Stam Sondel

Last Updated: Tuesday, 21 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Harmen JACOBS

 
I.1    Harmen JACOBS, geboren ca. 1735.
Relatie met Elske JANS.
Uit deze relatie:

   1.  v  Wytske HARMENS, gedoopt op 25-03-1759 te Sondel.
   2.  m  Jacob Harmens JONGSMA (zie II.1).
   3.  m  Jan HARMENS, geboren op 14-04-1774 te Oudemirdum.


II.1    Jacob Harmens JONGSMA, winkelier (1817), geboren op 12-02-1764 te Nijemirdum, zoon van Harmen JACOBS (zie I.1) en Elske JANS, overleden op 18-11-1820 te Oudemirdum op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-08-1794 te Oudemirdum c.a. en Sloten. Echtgenote is Joltje Frankes HORNSTRA, 29 jaar oud, winkelierse (1817), geboren op 04-03-1765 te Haskerhorne, dochter van Franke MINNES en Sibbeltje FOKKES, gedoopt op 10-03-1765 te Haskerhorne, overleden op 26-05-1829 te Oudemirdum op 64-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1791 met Gerben Karstes KOK, huisman, geboren ca. 1760, overleden op 03-08-1792 te Sloten.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Jacobs JONGSMA (zie III.1).
   2.  v  Sibbeltje Jacobs JONGSMA, geboren op 10-01-1798 te Oudemirdum, gedoopt op 14-01-1798 te Oudemirdum, overleden op 12-02-1875 te Lemsterland op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1818 te Lemsterland met Sjoerd Herres van der MOLEN, 24 jaar oud, geboren op 28-09-1793 te Sloten, zoon van Herre Sjoerds van der MOLEN en Yttje Louwrens WILDSCHUT, gedoopt op 03-11-1793 te Sloten, overleden op 11-06-1855 te Lemsterland op 61-jarige leeftijd.
   3.  v  Elske Jacobs JONGSMA, geboren op 24-03-1802 te Oudemirdum, gedoopt op 04-04-1802 te Oudemirdum, overleden op 12-07-1843 te Oudemirdum op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-02-1831 te Gaasterland met Gabe Jans de JONG, geboren rond 1808 te Oudemirdum, zoon van Jan Gabes de JONG en Trijntje Oeges MUNNIKS.
   4.  m  Franke Jacobs JONGSMA (zie III.8).
   5.  m  Jan Jacobs JONGSMA (zie III.10).


III.1    Harmen Jacobs JONGSMA, boer, geboren op 26-05-1795 te Oudemirdum, zoon van Jacob Harmens JONGSMA (zie II.1) en Joltje Frankes HORNSTRA, winkelierse (1817), gedoopt op 07-06-1795 te Oudemirdum, overleden op 19-06-1847 te Oudemirdum op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-05-1821 te Gaasterland met Akke Hendriks de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 28-03-1793 te Broek, dochter van Hendrik RINTJES, boer, en Antje Idzes GASINGNET, overleden op 19-02-1833 te Wijckel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 30-10-1833 te Gaasterland met Grietje Eesgers TERPSTRA, geboren rond 1808 te Wijckel, dochter van Eesger Roelofs TERPSTRA, slager, en Jeltje Rinderts WIJMA, overleden op 07-12-1861 te Gaasterland.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jacob Harmens JONGSMA (zie IV.1).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Tjaltje Harmens JONGSMA (Joltje), geboren op 09-11-1834 te Wijckel, overleden op 22-12-1857 om 08.30 uur te Wijckel op 23-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Eesger Harmens JONGSMA (zie IV.4).
   4.  v  Jeltje Harmens JONGSMA, geboren op 26-03-1838 te Wijckel, overleden voor 1844.
   5.  v  Jeltje Harmens JONGSMA, geboren op 25-12-1844 te Gaasterland, overleden op 15-07-1864 te Gaasterland op 19-jarige leeftijd.
   6.  m  Franke Harmens JONGSMA, geboren op 31-10-1846 te Gaasterland, overleden op 22-09-1930 om 02.00 uur te Wijckel op 83-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


III.8    Franke Jacobs JONGSMA, geboren op 12-11-1804 te Oudemirdum, zoon van Jacob Harmens JONGSMA (zie II.1) en Joltje Frankes HORNSTRA, winkelierse (1817), gedoopt op 18-11-1804 te Oudemirdum, overleden op 09-06-1832 te Oudemirdum op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1828 te Gaasterland met Nolk Cornelis van den BOSCH, 28 jaar oud, geboren op 02-03-1800 te Harich, dochter van Cornelis Berends van den BOSCH en Inkjen GEERTS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Frankes JONGSMA (zie IV.9).
   2.  v  Intk Frankes JONGSMA, geboren op 23-03-1831 te Oudemirdum, overleden op 12-11-1854 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


III.10    Jan Jacobs JONGSMA, timmerman, olieslagersknecht, geboren op 31-01-1808 te Oudemirdum, zoon van Jacob Harmens JONGSMA (zie II.1) en Joltje Frankes HORNSTRA, winkelierse (1817), gedoopt op 14-02-1808 te Oudemirdum, overleden op 20-03-1858 te Lemsterland op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1835 te Lemsterland met Sjoeke Jitzes van der MEULEN, geboren rond 1808 te Oosterzee, dochter van Jitze Fokkes van der MEULEN, oliemolenaar, en Trientje JENTJES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Jans JONGSMA (zie IV.12).
   2.  v  Trijntje Jans JONGSMA, geboren op 26-05-1838 te Oosterzee, overleden op 11-09-1841 te Lemsterland op 3-jarige leeftijd.
   3.  m  Jitze Jans JONGSMA, geboren op 09-03-1840 te Oosterzee, overleden 93-07-1870 om 16.00 uur te Oosterzee.
Ongehuwd.
   4.  v  Trientje Jans JONGSMA, geboren op 14-11-1842 te Oosterzee, overleden op 20-02-1924 om 02.00 uur te Oudemirdum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-05-1871 te Lemsterland met Inne Baukes de VRIES, geboren rond 1842 te Oudemirdum, zoon van Bauke Hendriks de VRIES en Fopjen Klazes RIJKSMA, overleden 00-01-1930 te Oudemirdum.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1865 met J. IJ. VISSER, overleden voor 1871.}
   5.  m  Franke Jans JONGSMA (zie IV.18).
   6.  v  Joltje Jans JONGSMA, geboren op 11-07-1848 te Oosterzee, overleden op 13-07-1876 te Sloten op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-05-1869 te Lemsterland met Hendrik Herres van der VEEN, geboren rond 1842 te Grouw, zoon van Herre Klazes van der VEEN en Geertje Hendriks de RUITER.
   7.  m  Jentje Jans JONGSMA (zie IV.22).


IV.1    Jacob Harmens JONGSMA, schipper, geboren op 25-02-1826 te Harich, zoon van Harmen Jacobs JONGSMA (zie III.1) en Akke Hendriks de VRIES, overleden op 19-07-1894 om 00.30 uur te Oudemirdum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-05-1858 te Gaasterland met Eelkjen Feites OTTEMA, geboren rond 1830 te Workum, dochter van Feite Douwes OTTEMA en Christina Eeltjes BANNING, overleden na 1894.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Jacobs JONGSMA (Yongsma) (zie V.1).
   2.  m  Feite Jacobs JONGSMA, geboren op 07-02-1862 te Wijckel, overleden op 12-02-1862 te Wijckel, 5 dagen oud.
   3.  v  Christina Jacobs JONGSMA, geboren op 03-07-1867 te Harich, overleden op 17-01-1868 te Gaasterland, 198 dagen oud.
   4.  m  Feite Jacobs JONGSMA, geboren op 15-02-1869 te Harich, overleden op 04-04-1869 te Gaasterland, 48 dagen oud.


IV.4    Eesger Harmens JONGSMA, koopman en winkelier, geboren op 07-07-1836 te Wijckel, zoon van Harmen Jacobs JONGSMA (zie III.1) en Grietje Eesgers TERPSTRA, overleden op 18-01-1870 te Gaasterland op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1864 te Hemelumer Oldeferd met Taetske Ferdinands JONGSMA, 21 jaar oud, geboren op 13-09-1842 te Oudega (HO), dochter van Ferdinand Heins JONGSMA, schipper, en Arendje Pieters KLIJNSTRA (Klijnsma), overleden op 13-07-1904 te Wijckel op 61-jarige leeftijd, na een zwaar doch geduldig gedragen lijden van acht weken.
{Zij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 22-05-1884 te Gaasterland met Atte Pieters ROSKAM, geboren rond 1845 te Wijckel, zoon van Pieter Hanzes ROSKAM en Sjuttje Jans van der MEER.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Eesgers JONGSMA (zie V.6).
   2.  v  Jeltje Eesgers JONGSMA, geboren op 26-12-1866 te Gaasterland, overleden op 21-05-1867 te Gaasterland, 146 dagen oud.
   3.  m  Ferdinand Eesgers JONGSMA, geboren op 13-12-1867 te Wijckel, overleden op 12-03-1868 te Gaasterland, 90 dagen oud.
   4.  v  Arendje Eesgers JONGSMA, geboren op 16-09-1869 te Wijckel, overleden op 20-08-1870 te Gaasterland, 338 dagen oud.


IV.9    Jacob Frankes JONGSMA, werkman, geboren op 07-02-1829 te Balk, zoon van Franke Jacobs JONGSMA (zie III.8) en Nolk Cornelis van den BOSCH, overleden op 21-06-1906 om 03.00 uur te Nijega (HO) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1854 te Wymbritseradeel met Johanneske Sybrens SCHUITEMA (Johanna), geboren rond 1831 te Woudsend, dochter van Sybren Gooyes SCHUITEMA en Klaaske Johannes POOL, overleden na 1906.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Inkjen Jacobs JONGSMA, geboren op 25-02-1855 te Woudsend, overleden op 19-12-1883 te Gaasterland op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1880 te Gaasterland met Jan Sybrens BOUKES, geboren rond 1853 te Wijckel, zoon van Sybren Jans BOUKES en Vogeltje Annes FORTUIN.
   2.  v  Klaaske Jacobs JONGSMA, geboren op 15-03-1857 te Nijega (HO), overleden op 11-03-1869 te Hemelumer Oldeferd op 11-jarige leeftijd.
   3.  v  Nolkje Jacobs JONGSMA, geboren op 24-02-1859 te Nijega (HO), overleden op 28-02-1859 te Nijega (HO), 4 dagen oud.
   4.  v  Nolkjen Jacobs JONGSMA, geboren op 18-03-1861 te Nijega (HO), overleden op 08-02-1940 te Irnsum op 78-jarige leeftijd, begraven te Irnsum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1888 te Wymbritseradeel met Alle Douwes BANGMA, geboren rond 1863 te Elahuizen, zoon van Douwe Sikkes BANGMA en Grietje Jentjes DOUMA, overleden op 07-08-1939 te Leeuwarden, begraven te Irnsum.
   5.  m  Franke Jacobs JONGSMA, geboren op 01-07-1863 te Elahuizen, overleden op 11-03-1864 te Hemelumer Oldeferd, 254 dagen oud.
   6.  v  Sybrigje Jacobs JONGSMA, geboren op 05-01-1865 te Elahuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-11-1892 te Haskerland met Gerrit Nannes de VRIES, geboren rond 1868 te Snikzwaag, zoon van Nanne Gerrits de VRIES en Jente Jans SMIT, overleden op 12-11-1933 te Emsdetten (Duitsland).
   7.  v  Frankjen Jacobs JONGSMA, geboren op 21-11-1867 te Elahuizen, overleden op 13-08-1935 te Tjerkgaast op 67-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-10-1891 te Doniawerstal met Harmen Hendriks van der SPOEL, geboren rond 1868 te Bovenknijpe, zoon van Hendrik Harmens van der SPOEL en Rinske Feikes van der VEEN, overleden op 04-08-1924 om 04.00 uur te Noed onder Sint Nicolaasga, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Sint Nicolaasga.
   8.  m  Klaas Jacobs JONGSMA, matroos, geboren op 23-10-1870 te Elahuizen, overleden op 23-06-1888 om 11.45 uur te Soerabaya (Ned. Oost-Indië) op 17-jarige leeftijd, in het hospitaal.
Hij was Europeesch matroos derde klasse van Z.M. Stoomschip Bromo.
   9.  v  Corneliske Jacobs JONGSMA, geboren op 24-09-1873 te Elahuizen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1900 te Gaasterland met Anne Jacobs PLANTING, geboren rond 1877 te Oudemirdum, zoon van Jacob Fokeles PLANTING en Antje Annes TUINIER.


IV.12    Jacob Jans JONGSMA, boerenknecht, timmerknecht; turfmaker, leerlooier, geboren op 05-04-1836 te Oosterzee, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie III.10) en Sjoeke Jitzes van der MEULEN, overleden op 21-05-1910 om 15.00 uur te Sneek op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1862 te Lemsterland met Wibbigje Rinkes van der KOOIJ, geboren rond 1840 te Oosterzee, dochter van Rinke Jelles van der KOOIJ en Martjen Sienes de VRIES, overleden 00-07-1905 te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25).
   2.  v  Martje Jacobs JONGSMA, geboren op 16-01-1866 te Oosterzee, overleden op 30-07-1867 te Lemsterland op 1-jarige leeftijd.
   3.  v  Martje Jacobs JONGSMA, geboren op 05-10-1868 te Lemsterland, overleden op 05-02-1869 te Lemsterland, 123 dagen oud.
   4.  m  Rinke Jacobs JONGSMA (zie V.29).
   5.  v  Martje Jacobs JONGSMA, geboren op 26-11-1873 te Oosterzee, overleden op 30-05-1939 te Sneek op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 12-12-1898 te Sneek met Johannes Nicolaas de WILDE, geboren rond 1872 te Sneek, zoon van Nicolaas de WILDE en Pietje de BOER, overleden 00-03-1916 te Sneek.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 10-03-1917 te Sneek met Schelte Foekes ZEILSTRA, pakhuisknecht, geboren rond 1886 te Workum, zoon van Foeke ZEILSTRA, timmerknecht, en Aukje van STEEN, overleden na 1939.
{Hij was eerder gehuwd voor 1916 met Marijke TIMME, overleden voor 1917.}
   6.  m  Jitze Jacobs JONGSMA (zie V.34).
   7.  v  Sjoeke Jacobs JONGSMA, geboren op 10-09-1879 te Follega, overleden op 17-09-1911 te Sneek op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1906 te Sneek met Anne Rinzes HOLWERDA, geboren rond 1880 te Bolsward, zoon van Rinze HOLWERDA en Jetske de JONG.
   8.  m  Jelle Jacobs JONGSMA (zie V.38).


IV.18    Franke Jans JONGSMA, houtzaagmolenaarsknecht, geboren op 11-09-1845 te Oosterzee, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie III.10) en Sjoeke Jitzes van der MEULEN, overleden op 25-04-1874 om 09.00 uur te Oosterzee op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1871 te Lemsterland met Roelofje Berends KRUIS, geboren rond 1846 te Oosterzee, dochter van Berend Wiegers KRUIS en Dedje Jans BANGMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoeke Frankes JONGSMA, geboren op 14-01-1872 te Oosterzee, overleden op 14-12-1932 te Oosterzee op 60-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1895 te Lemsterland met Wopke Frankes KUIPER, 23 jaar oud, geboren op 12-08-1871 te Echten, zoon van Franke R. KUIPER en Hendrikje J. MUURLING, overleden op 28-05-1938 te Oosterzee op 66-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee.
{Hij is later gehuwd met D. de JONG.}


IV.22    Jentje Jans JONGSMA, arbeider, geboren op 12-06-1853 te Oosterzee, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie III.10) en Sjoeke Jitzes van der MEULEN, overleden op 11-02-1939 te Echten op 85-jarige leeftijd, begraven te Bantega.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1879 te Lemsterland met Trijntje Pieters POEPJES, 24 jaar oud, geboren op 17-07-1854 te Ossenzijl, dochter van Pieter POEPJES, visser, en Klaasje DOORNVELD, overleden op 08-08-1944 te Lemmer op 90-jarige leeftijd, begraven te Bantega.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jentjes (John) JONGSMA (zie V.42).
   2.  v  Klaasje Jentjes JONGSMA, geboren op 26-07-1881 om 07.00 uur te Oosterzee, overleden voor 1960, begraven te Lemmer.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-05-1905 te Lemsterland met Joost Jacobs de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 25-07-1876 te Lemmer, zoon van Jacob de VRIES en Geesje van DIJK, overleden op 02-02-1911 te Lemmer op 34-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 18-03-1915 te Lemsterland met Tommaso Alessandro Giovanni BONDIETTI, 28 jaar oud, winkelier, geboren op 25-11-1886 te Sneek, zoon van Victor Virgilius BONDIëTTI en Tjamkje STOELINGA, overleden 00-00-1960 te Heerenveen.
   3.  v  Sjoeke Jentjes JONGSMA, geboren op 30-08-1883 te Oosterzee, overleden op 29-05-1885 te Lemsterland op 1-jarige leeftijd.
   4.  m  Pieter Jentjes JONGSMA (zie V.48).
   5.  v  Sjoeke Jentjes JONGSMA, geboren op 01-07-1887 te Oosterzee, overleden op 19-04-1950 te Sneek op 62-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Strijdster (S.D.A.P., P.v.d.A.) voor sociale en maatschappelijke verbeteringen; voorzitter Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid afdeling Lemmer (vanaf 1946); bestuurslid Partij van de Arbeid, afdeling Lemmer.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-10-1908 te Lemsterland met Pieter Ykes van der VEEN, 26 jaar oud, geboren op 25-02-1882 te Lemmer, zoon van Yke van der VEEN en Trijntje ZANDSTRA, overleden op 11-02-1969 te Lemmer op 86-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
   6.  m  Jacob Jentjes JONGSMA (zie V.52).
   7.  v  Trijntje Jentjes JONGSMA, geboren op 19-09-1892 te Oosterzee, overleden op 15-02-1977 te Sneek op 84-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 16-02-1977 (Bejaarde vrouw in Lemmer bij ongeluk omgekomen). Begraven te Lemmer.
Strijdster (S.D.A.P., P.v.d.A.) voor sociale en maatschappelijke verbeteringen; secretaris Vrouwengroep van de PvdA afdeling Lemmer (vanaf 1946).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-01-1921 te Lemsterland met Willem Andries de BLAUW, 26 jaar oud, geboren op 07-06-1894 te Lemmer, zoon van Andries de BLAUW en Trijntje van SLAGEREN, overleden op 15-04-1963 te Sneek op 68-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
   8.  v  Sjoukje Jentjes JONGSMA, geboren op 21-01-1895 te Oosterzee, overleden op 24-05-1915 om 08.00 uur te Oosterzee op 20-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   9.  v  Margje Jentjes JONGSMA, geboren op 16-10-1897 te Oosterzee, overleden op 17-07-1982 te Sneek op 84-jarige leeftijd, na een lange lijdensweg. Begraven op 22-07-1982 te Lemmer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-03-1925 te Lemsterland met Wiebren DIJKMAN, 24 jaar oud, chauffeur, geboren op 30-07-1900 te Oosterzee, zoon van Jan DIJKMAN, timmerman, en Sjoukje HORNSTRA, overleden op 25-02-1957 te Sneek op 56-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.


V.1    Harmen Jacobs JONGSMA (Yongsma), schipper, arbeider, geboren op 27-07-1859 te Wijckel, zoon van Jacob Harmens JONGSMA (zie IV.1) en Eelkjen Feites OTTEMA, overleden op 24-12-1900 te Linwood, Worcester Co., MA (USA) op 41-jarige leeftijd, aan maagkanker. Begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-12-1885 te Gaasterland met Antje Popkes (Annie) STEGENGA, 21 jaar oud, geboren op 31-10-1864 te Wijckel, dochter van Popke Klazes STEGENGA, timmerman, en Nieske Ykes GROEN, overleden op 24-02-1929 op 64-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
{Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-07-1903 te East Douglas, Worcester Co., MA (USA) met Rintje Jans (Richard John) BOSMA, 56 jaar oud, geboren op 18-02-1847 te Kubaard, zoon van Jan Rintjes BOSCHMA en Emke Gerrits (Emma) ERINGA, overleden op 31-01-1914 te Douglas, Worcester Co., MA (USA) op 66-jarige leeftijd. Zij is later gehuwd op 50-jarige leeftijd op 26-11-1914 te Whitinsville, Worcester Co., MA (USA) met Wiebe Jans KORTEKAMP, 38 jaar oud, machinist, geboren op 28-10-1876 te Harich, zoon van Jan Willems (John) KORTEKAMP en Harmke Wiebes van der GAAST, overleden op 27-09-1930 op 53-jarige leeftijd, begraven te Sutton, Worcester Co., MA (USA).}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Eelkjen Harmens (Alice) JONGSMA, geboren op 17-10-1886 te Oudemirdum, overleden 00-00-1933.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-12-1905 te Washington DC (USA) met Jolle Meines GAASTRA, 37 jaar oud, geboren op 21-03-1868 te Lemsterland, zoon van Meine Jolles GAASTRA en Hendrikje Wiegers DOEVE, overleden op 08-10-1949 te District of Columbia (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven te Suitland, Prince George's Co., MD (USA).
He worked in the Public Health Service during WW I.
   2.  m  Popke Harmens (Paul) JONGSMA (Yongsma), geboren op 22-04-1888 te Balk, overleden 00-00-1907, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
   3.  m  Jakob Harmens JONGSMA, geboren op 16-03-1890 te Wommels, overleden op 30-04-1890 om 05.00 uur te Heeg, 45 dagen oud, in het schip.
   4.  v  Nieske Harmens JONGSMA, geboren op 03-05-1892 te Bolsward, overleden op 14-06-1892 te Wonseradeel, 42 dagen oud.
   5.  m  Jacob Harmens (Jake) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.6).
   6.  v  Nieske Harmens (Nessie) JONGSMA (Yongsma), geboren op 22-02-1895 om 06.30 uur te Oudemirdum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-01-1919 te Sutton, MA (USA) met Broer Boyens de VRIES (Devries), 31 jaar oud, machinist, geboren op 19-06-1887 te Sint Jacobiparochie, zoon van Boyen de VRIES, werkman, en Hyke (Helen) SIDERIUS.
   7.  m  Feite Harmens (Felix) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.10).
   8.  m  Tjitte (Tjette) JONGSMA, geboren op 21-09-1899 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), overleden op 15-09-1900 te Linwood, Worcester Co., MA (USA), 359 dagen oud, aan meningitis. Begraven te Linwood, MA (USA).


V.6    Harmen Eesgers JONGSMA, schoenmaker, geboren op 10-05-1865 te Wijckel, zoon van Eesger Harmens JONGSMA (zie IV.4) en Taetske Ferdinands JONGSMA, overleden op 04-05-1907 te Sloten op 41-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-10-1888 te Gaasterland met Rinske Pieters HOEKSTRA, geboren rond 1867 te Balk, dochter van Pieter Jans HOEKSTRA en Antje DOORENSPLEET.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eelke Harmens (Alexander; Alex) JONGSMA (zie VI.13).
   2.  v  Antje Harmens (Annie; Anna) JONGSMA, geboren op 04-06-1890 te Sloten.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-07-1911 te Whitinsville, MA (USA) met John NYDAM (Jan Nijdam jr.), geboren 00-00-1890 te Nederland, zoon van John NYDAM en Jennie OFFRINGA.
   3.  v  Teatske Harmens JONGSMA, geboren op 14-02-1893 om 04.00 uur te Sloten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-04-1915 te Whitensville, Northbridge, MA (USA) met Atte HAAGSMA, geboren 00-00-1891 te Nederland, zoon van Gerhardus Jacobs HAAGSMA en Pietje J. SCHAAFSMA.
   4.  v  Elisabeth Harmens JONGSMA, geboren op 17-12-1897 te Sloten.
   5.  m  Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.20).
   6.  m  Frank JONGSMA, geboren op 08-06-1902 te Sloten.
   7.  v  Aaltje (Alice) JONGSMA (zie VI.24).


V.25    Jan Jacobs JONGSMA, zeemtouwersknecht, werkman, kioskhouder, arbeider, geboren op 11-10-1863 te Oosterzee, zoon van Jacob Jans JONGSMA (zie IV.12) en Wibbigje Rinkes van der KOOIJ, overleden op 09-10-1934 om 05.00 uur te Sneek op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1889 te Sneek met Ynskje Haytes van der MEER, 23 jaar oud, geboren op 28-03-1866 te Witmarsum, dochter van Hayte Hermanus van der MEER en Maaike Ruurds CUPERUS, overleden 00-06-1933 te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jakob Jans JONGSMA, geboren op 07-02-1890 te Sneek, overleden op 23-08-1890 te Sneek, 197 dagen oud.
   2.  v  Wibbigje Jans JONGSMA, huishoudster, geboren op 03-07-1891 te Sneek, overleden op 04-05-1925 te Sneek op 33-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Huite Jans JONGSMA (zie VI.27).
   4.  m  Jacob Jans JONGSMA (zie VI.30).
   5.  m  Hermanus Jans JONGSMA (zie VI.33).
   6.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 11-05-1900 te Sneek, overleden op 12-12-1903 te Sneek op 3-jarige leeftijd.
   7.  m  Rinke JONGSMA (zie VI.35).
   8.  v  Maaike JONGSMA, dienstbode, geboren op 19-11-1904 om 11.00 uur te Sneek, overleden op 01-03-1959 te Landsmeer op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-02-1928 te Sneek met Klaas FOKKENS, 25 jaar oud, schipper, geboren op 18-03-1902 te Sneek, zoon van Haaije FOKKENS, schipper, en Eelkje van der VELDE.
   9.  m  Jitze JONGSMA (zie VI.39).


V.29    Rinke Jacobs JONGSMA, magazijnbediende, winkelier (sigarenhandel), medewerker Fa. W.T. Stam (meer dan 50 jaar), geboren op 06-01-1870 te Oosterzee, zoon van Jacob Jans JONGSMA (zie IV.12) en Wibbigje Rinkes van der KOOIJ, overleden op 20-08-1934 te Sneek op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-05-1897 te Sneek met Beitske Pieters VLASKAMP, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 26-07-1873 te Weidum, dochter van Pieter Lambertus VLASKAMP en Klaaske Reinders van der HEIDE, overleden op 27-06-1958 te Sneek op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Klaaske Rinkes JONGSMA, geboren op 11-05-1898 te Sneek, overleden op 19-09-1898 te Sneek, 131 dagen oud.
   2.  m  Jacob Rinkes JONGSMA, geboren op 17-07-1899 te Sneek, overleden op 30-07-1899 te Sneek, 13 dagen oud.
   3.  v  Klaaske JONGSMA, geboren op 11-08-1900 te Sneek, overleden op 15-03-1975 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-03-1975 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-05-1927 te Sneek met Gerard Jelles FERWERDA, 28 jaar oud, bakker, geboren op 26-11-1898 te Franeker, zoon van Jelle FERWERDA en Jeltje VELDS, overleden op 07-04-1977 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
   4.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.45).
   5.  v  Janke JONGSMA, geboren op 28-11-1910 om 11.00 uur te Sneek, overleden op 13-05-1995 te Sneek op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-05-1995 te Goutum.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-04-1946 te Sneek met Douwe SCHENGENGA, 36 jaar oud, geboren op 01-11-1909 te Wymbritseradeel, zoon van Reinder SCHENGENGA en Pietje BERGSMA, overleden op 30-11-1974 te Sneek op 65-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1974 te Sneek.


V.34    Jitze Jacobs JONGSMA, bankwerker, koperslager, visser, geboren op 08-02-1876 te Oosterzee, zoon van Jacob Jans JONGSMA (zie IV.12) en Wibbigje Rinkes van der KOOIJ, overleden op 11-07-1955 te Sneek op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-06-1900 te Sneek met Johanna Durks BOOT, 20 jaar oud, geboren op 30-03-1880 te Sneek, dochter van Durk BOOT en Aaltje KAPPENBURG, overleden op 09-02-1949 te Sneek op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wibbigje JONGSMA, verpleegster, geboren op 22-10-1900 te Sneek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-07-1927 te Uitgeest met Thomas OOMS, schilder, geboren rond 1898 te Uitgeest, zoon van Dirk OOMS en Maartje KOPPENOL, overleden op 11-05-1952 te Zaandam.
   2.  m  Durk JONGSMA, geboren op 11-08-1902 te Sneek, overleden op 03-02-1949 te Sneek op 46-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Jacob JONGSMA, petroleumventer, koopman, geboren op 09-07-1904 om 21.00 uur te Sneek, overleden op 09-04-1945 om 13.00 uur te Eindhoven op 40-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Aaltje JONGSMA, verpleegster, dienstbode, geboren op 26-07-1906 om 02.00 uur te Sneek, overleden op 12-01-1937 te Deventer op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-02-1930 te Deventer met Jan SEUTER, klokkenmaker, geboren rond 1909 te Deventer, zoon van Hendrik SEUTER, marmerpolijster, en Johanna ORDELMAN.
   5.  m  Jan JONGSMA, geboren op 11-12-1908 om 05.30 uur te Sneek, overleden op 26-12-1974 te Sneek op 66-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  m  Auke JONGSMA (zie VI.56).
   7.  m  Rinke JONGSMA (zie VI.58).
   8.  m  Jelle JONGSMA (zie VI.60).
   9.  v  Lvl. kind, geboren op 12-10-1916 te Sneek, overleden op 12-10-1916 te Sneek, 0 dagen oud.
   10.  v  Elizabeth JONGSMA, geboren op 15-03-1918 te Sneek.
   11.  v  Martje JONGSMA, geboren op 10-01-1921 te Sneek, overleden op 29-04-2004 te Sneek op 83-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in de "Ielânen". Gecremeerd op 03-05-2004 te Sneek.
Bijzonder gerechtshof Leeuwarden:
Voorwaardelijk buiten vervolging gesteld met 3 jaar onder toezicht van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten: Martje Jongsma, Sneek.
Bron: Leeuwarder Koerier d.d. 24-10-1946.
Gehuwd 00-00-1948 te Sneek met Hubertus de REE, geboren rond 1914, overleden op 28-07-1972.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   12.  v  Geertruida (Truus) JONGSMA, geboren op 15-03-1924 te Sneek, overleden op 10-05-2015 te Sneek op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-05-2015 te Sneek.
Gehuwd 00-07-1942 te Sneek met Gerben BOOTSMA, geboren op 03-08-1923 te Sneek, overleden op 09-12-2002 te Sneek op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-12-2002 te Heerenveen-Zuid.


V.38    Jelle Jacobs JONGSMA, slager, geboren op 17-05-1881 te Follega, zoon van Jacob Jans JONGSMA (zie IV.12) en Wibbigje Rinkes van der KOOIJ, overleden op 28-10-1931 te Oudkarspel op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-03-1905 te Schagen met Neeltje MUL, 23 jaar oud, huishoudster, geboren op 17-04-1881 te Schagen, dochter van Cornelis MUL, watermolenaar, en Grietje van SOMPELEN, overleden op 12-04-1955 te Oudkarspel op 73-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd met B. EVERHARD, overleden voor 1955.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wibbigje Grietje JONGSMA, geboren op 04-05-1906 te Oudkarspel, overleden op 01-01-1970 te Oudkarspel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-10-1928 te Oudkarspel met Dirk EECEN, 23 jaar oud, tuinbouwer, geboren op 19-02-1905 te Oudkarspel, zoon van Arie EECEN, tuinbouwer, en Aagtje REIJNE.
   2.  m  Cornelis Jacob JONGSMA (zie VI.69).


V.42    Jan Jentjes (John) JONGSMA, boer, geboren op 31-01-1880 te Oosterzee, zoon van Jentje Jans JONGSMA (zie IV.22) en Trijntje Pieters POEPJES, overleden 00-00-1955, begraven te Elmhurst, DuPage Co., IL (USA).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-05-1915 te Lemsterland met Aaltje Johanna (Alida) OUDERLAND, geboren rond 1885 te Vrouwenpolder, dochter van Pieter Wilhelmus OUDERLAND, schoenmaker, en Pieternella de STEUR, overleden 00-00-1955, begraven te Elmhurst, DuPage Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Petronella (Catherine) JONGSMA, geboren op 18-10-1916 te Waukegan, IL (USA), overleden op 24-04-2009 te Will, IL (USA) op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd met Louis F. BOTTINO, geboren 00-00-1907.
   2.  v  Peternella Catharine JONGSMA, geboren op 13-12-1920 te Exeland, WI (USA), overleden op 30-07-1927 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 6-jarige leeftijd, begraven op 01-08-1927 te Stickney, Cook Co., IL (USA).


V.48    Pieter Jentjes JONGSMA, arbeider, geboren op 07-07-1885 te Oosterzee, zoon van Jentje Jans JONGSMA (zie IV.22) en Trijntje Pieters POEPJES, overleden op 10-01-1968 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 13-01-1968 te Bantega.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1912 te Lemsterland met Lipkje Koops BOERSMA, geboren rond 1888 te Rottum, dochter van Koop BOERSMA en Froukje MINK, overleden op 26-02-1919 te Oosterzee, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jentje JONGSMA (zie VI.75).
   2.  m  Jan JONGSMA, geboren op 23-03-1916 te Oosterzee, overleden op 10-06-1916 om 02.30 uur te Oosterzee, 79 dagen oud.


V.52    Jacob Jentjes JONGSMA, geboren op 27-05-1889 te Oosterzee, zoon van Jentje Jans JONGSMA (zie IV.22) en Trijntje Pieters POEPJES, overleden op 09-02-1968 te Sneek op 78-jarige leeftijd, begraven op 14-02-1968 te Lemmer.
Gemeenteraadslid Lemsterland (1932, 1941, SDAP).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Lemsterland met Lummigje Johannes KOOPMANS, 23 jaar oud, geboren op 27-04-1896 te Oudeschoot, dochter van Johannes KOOPMANS en Wobbigje ZWOL, overleden op 25-06-1993 te Lemmer op 97-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1993 te Lemmer.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes JONGSMA, geboren op 27-02-1921 te Echten, overleden op 28-02-1921 om 13.00 uur te Echten, 1 dag oud.
   2.  m  Johannes (Joop) JONGSMA (zie VI.79).
   3.  m  Jentje (Jennie) JONGSMA (zie VI.81).
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VI.83).


VI.6    Jacob Harmens (Jake) JONGSMA (Yongsma), geboren op 12-04-1893 om 23.00 uur te Balk, zoon van Harmen Jacobs JONGSMA (Yongsma) (zie V.1) en Antje Popkes (Annie) STEGENGA, overleden op 09-01-1991 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA) op 97-jarige leeftijd, begraven te Auburn, Cayuga, NY (USA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-01-1920 met Sybeltje Boyens (Sadie) de VRIES (Devries), 21 jaar oud, geboren op 23-09-1898 te Sint Jacobiparochie, dochter van Boyen de VRIES, werkman, en Hyke (Helen) SIDERIUS, overleden op 23-01-1998 te Worcester Co., MA (USA) op 99-jarige leeftijd, begraven te South Sutton, Worcester Co., MA (USA).
Immigratie: 1903.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Boyen J. (Bennett; Ben) YONGSMA (zie VII.1).
   2.  m  Harold P. YONGSMA (zie VII.3).


VI.10    Feite Harmens (Felix) JONGSMA (Yongsma), geboren op 28-07-1897 te Oudemirdum, zoon van Harmen Jacobs JONGSMA (Yongsma) (zie V.1) en Antje Popkes (Annie) STEGENGA, overleden op 15-03-1979 te Sutton, Worcester Co., MA (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven te South Sutton, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-12-1918 te Sutton, Worcester, MA (USA) met Gelbrigje Boyens (Gertrude) de VRIES (Devries), 23 jaar oud, geboren op 25-10-1895 te Sint Jacobiparochie, dochter van Boyen de VRIES, werkman, en Hyke (Helen) SIDERIUS, overleden op 05-11-1990 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA) op 95-jarige leeftijd, begraven te South Sutton, Worcester, MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Herman F. YONGSMA, geboren op 19-11-1919 te Sutton, Worcester Co., MA (USA), overleden op 28-01-2006 op 86-jarige leeftijd, begraven te South Sutton, Worcester, MA (USA).
Gehuwd met Madalena MERRILL (Buxton), geboren op 17-05-1918 te Cranston, RI (USA), dochter van Leslie W. WOODBURY en Anna E. MERRILL (Buxton), overleden op 27-10-2002 te Worcester Co., MA (USA) op 84-jarige leeftijd, begraven te South Sutton, Worcester, MA (USA).
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   2.  v  Helen G. YONGSMA, geboren 00-00-1922, overleden op 02-06-2005.
Relatie met N.N. MCCULLOUGH.


VI.13    Eelke Harmens (Alexander; Alex) JONGSMA, machinist, geboren op 16-12-1888 om 21.30 uur te Sloten, zoon van Harmen Eesgers JONGSMA (zie V.6) en Rinske Pieters HOEKSTRA, overleden 00-02-1969 te Whitinsville, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-11-1914 te Sutton, Northbridge, MA (USA) met Sady HILVERDA, mill operator, geboren rond 1895 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), dochter van Harmen HILVERDA en Minnie VALK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harold YOUNGSMA (zie VII.9).
   2.  m  Peter A. YOUNGSMA (zie VII.12).


VI.20    Pieter (Peter) JONGSMA, geboren op 19-02-1900 te Sloten, zoon van Harmen Eesgers JONGSMA (zie V.6) en Rinske Pieters HOEKSTRA, overleden op 21-04-1997 op 97-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1924 met Elsie OOSTERMAN, geboren 00-00-1900, dochter van Rinze Hendriks OOSTERMAN en Grietje OPPEWAL, overleden op 22-02-1984, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grace Gertrude JONGSMA, geboren op 19-08-1925 te Whitinsville, MA (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1947 te Whitinsville, Ma (USA) met John NYENHUIS, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1926 te Pease, MN (USA), overleden op 26-10-1989 op 63-jarige leeftijd.
   2.  m  Harold P. JONGSMA (zie VII.16).
   3.  m  Robert Carl JONGSMA (zie VII.18).
   4.  m  Allan Henry JONGSMA (zie VII.20).


VI.24    Aaltje (Alice) JONGSMA, geboren op 03-08-1904 te Sloten, dochter van Harmen Eesgers JONGSMA (zie V.6) en Rinske Pieters HOEKSTRA, overleden op 23-05-1975 te Worcester, Worcester Co., MA (USA) op 70-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd met Harmen G. (Herman) YOUNGSMA, geboren op 20-05-1899 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Geert Kerstes JONGSMA (Youngsma) en Geertje Harmens (Gertrude) HARINGA, overleden op 14-06-1985 te Milford, Worcester Co., MA (USA) op 86-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gordon H. YOUNGSMA (zie VII.22).
   2.  m  Norman YOUNGSMA.
   3.  m  Harvey YOUNGSMA.


VI.27    Huite Jans JONGSMA, arbeider Ned. Spoorwegen (H.IJ.S.), geboren op 07-04-1893 te Sneek, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25) en Ynskje Haytes van der MEER, overleden op 05-11-1934 te Alkmaar op 41-jarige leeftijd, na een langdurig en geduldig lijden.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Sneek met Beikina Cundina REIZIGER, 30 jaar oud, geboren op 15-05-1889 te Sappemeer, dochter van Jacob REIZIGER en Elizabet BOS, overleden op 04-01-1922 te Alkmaar op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 08-03-1923 te Alkmaar met Antje PLOEGER, 25 jaar oud, geboren op 09-01-1898 te Amsterdam, dochter van Jan PLOEGER, arbeider, en Antje KNEIJNSBERG.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  IJnskje Elisabeth JONGSMA, geboren op 10-09-1920 te Alkmaar.
Gehuwd 00-00-1952 te Haarlemmermeer met Pieter van der WAL.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Anna Margaretha (Margret) JONGSMA, geboren op 04-09-1924 te Alkmaar, overleden op 09-12-2014 te Schagen op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1949 te Haarlem met Walther ZANDSTRA, overleden voor 1974.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VII.30).
   4.  m  Jacob JONGSMA (zie VII.32).


VI.30    Jacob Jans JONGSMA, ziekenverpleger, geboren op 02-08-1895 te Sneek, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25) en Ynskje Haytes van der MEER, overleden op 08-01-1980 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31-05-1922 te Amsterdam met Catharina Margaretha van POELGEEST, 38 jaar oud, geboren op 25-08-1883 te Nieuwer-Amstel, dochter van Hendrik Johan van POELGEEST, ontvanger der gemeente Nieuwer-Amstel, en Elizabeth REUREKAS, overleden op 10-07-1942 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid. Begraven op 15-07-1942 te Amsterdam, op Zorgvlied.
Draagster van het Witte Mobilisatiekruis.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 01-09-1943 te Rotterdam met Marina van der DUSSEN, 48 jaar oud, geboren op 04-10-1894 te Rotterdam, dochter van Ary van der DUSSEN en Sina van den BERG, overleden op 07-01-1983 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-06-1924 te Rotterdam met Hermanus Jans JONGSMA, 26 jaar oud (zie VI.33).}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Elizabeth JONGSMA, geboren op 13-12-1922 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-11-1949 te Rotterdam met Willem H. T. SCHOOLENBERG, geboren rond 1916.


VI.33    Hermanus Jans JONGSMA, agent van politie, geboren op 16-12-1897 te Sneek, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25) en Ynskje Haytes van der MEER, overleden op 29-04-1931 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-06-1924 te Rotterdam met Marina van der DUSSEN, 29 jaar oud, geboren op 04-10-1894 te Rotterdam, dochter van Ary van der DUSSEN en Sina van den BERG, overleden op 07-01-1983 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 01-09-1943 te Rotterdam met Jacob Jans JONGSMA, 48 jaar oud (zie VI.30).}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  IJnskje Marina JONGSMA, geboren op 28-02-1926 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1950 te Amsterdam met Hendrik KEIZER.
   2.  m  Arie JONGSMA (zie VII.38).


VI.35    Rinke JONGSMA, los werkman, geboren op 27-07-1902 te Sneek, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25) en Ynskje Haytes van der MEER, overleden op 27-03-1981 te Sneek op 78-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1981 te Sneek.
Gehuwd 00-00-1935 te Bolsward met Befke KLOM, dienstbode, geboren op 16-09-1911 te Bolsward, dochter van Catrinus KLOM en Baitske KUIPERS, overleden 00-00-1995 te Skarsterlân.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hermanus JONGSMA, geboren 00-05-1937 te Sneek, overleden op 12-07-1949 te Groningen.
   2.  m  C. J. JONGSMA (zie VII.41).
   3.  m  Jacob JONGSMA, geboren 00-09-1948 te Sneek.


VI.39    Jitze JONGSMA, bankwerker, geboren op 26-07-1908 om 01.30 uur te Sneek, zoon van Jan Jacobs JONGSMA (zie V.25) en Ynskje Haytes van der MEER, overleden op 24-06-1991 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, na een liefdevolle verpleging in MCL-Noord. Gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-07-1941 te Amsterdam met Geertje LANGENDIJK, 29 jaar oud, dienstbode, geboren op 01-04-1912 te Sneek, dochter van Petrus Jacobus LANGENDIJK en Trijntje SPOELSTRA, overleden 00-10-1998 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Peter Jan JONGSMA (zie VII.44).
   2.  m  Franz Jitse JONGSMA (zie VII.46).


VI.45    Jacob JONGSMA, rijwielhandelaar, geboren op 22-08-1905 om 16.00 uur te Sneek, zoon van Rinke Jacobs JONGSMA (zie V.29) en Beitske Pieters VLASKAMP, dienstbode, overleden op 06-10-1970 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1936 te Amsterdam met Marie WIERSMA, 29 jaar oud, geboren op 16-02-1907 te Amsterdam, dochter van Jan WIERSMA en Geertje RAMKEMA, overleden op 24-10-1988 te Amstelveen op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Rinke JONGSMA (zie VII.48).
   2.  m  Jacob JONGSMA (zie VII.50).
   3.  v  Ingrid JONGSMA, geboren op 03-02-1941 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-02-1964 te Amsterdam met Ad L. van ZUNDERT, overleden 00-00-1983 te Veenendaal.
   4.  v  Helena JONGSMA, geboren op 04-09-1943 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-12-1965 te Amsterdam met A. W. H. KEIJZER.


VI.56    Auke JONGSMA, timmerman, geboren op 25-10-1910 om 10.30 uur te Sneek, zoon van Jitze Jacobs JONGSMA (zie V.34) en Johanna Durks BOOT, overleden op 27-09-1996 te Sneek op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-10-1996 te Goutum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-12-1936 te Wymbritseradeel met Klaske van der VEEN, 21 jaar oud, geboren op 15-10-1915 te Oosthem, dochter van Abraham van der VEEN en Imkje de HAAN, overleden op 09-04-2001 te Sneek op 85-jarige leeftijd, in "De Ielânen". Gecremeerd op 13-04-2001 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jitze JONGSMA (zie VII.56).
   2.  v  Imkje (Ymie) JONGSMA, geboren op 08-08-1938 te Sneek.
Gehuwd 00-05-1961 te Sneek met Tjitte de WIT, geboren rond 1937, overleden voor 2017.
   3.  m  Abraham (Bram) JONGSMA (zie VII.60).
   4.  m  Johan JONGSMA (zie VII.62).
   5.  v  Wibbigje (Ires) JONGSMA, geboren op 21-12-1952 te Sneek.
Gehuwd met Huip HASSELBACH.
   6.  m  Auke JONGSMA (zie VII.67).


VI.58    Rinke JONGSMA, chauffeur, grondwerker, geboren op 29-04-1913 te Sneek, zoon van Jitze Jacobs JONGSMA (zie V.34) en Johanna Durks BOOT.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-03-1942 te Hindeloopen met Jantje de JONG, 26 jaar oud, geboren op 21-05-1915 te Workum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Martje JONGSMA, geboren op 31-07-1943 te Hindeloopen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-03-1967 te San Bernardino, CA (USA) met Coen COUWENBERG, geboren 00-00-1944.
   2.  m  Rinke (Rick) JONGSMA (zie VII.71).
   3.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 25-07-1947 te Hindeloopen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-11-1967 te Amsterdam met W. FLOOR.
   4.  m  Hendrik JONGSMA, medewerker Mirliton (v.a. 2014), geboren op 03-02-1952 te Hindeloopen, overleden 00-00-2021.


VI.60    Jelle JONGSMA, los werkman, stucadoor, geboren op 02-12-1914 te Sneek, zoon van Jitze Jacobs JONGSMA (zie V.34) en Johanna Durks BOOT, overleden op 15-12-2000 te Sneek op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-11-2000 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-04-1940 te Sneek met Hijlkje (Hieke) NIJENHUIS, 20 jaar oud, geboren op 18-12-1919 te Hindeloopen, dochter van Wiebe NIJENHUIS en Christina DRAIJER, overleden op 28-12-1988 te Sneek op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-01-1989 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Christiena JONGSMA, geboren 00-10-1940 te Sneek.
Gehuwd 00-03-1967 te Sneek met Gauke BOOTSMA, geboren rond 1943, zoon van Pieter BOOTSMA en Martje MULDER.
   2.  m  Jitse JONGSMA (zie VII.78).
   3.  m  W. JONGSMA (zie VII.80).


VI.69    Cornelis Jacob JONGSMA, slager, geboren op 14-08-1912 te Oudkarspel, zoon van Jelle Jacobs JONGSMA (zie V.38) en Neeltje MUL, huishoudster, overleden op 23-06-1990 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 22-04-1932 te Noord-Scharwoude, gescheiden ca. 1957 van Alida de VRIES, geboren op 04-09-1912 te Noord-Scharwoude, dochter van Klaas de VRIES, schilder, en Susanna BORST, overleden op 03-01-1997 te Alkmaar op 84-jarige leeftijd.
Relatie (2) met Baukje van ZANTEN.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Kees JONGSMA (zie VII.82).
   2.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.84).


VI.75    Jentje JONGSMA, smid, geboren op 27-09-1913 te Neuss am Rhein (Duitsland), zoon van Pieter Jentjes JONGSMA (zie V.48) en Lipkje Koops BOERSMA, overleden op 30-11-1996 te Bolsward op 83-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "Bloemkamp". Gecremeerd op 05-12-1996 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-12-1942 te Lemsterland met Trijntje BRUIN, 23 jaar oud, geboren op 21-07-1919 te Schoterzijl, overleden op 18-02-2014 te Lemmer op 94-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2014 te Bantega.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jeltje Lipkje JONGSMA, schoonmaakster cbs "Eben Haëzer" te Oosterzee, geboren op 25-10-1946 te Echten.
Gehuwd (1) 00-00-1969 te Lemsterland met Wiebren JANSMA, geboren op 11-01-1944, zoon van Jacob JANSMA en U. RINKEMA, overleden op 13-02-2011 op 67-jarige leeftijd, begraven op 17-02-2011 te Oosterzee.
Relatie (2) met Simon PLOEGH.
   2.  v  Lipkje (Lien) JONGSMA, geboren op 06-05-1948 te Bantega.
Gehuwd met Jelle WINIA, zoon van Marten WINIA en Gesina JELLEMA.


VI.79    Johannes (Joop) JONGSMA, opzichter Provinciale Waterstaat district Sneek (01-01-1955 - 01-12-1984), geboren op 30-12-1922 te Lemmer, zoon van Jacob Jentjes JONGSMA (zie V.52) en Lummigje Johannes KOOPMANS, overleden op 28-09-1993 te Heerenveen op 70-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 01-10-1993 te Lemmer.
Gemeenteraadslid Lemsterland (PvdA, 1950-1982).
Zie: Friese Koerier d.d. 27-04-1964 (Joh. Jongsma nam na 16 jaar afscheid als NVV-bestuurder).
Bekend zeiler, 16 m2-klasse, o.a. met de boot "Yukon".
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-12-1956 te Lemsterland met Anna KUIPERS, 35 jaar oud, geboren op 22-10-1921 te Lemmer, dochter van Bouke KUIPERS en Baukje ZANDSTRA, overleden op 11-03-2015 te Lemmer op 93-jarige leeftijd, begraven op 16-03-2015 te Lemmer.
Zie: Zuid Friesland d.d. 04-05-2011 (Jarige PvdA zet lid van het eerste uur goed in het zonnetje).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Boukje JONGSMA, geboren 00-12-1957 te Lemmer.
Gehuwd met Johan BEIJE.
   2.  v  Lummigje Jacoba (Lucie) JONGSMA, geboren 00-04-1961 te Lemmer.
Gehuwd 00-00-1985 te Gaasterlân-Sleat met L. (Bert) LEMSTRA.
   3.  m  Jacob (Jaap) JONGSMA (zie VII.95).


VI.81    Jentje (Jennie) JONGSMA, geboren rond 1926, zoon van Jacob Jentjes JONGSMA (zie V.52) en Lummigje Johannes KOOPMANS, overleden na 2015.
Jennie Jongsma is bijna vijftig jaar lid van het bestuur van de Oudheidkamer in Lemmer geweest. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de Stichting Oudheidkamer "Lemster Fiifgea" in 1967.
Gehuwd 00-00-1953 te Lemsterland met Trijntje RIPPEN, geboren op 03-11-1926 te Lemmer, dochter van Ieke RIPPEN en Harmke SMIT, overleden op 02-10-2009 op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-10-2009 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hanna Louise (Hanneke) JONGSMA, kleuterleidster, onderwijzeres, geboren 00-08-1956 te Lemmer.
Zie: Jouster Courant d.d. 13-07-2016 (Feestelijk afscheid voor juf Hanneke).
Gehuwd 00-01-1983 te Lemsterland met Reitze LEMSTRA.
   2.  v  Marjan JONGSMA, notarieel medewerker, geboren 00-08-1959 te Lemmer.
Relatie met Gijs.


VI.83    Jan JONGSMA, onderwijzer openbaar onderwijs, hoofd der school (ca. 1952-1990), geboren op 07-11-1931 te Lemmer, zoon van Jacob Jentjes JONGSMA (zie V.52) en Lummigje Johannes KOOPMANS.
In 1981 was hij 25 jaar onderwijzer te Franeker.
Gehuwd 00-05-1956 te Lemsterland met Popkje THIJSSELING, geboren op 13-07-1933 te Lemsterland, dochter van Douwe THIJSSELING en Aaltje SIKKINK, overleden op 19-07-2000 te Franeker op 67-jarige leeftijd, na een korte, ernstige ziekte. Gecremeerd op 22-07-2000 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Jan JONGSMA (zie VII.101).
   2.  m  Douwe Jan JONGSMA, geboren op 17-01-1959 te Franeker.
   3.  m  Tjeerd JONGSMA (zie VII.104).


VII.1    Boyen J. (Bennett; Ben) YONGSMA, geboren op 01-05-1924 te Sutton, Worcester Co., MA (USA), zoon van Jacob Harmens (Jake) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.6) en Sybeltje Boyens (Sadie) de VRIES (Devries), overleden op 27-04-1996 te Syracuse, NY (USA) op 71-jarige leeftijd, begraven te Paxton, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd ca. 1953 met Faith J. WIRTHS, geboren op 05-11-1926 te Worcester Co., MA (USA), dochter van Fred E. WIRTHS en Gertrude BISSEGGER, overleden op 13-05-1995 te Auburn, NY (USA) op 68-jarige leeftijd, begraven te Paxton, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lori YONGSMA, geboren op 17-03-1954.
Gehuwd met Michael A. (Mike) PREGO, geboren op 09-04-1959.
   2.  m  Steven J. YONGSMA (zie VIII.3).


VII.3    Harold P. YONGSMA, geboren op 13-12-1927 te Sutton, Worcester Co., MA (USA), zoon van Jacob Harmens (Jake) JONGSMA (Yongsma) (zie VI.6) en Sybeltje Boyens (Sadie) de VRIES (Devries), overleden op 17-11-1990 te Howard, MD (USA) op 62-jarige leeftijd.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  James YONGSMA.


VII.9    Harold YOUNGSMA, machinist, geboren op 30-04-1917 te Linwood, Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Eelke Harmens (Alexander; Alex) JONGSMA (zie VI.13) en Sady HILVERDA, mill operator, overleden op 29-01-2013 te Whitinsville, Worcester Co., MA (USA) op 95-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
WW II US Army veteran in Europe.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 05-06-1941 met Jeannette OOSTERMAN, 21 jaar oud, geboren op 21-07-1919, dochter van Taeke Tjeerds OOSTERMAN en Gertrude NYDAM, overleden op 30-06-1989 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA) op 69-jarige leeftijd, aan "colon cancer". Begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd (2) met Myrnie L. SMITH, geboren op 07-04-1919, overleden op 03-02-2007 te Penobscot Co., ME (USA) op 87-jarige leeftijd, begraven te Dexter, Penobscot Co., ME (USA).
Eerder getrouwd met Earl Gordon. {Zij was eerder gehuwd ca. 1944 met Earl GORDON.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Alvin YOUNGSMA (zie VIII.6).
   2.  m  Thane T. YOUNGSMA (zie VIII.8).
   3.  v  Sandra Ann YOUNGSMA, geboren op 24-02-1949.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1969 met Arthur WYNJA, 21 jaar oud, geboren op 25-11-1947 te Friesland.
   4.  m  Lester YOUNGSMA (zie VIII.12).
   5.  v  Cathleen B. YOUNGSMA, US Air Force, geboren op 02-02-1955.
   6.  m  Milton YOUNGSMA (zie VIII.15).
   7.  v  Wendell YOUNGSMA, geboren op 17-04-1958.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-10-1993 te California (USA) met Chris BIMESBERGER.
   8.  v  Trudy YOUNGSMA, geboren ca. 1960.
Gehuwd op 05-08-1972 met Jim DEGROOT, 29 jaar oud, geboren op 11-06-1943.


VII.12    Peter A. YOUNGSMA, machinist, geboren op 26-02-1921 te Linwood, Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Eelke Harmens (Alexander; Alex) JONGSMA (zie VI.13) en Sady HILVERDA, mill operator, overleden op 09-12-2006 op 85-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
World War II veteran of the U.S. Army in the Aleutian Islands. Served as a baker/cook.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-10-1944 met Gladys Vander SLUIS, geboren 29-02-1921 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), dochter van John Vander SLUIS en Elizabeth Tjeerds (Betje) OOSTERMAN, overleden op 16-09-2018 te Westborough, Worcester Co., MA (USA), begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elaine YOUNGSMA, geboren op 24-08-1946.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-05-1965 met N.N. De JONG.
   2.  v  Shirley YOUNGSMA, geboren op 29-05-1948.
   3.  m  John YOUNGSMA, geboren op 14-08-1955.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-08-1992 met Nancy MURRAY, 49 jaar oud, geboren op 11-11-1942.


VII.16    Harold P. JONGSMA, geboren op 29-06-1928 te MA (USA), zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.20) en Elsie OOSTERMAN, overleden 00-09-1983 te MA (USA), begraven te Fair Lawn, Bergen Co., NJ (USA). Tekst grafsteen: BM3 US Navy.
Gehuwd met Elizabeth (Betty) BUMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Steven Wayne JONGSMA (zie VIII.26).
   2.  v  Sharon JONGSMA, geboren op 02-08-1963 te Paterson, Passaic Co., NJ (USA).
   3.  m  Harold JONGSMA.
   4.  m  Kenneth JONGSMA.
   5.  m  Thomas JONGSMA.
   6.  m  David JONGSMA.


VII.18    Robert Carl JONGSMA, geboren op 16-05-1932, zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.20) en Elsie OOSTERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-09-1954 met Helen MODDERMAN, 20 jaar oud, geboren op 03-07-1934 te Whitinsville, MA (USA), dochter van Willem (William) MODDERMAN en Cornelia.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Robert W. JONGSMA (zie VIII.33).
   2.  v  Judith (Judy) JONGSMA, geboren op 28-06-1957 te Whitinsville, MA (USA).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-05-1977 met Daniel MULDER, 19 jaar oud, geboren op 06-07-1957.
   3.  m  Peter JONGSMA (zie VIII.37).
   4.  m  James (Jim) JONGSMA, chauffeur, geboren op 17-10-1962 te Whitinsville, MA (USA).
   5.  m  John JONGSMA, computer animator, geboren op 17-10-1962 te Whitinsville, MA (USA).
Relatie met Amy, inspecteur.


VII.20    Allan Henry JONGSMA, geboren op 07-09-1933 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Pieter (Peter) JONGSMA (zie VI.20) en Elsie OOSTERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1956 te Roseland, IL (USA) met Joyce Ann FENNEMA, 22 jaar oud, geboren op 09-06-1934 te Roseland, IL (USA), dochter van Richard FENNEMA en Anna Jean KILA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daniel Lee JONGSMA (zie VIII.42).
   2.  m  Scott Allan JONGSMA (zie VIII.44).
   3.  v  Brenda Lou JONGSMA, geboren op 17-02-1964 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-12-1993 te Wyoming, MI (USA) met Jon David HOLESINGER, 26 jaar oud, geboren op 03-01-1967 te Morrison, IL (USA).
   4.  v  Lynda Joy JONGSMA, geboren op 30-09-1970 te Ridgewood, NJ (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-08-1992 te Kalamazoo, MI (USA) met Kevin Ross KIEKOVER, 22 jaar oud, geboren op 11-10-1969 te Takum (Nigeria).


VII.22    Gordon H. YOUNGSMA, eigenaar Sunnyside Dairy, truckdriver, geboren op 02-06-1926 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), zoon van Harmen G. (Herman) YOUNGSMA en Aaltje (Alice) JONGSMA (zie VI.24), overleden op 03-05-2014 te Millbury, Worcester Co., MA (USA) op 87-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
PFC US Army.
Gehuwd met Elva R. BELL, geboren op 06-09-1928 te Spencer, Worcester Co., MA (USA), dochter van Lester BELL en Wilamina M. MCGREGOR, overleden op 12-04-1996 te Worcester, Worcester Co., MA (USA) op 67-jarige leeftijd, begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Leslie G. YOUNGSMA, geboren ca. 1950.
Relatie met Sandy.
   2.  v  Gail D. YOUNGSMA, geboren ca. 1952.
Relatie met James CARR.
   3.  m  Randall H. (Randy) YOUNGSMA, geboren op 02-08-1955 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA), overleden op 27-11-2017 te Uxbridge, Worcester Co., MA (USA) op 62-jarige leeftijd. Uxbridge - Randall H. "Randy" Youngsma, 62, of Uxbridge passed away Monday November 27, 2017 at home with his family by his side. He was the husband of Theresa A. (Lavallee) Youngsma.
Mr. Youngsma owned and operated the former ECM Plastics Inc. in Worcester since 1996 and was a longtime resident of Uxbridge.
He was born in Whitinsville in 1955 the son of the late Gordon and Elva (Bell) Youngsma and was a graduate of Northbridge High School.
Randy was a private pilot, race car driver, motorcyclist, competitive snow skier and water skier, snowmobiler, and all-around thrill seeker who possessed a "need for speed".
In addition to his devoted and loving wife Theresa of 43 years, he is survived by a brother Leslie G. and his wife Sandy Youngsma; two sisters Gail D. and her husband James Carr and Rebecca J. and her husband Peter Cooper; a brother-in-law David and his wife Robin Lavallee all of Uxbridge, and many nieces and nephews. Begraven op 09-12-2017 te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd met Theresa A. LAVALLEE.
   4.  v  Rebecca J. YOUNGSMA, geboren ca. 1957.
Relatie met Peter COOPER.


VII.30    Jan JONGSMA, geboren op 13-07-1926 te Alkmaar, zoon van Huite Jans JONGSMA (zie VI.27) en Antje PLOEGER.
Gehuwd met Johanna WALCHER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Petra Helene JONGSMA, geboren op 21-02-1968.


VII.32    Jacob JONGSMA, geboren op 22-05-1929 te Alkmaar, zoon van Huite Jans JONGSMA (zie VI.27) en Antje PLOEGER.
Gehuwd met Johanna APPELDOORN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anita JONGSMA.


VII.38    Arie JONGSMA, geboren op 15-09-1928 te Amsterdam, zoon van Hermanus Jans JONGSMA (zie VI.33) en Marina van der DUSSEN, overleden op 16-09-2014 te Leersum op 86-jarige leeftijd, begraven op 23-09-2014 te Driebergen.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1954 te Amsterdam met Emmy LAND, overleden voor 2014.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marianne JONGSMA, geboren op 03-03-1955 te Velsen.
Relatie met Ad.
   2.  v  Sylvia JONGSMA, geboren op 19-05-1957 te Velsen.
Relatie met Kees.
   3.  v  Irene JONGSMA, geboren op 10-02-1961 te Hellevoetsluis.
Relatie met Lourens.


VII.41    C. J. JONGSMA, geboren rond 1945, zoon van Rinke JONGSMA (zie VI.35) en Befke KLOM, dienstbode.
Gehuwd 00-12-1966 te Sneek met G. de BOER, geboren rond 1946.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daniël Robin JONGSMA, geboren op 20-12-1972 te Sneek.
   2.  v  Linda Jessica JONGSMA, geboren op 11-06-1976 te Sneek, in het ziekenhuis.


VII.44    Peter Jan JONGSMA, geboren op 06-02-1943 te Leeuwarden, zoon van Jitze JONGSMA (zie VI.39) en Geertje LANGENDIJK, dienstbode.
Na de Ambachtsschool in Leeuwarden ben ik gaan varen op een Kempenaar op de Rijn en heb schriftelijke lessen genomen van de Binnenvaartschool in Amsterdam voor Matroos/Motordrijver. Na 2 1/2 jaar op de binnenvaart koos ik voor 6 jaar bij de Kon. Marine voor de machinistenopleiding. In augustus 1960 ben ik gekeurd en op 13 september 1960 moest ik mij melden op het MOK in Hilversum voor de militaire opleiding. In december werd ik overgeplaatst naar Amsterdam voor en technische opleiding.
Ik was ondertussen 18 jaar geworden. In mei 1961 overgeplaatst naar de Kleine Vaartuigen Dienst in Den Helder. Ik ben begonnen in de dieselwerkplaats en later werd ik overgeplaatst naar zeesleper Hr. Ms. Hercules. In mei 1962 werd ik overgeplaatst naar de Hr. Ms. Pelikaan, een bevoorradingsschip, om naar voormalig Ned. Nieuw-Guinea te gaan i.v.m. de problemen met Soekarno om Nieuw-Guinea. We moesten het later toch overdragen en in december 1962 was ik weer thuis. Het was berenkoud in Den Helder en ook in Friesland. Het IJsselmeer was helemaal dichtgevroren. Na het verlof ben ik me weer gaan melden in Den Helder en kwam weer op de Hercules terecht en ben er tot eind maart 1964 gebleven. Daarna ben ik overgeplaatst naar Hr. Ms. Wamadai, een kustsleepboot, die samen met Hr. Ms. Wambrau terug was gekomen uit Nieuw-Guinea als deklast op een koorvaartdijschip. Het was een echte sleper, voor de tropen gebouwd, maar nog te nieuw om ze in Nieuw-Guinea achter te laten. Dus hadden de hoge heren maar besloten om de Wamandai (Maleise namen voor tropische winden) naar Curaçao te laten varen, op eigen kracht, een reis van 6000 zeemijlen. Op 8 april vertrokken we uit Den Helder naar onze eerste stop, Plymouth in Engeland, twee dagen later naar La Coruña in Spanje, daarna Lissabon, na twee dagen nadat er eerst eten, water en dieselolie aan boord is genomen op naar de Canarische eilanden. Daar hebben we toen Koninginnedag gevierd en wij zijn er 4 dagen gebleven. Wij hebben wat tripjes gemaakt over het eiland op uitnodiging van de burgemeester. Toen weer verder naar de Kaap Verdische eilanden en vandaar naar Trinidad. Ook daar hebben wij een paar leuke dagen gehad op een Amerikaanse basis want die lui vonden het een hele prestatie van die gekke Hollanders om met zo'n slepertje helemaal van Holland naar Trinidad te varen. Hierna een kleine oversteek naar de Nederlandse Antillen. Op 27 mei 1964 lagen we dan eindelijk voor de Pontjesbrug op Curaçao. De Marinierskapel stond op de kade te spelen en we kregen saluutschoten als ontvangst. Ik heb op het eiland een fantastische tijd gehad en zijn nog twee keer met de boot naar Suriname geweest en ook naar de andere eilanden in de buurt. Ik had al spoedig een auto, een Borgward Isabella, overgenomen van jongens die weer naar Nederland gingen. Ik was 21 jaar en je voelde je zo vrij als een vogeltje want met 21 jaar mocht je 's nachts passagieren als je 's morgens maar weer voor 07.00 uur binnen was.
Ik heb mijn vrouw daar ook leren kennen, ik moest met grote tegenzin op 13 september 1965 met de Prins der Nederlanden, half vacht/passagiersschip, Curaçao weer verlaten en huiswaarts varen met nog meer dienstmaten. Tien dagen later waren we weer in Amsterdam. Eerst lekker verlof gevierd maar mijn Dushi zat nog op Curaçao, dus maar brieven schrijven, want bellen was toen veel te duur. In Den Helder werd ik op de mijnendienst geplaatst met nog een stel maten uit de West. Ik moest gaan werken in de reparatieploeg voor op de mijnenvegers en ben ben ook nog even uitgeleend aan de duikopleiding in Den Oever op een duikersopleidingsbootje als invalmachinist, omdat de vaste machinist in het ziekenhuis werd opgenomen.
Mijn Dushi kwam op 10 december 1965 met het vliegtuig op het oude Schiphol aan en we zijn op 27 december getouwd in Leeuwarden.
Op 8 augustus 1966 heb ik de Kon. Marine verlaten en ben op 1 september 1966 in dienst getreden bij Kon. Shell te Amsterdam. Ik heb er 34 jaar gewerkt als onderhoudsmonteur/operator en later als machinist in de Bedrijfs Voorzienings Centrale, het hart van het bedrijf. Eind 2000 vervroegd met pensioen gegaan en nog steeds geen heimwee naar de Shell.
Tekst: Peter Jan Jongsma (Elst, 2017).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-12-1965 te Leeuwarden met Nilca Cornelia (Dushi) BERNADINA, 21 jaar oud, geboren op 16-05-1944 te Willemstad, Curaçao (Nederlandse Antillen).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johan Phillip JONGSMA (zie VIII.68).
   2.  v  Evita Bianca JONGSMA, geboren op 14-07-1971 te Purmerend.
Gehuwd, gescheiden van N.N. MEEUWISSE.


VII.46    Franz Jitse JONGSMA, geboren op 09-10-1946 te Leeuwarden, zoon van Jitze JONGSMA (zie VI.39) en Geertje LANGENDIJK, dienstbode.
Gehuwd 00-12-1974 te Baarderadeel met L. A. HUITEMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sandra JONGSMA, geboren 00-06-1976 te Leeuwarden.
   2.  v  Petra JONGSMA, geboren 00-10-1978 te Leeuwarden.
   3.  v  Ellis JONGSMA, geboren 00-01-1982 te Leeuwarden.


VII.48    Rinke JONGSMA, geboren op 24-03-1937 te Amsterdam, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.45) en Marie WIERSMA, overleden op 14-03-2020 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1964 te Amsterdam met Erna I. HAJEMA, 22 jaar oud, geboren op 08-06-1942 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ferry JONGSMA, betonreparateur, geboren op 22-08-1967 te Apeldoorn.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-01-2007 met N.N..
   2.  v  Irene Erika JONGSMA (zie VIII.78).
   3.  m  Martin JONGSMA, geboren te Amsterdam.


VII.50    Jacob JONGSMA, geboren op 08-06-1939 te Amsterdam, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.45) en Marie WIERSMA, overleden op 23-04-1999 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-06-1968 te Amsterdam met Maria Francina Catharina van VEEN, 23 jaar oud, geboren op 01-03-1945 te Amsterdam, overleden op 28-07-2004 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gerard JONGSMA, geboren op 31-12-1969 te Amsterdam.
   2.  v  Francina Margaretha (Marga) JONGSMA, leerkracht basisonderwijs, geboren op 22-02-1973 te Amsterdam.
Gehuwd (1) ca. 1995 met N.N. van BORK.
Samenwonend (2) 00-07-2001 met Richard den TURK, geboren op 03-12-1970 te Amsterdam.


VII.56    Jitze JONGSMA, dir. Scheepstimmerwerf Jongsma te Sneek, geboren op 07-06-1937 te Sneek, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.56) en Klaske van der VEEN.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 11-11-1973 (Sneker werf maakte kapitaal jacht).
Gehuwd 00-00-1965 te Leeuwarden met Gré ELZINGA, geboren ca. 1939, dochter van Albert ELZINGA, bakker, en Mientje LAND.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eric JONGSMA (zie VIII.84).
   2.  m  Robin JONGSMA, geboren op 11-12-1968 te Ysbrechtum.


VII.60    Abraham (Bram) JONGSMA, medewerker Scheepstimmerbedrijf J.H. Pronk, geboren op 05-06-1941 te Sneek, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.56) en Klaske van der VEEN, overleden op 12-11-2005 te Langweer op 64-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-11-2005 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-11-1968 te Achtkarspelen met Iekje HELMHOUT, 20 jaar oud, medewerkster Thuiszorg Zuidwest Friesland, geboren op 13-03-1948 te Gerkesklooster, dochter van Karst HELMHOUT, landarbeider, en Hielkje KLOOSTERMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Yvonne JONGSMA, geboren 00-00-1969 te Langweer.
Gehuwd 00-00-1993 te Skarsterlân met Hessel A. FABER.
   2.  v  Marleen JONGSMA, verpleegkundige, geboren 00-06-1973 te Langweer.
Gehuwd (1) met Sies.
Relatie (2) met Peter UILKEMA.


VII.62    Johan JONGSMA, geboren op 19-05-1946 te Sneek, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.56) en Klaske van der VEEN, overleden op 07-07-2017 te Sneek op 71-jarige leeftijd, na een periode van ernstig ziek zijn (longvlieskanker). Gecremeerd op 13-07-2017 te Sneek.
Gehuwd (1) ca. 1968 met Froukje van der WERF, geboren op 18-05-1945 te Sneek, dochter van Minne van der WERF en M. GROENHOF.
Gehuwd (2) met Ursula E. SCHULTZE, dochter van Ewald SCHULTZE en Marie Luise SONNENBURG.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Maurice Anthony JONGSMA (zie VIII.92).
   2.  m  Michael S. JONGSMA (zie VIII.94).

Uit het tweede huwelijk:

   3.  v  Christina JONGSMA.
Relatie met Roelof.
   4.  v  Sabine JONGSMA.
Relatie met Lisa.


VII.67    Auke JONGSMA, geboren op 28-11-1955 te Sneek, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.56) en Klaske van der VEEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1978 te Sneek met Jeanette J. (Sjaan) NIEMEIJER, 21 jaar oud, geboren op 29-10-1957, dochter van Hendrik NIEMEIJER, monteur, en Annie K. BOER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annet Klazien JONGSMA, medisch secreteresse, wijkziekenverzorgende, geboren op 31-10-1980 te Buitenpost.
Gehuwd met N.N. REGELING.
   2.  v  Tessa Deborah JONGSMA, geboren op 27-05-1985 te Sneek.


VII.71    Rinke (Rick) JONGSMA, geboren op 11-05-1945 te Hindeloopen, zoon van Rinke JONGSMA (zie VI.58) en Jantje de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-09-1971 te Amsterdam, gescheiden van P. A. M. (Nel) ONSIA, geboren 00-00-1954 te Amsterdam.
{Zij had ook ooit een relatie met N.N. KREULEN.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daniël Fransisco JONGSMA (zie VIII.103).
   2.  m  Patrick JONGSMA (zie VIII.105).


VII.78    Jitse JONGSMA, geboren rond 1947, zoon van Jelle JONGSMA (zie VI.60) en Hijlkje (Hieke) NIJENHUIS.
Markante Sneker breekt heup bij aanhouding door politie.
SNEEK - Jitse Jongsma uit Sneek heeft donderdagavond zijn heup gebroken bij een aanhouding vanwege wildplassen. Gevallen toen hij de benen nam, zegt de politie. Als een crimineel tegen de grond gewerkt, beweert zijn familie. Het incident speelde zich af op de Prins Hendrikkade in Sneek.
In een persbericht van de politie werd gezegd dat de 66-jarige Jongsma er, nadat hij op wildplassen was betrapt op de Prins Hendrikkade, vandoor ging. De zoon van de markante Sneker die vrijdag geopereerd is, zegt dat het iets anders is gegaan. Volgens hem was zijn vader rond de klok van acht uur op weg naar Pearl om een nieuwe bril op te halen die daar voor hem klaar lag. Geplaagd door plotselinge hoge nood op de Prins Hendrikkade leegde hij zijn blaas boven een put in een donkere inham bij een ijzeren hek.
Daar werd hij aangesproken door een man op een fiets. Argwanend omdat hij veel geld op zak had én omdat hij zonder bril slecht ziet, zegt Jongsma de man aanvankelijk niet als politieman te hebben herkend. Hij wilde richting Vismarktplein waar het lichter is. De politieman wilde hier niets van weten. Jongsma werd tegengehouden en zegt als een crimineel tegen de grond te zijn gewerkt. Daarbij brak hij zijn heup.
Kreunend van pijn werd Jongsma in de boeien geslagen en kreeg het commando op te staan. Jongsma gaf aan dat dit niet lukte, omdat er iets mis was met zijn heup. Dit werd in de wind geslagen.
Met twee inmiddels gearriveerde collega's hees de politieman de aangehouden Sneker in een politiewagen waarmee hij naar het bureau werd gebracht. Na een uur pijn te hebben geleden op het bureau is uiteindelijk een ambulance ingeschakeld. De broeders van de ambulance constateerden meteen dat er waarschijnlijk een breuk was in zijn heup, wat in het ziekenhuis is bevestigd.
Jongsma, die bekend staat als en sociaal en hulpvaardig persoon, is vrijdagochtend geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen.
De politie is maandag gevraagd naar een reactie op deze kwestie. Die is tot nu toe achterwege gebleven.
Bron: Sneker Nieuwsblad d.d. 05-12-2016.
Gehuwd 00-09-1986 te Sneek met M. SPOELSTRA, geboren rond 1949.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jacqueline Natalie JONGSMA, geboren 00-12-1986 te Sneek.


VII.80    W. JONGSMA, geboren rond 1953, zoon van Jelle JONGSMA (zie VI.60) en Hijlkje (Hieke) NIJENHUIS.
Gehuwd 00-04-1975 te Sneek met IJ. J. WAGENMAKERS, geboren rond 1954.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Fenna Yvette JONGSMA, geboren 00-01-1985 te Leeuwarden.


VII.82    Kees JONGSMA, medewerker PTT, geboren op 16-06-1932 te Oudkarspel, zoon van Cornelis Jacob JONGSMA (zie VI.69) en Alida de VRIES, overleden op 01-07-2014 te Alkmaar op 82-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-12-1955 te Heiloo met Anna MARSMAN, 21 jaar oud, geboren op 25-07-1934 te Zuid-Scharwoude, dochter van Jan MARSMAN en Sijbregt WARDENAAR, overleden op 01-03-2012 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 21-04-1956 te Alkmaar, overleden op 06-03-1972 te Parijs (Frankrijk) op 15-jarige leeftijd, door een ongeval. Gecremeerd te Westerveld.
   2.  v  Susanna (Susan) JONGSMA, geboren op 30-10-1959 te Alkmaar.
Samenwonend met Wim van der ZON, geboren op 09-09-1957 te Heemskerk, zoon van Jan van der ZON en N.N..


VII.84    Klaas JONGSMA, electrotechnicus, chef EID bij Hoek Loos, geboren op 04-02-1944 om 07.00 uur te Oudkarspel, zoon van Cornelis Jacob JONGSMA (zie VI.69) en Alida de VRIES.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-12-1965 te Egmond Binnen met Margaretha Catherina Maria (Marga) DEKKER, 21 jaar oud, geboren op 24-07-1944 te Egmond Binnen, dochter van Willem DEKKER en Francisca Maria STEEMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Francisca Alida Maria (Françoise) JONGSMA, geboren op 23-08-1967 te Alkmaar.
   2.  v  Sandra Catharina JONGSMA, geboren op 19-06-1971 te Alkmaar.
Samenwonend 00-07-1999 met Anthonie Christiaan (Chris) DEURLOO, geboren op 11-07-1974 te Delft.


VII.95    Jacob (Jaap) JONGSMA, zeilmaker, firmant Zeilmakerij Molenaar te Grou, geboren rond 1963, zoon van Johannes (Joop) JONGSMA (zie VI.79) en Anna KUIPERS.
Bekend zeiler, 16 m2-klasse (v.a. 1978; tot 1986 bemanningslid bij zijn vader).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 10-07-2006 (Jaap Jongsma na jaren noordelijk kampioen).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-08-2013 (Het zeil wordt steeds harder).
Gehuwd 00-00-1992 te Lemsterland met Z. T. (Janet) BOOTSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jens JONGSMA, geboren op 13-08-1993 te Sneek.
   2.  v  Janniek JONGSMA, geboren 00-00-1998 te Sneek.


VII.101    Jacob Jan JONGSMA, geboren op 17-01-1959 te Franeker, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.83) en Popkje THIJSSELING.
Gehuwd 00-00-1987 te Franekeradeel met Geeske MIDDENDORP, geboren op 23-04-1965 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jetse Jacob JONGSMA, tennisleraar, geboren op 29-02-1992 te Harlingen.
   2.  v  Amerens Geeske JONGSMA, geboren op 01-06-1995 te Leeuwarden.


VII.104    Tjeerd JONGSMA, geboren op 11-09-1962 te Franeker, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.83) en Popkje THIJSSELING.
Gehuwd met Hinke HILARIDES, geboren op 09-01-1968 te Arum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jort JONGSMA, eig. De Mobiele Filmcrew (2016), geboren op 06-11-1997 te Bennekom.
   2.  m  Karst JONGSMA, geboren op 02-05-2000 te Bennekom.


VIII.3    Steven J. YONGSMA, geboren op 09-05-1959, zoon van Boyen J. (Bennett; Ben) YONGSMA (zie VII.1) en Faith J. WIRTHS.
Relatie met Dorothy.
Uit deze relatie:

   1.  v  Jessica J. YONGSMA (zie IX.2).
   2.  v  Amy YONGSMA, geboren ca. 1985.
Ongehuwd.
Relatie met N.N., geboren te Mexico.


VIII.6    Alvin YOUNGSMA, geboren op 18-06-1944, zoon van Harold YOUNGSMA (zie VII.9) en Jeannette OOSTERMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-06-1971 met Mary HOOGEBOOM, 24 jaar oud, geboren op 02-09-1946.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Michelle YOUNGSMA, geboren op 09-11-1972.
   2.  v  Colleen YOUNGSMA, geboren op 08-04-1975.
   3.  m  Brent YOUNGSMA, geboren op 29-09-1978.


VIII.8    Thane T. YOUNGSMA, geboren op 08-10-1948, zoon van Harold YOUNGSMA (zie VII.9) en Jeannette OOSTERMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1972 met Lynnea NICKERSON, 20 jaar oud, geboren op 28-07-1951.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Joshua YOUNGSMA, geboren op 21-04-1973.
   2.  v  Naomi YOUNGSMA, geboren op 08-03-1975.
   3.  v  Johanna YOUNGSMA, geboren op 08-07-1979.
   4.  v  Nadine YOUNGSMA, geboren op 23-10-1980.
   5.  v  Natalie YOUNGSMA, geboren op 23-10-1980, overleden op 23-10-1980, 0 dagen oud.


VIII.12    Lester YOUNGSMA, geboren op 29-03-1950, zoon van Harold YOUNGSMA (zie VII.9) en Jeannette OOSTERMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-01-1974 met Lila ARTERTON, 21 jaar oud, geboren op 28-06-1952.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Michael YOUNGSMA, geboren op 12-03-1975.
Gehuwd 00-00-1998 te Milbury (USA) met Michelle.
   2.  v  Katie YOUNGSMA, geboren op 08-03-1978.
   3.  v  Bethany YOUNGSMA, geboren op 22-12-1981.
   4.  m  Christopher YOUNGSMA, geboren op 06-10-1986.


VIII.15    Milton YOUNGSMA, geboren op 11-12-1956, zoon van Harold YOUNGSMA (zie VII.9) en Jeannette OOSTERMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-04-1986 te Whitinsville, MA (USA) met Betsy DUDLEY, 30 jaar oud, geboren op 26-02-1956.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Katie Grace YOUNGSMA, geboren op 17-09-1986.


VIII.26    Steven Wayne JONGSMA, geboren op 02-08-1963 te Paterson, Passaic Co., NJ (USA), zoon van Harold P. JONGSMA (zie VII.16) en Elizabeth (Betty) BUMA, overleden op 03-04-2010 te Fremont, Rockingham Co., NH (USA) op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd rond 1984 met Laurie Ann Van DYKE, geboren te Midland Park (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Steven William JONGSMA.
   2.  v  Danielle Elizabeth JONGSMA.


VIII.33    Robert W. JONGSMA, geboren op 10-09-1955 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Robert Carl JONGSMA (zie VII.18) en Helen MODDERMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-08-1980 met Karolyn DEKAM, 22 jaar oud, geboren op 03-04-1958 te Fremont, MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Laura Elizabeth JONGSMA, geboren op 19-07-1982 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-08-2008 met Jan BELANGER.
   2.  v  Megan JONGSMA, geboren op 09-05-1985 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-06-2012 met Theo THOMAS, 23 jaar oud, geboren op 09-05-1989.
   3.  v  Kimberly JONGSMA, geboren op 16-09-1986 te Grand Rapids, MI (USA) (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-06-2011 met Gray EMERSON.


VIII.37    Peter JONGSMA, geboren op 12-04-1959 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Robert Carl JONGSMA (zie VII.18) en Helen MODDERMAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1981 met Leslie Anne KLOOSTER, 20 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 14-09-1960 te Highland, IA (USA), dochter van Fred William KLOOSTER en Guelda Norene NIEBOER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Katherine Grace (Kate) JONGSMA, intake coordinator ziekenhuis, geboren op 21-07-1989 te Munster, IA (USA).
Relatie met Steven J. BERGSMA, geboren op 06-12-1989.
   2.  m  Ryan William JONGSMA, doctor of pharmacy, geboren op 08-12-1992 te Munster, IA (USA).


VIII.42    Daniel Lee JONGSMA, pastor Dearborn Christian Fellowship, geboren op 02-06-1958 te Grand Rapids, MI (USA), zoon van Allan Henry JONGSMA (zie VII.20) en Joyce Ann FENNEMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-06-1979 te Wyoming, MI (USA) met Gloria Jean VISSER, 19 jaar oud, geboren op 07-10-1959 te Grand Rapids, MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Michelle Lynn JONGSMA, geboren op 07-05-1984 te Sunnyside, WA (USA).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 13-05-2015 te Monck's Corner, SC (USA) met Richard Eugene ARTHUR.
   2.  v  Lisa Marie JONGSMA, geboren op 06-11-1986 te Grand Rapids, MI (USA).
   3.  v  Julie Marie JONGSMA, geboren op 17-09-1989 te Elmhurst, IL (USA).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-2016 te Ridgeville, SC (USA) met Lucas Michael (Luke) AUGSPURGER, geboren te Huntersville (USA).


VIII.44    Scott Allan JONGSMA, vicepresident Mortgage Loan Officer at Grand River Bank, geboren op 13-03-1960 te Cadillac, MI (USA), zoon van Allan Henry JONGSMA (zie VII.20) en Joyce Ann FENNEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-07-1983 te Wyoming, MI (USA) met Linda Kay MULDER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rebecca Lynn (Becca) JONGSMA, geboren op 12-04-1989 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-08-2012 te Grand Rapids, MI (USA) met Bryan Peter HOEKSTRA, 24 jaar oud, geboren op 07-12-1987 te Holland, MI (USA).
   2.  m  Joshua Scott (Josh) JONGSMA, geboren op 11-02-1992 te Grand Rapids, MI (USA).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-07-2015 te Charlevoix, MI (USA) met Lauren Marie HOFFMAN, 23 jaar oud, verpleegster, geboren op 11-02-1992 te Grand Rapids, MI (USA).
   3.  m  Samuel James (Sam) JONGSMA, geboren op 17-01-1995 te Grand Rapids, MI (USA).


VIII.68    Johan Phillip JONGSMA, geboren op 16-11-1966 te Leeuwarden, zoon van Peter Jan JONGSMA (zie VII.44) en Nilca Cornelia (Dushi) BERNADINA.
Gehuwd, gescheiden van N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Leon JONGSMA, geboren op 23-11-1999 te Amsterdam.
   2.  v  Ela JONGSMA, geboren op 23-11-1999 te Amsterdam.


VIII.78    Irene Erika JONGSMA, geboren op 08-06-1970 te Heerhugowaard, dochter van Rinke JONGSMA (zie VII.48) en Erna I. HAJEMA.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  v  Line Joyce JONGSMA (zie IX.43).


VIII.84    Eric JONGSMA, grafisch ontwerper reclamebureau Spong, Joure, geboren op 31-01-1967 te Ysbrechtum, zoon van Jitze JONGSMA (zie VII.56) en Gré ELZINGA.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 16-02-2021 (Bakfinalist Eric 'bekôf en grutsk').
Gehuwd met Hester KORNELIS, docent kunstvakken.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Kelvin JONGSMA.
   2.  v  Arlan JONGSMA.


VIII.92    Maurice Anthony JONGSMA, medewerker Manpower, geboren op 09-09-1968 te Sneek, zoon van Johan JONGSMA (zie VII.62) en Froukje van der WERF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1992 te Sneek met Marianne SCHOTTING, 28 jaar oud, medewerkster UMCG; Tjongerschans (2021), geboren op 13-05-1964 te Sneek, dochter van Johannes Berdinus (Bep) SCHOTTING en Antje (Annie) van MANEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Mallory Antonella JONGSMA, verkoopmedewerkster, receptioniste, geboren op 01-09-1990 te Sneek.
Samenwonend (1) ca. 2010 met N.N. BABOELALL.
Relatie (2) met Marcel CNOSSEN, geboren op 18-04-1988 te Sneek.
   2.  v  Kayleigh Rosella JONGSMA, geboren op 26-07-1992 te Sneek.
Relatie met Harmen.


VIII.94    Michael S. JONGSMA, zoon van Johan JONGSMA (zie VII.62) en Froukje van der WERF.
Gehuwd 00-09-1997 te Sneek met Mirjam BLEEKER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Leah Noëlle JONGSMA, horecamedewerkster, geboren op 14-01-2001 te Sneek.
Relatie met Myrddin.
   2.  v  Esra Naomi JONGSMA, geboren op 21-03-2004 te Sneek.


VIII.103    Daniël Fransisco JONGSMA, eigenaar camping 't Scharrelhoes, geboren op 27-02-1972, zoon van Rinke (Rick) JONGSMA (zie VII.71) en P. A. M. (Nel) ONSIA.
Gehuwd 00-00-2015 te Enschede met Sabine HAVERKAMP, geboren op 07-11-1968 te Boekelo.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Felix Benjamin JONGSMA, geboren op 06-01-2008.


VIII.105    Patrick JONGSMA, koerier, rayonmanager bij Coca Cola, geboren op 02-06-1973 te Amsterdam, zoon van Rinke (Rick) JONGSMA (zie VII.71) en P. A. M. (Nel) ONSIA.
Relatie met Vanessa de HAAN.
Uit deze relatie:

   1.  m  Dion JONGSMA, geboren te Almere-Buiten.


IX.2    Jessica J. YONGSMA, verkoopmedewerkster, geboren op 27-08-1981 te Auburn, NY (USA), dochter van Steven J. YONGSMA (zie VIII.3) en Dorothy. Erkend bij huwelijk.
Ongehuwd.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Eli YONGSMA, geboren op 03-09-2012.


IX.43    Line Joyce JONGSMA, dochter van N.N. en Irene Erika JONGSMA (zie VIII.78).
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Milano Luciano JONGSMA, geboren op 16-01-2017 om 05.07 uur.
   2.  m  Berkay JONGSMA, geboren op 19-07-2018.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 18460
Web Analytics