Stam Metslawier

Last Updated: Tuesday, 18 July 2023 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Douwe JANS

 
I.1    Douwe JANS, slachter, koopman, geboren op 20-01-1776 te Betterwird, zoon van Jan DOUWES en Maaike WILLEMS, op de Streek. Gedoopt op 18-02-1776 te Hiaure, overleden rond 1809.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1797 te Bornwird met Baukje Klazes PLAT, 28 jaar oud, geboren op 16-10-1768 te Veenwouden, dochter van Klaas JANTJES, landbouwer, en Hyke JENZES, overleden op 09-12-1814 om 05.00 uur te Aalzum op 46-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 01-05-1814 te Oostdongeradeel met Lieuwe Melles HOFKER, 56 jaar oud, gardenier, geboren op 16-04-1758 te Dantumawoude.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tjitske DOUWES, geboren op 19-12-1797 te Betterwird.
   2.  m  Jan Douwes JONGSMA (zie II.1).
   3.  m  Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4).
   4.  v  Hielkje Douwes JONGSMA, geboren op 26-10-1805 te Betterwird, overleden op 24-12-1814 te Hantumhuizen op 9-jarige leeftijd.


II.1    Jan Douwes JONGSMA, arbeider, boerenknecht, gardenier, geboren op 22-07-1800 te Betterwird, zoon van Douwe JANS (zie I.1) en Baukje Klazes PLAT, gedoopt op 10-08-1800 te Bornwird, overleden op 06-05-1857 te Dokkum op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 07-09-1819 te Westdongeradeel met Sipkje Geerts van PRINS, dienstmeid, geboren 00-00-1791 te Driesumerterp onder Driesum, dochter van Geert Pieters van PRINS, landbouwer, en Aukje SIPKES, in de nazomer. Overleden op 22-06-1836 te Aalzum.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 25-08-1839 te Dokkum met Dieuwke Symons KLOMPSTRA (Klomp), 28 jaar oud, geboren op 14-04-1811 te Aalzum, dochter van Symon Jans KLOMP en Grietje Douwes van der PLOEG, overleden op 24-12-1888 te Dokkum op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Douwe Jans JONGSMA (zie III.1).
   2.  v  Baukje Jans JONGSMA (zie III.5).
   3.  v  Aukje Jans JONGSMA, dienstmaagd, arbeidster, geboren op 13-01-1825 te Aalzum, overleden op 04-02-1897 te Oldehove op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-05-1851 te Oldehove met Marten Gerrits de BOER, 23 jaar oud, boerenknecht, arbeider, dagloner, geboren op 07-02-1828 te Lutjegast, zoon van Gerrit Nitterts de BOER, boerenarbeider, en Martje Martens BOSMA, dienstmeid, overleden op 16-04-1874 te Niehove op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 22-05-1879 te Grijpskerk met Sytze Liepkes MALDA, 53 jaar oud, arbeider, geboren op 12-08-1825 te Oudwoude, zoon van Liepke Sytzes MALDA en Trijntje Pieters DIJKER.
   4.  m  Geert Jans JONGSMA, geboren op 04-11-1827 te Aalzum, overleden op 21-11-1827 te Aalzum, 17 dagen oud.
   5.  m  Geert Jans JONGSMA (zie III.10).

Uit het tweede huwelijk:

   6.  m  Symon Jans JONGSMA (zie III.12).
   7.  v  Sipkje Jans JONGSMA, geboren op 19-02-1842 te Dokkum, overleden op 27-12-1918 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1863 te Dokkum met Johannes Sipkes PRINS, 22 jaar oud, arbeider, stadsturfdrager, geboren op 31-01-1841 te Dokkum, zoon van Sipke Tjerks PRINS en Hendrica Cecilia Pauline KREEFT, overleden op 30-08-1932 te Dokkum op 91-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
   8.  m  Klaas Jans JONGSMA, geboren op 12-08-1844 te Dokkum, overleden op 11-05-1845 te Dokkum, 272 dagen oud.
   9.    Lvl. kind, geboren op 05-04-1846 te Dokkum, overleden op 05-04-1846 te Dokkum, 0 dagen oud.
   10.    Lvl. kind, geboren op 07-09-1847 te Dokkum, overleden op 07-09-1847 te Dokkum, 0 dagen oud.
   11.  m  Klaas Jans JONGSMA (zie III.17).


II.4    Klaas Douwes JONGSMA, gardenier, koemelker, kastelein, herbergier, koopman, geboren op 06-09-1803 te Betterwird, zoon van Douwe JANS (zie I.1) en Baukje Klazes PLAT, op de Streek. Gedoopt op 09-10-1803 te Hiaure, overleden op 09-04-1849 om 08.00 uur te Dokkum op 45-jarige leeftijd.
Het gezin heeft gewoond te Dokkum, van 1850 tot 1860 Keerweer B 153, en van 1870 tot 1880 Oostersingel B 192a.
Klaas had een ovaal gezicht met een breed voorhoofd. Hij had blauwe ogen en blond haar; ordinaire neus, mond met een ronde kin. Bij loting vrijgeloot voor de Nationale Militie. Wel stond zijn signalement omschreven in het Certificaat van die Militie. Dit was in 1822.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-03-1829 te Oostdongeradeel met Tjitske Pieters PRINS, 18 jaar oud, naaister, geboren op 08-07-1810 te Wetzens, dochter van Pieter Sipkes PRINS, landbouwer, en Tjitske Tjallings REKKER, overleden op 12-01-1865 om 05.00 uur te Aalzum op 54-jarige leeftijd, in een armenhuis.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pieter Klazes JONGSMA (zie III.20).
   2.  m  Douwe Klazes JONGSMA (zie III.22).
   3.  m  Tjalling Klazes JONGSMA (zie III.24).
   4.  v  Baukje Klazes JONGSMA, geboren op 21-05-1834 te Aalzum, overleden op 19-07-1835 om 13.00 uur te Dokkum op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Jan Klazes JONGSMA (zie III.28).
   6.  v  Baukje Klazes JONGSMA, geboren op 16-08-1837 te Aalzum, overleden op 12-05-1900 te Dokkum op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1859 te Westdongeradeel met Sake Renses KAMPSTRA, 23 jaar oud, arbeider, slachter, geboren op 16-05-1836 te Ternaard, zoon van Rense Jans KAMPSTRA en Wytske Gerks HUIZINGA, overleden op 09-07-1907 te Dokkum op 71-jarige leeftijd.
   7.  v  Tjitske Klazes JONGSMA, geboren op 11-01-1839 te Aalzum, overleden op 06-01-1843 te Aalzum op 3-jarige leeftijd.
   8.  m  Auke Klazes JONGSMA, koopman/veehandelaar, veehouder, geboren op 07-09-1841 te Aalzum, overleden op 24-02-1889 om 07.30 uur te Dokkum op 47-jarige leeftijd, na een langdurige ongesteldheid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1867 te Dokkum met Gelske Klazes EILANDER, 24 jaar oud, geboren op 16-07-1842 te Dokkum, dochter van Klaas Cornelis EILANDER, koopman, en Hendrikje STAVORINUS.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   9.  m  Tjisse Klazes JONGSMA (zie III.35).
   10.  m  Sipke Klazes (Spike) JONGSMA (zie III.37).


III.1    Douwe Jans JONGSMA, arbeider, geboren op 31-12-1819 te Aalzum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie II.1) en Sipkje Geerts van PRINS, dienstmeid, overleden op 10-11-1907 te Dokkum op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 08-05-1852 te Westdongeradeel met Minke Baukes WOUDWIJK, 33 jaar oud, geboren op 02-12-1818 te Lioessens, dochter van Bauke Harkes WOUDWIJK en Aukje JOHANNES, overleden op 26-03-1860 te Hantumeruitburen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 13-06-1863 te Westdongeradeel met Antje Jurjens SCHAAFSMA, 35 jaar oud, dienstmeid, geboren op 11-10-1827 te Aalzum, dochter van Jurjen Jans SCHAAFSMA en Ebeltje Hendriks van der WEIDE, overleden op 09-02-1907 te Oostrum op 79-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Douwes JONGSMA, geboren op 07-03-1853 te Hantumeruitburen, overleden op 21-05-1854 te Hantumeruitburen op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Jan Douwes JONGSMA, geboren op 15-06-1855 te Hantumeruitburen, overleden op 05-12-1876 te Oostrum op 21-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Bauke Douwes JONGSMA, geboren op 10-01-1859 te Hantumeruitburen, overleden op 19-12-1860 te Hantumeruitburen op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Iebele Douwes JONGSMA (zie IV.4).
   5.  m  Sjoerd Douwes JONGSMA, geboren op 11-04-1869 te Hantumeruitburen, overleden op 17-04-1869 te Hantumeruitburen, 6 dagen oud.
   6.  m  Geert Douwes JONGSMA (zie IV.7).


III.5    Baukje Jans JONGSMA, dienstmaagd, geboren op 23-02-1822 te Hantumeruitburen, dochter van Jan Douwes JONGSMA (zie II.1) en Sipkje Geerts van PRINS, dienstmeid, overleden op 02-08-1872 te Dokkum op 50-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1841 met N.N..
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Dokkum met Gerlof Engels van MINNEN, 24 jaar oud, geboren op 14-11-1831 te Dokkum, zoon van Engel Minnes van MINNEN en Doetje Johannes KROL, overleden op 06-04-1904 te Dokkum op 72-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-03-1875 te Dokkum met Sipkje JONGSMA, 23 jaar oud, geboren op 21-02-1852 te Dokkum, dochter van N.N. en Baukje Jans JONGSMA (zie III.5), overleden op 25-03-1891 te Dokkum op 39-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Sipkje JONGSMA, geboren op 21-02-1852 te Dokkum, overleden op 25-03-1891 te Dokkum op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-03-1875 te Dokkum met Gerlof Engels van MINNEN, 43 jaar oud, geboren op 14-11-1831 te Dokkum, zoon van Engel Minnes van MINNEN en Doetje Johannes KROL, overleden op 06-04-1904 te Dokkum op 72-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1856 te Dokkum met Baukje Jans JONGSMA, 34 jaar oud (zie III.5).}

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Doetje Gerlofs van MINNEN, geboren op 12-02-1857 te Dokkum.
   3.  v  Engel Gerlofs van MINNEN, geboren op 30-12-1861 te Dokkum, overleden op 12-04-1867 te Dokkum op 5-jarige leeftijd.
   4.  v  Janna Gerlofs van MINNEN, geboren op 15-03-1865 te Dokkum, overleden op 13-09-1921 te Bolsward op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-05-1901 te Dokkum met Anne Alberts ELSINGA, 29 jaar oud, suikerwerker, ziekenverpleger, geboren op 10-07-1871 te Dokkum, zoon van Albert Martens ELSINGA en Lijte Sytzes HOLWERDA.
   5.  v  Engeltje Gerlofs van MINNEN, geboren op 10-01-1869 te Dokkum, overleden op 06-07-1872 te Dokkum op 3-jarige leeftijd.


III.10    Geert Jans JONGSMA, arbeider, geboren op 03-01-1830 te Aalzum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie II.1) en Sipkje Geerts van PRINS, dienstmeid, overleden op 28-10-1887 te Niawier op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-05-1860 te Oostdongeradeel met Klaaske Jans KINGMA, 27 jaar oud, geboren op 20-07-1832 te Niawier, dochter van Jan Dirks KINGMA en Trijntje Rienks KOOISTRA, overleden op 17-02-1917 te Niawier op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sipkje Geerts JONGSMA, geboren op 10-01-1861 te Niawier, overleden op 05-02-1861 te Niawier, 26 dagen oud.
   2.  v  Trijntje Geerts JONGSMA, dienstmeid, geboren op 02-04-1862 te Niawier, overleden op 29-11-1900 te Niawier op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1887 te Oostdongeradeel met Rinze Dirks WEIDENAAR, 25 jaar oud, boerenknecht, gardenier, geboren op 02-07-1861 te Anjum, zoon van Dirk Meintes WEIDENAAR en Grietje Egles HOEKSTRA, overleden op 16-11-1926 te Niawier op 65-jarige leeftijd.
   3.  v  Sipkje Geerts JONGSMA, dienstbode, geboren op 20-03-1865 te Niawier, overleden op 26-08-1882 te Niawier op 17-jarige leeftijd.
   4.  m  Jan Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 23-08-1867 te Niawier, overleden op 25-01-1891 te Niawier op 23-jarige leeftijd.
Ongehuwd.


III.12    Symon Jans JONGSMA, dagloner, arbeider, chichoreifabrikant, geboren op 24-12-1839 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie II.1) en Dieuwke Symons KLOMPSTRA (Klomp), overleden op 10-08-1904 te Oudezijl onder Beerta op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 04-07-1877 te Beerta met Noentje JANSSEN, 42 jaar oud, geboren op 06-05-1835 te Oldendorp (Duitsland), dochter van Jan Gerrits JANSSEN en Gepke BERENDS, overleden op 09-03-1928 te Oudezijl op 92-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1876 met Johan Reinhard van der TUUK, overleden voor 1877.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Dieuke Symons JONGSMA, geboren op 13-12-1877 te Oudezijl onder Beerta, overleden op 09-06-1878 te Oudezijl onder Beerta, 178 dagen oud.
   2.  v  Lvl. kind, geboren op 31-12-1882 te Beerta, overleden op 31-12-1882 te Beerta, 0 dagen oud.


III.17    Klaas Jans JONGSMA, houtzaagmolenaarsknecht, geboren op 19-08-1849 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie II.1) en Dieuwke Symons KLOMPSTRA (Klomp), overleden op 03-07-1923 te Aalzum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 17-05-1878 te Oostdongeradeel met Ytje ELZINGA, 23 jaar oud, geboren op 19-09-1854 te Driesum, dochter van N.N. en Achtje Baukes ELZINGA, overleden op 03-12-1880 te Aalzum op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 08-05-1886 te Barradeel met Siebrig Gerrits FERWERDA, 28 jaar oud, geboren op 26-12-1857 te Ee, dochter van Gerrit Symons FERWERDA en Maaike Jacobs BRAAKSMA, overleden op 27-10-1935 te Veenwouden op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Klazes JONGSMA, geboren op 21-09-1879 te Aalzum, overleden op 28-03-1880 te Aalzum, 189 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Dieuwke Klazes JONGSMA, geboren op 26-08-1889 te Almenum, overleden op 31-03-1915 om 04.00 uur te Anjum op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1913 te Oostdongeradeel met Jan Menzes KOOISTRA, 22 jaar oud, kleermaker, geboren op 28-06-1890 te Burum, zoon van Menze KOOISTRA en Antje ELLENS.
{Hij is later gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1917 te Dokkum met Aukje SCHAT.}


III.20    Pieter Klazes JONGSMA, koopman, winkelier, slager, herbergier, geboren op 17-08-1829 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 03-02-1902 te Arnhem op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1856 te Dokkum met Henke Jenses KINGMA, 21 jaar oud, geboren op 16-11-1834 te Dokkum, dochter van Jense Jens KINGMA, slager, en Geertje Andries BOKMA, overleden op 25-04-1900 om 06.00 uur te Groningen op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas Pieters JONGSMA, geboren op 09-01-1857 te Dokkum, overleden op 18-10-1857 te Dokkum, 282 dagen oud.
   2.  v  Geertje Pieters JONGSMA, geboren op 21-03-1858 te Dokkum, overleden op 07-03-1865 te Dokkum op 6-jarige leeftijd.
   3.  m  Lvl. kind, geboren op 15-07-1859 te Dokkum, overleden op 15-07-1859 te Dokkum, 0 dagen oud.
   4.  m  Jense Pieters JONGSMA, hulponderwijzer (1889), militair, arbeider (1896, 1927), geboren op 14-12-1860 te Dokkum, overleden op 03-08-1933 om 05.00 uur te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam.
   5.  v  Tjitske Pieters JONGSMA, geboren op 07-01-1862 te Dokkum, overleden op 02-06-1862 te Dokkum, 146 dagen oud.
   6.  m  Klaas Pieters JONGSMA, geboren op 19-01-1864 te Dokkum, overleden op 22-02-1865 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.
   7.  v  Geertje Pieters JONGSMA, dienstbode, geboren op 03-08-1865 te Dokkum, overleden op 04-01-1906 te Arnhem op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1894 te Arnhem met Gerhard GARRETSEN, tapper, geboren rond 1860 te Hummelo en Keppel, zoon van Willem GARRETSEN, landbouwer, en Harmina GARTSEN.
   8.  v  Lvl. kind, geboren op 10-01-1868 te Dokkum, overleden op 10-01-1868 te Dokkum, 0 dagen oud.
   9.  m  Klaas Pieters JONGSMA, geboren op 07-03-1869 te Dokkum, overleden op 14-04-1872 te Dokkum op 3-jarige leeftijd.


III.22    Douwe Klazes JONGSMA, veekoopman, kastelein Hotel-Café De Beurs aan de Veemarkt, geboren op 11-03-1831 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 23-05-1907 om 14.00 uur te Dokkum op 76-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven te Aalzum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-09-1860 te Dokkum met Houkje Lambartus HUIZINGA, 28 jaar oud, hotelhoudster, geboren op 07-09-1832 te Dokkum, dochter van Lambartus Thijses HUIZINGA, broodbakker, en Hylkje Jacobs STALLINGA, overleden op 23-01-1911 te Dokkum op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas Douwes JONGSMA (zie IV.28).
   2.  m  Thijs Douwes JONGSMA, kastelein Hotel-Café "De Beurs", geboren op 01-04-1863 te Dokkum, overleden op 05-12-1936 te Dokkum op 73-jarige leeftijd.
Erelid "Dokkumer Muziekcorps".
Hotel Café Restaurant "De Beurs" te Dokkum, staande in het centrum der stad aan de Markt, Hoogstraat en Hooge Pol, werd in 1937 verkocht door Mej. de Wed. Th. Jongsma. In het pand werd sedert meer dan 50 jaar op marktdag "beurs" gehouden, terwijl het verder geregeld in gebruik was voor vergaderingen en uitvoeringen.
Bod op veiling: f. 10.825,--. Finaal: f. 10.825,--.
Gehuwd op 52-jarige leeftijd op 31-03-1916 te Dokkum met Imkje Jilkes VISSER, 46 jaar oud, eig. Hotel-Café "De Beurs", geboren op 01-02-1870 te Dokkum, dochter van Jilke VISSER en Neeltje van der VEEN, overleden op 30-11-1938 te Groningen op 68-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  v  Tjitske Douwes JONGSMA, geboren op 04-09-1865 te Dokkum, overleden op 23-06-1866 te Dokkum, 292 dagen oud.
   4.  m  Lambertus Douwes (Bertus) JONGSMA, onderwijzer te Menaldum, geboren op 24-05-1867 te Dokkum, overleden op 16-06-1887 te Menaldum op 20-jarige leeftijd, na een ongesteldheid van slechts 2 dagen.
Ongehuwd.


III.24    Tjalling Klazes JONGSMA, grofsmid, geboren op 02-08-1832 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 05-03-1909 om 22.00 uur te Amsterdam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 10-05-1866 te Dokkum met Grietje Jans BOERSMA, 28 jaar oud, geboren op 23-03-1838 te Kollum, dochter van Jan Pieters BOERSMA, landbouwer, en Aukjen Jans DOUMA, winkelierse, overleden op 12-05-1873 om 08.00 uur te Dokkum op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 24-06-1875 te Dokkum met Trijntje Jans (Katherine) HAVINGA, 27 jaar oud, geboren op 26-04-1848 te Foudgum, dochter van Jan Sipkes HAVINGA en Sytske Oedzes de JONG, overleden op 07-10-1916 om 09.30 uur te Amsterdam op 68-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd met Willem de GROOT.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Tjitske Tjallings JONGSMA, dienstmeid, geboren op 02-07-1866 te Aalzum, overleden op 02-09-1928 om 03.00 uur te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, na een langdurig en geduldig, in 't laatst een smartelijk lijden. Begraven te Marssum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-10-1887 te Menaldumadeel met Gerben Hendriks ZIJLSTRA, 20 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 25-08-1867 te Marssum, zoon van Hendrik Gerbens ZIJLSTRA en Trijntje Piers van SLOOTEN, overleden op 13-11-1943 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, begraven te Marssum.
   2.  m  Jan Tjallings JONGSMA (zie IV.36).
   3.  m  Klaas Tjallings (Kallas) JONGSMA (zie IV.38).
   4.  m  Anne Tjallings JONGSMA, geboren op 08-03-1872 om 09.30 uur te Dokkum, overleden op 30-05-1893 op 21-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  v  Grietje Tjallings JONGSMA, geboren op 30-09-1875 om 20.00 uur te Dokkum, overleden op 01-10-1875 te Dokkum, 1 dag oud.
   6.  m  Jan Tjallings (John) JONGSMA (zie IV.42).
   7.  m  Oeds Tjallings JONGSMA, geboren op 17-08-1879 om 04.00 uur te Dokkum, overleden op 17-09-1879 te Dokkum, 31 dagen oud.
   8.  m  Sytze Tjallings JONGSMA (zie IV.46).


III.28    Jan Klazes JONGSMA, koopman, jager, arbeider, geboren op 15-12-1835 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 26-02-1923 te Dokkum op 87-jarige leeftijd.
Een geliefd jongensspel binnen Dokkum, waaraan ook wel meer-bejaarden deelnamen, is het tipelen, met behulp van een tipel en "woudeken knuppel", dat meestal op het Marktplein plaats heeft. Van Jan Jongsma - in de wandeling Jan "Tiek" genoemd - die ook als hardrijder uitmuntte, gaat het verhaal, dat hij gedurende het spel de tipel soms tot over de Dokkumer kerk sloeg!
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 02-07-1932.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1862 te Dokkum met Antje Tjeerds van der WERFF, 25 jaar oud, geboren op 12-01-1837 te Dokkum, dochter van Tjeerd Sakes van der WERFF en Janke Rinderts HORTULANUS, overleden op 02-03-1915 te Dokkum op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas Jans JONGSMA (zie IV.48).
   2.  v  Janke Jans JONGSMA (zie IV.51).
   3.  v  Tjitske Jans JONGSMA, dienstbode, geboren op 05-06-1867 te Dokkum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-09-1899 te Amsterdam met Arie WARNAAR, 27 jaar oud, los werkman, matroos, brugwachter, geboren op 05-10-1871 te Rotterdam, zoon van Hendrik WARNAAR en Sara Cornelia KNOPPERS.
   4.  v  Lvl. kind, geboren op 29-09-1871 te Dokkum, overleden op 29-09-1871 te Dokkum, 0 dagen oud.
   5.  m  Douwe Jans JONGSMA (zie IV.56).
   6.  v  Trijntje Jans JONGSMA (zie IV.59).
   7.  v  Baukje Jans JONGSMA, geboren op 05-05-1879 te Dokkum, overleden op 21-08-1880 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.
   8.  v  Baukje Jans JONGSMA, geboren op 05-12-1883 te Dokkum, overleden op 17-10-1885 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.


III.35    Tjisse Klazes JONGSMA, hoveniersknecht, vleeshouwersknecht, koedrijver, koopman, kuiper, geboren op 29-10-1843 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 11-10-1890 om 19.00 uur te Dokkum op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1867 te Dokkum met Sipkje Elzes TERPSTRA (Topstra; Torpstra), 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 28-04-1845 te Burum, dochter van Elze Lieuwes TOPSTRA (Louws), arbeider, en Jitske Jans NIEUWENHUIS, arbeidster, overleden op 07-08-1912 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas Tjisses JONGSMA, arbeider, borstelmaker, morgenwekker, geboren op 16-09-1870 te Dokkum, overleden op 19-10-1936 te Dokkum op 66-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  m  Elze Tjisses JONGSMA, geboren op 12-02-1873 te Dokkum, overleden op 14-03-1873 te Dokkum, 30 dagen oud.
   3.  m  Else Tjisses JONGSMA, geboren op 29-09-1874 te Dantumawoude, overleden op 09-01-1875 te Dantumawoude, 102 dagen oud.
   4.  m  Pieter Tjisses JONGSMA, geboren op 10-05-1876 te Dantumawoude, overleden op 01-12-1876 te Dantumawoude, 205 dagen oud.
   5.  m  Pieter Tjisses JONGSMA, geboren op 27-07-1877 te Dokkum, overleden op 14-05-1878 te Dokkum, 291 dagen oud.
   6.  v  Elserdina Petronella Tjisses JONGSMA, dienstbode, geboren op 30-10-1882 te Dokkum, overleden op 04-08-1912 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-06-1911 te Leeuwarden met Geert Douwes POSTMA, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 25-07-1885 te Bergum, zoon van Douwe Geerts POSTMA en Willemke Rommerts de VRIES, overleden 00-06-1962 te Leeuwarden.
{Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1914 te Leeuwarden met Aafke Wybes NIEUWSMA, dienstbode, geboren rond 1888 te Beetgum, dochter van Wybe NIEUWSMA en Biekje ZWART, overleden voor 1962.}
   7.  v  Tjitske Trijntje Tjisses JONGSMA, werkmeid, geboren op 08-04-1884 te Dokkum, overleden op 22-10-1980 te Zuidlaren op 96-jarige leeftijd, begraven te Zuidlaren.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-05-1909 te Smallingerland met Gerardus Johannes OEDZES, 26 jaar oud, geboren op 04-03-1883 te Drachten, zoon van Johannes OEDZES en Klaaske OFFRINGA, overleden op 02-06-1922 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd.


III.37    Sipke Klazes (Spike) JONGSMA, vleeshouwer, geboren op 18-10-1845 te Dokkum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie II.4) en Tjitske Pieters PRINS, naaister, overleden op 20-02-1921 te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 75-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1921 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
Naturalisatie: USA: 17-10-1892.
Het echtpaar Jongsma-Elzinga kreeg 11 kinderen, waarvan in 1920 nog 2, met 7 kleinkinderen, in leven waren.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-06-1870 te Dantumadeel met Klaaske Tjeerds ELZINGA, 23 jaar oud, geboren op 10-01-1847 te Dokkum, dochter van Tjeerd Alberts ELZINGA, winkelier, en Geertruida Johannes ZEILMAKER, overleden op 20-05-1930 om 12.30 uur te Chicago, Cook Co., IL (USA) op 83-jarige leeftijd, in het West Suburban Hospitaal, nalatende 2 kinderen en 8 kleinkinderen. Vooral in de laatste jaren mocht zij een onbezorgd leven hebben in het huis van haar jongste zoon, waar zij zorgvuldig verzorgd werd, zodat het haar aan niets ontbrak. Begraven op 23-05-1930 te Cicero, Chicago, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tjitske Sipkes JONGSMA, geboren op 26-03-1871 te Dantumawoude, overleden op 17-05-1872 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Klaas Sipkes JONGSMA, geboren op 02-04-1873 te Dokkum, overleden op 25-04-1873 te Dokkum, 23 dagen oud.
   3.  v  Lvl. kind, geboren op 14-04-1874 te Dokkum, overleden op 14-04-1874 te Dokkum, 0 dagen oud.
   4.  v  Geertruida Sipkes JONGSMA, geboren op 02-07-1875 te Dokkum, overleden op 08-07-1875 te Dokkum, 6 dagen oud.
   5.  v  Geertruida Sipkes JONGSMA, geboren op 11-10-1876 te Dokkum, overleden op 03-10-1878 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.
   6.  v  Geertruida Sipkes (Gertrude) JONGSMA, geboren op 16-07-1879 te Dokkum, overleden voor 1921.
   7.  m  Nicholas (Nick) YOUNGSMA (zie IV.77).
   8.  m  Theodore Sydney YOUNGSMA (zie IV.79).


IV.4    Iebele Douwes JONGSMA, voerman, kastelein (1893), geboren op 17-09-1864 te Hantumeruitburen, zoon van Douwe Jans JONGSMA (zie III.1) en Antje Jurjens SCHAAFSMA, dienstmeid.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1891 te Ferwerderadeel met Baukje Rintjes van der MEULEN, 20 jaar oud, geboren op 18-09-1870 te Ferwerd, dochter van Rintje Tjipkes van der MEULEN, timmerknecht, en Grietje Tjallings BUURSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Iebeles (Greta) JONGSMA, geboren op 08-06-1893 om 15.00 uur te Brantgum, overleden op 13-07-1987 te Dortmund (Duitsland) op 94-jarige leeftijd.
Relatie met N.N. LUXEM.
   2.  m  Douwe Iebeles JONGSMA, geboren op 13-02-1895 te Ferwerd, overleden op 22-02-1895 te Ferwerd, 9 dagen oud.
   3.  v  Anna Iebeles JONGSMA, geboren op 21-11-1898 te Leeuwarden, overleden op 09-03-1986 te Haarlem op 87-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   4.  v  Reintje (Rienie) JONGSMA, geboren op 27-05-1900 te Leeuwarden.
Relatie met N.N..


IV.7    Geert Douwes JONGSMA, voermansknecht, koetsier, stoker gasfabriek, los werkman, geboren op 11-04-1869 te Hantumeruitburen, zoon van Douwe Jans JONGSMA (zie III.1) en Antje Jurjens SCHAAFSMA, dienstmeid, overleden op 04-04-1938 te Dokkum op 68-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1897 te Dokkum met Menke Klazes DIJKSTRA, 29 jaar oud, geboren op 01-04-1868 te Ternaard, dochter van Klaas Ruurds DIJKSTRA, arbeider, en Baukje Jans van der MOLEN, arbeider, overleden op 11-05-1952 te Haarlem op 84-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Geerts (Anneke) JONGSMA, geboren op 18-02-1898 te Dokkum, overleden op 09-03-1986 te Haarlem op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-02-1921 te Dokkum met Hendricus (Han) HIDDINGA, 22 jaar oud, agent van politie, geboren op 11-08-1898 te Rozenburg, zoon van Jelle HIDDINGA en Hendrika DUITS.
   2.  m  Klaas Geerts JONGSMA (zie V.9).
   3.  m  Douwe JONGSMA (zie V.11).
   4.  m  Bauke JONGSMA (zie V.13).
   5.  m  Iebele Jan JONGSMA (zie V.16).


IV.28    Klaas Douwes JONGSMA, koopman, veekoopman, geboren op 19-02-1861 te Dokkum, zoon van Douwe Klazes JONGSMA (zie III.22) en Houkje Lambartus HUIZINGA, hotelhoudster, overleden op 27-01-1916 te Dokkum op 54-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Gehuwd op 6-jarige leeftijd op 15-09-1867 te Bolsward met Anna Epeus COUPERUS, 2 jaar oud, geboren op 14-09-1865 te Bolsward, dochter van Epeus Petrus COUPERUS, koopman, en Pietje Sjoerds JANZEN, overleden op 16-12-1932 te Huizum op 67-jarige leeftijd, in de Bornia-Kliniek. Begraven op 19-12-1932 te Aalzum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lambertus Klazes JONGSMA, gastechniker, opzichter gasfabriek, opzichter lichtbedrijven, assistent boekhouder, geboren op 03-08-1888 te Aalzum, overleden op 15-02-1961 om 03.00 uur te Alkmaar op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-02-1961 te Velsen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 03-03-1921 te Eindhoven met Maria Adriana van GEMERT, 25 jaar oud, geboren op 01-01-1896 te Stratum onder Eindhoven, dochter van Godefridus van GEMERT, koopman, en Cornelia van ROOIJ (gezindte: RK; geen).
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 04-04-1891 te Oostdongeradeel, overleden op 04-04-1891 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   3.  m  Lvl. kind, geboren op 27-05-1892 te Oostdongeradeel, overleden op 27-05-1892 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   4.  m  Douwe Klazes JONGSMA (zie V.20).


IV.36    Jan Tjallings JONGSMA, werkman, opzichter intercom. waterleiding, opzichter suikerfabriek, geboren op 10-03-1868 te Dokkum, zoon van Tjalling Klazes JONGSMA (zie III.24) en Grietje Jans BOERSMA, overleden op 23-02-1946 te Haren op 77-jarige leeftijd, begraven te Haren.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-08-1890 te Amsterdam met Aaltje Reimers van RUITEN, 23 jaar oud, geboren op 02-11-1866 te Dronrijp, dochter van Reimer Dirks van RUITEN, werkman, en Elisabeth Baukes SCHEFFER, overleden op 23-06-1938 te Haren op 71-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 25-06-1938 te Haren.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje JONGSMA, kinderjuffrouw, geboren op 19-08-1890 te Amsterdam, overleden op 15-01-1972 te Naarden op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-01-1972 te Utrecht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-07-1915 te Hoogkerk met Jacob Sieverts MEIJER, kantoorbediende, geboren rond 1887 te Groningen, zoon van Sievert MEIJER, meter en weger, en Grietje AGES, overleden 00-04-1969 te Groningen.
   2.  m  Reimer JONGSMA (zie V.24).
   3.  m  Tjalling Jan JONGSMA (zie V.26).
   4.  v  Elisabeth JONGSMA, apothekersassistente (examen 1924), geboren op 30-05-1895 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 14-02-1918 te Hoogkerk, gescheiden voor 1927 van Freerk Martens LEISTRA, chemicus, geboren op 05-10-1892 te Heerenveen, zoon van Marten Douwes LEISTRA, landbouwer, en Minke Jentjes van ES (Menke).
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 09-02-1927 te Leeuwarden met Willem KAMP, 26 jaar oud, directeur Noord Nederlandsche Clichéfabriek, geboren op 05-07-1900 te Sliedrecht, zoon van Nikel KAMP, bode bij de Provinciale Griffie, en Johanna van der VEN, overleden op 03-05-1945 te Neustadt (Duitsland) op 44-jarige leeftijd.


IV.38    Klaas Tjallings (Kallas) JONGSMA, geboren op 30-05-1870 om 21.00 uur te Dokkum, zoon van Tjalling Klazes JONGSMA (zie III.24) en Grietje Jans BOERSMA, overleden op 02-02-1949 te Ogden, Weber Co., UT (USA) op 78-jarige leeftijd, begraven te Ogden, Weber Co., UT (USA).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 04-12-1907 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) met Foekjen Eises (Fanny) van BOERUM, 28 jaar oud, geboren op 07-12-1878 te Leeuwarden, dochter van Eise Simons van BOERUM, timmerknecht, timmerman, en Akke Holkes BORGER, dienstbode.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marguerite Charlotte JONGSMA, geboren op 14-12-1908 te Ogden, Weber, UT (USA), overleden op 11-10-1986 op 77-jarige leeftijd, begraven te Ogden, Weber, UT (USA).
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 17-09-1927 te Brigham City, UT (USA) met Grant W. CHANDLER.
Relatie (2) met N.N. HEWES.


IV.42    Jan Tjallings (John) JONGSMA, schilder, geboren op 22-12-1876 om 05.00 uur te Dokkum, zoon van Tjalling Klazes JONGSMA (zie III.24) en Trijntje Jans (Katherine) HAVINGA, overleden op 28-04-1956 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) op 79-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1956 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-12-1903 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) met Maria Johanna de BRY, 21 jaar oud, geboren op 14-03-1882 te Rotterdam, overleden op 12-05-1941 op 59-jarige leeftijd, begraven te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA).
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 09-04-1945 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) met Alice Cornelia YATES, 63 jaar oud, geboren op 03-12-1881 te Mona-Juab, UT (USA), dochter van John Moroni YATES en Samantha YOUNG.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  John Joseph JONGSMA, geboren op 24-05-1904 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA), overleden op 24-05-1904 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA), 0 dagen oud, begraven te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA).
   2.  v  Catherine JONGSMA, geboren op 22-04-1905 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA), overleden op 11-10-1982 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met N.N. OLSEN.
   3.  v  Josephine (Josie) JONGSMA, geboren op 19-07-1906 te Utah (USA), overleden op 13-02-1964 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1931 met N.N..
   4.  v  Sarah (Sally) JONGSMA, geboren op 17-10-1907 te Utah (USA), overleden op 03-01-1997 op 89-jarige leeftijd, begraven te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA).
Gehuwd met N.N. HARVEY.
   5.  v  Marie Johanna JONGSMA, geboren op 08-11-1909 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA), overleden op 26-06-1968 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) op 58-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1968 te Bountiful, Davis Co., UT (USA).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 20-02-1928 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA) met John Paul MARTIN.
   6.  m  John JONGSMA (zie V.43).
   7.  m  Johan Jacob (Jake) JONGSMA (zie V.45).
   8.  v  Annie (Anne) JONGSMA, verpleegster, geboren rond 1920 te Utah (USA).
Gehuwd met Darrell WEAVER.
   9.  v  Rosella Virginia (Ginny) JONGSMA, geboren op 05-03-1922 te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA), overleden op 23-07-2002 op 80-jarige leeftijd, begraven op 27-07-2002 te Bountiful, Davis Co., UT (USA).
Rosella Virginia Jongsma Cossey Miller ("Ginny") passed away peacefully in the company of her beloved family on July 23, 2002. Virginia was born March 5, 1922 in Salt Lake City, Utah the daughter of John (Jan) and Maria Debry Jongsma. Virginia leaves behind a most devoted and caring husband of 26 years, John E. Miller, who's love and constant devotion will be remembered by all of her family members and friends throughout the coming years. John and Virginia were married on March 5, (her birthday) 1976, and were wonderful companions and gave each other unconditional love and support throughout the years.
Virginia was previously married to Lee R. Cossey on October 17, 1941. Lee passed away May 19, 1970. Virginia was also preceded in death by her parents and numerous siblings.
Virginia is survived by her daughters: Sharon Lee Shear of Magna; Linda Katebini (Ata) of Lakewood, CO; son, Lynn Jay Cossy (partner Greg Stalnaker) of Denver, CO; step-sons: David Miller (Trisha) of Salt Lake City; John Miller Jr. of Magna; sister: Ann Weaver (Darrell) of Centerville; brother: Jake (Meg) Jongsma of Salt Lake City; as well as 14 grandchildren and five great-grandchildren.
Mom's greatest love was her family, especially her children. And no matter what the circumstances were, Ginny offered her unconditional love and support to all that knew her. Mom, we will miss you each and every day of our lives and our thoughts and prayers will be with you for each and every day to follow.
A viewing will be held from 6:30 p.m. until 8:30 p.m. on Friday, July 26, 2002 at the Russon Brothers Bountiful Mortuary, 295 North Main. Graveside services will be held Saturday, July 27, 2002 at 10:00 a.m. at the Bountiful City Cemetery located at 2200 South 200 West, Bountiful.
Special thanks to be given to Care Source Home Health and Hospice. In lieu of flowers, contributions would be appreciated to either Care Source or the American Cancer Society. The family would also like to thank Shawn Blaser and his wonderful family who all have given us so much love and support over the last decade.
Bron: Website Deseret News d.d. 24-07-2002.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 17-10-1941 met Lee R. COSSEY, overleden op 19-05-1970.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 05-03-1976 met John E. MILLER.


IV.46    Sytze Tjallings JONGSMA, smid, machinist, bootwerker, aannemer, directeur bouwonderneming, geboren op 06-04-1882 te Leeuwarden, zoon van Tjalling Klazes JONGSMA (zie III.24) en Trijntje Jans (Katherine) HAVINGA (gezindte: RK), overleden op 22-10-1945 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 25-10-1945 te Buitenveldert onder Amsterdam.
Portugeesche onderscheiding.
De Portugeesche regeering heeft aan den heer S. Jongsma, lid van de Aannemersfirma voor Scheepsonderhoudswerken te Amsterdam het Kruis van Verdienste (Cruz-Vermelha) toegekend.
Bron: Algemeen Handelsblad d.d. 07-01-1938.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-01-1904 te Amsterdam met Maria Cornelia de WIT, 21 jaar oud, geboren op 18-03-1882 te Amsterdam, dochter van Hermanus de WIT en Cornelia Johanna HOUTZAGER (gezindte: RK), overleden op 15-02-1944 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1944 te Buitenveldert onder Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Drs. Hermanus Petrus (Herman) JONGSMA (zie V.52).
   2.  m  Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA (zie V.54).
   3.  m  Sijtze JONGSMA, geboren op 06-05-1907 te Amsterdam, overleden op 09-05-1907 te Amsterdam, 3 dagen oud.
   4.  v  Maria Cornelia (Rie) JONGSMA, geboren op 06-12-1909 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 16-04-1988 te Baarn op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-07-1944 te Amsterdam. Trouwdatum aangekondigd in advertentie De Tijd d.d. 07-09-1944 te Amsterdam.
Trouwdatum, advertentie De Telegraaf d.d. 05-09-1944: tot nadere aankondiging uitgesteld. Echtgenoot is Frits Karel Louis Maria van WYLICK, 27 jaar oud, geboren op 25-06-1917 te Venlo (gezindte: RK), overleden op 13-07-1987 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd.
   5.  v  Francisca Johanna (Cis) JONGSMA, geboren op 16-09-1911 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 25-08-1989 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1989 te Amsterdam.
Ongehuwd.
   6.  v  Anna Geertruida JONGSMA, geboren op 01-10-1913 te Amsterdam, overleden op 03-10-1913 te Amsterdam, 2 dagen oud.
   7.  m  Sidonius Johannes JONGSMA, geboren op 28-01-1915 te Amsterdam, overleden op 07-02-1915 te Amsterdam, 10 dagen oud.
   8.  v  Anna Geertruida (Ans) JONGSMA, geboren op 24-06-1917 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 15-01-1985 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1985 te Buitenveldert onder Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1946 te Amsterdam met Paul Bernard Clemens LANGEMEIJER, 26 jaar oud, geboren op 30-06-1919 te Amsterdam, zoon van Gerhard August LANGEMEIJER en Maria Alida Juliana ten BRINK (gezindte: RK), overleden op 18-10-2003 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
   9.  m  Johannes Cornelis JONGSMA, geboren op 25-11-1918 te Amsterdam, overleden op 09-05-1927 te Amsterdam op 8-jarige leeftijd.
   10.  v  Margaretha Maria (Margreet) JONGSMA, geboren op 11-06-1920 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-07-1948 te Amsterdam met Jan M. H. JANSSEN, zoon van Henri Michiel Jacob JANSSEN, ondernemer, en Maria Johanna Hubertina van WYLICK (gezindte: RK).
   11.  v  Elisabeth Antonia Maria (Bertje) JONGSMA, geboren op 08-01-1923 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1948 te Amsterdam met Andreas Johannes Josephus (André) van DELFT, kinderwagenfabrikant, geboren te Tilburg, zoon van Adrianus Andreas Wilhelmus van DELFT en Emilie Louise Marie Anna Wilhelmina Josepha van GORP (gezindte: RK).
   12.  v  Mathilde Johanna Maria (Til) JONGSMA, geboren op 21-03-1924 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 22-06-1980 te Groningen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-12-1953 te Groningen met Johann Helmerich Friederich KOOPMANN, 32 jaar oud, grossier in textiel, geboren op 10-09-1921 te Groningen, zoon van Herman Friederich KOOPMANN, manufacturier en koopman, en Catharina Maria Gerarda K?HLING (gezindte: RK).
   13.  m  Drs. Nicolaas Franciscus Bernardus (Niek) JONGSMA, directeur Henkel te Amstelveen, geboren op 02-03-1926 te Amsterdam (gezindte: RK), overleden op 07-06-1995 op 69-jarige leeftijd.
Geslaagd voor het examen Doct. economie, Amsterdam (De Tijd d.d. 05-07-1958).
Gehuwd voor 1987 met Henriëtte Theresia Gerardina (Hetti) BLANCHE KOELENSMID (Eijkel), hoofd van de Aziatische afdeling bij Veilinghuis Christie's, geboren op 02-07-1942 te Amsterdam, dochter van Gerard Adriaan Everhard BLANCHE KOELENSMID en Theresia Maria Magdalena Agnes Christina EIJKEL.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1965 met Albert SCHUURS. Zij is later gehuwd 00-00-1999 met Otto von der GABLENTZ, diplomaat, geboren op 09-10-1930 te Berlijn (Duitsland), overleden op 13-07-2007 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, begraven te Berlijn (Duitsland). Oud-diplomaat Otto von der Gablentz (76) overleden.
Door Ben Knapen
Amsterdam, 14 juli. De Duitse voormalige diplomaat Otto von der Gablentz is gisteren in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Een vriendin van de familie heeft dat zaterdag gezegd. Von der Gablentz werd 76 jaar. Hij was al langere tijd ziek.
Het begon als een kleine degradatie: de reis van Otto von der Gablentz naar Den Haag in 1983. Enkele jaren was hij buitenland-adviseur en rechterhand van de Duitse bondskanselier geweest, de scharnierfunctie bij uitstek in de buitenlandse politiek van wat toen nog was West-Duitsland. Maar de sociaal-democraat Helmut Schmidt had de verkiezingen verloren en een christen-democraat nam het roer over, Helmut Kohl. En dat betekende onvermijdelijk voor Von der Gablentz overplaatsing en een stapje terug naar een B-functie, in dit geval ambassadeur in Den Haag.
En daar zag Nederland in één keer de juiste man, op de juiste plaats en, bovenal, op het juiste moment.
Het beeld van Duitsland was in Nederland niet best in die jaren. De prikkelbaarheid van de kleine natie met zijn grote verleden richtte zich graag op Duitsland, waaraan het zich moreel superieur waande. Duitsland was het land van de Berufsverbote, waar andersdenkenden uit het onderwijs werden geweerd, was het land met zijn vele nazi's, was het land met zijn maniakale passie voor perfectionisme, voor de D-mark en de grote auto's. En ook nog het land waar ze met die grote auto's voortdurend met de koplampen knipperden als je niet snel maakte dat je naar de langzame rechterrijstrook van de Autobahn verdween.
In dit zelfgenoegzame land arriveerde Otto von der Gablentz, toen nog met zijn later gestorven vrouw Christa, met de onbevangenheid van een Pruisische Schöngeist. En zetten ze de deuren van hun residentie aan de Lange Vijverberg open voor de meest verrassende varieteit van Nederlanders die een mens zich kan denken. Ze raakten bevriend met schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en dwarsliggers van uiteenlopend pluimage. Terwijl Christa zich in een wolk van nicotine lucht in provocerende teksten vermeide, streek Ottto glad, betrok mensen bij discussies. Hij ontpopte zich langzaam maar zeker van ambassadeur voor Duitsland tot ambassadeur voor Nederland, tot een man die alle onhandigheden en onbesuisdheden van Nederlandse bodem voor zijn eigen thuisland van een context voorzag en daarmee van zijn scherpe kantjes ontdeed.
En zo ontwikkelde Otto von der Gablentz zich met zijn vloeiende Nederlands ongewild tot een fenomeen: een begrijpende, aimabele Duitse diplomaat van een generatie, die te hoffelijk, te beschaafd en te vrijzinnig was opgegroeid om zich ook maar in de verste verte ooit te hebben kunnen associëren met de vulgariteit van het nationaal-socialisme. Het kon niet anders of hij raakte bevriend met een oude bekende uit de diplomatieke dienst, prins Claus. Met telkens weer meeslepende discussies over Duitsland, over Nederland en over de wonderlijke misverstanden in de psychology collective tussen beide landen - met de een meestal wat ironiserender van toon, Claus, en de ander, Otto, altijd ernstig.
Otto von der Gablentz was weliswaar Duitser, maar meer nog was hij Europeaan. Dat hing samen met zijn geboortejaar en met zijn Werdegang. Geboren op 9 oktober 1930 in Berlijn, groeide hij op in een academisch, anti-nazi milieu. Zijn vader had als hoogleraar aan de Freie Universität politieke wetenschappen gedoceerd en had op het ministerie van economische zaken gewerkt, toen Hitler aan de macht kwam. Al het jaar daarop, in 1934, was hij ontslagen. Later waren er contacten met de Kreisauer Kreis - een kleine kring van Pruisische edellieden, die zich tegen de nationaal-socialistische dictatuur keerden. Sommigen uit die kring werden door de nazis vermoord na de mislukte aanslag op de Führer in juli 1944. Het is het milieu wat recentelijk zo treffend is beschreven door Joachim Fest in zijn autobiografie Ich Nicht.
Ottto von der Gablentz studeerde rechten en politieke wetenschappen, was korte tijd academisch actief, maar belandde al snel op de Afdeling Europese Integratie van het Westduitse ministerie van buitenlandse zaken in Bonn.
Historische ervaring, passie en kennis kwamen hier samen: Als een natie die te laat was gekomen en nooit zijn natuurlijke plek in het midden van Europa had weten te vinden, beschouwde hij Duitsland na de ellende van twee wereldoorlogen als een land met een missie om de natiestaat te doen opgaan in Europa. Van de meeste Europese landen duldde hij nog wel eens nationalistische reflexen, van zijn eigen land niet. Duitsland kon zijn identiteit slechts vinden in wat hij graag noemde het "postnationale".
Ik herinner me hoe hij, kort nadat bondskanselier Helmut Schmidt en de Franse president Giscard d'Estaing in 1979 met hun muntunie de basis hadden gelegd voor wat een kwart eeuw later bekend zou worden als de euro, wandelend langs de Rijn in de buurt van het toenmalige Kanzleramt in Bonn, eindeloos bleef filosoferen over de munt als het onherroepelijke vehikel om Europa voor de mensen een gezicht te geven, iets wat ze elke dag op zak zouden hebben. Als je hem dan na een paar uur zei dat het thema voor dat moment wel zo'n beetje uitputtend was besproken en dat het ook begon te regenen, dan zag je dat slechts zijn ingebakken voorkomendheid hem belette blijk te geven van teleurstelling: Europa was geen onderwerp voor een paar uur, dat was een levenswerk, waar je probleemloos de hele dag over kon spreken, ja over moest spreken, weer of geen weer.
Otto von der Gablentz bleef ongebruikelijk lang in Nederland, maar in1990 volgde overplaatsing naar Israël - niet het grootste, maar ongetwijfeld het moeilijkste land voor een Duitse diplomaat, nu als vertegenwoordiger van het herenigde Duitsland. En ook daar liet hij na gedane zaken een spoor van bewonderaars achter. Carrière technisch gesproken volgde ten slotte gerechtigheid met zijn benoeming tot ambassadeur van Duitsland in Moskou, een functie die in het Auswärtiges Amt gelijk staat met die van ambtelijk staatssecretaris.
Na zijn pensionering uit de diplomatieke dienst ging hij niet met pensioen maar werd eind 1995 onverwachts maar o zo symbolisch rector van het Collège de Brugge, het centrum van universitaire educatie voor iedereen met een extra passie voor Europa. Hij bedelde bij iedereen voor zijn armlastige school en zorgde dat het nieuwe dependance van het Brugse College - in Warschau - vaste grond onder de voeten kreeg. Precies zoals Franse en Duitse studenten na de oorlog in uitwisselingsprogramma's de basis hadden gelegd voor een latere vertrouwdheid over-en-weer, zouden Poolse studenten dat daar gaan doen.
En na zijn pensioen landde hij ook weer in Nederland. Hij leerde zijn nieuwe vrouw, Hetty Jongsma, kennen, ze trouwden, vestigden zich in Amsterdam-Zuid, hij fietste op zo'n modern-degelijke Kronan en hij was er gelukkig. De laatste jaren werd hij geteisterd door leverkanker, maar hij weigerde zich van zijn jeugdige elan, zijn bevlogenheid voor Europa en zijn optimisme te laten beroven. Over Europa wilde hij spreken, telkens opnieuw, en over wegen om uit het obsessieve provincialisme van de laatste jaren weg te breken - zijn ziekte, "ach, dat was alleen maar hinderlijk und nur Nebensache".
Bron: NRC d.d. 14-07-2007.}


IV.48    Klaas Jans JONGSMA, jager, koopman, voerman, geboren op 07-11-1860 te Dokkum, zoon van Jan Klazes JONGSMA (zie III.28) en Antje Tjeerds van der WERFF. Erkend bij huwelijk ouders. Overleden op 17-11-1896 te Dokkum op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1888 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Trijntje Dorus MULDER, 20 jaar oud, dienstmeid, geboren op 30-07-1867 te Kollumerzwaag, dochter van Dorus Johannes MULDER (Theodorus), schipper, en Ynske Eebeles HEKSTRA.
{Zij is later gehuwd met Lubbert TERPSTRA, agent van politie, geboren op 24-10-1863 te Nijkerk, zoon van N.N. en Akke Johannes TERPSTRA, dienstmeid.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Klazes JONGSMA, geboren op 15-02-1889 te Dokkum, overleden op 23-01-1922 te 's-Hertogenbosch op 32-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  m  Doris Klazes JONGSMA (zie V.74).
   3.  m  Jan Klazes JONGSMA (zie V.76).
   4.  m  Klaas Klazes JONGSMA, geboren op 05-12-1895 te Dokkum, overleden op 04-08-1896 om 07.00 uur te Dokkum, 243 dagen oud.


IV.51    Janke Jans JONGSMA, geboren op 27-12-1863 te Dokkum, dochter van Jan Klazes JONGSMA (zie III.28) en Antje Tjeerds van der WERFF, overleden op 29-12-1947 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1884 met N.N..
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 11-08-1886 te Amsterdam met Albert Jans de VRIES, arbeider, geboren rond 1862 te Workum, zoon van Jan de VRIES en Antje Jurjens PLAISIER, overleden voor 1918.
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 13-02-1918 te Amsterdam met Sietse Geerts REVERSMA, 44 jaar oud, werkman, geboren op 13-06-1873 te Bedum, zoon van Geert Sietses REVERSMA en Eleonora Anetta Frederika HOOGENDOORN.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Antje JONGSMA, geboren op 28-09-1885 om 10.30 uur te Dokkum, overleden op 16-01-1886 om 06.00 uur te Dokkum, 110 dagen oud.


IV.56    Douwe Jans JONGSMA, stalhoudersknecht, veedrijver (schapen), arbeider, los werkman, geboren op 04-11-1872 te Dokkum, zoon van Jan Klazes JONGSMA (zie III.28) en Antje Tjeerds van der WERFF, overleden op 20-05-1946 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Hij won voor de kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum op 8 juni 1908 op de Bondswedstrijd voor Senioren te Dokkum de tweede prijs met de broers Tjeerd Wiebrens en Jan Wiebrens Kooistra. Op de PC te Franeker was er voor hem in 1894 en 1896 de derde prijs en in 1898 de vierde prijs weggelegd.
De bekende hardrijder op de schaats Douwe Jongsma werd wel "Douwe Hardrider" en "Douwe Tyk" genoemd. Men zei: "'t is iis, 't is iis, Douwe Tyk, die wint de priis".
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1898 te Oostdongeradeel met Martje Sjoerds HELLINGA (Maria; Maartje), 23 jaar oud, geboren op 04-04-1875 te Aalzum, dochter van Sjoerd Siebrens HELLINGA en Maria Geerts VISSER, overleden op 10-02-1948 te Dokkum op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Douwes JONGSMA (zie V.80).
   2.  v  Maria JONGSMA, geboren op 09-01-1901 te Dokkum, overleden op 30-04-1987 te Dokkum op 86-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 05-05-1987 te Goutum.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 22-02-1920 te Dokkum met Pieter JOUSTRA, 20 jaar oud, zinkwerker, geboren op 12-02-1900 te Dokkum, zoon van Jan JOUSTRA en Jeltje VLASTRA, overleden op 03-08-1978 te Dokkum op 78-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 07-08-1978 te Goutum.
Relatie (2) met J. TOORNSTRA.
   3.  m  Sjoerd JONGSMA (zie V.85).
   4.  m  Klaas JONGSMA (zie V.87).
   5.  v  Antje JONGSMA, geboren op 19-07-1908 te Dokkum, overleden op 23-11-1984 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 27-11-1984 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-10-1930 te Dokkum met Minne DOL, 25 jaar oud, geboren op 11-05-1905 te Dokkum, zoon van Taeke Minnes DOL en Antje Arjens RONNER, overleden op 07-08-1976 te Dokkum op 71-jarige leeftijd.
   6.  m  Geert JONGSMA, geboren op 23-05-1911 te Aalzum, overleden op 14-05-1926 te Dokkum op 14-jarige leeftijd. Dokkum, 14 mei 1926 - Toen omstreeks kwart na zes de autobus welke op Leeuwarden rijdt naar de garage zou rijden en daarbij het oude kerkhofsplein - de sedert jaren bekende speelplaats van de jeugd - passeerde, waren enkele knapen bezig het kaatsspel te beoefenen. Een der jongens, de 14-jarige zoon van D.J. Jongsma, wilde nog de kaatsbal, voordat de auto aan kwam, oprapen, met het noodlottige gevolg dat de knaap door de bus werd overreden en al zeer spoedig de dood intrad.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 15-05-1926.
   7.  m  Sijbren JONGSMA, bloemist, geboren op 04-05-1916 te Dokkum.
   8.  v  Renske Trijntje JONGSMA, geboren op 03-08-1918 te Dokkum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1940 te Dokkum met Doris SCHAAFSTRA, 22 jaar oud, geboren op 16-06-1918, overleden op 23-02-1994 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 26-02-1994 te Goutum.
   9.  v  Tjitsche JONGSMA (zie V.96).


IV.59    Trijntje Jans JONGSMA, geboren op 10-06-1876 te Dokkum, dochter van Jan Klazes JONGSMA (zie III.28) en Antje Tjeerds van der WERFF.
Samenwonend (1) rond 1893 met N.N..
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 16-11-1904 te Rotterdam met Jan Johan van ES, 26 jaar oud, geboren op 26-10-1878 te Leerdam, zoon van Johannes van ES en Neeltje ALTING.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Heintje JONGSMA, geboren op 13-06-1894 te Amsterdam.
   2.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 01-03-1897 om 01.00 uur te Amsterdam, op het adres: Oostenburgervoorstraat 49.

Uit het tweede huwelijk:

   3.  v  Anna Eva van ES, geboren op 16-12-1912 te Chicago, Cook Co., IL (USA).


IV.77    Nicholas (Nick) YOUNGSMA, geboren op 26-06-1884 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Sipke Klazes (Spike) JONGSMA (zie III.37) en Klaaske Tjeerds ELZINGA, overleden op 17-11-1953 te Cicero, Chicago, IL (USA) op 69-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte, nalatende 3 dochters, 3 zonen en 14 kleinkinderen. Begraven op 21-11-1953 te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Superintendent of the Chicago Helping Hand Mission (1941-1947).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1907 te Chicago, Cook, IL (USA) met Berendina (Berdean; Dean) DYKHUIS, 21 jaar oud, geboren op 11-08-1885 te Chicago, Cook Co., IL (USA), dochter van Roelf (Ralph) DIJKHUIS en Hendrika (Henrietta; Rika) GROOT, overleden op 08-04-1973 te Willow Springs, Cook Co., IL (USA) op 87-jarige leeftijd, begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Clara YOUNGSMA, geboren op 18-05-1908 te IL (USA), overleden op 01-01-1985 te Western Springs, Cook Co., IL (USA) op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-09-1932 te Cicero, Chicago, IL (USA), ten huize van de ouders van de bruid. Echtgenoot is Norman Eugene GARMAN, 27 jaar oud, geboren op 30-03-1905 te Dale, Spencer Co., IN (USA), overleden 00-00-1965 te Oak Park, Cook Co., IL (USA), begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
   2.  m  Ralph N. YOUNGSMA (zie V.102).
   3.  m  Sydney YOUNGSMA, geboren op 21-10-1912 te Chicago, Cook Co., IL (USA), overleden op 18-11-1995 te La Grange Park, Cook Co., IL (USA) op 83-jarige leeftijd, begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Relatie met Ardelle KLIP.
   4.  v  Henrietta YOUNGSMA, geboren rond 1918 te IL (USA).
Gehuwd met William BROUWER.
   5.  v  Berdiena (Bernice) YOUNGSMA, geboren op 04-07-1919 te IL (USA), overleden op 17-01-1995 te Naperville, DuPage Co., IL (USA) op 75-jarige leeftijd, begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd met Edward Francis METZ, geboren op 23-05-1918, overleden op 06-03-1995 op 76-jarige leeftijd, begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
   6.  m  Theodore N. YOUNGSMA (zie V.110).


IV.79    Theodore Sydney YOUNGSMA, geboren op 31-10-1886 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Sipke Klazes (Spike) JONGSMA (zie III.37) en Klaaske Tjeerds ELZINGA, overleden 00-06-1967 te Kent Co., MI (USA), begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1909 te Chicago, Cook Co., IL (USA) met Gertrude TINGE, geboren 00-00-1886, dochter van Roelf TINGE en Willemtje VEENSTRA, overleden op 30-06-1966 te Holland, MI (USA), begraven te Forest Park, Cook Co., Il (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sydney T. YOUNGSMA (zie V.112).
   2.  v  Willow YOUNGSMA, geboren 00-00-1914.
Gehuwd voor de kerk op 03-10-1941 te Chocago, IL (USA) met Edgar HEKMAN.


V.9    Klaas Geerts JONGSMA, medewerker Droste Cacao, geboren op 21-04-1899 te Dokkum, zoon van Geert Douwes JONGSMA (zie IV.7) en Menke Klazes DIJKSTRA, overleden op 03-07-1972 te Haarlem op 73-jarige leeftijd.
Hij was op 20 november 1950 25 jaar in dienst bij de N.V. Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken te Haarlem.
Gehuwd 00-03-1934 te Amsterdam met Hendrina BRAVE, geboren op 09-11-1903 te Sloten, overleden op 19-04-1986 te Haarlem op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tinie JONGSMA, geboren ca. 1947.


V.11    Douwe JONGSMA, zinkwerker/kuiper, geboren op 12-05-1902 te Dokkum, zoon van Geert Douwes JONGSMA (zie IV.7) en Menke Klazes DIJKSTRA, overleden op 31-12-1960 te Moe, Victoria (Australië) op 58-jarige leeftijd, begraven te Heaunted Hills, Victoria (Australië).
Gehuwd 00-06-1933 met Margaretha (Greta) ALBRECHT, geboren op 06-05-1912 te Mehenhofen (Duitsland), overleden op 26-01-1996 te Australië op 83-jarige leeftijd, begraven te Heaunted Hills, Victoria (Australië).
{Zij had ook ooit een relatie met Appie. Zij had ook ooit een relatie met Nelson.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert JONGSMA (zie VI.2).


V.13    Bauke JONGSMA, chauffeur, geboren op 31-01-1904 te Dokkum, zoon van Geert Douwes JONGSMA (zie IV.7) en Menke Klazes DIJKSTRA, overleden op 24-11-1965 te Haarlem op 61-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Haarlem.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-11-1925, pag. 1 (Autobus Leeuwarden-Groningen door tram aangereden).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-06-1929 te Dokkum met Hendrika (Rika) van de KAMP, 21 jaar oud, naaister, geboren op 24-04-1908 te Apeldoorn, dochter van Wouter van der KAMP en Hendrika DUITS, overleden op 19-05-1947 te Haarlem op 39-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1947 te Haarlem.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 16-06-1948 te Haarlem met Elizabeth VERPLANKE, 39 jaar oud, geboren op 26-01-1909 te Rotterdam, dochter van Cornelis Abraham VERPLANKE en Adriana Christina MAAS, overleden op 13-08-1997 te Velsen op 88-jarige leeftijd, begraven te Haarlem.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.5).
   2.  m  Geert JONGSMA, geboren op 31-08-1930 te Haarlem, overleden op 31-03-1946 te Haarlem op 15-jarige leeftijd, na een geduldig en hevig lijden. Begraven op 04-04-1946 te Haarlem.
   3.  m  Bauke Hendrikus (Han; Hanni) JONGSMA (zie VI.8).
   4.  v  Johanna (Joke; Jopie) JONGSMA, geboren op 12-08-1940 te Haarlem, overleden op 25-11-1987 te Warnsveld op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-11-1965 te Zutphen met Johannes Hendrikus Gerrit (Jan) BUITENHUIS, 25 jaar oud, geboren op 04-05-1940 te Zutphen, overleden op 24-07-2019 op 79-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

   5.  m  Geert Cornelis Abraham JONGSMA (zie VI.12).


V.16    Iebele Jan JONGSMA, loodgieter, geboren op 12-02-1910 te Dokkum, zoon van Geert Douwes JONGSMA (zie IV.7) en Menke Klazes DIJKSTRA, overleden op 16-01-1975 te Dokkum op 64-jarige leeftijd, begraven te Aalzum.
Gehuwd rond 1935 te Haarlem met Rosa FRANKE, geboren op 22-10-1912 te Duitsland, overleden op 10-02-1996 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Karlheinz Friedrich (Karel) JONGSMA (Wendel) (zie VI.14).
   2.  m  Wilhelm (Willem) JONGSMA (zie VI.16).


V.20    Douwe Klazes JONGSMA, bakkersknecht, banketbakker, confiseur-cuisinier (1927), geboren op 17-06-1893 te Aalzum, zoon van Klaas Douwes JONGSMA (zie IV.28) en Anna Epeus COUPERUS, overleden 00-03-1969 te Groningen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-09-1924 te Bolsward met Annigje Klazes DIJKSTRA, 26 jaar oud, verkoopster, geboren op 05-12-1897 te Lemmer, dochter van Klaas DIJKSTRA en Anna BIJLSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna (Annie) JONGSMA, geboren op 13-06-1925 te Steenwijk, overleden op 09-09-1988 te Steenwijk op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd met Chris FALKENA, zoon van Bauke FALKENA en Sjoerdtje IJSBRANDY, overleden op 01-05-1988.
   2.  v  Klasina JONGSMA, geboren op 31-05-1929 te Steenwijk, overleden op 25-01-2010 te Purmerend op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-01-2010 te Zwolle.
Gehuwd met Arnoldus ter AVEST, overleden op 19-10-1973.
   3.  v  Marie Berta JONGSMA, geboren op 27-04-1932 te Steenwijk, overleden op 28-02-1976 te Den Helder op 43-jarige leeftijd.
Duopassagier valt van motor.
Steenwijk - De twintigjarige Marie Jongsma is Woensdagavond in De Eese van de duo van een rijdende motor gevallen. Als gevolg hiervan liep zij een schedelbasisfractuur op en moest zij in het ziekenhuis te Heerenveen worden opgenomen. Het ongeluk gebeurde doordat de motorrijder plotseling gas gaf en de motor plotseling met grote snelheid vooruit schoot, zodat het meisje, dat zich waarschijnlijk niet goed heeft vastgehouden, achterover viel en tegen de straat werd gesmeten.
Bron: Heerenveense Koerier d.d. 15-05-1952.
Gehuwd ca. 1957 met Jan KNOL.


V.24    Reimer JONGSMA, machinist grote vaart (KNSM), geboren op 09-12-1891 te Amsterdam, zoon van Jan Tjallings JONGSMA (zie IV.36) en Aaltje Reimers van RUITEN, overleden op 06-07-1971 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-09-1918 te Amsterdam met Johanna Frederika Elisabeth RICHARD, 20 jaar oud, geboren op 14-01-1898 te Amsterdam, dochter van Pierre Benjamin RICHARD, letterzetter, en Maria Johanna Elisabeth van KOOTEN, overleden op 18-05-1982 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 20-02-1919 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1941 te Amsterdam met Charles Thomas van GOOR den OOSTERLINGH, geboren rond 1918 te Loemadjang (Ned. Oost-Indië), zoon van Dirk van GOOR den OOSTERLINGH en Sophie Louise van de DAVERT, overleden op 03-04-1945 te Berlijn (Duitsland).
   2.  v  Maria Johanna Elisabeth JONGSMA, geboren op 16-02-1924 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-03-1947 te Amsterdam met J. M. HECK.
   3.  m  Jan Tjalling JONGSMA, geboren op 26-02-1937 te Hilversum.


V.26    Tjalling Jan JONGSMA, machinist, geboren rond 1893 te Amsterdam, zoon van Jan Tjallings JONGSMA (zie IV.36) en Aaltje Reimers van RUITEN, overleden op 08-03-1936 te Haarlem.
Gehuwd op 28-12-1920 te Schoten met Anna Maria ROODT, geboren rond 1898 te Den Helder, dochter van Johannes Cornelis ROODT en Maria Cornelia Geertruida de VRIJER, overleden op 09-07-1950 te Haarlem, na een langdurig geduldig gedragen lijden. Begraven op 12-07-1950 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  A. M. JONGSMA.
Gehuwd op 21-02-1948 te Haarlem met Sj. G. van de POLL.


V.43    John JONGSMA, geboren rond 1911 te Utah (USA), zoon van Jan Tjallings (John) JONGSMA (zie IV.42) en Maria Johanna de BRY.
Gehuwd met Elisabeth, geboren rond 1912 te California (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wayne JONGSMA, geboren rond 1935 te Utah (USA).
   2.  m  Kenneth JONGSMA, geboren rond 1937 te Utah (USA).
   3.  m  Keith Leroy JONGSMA, geboren op 09-04-1937 te Utah (USA).


V.45    Johan Jacob (Jake) JONGSMA, geboren op 16-03-1913 te Murray, Salt Lake Co., UT (USA), zoon van Jan Tjallings (John) JONGSMA (zie IV.42) en Maria Johanna de BRY, overleden op 09-04-2008 te Saint George, Washington Co., UT (USA) op 95-jarige leeftijd, begraven te Salt Lake City, Salt Lake Co., UT (USA).
Jake was born March 16, 1913 in Murray, Utah, to Jan Jongsma and Maria DeBry. He was proud of his Dutch heritage. He attended Salt Lake City schools, and had a fun and innocent childhood, caddying at the old Salt Lake Country Club on the current site of Forest Dale Golf Course, ice skating on the Nibley Park pond and driving his parents' Model T Ford well before he had his driver's license.
During the midst of the Depression he worked as a member of the Civilian Conservation Corps, where he helped build much of the infrastructure of what became Zion's National Park. Jake sent almost all the money he earned during that time to his mother and father to help them financially so they wouldn't lose their house. Upon his return from work in Southern Utah, he met Margaret Robinson ("I saw her on the dance floor at Saltair, and she was the prettiest girl I'd ever seen."). They married on July 21, 1936, and their union was later solemnized in the Salt Lake Temple. She died in 2006 after 70 years of marriage. Jake had a strong testimony of the gospel of Jesus Christ and wanted his children, grandchildren and great-grandchildren to understand that. Jake spent his adult life working as a painting contractor. He derived much joy driving around the Wasatch Front, pointing out places he had painted, sites as varied as LDS chapels, post offices and the Cottonwood Mall. He also enjoyed camping, spending time outdoors, flying small planes and working on cars. Following his retirement, Jake and Margaret gladly accepted three grandchildren into their home, kids they raised as their own. He was a terrific grandpa. Thanks to Hospice Intermountain Home Care of St. George. Those who assisted Jake in his final days were kind and made his short stay there very comfortable.
Bron: Website Find a grave (2014).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-07-1936 met Margaret (Meg) ROBINSON, 20 jaar oud, geboren op 20-01-1916 te Utah (USA), overleden op 02-08-2006 te Salt Lake City, UT (USA) op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  David JONGSMA, geboren rond 1938 te Utah (USA).
   2.  v  Deanne JONGSMA, geboren rond 1939 te Utah (USA), overleden voor 2014.
Relatie met N.N. STARR.
   3.  m  Jefrey P. JONGSMA, geboren 00-00-1941 te Salt Lake City, UT (USA).
Gehuwd op 23-06-1990 te Dallas, TX (USA) met Heidi BENSON, geboren 00-00-1962.


V.52    Drs. Hermanus Petrus (Herman) JONGSMA, secr. Crisis st. Bureau (1935), commissaris Fokker (1953 tot 1971), directeur bij het Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie en Energievoorziening bij het Ministerie van Economische Zaken te 's-Gravenhage, geboren op 11-03-1905 te Amsterdam, zoon van Sytze Tjallings JONGSMA (zie IV.46) en Maria Cornelia de WIT (gezindte: RK), overleden op 24-05-1988 te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-05-1988 te Loosduinen.
Geslaagd voor het doctoraal examen Handelswetenschappen (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, 1934).
Lid van een commissie die een studie zal maken over de plaatskeuze van een tweede luchthaven in het westen van Nederland (1949).
Officier in de Orde van Oranje-Nassau (28 april 1955).
Voorzitter Stichting Industrieel Garantiefonds (1961).
Lid Commissie Rechtsvorm Staatsmijnen (1962).
Commissaris Nationale Investeringsbank (Herstelbank) (tot 1965).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 03-06-1936 te Amsterdam met Henriëtte Francisca Ignatia (Jetty) DEFOER, 26 jaar oud, geboren op 20-10-1909 te Soerabaja (Ned. Oost-Indië), dochter van Hendricus Bernardus DEFOER, president-commissaris N.V. Handelsvereeniging "Amsterdam", en Louise Maria Gerarda HOFMAN (gezindte: RK), overleden 00-04-1974 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Franciscus Hermanus Maria (Frans) JONGSMA (zie VI.39).
   2.  m  Drs. Hendrik Bernard Peter (Henk) JONGSMA (zie VI.41).
   3.  v  A. P. M. JONGSMA, geboren op 28-05-1942 te 's-Gravenhage.
   4.    M. L. H. JONGSMA, geboren ca. 1944.
   5.  m  H. J. (Herman) JONGSMA (zie VI.46).


V.54    Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA, kantoorbediende, aannemer, geboren op 19-04-1906 te Amsterdam, zoon van Sytze Tjallings JONGSMA (zie IV.46) en Maria Cornelia de WIT (gezindte: RK), overleden op 14-12-1974 te Eindhoven op 68-jarige leeftijd, na een moedig gedragen lijden. Begraven te Eindhoven.
Directeur S. Jongsma en Zn., Amsterdam B.V.; S. Jongsma en Zn., Rotterdam B.V.; Negriton BV, Zaandam.
Zie: De Telegraaf d.d. 09-12-1965, pag. 5 (met foto van Hans Jongsma) (Dam-monument schoner dan ooit).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-02-1936 te Amsterdam met Hendrika Wilhelmina SCHIPPERHEIJN, 27 jaar oud, geboren op 18-12-1908 te Amsterdam, dochter van Meindert Gerhardus Hendricus SCHIPPERHEIJN en Hendrika Wilhelmina van WICHEN (gezindte: RK), overleden op 22-05-1991 te Uithoorn op 82-jarige leeftijd, begraven op 24-05-1991 te Eindhoven.
Zie: De Telegraaf d.d. 21-03-1980 (Zeven ton aan kunst geroofd).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gees Hendrika Maria JONGSMA, geboren op 09-09-1936 te Amsterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 11-02-1956 te Amsterdam met Huub van der MEULEN (gezindte: RK).
   2.  m  Johannes Gerardus Boudewijn (Hans) JONGSMA (zie VI.50).
   3.  m  Gerardus Hendricus Franciscus (Aad; Gerard) JONGSMA (zie VI.52).
   4.  m  Sytze P. P. JONGSMA (zie VI.54).
   5.  m  Reinier JONGSMA (zie VI.56).
   6.  m  Menno Ignatius Bernardus JONGSMA, geboren op 15-01-1948 te Amsterdam.
Ongehuwd.


V.74    Doris Klazes JONGSMA, majoor-konstabel Marine (1931), gepensioneerd adjudant (10-12-1938), geboren op 08-12-1890 te Dokkum, zoon van Klaas Jans JONGSMA (zie IV.48) en Trijntje Dorus MULDER, dienstmeid, overleden op 06-02-1948 om 14.30 uur te Hilversum op 57-jarige leeftijd, begraven te Hilversum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-07-1915 te Den Helder met Catharina Helena WILNER, 19 jaar oud, geboren op 04-08-1895 te Den Helder, dochter van Jan WILNER, zeevisser, en Aaltje BENEKER (gezindte: RK), overleden op 18-01-1980 op 84-jarige leeftijd, begraven te Hilversum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie VI.60).
   2.  v  Antje (Annie) JONGSMA, geboren op 04-07-1925 te Den Helder.


V.76    Jan Klazes JONGSMA, matroos Koninklijke Marine (1e klasse; kwartiermeester), agent levensverz. mij. Geboren op 20-11-1893 te Dokkum, zoon van Klaas Jans JONGSMA (zie IV.48) en Trijntje Dorus MULDER, dienstmeid.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-07-1924 te Den Helder met Jantje HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 16-06-1901 te Lemmer, dochter van Nolke HOEKSTRA, werkman, en Froukje VELDKAMP.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 10-05-1925 te Den Helder.
   2.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 02-02-1932 te Den Helder.


V.80    Jan Douwes JONGSMA, pakhuisknecht, winkelbediende, geboren op 28-11-1898 om 23.30 uur te Dokkum, zoon van Douwe Jans JONGSMA (zie IV.56) en Martje Sjoerds HELLINGA (Maria; Maartje) (gezindte: Ned. Herv.; RK), overleden op 28-09-1983 te Dokkum op 84-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1983 te Dokkum.
Huis van Bewaring.
De heer J. Jongsma, tijdens de Tweede Wereldoorlog winkelbediende te Dokkum, kreeg moeilijkheden met de landwacht. Men wilde n.l. inlichtingen hebben over de handelingen van zijn patroon. Hij weigerde deze te geven en werd meegenomen naar de Duitsers, die hem een pak slaag gaven. Na 10 weken in het Huis van Bewaring te hebben gezeten, kreeg de heer Jongsma zijn vrijheid weer.
Bron: Heerenveensche Koerier d.d. 11-02-1948.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1928 te Oostdongeradeel met Elizabeth Helena Georgius STUIVENVOLT, 29 jaar oud, geboren op 30-03-1899 te Nijkerk, dochter van Georgius Jakobs STUIVENVOLT, los werkman, en Eelkje Hermanus HUGING, overleden op 11-07-1959 te Dokkum op 60-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert Hermanus JONGSMA (zie VI.65).
   2.  m  Georgius Jacobus (Sjors) JONGSMA (zie VI.67).
   3.  m  Douwe Bernard JONGSMA, geboren op 21-04-1935 te Dokkum, overleden op 25-05-2017 te Brantgum op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-06-1955 te Heerlen met Annie ten DOESSCHATE, 25 jaar oud, geboren op 23-07-1929 te Kaliwates (Ned. Oost-Indië), dochter van Jan ten DOESSCHATE en N.N., overleden op 24-12-2015 te Brantgum op 86-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Gecremeerd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   4.  m  Herman Eelko JONGSMA (zie VI.71).
   5.  m  Jacobus Sjoerd (Jaap; Jappie) JONGSMA (zie VI.73).


V.85    Sjoerd JONGSMA, los werkman, koopman in lompen, bloemen, geboren op 11-07-1903 te Dokkum, zoon van Douwe Jans JONGSMA (zie IV.56) en Martje Sjoerds HELLINGA (Maria; Maartje), overleden op 25-07-1983 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-07-1983 te Goutum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-03-1924 te Dokkum met Pietje JOUSTRA, 20 jaar oud, geboren op 13-12-1903 te Dokkum, dochter van Jan JOUSTRA en Jeltje VLASTRA, overleden op 23-06-1984 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-06-1984 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Douwe JONGSMA (zie VI.75).
   2.  v  Jeltje JONGSMA, geboren op 21-06-1926 te Dokkum, overleden op 26-06-2000 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-06-2000 te Goutum.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1955 te Leeuwarden met Joop VOGELSANG, geboren rond 1930, zoon van Johannes VOGELSANG en A. NIJP.
   3.  m  Jan JONGSMA, geboren op 18-06-1929 te Dokkum, overleden op 03-12-1982 te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-12-1982 te Goutum.
Ongehuwd.
   4.  m  Marten JONGSMA (zie VI.80).
   5.  v  Maria JONGSMA, geboren op 12-06-1933 te Dokkum, overleden op 15-05-1934 om 06.00 uur te Dokkum, 337 dagen oud.
   6.  v  Maria JONGSMA, geboren op 12-06-1934 te Dokkum.
Gehuwd (1) 00-00-1954 te Leeuwarden met Johannes Bernardus Theodorus DOMPELING, geboren op 16-11-1934 te Leeuwarden, zoon van N.N. en Rieka DOMPELING.
Relatie (2) met Theo.
   7.  v  Martje JONGSMA, geboren 00-08-1941 te Leeuwarden.
Relatie met Jacob (Jappie).


V.87    Klaas JONGSMA, arbeider, geboren op 08-05-1906 te Dokkum, zoon van Douwe Jans JONGSMA (zie IV.56) en Martje Sjoerds HELLINGA (Maria; Maartje), overleden op 16-05-1982 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 21-05-1982 te Ferwerd.
Komt voor op de door de CID opgestelde lijst van links-extremistische personen (1939). Lid van de Communistische Partij Nederland; verspreidde communistische lectuur.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-08-1935 te Dokkum met Antje BRAAKSMA, 20 jaar oud, geboren op 03-01-1915 te Ee, dochter van Anne Willems BRAAKSMA en Sieuwke Eelkes de HAAN, overleden op 31-08-1993 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, na een ziekte. Begraven op 04-09-1993 te Ferwerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Douwe (Willem) JONGSMA (zie VI.88).
   2.  m  Anne JONGSMA (zie VI.90).
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VI.92).
   4.  m  Eelke JONGSMA (zie VI.95).
   5.  v  Lvl. kind, geboren op 23-01-1947 te Ferwerd, overleden op 23-01-1947 om 05.00 uur te Ferwerd, 0 dagen oud.
   6.  v  Martje (Mattie) JONGSMA, geboren op 24-11-1950.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1973 te Ferwerderadeel met Rein FENNEMA, 25 jaar oud, geboren op 20-07-1948, zoon van Jan FENNEMA en Doetje HEIDEMA.


V.96    Tjitsche JONGSMA, dienstbode, geboren op 17-06-1921 te Dokkum, dochter van Douwe Jans JONGSMA (zie IV.56) en Martje Sjoerds HELLINGA (Maria; Maartje), overleden op 20-04-1998 te Zurich op 76-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekbed. Begraven op 24-04-1998 te Zurich.
Erelid Kaatsvereniging Zurich.
Samenwonend (1) rond 1946 met N.N..
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 16-06-1954 te Wonseradeel met Jacob Douwe (Jaap) NADEMA, 42 jaar oud, aannemer, geboren op 17-04-1912 te Zurich, zoon van Douwe Jacobs NADEMA en Doutzen Sjoerds TOLSMA, overleden op 16-11-1999 te Zurich op 87-jarige leeftijd, begraven op 20-11-1999 te Zurich.
{Hij was eerder gehuwd voor 1953 met Froukje KUIPER, geboren rond 1915, dochter van Doeke Pieters KUIPER en Catharina Lambertus BEIMA, overleden op 06-11-1952 te Leeuwarden.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Douwe JONGSMA, geboren rond 1946 te Dokkum, overleden op 15-08-1950 om 18.00 uur te Ferwerd.
   2.  m  Gerard JONGSMA, betonwerker, geboren rond 1950 te Groningen, overleden op 05-09-1972 om 22.45 uur te Marssum, zie: Leeuwarder Courant d.d. 05-09-1972 (Inwoner Zurich bij Marssum verongelukt). Begraven op 09-09-1972 te Zurich.
Ongehuwd.


V.102    Ralph N. YOUNGSMA, geboren 00-00-1910 te IL (USA), zoon van Nicholas (Nick) YOUNGSMA (zie IV.77) en Berendina (Berdean; Dean) DYKHUIS, overleden op 10-02-1958 te La Grange, IL (USA), nalatende zijn vrouw, twee dochters, moeder, twee broers en drie zusters. Begraven op 14-02-1958 te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Diefstal.
Mr. Ralph Youngsma kwam verleden week Dinsdagavond, toen hij met z'n nieuwe Ford automobiel van zijn werk in "down town" naar huis wilde terugkeeren, tot de onaangename ontdekking dat zijn karretje gestolen was. Het afzoeken van de omgeving bleek vruchteloos. De auto was niet tegen diefstal verzekerd.
Bron: Onze toekomst d.d. 14-10-1931.
Twee weken geleden meldden we dat de Ford automobiel van Mr. Ralph Youngsma gestolen was. Na ongeveer een week zoek te zijn geweest, werd ze Maandag, 12 October, door den eigenaar ontdekt in een garage in de omgeving van Madison en Halsted Sts.
Bron: Onze toekomst d.d. 28-10-1931.
Gehuwd voor de kerk op 04-06-1941 te Roseland (USA) met Grace Vander VLIET, 26 jaar oud, geboren op 29-05-1915 te IL (USA), dochter van Albert Vander VLIET en Theresa DIJKSTRA, overleden op 24-01-2003 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 87-jarige leeftijd. Grace Bielema, age 87, formerly of Bradenton, FL, Fulton, IL, and Chicago, IL, went to be with the Lord Friday, January 24, 2003.
She was preceded in death by her husbands, Ralph Youngsma and Reuben Bielema, her sister Marcellae Prince and her brother Wally VanderVliet.
She is survived by her children; Trudie Ed Wierda, Dale Nancy Bielema and Gay Youngsma; grandchildren Lisa, Traci, Debbie and Rob; great granddaughters Christine and Stephanie. Begraven op 27-01-2003 te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
{Zij is later gehuwd met Reuben BIELEMA.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trudie YOUNGSMA.
Relatie met Ed WIERDA.
   2.  m  Dean YOUNGSMA, overleden voor 2003.
   3.  m  Gay Lynn YOUNGSMA.


V.110    Theodore N. YOUNGSMA, geboren op 20-09-1921 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Nicholas (Nick) YOUNGSMA (zie IV.77) en Berendina (Berdean; Dean) DYKHUIS, overleden op 14-08-2008 te Dupage, IL (USA) op 86-jarige leeftijd. Theodore Youngsma, age 86. Beloved husband of the late Gertrude, nee Vander Vliet; loving father of Virginia Youngsma, Margaret (Raymond) Simak, Robert (Karen) Youngsma, Jill (John) Munk, Kathy (James) Smith and the late Patricia Voss; devoted grandfather of nine and great-grandfather of six; fond brother of the late Clara (the late Gene) Garman, the late Ralph (the late Grace), the late Sid (Ardell) Youngsma, the late Etta (the late Bill) Brouwer, and the late Bernice (the late Ed) Metz; uncle of many nieces and nephews.
Gehuwd ca. 1946 met Gertrude Vander VLIET, geboren op 19-12-1921, dochter van Albert Vander VLIET en Theresa DIJKSTRA, overleden op 12-05-2003 te Downers Grove, DuPage Co., IL (USA) op 81-jarige leeftijd, begraven te Forest Park, Cook Co., IL (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Albert Nickols YOUNGSMA, geboren op 08-10-1947 te Morrison, Whiteside, IL (USA), overleden op 08-10-1947 te Morrison, Whiteside, IL (USA), 0 dagen oud, begraven op 09-10-1947 te Morrison, Whiteside, IL (USA).
   2.  v  Margaret YOUNGSMA, geboren op 15-01-1949.
Gehuwd met Raymond SIMAK.
   3.  v  Virginia (Virg) YOUNGSMA, geboren op 15-01-1949.
   4.  v  Patricia YOUNGSMA, geboren op 05-07-1950 te Illinois (USA), overleden op 13-01-1971 te Oak Park, Cook Co., IL (USA) op 20-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1971 te Forest Park, IL (USA).
Gehuwd met Lawrence VOSS.
   5.  m  Robert A. YOUNGSMA, geboren op 01-05-1955.
Relatie met Karen SNYDERS, payroll clerk, geboren te Brookfield, IL (USA).
   6.  v  Jill YOUNGSMA, geboren op 25-03-1959.
Gehuwd 00-00-2008 met John MUNK.


V.112    Sydney T. YOUNGSMA, geboren op 18-06-1910 te Chicago, Cook Co., IL (USA), zoon van Theodore Sydney YOUNGSMA (zie IV.79) en Gertrude TINGE, overleden op 15-05-1994 te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 83-jarige leeftijd, begraven te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
A Chicago native, Youngsma came to Calvin as a student in 1929 and stayed for two years prior to earning a degree at the University of Chicago.
After graduation he worked for a time as owner of an art gallery and then at his father's paper business.
But in 1952, just after quitting the family business, he came to the attention of William Spoelhof, newly appointed as president of Calvin College.
Youngsma accepted an appointment as secretary of development to raise $2 million over five years to fund construction on Calvin's Franklin Street campus. As part of his work, he also became the college's publicist.
A few years later, when Youngsma already had raised $1.2 million, the decision was made to move to the Knollcrest Campus. His fundraising abilities became crucial for this move. In fact by the time he retired in 1974, Youngsma had conducted 17 telethons and directly raised $14 million for Calvin.
When Youngsma died in 1994, Spoelhof credited him as one of the three people, along with Henry DeWit and John Vanden Berg, most responsible for helping to build the Knollcrest Campus, Calvin's current home.
Youngsma's own view on things, noted Calvin archivist Richard Harms, was a little different and could aptly be summed up by a line from one of his last speeches while working for Calvin: "What good is a fiddle without a bow, so let's get back to the old ballgame."
Bron: Website Calvin.edu (2018).
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 27-12-1933 te Cleveland, Cuyahoga Co., OH (USA) met Dorothy BRINK, 25 jaar oud, geboren op 15-07-1908 te Cuyahoga Co., OH (USA), dochter van John BRINK en Minnie BRILLMAN, overleden op 30-04-1978 te East Grand Rapids, Kent Co., MI (USA) op 69-jarige leeftijd, begraven te Grand Rapids, Kent Co., MI (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Curtis Theodore (Curt) YOUNGSMA (zie VI.115).
   2.  m  Stephen J. YOUNGSMA, geboren 00-00-1940 te Chicago, Cook Co., IL (USA).
Gehuwd met Mildred BRINK.


VI.2    Geert JONGSMA, ondernemer (eig. houtbouwbedrijf), geboren op 12-11-1933 te Haarlem, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.11) en Margaretha (Greta) ALBRECHT.
Levensloop familie in Australië.
Douwe en Greta zijn in 1946 met de boot de "Johan van Oldenbarnevelt" vertrokken uit IJmuiden naar Australië. De reis duurde 30 dagen. Geert was toen 13 jaar en verliefd op Ineke Kalkman.
Douwe heeft Geert vast moeten houden bij het verlaten van de sluizen. De Mulo-klas stond bij de sluis in IJmuiden om Geert uit te zwaaien. Als Douwe Geert niet had vastgehouden was hij van de boot afgesprongen (zegt hij), want ook Ineke Kalkman stond aan de kade.
Douwe is op 31 dec. 1960 overleden. Greta is 26 jan. 1996 overleden. Ze zijn beiden begraven op Heaunted Hills (afgeleid van Broken Hill). Dit is een begraafplaats ten oosten van Moe (Mo-e) waar Douwe en Greta hebben gewoond.
Na het overlijden van Douwe is Greta 1 jaar getrouwd geweest met Appie (Ex-Nederlander). Hij had een zoontje uit een eerder huwelijk. Daarna is Greta nog getrouwd geweest met Nelson.
Geert is op 12 november 1933 geboren. Getrouwd met Pietje Kracht (Friezin) op 27 dec. 1958.
In 1972 gescheiden omdat het leven ondragelijk was geworden. Pietie was namelijk toegetreden tot de Jehova Getuigen. Ze woonden toen in Cowes (Phillip Island). Ze hadden 5 kinderen (twee jongens en drie meisjes). De tweede zoon William was verslaafd aan drugs en heeft zich opgehangen.
23 jan. 1988 is Geert met Audrey Michel getrouwd (geboren 4 febr. 1954 in Bombay). Audrey heeft twee zonen uit een eerder huwelijk die nog regelmatig bij hun moeder komen. Jenefer (de jongste dochter van Geert) is de enige die nog wel eens bij haar vader komt.
Geert had een eigen Houtbouwbedrijf met 14 werknemers en mechanische houtmachines.
Eind jaren '90 ging het steeds slechter met het bedrijf en is hij failliet gegaan. Alle machines werden weg gehaald. Verschrikkelijk. Door al deze tegenslagen kreeg Geert een black-out en reed met z'n auto een parkeergarage in, ramde 5 auto's en kwam tot stilstand tegen een muur. Hij had een verbrijzelde arm en kwam er half dood uit. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en was zelf een gebroken man geworden. Zowel fysiek als financieel. Vandaar dat hij de laatste jaren verschillende keren is verhuisd. Van grote eigen woning naar kleine huurwoning. Veel spullen staan nog in de garage omdat er geen plaats voor is en kan hij veel dingen niet terug vinden. Hij heeft ook nog ergens een Friese staartklok. Het zijn echt mensen die gebroken zijn en ziekelijk. Geert heeft diverse lichamelijke problemen en is geestelijk geknakt. Audrey denkt voor Geert voor wat betreft medicijngebruik en doktersbezoek en heeft zelf ook lichamelijke problemen. Ze hebben drie dagen hulp in de huishouding. Geert zou het liefst nog een keer naar Nederland komen, maar dat hebben de doktoren hem afgeraden.
Ze waren erg blij dat we uit Nederland kwamen om hen een bezoekje te brengen. Ze stopten ons vol met eten en drinken en wilden eigenlijk niet dat we weer vertrokken. We zijn er maandagmorgen 5 februari 2018 op de koffie geweest en in de middag weer tot 's-avonds. Daarna nog dinsdagmiddag een paar uurtjes. Het was goed dat we er zijn geweest. We hebben alle verhalen over ons heen laten komen, want ze wilden alles vertellen. Geert zei dat hij geen geheimen voor ons had en dat we altijd bij hn konden aankomen! Hij hoopt dat we hen in onze gebeden willen gedenken.
Wij hopen dat ze nog een paar goede en gelukkige jaren met elkaar mogen hebben.
26 februari 2018, Geert C.A. Jongsma.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 27-12-1958 te Victoria (Australië), gescheiden 00-00-1972 van Pietje (Audry) KRACHT, geboren op 07-12-1937 te Friesland.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 23-01-1988 te Australië met Audry MICHEL, 33 jaar oud, geboren op 04-02-1954 te Bombay (India).
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Douglas JONGSMA (Douwe), geboren op 19-12-1960 te Cowes, Victoria (Australië).
   2.  m  William Jacob JONGSMA, geboren te Cowes, Victoria (Australië), overleden voor 2018.
   3.  v  Tanya Elisabeth JONGSMA, geboren te Cowes, Victoria (Australië).
2 kinderen (2018).
   4.  v  Patricia JONGSMA, geboren te Cowes, Victoria (Australië).
   5.  v  Jenefer Margaret JONGSMA, geboren te Cowes, Victoria (Australië).


VI.5    Hendrik (Henk) JONGSMA, graficus Joh. Enschedé, geboren op 05-12-1927 te Groningen, zoon van Bauke JONGSMA (zie V.13) en Hendrika (Rika) van de KAMP, naaister, overleden op 03-03-1999 te Haarlem op 71-jarige leeftijd, begraven te Haarlem.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-12-1952 te Haarlem met Sijgje Martina (Tini) KAïM, 24 jaar oud, geboren op 28-11-1928 te Rotterdam, overleden op 25-12-2016 te Driehuis op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ineke JONGSMA, geboren op 06-07-1953 te Haarlem.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1980 te IJmuiden, gescheiden van Koos de VRIES, geboren op 04-02-1955 te IJmuiden, zoon van Henk de VRIES en Petra KROES.
   2.  m  Geert Pieter JONGSMA (zie VII.8).
   3.  m  Peter JONGSMA (zie VII.10).
   4.  m  Ruurd (Ruud) JONGSMA (zie VII.12).


VI.8    Bauke Hendrikus (Han; Hanni) JONGSMA, electrotechnicus energiebedrijf, geboren op 23-07-1932 te Haarlem, zoon van Bauke JONGSMA (zie V.13) en Hendrika (Rika) van de KAMP, naaister, overleden op 03-11-2021 te Haarlem op 89-jarige leeftijd, in een verpleeghuis. Begraven op 06-11-2021 te Haarlem.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-10-1961 te Haarlem met Jantje (Jannie) de HAAS, 28 jaar oud, geboren op 10-09-1933 te Haarlem, dochter van Foppe de HAAS en Johanna SCHAPER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Brenda JONGSMA, geboren op 14-11-1964 te Velsen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-06-1988 te Auch (Frankrijk) met Pierre MOULIN, 23 jaar oud, geboren op 28-01-1965 te Lombez (Frankrijk), zoon van George MOULIN en Michelle GALVAN.
   2.  v  Marion (Marjon) JONGSMA, geboren op 25-10-1966 te Haarlem.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-07-1994 te Haarlem met Richard van der MEER, 24 jaar oud, geboren op 18-08-1969 te Haarlem, zoon van Evert Lourents (Eef) van der MEER en Margien HEINSBERGEN.


VI.12    Geert Cornelis Abraham JONGSMA, electrotechnisch engineer energiebedrijf, geboren op 17-07-1949 te Haarlem, zoon van Bauke JONGSMA (zie V.13) en Elizabeth VERPLANKE.
Gehuwd met Ida van ALTEN, geboren op 15-03-1951 te Haarlem, dochter van Dirk van ALTEN en Alberta (Berta) HERSEVOORT.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Nathalie Elisabeth JONGSMA, pedagogisch medewerkster, geboren op 12-04-1983 te Alkmaar.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-06-2012 te Alkmaar met Milan VEENSTRA, 28 jaar oud, geboren op 17-11-1983 te Alkmaar, zoon van Klaas VEENSTRA en Jolanda van OMMEREN.
   2.  v  Mirjam Albertine JONGSMA, verzorgende IG, geboren op 03-06-1985 te Alkmaar.
 Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-04-2020 te Alkmaar met Xander LUDER, 36 jaar oud, geboren op 26-12-1983 te Alkmaar, zoon van Eric Robert LUDER en Gretha Bianca GERECHT.


VI.14    Karlheinz Friedrich (Karel) JONGSMA (Wendel), grafisch technicus bij Lanarte, Leeuwarden; molenaar "Zeldenrust", Dokkum, geboren op 18-03-1946 te Siegburg (Duitsland), zoon van Iebele Jan JONGSMA (zie V.16) en Rosa FRANKE, overleden op 22-06-2021 te Dokkum op 75-jarige leeftijd. Molens in Dokkum in rouwstand bij overlijden Karel Jongsma (1946 - 2021).
29 juni 2021, 11:21 Noardeast-Fryslân.
De wereld is een beetje minder mooi geworden. De molens in en rond Dokkum staan in de rouwstand. Een bijzonder, authentiek en eigenzinnig mens is opgenomen in de kosmos. Op de stadsmolens in Dokkum zullen wij zijn aanwezigheid, zijn diepzinnige humor en zijn onuitputtelijke energie en dadendrang moeten missen. Alle activiteiten liggen stil, de Dokkumer mosterd is uitverkocht, want Karel Jongsma is niet meer onder ons.
De sympathieke molenaar van molen Zeldenrust in Dokkum is vorige week helaas overleden. Een ongelijk gevecht dat hij niet kon winnen van de vreselijke ziekte, die een eind maakte aan zijn rijke en intensief gevulde leven. Karel werd 75 jaar en laat een grote leegte achter, vooral bij zijn vrouw en (klein)kinderen, maar ook bij molenvrienden in heel Fryslân.
Karlheinz Friedrich Jongsma - Wendel werd in 1946 geboren in Siegburg Duitsland en groeide op in de Camphuysenstraat in Dokkum. Na zijn opleiding als graficus en een rijk en werkzaam leven als zeefdrukker en graficus nam hij het besluit om het rustiger aan te doen. In 2007 - het Jaar van de Molen - kwam ik Karel voor het eerst tegen toen we een oude fotocamera nodig hadden voor de openingsceremonie: Karel wilde die wel uitlenen en niet veel later zat hij in het bestuur van de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel en werd hij met zijn oude jeugdmaatje Evert Dam
vrijwillig molenaar op koren- en pelmolen Zeldenrust in Dokkum. De molen was in goede staat, maar werd geoptimaliseerd zodat hij weer gebruikt kon worden, waarvoor hij was bedoeld. Met foeragehandel Hoogland werd een deal gemaakt en eens per drie maanden werd ongeveer 16 ton voertarwe met perslucht in de silo's van de molen geblazen. Met een elevator ging het naar boven, waar de molenstenen hun werk konden doen, soms ging wel zo'n 500 kilo voedermeel per uur door de meelpijpen naar de big-bags beneden! 'Zelden rust', dat paste goed bij Karel, want hij had 'gouden handen' en wat zijn ogen zagen - vaak door de lens van een fotocamera - konden die handen maken! Van zeefdruk, houtbewerking, handkarren, miniatuurmolens, historische brouwersgereedschappen tot mosterd, appelcider, jenever en likeur, die in zijn werkplaats, keuken en atelier achter zijn huis aan de Hantumerweg werden klaargemaakt en bekokstoofd. En we verzekeren u: dit is slechts een zeer kleine greep uit zijn assortiment! Daarnaast was Karel schrijver, kunstenaar, fotograaf, filosoof en eigenwijs. Zijn commentaren immer doorspekt met heerlijke maar ook eerlijke humor.
Op de molen aan het Baantjebolwerk bij de Wittebrug was altijd wat te doen en te beleven. Toeristen kochten graag Karels beroemde Dokkumer mosterd, waarvan sommige soorten zo pittig waren dat 'de stoom uit je oren kwam, zo pittig!' Zijn roggebrood was ongeëvenaard.
"Zo zal 't hierna in vreden zijn" - een versregel van de dichter Camphuysen - staat er op zijn rouwkaart..., maar voorlopig niet. De wereld is een beetje minder mooi geworden...
Evert Dam | Warner B. Banga.
Voorlopig surséance van betaling verleend aan Karlheinz F. Jongsma, h.o.d.n. Orionscreen, gevestigd te Leeuwarden, Orionweg 7 en Sieta M.G. Kamstra (03-06-1993).
Definitief d.d. 09-09-1993 voor de duur van anderhalf jaar.
Geëindigd door homologatie van het akkoord (24-02-1994).
Gehuwd met Sieta M. G. KAMSTRA, geboren op 04-04-1946 te Dokkum, dochter van Watze KAMSTRA en C. E. GEERDINK (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hedwig JONGSMA, geboren op 15-10-1975 te Dokkum.
Gehuwd met Radboud DROOG.
   2.  m  Mike Vincent Christian JONGSMA, geboren op 01-06-1981 te Dokkum.
Gehuwd met Meike MEGENS.


VI.16    Wilhelm (Willem) JONGSMA, gemeenteambtenaar, geboren op 15-04-1949 te Dokkum, zoon van Iebele Jan JONGSMA (zie V.16) en Rosa FRANKE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-06-1973 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Klaaske van der VEEN, 25 jaar oud, geboren op 30-11-1947 te Westergeest.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk Jan JONGSMA (zie VII.27).


VI.39    Franciscus Hermanus Maria (Frans) JONGSMA, geboren op 21-05-1938 te 's-Gravenhage, zoon van Drs. Hermanus Petrus (Herman) JONGSMA (zie V.52) en Henriëtte Francisca Ignatia (Jetty) DEFOER.
Gehuwd met M. P. P. Th. WENDERICKX.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hanneke JONGSMA, geboren te Maastricht.
Gehuwd met Joris van AMEROM.
   2.  v  Sophia JONGSMA.


VI.41    Drs. Hendrik Bernard Peter (Henk) JONGSMA, management trainer, geboren op 13-01-1940 te 's-Gravenhage, zoon van Drs. Hermanus Petrus (Herman) JONGSMA (zie V.52) en Henriëtte Francisca Ignatia (Jetty) DEFOER.
Aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam slaagde voor het propaedeutisch examen in de economische wetenschappen H.B.P. Jongsma te 's-Gravenhage (Het Vrije Volk d.d. 13-06-1960).
Geslaagd voor het kandidaatsexamen in de economische wetenschappen aan de Nederlandse Economische Hoogeschool te Rotterdam: H.B.P. Jongsma te Rotterdam (Het Vrije Volk 23-11-1962).
Opleiding: bedrijfseconomie EUR (1966); diploma SIOO (1974).
Loopbaan: Akzo (1966-1969); organisatie adviseur en management trainer Philips (1969-1994); Balans Training en Advisering (sedert 1994).
Functies: medewerker trainingen De Blaak, Nieuw Elan, TUT. Lid Orde van Organisatieadviseurs; Gaming Expertise Nederland.
Publikaties: Leerboek beslissingcalculaties (intern Philips); artikelen over kostprijzen, trendindicaties, make or buy in diverse tijdschrijften.
Bron: Wie is Wie in Nederland 1994-1996, pagina 596/597.
Gehuwd (1) ca. 1966 met C. L. M. QUANT, dochter van Albertus Henricus Maria QUANT en Elisabeth Francisca Maria VREEBURG.
Gehuwd (2) met M. A. van der SAR, maatschappelijk werkende.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Elsbeth JONGSMA, TV-journalist (1994), geboren op 30-05-1968 te Arnhem, in het Elisabeth-gasthuis.
   2.  v  Marijtje JONGSMA, assistent professor Radboud Universiteit Nijmegen, geboren op 02-08-1969 te Zutphen, in het ziekenhuis.
   3.  v  Willemijn Anne JONGSMA, geboren op 13-03-1972 te Duizel.


VI.46    H. J. (Herman) JONGSMA, geboren ca. 1946, zoon van Drs. Hermanus Petrus (Herman) JONGSMA (zie V.52) en Henriëtte Francisca Ignatia (Jetty) DEFOER.
Gehuwd met C. E. A. (Ine) ROEFS, dochter van Wilhelmus Henricus ROEFS, adjunct-commies bij de Rekenkamer, en Elisa Maria TIELENS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Lisette JONGSMA, geboren op 13-10-1975 te Eindhoven, overleden op 17-05-2020 op 44-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
Relatie met Jeroen.
   2.  v  Monique JONGSMA.


VI.50    Johannes Gerardus Boudewijn (Hans) JONGSMA, directeur Jongsma Holding B.V. Geboren op 16-11-1937 te Amsterdam, zoon van Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA (zie V.54) en Hendrika Wilhelmina SCHIPPERHEIJN (gezindte: RK), overleden op 09-01-2004 te Zaandam op 66-jarige leeftijd, begraven op 13-01-2004 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-09-1964 te Amsterdam met Els WERNERS, dochter van Martinus Aloysius Rosalia Maria WERNERS en C. M. LEMMINK (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marcus (Marc) JONGSMA (zie VII.38).
   2.  m  Drs. Boudewijn JONGSMA (zie VII.41).


VI.52    Gerardus Hendricus Franciscus (Aad; Gerard) JONGSMA, geboren op 01-07-1939 te Amsterdam, zoon van Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA (zie V.54) en Hendrika Wilhelmina SCHIPPERHEIJN, overleden op 19-09-2004 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Wilhelmina Johanna Maria (Mieneke; Mieke) van BRUNSCHOT, geboren te Eindhoven, overleden 00-12-2021.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Saskia JONGSMA (zie VII.44).
   2.  m  Menno JONGSMA, geboren op 31-07-1969 te Amstelveen.
Relatie met N.N..
   3.  m  Roderick (Co) JONGSMA, geboren op 21-04-1972, overleden op 16-06-2003 te Uithoorn op 31-jarige leeftijd, na een zeer moedig gedragen lijden.


VI.54    Sytze P. P. JONGSMA, geboren 00-03-1942 te Amsterdam, zoon van Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA (zie V.54) en Hendrika Wilhelmina SCHIPPERHEIJN.
Gehuwd met Els BAIJENS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gerard JONGSMA (zie VII.49).
   2.  m  Sytze Ignatius Alphonsus JONGSMA (zie VII.51).
   3.  v  Hester JONGSMA, manager McDonald's, medewerkster Transavia, geboren op 01-10-1971 te Eindhoven, in het ziekenhuis.
   4.  m  Paul Peter JONGSMA, geboren op 01-10-1971 te Eindhovenn, in het ziekenhuis.


VI.56    Reinier JONGSMA, dir. Handelsonderneming en Automobielbedrijf Jongsma B.V. (1984-1991), verkoper, automonteur, geboren op 10-01-1947 te Amsterdam, zoon van Gerardus Johannes (Gerard) JONGSMA (zie V.54) en Hendrika Wilhelmina SCHIPPERHEIJN (gezindte: RK).
Gehuwd (1), gescheiden van Marlous ERMERS.
Gehuwd (2), gescheiden van Ellen van ABBE.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Maxime JONGSMA, secretaresse, geboren op 01-12-1986 te Geldrop.
   2.  m  Alain JONGSMA, metselaar, geboren op 23-10-1981 te Geldrop.
Relatie met Lieke PETERS RIT.
   3.  m  Raymond JONGSMA, geboren 00-00-1986.


VI.60    Jan JONGSMA, geboren op 18-09-1916 te Den Helder, zoon van Doris Klazes JONGSMA (zie V.74) en Catharina Helena WILNER, overleden voor 2006, begraven te Hilversum.
Gehuwd 00-00-1944 te Laren met Alida Cornelia (Els) TIMMER, geboren op 25-06-1918, overleden op 01-02-2006 op 87-jarige leeftijd, begraven te Hilversum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maria (Mieke) JONGSMA, geboren op 14-08-1951 te Laren, overleden op 02-12-2019 te Baarn op 68-jarige leeftijd, "Je was de liefste en de lastigste" (Papa). Begraven op 06-12-2019 te Hilversum.
Gehuwd met K. (Kees) NIEHOF, zoon van K. NIEHOF en M. H. KITS.
   2.  v  Loes JONGSMA, rector bij Laar & Berg, International School, Laren (gezindte: Doopsgezind).
Gehuwd met Mr. Peter Paul IJKELENSTAM, directiesecretaris Levensverzekeraar De Onderlinge, 's-Gravenhage, zoon van Dr. Pieter August (Peter) IJKELENSTAM, chirurg, en Catharina Maria (Toti) ANDR? de la PORTE.
   3.  m  Theo JONGSMA (zie VII.64).
   4.  m  Arjen JONGSMA (zie VII.66).
   5.  v  Els JONGSMA.
Relatie met N.N..
   6.  m  Jan JONGSMA (zie VII.70).


VI.65    Geert Hermanus JONGSMA, timmerman, geboren op 07-02-1929 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie V.80) en Elizabeth Helena Georgius STUIVENVOLT, overleden op 21-06-2004 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-03-1953 te Leeuwarden met Doetje E. van der VEEN, 19 jaar oud, geboren op 23-02-1934 te Leeuwarden, dochter van Doede van der VEEN en Berber KALSBEEK, overleden op 24-04-2009 te Dokkum op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-04-2009 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jacobus JONGSMA (zie VII.72).
   2.  v  Barbera Elizabeth (Betty) JONGSMA, geboren op 28-06-1955 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) ca. 1977 met Franciscus Hubertus (Frans) van der BIJ, geboren rond 1955, zoon van N.N. van der BIJ en A. HODZELMANS (gezindte: RK), overleden op 27-04-1979 te Dokkum, na een ernstige ziekte. Begraven op 02-05-1979 te Dokkum.
Gehuwd (2) 00-00-1980 te Dokkum met Jan U. BUWALDA.
   3.  m  Doede Tiete JONGSMA (zie VII.77).


VI.67    Georgius Jacobus (Sjors) JONGSMA, agent van politie, stafmedewerker van rechercheschool en lid van begeleidingscommissie fraudecursus, geboren op 03-02-1931 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie V.80) en Elizabeth Helena Georgius STUIVENVOLT, overleden op 19-06-2005 te Sneek op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-06-2005 te Heerenveen-Zuid.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-06-1954 te Dokkum met Romkje (Rommie) BITS, 26 jaar oud, geboren op 17-06-1928 te Akkerwoude, dochter van Jacob Johannes BITS en Sijke Ruurds MEERSTRA, overleden op 04-07-2012 te Sneek op 84-jarige leeftijd, na een moeilijke laatste periode. Gecremeerd op 09-07-2012 te Sneek.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jacob BITS JONGSMA, geboren op 06-01-1956 te Nieuweschans, overleden op 16-01-2014 te Terherne op 58-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-01-2014 te Sneek.
Voorzitter midgetgolfclub Nautimar te Sneek (1987).
Zie: Friese Koerier d.d. 05-08-1969 (Zoontje (10) van politieman zag jongens inbreken op vaders boot. Zwom Linde over en waarschuwde politie).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-01-1976 te Weststellingwerf met Janny Johanna Geertruida van der LINDEN, 18 jaar oud, geboren op 21-01-1957 te Wolvega.
   2.  v  Sijtie JONGSMA (zie VII.80).


VI.71    Herman Eelko JONGSMA, geboren op 19-05-1939 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie V.80) en Elizabeth Helena Georgius STUIVENVOLT, overleden op 17-02-2021 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-07-1961 te Achtkarspelen met Antje (Annie) ELZINGA, geboren rond 1942.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elizabeth Helena (Lies) JONGSMA, geboren op 03-03-1963 te Dokkum.
Gehuwd 00-00-1984 te Dongeradeel met Gerrit JOUSMA.
   2.  m  Johannes Hermanus (Johan) JONGSMA (zie VII.83).
   3.  m  Douwe Jan JONGSMA (zie VII.85).
   4.  v  Romana Cornelia (Ro) JONGSMA, geboren op 10-12-1976 te Dokkum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-09-2002 te Dongeradeel met Jhonny HAISMA, 28 jaar oud, vrachtwagenchauffeur, geboren op 22-01-1974 te Dokkum.


VI.73    Jacobus Sjoerd (Jaap; Jappie) JONGSMA, schilder, geboren op 17-06-1942 te Dokkum, zoon van Jan Douwes JONGSMA (zie V.80) en Elizabeth Helena Georgius STUIVENVOLT.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-10-1960 te Dokkum met Johanna VELDA, 16 jaar oud, geboren op 11-04-1944 te Groningen, dochter van Johannes VELDA, kleermaker, en Antje PIETERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Pieter JONGSMA (zie VII.89).
   2.  m  Johan Jacobus JONGSMA (zie VII.91).


VI.75    Douwe JONGSMA, geboren op 22-07-1924 te Dokkum, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie V.85) en Pietje JOUSTRA, overleden op 24-12-1997 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1997 te Leeuwarden.
Gehuwd met Egbertje Harmina (Beppie) ROTMAN, geboren op 21-11-1928 te Leeuwarden, dochter van Harm ROTMAN, tandtechnicus, en Stientje SMIT, overleden op 03-04-1988 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Willem JONGSMA, geboren op 09-02-1961 te Leeuwarden.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 06-06-2006 te Smallingerland met Merette RIEMERSMA, 26 jaar oud, geboren op 16-01-1980 te Drachten, dochter van Haije RIEMERSMA en Trijntje (Trien) de JONG.
   2.  v  Jacqueline JONGSMA, geboren op 15-09-1965 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1990 te Leeuwarden met Jacques T. J. GOMMANS.


VI.80    Marten JONGSMA, geboren op 23-02-1931 te Dokkum, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie V.85) en Pietje JOUSTRA, overleden op 01-11-2008 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1961 te Leeuwarden met Aaltje Elisabeth (Alie) POSTMA, geboren op 20-03-1939 te Leeuwarden, dochter van Jochem POSTMA en Anke van der VELDE, overleden op 30-11-2013 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-12-2013 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jochum JONGSMA (zie VII.97).
   2.  m  Sjoerd JONGSMA (zie VII.99).
   3.  m  André Peter JONGSMA (zie VII.102).
   4.  v  Saapke Elisabeth (Sandra) JONGSMA, geboren op 10-04-1969 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-09-1995 te Sneek met Jelle de VRIES, voedingsdeskundige, vitaliteitscoach.


VI.88    Douwe (Willem) JONGSMA, geboren op 17-12-1935 te Brantgum, zoon van Klaas JONGSMA (zie V.87) en Antje BRAAKSMA, overleden op 06-04-2019 te Ridderkerk op 83-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 12-04-2019 te Capelle a/d IJssel.
Gehuwd met Eelkje Harmke OSINGA, geboren op 20-06-1942 te Holwerd, dochter van Berend OSINGA en Eelkje de VRIES, overleden op 10-06-2020 op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elly JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 12-07-1964 te Slikkerveer.
Ongehuwd.
   2.  v  Marianne JONGSMA, geboren op 28-04-1968 te Slikkerveer.
Gehuwd met Robert VLASBLOM, geboren op 03-12-1968 te Bolnes.
   3.  v  Ester JONGSMA, geboren op 28-12-1971 te Ridderkerk.
Samenwonend met Patrick WOLF, geboren op 18-07-1974 te Ridderkerk.


VI.90    Anne JONGSMA, eig. bar "De Terp", geboren op 12-09-1939 te Ferwerd, zoon van Klaas JONGSMA (zie V.87) en Antje BRAAKSMA, overleden op 11-01-2000 te Hijum op 60-jarige leeftijd, na een zware strijd. Begraven op 14-01-2000 te Hijum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-08-1963 te Ferwerderadeel met Aafke STREEKSTRA, 22 jaar oud, medewerkster Helwa Wafelbakkerij B.V. Geboren op 11-06-1941 te Ternaard, dochter van Pieter Hendrik STREEKSTRA en Anna MEULENAAR.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 18-06-2013 (Mens durf te leven).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.111).
   2.  v  Anna JONGSMA, geboren op 15-03-1969 te Hijum.
Relatie met Jut WAGENAAR.
   3.  m  Pieter JONGSMA, geboren op 25-09-1976 te Hijum.
Ongehuwd.


VI.92    Jan JONGSMA, geboren op 02-10-1941 te Ferwerd, zoon van Klaas JONGSMA (zie V.87) en Antje BRAAKSMA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 25-11-1966 te Westdongeradeel met Geertje (Gé) STREEKSTRA, 20 jaar oud, geboren op 31-10-1946, overleden op 06-09-1998 op 51-jarige leeftijd, begraven te Ternaard.
Samenwonend (2) met Wietske JANSMA, geboren op 21-08-1950 te Hantum, dochter van Geert JANSMA en N.N..
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.116).
   2.  v  Drs. Gonnie JONGSMA, PCI consultant, geboren op 01-01-1971 te Ternaard.
Gehuwd, gescheiden 00-00-2005 van Robert GEBHARDT.


VI.95    Eelke JONGSMA, matroos, geboren op 22-06-1945, zoon van Klaas JONGSMA (zie V.87) en Antje BRAAKSMA, overleden op 01-03-1988 te Engeland (UK) op 42-jarige leeftijd, ten gevolge van een ongeval. Begraven op 22-03-1988 te Ferwerd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 10-11-1967 ("Vliehors" en "Pollendam" van Harlinger rederij voeren met wapens naar Biafra).
Gehuwd ca. 1969 met Esther BERGSTR?M, geboren te Finland.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jussi JONGSMA (zie VII.120).


VI.115    Curtis Theodore (Curt) YOUNGSMA, geboren op 30-06-1935 te Oak Park, Cook Co., IL (USA), zoon van Sydney T. YOUNGSMA (zie V.112) en Dorothy BRINK, overleden op 01-08-2013 op 78-jarige leeftijd. Curt Youngsma, age 78, went to be with his Lord on August 1, 2013. He is survived by his loving wife of 54 years, Marj, and four children: Christy (Ben) Savage, of Sydney, Australia; Julie (Doug) Drost of Denver; Susan (David) Wilkins of Hudsonville, Michigan; David (Charys) of Littleton; and eight grandchildren: Laura, Jennifer, Colin, Christina, Melissa, Leah, Joshua and Erin. Curt was preceded in death by his brother, Steven.
Born and raised in Chicago, IL, Curt attended Calvin College in Grand Rapids, Michigan. After joining the army, he was stationed at Fitzsimmons Army Hospital in Denver. Curt and Marj met through Third Christian Reformed Church and have remained members since.
Curt owned a painting and contracting business. He built custom homes, fixed and flipped houses, and was a master at faux finishes. He was also successful in the rental real estate market.
He was dedicated to many organizations, serving on their boards, and was a long standing chairman of his church's Facilities Committee. Curt loved art, spending time in the mountains, and creating scenes for his garden railroad. God gifted Curt with a beautiful bass voice, artistic talent, and a wonderfully creative mind. Begraven op 07-08-2013.
Gehuwd met Marjorie Jean Vander WEIT, geboren 00-00-1937 te Colorado (USA), dochter van George Vander WEIT en Jennie.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Christy YOUNGSMA.
Gehuwd met Ben SAVAGE.
   2.  v  Julie YOUNGSMA.
Gehuwd met Doug DROST.
   3.  v  Susan YOUNGSMA.
Gehuwd met David WILKINS.
   4.  m  David YOUNGSMA.
Gehuwd met Charys.


VII.8    Geert Pieter JONGSMA, electrotechnicus, teammanager Alliander NV, geboren op 09-01-1955 te Haarlem, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.5) en Sijgje Martina (Tini) KAïM.
Lid van Provinciale Staten Noord-Holland (fractievoorzitter ChristenUnie-SGP).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-11-1977 te IJmuiden met Fenje KOENS, 24 jaar oud, geboren op 15-07-1953 te Enschede, dochter van Albert KOENS en Jantje SLOMP.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantina Anita JONGSMA, geboren op 12-01-1980 te Haarlem.
Relatie met Bart GROOT.
   2.  m  Hendrik Michel JONGSMA, geboren op 05-03-1981 te Haarlem.
Relatie met Leonie van der CRAATS.
   3.  v  Irene Albertine JONGSMA, geboren op 11-04-1983 te Alkmaar.
Relatie met Alex van der BURGWAL.


VII.10    Peter JONGSMA, buschauffeur, geboren op 17-02-1956 te Haarlem, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.5) en Sijgje Martina (Tini) KAïM.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-12-1979 te Haarlem met Annemieke van AKEN, 17 jaar oud, afdelingssecretaresse Spaarne ziekenhuis Hoofddorp, geboren op 11-07-1962 te Haarlem, dochter van Karel van AKEN en Gerardina Antonia (Diny) REEMER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daniël JONGSMA, patissier bij Fauchon Paris, Koeweit, geboren op 10-04-1983 te Haarlem.
Daniël Jongsma rondde zijn mavo af en ging daarna naar het ROC te Haarlem. Hier deed hij de BBL opleiding en werkte daarbij bij Patisserie Hazenberg te IJmuiden.
Het begin van zijn opleiding verliep redelijk, en Daniël begon meer en meer plezier te beleven in het vak. Hij werd destijds opgeleid door 2 leermeesters die op een gegeven moment de zaak verlieten. Als klap op de vuurpijl kwam zijn toenmalige werkgever in het ziekenhuis te liggen.
Door deze samenloop van omstandigheden moest Daniël zich op heel jonge leeftijd voor gaan doen als chef, omdat hij op dat moment de langstwerkende leerling was. Veel producten had hij zelfs nog nooit gemaakt, maar moesten uiteraard wel gedaan worden. Niet alles verliep vlekkeloos, maar Daniël voelde een grote verantwoordelijkheid, en wilde hierin slagen. Dit resulteerde in vele lange uren doorwerken, informatie inwinnen bij oud collega's, en proberen alles zo strak mogelijk voor elkaar te krijgen. Deze tijd heeft hem heel veel gebracht.
Na 2,5 jaar heeft zijn toenmalige werkgever de zaak verkocht wegens gezondheidsproblemen en is hij aan de slag gegaan bij 'Huize van Wely' te Noordwijk. Hier vervolgde Daniël zijn opleiding op het ROC van Amsterdam. Bij 'Huize van Wely' kwam hij in een schitterend team van vakmensen terecht waar hij ontzettend tegenop keek. Ook hier leerde Daniël weer heel veel over het vak.
Bron: eigen website (2013).
   2.  m  Remco JONGSMA, geboren op 22-10-1985 te Haarlem, overleden op 15-07-1986 te Haarlem, 266 dagen oud, begraven te Haarlem.
   3.  v  Melanie JONGSMA, kok, geboren op 27-05-1988 te Haarlem.
Samenwonend sinds 06-06-2006 met Geordie KRAAYENOORD, chauffeur, geboren 00-00-1985 te IJmuiden.


VII.12    Ruurd (Ruud) JONGSMA, autoverkoper, geboren op 21-07-1962 te Haarlem, zoon van Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.5) en Sijgje Martina (Tini) KAïM.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 25-02-1987 te Uitgeest, gescheiden van Paulina Charlotte van de GEER, geboren op 04-10-1961 te Uitgeest, dochter van N.N. van de GEER en N.N. ROSEBOOM, overleden op 04-12-2015 op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 20-07-2012 te Velsen met Ria van ES, 57 jaar oud, geboren op 18-09-1954 te IJmuiden, dochter van Gerard van ES en Johanna Wilhelmina TERVOORT.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Emma JONGSMA, geboren op 08-11-1995 te Alkmaar.


VII.27    Dirk Jan JONGSMA, geboren op 04-01-1982 te Dokkum, zoon van Wilhelm (Willem) JONGSMA (zie VI.16) en Klaaske van der VEEN.
Relatie met Fennie RINZEMA, geboren op 17-09-1986 te Leeuwarden.
Uit deze relatie:

   1.  m  Silvan JONGSMA, geboren op 16-07-2016 te Leeuwarden.
   2.  m  Laurens JONGSMA, geboren op 28-09-2018 te Leeuwarden.


VII.38    Marcus (Marc) JONGSMA, ondernemer (eig. BarbMama Design), geboren op 28-04-1965 te Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus Boudewijn (Hans) JONGSMA (zie VI.50) en Els WERNERS, in het Annapaviljoen.
Gehuwd (1) ca. 1995 met Tiffany CURRY.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 01-09-2012 met Barbara van LEEUWEN.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Julius JONGSMA, verkoper, geboren op 29-04-1999 te Amstelveen.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Geisje JONGSMA, geboren op 31-01-2007.
   3.  m  Romein JONGSMA, geboren op 19-06-2008.


VII.41    Drs. Boudewijn JONGSMA, director/partner Boomsma & Bruinsma Makelaars, director Unison Bedrijfshuisvesting, geboren op 03-06-1967 te Amsterdam, zoon van Johannes Gerardus Boudewijn (Hans) JONGSMA (zie VI.50) en Els WERNERS.
Relatie met Linda JONGSMA.
Uit deze relatie:

   1.  v  Jasmijn JONGSMA.


VII.44    Saskia JONGSMA, geboren op 28-07-1966 te Amsterdam, dochter van Gerardus Hendricus Franciscus (Aad; Gerard) JONGSMA (zie VI.52) en Wilhelmina Johanna Maria (Mieneke; Mieke) van BRUNSCHOT.
Relatie (1) met N.N..
Relatie (2) met N.N. HIJNE.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Yannick JONGSMA, geboren op 29-09-1995 te Amsterdam.

Uit de tweede relatie:

   2.  m  Kevin HIJNE.


VII.49    Gerard JONGSMA, geboren ca. 1965, zoon van Sytze P. P. JONGSMA (zie VI.54) en Els BAIJENS.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  v  Callistra JONGSMA, geboren op 17-12-1998 te Amsterdam.


VII.51    Sytze Ignatius Alphonsus JONGSMA, geboren op 31-07-1969 te Amsterdam, zoon van Sytze P. P. JONGSMA (zie VI.54) en Els BAIJENS.
Relatie met Valerie.
Uit deze relatie:

   1.  v  Jay JONGSMA, geboren op 29-10-1906 te Alkmaar.
   2.  v  Robin JONGSMA, geboren op 24-02-2009 te Alkmaar.


VII.64    Theo JONGSMA, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.60) en Alida Cornelia (Els) TIMMER.
Relatie met Ann.
Uit deze relatie:

   1.  m  Bas JONGSMA.
   2.  v  Jantien JONGSMA.


VII.66    Arjen JONGSMA, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.60) en Alida Cornelia (Els) TIMMER.
Relatie met Joke.
Uit deze relatie:

   1.  m  Jurriaan JONGSMA.
Relatie met Alexandra.


VII.70    Jan JONGSMA, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.60) en Alida Cornelia (Els) TIMMER.
Relatie met Lilian.
Uit deze relatie:

   1.  m  Luk JONGSMA.


VII.72    Jan Jacobus JONGSMA, geboren op 23-09-1953 te Leeuwarden, zoon van Geert Hermanus JONGSMA (zie VI.65) en Doetje E. van der VEEN.
Gehuwd 00-00-1975 te Leeuwarderadeel met J. H. M. (Hanny) STUIVENVOLT, geboren op 22-03-1955 te Leeuwarden, dochter van Bernardus STUIVENVOLT en Wietske van der GALIëN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wendy JONGSMA, geboren ca. 1976.
Gehuwd 00-00-2013 met Roel van der VEEN.
   2.  v  Lianne JONGSMA, administratief medewerkster, geboren op 16-08-1982 te Emmeloord.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-2006 met Goswin VISSER, 28 jaar oud, geboren op 19-01-1978 te Dokkum.


VII.77    Doede Tiete JONGSMA, geboren op 28-11-1957 te Dokkum, zoon van Geert Hermanus JONGSMA (zie VI.65) en Doetje E. van der VEEN.
Vooraanstaand voetballer V.V. Dokkum , 2e klasse KNVB (ca. 1983-1989).
Gehuwd 00-00-1983 te Dokkum met Corrie KOONSTRA, medewerkster kinderopvang, geboren op 11-04-1962 te Broeksterwoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Gerard JONGSMA (zie VIII.31).
   2.  m  Johan JONGSMA, medewerker Jan Eringa kleding, geboren op 20-02-1986 te Dokkum.
Relatie met Hiltje.
   3.  v  Genna JONGSMA, manager Etos, geboren op 08-02-1988 te Dokkum.
Relatie met Nicky KOPPENS.
   4.  m  Sander JONGSMA, softwareontwikkelaar, directeur Go Build IT, geboren 00-00-1989 te Dokkum.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 09-05-2016 (Pionieren. Bouwen met een iPad).
   5.  m  Anco JONGSMA, ondernemer, geboren op 12-02-1993 te Dokkum.


VII.80    Sijtie JONGSMA, geboren op 16-03-1959 te Nieuweschans, dochter van Georgius Jacobus (Sjors) JONGSMA (zie VI.67) en Romkje (Rommie) BITS.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:

   1.  m  Jelte JONGSMA, engineering manager Huhtamaki, geboren op 20-12-1985 te Warnsveld.
Relatie met Wietske.
   2.  m  Tjerk JONGSMA, projectleider ICT, geboren op 20-12-1985 te Warnsveld.


VII.83    Johannes Hermanus (Johan) JONGSMA, geboren op 19-06-1964 te Dokkum, zoon van Herman Eelko JONGSMA (zie VI.71) en Antje (Annie) ELZINGA.
Relatie met Maaike.
Uit deze relatie:

   1.  v  Patricia JONGSMA.
Relatie met Jeffrey.
   2.  m  Leo JONGSMA.
Relatie met Anthe.


VII.85    Douwe Jan JONGSMA, geboren op 06-12-1967 te Dokkum, zoon van Herman Eelko JONGSMA (zie VI.71) en Antje (Annie) ELZINGA.
Relatie met Marjanne.
Uit deze relatie:

   1.  v  Mirthe JONGSMA.
   2.  v  Floortje JONGSMA.


VII.89    Jan Pieter JONGSMA, geboren op 26-01-1961 te Dokkum, zoon van Jacobus Sjoerd (Jaap; Jappie) JONGSMA (zie VI.73) en Johanna VELDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1985 te Tietjerksteradeel met U. (Elly) van der ZEE, geboren 00-07-1963 te Bergum, dochter van N.N. van der ZEE en N.N. HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Frea JONGSMA, geboren 00-01-1986 te Leeuwarden.
   2.  m  Mark JONGSMA, geboren te Anna Paulowna.


VII.91    Johan Jacobus JONGSMA, kok Koninklijke Marine (1980-1986), geboren op 23-04-1962 te Dokkum, zoon van Jacobus Sjoerd (Jaap; Jappie) JONGSMA (zie VI.73) en Johanna VELDA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-04-1984 te Tietjerksteradeel met Carolina Christina Maria (Carla) van der WAL, 22 jaar oud, medewerkster Postbank (INGB), geboren op 15-11-1961 te Bergum, dochter van Jan van der WAL en Elisabeth Maria Francisca HENDRIKS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jappie JONGSMA (zie VIII.50).
   2.  v  Elles JONGSMA, geboren op 22-09-1993 te Leeuwarden.
Relatie met Patrick.


VII.97    Jochum JONGSMA, geboren 00-00-1960 te Leeuwarden, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.80) en Aaltje Elisabeth (Alie) POSTMA.
Gehuwd met Yvonne REIDING, geboren 00-00-1965 te Leeuwarden, dochter van Pieter (Piet) REIDING en Marie W. GRAMSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Tatiana Theresia (Tanja) JONGSMA, serveerster, horecamedewerkster, illustrator, geboren op 29-06-1989 te Leeuwarden.
Samenwonend 00-07-2013 met Vincent van der SCHUIT.
   2.  m  Xander JONGSMA, geboren op 18-02-1997 te Leeuwarden.


VII.99    Sjoerd JONGSMA, geboren op 30-01-1960 te Leeuwarden, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.80) en Aaltje Elisabeth (Alie) POSTMA.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 26-09-1998 te Leeuwarden met Elena Zwaantje (Elly) TWIJNSTRA, 37 jaar oud, geboren op 13-05-1961 te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 16-04-2010 te Lelystad met Adriana Wilhelmina (Annemieke) BLOK, 51 jaar oud, geboren op 24-09-1958 te Dordrecht.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Emily JONGSMA, geboren op 08-03-1996 te Leeuwarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-10-2019 te Zwolle met Kaya HARTWIG, 23 jaar oud, geboren op 10-02-1996 te Groningen.
   2.  v  Cynthia JONGSMA, geboren op 26-04-1999 te Leeuwarden.
   3.  m  Kenneth JONGSMA, geboren op 26-04-1999 te Leeuwarden.


VII.102    André Peter JONGSMA, geboren op 21-03-1963 te Leeuwarden, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.80) en Aaltje Elisabeth (Alie) POSTMA.
Gehuwd 00-00-1987 te Leeuwarden met Boukje J. WOLFSLAG.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Patrick Stefan JONGSMA, geboren 00-12-1986 te Leeuwarden.
   2.  m  Wesley Pascal JONGSMA, geboren 00-09-1988 te Leeuwarden.
Relatie met Renée.


VII.111    Klaas JONGSMA, geboren op 02-09-1965 te Hallum, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.90) en Aafke STREEKSTRA, medewerkster Helwa Wafelbakkerij B.V.
Gehuwd 00-00-1992 met Spomenka LAZIC, geboren op 19-08-1965 te Podgrab (Bosnië & Herzegowina).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Daniëlle JONGSMA, logistiek medewerkster, geboren op 13-04-1992 te Leeuwarden.


VII.116    Klaas JONGSMA, geboren op 21-12-1967 te Ternaard, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.92) en Geertje (Gé) STREEKSTRA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-10-1997 te Ferwerderadeel met Trijntje (Tineke) HANSMA, 27 jaar oud, activiteitenbegeleidster GGZ Friesland, geboren op 17-09-1970 te Surhuisterveen, dochter van Johannes HANSMA en Dettje van MANEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johan JONGSMA, geboren op 02-04-2000 te Groningen.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 16-10-2017 (Brons voor Friese karateka op EK).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 22-03-2017 (Knokken van Ferwert tot Tokio).
   2.  m  Rick JONGSMA, geboren op 02-03-2005 te Dokkum.


VII.120    Jussi JONGSMA, geboren op 05-05-1970 te Hamina (Finland), zoon van Eelke JONGSMA (zie VI.95) en Esther BERGSTR?M.
Gehuwd met Taru LILJEQVIST, geboren op 16-04-1975 te Pythää (Finland).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ella JONGSMA, geboren op 08-04-2001 te Kotka (Finland).
   2.  m  Edwin JONGSMA, geboren op 09-03-2006 te Kotka (Finland).


VIII.31    Gerard JONGSMA, uitvoerder Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, geboren op 01-03-1985 te Dokkum, zoon van Doede Tiete JONGSMA (zie VII.77) en Corrie KOONSTRA, medewerkster kinderopvang.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-02-2012 (Paleisje op je vijfentwintigste).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-2010 met Ina HIEMSTRA, medewerkster kinderopvang, geboren rond 1986.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Liam JONGSMA, geboren 00-00-2011.


VIII.50    Jappie JONGSMA, geboren op 19-03-1992 te Leeuwarden, zoon van Johan Jacobus JONGSMA (zie VII.91) en Carolina Christina Maria (Carla) van der WAL, medewerkster Postbank (INGB).
Relatie met Rudina DIJKSTRA.
Uit deze relatie:

   1.  m  Stijn JONGSMA, geboren op 03-07-2016.
   2.  v  Mirthe JONGSMA, geboren ca. 2018.
   3.  m  Mats JONGSMA, geboren 00-02-2021.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 20420
Web Analytics