Stam Oosternijkerk

Last Updated: Sunday, 19 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Geert ATES

 
I.1    Geert ATES, geboren ca. 1720.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Ate Geerts JONGSMA (zie II.1).
   2.  m  Ebel GEERTS, gedoopt op 19-05-1748 te Oosternijkerk.


II.1    Ate Geerts JONGSMA, geboren ca. 1745, zoon van Geert ATES (zie I.1) en N.N., overleden op 20-05-1825 te Oosternijkerk.
1811: Jongsma, Nijkerk, Mairie Nijkerk, fol. 7.
Gehuwd op 21-05-1768 te Oosternijkerk met Fokeltje JARIGS, geboren ca. 1741, overleden op 29-08-1825 te Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert Ates JONGSMA (zie III.1).
   2.  m  Andries Ates JONGSMA (zie III.4).
   3.  m  Jarig Ates JONGSMA (zie III.6).
   4.  v  Trijntje Ates de JONG, geboren op 06-02-1780 te Lioessens, gedoopt op 12-03-1780 te Lioessens.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-06-1800 te Nes (WD) met Gooitzen Andries BOTSTRA.
   5.  m  Berend Ates JONGSMA, gardenier, geboren op 23-12-1783 te Oosternijkerk, gedoopt op 18-01-1784 te Oosternijkerk, overleden op 26-05-1832 te Nes (WD) op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-05-1814 te Nes (WD) met Aaltje Tjipkes WIERDSTRA, 25 jaar oud, geboren op 31-12-1788 te Nes (WD), dochter van Tjipke Wierds WIERDSTRA en Dieuwke PIETERS.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   6.  m  Renze Ates JONGSMA, boerenknecht, gedoopt op 11-12-1786 te Oosternijkerk, overleden op 19-08-1859 te Oostdongeradeel op 72-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


III.1    Geert Ates JONGSMA, schipper, zoon van Ate Geerts JONGSMA (zie II.1) en Fokeltje JARIGS, gedoopt op 27-11-1768 te Oosternijkerk, overleden op 02-01-1833 te Nes (WD) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-07-1796 te Oosternijkerk met Aafke PIETERS, overleden ca. 1801.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-04-1802 te Oosternijkerk met Beitske FRANZES, 32 jaar oud, dochter van Frans THEUNIS en Sjoukje HENDRIKS, gedoopt op 15-04-1770 te Paesens, overleden op 10-11-1823 te Moddergat op 53-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Feikjen GEERTS, geboren op 05-09-1797 te Nes (WD), gedoopt op 24-09-1797 te Nes c.a. Overleden voor 1811.
   2.  v  Fokeltje Geerts JONGSMA (zie IV.2).

Uit het tweede huwelijk:

   3.  v  Sjoukje GEERTS, geboren op 07-11-1805, gedoopt op 01-12-1805 te Paesens.


III.4    Andries Ates JONGSMA, zoon van Ate Geerts JONGSMA (zie II.1) en Fokeltje JARIGS, gedoopt op 08-11-1772 te Oosternijkerk, overleden op 11-02-1827 te Oosternijkerk op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1794 te Oosternijkerk met Trijntje Gerbens ANJEMA, 26 jaar oud, gedoopt op 26-07-1767 te Anjum, overleden op 21-01-1829 te Oosternijkerk op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ate Andries JONGSMA (zie IV.3).
   2.  v  Trijntje Andries JONGSMA, geboren op 30-03-1797 te Lioessens, gedoopt op 23-04-1797 te Lioessens, overleden op 26-01-1886 te Oosternijkerk op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-06-1821 te Oostdongeradeel met Durk Eeltjes TOORENSMA.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 19-07-1832 te Oostdongeradeel met Sybe Jacobs KOOPMANS, 34 jaar oud, geboren op 09-10-1797 te Oosternijkerk, zoon van Jacob SYBES en Joukje ROELOFS, gedoopt op 05-11-1797 te Oosternijkerk, overleden op 09-10-1859 te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd.
   3.  v  Fokeltje Andries JONGSMA, geboren op 05-03-1802 te Oosternijkerk, gedoopt op 28-03-1802 te Oosternijkerk, overleden op 16-09-1868 te Oosternijkerk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-01-1824 te Oostdongeradeel met Paulus Johannes LEIJ, geboren rond 1799 te Oosternijkerk, zoon van Johannes Paulus LEIJ en Baukje Jans LEIJ.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 31-05-1831 te Oostdongeradeel met Gooitzen Jans BRAAKSMA, geboren rond 1788 te Niawier, zoon van Jan Lubberts BRAAKSMA en Tjitske INZES.
   4.  m  Gerben ANDRIES, geboren op 03-03-1806 te Oosternijkerk.


III.6    Jarig Ates JONGSMA, gardenier, geboren op 29-03-1777 te Oosternijkerk, zoon van Ate Geerts JONGSMA (zie II.1) en Fokeltje JARIGS, overleden op 12-10-1826 te Oosternijkerk op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1802 te Hantum met Froukje GEERTS, 28 jaar oud, geboren op 25-11-1773 te Triemen/Westergeest, dochter van Geert LULOFS en Jelkje EGBERTS, gedoopt op 16-01-1774 te Westergeest, overleden op 07-02-1838 te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert Jarigs JONGSMA, arbeider, geboren op 13-03-1804 te Hantum, gedoopt op 01-04-1804 te Hantum, overleden op 08-07-1846 om 14.00 uur te Nijkerk op 42-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
Gebrek aan verstandelijke vermogens (1832).
   2.  m  Ate Jarigs JONGSMA (zie IV.12).


IV.2    Fokeltje Geerts JONGSMA, arbeidster, geboren op 15-01-1800 te Nes (WD), dochter van Geert Ates JONGSMA (zie III.1) en Aafke PIETERS, gedoopt op 16-02-1800 te Nes c.a. Overleden op 15-04-1856 te Oostdongeradeel op 56-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Jacobus Tjibbes JONGSMA, arbeider, geboren op 21-04-1832 om 17.00 uur te Gerkesklooster, op een schip, liggende in de Oude Vaart. Aangever: grootvader Geert Ates Jongsma. Overleden op 19-01-1851 om 15.00 uur te Oosternijkerk op 18-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


IV.3    Ate Andries JONGSMA, boerenknecht, gardenier, geboren op 03-03-1795 te Oosternijkerk, zoon van Andries Ates JONGSMA (zie III.4) en Trijntje Gerbens ANJEMA, gedoopt op 29-03-1795 te Oosternijkerk, overleden op 14-08-1858 te Oostdongeradeel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1821 te Oostdongeradeel met Sytske Tjepkes POUTSMA, 22 jaar oud, geboren op 27-06-1798 te Oosternijkerk, dochter van Tjepke Jurjens POUTSMA, grofsmid, en Maaike ANNES, gedoopt op 05-08-1798 te Lioessens, overleden op 26-12-1826 te Oosternijkerk op 28-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maaike Ates JONGSMA, geboren op 02-02-1822 te Oosternijkerk, overleden op 25-01-1840 te Oosternijkerk op 17-jarige leeftijd.
   2.  m  Tjipke Ates JONGSMA, arbeider, geboren op 07-11-1825 te Oosternijkerk, overleden op 07-09-1848 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 22-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


IV.12    Ate Jarigs JONGSMA, geboren op 19-08-1805 te Hantum, zoon van Jarig Ates JONGSMA (zie III.6) en Froukje GEERTS, gedoopt op 15-09-1805 te Hantum, overleden op 27-02-1874 te Westdongeradeel op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-09-1838 te Oostdongeradeel met Stijntje Klazes de VRIES, geboren rond 1811 te Oosternijkerk, dochter van Klaas Johannes de VRIES, timmerman, en Duifke SYBRENS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Froukje Ates JONGSMA, geboren op 02-04-1840 te Nijkerk, overleden op 12-09-1842 te Nijkerk op 2-jarige leeftijd.
   2.  m  Klaas Ates JONGSMA (zie V.5).
   3.  m  Ate Ates JONGSMA, geboren op 03-01-1851 te Nijkerk, overleden op 18-10-1853 te Nijkerk op 2-jarige leeftijd.
   4.  m  Jarig Ates JONGSMA, geboren op 03-01-1851 te Nijkerk, overleden op 18-10-1853 om 14.00 uur te Nijkerk op 2-jarige leeftijd.


V.5    Klaas Ates JONGSMA, geboren op 26-01-1844 te Nijkerk, zoon van Ate Jarigs JONGSMA (zie IV.12) en Stijntje Klazes de VRIES, overleden op 05-05-1926 te Hantumhuizen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Westdongeradeel met Antje Folkes KAMSTRA, 26 jaar oud, geboren op 14-12-1839 te Brantgum, dochter van Folke Jans KAMSTRA en Jantje Dirks KOK, overleden op 30-07-1908 te Hantumhuizen op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ate Klazes JONGSMA (zie VI.1).
   2.  m  Folkert Klazes JONGSMA, geboren op 05-02-1868 te Hantum, overleden op 01-08-1868 te Hantum, 178 dagen oud.
   3.  m  Folkert Klazes JONGSMA (zie VI.4).
   4.  m  Dirk Klazes JONGSMA (zie VI.7).
   5.  v  Stijntje Klazes JONGSMA, geboren op 12-06-1872 te Hantum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-02-1904 te Westdongeradeel met Frans Martens ZIJLSTRA, geboren rond 1862 te Hantumhuizen, zoon van Marten Pieters ZIJLSTRA en Trijntje Franzes KIENSTRA.
   6.  m  Jan Klazes JONGSMA (zie VI.11).
   7.  v  Jantje Klazes JONGSMA, geboren op 14-12-1874 te Hantum, overleden op 05-01-1880 te Hantum op 5-jarige leeftijd.
   8.  m  Gerrit Klazes JONGSMA, geboren op 06-10-1876 te Hantumhuizen.
   9.  m  Theunis Klazes JONGSMA, geboren op 12-01-1878 te Hantumhuizen, overleden op 08-02-1878 te Hantumhuizen, 27 dagen oud.
   10.  m  Klaas Klazes JONGSMA (zie VI.16).
   11.  v  Jantje Klazes JONGSMA, geboren op 03-02-1881 te Hantumhuizen, overleden op 27-10-1955 te Groningen op 74-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1955 te Hantumhuizen.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 03-06-1911 te Westdongeradeel met Andries Kornelis WIERSMA, 31 jaar oud, geboren op 26-06-1879 te Oldeboorn, zoon van Kornelis WIERSMA en Antje van der VEEN, overleden op 03-04-1935 te Groningen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) 00-00-1938 te Groningen met Martinus Albertus SICCAMA, geboren op 19-06-1876 te Opwierde, zoon van Nicolaas Bernardus SICCAMA, dagloner, en Anna Christina ERENTS, overleden op 28-01-1952 te Groningen op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1952 te Groningen.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-10-1901 te Groningen met Trientje Jans BIERLING, geboren rond 1883 te Thesinge, dochter van Jan BIERLING, arbeider, en Janna MOLTER, overleden op 29-07-1936 te Groningen.}


VI.1    Ate Klazes JONGSMA, geboren op 11-10-1866 te Hantum, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie V.5) en Antje Folkes KAMSTRA, overleden op 19-09-1942 om 21.00 uur te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1891 te Westdongeradeel met Janke Jans ZIJLSTRA, 27 jaar oud, geboren op 13-03-1864 te Hogebeintum, dochter van Jan Hessels ZIJLSTRA en Trijntje Hendriks WAGENAAR, overleden op 26-10-1916 om 06.30 uur te Hantumhuizen op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas Ates JONGSMA (zie VII.1).
   2.  m  Jan Ates JONGSMA, geboren op 03-02-1893 te Westdongeradeel, overleden op 18-04-1909 te Hantumhuizen op 16-jarige leeftijd.
   3.  m  Folkert JONGSMA (zie VII.4).


VI.4    Folkert Klazes JONGSMA, dagloner, arbeider, geboren op 17-06-1869 te Hantum, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie V.5) en Antje Folkes KAMSTRA, overleden op 11-06-1951 te Groningen op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-02-1892 te Westdongeradeel met Pietje POSTMA, 25 jaar oud, dagloonster, geboren op 14-04-1866 om 08.00 uur te Twijzel, dochter van N.N. en Sybrigje Kornelis POSTMA, overleden op 30-05-1921 te Uithuizen op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 04-08-1923 te Uithuizen met Aaltje Hindriks ARENDS, huishoudster, geboren rond 1870 te Eelde, dochter van Hindrik Jans ARENDS, landbouwer, en Geertruid NIJDAM, overleden op 19-10-1937 te Uithuizen.
{Zij was eerder gehuwd op 04-05-1893 te Eelde, gescheiden na 29 jaar op 19-05-1922 te Groningen van Roelf Jans HOTZES, landbouwer, geboren rond 1859 te Noordlaren, zoon van Jan HOTZES, landbouwer, en Jantien BRINKS.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Antje Sibelina Folkerts JONGSMA (zie VII.7).
   2.  m  Sybren Folkerts JONGSMA (Sijbrand), geboren op 13-08-1893 te Hornhuizen, overleden op 03-06-1895 te Hornhuizen op 1-jarige leeftijd.
   3.  v  Sybrigje Folkerts JONGSMA, geboren op 29-06-1895 te Hornhuizen, overleden op 04-08-1895 te Hornhuizen, 36 dagen oud.
   4.  v  Klaaske Folkerts JONGSMA, geboren op 29-06-1895 te Hornhuizen, overleden op 27-09-1895 te Hornhuizen, 90 dagen oud.
   5.  v  Sybrigje Folkerts JONGSMA, geboren op 25-07-1896 te Ulrum, overleden op 18-12-1896 te Ulrum, 146 dagen oud.
   6.  m  Lvl. kind, geboren op 06-10-1897 te Ulrum, overleden op 06-10-1897 te Ulrum, 0 dagen oud.
   7.  m  Sieberen Folkerts JONGSMA, geboren op 20-09-1898 te Hornhuizen, overleden op 09-09-1899 te Hornhuizen, 354 dagen oud.
   8.  v  Klaaske Folkerts JONGSMA, geboren op 20-09-1898 te Hornhuizen, overleden op 22-09-1898 te Hornhuizen, 2 dagen oud.
   9.  v  Stientje JONGSMA, geboren op 27-09-1900 te Hornhuizen, overleden op 15-01-1985 op 84-jarige leeftijd, begraven te Uithuizen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-05-1920 te Uithuizen met Wiepke Jans SMITH, arbeider, geboren rond 1884 te Uithuizen, zoon van Jan Jakob Jans SMITH, veeschipper, en Geertruida Franzes de GROOT, overleden op 29-06-1979, begraven te Uithuizen.


VI.7    Dirk Klazes JONGSMA, arbeider, geboren op 29-07-1870 te Hantum, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie V.5) en Antje Folkes KAMSTRA, overleden op 24-11-1959 op 89-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-10-1901 te Westdongeradeel met Hittje Pieters COR?E, 30 jaar oud, geboren op 01-04-1871 te Ternaard, dochter van Pieter Louws COR?E en Antje Klazes TERPSTRA, overleden op 21-04-1937 op 66-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas JONGSMA, geboren rond 1906 te Hantumhuizen, overleden op 08-05-1910 om 19.00 uur te Hantumhuizen.
   2.  v  Antje Klaaske JONGSMA, geboren op 09-05-1912 te Hantumhuizen, overleden op 05-12-1989 te Dokkum op 77-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Gehuwd met Wijbe van TEIJENS, geboren op 20-08-1901 om 13.00 uur te Hantumhuizen, zoon van Age Pieters van TEIJENS, arbeider, en Sjoukje Wybes VELDEMA, overleden op 23-08-1966 te Dokkum op 65-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  m  Lvl. kind, geboren op 17-04-1914 te Westdongeradeel, overleden op 17-04-1914 te Westdongeradeel, 0 dagen oud.


VI.11    Jan Klazes JONGSMA, landarbeider, arbeider, geboren op 20-08-1873 te Hantum, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie V.5) en Antje Folkes KAMSTRA, overleden na 1940.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1902 te Westdongeradeel met Johanna Lolkes HUIZENGA, 27 jaar oud, geboren op 01-12-1874 te Oosternijkerk, dochter van Lolke Jilderts HUIZENGA en Antje Ypes HEERINGA, overleden op 25-02-1940 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. kind, geboren op 30-05-1904 te Oostdongeradeel, overleden op 30-05-1904 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 29-07-1905 te Oostdongeradeel, overleden op 29-07-1905 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   3.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.20).
   4.  m  Lvl. kind, geboren op 07-01-1912 te Oostdongeradeel, overleden op 07-01-1912 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   5.  v  Antje JONGSMA, geboren op 22-01-1916 te Nijkerk, overleden op 05-01-2005 te Veenwouden op 88-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2005 te Damwoude.
Gehuwd (1) 00-00-1939 te Oostdongeradeel met Johannes HAAKMA, geboren op 12-07-1919 te Dantumadeel, zoon van Oene Annes HAAKMA en Ymkje Johannes REITSMA, overleden op 19-10-1963 te Murmerwoude op 44-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1963 te Murmerwoude.
Gehuwd (2) 00-00-1965 te Het Bildt met Douwe DIJKSTRA, geboren rond 1918, overleden op 25-09-2001 te Leeuwarden, begraven op 28-09-2001 te Damwoude.


VI.16    Klaas Klazes JONGSMA, veehouder, geboren op 29-08-1879 te Hantumhuizen, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie V.5) en Antje Folkes KAMSTRA, overleden op 29-07-1950 te Betterwird op 70-jarige leeftijd, begraven op 02-08-1950 te Bornwird.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-05-1904 te Westdongeradeel met Tjitske Pieter van TEIJEN, 29 jaar oud, geboren op 20-03-1875 te Betterwird, dochter van Pieter van TEIJEN en Sjoukje Jacobs DIJKSTRA, overleden op 26-01-1930 te Westdongeradeel op 54-jarige leeftijd, begraven te Bornwird.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 10-06-1932 te Westdongeradeel met Syts Klazes de VRIES, geboren rond 1888 te Warns, dochter van Klaas de VRIES, veehouder, en Antje FEENSTRA, overleden 00-09-1976 te Dokkum.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Pieter JONGSMA (zie VII.25).
   2.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.28).


VII.1    Klaas Ates JONGSMA, geboren op 06-02-1892 te Hantum, zoon van Ate Klazes JONGSMA (zie VI.1) en Janke Jans ZIJLSTRA, overleden op 27-10-1976 te Dokkum op 84-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1914 te Westdongeradeel met Haebeltje Jans de GRAAF, 25 jaar oud, geboren op 20-06-1888 te Ternaard, dochter van Jan Gelts de GRAAF en Klaaske Klazes BEINTEMA, overleden op 19-01-1966 te Dokkum op 77-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren op 15-07-1915 te Hantum, overleden op 05-03-1917 om 01.30 uur te Ternaard op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VIII.2).
   3.  m  Klaas JONGSMA (zie VIII.4).
   4.  m  Folkert JONGSMA, geboren op 26-06-1922 te Ternaard.


VII.4    Folkert JONGSMA, geboren op 16-10-1902 te Hantumhuizen, zoon van Ate Klazes JONGSMA (zie VI.1) en Janke Jans ZIJLSTRA, overleden op 12-12-1966 te Hantum op 64-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Gehuwd rond 1933 met Jetske van der POST, geboren op 25-08-1905 te Dokkum, dochter van Jan van der POST, schoenmaker, en Antje de RUYG, overleden op 06-10-1993 te Ternaard op 88-jarige leeftijd, begraven te Hantumhuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje (Annie) JONGSMA, dienstbode, geboren op 06-03-1934 te Hantumhuizen, overleden op 23-06-2017 te Hantum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-04-1955 te Westdongeradeel met Tjerk SMIT, 22 jaar oud, installateur, geboren op 31-08-1932 te 's-Gravenzande, overleden 00-03-2012, na een kort ziekbed.
   2.  v  Janke JONGSMA, geboren op 16-08-1936 te Hantumhuizen, overleden op 18-11-2021 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, in de Waadwente.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-05-1956 met Abe de WILDE, 25 jaar oud, geboren op 30-09-1930 te Zoutkamp, zoon van Jelle de WILDE en Mintje de VRIES.
   3.  v  Marietje JONGSMA, geboren op 13-08-1945 te Hantumhuizen, overleden op 17-07-2014 te Dokkum op 68-jarige leeftijd, na een korte periode van ziek zijn. Begraven op 23-07-2014 te Hantum.
Gehuwd rond 1967 met Jelle BERGSMA.


VII.7    Antje Sibelina Folkerts JONGSMA, dienstmeid, dagloonster, geboren op 18-06-1892 te Kloosterburen, dochter van Folkert Klazes JONGSMA (zie VI.4) en Pietje POSTMA, dagloonster, overleden op 23-11-1964 op 72-jarige leeftijd, begraven te Zandeweer.
Samenwonend (1) rond 1908 met N.N..
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 20-03-1915 te Usquert met Kornelis Hendriks HESSE, 24 jaar oud, landarbeider, geboren op 22-05-1890 te Uithuizermeeden, zoon van Hendrik HESSE, dagloner, en Auke NOEKEL, overleden op 03-04-1967 te Groningen op 76-jarige leeftijd, begraven te Zandeweer.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Kornelis JONGSMA (zie VIII.13).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  m  Auke HESSE, expediteur, geboren 00-08-1918 te Kantens, overleden op 20-10-1942 te Groningen.
   3.  v  Martje HESSE, geboren 00-09-1922 te Zandeweer.
   4.  v  Sibelina HESSE, geboren rond 1927 te Zandeweer, overleden op 26-01-1944 te Kantens.
   5.  v  Sikkien HESSE, geboren 00-04-1933 te Zandeweer.


VII.20    Klaas JONGSMA, landarbeider, landbouwer, geboren op 20-02-1907 te Nijkerk, zoon van Jan Klazes JONGSMA (zie VI.11) en Johanna Lolkes HUIZENGA, overleden op 27-04-1946 te Delft op 39-jarige leeftijd, door een droevig ongeval.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-04-1934 te Rotterdam met Korstiana Trijntje VISSER, 26 jaar oud, geboren op 17-05-1907 te Rotterdam, dochter van Tieme VISSER en Aaltje de KONING, overleden op 08-10-2001 op 94-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alida JONGSMA, geboren op 04-05-1935, overleden op 11-06-2006 op 71-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.
   2.  m  Jan JONGSMA, geboren op 03-08-1938, overleden op 16-11-2007 op 69-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.


VII.25    Pieter JONGSMA, veehouder, geboren op 07-04-1906 te Betterwird, zoon van Klaas Klazes JONGSMA (zie VI.16) en Tjitske Pieter van TEIJEN, overleden op 06-09-1974 te Dokkum op 68-jarige leeftijd, begraven te Bornwird.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 22-05-1931 te Westdongeradeel met Baukje OEGEMA, 22 jaar oud, geboren op 28-01-1909 te Lichtaard, dochter van Pieter OEGEMA en Gertje WIJNSMA, overleden op 19-12-1946 op 37-jarige leeftijd, begraven te Bornwird.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 04-05-1956 met Trijntje (Tine) BOERSMA, 30 jaar oud, geboren op 06-03-1926 te Amsterdam, overleden op 11-01-2017 te Surhuisterveen op 90-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 16-01-2017 te Bornwird.
{Zij is later samenwonend na 1974 met Tjeerd de JONG, assuradeur, geboren op 08-08-1929 te Rottevalle (Achtk.), zoon van Gialt de JONG, veehouder, en Grietje OLDENBURGER, overleden op 26-08-2005 te Augustinusga op 76-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 31-08-2005 te Augustinusga.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Gertje JONGSMA, geboren 00-00-1939 te Betterwird.
Gehuwd met G. HOEKSTRA, zoon van Wijbe HOEKSTRA en H. MEIJER.
   2.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 30-06-1940, overleden op 02-04-1963 om 14.15 uur te Dokkum op 22-jarige leeftijd, in het ziekenhuis.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 02-04-1963 (Bromfietser dodelijk gewond bij ongeluk te Betterwird). Begraven op 06-04-1963 te Bornwird.
Ongehuwd. Verloofde: Annie Herrema, Kollum.
   3.  v  Tjitske JONGSMA, geboren ca. 1942.
Gehuwd met Uilke van der WAL.
   4.  v  Hendrikje (Hennie) JONGSMA, geboren op 28-06-1943 te Hiaure (gezindte: RK), overleden op 22-03-2015 te Dokkum op 71-jarige leeftijd, in verpleeghuis De Waadwente, na een moeilijke tijd van ziek zijn. Begraven op 27-03-2015 te Bornwird.
Gehuwd rond 1965 met Jan BOERSMA, zoon van Frederik Harmen BOERSMA en Liskje ROSIER.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  v  Antje (Anneke) JONGSMA, geboren op 23-09-1951 te Betterwird.
   6.  v  Janneke JONGSMA.


VII.28    Klaas JONGSMA, onderwijzer (sinds 1928), hoofd der school te Bovenknijpe, hoofd lagere landbouwschool te Witmarsum, geboren op 12-05-1909 te Bornwird, zoon van Klaas Klazes JONGSMA (zie VI.16) en Tjitske Pieter van TEIJEN, overleden op 06-09-2000 te Witmarsum op 91-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis Aylvastate. Begraven op 09-09-2000 te De Knipe.
Zie: Friese Koerier d.d. 29-08-1957 (Hartelijk afscheid na 15 jaar: Knijpe ziet christelijk schoolhoofd node gaan).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17-08-1974 (Klaas Jongsma te Witmarsum ridder in de Orde van Oranje Nassau).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-12-1935 te Westdongeradeel met Antje HIEMSTRA, 21 jaar oud, geboren op 27-09-1914 te Ternaard, dochter van Gosse Jacobs HIEMSTRA en Johanna Maria HANIA, overleden op 29-12-1998 te Witmarsum op 84-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in verzorgingshuis Aylvastate. Begraven op 02-01-1999 te De Knipe.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tjitske JONGSMA, geboren ca. 1936.
Gehuwd met Eeltje MOLLEMA, zoon van Ruurd Hette MOLLEMA en Jantje BAKKER.
   2.  m  Gosse JONGSMA (zie VIII.28).
   3.  m  Klaas JONGSMA (zie VIII.30).
   4.  v  Johanna Maria JONGSMA, geboren op 25-02-1946 te Benedenknijpe, overleden op 13-09-1947 te Groningen op 1-jarige leeftijd, begraven te De Knipe.
   5.  v  Johanna Maria JONGSMA, geboren op 09-08-1949 te Heerenveen, in het ziekenhuis.
Gehuwd met Tim H. van der WEIDE.
   6.  m  Pieter JONGSMA (zie VIII.35).


VIII.2    Jan JONGSMA, geboren op 01-02-1918 te Ternaard, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie VII.1) en Haebeltje Jans de GRAAF, overleden op 29-11-1993 te Haren op 75-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Avondlicht. Gecremeerd op 03-12-1993 te Groningen.
Gehuwd ca. 1945 met Wilhelmina LOGMANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 16-08-1946 te Groningen.
Relatie met Dity KUIPERS.
   2.  m  Folkert JONGSMA (zie IX.3).
   3.  m  Wilhelm (Wim; Willem) JONGSMA, geboren op 03-03-1950 te Wezep.
Ongehuwd.
   4.  v  Hebelina (Ina) JONGSMA (zie IX.7).
   5.  m  Jan Klaas JONGSMA, geboren 00-10-1952 te Oldebroek, overleden op 21-04-1953 te Zwolle.
   6.  m  Jan JONGSMA (zie IX.9).


VIII.4    Klaas JONGSMA, geboren op 05-01-1920 te Ternaard, zoon van Klaas Ates JONGSMA (zie VII.1) en Haebeltje Jans de GRAAF, overleden op 27-08-2000 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-09-1952 te Sneek met Rinske GROENEVELD, 29 jaar oud, geboren op 29-06-1923 te Sneek, dochter van Ulbe Herres GROENEVELD en Atje Jans van der HORST, overleden 00-00-2001 te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ulbe JONGSMA (zie IX.11).
   2.  v  Atje (Athy) JONGSMA, hoofdverkoopster V & D Leeuwarden (v.a. 1976), geboren op 14-07-1959 te Sneek, overleden op 05-12-2013 te Leeuwarden op 54-jarige leeftijd, na een langdurige ziekteperiode. Begraven op 09-12-2013 te Sneek.
Gehuwd 00-00-1980 te Sneek met A. M. (Appie) BATSTRA, geboren rond 1955.


VIII.13    Jan Kornelis JONGSMA, veldarbeider, geboren op 04-02-1909 te Uithuizen, zoon van N.N. en Antje Sibelina Folkerts JONGSMA (zie VII.7), overleden op 03-08-1994 te Uithuizen op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-08-1994 te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-10-1930 te Middelstum met Pieterdina WILTJER, dienstbode, geboren rond 1913 te Westerwijtwerd, dochter van Jan WILTJER, veldarbeider, en Klasina BOS, overleden op 09-04-1990 te Uithuizen, gecremeerd op 13-04-1990 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Folgert JONGSMA, geboren 00-01-1931 te Uithuizen, overleden op 08-02-1931 te Uithuizen.
   2.  m  Folgert JONGSMA (zie IX.16).
   3.  v  Klasina JONGSMA, geboren op 09-09-1934 te Uithuizen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 21-08-1954 met K. H. van der BIJ, zoon van Johannes van der BIJ en H. BOS.
   4.  v  Jantina JONGSMA, geboren op 06-06-1936 te Uithuizen, overleden op 08-09-2008 te Groningen op 72-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-05-1956 te Kantens met Cor K. MISKE.
   5.  v  Antje Sibelina JONGSMA, geboren 00-11-1937 te Uithuizen.
Gehuwd met A. J. STALMAN.
   6.  m  Jan Kornelis JONGSMA (zie IX.24).


VIII.28    Gosse JONGSMA, onderwijzer, geboren op 16-10-1939 te Sneek, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.28) en Antje HIEMSTRA.
Onderscheiding.
Gosse Jongsma (80) werd gisteren in Koudum compleet verrast tijdens de kerkdienst. Voorzitter van de kerkenraad Hans Karper spelde hem de gouden speld met briljant op vanwege het feit dat hij vijftig jaar organist is. Gosse Jongsma werd geboren in Bornwird en was in zijn werkzame leven onderwijzer. Hij was organist te Krabbendam (1969-1973), in Rinsumageast (1973 tot 2001) en sinds 2001 in Koudum. Zo nu en dan speelt hij in dorpen in de regio.
Bron: Friesch Dagblad d.d. 09-12-2019.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-09-1964 te Het Bildt met Johanna (Hannie) van der MEER, dochter van Jelle van der MEER en Hieke AKKERMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hieke JONGSMA, geboren 00-07-1965 te Vierhouten.
Gehuwd 00-00-1992 te Dantumadeel met H. G. (Herman) LANGHORST.
   2.  m  Klaas JONGSMA (zie IX.28).
   3.  m  Jelte JONGSMA, medewerker Politie Nederland, geboren op 14-04-1971 te Krabbendam.
Relatie met Julianna.


VIII.30    Klaas JONGSMA, onderwijzer, hoofd der school, geboren op 17-06-1942 te Benedenknijpe, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.28) en Antje HIEMSTRA.
Lintje.
Burdaard - Burgemeester mr. Wil van den Berg van de gemeente Ferwerderadeel reikte vrijdag Klaas Jongsma uit Burdaard een koninklijke onderscheiding uit. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Klaas Jongsma (71) is al bijna 50 jaar organist bij de Gereformeerde en Protestantse kerk in Burdaard. Sinds 1977 fungeert hij binnen deze kerkelijke gemeente als vrijwilliger en kerkenraadslid. In deze periode heeft hij diverse functies bekleed. Hij was ouderling, lid van de beroepingscommissie, scriba en ouderling met een bijzondere opdracht. Sinds 2010 is Jongsma redacteur van het kerkblad. In 1989 en 1990 werkte hij als auteur aan het jubileumboek 125 jaar Christelijk Onderwijs te Burdaard. Van 2007 tot 2011 bekleedde Jongsma de functie van secretaris van het Stichtingsbestuur Pro Rege, het toenmalige dorpshuis van Burdaard. In 2011 werd Het Spectrum, het nieuwe MFC, in gebruik genomen en sindsdien is Jongsma daar als vrijwilliger actief.
Bron: Actief d.d. 30-04-2014.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1965 te Wonseradeel met Grietje (Gré) WIJNJA, 22 jaar oud, geboren op 03-04-1943.
Uit dit huwelijk:

   1.    Lvl. kind, geboren op 16-12-1966 te Raard, overleden op 16-12-1966 te Raard, 0 dagen oud.
   2.  v  Foekje JONGSMA, geboren op 22-11-1967 te Raard.
Relatie met Kees GESCHIERE.
   3.  v  Annamarie JONGSMA, medewerkster gemeente Dantumadiel, geboren op 03-06-1970 te Stadskanaal.
Gehuwd met André Nicolaas ROORDA.
   4.  v  Jellina Margaretha JONGSMA, geboren op 19-03-1973 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1997 te Ferwerderadeel met Hendrik van ZUIDEN, geboren rond 1973.
   5.  v  Petra Heleen JONGSMA, geboren op 11-04-1976 te Leeuwarden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-04-2003 met Gertjan HERDER, 31 jaar oud, research engineer ECN Petten, geboren op 12-02-1972 te Bergum.
   6.  v  Tjitske Johanna JONGSMA, geboren op 14-01-1980 te Leeuwarden.
Relatie met Christian BARTELS.


VIII.35    Pieter JONGSMA, geboren op 15-07-1958 te Harlingen, zoon van Klaas JONGSMA (zie VII.28) en Antje HIEMSTRA.
Gehuwd met J. M. (Coby) AREMA, geboren op 26-02-1960 te Sneek, dochter van Ane AREMA en Joosje Grietje KOOPAL.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sjoerd JONGSMA, kok bij Poiesz supermarkten, geboren op 15-05-1990 te Workum.


IX.3    Folkert JONGSMA, geboren op 16-08-1946 te Groningen, zoon van Jan JONGSMA (zie VIII.2) en Wilhelmina LOGMANS.
Gehuwd, gescheiden van Debby KUIPERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Patricia JONGSMA.
Gehuwd met N.N. WESTERHOF.


IX.7    Hebelina (Ina) JONGSMA, visverkoopster, geboren op 04-03-1950 te Zwolle, dochter van Jan JONGSMA (zie VIII.2) en Wilhelmina LOGMANS, in het ziekenhuis.
Samenwonend rond 1984 met Tjeert BOOMSMA, geboren op 29-10-1960, zoon van Tjeerd BOOMSMA en A. UBELS, overleden op 23-11-1993 te Groningen op 33-jarige leeftijd, na een langdurige, wisselende ziekte. Gecremeerd op 26-11-1993 te Groningen.
Uit deze relatie:

   1.  v  Amanda JONGSMA, kok, geboren op 03-07-1985 te Groningen.
Samenwonend met Theodorus Jacobus MULLER.


IX.9    Jan JONGSMA, geboren 00-01-1954 te Oldebroek, zoon van Jan JONGSMA (zie VIII.2) en Wilhelmina LOGMANS.
Gehuwd 00-10-1973 te Groningen met Harmanna M. (Mannie) KUIPER, geboren op 03-05-1956 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Allexander S. (Sander) JONGSMA (zie X.5).
   2.  m  Patrick JONGSMA, geboren op 01-07-1982.


IX.11    Ulbe JONGSMA, medewerker Poiesz supermarkten b.v. Geboren 00-00-1955 te IJlst, zoon van Klaas JONGSMA (zie VIII.4) en Rinske GROENEVELD.
Gehuwd op 18-05-1978 te Wymbritseradeel met Martje VISSER, geboren rond 1958, dochter van Gerrit VISSER en Truus HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Andrea JONGSMA.
Relatie met Aldert.
   2.  v  Esther JONGSMA.
Relatie met Ronny.


IX.16    Folgert JONGSMA, rozenkweker (1975), geboren op 08-09-1932 te Uithuizen, zoon van Jan Kornelis JONGSMA (zie VIII.13) en Pieterdina WILTJER, dienstbode, overleden 00-00-2005.
3e op kandidatenlijst DS'70 bij de Provinciale Statenverkiezingen Groningen (1974).
Zie: De Waarheid d.d. 10-04-1975 (Tuinder Jongsma, deelnemer Groninger Volkscongres: "We moeten samenwerken voor onze belangen").
Voorzitter afdeling Eemsmond van de Partij van de Arbeid (1993).
Gehuwd met Aaltje FLIKKEMA, geboren op 30-12-1933, dochter van Freerk FLIKKEMA en Pieterke van DAM, overleden op 17-08-1993 te Uithuizen op 59-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-08-1993 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Petra JONGSMA, verzorgende, geboren op 22-07-1961.
Relatie met Peter ZARK.
   2.  v  Dianne JONGSMA, geboren ca. 1963.
Relatie met Cas.
   3.  v  Yvonne JONGSMA, geboren ca. 1965.
   4.  m  Jan JONGSMA (zie X.17).
   5.  m  Alfred JONGSMA, geboren ca. 1970.


IX.24    Jan Kornelis JONGSMA, geboren op 30-11-1943 te Uithuizen, zoon van Jan Kornelis JONGSMA (zie VIII.13) en Pieterdina WILTJER, dienstbode, overleden op 23-06-2004 te Delfzijl op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-12-1968 te Eenrum met Eltje (Elly) KLUIN, 24 jaar oud, conciërge Hogeland College, geboren op 04-09-1944 te Pieterburen, dochter van Sijbrandus KLUIN en Remke POEL.
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 18-06-2009 (Conciërge Elly Jongsma met pensioen. Hogeland neemt afscheid van Onze Moeke).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie X.20).
   2.  m  Syb JONGSMA (zie X.22).


IX.28    Klaas JONGSMA, geboren 00-06-1967 te Vierhouten, zoon van Gosse JONGSMA (zie VIII.28) en Johanna (Hannie) van der MEER.
Gehuwd op 20-06-1996 te Leeuwarden met Korry van BREEDEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tineke JONGSMA, geboren 00-11-1996 te Leeuwarden.
   2.  v  Hannie JONGSMA, geboren op 06-10-1998 te Koudum.
   3.  v  Mirjam JONGSMA, geboren 00-00-2000 te Koudum.
Zie: Friesch Dagblad d.d. 30-03-2016 (Popmeisje tussen de metaljongens).


X.5    Allexander S. (Sander) JONGSMA, timmerman, geboren op 25-02-1974 te Groningen, zoon van Jan JONGSMA (zie IX.9) en Harmanna M. (Mannie) KUIPER.
Relatie met Diana van der PLOEG, geboren ca. 1974, dochter van Jurrien van der PLOEG en Virginia van DIJK.
Uit deze relatie:

   1.  m  Justin JONGSMA, geboren op 31-12-1991 te Groningen.
Samenwonend sinds 08-05-2015 met Daniëlle BRINK, 15 jaar oud, geboren op 15-10-1999 te Groningen.
   2.  m  Jason Sean JONGSMA, geboren ca. 2001.


X.17    Jan JONGSMA, medewerker Nederlandse Gasunie, geboren op 16-01-1969 te Uithuizen, zoon van Folgert JONGSMA (zie IX.16) en Aaltje FLIKKEMA.
Relatie met Alies HOOGSTRA, redacteur bij UMCG, geboren op 30-05-1970 te Eindhoven.
Uit deze relatie:

   1.  m  Jort JONGSMA, geboren op 10-01-2002 te Ede.


X.20    Jan JONGSMA, straatmaker, medewerker gemeente Eemsmond, geboren op 24-08-1969 te Loosdrecht, zoon van Jan Kornelis JONGSMA (zie IX.24) en Eltje (Elly) KLUIN, conciërge Hogeland College.
Samenwonend sinds 14-08-1988 met Jacqueline WINTER, geboren te Oosteinde.
Uit deze relatie:

   1.  m  Olaf JONGSMA, geboren op 12-10-2000 te Groningen.


X.22    Syb JONGSMA, geboren op 26-04-1973 te Espel, zoon van Jan Kornelis JONGSMA (zie IX.24) en Eltje (Elly) KLUIN, conciërge Hogeland College.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-07-1997 met Liessette Jesina Petronella KUIS, 23 jaar oud, geboren op 28-09-1973 te Uithuizen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marieke Henderika Maria JONGSMA, geboren op 06-04-2002 te Delfzijl.
   2.  m  Remko Johannes Kornelis JONGSMA, geboren op 05-04-2005 te Delfzijl.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 9898
Web Analytics