Stam Drogeham

Last Updated: Friday, 17 December 2021 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Fokke JANS

 
I.1    Fokke JANS, boer, zoon van Jan HESSELS en Froukje MICHIELS, gedoopt op 04-04-1718 te Oudega c.a. Overleden op 13-01-1809 te Eestrum op 90-jarige leeftijd, nalatende 3 kinderen.
Quotisatie 1749: Nijega, gemeen boer; pers. kohier: 1775 van Kooten te Eestrum, 2 st./week; 1776 Bergum (wonende Nieuwstad); 1784 enz. te Eestrum; TIE S25 216, 396, 397; S26 63 (koop huis te Eestrum in 1782).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-04-1744 te Nijega met Gepke MICHIELS, 22 jaar oud, dochter van Michiel WYTZES, boer, en N.N., gedoopt op 12-04-1722 te Nijega.
Ondertrouwd (2) op 03-09-1775 te Twijzel/Kooten, 1e proclamatie. Echtgenote is Sjoukje WIEGERS.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Fokkes JANSMA, geboren 00-00-1747, gedoopt op 04-03-1759 te Bergum, overleden na 1811.
   2.  v  Grietje FOKKES, geboren 00-00-1749, gedoopt op 04-03-1759 te Bergum, overleden 00-05-1804 te Eestrum.
Gehuwd (1) op 12-05-1776 te Eestrum met Gerk PIETERS, 39 jaar oud, zoon van Pieter JACOBS (Pieter Stijntjes), herbergier, en Froukje SAPES, gedoopt op 25-11-1736 te Drogeham, overleden 00-05-1781 te Eestrum, begraven te Eestrum.
Gehuwd (2) op 18-05-1783 te Eestrum met Alle Sybrens JONGSMA, 38 jaar oud, arbeider, boer, veerschipper op Leeuwarden, zoon van Sybren GOFFES (Sybrand), wagenmaker, en Gaatske ALLES, gedoopt op 11-12-1744 te Eestrum, overleden op 11-01-1823 te Eestrum op 78-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Eestrum, Mairie Oostermeer, fol. 38v.
   3.  m  Michiel FOKKES, schoenmaker, geboren 00-00-1752, gedoopt op 04-03-1759 te Bergum, overleden op 05-11-1791 te Bergum.
Gehuwd voor 1792 met Janke Benjamins de KLEINE, geboren op 27-03-1763 te Bergum, dochter van Benjamin Binderts de KLEINE en Antje ROELS, overleden op 01-10-1836 om 01.00 uur te Bergum op 73-jarige leeftijd, in haar huis nr. 130.
{Zij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-09-1792 te Bergum met Tjitse Jelmers van der WAL, 20 jaar oud, koopman, geboren op 22-10-1771 te Bergum, zoon van Jelmer JOCHUMS en Grietje SAPES, overleden op 30-01-1831 te Tietjerksteradeel op 59-jarige leeftijd. 1811: Van der Wal, Bergum, Mairie Bergum, fol. 51v.}
   4.  v  Froukjen Fokkes JONGSMA (zie II.2).
   5.  v  Tjitske FOKKES, geboren 00-00-1757, gedoopt op 04-03-1759 te Bergum, overleden voor 1809.
   6.  m  Oebele Fokkes JONGSMA, koemelker, landbouwer, gedoopt op 14-10-1759 te Bergum, overleden op 14-02-1848 te Eestrum op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 06-05-1798 te Eestrum met Trijntje Jitzes de VRIES, geboren rond 1756 te Dantumawoude, dochter van Jitze LIEPPES, boer, en Grietje ADZERS, overleden op 13-12-1837 te Eestrum.


II.2    Froukjen Fokkes JONGSMA, dienstmaagd, geboren rond 1755 te Twijzel, dochter van Fokke JANS (zie I.1) en Gepke MICHIELS, gedoopt op 04-03-1759 te Bergum, overleden op 18-08-1818 om 18.00 uur te Oudwoude.
1811: Jongsma, Drogeham, Mairie Augustinusga, fol. 52.
Gehuwd op 12-05-1776 te Twijzel met Wobbe HARMENS, 24 jaar oud, mr. timmerman, zoon van Harmen GERRITS, mr. timmerman, en N.N., gedoopt op 23-01-1752 te Twijzel, overleden op 10-06-1806 te Drogeham op 54-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Wobbes JONGSMA (zie III.1).
   2.  v  Gepke Wobbes JONGSMA, geboren op 18-04-1779 te Drogeham, gedoopt op 30-05-1779 te Drogeham, overleden op 18-06-1853 te Eestrum op 74-jarige leeftijd. Overledene: Gepke Wobbes Jongsma. Overleden op: 18 juni 1853. Wonende te: Eestrum. Tekst: vrouw van Willem Jacobs Iestra; moeder van Doetje (weduwe van Jouke Oedzes van Slooten), te Rottevalle, Sytske (vrouw van Feye Geerts van der Meer, arbeider Bergum), Wobbigje (vrouw van Fedde Folkerts de Jong, idem Oudega), Jacob, landbouwer Augustinusga, Grietje (vrouw van Daniel H. Mulder, arbeider), Sybren, idem Oostermeer en Hendrik Willems Iestra, boerenknecht Bergum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1800 te Eestrum met Willem Jacobs IESTRA, geboren rond 1777 te Eestrum, zoon van Jacob Sytzes YSTRA (IJes), cultivateur (boer), en Doetje SYTZES, overleden op 22-04-1854 te Eestrum.
   3.  v  Grietje Wobbes JONGSMA, geboren op 17-03-1782 te Drogeham, gedoopt op 14-04-1782 te Drogeham, overleden op 24-09-1826 te Kollumerland c.a. op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan Roelofs BOERSMA.
   4.  m  Fooke WOBBES, geboren op 08-03-1789 te Drogeham, gedoopt op 26-04-1789 te Drogeham, overleden jong.
   5.  m  Gerrit Wobbes JONGSMA, geboren op 09-04-1792 te Drogeham, gedoopt op 13-05-1792 te Drogeham, overleden op 01-06-1863 om 02.00 uur te Drogeham op 71-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  m  Oebele Wobbes JONGSMA (zie III.8).


III.1    Harmen Wobbes JONGSMA, mr. timmerman, geboren op 14-03-1777 te Drogeham, zoon van Wobbe HARMENS, mr. timmerman, en Froukjen Fokkes JONGSMA (zie II.2), gedoopt op 19-04-1777 te Drogeham, overleden op 15-09-1840 te Achtkarspelen op 63-jarige leeftijd.
Hij heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 22-09-1817 te Achtkarspelen met Antje Jeens de BOER, 35 jaar oud, dienstmeid, geboren op 28-08-1782 te Noorder Drachten, dochter van Jeen Jelles de BOER en Iekjen KORNELIS (Eelkjen), gedoopt op 29-09-1782 te Drachten.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Wobbe Harmens JONGSMA (zie IV.1).
   2.  v  Ykjen Harmens JONGSMA, geboren op 09-06-1820 om 01.00 uur te Drogeham, overleden op 19-01-1878 om 21.00 uur te Drogeham op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-05-1842 te Achtkarspelen met Jakob Klazes RINSMA, 22 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 29-08-1819 te Harkema-Opeinde, zoon van Klaas Oebeles RINSMA, boerenknecht, arbeider, en Grietje Jakobs BOELENS (Boerema, Boelings), arbeidster, overleden op 29-03-1881 om 06.00 uur te Drogeham op 61-jarige leeftijd.
   3.  v  Froukje Harmens JONGSMA, geboren op 18-04-1822 te Drogeham, overleden op 28-12-1873 te Smallingerland op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1845 te Achtkarspelen met Freerk Jacobs de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 17-08-1816 te Surhuizum, zoon van Jacob Hedzers de VRIES en Sybrigje Freerks TILLEMA.
   4.  v  Romkje Harmens JONGSMA, geboren op 28-04-1824 te Drogeham, overleden op 06-01-1904 om 23.00 uur te Drogeham op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1845 te Achtkarspelen met Hylke Kornelis PRAAMSTRA, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 26-02-1817 te Harkema-Opeinde, zoon van Kornelis Hylkes PRAAMSTRA, arbeider, landbouwer, koemelker, en Sytske Roels FOKKINGA, boerin, overleden op 08-11-1872 om 17.00 uur te Drogeham op 55-jarige leeftijd.


III.8    Oebele Wobbes JONGSMA, scheepsjager, geboren rond 1796 te Drogeham, zoon van Wobbe HARMENS, mr. timmerman, en Froukjen Fokkes JONGSMA (zie II.2), overleden op 14-06-1864 te Dokkum.
Gehuwd op 25-05-1819 te Westdongeradeel met Jeltje Binnes RINTJEMA, geboren rond 1799 te Raard, dochter van Binne Tjerks RINTJEMA, landbouwer (1819), gardenier (1823), en Martje Piers van der PLOEG, overleden 00-06-1865 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Froukje Oebeles JONGSMA, arbeidster, geboren op 23-02-1820 te Raard, overleden op 06-04-1865 om 07.00 uur te Dokkum op 45-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Martzen Oebeles JONGSMA (Martha), geboren op 13-01-1822 te Bornwird, overleden op 15-10-1857 te Leeuwarden op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-05-1853 te Leeuwarden met Hendrik Andries BECKER, instrumentmakersknecht, geboren rond 1830 te Zeist, zoon van Johannes BECKER, schrijnwerker, en Adriaantje de ROOIJ.
   3.  m  Wobbe Oebeles JONGSMA, geboren op 03-02-1824 te Akkerwoude, overleden op 17-03-1825 te Dantumadeel op 1-jarige leeftijd.
   4.  v  Aukje Oebeles JONGSMA, arbeidster, geboren op 30-01-1826 te De Streek onder Aalzum, overleden op 24-09-1847 om 16.00 uur te Dokkum op 21-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Lvl. kind, geboren op 08-04-1829 te Oostdongeradeel, overleden op 08-04-1829 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.
   6.  v  Grietje Oebeles JONGSMA, geboren op 09-05-1830 te Oostdongeradeel, overleden op 26-09-1832 te Oostdongeradeel op 2-jarige leeftijd.
   7.  v  Grietje Oebeles JONGSMA, geboren rond 1834 te Aalzum.
Gehuwd op 15-05-1859 te Leeuwarden met Klaas Annes van DUIJSEN, 26 jaar oud, kleermaker, geboren op 29-03-1833 te Leeuwarden, zoon van Anne Cornelis van DUIJSEN en Tjitske de BOER.
   8.  v  Wobkje Oebeles JONGSMA, geboren op 03-12-1836 te Aalzum, overleden op 30-07-1928 te Loosduinen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Leeuwarden met David Hendriks VERDRIES, 29 jaar oud, pianomaker, meubelmaker, geboren op 30-12-1840 te Leeuwarden, zoon van Hendrik VERDRIES en Maria ROELS, overleden op 21-10-1917 te 's-Gravenhage op 76-jarige leeftijd.


IV.1    Wobbe Harmens JONGSMA, voerman, wagenmaker, geboren op 16-01-1819 te Drogeham, zoon van Harmen Wobbes JONGSMA (zie III.1) en Antje Jeens de BOER, dienstmeid, overleden op 18-02-1867 te Drogeham op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1844 te Achtkarspelen met Antje Sybes HAMSTRA, 21 jaar oud, dagloonster, geboren op 03-09-1822 te Kooten, dochter van Sybe Wytzes HAMSTRA (Van der Ham), arbeider, en Maaike Geerts HELLINGA, dienstmeid, arbeidster, overleden op 08-03-1907 te Drogeham op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Wobbes JONGSMA (zie V.1).
   2.  v  Antje Wobbes JONGSMA, geboren op 01-08-1846 te Drogeham, overleden op 05-03-1930 te Bergum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1874 te Tietjerksteradeel met Heinze Douwes DOUMA, 35 jaar oud, geboren op 05-09-1838 te Bergum, zoon van Douwe Feddes DOUMA en Aukje Heinzes KOOISTRA, overleden op 31-07-1915 te Bergum op 76-jarige leeftijd.
   3.  v  Maaike Wobbes JONGSMA, geboren op 18-02-1848 te Drogeham, overleden op 17-08-1903 te Opeinde op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1873 te Smallingerland met Jacob Freerks de VRIES, 27 jaar oud, geboren op 16-03-1846 te Drachten, zoon van Freerk Jacobs de VRIES en Froukje Harmens JONGSMA, overleden op 24-02-1892 te Opeinde op 45-jarige leeftijd.
   4.  v  Aaltje Wobbes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 07-01-1850 te Drogeham, overleden op 27-03-1910 te Opende op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-10-1875 te Grootegast met Jan Hendriks de JONG, 27 jaar oud, arbeider, dagloner, schaapherder, boer, vervener, geboren op 24-05-1848 te Drachten, zoon van Hendrik de JONG, arbeider, dagloner, landbouwer, en Lutske Wybes BARON, dagloonster, overleden op 29-09-1923 te Opende op 75-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 64-jarige leeftijd op 03-08-1912 te Grootegast met Janneske (Janneke) WOBBES, 49 jaar oud, geboren op 28-04-1863 te Gerkesklooster, dochter van N.N. en Eeke Louws WOBBES, overleden op 11-03-1942 te Achtkarspelen op 78-jarige leeftijd.}
   5.  m  Siebe Wobbes JONGSMA, arbeider, geboren op 10-01-1852 te Drogeham, overleden op 09-11-1911 te Drogeham op 59-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  v  Iekjen Wobbes JONGSMA, geboren op 17-12-1853 te Drogeham, overleden op 04-03-1854 te Drogeham, 77 dagen oud.
   7.  m  Gerrit Wobbes JONGSMA, arbeider, geboren op 05-02-1855 te Drogeham, overleden op 06-09-1927 te Drogeham op 72-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   8.  m  Geert Wobbes JONGSMA (zie V.14).
   9.  v  Iekje Wobbes JONGSMA, arbeidster, geboren op 06-02-1859 te Drogeham, overleden op 21-01-1907 te Harkema-Opeinde op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 19-10-1895 te Achtkarspelen met Sjieuwe Durks van DELLEN, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 19-12-1865 te Surhuisterveen, zoon van Durk Sjieuwes van DELLEN, arbeider, en Gepke Tiemens WIERSMA, overleden op 05-11-1939 te Pieterzijl op 73-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-11-1887 te Achtkarspelen met Hielkje Barelds BIJMA, 33 jaar oud, geboren op 12-09-1854 te Augustinusga, dochter van Bareld Sierks BIJMA, arbeider, en Nieske Joostes OOSTERGA, overleden op 20-06-1888 te Groningen op 33-jarige leeftijd. Hij is later gehuwd na 1907 met Boudina van der VELDE.}
   10.  m  Wytze Wobbes JONGSMA, geboren op 30-04-1861 te Drogeham, overleden op 03-03-1862 te Drogeham, 307 dagen oud.
   11.  m  Wytze Wobbes JONGSMA, geboren op 10-01-1863 te Drogeham, overleden op 20-02-1866 te Drogeham op 3-jarige leeftijd.
   12.  v  Froukje Wobbes JONGSMA, geboren op 07-02-1865 te Drogeham, overleden op 29-02-1936 te Boelenslaan op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-10-1895 te Achtkarspelen met Jan Pieters NICOLAI, 22 jaar oud, landbouwer, arbeider (1921), geboren op 26-10-1872 te Harkema-Opeinde, zoon van Pieter Goitzens NICOLAI, arbeider, en Antje Liekeles de HAAN, arbeidster, overleden op 23-12-1942 om 06.00 uur te Boelenslaan op 70-jarige leeftijd.


V.1    Harmen Wobbes JONGSMA, arbeider, geboren op 25-02-1845 te Drogeham, zoon van Wobbe Harmens JONGSMA (zie IV.1) en Antje Sybes HAMSTRA, dagloonster, overleden op 21-03-1904 om 19.00 uur te Surhuizum op 59-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-06-1869 te Achtkarspelen met Wytske Willems POSTMA, dienstmeid, geboren rond 1846 te Kooten, dochter van Willem Eelkes POSTMA en Trientje Jentjes HENNEMA, overleden voor 1885.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 01-08-1885 te Achtkarspelen met Barbertje Hanzes NIEUWENHUIS, 34 jaar oud, arbeidster, geboren op 03-07-1851 te Surhuisterveen, dochter van Hans Folkerts NIEUWENHUIS, arbeider, landbouwer, en Janke Klazes PAMA, overleden op 29-12-1901 te Surhuisterveen op 50-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1902 te Surhuisterveen.
Gehuwd (3) op 58-jarige leeftijd op 26-09-1903 te Achtkarspelen met Sybrigje Hedzers de VRIES, geboren 00-00-1859 te Surhuizum, dochter van Hedzer Jacobs de VRIES en Antje Hendriks KOOI, overleden na 1904.
{Zij is later gehuwd op 14-10-1905 te Achtkarspelen met Folkert Klazes WIERSMA, 36 jaar oud, arbeider, veehouder, geboren op 02-05-1869 te Eestrum, zoon van Klaas Gerbens WIERSMA, arbeider, en Martzen Folkerts KUIPERS, arbeidster, overleden op 15-08-1939 te Surhuizum op 70-jarige leeftijd, begraven te Surhuizum.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Wobbe Harmens JONGSMA (zie VI.1).
   2.  v  Antje Harmens JONGSMA, geboren op 10-10-1870 om 07.00 uur te Drogeham, overleden op 19-10-1870 om 07.00 uur te Drogeham, 9 dagen oud.
   3.  v  Trijntje Harmens JONGSMA, geboren op 10-10-1870 te Drogeham, overleden op 20-10-1870 om 07.00 uur te Drogeham, 10 dagen oud.
   4.  v  Hendrikje Harmens JONGSMA, geboren op 17-10-1871 te Drogeham.
   5.  m  Willem Harmens JONGSMA, geboren op 17-09-1872 te Drogeham, overleden op 19-07-1875 om 10.30 uur te Drogeham op 2-jarige leeftijd.


V.14    Geert Wobbes JONGSMA, geboren op 20-03-1857 te Drogeham, zoon van Wobbe Harmens JONGSMA (zie IV.1) en Antje Sybes HAMSTRA, dagloonster, overleden op 12-07-1922 te Ureterp op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-05-1887 te Achtkarspelen met Trijntje Siebes HELLINGA, 27 jaar oud, geboren op 30-11-1859 te Kooten, dochter van Siebe Fokkes HELLINGA, arbeider, en Sytske Jentjes HENNEMA, arbeidster, overleden op 02-08-1906 om 21.00 uur te Surhuizum op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sytske Geerts JONGSMA, geboren op 09-04-1888 te Drogeham, overleden op 28-05-1980 te Drachten op 92-jarige leeftijd, begraven te Nijega.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1912 te Achtkarspelen met Goitzen Jans NICOLAI, 31 jaar oud, landbouwer, geboren op 02-12-1880 te Harkema-Opeinde, zoon van Jan Goitzens NICOLAI en Grietje Jans KEMPENAAR, overleden op 23-12-1970 te Drachten op 90-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1970 te Nijega.
   2.  v  Antje Geerts JONGSMA, geboren op 20-12-1890 te Drogeham, overleden op 05-11-1900 te Drogeham op 9-jarige leeftijd.
   3.  m  Siebe Geerts JONGSMA (zie VI.10).
   4.  m  Wobbe Geerts JONGSMA, arbeider, geboren op 26-08-1899 te Surhuizum, overleden op 22-09-1952 te Haule op 53-jarige leeftijd, begraven te Jubbega-Schurega.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Schoterland met Maria (Marie) van der WAL, 21 jaar oud, geboren op 15-01-1903 te Jubbega-Schurega, dochter van Auke van der WAL, arbeider, en Geertje van DIJK, overleden op 24-07-1991 te Appelscha op 88-jarige leeftijd, na een liefdevolle verpleging in "Stellinghaven". Begraven op 29-07-1991 te Jubbega.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


VI.1    Wobbe Harmens JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 07-09-1869 te Drogeham, zoon van Harmen Wobbes JONGSMA (zie V.1) en Wytske Willems POSTMA, dienstmeid, overleden op 25-01-1940 te Midlum op 70-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Achtkarspelen met Hebeltje Eerdes WEENING, 22 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-12-1869 te Surhuizum, dochter van Eerde Freerks WEENING (Wenings), arbeider, landbouwer, en Trijntje Kornelis IEDEMA, arbeidster, overleden 00-06-1956 te Leeuwarden, begraven te Drogeham.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Harmen Wobbes JONGSMA, geboren op 26-01-1893 te Surhuizum, overleden op 28-04-1894 te Surhuizum op 1-jarige leeftijd.
   2.  m  Harmen Wobbes JONGSMA, geboren op 13-05-1895 te Surhuizum, overleden op 16-10-1901 te Surhuizum op 6-jarige leeftijd.
   3.  v  Trijntje Wobbes JONGSMA, geboren op 11-06-1896 te Surhuizum, overleden op 10-11-1935 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1924 te Achtkarspelen met Pieter Sietzes FOKKINGA, 26 jaar oud, koopman, venter in manufacturen, geboren op 29-04-1898 te Oostermeer, zoon van Sytze Pieters FOKKINGA, arbeider, veehouder, en Antje Klazes WEENING, overleden op 18-07-1962 te Drogeham op 64-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
{Hij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-12-1938 te Achtkarspelen met Cornelia de HAAN.}
   4.  m  Harmen Eerde JONGSMA, geboren op 05-07-1902 te Surhuizum, overleden op 31-08-1903 te Surhuizum op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Eerde JONGSMA (zie VII.6).
   6.  m  Harmen JONGSMA (zie VII.8).
   7.  v  Wijtske JONGSMA, geboren op 24-04-1915 te Burum, overleden op 03-07-1915 om 09.00 uur te Burum, 70 dagen oud.


VI.10    Siebe Geerts JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 01-08-1895 te Surhuizum, zoon van Geert Wobbes JONGSMA (zie V.14) en Trijntje Siebes HELLINGA, overleden op 26-12-1982 te Drachten op 87-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1982 te Ureterp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Opsterland met Jeltje Boeles BOELENS, 22 jaar oud, geboren op 03-07-1898 te Drachten, dochter van Boele Joekes BOELENS en Sjoukje Jelles JEENSMA, overleden op 12-05-1982 te Ureterp op 83-jarige leeftijd, begraven op 17-05-1982 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Geert JONGSMA (zie VII.11).
   2.  m  Boele JONGSMA (zie VII.13).
   3.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 25-02-1924 te Ureterp, overleden op 31-03-2007 te Emmen op 83-jarige leeftijd, begraven op 04-04-2007 te Langedijke.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19-05-1944 te Opsterland met A. VEENSTRA, geboren rond 1918.
Waarschuwing.
Een ieder wordt verzocht niets te LENEN of te borgen aan mijn vrouw Sjoukje Jongsma, daar door mij niets wordt betaald. A. Veenstra, Gorredijk.
Bron: Friese Koerier d.d. 09-04-1955.
Gehuwd (2) 00-00-1967 te Opsterland met Hendrik BULT.
   4.  m  Trinus JONGSMA (zie VII.18).
   5.  m  Joeke JONGSMA, geboren op 05-04-1927 te Ureterp, overleden op 10-04-1927 om 10.00 uur te Ureterp, 5 dagen oud.
   6.  v  Sietske JONGSMA, geboren op 23-01-1929 te Ureterp, overleden op 16-07-2006 op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-07-2006 te Ureterp.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-03-1947 met Roelof (Roel) FLORIS, 22 jaar oud, geboren op 08-10-1924, zoon van Johannes FLORIS en Aletta STOKER, overleden op 18-02-1993 te Ureterp op 68-jarige leeftijd, begraven op 22-02-1993 te Ureterp.
   7.  m  Joeke JONGSMA (zie VII.23).


VII.6    Eerde JONGSMA, arbeider, geboren op 19-03-1904 te Surhuizum, zoon van Wobbe Harmens JONGSMA (zie VI.1) en Hebeltje Eerdes WEENING, arbeidster, overleden op 01-04-1953 op 49-jarige leeftijd, begraven te Drogeham.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 104; rol nr. 65, zitting 27-01-1926, uitspraak 10-02-1926. Veroordeeld wegens ontucht met een kind te Drogeham in de maand Augustus tot 3 maanden gevangenisstraf, voorwaarderlijk, met een proeftijd van 2 jaar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-10-1932 te Achtkarspelen met Gaitske HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 22-04-1909 te Rijperkerk, dochter van Oebele Hendriks HOEKSTRA en Jantje FOKKINGA, overleden op 12-11-1984 te Harlingen op 75-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1984 te Drogeham.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 02-07-1934 te Kooten, overleden op 20-10-2019 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 24-10-2019 te Anjum.
Zie: Nieuwsblad van Noordoost Friesland d.d. 08-07-2016 (Driewerf feest voor diamanten paar).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-07-1956 te Franekeradeel met Willem Pieter TERPSTRA, 24 jaar oud, boerenknecht, grondwerker, betonwerker, geboren op 04-07-1932 te Anjum, zoon van Pieter TERPSTRA en Jelske KATSMA, overleden op 08-10-2018 op 86-jarige leeftijd.
   2.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 15-03-1936 te Drogeham.
   3.  v  Hebeltje JONGSMA, geboren op 02-06-1938 te Drogeham.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 29-03-1956 te Achtkarspelen met Rinze BRUINING, 29 jaar oud, geboren op 13-11-1926 te Drogeham, zoon van Sjouke Kornelis BRUINING, arbeider, en Hinke Siebes STORM.


VII.8    Harmen JONGSMA, arbeider, wever, geboren op 19-03-1906 te Surhuizum, zoon van Wobbe Harmens JONGSMA (zie VI.1) en Hebeltje Eerdes WEENING, arbeidster, overleden op 12-02-1979 te Harlingen op 72-jarige leeftijd, begraven te Midlum.
Gehuwd ca. 1930 met Jetske POSTMA, geboren op 04-03-1904 om 15.00 uur te Burum, dochter van Jan POSTMA, arbeider, en Maaike Jans van HOUTEN, overleden op 23-08-1991 te Sneek op 87-jarige leeftijd, begraven te Midlum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 18-11-1931 te Drogeham, overleden op 03-02-1994 te Harlingen op 62-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven te Midlum.
Gehuwd met Frans HOEKSTRA, medewerker Westergo Bedrijven, Franeker, geboren op 12-02-1934.
   2.  v  Hebeltje JONGSMA, geboren op 09-12-1935 te Drogeham, overleden op 23-12-1999 op 64-jarige leeftijd, begraven te Midlum.
Gehuwd met Goosen KRUISINGA, geboren op 13-06-1933 te Ulrum, zoon van Pieter KRUISINGA en Grietje BENES, overleden op 16-08-2015 te Harlingen op 82-jarige leeftijd, begraven op 21-08-2015 te Midlum.
{Hij is later samenwonend met Willie WEGMAN.}


VII.11    Geert JONGSMA, veehouder, geboren op 07-02-1922 te Ureterp, zoon van Siebe Geerts JONGSMA (zie VI.10) en Jeltje Boeles BOELENS, overleden op 20-01-2003 te Drachten op 80-jarige leeftijd, begraven op 24-01-2003 te Oosterwolde.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-12-1953 te Ooststellingwerf met Antje (Annie) van WEPEREN, 29 jaar oud, geboren op 05-05-1924 te Oosterwolde, dochter van Jan Jans van WEPEREN en Rensje Jans van ROZEN, overleden op 15-07-2018 te Borger op 94-jarige leeftijd, na een lange tijd van afnemende gezondheid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rensje JONGSMA, geboren op 22-01-1956 te Oosterwolde.
Gehuwd 00-00-1982 te Ooststellingwerf met Folkert KOOPS, geboren rond 1947, zoon van S. KOOPS en Kornelia UITHOF.
   2.  v  Jeltje (Jelly) JONGSMA, geboren op 24-06-1958 te Oosterwolde.
Gehuwd met Klaas de HAAN.
   3.  m  Siebe JONGSMA (zie VIII.14).


VII.13    Boele JONGSMA, geboren op 25-02-1924 te Ureterp, zoon van Siebe Geerts JONGSMA (zie VI.10) en Jeltje Boeles BOELENS, overleden op 26-08-2005 op 81-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
Gehuwd 00-00-1949 te Opsterland met Anna ROZEMA, geboren op 07-01-1928 te Wijnjeterp, overleden op 30-08-2017 te Dokkum op 89-jarige leeftijd, na een kort ziek zijn. Begraven op 05-09-2017 te Dokkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Afke JONGSMA, geboren ca. 1950.
Gehuwd met C. W. (Cor) SIJTSMA.
   2.  m  Siebe JONGSMA (zie VIII.18).
   3.  v  Jeltje (Jellie) JONGSMA, geboren 00-10-1958 te Oudkerk.
Gehuwd met Klaas POUTSMA, overleden op 08-01-2013 te Dokkum, na een ernstige ziekte.


VII.18    Trinus JONGSMA, geboren op 21-11-1925 te Ureterp, zoon van Siebe Geerts JONGSMA (zie VI.10) en Jeltje Boeles BOELENS, overleden op 27-04-2016 te Heerenveen op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-05-2016 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd 00-05-1951 te Opsterland met Grietje WIEBENGA, geboren op 23-02-1928 te Boornbergum, dochter van Pieter H. WIEBENGA en Romkje J. van der ZEE, overleden op 08-10-2005 te Beetsterzwaag op 77-jarige leeftijd, na een moeilijke tijd van ziekte. Gecremeerd op 13-10-2005 te Heerenveen-Zuid.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Romkje (Rommie) JONGSMA, geboren op 24-04-1953 te Terwispel, overleden op 17-08-2020 te Delfstrahuizen op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 22-08-2020 te Echtenerbrug.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-04-1973 te Opsterland met Fokke DIJKSTRA, zoon van Gerben DIJKSTRA en J. van OMMEN.
   2.  v  Jeltje JONGSMA, geboren rond 1957.
Gehuwd 00-00-1975 te Opsterland met Klaas HELFFERICH, geboren rond 1957.
   3.  m  Siebe Pieter JONGSMA, geboren op 04-02-1967.
Samenwonend met Ria BOERSTRA.


VII.23    Joeke JONGSMA, geboren op 28-12-1930 te Ureterp, zoon van Siebe Geerts JONGSMA (zie VI.10) en Jeltje Boeles BOELENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1957 te Opsterland met Tjitske de VRIES, 26 jaar oud, geboren op 05-07-1930 te Opeinde, dochter van Willem de VRIES, boerenarbeider, en Trijntje van der WIJK, overleden op 24-09-2019 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, gecremeerd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, geboren op 30-09-1958 te Ureterp.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-03-1989 met Theo G. KUIPERS, zoon van Hendrik KUIPERS en Agatha Elizabeth (Akke) GALAMA.
   2.  v  Jeltje (Jelly) JONGSMA, geboren op 17-05-1963 te Ureterp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-10-1983 te Heerenveen met Meine KLAREN, geboren rond 1962, zoon van Gerlof KLAREN en Pietertje van der SLUIS.
   3.  v  Wilma Sita JONGSMA, geboren op 18-12-1969 te Heerenveen.
Relatie met Hein Willem Ubel van der WERFF, geboren op 30-09-1962 te Groningen, zoon van Ubertus Georgius Hendrikus van der WERFF en Gusta GEUBELS.


VIII.14    Siebe JONGSMA, landbouwer, veehouder, geboren op 23-11-1961 te Oosterwolde, zoon van Geert JONGSMA (zie VII.11) en Antje (Annie) van WEPEREN.
Gehuwd 00-00-1991 met Anita HULSHOF, schoonheidsspecialiste, geboren rond 1965.
Zie: De Telegraaf d.d. 31-08-1991 (Anita zit "lekker op de trekker").
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Danique JONGSMA.


VIII.18    Siebe JONGSMA, geboren ca. 1954, zoon van Boele JONGSMA (zie VII.13) en Anna ROZEMA.
Gehuwd 00-00-1977 te Dokkum met S. A. (Lineke) van OLDEREN.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Marjon JONGSMA, geboren op 05-02-1979 te Dokkum, in het ziekenhuis.
Relatie met N.n..
   2.  m  Bob JONGSMA (zie IX.4).


IX.4    Bob JONGSMA, geboren 00-05-1981 te Zwaagwesteinde, zoon van Siebe JONGSMA (zie VIII.18) en S. A. (Lineke) van OLDEREN.
Relatie met Wietske.
Uit deze relatie:

   1.  v  Eleanne JONGSMA.
   2.  v  Jolinde JONGSMA.

 

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 10365
Web Analytics