijk ouders. Overleden op 05-05-1933 te Lutjegast op 64-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-05-1890 te Grootegast met Wiebe Pieters FABER, 30 jaar oud, dienstknecht, geboren op 06-02-1860 te Visvliet, zoon van Pieter FABER, landbouwer, en Louwina van der LAAN, landbouwerse, overleden op 28-03-1945 te Lutjegast op 85-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
   2.  v  Stientje Oetzes JONGSMA, dienstmeid, huishoudster, geboren op 19-09-1870 te Lutjegast, overleden op 07-10-1954 om 02.00 uur te Niehove op 84-jarige leeftijd, begraven te Lettelbert.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Leek met Jakob Jans HUT, 28 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 06-01-1869 te Zevenhuizen, zoon van Jan HUT, arbeider, en Wiebregje van der VEEN, arbeidster, overleden op 27-02-1902 te Lettelbert op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 04-02-1905 te Leek met Wiebe Ytzes HUMMEL, arbeider, landbouwer, geboren rond 1866 te Midwolde, zoon van Ytze HUMMEL en Janke van der TIP, overleden op 01-05-1925 te Lutjegast.
   3.  v  Katje Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 19-09-1872 te Lutjegast, overleden op 06-01-1946 te Groningen op 73-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1901 te Grootegast met Dootje Willems SCHEERINGA, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 30-04-1873 te Lutjegast, zoon van Willem SCHEERINGA, arbeider, en Bouktje FROENTJES, overleden op 15-05-1943 te Lutjegast op 70-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
   4.  v  Wilhelmina Oetzes JONGSMA, geboren op 19-09-1872 te Lutjegast, overleden op 20-09-1873 te Grootegast op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19).
   6.  v  Sjoerdina Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 06-04-1876 te Lutjegast, overleden op 29-10-1901 te Oldekerk op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-05-1894 te Grootegast met Freerk Douwes VEENSTRA, visser, geboren rond 1866 te Lutjegast, zoon van Douwe Freerks VEENSTRA, arbeider, en Jantje Hendriks LETTEBOER, arbeidster, overleden op 08-12-1953 te Zuidlaren.
{Hij is later gehuwd op 20-12-1902 te Oldekerk met Bouktje Pieters de VRIES, 37 jaar oud, dienstmeid, geboren op 01-12-1865 te Opende, dochter van Pieter Tiemens de VRIES, dagloner, arbeider, en Antje Hendriks van der VELDE, dienstmeid, dagloonster, overleden op 22-11-1926 te Oldekerk op 60-jarige leeftijd. Hij is later gehuwd met Jantje HULSEBOS.}
   7.  v  Jacoba Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 04-11-1878 te Zevenhuizen, overleden op 14-10-1954 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, begraven te Kollumerzwaag.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-11-1902 te Leek met Douwe Hendriks van der VAART, 31 jaar oud, watermolenaar, geboren op 01-09-1871 te Grootegast, zoon van Hendrik van der VAART, watermolenaar, en Martje Eijes FRIELING, overleden op 17-02-1940 te Zuidlaren op 68-jarige leeftijd, in Dennenoord. Begraven te Kollumerzwaag.
   8.  v  Hendrikje Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 08-02-1881 om 18.00 uur te Zevenhuizen, overleden op 06-12-1959 te Groningen op 78-jarige leeftijd, begraven te Zevenhuizen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1904 te Roden met Marten Jacobs HUMMEL, 31 jaar oud, arbeider, geboren op 25-11-1872 te Zevenhuizen, zoon van Jacob HUMMEL, arbeider, en Annechien STUUT, overleden op 26-10-1962 te Zevenhuizen op 89-jarige leeftijd, begraven te Zevenhuizen.
   9.    Lvl. kind, geboren op 13-04-1884 te Zevenhuizen, overleden op 13-04-1884 te Zevenhuizen, 0 dagen oud.
   10.  v  Duurina Oetzes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 07-01-1886 te Zevenhuizen, overleden op 01-02-1965 op 79-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 01-10-1904 te Grootegast met Roelf Sikkes HUISTRA, 35 jaar oud, koopman, geboren op 04-12-1868 te Grootegast, zoon van Sikke HUISTRA en Janke SLAGTER, overleden op 17-01-1940 te Lutjegast op 71-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
   11.  v  Ida Pieterdina Oetzes JONGSMA, geboren op 25-05-1889 te Zevenhuizen, overleden op 18-02-1891 te Zevenhuizen op 1-jarige leeftijd.


III.12    Hendrik Sjoerds JONGSMA, dagloner, boerenknecht, arbeider, geboren op 17-07-1838 te Opende, zoon van Sjoerd Goitzens JONGSMA (zie II.1) en Klara Oetzes BOSMA (Klaartje), dagloner, landbouwerse, overleden op 03-07-1913 te Lutjegast op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-11-1865 te Grootegast met Grietje Jacobs SCHRIPSEMA, 23 jaar oud, dienstmeid, dagloonster, geboren op 12-07-1842 te Westerhorn, dochter van Jacob Hotzes SCHRIPSEMA, boerenknecht, arbeider, en Janneke WIERSEMA, dienstmeid, arbeidster, overleden op 13-04-1932 te Grijpskerk op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sjoerd Hendriks JONGSMA (zie IV.30).
   2.  v  Janneke Hendriks JONGSMA, geboren op 31-08-1869 te Lutjegast, overleden op 31-01-1956 te Augustinusga op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1892 te Grootegast met Wolter Berends van der VEEN, dienstknecht, geboren rond 1865 te Marum, zoon van Berend Wolters van der VEEN, dagloner, en Trientje Elses SIERSEMA, dagloonster, overleden op 03-02-1937 te Grootegast.


III.19    Tjitze Boeles JONGSMA, arbeider, geboren op 20-04-1832 te Bergum, zoon van Boele Goitzens JONGSMA (zie II.3) en Antje Tjitses van der WAL, overleden op 08-04-1880 om 07.00 uur te Drachten op 47-jarige leeftijd, begraven te Drachtstercompagnie.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-06-1855 te Tietjerksteradeel met Hebeltje Mients de BOER, 20 jaar oud, geboren op 24-01-1835 te Bergum, dochter van Mient Everts de BOER en Janke Andries WAGENAAR, overleden op 02-08-1867 te Smallingerland op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 02-05-1868 te Smallingerland met Sjoukjen Jacobs KEIDEL, 29 jaar oud, geboren op 09-02-1839 te Boornbergum, dochter van Johan Jacob Carel Hendriks KEIDEL, arbeider, en Tyttje Paulus JONGSMA, boerin, overleden op 10-12-1929 te Drachten op 90-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1867 met Jan Pieters SMID, overleden voor 1868.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.35).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Hendrik Tjitzes JONGSMA, geboren op 27-04-1869 te Boornbergum.
   3.  m  Paulus Tjitzes JONGSMA (zie IV.39).
   4.  m  Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.42).
   5.  v  Antje Tjitzes JONGSMA, geboren op 22-11-1872 te Drachten, overleden op 06-10-1895 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-05-1891 te Smallingerland met Fokke Hendriks BOUMA, geboren rond 1856 te Drachten, zoon van Hendrik Sietzes BOUMA en Fokjen Hendriks WALSTRA.
   6.  m  Sjouke Tjitzes JONGSMA, geboren op 09-07-1874 te Drachten, overleden op 24-04-1874 te Drachten.
   7.  m  Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.47).
   8.  m  Oebele Tjitzes JONGSMA, stoelenmatter, geboren op 21-06-1879 te Drachten, overleden op 23-02-1952 te Drachten op 72-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


IV.3    Sjoerd Ietses JONGSMA, boerenknecht, arbeider, landbouwer, geboren op 19-05-1873 te Opende, zoon van Ietse Sjoerds JONGSMA (zie III.4) en Rensktje Ubels SINNEKER, dienstmeid, overleden op 07-11-1951 te Obergum op 78-jarige leeftijd, na een langdurig en zeer smartelijk, doch geduldig gedragen lijden. Begraven op 12-11-1951 te Obergum.
Hij vierde februari 1939 zijn 25-jarig jubileum als bode van de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Opende.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 02-06-1906 te Oldehove met Hiltje Jelles SPANNINGA, 20 jaar oud, dienstbode, geboren op 09-11-1885 te Oldehove, dochter van Jelle SPANNINGA, arbeider, en Janna MOLLEMA, overleden op 08-06-1979 te Winsum (Gr.) op 93-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1979 te Obergum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ietse JONGSMA (zie V.1).


IV.7    Ubel Ietses JONGSMA, arbeider, doodgraver, landbouwer, geboren op 22-08-1878 te Opende, zoon van Ietse Sjoerds JONGSMA (zie III.4) en Rensktje Ubels SINNEKER, dienstmeid.
Faillissement uitgesproken d.d. 03-12-1914 (Het Volk d.d. 08-12-1914), Ubel Jongsma, landbouwer te Oranjekanaal, gemeente Beilen.
Faillissement uitgesproken (De Gooi- en Eemlander d.d. 04-09-1926).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1902 te Grootegast met Ebeltje Eibes VOLKERTS, 22 jaar oud, geboren op 07-02-1880 te Opende, dochter van Eibe Harms FOLKERTS, landbouwer, en Grietje Jans BOEREMA (Boerma), dienstmeid, overleden op 01-04-1936 te Hoorn op 56-jarige leeftijd, in "De Villa", na een kortstondige ziekte van slechts enige dagen. Begraven op 04-04-1936 te Schellinkhout.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eibe JONGSMA (zie V.3).
   2.  m  Ietse JONGSMA (zie V.5).
   3.  v  Grietje JONGSMA, dienstbode, geboren op 20-08-1906 te Hoogemeeden.
Gehuwd 00-07-1939 te Schellinkhout met R. KOSTER.
   4.  m  Henko JONGSMA, geboren op 11-03-1909 te Hoogemeeden, overleden op 11-02-1910 te Hoogemeeden, 337 dagen oud.
   5.  m  Rensko JONGSMA, boerenerbeider, arbeider, geboren op 10-04-1910 te Hoogemeeden.


IV.9    Goitzen Ietses JONGSMA, arbeider, grondwerker, opperman/metselaar, timmerman, geboren op 12-07-1881 te Opende, zoon van Ietse Sjoerds JONGSMA (zie III.4) en Rensktje Ubels SINNEKER, dienstmeid, overleden op 26-10-1949 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven op 29-10-1949 te Groningen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-08-1906 te Grijpskerk met Henke Tieses FABER, 18 jaar oud, dienstbode, geboren op 26-11-1887 te Kommerzijl, dochter van Ties FABER, arbeider, en Aafke FRITSMA, overleden op 20-03-1949 te Groningen op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aafke JONGSMA, naaister, geboren op 26-10-1906 te Kommerzijl, overleden op 18-08-1998 te Groningen op 91-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 24-08-1998 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1931 te Groningen met Oege GORTER, 30 jaar oud, voerman, geboren op 12-05-1901 te Hoogkerk, zoon van Barteld GORTER, scheepsjager, en Riemke SCHUITEMA, overleden op 22-11-1972 op 71-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
   2.  v  Rensktje JONGSMA, dienstbode, eig. Eerste Groninger Huidenhandel v/h J. Hart, geboren op 07-01-1909 te Niehove.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-01-1930 te Groningen, gescheiden na 16 jaar op 28-02-1946 te Groningen van Julius HART, koopman, geboren rond 1907 te Groningen, zoon van Meijer HART en Beate HEILBRONN.
Gehuwd (2) 00-02-1947 te Groningen met Herman MEIJER, geboren rond 1903.
   3.  v  Bauktje JONGSMA, geboren op 07-01-1909 te Niehove, overleden voor 1921.
   4.  m  Ties JONGSMA (zie V.17).
   5.  v  Klaartje JONGSMA, geboren op 12-02-1913 te Kommerzijl, overleden voor 1988.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-09-1933 te Groningen met Jan van DUINEN, chauffeur, geboren rond 1910 te Sappemeer, zoon van Roelof van DUINEN en Grietje SMIT.
   6.  m  Wiggel (Willy) JONGSMA (zie V.22).
   7.  m  Menno JONGSMA (zie V.26).
   8.  m  Ietse JONGSMA (zie V.28).
   9.  v  Jantiena JONGSMA, geboren op 11-09-1924 te Groningen.
Gehuwd 00-00-1946 te Groningen met Emil Heinrich (Harry) GRAPPERHAUS, geboren rond 1911, overleden op 25-05-1977 te Groningen, gecremeerd op 27-05-1977 te Groningen.
   10.  v  Henderika JONGSMA, geboren op 03-03-1927 te Groningen.
Relatie met Sietze HUIZINGA.


IV.19    Willem Oetzes JONGSMA, arbeider, geboren op 21-09-1874 te Lutjegast, zoon van Oetze Sjoerds JONGSMA (zie III.10) en Ettina Willems van DIJK, landbouwerse, overleden op 28-03-1963 te Lutjegast op 88-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1900 te Leek met Jouktje Jakobs SNIP, 28 jaar oud, geboren op 02-04-1872 te Zuidhorn, dochter van Jakob Geerts SNIP, arbeider, en Lykeltje Hoites PALSTRA, overleden op 16-01-1955 te Lutjegast op 82-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1955 te Lutjegast.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ettina JONGSMA, dienstbode, geboren op 16-03-1901 te Faan onder Oldekerk, overleden op 25-01-1983 te Lutjegast op 81-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1927 te Grootegast met Anne Willems OOST, 28 jaar oud, geboren op 06-07-1898 te Lutjegast, zoon van Willem Geerts OOST, arbeider, landbouwer, en Martje Derks van der VAART, overleden op 01-11-1985 op 87-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
   2.  v  Lijkeltje JONGSMA, geboren op 04-05-1902 te Enumatil, overleden op 02-04-1903 te Enumatil, 333 dagen oud.
   3.  m  Oetze JONGSMA (zie V.38).
   4.  v  Leentje JONGSMA, dienstbode, geboren op 10-02-1905 te Enumatil, overleden op 23-06-1993 te Groningen op 88-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1993 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-10-1929 met Arthur HEEMSTRA, 26 jaar oud, agent Gereformeerd Gezinsblad (1951, 1956), geboren op 31-07-1903, zoon van Anne HEEMSTRA en Detje TIEKSTRA, overleden op 15-05-1983 te Groningen op 79-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1983 te Groningen.
   5.  m  Jakob JONGSMA (zie V.42).
   6.  m  Geert JONGSMA (zie V.44).
   7.  m  Gerrit JONGSMA (zie V.46).
   8.  m  Sjoerd JONGSMA (zie V.48).
   9.  m  Huite JONGSMA (zie V.49).


IV.30    Sjoerd Hendriks JONGSMA, dagloner, arbeider, veehouder, geboren op 19-08-1866 te Lutjegast, zoon van Hendrik Sjoerds JONGSMA (zie III.12) en Grietje Jacobs SCHRIPSEMA, dienstmeid, dagloonster, overleden op 13-08-1939 te Grijpskerk op 72-jarige leeftijd, begraven te Grijpskerk.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-06-1889 te Grootegast met Jantje Annes van der VEEN, geboren rond 1863 te Grootegast, dochter van Anne Louwes van der VEEN, wagenmakersknecht, wagenmaker, en Geertje Jans HELDER, dienstmeid, overleden op 31-12-1894 te Grootegast.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 09-09-1896 te Grootegast met Henderika Douwes VEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 15-10-1873 te Lutjegast, dochter van Douwe Freerks VEENSTRA, arbeider, en Jantje Hendriks LETTEBOER, arbeidster, overleden op 29-02-1948 te Groningen op 74-jarige leeftijd, begraven te Grijpskerk.
{Zij is later gehuwd na 1940 met Pieter Jans SPOELSTRA, dienstknecht, geboren op 29-07-1870 te Harkema-Opeinde, zoon van Jan Pieters SPOELSTRA, koopman, inlandse kramer, arbeider, en Antje Sjoerds VEENSTRA, overleden op 30-01-1953 te Grootegast op 82-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Grietje Sjoerds JONGSMA, huishoudster bij Hendrik van der Sluis (geb. 1904 Surhuizum), geboren op 11-05-1890 te Lutjegast, overleden op 13-06-1927 om 10.00 uur te Drogeham op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-05-1910 te Grootegast, gescheiden na 16 jaar op 19-11-1926 te Groningen van Christiaan Johannes BIJLEVELD, arbeider, geboren op 04-04-1881 te Stroobos (Gr.), zoon van Johannes Willems BIJLEVELD, scheepstimmerman, en Elisabeth Christiaans BOK, arbeidster, overleden op 19-05-1954 te Stroobos (Gr.) op 73-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Hendrik Sjoerd Sjoerds JONGSMA (zie V.53).


IV.35    Geert Tjitzes JONGSMA, schippersknecht, varensgezel, beurtschipper, geboren op 10-12-1854 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.19) en Hebeltje Mients de BOER, overleden op 28-09-1897 te Leiden op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-06-1878 te Leiden met Lena Maria van BOOREN, 26 jaar oud, geboren op 03-04-1852 te Leiden, dochter van Pieter Cornelis van BOOREN en Lena Maria BONNET, overleden op 22-12-1889 te Leiden op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 16-07-1890 te Leiden met Trijntje M?SKE, 45 jaar oud, werkvrouw, geboren op 04-04-1845 te Muiden, dochter van Hendrikus Jans M?SKE en Aaltje Egberts BIJMHOLT, overleden op 27-03-1919 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Pieter Cornelis Geerts JONGSMA, geboren op 01-08-1879 te Leiden, overleden op 04-10-1881 te Leiden op 2-jarige leeftijd.
   2.  m  Gerard Sjitse Geerts JONGSMA, geboren op 02-04-1881 te Leiden, overleden op 07-01-1885 te Leiden op 3-jarige leeftijd.
   3.  m  Pieter Cornelis Geerts JONGSMA (zie V.57).
   4.  m  Tjitse Geerts JONGSMA (zie V.59).
   5.  v  Lena Maria Geerts JONGSMA, dienstbode, juffrouw van gezelschap, huishoudster, geboren op 08-02-1888 te Leiden, overleden op 27-04-1919 op 31-jarige leeftijd.


IV.39    Paulus Tjitzes JONGSMA, touwslager, arbeider, spoorbeambte, wisselwachter HIJS, geboren op 11-04-1870 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.19) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL, overleden op 07-04-1912 te Amersfoort op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 27-11-1902 te Aalten met Christina Berendina K?PPER, 26 jaar oud, geboren op 04-04-1876 te Aalten, dochter van Albert K?PPER en Hendrika Antonia te BEEST, overleden op 06-10-1908 te Amersfoort op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 25-05-1910 te Amersfoort met Magdalena BAKKER, 30 jaar oud, geboren op 02-04-1880 te Nieuwer Amstel, dochter van IJde BAKKER en Maaike Helena van VESSEM.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Hendrika Paulina JONGSMA, dienstbode, geboren op 27-02-1899 te Aalten. Gewettigd bij huwelijk ouders. Overleden op 19-10-1945 te Utrecht op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-04-1920 te Aalten met Jan LIEVERS, fabrieksarbeider, geboren rond 1895, zoon van Jan Willem LIEVERS, fabrieksarbeider, en Johanna VRIEZE, overleden op 28-08-1946 te Utrecht.
   2.  v  Sjoukje Johanna JONGSMA, geboren op 21-07-1903 te Winterswijk.
Huisgenote van J. Martens en G. Martens-Feiken.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 23-12-1954 te Nunspeet met Jacobus Johannes MARTENS, 68 jaar oud, luitenant-kolonel bij de administratie, geboren op 11-09-1886 te Lemmer, zoon van Johannes MARTENS, onderwijzer, hoofd ener school, en Grietje GIESEN, overleden op 02-06-1967 te Nunspeet op 80-jarige leeftijd, gecremeerd.
{Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-06-1913 te Appingedam met Grietje Derks FEIKEN, geboren rond 1886 te Appingedam, dochter van Derk FEIKEN en Geertje GEERTSEMA, ijzerhandelaarster, overleden op 27-05-1953 te Nunspeet.}
   3.  m  Albertus (Bert) JONGSMA, vertegenwoordiger, advertentiereiziger, geboren op 31-10-1904 te Winterswijk, overleden op 09-01-1959 om 21.30 uur te Amersfoort op 54-jarige leeftijd, begraven te Leusden.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 03-02-1932 te Amersfoort met Hendrica Martina (Henny) BUTS, 24 jaar oud, geboren op 06-01-1908 te Vinkeveen en Waverveen, dochter van Henricus BUTS en Anna Maria FRANKEN, overleden op 17-04-1945 te Amersfoort op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) 00-00-1946 te Amersfoort met Christina Hendriëtta BAARTMAN, geboren op 25-11-1916 te Amersfoort.
Relatie (3) met Christina Diewertje Jannetje BURGERT, geboren op 04-04-1912 te Gouda.
   4.  m  Hendrikus Johannes JONGSMA, geboren op 23-01-1906 te Winterswijk, overleden op 03-01-1907 te Winterswijk, 345 dagen oud.


IV.42    Jacob Tjitzes JONGSMA, bootwerker, geboren op 11-04-1871 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.19) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL, overleden op 30-11-1916 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-12-1899 te Rotterdam met Susanna Christina MANHAVE, 28 jaar oud, geboren op 03-12-1871 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Pieter MANHAVE, kleermaker, en Alida Johanna MEIJER, overleden op 28-10-1935 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alida Johanna JONGSMA (zie V.72).
   2.  m  Sjouke Jacob JONGSMA, geboren op 13-08-1896 te Dordrecht, overleden op 10-04-1915 te Hoenderloo op 18-jarige leeftijd.
   3.  m  Hendrik Johannes JONGSMA, timmerman, los werkman, havenarbeider, geboren op 11-04-1900 te Rotterdam, overleden op 19-11-1961 om 13.30 uur te Rotterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 07-08-1946 te Rotterdam met Jannetje van VUUREN, 41 jaar oud, geboren op 07-01-1905 te Rotterdam, dochter van Johannes Jacobus van VUUREN en Jannetje de ROODE, overleden na 1961.
{Zij was eerder gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-09-1922 te Rotterdam, gescheiden na 11 jaar op 20-09-1934 te Rotterdam van Marinus van SPLUNTER, kleermaker, geboren op 24-03-1899 te Rotterdam, zoon van Cornelis van SPLUNTER en Willemina STOLK.}
   4.  v  Anna JONGSMA, geboren op 10-10-1902 te Rotterdam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 19-01-1921 te Rotterdam met Hendrik DIJKMAN, 23 jaar oud, kraanmachinist, los werkman, voerman, stoker grote vaart, geboren op 25-11-1897 te Rotterdam, zoon van Willem Hendrik DIJKMAN en Grietje de LANDGRAAF, overleden op 20-03-1955 te Melilla (Spanje, Noord-Afrika) op 57-jarige leeftijd, aan boord van het stoomschip "Delfshaven". Begraven te Melilla (Spanje, Noord-Afrika).
   5.  v  Susanna Jacoba JONGSMA, geboren op 04-10-1905 te Rotterdam, overleden op 06-01-1942 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-1928 te Rotterdam met Frederik BRINKMAN, 27 jaar oud, fabrieksarbeider, geboren op 27-06-1901 te Rotterdam, zoon van Petrus BRINKMAN en Geertruida NIEPOORT.
{Hij had ook ooit een relatie met N.N..}
   6.  m  Jacob JONGSMA, expeditieknecht, geboren op 29-10-1908 te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-07-1939 te Rotterdam met P. M. VERHAGE, geboren rond 1911.
   7.  v  Paulina Pieternella JONGSMA, pakster, geboren op 10-04-1912 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-10-1935 te Rotterdam met Willem HOGERDIJK, 28 jaar oud, expeditieknecht, geboren op 28-03-1907 te Hellevoetsluis, zoon van Willem HOGERDIJK en Catharina van den BOSCH.
   8.  m  Johannes Pieter JONGSMA, geboren op 22-08-1914 te Rotterdam, overleden op 03-11-1914 te Rotterdam, 73 dagen oud.
   9.  m  Sjouke Jacob JONGSMA (zie V.86).


IV.47    Sjouke Tjitzes JONGSMA, handelaar in zuivelproducten, kellner, geboren op 09-07-1876 te Drachten, zoon van Tjitze Boeles JONGSMA (zie III.19) en Sjoukjen Jacobs KEIDEL (gezindte: RK), overleden op 03-04-1945 te Zeist op 68-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1945 te Zeist.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1899 te Zeist met Klazina AALTEN, 28 jaar oud, geboren op 11-02-1871 te Zeist, dochter van Evert AALTEN en Hendrika KOETSIER, overleden op 14-09-1948 te Zeist op 77-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitze JONGSMA (zie V.88).
   2.  m  Pieter JONGSMA (zie V.90).
   3.  v  Hendrika Antje JONGSMA, geboren op 13-02-1903 te Utrecht, overleden op 13-08-1903 te Utrecht, 181 dagen oud.
   4.  m  Hendrik Sjouke JONGSMA, geboren op 09-02-1904 te Utrecht, overleden op 13-08-1904 te Utrecht, 186 dagen oud.
   5.  v  Hendrika (Rika) JONGSMA, geboren op 13-02-1905 te Utrecht, overleden op 02-09-1964 op 59-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1926 te Zeist, gescheiden na 15 jaar op 12-09-1941 te Zeist van Hendrik PELS, geboren ca. 1905 te Utrecht, zoon van Coenraad Jan PELS en Cornelia van GINKEL.
   6.  v  Froukje JONGSMA, geboren op 11-06-1906 te Doesburg, overleden op 17-02-1987 op 80-jarige leeftijd, begraven te Zeist.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1932 te Zeist met Lambertus Gerhard STRUBBE, 29 jaar oud, copieerder, geboren op 04-05-1903 te Zeist, zoon van Ernst Hendrik STRUBBE en Aaltje Jacomina OVERDORP, overleden op 26-10-1959 te Zeist op 56-jarige leeftijd, begraven te Zeist.


V.1    Ietse JONGSMA, veehouder, landbouwer, agent Nieuwsblad van het Noorden (1963), geboren op 01-07-1906 te Opende, zoon van Sjoerd Ietses JONGSMA (zie IV.3) en Hiltje Jelles SPANNINGA, dienstbode, overleden op 12-08-1991 te Winsum (Gr.) op 85-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 16-08-1991 te Winsum (Gr.).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Winsum (Gr.) met Cornelia van der WAL, 22 jaar oud, geboren op 06-12-1907 te Haren, dochter van Jakob van der WAL, winkelier, en Jantje OOSTMEIJER, overleden op 04-05-1997 te Winsum (Gr.) op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1997 te Winsum (Gr.).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 01-04-1931 te Obergum.
Gehuwd met Pieter PESTOOR.
   2.  m  Sjoerd JONGSMA (zie VI.3).
   3.  m  Jakob JONGSMA (zie VI.5).
   4.  v  Hiltje (Hillie) JONGSMA, geboren op 31-01-1946 te Obergum.
Verloofd 03-07-1965.
Gehuwd met Rembertus ROGGEVELD.
   5.  v  Cornelia (Corrie) JONGSMA, geboren op 08-03-1950 te Winsum (Gr.).
Gehuwd met Geert Rinse van der MEIJ.


V.3    Eibe JONGSMA, winkelbediende, betonwerker, timmerman, caféhouder, geboren op 01-10-1902 te Opende, zoon van Ubel Ietses JONGSMA (zie IV.7) en Ebeltje Eibes VOLKERTS.
Zie: "De School" (Friese Koerier d.d. 30-09-1961).
Gehuwd ca. 1933 met Elske de JONG, geboren op 07-10-1906 te Hoornsterzwaag, dochter van Hendrik de JONG en Rinske van der IEST, overleden op 25-01-2005 op 98-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-01-2005 te Velsen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ubel JONGSMA (zie VI.11).
   2.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 08-11-1936 te Wormerveer.
Relatie met Tinie van de WEIDE.
   3.  m  Eibe (Ep) JONGSMA (zie VI.15).


V.5    Ietse JONGSMA, beroepsmilitair KNIL (sergeant majoor-instructeur der infanterie, 1931), onderluitenant infanterie (1937, 1942), geboren op 16-11-1903 te Opende, zoon van Ubel Ietses JONGSMA (zie IV.7) en Ebeltje Eibes VOLKERTS, overleden 00-01-1993 te Ureterp.
Beëediging Onderlt. Jongsma.
Voor het front der troepen werd Maandagmorgen op het Rampalveld beëedigd de Onderluitenant der Infanterie I. Jongsma. Bij deze plechtigheid waren alle korpscommandanten, alsmede den Pl. Militair Commandant tegenwoordig, terwijl ook nog talrijke persoonlijke vrienden van Onderl. Jongsma van hunne belangstelling blijk gaven. De beëediging geschiedde met het gebruikelijke militaire eerbetoon.
Bron: Soerabaijasch Handelsblad d.d. 01-12-1937.
Infanterie.
Met ingang van 1 April 1938, wegens zesjarigen onafgebroken dienst in Nederlandsch-Indië, acht maanden verlof naar Europa verleend aan den onderluitenant I. Jongsma, in garnizoen te Malang.
Bron: Bataviaasch Nieuwsblad d.d. 31-12-1937.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-10-1931 te Scheemda met Grietje Pietertje Caesarina SCHOENMAKER, 19 jaar oud, geboren op 23-03-1912 te Groningen, dochter van Harm SCHOENMAKER en Hindriktje OOSTERHUIS, overleden op 18-06-1987 te Drachten op 75-jarige leeftijd, in Bertilla. Gecremeerd op 23-06-1987 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Harmanna Derkina JONGSMA, geboren op 21-04-1933 te Makassar (Ned. Oost-Indië), overleden 00-00-2006, begraven te Roosendaal.
Gehuwd met H. STEENHUIZEN, zoon van Reinder Wiebren STEENHUIZEN en Jantje HUISSEN.
   2.  m  Ebele Ietse (Ubel) JONGSMA (zie VI.19).


V.17    Ties JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 23-02-1911 te Niehove, zoon van Goitzen Ietses JONGSMA (zie IV.9) en Henke Tieses FABER, dienstbode, overleden op 07-05-1978 te Groningen op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 10-05-1978 te Groningen.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 20-02-1936 te Groningen met Johanna Berendina MELISHOEK, 20 jaar oud, geboren op 28-08-1915 te Groningen.
Gehuwd (2) met Jakoba Marchiena HOVING, geboren rond 1928, dochter van T. HOVING en Geertje SANTING, overleden op 09-07-1997 te Groningen, na een liefdevolle verzorging in de "Heijmansstichting". Gecremeerd op 14-07-1997 te Groningen.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  George JONGSMA (zie VI.21).


V.22    Wiggel (Willy) JONGSMA, kapper, dameskapper, geboren op 12-08-1918 te Groningen, zoon van Goitzen Ietses JONGSMA (zie IV.9) en Henke Tieses FABER, dienstbode, overleden op 23-01-1999 op 80-jarige leeftijd, begraven te Ulrum.
Voorzitter van de Christelijke Kapperspatroons Bond afdeling Groningen; landelijk voorzitter Chr. Bond van Technische Clubs voor Kappers.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 18-01-1937 te Ulrum, gescheiden na 26 jaar op 08-02-1963 te Groningen, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Jitske de VRIES, geboren rond 1917 te Vierhuizen, dochter van Rudmer de VRIES, dagloner, en Sietske BOERSMA.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 28-11-1966 met Hillechien REMKES, 48 jaar oud, geboren op 08-09-1918, dochter van H. REMKES en Femmiena TEULE, overleden op 30-09-1983 op 65-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 05-10-1983 te Groningen.
Kleinkinderen, Muntendam (1983): Engbert; Ria; Anita.
Gehuwd (3) ca. 1985 met Henderika (Riek) van SLOOTEN, dochter van Eildert van SLOOTEN en Kunje LUINSTRA.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Henke (Henny) JONGSMA, geboren op 03-07-1937 te Ulrum, overleden op 08-02-1982 te Ulrum op 44-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 12-02-1982 te Ulrum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1958 te Ulrum, gescheiden na 20 jaar op 21-05-1979 van Freerk (Fré) KALMA, geboren op 04-07-1936 te Broek onder Eenrum, zoon van Kornelis KALMA, metselaar, en Alida Elizabeth MULDER.
   2.  m  Simon JONGSMA (zie VI.25).


V.26    Menno JONGSMA, geboren op 11-05-1920 te Groningen, zoon van Goitzen Ietses JONGSMA (zie IV.9) en Henke Tieses FABER, dienstbode, overleden op 05-11-1988 op 68-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 08-01-1988 te Groningen.
Gehuwd 00-00-1948 te Groningen met Auktje KUIPERS, geboren 00-00-1924 te Noordhorn, dochter van Jannes KUIPERS en Klaaske CRUIMING.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gooitzen (Guus) JONGSMA (zie VI.29).
   2.  v  Klaske (Karin) JONGSMA, geboren 00-08-1951 te Groningen.
Relatie met Jan.
   3.  m  Jannes JONGSMA (zie VI.33).
   4.  m  Thijs (Ties) JONGSMA, geboren op 11-01-1964, overleden op 29-09-1971 te Groningen op 7-jarige leeftijd. Verdronken - De 7-jarige Thijs Jongsma uit Groningen is gistermiddag bij het spelen op een schip in het Reitdiep in zijn woonplaats gevallen en verdronken. Begraven op 04-10-1971 te Groningen.
   5.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.36).


V.28    Ietse JONGSMA, behanger en stoffeerder, geboren op 20-05-1922 te Groningen, zoon van Goitzen Ietses JONGSMA (zie IV.9) en Henke Tieses FABER, dienstbode.
Gehuwd (1) ca. 1946 met Pieterdina WEESSIES, geboren rond 1920 (gezindte: RK), overleden op 25-11-1964 te Groningen, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Begraven op 28-11-1964 te Groningen.
Gehuwd (2) 00-07-1967 te Groningen met J. J. SCHILSTRA, geboren rond 1922.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Christina Maria (Ria) JONGSMA, geboren rond 1947 te Groningen.
Gehuwd 00-06-1967 te Groningen met M. SCHUITEN.
   2.  m  Gooitsen (Guus) JONGSMA (zie VI.40).


V.38    Oetze JONGSMA, bakkersknecht, bakker (tot 1968), geboren op 31-10-1903 te Enumatil, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 26-08-1983 op 79-jarige leeftijd, begraven te Kornhorn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-02-1930 te Grootegast met Anna van der LAAN, 27 jaar oud, geboren op 26-08-1902 te Doezum, dochter van Willem Abels van der LAAN, wagenmaker, en Willemke Geerts HOFSTEENGE, overleden op 17-10-1981 op 79-jarige leeftijd, begraven te Kornhorn.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Willemke (Willy) JONGSMA, geboren op 11-11-1931 te Kornhorn, overleden op 26-03-1988 te Groningen op 56-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 30-03-1988 te Kornhorn.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-11-1955 te Grootegast met Jan ZUIDEMA, 26 jaar oud, administrateur, geboren op 09-06-1929 te De Wilp, zoon van Taeke Jan ZUIDEMA, schipper, en Jitske IJBEMA.
   2.  v  Jouktje JONGSMA, geboren op 26-03-1942, overleden op 03-08-2004 op 62-jarige leeftijd, begraven te Kornhorn.
Gehuwd ca. 1965 met Roelf van der VELDE, geboren op 21-03-1940 te Sebaldeburen, overleden voor 2016.
{Hij is later gehuwd ca. 2007 met Hieltje (Hillie) van der VELDE, geboren op 02-10-1946 te Haulerwijk, dochter van Durk Andries van der VELDE en Aagje BUISMAN.}


V.42    Jakob JONGSMA, boerenknecht, koopman, geboren op 09-03-1907 te Faan onder Oldekerk, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 24-09-1963 te Lutjegast op 56-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1931 te Grootegast met Johanna VIERSEN, 22 jaar oud, geboren op 26-12-1908 te Lutjegast, dochter van Folkert Jans VIERSEN, arbeider, landbouwer, en Maria Wilhelmina DIJKSTRA, overleden op 10-10-1992 te Grootegast op 83-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden. Begraven op 14-10-1992 te Lutjegast.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem JONGSMA (zie VI.46).
   2.  m  Folkert JONGSMA (zie VI.49).
   3.  v  Maria Wilhelmina (Marie) JONGSMA, geboren op 30-05-1936 te Lutjegast, overleden op 12-06-2010 te Groningen op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-06-2010 te Groningen.
Gehuwd met Jan Wilco SIEGERS, overleden 00-05-1993 te Boijl.
   4.  m  Oetze JONGSMA (zie VI.53).
   5.  m  Geert JONGSMA (zie VI.55).
   6.  m  Machiel JONGSMA (zie VI.57).


V.44    Geert JONGSMA, winkelier, koopman, geboren op 09-03-1907 te Faan onder Oldekerk, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 05-02-1936 om 11.45 uur te Groningen op 28-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1933 te Grootegast met Jantje HAMSTRA, 24 jaar oud, winkelierster, geboren op 26-08-1908 te Lutjegast, dochter van Wietse HAMSTRA en Aafke de VRIES, overleden op 13-01-1993 te Lutjegast op 84-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
{Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-11-1937 te Grootegast met Sjoerd JONGSMA, 26 jaar oud (zie V.48).}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Willem JONGSMA (zie VI.59).
   2.  v  Aafke JONGSMA, geboren op 28-09-1935 te Lutjegast.
Gehuwd met Henderikus (Rikus) VEENSTRA, overleden op 30-10-2017 te Groningen.


V.46    Gerrit JONGSMA, smid, handelaar in landbouwwerktuigen en rijwielen, firmant landbouwwerktuigenfabriek Jongsma & Meijer (1947), winkelier in ijzerwaren, geboren op 07-07-1908 te Faan onder Oldekerk, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 28-07-1972 te Surhuisterveen op 64-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven te Surhuisterveen.
Zie: De Feanster d.d. 24-05-1984 (Gereedschapservice Jongsma (Surhuisterveen) viert dit jaar zilveren jubileum aan de Kolk).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1936 te Achtkarspelen met Antje Caesarina de GRAAF, 24 jaar oud, geboren op 28-02-1912 te Groningen, dochter van Anne Jans de GRAAF, landarbeider, arbeider, veehouder, en Taetske Sytzes JAGERSMA, overleden op 24-10-1975 te Drachten op 63-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Surhuisterveen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Taetske Joukje (Tea) JONGSMA, geboren op 08-10-1939 om 05.00 uur te Siegerswoude, overleden op 17-03-2000 om 09.00 uur te Surhuisterveen op 60-jarige leeftijd, begraven op 22-03-2000 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-11-1966 te Achtkarspelen met Jan TABAK, 28 jaar oud, gemeenteambtenaar, geboren op 29-03-1938 om 03.00 uur te Harkema-Opeinde, zoon van Bareld TABAK, mchinist zuivelfabriek Surhuisterveen, fabrieksarbeider AVEK b.v. Surhuisterveen (1964-1971), en Jantje ALMA, dienstbode, overleden op 25-12-2009 te Surhuisterveen op 71-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 30-12-2009 te Surhuisterveen.
   2.  m  Willem JONGSMA (zie VI.65).


V.48    Sjoerd JONGSMA, bakker, winkelier, geboren op 23-06-1911 te Tolbert, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 28-10-1990 te Lutjegast op 79-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-11-1937 te Grootegast met Jantje HAMSTRA, 29 jaar oud, winkelierster, geboren op 26-08-1908 te Lutjegast, dochter van Wietse HAMSTRA en Aafke de VRIES, overleden op 13-01-1993 te Lutjegast op 84-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
{Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-02-1933 te Grootegast met Geert JONGSMA, 25 jaar oud (zie V.44).}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jouktje JONGSMA, geboren op 02-09-1938 te Lutjegast.
Relatie met Cor, overleden voor 2017.
   2.  v  Dieuwerke (Dieuwie) JONGSMA, geboren op 18-03-1940 te Lutjegast.
Relatie met Bouwe.
   3.  m  Wytze JONGSMA, geboren ca. 1942, overleden voor 1948.
   4.  m  Geert JONGSMA (zie VI.72).
   5.  m  Wietse Pieter JONGSMA, geboren op 21-11-1945 te Lutjegast, overleden op 19-12-1947 te Groningen op 2-jarige leeftijd, begraven te Lutjegast.
   6.  v  Ettina Leentje (Tineke) JONGSMA, geboren op 27-12-1948 te Lutjegast, overleden op 09-04-2007 te Hoogezand op 58-jarige leeftijd, na een lange moeilijke strijd. Begraven op 14-04-2007 te Sappemeer.
Gehuwd 00-00-1973 te Groningen met Hielke MOOIBROEK, geboren op 22-09-1946, overleden op 16-01-1996 te Hoogezand op 49-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1996 te Hoogezand.
   7.  m  Wietse JONGSMA, geboren ca. 1950.


V.49    Huite JONGSMA, landarbeider, autobuschauffeur NV GADO, Groningen, geboren op 27-06-1914 te Sebaldeburen, zoon van Willem Oetzes JONGSMA (zie IV.19) en Jouktje Jakobs SNIP, overleden op 18-10-1985 op 71-jarige leeftijd, begraven op 22-10-1985 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-07-1942 te Grootegast met Hadewieg SCHOLTENS, 28 jaar oud, geboren op 17-06-1914 te Veenhuizen onder Onstwedde, dochter van Geert SCHOLTENS, arbeider, en Roelfien WEVER, overleden op 09-10-1991 op 77-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Roelie JONGSMA.
   2.  v  Joukje JONGSMA.


V.53    Hendrik Sjoerd Sjoerds JONGSMA, monteur, radiomonteur, geboren op 04-06-1897 te Lutjegast, zoon van Sjoerd Hendriks JONGSMA (zie IV.30) en Henderika Douwes VEENSTRA, overleden op 31-10-1970 te Groningen op 73-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1970 te Groningen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-04-1927 te Grijpskerk met Jantje HOEKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 03-07-1900 te Visvliet, dochter van Pieter HOEKSTRA en Tjeske van der VAART, overleden op 24-12-1999 te Groningen op 99-jarige leeftijd. Vanaf 14-10-1997 is zij liefdevol verpleegd in "Maartenshof". Begraven op 29-12-1999 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sjoerd Hendrik JONGSMA (zie VI.81).
   2.  m  Pieter Hendrik JONGSMA (zie VI.83).
   3.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.85).
   4.  m  Henderikus (Rikus) JONGSMA, geboren op 09-02-1940 te Groningen.
   5.  v  Henderika Tjeske (Rika) JONGSMA, geboren op 29-08-1942 te Groningen, overleden op 12-10-2016 op 74-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Gehuwd 00-12-1964 te Groningen met Pieter (Piet) KREMER, geboren rond 1936, zoon van Jan KREMER en A. NORDEN.
   6.  v  Tjeske Henderika (Jetta) JONGSMA, geboren op 13-01-1945 te Groningen, overleden op 28-04-2010 op 65-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Gehuwd met Anko van WIJK, zoon van Jan Mendelt van WIJK en Aaltje BIERLING.


V.57    Pieter Cornelis Geerts JONGSMA, geboren op 28-05-1882 te Leiden, zoon van Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.35) en Lena Maria van BOOREN, overleden op 16-10-1905 te Leiden op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd met Susanna van BOOREN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Susanna JONGSMA, geboren 00-09-1905 te Leiden, overleden op 24-03-1906 te Leiden.


V.59    Tjitse Geerts JONGSMA, banketbakker, winkelier, bakkerijchef, bedrijfsleider koekfabriek, geboren op 09-09-1884 te Leiden, zoon van Geert Tjitzes JONGSMA (zie IV.35) en Lena Maria van BOOREN, overleden op 28-09-1942 te Zaandam op 58-jarige leeftijd, na een hevig lijden. Begraven op 02-10-1942 te Zaandam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1906 te Alkmaar met Jannetje BAARTSE, 27 jaar oud, geboren op 08-04-1879 te Krommenie, dochter van Cornelis BAARTSE, landbouwer, en Antje KALF, overleden op 28-10-1961 te Zaandam op 82-jarige leeftijd, in Rusthuis "De Rozenboom". Begraven op 01-11-1961 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert JONGSMA (zie VI.93).
   2.  v  Antje JONGSMA, geboren op 08-03-1915 te Zaandam, overleden op 24-10-2004 op 89-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1938 te Zaandam met Johannes Theodorus Pieter ZEGERS, 29 jaar oud, typograaf, geboren op 06-02-1909 te Zaandam, zoon van Albert ZEGERS en Aaltje de GRAAF, overleden voor 2004.
   3.  v  Lena Maria JONGSMA, geboren op 14-09-1916 te Zaandam, overleden op 16-01-1919 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.


V.72    Alida Johanna JONGSMA, werkster, geboren op 07-07-1894 te Dordrecht, dochter van Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.42) en Susanna Christina MANHAVE, overleden 00-07-1987 te Rotterdam.
Samenwonend (1) rond 1920 met N.N..
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 06-10-1937 te Rotterdam met Izaäk Jacobus de KLOE, 52 jaar oud, geboren op 09-03-1885 te Nieuwenhoorn, zoon van N.N. en Pieternella de KLOE.
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1907 te Rotterdam met Antonette BAKVIS, geboren rond 1886 te Rotterdam, dochter van Pieter BAKVIS en Maria van de VEN. Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-11-1914 te Rotterdam, gescheiden na 2 jaar op 24-02-1917 te Rotterdam van Elizabeth Johanna van EWIJK, geboren rond 1877 te Rotterdam, dochter van N.N. en Cornelia van EWIJK. Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 18-06-1919 te Schiedam, gescheiden na 11 jaar op 09-02-1931 te Rotterdam, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Meintje WIES, geboren op 22-03-1893 te Schiedam, dochter van Pieter WIES en Cornelia PLASMEIJER. Hij was eerder gehuwd op 48-jarige leeftijd op 12-07-1933 te Rotterdam met Aaltje van TOL, 32 jaar oud, geboren op 21-02-1901 te Papendrecht, dochter van Klaas van TOL en Pietje Maria MARKESTEIJN.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jacobus Johannes JONGSMA (zie VI.98).


V.86    Sjouke Jacob JONGSMA, fietsjongen, fabrieksarbeider, geboren op 01-11-1915 te Rotterdam, zoon van Jacob Tjitzes JONGSMA (zie IV.42) en Susanna Christina MANHAVE.
Gehuwd 00-08-1949 te Rotterdam met Ilonca KENYERES, wasmeisje, geboren op 03-11-1917 te Szolnok (Hongarije) (gezindte: RK).
{Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-10-1938 te Rotterdam, gescheiden van Wilhelmus Theodorus van der TUIJN, geboren op 15-01-1913 te 's-Gravenhage.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-12-1949 te Rotterdam.
   2.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-05-1951 te Rotterdam.


V.88    Tjitze JONGSMA, handelaar in zuivelproducten, eig. drogisterij "De Eenhoorn" (1927), geboren op 14-05-1900 te Utrecht, zoon van Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.47) en Klazina AALTEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-09-1927 te 's-Gravenhage met Cornelia de JONG, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 30-09-1899 te Gouda, dochter van Arie de JONG, biljartmaker, en Marie BOTTEROP.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitse JONGSMA.
   2.  v  Irma JONGSMA.


V.90    Pieter JONGSMA, apothekersassistent, drogist, geboren op 29-01-1902 te Utrecht, zoon van Sjouke Tjitzes JONGSMA (zie IV.47) en Klazina AALTEN, overleden 00-09-1965.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-11-1929 te Baarn met Gerrigje (Ger) de VRIES, 27 jaar oud, geboren op 06-04-1902 te Amsterdam, dochter van Johannes Gerard de VRIES en Everina Johanna Elisabeth HOFMANN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA (zie VI.106).
   2.  v  Lvl. kind, geboren op 14-11-1943 te Blaricum, overleden op 14-11-1943 te Blaricum, 0 dagen oud.
   3.    Lvl. kind, geboren op 09-10-1948 te Blaricum, overleden op 09-10-1948 te Blaricum, 0 dagen oud.
   4.  v  Klazina (Ineke) JONGSMA.
Gehuwd met Theo van IPEREN, overleden voor 2016.
   5.  m  Sjouke Cornelis JONGSMA.
Relatie met Joke DEKKER.
   6.  v  Aletta JONGSMA, overleden voor 2016.
Gehuwd met Marten van JAARSVELD, geboren te Warder.


VI.3    Sjoerd JONGSMA, geboren op 06-02-1935 te Obergum, zoon van Ietse JONGSMA (zie V.1) en Cornelia van der WAL.
Gehuwd met Trijntje WORMMEESTER, dochter van Hendrik Jan WORMMEESTER en Stientje POSTMA, overleden op 19-06-2014 te Assen, gecremeerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Stien JONGSMA.
   2.  m  Ietse JONGSMA.


VI.5    Jakob JONGSMA, technicus Bergumermeercentrale, geboren op 03-02-1939 te Obergum, zoon van Ietse JONGSMA (zie V.1) en Cornelia van der WAL.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1962 te Heerenveen met Siebrigje (Siepie) HOEKSMA, 21 jaar oud, geboren op 17-10-1941 te Tjalleberd, dochter van Jacob HOEKSMA, turfmaker, en Aaltje de VRIES.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-10-2003 (Onderscheiding voor ehbo'ster Jongsma).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ietse JONGSMA (zie VII.3).
   2.  v  Aaltje JONGSMA, bejaardenverzorgster, geboren op 05-05-1965 te Bergum.


VI.11    Ubel JONGSMA, horecaondernemer, geboren op 23-09-1934 te Westwoud, zoon van Eibe JONGSMA (zie V.3) en Elske de JONG.
Gehuwd 00-00-1958 te Bolsward met Gaetske EBBENDORF, geboren op 14-10-1937 te Bolsward, dochter van Nicolaas EBBENDORF en Jacoba van DALEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elske (Ella) JONGSMA, geboren op 22-07-1959.
   2.  v  Jacoba JONGSMA, geboren op 09-02-1961 te Roermond.
   3.  m  Eibe JONGSMA, geboren op 21-05-1963 te Amsterdam.


VI.15    Eibe (Ep) JONGSMA, geboren op 21-11-1941 te Wormerveer, zoon van Eibe JONGSMA (zie V.3) en Elske de JONG (gezindte: RK), overleden op 24-05-2014 op 72-jarige leeftijd, na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte. Gecremeerd op 30-05-2014 te Velsen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-03-1965 met Dina Martha Maria (Dini) SCHUT, 25 jaar oud, geboren op 09-02-1940 te Castricum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Mirjam JONGSMA, geboren op 18-07-1969 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-03-1995 te Bloemendaal, gescheiden 00-00-2007 van Peter KRANENBURG, geboren op 23-01-1961 te Den Helder.
   2.  v  Leonie JONGSMA.
Relatie met Selcan.


VI.19    Ebele Ietse (Ubel) JONGSMA, geboren op 15-03-1939 te Tarrakan, Oost-Kalimantan (Ned. Oost-Indië), zoon van Ietse JONGSMA (zie V.5) en Grietje Pietertje Caesarina SCHOENMAKER, overleden voor 2012.
Gehuwd met Elisabeth (Els) KIFFERS, groepsbegeleidster.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marcel JONGSMA.
   2.  m  Jeroen JONGSMA.


VI.21    George JONGSMA, geboren op 16-06-1936 te Groningen, zoon van Ties JONGSMA (zie V.17) en Johanna Berendina MELISHOEK.
Bekend zeiler in de jaren '60 '70 en '80 (16 m² klasse).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-08-1960 te Noorddijk met Froukje MARCUS, 24 jaar oud, geboren op 14-07-1936, dochter van Abraham (Bram) MARCUS en B. MEIJER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eric JONGSMA (zie VII.15).
   2.  v  Jacqueline JONGSMA, geboren ca. 1967.
Relatie met Arthur.
   3.  m  Richard JONGSMA, geboren op 04-06-1968 te Groningen.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 09-10-1987 ("Tandemsurfen is te mooi om onbekend te blijven").
Relatie met Marja.


VI.25    Simon JONGSMA, geboren op 26-07-1941 te Ulrum, zoon van Wiggel (Willy) JONGSMA (zie V.22) en Jitske de VRIES.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 09-08-1965 te Nieuwe-Pekela, gescheiden na 10 jaar op 19-09-1975 van Henderika Alie (Rika) NAP, verkoopster, geboren rond 1943, dochter van Jan Menno NAP, bakker, en Annechiena Hendrika ten HOF.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 30-09-1976 te Epe, gescheiden na 6 jaar op 27-06-1983 te Epe van Carla CAPELLE, geboren op 21-04-1956 te Valburg.
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 01-04-1986 te Epe met Aukje JANSEN, 33 jaar oud, geboren op 27-05-1952 te Amsterdam, dochter van Maarten JANSEN, machinaal houtbewerker, en Jannetje MEIJER.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren. {Zij was eerder gehuwd ca. 1970 met N.N. MANDEMAKER. Zij was eerder gehuwd ca. 1974 met N.N. BAKKER.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Annechina Henderika (Annita) JONGSMA, geboren op 14-01-1968 te Epe, in Huize Bloemakker.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Jarno JONGSMA (zie VII.22).
   3.  v  Seppa JONGSMA, geboren op 19-07-1979 te Epe.


VI.29    Gooitzen (Guus) JONGSMA, geboren ca. 1949, zoon van Menno JONGSMA (zie V.26) en Auktje KUIPERS.
Gehuwd 00-12-1969 te Groningen met Henny de VRIES, geboren rond 1950, dochter van H. de VRIES en G. A. BANDSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gea JONGSMA, medewerkster Flevo Druk, geboren te Delfzijl.
Relatie met Tinus ten DAM.


VI.33    Jannes JONGSMA, geboren op 04-08-1953 te Groningen, zoon van Menno JONGSMA (zie V.26) en Auktje KUIPERS.
Gehuwd 00-12-1977 met Jantje Tjitske Rebecca (Jannie) DIJKSTRA, geboren op 17-12-1954 te Hoogkerk, dochter van Jelte DIJKSTRA en Jantje TEMPEL.
{Zij was eerder samenwonend rond 1970, gescheiden van Jan van der VEER, geboren op 23-10-1950, zoon van Jan van der VEER en Sietske NIJBOER.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jolanda JONGSMA, geboren op 13-12-1978 te Groningen, in het UMCG.
Ongehuwd.


VI.36    Jacob JONGSMA, geboren op 02-10-1966 te Groningen, zoon van Menno JONGSMA (zie V.26) en Auktje KUIPERS.
In 2020 29 jaar actief voor de vrijwillige brandweer te Ten Boer. Hij was bovendien 15 jaar beroepsbrandweerman bij AKZO. Onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Bron: Dagblad van het Noorden d.d. 16-12-2019.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-09-1994 met Cora IJPEMA, 31 jaar oud, geboren op 20-08-1963 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Nathalie JONGSMA, geboren op 11-12-1995.
   2.  m  Maikel JONGSMA, geboren op 07-12-1999 te Ten Boer.


VI.40    Gooitsen (Guus) JONGSMA, geboren op 01-09-1948 te Groningen, zoon van Ietse JONGSMA (zie V.28) en Pieterdina WEESSIES.
Gehuwd 00-00-1969 te Groningen met Jantina Herolina (Tineke) HIELKEMA, grafisch vormgever, geboren rond 1949 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marcel Raymond Patrick JONGSMA, geboren op 30-04-1970 te Groningen.
Ongehuwd.
Samenwonend (1) ca. 1992 met Gerda VERMEULEN.
Relatie (2) met Oda KAMSTRA.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1991 met N.N. REIJMER.}
   2.  m  Sander Michel JONGSMA (zie VII.33).


VI.46    Willem JONGSMA, loodgieter, installateur, geboren op 16-02-1932 te Lutjegast, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.42) en Johanna VIERSEN, overleden op 26-05-1989 te Lutjegast op 57-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1989 te Lutjegast.
Gehuwd (1) ca. 1955 met Antje VRIES, geboren op 13-03-1933, dochter van Gerk Ritskes VRIES en Tetje HUISMA, overleden op 22-08-1968 te Lutjegast op 35-jarige leeftijd, na een geduldig dragen van haar ziekte. Begraven op 26-08-1968 te Lutjegast.
Gehuwd (2) ca. 1970 met Alie van SLOOTEN, dochter van Jan van SLOOTEN, boer, en Siebrigje van DEKKEN.
{Zij had ook ooit een relatie met Drewes.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Thea JONGSMA, geboren ca. 1956.
Relatie met Eppie.
   2.  v  Joke JONGSMA, geboren ca. 1958.
Relatie met Jacob SCHOLTENS.
   3.  m  Jakob JONGSMA (zie VII.39).
   4.  v  Jantje JONGSMA, geboren ca. 1963.
Relatie met Eije.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-05-1975 te Groningen.


VI.49    Folkert JONGSMA, geboren op 06-07-1933 te Lutjegast, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.42) en Johanna VIERSEN, overleden op 26-11-2015 te Ten Boer op 82-jarige leeftijd, begraven op 01-12-2015 te Ten Boer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1959 te Grootegast met Reerdina (Dini) MARTINI, dochter van Berend MARTINI en Evertdina BOSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jakob JONGSMA (zie VII.44).
   2.  v  Evertdina (Ineke) JONGSMA, geboren op 29-12-1960 te Ten Boer.
Gehuwd met Jan H. J. SMIT, zoon van D. M. SMIT en Jantina Trijntje UBBENS.
   3.  m  Berend (Bert) JONGSMA (zie VII.48).
   4.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 07-10-1964 te Ten Boer.
Relatie met Jaap van ZANTEN.
   5.  m  Willem JONGSMA, geboren op 07-01-1966 te Ten Boer.
Relatie met Gea WESTER.
Uit de relatie werden geen kinderen geboren.
   6.  v  Sietske Antje (Sita) JONGSMA, geboren op 31-08-1968 te Ten Boer.
Relatie met Freddy de BOER.


VI.53    Oetze JONGSMA, geboren op 21-05-1941 te Lutjegast, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.42) en Johanna VIERSEN, overleden op 08-03-2011 te Hurdegaryp op 69-jarige leeftijd, begraven op 14-03-2011 te Hurdegaryp.
Gehuwd rond 1964 met Jitske ALGRA, geboren op 12-05-1940 te Oudega, dochter van Folkert ALGRA en Klaaske van der KOOI.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jakob Geert JONGSMA (zie VII.56).
   2.  m  Folkert Melle JONGSMA, geboren op 02-10-1966 te Leeuwarden.
Samenwonend. Uit de relatie werden geen kinderen geboren. Partner is Nathalie.
   3.  m  Willem Machiel JONGSMA (zie VII.60).


VI.55    Geert JONGSMA, geboren op 29-08-1944 te Lutjegast, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.42) en Johanna VIERSEN.
Gehuwd rond 1965 met Janna Roelie (Jannie) HOEKSTRA, geboren op 21-06-1946 te Drachten, dochter van Albert HOEKSTRA en Trijntje JEPMA, overleden op 03-07-2015 te Groningen op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-07-2015 te Opeinde.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Tineke) JONGSMA, geboren op 14-06-1966 te Lutjegast.
Relatie met Ken.
   2.  m  Jakob Geert JONGSMA, makelaar, geboren op 22-07-1967 te Lutjegast.
Gemeenteraadslid Midden-Delfland (VVD, 2014 tot na 2020).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-07-2002 met Marja KOSTER, 45 jaar oud, directiesecretaresse, geboren op 28-07-1956 te Den Hoorn.
Werkzaam als hoofd Communicatie & Support bij VSL (Dutch Metrology Institute) in Delft. Sinds 1 juli 2011 tevens eigenaar / ondernemer van een B&B, Bed & Breakfast Rechthuis van Zouteveen, gelegen in de Zouteveense polder, direct aan het water van de Vlaardingse Vaart.
Bron: Facebook, 2016. {Zij was eerder gehuwd ca. 1980 met N.N. van der VLIET.}
   3.  m  Albert Sierk JONGSMA (zie VII.67).
   4.  v  Johanna Maria Wilhelmina (Ria) JONGSMA, geboren op 26-10-1972 te Lutjegast.
Relatie met Jan EILANDER.
   5.  v  Klaaske Jannie (Karina) JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 02-02-1983 te Lutjegast.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-10-2009 met Danny HOVEN, geboren te Groningen.
   6.  m  Julio Madalon Geert JONGSMA, geboren op 15-09-1985 te Haïti. Geadopteerd.


VI.57    Machiel JONGSMA, installateur, geboren op 11-10-1948 te Lutjegast, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.42) en Johanna VIERSEN, overleden op 14-03-2017 te Lutjegast op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-03-2017.
Oprichter en bestuurslid Stichting Tuigpaardenconcours Grootegast.
Gehuwd met Wiegertje (Zuk) MAASBOMMEL, geboren op 18-06-1948 te Amsterdam, dochter van P. MAASBOMMEL en G. M. REEDEKER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anja JONGSMA, geboren op 24-02-1974 te Lutjegast.
Relatie met Johan VINK.
   2.  v  Krista JONGSMA, medewerkster Menzis, geboren op 29-09-1976.
Relatie met Bart.
   3.  v  Wiegertje (Wies) JONGSMA, geboren op 21-04-1980 te Lutjegast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-03-2006 met Ruurd Lijkele (Richard) TJOELKER, 30 jaar oud, geboren op 21-06-1975 te Kootstertille, zoon van Wytse TJOELKER, horecaondernemer (snackbar), en Geertje TOL.


VI.59    Willem JONGSMA, geboren op 06-12-1933 te Lutjegast, zoon van Geert JONGSMA (zie V.44) en Jantje HAMSTRA, winkelierster, overleden op 30-10-1989 te Maarn op 55-jarige leeftijd, begraven te Maarn.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-03-1960 te Amsterdam met Antje (Anneke) WIERINGA, 24 jaar oud, geboren op 03-03-1936 te Marum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gert JONGSMA (zie VII.80).
   2.  m  Sicco JONGSMA (zie VII.82).
   3.  v  Bea JONGSMA, geboren op 01-05-1965 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-02-1990, gescheiden van Leen ALBERTS, geboren op 02-05-1966.
   4.  m  Sjoerd JONGSMA (zie VII.86).
   5.  m  Henk JONGSMA (zie VII.88).
   6.  v  Jannie JONGSMA, geboren op 05-05-1976 te Amersfoort.
Gehuwd met Frits de BRUIJN, geboren op 02-02-1959 te Utrecht.


VI.65    Willem JONGSMA, ondernemer, geboren op 01-11-1942 te Siegerswoude, zoon van Gerrit JONGSMA (zie V.46) en Antje Caesarina de GRAAF, overleden op 09-07-2007 te Assen op 64-jarige leeftijd, na een moedig en dapper gedragen ziekte. Begraven op 13-07-2007 te Assen.
Zie: De Feanster d.d. 20-03-1980 (Gereedschapsspecialist Jongsma nam nieuwe winkel in bedrijf).
Zie: De Feanster d.d. 12-05-1988 (Gereedschapservice Jongsma 30 jaar).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-08-1965 te Smallingerland met Hendrika (Hennie) HOEKSTRA, 20 jaar oud, geboren op 29-08-1944 te Drachten, dochter van Albert HOEKSTRA en Trijntje JEPMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Tinie) JONGSMA, geboren op 08-06-1966 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1987 te Achtkarspelen, gescheiden 00-00-2011 van Pieter Abel (Piet) DROK, geboren op 01-04-1962 te Hilversum, zoon van Nico DROK en Lammechien de VRIES.
   2.  m  Gerrit JONGSMA (zie VII.94).
   3.  m  Albert Sierk (Bert) JONGSMA (zie VII.96).


VI.72    Geert JONGSMA, geboren ca. 1944 te Lutjegast, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie V.48) en Jantje HAMSTRA, winkelierster, overleden op 29-10-2018 te Malaga (Spanje).
Gehuwd (1) op 17-06-1966 te Grootegast, gescheiden 00-00-1994 van Allerdina (Diny) HOEKSEMA, geboren op 06-06-1939 te Grootegast, dochter van Berend Luitjens HOEKSEMA en Nieske VENHUIZEN.
{Zij is later samenwonend 00-00-1996 met Louw de GRAAF, bestuurder CNV, staatssecretaris, minister, geboren op 12-04-1930 te Kooten, zoon van Menze de GRAAF, winkelier, eierhandelaar, koopman, en Janna KUPERUS, overleden op 15-07-2020 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd, begraven op 21-07-2020 te Jistrum. Curriculum Vitae (zie IZA Magazine, herfst 2002):
Opleiding: 1946: Ulo, Buitenpost; 1950: Vakopleiding Sociale Verzekering; 1958: Kaderschool CNV te Utrecht.
Huidige functie: vanaf 1989: Voorzitter Ziekenfondsraad; vanaf 01-07-1999: Voorzitter College voor Zorgverzekeringen.
Huidige nevenfuncties: vanaf 01-01-2002: Lid bestuur Stichting Instituut GAK; vanaf 1992: Voorzitter van de Raad van Commissarissen Bontebal Bouw te Reeuwijk.
Vroegere functies:
1947-1952: Medewerker Raad van Arbeid, Leeuwarden; 1952-1953: Medewerker Sociaal Fonds Bouwnijverheid SFB, Amsterdam; 1953-1967: Beleidsmedewerker Sociale Verzekering CNV; 1967-1973: Secretaris CNV; 1973-1977: 2e Voorzitter CNV; 1977-1981: Staatssecretaris van Sociale Zaken (1e kabinet Van Agt); 1981-1982: Lid Tweede Kamer (CDA); 1982: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (3e kabinet Van Agt); 1982-1987: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kabinet Lubbers I en II); 1987: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kabinet Lubbers II); 1987-1989: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kabinet Lubbers III); 1991-1995: Voorzitter Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW); 1991-1996: Lid Raad van Casinospelen; 1992-1998: Vice-voorzitter Hoge School Holland te Diemen; 1993-1998: Lid Raad van Commissarissen Van Melle NV te Breda; 1996-2000: Commissaris GAK-Groep Amsterdam; Lid Curatorium van het Nederlands Gesprekscentrum.
Onderscheidingen:
1977: Officier in de Orde van Oranje Nassau; 1981: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 1989: Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.}
Gehuwd (2) met Carla GRENS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Edwin Ronald JONGSMA (zie VII.98).
   2.  m  Remco Harald JONGSMA (zie VII.100).


VI.81    Sjoerd Hendrik JONGSMA, machinist Ned. Spoorwegen, geboren op 20-05-1928 te Groningen, zoon van Hendrik Sjoerd Sjoerds JONGSMA (zie V.53) en Jantje HOEKSTRA, overleden op 25-07-1980 te Sauwerd op 52-jarige leeftijd. Sjoerd Hendrik Jongsma uit Eelde, een 52-jarige machinist, kwam om bij een treinbotsing te Sauwerd, waarbij in totaal acht slachtoffers het leven lieten.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 26-07-1980 (Onderzoek treinramp met negen doden over enkele weken afgerond). Gecremeerd op 30-07-1980 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-03-1955 te Groningen met Elisabeth Gerbrigje (Liesbeth; Lies) van WINDEN, 22 jaar oud, geboren op 23-08-1932, dochter van Hendrik van WINDEN en Janke PUNTER, overleden op 19-12-2013 op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-12-2013 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Margo JONGSMA, secretaresse Faculteit Medische Wetenschappen UMCG, geboren op 02-10-1957 te Hengelo.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 30-05-1996 te Zwolle met Harry, 59 jaar oud, geboren op 15-10-1936 te Groningen.
   2.  v  Linda JONGSMA, verzorgende, geboren op 23-02-1961 te Voorburg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-02-1989 te Eelde met Jan EBBINGE, 29 jaar oud, monteur, geboren op 20-03-1959 te Eelde.


VI.83    Pieter Hendrik JONGSMA, geboren op 18-03-1930 te Groningen, zoon van Hendrik Sjoerd Sjoerds JONGSMA (zie V.53) en Jantje HOEKSTRA, overleden op 26-05-2005 op 75-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Gehuwd 00-08-1959 te Groningen, gescheiden van Reiny KROEZE, geboren rond 1931.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aletta Jantina JONGSMA, geboren op 17-06-1962 te Zuidwolde (Gr.), overleden op 26-11-2012 te Zuidwolde (Gr.) op 50-jarige leeftijd, begraven op 30-11-2012 te Zuidwolde (Gr.).
Gehuwd, gescheiden van Willem WEVER.
   2.  m  Hendrik Sjoerd (Henk) JONGSMA, geboren op 05-07-1964 te Zuidwolde (Gr.).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-10-1996 te Groningen met Irene WEVER, 30 jaar oud, geboren op 26-10-1965 te Groningen.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.


VI.85    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 26-03-1933 te Groningen, zoon van Hendrik Sjoerd Sjoerds JONGSMA (zie V.53) en Jantje HOEKSTRA.
Gehuwd met Hendrika Johanna (Riet) KERSEBOOM.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Everard Hendrik Sjoerd JONGSMA, geboren op 03-10-1962 te Apeldoorn.
   2.  m  Sjoerd Peter JONGSMA, geboren op 24-06-1965 te Apeldoorn.
   3.  m  David Christoph JONGSMA (zie VII.112).


VI.93    Geert JONGSMA, opticien te Zaandam, geboren op 28-09-1907 te Alkmaar, zoon van Tjitse Geerts JONGSMA (zie V.59) en Jannetje BAARTSE, overleden op 22-04-1980 te Schoorldam op 72-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-08-1932 te Zaandam met Grietje JONKER, 24 jaar oud, geboren op 06-08-1908 te Zaandam, dochter van Egbert JONKER, rijksambtenaar, en Antje BAKKER, overleden op 19-01-1995 op 86-jarige leeftijd, begraven te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitse JONGSMA (zie VII.114).
   2.  m  Egbert JONGSMA (zie VII.116).


VI.98    Jacobus Johannes JONGSMA, kelner, geboren op 14-02-1921 te Rotterdam, zoon van N.N. en Alida Johanna JONGSMA (zie V.72), overleden 00-05-1980 te Rotterdam.
Rechtbank Rotterdam:
Wegens rijwieldiefstallen en heling van gestolen rijwielen en onderdelen: J.J. Jongsma, 21 jaar, kellner te Rotterdam, tot 10 maanden gevangenisstraf met aftrek.
Bron: Dagblad van Rotterdam d.d. 05-12-1942.
Gehuwd (1) ca. 1940, gescheiden op 19-08-1942 te Rotterdam, vordering arrondissementsrechtbank Rotterdam, ten verzoeke van de vrouw. Echtgenote is Jannetje DOORNHEIN, geboren op 19-08-1908 te Rotterdam, dochter van Cornelis DOORNHEIN en Teuntje Cornelia ZIJDERVELD, overleden op 25-11-1946 te Rotterdam op 38-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1932 te Rotterdam, gescheiden na 3 jaar op 08-06-1935 te Rotterdam van Arie Leendert van SOMEREN, geboren op 03-02-1910 te Rotterdam, zoon van Arie Leendert van SOMEREN en Geertrui Elizabeth van BREEMEN.}
Gehuwd (2) ca. 1946, gescheiden ca. 1965 te Rotterdam van Johanna Clasina van der WAL.
Gehuwd (3) 00-03-1968 te Rotterdam met G. VERKADE, geboren rond 1938, overleden na 1980.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  v  Alida Johanna (Lily) JONGSMA, geboren op 11-08-1946 te Rotterdam.
Relatie met N.N. FONSECA NEVES.

Uit het derde huwelijk:

   2.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-00-1969 te Rotterdam.


VI.106    Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA, vertegenwoordiger, geboren op 07-06-1932 te Arnhem, zoon van Pieter JONGSMA (zie V.90) en Gerrigje (Ger) de VRIES, overleden op 08-08-1993 op 61-jarige leeftijd, begraven te Arnhem.
Gehuwd 00-00-1960 te Alkmaar met Gera Anneke (Gerie) DIRKMAAT, geboren op 30-11-1937.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marlies JONGSMA, geboren op 30-07-1962 te Amsterdam.
Samenwonend rond 2015 met Paul BLANCA, fotograaf, geboren rond 1959, overleden op 15-10-2021 te Amsterdam. Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 18-10-2021 (Amsterdamse fotograaf Paul Blanca overleden). Begraven.
   2.  m  Sander JONGSMA (zie VII.123).
   3.  v  Francien JONGSMA, geboren op 03-03-1970.


VII.3    Ietse JONGSMA, electricien, geboren op 13-10-1963 te Bergum, zoon van Jakob JONGSMA (zie VI.5) en Siebrigje (Siepie) HOEKSMA.
Gehuwd ca. 1990 met Johanna VONK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Erwin Jakob JONGSMA, geboren op 28-09-1991 te Harlingen.
   2.  v  Ingrid Jantina JONGSMA, geboren op 30-11-1993 te Harlingen.
Samenwonend sinds 30-10-2011 met Remco REVERSMA, 21 jaar oud, geboren op 28-03-1990.


VII.15    Eric JONGSMA, geboren 00-09-1966 te Groningen, zoon van George JONGSMA (zie VI.21) en Froukje MARCUS.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 09-10-1987 ("Tandemsurfen is te mooi om onbekend te blijven").
Relatie met Sharon.
Uit deze relatie:

   1.  m  Tom JONGSMA.
   2.  v  Tessa JONGSMA.


VII.22    Jarno JONGSMA, geboren op 02-07-1978 te Epe, zoon van Simon JONGSMA (zie VI.25) en Carla CAPELLE.
Samenwonend, gescheiden van Melanie van HAREN, geboren op 23-06-1983.
Uit deze relatie:

   1.  m  Jovi JONGSMA, geboren op 11-07-2000 te Utrecht.


VII.33    Sander Michel JONGSMA, geboren op 13-07-1973 te Groningen, zoon van Gooitsen (Guus) JONGSMA (zie VI.40) en Jantina Herolina (Tineke) HIELKEMA, grafisch vormgever.
Relatie met Barbara.
Uit deze relatie:

   1.  m  Calvin JONGSMA.
   2.  m  Mitchell JONGSMA.
   3.  m  Nigel JONGSMA.


VII.39    Jakob JONGSMA, projectmanager BAM, geboren op 11-12-1961 te Lutjegast, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.46) en Antje VRIES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-10-1987 te Grootegast met Pietje (Piety) van LUNE, 24 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 09-11-1962 te Buitenpost, dochter van Anne van LUNE, controleur Fok- en Controlevereniging, en Pieterke VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Paulien JONGSMA, geboren op 03-03-1993 te Groningen, in het ziekenhuis.
Samenwonend (1) ca. 2009 met Gerrit JAGERSMA, zoon van Oene JAGERSMA en Trijntje (Tineke) VEENSTRA.
Samenwonend (2) ca. 2011 met Kevin POSTMA, software ontwikkelaar, verkoopmedewerker, webdeveloper, geboren op 22-03-1992 te Groningen, zoon van Jitse POSTMA en Trieneke WOUDA.
   2.  v  Annelies JONGSMA, geboren op 31-12-1994 te Groningen, in het ziekenhuis.
Zie: De Feanster d.d. 15-01-2008 (Annelies Jongsma met Oranjespullen in de Verzamelplaats. Koninklijke verzameling jonge Lutjegaster in Fries museum).
   3.  m  Willem JONGSMA, geboren op 11-10-2000 te Groningen, in het ziekenhuis.


VII.44    Jakob JONGSMA, geboren op 30-12-1959 te Ten Boer, zoon van Folkert JONGSMA (zie VI.49) en Reerdina (Dini) MARTINI.
Relatie met Gerda KOENS, geboren op 16-06-1958 te Zijldijk.
Uit deze relatie:

   1.  m  Anton JONGSMA, geboren op 31-07-1989 te Ten Post.
   2.  m  Matthijs JONGSMA, medewerker Aanhangertotaal, medewerker Bandenservice, geboren op 27-01-1992 te Ten Post.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-07-2013 met Marieke GERRITSEN, 22 jaar oud, leerkracht VCPO Noord-Groningen, geboren op 21-11-1990.


VII.48    Berend (Bert) JONGSMA, geboren op 28-01-1962 te Ten Boer, zoon van Folkert JONGSMA (zie VI.49) en Reerdina (Dini) MARTINI.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1985 te Ten Boer met Maria Christina (Ria) PRINS, 25 jaar oud, wijkverpleegkundige, geboren op 02-12-1959 te Haule, dochter van Arnold Leendert PRINS en Jantje GROENEWOUD.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Dr. Hannah Elisabeth JONGSMA (zie VIII.19).
   2.  m  Christiaan Johannes (Chris) JONGSMA, senior onderzoeker milieu bij CE Delft, geboren op 13-09-1990 te Ten Boer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-04-2021 met Annelies HOFMAN, medewerker Ikea.
   3.  v  Sarah Maria JONGSMA, verkoopmedewerker AKO, mediathecaresse op een school, geboren op 28-09-1992 te Varsseveld.
Ongehuwd.
   4.  v  Eva Deborah JONGSMA, kassamedewerker Coop, PLUS, adviseur ruimtelijke ordening, geboren op 14-02-1995 te Assen.
Samenwonend (1) sinds 30-07-2013 met Bart JOLINK, 18 jaar oud, geboren op 07-06-1995 te Doetinchem.
Samenwonend (2) met Willem POSTHUMUS, leraar middelbare school, geboren te Hantum.


VII.56    Jakob Geert JONGSMA, geboren op 28-07-1965 te Leeuwarden, zoon van Oetze JONGSMA (zie VI.53) en Jitske ALGRA.
Gehuwd met Claudia SENN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Linda JONGSMA.
   2.  v  Emma JONGSMA.


VII.60    Willem Machiel JONGSMA, geboren op 01-05-1968 te Leeuwarden, zoon van Oetze JONGSMA (zie VI.53) en Jitske ALGRA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-06-1993 te Leeuwarden, gescheiden na 9 jaar op 25-04-2003 van Lydia STUUT.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 28-05-2003 te Leidschendam met Ingrid Iris de BRUIN, 39 jaar oud, geboren op 04-07-1963 te Utrecht.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jasper JONGSMA, geboren op 30-03-1994 te Leeuwarden.
   2.  v  Anneke JONGSMA, geboren op 04-09-1996 te Emmeloord.

Uit het tweede huwelijk:

   3.  m  Oetze Machiel JONGSMA, geboren op 11-04-2004 te Delft.


VII.67    Albert Sierk JONGSMA, geboren op 21-12-1969 te Lutjegast, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.55) en Janna Roelie (Jannie) HOEKSTRA.
Relatie met Dineke.
Uit deze relatie:

   1.  v  Lisa JONGSMA.
   2.  m  Marcel JONGSMA.
   3.  v  Simone JONGSMA.


VII.80    Gert JONGSMA, geboren op 24-03-1961 te Amsterdam, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.59) en Antje (Anneke) WIERINGA.
Gehuwd met Carla BAARTMAN, geboren op 19-02-1960 te Bunnik.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maud JONGSMA, apothekersassistente, geboren op 26-10-1987 te Amersfoort, in het ziekenhuis.
Relatie met Robbie HOLTMAN.
   2.  m  William JONGSMA, geboren op 05-09-1990.
Relatie. Geregisteerd partnerschap. Partner is Anja MOLENAAR, geboren op 27-08-1986 te Hoorn.
   3.  m  Aswin Geert JONGSMA, geboren op 24-04-1995.
Relatie met Tara VELDHUIZEN.


VII.82    Sicco JONGSMA, geboren op 12-04-1963 te Amsterdam, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.59) en Antje (Anneke) WIERINGA.
Gehuwd 00-00-1984 te Ermelo met Gerda de BOER, geboren op 06-01-1960.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Nienke JONGSMA, geboren op 21-10-1985 te Harderwijk.
   2.  v  Lineke JONGSMA, geboren op 31-07-1987.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-07-2016 met Pieter MODDERKOLK, 25 jaar oud, geboren op 08-05-1991 te Dordrecht.
   3.  m  Coen JONGSMA, geboren op 28-04-1989.
Relatie. Geregistreerd partnerschap. Partner is Marion EILANDER, geboren op 22-11-1983.


VII.86    Sjoerd JONGSMA, eigenaar reklamebedrijf, geboren op 17-05-1967 te Amsterdam, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.59) en Antje (Anneke) WIERINGA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1994 met Saskia BROUWERS, 24 jaar oud, geboren op 03-05-1970.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rozemarijn (Roos) JONGSMA, gastvrouw recreatiepark, geboren op 29-01-1996.
   2.  m  Pim JONGSMA, geboren op 11-06-1998.
   3.  m  Bart JONGSMA, geboren op 08-05-2003.


VII.88    Henk JONGSMA, geboren op 22-01-1970 te Smallingerland, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.59) en Antje (Anneke) WIERINGA.
Gehuwd met Marjon ALBERTS, geboren op 27-10-1962.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jits JONGSMA, geboren op 13-11-1994.
   2.  v  Noa JONGSMA, geboren op 30-12-1997.
   3.  m  Siem JONGSMA, geboren op 23-02-2001.


VII.94    Gerrit JONGSMA, geboren op 24-08-1968 te Drachten, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.65) en Hendrika (Hennie) HOEKSTRA.
Gehuwd met Trang MAI.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Vu Khang JONGSMA.
   2.  v  Kim JONGSMA.


VII.96    Albert Sierk (Bert) JONGSMA, geboren op 30-01-1970 te Surhuisterveen, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.65) en Hendrika (Hennie) HOEKSTRA.
Samenwonend met Jeanne A. WAGENAAR, dochter van Pieter WAGENAAR en Annie BETHLEHEM.
Uit deze relatie:

   1.  v  Colinda Wimkje (Linda) JONGSMA, geboren ca. 1997.
   2.  m  Richard Willem JONGSMA, geboren 00-06-1999 te Aldeboarn.


VII.98    Edwin Ronald JONGSMA, geboren op 13-08-1971 te Vlaardingen, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.72) en Allerdina (Diny) HOEKSEMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-04-1998 met Maricel PEREZ LOVISOLO, geboren te Spanje.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Camila JONGSMA, geboren op 29-01-1995.
   2.  m  Lucas JONGSMA, geboren op 29-08-1995 te Woerden.


VII.100    Remco Harald JONGSMA, geboren op 06-12-1973 te Zwolle, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.72) en Allerdina (Diny) HOEKSEMA.
Gehuwd met Susan BROUWER, geboren op 16-08-1983 te Leusden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Vigo Max JONGSMA, geboren op 05-04-2014 te Blaricum.
   2.  m  Julian Quin JONGSMA, geboren op 06-06-2016 te Leusden.


VII.112    David Christoph JONGSMA, geboren op 22-02-1970 te Apeldoorn, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.85) en Hendrika Johanna (Riet) KERSEBOOM.
Gehuwd, gescheiden van N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Kiara JONGSMA.


VII.114    Tjitse JONGSMA, geboren op 01-06-1935 te Zaandam, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.93) en Grietje JONKER, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-06-1967 te Zaandam met Alida Jacqueline (Lyda) RIJKSEN, 19 jaar oud, geboren op 22-05-1948 te Zaandijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ursula Astrid JONGSMA, geboren op 21-06-1968 te Zaandam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1992 te Vriezenveen met Merten VOS.
   2.  m  Paul JONGSMA, geboren op 29-12-1969 te Zaandam.


VII.116    Egbert JONGSMA, opticien te Zaandam, geboren op 29-09-1939 te Zaandam, zoon van Geert JONGSMA (zie VI.93) en Grietje JONKER, in het St. Jan Ziekenhuis.
Gehuwd, gescheiden van Dirkje (Ditty) de VRIES, geboren op 16-12-1938 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Mark JONGSMA (zie VIII.63).
   2.  m  Arne JONGSMA (zie VIII.65).
   3.  m  Emile JONGSMA (zie VIII.68).


VII.123    Sander JONGSMA, geboren op 28-05-1964 te Ridderkerk, zoon van Johannes Gerardus (Hans) JONGSMA (zie VI.106) en Gera Anneke (Gerie) DIRKMAAT.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 18-09-2012 te Amsterdam met Ingrid LIGTHART, 36 jaar oud, medewerkster KLM, geboren op 23-01-1976 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Justus Johannes Fokko JONGSMA, geboren op 14-01-2008 te Amsterdam.
   2.  m  Lucas Jilles Sander JONGSMA, geboren op 16-07-2011 te Amsterdam.


VIII.19    Dr. Hannah Elisabeth JONGSMA, senior wetenschappelijk medewerker bij Justitie (epidemiologie), geboren op 26-12-1987 te Ten Boer, dochter van Berend (Bert) JONGSMA (zie VII.48) en Maria Christina (Ria) PRINS, wijkverpleegkundige.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-03-2019 met Adam JONGSMA, 31 jaar oud, grafisch ontwerper, programmeur, geboren op 31-05-1987 te Londen (UK). Geboren met de familienaam Atkins; naam veranderd in Jongsma.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ruben Frances JONGSMA, geboren op 04-04-2021.


VIII.63    Mark JONGSMA, opticien, geboren op 09-10-1962 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.116) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd met Simone AARDENBURG.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Eline JONGSMA, operatieassistent, geboren op 05-04-1988.
Passie voor paard, ruiter en rijkunst en het overbrengen hiervan. Dit zijn voor mij de belangrijkste drijfveren als NCSAH instructrice. U kunt bij mij terecht voor werk aan de hand, dressuur instructie en ondersteuning bij revalidatie. Dit kan bij u op stal of thuis, maar ook bij mij op locatie.
Bron: Eline Jongsma op de website van NCSAH (2019).
Relatie met Johan SKIPPER.
   2.  m  Sebastiaan JONGSMA, geboren op 05-03-1991 te Zaandam.
Relatie met Sadé HEINTJES.


VIII.65    Arne JONGSMA, eig. Tot Ziens Optiek, geboren op 11-05-1966 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.116) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd (1) ca. 1990, gescheiden van Henny SCHOUWENAAR.
Gehuwd (2) ca. 2011 met Sharon MUSKIET, eig. Tot Ziens Optiek, geboren op 08-10-1980 te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  v  Tirza JONGSMA, geboren op 11-02-2013 te Zaandam.
   2.  m  Levi (Len) JONGSMA, geboren op 12-08-2016 om 08.58 uur te Zaandam.


VIII.68    Emile JONGSMA, geboren op 30-12-1972 te Zaandam, zoon van Egbert JONGSMA (zie VII.116) en Dirkje (Ditty) de VRIES.
Gehuwd met Barabara MEIJER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Suzanne JONGSMA.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 17996
Web Analytics