Stam Katlijk

Last Updated: Saturday, 18 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Andries JANS

 
I.1    Andries JANS, boer, geboren te Katlijk, zoon van Jan ANDRIES, boer, en Akke HANZES (Aaltje), gedoopt op 15-08-1734 te Oudeschoot, overleden op 13-02-1808 te Katlijk op 73-jarige leeftijd, op Groot Catlijk.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-02-1765 te Katlijk met Grietje SYBES, overleden voor 1773.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 16-05-1773 te Oudeschoot c.a. Echtgenote is Antje JIPPES, boerin, geboren rond 1748, dochter van Jippe HOTZES en Berber, overleden op 02-04-1823 te Katlijk.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Aaltje ANDRIES, geboren te Mildam, gedoopt op 20-10-1765 te Oudeschoot.
   2.  m  Jan Andries JONGSMA, boerenknecht, geboren te Katlijk, gedoopt op 13-03-1768 te Oudeschoot c.a. Overleden op 24-02-1814 te Nieuweschoot op 45-jarige leeftijd, geen kinderen nalatende, in huis nr. 5.
1811: Jongsma, Nieuweschoot, Mairie Knijpe.
Gehuwd met N.N., overleden na 1814.
   3.  v  Antje ANDRIES, geboren te Katlijk, gedoopt op 03-02-1770 te Oudeschoot c.a.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  m  Jippe Andries JONGSMA, geboren op 10-09-1774 te Katlijk, gedoopt op 18-09-1774 te Katlijk, overleden op 13-08-1846 te Schoterland op 71-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Hans Andries JONGSMA, arbeider, huisman, geboren op 27-05-1776 te Katlijk, gedoopt op 21-07-1776 te Katlijk, overleden op 05-02-1839 om 01.00 uur te Katlijk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd met Antje Sakes TALSMA, geboren op 05-03-1785 te Nieuwehorne, dochter van Sake Feitzes TALSMA, huisman, en Janke LUITJES, dienstmaagd, overleden op 14-09-1823 om 23.00 uur te Katlijk op 38-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   6.  m  Jacob ANDRIES, geboren op 11-02-1778 te Katlijk, gedoopt op 08-03-1778 te Katlijk, overleden voor 1779 te Katlijk.
   7.  m  Jacob Andries JONGSMA (zie II.6).
   8.  v  Gepke ANDRIES, geboren op 08-02-1781 te Katlijk, gedoopt op 18-02-1781 te Katlijk.
   9.  m  Anne Andries JONGSMA (zie II.8).
   10.  v  Martje Andries JONGSMA, dienstmaagd, arbeidster, geboren op 23-07-1787 te Katlijk, gedoopt op 02-09-1787 te Katlijk, overleden op 24-10-1868 om 20.00 uur te Mildam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1812 te Mildam met Luitzen Geerts WOUDSTRA, 33 jaar oud, arbeider, geboren op 13-04-1779 te Katlijk, zoon van Geert WOUDSTRA, huisman, en IJbeltje LUITJENS, gedoopt op 18-04-1779 te Oudeschoot, overleden op 18-12-1830 om 03.00 uur te Mildam op 51-jarige leeftijd, nalatende 6 kinderen.
   11.  m  Olke Andries JONGSMA (zie II.12).


II.6    Jacob Andries JONGSMA, arbeider, geboren op 08-05-1779 te Katlijk, zoon van Andries JANS (zie I.1) en Antje JIPPES, boerin, gedoopt op 09-05-1779 te Katlijk, overleden op 05-03-1852 om 04.30 uur te Katlijk op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-02-1812 te Hoogkerk met Annigje Andries de VRIES, 21 jaar oud, bolloopster, geboren te Kropswolde, dochter van Andries Edes de VRIES en Stijntje JACOBS, gedoopt op 25-07-1790 te Kropswolde, overleden op 27-09-1870 om 03.00 uur te Katlijk op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Jacobs JONGSMA, fuselier, geboren op 24-09-1812 te Hoogkerk, overleden op 10-12-1835 om 10.30 uur te Bergen op Zoom op 23-jarige leeftijd, in het militaire hospitaal.
Ongehuwd.
   2.  m  Jacob Jacobs JONGSMA, geboren op 09-03-1814 te Hoogkerk, overleden op 19-04-1873 om 16.00 uur te Katlijk op 59-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  v  Antje Jacobs JONGSMA, geboren op 05-11-1815 te Hoogkerk, overleden op 09-02-1854 te Schoterland op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1841 te Schoterland met Lammert Klazes PLOEGSTRA, geboren rond 1811 te Oldeholtpade, zoon van Klaas Pieters PLOEGSTRA en Jantje Kornelis BAKKER.
   4.  v  Stijntje Jacobs JONGSMA (zie III.6).
   5.  v  Gepke Jacobs JONGSMA, geboren op 19-05-1819 te Leegkerk, overleden op 23-01-1886 te Schoterland op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 02-06-1850 te Schoterland met Hendrik Lamberts JONKER, geboren rond 1813 te Jubbega, zoon van Lambert Luitzens JONKER en Trijntje Harmens SCHIPPER.
   6.  m  Ede Jacobs JONGSMA (Ide) (zie III.10).
   7.  v  Marijke Jacobs JONGSMA, geboren op 02-05-1824 te Katlijk, overleden op 11-02-1882 te Schoterland op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18-06-1854 te Schoterland met Jacob Hessels BLOEMHOF, geboren rond 1823 te Mildam, zoon van Hessel Jacobs BLOEMHOF en Yntske Meints KOOPMAN.
   8.  v  Fransina Jacobs JONGSMA, geboren op 24-10-1826 te Katlijk, overleden op 26-04-1894 te Schoterland op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1847 te Schoterland met Yntze Feitzes TALSMA, geboren rond 1824 te Nieuwehorne, zoon van Feitze Sakes TALSMA en Geeske HENDRIKS.
   9.  m  Jippe Jacobs JONGSMA (zie III.16).
   10.  v  Tetje Jacobs JONGSMA, geboren op 15-09-1833 te Katlijk, overleden op 29-01-1918 te Schoterland op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-11-1868 te Opsterland met Jochem Jacobs BROUWER, geboren rond 1835 te Oudehorne, zoon van Jacob Jochems BROUWER en Tjitske Annes HES.
   11.  v  Trijntje Jacobs JONGSMA, geboren op 25-09-1836 te Katlijk.


II.8    Anne Andries JONGSMA, boerenknecht, boer, geboren op 22-12-1782 te Katlijk, zoon van Andries JANS (zie I.1) en Antje JIPPES, boerin, gedoopt op 19-01-1783 te Oudeschoot c.a. Overleden op 02-02-1860 te Katlijk op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-05-1814 te Mildam met Hiltje Sakes TALSMA (Tolsma), 25 jaar oud, geboren op 22-02-1789 te Nieuwhorne, dochter van Sake Feitzes TALSMA, huisman, en Janke LUITJES, dienstmaagd, overleden op 26-12-1863 te Katlijk op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Annes JONGSMA (zie III.20).
   2.  v  Janke Annes JONGSMA, geboren op 06-11-1816 te Katlijk, overleden op 23-03-1890 om 01.00 uur te Katlijk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1842 te Schoterland met Jelle Jelles de JONG, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 03-09-1813 te Oranjewoud, zoon van Jelle Jelles de JONG, boer, en Akke Eitzes HOEKSTRA, overleden op 13-02-1888 te Katlijk op 74-jarige leeftijd.
   3.  v  Antje Annes JONGSMA, geboren op 30-10-1819 te Katlijk, overleden op 09-01-1892 te Schoterland op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1841 te Schoterland met Samme Retzes TALSMA, 25 jaar oud, boer, geboren op 23-07-1815 te Nieuwehorne, zoon van Retze Feitzes TALSMA (Rettje), arbeider, en Trijntje Bartelds STELTINGA.
   4.  v  Gepke Annes JONGSMA, geboren op 01-12-1821 te Katlijk, overleden op 17-08-1828 te Katlijk op 6-jarige leeftijd.
   5.  v  Gepke Annes JONGSMA (zie III.28).


II.12    Olke Andries JONGSMA, onderwijzer, geboren op 10-10-1790 te Katlijk, zoon van Andries JANS (zie I.1) en Antje JIPPES, boerin, gedoopt op 28-11-1790 te Katlijk, overleden op 19-07-1880 om 00.30 uur te Oldeholtpade op 89-jarige leeftijd.
Hij werkte omstreeks 1817 te Katlijk en werd door de schoolopziener als "tamelijk" gekwalificeerd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-05-1825 te Schoterland met Wytske Jans BOERSMA (de Boer), geboren rond 1797 te Oudeschoot, dochter van Jan Annes BOERSMA, huisman, en Lysbeth YMKES.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Olkes JONGSMA (zie III.29).
   2.  v  Elizabeth Olkes JONGSMA, geboren op 01-05-1834 te Katlijk, overleden op 02-08-1911 te Oldeholtwolde op 77-jarige leeftijd, na een kortstondige ongesteldheid. Begraven te Ter Idzard.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-05-1861 te Weststellingwerf met Sake Alles SCHEENSTRA, 30 jaar oud, geboren op 09-03-1831 te Nijeholtpade, zoon van Alle Frankes SCHEENSTRA en Aaltje Sakes SYGERSMA, overleden op 09-03-1889 op 58-jarige leeftijd, begraven te Ter Idzard.
   3.  v  Roelofje Olkes JONGSMA, geboren op 05-04-1840 te Katlijk, overleden op 21-12-1879 te Oldeholtwolde op 39-jarige leeftijd, begraven te Ter Idzard.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1867 te Weststellingwerf met Jan Pieters SCHREUR, 33 jaar oud, geboren op 08-09-1833 te Oldeholtpade, zoon van Pieter Jans SCHREUR en Hiltje Roelofs KORTSTRA, overleden op 09-06-1912 te Oldeholtwolde op 78-jarige leeftijd, begraven te Ter Idzard.


III.6    Stijntje Jacobs JONGSMA, geboren op 24-06-1817 te Hoogkerk, dochter van Jacob Andries JONGSMA (zie II.6) en Annigje Andries de VRIES, bolloopster, overleden op 17-05-1884 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1839 met N.N..
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 12-12-1857 te Weststellingwerf met Salomon Johannes WESTINK, geboren rond 1799 te Leeuwarden, zoon van Johannes Gijsbertus WESTINK en Hiltje HULSHOF, overleden 00-00-1864 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Andriesje JONGSMA, geboren op 17-03-1840 te Katlijk, overleden op 22-12-1916 om 03.00 uur te Langezwaag op 76-jarige leeftijd, na een langzaam verval van krachten.
Pleegkinderen: H. Krist; A. Wienstra; J. Janzen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-06-1866 te Opsterland met Andries Pieters BRANDINGA, 26 jaar oud, geboren op 29-05-1840 te Langezwaag, zoon van Pieter Wytzes BRANDINGA en Janke Jans de JONG, overleden op 29-12-1890 te Opsterland op 50-jarige leeftijd.


III.10    Ede Jacobs JONGSMA (Ide), landbouwer, geboren op 30-11-1820 te Leegkerk, zoon van Jacob Andries JONGSMA (zie II.6) en Annigje Andries de VRIES, bolloopster, overleden op 21-04-1882 te Ooststellingwerf op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1858 te Ooststellingwerf met Geesjen Geerts BROUWER, geboren rond 1816 te Oldeberkoop, dochter van Geert Lamberts BROUWER, secretaris van Ooststellingwerf, en Aaltje Hilbrands BOERSTRA, overleden op 26-05-1887 te Ooststellingwerf.
{Zij was eerder gehuwd op 12-05-1836 te Ooststellingwerf met Marten Koops van der MEULEN, geboren rond 1815 te Oldeberkoop, zoon van Koop Lamberts van der MEULEN en Sjouwkjen Martens JAGER, overleden voor 1856.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annigje Edes JONGSMA, geboren op 06-04-1858 te Oldeberkoop, overleden op 09-08-1880 te Ooststellingwerf op 22-jarige leeftijd.


III.16    Jippe Jacobs JONGSMA, geboren op 21-12-1828 te Katlijk, zoon van Jacob Andries JONGSMA (zie II.6) en Annigje Andries de VRIES, bolloopster, overleden op 19-09-1892 te Schoterland op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-01-1853 te Schoterland met Gepke Annes JONGSMA, 21 jaar oud (zie III.28).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annigjen Jippes JONGSMA, geboren op 03-04-1853 te Katlijk, overleden op 02-03-1863 te Schoterland op 9-jarige leeftijd.
   2.  m  Anne Jippes JONGSMA, geboren op 27-07-1854 te Katlijk, overleden op 04-02-1929 om 10.00 uur te Katlijk op 74-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   3.  m  Jacob Jippes JONGSMA, geboren op 10-10-1856 te Katlijk, overleden op 28-11-1856 te Katlijk, 49 dagen oud.
   4.  v  Hiltje Jippes JONGSMA, geboren op 19-01-1858 te Katlijk, overleden op 13-12-1934 te Katlijk op 76-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-06-1883 te Schoterland met Hendrik Bartelds de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 14-04-1858 te Katlijk, zoon van Barteld Hendriks de VRIES en Trijntje Jans OOSTRA, overleden op 18-03-1936 te Katlijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
   5.  m  Jacob Jippes JONGSMA, geboren op 11-10-1860 te Schoterland, overleden op 24-11-1861 te Schoterland op 1-jarige leeftijd.
   6.  v  Annigje Jippes JONGSMA, geboren op 31-08-1863 te Katlijk, overleden op 05-09-1864 te Katlijk op 1-jarige leeftijd.
   7.  v  Annigje Jippes JONGSMA, geboren op 07-07-1865 te Katlijk, overleden op 31-01-1866 te Katlijk, 208 dagen oud.
   8.  v  Antje Jippes JONGSMA, geboren op 07-01-1868 te Katlijk, overleden op 19-03-1878 om 14.00 uur te Katlijk op 10-jarige leeftijd.


III.20    Andries Annes JONGSMA, boer, geboren op 19-09-1814 te Katlijk, zoon van Anne Andries JONGSMA (zie II.8) en Hiltje Sakes TALSMA (Tolsma), overleden op 18-02-1878 te Schoterland op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 07-04-1839 te Schoterland, gescheiden na 7 jaar op 25-04-1846 te Schoterland van Bontje Alberts OTTER, boerin, geboren rond 1812 te Sintjohannesga, dochter van Albert Harmens OTTER, veenbaas, en Aaltje Klazes BOELSMA.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 24-05-1846 te Schoterland met Antje Yntzes van der HONING, geboren rond 1826 te Mildam, dochter van Yntze Hendriks van der HONING, bijker, en Antje Stevens BOSMA.
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Anne Andries JONGSMA (zie IV.13).
   2.  v  Antje Andries JONGSMA, geboren op 10-08-1849 te Katlijk, overleden op 30-11-1921 te Mildam op 72-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Mildam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1877 te Schoterland met Jacob Roelofs BRALTS, 24 jaar oud, geboren op 03-12-1852 te Oudega (HO), zoon van Roelof Jacobs BRALTS en Jeltje Jans JANSMA, overleden op 07-12-1921 te Mildam op 69-jarige leeftijd, begraven te Mildam.
   3.  m  Yntze Andries JONGSMA (zie IV.17).
   4.  v  Hiltje Andries JONGSMA, geboren op 23-01-1854 te Katlijk, overleden op 27-06-1907 om 20.00 uur te Breda op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1879 te Schoterland met Feitze Tjalkes van der WAL, 29 jaar oud, wisselwachter, seinwachter, geboren op 17-08-1850 te Oudehorne, zoon van Tjalke Feitzes van der WAL en Janke Heines ZWAAGSTRA, overleden op 04-01-1928 te Breda op 77-jarige leeftijd.
   5.  v  Gepke Andries JONGSMA, geboren op 20-04-1856 te Katlijk, overleden op 15-10-1936 te Katlijk op 80-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1881 te Schoterland met Meeuwes Hendriks van der HONING, 23 jaar oud, geboren op 03-12-1857 te Katlijk, zoon van Hendrik Yntzes van der HONING en Martje Meeuwes HOEKSTRA, overleden op 25-12-1920 op 63-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
   6.  m  Hendrik Andries JONGSMA (zie IV.23).
   7.  m  Auke Andries JONGSMA (zie IV.25).
   8.  m  Olke Andries JONGSMA (zie IV.27).
   9.  m  Jan Andries JONGSMA (zie IV.29).


III.28    Gepke Annes JONGSMA, geboren op 14-01-1832 te Katlijk, dochter van Anne Andries JONGSMA (zie II.8) en Hiltje Sakes TALSMA (Tolsma), overleden op 28-12-1914 te Katlijk op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-01-1853 te Schoterland met Jippe Jacobs JONGSMA, 24 jaar oud (zie III.16).
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder III.16).
 
III.29    Andries Olkes JONGSMA, landbouwer, geboren op 26-08-1828 te Katlijk, zoon van Olke Andries JONGSMA (zie II.12) en Wytske Jans BOERSMA (de Boer), overleden op 13-07-1897 te Oldeholtpade op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-09-1857 te Weststellingwerf met Rinske Feijes PUNTER, 20 jaar oud, geboren op 14-05-1837 te Nijeholtpade, dochter van Feije Jans PUNTER, boer, en Abeltje Sents OOSTERHOF, overleden op 18-03-1916 te Oldeholtpade op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wytske Andries JONGSMA, geboren op 08-05-1859 te Oldeholtwolde, overleden op 26-06-1944 te Wolvega op 85-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Oldeholtpade.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Weststellingwerf met Teunis Feddes TOLMAN, 25 jaar oud, veehouder, geboren op 22-11-1854 te Steenwijkerwold, zoon van Fedde Jelles TOLMAN en Rinske Teunis PALS, overleden op 27-08-1927 om 10.30 uur te Oldeholtpade op 72-jarige leeftijd, begraven te Oldeholtpade.
   2.  m  Feije Andries JONGSMA (zie IV.33).
   3.  m  Olke Andries JONGSMA, geboren op 02-06-1865 te Oldeholtwolde, overleden op 14-06-1881 te Weststellingwerf op 16-jarige leeftijd.
   4.  m  Jan Andries JONGSMA, geboren op 17-03-1868 te Oldeholtwolde, overleden op 02-05-1937 te Makkinga op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-06-1903 te Weststellingwerf met Jantje Jans WEERMAN, 26 jaar oud, geboren op 07-07-1876 te Nijeberkoop, dochter van Jan Sjoerds WEERMAN en Trijntje Ruurds de BOER, overleden op 01-09-1936 te Makkinga op 60-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   5.  v  Abeltje Andries JONGSMA, dienstmeid, geboren op 14-10-1871 te Oldeholtwolde, overleden op 12-03-1946 te Echten op 74-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 16-03-1946 te Echten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-03-1899 te Blankenham met Koop Alberts BOSSCHA, 35 jaar oud, veehouder, geboren op 15-05-1863 te Oldemarkt, zoon van Albert BOSSCHA, veehouder, en Truidigje van der WOUDE, overleden op 21-01-1937 te Oosterzee op 73-jarige leeftijd, begraven te Echten.
   6.  m  Sake Andries JONGSMA (zie IV.40).


IV.13    Anne Andries JONGSMA, geboren op 18-02-1847 te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 28-09-1919 te Katlijk op 72-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-12-1880 te Schoterland met Trijntje Wiebes NIJHOLT, 27 jaar oud, geboren op 24-09-1853 te Jubbega, dochter van Wiebe Heinen NIJHOLT en Margje Alberts DELLEBUUR, overleden op 22-07-1917 te Katlijk op 63-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Annes JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-11-1880 om 10.00 uur te Jubbega-Schurega. Erkend bij huwelijk ouders. Overleden op 30-11-1904 te Katlijk op 24-jarige leeftijd, na een ziekte van zeven weken.
Ongehuwd.
   2.  m  Wiebe Annes JONGSMA (zie V.2).
   3.  v  Margje Annes JONGSMA, geboren op 10-03-1885 te Katlijk, overleden op 18-12-1971 te Drachten op 86-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 22-12-1971 te Oudeschoot.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1908 te Doniawerstal met Pieter Sipkes de BOER, 26 jaar oud, geboren op 01-07-1881 te Langweer, zoon van Sipke Pieters de BOER en Neeltje Willems JORRITSMA, overleden op 30-01-1962 te Oudeschoot op 80-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1962 te Oudeschoot.
   4.  m  Andries Annes JONGSMA (zie V.5).
   5.  m  Yntze Annes JONGSMA (zie V.7).
   6.  v  Geertje Annes JONGSMA, geboren op 02-12-1892 te Katlijk, overleden op 28-01-1968 te Heerenveen op 75-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 31-01-1968 te Luinjeberd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-06-1917 te Aengwirden met Arend Botes de VRIES, geboren rond 1890 te Luinjeberd, zoon van Bote de VRIES en Minke Aukes BOONSTRA, overleden op 24-12-1955 te Heerenveen, in het ziekenhuis, na een kortstondige ziekte.
   7.  m  Hendrik Annes JONGSMA (zie V.11).
   8.  v  Jeltje Annes JONGSMA, dienstbode, geboren op 15-08-1898 te Katlijk, overleden op 28-05-1980 te Nieuwehorne op 81-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 02-06-1980 te Nieuwehorne.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-05-1925 te Schoterland met Tjeerd KLAVERBOER, 25 jaar oud, boerenknecht, geboren op 27-03-1900 te Noordwolde, zoon van Jochem KLAVERBOER, arbeider, en Hendrikje HOLTROP, overleden op 05-07-1986 te Nieuwehorne op 86-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1986 te Nieuwehorne.


IV.17    Yntze Andries JONGSMA, geboren op 24-12-1851 om 21.00 uur te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 26-06-1903 om 12.00 uur te Katlijk op 51-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-05-1883 te Schoterland met Wiepkjen Durks KALSBEEK, 28 jaar oud, geboren op 14-11-1854 te Benedenknijpe, dochter van Durk Gatses KALSBEEK en Neentske Meeuwes HOEKSTRA, overleden op 27-04-1932 te Katlijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Yntzes JONGSMA (zie V.15).
   2.  v  Neentske Yntzes JONGSMA (zie V.17).
   3.  m  Dirk Yntzes JONGSMA (zie V.18).
   4.  v  Antje Yntzes JONGSMA, geboren op 31-12-1895 te Katlijk, overleden op 15-08-1984 te Heerenveen op 88-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1984 te Katlijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-05-1918 te Schoterland met Yntze Thaes WOUDSTRA, 26 jaar oud, geboren op 09-05-1892 te Mildam, zoon van Thae WOUDSTRA en Janke TALSMA, overleden op 05-12-1974 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 09-12-1974 te Katlijk.


IV.23    Hendrik Andries JONGSMA, geboren op 06-02-1859 te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 18-10-1924 om 16.00 uur te Katlijk op 65-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1890 te Schoterland met Elske Pieters KOEN, 24 jaar oud, geboren op 26-06-1865 te Nieuwehorne, dochter van Pieter Symons KOEN, koopman, en Janke Martens de JONG, overleden op 25-12-1936 te Katlijk op 71-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janke Hendriks JONGSMA, geboren op 28-10-1891 te Nieuwehorne, overleden op 09-04-1986 te Heerenveen op 94-jarige leeftijd, in verpleeghuis Anna Schotanus. Begraven op 14-05-1986 te Katlijk.
Erelid Hervormde Vrouwenvereniging D.E.L. Katlijk-Mildam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1918 te Schoterland met Fedde Johannes TRINKS, 24 jaar oud, geboren op 18-04-1894 te Oudega (HO), zoon van Johannes Tomas TRINKS en Baukje HOEKSTRA, overleden op 19-11-1980 te Katlijk op 86-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1980 te Katlijk.
   2.  v  Antje Hendriks JONGSMA, geboren op 26-08-1894 te Katlijk, overleden op 02-02-1984 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1984 te Katlijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-05-1916 te Schoterland met Tjeerd Pieters BIJSTRA, 30 jaar oud, geboren op 29-08-1885 te Lippenhuizen, zoon van Pieter Ates BIJSTRA en Jeltje Tjeerds PEPER, overleden op 20-12-1967 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 23-12-1967 te Katlijk.
   3.  v  Anna Hendriks JONGSMA, geboren op 11-09-1897 te Oudehorne, overleden op 01-01-1982 te Harlingen op 84-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1982 te Witmarsum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Schoterland met Sietze Jelles POSTHUMUS, 24 jaar oud, geboren op 16-08-1895 te Oranjewoud, zoon van Jelle POSTHUMUS en Joukje EIZEMA, overleden op 03-10-1955 te Witmarsum op 60-jarige leeftijd, begraven te Witmarsum.


IV.25    Auke Andries JONGSMA, veehouder, landbouwer, geboren op 23-10-1861 te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 02-07-1945 te Kortezwaag op 83-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-09-1887 te Schoterland met Aaltje Wiebes HOFSTRA, 18 jaar oud, geboren op 19-04-1869 te Luinjeberd, dochter van Wiebe Joukes HOFSTRA en Geertje Hendriks SIMONS, overleden op 10-03-1933 te Oudehorne op 63-jarige leeftijd, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden. Begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geertje Aukes JONGSMA, geboren op 29-03-1888 te Oranjewoud, overleden op 17-07-1888 te Aengwirden, 110 dagen oud.
   2.  v  Geertje Aukes JONGSMA, sigarenwinkelier, geboren op 24-08-1889 te Oranjewoud, overleden op 29-08-1978 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 02-09-1978 te Heerenveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-09-1913 te Schoterland met Siebolt Meines LOEN, 22 jaar oud, handelaar in koloniale waren, wijnen en gedistilleerd, geboren op 21-12-1890 te Westermeer, zoon van Meine LOEN en Jitske HOEKSTRA, overleden op 25-06-1955 te Heerenveen op 64-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1955 te Heerenveen.
   3.  m  Andries Aukes JONGSMA (zie V.31).
   4.  m  Wiebe Aukes JONGSMA (zie V.33).
   5.  m  Anne Aukes JONGSMA (zie V.35).
   6.  m  Piet JONGSMA (zie V.37).
   7.  v  Antje (Anna) JONGSMA, geboren op 04-01-1906 te Katlijk, overleden op 21-04-1986 te Heerenveen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-04-1986 te Goutum.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-08-1940 te Opsterland met Iebele van der MEULEN, geboren rond 1913, overleden op 02-01-2001 te Heerenveen, na een lang en veelbewogen leven. Gecremeerd op 06-01-2001 te Heerenveen-Zuid.


IV.27    Olke Andries JONGSMA, veehouder, geboren op 28-05-1864 te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 18-04-1937 om 09.00 uur te Oudehorne op 72-jarige leeftijd, na een ziekte van slechts enkele dagen. Begraven te Oudehorne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1890 te Schoterland met Albertje Jochems OOSTERHOF, geboren rond 1863 te Oudehorne, dochter van Jochem Alberts OOSTERHOF en Pietertje Pieters HOEVE, overleden op 07-05-1935 te Oudehorne.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jogchum Olkes JONGSMA (zie V.41).
   2.  v  Antje Olkes JONGSMA, geboren op 10-05-1894 te Oudehorne, overleden op 05-02-1971 te Steggerda op 76-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1971 te Oudehorne.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1925 te Schoterland met Homme PEEREBOOM, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 18-02-1900 te Oudehorne, zoon van Sjoerd PEEREBOOM en Jeltje MIENSTRA, overleden op 24-02-1984 te Appelscha op 84-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Beatrixoord. Begraven te Oudehorne.
   3.  m  Andries JONGSMA, geboren op 01-11-1901 te Oudehorne, overleden op 29-01-1919 om 06.30 uur te Oudehorne op 17-jarige leeftijd, na een geduldig lijden van bijna twee jaar. Begraven te Oudehorne.


IV.29    Jan Andries JONGSMA, landbouwer, veehouder, geboren op 09-04-1868 te Katlijk, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie III.20) en Antje Yntzes van der HONING, overleden op 03-01-1930 om 21.00 uur te Mildam op 61-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1893 te Schoterland met Geertje Jitzes DIJKSTRA, 23 jaar oud, landbouwster, geboren op 24-04-1870 te Oldetrijne, dochter van Jitze Jans DIJKSTRA en Klaasje LIETZEN, overleden op 27-09-1945 te Mildam op 75-jarige leeftijd, begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Jans JONGSMA (zie V.46).
   2.  v  Klaasje Jans JONGSMA, geboren op 25-09-1895 te Mildam, overleden op 18-10-1951 te Mildam op 56-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Katlijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1921 te Schoterland met Johannes Jeens BROUWER, 30 jaar oud, geboren op 28-06-1890 te Oudehorne, zoon van Jeen BROUWER en Sjoukje HAGEN, overleden op 26-05-1967 te Mildam op 76-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1967 te Katlijk.
   3.  m  Jitze JONGSMA (zie V.50).


IV.33    Feije Andries JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 11-07-1862 te Oldeholtwolde, zoon van Andries Olkes JONGSMA (zie III.29) en Rinske Feijes PUNTER, overleden op 21-02-1904 te Heerenveen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1887 te Weststellingwerf met Popkjen Jurrits SIJTSEMA, geboren rond 1861 te Gaast, dochter van Jurrit Jelkes SIJTSEMA en Aaltje Rykeles SIJTSEMA, overleden op 16-05-1922 te Mildam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Feijes JONGSMA (zie V.52).
   2.  v  Aaltje Feijes JONGSMA, geboren op 09-11-1889 te Steggerda, overleden op 27-04-1970 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1912 te Schoterland met Sybren Jan Johannes WIERSMA, 22 jaar oud, geboren op 29-09-1889 te Irnsum, zoon van Johannes WIERSMA en Tjitske OOSTERWAL, overleden op 03-04-1969 te Leeuwarden op 79-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1969 te Leeuwarden.
   3.  m  Jurrit Feijes JONGSMA (zie V.56).
   4.  v  Rinske Feijes JONGSMA, dienstbode, geboren op 06-03-1893 te Steggerda, overleden op 14-02-1966 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-08-1921 te Sneek met Andries Jelles van der MEULEN, 24 jaar oud, geboren op 19-07-1897 te Sneek, zoon van Jelle van der MEULEN en Korneliske BOSMA, overleden op 11-04-1959 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, na enkele weken ziekenhuisverpleging. Begraven op 15-04-1959 te Leeuwarden.
   5.  v  Bontje Feijes JONGSMA, geboren op 17-03-1895 te Paaslo, overleden op 10-02-1972 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, in ziekenhuis Triotel, na een korte, doch moedig gedragen, ziekte. Gecremeerd op 14-02-1972 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1919 te Schoterland met Marten Alberts HOOGEVEEN, 27 jaar oud, geboren op 21-02-1892 te Benedenknijpe, zoon van Albert HOOGEVEEN en Ybeltje de SPA, overleden op 12-02-1967 te Heerenveen op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-02-1967 te Groningen.
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
   6.  v  Wietske Feijes JONGSMA, geboren op 05-10-1896 om 20.00 uur te Rotsterhaule, overleden op 20-04-1978 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzwaag.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-02-1921 te Opsterland met Sjouke Koerts van der SCHAAF, 28 jaar oud, geboren op 04-12-1892 te Akkrum, zoon van Koert Hobbes van der SCHAAF en Aaltje Martens de GROOT, overleden op 15-02-1996 te Drachten op 103-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzwaag.
   7.  m  Olke Andries JONGSMA (zie V.64).


IV.40    Sake Andries JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 01-01-1876 te Oldeholtwolde, zoon van Andries Olkes JONGSMA (zie III.29) en Rinske Feijes PUNTER, overleden op 29-01-1963 te Oldeberkoop op 87-jarige leeftijd, begraven te Oldeberkoop.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Weststellingwerf met Mettje Jans WEERMAN, 23 jaar oud, geboren op 12-12-1877 te Nijeberkoop, dochter van Jan Sjoerds WEERMAN en Trijntje Ruurds de BOER, overleden op 17-05-1943 te Nijeberkoop op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rinske JONGSMA, geboren op 09-02-1902 te Weststellingwerf, overleden op 17-11-1934 te Ooststellingwerf op 32-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  m  Jan JONGSMA, geboren op 14-03-1903 te Oldeholtpade, overleden op 09-11-1905 te Ooststellingwerf op 2-jarige leeftijd.
   3.  m  Jan JONGSMA, geboren op 06-09-1906 te Oldeberkoop, overleden op 15-01-1976 te Oldeberkoop op 69-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1976 te Oldeberkoop.
Ongehuwd.
   4.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 07-04-1908 te Oldeberkoop, overleden op 03-06-2001 te Tytsjerk op 93-jarige leeftijd, begraven op 07-06-2001 te Scharl.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-12-1927 te Ooststellingwerf met Andries MENGER, 23 jaar oud, monsternemer, geboren op 26-12-1903 te Noordwolde, zoon van Harm MENGER, veehouder, en Hiltje JANS, overleden op 06-02-1968 te Warns op 64-jarige leeftijd, begraven op 09-02-1968 te Scharl.


V.2    Wiebe Annes JONGSMA, veehouder, geboren op 03-12-1882 te Katlijk, zoon van Anne Andries JONGSMA (zie IV.13) en Trijntje Wiebes NIJHOLT, overleden op 09-06-1960 te Katlijk op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1960 te Katlijk.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Schoterland met Neentske Yntzes JONGSMA, 32 jaar oud (zie V.17).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA (zie VI.1).
   2.  m  IJntze JONGSMA (zie VI.3).


V.5    Andries Annes JONGSMA, geboren op 27-08-1887 te Katlijk, zoon van Anne Andries JONGSMA (zie IV.13) en Trijntje Wiebes NIJHOLT, overleden op 04-02-1970 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, na een ziekte van enkele weken, in rusthuis Friesburg. Begraven op 07-02-1970 te Katlijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-10-1919 te Schoterland met Jeltje Eizes ANNEMA, 31 jaar oud, geboren op 19-02-1888 te Langezwaag, dochter van Eize Reinders ANNEMA en Aaltje Hendriks de JONG, overleden op 07-12-1962 te Zuidlaren op 74-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 25-08-1919, overleden op 09-04-1999 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van ruim 10 jaar in Huize Anna Schotanus. Begraven op 14-04-1999 te Oldeholtpade.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1941 te Weststellingwerf met Engbert van HUIZEN, 28 jaar oud, geboren op 05-02-1913, zoon van Johannes van HUIZEN en Margje de VRIES, overleden op 25-12-1995 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een liefdevolle verzorging in "Huize Anna Schotanus". Begraven op 29-12-1995 te Oldeholtpade.
   2.  m  Anne JONGSMA (zie VI.7).
   3.  m  Eise JONGSMA (zie VI.9).
   4.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 24-04-1924 te Jubbega-Schurega, overleden op 30-03-2008 te Heerenveen op 83-jarige leeftijd, gecremeerd te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd ca. 1946 met Hendrik MIENSTRA, geboren op 02-11-1919 te Katlijk, zoon van Reitze MIENSTRA en Hiltje HOOGLAND, overleden op 08-11-2003 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, gecremeerd te Heerenveen-Zuid.


V.7    Yntze Annes JONGSMA, geboren op 13-02-1890 te Katlijk, zoon van Anne Andries JONGSMA (zie IV.13) en Trijntje Wiebes NIJHOLT, overleden op 19-04-1964 te Rottum op 74-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 23-04-1964 te Sintjohannesga.
Rottum, 27 juli.
Gisteravond omstreeks 11 uur is de boerenhuizinge, eigen aan en bewoond door IJ. Jongsma, a.d. Hoogendijk alhier, door den bliksem getroffen en afgebrand. Hok, schuur en hooi werden een prooi der vlamen; mede kwamen drie koeien om, naar ons wordt verzekerd.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant d.d. 27-07-1923.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-08-1919 te Schoterland met Froukje Durks BRANDENGA, 34 jaar oud, geboren op 06-10-1884 te Sintjohannesga, dochter van Durk Andries BRANDENGA en Gatske Aukes NIJHOLT, overleden op 21-06-1942 te Sintjohannesga op 57-jarige leeftijd, begraven te Sintjohannesga.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Durk JONGSMA (zie VI.14).
   2.  m  Anne (Oane) JONGSMA (zie VI.16).
   3.  m  Andries JONGSMA, veehouder, geboren 00-11-1923 te Sintjohannesga, overleden op 05-11-1993 te Rottum, gecremeerd op 09-11-1993 te Heerenveen-Zuid.
Ongehuwd.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 08-08-1975 (Bij boer in Rottum portefeuille met 800 gulden ontvreemd).


V.11    Hendrik Annes JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 30-01-1895 te Katlijk, zoon van Anne Andries JONGSMA (zie IV.13) en Trijntje Wiebes NIJHOLT, overleden op 25-03-1978 te Nieuwehorne op 83-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1978 te Nieuwehorne.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1923 te Schoterland met Annigje Reins SCHEPERS, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 02-09-1896 te Sintjohannesga, dochter van Rein SCHEPERS en Klaasje de VRIES, overleden op 30-01-1975 te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1975 te Nieuwehorne.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA, medewerker Frico, Wolvega, geboren op 15-02-1925 te Nieuwehorne, overleden op 06-08-1986 te Heerenveen op 61-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 07-08-1986 (Man (61) op straat aan hartverlamming overleden). Begraven op 11-08-1986 te Nieuwehorne.
Ongehuwd.
   2.  m  Rein JONGSMA, geboren op 16-09-1926 te Nieuwehorne, overleden op 13-12-1989 te Nieuwehorne op 63-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1989 te Nieuwehorne.
Ongehuwd.
   3.  m  Wiebe JONGSMA (zie VI.21).


V.15    Andries Yntzes JONGSMA, arbeider, geboren op 28-09-1884 te Katlijk, zoon van Yntze Andries JONGSMA (zie IV.17) en Wiepkjen Durks KALSBEEK, overleden op 25-02-1956 te Katlijk op 71-jarige leeftijd, na een lang en geduldig gedragen lijden. Begraven op 01-03-1956 te Katlijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1911 te Schoterland met Janke Bouwes HOOGLAND, 23 jaar oud, geboren op 03-12-1887 te Mildam, dochter van Bouwe HOOGLAND en Grietje BIJKER, overleden op 06-10-1978 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd, begraven op 10-10-1978 te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wiepkjen JONGSMA, geboren op 01-11-1912 om 10.00 uur te Mildam, overleden op 26-01-2009 te Joure op 96-jarige leeftijd, begraven op 30-01-2009 te Oudehaske.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1935 te Heerenveen met Jan MINNESMA, 32 jaar oud, geboren op 09-07-1903 te Haskerland, zoon van Fokke J. MINNESMA en Grietje CORNELIS, overleden op 15-05-1986 te Oudehaske op 82-jarige leeftijd, na een moeilijk leven. Begraven op 20-05-1986 te Oudehaske.
   2.  m  Bouwe JONGSMA, boer, geboren op 28-09-1918 te Katlijk, overleden op 13-05-2012 te Heerenveen op 93-jarige leeftijd, begraven op 18-05-2012 te Katlijk.
Ongehuwd.
Brand verwoest oude boerderij in Katlijk.
Katlijk - Aan de W.A. Nijenhuisweg in Katlijk is vanmorgen vroeg de middelgrote, zeer oude boerderij van de heer Bouwe Jongsma, een vrijgezelle boer, tot de grond toe afgebrand. De 54-jarige boer, die eigenaar was, heeft alleen enkele persoonlijke bezittingen, waaronder een belangrijk bedrag aan geld, en een paar stukken huisraad kunnen redden. De overige inboedel, waaronder vrij veel antiek, ging in vlammen op. Ook kwamen vier overjarige stierkalveren en tien koekalveren in de vuurzee om.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 14-06-1973.


V.17    Neentske Yntzes JONGSMA, geboren op 20-04-1888 te Katlijk, dochter van Yntze Andries JONGSMA (zie IV.17) en Wiepkjen Durks KALSBEEK, overleden op 16-06-1966 te Katlijk op 78-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1966 te Katlijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1920 te Schoterland met Wiebe Annes JONGSMA, 37 jaar oud (zie V.2).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder V.2).
 
V.18    Dirk Yntzes JONGSMA, geboren op 26-07-1891 te Katlijk, zoon van Yntze Andries JONGSMA (zie IV.17) en Wiepkjen Durks KALSBEEK, overleden op 22-08-1987 op 96-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1987 te Katlijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1914 te Schoterland met Trijntje Jans de VRIES, 19 jaar oud, geboren op 04-12-1894 te Katlijk, dochter van Jan B. de VRIES en Kornelia KRIST, overleden op 03-11-1974 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1974 te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  IJntze JONGSMA (zie VI.26).
   2.  v  Cornelia JONGSMA, geboren rond 1917, overleden op 27-12-1988 te Hardegarijp, begraven op 30-12-1988 te Hardegarijp.
Gehuwd op 16-05-1940 te Heerenveen met Minne PONNE, geboren rond 1917, zoon van Hendricus Pieters PONNE en Doetje Minnes NIEUWHOF, overleden op 23-10-1999 te Oentsjerk, na een ernstige ziekte. Begraven op 27-10-1999 te Hurdegaryp.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VI.30).
   4.  m  Andries JONGSMA (zie VI.32).
   5.  m  Wiebe JONGSMA (zie VI.34).
   6.  v  Wiepkje JONGSMA, geboren ca. 1925.
Voorzitster Zondagsschool Oudehaske (1988).
Gehuwd op 13-11-1952 te Ferwerderadeel met Pieter TALMA, 21 jaar oud, geboren op 01-04-1931 te Appelscha, zoon van Dirk TALMA en Fokje BERGSMA, overleden op 17-08-1988 te Oudehaske op 57-jarige leeftijd, begraven op 22-08-1988 te Oudehaske.


V.31    Andries Aukes JONGSMA, slager, veehandelaar, geboren op 04-01-1891 om 21.30 uur te Oudeschoot, zoon van Auke Andries JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Wiebes HOFSTRA, overleden op 03-02-1973 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 08-02-1973 te Kortezwaag.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1915 te Schoterland met Antje Jacobs van den BERG, 21 jaar oud, geboren op 15-01-1894 te Jubbega-Schurega, dochter van Jacob van den BERG en Elisabeth Catharina AKKERMAN, overleden op 19-12-1982 te Gorredijk op 88-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1982 te Kortezwaag.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke JONGSMA (zie VI.39).
   2.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.41).
   3.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 14-06-1919 te Mildam, overleden op 26-06-1919 om 13.00 uur te Mildam, 12 dagen oud.
   4.  v  Lvl. kind, geboren op 08-09-1921 te Opsterland, overleden op 08-09-1921 te Opsterland, 0 dagen oud.
   5.  m  Lvl. kind, geboren op 06-02-1925 te Opsterland, overleden op 06-02-1925 te Opsterland, 0 dagen oud.
   6.  m  Lvl. kind, geboren op 16-07-1928 te Opsterland, overleden op 16-07-1928 te Opsterland, 0 dagen oud.


V.33    Wiebe Aukes JONGSMA, huisknecht, medewerker Agrarische Unie N.V. afdeling Heerenveen, directeur bijkantoor Heerenveen van de N.V. Noord Nederlandse Kunstmesthandel, geboren op 28-03-1893 te Oudeschoot, zoon van Auke Andries JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Wiebes HOFSTRA, overleden op 07-08-1966 te Heerenveen op 73-jarige leeftijd, begraven op 10-08-1966 te Heerenveen.
NNK-directeur met pensioen.
Heerenveen - Vandaag neemt de heer W. Jongsma, directeur van het bijkantoor van de N.V. Noord Nederlandse Kunstmesthandel, officieel afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon, de heer G. Jongsma.
De heer Jongsma is geboren in Oudeschoot in maart 1893. Als twaalfjarige jongen kwam hij in dienst bij de familie Oosting te Oranjewoud en tot een paar jaar na zijn huwelijk bleef hij in deze betrekking. Daarna kwam de handel aan beurt: met zijn zwager, de heer S. Loen als compagnon, begon de heer Jongsma een handel in koloniale waren. Zo langzamerhand ging het echter meer op de agrarische sector in: 12 jaren lang werkte de heer Jongsma bij de N.V. De Friese Kip te Leeuwarden.
In 1944 kwam Jongsma in dienst bij de N.N.K. als directeur van het bijkantoor Heerenveen, als opvolger van de heer J. Visscher.
Bron: Friese Koerier d.d. 12-04-1958.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-07-1919 te Haren met Annechiena Gerrits VEENING, 26 jaar oud, geboren op 24-08-1892 te Haren, dochter van Gerrit VEENING, tuinman, en Jeichien VRIELING, overleden op 16-08-1952 te Heerenveen op 59-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 20-08-1952 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke Andries JONGSMA (zie VI.44).
   2.  m  Gerrit Jan JONGSMA (zie VI.46).


V.35    Anne Aukes JONGSMA, veekoopman, handelsagent, veehouder, geboren op 04-08-1897 te Mildam, zoon van Auke Andries JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Wiebes HOFSTRA, overleden op 04-01-1970 te Gorredijk op 72-jarige leeftijd, begraven op 07-01-1970 te Gorredijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1924 te Opsterland met Klaaske SIMONS, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 23-02-1903 te Terwispel, dochter van Frederik SIMONS, veehouder, en Geertje KOOPMANS, overleden op 11-02-2001 te Gorredijk op 97-jarige leeftijd, na een lang en bewogen leven. Begraven op 15-02-2001 te Gorredijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geertje (Gé) JONGSMA, zweminstructeur, geboren op 27-09-1924 te Langezwaag, overleden op 17-04-2009 op 84-jarige leeftijd, na een moedige strijd. Gecremeerd op 23-04-2009 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd 00-00-1964 te Opsterland met Berend BERGER, geboren op 05-01-1922, zoon van Jan Berends BERGER en Martje Johannes de LEEUW, overleden op 12-06-1991 te Mildam op 69-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 17-06-1991 te Heerenveen-Zuid.
   2.  m  Auke Andries JONGSMA (zie VI.50).
   3.  m  Frederik (Fré) JONGSMA, kappersbediende, geboren op 08-01-1929 te Oudehorne, overleden op 29-10-1946 te Heerenveen op 17-jarige leeftijd, door een noodlottig ongeval.
Zie: Heerenveensche Koerier d.d. 30-10-1946. Begraven te Gorredijk.
   4.  m  Andries (Dries) JONGSMA (zie VI.53).
   5.  m  Ids (Idi) JONGSMA (zie VI.55).


V.37    Piet JONGSMA, veehouder, geboren op 22-06-1903 te Katlijk, zoon van Auke Andries JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Wiebes HOFSTRA, overleden op 23-05-1973 te Gorredijk op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-05-1973 te Groningen.
Erelid IJsclub "Hâldt Moed", Gorredijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-12-1932 te Schoterland met Pietje de LEEUW, 23 jaar oud, geboren op 21-12-1908 te Oudehorne, dochter van Jeen Sytzes de LEEUW en Daatje BETTEN, overleden op 25-11-1989 te Gorredijk op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-11-1989 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke JONGSMA (zie VI.57).
   2.  v  Aaltje JONGSMA, costumière, geboren op 18-03-1933 te Oudehorne, overleden op 10-07-2013 te Jubbega op 80-jarige leeftijd, na verdrietige laatste jaren, na een liefdevolle verzorging in Wenwearde. Gecremeerd op 17-07-2013 te Opeinde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1957 te Opsterland met Evert de HAAN, 21 jaar oud, geboren op 23-07-1935 te Hoornsterzwaag, zoon van Gerrit de HAAN en Antje VELDKAMP, overleden op 29-07-2019 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd op 05-08-2019 te Opeinde.
{Hij is later samenwonend met Jikke.}
   3.  v  Daatje JONGSMA, costumière, geboren op 04-09-1934 te Kortezwaag.
Uitstekend schaatsenrijdster op de kort baan.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-05-1957 te Opsterland met Evert LEFFERING, geboren rond 1935, zoon van Jelle LEFFERING en Janke de JONG, overleden op 01-04-1994 te Hoornsterzwaag, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 05-04-1994 te Heerenveen-Zuid.
Samenwonend (2) rond 1994 met Andries de JONG, boer, geboren op 12-04-1927 te Kortezwaag, overleden op 05-04-2019 te Gorredijk op 91-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in Voltawerk.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1950 met Geertruida de BOER, overleden op 07-12-1991.}
   4.  v  Annie JONGSMA, apothekersassistente, geboren op 06-02-1952 te Kortezwaag.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-04-1975 te Heerenveen met Jan POPMA, 24 jaar oud, ambtenaar, geboren op 06-02-1951 te Heerenveen, zoon van Ids POPMA, ambtenaar gemeentewerken, en Leentje JONKER.


V.41    Jogchum Olkes JONGSMA, geboren op 09-05-1891 te Mildam, zoon van Olke Andries JONGSMA (zie IV.27) en Albertje Jochems OOSTERHOF, overleden op 17-12-1970 te Oudehorne op 79-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1970 te Oudehorne.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1918 te Schoterland met Janke Jippes de JONG, 23 jaar oud, geboren op 17-06-1894 te Katlijk, dochter van Jippe de JONG en Trijntje de VRIES, overleden op 26-12-1969 te Oudehorne op 75-jarige leeftijd, begraven op 31-12-1969 te Oudehorne.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Olke Andries JONGSMA (zie VI.66).
   2.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 07-07-1921 te Oudehorne, overleden op 07-12-2010 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, na een langdurige slopende ziekte. Gecremeerd op 13-12-2010 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-03-1947 te Heerenveen met Hans HES, 30 jaar oud, geboren op 03-12-1916 te Jubbega-Schurega, zoon van Jan Aukes HES en Maaike Hanzes BERGSMA, overleden op 23-01-2001 te Jubbega op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-01-2001 te Heerenveen-Zuid.
   3.  m  Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71).
   4.  v  Albertje JONGSMA, geboren op 19-11-1928 te Oudehorne, overleden op 08-04-2016 op 87-jarige leeftijd, begraven op 14-04-2016 te Jubbega.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1952 te Heerenveen met Johannes van der MOLEN, 26 jaar oud, vertegenwoordiger Oliehandel Van de Belt, geboren op 12-12-1925 te Oudehorne, zoon van Jan Jans van der MOLEN, boer, voerman, melkrijder, en Janke Tjeerds de JONG, overleden op 01-11-1979 te Oudehorne op 53-jarige leeftijd, begraven op 05-11-1979 te Jubbega-Schurega.
   5.  m  Jelle JONGSMA (zie VI.75).


V.46    Andries Jans JONGSMA, geboren op 03-03-1894 te Oudehorne, zoon van Jan Andries JONGSMA (zie IV.29) en Geertje Jitzes DIJKSTRA, landbouwster, overleden op 30-05-1969 te Heerenveen op 75-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 03-06-1969 te Oudeschoot.
Sedert de oprichting van de afdeling Oudeschoot e.o. van de Bond van Staatspensionering lid en bestuurslid.
Erelid Plaatselijk Belang/Marktcommissie "Oudeschoot".
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1921 te Schoterland met Froukje Johannes HAANSTRA, 26 jaar oud, geboren op 10-08-1895 te Nieuwehorne, dochter van Johannes HAANSTRA, bakker, en Antje ZANDHUIZEN, overleden op 28-01-1980 te Heerenveen op 84-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1980 te Oudeschoot.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje JONGSMA, geboren op 31-10-1922 te Oudeschoot.
Gehuwd 00-11-1943 te Heerenveen met Jan van der HONING, zoon van Sietze Jans van der HONING en Grietje Oenes BOSMA.
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 19-02-1924 te Schoterland, overleden op 19-02-1924 te Schoterland, 0 dagen oud.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VI.80).


V.50    Jitze JONGSMA, timmerman, aannemer, geboren op 29-09-1904 te Mildam, zoon van Jan Andries JONGSMA (zie IV.29) en Geertje Jitzes DIJKSTRA, landbouwster, overleden op 08-03-1963 te Heerenveen op 58-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1963 te Katlijk. J. Jongsma begraven.
Katlijk - Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag op de begraafplaats van Katlijk het stoffelijk overschot van de heer Jitze Jongsma, aannemer te Mildam, ter aarde besteld. De heer Jongsma was een grote persoonlijkheid in Mildam, waar hij jarenlang secretaris was van Plaatselijk Belang. Hij heeft veel gedaan om de ontwikkeling van het dorp - op velerlei terrein - te stimuleren.
Toen het scheen dat de oude openbare school zou worden afgebroken, omdat een duur verbouwingsplan niet kon worden gerealiseerd, maakte de heer Jongsma een eenvoudig ontwerp, waardoor de school behouden bleef en waarbij hij meedeelde het gebouw tegen een lage prijs te verbouwen tot gymnastieklokaal.
De heer Jongsma was jarenlang betrokken bij de organisatie van de tocht van ouden van dagen, maakte zich verdienstelijk voor de bejaardensociëteit, was bestuurslid van Staatspensioen en vele jaren lid van de oudercommissie van de openbare lagere school.
Bron: Friese Koerier d.d. 13-05-1963.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1928 te Marum met Doetje SIJBESMA, 22 jaar oud, geboren op 23-07-1905 te De Wilp, dochter van Marten SIJBESMA, landbouwer, en Saapke SINNEMA, landbouwster, overleden op 09-11-1982 te Mildam op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1982 te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. kind, geboren op 15-03-1932 te Mildam, overleden op 15-03-1932 te Mildam, 0 dagen oud.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VI.82).
   3.  v  Saapke Geertje JONGSMA, geboren op 31-01-1939 te Mildam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-07-1961 te Heerenveen met Jan Haitze de VRIES, zoon van Haitze Romke de VRIES en D. W. E. van der LAAN.


V.52    Andries Feijes JONGSMA, bakkersknecht, bakker, geboren op 15-10-1888 te Steggerda, zoon van Feije Andries JONGSMA (zie IV.33) en Popkjen Jurrits SIJTSEMA, overleden op 25-10-1971 te Purmerend op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1914 te Haskerland met Aaltje Jacobs van der KLOK, 22 jaar oud, geboren op 30-10-1891 te Oudehaske, dochter van Jacob van der KLOK en Korneliske van der RIJT, overleden op 12-05-1961 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Popkje JONGSMA, winkelmeisje, kantoorbediende, geboren op 21-05-1916 te Mildam, overleden op 11-08-2013 te Heemskerk op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-07-1945 te Amsterdam met Jan Willem BLOK, 28 jaar oud, geboren op 10-08-1916 te Amsterdam, overleden op 02-06-1995 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
   2.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.88).
   3.  m  Lvl. kind, geboren op 06-02-1920 te Mildam, overleden op 06-02-1920 te Mildam, 0 dagen oud.
   4.  m  Feije Philippus Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.90).


V.56    Jurrit Feijes JONGSMA, kruidenier, geboren op 29-03-1891 te Steggerda, zoon van Feije Andries JONGSMA (zie IV.33) en Popkjen Jurrits SIJTSEMA, overleden op 04-11-1963 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1963 te Terband.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1915 te Aengwirden met Aaltje Tiedes de JONG, 23 jaar oud, geboren op 29-03-1892 te Heerenveen, dochter van Tiede Jakobus de JONG en Willemke Berends REGTS, overleden op 30-09-1986 te Heerenveen op 94-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van 9 jaar in "Mariënbosch". Begraven op 03-10-1986 te Terband.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Popkje JONGSMA, geboren op 07-06-1916 te Terband, overleden op 07-04-1987 te Heerenveen op 70-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd te Meppel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-12-1940 te Schoterland met Siebren van der VLUGT, 26 jaar oud, geboren op 24-07-1914 te Nijeholtwolde, zoon van Romke van der VLUGT en Antje KNIEPSTRA, overleden op 04-09-1982 te Deventer op 68-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 09-09-1982 te Deventer.
Drager van de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
   2.  m  Tiede Berend JONGSMA (zie VI.94).


V.64    Olke Andries JONGSMA, magazijnbediende, vertegenwoordiger Radio Wiersma (S.J. Wiersma N.V.) (1920-1965), geboren op 07-06-1900 om 19.30 uur te Heerenveen, zoon van Feije Andries JONGSMA (zie IV.33) en Popkjen Jurrits SIJTSEMA, overleden op 19-06-1970 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1970 te Leeuwarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1924 te Leeuwarden met Antje HOORNSTRA, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 08-10-1900 te Lemmer, dochter van Pieter HOORNSTRA, schipper, en Baukje de OUDE, overleden op 09-11-1984 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1984 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Baukje JONGSMA, geboren op 08-12-1926 te Leeuwarden.
Baukje Jongsma is een voormalige Nederlandse atlete, die zich had toegelegd op de sprint. Jongsma werd vlak na de oorlog lid van de atletiekvereniging Vitesse in Leeuwarden. Op 31 juli 1949 werd ze met een team van haar vereniging kampioen op de 4 x 100 m estafette in 51,1 s. De Leeuwarder Courant noemde het één der mooiste hoofdstukken in de Friese Atletiekgeschiedenis. Het team bestond naast Jongsma uit Imi Miedema, Foekje Dillema en Nellie de Jager. In de finale werd onder andere Sagitta, het team van Fanny Blankers-Koen, verslagen. Op de 4 x 200 m verloor Vitesse nipt van Sagitta.
Datzelfde jaar verbeterde Vitesse op het gras van de ijsbaan in Leeuwarden het nationale record op de 4 x 200 m in 1.48,3. Nellie de Jager was vervangen door Corry Hospes.
Jongsma raakte eind 1949 in verwachting van haar eerste dochter en beëindigde op dat moment haar sportloopbaan.
Bron: Wikipedia.
Gehuwd (1) 00-11-1949 te Leeuwarden met Adri de JONGE, geboren rond 1923, overleden voor 1984.
Samenwonend (2) ca. 2006 met Johannes Cornelis (Jo) ALMER (Jr).
{Hij was eerder gehuwd ca. 1955 met Wilhelmina (Wil) BOHNE, geboren op 18-01-1930 te Amsterdam, dochter van Wilhelm Hugo BOHNE en Johanna BOTTENHEFT, overleden op 29-03-2004 te Amstelveen op 74-jarige leeftijd.}
   2.  m  Feije JONGSMA (zie VI.99).


VI.1    Anne JONGSMA, veehouder, geboren op 18-05-1921 te Katlijk, zoon van Wiebe Annes JONGSMA (zie V.2) en Neentske Yntzes JONGSMA (zie V.17), overleden op 16-01-2012 te Nieuwehorne op 90-jarige leeftijd, begraven op 21-01-2012 te Katlijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-08-1947 te Heerenveen met IJtje KAMPEN, 23 jaar oud, geboren op 02-06-1924 te Mildam, dochter van Anne Doede KAMPEN en Antje STOKER, overleden op 17-12-2011 te Mildam op 87-jarige leeftijd, begraven op 22-12-2011 te Katlijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wiebe JONGSMA (zie VII.1).
   2.  m  Anne Doede JONGSMA (zie VII.3).
   3.  m  IJntze JONGSMA (zie VII.5).
   4.  v  Antje (Anneke) JONGSMA, geboren op 22-06-1953 te Katlijk.
Gehuwd (1) 00-00-1983 te Heerenveen met H. D. T. (Herman) HIETBRINK, geboren rond 1957, overleden op 07-05-1998 te Jubbega, begraven op 12-05-1998 te Jubbega.
Relatie (2) met Nyckle de JONG.
   5.  m  Jentje JONGSMA (zie VII.10).
   6.  m  Sjoerd JONGSMA (zie VII.12).


VI.3    IJntze JONGSMA, landbouwer, geboren op 30-08-1932 te Katlijk, zoon van Wiebe Annes JONGSMA (zie V.2) en Neentske Yntzes JONGSMA (zie V.17), overleden op 17-04-1973 op 40-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 21-04-1973 te Katlijk.
Zie: Friese Koerier d.d. 20-06-1969 (Kap van schuur afgebrand).
Gehuwd 00-00-1956 te Heerenveen met Martha DEMMINK, veehoudster, geboren op 15-03-1934 te Sonnega, dochter van Roelof DEMMINK en T. de GROOT, overleden na 2011.
{Zij is later samenwonend met Henk ALTENA.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje Anna JONGSMA, geboren 00-04-1957 te Katlijk.
Gehuwd op 23-06-1978 te Heerenveen met Lammert KUPERUS, 21 jaar oud, (mede)directeur Kuperus Oudehorne BV, geboren op 23-08-1956 te Oudehorne, zoon van Jan Hendrik KUPERUS en Jitske AIKEMA, overleden op 13-01-2016 te Heerenveen op 59-jarige leeftijd, begraven op 20-01-2016 te Oudehorne.
Kuperus Oudehorne b.v. is een allround oud en vertrouwd familiebedrijf. In 1952 is de destijds smederij overgenomen door Jan Hendrik Kuperus. Inmiddels hebben de beide zonen, Gooitzen en Lammert Kuperus het bedrijf overgenomen. Ook de echtgenotes, de vier zonen en hun broer Jelle werken mee in het bedrijf. Hiermee komen we op een aantal van 26 medewerkers. Dit alles vindt plaats op maar liefst ± 4000 m² bedrijfsoppervlakte. Tevens telt ons bedrijf acht bedrijfswagens die dagelijks voor service onderweg zijn. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid van een smederij tot een landbouwmechanisatie- en installatiebedrijf wat op vele gebieden actief is.
Bron: Website Kuperus Oudehorne BV (2016).
   2.  m  Wiebe JONGSMA (zie VII.16).
   3.  m  Roelof JONGSMA (zie VII.18).
   4.  m  Anne JONGSMA (zie VII.22).


VI.7    Anne JONGSMA, geboren op 22-10-1920 te Nieuwhorne, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie V.5) en Jeltje Eizes ANNEMA, overleden op 15-04-2013 op 92-jarige leeftijd, begraven op 20-04-2013 te Hengelo.
Gehuwd ca. 1945 met H. A. (Riek) DUIS, dochter van Johannes DUIS en Berendina SCHROTEN, overleden 00-00-1972.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andreas Johannes Maria (Andries) JONGSMA (zie VII.24).
   2.  m  Hendrikus Bernardus Maria (Hennie) JONGSMA, geboren 00-05-1948 te Enter.
Relatie met Ria.
   3.  m  Engelbertus Leonardus Maria (Bennie) JONGSMA, geboren 00-09-1949 te Enter, overleden 00-09-2016.
   4.  v  Berendina Engelina Theresia (Dinie) JONGSMA, geboren op 19-01-1951 te Enter, overleden op 06-06-2020 op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-06-2020.
Gehuwd ca. 1975, gescheiden van Tony RIETMAN.
   5.  m  Leonardus Johannes Maria (Leo) JONGSMA (zie VII.31).
   6.  m  Gerard JONGSMA (zie VII.34).
   7.  v  Ria JONGSMA, geboren op 18-10-1960 (gezindte: RK), overleden op 29-09-2011 te Wierden op 50-jarige leeftijd, begraven op 05-10-2011 te Wierden.
Gehuwd met Harrie LEEMHUIS (gezindte: RK).
   8.  m  Johan JONGSMA.
Relatie met Mathilde.
   9.  m  Tonnie JONGSMA.
Relatie met Annie.
   10.  v  Elly JONGSMA.
Relatie met Johan BOEVINK.
   11.  v  Bernadette JONGSMA, geboren te Hengelo.
Relatie met Martin.


VI.9    Eise JONGSMA, geboren op 21-08-1921 te Nieuwehorne, zoon van Andries Annes JONGSMA (zie V.5) en Jeltje Eizes ANNEMA, overleden op 03-07-1999 te Noardburgum op 77-jarige leeftijd, na afnemende gezondheid en na een liefdevole verzorging van ruim 3 jaar in Nieuw Toutenburg. Begraven te Akkrum.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 29-06-1950 te Heerenveen met Berendina KEUNING, 29 jaar oud, geboren op 21-08-1920, dochter van Tjitte KEUNING en A. EMMENS, overleden op 06-09-1971 te Akkrum op 51-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1971 te Akkrum.
Gehuwd (2) rond 1979 met Jochbert TUTUIHA, geboren rond 1927, overleden op 11-04-1989 te Heerenveen, gecremeerd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Arendina Jeltje (Dineke; Dieni) JONGSMA, geboren op 10-07-1953 te Wolvega, in Huize Lycklema.
Relatie met Klaas.


VI.14    Durk JONGSMA, uitvoerder in de wegenbouw, geboren op 27-07-1920 te Sintjohannesga, zoon van Yntze Annes JONGSMA (zie V.7) en Froukje Durks BRANDENGA, overleden op 26-06-1986 te Tiel op 65-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Echteld.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1946 te Haskerland met Trijntje de LEEUW, 25 jaar oud, geboren op 10-06-1920 te Rotsterhaule, dochter van Hendrik Geerts de LEEUW en Doetje Arends GONGRIJP, overleden op 28-07-1996 te Tiel op 76-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een kortstondige ziekte. Begraven op 01-08-1996 te Echteld.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  IJntze JONGSMA (zie VII.48).


VI.16    Anne (Oane) JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 14-02-1922 te Sintjohannesga, zoon van Yntze Annes JONGSMA (zie V.7) en Froukje Durks BRANDENGA, overleden op 20-10-2001 te Rottum op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 24-10-2001 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-12-1950 te Opsterland met Ieke de LEEUW, 25 jaar oud, huishoudelijke hulp, geboren op 03-01-1925 te Terwispel, dochter van Pieter de LEEUW en Jacoba Foppes DONKER, overleden op 05-11-2006 te Noardburgum op 81-jarige leeftijd, in verpleeghuis Nieuw Toutenburg. Gecremeerd op 10-11-2006 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jacoba (Colly) JONGSMA, ziekenverzorgster, medewerkster apotheek, geboren op 22-03-1947 te Heerenveen.
Gehuwd 00-00-1969 te Heerenveen met Koop VELDMAN, zoon van Jan VELDMAN en Geertje LEEMBURG.
   2.  v  Froukje JONGSMA, apothekersassistente (v.a. 1971) bij Swarte te Heerenveen, administratief medewerkster VVV, geboren op 06-11-1952 te Sintjohannesga.
Henk Gemser over Froukje Jongsma:
"In 1972 had ik Froukje Jongsma onder mijn hoede. Ze zat in Jong Oranje en was astmapatiënte. Ik heb de artsen van astmacentrum Heideheuvel, waar ze onder behandeling was, betrokken bij een begeleiding op maat voor Froukje. Na een jaar werd ze tweede op de WK junioren! Als ik zie hoe die kwetsbare vrouw haar persoonlijkheid en haar zelfvertrouwen heeft gevonden en haar 'zijn' heeft geaccepteerd, waardoor ze na haar sportcarrière zelfs niet meer astmatisch was! Dat vind ik een hoogtepunt. Twee keer per jaar gaat er uit Oudehaske een kaart naar Groningen, waar Froukje woont. En twee keer per jaar komt er een kaart van Froukje naar ons. Op onze verjaardagen en met Oud en Nieuw."
Resultaten:
NK Allroud Amsterdam 1971: 12e.
WK junioren Allround Assen 1973: 2e.
NK Allround Heerenveen 1973: 10e (met val).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 18-12-1973 (Froukje Jongsma gedwongen afscheid te nemen van het schaatsen op topniveau).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 21-02-1974 (Froukje Jongsma staat weer op de schaatsen).
Gehuwd met Douwe de JONG, geboren op 04-04-1951 te Sint Nicolaasga, overleden op 12-11-2015 te Vledder op 64-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-11-2015.
   3.  v  Regina (Ginie) JONGSMA, verpleegkundige, postbode, geboren op 31-05-1957 te Rottum.
Gehuwd 00-00-1978 te Haskerland met Arend SCHOKKER.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


VI.21    Wiebe JONGSMA, rayonchef E.G.D. Geboren op 06-11-1934 te Nieuwehorne, zoon van Hendrik Annes JONGSMA (zie V.11) en Annigje Reins SCHEPERS, dienstbode (gezindte: RK), overleden op 05-03-2017 te Drachten op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-12-1961 te Weststellingwerf met Anna Geertruida (Annie) de VREEZE, 22 jaar oud, geboren op 16-12-1939, dochter van Willem Joseph de VREEZE en M. M. YEDEMA (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Monique Anna JONGSMA, geboren op 03-01-1963.
Gehuwd 00-00-1986 met Ulco H. BOTTEMA, zoon van N.N. BOTTEMA en Antje H. E. (Annie) IDSINGH.
   2.  v  Annetta Mona JONGSMA, geboren op 22-10-1964.
Samenwonend (1) met R. HUIZING.
Gehuwd (2) met Bill van RAVENSWAAIJ.


VI.26    IJntze JONGSMA, geboren op 16-04-1915 te Katlijk, zoon van Dirk Yntzes JONGSMA (zie V.18) en Trijntje Jans de VRIES, overleden op 07-02-1996 te Leersum op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1938 te Heerenveen met Marijke de HAAN, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1916 te Het Meer, dochter van Tjeerd Hendriks de HAAN en Sipkje Sietzes VIS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk JONGSMA (zie VII.61).
   2.  m  Tjeerd JONGSMA (zie VII.63).
   3.  v  Trijntje Marianne JONGSMA, geboren op 11-02-1943.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-06-1973 met Kees KABALT.
   4.  m  Sietze JONGSMA (zie VII.67).
   5.  v  Sipkje Cornelia JONGSMA, geboren op 21-11-1945 te Bovenknijpe.
   6.  m  Jan Hendrik JONGSMA (zie VII.71).
   7.  m  Johannes JONGSMA (zie VII.73).
   8.  v  Marijke JONGSMA, geboren op 03-02-1955.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 30-11-1973 met Gerrit VERSTEEGH.


VI.30    Jan JONGSMA, geboren op 01-04-1920 te Nieuwehorne, zoon van Dirk Yntzes JONGSMA (zie V.18) en Trijntje Jans de VRIES, overleden op 15-02-1990 te Heerenveen op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-02-1990 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-04-1948 te Heerenveen met Jeltje SCHOKKER, 23 jaar oud, geboren op 27-12-1924 te Schoterland, dochter van Willem SCHOKKER en Siebrigje NIJHOLT, overleden op 06-05-1999 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, na een kort ziekzijn. Gecremeerd op 11-05-1999 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk JONGSMA, geboren op 27-10-1949 te Nieuwehorne.
Gehuwd 00-00-1973 met Janke de JONG, geboren te Oudehorne.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   2.  m  Willem JONGSMA (zie VII.79).


VI.32    Andries JONGSMA, medewerker Tebel B.V., Leeuwarden, geboren 00-04-1921 te Katlijk, zoon van Dirk Yntzes JONGSMA (zie V.18) en Trijntje Jans de VRIES, overleden op 25-06-1990 te Hallum, begraven op 28-06-1990 te Hallum.
Gehuwd op 09-05-1946 te Heerenveen met Jantje PAULUS, geboren rond 1921.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk (Dikkie) JONGSMA, geboren op 02-07-1947 te Jubbega-Schurega, overleden op 10-11-1973 te Hallum op 26-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1973 te Hallum.
Ongehuwd.
   2.  v  Foekje JONGSMA, geboren ca. 1950.
Gehuwd op 12-04-1972 te Ferwerderadeel met Jan BIJLSMA.
   3.  v  Trijntje JONGSMA, geboren 00-12-1956 te Hallum.
Gehuwd 00-00-1976 te Ferwerderadeel met Maarten Jan POELSTRA, geboren ca. 1959, zoon van Piebe POELSTRA en Trijntje ALMA, dienstbode.


VI.34    Wiebe JONGSMA, geboren op 19-06-1922 te Katlijk, zoon van Dirk Yntzes JONGSMA (zie V.18) en Trijntje Jans de VRIES, overleden op 22-08-2006 op 84-jarige leeftijd, na een ongelijke strijd. Begraven op 28-08-2006 te Nieuwehorne.
Gehuwd (1) ca. 1943 te Heerenveen met Ali LEEMBURG, geboren op 11-01-1923, dochter van Jelle LEEMBURG en Grietje HOFMA, overleden op 26-11-1995 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven te Nieuwehorne.
Samenwonend (2) met Sippie WIEBENGA, geboren rond 1923, overleden op 21-07-1999 te Sneek, begraven op 26-07-1999 te Sneek.
{Zij was eerder gehuwd met Lolke WOUDSTRA, geboren op 30-05-1923 te Mildam, zoon van Yntze Thaes WOUDSTRA en Antje Yntzes JONGSMA, overleden op 20-05-1988 op 64-jarige leeftijd.}
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Dirk (Dick) JONGSMA (zie VII.87).
   2.  v  Grietje (Gré) JONGSMA, geboren op 25-04-1946 te Gersloot, overleden op 11-07-2018 te Schoorl op 72-jarige leeftijd, na een oneerlijke ziekte. Gecremeerd op 16-07-2018 te Schagen.
Gehuwd met Peter KOKKES.


VI.39    Auke JONGSMA, vuurtorenwachter, onderwijzer openbaar onderwijs te Gasselte (sinds 1945), geboren op 21-07-1916 te Mildam, zoon van Andries Aukes JONGSMA (zie V.31) en Antje Jacobs van den BERG, overleden op 11-01-2001 te Gasselte op 84-jarige leeftijd, begraven op 16-01-2001 te Gasselte.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-12-1966 (Onderwijzer zet vogels op; met foto).
Commissaris fauna van het regiobestuur Drenthe van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.
Onderscheiden met de Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau (1979).
Gehuwd met Johanna Hermiena HOLLANDER, geboren op 01-06-1917, dochter van Johannes HOLLANDER en N.N., overleden op 26-02-2007 op 89-jarige leeftijd, begraven op 02-03-2007 te Gasselte.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries JONGSMA (zie VII.91).


VI.41    Jacob JONGSMA, bakker, agent van politie (1946), geboren op 04-07-1917 te Mildam, zoon van Andries Aukes JONGSMA (zie V.31) en Antje Jacobs van den BERG, overleden op 04-07-2001 te Winschoten op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-03-1946 te Ooststellingwerf met Joukje PEENSTRA, 29 jaar oud, geboren op 25-05-1916 te Heerenveen, dochter van Homme PEENSTRA en Wytske BOSMA, overleden op 18-02-2001 te Winschoten op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wijtske Antje (Wyan) JONGSMA, geboren op 25-05-1949 te Winschoten, in het R.K. ziekenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1973 te Winschoten met Henk JANSEN, 23 jaar oud, geboren op 11-02-1950, zoon van Jurjen JANSEN en Pieterke SCHOLTE.


VI.44    Auke Andries JONGSMA, geboren op 13-12-1925 te Heerenveen, zoon van Wiebe Aukes JONGSMA (zie V.33) en Annechiena Gerrits VEENING, overleden op 05-08-1987 te Haren op 61-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 10-08-1987 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-04-1952 te Heerenveen met Margje EBBELINK, 23 jaar oud, geboren op 24-11-1928 te Franeker, dochter van Wolter EBBELINK en Maria van FOEKEN, overleden op 10-10-2021 te Haren op 92-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 16-10-2021 te Haren.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Drs. Maria (Ria) JONGSMA, directeur Stichting Kinderopvang Drenthe, interimdirecteur Drentse Sportfederatie, waarnemend directeur Drents Instituut voor Kunst en Cultuur, geboren ca. 1954.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-10-1994 (Harense directeur van Drents kunstinstituut).
Gehuwd 00-00-1983 te Leeuwarden met Frits TJABBES.
   2.  m  Wiebe Gerrit JONGSMA, geboren 00-04-1960 te Lemmer.
Relatie met Yvonne BOONSTRA.


VI.46    Gerrit Jan JONGSMA, directeur van het bijkantoor Heerenveen van de N.V. Noord Nederlandse Kunstmesthandel, geboren op 21-06-1929 te Heerenveen, zoon van Wiebe Aukes JONGSMA (zie V.33) en Annechiena Gerrits VEENING, overleden op 28-04-1991 te Tenerife (Spanje) op 61-jarige leeftijd, tijdens de vakantie. Gecremeerd op 15-05-1991 te Heerenveen-Zuid.
Bestuurslid sectie Betaald Voetbal v.v. "Heerenveen", elftalleider en commissaris materiaal (tot 1977).
Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-03-1951 te Haskerland met Epkjen (Eppie) STRIKWERDA, 21 jaar oud, geboren op 13-05-1929 te Itens, dochter van Eelke STRIKWERDA en Ytje DIJKSTRA, overleden op 20-01-2001 te Heerenveen op 71-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-01-2001 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eelco JONGSMA (zie VII.99).
   2.  v  Annachiena (Annegien) JONGSMA, geboren op 02-02-1954 te Heerenveen.
Relatie met Jimke KAMMINGA, zoon van Douwe KAMMINGA en Trijntje van ENS.
   3.  m  Wiebe JONGSMA (zie VII.103).


VI.50    Auke Andries JONGSMA, gymnastiekleraar, geboren op 26-01-1927 te Terwispel, zoon van Anne Aukes JONGSMA (zie V.35) en Klaaske SIMONS, dienstbode, overleden op 26-04-2020 te Gorredijk op 93-jarige leeftijd, gecremeerd.
Agent Hölscher chemisch reinigen en verven.
In 1956 tot leider van de gymnastiekvereniging Stânfries benoemd en sinds 1985 erelid.
Drager van de gouden speld van het KNGV.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-10-1985 (Auke Jongsma lid van verdienste Turnkring Friesland van KNGV).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-02-1951 te Opsterland met Alida (Ali) VELDHUIZEN, 19 jaar oud, geboren op 26-05-1931 te Jubbega-Schurega, dochter van Sjouke VELDHUIZEN en Aaltje van der MEI, overleden op 29-12-2009 te Beetsterzwaag op 78-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alida Klazina (Lida; Lydia) JONGSMA, geboren op 14-05-1951 te Gorredijk, overleden op 29-04-2021 te Burgum op 69-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd.
Gehuwd met Jan de JONG, zoon van Wopke de JONG en Geertje van der HEIDE.
   2.  m  Frederik Anne (Fré) JONGSMA, onderwijzer, directeur OBS Angelslo te Emmen, geboren op 08-10-1952 te Gorredijk.
Hij was gedurende bijna 42 jaar (tot 2016) werkzaam bij het openbaar onderwijs te Emmen.
Zie: Emmer Courant d.d. 09-04-2019 ('Graag meer jeugd op de baan').
Relatie met Seescke.
   3.  v  Sjoukje Albertha JONGSMA, geboren 00-00-1955 te Gorredijk.
Gehuwd 00-08-1980 te Opsterland met Geert ONNES.
   4.  v  Klazina Alida (Sina) JONGSMA, geboren 00-00-1955 te Gorredijk.
Gehuwd (1) 00-00-1976 te Opsterland met Meine VEENSTRA, geboren rond 1950.
Relatie (2) met Ad.
   5.  m  Peter Auke JONGSMA (zie VII.115).
   6.  m  Thom Hans JONGSMA, geboren 00-03-1966 te Gorredijk-Kortezwaag.


VI.53    Andries (Dries) JONGSMA, bedrijfsleider zwembad De Delte te Gorredijk, geboren op 30-01-1935 te Drachten, zoon van Anne Aukes JONGSMA (zie V.35) en Klaaske SIMONS, dienstbode.
Gehuwd 00-00-1960 te Opsterland met Hester Aleida Johanna VISSER, geboren rond 1937.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 24-12-2016 (De laatste kerstboom van Gorredijk).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gaitske (Gea) JONGSMA, geboren 00-11-1960 te Kortezwaag.
   2.  m  Anne JONGSMA (zie VII.120).
   3.  m  Peter JONGSMA, geboren 00-10-1967 te Gorredijk-Kortezwaag.


VI.55    Ids (Idi) JONGSMA, zweminstructeur, bedrijfsleider gemeentelijk zwembad te Marum, geboren op 04-10-1936 te Nijega, zoon van Anne Aukes JONGSMA (zie V.35) en Klaaske SIMONS, dienstbode.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (1997); 36 jaar zweminstructeur bij zwembad te Marum; ruim 20 jaar actief als vakbondsman, tevens lid van de landelijke adviescommissie zwembaden; nauw betrokken bij de CAO-onderhandelingen voor het zwembadpersoneel; vanaf 1975 gediplomeerd instructeur zwemonderricht gehandicapten.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1961 te Opsterland met Trijntje Grietje FABER, dochter van Jaldert FABER en Hanske van der WAL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hanna (Han) JONGSMA, geboren op 14-12-1962 te Marum.
   2.  m  Anne JONGSMA (zie VII.124).
   3.  m  Johan JONGSMA (zie VII.126).
   4.  m  Auke Anne JONGSMA (zie VII.128).


VI.57    Auke JONGSMA, melkveehouder, geboren op 18-03-1933 te Oudehorne, zoon van Piet JONGSMA (zie V.37) en Pietje de LEEUW.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-02-1958 te Heerenveen met Martha Anneke (Matty) van der BIJ, dochter van Barteld Pieter van der BIJ en Hiltje BERGSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hiltje (Hiltsje) JONGSMA, B verpleegkundige, dichteres, geboren op 07-08-1958 te Hoornsterzwaag.
Auteur dichtbundel.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 13-04-2012 (Drie schrijvers bevolken arke in De Veenhoop).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-12-1987 te Opsterland met Jacob (Jaap) van der WAL, 31 jaar oud, geboren op 03-08-1956, zoon van Hans van der WAL en Betje HAANSTRA.
   2.  m  Piet JONGSMA (zie VII.132).
   3.  v  Bartha Petra JONGSMA, geboren op 29-10-1964 te Gorredijk-Kortezwaag.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 01-12-1998 te Opsterland met Albert VEENSTRA, 39 jaar oud, geboren op 05-05-1959.
   4.  m  Alex Martin JONGSMA (zie VII.136).


VI.66    Olke Andries JONGSMA, geboren op 25-06-1919 te Oudehorne, zoon van Jogchum Olkes JONGSMA (zie V.41) en Janke Jippes de JONG, overleden op 04-02-2012 te Haulerwijk op 92-jarige leeftijd, begraven op 10-02-2012 te Boornbergum.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 15-05-1942 te Heerenveen met Marijke HOEKSTRA, geboren rond 1914, overleden op 19-01-1973 te Leeuwarden, begraven op 24-01-1973 te Boornbergum.
Samenwonend (2) met Janke (Janny) LEENSTRA, geboren op 13-06-1923 te Longerhouw, overleden op 11-07-2011 te Haulerwijk op 88-jarige leeftijd, begraven op 16-07-2011 te Leeuwarden.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1945 met Theodoor SCHULTZ, overleden 00-00-1965.}
Uit de eerste relatie:

   1.  v  IJbeltje (Ypie) JONGSMA, onderwijzeres Hervormde school te Meppel (1964), Sneek (1968), geboren 00-00-1943 te Oudehorne.
Gehuwd 00-07-1973 te Opsterland met Albert Jan (Bert) SMIT.
   2.  v  Janke JONGSMA, geboren op 07-09-1944 te Marum.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-05-1977 te Smallingerland met Riemer BOUMA, 38 jaar oud, geboren op 06-07-1938 te Siegerswoude, zoon van Rinze BOUMA en Anna van der WIER, overleden op 20-11-2019 te Drachten op 81-jarige leeftijd, na een moeilijke periode. Begraven op 25-11-2019 te Boornbergum.
   3.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 28-04-1946 te Marum.
Gehuwd (1) met Willem GEERLIGS, geboren op 19-07-1944, zoon van Auke GEERLIGS en Taltje TABAK, overleden op 12-08-1997 te De Wilgen op 53-jarige leeftijd, na een ziekte van ruim twee jaar. Begraven op 16-08-1997 te Boornbergum.
Relatie (2) met Jaap BOUMA.
   4.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, geboren op 06-12-1950 te Marum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 03-09-1971 te Smallingerland met Kornelis (Kor; Corrie) POSTMA, 23 jaar oud, metselaar, geboren op 04-10-1947 te Drachten, zoon van Fokke POSTMA en Elisabeth de BOER.


VI.71    Jippe Jelle JONGSMA, veehouder, geboren op 23-05-1927, zoon van Jogchum Olkes JONGSMA (zie V.41) en Janke Jippes de JONG, overleden op 02-10-2000 te Oudehorne op 73-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 06-10-2000 te Nieuwehorne.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 09-06-1994 ('De Jongsma-boys' staan samen sterk).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17-03-1999 (Foute entstof kost bedrijf al 200 koeien).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 19-10-1999 (Bij de Jongsma's lopen de stallen langzaam weer vol koeien).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1953 te Opsterland met IJbeltje (Ipie) KOOIJKER, 19 jaar oud, geboren op 02-10-1933 te Weidum, dochter van Fedde Hanzes KOOIJKER en Grietje Bjintzes HIJLKEMA, overleden op 27-02-2018 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 07-03-2018 te Nieuwehorne.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje JONGSMA, geboren 00-02-1955 te Oudehorne.
Relatie (1) met N.N. KUIPER.
Relatie (2) met Hielke LUIT.
   2.  m  Jogchum JONGSMA (zie VII.150).
   3.  m  Fedde JONGSMA (zie VII.153).
   4.  m  Olke Andries JONGSMA (zie VII.156).
   5.  m  Hans JONGSMA (zie VII.158).
   6.  m  Jelle JONGSMA (zie VII.160).
   7.  m  Bjintse (Binnie) JONGSMA (zie VII.162).
   8.  m  Franke JONGSMA (zie VII.164).
   9.  v  Janke (Jannie) JONGSMA, geboren op 03-05-1967 te Oudehorne.
Relatie met Gooitzen.
   10.  m  Jan JONGSMA, geboren 00-10-1968 te Oudehorne, overleden 00-10-1968 te Heerenveen.


VI.75    Jelle JONGSMA, veehouder (maatschap met zonen Jogchum en Olke Andries), geboren op 19-05-1930 te Oudehorne, zoon van Jogchum Olkes JONGSMA (zie V.41) en Janke Jippes de JONG, overleden op 13-11-2019 te Winnsboro, TX (USA) op 89-jarige leeftijd, begraven op 18-11-2019 te Winnsboro, TX (USA).
Gehuwd (1) ca. 1956 met Albertien (Albertje) BOERHOF, geboren op 25-04-1928, overleden op 17-12-1969 om 09.30 uur te Oudehorne op 41-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17-12-1969 (In Oudehorne moeder van acht jonge kinderen verongelukt). Begraven op 20-12-1969 te Oudehorne.
Gehuwd (2) 00-07-1972 met Wijbrigje (Wiepie) BOERSMA.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jogchum JONGSMA, geboren op 22-04-1957 te Oudehorne, overleden op 30-09-1960 om 11.00 uur te Oudehorne op 3-jarige leeftijd. In Oudehorne is de 3-jarige Jochem Jongsma om het leven gekomen, toen hij al spelend onder de tractor van zijn vader kwam, die achteruit reed om een landbouwwagen aan te haken.
Bron: Friese Koerier d.d. 01-10-1960. Begraven te Oudehorne.
   2.  v  Harmina Maria Janna (Hermien) JONGSMA, geboren rond 1959 te Oudehorne.
Gehuwd 00-08-1980 te Heerenveen met Heerke PLANTINGA.
   3.  v  Janke JONGSMA, geboren 00-00-1960 te Oudehorne.
Relatie met Johannes BROUWER.
   4.  m  Jogchum JONGSMA (zie VII.174).
   5.  m  Harm (Henk; Hennie) JONGSMA, geboren op 07-02-1963 te Oudehorne.
   6.  m  Olke Andries JONGSMA (zie VII.177).
   7.  m  Hendrik Evert Jan (Henk) JONGSMA, geboren 00-11-1966 te Jubbega-Schurega.
   8.  v  Appie JONGSMA, geboren ca. 1967.
Relatie met Jouke van DIJK, overleden voor 2019.
   9.  v  Trijntje JONGSMA, geboren 00-02-1968 te Heerenveen.
Relatie met Efrain ROJAS.
   10.  v  Geertje JONGSMA, geboren 00-00-1969.
Relatie met Luc de JONG.

Uit het tweede huwelijk:

   11.  m  Freerk (Freddy) JONGSMA (zie VII.188).


VI.80    Jan JONGSMA, dir. Bouwbedrijf J.A. Jongsma, geboren op 01-12-1928 te Oudeschoot, zoon van Andries Jans JONGSMA (zie V.46) en Froukje Johannes HAANSTRA, overleden op 14-12-1994 te Heerenveen op 66-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd op 19-12-1994 te Heerenveen-Zuid.
Terugkeer in het vaderland.
Met de "General W. M. Black" welke Hemelvaartsdag honderden gedemobiliseerden naar Nederlandse bodem terugvoerde kwamen diverse Friese jongens naar "It Heitelân". Per speciale bus arriveerden plus minus 5 uur Jan Jongsma en Gerrit de Jong in het met vlaggen versierde Oudeschoot, opgewacht door ouders, familie en vele belangstellenden. Voor beide buurjongens hadden verschillende handen een erepoort opgericht, terwijl hun entree in het ouderlijke huis door een fotograaf werd vereeuwigd.
Namens de buurtbewoners werd gesproken, terwijl naast een taart, elk der gerepatrieerden een vulpen en schrijfmateriaal werd aangeboden. Beide wonings waren bijkans te klein om alle belangstellenden te kunnen herbergen.
Bron: Hepkema's Courant d.d. 19-05-1950.
Ereteken voor Orde en Vrede.
Burgemeester Kuperus van Heerenveen heeft ten gemeentehuize aan de navolgende persoon de eretekenen voor Orde en Vrede uitgereikt: J. Jongsma te Oudehorne.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 13-10-1952.
Erelid IJsclub "De Volharding" te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-11-1956 te Rheden met Johanna Berendina (Annie) KLEINSTARINK, notarisklerk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Jan (André) JONGSMA (zie VII.190).
   2.  m  Gerrit Willem JONGSMA (zie VII.192).


VI.82    Jan JONGSMA, aannemer, geboren op 15-09-1933 te Mildam, zoon van Jitze JONGSMA (zie V.50) en Doetje SIJBESMA.
Voorzitter Friese Aero Club (zweefvliegen).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-06-1960 te Haskerland met Petronella (Nellie) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 21-08-1937, dochter van Ruurd Minne de JONG en Albertha VOS. Sinds 1989 voorzitter van de doopsgezinde kerkenraad De Knipe.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Albertha (Bea) JONGSMA, geboren op 05-04-1961 te Mildam.
Gehuwd met Freddie MONKHORST.
   2.  m  Drs. Jitze JONGSMA (zie VII.196).
   3.  v  Doete JONGSMA, geboren op 31-03-1965 te Mildam.


VI.88    Jacob JONGSMA, monteur, geboren op 18-11-1917 te Mildam, zoon van Andries Feijes JONGSMA (zie V.52) en Aaltje Jacobs van der KLOK, overleden op 21-06-1994 te Purmerend op 76-jarige leeftijd.
In vreemde krijgsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog en verlies van het Nederlanderschap.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-08-1945 te Amsterdam met Elisabeth Bertha (Bep) GEERKEN, 26 jaar oud, naaister, geboren op 03-07-1919 te Amsterdam, dochter van Eduard Bertus GEERKEN, stucadoor, en Hendrika KNOL, in de Menadostraat. Overleden op 09-03-2001 te Purmerend op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Hendrik JONGSMA (zie VII.199).
   2.  v  Hendrika (Henny) JONGSMA, geboren op 30-11-1948 te Amsterdam.
Relatie met André KOOPMAN.
   3.  v  Aaltje Popkje (Alie) JONGSMA, geboren op 03-02-1951 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-06-1974 te IJmuiden met Paulus Hendrikus (Paul) KUYPER, 24 jaar oud, geboren op 01-09-1949 te IJmuiden.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.


VI.90    Feije Philippus Hendrik (Henk) JONGSMA, lasser, geboren op 31-12-1925 te Amsterdam, zoon van Andries Feijes JONGSMA (zie V.52) en Aaltje Jacobs van der KLOK, overleden op 28-10-1983 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1951 te Heerenveen met Zwaantje WEERTS, 25 jaar oud, geboren op 10-12-1925 te Oudehorne, dochter van Fokko WEERTS en Hendrikje de VRIES, overleden op 18-09-2020 op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Jacob (Dries) JONGSMA (zie VII.206).
   2.    Lvl. kind, geboren op 11-01-1957 te Meppel, overleden op 11-01-1957 te Meppel, 0 dagen oud.


VI.94    Tiede Berend JONGSMA, boekhouder fa. G.W. Boltje en Zonen, geboren op 06-02-1920 te Terband, zoon van Jurrit Feijes JONGSMA (zie V.56) en Aaltje Tiedes de JONG, overleden op 07-03-1959 te Heerenveen op 39-jarige leeftijd, na een langdurig, geduldig gedragen lijden. Begraven op 11-03-1959 te Terband.
Kerkvoogd Ned. Herv. Gemeente Heerenveen (Fok)-Terband.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1943 te Opsterland met Geertje JELSMA, 23 jaar oud, geboren op 17-03-1920, dochter van Jan Meines JELSMA en Geertje Hamkes MEIJER, overleden op 16-01-1975 te Heerenveen op 54-jarige leeftijd, begraven op 20-01-1975 te Terband.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geertje (Gerie; Geke) JONGSMA, bibliothecaresse, geboren op 18-10-1943 te Terband.
Gehuwd 00-00-1968 te Heerenveen met Willem Johannes (Hans) TEEUW.
   2.  v  Aaltje Popkje (Alie) JONGSMA, kleuterleidster openbare kleuterschool Gorredijk-Kortezwaag (1966), geboren op 06-01-1947 te Terband, overleden op 10-02-2016 te Heerenveen op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-02-2016 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-05-1969 te Heerenveen met Jogchem Hartwig (Jo) GEVEKE, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1944, zoon van Hendrik GEVEKE en Hendrikje VELDE, overleden op 20-06-2019 op 74-jarige leeftijd. Jogchum (Jo) Hartwig Geveke overleden.
HEERENVEEN - Jogchum (Jo) Hartwig Geveke is naar nu bekend is geworden overleden op donderdag 20 juni.
Geveke, sinds 10 februari 2016 weduwnaar van Alie Geveke-Jongsma, is 74 jaar geworden. De crematieplechtigheid is donderdag 27 juni vanaf 14.30 uur in het crematorium Haskerpoort aan de Haskerpoarte 2 in Oudehaske. Na afloop is er een informeel samenzijn.
In Heerenveen was Geveke een bekend persoon. Zo runde hij jarenlang De Marskramer en was hij onder andere een tijd voorzitter van de Ondernemerskring Heerenveen (HOV).
In december nog werd Geveke benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg die onderscheiding omdat hij sinds 2009 vrijwilliger was bij en voorzitter was van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.
Sinds 1997 was Geveke lid en penningmeester van de Odd Fellows Johan Willem Friso-loge en van 1996 tot 2002 commissielid en adviseur van het bestuur van de Heerenveense Ondernemers Vereniging.
Bron: Heerenveense Courant d.d. 24-06-2019. Gecremeerd op 27-06-2019 te Heerenveen-Zuid.
{Hij is later samenwonend met Truus KLOOTWIJK.}
   3.  v  Popkje Froukje (Poppie) JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 07-09-1955 te Heerenveen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 22-06-1998, geregistreerd partnerschap. Echtgenote is Marjo M. J. E. van BERGEN, 39 jaar oud, geboren op 17-02-1959 te Heerlen.
Dochter: Nikki Geerte van Bergen, geboren 15-09-1992.


VI.99    Feije JONGSMA, medewerker Oosterberg HAKRO B.V. Geboren op 15-06-1930 te Leeuwarden, zoon van Olke Andries JONGSMA (zie V.64) en Antje HOORNSTRA, dienstbode, overleden op 08-05-1991 te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-05-1991 te Goutum.
Feije Jongsma was van 1942 tot 1962 lid van de Leeuwarder voetbalclub Frisia. Na zijn juniorentijd speelde hij tien jaar in Frisia 1. Hij speelde in het team wat Ajax, met daarin Rinus Michels, in 1952 versloeg. Hij was karakteristiek als noeste verdediger met zijn elastiekje in zijn haar tijdens de wedstrijden. Jongsma speelde regelmatig in vertegenwoordigende elftalen.
Bron: Fred Dijkstra, archivaris "L.A.C."Frisia 1883".
Gehuwd 00-00-1957 te Leeuwarden met Margje MEIJER, geboren op 05-08-1932 te Sijbrandaburen, dochter van Jeep MEIJER en Pietje BEETSTRA, overleden op 21-10-2002 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-10-2002 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pietje Dieuwke (Pieta) JONGSMA, geboren op 27-12-1957 te Leeuwarden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-1980 te Bolsward met Binne M. (Ben) SMID, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1958 te Akkrum, zoon van Ubele Gerlof SMID en N.N..
   2.  m  Ronald JONGSMA (zie VII.216).
   3.  m  Jaap Anne JONGSMA (zie VII.218).


VII.1    Wiebe JONGSMA, geboren op 08-12-1948 te Mildam, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.1) en IJtje KAMPEN.
Manufacturen van Kampen.
Het huis aan de Schoterlandseweg 61 in Mildam is er nog, de etalage waar ooit de fraaiste stoffen hingen, verscholen achter een struik. In de manufacturenwinkel was de toonbank om recht-van-de-rol te knippen en verder waren er laden en kastjes met garen, ritsen en knopen. Niet dat je er rijk van werd, maar Anne Kampen en Antsje Stoker hadden er een goede boterham aan. Dat het ondernemen beiden in het bloed zat, blijkt uit de terugblik van kleinzonen Wiebe en Anne.
Pake Anne en beppe Antsje deden de slagerij op de hoek van de Molenlaan over aan Lolke Woudstra en namen de manufacturenzaak in Mildam over. Ze woonden al even in de pastorie er tegenover, waar Ytsje, mem van de geïnterviewden, in 1924 het licht zag. De winkel was beppe's domein, pake ging langs de deur met koopwaar. Eerst op de fiets, maar al snel met de auto.
"It wie de eerste auto yn Mildaam", denkt Anne. "In Ford mei glimmende speaken die wol hûnderd gûne koste hie. Hy wie doe ek taxi-bedriuw, foar minsken dy't bygelyks nei it sikehûs moasten. Dat moast altyd betiid, dat by 't winterdei startte hy om de pear ûren nachts de auto, bang dat er em oars net oan 'e praet krige."
Pake had vijvertjes in het hok met bevers, vertelt Anne, foar de feltsjes en af en toe ontsnapte er een. Toen hij in 1962 stopte met de winkel, kwam hij dagelijks werken op de boerderij van Ytsje en haar man. Een aanpakker dus, maar Wiebe en Anne hebben zeker zoveel respect voor hun beppe. Die hielp mem twee middagen per week sokken stoppen als de winkel dicht was. Aardig wat met 4 kinderen en 6 kleinkinderen! Beide vrouwen waren coupeuse en zullen in die naoorlogse jaren heel wat spul hebben moeten keren of innemen.
In de oorlogstijd fietste beppe met regelmaat ruim 40 km naar de Leeuwarder gevangenis en terug om haar neef Sjoerd Stoker op te zoeken. Deze spoorwegman zat in het verzet; helaas zijn hij en zijn vriend René Bol verraden en in 1944 gefusilleerd. Bij de Thomaskerk in Katlijk getuigen hun graven er nog van.
Ook de kleinzonen kunnen niet stilzitten. Anne heeft met broer Yntze en hun 4 zonen een maatschap veehouderij aan de Houtwallen, op de plek waar pake Wiebe Jongsma ooit een stuk heide ontgon. Anne: "Hy kearde sa'n fjouwer bunder heide eefkes mei de skep om en doe wie dit hjir in buorkerij". Met akkerbouw was deze niet te redden, maar de maatschap van de Jongsma's telt inmiddels wel 250 koeien, waarvan 100 jongvee. En naast een paardenpension houden ze nog zo'n 200 waterbuffels, die in het groen, naast It Skar, prachtig opvallen.
De broers herinneren zich hoe omzichtig hun grootouders met de klanten omsprongen, wanbetalers met name. Soms liep de schuld zo op - vooral bij rijke boeren! - dat pake er zelf op af ging. De boerin vroeg dan doodleuk "Jo hawwe seker wol werom fan tûzend gûne?" En dan had je nog klanten die stof in Heerenveen kochten en alleen voor het vergeten klosje garen bij Kampen aanklopten.
Wiebe vertelt hoe hij als oudste duidelijk beppe's jonkje was. Hij mocht zelfs helpen in de winkel! Hij kon niks fout doen, dus heugt het hem nog dat ze eens boos op hem was. "Dan wie ik der in pear wike útfanhûs omdat er by ús bof of reafonk omgong. De earste kear dat ik oan de Yntzeleane yn 'e sleat sprong wie net slim, mar de twadde kear wie ze poerlilk!"
Bij hem thuis staat nog een ladekast uit de winkel met potloodnotities erop: de inkoopprijs in code en de verkoopprijs tot op de halve cent in cijfers. Ontroerend, benen knopen voor in botsen.
Anne, Yntze en vele Jongsma's wonen dicht bij elkaar, maar beppe's jonkje vertrok uit it heitelân. Op aparte wijze blijft hij toch zijn roots trouw: Wiebe woont al jaren in Kampen.
Bron: www.mildam.org.
Gehuwd met Pietje Anna (Pia) SIETZEMA, geboren rond 1951, dochter van Gauke SIETZEMA, kapper, en Trientje SWIERINGA, overleden op 10-05-2013, gecremeerd op 15-05-2013 te Zwolle-Noord.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Marcel René JONGSMA, geboren 00-08-1972 te Menaldum.
Relatie met Minke.
   2.  v  Judith JONGSMA.
Relatie met Rik.


VII.3    Anne Doede JONGSMA, veehouder, geboren op 16-01-1950 te Katlijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.1) en IJtje KAMPEN, overleden op 18-06-2016 te Nieuwehorne op 66-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 25-06-2016 te Katlijk.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 20-11-2004 (Katlijkers gaan buffels houden in Nijeholtpade).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-02-1975 te Heerenveen met Elizabeth (Ellie) de BOER, dochter van Teije W. de BOER en J. LOIJENGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne Doede JONGSMA (zie VIII.5).
   2.  v  Janneke JONGSMA, geboren ca. 1980.
   3.  m  Teije JONGSMA, veehouder, geboren op 09-10-1981 te Katlijk.
Relatie met Kim JACOBI, instructrice dressuurtraining, docente 'mens en maatschappij' Nordwin College, Heerenveen, geboren rond 1986, dochter van Tiede JACOBI, veehouder, en Anneke.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 08-01-2015 ('De nieuwe Anky' komt uit Katlijk).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-06-2017 (Fanatisma helpt Kim Jacobi vooruit).
   4.  m  IJtzen JONGSMA, geboren op 13-05-1988 te Katlijk.


VII.5    IJntze JONGSMA, veehouder, geboren op 23-04-1951 te Katlijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.1) en IJtje KAMPEN.
Gehuwd 00-00-1980 met Jellie de GOEDE, geboren rond 1960, dochter van Herman de GOEDE en Antje TOLMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Annet JONGSMA, geboren ca. 1980.
Relatie met Addy.
   2.  v  Ietsje JONGSMA, geboren 00-04-1981 te Heerenveen.
Relatie met Jan.
   3.  v  Geertje JONGSMA, personal trainer, geboren 00-06-1982 te Heerenveen.
Relatie (1) met Jorn.
Relatie (2) met Rob.
   4.  m  Anne Herman JONGSMA, geboren op 28-07-1987 te Heerenveen.
Gehuwd met Clara VOGEL, geboren op 29-10-1987 te Mildam.


VII.10    Jentje JONGSMA, veehouder, geboren op 29-12-1956 te Katlijk, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.1) en IJtje KAMPEN, overleden op 24-03-1995 te Jongsma op 38-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-03-1995 (Giertank explodeert: boer en hulp gedood). Begraven op 29-03-1995 te Jubbega.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 29-08-1987 (Topper bij melkcontrole: "It binne troch elkoar gewoane boere-kij") .
Gehuwd 00-05-1980 te Heerenveen met Jannie SIKKEMA.
{Zij had ook ooit een relatie met Sjoerd JONGSMA (zie VII.12).}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Anne JONGSMA, technisch directeur Mts Jongsma, geboren op 14-10-1982 te Heerenveen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-08-2013 met Diana van der WAL, 30 jaar oud, geboren op 29-08-1983 te Heerenveen.
Mijn naam is Diana van der Wal, geboren op 29 augustus 1983 in Heerenveen. De passie voor paarden zit er al van jongs af aan in. Van vroeger uit is het altijd mijn droom geweest om voor mezelf te beginnen en sinds 2007 is dit geen droom meer maar werkelijkheid.
Na jaren op de manege te hebben gereden mocht ik bij een vriendin op een pony rijden wat mijn verzorgpony geworden is. Na heel veel zandhappen gingen we uiteindelijk onze eerste wedstrijdjes rijden en na even oefenen hebben we uiteindelijk veel oranje linten mee naar huis mogen nemen.
Later kwam er een eigen pony en vervolgens mijn eerste Z paard U-Passepartout die later verkocht werd naar Amerika. Vele paarden volgden en ondertussen heb ik meerdere paarden opgeleid tot Z nivo en rijd ik momenteel met één paard in de subtop Prix st Georges. De paarden zijn inmiddels ook de hobby van mijn ouders geworden en zij zijn op wedstrijden mijn trouwste fans!
Na de HAVO heb ik HBO Bedrijfskunde & Agribusiness gestudeerd aan de CAH te Dronten. Gedurende mijn studie heb ik alle drie de fases van de ORUN cursus met succes afgerond en ben ik tevens geslaagd als IL en later als IM jurylid en inmiddels ben ik geslaagd voor mijn jurycursus ZZ-Licht. Na mijn studie ben werkzaam geweest op Ruitersportcentrum Sneek als instructrice en daarnaast was ik verantwoordelijk voor de PR, vervolgens ben ik vijf jaar in dienst geweest bij de uitgever van Paard & Spul en Hippisch Noord Nederland.
Naast het rijden houden wij ons hobbymatig bezig met fokkerij. Uit de inmiddels verkochte voorlopig keur merrie Valeur (Amsterdam x Visioen) hebben wij drie veulens gefokt: Evita (Rubiquil x Amsterdam), Isabeau (Apache x Amsterdam) en Kensington (Chippendale x Amsterdam). Evita loopt inmiddels succesvol op Z niveau in de sport. Isabeau zal dit voorjaar zadelmak gemaakt worden en Kensington loopt lekker in de opfok.
Naast mijn Dressuurstal houdt ik mij bezig met het ontwerpen en realiseren van websites (DianaDesignStudio).
Bron: eigen website (2016).
   2.  v  Grytsje JONGSMA, geboren op 30-08-1985 te Heerenveen.
Relatie met Kees KLINKERT.
   3.  v  Nynke JONGSMA, geboren ca. 1990.
Relatie met Guus.
   4.  v  Jildou JONGSMA, kapster, geboren op 13-01-1991 te Heerenveen.
Relatie met Aaron KORS.


VII.12    Sjoerd JONGSMA, veehouder, geboren op 22-04-1958, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.1) en IJtje KAMPEN.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 29-08-1987 (Topper bij melkcontrole: "It binne troch elkoar gewoane boere-kij") .
Relatie (1) met Marjan RINGERSMA, overleden voor 2011.
Relatie (2) met Jannie SIKKEMA.
{Zij was eerder gehuwd 00-05-1980 te Heerenveen met Jentje JONGSMA (zie VII.10).}
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Anne Jan JONGSMA (zie VIII.28).
   2.  m  Dirk Egbert JONGSMA (zie VIII.30).
   3.  m  Folkert Sjoerd JONGSMA (zie VIII.32).


VII.16    Wiebe JONGSMA, veehouder, geboren op 08-11-1958 te Katlijk, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.3) en Martha DEMMINK, veehoudster.
Gehuwd 00-00-1981 te Haskerland met Anja F. ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  IJntze Wiebe JONGSMA, geboren op 11-04-1984 te Heerenveen.
Relatie met Aafje HIJLKEMA, geboren op 22-01-1986.
   2.  v  Froukje JONGSMA, geboren 00-05-1985 te Heerenveen.
Gehuwd met Eric MESSCHAERT, geboren te Heerenveen.
   3.  m  Jurjen Jacobus JONGSMA (zie VIII.38).
   4.  v  Marije Martha JONGSMA, pedagogisch medewerkster, geboren op 05-01-1993 te Katlijk.
Relatie met Wytse SIETSMA, chauffeur, geboren op 19-04-1992 te Oldeouwer.


VII.18    Roelof JONGSMA, medewerker Kuperus Oudehorne b.v. (constructie), geboren op 06-06-1962 te Katlijk, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.3) en Martha DEMMINK, veehoudster.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-04-1989, gescheiden ca. 1994 van Katinka Anna (Katja) WIESSENBERG, geboren rond 1965, dochter van Johan Gerrit (Joop) WIESSENBERG en N.N..
{Zij is later gehuwd rond 1995 met Henk LEIJSTRA, zoon van IJde LEIJSTRA en Tiny PIJL.}
Relatie (2) met Ellie.
Samenwonend (3) met Trienke BAKKER.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Yntze Johan Jochem JONGSMA, geboren 00-11-1990 te Heerenveen.
   2.  m  Floris Marten Anne (Florian) JONGSMA, geboren op 24-03-1994 te Bontebok.


VII.22    Anne JONGSMA, geboren 00-00-1968 te Katlijk, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.3) en Martha DEMMINK, veehoudster.
Gehuwd op 31-08-1995 te Opsterland met Willemina Johanna (Willemien) van EMST, dochter van Jacob van EMST en Willemina Christina (Mien) RAVE.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Willemina Christina Martha (Wilma) JONGSMA, geboren op 14-02-1999 te Heerenveen.
   2.  m  Yntze Jacob (Jaap-Yntze) JONGSMA, geboren op 08-04-2002 te Heerenveen.


VII.24    Andreas Johannes Maria (Andries) JONGSMA, geboren 00-07-1945 te Heerenveen, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.7) en H. A. (Riek) DUIS.
Relatie met G. W. (Ada) POTMAN.
Uit deze relatie:

   1.  m  Richard JONGSMA (zie VIII.46).
   2.  v  Anita Berndina JONGSMA, geboren 00-03-1966 te Enschede.
Gehuwd 00-00-1990 met Fadi ABOUZEID, geboren op 01-04-1962.


VII.31    Leonardus Johannes Maria (Leo) JONGSMA, cafetariahouder "De Tukker", geboren op 17-05-1954 te Hengelo, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.7) en H. A. (Riek) DUIS.
Gehuwd (1) ca. 1975 met Marianne Theresia Maria WIGBOLD, geboren op 30-06-1953 te Hengelo.
Samenwonend (2) met Gerda MEULMAN, overleden ca. 2013.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Martijn JONGSMA (zie VIII.50).


VII.34    Gerard JONGSMA, geboren op 03-01-1957 te Hengelo, zoon van Anne JONGSMA (zie VI.7) en H. A. (Riek) DUIS.
Relatie met Willie de VRIES, geboren op 05-07-1957 te Nieuw-Amsterdam.
Uit deze relatie:

   1.  v  Annemiek JONGSMA (zie VIII.53).
   2.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 05-08-1984 te Hengelo.
Samenwonend sinds 02-07-2001 met Metin CETINKAYA, geboren te Hengelo.


VII.48    IJntze JONGSMA, wegenbouwarbeider, geboren op 02-09-1946 te Oldeouwer, zoon van Durk JONGSMA (zie VI.14) en Trijntje de LEEUW, overleden op 18-01-2009 op 62-jarige leeftijd, begraven te Ochten.
Gehuwd met P. J. HENSEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dirk JONGSMA (zie VIII.57).


VII.61    Dirk JONGSMA, geboren op 31-01-1940 te Katlijk, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.26) en Marijke de HAAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1963 te Noordoostpolder met Johanna Neeltje van de PUTTE, 22 jaar oud, geboren op 18-03-1941, dochter van Gerard van de PUTTE en Adriana Cornelia WISSE.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ronald Yntze JONGSMA (zie VIII.59).
   2.  m  Marcus Gerard (Marc) JONGSMA (zie VIII.61).
   3.  m  Philippus Tjeerd (Philip) JONGSMA (zie VIII.63).
   4.  v  Sibijne Adriana JONGSMA, geboren op 01-11-1974 te Gorinchem.
Gehuwd met Edwin van DONGEN.
   5.  v  Marijke Charlotte JONGSMA, geboren op 21-01-1984 te Gorinchem.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-08-2002 te Gorinchem met Wijnand VERSTEEG, 27 jaar oud, geboren op 01-12-1974 te Hoornaar, zoon van Leendert (Leen) VERSTEEG en Stientje Jakoba (Stieneke) de VRIES.
   6.  v  Mirjam Janine JONGSMA (zie VIII.70).


VII.63    Tjeerd JONGSMA, geboren op 04-11-1941 te Katlijk, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.26) en Marijke de HAAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-11-1962 met Sietske METZLAR, 20 jaar oud, geboren op 05-06-1942, dochter van Dirk METZLAR en Sjoerdje van der HEIDE, overleden op 31-03-2020 te Emmeloord op 77-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 04-04-2020 te Emmeloord.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoerdje (Sjoeke) JONGSMA, medewerkster Schuttevaer huisartsenpraktijk, geboren op 23-05-1962.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-11-1987 met Werner Hendrik (Warry) MEULEMAN, geboren te IJsselmuiden.
   2.  m  Yntze JONGSMA (zie VIII.74).


VII.67    Sietze JONGSMA, geboren op 24-03-1944 te Bovenknijpe, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.26) en Marijke de HAAN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 02-10-1969 met Rita del CASTILHO, dochter van Jacques Hartogh del CASTILHO en Hermine MORPUGO.
{Zij had ook ooit een relatie met Ben BROEKAAR.}
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 06-05-1988 met Martine van den BROUCK.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Roger JONGSMA, geboren op 06-06-1971.
   2.  m  Enrico JONGSMA, geboren op 14-12-1974.

Uit het tweede huwelijk:

   3.  m  Julien JONGSMA, geboren op 06-12-1989.


VII.71    Jan Hendrik JONGSMA, geboren op 26-04-1949, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.26) en Marijke de HAAN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-12-1968 met Teuntje Arnolda OVINK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  David JONGSMA, geboren op 05-11-1970.
   2.  v  Simone JONGSMA, geboren op 06-06-1973.
   3.  m  Wietze JONGSMA, geboren op 28-09-1981.


VII.73    Johannes JONGSMA, geboren op 17-09-1950, zoon van IJntze JONGSMA (zie VI.26) en Marijke de HAAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-01-1972 met Gerrie VERSTEEGH.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Johannes Benjamin JONGSMA, geboren op 03-12-1972.
   2.  v  Esther JONGSMA, geboren op 28-02-1976.
   3.  v  Tessa Sophia JONGSMA, geboren op 13-04-1983.


VII.79    Willem JONGSMA, medewerker VDL Bus Heerenveen bv, geboren op 03-12-1955 te Nijeholtwolde, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.30) en Jeltje SCHOKKER, overleden op 22-08-2017 te Heerenveen op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-08-2017 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd (1) 00-08-1980 te Heerenveen met Hennie IDZENGA.
Samenwonend (2) met Geertje de VRIES.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Brenda JONGSMA, bedrijfsleider Action Nederland, geboren op 22-12-1986.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 19-11-2012, geregistreerd partnerschap. Getrouwd in 2017. Echtgenoot is Remco de JONG, geboren te Heerenveen.
Samenwonend (2) sinds 21-06-2019 met Marten van der WAL, 31 jaar oud, fietstechnicus, verkoper, geboren op 28-05-1988 te Heerenveen, zoon van Sjaak van der WAL, lasser, en Marina van der BIE.
   2.  v  Laura JONGSMA, geboren op 19-07-1992 te Heerenveen.
Samenwonend sinds 01-06-2015 met Erik van der WEIDE, geboren te Bolsward.


VII.87    Dirk (Dick) JONGSMA, geboren 00-02-1944 te Nieuwehorne, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VI.34) en Ali LEEMBURG.
Gehuwd 00-04-1964 te Weststellingwerf met Adrie NIJK.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Geesje JONGSMA, geboren 00-09-1964 te Steggerda.


VII.91    Andries JONGSMA, geboren op 06-06-1947 te Gasselte, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.39) en Johanna Hermiena HOLLANDER, overleden op 06-05-2016 op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1979 te Arnhem, gescheiden na 6 jaar op 12-02-1986 van Christina van den BROEK, geboren op 23-04-1957 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Nienke JONGSMA, docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, geboren op 05-03-1980 te Arnhem.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-05-2011 met Jeroen van der ARK, 34 jaar oud, geboren op 23-10-1976 te Zevenaar.


VII.99    Eelco JONGSMA, geboren op 16-09-1952 te Heerenveen, zoon van Gerrit Jan JONGSMA (zie VI.46) en Epkjen (Eppie) STRIKWERDA, overleden op 10-10-2020 te Grou op 68-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
In de beginjaren '70 vooraanstaand voetballer in het tweede elftal van v.v. "Heerenveen"; in 1974 naar Nieuweschoot (3e klasse).
Gehuwd ca. 1984 met Lucia BOUMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Esther JONGSMA, geboren op 19-03-1985 te Heerenveen.
Gehuwd met Leon LEEMBURG.
   2.  v  Judith JONGSMA, geboren 00-06-1987 te Heerenveen.
Relatie met Harmen.
   3.  m  Jarno JONGSMA, geboren 00-06-1990 te Heerenveen.
Voetballer bij Cambuur en SC Joure (2009).


VII.103    Wiebe JONGSMA, geboren op 26-08-1959 te Heerenveen, zoon van Gerrit Jan JONGSMA (zie VI.46) en Epkjen (Eppie) STRIKWERDA.
IJshockeyspeler Feenstra Verwarming, Heerenveen, Jong Oranje (1976, 1977) en het reserve-team van de Flyers (1979), dat onder de naam Trias Leeuwarden in de tweede divisie van de Nederlandse ijshockeycompetitie uitkwam.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 24-12-1976 (Wiebe Jongsma in Jong Oranje).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-09-1980 te Heerenveen, gescheiden 00-00-2001 van Ellen Maria MICOLA von F?RSTENRECHT, geboren op 17-01-1959 te Rhenen.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 18-07-2013 met Thysia Daphne KALZ.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Kim Aïsha JONGSMA, geboren op 22-11-1982 te Heerenveen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-08-2009 met Roland MESTRUM, 26 jaar oud, chef-werkplaats Bosch Car Service, geboren op 30-05-1983 te Deventer.
   2.  v  Joyce JONGSMA, storemanager Hunkemöller Rotterdam, geboren op 27-04-1986 te Heerenveen.
Relatie met N.N..

Uit het tweede huwelijk:

   3.  v  Luna JONGSMA, geboren op 15-12-2003 te Heerenveen.
   4.  v  Carmen JONGSMA, geboren op 15-12-2003 te Heerenveen.


VII.115    Peter Auke JONGSMA, directeur PJCadministraties, geboren 00-00-1964 te Gorredijk-Kortezwaag, zoon van Auke Andries JONGSMA (zie VI.50) en Alida (Ali) VELDHUIZEN.
De naam van het kantoor PJCadministraties, komt voort uit de naam van de eigenaar Peter Jongsma. De "C" staat voor consultancy oftewel dienstverlening. Peter Jongsma is meer dan 20 jaar werkzaam geweest in het bedrijfsleven, verantwoordelijk voor o.a. financiële- en automatiserigs afdelingen. PJCadministraties is een jong kantoor dat er bewust voor kiest klein te blijven. Door de meer dan 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven onderscheidt PJCadministraties zich door de "taal van de ondernemer" te spreken.
Bron: eigen website (2014).
Gehuwd (1) 00-01-1999 te Opsterland met A. A. MIJNHEER.
Relatie (2) met Mirrian.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Sam JONGSMA, geboren 00-00-2001 te Heerenveen.


VII.120    Anne JONGSMA, geboren op 29-10-1963 te Kortezwaag, zoon van Andries (Dries) JONGSMA (zie VI.53) en Hester Aleida Johanna VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-08-1989 te Opsterland met Elisabeth (Lies) HOFSTRA, 23 jaar oud, geboren op 08-03-1966 te Gorredijk.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Andries Niels JONGSMA, geboren op 15-12-1990 te Gorredijk.
   2.  m  Anne Arwin JONGSMA, geboren op 12-11-1992 te Gorredijk.
Samenwonend met Merel SCHOONHOVEN.


VII.124    Anne JONGSMA, kinder- en jeugdpsychiater Praktijk Buitenpost, geboren op 24-03-1965 te Marum, zoon van Ids (Idi) JONGSMA (zie VI.55) en Trijntje Grietje FABER.
Zie: De Feanster d.d. 19-04-2011 (Opening nieuw pand Praktijk Buitenpost).
Relatie met Richtje (Ria) VENEMA, organisatiedirecteur Praktijk Buitenpost, dochter van Sietse VENEMA en Rensche (Rennie) KLOOSTERMAN.
Uit deze relatie:

   1.  v  Famke JONGSMA, geboren rond 2003.
   2.  v  Jente JONGSMA, geboren rond 2004.


VII.126    Johan JONGSMA, geboren ca. 1967, zoon van Ids (Idi) JONGSMA (zie VI.55) en Trijntje Grietje FABER.
Relatie met Paulien.
Uit deze relatie:

   1.  v  Maud JONGSMA.
   2.  m  Jelt JONGSMA.
   3.  v  Suus JONGSMA.


VII.128    Auke Anne JONGSMA, geboren ca. 1970, zoon van Ids (Idi) JONGSMA (zie VI.55) en Trijntje Grietje FABER.
Relatie met Monique.
Uit deze relatie:

   1.  m  Tieme JONGSMA.
   2.  m  Bjarne JONGSMA.


VII.132    Piet JONGSMA, melkveehouder, geboren op 22-01-1960 te Drachten, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.57) en Martha Anneke (Matty) van der BIJ, in de RK Kraamkliniek.
Gehuwd 00-06-1991 te Opsterland met Tjetje POSTMA, geboren op 14-02-1964 te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Rense JONGSMA, geboren op 26-05-1992 te Heerenveen.
   2.  v  Amarins JONGSMA, geboren op 12-03-1995 te Langezwaag.
   3.  v  Fenna JONGSMA, kelner, geboren op 27-07-1996 te Heerenveen.
   4.  v  Anke JONGSMA, geboren op 17-03-2000 te Langezwaag.
Samenwonend sinds 07-01-2017 met Adilhan KO?AK, 21 jaar oud, geboren op 13-04-1995 te Eindhoven.


VII.136    Alex Martin JONGSMA, postbode, ondernemer (tuinonderhoud), geboren op 15-04-1969 te Gorredijk-Kortezwaag, zoon van Auke JONGSMA (zie VI.57) en Martha Anneke (Matty) van der BIJ.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-09-2001 te Opsterland met Margaretha Johanna (Marna) JONKER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marije Margaretha JONGSMA, geboren op 24-10-2003 te Gorredijk.
   2.  v  Jenna JONGSMA, geboren op 06-08-2005 te Gorredijk.


VII.150    Jogchum JONGSMA, veehouder, geboren 00-07-1956 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd (1) 00-08-1980 te Heerenveen met H. (Ria) van BEUKERING.
Samenwonend (2) met Angelica.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Rudolf JONGSMA, projektvoorbereider, geboren op 16-09-1985 te Heerenveen.
Samenwonend sinds 28-02-2010 met Tineke BOLHUIS.
   2.  m  Jippe Jelle JONGSMA (zie VIII.125).
   3.  m  Hans JONGSMA, geboren op 06-06-1989 te Oudehorne.
Ongehuwd (2016).
   4.  v  Wilma JONGSMA, geboren op 28-06-1990 te Heerenveen.


VII.153    Fedde JONGSMA, veehouder, geboren op 18-08-1957 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd (1) 00-12-1983 te Opsterland met B. H. (Bertha) HOOGEVEEN, dochter van Heine HOOGEVEEN en Marina Wilhelmina HAZELOOP.
Relatie (2) met Willemien.
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Linda JONGSMA, geboren 00-06-1984 te Jubbega.
   2.  v  Wendy JONGSMA, geboren op 03-01-1990 te Heerenveen.
   3.  v  Lisa JONGSMA, geboren op 07-08-1995.
Relatie met Rico RICHARDSON.


VII.156    Olke Andries JONGSMA, veehouder, geboren 00-09-1959 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd 00-06-1984 te Heerenveen met Anja WIERDA.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Joukje (Jolanda) JONGSMA, geboren 00-06-1988 te Heerenveen.
   2.  m  Jippe JONGSMA, geboren 00-00-1990 te Heerenveen.
   3.  v  Ypie (Inge) JONGSMA, geboren 00-03-1992 te Heerenveen.


VII.158    Hans JONGSMA, veehouder, geboren op 04-03-1961, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd 00-09-1989 te Opsterland met T. (Ineke) HAANTJES.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Nynke JONGSMA, geboren 00-08-1990 te Heerenveen.
   2.  v  Anet JONGSMA, geboren op 11-01-1993 te Oudehorne.
   3.  v  Marieke JONGSMA, geboren 00-03-1995 te Heerenveen.
   4.  m  Arjen JONGSMA, geboren ca. 1997.
   5.  m  Jurjen JONGSMA, geboren 00-00-1999 te Heerenveen.


VII.160    Jelle JONGSMA, veehouder, geboren op 27-08-1962 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-01-1986 te Heerenveen met Jettie KEIZER, 20 jaar oud, verkoopster boekhuis "De Brug", geboren op 22-05-1965 te Franeker.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Joke JONGSMA, storemanager C & A, geboren op 20-12-1986 te Oudehorne.
Relatie met Patick NIEUWLAND, geboren op 07-02-1987, zoon van Jan NIEUWLAND en Jacobine.
   2.  m  Jippe Jelle (Jelmer) JONGSMA, geboren 00-12-1989 te Heerenveen.
   3.  v  Ilse Ypie (Inge) JONGSMA, horecamedewerkster, geboren op 23-04-1997 te Oudehorne.


VII.162    Bjintse (Binnie) JONGSMA, geboren op 01-02-1964 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gehuwd 00-00-1986 te Opsterland met Ciska VEENSTRA, dochter van Lambertus VEENSTRA en Swaantje Jenneke STOELWINDER.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Sander JONGSMA, geboren 00-08-1990 te Heerenveen.
   2.  v  Esther JONGSMA, geboren op 19-10-1994 te Heerenveen.
   3.  v  Annelies JONGSMA, geboren op 14-01-2000 te Heerenveen.


VII.164    Franke JONGSMA, geboren op 13-10-1965 te Oudehorne, zoon van Jippe Jelle JONGSMA (zie VI.71) en IJbeltje (Ipie) KOOIJKER.
Gescheiden van Bonnie de VRIES, geboren op 23-10-1972 te Oudehorne.
Uit deze relatie:

   1.  v  Femke JONGSMA, geboren op 31-05-2000 te Nieuwehorne.
   2.  m  Jelke JONGSMA, geboren op 09-07-2003 te Nieuwehorne.


VII.174    Jogchum JONGSMA, veehouder, geboren op 09-12-1961 te Oudehorne, zoon van Jelle JONGSMA (zie VI.75) en Albertien (Albertje) BOERHOF.
Zie: De Telegraaf d.d. 18-06-1992 (Nederlandse gezinnen in VS bedreigd met uitzetting door visum-perikelen. "Onze toekomst wordt ons ontstolen").
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 18-06-1992 (CDA-kamerlid De Hoop Scheffer neemt zaak hoog op. Friese boeren in VS dupe verkeerd visum).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 20-06-1992 (Veehouder kan na weken wachten toch terug naar VS).
Gehuwd met Hendrikje (Hennie) De JONG, dochter van Marinus de JONG en Janke de VRIES.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Albertien JONGSMA, geboren ca. 1980.
Gehuwd met Sjoerd HOEKSTRA.
   2.  v  Wiepie JONGSMA, geboren ca. 1982.
   3.  m  Jelle JONGSMA, geboren op 12-01-1988 te Winnsboro, TX (USA).
   4.  v  Janke JONGSMA, geboren ca. 1989.
   5.  m  Maairinus JONGSMA, geboren op 11-12-1990 te Winnsboro, TX (USA).
Relatie met Sarah IMMENSCHUH, geboren op 23-10-1987 te Wichita, KS (USA) (gezindte: RK).


VII.177    Olke Andries JONGSMA, veehouder, geboren op 09-10-1964 te Oudehorne, zoon van Jelle JONGSMA (zie VI.75) en Albertien (Albertje) BOERHOF.
Olke Jongsma verwacht veel brieven voor zijn neef in Texas.
De 51-jarige boer Olke Jongsma uit Oudehorne doet dit seizoen mee aan Boer Zoekt Vrouw Internationaal. Hij woont al 31 jaar in Winnsboro, Texas in de VS.
Samen met ouders Wiepie en Jelle en zeven broers en zussen is Olke destijds geëmigreerd uit Oudehorne. Daar woont nu nog een grote boerenfamilie Jongsma, de kinderen van Jelles broer Jippe. Neef Olke woont aan de Oldeberkoperweg. "Myn heit hat doe har pleats en kij derby kocht. Olke en syn broer Jochum hawwe ús de earste pear wiken noch in bytsje begelieden, by hoe't alles reilt en seilt."
Olke in Texas heeft 1400 melkkoeien en een paar honderd stuks jongvee. Een groot bedrijf brengt ook zorgen met zich mee, meldt Olke aan presentatrice Yvon Jaspers, zondagavond tijdens de kick-off van het nieuwe seizoen van Boer Zoekt Vrouw. "Ik moet op het personeel vertrouwen. Ik kan het zelf niet doen. Daar ben ik wel eens bang voor. Veel boeren zijn al opgehouden. Dus ik ben nog wel een beetje proud dat ik nog boer ben", aldus Olke, die nog een zwaar Fries accent heeft. Hoewel hij al tientallen jaren in de Verenigde Staten woont, vergeet hij zijn afkomst niet. "Ik ben half Amerikaan en half Fries. Dat Friese bloed gaat er nooit uit."
Acht jaar geleden scheidde Olke van zijn Nederlandse vrouw. Met haar heeft hij drie kinderen: Brenda, Kim en Rick. Beide dochters zijn al uit huis, Rick woont nog bij Olke. Olke gaf toe dat hij het wel moeilijk heeft gehad de afgelopen jaren. "Die dagen dat je alleen bent, dat is wel moeilijk. Ik had in het verleden misschien wat meer liefde moeten tonen, even krûpe en zo."
Jaspers stelde hem de vraag of hij nou liever een vrouw had, of zijn 1400 melkkoeien. "Een vrouw natuurlijk. Wat heb ik aan die koeien als ik 's avonds thuis zit?", antwoordde Olke droogjes.
Olke was populair, bleek tijdens de uitzending via Twitter. Maar ook zijn dochters kregen complimenten; in een emotioneel betoog stellen zij waarom hun vader geluk in de liefde verdient. Neef Olke ziet het hoopvol in voor zijn naamgenoot. "Hy kaam goed oer en ik fûn dat hy it Nederlânsk noch wol goed spruts. Ik tink dat er hiel wat brieven krijt."
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 30-08-2016.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 24-04-2017 (Olke hoeft niet meer stiekum te doen).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 07-08-1992 te Wood, TX (USA), gescheiden ca. 2008 van Tjitske Antje Ymk BOELENS, geboren rond 1965.
{Zij is later gehuwd met Calvin Wayne CHESSHER.}
Samenwonend (2) ca. 2017 met Karen ACKERMAN, geboren op 26-03-1969 te Zambia, overleden op 03-02-2018 te Winnsboro, TX (USA) op 48-jarige leeftijd, begraven te Winnsboro, TX (USA).
Vriendin BZV-boer Olke overleden aan gevolgen van borstkanker.
Karen, de 47-jarige vriendin van de in Amerika wonende BZV-boer Olke Jongsma (54) is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Volgens de KRO-NCRV is Karen zaterdagavond rustig in Texas ingeslapen. Ze laat niet alleen Olke maar ook een zoon en dochter uit een eerdere relatie achter.
In de special van Boer zoekt Vrouw in januari vertelden Olke en de Amerikaanse met Zuid-Afrikaanse roots openhartig over haar ziekte. Op dat moment hadden ze nog hoop dat de behandelingen zouden aanslaan en blikten ze positief richting toekomst. "Ik ben ziek, maar voor nu voel ik me goed", aldus Karen. "We bekijken het positief, elke dag is er één." Olke liet eerder aan Omroep Fryslân los dat Karen zal worden behandeld en dat hij hoopte op een wonder. "Wij hadden toekomstplannen samen, en dat moet nu even wachten." Eenmaal terug in Amerika ging het echter snel slechter met Karen.
BZV-presentatrice Yvon Jasper heeft vandaag gereageerd op het overlijden van Karen. "We waren zo blij voor Olke dat Karen in zijn leven kwam. Ze was precies wat Olke zocht in een vrouw, hij bloeide helemaal op. We hebben Karen een aantal keren in Nederland mogen ontmoeten en hebben haar leren kennen als een bijzonder warme en liefdevolle vrouw. De laatste keer dat we haar zagen is pas een paar maanden geleden, toen we met elkaar in Limburg waren voor de opnames van de specials."
"Ze was zo vrolijk en vol vertrouwen", aldus Jaspers. "Samen met Olke genoot ze van de mensen om haar heen, 's avonds hebben we met z'n allen staan dansen. Olke heeft haar ten huwelijk gevraagd en natuurlijk zei ze 'ja'. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn. De redactie en ook alle boeren leven intens met Olke mee en zullen er ook in deze moeilijke tijd voor hem zijn."
Olke, die bekend werd uit het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw, runt een grote melkveehouderij in Texas. Tijdens Boer zoekt Vrouw ontwikkelde de boer gevoelens voor de Brabantse Sandra, maar zij voelde niet meer dan een warme vriendschap. Toen Olke door zijn overgebleven liefdesbrieven spitte, stuitte hij op Karen. Omdat hij op zoek was naar een Hollandse dame, ging hij in eerste instantie niet op haar avances in. Uiteindelijk bleek zijn grote liefde niet ver van zijn eigen boerderij te wonen.
Bron: Algemeen Dagblad d.d. 06-02-2018.
Gehuwd (3) 00-07-2019 te TX (USA) met Hilda.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Kim Albertien JONGSMA, geboren op 30-04-1996 te Winnsboro, TX (USA).
Relatie met Josh BOONE.
   2.  v  Brenda JONGSMA, geboren ca. 1998 te Winnsboro, TX (USA).
   3.  m  Rick JONGSMA, geboren op 17-04-1999 te Winnsboro, TX (USA).


VII.188    Freerk (Freddy) JONGSMA, geboren 00-07-1979 te Jubbega, zoon van Jelle JONGSMA (zie VI.75) en Wijbrigje (Wiepie) BOERSMA.
Relatie met Sarah Jane, geboren te Winnsboro, TX (USA).
Uit deze relatie:

   1.  m  Kyd Cole JONGSMA, geboren ca. 2014 te Winnsboro, TX (USA).
   2.  v  Macy Mae JONGSMA, geboren op 30-07-2017 te Winnsboro, TX (USA).


VII.190    Andries Jan (André) JONGSMA, geboren op 18-07-1959 te Oudeschoot, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.80) en Johanna Berendina (Annie) KLEINSTARINK, notarisklerk.
Gehuwd 00-00-1984 te Heerenveen met Karin I. BROUWER, dochter van Luitzen BROUWER en Maria te RIET.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren 00-09-1985 te Heerenveen.
   2.  v  Maria (Marijke) JONGSMA, geboren 00-02-1988 te Joure.


VII.192    Gerrit Willem JONGSMA, commercieel medewerker dakbedekingen, geboren op 19-09-1964 te Oudeschoot, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.80) en Johanna Berendina (Annie) KLEINSTARINK, notarisklerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-09-1988 te Leeuwarden met Martzen (Matty) STRIKWERDA, 23 jaar oud, bejaardenverzorgster, geboren op 27-12-1964 te Leeuwarden, dochter van Lolke STRIKWERDA, kantoormachinetechnicus Condensfabriek, en Ruurdtje van der BRUG.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA, geboren op 08-11-1991 te Heerenveen.
   2.  v  Ruurdje JONGSMA, geboren 00-00-1995 te Heerenveen.


VII.196    Drs. Jitze JONGSMA, ondernemer, geboren op 17-08-1962 te Mildam, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.82) en Petronella (Nellie) de JONG.
Opleiding: atheneum B RSG Heerenveen (1980); doctoraal bedrijfseconomie EUR (1986); post-doctoraal accountancy EUR (1989).
Loopbaan: firmant Administratiekantoor Jongsma, Kreukniet & Manichand te Rotterdam (1984-1986); accountant KPMG Klynveld Accountants te Rotterdam (1985-1991); organisatie-adviseur KPMG Klynveld Management Consultant te Utrecht (1988-1992); directeur/organisatie-adviseur Jongsma Management Partners te Rotterdam (1992-).
Lid NIVRA; OOA; Junior Kamer Rotterdam-Haven.
Adres: beroeps: Beurs-World Tade Center, Beursplein 37, Rotterdam; privé: Borchsatelaan 1, Rotterdam.
Bron: Wie is wie in Nederland d.d. 22-11-1993.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-09-1991 met Manja Rosalie LIEVAART, 29 jaar oud, organisatie-adviseur, geboren op 12-09-1962 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjitte Jan JONGSMA, instructeur Zeil- en surfschool Neptunus, geboren op 11-02-1993 te Rotterdam.
   2.  m  Hidde Carel JONGSMA, geboren op 04-02-1995 te Rotterdam.


VII.199    Andries Hendrik JONGSMA, marktmeester gemeente Purmerend, geboren op 27-07-1946 te Amsterdam, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.88) en Elisabeth Bertha (Bep) GEERKEN, naaister.
Gehuwd (1) ca. 1972 te Edam, gescheiden van Nicolien de BOER.
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 05-06-2003 met N.N..
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Sven JONGSMA.
   2.  m  Tim JONGSMA.


VII.206    Andries Jacob (Dries) JONGSMA, deurwaarder Belastingdienst, geboren op 08-09-1952 te Meppel, zoon van Feije Philippus Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.90) en Zwaantje WEERTS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17-09-1982 te Landsmeer met Karin KOOPMAN, 24 jaar oud, geboren op 16-10-1957 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marianne JONGSMA, medewerkster Nederlandse Basketball Bond, event manager, adm. med. Elektrotechniek Van den Bosch, geboren op 05-07-1987 te Purmerend.
Samenwonend sinds 15-09-2018 met Rick van den BOSCH, 36 jaar oud, ondernemer, geboren op 31-03-1982, zoon van N.N. van den BOSCH en Marina LONDON.
   2.  v  Lisa JONGSMA, kokkin, geboren op 29-11-1990 te Purmerend.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-08-2014 met Bas SCHOT, 33 jaar oud, geboren op 28-08-1980 te Purmerend.


VII.216    Ronald JONGSMA, geboren op 23-04-1960 te Leeuwarden, zoon van Feije JONGSMA (zie VI.99) en Margje MEIJER.
Gehuwd met Sophie BOERSMA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Christian Alexander Robin (Chris) JONGSMA, geboren op 25-09-1993 te Lemmer, overleden op 25-09-1993 te Lemmer, 0 dagen oud, gecremeerd.
   2.  v  Jingyue JONGSMA, geboren ca. 1999.
   3.  v  Achene JONGSMA, geboren ca. 2004.


VII.218    Jaap Anne JONGSMA, geboren op 13-11-1972 te Leeuwarden, zoon van Feije JONGSMA (zie VI.99) en Margje MEIJER.
Gehuwd met Wendy GEERTSMA, geboren op 06-06-1974 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Merel JONGSMA, geboren op 04-10-2003 te Almelo.
   2.  v  Daphne JONGSMA, geboren op 23-10-2006 te Leeuwarden.
   3.  m  Jesper Feije JONGSMA, geboren op 13-04-2010 te Leeuwarden.


VIII.5    Anne Doede JONGSMA, veehouder, geboren 00-09-1977 te Katlijk, zoon van Anne Doede JONGSMA (zie VII.3) en Elizabeth (Ellie) de BOER.
Relatie met Clara.
Uit deze relatie:

   1.  v  Eefke JONGSMA.


VIII.28    Anne Jan JONGSMA, geboren 00-03-1982 te Jubbega, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie VII.12) en Marjan RINGERSMA.
Samenwonend met Marjan BAKKER.
Uit deze relatie:

   1.  v  Fardau JONGSMA.


VIII.30    Dirk Egbert JONGSMA, geboren op 24-01-1986 te Jubbega, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie VII.12) en Marjan RINGERSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-05-2013 te Heerenveen met Janna Welly BOERSMA, 26 jaar oud, geboren op 02-02-1987 te Wanswerd, dochter van Hedzer BOERSMA en Tineke BLOEM.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Diuwerd Sjoerd JONGSMA, geboren op 06-08-2013.
   2.  v  Jinne Martine JONGSMA, geboren op 19-10-2015.


VIII.32    Folkert Sjoerd JONGSMA, geboren op 29-08-1988 te Jubbega, zoon van Sjoerd JONGSMA (zie VII.12) en Marjan RINGERSMA.
Samenwonend met Fenna van der DAM.
Uit deze relatie:

   1.  v  Linde JONGSMA, geboren op 18-04-2016 te Heerenveen.


VIII.38    Jurjen Jacobus JONGSMA, geboren op 21-08-1989 te Katlijk, zoon van Wiebe JONGSMA (zie VII.16) en Anja F. ZIJLSTRA.
Samenwonend sinds 18-03-2007, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-07-2016 met Trijntje PEN, docent Bornego College.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Thys Wiebe JONGSMA, geboren op 21-11-2016.
   2.  m  Mats Folkert JONGSMA, geboren op 05-10-2019.


VIII.46    Richard JONGSMA, geboren ca. 1964, zoon van Andreas Johannes Maria (Andries) JONGSMA (zie VII.24) en G. W. (Ada) POTMAN.
Gehuwd, gescheiden van N.N..
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Danny JONGSMA, geboren op 31-03-2000 te Enschede.
   2.  m  Mitchell JONGSMA, geboren op 30-01-2002 te Glanerbrug.


VIII.50    Martijn JONGSMA, geboren op 14-08-1977 te Hengelo, zoon van Leonardus Johannes Maria (Leo) JONGSMA (zie VII.31) en Marianne Theresia Maria WIGBOLD.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 20-10-2011 met Margriet, 30 jaar oud, geboren op 16-08-1981.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jochem JONGSMA, geboren op 23-03-2011.
   2.  v  Daphne JONGSMA, geboren op 11-06-2014.


VIII.53    Annemiek JONGSMA, persoonlijk begeleider, geboren ca. 1960 te Hengelo, dochter van Gerard JONGSMA (zie VII.34) en Willie de VRIES.
Samenwonend (1) rond 1979 met N.N..
Samenwonend (2) sinds 19-03-2005 met André VENEKATTE.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Davey JONGSMA, geboren op 11-08-1980 te Hengelo.


VIII.57    Dirk JONGSMA, zoon van IJntze JONGSMA (zie VII.48) en P. J. HENSEN.
Relatie met Yosta.
Uit deze relatie:

   1.  v  Nelie JONGSMA.
   2.  m  John JONGSMA.


VIII.59    Ronald Yntze JONGSMA, kwaliteitscontroleur, geboren op 23-04-1964 te Giessen, zoon van Dirk JONGSMA (zie VII.61) en Johanna Neeltje van de PUTTE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-05-1987 te Neerijnen met Marieke PILMEIJER, geboren op 29-09-1995 te Brasschaat (België), dochter van Hans Servais PILMEIJER en Irene van STIGT-THANS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Paul Vincent JONGSMA, geboren op 01-09-1992 te Spijk.
   2.  m  Evert Arthur JONGSMA, geboren op 11-06-1996 te Gorinchem, overleden op 14-10-2020 te Hardinxveld-Giessendam op 24-jarige leeftijd.
   3.  m  Jeroen Ferdinand JONGSMA, geboren op 11-06-1996 te Gorinchem, overleden op 31-10-2009 te Hardinxveld-Giessendam op 13-jarige leeftijd.


VIII.61    Marcus Gerard (Marc) JONGSMA, geboren op 07-09-1966 te Giessen-Rijswijk (NB), zoon van Dirk JONGSMA (zie VII.61) en Johanna Neeltje van de PUTTE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-07-1989 te Nieuwpoort met Yvonne SOMMER, 26 jaar oud, geboren op 22-05-1963 te Gorinchem, dochter van Arie Hendrik SOMMER en Ine GROENEVELD.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Roos Samira JONGSMA, geboren op 13-08-1993 te Hardinxveld-Giessendam.
Samenwonend sinds 06-11-2012 met Koen BROUWER, 21 jaar oud, presentator/programmamaker EO, geboren op 10-05-1991 te Vorden.
   2.  v  Dewi JONGSMA, geboren op 27-12-1996 te Hardinxveld-Giessendam.
   3.  m  Jesse JONGSMA, geboren op 20-04-1999 te Hardinxveld-Giessendam.


VIII.63    Philippus Tjeerd (Philip) JONGSMA, geboren op 14-01-1969 te Giessen, zoon van Dirk JONGSMA (zie VII.61) en Johanna Neeltje van de PUTTE.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-10-1991 te Gorinchem, gescheiden 00-00-2019 van Krina BRAND, geboren op 26-08-1964.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Mirella Viviane JONGSMA, geboren op 22-09-1993 te Gorinchem.
   2.  m  Marcel Laurens JONGSMA, geboren op 25-11-1994 te Gorinchem.


VIII.70    Mirjam Janine JONGSMA, geboren op 19-05-1986 te Gorinchem, dochter van Dirk JONGSMA (zie VII.61) en Johanna Neeltje van de PUTTE.
Samenwonend (1) rond 2002 met N.N..
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 18-09-2020 te Ewijk met Stanley TROUWERBACH.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Divano JONGSMA, geboren op 12-01-2003 te Tilburg.


VIII.74    Yntze JONGSMA, monteur landbouwmachines, geboren op 31-07-1963 te Blessum, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie VII.63) en Sietske METZLAR.
Gehuwd (1) ca. 1987, gescheiden van Lucie van de PUTTE.
Relatie (2) met Ina HEIN, verzorgende, geboren op 08-04-1968 te Creil.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1990 met N.N. de LANGE.}
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Jasper Tjeerd JONGSMA (zie IX.25).
   2.  v  Anja Johanna JONGSMA, geboren op 17-10-1990.
Relatie met Joris.


VIII.125    Jippe Jelle JONGSMA, timmerman, eigenaar timmer- en onderhoudsbedrijf, geboren op 06-04-1987 te Oudehorne, zoon van Jogchum JONGSMA (zie VII.150) en H. (Ria) van BEUKERING.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 08-08-2009 (Een baby in Tsjechië).
Samenwonend met Ieda BLOKZIJL, geboren rond 1990.
Uit deze relatie:

   1.  m  Marcel JONGSMA, geboren op 22-07-2009 te Cesky-Krumlov (Tsjechië).


IX.25    Jasper Tjeerd JONGSMA, geboren op 08-06-1988, zoon van Yntze JONGSMA (zie VIII.74) en Lucie van de PUTTE.
Relatie met Suzanne.
Uit deze relatie:

   1.  v  Loysaa JONGSMA.
   2.  v  Yaloe JONGSMA.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 24927
Web Analytics