Stam Doezum

Last Updated: Sunday, 21 August 2022 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Klaas JACOBS


 
I.1    Klaas JACOBS, schipper, zoon van Jacob KLAZES en Lamke WYGERS, gedoopt op 14-11-1723 te Doezum, overleden 00-00-1801 te Doezum.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 19-08-1759 te Doezum met Grietje SYBRENS, geboren 00-10-1735 te Ureterp, dochter van Sybren EELKES en Trijntje FEIKES (Feitzes), gedoopt 00-11-1735 te Ureterp, overleden 00-00-1792 te Westerbroek.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Trijntje KLAZES, gedoopt op 02-05-1762 te Doezum.
   2.  m  Sybren KLAZES, gedoopt op 01-03-1764 te Doezum, overleden voor 1773.
   3.  v  Lamke KLAZES, geboren op 05-05-1764 te Ureterp, gedoopt op 15-01-1765 te Ureterp c.a. Overleden op 18-01-1848 om 16.00 uur te Ureterp op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-01-1789 te Ureterp met Jan Jelkes van der POL (Van der Pal), 23 jaar oud, schipper, geboren op 02-03-1765 te Ureterp, zoon van Jelke JOHANNES, schipper, en Willemke JOHANNES, gedoopt op 17-03-1765 te Ureterp c.a. Overleden voor 1848.
1811: Van der Pol, Ureterp, Mairie Ureterp, fol. 91v.
   4.  m  Jacob KLAZES, geboren op 18-09-1768 te Ureterp, gedoopt op 10-02-1771 te Ureterp c.a.
   5.  m  Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1).
   6.  m  Sybren KLAZES, geboren op 26-04-1773 te Ureterp, gedoopt op 16-05-1773 te Ureterp c.a.

II.1    Eelke Klazes JONGSMA, boer, koemelker, geboren op 31-12-1770 te Ureterp, zoon van Klaas JACOBS (zie I.1) en Grietje SYBRENS, gedoopt op 10-02-1771 te Ureterp, overleden op 01-03-1855 te Ureterp op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-09-1793 te Ureterp met Trijntje KLAZES, geboren ca. 1770 te Noorder Drachten, dochter van Klaas FEITZES, veenbaas, en Geeske MINDERTS, overleden op 02-03-1799 te Ureterp.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 29-11-1801 te Ureterp met Maaike Tabes de GROOT, 37 jaar oud, geboren op 22-02-1764 te Ureterp, dochter van Tabe JELLES en Yttje BOTTES, gedoopt op 10-03-1786 te Leeuwarden, overleden op 29-08-1831 te Ureterp op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 64-jarige leeftijd op 17-12-1835 te Opsterland met Geertje Willems STENEKES (Gettje), 18 jaar oud, arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, geboren op 17-12-1817 om 12.00 uur te Siegerswoude onder Ureterp, dochter van Willem Berends STENEKES, arbeider, koemelker, en Joukjen Libbes LEISMA (Stuur), arbeidster, koemelkster, overleden op 24-09-1886 te Terwispel op 68-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 04-04-1856 te Opsterland met Willem Ates van der VLIET, geboren rond 1817 te Terwispel, zoon van Ate Heins van der VLIET, arbeider, schipper, en Geeske Willems KOLKHUIS, arbeidster.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Klaas Eelkes JONGSMA (zie III.1).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  m  Sybren Eelkes JONGSMA (zie III.4).
   3.  v  Ytje Eelkes JONGSMA, geboren op 22-09-1803 te Ureterp, gedoopt op 27-11-1803 te Ureterp, overleden op 17-05-1875 te Buffalo, Erie, NY (USA) op 71-jarige leeftijd, begraven te Buffalo, Erie, NY (USA).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-09-1822 te Opsterland met Folkert Rienks TOLSMA, 18 jaar oud, geboren op 24-10-1803 te Ureterp, zoon van Rienk Folkerts TOLSMA en Grietje Bokkes SCHUURMAN, gedoopt op 27-11-1803 te Ureterp, overleden op 21-04-1882 te Buffalo, Erie, NY (USA) op 78-jarige leeftijd, begraven te Buffalo, Erie, NY (USA).
Uit het derde huwelijk:
   4.  m  Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9).
   5.  m  Jakob Eelkes JONGSMA, geboren op 02-07-1837 te Ureterp, overleden voor 1841.
   6.  v  Grietje Eelkes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 13-02-1839 te Ureterp, overleden op 07-12-1910 te Opsterland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1863 te Marum met Hendrik Gerbens TUINSTRA, 29 jaar oud, dagloner, boerenknecht, arbeider, geboren op 09-01-1834 te Surhuisterveen, zoon van Gerben Rapkes TUINSTRA (Germt Repkes), boerenknecht, arbeider, en Aagtje Hendriks KLOOSTERHUIS, dienstmeid, arbeidster, overleden 00-08-1907 te Opende.
   7.  m  Jacob Eelkes JONGSMA, geboren op 02-04-1841 te Ureterp, overleden op 24-07-1845 te Opsterland op 4-jarige leeftijd.
   8.  m  Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15).
   9.  m  Lammert Eelkes JONGSMA (zie III.17).
   10.  m  Jacob Eelkes JONGSMA (zie III.19).
   11.  m  Berend Eelkes JONGSMA (zie III.22).

III.1    Klaas Eelkes JONGSMA, schipper, geboren op 21-11-1793 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Trijntje KLAZES, gedoopt op 22-12-1793 te Ureterp, overleden op 12-02-1868 om 13.30 uur te Beetgum op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 02-04-1828 te Menaldumadeel met Ymkje Jacobs van BUREN, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 27-09-1804 te Engelum, dochter van Jacob Jans van BUREN, schoolmeester, en Sieuwke KLAZES, gedoopt op 28-10-1804 te Engelum, overleden op 01-07-1832 te Engelum op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 04-06-1834 te Menaldumadeel met Jitske Willems KOOPAL, 27 jaar oud, geboren op 12-05-1807 te Marssum, dochter van Willem Tijmens KOOPAL en Gertje Geerts TERPSTRA, gedoopt op 07-06-1807 te Engelum, overleden op 08-03-1877 te Engelum op 69-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Eelke Klazes JONGSMA, geboren op 06-06-1828 te Engelum, in het schip. Overleden op 18-06-1828 te Engelum, 12 dagen oud.
   2.  v  Trijntje Klazes JONGSMA, naaister, geboren op 04-12-1829 te Ossenzijl, overleden op 01-05-1894 om 18.00 uur te Engelum op 64-jarige leeftijd, na een kortstondige doch hevige ongesteldheid. Begraven te Engelum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1854 te Menaldumadeel met Dirk Piers SWIERSTRA, 27 jaar oud, geboren op 05-11-1826 te Warga, zoon van Pier Johannes SWIERSTRA en Johanna MARTENS, overleden op 29-11-1902 te Engelum op 76-jarige leeftijd.
   3.  m  Jacob Klazes JONGSMA, schipper, geboren op 06-02-1832 te Engelum, overleden op 30-08-1859 te Engelum op 27-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  v  Geertje Klazes JONGSMA, geboren op 25-01-1835 te Engelum, overleden op 25-05-1916 te Marssum op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-05-1865 te Menaldumadeel met Klaas Pieters BRAAKSMA, 26 jaar oud, werkman, geboren op 25-01-1839 te Marssum, zoon van Pieter Aebes BRAAKSMA en Ymkje Oebeles van der VEER, overleden op 31-10-1916 te Marssum op 77-jarige leeftijd.
   5.  m  Eelke Klazes JONGSMA, "schip en turfaffaire" (gedurende ruim 40 jaar, tot 1910), geboren op 27-08-1837 te Steenwijkerwold, overleden op 22-01-1916 om 02.00 uur te Berlikum op 78-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   6.  v  Willemke Klazes JONGSMA, geboren op 25-04-1839 te Echten, overleden op 11-11-1886 te Rijperkerk op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1862 te Leeuwarderadeel met Klaas Hommes KALMA, 27 jaar oud, werkman, boerenknecht, wisselwachter, telegrambesteller, geboren op 03-02-1835 te Boksum, zoon van Homme Jacobs KALMA, huisman, koopman, arbeider, vleeshouwer, boer, schipper, en Grietje Hanzes de GROOT, overleden op 20-05-1915 te Hardegarijp op 80-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 26-04-1888 te Tietjerksteradeel met Eelkjen Bokkes BOKKINGA, 52 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-03-1836 te Beers, dochter van Bokke Hendriks BOKKINGA, timmerman, en Aaltje Douwes DOUMA (Douwsma), boerendienstmeid, dienstmeid, overleden op 18-11-1912 te Rijperkerk op 76-jarige leeftijd.}
   7.  v  Ytje Klazes JONGSMA, geboren op 30-04-1841 te Echten, overleden op 18-03-1922 om 12.30 uur te Franeker op 80-jarige leeftijd, te: Academiestraat 10.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1866 te Menaldumadeel met Freerk Klazes van der SCHUIT, 27 jaar oud, geboren op 20-02-1839 te Finkum, zoon van Klaas Freerks van der SCHUIT en Dieuwke Pieters LANDMAN, overleden op 29-12-1899 te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd.
   8.  m  Tymen Klazes JONGSMA (zie IV.12).
   9.  m  Sybren Klazes JONGSMA, geboren op 03-05-1845 te Beetgumermolen, overleden op 26-07-1846 te Wartena op 1-jarige leeftijd.
   10.  m  Sybren Klazes JONGSMA, geboren op 03-07-1847 te Beetgum, overleden op 04-01-1848 om 09.00 uur te Beetgum, 185 dagen oud, in een schip.
   11.  v  Ymkje Klazes JONGSMA, geboren op 22-12-1850 te Beetgum, overleden op 25-04-1873 te Engelum op 22-jarige leeftijd, in een vaartuig.
Ongehuwd.

III.4    Sybren Eelkes JONGSMA, veehouder, geboren op 21-01-1802 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Maaike Tabes de GROOT, gedoopt op 21-03-1802 te Ureterp, overleden op 07-11-1864 te Ferwerderadeel op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-06-1826 te Opsterland met Janke Syberens BOERKE, geboren rond 1807 te Ureterp, dochter van Syberen Kornelis BOERKE en Aukje ROELS, overleden op 08-10-1831 te Ferwerderadeel.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12-03-1835 te Opsterland met Geertje Riekeles WILPSTRA, 26 jaar oud, geboren op 18-10-1808 te Bakkeveen, dochter van Riekele Jans WILPSTRA en Hendrikjen SALOMONS (Henke), overleden op 17-03-1889 te Ferwerderadeel op 80-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Kornelis Sybrens JONGSMA (zie IV.17).
   2.  m  Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20).
   3.  v  Janke Sybrens JONGSMA, geboren op 07-10-1831 te Ferwerderadeel, overleden op 08-08-1901 te Opsterland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-05-1853 te Opsterland met Marten Hedmans HEIDINGA, geboren rond 1820 te Ureterp, zoon van Hedman Jans HEIDINGA en Hinke MARTENS.

III.9    Willem Eelkes JONGSMA, dagloner, arbeider, veehandelaar, geboren op 20-03-1836 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Geertje Willems STENEKES (Gettje), arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, overleden op 21-01-1892 te Ureterp op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1860 te Opsterland met Trijntje Pieters MEIJER, 19 jaar oud, geboren op 24-06-1840 te Ureterp, dochter van Pieter Hendrik Christoffels MEIJER, arbeider, en Akke Klazes VLIETSTRA (Aukjen), arbeidster, overleden op 30-09-1923 te Ureterp op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Eelke Willems JONGSMA (zie IV.25).
   2.  v  Auktje Willems JONGSMA, geboren op 26-07-1863 te Opende, overleden op 05-04-1919 te Ureterp op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 13-05-1882 te Opsterland met Jan Hendriks KRUIT, arbeider, geboren rond 1855 te Donkerbroek, zoon van Hendrik Jans KRUIT, arbeider, en Tjitske Willems BOSMA, overleden voor 1898.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 23-09-1898 te Opsterland met David Jans van der JAGT, 45 jaar oud, arbeider, geboren op 27-07-1853 te Ureterp, zoon van Jan Jannes van der JAGT, arbeider, en Trijntje Rinzes BROUWER, winkelierse, overleden op 27-02-1939 te Drachten op 85-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Smallingerland met Antje Andries SCHOOLSTRA, geboren rond 1858 te Drachten, dochter van Andries Wiegers SCHOOLSTRA en Teedske Tjipkes van der MEER, overleden voor 1898.}
   3.  m  Pieter Willems JONGSMA (zie IV.30).
   4.  v  Geertje Willems JONGSMA, dienstmeid, geboren op 30-03-1868 te Opende, overleden op 02-05-1932 te Siegerswoude op 64-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1891 te Opsterland met Sjoerd Jans de ROOS, 22 jaar oud, koopman, geboren op 30-07-1868 te Siegerswoude, zoon van Jan Hendriks de ROOS, arbeider, winkelier, en Tjitske Gerbens de BOER, dienstmeid, overleden op 28-05-1943 te Siegerswoude op 74-jarige leeftijd.
Vader van de bekende straatzanger Jan de Roos.
   5.  v  Grietje Willems JONGSMA (zie IV.36).
   6.  v  Maaike Willems JONGSMA, geboren op 09-10-1874 te Ureterp, overleden op 06-12-1922 om 08.00 uur te Ureterp op 48-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1897 te Opsterland met Douwe Jannes de JONG, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 15-01-1873 te Haulerwijk, zoon van Jannes de JONG en Trijntje Alberts OOST, overleden op 02-02-1954 te Siegerswoude op 81-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
   7.  m  Jouke Willems JONGSMA (zie IV.40).
   8.  v  Trijntje Willems JONGSMA, geboren op 23-01-1882 te Ureterp, overleden op 09-09-1882 te Ureterp, 229 dagen oud.
   9.  m  Lvl. kind, geboren op 23-01-1882 te Ureterp, overleden op 23-01-1882 te Ureterp, 0 dagen oud.
   10.  m  Berend Willems JONGSMA (zie IV.45).

III.15    Jouke Eelkes JONGSMA, dagloner, arbeider, koopman, geboren op 15-09-1843 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Geertje Willems STENEKES (Gettje), arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, overleden op 07-06-1910 te Opende op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-09-1864 te Hoogkerk met Geeske Johannes GLAUD?, 27 jaar oud, inlandse kramerse, geboren op 12-02-1837 te Hoogkerk, dochter van Johannes Harms GLAUD?, timmerman, en Idje Jacobs BULTHUIS, overleden op 21-02-1922 te Opende op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Eelke Joukes (Eelko) JONGSMA (zie IV.47).
   2.  m  Harm Joukes JONGSMA (zie IV.49).
   3.  v  Geertje Joukes JONGSMA, geboren op 28-11-1869 te Opende, overleden op 14-02-1941 te Opende op 71-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-11-1894 te Grootegast met Haaije Sjoerds POSTEMA, 40 jaar oud, geboren op 11-10-1854 te Opende, zoon van Sjoerd Haijes POSTMA, arbeider, en Tjitske Berends HOFMAN, arbeidster, overleden op 12-08-1940 te Opende op 85-jarige leeftijd, begraven te Opende.
{Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1878 te Grootegast, gescheiden ca. 1893 van Geertje Martinus LOONSTRA, geboren 00-00-1860 te Lutjegast, dochter van Martinus Johannes LOONSTRA, dagloner, en Roelfke OUDMAN, dagloonster, overleden 00-00-1905.}
   4.  m  Wiebe Joukes JONGSMA (zie IV.53).
   5.  m  Willem Joukes JONGSMA (zie IV.55).
   6.  m  Ietse Joukes JONGSMA (zie IV.57).

III.17    Lammert Eelkes JONGSMA, arbeider, wegwerker, geboren op 30-06-1845 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Geertje Willems STENEKES (Gettje), arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, overleden op 27-01-1922 te Hoogkerk op 76-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1922 te Hoogkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1868 te Hoogkerk met Trientje Daniëls TEUNE, 28 jaar oud, geboren op 08-06-1840 te Oostwold, dochter van Daniël Pieters TEUNE, visser, en Gerritje Jans SCHOEP, overleden op 07-07-1923 te Hoogkerk op 83-jarige leeftijd, na een geduldig lijden.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Geertje Lammerts JONGSMA, dienstmeid, geboren op 12-09-1868 te Hoogkerk, overleden op 23-07-1928 te Roden op 59-jarige leeftijd, begraven te Roden.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27-05-1892 te Hoogkerk met Geert Willems LANTING, schipper, geboren rond 1868 te Enumatil, zoon van Willem LANTING, schipper, en Biefke LUIJTINK, overleden voor 1903.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 12-12-1903 te Hoogkerk met Fedde Reitzes de VRIES, 41 jaar oud, arbeider, landbouwer, geboren op 23-07-1862 te Westergeest, zoon van Reitze Feddes de VRIES en Anje Julles BEERDA, overleden op 19-01-1941 te Steenbergen op 78-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1941 te Roden.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1888 te Achtkarspelen met Jeltje Annes PIEKSTRA, 24 jaar oud, geboren op 01-02-1864 te Augustinusga, dochter van Anne Hendriks PIEKSTRA, arbeider, en Antje Jakobs YTSMA, overleden op 31-12-1900 te Buitenpost op 36-jarige leeftijd.}
   2.  v  Grietje Lammerts JONGSMA, geboren op 12-09-1868 te Hoogkerk, overleden voor 1873.
   3.  v  Gerritje Lammerts JONGSMA, geboren op 11-09-1870 te Hoogkerk, overleden op 26-02-1887 te Hoogkerk op 16-jarige leeftijd.
   4.  v  Grietje Lammerts JONGSMA, geboren op 07-05-1873 te Hoogkerk, overleden op 25-04-1889 te Hoogkerk op 15-jarige leeftijd.
   5.  m  Daniël Lammerts JONGSMA (zie IV.65).
   6.  m  Willem Lammerts JONGSMA (zie IV.67).
   7.  m  Jan Lammerts JONGSMA (zie IV.69).
   8.  v  Gerritje Lammerts JONGSMA, modiste, geboren op 20-05-1888 te Hoogkerk, overleden op 03-03-1980 op 91-jarige leeftijd, begraven op 07-03-1980 te Hoogkerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1915 te Hoogkerk met Pieter Richtes MEIJER, 22 jaar oud, betonwerker, geboren op 19-01-1893 te Slochteren, zoon van Richte MEIJER, landbouwer, en Harmke KEIZER, overleden op 07-09-1960 te Hoogkerk op 67-jarige leeftijd, begraven te Hoogkerk.

III.19    Jacob Eelkes JONGSMA, dagloner, landbouwer, geboren op 06-08-1848 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Geertje Willems STENEKES (Gettje), arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, overleden op 02-04-1930 te Opende op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 01-11-1867 te Opsterland met Jacoba Jans BAKKER, dagloonster, geboren rond 1842 te Oldekerk, dochter van Jan Willems BAKKER, koopman, en Hendrina Lammerts van HYLKEMA, dagloonster, overleden op 14-03-1869 te Grootegast.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 16-02-1878 te Grootegast met Tjitske Sjoerds HEIDA, dagloonster, geboren 00-00-1833 te Bergen op Zoom, dochter van Sjoerd HEIDA (Van der Heide), boerenknecht, en Tjitske Feitzes VEENSTRA, naaister, overleden op 13-04-1901 om 11.00 uur te Opende.
{Zij was eerder gehuwd op 12-04-1866 te Grootegast met Frans Jans BOSGRAAF, geboren 00-00-1837, overleden 00-00-1873.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Jan Jacobs JONGSMA, geboren op 03-12-1867 te Doezum, overleden op 05-03-1868 te Grootegast, 93 dagen oud.
   2.  v  Jacoba Jacobs JONGSMA, geboren op 13-03-1869 te Opende, overleden op 15-10-1932 te Salt Lake City, UT (USA) op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 17-11-1888 te Idaarderadeel met Klaas Ages STRIKWERDA, geboren rond 1864 te Bozum, zoon van Age Klazes STRIKWERDA en Jantje Doedes de JONG, overleden voor 1916.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 27-04-1916 te Groningen met Derk Sygers DORIS, bediende, geboren rond 1855 te Groningen, zoon van Syger Derks DORIS en Alida MOTZVELD, overleden voor 1932.
{Hij was eerder gehuwd voor 1915 met Alida Margritha Gesina SLINGER, overleden voor 1916.}

III.22    Berend Eelkes JONGSMA, arbeider, turfschipper, schipper, geboren op 25-06-1850 te Ureterp, zoon van Eelke Klazes JONGSMA (zie II.1) en Geertje Willems STENEKES (Gettje), arbeidster, schipperse (1864), dagloonster, overleden op 27-06-1930 te Hoogkerk op 80-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1930 te Hoogkerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-01-1876 te Hoogkerk met Swaantje Daniëls TEUNE, 32 jaar oud, dienstmeid, geboren op 22-09-1843 te Oostwold, dochter van Daniël Pieters TEUNE, visser, en Gerritje Jans SCHOEP, overleden op 23-11-1916 te Hoogkerk op 73-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Eelke Berends JONGSMA (zie IV.76).
   2.  v  Gerritje Berends JONGSMA, geboren op 05-05-1879 te Zevenhuizen, overleden op 17-08-1880 te Hoogkerk op 1-jarige leeftijd.
   3.  v  Gerritje Berends JONGSMA, geboren op 13-07-1881 te Hoogkerk, overleden op 14-06-1937 te Onderdendam op 55-jarige leeftijd, begraven te Onderdendam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1905 te Hoogkerk met Gjalt Brugts SPOELSTRA, 24 jaar oud, schipper, geboren op 29-04-1880 te Kommerzijl, zoon van Brugt Roelfs SPOELSTRA, schipper, en Trijntje Gjalts DIJKSTRA, overleden op 28-03-1966 te Onderdendam op 85-jarige leeftijd, begraven te Onderdendam.
{Hij is later gehuwd op 57-jarige leeftijd op 03-03-1938 te Groningen met M. POSTMA.}
   4.  m  Daniël Berends JONGSMA, geboren op 11-11-1883 te Hoogkerk, overleden op 28-11-1883 te Hoogkerk, 17 dagen oud.
   5.  m  Daniël Berends JONGSMA (zie IV.82).
   6.  m  Gerrit Berends JONGSMA, schipper, geboren op 13-03-1888 te Groningen, overleden op 16-04-1973 te Groningen op 85-jarige leeftijd, in het Sint Anthony Gasthuis. Begraven op 19-04-1973 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-06-1916 te Hoogkerk met Wijka Margrieta DERKS, 27 jaar oud, geboren op 05-12-1888 te Vianen, dochter van Gerrit DERKS en Pietertje LIEMBERG, overleden op 09-08-1975 op 86-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.

IV.12    Tymen Klazes JONGSMA, kooltjer, arbeider, "schip en turfaffaire", geboren op 27-02-1843 te Ureterp, zoon van Klaas Eelkes JONGSMA (zie III.1) en Jitske Willems KOOPAL, overleden op 03-03-1916 te Engelum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-02-1868 te Menaldumadeel met Jantje Geerts van der ZWAAG, 28 jaar oud, geboren op 16-09-1839 te Stiens, dochter van Geert Berends van der ZWAAG en Aaltje Folkerts VEENSTRA, overleden op 17-03-1925 te Engelum op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Geert Tymens JONGSMA (zie V.1).
   2.  v  Jetske Tymens JONGSMA, geboren op 20-11-1869 om 21.00 uur te Engelum, overleden op 09-04-1909 om 22.00 uur te Stiens op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-02-1902 te Leeuwarderadeel met Willem BAARS, 67 jaar oud, geboren op 23-09-1834 te Arnhem, zoon van Willem BAARS, smid, en Hendrikje HALSEMA GIEBEN, overleden op 18-12-1918 te Zwolle op 84-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd voor 1901 met Gerritje DERKSE, overleden voor 1902.}
   3.  m  Klaas Tymens JONGSMA (zie V.5).
   4.  v  Aaltje Tymens JONGSMA, geboren op 09-08-1873 te Beetgum, overleden op 17-07-1943 om 23.30 uur te Marssum op 69-jarige leeftijd, na een smartelijk, doch geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1897 te Menaldumadeel met Gerrit Cornelis de JONG, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1875 te Marssum, zoon van Cornelis Pieters de JONG en Pietje Gerrits KOOPMANS, overleden op 15-08-1950 te Marssum op 75-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte.
   5.  m  Eelke Tymens JONGSMA (zie V.9).
   6.  m  Folkert Tymens JONGSMA (zie V.11).

IV.17    Kornelis Sybrens JONGSMA, arbeider, geboren op 22-12-1826 te Ureterp, zoon van Sybren Eelkes JONGSMA (zie III.4) en Janke Syberens BOERKE, overleden op 27-08-1896 te Opsterland op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-10-1852 te Opsterland met Trijntje Jans HOVING, 21 jaar oud, geboren op 26-09-1831 te Ureterp, dochter van Jan Pieters HOVING, koopman, slager, arbeider, en Baukjen Folkerts VEENSTRA, arbeidster, overleden op 10-08-1854 te Siegerswoude op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 04-06-1856 te Opsterland met Yttje Sytzes AARDEMA, 37 jaar oud, geboren op 03-01-1819 te Ureterp, dochter van Sytze Jans AARDEMA, schoenmaker, en Lutske Johannes VISSER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Sybren Kornelis JONGSMA, geboren op 26-11-1850 te Ureterp, overleden op 25-03-1935 om 11.00 uur te Ureterp op 84-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   2.  v  Baukjen Kornelis JONGSMA, geboren op 23-11-1851 te Ureterp, overleden op 16-01-1919 te Ureterp op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-04-1881 te Opsterland met Reinder Foppes van VELDEN, geboren rond 1845 te Olterterp, zoon van Foppe Roels van VELDEN en Aukje Reinders WERKER, overleden 00-02-1929 te Ureterp.

IV.20    Eelke Sybrens JONGSMA, turfschipper, geboren op 15-08-1829 te Ureterp, zoon van Sybren Eelkes JONGSMA (zie III.4) en Janke Syberens BOERKE, overleden op 22-11-1925 te Leek op 96-jarige leeftijd.
Schip vergaan.
Anjum, 20 November - Toen de kustwachter J. Bouma te Oostmahorn gistermorgen op den zeedijk kwam, zag hij een sloep drijven en ontwaarde tevens dat er een schip met de noodvlag in den mast lag in de Waddenzee tusschen Oostmahorn en Ezumazijl. Voorts ontdekte hij dat de kust was bezaaid met harde turf, beddegoed en nog veel andere stukken, van een schip afkomstig. Het bleek hem dat er in den nacht van Zaterdag op Zondag, een schip, geladen met turf en met bestemming voor Ameland, was vergaan niet ver van de kust te Oostmahorn.
De opvarenden waren de ruim 80-jarige schipper Eelke Jongsma en diens zoon, thuisbehoorende op Ameland. Zij werden gered door anderen schippers. Schip en lading, welke niet waren verzekerd, kunnen als verloren worden beschouwd.
Bron: Hepkema's Courant d.d. 21-11-1916.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02-05-1854 te Westdongeradeel met Tjitske Tjeerds de VRIES, 24 jaar oud, arbeidster, geboren op 29-07-1829 te Wierum, dochter van Tjeerd Sapes de VRIES, visser, en Baukjen Kornelis FOLKERSMA, overleden op 11-10-1864 te Birdaard op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 19-01-1867 te Leek met Gelske Alberts de VRIES, geboren rond 1843 te Leek, dochter van Albert de VRIES, schipper, en Freeke Jans CAZEMIER, winkelierse, overleden op 17-01-1924 te Leek.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Bouktje Eelkes JONGSMA, geboren op 26-11-1854 te Wierum, overleden op 03-02-1913 te Zuidlaren op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-11-1883 te Zuidlaren met Geert Barelds REBBERS, timmermansknecht, geboren rond 1857 te Schipborg, zoon van Bareld REBBERS en Frouwkien van BERGEN, overleden op 18-06-1939 te Zuidlaren.
   2.  m  Sybren Eelkes JONGSMA (zie V.19).
   3.  m  Cornelis Eelkes JONGSMA (zie V.21).
   4.  v  Janke Eelkes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 31-05-1864 te Wierum, overleden 00-00-1957 te Ureterp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Sappemeer met Elias Leises KRANS, landbouwer, geboren rond 1864 te Kleinemeer, zoon van Leis KRANS, landbouwer, en Johanna SCHOLTE, landbouwerse, overleden op 01-09-1923 te Ureterp, na een hevige ziekte van 7 dagen.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  v  Alberdina Frederika Eelkes JONGSMA, geboren op 06-11-1867 te Leek, overleden op 18-01-1868 te Leek, 73 dagen oud.
   6.  m  Albert Eelkes JONGSMA, geboren op 13-12-1868 te Leek, overleden op 28-11-1955 op 86-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 09-02-1922 te Ameland met IJbeltje Leenderts van der MEIJ, 54 jaar oud, geboren op 08-01-1868 te Ballum (Ameland), dochter van Leendert Tjipkes van der MEIJ en Antje Jans van der MEIJ, overleden op 16-03-1960 op 92-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   7.  v  Frederika Eelkes JONGSMA, dienstbode, geboren op 06-04-1871 te Leek, overleden op 01-11-1920 te Zutphen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-01-1898 te 's-Gravenhage met Willem van BOVEN, 26 jaar oud, schilder, caféhouder, koopman in ijzerwaren, geboren op 12-08-1871 te Heerde, zoon van Jan Cornelis van BOVEN, arbeider, en Derkje HOUTMAN.
{Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 21-04-1926 te 's-Gravenhage met Elisabeth Clara VERDONCK, geboren rond 1874 te 's-Gravenhage, dochter van Dirk Coenraad Pieter VERDONCK en Elisabeth Theresia van de RUIT.}
   8.  v  Janke Eelkes JONGSMA, geboren op 18-10-1873 te Nes (Ameland), overleden op 19-07-1941 om 12.00 uur te Zevenhuizen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 18-08-1922 te Leek met Gossen Pieters BLOEM, winkelier, koopman, geboren rond 1872 te Terschelling, zoon van Pieter Teekes BLOEM en Sieke Gerrits HOOIJMANS, overleden op 13-04-1945 te Leek.
{Hij was eerder gehuwd voor 1921 met Elisabeth CUPIDO, overleden voor 1922.}
   9.  m  Klaas Eelkes JONGSMA (zie V.33).
   10.  m  Marten Eelkes JONGSMA (zie V.35).
   11.  v  Klasina Cornelia Eelkes JONGSMA, geboren op 28-03-1878 te Nietap.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-09-1899 te 's-Gravenhage met Jacob Jans LANENGA, winkelier, geboren rond 1875 te Bedum, zoon van Jan LANENGA en Maria de BLECOURT.
Uit het huwelijk werden vier zonen en drie dochters geboren. In 1934 waren er twaalf kleinkinderen.
   12.  v  Grietje Eelkes JONGSMA, geboren op 20-10-1880 te Ballum (Ameland), overleden op 23-10-1970 te Morra op 90-jarige leeftijd, begraven te Morra.
In een interview met Fokke Wester op 30 juli 2010, voor het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland (pag. 13) vertelde zoon Eelke Bakker:
"Beppe vertelde faak. Sy hat oait mei pake fuort west te farren, dy wie kapitein. Se giene de hiele wrâld oer, nei Costa Rica, de reis hat wol fiif jier duorre. As se averij hienen, koste it soms wol in hiel jier om it skip te meitsjen. Soks koenen se dêr net. It wie in grut lijen. En as se hast omkamen fan de hûnger, dan lotten ze. Dy't ferlear moast op 'e tafel lizzen gean, dy waard slachte en opiten. Sokke ferhalen fertelde beppe.".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-12-1903 te Ameland met Ale Abraham Jans BAKKER, 27 jaar oud, landbouwer, kapitein op een schip, geboren op 18-01-1876 te Amsterdam, zoon van Jan Botes BAKKER en Dirkje Jans de BOER, overleden op 26-01-1965 te Morra op 89-jarige leeftijd, begraven te Morra.
   13.  m  Eelke Eelkes JONGSMA (zie V.41).

IV.25    Eelke Willems JONGSMA, schoenmaker, koemelker, arbeider, winkelier, geboren op 15-06-1860 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9) en Trijntje Pieters MEIJER, overleden op 05-07-1949 te Ureterp op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1890 te Opsterland met Aaltje Engberts DUURSMA, 32 jaar oud, geboren op 19-03-1858 om 08.00 uur te Wijnjeterp, dochter van Engbert Stevens DUURSMA, arbeider, en Aaltje Haitzes HAITSMA, overleden op 19-11-1945 te Ureterp op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Trijntje Eelkes JONGSMA, geboren op 28-11-1890 te Ureterp, overleden op 07-12-1918 om 22.30 uur te Ureterp op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1915 te Opsterland met Siebren Meinderts MARINUS, geboren rond 1891 te Ureterp, zoon van Meindert Wybes MARINUS en Sytske Jans de VRIES, arbeidster.
   2.  m  Engbert Eelkes JONGSMA (zie V.46).
   3.  m  Willem Eelkes JONGSMA, geboren op 29-05-1896 te Opsterland, overleden op 16-04-1897 te Opsterland, 322 dagen oud.
   4.  m  Willem Eelkes JONGSMA (zie V.49).
   5.  m  Pieter JONGSMA, geboren op 06-03-1902 te Ureterp, overleden op 29-07-1903 te Opsterland op 1-jarige leeftijd.

IV.30    Pieter Willems JONGSMA, arbeider, veehouder, landbouwer, geboren op 19-11-1865 te Opende, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9) en Trijntje Pieters MEIJER, overleden op 01-04-1955 te Waskemeer op 89-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1955 te Duurswoude.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-06-1893 te Opsterland met Attje Jans HEIDINGA, 21 jaar oud, geboren op 25-09-1871 te Ureterp, dochter van Jan Hettes HEIDINGA, arbeider, en Hiske Pieters ARENDSMA, overleden op 27-10-1894 te Opsterland op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 13-05-1904 te Opsterland met Fokje Jeens GEERTSMA, 28 jaar oud, dienstbode, geboren op 13-09-1875 te Ureterp, dochter van Jeen Geerts GEERTSMA, boerenknecht, arbeider, en Aukje Jans de BOER, dienstmeid, overleden op 03-03-1943 te Duurswoude op 67-jarige leeftijd, begraven te Duurswoude.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Willem Pieters JONGSMA (zie V.52).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  v  Aukje JONGSMA, dienstbode, geboren op 10-02-1905 te Ureterp, overleden op 30-09-1991 te Oudehaske op 86-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1991 te Nieuwehorne.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1930 te Opsterland met Andries MULDER, 24 jaar oud, boerenknecht, geboren op 09-09-1905 te Nieuwehorne, zoon van Jacob MULDER, arbeider, en Eisjen FOPPES, overleden op 19-07-1991 te Nieuwehorne op 85-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1991 te Nieuwehorne.
   3.  m  Jeen JONGSMA (zie V.56).
   4.  m  Berend JONGSMA (zie V.58).
   5.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 10-10-1908 te Ureterp, overleden op 23-12-1989 te Drachten op 81-jarige leeftijd, in Bertilla. Begraven op 28-12-1989 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-09-1929 te Opsterland met Sjouke Martens GEERTSMA, 35 jaar oud, arbeider, geboren op 10-06-1894 te Ureterp, zoon van Marten Sjoukes GEERTSMA, landbouwer, en Grietje Hepkes TAEKEMA, overleden op 16-03-1977 te Wijnjewoude op 82-jarige leeftijd, begraven te Wijnjewoude.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1918 te Ooststellingwerf met Roelofje Oebeles de VRIES, 20 jaar oud, geboren op 30-06-1897 te Fochteloo, dochter van Oebele de VRIES en Jantje ZANDSTRA, overleden voor 1929.}
   6.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 05-06-1912 te Ureterp, overleden op 21-11-1994 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
Gehuwd 00-00-1936 te Opsterland met Jan ten HOOR, geboren op 24-07-1912, overleden op 15-05-2007 op 94-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
   7.  v  Catharina (Katriene) JONGSMA, geboren op 04-03-1916 te Ureterp, overleden op 16-01-1995 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Wijnjewoude.
Gehuwd 00-00-1939 te Opsterland met Johannes BOONSTRA, geboren op 12-03-1909 te Smallingerland, zoon van Bein Harrits BOONSTRA en Maria SPIJKSTRA, overleden op 28-01-1984 te Drachten op 74-jarige leeftijd, begraven te Wijnjewoude.

IV.36    Grietje Willems JONGSMA, dienstbode, geboren op 22-01-1871 te Ureterp, dochter van Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9) en Trijntje Pieters MEIJER, overleden op 01-01-1942 te Donkerbroek op 70-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
Samenwonend (1) rond 1893 met N.N..
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 10-04-1896 te Ooststellingwerf met Melle Luitzens HAISMA, 31 jaar oud, arbeider, boerenknecht, geboren op 04-01-1865 te Donkerbroek, zoon van Luitzen Roels HAISMA, arbeider, boerenknecht, en Johanna Melles de BOER, overleden op 04-02-1938 te Donkerbroek op 73-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 21-01-1894 om 03.00 uur te Ureterp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1915 te Opsterland met Hans Uilkes de JONG, 41 jaar oud, koemelker, geboren op 12-10-1873 te Olterterp, zoon van Uilke Tietses de JONG, boerenknecht, en Grietje Hanzes de JONG, dienstmeid.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  m  Luitzen Melles HAISMA, geboren op 27-12-1897 te Wijnjeterp.
   3.  v  Trijntje Melles HAISMA, geboren op 23-07-1899 om 15.30 uur te Wijnjeterp.
   4.  m  Willem HAISMA, geboren op 11-05-1902 om 19.30 uur te Wijnjeterp, overleden voor 1905.
   5.  m  Willem HAISMA, geboren op 06-02-1905 te Donerbroek.

IV.40    Jouke Willems JONGSMA, arbeider, veehouder, landbouwer, geboren op 06-06-1879 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9) en Trijntje Pieters MEIJER, overleden op 03-08-1968 te Donkerbroek op 89-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1968 te Donkerbroek.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-05-1902 te Opsterland met Zwaantje Kornelis SCHIPSTRA, 22 jaar oud, geboren op 04-03-1880 te Ureterp, dochter van Kornelis Jans SCHIPSTRA, timmermansknecht, en Sytske Jans de VRIES, arbeidster, overleden 00-06-1905 te Siegerswoude.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 08-06-1916 te Opsterland met Gepke Melles POOL, 36 jaar oud, geboren op 23-01-1880 te Bakkeveen, dochter van Melle POOL en Grietje Wytzes BOERSMA, overleden op 03-04-1923 te Ureterp op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 26-05-1934 te Roden met Antje de WIT, 35 jaar oud, huishoudster, geboren op 30-09-1898 te Hoogezand, dochter van Tjeerd de WIT en Alberdina van der VEEN, overleden op 08-10-1986 op 88-jarige leeftijd, begraven te Donkerbroek.
{Zij was eerder gehuwd voor 1923 met N.N. TERPSTRA.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie V.68).
   2.  m  Kornelis JONGSMA, geboren op 22-04-1905 te Siegerswoude, overleden op 17-06-1905 te Siegerswoude, 56 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 03-09-1917 te Ureterp, overleden op 15-07-2002 te Haulerwijk op 84-jarige leeftijd, begraven op 19-07-2002 te Ureterp.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-05-1940 te Ooststellingwerf met Geert BIJMA (Lytse Geart), 24 jaar oud, boer, geboren op 02-11-1915 te Ureterp, zoon van Rykele BIJMA en Aurelia BOONSTRA, overleden op 27-11-1982 te Drachten op 67-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 12-09-1985 te Opsterland met Jacob (Jaap) WOBBES, 64 jaar oud, veehouder, geboren op 10-06-1921 te Tijnje, zoon van Jannes WOBBES, arbeider, veehouder, en Jifke Lammerts van HUIZEN, overleden op 13-06-1986 te Frieschepalen op 65-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1986 te Hoogkerk.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1947 te Haren met Wietske Wilhelmina VENEMA, 27 jaar oud, geboren op 01-12-1919 te Marum, dochter van Pieter VENEMA en Anje BLAUWWIJKEL, overleden op 08-02-1984 te Groningen op 64-jarige leeftijd, begraven te Hoogkerk.}
   4.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 03-01-1920 te Ureterp, overleden op 27-01-1920 te Ureterp, 24 dagen oud.
Uit het derde huwelijk:
   5.  m  Tjeerd JONGSMA (zie V.75).
   6.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 25-05-1937 te Donkerbroek, overleden op 27-02-2020 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd met Auke van der WAL, zoon van Andries van der WAL en Boukje de GROOT.
   7.  m  Berend JONGSMA (zie V.79).
   8.  v  Alberdina JONGSMA, geboren op 12-06-1940 te Donkerbroek.
Gehuwd ca. 1962 met Hendrik SCHIEVINK, geboren op 28-04-1937, zoon van Gerhardus Hendriks SCHIEVINK en Hiltje Jans SIKKEMA.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 23-08-2004 ("Het doet zeer als Jezus aan de kant gezet wordt").

IV.45    Berend Willems JONGSMA, boerenknecht, landbouwer, veehouder, geboren op 29-02-1884 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie III.9) en Trijntje Pieters MEIJER, overleden op 10-02-1964 te Frieschepalen op 79-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 14-02-1964 te Ureterp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1909 te Opsterland met Doetje Jans RINZEMA, 20 jaar oud, dienstbode, geboren op 07-08-1888 te Ureterp, dochter van Jan Kornelis RINSEMA, arbeider, en Johanna Wolters ZANDBERGEN, overleden op 10-10-1981 te Oosterwolde op 93-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1981 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 04-03-1910 te Oostermeer, overleden op 10-04-2005 te Mildam op 95-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1934 te Opsterland met Geert KRAMER, 21 jaar oud, geboren op 20-07-1912 te Sintjohannesga, zoon van Klaas A. KRAMER, arbeider, en Ettje H. ADEMA, overleden op 26-06-1999 te Mildam op 86-jarige leeftijd, begraven te Tjalleberd.
   2.  m  Willem JONGSMA (zie V.85).
   3.  v  Trijntje JONGSMA, dienstbode, werkster, geboren op 23-02-1914 te Ureterp, overleden op 11-07-1995 te Groningen op 81-jarige leeftijd, begraven te Siegerswoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-10-1939 te Amsterdam met Hendrik (Henk) VOET, 24 jaar oud, geboren op 14-05-1915 te Amsterdam, zoon van Hendrik VOET en Tjitske HAGA, overleden op 07-09-1994 te Opsterland op 79-jarige leeftijd, na vele moeitevolle jaren. Begraven te Siegerswoude.
   4.  m  Jan JONGSMA, geboren op 16-06-1916 te Ureterp, overleden op 04-04-1927 te Groningen op 10-jarige leeftijd.
   5.  m  Jouke JONGSMA, geboren op 01-10-1919 te Ureterp, overleden op 18-05-1923 om 13.30 uur te Ureterp op 3-jarige leeftijd.
   6.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 10-11-1921 te Ureterp, overleden op 27-08-2014 te Lethbridge (Canada) op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1950 te Opsterland met Lieuwe van DIJK, 27 jaar oud, geboren op 24-04-1923 te Huins, zoon van Goffe Lieuwes van DIJK, veehouder, en Ybeltje KINGMA, overleden op 31-07-1994 te Shaughnessy (Canada) op 71-jarige leeftijd, na een tijd van ziekte. Begraven op 06-08-1994 te Lethbridge (Canada).
   7.  v  Grietje JONGSMA (zie V.95).
   8.  m  Jouke JONGSMA (zie V.96).
   9.  m  Jan JONGSMA (zie V.99).
   10.  v  Wolterdina JONGSMA, geboren op 03-07-1929 te Olterterp, overleden op 24-10-1983 te Waskemeer op 54-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 29-10-1983 te Haulerwijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1951 te Opsterland met Sietze HAARSMA, 23 jaar oud, geboren op 17-06-1927 te Ureterp, zoon van Jan HAARSMA en Lokke TAEKEMA, overleden op 14-10-1994 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 19-10-1994 te Haulerwijk.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   11.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 25-08-1931 te Duurswoude.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-04-1951 te Opsterland met Gerrit SCHAAIJ, 22 jaar oud, geboren op 09-11-1928 te Amsterdam, zoon van Willem SCHAAIJ en Elisabeth SMIEDER, overleden op 12-02-2006 te Emmeloord op 77-jarige leeftijd.

IV.47    Eelke Joukes (Eelko) JONGSMA, arbeider, fabrieksarbeider, schoenmaker, koopman, winkelier, geboren op 02-07-1864 te Hoogkerk, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15) en Geeske Johannes GLAUD?, inlandse kramerse, overleden op 30-12-1952 te Opende op 88-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-02-1889 te Grootegast met Johanna Taedes de JONG, 25 jaar oud, arbeidster, geboren op 24-05-1863 te Opende, dochter van Taede Hendriks de JONG, arbeider, en Geertje Johannes KOENEN, arbeidster, dagloonster, overleden op 21-10-1936 te Opende op 73-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Berendje Eelkes JONGSMA (zie V.105).
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 20-08-1889 te Opende, overleden op 20-08-1889 te Opende, 0 dagen oud.
   3.  x  Lvl. kind, geboren op 13-01-1891 te Foxhol, overleden op 13-01-1891 te Foxhol, 0 dagen oud.
   4.  x  Lvl. kind, geboren op 19-08-1892 te Foxholsterbosch, overleden op 19-08-1892 te Foxholsterbosch, 0 dagen oud.
   5.  v  Geeske Eelkes JONGSMA, geboren op 10-04-1894 te Martenshoek, overleden op 23-01-1896 te Hoogezand op 1-jarige leeftijd.
   6.  m  Jouke Eelkes JONGSMA (zie V.107).
   7.  x  Lvl. kind, geboren op 21-03-1900 te Foxhol, overleden op 21-03-1900 te Foxhol, 0 dagen oud.
   8.  x  Lvl. kind, geboren op 07-02-1901 te Foxhol, overleden op 07-02-1901 te Foxhol, 0 dagen oud.
   9.  x  Lvl. kind, geboren op 27-06-1902 te Foxhol, overleden op 27-06-1902 te Foxhol, 0 dagen oud.
   10.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 07-05-1904 te Foxhol, overleden op 07-05-1904 te Foxhol, 0 dagen oud.
   11.  x  Lvl. kind, geboren op 16-08-1905 te Foxhol, overleden op 16-08-1905 te Foxhol, 0 dagen oud.
   12.  x  Lvl. kind, geboren op 29-01-1908 te Foxhol, overleden op 29-01-1908 te Foxhol, 0 dagen oud.

IV.49    Harm Joukes JONGSMA, arbeider, fabrieksarbeider, geboren op 05-06-1867 te Hoogkerk, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15) en Geeske Johannes GLAUD?, inlandse kramerse, overleden op 27-03-1956 te Groningen op 88-jarige leeftijd, na een kortstondig lijden. Begraven op 31-03-1956 te Westerbroek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-12-1890 te Hoogezand met Harmina Jans WESPERBROEK, 21 jaar oud, arbeidster, geboren op 11-12-1869 te Foxhol, dochter van Jan WESPERBROEK en Geessien BOEKHOUDT, arbeidster, overleden op 14-05-1917 te Foxhol op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Geeske Harms JONGSMA, geboren op 28-08-1891 te Foxhol, overleden op 09-04-1918 te Groningen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-06-1916 te Groningen met Cornelis Jochum Johannes de VRIES, behanger, geboren rond 1894 te Groningen, zoon van Johannes de VRIES, concierge, en Aafien BAALMAN.
   2.  v  Gezina Jantina Harms JONGSMA, fabrieksarbeidster, geboren op 05-12-1893 te Foxhol, overleden op 30-09-1915 te Foxhol op 21-jarige leeftijd, na een langdurig, geduldig gedragen ljden.
   3.  m  Jouke Harms JONGSMA (zie V.113).
   4.  x  Lvl. kind, geboren op 04-11-1899 te Foxhol, overleden op 04-11-1899 te Foxhol, 0 dagen oud.
   5.  m  Jan JONGSMA (zie V.115).
   6.  v  Geertje JONGSMA (zie V.118).
   7.  v  Anna Harmina JONGSMA, fabrieksarbeidster, geboren op 21-09-1905 te Foxhol, overleden op 30-03-2004 op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1928 te Hoogezand, gescheiden na 17 jaar op 29-06-1945 te Groningen van Jan REINEK, ijzerwerker, manufacturier, geboren rond 1906 te Martenshoek, zoon van Poppo REINEK, scheepstimmerknecht, en Geertruida HOFMAN.
   8.  v  Eelkje JONGSMA, fabrieksarbeidster, geboren op 01-12-1908 te Foxhol.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 23-10-1926 te Hoogezand met Gerhardus SCHEPER, 21 jaar oud, scheepstimmerknecht, geboren op 07-09-1905 te Hoogezand, zoon van Wilhelmus SCHEPER, scheepstimmerknecht, en Jitske VENEMA, overleden op 08-09-1973 te Groningen op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-1973 te Groningen.

IV.53    Wiebe Joukes JONGSMA, schoenmaker, landarbeider, arbeider, koopman, geboren op 28-09-1872 te Opende, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15) en Geeske Johannes GLAUD?, inlandse kramerse, overleden op 02-09-1954 om 15.00 uur te Kolham op 81-jarige leeftijd, begraven op 06-09-1954 te Hoogezand.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1901 te Peize met Jantje Jans SINKGRAVEN, 24 jaar oud, geboren op 10-05-1876 te Peize, dochter van Jan SINKGRAVEN, landbouwer, en Jantje BRAAM, overleden op 29-10-1953 te Kolham op 77-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 02-11-1953 te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Geeske JONGSMA, dienstbode, geboren op 26-06-1901 te Peize, overleden op 23-01-1974 te Zuidlaren op 72-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1974 te Zuidlaren.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-04-1924 te Zuidlaren met Poppe HOVING, 23 jaar oud, arbeider, geboren op 03-02-1901 te Hoogezand, zoon van Geert HOVING, arbeider, en Marijke WOLTERS, overleden op 25-10-1933 te Groningen op 32-jarige leeftijd, begraven te Zuidlaren.
   2.  v  Jantje JONGSMA (zie V.127).
   3.  m  Jouke JONGSMA (zie V.128).
   4.  m  Jan JONGSMA (zie V.130).
   5.  v  Geertje JONGSMA, dienstbode, geboren op 22-05-1909 te Peize.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-03-1930 te Hoogezand met Roelof ABBRING, landarbeider, geboren rond 1909 te Kropswolde, zoon van Jan ABBRING, landarbeider, en Roelfje WOLTERS.
   6.  m  Wolter JONGSMA, geboren op 19-06-1911 te Donderen, overleden op 23-03-1914 te Assen op 2-jarige leeftijd.
   7.  m  Eelke JONGSMA, landarbeider, geboren op 08-01-1914 te Assen, overleden op 09-09-1984 te Hoogezand op 70-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Ongehuwd.
De Groninger Rechtbank veroordeelde de 35-jarige landarbeider E. Jongsma te Kolham tot 4 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorlopige hechtenis. J. stond de vorige week terecht, omdat hij op 19 juni te Ruischerbrug de 45-jarige rietdekker J. Keun uit Groningen bij een vechtpartij na een woordentwist met een dolkmes heeft gestoken. Kort daarop is Keun overleden. De officier eiste 4 jaar.
Bron: Gereformeerd Gezinsblad d.d. 10-12-1949.
Het Gerechtshof te Leeuwarden veroordeelde Eelke Jongsma op 09-03-1950 tot 2½ jaar gevangenisstraf.
   8.  v  Wolterdina (Dientje) JONGSMA, geboren op 12-04-1917 te Assen, overleden op 25-07-1987 te Assen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-04-1938 te Slochteren met Kier PHILIPS, 23 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 07-12-1914 te Assen, zoon van Jan PHILIPS, tuinman, los arbeider, petroleumventer, en Zwaantien ZOER, overleden op 25-07-1993 te Assen op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-07-1993 te Assen.
   9.  m  Harm JONGSMA (zie V.138).

IV.55    Willem Joukes JONGSMA, dokwerker, koopman in manufacturen en galanterieën, schipper, kermisexploitant, arbeider, muzikant (1908), los werkman (1943), geboren op 31-05-1876 te Opende, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15) en Geeske Johannes GLAUD?, inlandse kramerse, overleden op 08-05-1961 te Groningen op 84-jarige leeftijd, begraven op 13-05-1961 te Groningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-05-1900 te Grootegast met Geertje Fokkes STAL (Stol), 19 jaar oud, geboren op 23-01-1881 te Beets, dochter van Fokke Sipkes STAL, schipper, en Trijntje Willems van der VLIET, overleden op 31-07-1968 te Groningen op 87-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1968 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA (zie V.140).
   2.  m  Fokke JONGSMA, geboren op 20-10-1901 te Groningen, overleden op 24-04-1902 te Groningen, 186 dagen oud.
   3.  m  Fokke JONGSMA (zie V.144).
   4.  v  Geeske JONGSMA, dienstbode, geboren op 01-02-1904 te Groningen, overleden op 31-05-1966 op 62-jarige leeftijd, begraven te Noordhorn.
   5.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 13-10-1905 te Groningen, overleden op 10-11-1905 te Groningen, 28 dagen oud.
   6.  v  Trijntje JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-09-1906 te Groningen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-10-1936 te 's-Gravenhage met Johan van MUNSTER, 44 jaar oud, technisch tekenaar, geboren op 29-03-1892 te 's-Gravenhage.
   7.  v  Geertje JONGSMA, dienstbode, fabrieksarbeidster, geboren op 10-12-1908 te Groningen, overleden op 25-10-1967 te Groningen op 58-jarige leeftijd, in het Academisch Ziekenhuis.
Zie: Het Vrije Volk en Nieuwsblad van het Noorden d.d. 26-10-1967 (Vlam sloeg in de pan met olie. Vrouw (63) na week aan verwondingen bezweken). Begraven op 28-10-1967 te Groningen.
Ongehuwd.
   8.  m  Sipke (Sipko) JONGSMA, geboren op 08-10-1911 te Siddeburen, overleden op 26-11-1943 te Wagenborgen op 32-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1943 te Groningen.
Ongehuwd.
   9.  m  Eelke JONGSMA (zie V.152).
   10.  v  Harmina JONGSMA, dienstbode, geboren op 01-03-1916 te Groningen.
Relatie met N.N. NIJHOLT.
   11.  v  Wietske JONGSMA, geboren op 11-11-1917 te Groningen, overleden op 04-04-1984 te Boerakker op 66-jarige leeftijd, na een moedig lijden. Begraven te Midwolde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-12-1937 te Groningen met Berend BOLT, 25 jaar oud, geboren op 04-03-1912 te Ulrum, zoon van Leendert BOLT, dagloner, en Teekelina JAGER, overleden op 18-10-1984 op 72-jarige leeftijd, begraven te Midwolde.
   12.  v  Wiebedina JONGSMA, geboren op 14-02-1920 te Groningen, overleden op 14-01-2003 op 82-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Gehuwd 00-03-1940 te Groningen met Albert Henderikus OTTENS, geboren rond 1919, zoon van Hendrik OTTENS en Alida SCHENKEL, overleden op 26-05-1997 te Groningen, na een moedig gedragen lijden, in Hunzerheem, Populierenlaan 1. Begraven op 30-05-1997 te Groningen.
   13.  v  Wilhelmina (Willy) JONGSMA, geboren op 24-06-1925 te Sappemeer, overleden op 01-08-1997 te Beilen op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-08-1997 te Groningen.
Gehuwd 00-03-1947 te Groningen met Berend EISSENS, geboren rond 1921, overleden 00-02-1976 te Groningen.

IV.57    Ietse Joukes JONGSMA, arbeider, winkelier, geboren op 21-01-1879 te Opende, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie III.15) en Geeske Johannes GLAUD?, inlandse kramerse, overleden op 18-11-1965 te Groningen op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-11-1965 te Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-02-1906 te Grootegast met Iepkje Fokkes POSTMA, 21 jaar oud, arbeidster, geboren op 06-10-1884 te Drachten, dochter van Fokke Fokkes POSTMA, arbeider, en Berber Ritskes van der MEER (Baukje; Baaije), overleden op 22-08-1934 te Opende op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA (zie V.162).
   2.  v  Berber JONGSMA, dienstbode, geboren op 06-10-1910 te Opende, overleden op 30-05-1991 te Groningen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-06-1991 te Groningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-03-1934 te Groningen met Anne SCHAAFSMA, 27 jaar oud, brandstofbewerker, geboren op 12-01-1907 te Groningen, zoon van Auke SCHAAFSMA, arbeider, en Iekje KUIPERS, overleden op 29-11-1992 te Zuidlaren op 85-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van twee jaar in "De Enk", na een zware strijd. Gecremeerd op 03-12-1992 te Groningen.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-02-1930 te Groningen, gescheiden na 3 jaar op 12-01-1934 te Groningen van Margaretha MAST, geboren rond 1912 te Groningen, dochter van Hinderikus MAST, arbeider, en Jantje LINDEMAN.}
   3.  v  Geeske JONGSMA, geboren op 26-04-1912 te Opende, overleden op 29-07-1912 te Opende, 94 dagen oud.
   4.  v  Geeske (Gé) JONGSMA, dienstbode, geboren op 07-06-1913 te Opende, overleden 00-00-1992.
Gehuwd (1) 00-03-1939 te Groningen met Jacobus ALBERTS, geboren rond 1911, overleden op 10-03-1970 te Groningen, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 13-03-1970 te Groningen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
Samenwonend (2) met Hendrik BOUWES, geboren rond 1911, overleden op 24-03-1989 te Baflo, begraven op 30-03-1989 te Baflo.
   5.  v  Fokje JONGSMA, geboren op 26-05-1916 te Opende, overleden op 26-01-1994 te Groningen op 77-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Gehuwd (1) 00-09-1940 te Grootegast met Klaas BERGSMA, geboren rond 1909, overleden op 17-01-1973 te Groningen, gecremeerd op 22-01-1973 te Groningen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
Samenwonend (2) met Albert CAZEMIER, geboren rond 1920, overleden op 23-06-1984 te Groningen, gecremeerd op 28-06-1984 te Groningen.
   6.  m  Johannes (John; Yo) JONGSMA, geboren op 12-03-1918 te Opende, overleden op 05-07-1993 te Winnipeg, MB (Canada) op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-07-1993.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-09-1942 te Apeldoorn met Catharina (Tiny) van OORT, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1919 te Wamel, dochter van Ernst van OORT en Geertje Adriana OVERKAMP, overleden op 14-10-2001 te Winnipeg, MB (Canada) op 82-jarige leeftijd.
   7.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 08-02-1920 te Opende.
Gehuwd met W. STEFFEN.
   8.  v  Eelkje JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-10-1921 te Opende.
Gehuwd met J. ZWIERS.
   9.  m  Auke JONGSMA, geboren op 06-05-1928 te Opende.

IV.65    Daniël Lammerts JONGSMA, coupeur-kleermaker, geboren op 27-10-1875 te Hoogkerk, zoon van Lammert Eelkes JONGSMA (zie III.17) en Trientje Daniëls TEUNE, overleden op 09-02-1940 te Groningen op 64-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 14-02-1940 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1899 te Hoogkerk met Derkje Egbertus UILENBERG, 28 jaar oud, naaister, geboren op 05-12-1870 te Hoogkerk, dochter van Egbertus Hendrikus UILENBERG en Auktje KLOOSTERMAN, arbeidster, overleden op 06-10-1951 te Groningen op 80-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Trientje JONGSMA, naaister, geboren op 19-07-1900 te Pieterburen, overleden op 02-11-1995 te Drachten op 95-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 25-03-1991 (Echtpaar Kuipers uit Drachten viert briljanten bruiloft).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-03-1926 te Groningen met Aiko Wilkes KUIPERS, 28 jaar oud, rijksklerk, medewerker rijksaccountantsdienst, geboren op 07-12-1897 te Winschoten, zoon van Wilko KUIPERS, meubelmaker, en Grietje BOLHUIS, overleden op 10-06-1994 te Drachten op 96-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
   2.  v  Auktje JONGSMA, geboren op 02-08-1901 te Pieterburen, overleden op 25-12-1991 te Groningen op 90-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1991 te Groningen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-11-1930 te Groningen met Jan ZAAGMAN, kleermaker, coupeur, geboren rond 1907 te Bierum, zoon van Jan ZAAGMAN, kleermaker, en Finje van der WERF, overleden op 13-09-1955 te Groningen, na een kortstondige ziekte. Begraven op 17-09-1955 te Groningen.
   3.  m  Lammert Eelke JONGSMA (zie V.184).
   4.  m  Egbertus Hendrikus JONGSMA, geboren op 21-08-1904 te Enumatil, overleden op 18-08-1955 om 24.00 uur te Wagenborgen op 50-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden. Begraven op 22-08-1955 te Wagenborgen.
Ongehuwd.
   5.  m  Willem JONGSMA (zie V.187).
   6.  m  Lucas JONGSMA, bakkersknecht, bakker, kok, concierge Rijksopleidingsschool voor Onderwijzers/Kweekschool tot Opleiding van Leidsters bij het Kleuteronderwijs, geboren op 30-12-1906 te Enumatil, overleden op 27-03-1969 te Groningen op 62-jarige leeftijd, na een langdurig en geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 31-03-1969 te Groningen.
De bakkersknecht Lucas Jongsma te Assen kocht een flinke hoeveelheid koffie, 200 eieren, thee, welke artikelen hij, met een coupon stof, weer verkocht voor een behoorlijke prijs. De eis van de Economische rechter te Assen luidde 6 weken gevangenisstraf, vonnis 1 maand.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 05-05-1942.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-11-1942 met Grietje Pieterke van der KAMP, 27 jaar oud, geboren op 08-04-1915 te Drieborg, dochter van Johannes van der KAMP, arbeider, en Elizabeth SIEMENS, overleden op 18-10-1974 te Groningen op 59-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 22-10-1974 te Groningen.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   7.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 21-03-1911 te Enumatil.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-08-1933 te Groningen met Hindrik HINDRIKS, kleermaker, geboren rond 1911 te Emmen, zoon van Lambert HINDRIKS en Jacobje BURGHGRAEF.

IV.67    Willem Lammerts JONGSMA, schipper, landbouwer, melkhandelaar, geboren op 18-05-1879 te Hoogkerk, zoon van Lammert Eelkes JONGSMA (zie III.17) en Trientje Daniëls TEUNE, overleden op 26-06-1959 te Niekerk op 80-jarige leeftijd.
De Poffert, 8 december 1932 - Publiek verkocht t.v.v. W. Jongsma te Roderwolde en kinderen een boerenbehuizing genaamd "De Hoogema" met daarbij behorend erf, tuin en groenlanden, samen groot 9.92.75 H.A., deels beklemd, deels vrij en eigen, gelegen aan het Leekstermeer en de Munnikesloot en bij de in aanleg zijnde straatweg van Vierverlaten naar Roderwolde. Hoogste bieder f. 10.550,--, doch het perceel is ingehouden.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 09-12-1932.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1904 te Hoogkerk met Stientje Jakobs BOS, 25 jaar oud, geboren op 18-10-1878 te Lagemeeden, dochter van Jakob BOS, landbouwer, en Tetje van der MOLEN, overleden op 12-10-1932 te Roderwolde op 53-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Lammert JONGSMA (zie V.193).
   2.  m  Jakob JONGSMA (zie V.195).
   3.  m  Daniël JONGSMA (zie V.197).
   4.  m  Douwe JONGSMA, geboren op 14-03-1909 te Oostwold, overleden op 24-02-1910 te Hoogkerk, 347 dagen oud.
   5.  v  Tetje JONGSMA, geboren op 22-07-1910 te Oostwold.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1934 te Leek met Jan WIERSMA, koperbewerker, geboren rond 1911 te Zuidhorn, zoon van Klaas WIERSMA, fabrieksarbeider, en Engeltje LODEWEGEN.
   6.  v  Trientje JONGSMA, geboren op 15-06-1912 te Assen, overleden op 09-06-1913 te Assen, 359 dagen oud.
   7.  v  Trientje JONGSMA, dienstbode, geboren op 15-01-1914 te Assen.
Gehuwd met J. STAVAST.
   8.  v  Ietje JONGSMA, geboren op 22-04-1915 te Assen, overleden op 12-03-2001 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven te Kornhorn.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-04-1944 te Grootegast met Albert Johannes DALMOLEN, 49 jaar oud, geboren op 23-04-1894 te Noordwijk, zoon van Johannes DALMOLEN en Geertje PIERSMA, overleden op 10-01-1969 op 74-jarige leeftijd, begraven te Kornhorn.
   9.  m  Douwe JONGSMA (zie V.207).
   10.  x  Lvl. kind, geboren op 22-02-1919 te Assen, overleden op 22-02-1919 te Assen, 0 dagen oud.
   11.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 14-08-1920 te Roderwolde.
Gehuwd 00-00-1946 te Groningen met Gerrit van OTTERLOO, geboren rond 1921, zoon van Jan van OTTERLOO en Jannetje VLIEM.
   12.  m  Jan JONGSMA, dienstknecht, arbeider, geboren op 21-05-1923 te Matsloot onder Roden, overleden op 26-03-1945 te Lahde, Kreis Minden (Duitsland) op 21-jarige leeftijd.
Ongehuwd.

IV.69    Jan Lammerts JONGSMA, klomp- en schoenmaker, geboren op 06-05-1883 te Hoogkerk, zoon van Lammert Eelkes JONGSMA (zie III.17) en Trientje Daniëls TEUNE (gezindte: Baptist), overleden op 23-01-1942 te Hoogkerk op 58-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1942 te Hoogkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-06-1906 te Hoogezand met Berendje Eelkes JONGSMA, 18 jaar oud (zie V.105).
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Trientje JONGSMA, geboren op 29-08-1907 te Foxhol, overleden 00-03-1976 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-03-1933 te Hoogkerk met Jisk van der VEEN, monteur, geboren rond 1909 te Mengede, Dortmund (Duitsland), zoon van Tjeerd van der VEEN, exploitant wasserij, en Trientje HUBERTS, overleden voor 1976.
   2.  m  Eelke JONGSMA (zie VI.193).
   3.  m  Lammert JONGSMA (zie VI.195).
   4.  v  Johanna JONGSMA, geboren 00-00-1918 te Hoogkerk, overleden op 13-11-1918 te Hoogkerk, begraven op 18-11-1918 te Hoogkerk.
   5.  m  Johannes (Jo) JONGSMA (zie VI.198).
   6.  v  Jantina Berendina JONGSMA, geboren op 16-01-1930 te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-11-1951 te Rotterdam met Watse S. VISSER, geboren rond 1927.

IV.76    Eelke Berends JONGSMA, schipper, brandstoffenhandelaar, geboren op 28-10-1876 te Hoogkerk, zoon van Berend Eelkes JONGSMA (zie III.22) en Swaantje Daniëls TEUNE, dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-02-1902 te Hoogkerk met Rikstje Lubbes HOUTMAN, 22 jaar oud, geboren op 06-08-1879 te Gaarkeuken onder Grijpskerk, dochter van Lubbe Meertens HOUTMAN, landbouwer, brugpachter (1902), en Jetske Geerts van der HEIDE, overleden op 01-08-1936 te Strijen op 56-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA, geboren rond 1903 te Vlaardingen, overleden op 16-07-1905 te Lemmer. Een 3-jarig jongetje van schipper Eelke Jongsma te Hoogkerk viel gisteravond in de Lemsterrijn alhier te water en verdronk. Pogingen aangewend om de levensgeesten weder op te wekken bleken helaas vruchteloos.
Bron: Hepkema d.d. 19-07-1905.
   2.  m  Lubbertus JONGSMA, beurtschipper, landbouwer, concierge, geboren op 29-03-1904 te Driel, overleden op 14-05-1968 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd, begraven op 18-05-1968 te Strijen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-05-1931 te Strijen met Anneke van der VLIET, 24 jaar oud, geboren op 24-07-1906 te Andel, dochter van Pieter Ariesz van der VLIET en Alida Pieternella Aartsdr VOS, overleden op 04-01-2002 te Dordrecht op 95-jarige leeftijd, begraven op 08-01-2002.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren. {Zij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 17-06-1969 te Dordrecht met Cornelis Pieter TIMMERS, beurtschipper, geboren ca. 1906 te Dordrecht, zoon van Huibert Jacobus TIMMERS en Adriana Willemina de JAGER.}
   3.  v  Swaantje JONGSMA, dienstbode, geboren op 21-04-1905 te Gaarkeuken onder Grijpskerk, overleden op 27-04-1976 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-10-1928 te Amsterdam met Gjalt SLOTTJE, 23 jaar oud, bootconducteur, geboren op 17-05-1905 te Rotterdam, zoon van Fokke SLOTTJE, schipper, en Wilhelmina Gijsbertha Hendrika van OVEREEM.
   4.  m  Berend JONGSMA, geboren op 30-04-1906 te Lemmer, aan boord van een schip. Overleden op 02-09-1906 te Gouda, 125 dagen oud.
   5.  v  Jetske JONGSMA, dienstbode, hulp in de huishouding, geboren op 17-06-1907 te Hoogkerk, overleden op 06-08-1952 te Dordrecht op 45-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 09-08-1952 te Strijen.
Ongehuwd.
   6.  m  Berend JONGSMA (zie V.219).
   7.  m  Geert JONGSMA, geboren op 13-01-1910 te Vreeswijk, overleden op 24-04-1911 te Oude Pekela op 1-jarige leeftijd.
   8.  m  Eelke Berend JONGSMA, geboren rond 1912, overleden op 12-12-1912 te Strijen.
   9.  v  Gerritje JONGSMA, geboren op 29-11-1913 te Standaarbuiten, overleden op 06-04-1914 te Rotterdam, 128 dagen oud.
   10.  v  Rikstje JONGSMA, geboren op 27-12-1916, overleden op 06-12-1996 op 79-jarige leeftijd, begraven te Strijen.
Gehuwd met Hendrik de KREEK, geboren op 12-10-1917, overleden op 25-03-1972 op 54-jarige leeftijd.
   11.  v  Gerritje JONGSMA, geboren 00-00-1920 te Groningen, overleden op 11-03-1920 te Harlingen.

IV.82    Daniël Berends JONGSMA, vrachtschipper, brandstofhandelaar, geboren op 23-01-1886 te Hoogkerk, zoon van Berend Eelkes JONGSMA (zie III.22) en Swaantje Daniëls TEUNE, dienstmeid, overleden op 13-02-1965 te Hoogkerk op 79-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1965 te Hoogkerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-01-1914 te Hoogkerk met Jeltje Everts BUITER, 25 jaar oud, geboren op 05-04-1888 te Aduard, dochter van Evert BUITER, arbeider, en Antje ZORGE, overleden op 17-11-1963 te Hoogkerk op 75-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1963 te Hoogkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA, geboren op 11-11-1914 te Hoogkerk, overleden op 15-06-1918 te Gouda op 3-jarige leeftijd, na een ziekte van drie weken.
   2.  m  Evert JONGSMA (zie V.228).
   3.  v  Swaantje JONGSMA, geboren op 08-02-1918 te Hoogkerk.
Gehuwd met Johannes WIERSMA, medewerker B.V. Asphalt en Chemische Fabrieken Smid en Hollander, Hoogkerk, geboren rond 1918, zoon van K. WIERSMA en N.N., overleden op 26-02-1984 te Arnhem, begraven op 02-03-1984 te Arnhem.
   4.  v  Antje JONGSMA, geboren op 03-10-1919 te Groningen, overleden op 30-05-1997 op 77-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1997 te Hoogkerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-06-1942 met Jacob van der LEEST, zoon van Rieuwert van der LEEST en Antje van der WOUDE.
   5.  v  Berendina JONGSMA, geboren ca. 1922.
Gehuwd met Hendrik J. van der LEEST.

V.1    Geert Tymens JONGSMA, schipper, turfaffaire, geboren op 03-05-1868 te Stiens, zoon van Tymen Klazes JONGSMA (zie IV.12) en Jantje Geerts van der ZWAAG, overleden op 03-08-1930 om 16.00 uur te Engelum op 62-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 15-02-1902 te Leeuwarderadeel met Maartje Pieters van der ZWAAG, 18 jaar oud, turfaffaire, geboren op 04-09-1883 te Warga, dochter van Pieter Sybes van der ZWAAG en Antje Jurjens van HOUTEN, overleden op 24-01-1942 te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd 00-09-1931 te Menaldumadeel met E. WIJKSTRA, geboren rond 1882.}
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Antje JONGSMA, geboren op 16-05-1902 te Engelum, overleden op 12-05-1903 te Leeuwarden, 361 dagen oud.
   2.  v  Antje JONGSMA, dienstbode, geboren op 12-02-1904 te Leeuwarden, overleden op 07-02-1974 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 11-02-1974 te Goutum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-12-1928 te Leeuwarderadeel met Johannes WOUDSTRA, 25 jaar oud, pakhuisknecht, geboren op 10-07-1903 te Huizum, zoon van Sipke WOUDSTRA en Willemke FELKERS, overleden 00-08-1989 te Leeuwarden.
   3.  v  Jantje JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-07-1907 om 15.00 uur te Leeuwarden, in een schip. Overleden op 01-07-1998 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, in "Greunshiem", na een kortstondig ziekbed. Gecremeerd op 06-07-1998 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1929 te Leeuwarden met Cornelis HOEKSTRA, 21 jaar oud, timmerman, geboren op 05-07-1908 te Leeuwarden, zoon van Willem HOEKSTRA en Aaltje PIERSMA, overleden op 19-10-1982 te Noordbergum op 74-jarige leeftijd, in Nieuw Toutenburg, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 22-10-1982 te Goutum.
   4.  v  Janke JONGSMA, dienstbode, geboren op 25-12-1912 om 21.00 uur te Stiens, overleden op 09-09-2009 te Sneek op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 14-09-2009 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1935 te Leeuwarden met Klaas JASPER, 21 jaar oud, dekknecht, geboren op 11-01-1914 te Groningen, zoon van Pieter Tymens JASPER en Betje Klazes AKKERMAN, overleden op 06-12-1987 te Sneek op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-12-1987 te Goutum.
   5.  m  Tijmen JONGSMA, boerenknecht, medewerker NV Steenkolenhandel Siebesma & Prins, Leeuwarden, geboren op 27-01-1915 te Leeuwarden, overleden op 09-07-1942 om 19.30 uur te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd.
Ongehuwd.

V.5    Klaas Tymens JONGSMA, werkman, geboren op 22-07-1871 te Beetgum, zoon van Tymen Klazes JONGSMA (zie IV.12) en Jantje Geerts van der ZWAAG, overleden op 21-04-1941 te Beetgumermolen op 69-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte.
Hij won op 68-jarige leeftijd de 2e prijs (vlees en spek) op een hardrijderij voor werklozen te Beetgum (categorie 50 jaar en ouder).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1899 te Menaldumadeel met Aaltje Martens HOEKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 20-02-1873 te Berlikum, dochter van Marten Jans HOEKSTRA en Trijntje Pieters BINNEMA, overleden op 16-11-1959 te Beetgum op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Tijmen JONGSMA (zie VI.9).
   2.  m  Marten JONGSMA (zie VI.11).
   3.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 19-08-1902 te Beetgum, overleden op 01-06-1903 te Beetgum, 286 dagen oud.
   4.  v  Trijntje JONGSMA, dienstbode, geboren op 30-04-1904 om 03.00 uur te Beetgum, overleden op 12-10-1948 te Leeuwarden op 44-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis. Begraven te Beetgum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1928 te Menaldumadeel met Jelle van der WAL, 24 jaar oud, werkman, geboren op 25-02-1904 te Sint Annaparochie, zoon van Auke van der WAL en Renske POST, overleden op 13-10-1986 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 17-10-1986 te Beetgum.

V.9    Eelke Tymens JONGSMA, "schip en turfaffaire", geboren op 06-08-1875 te Beetgumermolen, zoon van Tymen Klazes JONGSMA (zie IV.12) en Jantje Geerts van der ZWAAG, overleden op 07-08-1951 te Engelum op 76-jarige leeftijd, begraven te Engelum.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-06-1909 te Menaldumadeel met Akke Dirks WERKHOVEN, 30 jaar oud, geboren op 18-12-1878 te Wier, dochter van Dirk Johannes WERKHOVEN en Maartje Gerbens van KAMMEN, overleden op 18-06-1978 te Berlikum op 99-jarige leeftijd, in verzorgingshuis Berlingahiem. Begraven op 21-06-1978 te Engelum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Maartje JONGSMA, geboren op 04-06-1910 te Engelum, overleden op 17-10-2000 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, na een korte ziekte. Begraven op 21-10-2000 te Peins.
Bestuurslid (vanaf 1946) van de in 1946 opgerichte Partij van den Arbeid afdeling Tzummarum-Firdgum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1934 te Barradeel met Bouwe APPELHOF, 29 jaar oud, geboren op 17-10-1904 te Het Bildt, zoon van Bouwe APPELHOF en Jacobje van GELDER, overleden op 13-08-1992 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, na een vrij ernstige ziekte. Begraven op 17-08-1992 te Peins.
   2.  v  Jantje JONGSMA, dienstbode, geboren op 23-10-1912 te Engelum, overleden op 13-03-2005 te Menaldum op 92-jarige leeftijd, begraven op 18-03-2005 te Ried.
Gehuwd 00-05-1936 te Menaldumadeel met Jan HIEMSTRA, geboren op 31-12-1913, zoon van Berend HIEMSTRA en Grietje KOOISTRA, overleden op 17-12-1978 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1978 te Ried.
   3.  m  Tijmen JONGSMA, verkoper, geboren op 22-07-1918 te Engelum, overleden op 08-05-1982 te Engelum op 63-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 12-05-1982 te Engelum.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1953 te Menaldumadeel met Sipkje ZIJLSTRA, 33 jaar oud, geboren op 26-10-1919 te Beers, overleden op 10-05-2001 te Franeker op 81-jarige leeftijd, in "Saxenoord". Begraven op 14-05-2001 te Engelum.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.

V.11    Folkert Tymens JONGSMA, werkman, gardenier, geboren op 14-01-1878 te Engelum, zoon van Tymen Klazes JONGSMA (zie IV.12) en Jantje Geerts van der ZWAAG, overleden op 11-04-1961 te Marssum op 83-jarige leeftijd, begraven te Marssum.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-05-1903 te Menaldumadeel met Berber Pieters VONK, 22 jaar oud, geboren op 05-05-1881 te Menaldum, dochter van Pieter VONK en Uiltje BROUWERS, overleden op 05-04-1906 te Engelum op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 29-05-1913 te Menaldumadeel met IJtje FERWERDA, 21 jaar oud, geboren op 23-10-1891 te Hijum, dochter van N.N. en Trijntje FERWERDA, overleden op 18-02-1983 te Marssum op 91-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1983 te Marssum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Klaske JONGSMA, onderwijzeres bewaarschool, geboren op 18-10-1910 te Engelum, overleden op 18-06-1980 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1938 te Menaldumadeel met Reint Meelis BLOEMSMA, 32 jaar oud, winkelier in boter, kaas en eieren, geboren op 09-02-1906 te Leeuwarden, zoon van Meelis BLOEMSMA, winkelier in boter, kaas, enz., en Susanna RAADGEP, overleden 00-09-1994 te Leeuwarden.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  v  Trijntje JONGSMA, geboren 00-12-1913 te Engelum, overleden op 19-01-1914 om 11.00 uur te Engelum.
   3.  m  Tijmen JONGSMA (zie VI.25).
   4.  m  Jacobus (Jappie) JONGSMA, geboren op 26-05-1920, overleden op 07-02-1995 te Marssum op 74-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Ongehuwd.
Jacob Jongsma kreeg op 25-11-1984 in "Onder de Luifel" te Leeuwarden de gouden FNV-speld met robijn opgespeld voor het 50-jarig lidmaatschap.

V.19    Sybren Eelkes JONGSMA, schipper, geboren op 18-06-1857 te Wierum, zoon van Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20) en Tjitske Tjeerds de VRIES, arbeidster, overleden op 26-08-1932 te Anjum op 75-jarige leeftijd, begraven te Anjum.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-12-1890 te Westdongeradeel met Renske Freerks VISSER, 28 jaar oud, geboren op 03-08-1862 te Wierum, dochter van Freerk Sytzes VISSER, schipper, en Marijke Thijsses van der BOS, overleden op 30-12-1927 te Anjum op 65-jarige leeftijd, begraven te Anjum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Marijke Sybrens JONGSMA, geboren op 15-10-1891 te Ezumazijl onder Anjum, overleden op 29-10-1975 op 84-jarige leeftijd, begraven te Hiaure.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-02-1920 te Oostdongeradeel met Leendert Lammerts VISSER, 30 jaar oud, geboren op 21-04-1889 te Brantgum, zoon van Lammert VISSER en Sijke van der MEI, overleden op 05-01-1973 te Dokkum op 83-jarige leeftijd, begraven te Hiaure.
   2.  m  Eelke Sybrens JONGSMA, geboren op 22-07-1893 te Ezumazijl onder Anjum, overleden op 01-11-1914 te Ezumazijl onder Anjum op 21-jarige leeftijd, begraven te Anjum.
   3.  m  Freerk Sybrens JONGSMA (zie VI.31).
   4.  v  Tjitske JONGSMA, dienstbode, geboren op 20-04-1901 te Anjum, overleden op 07-02-1985 te Anjum op 83-jarige leeftijd, begraven te Anjum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1925 te Oostdongeradeel met Jan Hendriks de BOER, 28 jaar oud, rietdekker, geboren op 20-02-1897 te Engwierum, zoon van Hendrik de BOER en Leentje van der PLOEG, overleden op 28-03-1970 op 73-jarige leeftijd, begraven te Anjum.

V.21    Cornelis Eelkes JONGSMA, bootsman KNSM, geboren op 18-05-1861 te Wierum, zoon van Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20) en Tjitske Tjeerds de VRIES, arbeidster, overleden op 08-12-1948 te Hollum (Ameland) op 87-jarige leeftijd, begraven te Hollum (Ameland).
De houten tjalk Depositum van schipper H. Kluin te Delfzijl werd op 09-02-1903 verkocht aan Jongsma te Ameland.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 04-07-1889 te Ameland met Fokje Dirks BAKKER, geboren rond 1862 te Hollum (Ameland), dochter van Dirk Jans BAKKER en Neeke Klazes van der LAAG, overleden op 04-01-1927 te Ameland.
Gehuwd (2) op 68-jarige leeftijd op 07-11-1929 te Ameland met Jacoba RONNER, 20 jaar oud, geboren op 01-11-1909 te Hollum (Ameland), dochter van Gerard Theodoor RONNER, arbeider, en Jitske BOSCH, overleden op 24-05-1971 te Hollum (Ameland) op 61-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1971 te Hollum (Ameland).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Tiete Klasina Cornelis JONGSMA, geboren op 10-11-1890 om 02.00 uur te Hollum (Ameland), overleden op 06-08-1979 te Hollum (Ameland) op 88-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 09-08-1979 te Amsterdam.
In de bezettingsjaren (1940-1945) stond zij vele vervolgden met raad en daad terzijde. Zij werd hiervoor op haar sterfbed onderscheiden met de medaille voor de rechtvaardigen van YAD VASHEM met het recht een boom te planten in de Laan der Rechtvaardigen op de Herinneringsberg te Jerusalem. Zij zag dit mede als een posthume onderscheiding van haar in concentratiekampen omgekomen kinderen Ger en Cor.
De ambassadeur van Israel, Eytan Ronn, heeft donderdag 20 december 1979 aan 96 Nederlanders de Jas Wasjeemonderscheiding uitgereikt voor "de opofferingsgezindheid en de moed, die zij tijdens de tweede wereldoorlog toonden en waardoor het leven van joodse medeburgers behouden kon worden". Een van die Nederlanders was Mevr. Visser-Jongsma (postuum).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1915 te Ameland met Hendrik Gerrits VISSER, 26 jaar oud, zeeman, geboren op 31-03-1889 te Hollum (Ameland), zoon van Gerrit Gerrits VISSER en Meinsina RADEMAKER, overleden op 04-01-1966 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd.
   2.  m  Dirk Cornelis JONGSMA (zie VI.37).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  v  Henriëtte Cornelia JONGSMA, geboren op 29-01-1930 te Hollum (Ameland), overleden op 24-08-2003 te Hollum (Ameland) op 73-jarige leeftijd, begraven op 28-08-2003 te Hollum (Ameland).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1953 met Gerrit DOKTER, 24 jaar oud, geboren op 28-02-1929, zoon van Gerrit DOKTER en Sietske NEIJ, overleden op 20-02-2005 te Hollum (Ameland) op 75-jarige leeftijd, begraven op 25-02-2005 te Hollum (Ameland).
   4.  v  Elise Jacoba JONGSMA, geboren op 18-07-1931 te Hollum (Ameland), overleden op 12-10-2021 op 90-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2021 te Hollum (Ameland).
"Vertellingen van Elise de Boer-Jongsma".
Elise de Boer-Jongsma (Hollum, 1931) heeft in de loop van haar leven veel verhalen uit haar Amelander jeugd op schrift gesteld. "Eén van de kostbaarste dingen, die ik bewaar en koester in mijn leven, zijn de herinneringen aan mijn gelukkige jeugd. En soms voel ik de drang om mensen, die zo hun best deden om onze jeugd zo gelukkig mogelijk te maken, terug te roepen in mijn verhalen, zodat ze niet worden vergeten," zegt de schrijfster.
In het boek "Vertellingen van Elise de Boer-Jongsma" met als ondertitel "Elise in Wonderland" staan 11 van deze verhalen. Verhalen die ontroeren, die een glimlach ontlokken. Verhalen waarin mensen tot leven komen, maar die bovenal getuigen van een groot respect voor alles wat leeft.
Bron: Website Persbureau Ameland, 2015.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 10-05-1951 met August de BOER, 30 jaar oud, geboren op 19-07-1920, overleden op 03-05-2000 te Hollum (Ameland) op 79-jarige leeftijd, begraven op 06-05-2000 te Hollum (Ameland).
Relatie (2) met Gerrit FRANKE.
   5.  v  Gerda Theodora H. JONGSMA, pedicure, verpleegster (v.a. 1957), geboren op 18-06-1935 te Hollum (Ameland), overleden op 15-10-2012 op 77-jarige leeftijd, begraven op 18-10-2012 te Hollum (Ameland).
Gehuwd (1) 00-00-1960 te Groningen met M. JONGSMA, geboren rond 1932.
Gehuwd (2) ca. 1965 met G. FRANKE, zoon van Jakob FRANKE en Sj. MULDER.
   6.  x  Lvl. kind, geboren op 18-06-1935 te Hollum (Ameland), overleden op 18-06-1935 te Hollum (Ameland), 0 dagen oud.

V.33    Klaas Eelkes JONGSMA, tjalkschipper, kapitein Rijksveerdienst Ameland-Holwerd v.v. (01-10-1904 tot 01-08-1940), geboren op 30-07-1875 te Nes (Ameland), zoon van Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20) en Gelske Alberts de VRIES, overleden op 05-01-1951 te Franeker op 75-jarige leeftijd, begraven op 09-01-1951 te Nes (Ameland).
Kapitein Jongsma van "De Waddenzee" is gisteren begiftigd met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's Courant d.d. 08-09-1925.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 03-10-1939, met foto.
Zie ook: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 31-07-1940 (Kapitein K. Jongsma met pensioen).
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 01-08-1940 (Afscheid kapitein K. Jongsma).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-12-1904 te Ameland met Jantje Paulus de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 14-05-1879 te Buren (Ameland), dochter van Paulus Symens de VRIES en Cornelia Catrina Nicolaas SCHEPERS, overleden op 18-03-1942 om 09.30 uur te Nes (Ameland) op 62-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven te Nes (Ameland).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Paulus Simon JONGSMA (zie VI.47).

V.35    Marten Eelkes JONGSMA, binnenschipper, zeeman, winkelier, geboren op 28-03-1878 te Nietap, zoon van Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20) en Gelske Alberts de VRIES, overleden op 06-11-1971 op 93-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Ameland. Storm 19 Nov. j.l.
Getroffen door het verlies, dat schipper M. Jongsma in genoemden storm geleden heeft, door het zinken van zijn met turf geladen schip, en begaan met het lot zijner vrouw en vier kinderen, doen ondergetekenden een beroep op den weldadigheidszin hunner landgenooten.
Elke gave is hun welkom.
J.H.C. Deelken, arts.
G. Dokter, wethouder.
Ds. De Jong, Ned. Herv. predikant.
G. van Loenen, kapt. der mariniers en militair-commandant.
W. Scheffer, vert. der Rijksveerdiensten.
Adv. Leeuwarder Courant d.d. 04-12-1916, De Telegraaf d.d. 04-12-1916, Hepkema's Courant d.d. 05-12-1916 en Algemeen Handelsblad d.d. 05-12-1916.
Giften.
Ameland. Storm 19 November.
Onder dankzegging voor de ingekomen giften, deelt de Commissie ter verzameling van gelden voor Schipper JONGSMA mede, dat de geheele ontvangst bedroeg:
f. 1.113,44½
Bron: Advertentie Algemeen Handelsblad d.d. 30-01-1917.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 187 Marten Jongsma, 62 jaar, winkelier te Ballum, veroordeeld wegens diefstal tot f. 10,-- boete of 10 dagen hechtenis, zitting en uitspraak 19-04-1940.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-07-1905 te Ameland met Tietje Barends KLIP, 27 jaar oud, geboren op 15-05-1878 te Amsterdam, dochter van Barend Jans KLIP en Hebeltje Douwes de VRIES, overleden op 13-03-1969 op 90-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Barend JONGSMA (zie VI.49).
   2.  v  Gelske JONGSMA, dienstbode, geboren op 07-09-1908 te Ballum (Ameland), overleden op 14-01-2004 te Heerenveen op 95-jarige leeftijd, begraven op 19-01-2004 te Ballum (Ameland).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 15-06-1932 te Ameland met Willem M. GROENTJES, 31 jaar oud, hoofdonderwijzer, geboren op 29-04-1901 te Dordrecht, zoon van Willem GROENTJES en Afra KOPPEDRAIJER, overleden op 24-09-1964 te Dokkum op 63-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Gehuwd (2) ca. 1970 met Lubbertus van den BRINK, geboren op 17-09-1910 te Koegras onder Den Helder, zoon van Geurt van den BRINK en Goitske Tjeerds HUITEMA, overleden op 15-06-1997 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-06-1997 te Nieuweschoot.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1935 met Maaike GEERTSMA, overleden op 15-07-1967.}
   3.  v  Hebeltje JONGSMA, geboren op 11-06-1910 om 05.00 uur te Ballum (Ameland), overleden op 10-07-1999 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd, begraven te Ballum (Ameland).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-12-1938 te Ameland met Binne KOOISTRA, 30 jaar oud, geboren op 26-01-1908 te Ameland, zoon van Romke KOOISTRA en Leentje POSTHUMUS, overleden op 27-09-1986 te Heerenveen op 78-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-10-1986 te Goutum.
   4.  v  Seeske (Sis) JONGSMA, geboren op 16-11-1914 te Ballum (Ameland), overleden op 27-04-2011 te Ureterp op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-05-2011 te Opeinde.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 04-08-1947 met Mathijs van OOSTEROM, 27 jaar oud, geboren op 13-11-1919 te Heerewaarden, overleden op 09-08-2004 te Ureterp op 84-jarige leeftijd, na een lang en zeer geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 13-08-2004 te Nieuweschoot.

V.41    Eelke Eelkes JONGSMA, expeditieknecht, manufacturier, verzekeringsagent, geboren op 23-10-1883 te Ballum (Ameland), zoon van Eelke Sybrens JONGSMA (zie IV.20) en Gelske Alberts de VRIES, overleden op 23-06-1935 te Groningen op 51-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven te Roden.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 07-02-1918 te Amsterdam met Geertje Obbes BAKKER, 28 jaar oud, geboren op 21-05-1889 te Ameland, dochter van Obbe Geerts BAKKER en Aaltje Cornelis COLMER, overleden voor 1925.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 21-11-1925 te Leek met Janneke Alberts STOKROOS, 27 jaar oud, dienstbode, geboren op 11-10-1898 te Gerkesklooster, dochter van Albert Luis STOKROOS, veldarbeider, en Antje Jans POMPSTRA, overleden op 22-03-1995 te Drachten op 96-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in "De Lijte". Begraven te Roden.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  m  Lvl. kind, geboren op 09-06-1927 te Roderveld, overleden op 09-06-1927 te Roderveld, 0 dagen oud.
   2.  m  Lvl. kind, geboren op 09-06-1927 te Roderveld, overleden op 09-06-1927 te Roderveld, 0 dagen oud.
   3.  v  Janke Gelske JONGSMA, geboren ca. 1929.
Gehuwd (1) rond 1950 met Wiemer RENKEMA, geboren op 27-01-1927 te Tolbert, zoon van Gerhardus RENKEMA en Jantien TRIEZENBERG, overleden op 14-04-1996 te Beetsterzwaag op 69-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1996 te Roden.
Samenwonend (2) met Oeble VIERSEN.

V.46    Engbert Eelkes JONGSMA, timmerman, cementarbeider, geboren op 11-07-1893 te Ureterp, zoon van Eelke Willems JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Engberts DUURSMA, overleden op 01-10-1924 te Drachten op 31-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Opsterland met Geeske Harmens BEKKEMA, 22 jaar oud, ventster in bakkerswaren, geboren op 01-04-1897 te Siegerswoude, dochter van Harmen Lieuwes BEKKEMA, arbeider, en Lamke Freerks HUITEMA, overleden op 29-03-1989 te Drachten op 91-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Lamkje JONGSMA, geboren op 23-02-1920 te Drachten, overleden op 22-04-2012 te Drachten op 92-jarige leeftijd, begraven op 27-04-2012 te Donkerbroek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-09-1946 te Smallingerland met Poppe FROM, 27 jaar oud, geboren op 05-03-1919 te Ooststellingwerf, zoon van Willem FROM en Hendrikje HOOIJSMA, overleden op 03-09-2003 te Drachten op 84-jarige leeftijd.
   2.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 02-07-1921 te Drachten, overleden op 30-09-1960 op 39-jarige leeftijd, begraven te Drachten.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-06-1949 te Smallingerland met Tjeerd TJEERDSMA.
{Hij is later gehuwd met E. WESTRA.}
   3.  v  Harmke JONGSMA, geboren op 28-09-1923 te Drachten, overleden op 01-04-2020 te Ureterp op 96-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1947 te Smallingerland met Hedzer KOOPS, 26 jaar oud, geboren op 23-09-1920 te Ooststellingwerf, zoon van Henderikus Hermannus KOOPS en Hiltje Hedzers van der VELDE, overleden op 08-07-1999 te Smallingerland op 78-jarige leeftijd, begraven te Opeinde.

V.49    Willem Eelkes JONGSMA, arbeider, veehouder, geboren op 21-09-1899 te Ureterp, zoon van Eelke Willems JONGSMA (zie IV.25) en Aaltje Engberts DUURSMA, overleden op 04-05-1984 te Ureterp op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-05-1984 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-05-1923 te Opsterland met Jacobje Jacobs van der VAART, 24 jaar oud, geboren op 06-12-1898 te Haulerwijk, dochter van Jacob van der VAART en Antje PIJPKER, overleden op 27-12-1975 op 77-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven op 31-12-1975 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Eelke (Eelko) JONGSMA (zie VI.67).
   2.  v  Antje (Anne) JONGSMA, geboren op 08-11-1925 te Ureterp, overleden op 14-03-2018 op 92-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1951 te Opsterland met Haaije POSTMA, 26 jaar oud, geboren op 28-05-1924 te Doezum, zoon van Ate Haaijes POSTMA, veehouder, en Gepke Petrus de WITH, overleden op 23-07-1995 te Drachten op 71-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
   3.  m  Jacob JONGSMA (zie VI.70).
   4.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 31-07-1928 te Ureterp, overleden op 14-01-1995 op 66-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-02-1953 te Opsterland met Meindert MARINUS, 27 jaar oud, geboren op 06-04-1925 te Ureterp, zoon van Sikke Meinderts MARINUS en Jeltje de BOER, overleden op 01-03-2011 op 85-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
   5.  v  Trijntje JONGSMA, geboren op 10-01-1930 te Ureterp, overleden op 06-10-2005 op 75-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd 00-00-1952 te Opsterland met Jan ANDRINGA, geboren op 25-01-1928, zoon van Sijtze ANDRINGA en Antje BOSMA, overleden op 27-08-2011 op 83-jarige leeftijd, na een korte periode van ernstige ziekte. Begraven op 01-09-2011 te Ureterp.
   6.  m  Engbert JONGSMA (zie VI.76).

V.52    Willem Pieters JONGSMA, arbeider, veehouder, landbouwer, geboren op 22-02-1894 te Ureterp, zoon van Pieter Willems JONGSMA (zie IV.30) en Attje Jans HEIDINGA, overleden op 27-03-1932 te Groningen op 38-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1917 te Opsterland met Hielkje Martens GEERTSMA, 20 jaar oud, geboren op 15-09-1896 te Ureterp, dochter van Marten Sjoukes GEERTSMA, landbouwer, en Grietje Hepkes TAEKEMA, overleden op 01-12-1967 te Ureterp op 71-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Pieter JONGSMA (zie VI.78).
   2.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 12-09-1921 te Ureterp, overleden op 05-06-1923 om 20.00 uur te Ureterp op 1-jarige leeftijd.
   3.  m  Marten JONGSMA (zie VI.81).
   4.  m  Fokke JONGSMA, geboren op 15-12-1926 te Ureterp, overleden op 18-12-1926 te Ureterp, 3 dagen oud.
   5.  m  Fokke (Frank) JONGSMA (zie VI.84).

V.56    Jeen JONGSMA, veehouder, landbouwer, geboren op 29-04-1906 te Ureterp, zoon van Pieter Willems JONGSMA (zie IV.30) en Fokje Jeens GEERTSMA, dienstbode, overleden op 29-03-1988 te Drachten op 81-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1988 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1931 te Opsterland met Antje BIJMA, 19 jaar oud, geboren op 13-07-1911 te Siegerswoude, dochter van Jakob Sjirks BIJMA, arbeider, en Sapke J. NONKES, overleden op 30-12-1986 te Wijnjewoude op 75-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1987 te Wijnjewoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Pieter JONGSMA (zie VI.86).
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VI.89).
   3.  x  Lvl. kind, geboren op 26-01-1936 te Donkerbroek, overleden op 26-01-1936 te Donkerbroek, 0 dagen oud.
   4.  v  Fokje JONGSMA, geboren op 08-08-1937 te Donkerbroek, overleden op 28-11-2005 te Heerenveen op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 02-12-2005 te Nieuweschoot.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-05-1961 te Ooststellingwerf met Dirk de JONG, 24 jaar oud, geboren op 26-04-1937, zoon van Tj. de JONG en Trijntje ZWARTS, overleden op 30-08-2006 te Heerenveen op 69-jarige leeftijd.
   5.  m  Sake JONGSMA (zie VI.93).
   6.  v  C. (Tineke) JONGSMA, geboren ca. 1943.
Gehuwd op 03-10-1969 te Heerenveen met Eldert SEINSTRA, zoon van Uilke SEINSTRA en J. HAISMA.

V.58    Berend JONGSMA, veehouder, geboren op 16-08-1907 te Ureterp, zoon van Pieter Willems JONGSMA (zie IV.30) en Fokje Jeens GEERTSMA, dienstbode, overleden op 05-09-1987 te Waskemeer op 80-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 10-09-1987 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1934 te Opsterland met Anna BOONSTRA, 22 jaar oud, geboren op 16-07-1911 te Duurswoude, dochter van Johannes Jans BOONSTRA, landbouwer, en Aaltje Theunis HERDER, overleden op 21-11-1968 te Waskemeer op 57-jarige leeftijd, na een langdurig maar geduldig gedragen lijden. Begraven te Duurswoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Pieter (Piet) JONGSMA (zie VI.97).
   2.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 04-04-1936 te Duurswoude, overleden op 09-02-2022 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-02-2022 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-07-1961 te Opsterland met Pieter (Piet) VEENSTRA, geboren 00-00-1936, zoon van Hendrik VEENSTRA en Antje de JONG, overleden op 28-02-1994 te Waskemeer, begraven op 04-03-1994 te Wijnjewoude.
   3.  m  Johannes (Joop) JONGSMA (zie VI.101).
   4.  m  Willem JONGSMA (zie VI.103).
   5.  m  Jan JONGSMA (zie VI.105).
   6.  m  Jeen JONGSMA, geboren op 19-01-1942 te Bakkeveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-06-1967 te Roden met Zwaantje de JONG, geboren ca. 1945, dochter van Berend de JONG en Z. BRINK.
   7.  m  Wolter JONGSMA (zie VI.109).
   8.  v  Fokje JONGSMA, geboren op 14-04-1945 te Opsterland.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-10-1963 te Ooststellingwerf met Wolter de BOER, geboren ca. 1945.

V.68    Willem JONGSMA, landbouwer, veehouder, varkenskoopman, geboren op 20-04-1903 te Siegerswoude, zoon van Jouke Willems JONGSMA (zie IV.40) en Zwaantje Kornelis SCHIPSTRA, overleden op 10-05-1985 te Twijzel op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1985 te Twijzel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1926 te Marum met Geertje BOEKEMA, 22 jaar oud, geboren op 16-06-1903 te De Wilp, dochter van Date Boekes BOEKEMA, landbouwer, en Geertje DIJKEMA, overleden op 07-02-1995 te Haulerwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1995 te Twijzel.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA, geboren op 02-10-1927 te De Wilp, overleden op 09-05-2007 te Buitenpost op 79-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Begraven te Buitenpost.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1952 te Ooststellingwerf met Wietske VISSER, 27 jaar oud, geboren op 14-03-1925, dochter van Jan VISSER en Fokje VENEMA.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  v  Geertje JONGSMA, geboren op 28-05-1929 te De Wilp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-09-1955 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Lieuwe de HAAN, 32 jaar oud, geboren op 30-04-1923 te Kooten, zoon van Anne Geerts de HAAN, arbeider, landbouwer, en Jitske Lieuwes de HAAN, overleden op 11-05-2006 op 83-jarige leeftijd, begraven te Twijzel.
   3.  m  Date JONGSMA (zie VI.117).
   4.  m  Kornelis (Kees) JONGSMA (zie VI.119).
   5.  v  Zwaantje (Zwanie) JONGSMA, winkelbediende, geboren op 02-06-1943 te Ureterp, overleden op 26-11-2001 op 58-jarige leeftijd, begraven te Harderwijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-04-1964 te Achtkarspelen met Willem de VRIES, 25 jaar oud, geboren op 22-03-1939 te Ee, zoon van Harm de VRIES en Doetje POSTMUS.

V.75    Tjeerd JONGSMA, bouwvakarbeider, geboren op 04-06-1935 te Ureterp, zoon van Jouke Willems JONGSMA (zie IV.40) en Antje de WIT, huishoudster.
Gehuwd 00-00-1960 te Ooststellingwerf met Jantje ZWANENBURG, geboren rond 1936, dochter van Jan ZWANENBURG en Jantje MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA (zie VI.123).
   2.  v  Janneke JONGSMA, geboren op 06-05-1962 te Donkerbroek.
Gehuwd met Oenze Peter de JONG, geboren op 10-04-1959, zoon van Petrus de JONG en Mattie van der VAART.
   3.  v  Anna Gré JONGSMA, geboren op 26-08-1964 te Donkerbroek.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-03-1986 te Ooststellingwerf met Roel VELDKAMP, 30 jaar oud, geboren op 29-10-1955.
   4.  m  Jan JONGSMA, geboren op 10-11-1965.
Gehuwd, gescheiden van N.N. KREMER.
   5.  m  Hilbert JONGSMA (zie VI.131).

V.79    Berend JONGSMA, bedrijfsverzorger, geboren op 28-06-1938 te Donkerbroek, zoon van Jouke Willems JONGSMA (zie IV.40) en Antje de WIT, huishoudster, overleden op 06-09-1985 te Donkerbroek op 47-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven te Donkerbroek.
Gedurende bijna 20 jaar was hij in dienst van Agrarische bedrijfsverzorging Wirdum. Eerst als bedrijfsverzorger en de laatste 5 jaar als medewerker op het kantoor.
Gehuwd 00-00-1962 te Ooststellingwerf met Sijtske BRINKSMA, geboren rond 1940.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Eelkjen JONGSMA, geboren op 09-09-1964 te Donkerbroek.
Gehuwd 00-00-1988 te Ooststellingwerf met Jacob KROONDIJK, zoon van Hans KROONDIJK en Hiltje KROONDIJK.
   2.  v  Antje JONGSMA, geboren op 21-04-1967.

V.85    Willem JONGSMA, boerenknecht, boer, geboren op 21-02-1912 te Oostermeer, zoon van Berend Willems JONGSMA (zie IV.45) en Doetje Jans RINZEMA, dienstbode, overleden op 31-05-2006 te Haulerwijk op 94-jarige leeftijd.
Gemeenteraadslid Opsterland, 1970-1982 (GPV).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 16-05-1940 te Opsterland met Eisje WELFING, 24 jaar oud, geboren op 27-04-1916 te Duurswoude, dochter van Poppe Johannes WELFING, arbeider, en Martha Lieuwes HIJLKEMA, overleden op 05-01-1964 te Drachten op 47-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden. Begraven op 09-01-1964 te Siegerswoude.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 27-10-1972 te Opsterland met Gebke KOOPS, 58 jaar oud, geboren op 15-05-1914 te Vries, dochter van Teunis KOOPS en Johanna KOOPS, overleden op 21-06-1977 te Drachten op 63-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1977 te Siegerswoude.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1935 met Rense HAVEMAN, ambtenaar, geboren rond 1913 te Smilde, zoon van Geert HAVEMAN en Elisabeth WITVOET, overleden op 20-01-1959 te Groningen.}
Gehuwd (3) op 68-jarige leeftijd op 26-09-1980 te Opsterland met Martje de VRIES, 65 jaar oud, geboren op 14-07-1915 te Anjum, overleden op 24-02-2003 te Ureterp op 87-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1930 met Andries KOOI, bakker, geboren op 28-12-1910 te Lüttingen (Duitsland), overleden op 06-07-1963 op 52-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA (zie VI.136).
   2.  m  Poppe JONGSMA (zie VI.138).
   3.  m  Jouke Jan JONGSMA (zie VI.140).
   4.  v  Martha JONGSMA, geboren op 17-06-1948 te Duurswoude.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1969 te Opsterland met Andries HOFMAN, 23 jaar oud, geboren op 01-04-1946 te Haule, zoon van Remmelt HOFMAN en Jantje RUSKEN.
   5.  m  Johannes JONGSMA (zie VI.144).
   6.  m  Lieuwe JONGSMA (zie VI.146).
   7.  m  Jan JONGSMA (zie VI.148).
   8.  v  Doetje (Doetie) JONGSMA, geboren op 29-11-1952 te Duurswoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1978 te Opsterland met Jelte Hiltje OOSTERHOF, 25 jaar oud, geboren op 04-11-1952 te Slochteren, zoon van Eiko OOSTERHOF en Hindrikje Aagtje EVENHUIS.
   9.  m  Otto JONGSMA (zie VI.151).
   10.  m  Wolter JONGSMA (zie VI.153).
   11.  m  Willem Eise JONGSMA, geboren op 01-08-1960 te Siegerswoude, overleden op 01-07-1961 te Drachten, 334 dagen oud, begraven te Siegerswoude.

V.95    Grietje JONGSMA, geboren op 30-05-1923 te Ureterp, dochter van Berend Willems JONGSMA (zie IV.45) en Doetje Jans RINZEMA, dienstbode, overleden op 20-12-1993 te Ureterp op 70-jarige leeftijd, na een leven van veel ziekte en zorg. Begraven op 24-12-1993 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-08-1946 te Opsterland met Eelke (Eelko) JONGSMA, 22 jaar oud (zie VI.67).
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Doetje JONGSMA, geboren op 01-07-1947 te Ureterp.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-06-1966 te Opsterland met Petrus (Peet) van der MEULEN, 23 jaar oud, agrariër, geboren op 09-10-1942 te Ureterp, zoon van Sjoerd van der MEULEN en Sijtske BIJMA.
   2.  m  Willem JONGSMA (zie VII.39).
   3.  m  Berend JONGSMA (zie VII.41).
   4.  m  Jacob (Jappie) JONGSMA (zie VII.43).

V.96    Jouke JONGSMA, veehouder, geboren op 27-03-1925 te Ureterp, zoon van Berend Willems JONGSMA (zie IV.45) en Doetje Jans RINZEMA, dienstbode, overleden op 29-05-2008 te Terneuzen op 83-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 02-06-2008 te Siegerswoude.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 29-04-1948 te Heerenveen met Berbertje TILLEMA, 24 jaar oud, geboren op 22-09-1923 te Boelenslaan, dochter van Abraham Hielkes TILLEMA, landbouwer, en Fokkelina Johannes FRISO, overleden op 11-06-1984 te Siegerswoude op 60-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1984 te Siegerswoude.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 21-06-1985 met Jozina N. (Josien) van DOORN.
Kinderen (1986): Jaqueline; Arjan.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Fokkelina (Lienke) JONGSMA, geboren 00-12-1949 te Siegerswoude.
Gehuwd (1) op 05-11-1971 te Opsterland met Grieco van der VINNE, 23 jaar oud, geboren op 09-06-1948, zoon van Willem van der VINNE en Anna DIJKENS, overleden op 27-02-1975 te Groningen op 26-jarige leeftijd, begraven te Bedum.
Gehuwd (2) op 22-12-1977 te Bedum met Jan Geert VENEMA, zoon van Elle VENEMA en Wilhelmina POR, overleden op 09-11-1998 te Zuidhorn.
   2.  v  Doetje JONGSMA, geboren op 09-01-1952 te Frieschepalen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-12-1972 te Opsterland met Weiko VENEMA, zoon van Taeke VENEMA en Pietje OOSTENBURG.
   3.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren 00-06-1953 te Drachten.
Gehuwd op 19-12-1986 te Groningen met Willem Mattheus (Wim) WILLEMS.
   4.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 27-04-1956 te Frieschepalen.
Gehuwd 00-00-1975 te Opsterland met Frederik Aaldert (Freddie) WESTRIK, makelaar, geboren op 24-10-1954 te Zwollerkerspel, zoon van Jan Alberts WESTRIK en Frederika Aaltje van DORSTEN.
   5.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, geboren op 13-07-1959 te Siegerswoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-11-1980 te Opsterland met Jan van der MOLEN, geboren rond 1957.
   6.  m  Berend Abraham JONGSMA (zie VI.167).

V.99    Jan JONGSMA, geboren op 04-11-1927 te Olterterp, zoon van Berend Willems JONGSMA (zie IV.45) en Doetje Jans RINZEMA, dienstbode, overleden op 29-01-1972 te Groningen op 44-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1972 te Wijnjeterp.
Ouderling Gereformeerde kerk te Duurswoude; voorzitter Gereformeerde school te Ureterp; lid Mannen- en Vrouwenvereniging "Onderzoekt de Schriften" te Duurswoude; voorzitter Gereformeerde Politieke Vereniging (GPV) te Duurswoude; leider Jeugdvereniging "Onder Gods Vaandel" te Duurswoude; lid afd. G.M.V. te Ureterp; secretaris G.J.L.O. afd. Friesland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1951 te Opsterland met Froukje TOLSMA, 22 jaar oud, geboren op 05-04-1929 te Wijnjeterp, dochter van Jan TOLSMA en Albertje Andries SIJTSEMA, overleden op 08-04-2017 te Ureterp op 88-jarige leeftijd, begraven op 14-04-2017 te Wijnjewoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA (zie VI.169).
   2.  v  Albertje JONGSMA, geboren op 23-01-1957 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 18-07-1975 te Opsterland met Rijkele WELFING, 25 jaar oud, agent van politie, geboren op 04-10-1949 te Roodkerk, zoon van Johannes WELFING en Swaantje BIJMA.
   3.  v  Doetje JONGSMA, ziekenverzorgster, geboren op 04-08-1958 te Wijnjeterp.
Gehuwd 00-00-1979 te Opsterland met Wobbe BIJLSMA, zoon van Anne BIJLSMA en Janke POSTMA.
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VI.175).
   5.  m  Willem JONGSMA (zie VI.177).
   6.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 30-06-1963 te Wijnjeterp.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 27-01-1984 te Opsterland met Ate Jan de JONG, zoon van Jan de JONG en Hielkje KOOI.
Relatie (2) met Jan WIND.
Relatie (3) met André KOPPELAAR, geboren op 15-01-1971 te Giessen.
   7.  m  Jouke JONGSMA (zie VI.183).
   8.  v  Metje JONGSMA, geboren op 24-01-1967 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-06-1988 te Opsterland met Albert JAGERSMA, 21 jaar oud, slager, geboren op 02-04-1967 te Ureterp, zoon van Sytze JAGERSMA en Sjoukje de JONG.
   9.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 06-01-1969 te Wijnjeterp.
Gehuwd 00-10-1989 te Opsterland met Jannes POSTMA.
   10.  v  Jantina Froukje JONGSMA, geboren op 30-03-1972 te Wijnjeterp.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-06-1991 te Opsterland met Oene Jacobus MEIJER.

V.105    Berendje Eelkes JONGSMA, dienstmeid, geboren op 23-09-1887 te Opende, dochter van Eelke Joukes (Eelko) JONGSMA (zie IV.47) en Johanna Taedes de JONG, arbeidster. Erkend bij huwelijk ouders. Overleden op 21-09-1965 te Hoogkerk op 77-jarige leeftijd, begraven te Hoogkerk.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 09-06-1906 te Hoogezand met Jan Lammerts JONGSMA, 23 jaar oud (zie IV.69).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder IV.69).
 
V.107    Jouke Eelkes JONGSMA, arbeider, geboren op 18-02-1898 te Kropswolde, zoon van Eelke Joukes (Eelko) JONGSMA (zie IV.47) en Johanna Taedes de JONG, arbeidster, overleden op 07-03-1983 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven te Bergum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-11-1917 te Grootegast met Martje Andries GALL, 18 jaar oud, geboren op 28-11-1898 te Opende, dochter van Andries Sweitzes GALL, arbeider, en Mintje Jakobs KUIPERS, overleden op 29-03-1960 te Drachten op 61-jarige leeftijd, begraven te Bergum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Mintje JONGSMA, geboren op 14-12-1919 te Opende, overleden op 27-07-2000 te Drachten op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1937 met Pieter de MEER, schrobbermaker, geboren op 12-04-1916, zoon van Hendrik Pieters de MEER, arbeider, schrobbermaker, en Siebrigje Stevens SCHOLTE, overleden op 09-04-1980 te Drachten op 63-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Rechtbank Leeuwarden:
Nr. 391 Pieter de Meer, 19 jaar, schrobbermaker te Houtigehage, veroordeeld wegens diefstal tot 1 maand gevangenisstraf, zitting en uitspraak 01-05-1935.
   2.  m  Eelke JONGSMA, koopman, geboren op 03-04-1921 te Opende, overleden op 16-05-1945 te Opende op 24-jarige leeftijd, begraven te Opende.
Ongehuwd.
   3.  m  Andries JONGSMA (zie VI.205).
   4.  v  Johanna JONGSMA, geboren op 14-09-1924 te Opende.
Gehuwd met J. LANGRAS.
   5.  v  Hinke JONGSMA, geboren op 04-09-1926 te Marum, overleden op 16-04-2015 te Drachten op 88-jarige leeftijd, gecremeerd te Opeinde.
Gehuwd (1) op 16-jarige leeftijd op 09-07-1943 te Grootegast, gescheiden na 26 jaar op 22-08-1969 van Andries SNIP, grondwerker, kabellegger, landarbeider, uitvoerder, geboren op 21-03-1924 te Opende, zoon van Popke Wiegers SNIP, arbeider, landbouwer, en Jantje Jans EIZINGA, overleden op 02-07-1988 te Surhuisterveen op 64-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd (2) ca. 1970 met Jan VEENSTRA, overleden op 22-09-2000 te Drachten.
   6.  v  Berendina Johanna JONGSMA, geboren op 09-08-1928 te Marum, overleden op 16-01-2015 te Buitenpost op 86-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 08-08-1947 te Grootegast, gescheiden na 3 jaar op 10-03-1951 te Grootegast van Jan VEENSTRA, geboren op 09-08-1925 te Drachten, zoon van Halbe VEENSTRA, arbeider, en Roelofke NUMAN, overleden op 15-09-2000 te Drachten op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 08-04-1952 met Klaas YTSMA, 25 jaar oud, geboren op 22-08-1926 te Peebos onder Doezum, zoon van Poppe Alles YTSMA, opperman, en Afke van SOLKEMA, overleden op 11-07-2000 te Surhuizum op 73-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 15-07-2000 te Surhuizum.
   7.  v  Aaltje Geeske (Alie) JONGSMA, geboren op 14-09-1930 te Opende.
Gehuwd 00-00-1954 te Smallingerland met Jac. van SMEDEN, zoon van Minne van SMEDEN en Wieke STEGENGA.
   8.  m  Zweitze JONGSMA (zie VI.217).
   9.  v  Margaretha JONGSMA, dienstbode, geboren op 24-02-1935 te Opende.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 27-03-1952 te Tietjerksteradeel. Donderdagmiddag had na de voltrekking van het huwelijk tussen Jan(?) Wester en Margaretha Jongsma een voor Bergum ongewone gebeurtenis plaats. Bij het hek voor de ingang van het gemeentehuis werd Wester na de plechtigheid een geit aangeboden door de gezamenlijke kameraden. Het huwelijkscadeau werd prompt in de stoet opgenomen en met vereende krachten in de autobus gehesen.
Bron: Heerenveense Koerier d.d. 29-03-1952. Echtgenoot is Tjerk WESTER, 21 jaar oud, boerenknecht, boer, geboren op 11-12-1930 te Bergum, zoon van Jan WESTER en Hinke KINGMA.
Tjerk en Margaretha Wester 65 jaar getrouwd.
BURGUM - Tjerk en Margaretha Wester-Jongsma uit Burgum vierden maandag dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Loco-burgemeester Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel bracht het jubilerende echtpaar een bezoek. Hij bracht het echtpaar namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een prachtig bloemstuk.
Tjerk Wester is op 11 december 1930 geboren in Burgum. Margaretha Jongsma werd geboren op 24 februari 1935 in Groningse Opende. Het echtpaar leerde elkaar kennen in Appelscha. Margaretha was hier met een vriendin naar toe en Tjerk was in gezelschap van een ploeg vrienden. Het was een hele gezellige dag. "Wy binne noait wer by elkoar wei west", zo laten Tjerk en Margaretha loco-burgemeester Fokkema weten.
Eigenlijk werkten ze beiden bij dezelfde boer; Margaretha als 'boerenfaam' en Tjerk als 'boerenfeint'. Tjerk kwam zelf ook van de boerderij. De boerderij die hij later van zijn vader overnam. Ook zijn vrouw Margaretha werkte hard mee in het bedrijf. In de jaren 70 werd er afstand gedaan van de boerderij en ging Tjerk werken bij de Fa. Van der Wal in Noardburgum.
Ze gingen op de (ouderlijke) boerderij van Tjerk in Burgum (aan de Kerklaan) wonen. In 1989 verhuisden ze naar de Ymkerstrjitte. Het echtpaar kreeg 3 dochters en 1 zoon. Ze zijn de trotse (over)grootouders van 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.
Bron: Wâldnet d.d. 28-03-2017.
   10.  v  Jacoba (Coba) JONGSMA, geboren op 06-07-1938 te Opende.

V.113    Jouke Harms JONGSMA, schrijver bij de Posterijen, kantoorbediende, kruidenier, geboren op 09-03-1896 te Foxhol, zoon van Harm Joukes JONGSMA (zie IV.49) en Harmina Jans WESPERBROEK, arbeidster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-09-1921 te 's-Gravenhage met Hillechien Reints POTT, 24 jaar oud, geboren op 23-03-1897 te Winschoten, dochter van Reint POTT, wagenmaker, en Maria GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Maria Harmina JONGSMA, geboren op 30-11-1922 te 's-Gravenhage, overleden op 28-01-2006 te Weert op 83-jarige leeftijd.

V.115    Jan JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 23-11-1900 te Foxhol, zoon van Harm Joukes JONGSMA (zie IV.49) en Harmina Jans WESPERBROEK, arbeidster, overleden op 24-10-1974 te Zuidlaren op 73-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 29-10-1974 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1925 te Hoogezand met Maria BRUGGE, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 07-09-1902 te Martenshoek, dochter van Henderikus BRUGGE, los arbeider, en Berendina SCHEPER, overleden op 01-10-1979 te Hoogezand op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-10-1979 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Harmina (Mina) JONGSMA, geboren op 15-03-1926 te Hoogezand, overleden op 29-06-2011 te Groningen op 85-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-02-1952 te Hoogezand-Sappemeer met Siemen SCHOLTENS, geboren rond 1929, zoon van Marten SCHOLTENS en Detje WILDEMAN, overleden op 18-12-2004.
   2.  v  Berendina (Dina) JONGSMA, geboren 00-02-1931 te Foxhol, overleden op 14-06-1993 te Zuidlaren, gecremeerd op 17-06-1993 te Assen.
Gehuwd met Hendrik (Henk) KREGEL, geboren rond 1929, zoon van Roelof KREGEL en Janna POSTEMA, overleden op 22-06-1994 te Zuidlaren, gecremeerd op 27-06-1994 te Assen.
   3.  v  Geeske Jantina (Gé) JONGSMA, geboren 00-12-1934 te Hoogezand.
Gehuwd met Klaas PRUISMAN, geboren op 24-09-1929, zoon van Klaas PRUISMAN en Geertruida TEUBEN, overleden op 26-01-2003 op 73-jarige leeftijd, begraven te Hoogezand.

V.118    Geertje JONGSMA, geboren op 16-02-1903 te Foxhol, dochter van Harm Joukes JONGSMA (zie IV.49) en Harmina Jans WESPERBROEK, arbeidster, overleden op 18-10-1997 te Groningen op 94-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1925 met N.N..
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Groningen, gescheiden na 38 jaar op 24-05-1968 te Groningen, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenoot is Hermannus Albertus CORDEL, arbeider, los werkman, pakhuisknecht, geboren op 30-06-1894 te Groningen, zoon van Albertus Johannes CORDEL, venter, en Gerarda Margrietha Harmannus BULTHUIS (gezindte: RK), overleden op 16-04-1972 te Groningen op 77-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-07-1920 te Groningen met Klaasje Jans HOEKSTRA, 22 jaar oud, werkvrouw, geboren op 15-03-1898 te Leeuwarden, dochter van Jan HOEKSTRA en Maartje van der VEEN, overleden op 01-11-1929 te Groningen op 31-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Harmina JONGSMA, geboren op 11-03-1924 te Foxhol, overleden op 18-09-2015 te Appingedam op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-09-2015 te Appingedam.
Gehuwd 00-06-1948 te Groningen met Jan Roelof NIJHOF, geboren rond 1923, overleden op 05-03-1993.
   2.  v  Harmke JONGSMA, geboren op 24-05-1926 te Hoogezand, overleden op 23-09-2009 te Groningen op 83-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Gehuwd 00-12-1946 te Groningen met Roelf DOST, geboren op 29-11-1923, overleden op 29-04-1973 te Groningen op 49-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1973 te Groningen.
   3.  x  Lvl. kind, geboren op 09-02-1930 te Foxhol, overleden op 09-02-1930 te Foxhol, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  v  Geeske Jantina CORDEL, geboren op 09-07-1931 te Groningen, overleden op 16-04-1981 te Assen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1955 te Groningen met Arnold van den BERG, 31 jaar oud, fabrieksarbeider, korporaal KL, geboren op 23-04-1923 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter van den BERG en Martina van KRIEKEN, overleden op 07-12-1987 te Assen op 64-jarige leeftijd.
   5.  v  Bertha Gerharda CORDEL, geboren op 20-10-1933 te Groningen, overleden op 06-10-1995 te Hoogezand-Sappemeer op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op 11-05-1950 te Groningen met Roelf Willem de HAAN, 22 jaar oud, geboren op 10-07-1927 te Groningen, zoon van Roelf Willem de HAAN, likeurstoker, en Gerjetdina Eggina BRON, overleden op 21-06-1997 te Sappemeer op 69-jarige leeftijd.
   6.  v  Geertje Eelkje CORDEL, geboren op 31-05-1937 te Groningen, overleden op 16-01-2002 te Drachten op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johan E. C. MOLLET, geboren ca. 1926, overleden op 01-09-1994 te Drachten.
   7.  v  Harmanna CORDEL, geboren op 15-10-1940 te Groningen.
Gehuwd met Ruurd FRIEDRICH.
   8.  m  Harm CORDEL, geboren op 07-09-1942 te Groningen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-07-1966 te Groningen met Engelina van den BOOM, 19 jaar oud, geboren op 13-09-1946 te Groningen.

V.127    Jantje JONGSMA, dienstbode, buffetjuffrouw, geboren op 23-01-1903 te Peize, dochter van Wiebe Joukes JONGSMA (zie IV.53) en Jantje Jans SINKGRAVEN, overleden op 02-06-1983 te Hoogezand op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:
   1.  v  Frederika (Rika) JONGSMA, geboren op 06-07-1934 te Groningen, overleden op 21-09-2010 te Groningen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-11-1958 met Durk Roelof KOOTSTRA, 26 jaar oud, geboren op 12-09-1932 te Bedum, zoon van Wiebe KOOTSTRA en Albertje FABER, overleden op 15-10-2013 te Bedum op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-10-2013 te Groningen.

V.128    Jouke JONGSMA, landarbeider, los werkman, geboren op 09-12-1904 te Leens, zoon van Wiebe Joukes JONGSMA (zie IV.53) en Jantje Jans SINKGRAVEN, overleden op 25-11-1986 op 81-jarige leeftijd, begraven te Hoogezand.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-03-1928 te Slochteren met Wilhelmina Maria ten BRUIN, 21 jaar oud, geboren op 19-05-1906 te Groningen, dochter van Lubbertus ten BRUIN en Maria BLAAUW, overleden op 15-07-1982 op 76-jarige leeftijd, begraven te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Wiebe JONGSMA (zie VI.235).
   2.  m  Lubbertus W. (Bert) JONGSMA (zie VI.237).
   3.  v  Jantje JONGSMA, geboren op 12-01-1932 te Kolham, overleden op 14-03-1932 te Kolham, 62 dagen oud, begraven te Hoogezand.
   4.  m  Jan Marinus JONGSMA (zie VI.240).
   5.  v  Maria Wilhelmina JONGSMA, geboren 00-02-1936 te Zuidlaren.

V.130    Jan JONGSMA, los arbeider, geboren op 27-04-1907 te Peize, zoon van Wiebe Joukes JONGSMA (zie IV.53) en Jantje Jans SINKGRAVEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-10-1927 te Hoogezand met Geertje WOLF, 20 jaar oud, dienstbode, geboren op 12-04-1907 te Anloo, dochter van Roelof Jans WOLF, landarbeider, bakker, en Geessien Egberts GERBERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Jantje JONGSMA, geboren rond 1928, overleden op 18-11-1996 te Zuidlaren, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 22-11-1996 te Assen.
Gehuwd met Arend ROGGEMA, zoon van Harm ROGGEMA en Aaltje KORS.
   2.  v  Geessien (Geesje) JONGSMA, geboren 00-00-1930 te Hoogezand.
Gehuwd op 11-09-1954 te Groningen met Klaas Th. HUIZINGA, geboren rond 1929, zoon van Sies HUIZINGA en Trijntje GROENBROEK.
   3.  v  Wiea (Wies) JONGSMA, geboren 00-04-1932 te Sappemeer, overleden op 02-04-2004 te Sappemeer, gecremeerd op 07-04-2004 te Winschoten.
Gehuwd ca. 1954 met Harm MELLENS, geboren op 12-08-1930, overleden op 25-11-1982 te Sappemeer op 52-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1982 te Zuidlaren.
   4.  m  Roelof (Rudy) JONGSMA (zie VI.249).
   5.  v  Gea JONGSMA, geboren ca. 1940.
Relatie met Jaap.
   6.  m  Jan JONGSMA (zie VI.253).

V.138    Harm JONGSMA, gemeentewerkman, geboren op 13-03-1920 te Anloo, zoon van Wiebe Joukes JONGSMA (zie IV.53) en Jantje Jans SINKGRAVEN, overleden op 08-01-1962 te Slochteren op 41-jarige leeftijd, begraven te Hoogeznad.
Gehuwd met Anna KRASNOKUTSKAJA, geboren op 14-09-1919, overleden op 10-03-1999 op 79-jarige leeftijd, begraven te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-09-1951 te Groningen.

V.140    Jouke JONGSMA, kermisreiziger, reizend met schiettent, logementhouder, koopman, magazijnbediende, geboren op 07-01-1901 te Marum, zoon van Willem Joukes JONGSMA (zie IV.55) en Geertje Fokkes STAL (Stol).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 17-05-1926 te Groningen, gescheiden na 24 jaar op 26-07-1950 te Groningen van Franciska DRENTH, geboren op 08-02-1902 te Smilde, dochter van Harm DRENTH, kermisreiziger, en Maria SCHAAF (gezindte: RK).
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 28-01-1958 te Amsterdam met Anna Maria SINS, 43 jaar oud, geboren op 04-02-1914 te Oosterhout.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1933 met N.N. HOOGERHUIS.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Herman Willem JONGSMA, geboren op 24-03-1925 te Utrecht. Erkend bij huwelijk ouders. (gezindte: RK).

V.144    Fokke JONGSMA, schippersknecht, koopman, bouwvakarbeider, geboren op 06-02-1903 te Groningen, zoon van Willem Joukes JONGSMA (zie IV.55) en Geertje Fokkes STAL (Stol), overleden op 30-08-1962 te Groningen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1924 te Groningen met Antje FOLKERS, 19 jaar oud, geboren op 14-09-1904 te Groningen, dochter van Hindrik FOLKERS, logementhouder, caféhouder, en Jantje de HAAN, overleden op 16-09-1962 te Groningen op 58-jarige leeftijd, na een moedig en geduldig gedragen lijden.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VI.257).
   2.  m  Hendrik (Hindrik; Henk) JONGSMA (zie VI.259).
   3.  m  Fokke JONGSMA (zie VI.262).
   4.  m  Jan JONGSMA (zie VI.264).
   5.  m  Anne JONGSMA (zie VI.266).
   6.  m  Jouke (Jo) JONGSMA (zie VI.269).
   7.  v  Jantina Johanna JONGSMA, geboren op 05-03-1934 te Groningen, overleden op 31-07-1934 te Groningen, 148 dagen oud, begraven te Groningen, op de Noorderbegraafplaats.

V.152    Eelke JONGSMA, koopman in galanterieën, venter (1938), handelaar in lompen en metalen, geboren op 05-06-1914 te Groningen, zoon van Willem Joukes JONGSMA (zie IV.55) en Geertje Fokkes STAL (Stol), overleden op 24-09-1989 te Hoogkerk op 75-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd te Groningen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-12-1935 te Groningen met Gebbina van NIEFF, 17 jaar oud, geboren op 08-06-1918 te Noorddijk, dochter van G. van NIEFF en M. J. KNOPPERS, overleden op 01-04-2004 te Groningen op 85-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VI.272).
   2.  v  Maria Johanna JONGSMA, geboren op 29-07-1938 te Buitenpost, overleden op 10-10-1938 te Assen, 73 dagen oud.
   3.  v  Maria Johanna (Ria) JONGSMA, geboren op 14-10-1942 te Groningen, overleden op 10-10-2009 te Hoogkerk op 66-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd te Groningen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1965 te Hoogkerk met Helperus Hendrik (Peter; Piet) AMSING, zoon van Hendrik AMSING en Gezina Berendina RITSMA.
   4.  v  Gebbina JONGSMA, geboren ca. 1945.
Gehuwd met Simon VEENSTRA, zoon van Harm VEENSTRA en Lolkje POSTMA.

V.162    Jouke JONGSMA, arbeider, bouwvakarbeider, geboren op 24-04-1907 te Opende, zoon van Ietse Joukes JONGSMA (zie IV.57) en Iepkje Fokkes POSTMA, arbeidster, overleden op 25-12-1981 te Roden op 74-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Roden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1932 te Leek met Grietje TEEKEMA, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 22-09-1910 te Tolbert, dochter van Harke TEEKEMA, arbeider, en Grietje VEENSTRA, overleden op 01-12-1972 te Groningen op 62-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Roden.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Ietse JONGSMA, taxichauffeur, geboren op 20-02-1933 te Leek, overleden op 01-02-2015 op 81-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 05-02-2015 te 's-Gravenzande.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-08-1963 te 's-Gravenzande met Sofia van den BERG, 28 jaar oud, geboren op 14-02-1935 te 's-Gravenzande, dochter van Thomas van den BERG, tuinarbeider, en Gerritje van DAM, overleden op 06-11-2009 op 74-jarige leeftijd, na een langdurig en moedig gedragen lijden. Begraven op 12-11-2009 te 's-Gravenzande.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  m  Harke JONGSMA (zie VI.281).
   3.  m  Iepe JONGSMA, geboren op 09-03-1936 te Leek, overleden op 12-04-1978 op 42-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1978 te Nieuw-Roden.
Ongehuwd.
   4.  v  Grietje JONGSMA (zie VI.285).
   5.  m  Johannes JONGSMA (zie VI.287).
   6.  m  Oetze JONGSMA, pluimveeslachter bij Gebr. Heijs te Leek, geboren op 11-03-1945 te Leek, overleden op 22-01-1970 te Zevenhuizen op 24-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 14-08-1970 en 27-08-1970: Vijf jaar cel geëist tegen jongeman die vriend doodsloeg / Pluimveeslachter uit Zevenhuizen in instituut.
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 23-10-1970 (Wobbe O. in hoger beroep voor doden vriend - snikt 't uit voor Leeuwarder Hof).
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 05-11-1970 (Wobbe O. krijgt twee jaar voor mishandeling). Begraven op 27-01-1970 te Nieuw-Roden.
Ongehuwd.
A.s. echtgenote: Dracia Mirkovic.
   7.  v  Geeske (Geke) JONGSMA, geboren op 16-12-1948 te Leek, overleden op 09-03-2004 op 55-jarige leeftijd, begraven te Nieuw-Roden.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-09-1967 te Roden met Lubbe Wolter POELMAN, 24 jaar oud, kippenslachter bij Gebr. Heijes te Leek, geboren op 17-09-1942 te Marum, zoon van Jacobus POELMAN, medewerker Kon. Ned. Heide Mij. van gem. Groningen, en Rienje de BOER.
   8.  v  Klaaske JONGSMA, geboren op 27-11-1953 te Leek.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-10-1973 te Roden met Reinder van der WEIJ, 24 jaar oud, vrachtwagenchauffeur, geboren op 01-01-1949 te Siegerswoude, zoon van Sjabbe van der WEIJ, veehouder, en Kornelia (Corry) VENEMA.

V.184    Lammert Eelke JONGSMA, coupeur, bedrijfsleider, geboren op 08-06-1903 te Enumatil, zoon van Daniël Lammerts JONGSMA (zie IV.65) en Derkje Egbertus UILENBERG, naaister, overleden op 19-10-1986 te Groningen op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1986 te Groningen.
In 1932 werd hem het diploma dames en heren coupe der Zuschneiderschule te Hannover uitgereikt.
Handelsregister Groningen:
Jongsma, Groningen, Nieuwe Bleekerstraat 9a, kleermakerij, koopman in manufacturen. Zaakadres gewijzigd in: Groningen, Nieuwe Boteringestraat 31. Het uitgeoefende bedrijf omvat thans: dames- en herenkleding naar maat, detailhandel in dames- en herenstoffen, tevens winkel in herenmode-artikelen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 18-09-1933.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-05-1934 te Groningen met Jacoba Frederika STUURWOLD, 22 jaar oud, geboren op 20-01-1912 te Groningen, dochter van Eltje STUURWOLD, rijwielhandelaar, en Siepke HOVING, overleden op 31-12-1995 te Groningen op 83-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1996 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Dirkina Sieta (Ien) JONGSMA, geboren op 08-12-1935 te Groningen, overleden op 30-11-2007 te Zeist op 71-jarige leeftijd, te Bosch en Duin. Begraven te Winsum (Gr.).
Gehuwd 00-00-1959 te Groningen met Engbert (Emie) BIJZITTER, geboren op 04-04-1936, zoon van Hendrik BIJZITTER en Jantje MULLER, overleden op 29-09-2016 op 80-jarige leeftijd, begraven te Winsum (Gr.).
   2.  v  Sieta Ella JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 18-01-1938 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1962 te Groningen met Jacob (Jaap) van der MOLEN, geboren ca. 1932, zoon van Jakob van der MOLEN en J. BRAAM.
   3.  m  Daniël Willem (Daan) JONGSMA (zie VI.298).
   4.  m  Eltjo Jan JONGSMA (zie VI.300).
   5.  m  Frederik Bernard (Frits) JONGSMA (zie VI.302).

V.187    Willem JONGSMA, bakker, geboren op 19-01-1906 te Enumatil, zoon van Daniël Lammerts JONGSMA (zie IV.65) en Derkje Egbertus UILENBERG, naaister, overleden op 30-05-1954 te Groningen op 48-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1954 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-02-1930 te Groningen met Oebelina HOITING, 21 jaar oud, geboren op 12-04-1908 te Klein Garnwerd onder Winsum (Gr.), dochter van Jille HOITING, arbeider, en Hiske SJOERDSTRA, overleden op 02-02-1994 te Groningen op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-02-1994 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Daniël Dirk JONGSMA (zie VI.304).
   2.  m  Jille JONGSMA (zie VI.307).
   3.  m  Dirk Lammert (Dick) JONGSMA (zie VI.310).
   4.  v  Hiske (Hillie) JONGSMA, geboren rond 1939, overleden op 22-11-1981 te Groningen, na een moedig gedragen lijden. Gecremeerd te Groningen.
Gehuwd 00-00-1963 te Groningen met Roelof BROUWER, geboren rond 1940.

V.193    Lammert JONGSMA, ijzervlechter, landarbeider, arbeider, geboren op 13-06-1905 te Oostwold, zoon van Willem Lammerts JONGSMA (zie IV.67) en Stientje Jakobs BOS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-07-1935 te Ambt Vollenhove met Lubbigje van DALEN, 25 jaar oud, geboren op 16-10-1909 te Ambt Volenhove, dochter van Lute van DALEN en Harmpje WINTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Christina Wilhelmina (Stiny) JONGSMA, geboren op 13-12-1935 te Ambt Vollenhove.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-07-1958 te Tietjerksteradeel met Hendrik PRUIS, directeur/eigenaar aannemersbedrijf/betonijzerwerken Pruis & Zn BV te Bergum, geboren rond 1936, zoon van Jan PRUIS en Trientje MEINSMA.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (25-08-2008).
   2.  m  Lute JONGSMA (zie VI.316).
   3.  m  Willem Jacob JONGSMA (zie VI.318).
   4.  v  Harmke JONGSMA, geboren op 20-04-1941 te Vollenhove.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-11-1963 met Hendrik Roelof (Henk) SCHRAA, 24 jaar oud, geboren op 15-08-1939, overleden op 16-03-1999 op 59-jarige leeftijd.
Samenwonend (2) 00-02-2002 met Harm HAASJES, geboren op 26-12-1936.
   5.  v  Thea JONGSMA, geboren rond 1943, overleden op 05-11-1944 te Vollenhove.
   6.  m  Jan Daniël JONGSMA (zie VI.324).
   7.  v  Thea JONGSMA, geboren op 04-02-1947 te Vollenhove, overleden op 05-02-1947 te Meppel, 1 dag oud.
   8.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VI.327).

V.195    Jakob JONGSMA, landbouwer, medewerker klokkenfabriek, geboren op 15-08-1906 te Oostwold, zoon van Willem Lammerts JONGSMA (zie IV.67) en Stientje Jakobs BOS, overleden op 02-03-1988 te Roden op 81-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 05-03-1988 te Roden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1932 te Oldekerk met Bouwina KORRINGA, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1907 te Oldekerk, dochter van Jakob Jakobs KORRINGA, landbouwer, en Janke Willems MEIJER, overleden op 08-04-2001 te Roden op 93-jarige leeftijd, begraven op 13-04-2001 te Roden.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Janke (Janny) JONGSMA, geboren op 03-05-1934.
Gehuwd met Jan Dirk van HEMMEN, geboren op 07-12-1931, zoon van Tonnis van HEMMEN en Grietje DIJKENS, overleden op 23-07-2006 op 74-jarige leeftijd, begraven te Zevenhuizen.
   2.  m  Willem JONGSMA (zie VI.331).
   3.  v  Stientje JONGSMA, geboren op 23-12-1936 te Roderwolde.
Gehuwd met Leendert Albert (Leen) van RIJ.
   4.  v  Cornelia JONGSMA, geboren op 20-07-1938 te Peize, overleden op 20-06-1944 te Peize op 5-jarige leeftijd, begraven te Peize.
   5.  m  Jacob (Jacques) JONGSMA (zie VI.336).
   6.  m  Lammert JONGSMA (zie VI.338).
   7.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 18-07-1947.
Gehuwd met Auke BARON.

V.197    Daniël JONGSMA, arbeider, portier Chr. Technische School "Prins Bernhard" te Groningen (1964), geboren op 13-09-1907 te Hoogkerk, zoon van Willem Lammerts JONGSMA (zie IV.67) en Stientje Jakobs BOS, overleden op 21-07-1964 om 16.00 uur te Groningen op 56-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen ziekte. Begraven te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-01-1936 te Oldekerk met Magriete HAZENBERG, 23 jaar oud, geboren op 13-12-1912 om 03.00 uur te Oldekerk, dochter van Pieter Jans HAZENBERG, landbouwer, en Grietje Pieters KOOPMANS, overleden op 16-11-2001 te Groningen op 88-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Margaretha JONGSMA, geboren op 31-05-1936 te Niekerk, overleden op 03-02-1976 te Groningen op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1958 met Douwe BARGERBOS, zoon van Berend Willem BARGERBOS en J. WERKSMA.
{Hij had ook ooit een relatie met Netty.}
   2.  v  Christina (Ina) JONGSMA, geboren op 08-06-1937 te Niekerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-09-1960 te Groningen met Reinder van der VEEN, zoon van Hendrik van der VEEN en Marie VELTHUIZEN.
   3.  m  Willem (Wim) JONGSMA (zie VI.346).
   4.  v  Trijntje (Trijni) JONGSMA, teamlid Gereformeerde Basisschool "Onder de Wieken" , Oldehove, geboren op 04-10-1939 te Niekerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-12-1963 met Gerrit Jan LEEFTINK, hoofd Chr. Lagere School te Oldehove (1959-1971); muziekconsulent Dr. Gehrels-Instituut/Landelijk Centrum voor Muziek en Onderwijs, Amersfoort; vakleerkracht muziek Gereformeerde Basisschool "Onder de Wieken", Oldehove, geboren rond 1937, zoon van Gerrit Jan LEEFTINK en Aaltje KROESE, overleden op 28-04-1994 te Oldehove, begraven op 03-05-1994 te Oldehove.
   5.  v  Tea JONGSMA, geboren op 15-02-1941 te Niekerk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-03-1967 te Groningen met Jacob Frans de JONGE, 29 jaar oud, geboren op 20-04-1937 te Surhuisterveen, zoon van Frans Thomas de JONGE, onderwijzer Chr. school Surhuisterveen (1931-1968), en Kunje Geertruida SMIT, overleden op 08-06-2001 te Groningen op 64-jarige leeftijd, na jaren van zorg.
   6.  v  Klazina (Siena) JONGSMA, geboren op 15-02-1941 te Niekerk.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-03-1962 te Groningen met Hendrik (Henk) BAKKER, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1940, zoon van Pieter BAKKER en Janny KOR, overleden op 04-09-1979 te Groningen op 38-jarige leeftijd, begraven op 08-09-1979 te Groningen.
Relatie (2) met Gerrie.
   7.  m  Pieter (Piet) JONGSMA (zie VI.355).
   8.  v  Ida JONGSMA, geboren op 07-11-1945 te Niekerk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-09-1971 met Gerrit (Ger) MULDER.
   9.  v  Richtje (Riet) JONGSMA, geboren op 19-02-1949 te Niekerk.
Gehuwd 00-09-1970 te Groningen met Jan GREVING, geboren rond 1946.
   10.  v  Gerda JONGSMA, predikant, geboren op 07-08-1951 te Niekerk.
Ongehuwd.
   11.  v  Jantina (Tineke; Krycha) JONGSMA, medewerkster kwekerij Osdorp, geboren op 14-12-1953 te Niekerk.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 09-09-1971 te Groningen, gescheiden van Hermannus Jozefus (Herman) FOLKERS, geboren op 23-07-1951.
Samenwonend (2) met Wilfred Harry (Fred) KAJAFAS, geboren op 15-09-1947 te Wageningen, Nickerie (Suriname), overleden 00-01-2022.

V.207    Douwe JONGSMA, kleermaker, geboren op 18-04-1917 te Assen, zoon van Willem Lammerts JONGSMA (zie IV.67) en Stientje Jakobs BOS, overleden op 24-05-1983 te Corrimal, Wollongong City, NSW (Australië) op 66-jarige leeftijd, begraven op 27-05-1983 te Kanahooka, Wollongong City, NSW (Australië).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-01-1943 te Meppel met Beertje WESTERA, 25 jaar oud, geboren op 05-03-1917, dochter van Derk WESTERA en Aaltje, overleden op 12-10-2004 op 87-jarige leeftijd, begraven op 15-10-2004 te Kanahooka, Wollongong, NSW (Australië).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem (William; Bill) JONGSMA (zie VI.365).
   2.  m  Derk JONGSMA (zie VI.368).
   3.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 28-09-1946.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-03-1967 met Cornelis Leonard BAAS, 22 jaar oud, geboren op 19-05-1944.
   4.  m  Jan (John) JONGSMA (zie VI.373).
   5.  m  Henderikus (Henk) JONGSMA (zie VI.375).
   6.  v  Stientje (Stieneke) JONGSMA, geboren op 05-03-1950.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-03-1971 met Bernardus Johannes Elisabeth (Ben) BORS, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1944, overleden op 10-08-2013 op 68-jarige leeftijd.
   7.  m  Berend (Barry) JONGSMA (zie VI.380).
   8.  m  Douwe (Dolf) JONGSMA (zie VI.382).
   9.  m  Pieter (Peter) JONGSMA, geboren op 25-12-1956.

V.219    Berend JONGSMA, brandstoffenhandelaar, geboren op 17-11-1908, zoon van Eelke Berends JONGSMA (zie IV.76) en Rikstje Lubbes HOUTMAN, overleden op 15-01-1968 te Strijen op 59-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1968 te Strijen.
Gehuwd ca. 1937 met Jacoba Johanna de HEUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Mr. Eelke JONGSMA (zie VI.385).
   2.  m  C. (Kees) JONGSMA (zie VI.387).
   3.  m  Mr. Drs. Lubbertus (Bert) JONGSMA, journalist, advocaat, directeur staatsdrukkerij/uitgeverij SDU, geboren op 19-01-1945 te Strijen.
Bert Jongsma is een onbekende grootheid in Twente.
The Next Generation
De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Saxion is een onbekende grootheid in Twente. Bert Jongsma (60) is in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Sdu NV, de vroegere staatsdrukkerij. De komst van Jongsma is te danken aan de vertrokken toezichthouder bij Saxion, Rob Pieterse, de vroegere bestuursvoorzitter van Wolters-Kluwer. "Dit is de eerste keer dat ik op zakelijk vlak iets in deze regio doe".
Jongsma werkt sinds 1990 bij het bedrijf dat beginjaren negentig op sterven na dood was; sinds 1995 is hij bestuursvoorzitter. Ooit werkten bij de Staatsdrukkerij 1200 mensen. De grafische activiteiten zijn na de gezondmaking verkocht. Sdu is nu vooral uitgeverij, gespecialiseerd in identiteit. En succesvol het laatste decennium. "Bijvoorbeeld het nieuwe paspoort in Nederland, dat is een topprestatie op technologisch gebied. Dat doen we nu ook in Ierland, Zwitserland en in Finland hebben we een Europese aanbesteding gewonnen, terwijl daar onze grootste concurrent zit. Het is in de paspoortbusiness van het grootste belang dat je je eigen markt bedient".
Goor
Hij begon als journalist bij De Rotterdammer en de Arnhemse Courant en hij werkte als voorlichter bij Defensie (en deed in de avonduren zijn rechtenstudie). In 1982 stapte hij over van het ministerie van Algemene Zaken naar Kluwer en ging (en studeerde en passant politicologie) weg uit het oosten des lands uit zijn vroegere dokterswoning. In Goor krijgen ze hem niet meer. "Mijn secretaresse is kampioen in het uitvogelen van het vermijden van files". En hij heeft een appartement in Den Haag om dagelijks heen en weer te rijden te voorkomen. Bij de Haarlemse dochter Sdu Identification, is hij tevens directeur. Hij vindt het besturen en zelf actief meewerken in een bedrijf ideaal. "Zeker in deze tijd van Europese aanbestedingen". Weten wat er op de werkvloer leeft, is sowieso een sterk punt van Jongsma. Hij praat elke twee jaar met alle 1050 mensen van Sdu in Nederland in groepjes van ongeveer vijftien man. "Dat kost ontzettend veel tijd, maar het levert veel belangrijke informatie op en het wordt door de mensen erg gewaardeerd. Ze kunnen alles zeggen, kritiek heeft geen negatieve gevolgen".
Nieuwe generatie
Saxion wilde graag weer iemand uit het bedrijfsleven in de Raad van Toezicht en Jongsma, niet meer de allerjongste en bij Sdu de zaakjes op een rij, wil zijn kennis, ervaring en netwerk breder inzetten. "Ik moet mijn eigen werk natuurlijk goed doen, maar dat ik daarnaast in allerlei keukens mag meekijken, dat vind ik wel leuk". Jongsma heeft nevenactiviteiten die niet alledaags zijn. Zo is hij lid van de Raad van Commissarissen van Aegon Nederland, president-commissaris van Kliq, bestuurslid van de AVRO, penningmeester van het Abraham Kuyperfonds en sinds 1 januari houdt hij toezicht op Cor Boom en zijn collega's. En dat toezicht moet beter, sprak onlangs de Onderwijsraad (in zijn algemeenheid) naar aanleiding van de HBO-fraude. Zijn ervaring met het onderwijs is momenteel dat zijn dochter (in Nijmegen) commerciële economie studeert. Van haar hoort hij de ervaringen van een student. "Ik heb nu twee vergaderingen meegemaakt. Het onderwijs is voor mij een totaal andere wereld; het werkt anders, het praat anders, het doet anders. Het aardige aan deze nieuwe baan is dat het in eerste instantie niet om geld gaat; het gaat bij Saxion in eerste instantie om een volgende generatie klaar te stomen". Nog inhoudelijk een grapje over zijn nieuwe klus: "Ik was al een jaar commissaris bij Aegon toen ik tegen bestuursvoorzitter Don Sheppard zei 'weet je dat ik eerlijk gezegd helemaal niet begrijp hoe hier nou eigenlijk geld verdiend wordt'. En toen zei Sheppard: 'Bert, maak je geen zorgen, ik snap het ook nog steeds niet'. Dat geldt voor mij ook voor het onderwijsveld".
Stroop, stroop
De wereld van parafen, overleg, stroop, stroop. Daar houdt Jongsma die bij Sdu in no-time de concernstaf reduceerde van 294 tot zes banen niet van. Inclusief die van hemzelf en zijn secretaresse. "Het is belangrijk dat er beslissingen worden genomen en dat hoeven niet altijd alleen goede beslissingen te zijn. En ik heb de indruk gekregen, dat de Raad van Bestuur van Saxion wel beslissingen neemt. Ik heb sterk de indruk gekregen dat men daar gericht is op niet stroop, stroop, stroop, maar van koers bepalen. Het nieuwe systeem van die academies, waardoor je dus weer eigen productmarktcombinaties krijgt, vind ik goed". Als penningmeester van het Abraham Kuyperfonds beheert hij een groot vermogen dat is ontstaan bij de fusie van het CDA. Toen ARP, CHU en KVP hadden afgesproken samen door te gaan en ook hun centen op één rekening te zetten, bleek dat de katholieken en de hervormden nauwelijks eigen geld hadden. De anti-revolutionairen AR beschikte dankzij giften, contributie, beleggingen en vooral spaarzin in de jaren voor de fusie over een groot vermogen (de grootte is tot op de dag van vandaag geheim) te hebben opgebouwd. Die hebben dat geld toen geparkeerd in het Abraham Kuyperfonds. "Met dat geld sponsoren wij bijvoorbeeld hoogleraren, zelfs eentje aan de katholieke universiteit van Nijmegen. En we krijgen tal van verzoeken voor subsidies van boeken en tijdschriften. Van het geld is bijvoorbeeld een kerktoren gerestaureerd in Beesd waar Abraham Kuyper dominee is geweest. En het graf van Kuyper wordt dankzij deze middelen onderhouden". Jongsma heeft er persoonlijk voor gezorgd dat er een subsidie is verstrekt voor de Twentse Bijbelvertaling, hoewel dat niet helemaal in de doelstellingen van het fonds past. Het algemeen bestuur morde en toen zei Jongsma dat hij het dan wel uit eigen zak zou betalen. Maar dat ging het bestuur ook weer te ver. Hij is niet een typische vertegenwoordiger van de vroegere zuilen. Je zou verwachten dat een lid van het CDA zich thuis zou voelde bij de NCRV of KRO. Maar Jongsma zit uitgerekend in het bestuur van de AVRO. "Ik heb niets met de NCRV, de uitgangspunten van de AVRO spreken mij zeer aan: respect voor andermans mening en openheid". Hij is de afgelopen tijd druk geweest om te bezien of de ARVO (en de TROS) wel in het omroepbestel zou moeten blijven. "Wij willen op Nederland 2 gewoon een eigen kanaal hebben. Alleen maar programma's maken die door een netcoördinator ergens worden neergezet, daar hoef je geen publieke omroepen voor in stand te houden".
Bron: www.anjeprodukties.nl d.d. 10-02-2005 (Jan Medendorp).
Gehuwd met R. ANDELA.
   4.  m  Rudolf C. JONGSMA, geboren ca. 1946 te Strijen.
   5.  v  Rikstje JONGSMA, geboren op 15-01-1948 te Strijen.

V.228    Evert JONGSMA, brandstofhandelaar, geboren op 19-09-1916 te Amsterdam, zoon van Daniël Berends JONGSMA (zie IV.82) en Jeltje Everts BUITER, overleden op 01-06-1991 te Hoogkerk op 74-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1991 te Hoogkerk.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-08-1952 te Adorp met Geertje HORINGA, 30 jaar oud, geboren op 21-09-1921, dochter van H. HORINGA en Jantje HOLTROP, overleden op 30-09-2018 op 97-jarige leeftijd, begraven te Hoogkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Daniël (Daan) JONGSMA (zie VI.393).
   2.  m  Berend (Bert) JONGSMA (zie VI.395).
   3.  m  Andries (Arie) JONGSMA.
   4.  m  Jacob Anton (Joop) JONGSMA.
Verloofd 08-08-1988 te Bardolino (Italië).
Gehuwd op 29-09-1989 te Hoogkerk met Marjan DANHOFF.

VI.9    Tijmen JONGSMA, arbeider, landarbeider, geboren op 01-07-1900 te Beetgum, zoon van Klaas Tymens JONGSMA (zie V.5) en Aaltje Martens HOEKSTRA, overleden op 22-12-1943 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een smartelijk, geduldig gedragen lijden van een week. Begraven te Sint Annaparochie.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1930 te Het Bildt met Baukje van der VEEN, 29 jaar oud, geboren op 30-11-1900 te Het Bildt, dochter van Hotze van der VEEN en Naeaentske van der PLOEG, overleden op 07-02-1951 te Harlingen op 50-jarige leeftijd, begraven te Sint Annaparochie.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Klaas JONGSMA (zie VII.1).
   2.  m  Hotze JONGSMA, geboren op 17-03-1935 te Sint Annaparochie, overleden op 25-04-1936 te Sint Annaparochie op 1-jarige leeftijd, begraven te Sint Annaparochie.

VI.11    Marten JONGSMA, werkman, arbeider, geboren op 03-09-1901 te Beetgum, zoon van Klaas Tymens JONGSMA (zie V.5) en Aaltje Martens HOEKSTRA, overleden op 06-10-1969 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, begraven op 08-10-1969 te Engelum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1928 te Menaldumadeel met Geertje BOKMA, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 23-10-1904 te Ternaard, dochter van Willem Jans BOKMA, werkman, en Gaatske Lieuwes van der KOOI, overleden op 05-06-1990 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1990 te Engelum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 19-04-1929 te Beetgum.
Gehuwd met M. W. HOGERHUIS.
   2.  v  Gaatske JONGSMA, geboren op 13-05-1932 te Beetgum.
Gehuwd ca. 1953 met Lodewijk van der MOLEN, geboren rond 1930, zoon van Wopke van der MOLEN, los arbeider, fabrieksarbeider, en Philippina Helena de COCQ van DELWIJNEN, overleden op 12-09-1987 te Leeuwarden, begraven op 16-09-1987 te Leeuwarden.

VI.25    Tijmen JONGSMA, chef melkfabriek, geboren op 12-12-1915 te Engelum, zoon van Folkert Tymens JONGSMA (zie V.11) en IJtje FERWERDA, overleden op 23-01-2003 te Marssum op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-01-2003 te Goutum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-10-1939 te Menaldumadeel met Rinske BRUINSMA, 22 jaar oud, geboren op 12-02-1917, dochter van Sybren BRUINSMA en Grietje DOUNA, overleden op 12-03-1998 te Marssum op 81-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 17-03-1998 te Goutum.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Folkert JONGSMA, geboren op 13-04-1940 te Marssum, overleden op 06-08-2017 te Dronryp op 77-jarige leeftijd, na afnemende gezondheid. Gecremeerd op 10-08-2017 te Marsum.
Ongehuwd.
   2.  m  Sijbren JONGSMA (zie VII.9).
   3.  v  IJtje JONGSMA, geboren op 31-10-1944 te Marssum, overleden op 22-02-2011 te Marsum op 66-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 25-02-2011 te Goutum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-10-1964 te Menaldumadeel met Ale de VRIES, zoon van Albert de VRIES en A. DIJKSTRA.
   4.  v  Grietje JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 03-09-1951 te Marssum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-12-1972 te Menaldumadeel met Jan de WIT, zoon van Hendrik de WIT en H. EIJGELAAR.

VI.31    Freerk Sybrens JONGSMA, vishandelaar, vennoot Dokkumer Electrische Gritmalerij en Schelpenhandel Gebr. Visser en Jongsma (1931), geboren op 24-11-1895 te Ezumazijl, zoon van Sybren Eelkes JONGSMA (zie V.19) en Renske Freerks VISSER, overleden op 17-02-1981 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven te Hiaure.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-02-1924 te Dokkum met Trijntje Lieuwes KOOPMANS, 26 jaar oud, geboren op 14-03-1897 te Dokkum, dochter van Lieuwe KOOPMANS en Hinke DIJKSTRA, overleden op 03-04-1985 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven te Hiaure.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Sijbren JONGSMA (zie VII.15).
   2.  v  Hinke JONGSMA, geboren op 03-12-1934.
Relatie met Willy van der VEEN.

VI.37    Dirk Cornelis JONGSMA, reiziger, paragnost, geboren op 15-09-1893 te Hollum (Ameland), zoon van Cornelis Eelkes JONGSMA (zie V.21) en Fokje Dirks BAKKER, overleden op 12-03-1976 te Hollum (Ameland) op 82-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1976 te Hollum (Ameland).
Faillissement.
D. Jongsma, winkelier in kruidenierswaren te Hollum (Ameland) (Bron: Leeuwarder Courant d.d. 04-12-1931). Geëindigd door het verbindend worden der slot-uitdelingslijst (Bron: Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 22-05-1934).
Kievitsei.
Het eerste Amsterdamsche kievitsei is Maandag aan burgemeester dr. W. de Vlugt aangeboden. Het was gevonden door den heer D. Jongsma, die pas sinds enkele maanden in de hoofdstad des lands woonachtig is en daarvoor steeds op Ameland gewoond heeft.
Bron: Hepkema's Courant d.d. 23-03-1938.
Hij wandelde in 1947 voor familiebezoek in Amsterdam van Hollum op Ameland over het ijs naar de vaste wal.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 29-01-1964 (Ingezonden: Sparius' visioen).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-12-1919 te Ameland met Jetje RUIJGH, 19 jaar oud, geboren op 20-01-1900 te Hollum (Ameland), dochter van Jan RUIJGH en Ytske de BOER, overleden op 06-08-1984 te Hollum (Ameland) op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-08-1984 te Hollum (Ameland).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Cornelis JONGSMA (zie VII.19).
   2.  m  Jan JONGSMA, opperman, geboren op 03-12-1921 te Hollum (Ameland), overleden op 16-06-2005 op 83-jarige leeftijd, begraven te Hollum (Ameland).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 18-08-2001 (Fuiken van 79-jarige Amelander blijven meestal leeg).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 04-09-1964 met Kornelia (Korrie) MULDER, 40 jaar oud, geboren op 23-12-1923 te 't Zandt, dochter van Hendrik MULDER en Geessien van VELZEN, overleden op 14-06-2017 te Hollum (Ameland) op 93-jarige leeftijd, begraven op 19-06-2017 te Hollum (Ameland).
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  v  Fokje (Frieda) JONGSMA, geboren op 13-08-1924 te Hollum (Ameland), overleden op 11-11-2007 op 83-jarige leeftijd, na een zeer langdurige, ernstige ziekte. Begraven op 14-11-2007 te Hollum (Ameland).
Gehuwd met Willem Cornelis (Wim) de BOER, zoon van Willem de BOER en Cornelia de VRIES.
Erelid "Algemeen Belang Ameland".
   4.  v  IJtske JONGSMA, geboren op 15-07-1928 te Hollum (Ameland).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-10-1953 te Dokkum met Meile MIEDEMA, 35 jaar oud, huisverver, geboren op 27-01-1918 te Dokkum, zoon van Gerrit Meintes MIEDEMA en Baukje Djoerds van der VEEN, overleden voor 1996.
   5.  v  Tietje Klaziena (Tine) JONGSMA, geboren op 12-12-1935 te Hollum (Ameland), overleden 00-02-2015, begraven op 11-02-2015 te Nes (Ameland).
Gehuwd rond 1961 met Jan POSTMA, geboren op 18-02-1934, zoon van Leendert POSTMA en Gooitske WESTRA, overleden op 06-10-2011 op 77-jarige leeftijd, na een langzaam afnemende gezondheid. Begraven op 11-10-2011 te Nes (Ameland).

VI.47    Paulus Simon JONGSMA, officier koopvaardij, hoofdinspecteur SVB, geboren op 16-07-1905 te Nes (Ameland), zoon van Klaas Eelkes JONGSMA (zie V.33) en Jantje Paulus de VRIES, overleden op 23-12-1962 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, begraven te Nes (Ameland).
Jacht gestrand bij Terschelling.
Ter hoogte van paal 7 benoorden Terschelling strandde gistermiddag omstreeks 3 uur tussen twee zandplaten het Amsterdamse jacht Abrolhos van de heer P. Jongsma. De zeesleper Stortemelk voer uit, maar de eigenaar wilde geen hulp. Men trok de laarzen aan en begaf zich buiten boord. Vannacht tegen 2 uur was het schip weer vlot. Aan boord bevonden zich vijf personen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 01-08-1960.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-11-1929 te Ameland met Hiltje Petronella HOFKER, 25 jaar oud, geboren op 14-01-1904 om 06.00 uur te Nes (Ameland), dochter van Johannes Eeltjes HOFKER, logementhouder, en Johanna Batera Walraves BAKKER, overleden op 09-02-1993 te Hollum (Ameland) op 89-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1993 te Nes (Ameland).
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Theodora Jantje Cornelia (Doortje) JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 10-10-1930 te Nes (Ameland).
Examens.
Geslaagd voor het candidaatsexamen rechten mej. Th.J.C. Jongsma.
Bron: De Tijd d.d. 23-03-1953.
Zie: Het Vrije Volk d.d. 10-12-1956 (Twee weken in Ohio om rampvriendschap opnieuw te beleven) en De Telegraaf d.d. 10-12-1956 (Amerikaan wist het te 'versieren').
Relatie met Adriaan KELLER.
   2.  m  Johannes Walrave (Johan) JONGSMA (zie VII.31).

VI.49    Barend JONGSMA, commies der directe belastingen te water, geboren op 02-10-1905 om 16.30 uur te Ballum (Ameland), zoon van Marten Eelkes JONGSMA (zie V.35) en Tietje Barends KLIP, overleden op 11-03-1985 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Zilveren medaille.
Drager zilveren medaille Noord- en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij als bemanningslid van de motorreddingboot "Insulinde" te Oostmahorn als blijk van waardering voor betoonde moed en zelfopoffering gedurende verschillende reddingstochten in november 1928.
Weer onderscheiden.
De koning van Zweden heeft, als appreciatie dat de bemanning van een Nederlandse reddingboot te Oostmahorn op 18 november 1928 in hoge zeeën en zwaar weer en met gevaar voor eigen leven de redding volbracht heeft van de zich aan boord bevindende personen van het op Ameland op de 17de dier maand gestrande Zweedse schoomschip "Malmö", medailles uitgereikt voor menslievend hulpbetoon aan o.a. B. Jongsma te Oostmahorn.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-07-1929.
Benoemd.
Benoemd tot commies te water 1e klasse te Oostmahorn a.b. "Laman de Vries", de heer B. Jongsma, aldaar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1930 te Ameland met Grietje BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 02-07-1905 te Hollum (Ameland), dochter van Douwe BAKKER, landarbeider, en Saapke BARF, overleden op 13-05-1976 te Den Helder op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Maarten JONGSMA, geboren op 21-11-1931 te Anjum, overleden op 04-04-2016 te Den Helder op 84-jarige leeftijd, gecremeerd te Schagen.
Samenwonend met Ulbe BUWALDA, geboren op 02-05-1930 te Oosternijkerk, overleden op 20-05-1995 op 65-jarige leeftijd.
   2.  v  Gerda Willy Margriet JONGSMA, geboren op 25-04-1948 te Den Helder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-12-1971 te Den Helder met Gerrit Jan WARNARS, 22 jaar oud, geboren op 26-02-1949 te Hoorn.

VI.67    Eelke (Eelko) JONGSMA, geboren op 10-02-1924 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie V.49) en Jacobje Jacobs van der VAART, overleden op 21-05-1995 te Drachten op 71-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-08-1946 te Opsterland met Grietje JONGSMA, 23 jaar oud (zie V.95).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder V.95).
 
VI.70    Jacob JONGSMA, eig. VéGé-levensmiddelenbedrijf, geboren op 30-04-1927 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie V.49) en Jacobje Jacobs van der VAART, overleden op 24-11-1997 te Drachten op 70-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-02-1950 te Opsterland met Johanna VEENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.45).
   2.  m  Hendrik (Henk) JONGSMA (zie VII.47).
   3.  v  Jacoba (Coby) JONGSMA, geboren ca. 1956.
Gehuwd 00-10-1987 te Opsterland met Martin A. NANNINGA, geboren op 30-12-1963.
   4.  v  Hinke Tjitske JONGSMA, geboren op 27-01-1962 te Drachten, overleden op 16-12-2019 te Drachten op 57-jarige leeftijd, begraven op 20-12-2019 te Ureterp.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 03-12-1981 te Opsterland met Tijme Johannes de JONGE, geboren rond 1961.

VI.76    Engbert JONGSMA, veehandelaar, geboren op 08-02-1933 te Ureterp, zoon van Willem Eelkes JONGSMA (zie V.49) en Jacobje Jacobs van der VAART, overleden op 09-09-1981 te Drachten op 48-jarige leeftijd, na een ziekte van enkele dagen. Begraven op 14-09-1981 te Ureterp.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-03-1955 te Smallingerland met Trijntje (Tine) VEENSTRA, 22 jaar oud, geboren op 22-08-1932, dochter van Jan A. VEENSTRA en Pietje REINDERSMA, overleden op 20-04-1984 te Frieschepalen op 51-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1984 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.53).
   2.  v  Pietje (Pietie) JONGSMA, geboren op 08-08-1957 te Frieschepalen.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-11-1977 te Opsterland met Erik ZIJLSTRA, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1957, zoon van Frederik S. ZIJLSTRA en Pieterke REITSEMA.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VII.57).
   4.  m  Eelke JONGSMA (zie VII.59).
   5.  m  Anne JONGSMA (zie VII.61).
   6.  m  Jacob JONGSMA (zie VII.64).
   7.  m  Riemer JONGSMA (zie VII.67).
   8.  m  Engbert JONGSMA (zie VII.69).
   9.  v  Cobie JONGSMA, geboren op 27-02-1971.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-05-1991 met Cees van der VINNE, 23 jaar oud, geboren op 21-09-1967.
   10.  m  Cathrienus (Trienus) JONGSMA (zie VII.73).

VI.78    Pieter JONGSMA, geboren op 23-12-1919 te Ureterp, zoon van Willem Pieters JONGSMA (zie V.52) en Hielkje Martens GEERTSMA, overleden op 07-03-2001 op 81-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-06-1943 met Maaike LAP, 19 jaar oud, geboren op 13-11-1923 te Haulerwijk, dochter van Riemer Freerks LAP, arbeider, en Trijntje de JONG, overleden op 23-04-2006 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven op 28-04-2006 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, geboren ca. 1945.
Gehuwd op 31-05-1968 te Opsterland met Dirk Pieter (Dick) MEEDENDORP, geboren rond 1945, zoon van Tammo Haijo MEEDENDORP en Albertha Paulina Catharina HUISMAN, overleden op 01-07-1990 te Assen, begraven op 05-07-1990 te Assen.
   2.  v  Hielkje (Hieke) JONGSMA, geboren rond 1946 te Ureterp.
Gehuwd op 04-02-1966 te Opsterland met Bjintze (Ben) FROM, 25 jaar oud, geboren op 05-03-1940 te Haule, zoon van Roelof FROM en Anna KORT, overleden op 04-12-2021 te Ureterp op 81-jarige leeftijd, begraven op 09-12-2021 te Drachten.
   3.  m  Willem JONGSMA (zie VII.79).
   4.  m  Douwe JONGSMA, geboren op 22-07-1950 te Ureterp.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 25-04-1974 te Opsterland met Aukje VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 07-12-1949 te Ureterp, dochter van Johannes VEENSTRA en Geeske GROEN, overleden op 11-06-1995 te Ureterp op 45-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 06-05-1997 te Opsterland met Kornelia (Corrie) de VRIES, 49 jaar oud, geboren op 10-09-1947 te Ureterp, dochter van Harmen de VRIES en Grietje van der WAL.
{Zij was eerder gehuwd voor 1996 met Auke BIJLSMA, geboren op 18-12-1944 te Ureterp, zoon van Anne BIJLSMA en Janke POSTMA.}
   5.  v  Grietje JONGSMA, medewerkster Noorderbreedte (v.a. 1986 bij Nieuw Toutenburg, v.a. 2007 woonbegeleider bij Bennemastate), geboren op 29-04-1953 te Ureterp, overleden op 27-09-2010 te Ureterp op 57-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Verloofd 16-09-1972.
Relatie met Gert van EGMOND, zoon van J. van EGMOND en G. van STAR.
   6.  m  Riemer JONGSMA (zie VII.87).
   7.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 20-11-1959 te Ureterp.
Gehuwd 00-08-1979 te Opsterland met Hedzer ZEILSTRA, geboren op 30-04-1956 te Ureterp, zoon van Anne ZEILSTRA en Janke van HOUTEN.

VI.81    Marten JONGSMA, veehouder, geboren op 27-05-1923 te Ureterp, zoon van Willem Pieters JONGSMA (zie V.52) en Hielkje Martens GEERTSMA, overleden op 31-10-2008 op 85-jarige leeftijd, begraven op 04-11-2008 te Marum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-08-1948 te Opsterland met Engeltje EENLING, 20 jaar oud, geboren op 29-08-1927 te Drachten, dochter van Goitzen EENLING en Trijntje van der MEER, overleden op 30-03-2013 op 85-jarige leeftijd, begraven op 04-04-2013 te Marum.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.91).
   2.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, geboren op 09-10-1950 te Ureterp.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-05-1970 te Marum met Arie Pieter LANTING, zoon van Fokke Hendrik LANTING en F. KLEIN.
   3.  v  Hielkje (Hieke) JONGSMA, geboren op 25-04-1952 te Ureterp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-06-1980 te Marum met Haaije BIJLSMA, geboren ca. 1953 te Ureterp, zoon van Anne BIJLSMA en Janke POSTMA, overleden voor 2013.
   4.  m  Gooitsen JONGSMA, geboren op 22-02-1954 te Ureterp.
Gehuwd met Nieske IPEMA, geboren 00-00-1950, dochter van Hindrik IPEMA en Zwaantje HENSTRA.
   5.  v  Grietje JONGSMA (zie VII.99).
   6.  m  Jan JONGSMA (zie VII.100).
   7.  m  Pieter (Piet) JONGSMA (zie VII.102).
   8.  m  Gerben JONGSMA (zie VII.104).
   9.  m  Frank JONGSMA (zie VII.106).

VI.84    Fokke (Frank) JONGSMA, geboren op 31-12-1927 te Ureterp, zoon van Willem Pieters JONGSMA (zie V.52) en Hielkje Martens GEERTSMA, overleden op 17-05-1983 te Wellandport, ON (Canada) op 55-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-05-1961 te Hamilton, ON (Canada) met Jantien (Janny) HUIZINGA, 27 jaar oud, geboren op 22-01-1934 te Houwerzijl, dochter van Tamme HUIZINGA en Aafke HOEKSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  William Peter (Bill) JONGSMA (zie VII.108).
   2.  m  Thomas Andrew (Tom) JONGSMA (zie VII.110).
   3.  v  Hilda Eileen JONGSMA, geboren op 03-11-1965 te Hagersville, ON (Canada).
   4.  v  Yolanda Anette JONGSMA, geboren op 12-06-1967 te Dunnville, ON (Canada).
Relatie met James Kenneth de BOER, geboren op 30-08-1963.
   5.  v  Deborah Ann (Debbie) JONGSMA, geboren op 29-10-1970 te Dunnville, ON (Canada).
   6.  v  Patricia JONGSMA, geboren op 15-01-1976 te Dunnville, ON (Canada).

VI.86    Pieter JONGSMA, geboren op 10-06-1932 te Donkerbroek, zoon van Jeen JONGSMA (zie V.56) en Antje BIJMA, overleden op 30-05-2009 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-06-2009 te Goutum.
Recreatieleider, voorzitter (1986) Provinciale Friese Dam Bond (PFDB).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 06-06-1986 (Pieter Jongsma geeft 225 voorouders een gezicht).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 11-03-2006 (Zwaard van Damocles).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-06-1955 te Ooststellingwerf met Fimke BERGSMA, geboren rond 1933.
Relatie (2) met Diënne (Diana) BLOEMERS, geboren rond 1938.
Uit de eerste relatie:
   1.  v  Aly JONGSMA, geboren op 07-12-1965 te Leeuwarden.
   2.  m  Auke Jan Sake JONGSMA, geboren 00-05-1973 te Leeuwarden.

VI.89    Jan JONGSMA, geboren 00-05-1933 te Donkerbroek, zoon van Jeen JONGSMA (zie V.56) en Antje BIJMA.
Gehuwd op 13-07-1956 te Ooststellingwerf met Femmigje (Femmie) de VEGT, 27 jaar oud, geboren op 02-04-1929 te Ooststellingwerf, dochter van Zweitze de VEGT en Harmina BETTEN, overleden op 13-10-2010 te Ooststellingwerf op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Harmina JONGSMA, geboren op 15-01-1958 te Langedijke.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 24-11-1971 (Meisje honderd meter meegesleurd op motorkap).
   2.  v  Antje (Anja) JONGSMA, geboren op 28-10-1966 te Groningen.
Gehuwd met Pieter WILDEBOER, electromonteur, zoon van Meindert WILDEBOER en Hillie HESSELS.

VI.93    Sake JONGSMA, geboren op 29-03-1941 te Donkerbroek, zoon van Jeen JONGSMA (zie V.56) en Antje BIJMA, overleden op 14-07-1990 te Donkerbroek op 49-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1990 te Donkerbroek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-03-1964 te Opsterland, gescheiden voor 1986 van Roelie VISSER, geboren rond 1946, dochter van Thies VISSER en Martje Koendertje STAPHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Martha JONGSMA, geboren ca. 1965.
Gehuwd met Rennie MELLES.
   2.  v  Anneke JONGSMA, geboren 00-05-1967 te Drachten.
Relatie met Appie.

VI.97    Pieter (Piet) JONGSMA, geboren op 02-03-1935 te Duurswoude, zoon van Berend JONGSMA (zie V.58) en Anna BOONSTRA, overleden op 24-08-2018 te Waskemeer op 83-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 29-08-2018 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1960 te Ooststellingwerf met Martje Wimke de JAGER, 22 jaar oud, geboren op 09-10-1937 te Bakkeveen, dochter van Douwe de JAGER, arbeider, en Aaltje GEERTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA (zie VII.126).
   2.  v  Alida M. (Alie) JONGSMA, geboren op 27-06-1965.
Gehuwd 00-06-1987 te Opsterland met Albert HUMMEL.
   3.  m  Peter Martijn JONGSMA (zie VII.130).

VI.101    Johannes (Joop) JONGSMA, geboren op 26-03-1937 te Duurswoude, zoon van Berend JONGSMA (zie V.58) en Anna BOONSTRA.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Actief bij de muziekvereniging Excelsior; bestuurder CNV Hout & Bouw Bond; bestuurslid begrafenisvereniging De Laatste Eer.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 25-04-2008.
Jubilaris Joop Jongsma neemt in stijl afscheid van KCMV Excelsior.
Waskemeer - Getooid met een zwarte hoed, zwarte stropdas en een donkere zonnebril speelde Joop Jongsma (80) zaterdagavond als een heuse Blues Brother zijn laatste concert met KCMV Excelsior. Maar liefst 70 jaar lang was hij lid van het fanfarekorps uit Haulerwijk-Waskemeer, maar nu hangt hij zijn bas aan de wilgen.
Ik wol by de musyk.
Als jongetje van 10 jaar was Jongsma bij het allereerste bevrijdingsfeest in Haulerwijk-Beneden (nu Waskemeer, red.) waar hij een optreden van Excelsior zag. Hij was hier zo van onder de indruk dat hij later thuis meldde 'ik wol wol by de musyk'. De ouders van Joop vonden dit meteen een goed idee en zo kwam hij als leerling bij het korps.
Op 53e diploma's gehaald.
Les in het herkennen van noten kreeg hij van Ieuwe van der Lei, een van de leden en later ook nog van de toenmalige dirigent en schoolmeester Evert Blom. Theorieles zoals de leerlingen die nu krijgen was er toen nog niet bij, evenmin als het halen van een diploma. 'Wij kregen een boekje met 80 lessen en als je een beetje kon spelen dan mocht je op de repetitieavonden het koraal meespelen en daarna mocht je tot aan de pauze blijven luisteren', memoreert Jongsma, terwijl zijn vrouw Roelie een kopje koffie inschenkt.
'Omdat ik het toch wel een gemis vond dat ik niet echt kon noten lezen, heb ik op mijn 53e nog een A- en een B-diploma gehaald. Ik wist tot dan toe alleen welke ventielen ik moest indrukken bij welke noot, maar hoe deze noot dan heette, dat had ik nooit geleerd'.
Actief op vele fronten.
Jongsma is bij Excelsior begonnen op cornet/piston, maar speelde later ook bugel, bariton en euphonium en toen er op een gegeven moment geen basblazer meer was verruilde Joop zijn zo geliefde hoorn voor een grote bas. Daarnaast vervulde hij meerdere taken binnen het bestuur en was hij medeoprichter van de drumband, die helaas inmiddels niet meer bestaat. Hij was hiervan zelfs een poosje tamboer-maître.
'We woonden toen nog in Waskemeer en dan ging ik 's avonds naar het veldje achter de oude school en daar oefende ik dan het gooien en vangen van de stok, want ik wilde natuurlijk niet dat ik deze tijdens een optreden zou laten vallen', vertelt Jongsma lachend. Het showlopen met de tamboer-maîtrestok leerde hij zichzelf aan, door de kunst bij anderen af te kijken, maar toen er een majorettegroep kwam, namen zij het stokje letterlijk en figuurlijk van hem over.
Voldoening uit mensen blij maken met muziek.
Joop was niet alleen muzikaal actief bij Excelsior, sinds een aantal jaren is hij - aangestoken door zijn zus - ook lid van mondharmonicavereniging Moco Oosterwolde. Dit vindt hij ook geweldig om te doen. 'We treden veel op in bejaardentehuizen en het geeft zo'n stuk voldoening om de mensen daar blij te kunnen maken met muziek. We spelen heel veel liedjes uit de oude doos, zodat ze lekker mee kunnen zingen. En dan besef ik eens te meer dat ik ook daar had kunnen zitten, want een aantal jaren geleden ben ik aan mijn hart geopereerd. Gelukkig ben ik daar heel goed van hersteld'.
Muzikale familie.
De muzikale genen kreeg Joop door van zijn vader. 'Vroeger thuis maakten we op zondag altijd muziek. We zongen bij het orgel en mijn vader speelde harmonica en mijn broer en zus en ik mondharp'. Hij gaf deze genen op zijn beurt weer door aan zijn kinderen. Zoon Berend is ook al van kinds af aan lid van Excelsior en speelt daar eerste bugel. Dochter Alie was altijd bij de majorettes en zoon Johan zat bij de drumband. Tegenwoordig speelt hij in een bandje en af en toe drumt hij nog eens mee bij Excelsior, zoals afgelopen zaterdag.
Oorkonde ontroerd.
Geheel toevallig was dit natuurlijk niet, want tijdens het concert - in 80's stijl - namen de leden van Excelsior afscheid van Joop. En wat is er nu mooier dan je laatste concert spelen samen met je kinderen. Ook hadden de muzikanten - op speciaal verzoek van Joop - zijn lievelingsstuk 'De Kalief van Baghdad' ingestudeerd. In 2003 stond deze klassieker ook op het programma. Vlak daarvoor was echter de oorlog uit in Irak uitgebroken waardoor er binnen de vereniging de discussie ontstond of het stuk dan wel gespeeld kon worden. Tot grote tevredenheid van Joop werd uiteindelijk besloten om het stuk toch te spelen: "It stik leit lekker yn it gehoor. It wie froeger al in topper en dat bliuwt it. Om sa'n oarloch kinne je sa'n stik net ôfskriuwe."
Na het spelen van dit stuk werd Joop, ten overstaan van een volle zaal, door Hennie Rodenboog (namens het bestuur) benoemd tot erelid van Excelsior vanwege zijn lange lidmaatschap van en zijn grote verdienste voor de vereniging. Zichtbaar ontroerd nam de scheidende bassist de bijbehorende oorkonde en bloemen in ontvangst.
Bloemen eigenlijk voor Roelie.
De kleurige bos bloemen prijkt nu bij de Jongsma's op de koffietafel. 'Eigenlijk had ik zaterdagavond de bloemen aan mijn vrouw Roelie moeten geven. Wij hebben een druk leven gehad samen, waarbij ik heel veel weg was en zij veelal alleen voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen heeft gestaan. Ondanks dat heeft zij mij altijd de vrijheid gegeven om naar de muziek te gaan en daar ben ik haar heel dankbaar voor, want dat was voor mij echt een stuk ontspanning. Ik heb altijd met heel veel plezier bij Excelsior gespeeld en zal het dan ook zeker gaan missen'.
Bron: Nieuwe Ooststellingwerver d.d. 10-04-2017.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-08-1959 te Ooststellingwerf met Roelofje (Roelie) LENSTRA, 23 jaar oud, geboren op 11-08-1936.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA, geboren 00-05-1960 te Waskemeer.
   2.  m  Johan JONGSMA (zie VII.133).
   3.  v  Alie JONGSMA.

VI.103    Willem JONGSMA, hoofd plantsoenendienst gemeente Skarsterlân, geboren op 03-09-1938 te Duurswoude, zoon van Berend JONGSMA (zie V.58) en Anna BOONSTRA.
Hij vierde zijn 40-jarig ambtsjubileum op 16-09-1998.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-06-1959 te Ooststellingwerf met Martje (Mattie) van den BROEK, 21 jaar oud, geboren op 09-03-1938 te Terwispel, dochter van Wolter van den BROEK, boer, en Tjitske SIEBENGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA, geboren 00-10-1959 te Waskemeer.
   2.  m  Wolter JONGSMA, geboren ca. 1961.
   3.  v  Tea A. T. JONGSMA, geboren ca. 1964.
Samenwonend met Sjors J. van AALZUM, zoon van Sjoerd van AALZUM en Jopie de VRIES.

VI.105    Jan JONGSMA, geboren op 22-01-1940 te Bakkeveen, zoon van Berend JONGSMA (zie V.58) en Anna BOONSTRA, overleden op 15-02-2013 te Drachten op 73-jarige leeftijd, begraven op 21-02-2013 te Wijnjewoude.
Aanvankelijk volgde Jan Jongsma zijn vader op als boer op de boerderij Leidijk nr. 2. Daarna werd hij melkrijder en stucadoor. Vervolgens kwam hij in dienst van de gemeente Ooststellingwerf, maar door een ongeval raakte hij die baan kwijt. Na revalidatie begon hij een eigen zaak als bloemist. In het begin vanuit een kleine kas in zijn tuin, waarin o.a. viooltjes, begonia's e.d. gekweekt werden. Ook werden bossen bloemen verkocht. In november 1976 opende men een winkel in Waskemeer, die de naam "Vicoatus" kreeg (Door overmacht gedwongen). De winkel werd in september 1989 gesloten. Een verhuizing naar de Bakkeveensterweg volgde.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-10-1962 te Opsterland met Lolkje de BOER, geboren ca. 1940.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Berend JONGSMA (zie VII.140).
   2.  v  Lamkje Henderika (Lammy) JONGSMA, doktersassistente Huisartsenparktijk Rottevalle, geboren 00-03-1965 te Bakkeveen.
Relatie met Jan BIES.
   3.  v  Anneke JONGSMA, geboren ca. 1967.
Relatie met Wiebe MELLES, zoon van Piet MELLES en Minke HOEKSTRA.
   4.  m  Arjen JONGSMA, geboren op 29-04-1968.
Relatie met Hella.
   5.  m  Peter J. JONGSMA (zie VII.148).
   6.  m  Jan Willem JONGSMA, geboren 00-07-1973 te Waskemeer.
Relatie met Froukje.

VI.109    Wolter JONGSMA, geboren op 12-09-1943 te Opsterland, zoon van Berend JONGSMA (zie V.58) en Anna BOONSTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1971 te Assen met Ietje Egbertien BOS, 25 jaar oud, geboren op 23-01-1946 te Zaandam.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Erika JONGSMA, geboren op 16-06-1972.
Samenwonend rond 2006 met Milo VISSER.
   2.  m  Robert JONGSMA.
Gehuwd op 03-06-2015 te Haarlem met Wendy, 41 jaar oud, geboren op 22-07-1973 te Swifterband.

VI.117    Date JONGSMA, boerenknecht, bedrijfsleider, veehouder, geboren op 15-04-1932 te Siegerswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.68) en Geertje BOEKEMA, overleden op 17-04-2008 op 76-jarige leeftijd, begraven te Haulerwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-04-1959 te Ooststellingwerf met Weike (Wikke) KROES, 24 jaar oud, geboren op 10-08-1934 te Haule, dochter van Jan KROES en Lammigje JANSMA, overleden 00-05-2019.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.156).
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VII.158).
   3.  v  Geertje (Gea) JONGSMA, geboren op 22-11-1965 te Drachten.
Gehuwd met Henricus Johannes Maria (Henk) van LIESHOUT, geboren op 24-01-1958, zoon van Johannes Antonius van LIESHOUT en Margaretha ENGELEN.
   4.  m  Lammert JONGSMA (zie VII.162).
   5.  v  Iebeltje (Ipie) JONGSMA, geboren op 04-01-1971 te Drachten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1993 te Vollenhove, gescheiden voor 2019 van Peter NIEWOLD, geboren op 30-10-1969 te Sint Jansklooster.
   6.  m  Jouke Cornelis JONGSMA (zie VII.166).

VI.119    Kornelis (Kees) JONGSMA, geboren op 01-07-1934 te Siegerswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.68) en Geertje BOEKEMA, overleden op 08-03-2008 te Twijzel op 73-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 13-08-2008 te Twijzel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1956 te Achtkarspelen met Jitske LAANSTRA, 21 jaar oud, geboren op 26-02-1935 te Buitenpost, dochter van Willem LAANSTRA en Trientje de HAAN, overleden op 04-11-2017 te Buitenpost op 82-jarige leeftijd, na een lange tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 09-11-2017 te Twijzel.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.168).
   2.  m  Jouke JONGSMA (zie VII.170).
   3.  m  Kornelis (Cor) JONGSMA (zie VII.172).
   4.  v  Trientje (Tineke) JONGSMA, geboren op 02-10-1969 te Twijzel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-04-1990 te Opsterland met Anne BIJLSMA, zoon van Auke BIJLSMA en Kornelia (Corrie) de VRIES.

VI.123    Jouke JONGSMA, timmerman, directeur Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland, wethouder gemeente Ooststellingwerf (2018), geboren op 02-06-1961 te Donkerbroek, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie V.75) en Jantje ZWANENBURG.
Jouke Jongsma nieuwe lijsttrekker voor OB.
Donkerbroek - Politieke partij Ooststellingwerfs Belang (OB) schuift Jouke Jongsma naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hij is ook OB's wethouderskandidaat. De in Donkerbroek woonachtige Jongsma is geen vreemde in de raadszaal van Oosterwolde. Tussen 2010 en 2014 was hij al raadslid voor OB, dat met zes zetels de grootste partij in de gemeenteraad is. Eerder dit jaar kondigde OB'er Sierd de Boer na acht jaar wethouderschap zijn afscheid aan.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 04-11-2017.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 21-08-2019 (Wethouder kon zichzelf niet zijn).
Zie: Friesch Dagblad d.d. 22-08-2019 (Jongsma voelde zich niet thuis in politieke arena).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-11-1983 te Ooststellingwerf met Ulkina Gezina (Ina) BIJZITTER, 19 jaar oud, administratief medewerkster, service-lady supermarkten, geboren op 19-03-1964 te Haule, dochter van Sipke BIJZITTER, boer, en Jeltje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Tsjeard JONGSMA (zie VII.176).
   2.  m  Jelte JONGSMA, geboren op 19-03-1986 te Donkerbroek.
Samenwonend met Janna STOUT, geboren op 21-06-1989 te Eindhoven.
   3.  v  Dieuwke JONGSMA, geboren op 26-04-1989 te Drachten.
Gehuwd, samenlevingscontract. Echtgenoot is Bennie BAKKER, geboren op 08-09-1986.

VI.131    Hilbert JONGSMA, geboren op 17-01-1971, zoon van Tjeerd JONGSMA (zie V.75) en Jantje ZWANENBURG.
Gehuwd met Annet KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Jildou Joukje JONGSMA, geboren op 30-04-1999.
   2.  m  Tsjeard JONGSMA, geboren op 22-02-2002.

VI.136    Berend JONGSMA, biochemisch analist, geboren op 30-12-1941 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING, overleden op 09-05-2019 te Heerenveen op 77-jarige leeftijd, na een moeilijke tijd. Begraven op 17-05-2019 te Ureterp.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1970 te Opsterland met Anna Richtje (Anneke) de GROOT, 22 jaar oud, geboren op 23-05-1947 te Ureterp, dochter van Haaije de GROOT, boer, en Minke DIJKSTRA, overleden op 10-06-2016 te Heerenveen op 69-jarige leeftijd, na steeds moeilijker kunnen functioneren. Begraven op 14-06-2016 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem Eise JONGSMA (zie VII.184).
   2.  v  Minke JONGSMA, geboren op 07-04-1972 te Hilversum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-08-1995 te Soest met Maurits Lodewijk de VRIES.
   3.  m  Haaije JONGSMA (zie VII.188).
   4.  m  Poppe JONGSMA, geboren op 14-10-1975 te Hilversum.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 14-09-2012 te Bunschoten met Jeannette van DIJK, secretaresse Meander Medisch Centrum, geboren te Bunschoten.

VI.138    Poppe JONGSMA, chauffeur, geboren op 06-12-1943 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING, overleden op 24-06-2015 te Haulerwijk op 71-jarige leeftijd, na een lange tijd ziek geweest. Begraven op 30-06-2015 te Siegerswoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-02-1970 te Opsterland met Trijntje (Trienke) POELMAN, 22 jaar oud, geboren op 13-10-1947 te Surhuizum, dochter van Bouke POELMAN, zandhandelaar, en Antje Geertje KUIPERS.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1966 te Achtkarspelen met Sake BEERSTRA, geboren ca. 1945, zoon van Jan BEERSTRA en Anna WIERSTRA, overleden ca. 1967 te Dokkum, in het ziekenhuis.}
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Antje Geertje (Annie) JONGSMA, kraamverzorgster, taxichauffeur, geboren op 23-05-1970 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1992 te Ooststellingwerf met Hink CLEVERING, boer, geboren 00-06-1964 te Haulerwijk, zoon van T. CLEVERING en I. HOVIUS.
   2.  v  Eisje (Ellie) JONGSMA, kok, geboren op 11-04-1973 te Wijnjewoude.
Ongehuwd.
   3.  v  Gea JONGSMA, jurist, geboren op 20-06-1979 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-07-2005 te Ooststellingwerf, gescheiden 00-00-2015 van Rink Jan (Rick) HOF, geboren op 17-01-1977 te Assen.
   4.  v  Elise JONGSMA, ondernemer, geboren op 28-09-1981 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd 00-00-2015 te Ooststellingwerf met David DEDDENS, ondernemer.
{Hij was eerder samenwonend voor 2014 met Sandra.}

VI.140    Jouke Jan JONGSMA, geboren op 21-11-1946 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-09-1971 te Leek met Janke Johanna Ida (Bianca) van de BURG, 21 jaar oud, kapster, geboren op 10-12-1949 te Amsterdam, dochter van H. A. van de BURG en M. J. REINDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Irma JONGSMA, kapster, geboren op 18-03-1972 te Siegerswoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-06-1993 te Ooststellingwerf met Hendrik (Henk) van der MEULEN, 24 jaar oud, monteur, geboren op 01-09-1968 te Drachten, zoon van Rijkele van der MEULEN, veehouder, en Margaretha (Marga) BLOK.
   2.  m  Arjan JONGSMA (zie VII.201).
   3.  m  Willian JONGSMA (zie VII.204).
   4.  m  Eise Marthijn JONGSMA (zie VII.206).
   5.  v  Berinda JONGSMA, paraveterinair bij DC Hopmans, geboren op 08-01-1983 te Drachten.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-05-2006 met Michel van den BERG.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09-03-2017 met Arnold de BEER, 39 jaar oud, geboren op 07-03-1978 te Espel.

VI.144    Johannes JONGSMA, boer, geboren op 16-01-1950 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-10-1973 te Opsterland met Martje PIETERSMA, 18 jaar oud, geboren op 26-10-1954 te Drachten, dochter van Wouter PIETERSMA, veehouder, en Aukje MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Aukje JONGSMA, geboren op 15-04-1974 te Siegerswoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-06-2000 te Opsterland met Jan de JONG.
   2.  v  Eisje JONGSMA, pedagogisch gezinsmedewerkster, geboren op 26-06-1975 te Siegerswoude.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-08-2000 te Opsterland met Sjoerd BARON, 34 jaar oud, chauffeur, geboren op 28-07-1966 te Drachten, zoon van Bertus BARON en Aurelia van der MEULEN.
   3.  m  Willem JONGSMA, geboren op 22-04-1978 te Siegerswoude.
Ongehuwd.
   4.  v  Martha JONGSMA, geboren op 11-06-1982 te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-08-2003 te Opsterland met Douwe BARON.
   5.  v  Baukje JONGSMA, geboren op 11-06-1982 te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-09-2004 te Opsterland met Jan Ate WAGENAAR.
   6.  m  Wouter Berend JONGSMA, geboren op 17-11-1988 te Drachten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-07-2018 te Renkum, op Kasteel Doorwerth. Echtgenote is Maaike van HELDEN, 34 jaar oud, geboren op 29-02-1984 te Hendrik Ido Ambacht.

VI.146    Lieuwe JONGSMA, geboren op 07-09-1951 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-06-1975 te Ooststellingwerf met Trijntje (Tiny) KLINKER, 20 jaar oud, geboren op 09-05-1955 te Bakkeveen, dochter van Heere KLINKER en Johanna MARINUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Joanka JONGSMA, groepsbegeleider, geboren op 02-01-1976 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-03-2001 te Opsterland met Hielke BARON, 28 jaar oud, timmerman, geboren op 09-08-1972 te Frieschepalen, zoon van Bertus BARON en Aurelia van der MEULEN.
   2.  v  Eisje JONGSMA, geboren op 21-08-1977 te Drachten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-2001 te Zwolle met Allert TERPSTRA.
   3.  v  Joke JONGSMA, geboren op 30-10-1980 te Waskemeer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-2009 te Assen met Robert Christiaan Frans JANSEN.
   4.  v  Marijke JONGSMA, geboren op 27-08-1983 te Drachten.
   5.  m  Willem JONGSMA, geboren op 14-03-1985 te Waskemeer.
Ongehuwd.

VI.148    Jan JONGSMA, onderwijzer, directeur Gereformeerde Basisschool Almelo e.o. Geboren op 29-11-1952 te Duurswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-08-1978 te Marum met Grietje JONGSMA, 23 jaar oud (zie VII.99).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem (Wim) JONGSMA (zie VIII.141).
   2.  v  Els JONGSMA, geboren op 24-06-1980 te Hoogezand.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-2005 te Ede met Pieter Gijsbertus (Peter) VERSTEEGT, 30 jaar oud, geboren op 03-09-1975 te Tiel, zoon van Pieter Gerard VERSTEEGT en Petronella KREUN.
   3.  v  Ilse Gepke JONGSMA, geboren op 18-02-1982 te Hoogezand.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-08-2004 met Ronald MOL.
   4.  v  Dorienke JONGSMA, geboren op 16-09-1985 te Hoogezand.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-10-2007 met Henri SELLIES.
   5.  v  Mariël JONGSMA, geboren op 19-01-1991 te Almelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-08-2013 te Dalfsen met Gerjan WILLEMS.

VI.151    Otto JONGSMA, geboren op 28-06-1954 te Siegerswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-12-1976 te Ooststellingwerf met Mina FOKKEMA, 21 jaar oud, geboren op 28-08-1955 te Een-West, dochter van Jacob FOKKEMA en Jantje ROFFEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Janita Renette (Jacolien) JONGSMA, geboren op 19-09-1977 te Drachten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-07-2007 met Barend NAP, 43 jaar oud, geboren op 03-12-1963 te Breukelen.
   2.  v  Eisje Martha (Elma) JONGSMA, geboren op 05-12-1980 te Haulerwijk.
Gehuwd 00-00-2006 met Henk KEMPE, geboren op 10-10-1981 te Britsum.
   3.  m  Willem Berend (Wilbert) JONGSMA, leraar, geboren op 28-02-1984 te Assen.
Gehuwd 00-00-2016 met Barbera MODDERMAN, lerares, geboren op 09-10-1985 te Hoogkerk.
   4.  v  Mirella JONGSMA, geboren op 30-01-1989 te Drachten.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-09-2010 te Assen met Berend WELFING.
   5.  v  Jacolien JONGSMA, geboren op 02-02-1994 te Drachten.

VI.153    Wolter JONGSMA, onderwijzer Johannes Bogermanschool, Leeuwarden (1982); directeur Gereformeerde Basisschoo "De Fontein", Buitenpost (1987); geschiedenisleraar te Drachten (1993), geboren op 06-05-1956 te Siegerswoude, zoon van Willem JONGSMA (zie V.85) en Eisje WELFING.
Zie: Nederlands Dagblad d.d. 28-07-1993 (Dag meester Jongsma!).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1980 te Opsterland met Janke (Janneke) MARINUS, 24 jaar oud, geboren op 19-11-1955 te Ureterp, dochter van Kornelis (Kees) MARINUS, bloemist, en Janke WITTEVEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Willem JONGSMA (zie VII.239).
   2.  m  Kornelis (René) JONGSMA (zie VII.241).
   3.  m  Berend Poppe (Bennert) JONGSMA, geboren op 13-10-1984 te Leeuwarden.
   4.  v  Janke (Joanka) JONGSMA, geboren op 24-06-1987 te Leeuwarden.
   5.  m  Sierk Meindert (Siard) JONGSMA, geboren op 04-04-1990 te Buitenpost.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-09-2017 te Zwolle met Madelon.

VI.167    Berend Abraham JONGSMA, geboren op 22-08-1964 te Drachten, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.96) en Berbertje TILLEMA, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1985 te Opsterland met Janke VEENSTRA, 20 jaar oud, geboren op 17-03-1965 te Frieschepalen, dochter van J. VEENSTRA en G. POSTMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Gerkje (Gerda) JONGSMA, geboren op 04-03-1986 te Siegerswoude.
Gehuwd. Samenlevingscontract. Echtgenoot is Ron BOELENS.
   2.  m  Jouke JONGSMA, chauffeur, geboren op 15-12-1987 te Siegerswoude.
Gehuwd met Agnes van der MEULEN.
   3.  m  Jan JONGSMA, geboren op 12-03-1990 te Siegerswoude.
Ongehuwd.

VI.169    Berend JONGSMA, magazijnmedewerker, geboren op 16-11-1955 te Wijnjeterp, zoon van Jan JONGSMA (zie V.99) en Froukje TOLSMA.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 02-09-1974 (Jongen door auto in sloot geworpen).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-09-1978 te Opsterland met Jacobje (Japke; Janneke) MARINUS, 19 jaar oud, geboren op 12-10-1958 te Ureterp, dochter van Meindert MARINUS en Aaltje JONGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Alie JONGSMA, geboren op 16-07-1979 te Ureterp.
Relatie met Meindert.
   2.  v  Froukje JONGSMA, geboren 00-10-1980 te Ureterp.
Relatie met Arnold.
   3.  m  Jan JONGSMA, geboren op 09-06-1983 te Ureterp.
Relatie met Petra.

VI.175    Jan JONGSMA, ondernemer, bedrijfsleider ALDI, predikant GKV Twijzel, geboren op 20-04-1960 te Wijnjeterp, zoon van Jan JONGSMA (zie V.99) en Froukje TOLSMA.
We hebben bijna 25 jaar met ons gezin in Wijnjewoude gewoond en sinds 2006 wonen we in Ureterp. We zijn erg rijk gezegend met zes kinderen en vijf kleinkinderen (waarvan er één al Thuis is) en een zesde op komst. We mogen iedere dag van hen genieten en dat geeft veel blijdschap in ons leven.
De overgang van de kleine kerkelijke gemeente van Wijnjewoude naar de veel grotere gemeente van Ureterp heeft ons leven behoorlijk veranderd. In die tijd ben ik begonnen met een studie Godsdienst Pastoraal Werk aan de G.H. te Zwolle, naast mijn werk als bedrijfsleider. Dat heeft er toe geleid dat ik na afronding van die studie terecht ben gekomen in Kampen, waar ik aan de T.U. het programma gevolgd heb dat geleid heeft tot mijn beroepbaarstelling op 6 maart 2014. Inmiddels hebben wij ook al heel wonderlijk en verrassend een beroep mogen ontvangen.
Bron: eigen website (2014).
Intrede Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt):
te Driesum c.a. kandidaat J. Jongsma uit Ureterp in een dienst in het dorpshuis De Nije Warf te Wâlterswâld.
Bron: Friesch Dagblad d.d. 30-08-2014.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1981 te Opsterland met Jellie MARINUS, geboren te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jan JONGSMA, geboren op 01-06-1982 te Drachten, in het ziekenhuis.
Relatie met Aukje.
   2.  m  Meindert JONGSMA, geboren op 19-04-1983 te Wijnjewoude.
Relatie met Jetty.
   3.  v  Aaltje (Alie) JONGSMA, geboren op 11-10-1984 te Wijnjewoude.
Relatie met Hans.
   4.  m  Berend JONGSMA (zie VII.264).
   5.  v  Froukje JONGSMA, geboren 00-03-1991 te Wijnjewoude.
   6.  v  Antje Sietske JONGSMA, geboren 00-00-1995 te Wijnjewoude.
Relatie met Henk.

VI.177    Willem JONGSMA, productieleider, geboren op 21-09-1961 te Wijnjeterp, zoon van Jan JONGSMA (zie V.99) en Froukje TOLSMA.
Gemeenteraadslid Opsterland (GPV, 1994).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-08-1984 te Opsterland met Ria van KAMMEN, 19 jaar oud, geboren op 01-06-1965 te Ureterp, dochter van Djoerd van KAMMEN, boer, en Trijntje de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Nynke JONGSMA, geboren op 27-12-1985 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-04-2009 met Bouke WEENING, projectleider.
   2.  v  Frouke JONGSMA, medewerkster advocatenkantoor, geboren op 06-10-1989 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd met Johan DOUMA.
   3.  v  Grytsje JONGSMA, leerkracht, geboren op 20-03-1992 te Drachten, in het ziekenhuis.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 05-12-2014. pag. 15 (Eerst de bruid, dan de BeNeLeague).
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 09-11-2017 (Beretrots op juffrouw Grytsje).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-2015 met Gerhard van den BERG, 24 jaar oud, geboren op 25-11-1990.
   4.  m  Marco JONGSMA, geboren op 20-03-1996 te Ureterp.
   5.  v  Zahra JONGSMA, geboren op 13-01-1997 te Zwolle.
Gehuwd, gescheiden van Gijs de VRIES.
   6.  m  Reza JONGSMA, geboren op 16-07-1998 te Ureterp.
   7.  m  Marco JONGSMA, geboren ca. 2000.
   8.  m  Dirk JONGSMA, geboren ca. 2002.

VI.183    Jouke JONGSMA, groothandelaar in zuivelproducten ("Boerderijzuivel"), commercieël directeur Weidenaar Vleesbedrijf, geboren op 28-11-1964 te Wijnjeterp, zoon van Jan JONGSMA (zie V.99) en Froukje TOLSMA.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 27-10-1994 (Ureterper flessepap vult een gat in de markt).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-12-1987 te Opsterland met Martje Renske (Marja) de JONG, 19 jaar oud, geboren op 03-08-1968 te Ureterp.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Elizabeth JONGSMA, geboren op 18-11-1988 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd met Jacob VEENEMA, geboren op 25-07-1987.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VII.283).
   3.  v  Froukje JONGSMA, verpleegster, geboren op 19-03-1998 te Drachten, in het ziekenhuis.
Relatie met Lars.

VI.193    Eelke JONGSMA, verpleger, geboren op 26-02-1910 te Foxhol, zoon van Jan Lammerts JONGSMA (zie IV.69) en Berendje Eelkes JONGSMA (zie V.105), overleden 00-01-1980 te Heerenveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1935 te Groningen met Anna (Annie) SIESLING, 27 jaar oud, geboren op 18-03-1908 te Groningen, dochter van Simon SIESLING, schipper, en Tallegien de RAAD, overleden op 28-12-1989 te Meppel op 81-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1990 te Meppel.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Berthy Anna JONGSMA, geboren op 23-05-1939 te Groningen.
Relatie met Dieter.
   2.  v  Tally Johanna JONGSMA, geboren op 26-03-1944 te Groningen.
   3.  v  Marjan Grada JONGSMA, geboren op 29-09-1948 te Veenhuizen.
Gehuwd 00-00-1969 te Heerenveen met A. G. STEETSKAMP.

VI.195    Lammert JONGSMA, rijksambtenaar gevangeniswezen, geboren op 23-02-1914 te Foxhol, zoon van Jan Lammerts JONGSMA (zie IV.69) en Berendje Eelkes JONGSMA (zie V.105), overleden op 05-11-1997 te Groningen op 83-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis "Coendershof". Gecremeerd op 10-11-1997 te Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-08-1941 te Groningen met Geertje (Gé) BROEKEMA, 25 jaar oud, geboren op 05-12-1915 te Groningen, dochter van Wiebe BROEKEMA en Klaaske de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Leopold Bernhard (Leo) JONGSMA (zie VII.292).
   2.  m  Aschwin Lodewijk JONGSMA (zie VII.295).
   3.  v  Gerla Klaziena JONGSMA, geboren 00-08-1949 te Groningen.
Gehuwd op 08-08-1949 te Groningen met Joh. P. C. M. PETERS.

VI.198    Johannes (Jo) JONGSMA, loodgieter, geboren op 09-12-1919 te Hoogkerk, zoon van Jan Lammerts JONGSMA (zie IV.69) en Berendje Eelkes JONGSMA (zie V.105), overleden op 14-10-2002 te Victoria (Australië) op 82-jarige leeftijd, gecremeerd te Brisbane, Victoria (Australië).
Verloofd 1e Paasdag 1940, wonende te Hoogkerk, Kerkstraat 76/1.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-12-1942 te Groningen met Annechiena (Annie) SCHREUDER, 22 jaar oud, geboren op 10-03-1920 te Groningen, dochter van Aaldrik SCHREUDER en Elizabeth de RAAD, overleden op 31-10-1987 te Frankston, Victoria (Australië) op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Elizabeth Ankie JONGSMA, geboren ca. 1946.
Gehuwd met John William PETHYBRIDGE.
   2.  m  Jan Johan (John) JONGSMA (zie VII.301).

VI.205    Andries JONGSMA, geboren op 30-08-1922 te Opende, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie V.107) en Martje Andries GALL.
Gehuwd met M. HOOGEBOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA, geboren 00-05-1948 te Uitwellingerga.

VI.217    Zweitze JONGSMA, medewerker BBF Bouwbedrijf Friesland b.v. (meer dan 25 jaar), geboren op 12-07-1933 te Opende, zoon van Jouke Eelkes JONGSMA (zie V.107) en Martje Andries GALL, overleden op 13-12-1984 te Drachten op 51-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 17-12-1984 te Goutum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-07-1954 met Hendrikje (Riekje) DIJKSTRA, 20 jaar oud, geboren op 21-01-1934 te Drachten, dochter van Oepke DIJKSTRA, landarbeider, en Froukje POLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA (zie VII.304).
   2.  m  Eelke JONGSMA (zie VII.306).
   3.  v  Froukje JONGSMA, lerares, geboren op 27-05-1958 te Noordbergum.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17-02-1967 (Twee kinderen door het ijs te Noordbergum. "Skoskesetten" op sloot had drama kunnen zijn).
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 06-06-2018 (Juf heeft zwak voor kinderen die boven het maaiveld uitsteken).
Gehuwd 00-00-1977 te Tietjerksteradeel met Jaap (Jappie) VEENSTRA, geboren rond 1957.

VI.235    Wiebe JONGSMA, ondernemer (eig. accountantskantoor), geboren op 18-12-1928 te Foxham, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.128) en Wilhelmina Maria ten BRUIN, overleden op 07-04-2018 te Enschede op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-04-2018 te Usselo.
Gemeenteraadslid Borculo (PvdA, 1966); lid Provinciale Staten Gelderland (PvdA, 1970).
Zie: Het Vrije volk d.d. 01-11-1966 (Raad Borculo wil burgemeester kwijt).
Zie ook: De Telegraaf d.d. 01-11-1966 (Borculo is het beu.... Burgemeester verliest vertrouwen van raad).
Gehuwd rond 1953 met Aaltje Wibbigje (Aly) ARENDS, geboren op 13-02-1925 te Drachten, overleden op 11-03-2020 te Enschede op 95-jarige leeftijd, gecremeerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Wilma JONGSMA.
Gehuwd met Hilco KLOMP.
   2.  v  Ineke JONGSMA.
Gehuwd met Gerrit FREDERIKS.

VI.237    Lubbertus W. (Bert) JONGSMA, geboren op 13-12-1930 te Kolham, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.128) en Wilhelmina Maria ten BRUIN, overleden op 07-01-1981 te Australië op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd met Harmke ZUUR, geboren op 14-12-1931 te Hoogezand.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jhon JONGSMA, geboren op 24-08-1958.
Geen kinderen.
   2.  v  Wilhelmina JONGSMA, geboren op 15-04-1960 te Footscray, Melbourne (Australië).
Gehuwd 1 met Dirk BONS, geboren op 20-10-1957 te Mansfield, Victoria (Australië).
   3.  m  Richard JONGSMA, geboren op 09-05-1962 te Footscray, Melbourne (Australië).
Geen kinderen.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 30-11-2013 met Claudita Mariana SANHUEZA, 47 jaar oud, geboren op 26-10-1966 te Santiago (Chili).
   4.  m  Bert JONGSMA, geboren op 05-03-1969.
Twee dochters.
   5.  v  Yayita Claudita JONGSMA.

VI.240    Jan Marinus JONGSMA, geboren op 29-01-1934 te Lula, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.128) en Wilhelmina Maria ten BRUIN, overleden op 16-05-1998 te Wagenborgen op 64-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 20-05-1998 te Hellum.
Gehuwd ca. 1956 met Roelfien KRUITHOF, geboren op 13-10-1936, dochter van Jacob KRUITHOF en Hemmechien NIEWONER, overleden op 11-08-2005 op 68-jarige leeftijd, begraven te Hellum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Wilhelmina (Willie) JONGSMA, geboren op 01-11-1955 te Siddeburen.
Ongehuwd.
   2.  v  Ina JONGSMA (zie VII.323).
   3.  v  Franciska (Ciska) JONGSMA, geboren op 29-05-1963 te Groningen.
Gehuwd met Rudy TONKES, geboren op 16-08-1957 te Harkstede, zoon van Geert Hendrik TONKES en G. A. ZEEF.
   4.  m  Jouke JONGSMA, geboren op 11-07-1964 te Groningen.
Ongehuwd.

VI.249    Roelof (Rudy) JONGSMA, kapper, geboren op 23-10-1933 te Kropswolde, zoon van Jan JONGSMA (zie V.130) en Geertje WOLF, dienstbode, overleden op 12-11-2018 te London, ON (Canada) op 85-jarige leeftijd. JONGSMA, Roelof "Rudy" - The family of Rudy Jongsma are saddened to announce his passing on November 12, 2018 at St. Joseph's Hospice. Beloved husband of Carol (Palmer), father of Jeff Jongsma, (Aubrey) Cindy Wetzel, (Doug Thielen) Tammy Stead, (Gary) Debbie Scriver. Rudy was the proud owner operator of his barber shop in Hyde Park for many years until his retirement in 2015 at the young age of 81 years.
Bron: Website www.yourlifemoments.ca. Begraven op 19-11-2018 te London, ON (Canada).
Gehuwd met Carol Georgina PALMER, geboren ca. 1935 te London, ON (Canada).
{Zij was eerder gehuwd ca. 1960 met N.N..}
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Cindy JONGSMA, geboren op 21-02-1961 te London, ON (Canada).
Relatie met N.N. WETZEL.
   2.  m  Jeffrey (Jeff) JONGSMA (zie VII.329).

VI.253    Jan JONGSMA, kok centrale keuken "Dennenoord", geboren op 11-07-1947 te De Groeve, zoon van Jan JONGSMA (zie V.130) en Geertje WOLF, dienstbode, overleden op 04-05-1994 te Zuidlaren op 46-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd op 09-05-1994 te Assen.
Gehuwd ca. 1978 met Jenny MEIJER, geboren op 17-08-1952 te Assen.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Michel JONGSMA, geboren op 14-12-1979 te De Groeve.
Ongehuwd.
   2.  m  Richard JONGSMA, tuinman bij Sprookjeshof, geboren op 10-04-1982 te De Groeve.
Ongehuwd.

VI.257    Willem JONGSMA, geboren op 07-07-1924 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS.
Gehuwd met Luktje LOER, dochter van Hendrik Jans LOER en Aukje HAGEDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Fokke (Fokko) JONGSMA (zie VII.333).
   2.  v  Janet Helena JONGSMA, geboren op 02-08-1954.
   3.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-08-1959 te Groningen.

VI.259    Hendrik (Hindrik; Henk) JONGSMA, geboren op 29-01-1926 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS, overleden op 16-07-1992 te Groningen op 66-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 20-07-1992 te Groningen.
Gehuwd (1) 00-10-1947 te Groningen, gescheiden van Susanne GANKEMA, geboren rond 1924, dochter van Henderikus GANKEMA en Catharina PRUIS.
Samenwonend (2) met Dieuwke MIDDEL.
Uit de eerste relatie:
   1.  m  Fokke JONGSMA (zie VII.337).
   2.  m  Hinderikus (Rikus; Rieks) JONGSMA (zie VII.339).

VI.262    Fokke JONGSMA, geboren op 09-01-1928 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-11-1950 te Groningen met Engberta (Berta) HEEMENGA, 21 jaar oud, geboren op 15-02-1929, dochter van Kornelis HEEMENGA en Hilje BRONSEMA, overleden op 27-01-2012 op 82-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte, na een goede verzorging in Coendershof. Gecremeerd op 02-02-2012 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Hilda JONGSMA, geboren ca. 1952.
Relatie met Max.
   2.  m  Bertus JONGSMA (zie VII.343).

VI.264    Jan JONGSMA, geboren op 03-10-1929 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS, overleden op 11-12-1993 te Groningen op 64-jarige leeftijd, na maanden van hevige pijnen. Gecremeerd op 15-12-1993 te Groningen.
Gehuwd 00-00-1952 te Groningen met Hiltje Jacoba (Hillegien) PIETENS, geboren rond 1932, overleden op 13-03-1997 te Groningen, na twee jaar van angst en verdriet. Gecremeerd te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Annita JONGSMA, geboren 00-07-1955 te Groningen.
Relatie met Gerrit.

VI.266    Anne JONGSMA, geboren op 20-10-1931 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 14-11-1955 te Groningen met Luta WESTERHOF, geboren rond 1931, dochter van Lubbertus WESTERHOF en Rinske CORPIER, overleden op 01-05-1986 te Groningen, na een kortstondige, maar ernstige ziekte. Gecremeerd op 05-05-1986 te Groningen.
Samenwonend (2) met Johanna (Jo) CONSTEN, geboren rond 1936, overleden op 08-09-1999 te Hoogkerk, gecremeerd te Groningen.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1950 met Egbert BOS, overleden op 30-01-1986.}
Uit de eerste relatie:
   1.  m  Hans JONGSMA, geboren 00-00-1957 te Groningen.
Gehuwd ca. 1981 met Käthy.

VI.269    Jouke (Jo) JONGSMA, typograaf, geboren op 28-11-1932 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie V.144) en Antje FOLKERS, overleden op 09-11-2020 te Groningen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-11-2020 te Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-06-1960 te Groningen met Okkina (Kina) DRENTH, geboren rond 1937.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Mr. Dino JONGSMA (zie VII.349).
   2.  x  Lvl. kind, geboren op 09-04-1968 te Groningen, overleden op 09-04-1968 te Groningen, 0 dagen oud.
   3.  v  Annet JONGSMA, geboren op 15-03-1969 te Groningen, in Huize Tavenier.
Relatie met André.

VI.272    Willem JONGSMA, geboren op 12-05-1936 te Emmen, zoon van Eelke JONGSMA (zie V.152) en Gebbina van NIEFF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1962 te Leek met Louise W. AALMOES.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Eelke JONGSMA, geboren op 19-05-1963 te Hoogkerk.

VI.281    Harke JONGSMA, fabrieksarbeider, boerenarbeider, zeeman, bouwvakarbeider, geboren op 28-08-1934 te Leek, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.162) en Grietje TEEKEMA, dienstbode.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-08-1959 te Roden, gescheiden van Hendrikje AALDERS, geboren op 03-06-1939 te Roden, dochter van Jan Derk AALDERS, turfgraver, boerenarbeider, en Aaltje WAPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 23-03-1959 te Nieuw-Roden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-11-1984 te Groningen met Reinard HOEKSTRA, 28 jaar oud, machine-insteller, geboren op 20-05-1956 te Groningen, zoon van Johannes Hermannus HOEKSTRA, timmerman, en Anke Christina SLUIMAN, overleden op 05-12-1998 te Groningen op 42-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-12-1998 te Groningen.
   2.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 24-09-1960 te Roden.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 13-07-1979 te Roden met Willem (Wim) VEENSTRA, 24 jaar oud, magazijnbediende, onderhoudsmonteur, geboren op 20-01-1955 te Groningen, zoon van Folkert VEENSTRA, fabrieksarbeider, en Egberdina NOORD.
   3.  m  Jan Derk JONGSMA, vrachtwagenchauffeur, geboren op 07-01-1962 te Roden.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-09-1989 te Leek met Hilda VEENEMA, 23 jaar oud, geboren op 08-09-1965 te Hoogemeeden, dochter van Geert VEENEMA en Meintje ALKEMA.
   4.  m  Jouke JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 12-10-1965 te Roden.
Relatie met Janny.
   5.  v  Hindrikje (Hennie) JONGSMA, geboren op 25-05-1968 te Roden, overleden op 18-03-2020 te Niebert op 51-jarige leeftijd, gecremeerd.
Gehuwd rond 1990 met Freek JONGSTRA.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   6.  m  Denny JONGSMA.
Relatie met Gosselina.

VI.285    Grietje JONGSMA, geboren op 23-11-1940 te Leek, dochter van Jouke JONGSMA (zie V.162) en Grietje TEEKEMA, dienstbode, overleden op 20-12-2015 op 75-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1956 met N.N..
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 27-12-1968 te Roden met Jan MULDER, 24 jaar oud, chauffeur bij Sloop- en Grondwerken Jager BV, Midwolde, geboren op 31-12-1943 te Groningen, zoon van Harm MULDER, landarbeider, en Scheltje TALENS, overleden op 08-07-2000 op 56-jarige leeftijd, begraven te Nieuw Roden.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA (zie VII.366).

VI.287    Johannes JONGSMA, bouwvakarbeider, geboren op 05-10-1942 te Leek, zoon van Jouke JONGSMA (zie V.162) en Grietje TEEKEMA, dienstbode.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-06-1973 te Groningen met Henriëtte Harmina (Hetty) HOVING, 25 jaar oud, geboren op 20-04-1948 te Groningen, dochter van Wicher Jan HOVING, PTT-beambte, en Trijntje (Tiny) DODDEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Johannes (Johan) JONGSMA, geboren op 07-08-1974 te Groningen.
   2.  v  Karin JONGSMA, geboren op 25-06-1976 te Groningen.

VI.298    Daniël Willem (Daan) JONGSMA, geboren op 05-09-1941 te Groningen, zoon van Lammert Eelke JONGSMA (zie V.184) en Jacoba Frederika STUURWOLD.
Gehuwd met O. I. (Lia) van der VLIET, fysiotherapeute.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Sanne Marije JONGSMA, anesthesiemedewerkster, geboren op 21-09-1978 te Ten Boer.
Gehuwd met Rob SCHIPPER, accountmanager onderwijs, geboren op 30-08-1974 te Groningen.
   2.  m  Jelmer Eelke JONGSMA (zie VII.372).

VI.300    Eltjo Jan JONGSMA, systeemanalist, directeur IT De Amersfoortse, geboren op 08-09-1944 te Groningen, zoon van Lammert Eelke JONGSMA (zie V.184) en Jacoba Frederika STUURWOLD.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-11-1970 met Nellie Marie (Nel) CLEMENT, 27 jaar oud, geboren op 10-06-1943 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Roland Eelke JONGSMA (zie VII.374).
   2.  m  Michiel Alexander JONGSMA (zie VII.376).

VI.302    Frederik Bernard (Frits) JONGSMA, ondernemer, geboren op 25-12-1957 te Groningen, zoon van Lammert Eelke JONGSMA (zie V.184) en Jacoba Frederika STUURWOLD, in Huize Tavenier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1982 te Groningen met Agatha Carolina (Agaath) MEIMA, 20 jaar oud, geboren op 04-06-1962.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Arjan JONGSMA (zie VII.378).
   2.  v  Jolien Jacoba JONGSMA, geboren op 22-02-1985 te Groningen, in het RK ziekenhuis.
   3.  v  Sarah JONGSMA, geboren op 22-08-1987 te Ten Boer, overleden op 22-08-1987 te Ten Boer, 0 dagen oud, begraven te Groningen.
   4.  v  Marjolein JONGSMA, geboren op 07-04-1990 te Ten Boer.

VI.304    Daniël Dirk JONGSMA, steendrukker, afdelingschef, geboren op 12-07-1930 te Groningen, zoon van Willem JONGSMA (zie V.187) en Oebelina HOITING.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 02-06-1988 (Praagse Lente en oprukkende Rode Legers).
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 01-05-1991 (Oud-Stadjers organiseren reünie. Groninger Jordaanbuurt nog een hechte eenheid).
Gehuwd (1) 00-08-1955 te Groningen met Froukje TUINSTRA, geboren op 09-05-1935 te Drachten, dochter van Sjoerd TUINSTRA en Grietje van der MEER, overleden op 14-11-1986 te Hoogeveen op 51-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd op 19-11-1986 te Meppel.
Gehuwd (2) met Anna JAGER, geboren op 17-11-1935.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Willem Sjoerd JONGSMA (zie VII.383).
   2.  m  Erik Michel JONGSMA, geboren op 02-05-1968 te Hoogeveen.

VI.307    Jille JONGSMA, afschrijver, werkbaas, bedrijfsleider scheepsbouw, geboren op 24-08-1932 te Groningen, zoon van Willem JONGSMA (zie V.187) en Oebelina HOITING (gezindte: RK), overleden op 11-03-1995 op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-03-1995 te Meppel.
Provinciaal medewerker Drenthe van de Nationale Vereniging van Fibromyalgiepatiënten (F.E.S.).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-09-1956 te Den Helder met Catharina NUIJENS, 24 jaar oud, geboren op 12-04-1932 te Den Helder (gezindte: RK).
Gehuwd (2) met H. H. (Leny) TUSSCHENBROEK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Werner P. V. JONGSMA, geboren op 28-10-1956 te Den Helder.
   2.  m  Erwin Victor Warner JONGSMA, geboren op 28-10-1957 te Leeuwarden, overleden voor 1964.
   3.  m  Erwin V. W. JONGSMA, geboren op 04-10-1964 te Leeuwarden.
Relatie met Monique.

VI.310    Dirk Lammert (Dick) JONGSMA, geboren op 05-05-1936 te Groningen, zoon van Willem JONGSMA (zie V.187) en Oebelina HOITING, overleden op 17-06-2016 te Groningen op 80-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 13-06-2016 te Groningen.
Gehuwd 00-06-1965 te Groningen met Geertje HARKEMA, geboren op 11-08-1944, overleden op 15-04-2006 te Groningen op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-04-2006 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Petra JONGSMA, geboren 00-10-1965 te Groningen.
   2.  m  Lucas JONGSMA, geboren op 17-08-1969 te Groningen.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 22-03-2017 te Groningen met Yolanda de REGT, 53 jaar oud, verpleegkundige UMCG thuiszorg, geboren op 03-12-1963 te Gorinchem.
   3.  v  Meta Miranda JONGSMA, geboren op 12-01-1971 te Groningen.
Gehuwd (1) ca. 1992, gescheiden van Job IJLSTRA.
Relatie (2) met Léon STRAVER.

VI.316    Lute JONGSMA, geboren op 05-06-1937 te Ambt Vollenhove, zoon van Lammert JONGSMA (zie V.193) en Lubbigje van DALEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-04-1962 te Castro-Pr. (Brazilië) met Wijtske de BOER, 24 jaar oud, geboren op 09-11-1937 te Nieuwleusen, dochter van Hillebrand de BOER en Bertha van der LINDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Bertha Janet JONGSMA, boekhouder, geboren op 18-07-1964 te Castro-Pr. (Brazilië).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-01-1989 te Arapoti (Brazilië) met Erik BOSCH, 128 jaar oud, boer, geboren op 18-09-1860 te Ameide, zoon van Florus BOSCH en Jannigje Bertha JONGKIND.
   2.  m  Lambert (Bert) JONGSMA, boer, geboren op 13-04-1966 te Castro-Pr. (Brazilië).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-10-1996 te Arapoti (Brazilië) met Anna Maria NOORDEGRAAF, 24 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 01-07-1972 te Castro (Brazilië), dochter van Leendert NOORDEGRAAF en Willemina SALOMONS.
   3.  m  Hilbrand JONGSMA (zie VII.400).
   4.  m  Ronnie Alexandre (Ron) JONGSMA (zie VII.402).

VI.318    Willem Jacob JONGSMA, geboren op 16-05-1939 te Ambt Vollenhove, zoon van Lammert JONGSMA (zie V.193) en Lubbigje van DALEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-01-1965 te Vollenhove met Antje Hillegien SCHOONBEEK, 25 jaar oud, geboren op 01-02-1939.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Henriëtte Annet JONGSMA, geboren op 16-05-1966.
Gehuwd met Peter KROON, geboren op 23-05-1959.
   2.  m  Marcel Lucien JONGSMA (zie VII.406).

VI.324    Jan Daniël JONGSMA, geboren op 09-11-1945 te Vollenhove, zoon van Lammert JONGSMA (zie V.193) en Lubbigje van DALEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-02-1974 te Putten met Hendrika (Riek) RUITENBEEK, 29 jaar oud, geboren op 16-06-1944 te Putten, dochter van Hendrik RUITENBEEK en Jannetje van de LANGEMHEEN, overleden op 14-02-2022 op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Lambertus Hendrik (Bertil) JONGSMA, geboren op 10-12-1975.
Ongehuwd.
   2.  v  Janine Luciënne JONGSMA, geboren op 25-05-1977.
Gehuwd met Dirk LASSCHE.
   3.  v  Petra JONGSMA, geboren op 19-07-1978 te Sint Jansklooster.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-03-2011 te Brederwiede met Peter LASSCHE, geboren te Sint Jansklooster, zoon van Albert LASSCHE en Karin.
   4.  v  Erika JONGSMA, geboren op 19-07-1978 te Sint Jansklooster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-09-2000 te Brederwiede met Peter BLOEMHOF, geboren te Staphorst.

VI.327    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 10-05-1954 te Meppel, zoon van Lammert JONGSMA (zie V.193) en Lubbigje van DALEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-11-1979 te Vollenhove met Bertha Hendrika KATS, 21 jaar oud, geboren op 18-09-1958.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Pieter Lammert JONGSMA, geboren op 25-09-1983.
Samenwonend met Sanne.
   2.  v  Hilde Lucinda JONGSMA, geboren op 09-02-1985.
Samenwonend sinds 12-08-2013 met Cedric.
   3.  m  Robbert JONGSMA, ondernemer (mede-eigenaar dierenzaak), geboren op 03-04-1987.
Ongehuwd.
   4.  m  Stefan JONGSMA, geboren op 04-03-1991.
Ongehuwd.

VI.331    Willem JONGSMA, notarisklerk, geboren op 19-08-1935 te Roden, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.195) en Bouwina KORRINGA, overleden op 25-10-2017 op 82-jarige leeftijd, begraven.
Gehuwd met Ria de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Govert JONGSMA (zie VII.421).
   2.  v  Corina JONGSMA.
Relatie met Otmar.

VI.336    Jacob (Jacques) JONGSMA, vertegenwoordiger, geboren op 04-05-1940 te De Pol onder Peize, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.195) en Bouwina KORRINGA.
Gehuwd 00-05-1964 te Hemelumer Oldeferd met Jacoba (Co) HOEKSTRA, geboren op 30-05-1942 te Koudum.
Co Hoekstra is ruim 37 jaar dirigent van zowel Cantemus Doninum als Looft den Heer. Tevens is zij de oprichtster van het kamerkoor de Cantorij Emmeloord.
Bron: Steenwijker Courant d.d. 14-06-2019.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Johan JONGSMA, geboren op 25-03-1965 te Emmeloord.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 30-05-2010 met N.N..
   2.  v  Neeke JONGSMA, geboren op 28-07-1966 te Emmeloord.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-12-1991 met René de BOER, 27 jaar oud, hoofd logistiek, geboren op 03-02-1964.
   3.  v  Bouwina (Wenda) JONGSMA, eigenaar logopediepraktijk Haasjes, geboren op 03-02-1968 te Emmeloord.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1992 met Harry HAASJES, 27 jaar oud, onderwijzer, docent, geboren op 27-01-1965 te Emmeloord.
   4.  m  Jan Gerzinus JONGSMA, geboren op 12-12-1979 te Emmeloord.
Gehuwd met Margreet VISSERMAN, geboren te Dedemsvaart.
   5.  m  Bas JONGSMA.

VI.338    Lammert JONGSMA, geboren op 24-10-1944, zoon van Jakob JONGSMA (zie V.195) en Bouwina KORRINGA.
Gehuwd 00-12-1966 te Groningen met Geertruida (Geke) HEINSTRA, geboren rond 1944.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jacob (Jack) JONGSMA, mede-eigenaar JAS-administratie v.o.f. Geboren op 25-10-1967 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-03-1992 met Ina, 24 jaar oud, kapster, geboren op 04-03-1968.
   2.  v  Anja JONGSMA, geboren op 25-10-1967 te Groningen.
Gehuwd met Piet BUIST, eigenaar installatiebedrijf P. Buist, geboren te Grijpskerk.
   3.  v  Bouwina Janke (Wia) JONGSMA, roedelleider, geboren op 05-08-1970.
Relatie met N.N. SIEWERS.
   4.  v  Cornelia Stientje (Corrie) JONGSMA, huisarts te Drachten, geboren op 10-02-1978.

VI.346    Willem (Wim) JONGSMA, hoofd technische dienst waterschap, geboren op 05-08-1938 te Niekerk, zoon van Daniël JONGSMA (zie V.197) en Magriete HAZENBERG.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-12-1962 met Jenny LIGTERINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Daniël Christiaan JONGSMA, geboren op 09-11-1963.
   2.  m  Gerard Henk JONGSMA, geboren op 02-05-1965.
   3.  m  Jeroen Bastiaan JONGSMA, geboren op 31-05-1967.

VI.355    Pieter (Piet) JONGSMA, geboren op 16-12-1942 te Niekerk, zoon van Daniël JONGSMA (zie V.197) en Magriete HAZENBERG, overleden op 28-04-2019 te Wymeer (Duitsland) op 76-jarige leeftijd, begraven te Eenrum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-08-1965 met Trijnie HOOGSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Wouter JONGSMA (zie VII.444).
   2.  v  Johanna Ingeborg (Inge) JONGSMA, geboren op 09-03-1972.
Relatie met N.N..

VI.365    Willem (William; Bill) JONGSMA, geboren op 19-10-1943 te Niekerk, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA, overleden op 13-08-2016 te Sydney (Australië) op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-08-2016.
Gehuwd (1) ca. 1965, gescheiden van Cornelia (Corrie) de LEEUW.
Familienaam veranderd in "Lion".
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 29-03-1997 te Blacktown, NSW (Australië) met Egberdina (Ria) van DIJKEN, geboren te Middelstum.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1965 met Johannes de HAAN, geboren op 01-10-1936 te Ureterp, overleden op 28-09-1966 op 29-jarige leeftijd. Zij was eerder gehuwd 00-00-1968 te Blacktown, NSW (Australië), gescheiden rond 1977 van Martin van HEEL, geboren op 03-05-1935 te Oisterwijk.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Michelle JONGSMA, geboren op 13-06-1972.
Gehuwd met Stuart HENDERSON.
   2.  m  Peter JONGSMA (zie VII.450).
   3.  m  David JONGSMA (zie VII.452).
   4.  v  Melissa JONGSMA, geboren op 13-04-1977.
Gehuwd met Nikola IVANIC.

VI.368    Derk JONGSMA, geboren op 17-05-1945, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 17-07-1971 te Canberra (Australië), gescheiden na 4 jaar op 08-07-1976 van N.N..
Gehuwd (2) ca. 1977 met N.N..
Uit het tweede huwelijk:
   1.  v  Daisy Helen JONGSMA, geboren op 30-08-1977.
   2.  m  Ben JONGSMA (zie VII.458).
   3.  m  Jeremy Harald JONGSMA, geboren op 15-02-1983.

VI.373    Jan (John) JONGSMA, supervisor, geboren op 18-03-1948, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA, overleden op 24-12-2012 op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1980 met Dorothy (Dot) KERSTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Daniel JONGSMA (zie VII.461).
   2.  v  Alicia Ann JONGSMA, geboren op 31-10-1982.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-01-2003 met Matthew BUTTERS.

VI.375    Henderikus (Henk) JONGSMA, geboren op 18-03-1948, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA.
Gehuwd (1) ca. 1972 met N.N..
Relatie (2) met Margaret Anne, geboren op 26-02-1939, overleden op 30-12-2015 te Wollongong, NSW (Australië) op 76-jarige leeftijd, begraven op 05-01-2016 te Wollongong, NSW (Australië).
Uit de eerste relatie:
   1.  m  David JONGSMA (zie VII.465).
   2.  m  Mathew JONGSMA, geboren op 14-10-1976.

VI.380    Berend (Barry) JONGSMA, geboren op 13-04-1951, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-12-1982 met Judith, 29 jaar oud, geboren op 10-04-1953.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Paul Douwe JONGSMA, geboren op 27-09-1986 te Wollongong City, NSW (Australië).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-07-2012 met Summer Copenhaver LAND, 24 jaar oud, geboren op 21-08-1987 te Gainesville, FL (USA).
   2.  v  Fiona JONGSMA.

VI.382    Douwe (Dolf) JONGSMA, geboren op 17-03-1953, zoon van Douwe JONGSMA (zie V.207) en Beertje WESTERA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-04-1975 met Robyn Rose PHELPS, 19 jaar oud, geboren op 13-01-1956, dochter van Colin Alexander PHELPS en Rose Gloria Myone HOLLOWAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Erin Rose JONGSMA, administratief medewerkster, geboren op 16-12-1978.
Relatie met N.N. KOSTOVSKI.
   2.  v  Raechelle Robyn JONGSMA, receptioniste, geboren op 09-08-1981.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-04-2015 met Travis James WELLS, 32 jaar oud, removalist, geboren op 05-08-1982.

VI.385    Mr. Eelke JONGSMA, vakbondsbestuurder, geboren op 11-02-1938 te Strijen, zoon van Berend JONGSMA (zie V.219) en Jacoba Johanna de HEUS.
Utrecht - Eelke Jongsma volgt op 28-05-1986 Cor Groenendijk op als voorzitter van de Vervoersbond CNV (14.000 leden). Eelke Jongsma is sinds 1967 in dienst van de christelijke vakbeweging. In 1970 werd hij secretaris van de bedrijfsgroep spoorwegen en in 1978 voorzitter. Sinds 1977 vervulde hij ook het penningmeesterschap van de Vervoersbond CNV.
Bron: Gereformeerd Gezinsblad d.d. 23-05-1986.
Bul voor 74 jarige rechtstudent (2012).
Eelke Jongsma (74) heeft al een lange carrière bij de Vervoersbond van het CNV achter de rug als hij besluit alsnog rechten te gaan studeren. Hij startte de studie in 2003 als deeltijder en maakte de studie de laatste twee jaar af als voltijder. Op 25 september is Jongsma verreweg de oudste student in de aula wanneer hij zijn lang gekoesterde droom in vervulling ziet gaan en een bul als meester in de rechten in ontvangst mag nemen.
Gehuwd ca. 1964 met A. G. J. C. (Jacqueline) KRUITHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  John JONGSMA (zie VII.475).
   2.  m  N.N. JONGSMA, geboren 00-09-1969 te Rotterdam.
   3.  m  Rob JONGSMA (zie VII.478).

VI.387    C. (Kees) JONGSMA, geboren ca. 1943 te Strijen, zoon van Berend JONGSMA (zie V.219) en Jacoba Johanna de HEUS.
Gehuwd op 01-12-1967 te Westmaas met D. H. (Dirks) BESTEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Peter Berend JONGSMA, geboren op 29-11-1968 te Strijen.

VI.393    Daniël (Daan) JONGSMA, geboren op 30-08-1953 te Hoogkerk, zoon van Evert JONGSMA (zie V.228) en Geertje HORINGA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-01-1982 te Haren met Gezina (Ina) BULTHUIS, 23 jaar oud, geboren op 25-12-1958 te Haulerwijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Wilhelmina (Helma) JONGSMA, geboren op 05-06-1983.
   2.  m  Evert JONGSMA (zie VII.482).
   3.  m  Folkert JONGSMA, bouwkundige, geboren op 05-02-1988 te Leek.
   4.  v  Geertje Andrea (Gerda) JONGSMA, foto-editor Noordhoff Uitgevers, geboren op 30-03-1992 te Groningen, in het Martiniziekenhuis, locatie Van Ketwich.

VI.395    Berend (Bert) JONGSMA, geboren op 28-02-1958 te Hoogkerk, zoon van Evert JONGSMA (zie V.228) en Geertje HORINGA.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 06-06-1984 te Haren, gescheiden van Henny BULTHUIS.
Gehuwd (2) 00-00-1995 te Dantumadeel met Geesje Roefina Jeannette van der LEEST, geboren op 19-04-1958 te Hilversum, dochter van Herke Boele van der LEEST en Sientje HUIJING.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  m  Jeroen Evert JONGSMA, geboren op 10-09-1996 te Dokkum.
Samenwonend sinds 04-12-2017 met Femke HEMPENIUS, 19 jaar oud, verpleegkundige, geboren op 19-11-1998 te Birdaard.
   2.  m  Sander JONGSMA, horecamedewerker, ondernemer, geboren op 10-09-1996 te Dokkum.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 28-12-2020 (Sander zet christelijke kledinglijn op).

VII.1    Klaas JONGSMA, landarbeider, fabrieksarbeider, geboren op 19-04-1931 te Vrouwenparochie, zoon van Tijmen JONGSMA (zie VI.9) en Baukje van der VEEN, overleden op 07-12-2007 te Noardburgum op 76-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte, in Nieuw-Toutenburg. Begraven op 12-12-2007 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-12-1953 te Achtkarspelen met Fokje van der WEIJ, 24 jaar oud, geboren op 28-12-1928 te Harkema-Opeinde, dochter van Theunis Aans van der WEIJ, arbeider, grondwerker, en Joukje Siebes van der VEEN, overleden op 10-08-2018 te Surhuisterveen op 89-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 15-08-2018 te Surhuisterveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Joukje JONGSMA, geboren op 24-05-1954 te Harkema-Opeinde, overleden op 16-08-2007 te Harlingen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 23-08-1974 te Achtkarspelen met E. C. (Eddy) DIJKSTRA.
Gehuwd (2) met George HUISMAN, aannemer.
{Hij was eerder gehuwd ca. 1975 met N.N..}
   2.  m  Tijmen JONGSMA, hovenier WSW, geboren op 10-11-1955 te Sint Annaparochie.
Ongehuwd.
   3.  m  Theunis (Teun) JONGSMA, geboren op 09-11-1960 te Sint Annaparochie, overleden op 19-01-1975 te Drachten op 14-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 23-01-1975 te Surhuisterveen.

VII.9    Sijbren JONGSMA, bouwkundig opzichter, geboren op 29-08-1943 te Marssum, zoon van Tijmen JONGSMA (zie VI.25) en Rinske BRUINSMA.
Penningmeester Stichting Noorderbreedte (gezamenlijke natuur- milieu- en landschapsbeschermingsorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland).
Penningmeester muziekvereniging Noordenveld te Roden.
Gehuwd 00-10-1969 te Lemsterland met Hendrika (Riekje) van DIJK, geboren rond 1947, dochter van Marten (Max) van DIJK en Maaike OPPENHUIZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Tijmen JONGSMA (zie VIII.6).
   2.  m  Marinus JONGSMA, geboren op 05-12-1973 te Nieuw-Roden.
Samenwonend sinds 01-08-2014 met Gerarda WILLEMS.

VII.15    Sijbren JONGSMA, vishandelaar, geboren op 23-07-1926 te Dokkum, zoon van Freerk Sybrens JONGSMA (zie VI.31) en Trijntje Lieuwes KOOPMANS, overleden op 17-12-2016 op 90-jarige leeftijd, na zes jaar liefdevolle verzorging in "De Herbergier"te Bartlehiem. Begraven op 22-12-2006 te Damwâld.
Gehuwd ca. 1950 met Geertje NIJK, geboren op 18-06-1929 te Steenwijk, overleden op 23-02-2011 op 81-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Freerk JONGSMA (zie VIII.10).
   2.  v  Ali Trijntje JONGSMA, geboren op 04-09-1953 te Dokkum.
Gehuwd 00-00-1973 te Dokkum met Hermann G. WOLLERT, geboren rond 1947.
   3.  m  Lieuwe (Leo) JONGSMA (zie VIII.15).
   4.  v  Trijntje Lummigje (Tineke) JONGSMA, geboren op 28-05-1959.
Relatie met N.N..

VII.19    Cornelis JONGSMA, fabrieksarbeider, geboren op 24-03-1920 te Hollum (Ameland), zoon van Dirk Cornelis JONGSMA (zie VI.37) en Jetje RUIJGH, overleden op 01-08-1996 te Monnickendam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Christina SCHUTTE, geboren op 06-11-1917 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Dirk Johan Cornelis JONGSMA (zie VIII.19).
   2.  m  Johan Wilhelm Cristiaan JONGSMA (zie VIII.21).

VII.31    Johannes Walrave (Johan) JONGSMA, leraar, geboren op 19-04-1935 te Nes (Ameland), zoon van Paulus Simon JONGSMA (zie VI.47) en Hiltje Petronella HOFKER, overleden op 15-05-2016 te Almere op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anneke KROT, geboren op 13-04-1937 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Paulus Simon JONGSMA (zie VIII.23).
   2.  v  Alberdina JONGSMA, geboren op 22-05-1965 te Amsterdam.

VII.39    Willem JONGSMA, geboren op 09-02-1949 te Ureterp, zoon van Eelke (Eelko) JONGSMA (zie VI.67) en Grietje JONGSMA (zie V.95), overleden op 02-04-2022 te Ureterp op 73-jarige leeftijd, begraven op 08-04-2022 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1972 met Geesje (Gé) BUIST, dochter van Klaas BUIST en Ida HEYS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Ida JONGSMA, geboren op 07-06-1977 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-02-1998 te Opsterland met Albert HUMMEL, 21 jaar oud, geboren op 27-05-1976, zoon van Anne HUMMEL en Doetje van DIJK.
   2.  m  Eelke JONGSMA, geboren op 17-04-1979 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd met Alie DORENBOS.
   3.  m  Klaas JONGSMA, timmerman, geboren op 08-05-1980 te Ureterp.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-04-2010 met Jannie de BOER.
   4.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 09-03-1982 te Ureterp.
Gehuwd met Johannes DOORNBOSCH.
   5.  m  Berend JONGSMA (zie VIII.34).
   6.  m  Jan JONGSMA (zie VIII.36).
   7.  v  Trienke JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 27-12-1990 te Ureterp.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-06-2012 met Dirk BARON, 24 jaar oud, geboren op 11-02-1988.

VII.41    Berend JONGSMA, geboren 00-03-1950 te Ureterp, zoon van Eelke (Eelko) JONGSMA (zie VI.67) en Grietje JONGSMA (zie V.95).
Gehuwd 00-00-1969 te Achtkarspelen met Saakje de VRIES, geboren op 16-04-1949, dochter van Jakob de VRIES, boerenknecht, concierge LTS, en Sjoukje van der KOOI, overleden op 03-07-2015 te Ureterp op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Sjoukje JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 22-12-1969 te Ureterp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1996 te Opsterland met Albert GROENEWOUD, 37 jaar oud, metaalbewerker, geboren op 24-12-1958 te Ureterp, zoon van Taede GROENEWOUD en Aukje de JONG.
   2.  m  Edwin JONGSMA, geboren ca. 1971.
   3.  m  Jacob (Jaap) JONGSMA (zie VIII.44).
   4.  m  Willem JONGSMA (zie VIII.46).
   5.  m  Cornelis Jochum (Cor) JONGSMA (zie VIII.48).

VII.43    Jacob (Jappie) JONGSMA, geboren op 05-07-1952 te Ureterp, zoon van Eelke (Eelko) JONGSMA (zie VI.67) en Grietje JONGSMA (zie V.95).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-02-1975 te Opsterland met Aukje de JONG, 24 jaar oud, geboren op 29-01-1951 te Opsterland, dochter van Jan de JONG en Martje Renske VENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Marisca JONGSMA, geboren op 03-01-1976 te Drachten, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-06-1997 te Opsterland met Harm Johan (Harjo) KOMPAGNIE, 24 jaar oud, geboren op 28-11-1972.
   2.  m  Eelke Jan JONGSMA, geboren op 21-05-1979 te Frieschepalen.
Relatie met Niesje.
   3.  v  Grietje JONGSMA, geboren op 17-01-1981 te Frieschepalen.
Relatie met Kornelis BIJLSMA.
   4.  m  Jan Willem JONGSMA (zie VIII.56).
   5.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 06-05-1988.

VII.45    Willem JONGSMA, medewerker Poiesz Supermarkten, geboren op 14-03-1951 te Siegerswoude, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.70) en Johanna VEENSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-07-1973 te Opsterland met Tjaaktje Klaziena NANNINGA, 17 jaar oud, geboren op 09-06-1956 te Groningen, dochter van H. NANNINGA en A. GROENEVELD, in Huize Tavenier.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Grietje JONGSMA, eigenaar Kleur Bekennen, geboren op 21-05-1974 te Ureterp.
Gehuwd 00-00-2000 met Sjak de BOER.
   2.  v  Johanna JONGSMA, boerin, thuiskapster, manegemedewerkster, paardrij-instructrice, geboren op 27-12-1975 te Frieschepalen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-11-1998 te Opsterland met Reinder BRON, 27 jaar oud, geboren op 27-02-1971 te Frieschepalen, zoon van Janko BRON, boer, en Meintje Grietje BOONSTRA.
   3.  m  Jacob (Jaap) JONGSMA (zie VIII.63).
   4.  v  Franciska JONGSMA, geboren op 28-05-1980 te Frieschepalen.
   5.  v  Hinke Jacoba (Henny) JONGSMA, geboren op 02-10-1986 te Frieschepalen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-2009 met Sander LUBBERTS.

VII.47    Hendrik (Henk) JONGSMA, geboren op 06-07-1953 te Siegerswoude, zoon van Jacob JONGSMA (zie VI.70) en Johanna VEENSTRA.
Gehuwd ca. 1973 met Dirkje (Dia) WERKMAN, dochter van Berend WERKMAN en Jantje van der HEIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Marjan JONGSMA, geboren op 07-04-1977 te Noordhorn.
Relatie met Eddie.
   2.  m  Jacob Ben (Jack) JONGSMA, geboren op 11-03-1979 te Ureterp.
   3.  v  Johanna (Joanne) JONGSMA, verkoopster, geboren op 13-05-1982 te Ureterp.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-08-2002 te Opsterland met Eite Daniël (Daan) van der MEULEN, 25 jaar oud, automonteur, geboren op 19-01-1977 te Siegerswoude, zoon van Rijkele van der MEULEN, veehouder, en Margaretha (Marga) BLOK.

VII.53    Willem JONGSMA, geboren op 13-04-1956 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-06-1978 te Smallingerland met Grietje TEL, 20 jaar oud, geboren op 18-05-1958, dochter van Marten Takes TEL, veehouder, en Fokje PRAAMSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Engbert Willem JONGSMA (zie VIII.73).
   2.  m  Marten Teake JONGSMA (zie VIII.75).
   3.  m  Teake JONGSMA, geboren ca. 1981, overleden ca. 1981.
   4.  m  Jan Eelke JONGSMA (zie VIII.78).
   5.  v  Fokje Trijntje (Corine) JONGSMA, geboren op 10-04-1983 te Frieschepalen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-01-2002 met Nanne van der SCHAAF, 23 jaar oud, geboren op 04-11-1978.
   6.  v  Pietsje Jacobje (Petra) JONGSMA, geboren op 23-01-1987 te Frieschepalen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-10-2016 met Richard PALS, 33 jaar oud, geboren op 29-09-1983.
   7.  v  Anne Klasien (Annelies) JONGSMA, geboren op 05-11-1990 te Frieschepalen.
   8.  v  Jitske Fetsje (Elisabeth) JONGSMA, geboren op 09-12-1992 te Frieschepalen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-04-2014 met Gerrit SIKKEMA, 23 jaar oud, geboren op 27-02-1991, zoon van Jelle SIKKEMA en N.N..

VII.57    Jan JONGSMA, eig. Installatie Buro Assen, geboren op 22-11-1958, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-07-1983 te Assen met Conny KAMPHUIS, 19 jaar oud, geboren op 24-06-1964, dochter van Wiebe KAMPHUIS en Bieny JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Robert JONGSMA (zie VIII.87).
   2.  m  Wiebe Abram (Wiard) JONGSMA (zie VIII.89).
   3.  v  Sagha JONGSMA, geboren op 03-12-1989.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-2011 met Mark Jan PLOEGSTRA, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1987.

VII.59    Eelke JONGSMA, vestigingsleider, directeur bouwbedrijf, geboren op 15-11-1960 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-09-1982 te Smallingerland met Hendrika Johanna (Riekje) BARON, 20 jaar oud, geboren op 29-11-1961 te Drachten, dochter van Dirk BARON en Martje van der MEULEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Martje (Martine) JONGSMA, geboren op 26-05-1983 te Drachten.
Samenwonend 00-02-2020 met Chantal van der HORST.
   2.  v  Trijntje (Trienke) JONGSMA, medewerkster Zonnehuis Thuis Marum-Leek, geboren op 06-09-1984 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-08-2011 te Opsterland, door zijn vriend wethouder Rob Jonkman. Echtgenoot is Timon QUIST, 30 jaar oud, geboren op 03-01-1981.
   3.  v  Pietje JONGSMA, geboren op 03-08-1989 te Wijnjewoude.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-06-2010 met Steven BOS, 23 jaar oud, geboren op 14-03-1987.
   4.  v  Sietske JONGSMA, verkoopmedewerkster, secretaresse, geboren op 19-05-1993 te Wijnjewoude.

VII.61    Anne JONGSMA, ondernemer, geboren op 15-02-1963, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Handelsonderneming A. Jongsma is van start gegaan in augustus 2002. Men houdt zich voornamelijk bezig met de verhuur en verkoop van aluminium snelbouwsteigers, ladders en loopbruggen, technische service (installatie en zinkwerk).
Gehuwd (1) 00-09-1985 te Opsterland met Klasien J. van HEUKELUM, geboren op 24-03-1964, dochter van Hendrik (Henk) van HEUKELUM en Geertje van HOUTEN, overleden op 03-04-1999 op 35-jarige leeftijd, begraven te Ureterp.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 07-06-2002 met Feikje HAAKSEMA, 39 jaar oud, geboren op 07-05-1963.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Dennis Danille JONGSMA, geboren op 13-10-1991.
   2.  v  Biana Geneva JONGSMA, geboren op 18-09-1994 te Quezon City (Filipijnen).

VII.64    Jacob JONGSMA, geboren op 12-06-1965 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Zie Dagblad van het Noorden d.d. 25-08-2004 ("Mijn paard was makkelijke prooi voor dader").
Gehuwd (1) 00-07-1989 te Opsterland, gescheiden 00-09-2011 van Ike J. FOKKEMA, geboren op 13-03-1969.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 07-04-2014 met Mariëlle NEERDEN, geboren 00-00-1969.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  v  Jessie JONGSMA, geboren op 06-10-1990.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-09-2013 met Frank HOVING, 25 jaar oud, geboren op 11-05-1988.
   2.  m  Engbert JONGSMA, geboren op 10-09-1992 te Ureterp.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-09-2018 met Wendy OOSTERHOF, 26 jaar oud, geboren op 11-06-1992 te Groningen.
   3.  v  Trijntje (Tine) JONGSMA, begeleidster gehandicaptenzorg, geboren op 17-01-1994.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-09-2016 met Boudewijn de VRIES.
   4.  m  Doeke JONGSMA, medewerker Bouwderij BV, geboren op 03-08-1997 te Ureterp.
Relatie met Nadja FREIJE, geboren op 04-03-1990 te Zuurdijk, dochter van Hendrik FREIJE en Pauline van DAM.
   5.  v  Myrna JONGSMA, geboren op 15-10-2000 te Ureterp.

VII.67    Riemer JONGSMA, geboren op 21-10-1966 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-04-1988 te Opsterland met Anita Cornelia POORTINGA, 21 jaar oud, geboren op 07-01-1967.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Hilbert Anne JONGSMA (zie VIII.111).
   2.  v  Jetty Andrea JONGSMA, geboren op 31-01-1990 te Frieschepalen.
   3.  v  Nadina Chantal JONGSMA, geboren op 23-03-1992 te Frieschepalen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-09-2014 met Sije VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 08-12-1989.
   4.  v  Charlene JONGSMA, geboren op 14-05-1994 te Frieschepalen.
   5.  v  Odette Lorcana JONGSMA, geboren op 04-07-1996 te Frieschepalen.
   6.  m  Silwan Dave JONGSMA, geboren op 06-07-2001 te Frieschepalen.

VII.69    Engbert JONGSMA, eig. timmer- & onderhoudsbedrijf, geboren op 31-03-1968 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-06-1989 te Uithuizen met Alina WESSELS, 17 jaar oud, geboren op 18-08-1971.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Elizabeth Trijntje (Esther) JONGSMA, geboren op 20-12-1989 te Ureterp.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 01-11-2007 met Marten GEERTSMA, 21 jaar oud, geboren op 07-08-1986.
   2.  m  Engbert JONGSMA, geboren op 03-07-1991 te Ureterp.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-06-2015 met Diny Janine HOFSTEE, 20 jaar oud, geboren op 12-02-1995 te Drachten.
   3.  v  Kirsten JONGSMA, geboren op 16-01-1997 te Ureterp.
Relatie met Rafael SAMUEL, geboren op 19-05-1995.
   4.  m  Jasper JONGSMA, geboren op 06-01-2001 te Ureterp.

VII.73    Cathrienus (Trienus) JONGSMA, straatmaker, geboren op 02-12-1973 te Frieschepalen, zoon van Engbert JONGSMA (zie VI.76) en Trijntje (Tine) VEENSTRA.
Zie: Dagblad van het Noorden d.d. 18-12-2004 (Straatmaker bevrijdt Annie. Cathrienus Jongsma: Belachelijk om haar negen maanden te laten wachten).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-06-1995 met Corlian HAAN, 22 jaar oud, geboren op 19-11-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Julian JONGSMA, geboren op 30-03-1997.
   2.  v  Kyra JONGSMA, student international facility management (2021), geboren op 09-08-2000 te Assen.
   3.  v  Esmee JONGSMA, geboren op 20-05-2008.

VII.79    Willem JONGSMA, geboren 00-01-1948 te Ureterp, zoon van Pieter JONGSMA (zie VI.78) en Maaike LAP.
Gehuwd (1) op 14-04-1972 te Smallingerland, gescheiden van Hendrikje (Rita) POORTINGA, geboren op 11-09-1950 te Buitenpost, dochter van Gerben POORTINGA en Hendrikje (Hennie) de BRUINE, overleden 1990-1993.
{Zij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 27-10-1993 met Jan van der MOLEN, 36 jaar oud, geboren op 30-12-1956.}
Gehuwd (2) 00-00-1996 te Opsterland met Hiltje POSTMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Pieter Willem (Peter) van der MOLEN, militair, geboren op 21-01-1973 te Apeldoorn.
Familienaam gewijzigd van Jongsma in Van der Molen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-09-2001 te Achtkarspelen met Nieskje Maria TERPSTRA, 23 jaar oud, facilitair medewerkster bank, geboren op 21-04-1978 te Leeuwarden, dochter van Jacobus Tjeerd (Jaap) TERPSTRA, monteur, en Hillechiena Catharina (Hilda) BIJLSMA, verpleegkundige.
   2.  v  Henriëtte Riemke (Hettie) JONGSMA, geboren op 03-04-1975 te Hoogeveen.
Gehuwd 00-08-1996 te Opsterland met Jaap OPHOFF, predikant Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), geboren rond 1966.
In 2008 is Jaap Ophoff (42) predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Zwolle-Noord. Voor Zwolle stond hij zeven jaar in Roden en zes jaar in Frieschepalen/Siegerswoude. In die tijd leerde hij zijn vrouw Hettie Ophoff-Jongsma (32) kennen.
Bron: Friesch Dagblad d.d. 02-01-2008.
   3.  v  Maaike Alie (Marian) JONGSMA, geboren op 29-05-1978 te Hoogeveen.
   4.  v  Grietje Willemina JONGSMA, geboren op 08-04-1981 te Hoogeveen.

VII.87    Riemer JONGSMA, geboren op 20-11-1954 te Ureterp, zoon van Pieter JONGSMA (zie VI.78) en Maaike LAP.
Verloofd 24-06-1978.
Gehuwd rond 1978 te Opsterland met Jannie ALTENA, geboren op 30-07-1953 te Hardenberg, dochter van E. ALTENA en E. H. STEGEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Egberdina Hendrika (Erika) JONGSMA, geboren op 01-01-1980 te Ureterp.
   2.  m  Pieter Riemer JONGSMA, geboren op 29-06-1981 te Ureterp.
   3.  m  Egbert Jan JONGSMA, geboren op 09-05-1984 te Ureterp.
   4.  m  Willem Douwe JONGSMA, geboren op 17-06-1987 te Drachten.

VII.91    Willem JONGSMA, postbesteller, geboren op 08-11-1949 te Ureterp, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-09-1972 te Opsterland met Geesje BOUMA, 22 jaar oud, geboren op 06-07-1950 te Ureterp, dochter van Pieter BOUMA en Lutske KOOISTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Lutske (Lucie) JONGSMA, geboren op 06-09-1973 te Ureterp.
   2.  v  Engeltje (Inge) JONGSMA, geboren op 18-09-1976 te Drachten, in het ziekenhuis.
   3.  v  Pietertje (Petra) JONGSMA, geboren op 26-12-1978 te Drachten, in het ziekenhuis.
   4.  x  Lvl. kind, geboren op 04-10-1980, overleden op 04-10-1980, 0 dagen oud, begraven te Ureterp.
   5.  m  Marten JONGSMA, geboren op 03-04-1985 te Ureterp.

VII.99    Grietje JONGSMA, onderwijzeres, geboren op 10-07-1955 te Ureterp, dochter van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-08-1978 te Marum met Jan JONGSMA, 25 jaar oud (zie VI.148).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.148).
 
VII.100    Jan JONGSMA, geboren op 08-11-1956 te Ureterp, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gehuwd rond 1986 met Teresa BOUWMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Martin Calvin JONGSMA, geboren op 02-07-1986 te Hamilton, ON (Canada).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-08-2012 met Trish.
   2.  v  Lydia Katrina JONGSMA, geboren op 21-03-1988 te Smithville, ON (Canada).
   3.  v  Angela Brenda JONGSMA, geboren op 19-01-1990 te Smithers, BC (Canada).
   4.  v  Katrina Teresa JONGSMA, lerares, geboren op 11-09-1991 te Smithers, BC (Canada).
Canadese bruid in Hollands kasteel.
De Canadese Katrina Jongsma (24) ging op haar negentiende in Groningen studeren. In de vier jaar dat ze bij haar oom en tante in Drachten woonde, leerde ze vloeiend Nederlands. Ze sloeg ook een oer-Hollandse binnenvaartschipper aan de haak. Eerst had Joost Groen (23) helemaal geen oog voor de Canadese. Ze zaten allebei op de christelijke gereformeerde kerk van Drachten, maar Joost was vooral bezig met zijn opleiding tot scheepstimmerman en met varen. "Joost, je moet eens een keer op vakantie", zei zijn vader een keer. "Je zou eens bij die Canadese kunnen informeren". Joost lacht. "Zo is het balletje gaan rollen".
In 2013 kregen ze officieel verkering. "Als we gaan trouwen, doen we dat wel in een kasteel, zei ik tegen Katrina". Uiteindelijk trouwden ze op 22 augustus in kasteel Doorwerth. Een vriendin van Katrina kwam uit Canada over om de trouwfoto's te maken. De moeder van Joost verzorgde het bruidsboeket, de trouwautobloemen en de corsages. "Ze is heel creatief en kan goed bloemschikken. Ook de trouwjurk maakte ze". Het burgerlijk huwelijk werd gesloten in de ridderzaal, de kerkelijke bevestiging vond plaats in een kerk vlak bij het kasteel.
Na hun huwelijksreis vertrokken ze naar Hamilton. "Katrina heeft inmiddels een baan als juf op een school in Smithville. In welk land we ons definitief willen vestigen weet ik nog niet, maar doordat ik nu ervaar hoe het is om in Canada te wonen, kunnen we straks wel eerlijk een keuze maken". Joost vindt het jammer dat Canada geen binnenvaart kent. "Al vond ik wel een baan bij een jachtbouwer. Toch nog iets met boten".
Bron: Terdege d.d. 29-06-2014.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-08-2013 te Renkum met Louwrens Johannes (Joost) GROEN, 20 jaar oud, binnenvaartschipper, scheepstimmerman, geboren op 13-10-1992 te Arnhem, zoon van Douwe GROEN en Anja KODDE.
   5.  m  Harmen John JONGSMA, geboren op 02-08-1994 te Fergus, ON (Canada).

VII.102    Pieter (Piet) JONGSMA, geboren op 17-07-1958 te Ureterp, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1988 te Grootegast met Jantje HOOLSEMA, 26 jaar oud, gastouder, keukenassistente, geboren op 20-06-1961 te Lucaswolde, dochter van Klaas HOOLSEMA en Wikke van ASSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Martijn JONGSMA, geboren op 04-04-1989 te Groningen, in het RK Ziekenhuis.
Samenwonend met Anouk TEEKMAN.
   2.  m  Klaas Jan JONGSMA, geboren op 10-12-1990 te Boerakker.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-2013 te Winsum (Gr.) met Mirna SCHONEWILLE.
   3.  m  Erwin JONGSMA, theoloog, geboren op 06-05-1993 te Boerakker.
   4.  m  Ronald JONGSMA, orderpicker, geboren op 06-01-1995 te Boerakker.
   5.  m  Wilfred JONGSMA, medewerker PostNL, geboren op 22-05-1997 te Groningen.
   6.  m  Ruben JONGSMA, geboren op 15-01-2001 te Groningen.

VII.104    Gerben JONGSMA, applicatiebeheerder, geboren op 14-11-1962 te Drachten, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-10-1987 te Grootegast met Jantje (Jannie) SNIP, 22 jaar oud, geboren op 17-05-1965 te Kornhorn, dochter van Hendrik (Henk) SNIP, metaalbewerker, en Grietje BRUINSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Henderike Grietje (Henriëtte) JONGSMA, geboren op 23-01-1998 te Drachten.
   2.  v  Martine Engelina (Marleen) JONGSMA, geboren op 04-07-2003 te Drachten.

VII.106    Frank JONGSMA, geboren op 12-05-1964 te Niebert, zoon van Marten JONGSMA (zie VI.81) en Engeltje EENLING.
Gemeenteraadslid Marum (2012, Christen Unie).
Gehuwd rond 1987 met Tiektje HOOLSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Marten JONGSMA, geboren op 27-09-1988 te Marum.
   2.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 21-02-1990 te Marum.
   3.  m  Jan Willem JONGSMA, geboren op 28-07-1991 te Marum.
   4.  m  Fokko JONGSMA, geboren op 30-08-1993 te Drachten.

VII.108    William Peter (Bill) JONGSMA, geboren op 03-09-1962 te Hagersville, ON (Canada), zoon van Fokke (Frank) JONGSMA (zie VI.84) en Jantien (Janny) HUIZINGA.
Relatie met Monique Martina WIJNGAARDEN, geboren op 15-09-1966.
Uit deze relatie:
   1.  v  Courtney Jennifer JONGSMA, geboren op 18-08-1988.

VII.110    Thomas Andrew (Tom) JONGSMA, geboren op 20-06-1963 te Dunnville, ON (Canada), zoon van Fokke (Frank) JONGSMA (zie VI.84) en Jantien (Janny) HUIZINGA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-06-1987 met Alice Margareth de JAGER, 21 jaar oud, geboren op 27-05-1966 te Burlington, ON (Canada), dochter van Johannes de JAGER en Trijntje BOUMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Samantha Christine JONGSMA, geboren op 18-02-1988.
   2.  v  Natalie JONGSMA, geboren op 16-01-1993 te Smithville, ON (Canada).

VII.126    Berend JONGSMA, geboren op 23-05-1961 te Drachten, zoon van Pieter (Piet) JONGSMA (zie VI.97) en Martje Wimke de JAGER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-05-1982 te Opsterland met Hendrika Aaltje (Hennie) HAISMA, geboren rond 1964, dochter van Ludzert Roelof HAISMA en Sjouwktje HEIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 10-08-1982.
Relatie met Jan SLOFSTRA.
   2.  v  Martje (Mattie) JONGSMA, fysiotherapeute, geboren op 14-12-1984 te Ureterp.
Relatie met Jochem.
   3.  v  Dineke JONGSMA, diëtist, geboren op 19-11-1992 te Ureterp.
Relatie met Menno TERPSTRA.

VII.130    Peter Martijn JONGSMA, geboren op 26-11-1972 te Drachten, zoon van Pieter (Piet) JONGSMA (zie VI.97) en Martje Wimke de JAGER.
Relatie met Anneke STUIVER, dochter van Jappie STUIVER en Elly HUITEMA.
Uit deze relatie:
   1.  m  Tiemen JONGSMA, geboren op 26-03-2001.
   2.  m  Jacco JONGSMA, geboren op 11-09-2002 te Drachten.
   3.  v  Esther JONGSMA.
   4.  v  Nynke JONGSMA.

VII.133    Johan JONGSMA, geboren op 06-08-1965, zoon van Johannes (Joop) JONGSMA (zie VI.101) en Roelofje (Roelie) LENSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-07-1988 met P. R. (Petra) MARTINI, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1964.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jelmer Johannes JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 29-03-1991 te Sneek.
Relatie met Annemijn van der VAART, dochter van Karst van der VAART en Ellie.
   2.  v  Aniek Jannie JONGSMA, geboren op 26-12-1992 te Sneek.
Gehuwd. Geregistreerd partnerschap. Echtgenoot is Bernd GOEREE, radiodiagnostisch laborant Martini Ziekenhuis.

VII.140    Berend JONGSMA, SRV melkboer, hovenier Verhoeve Groen, geboren op 04-04-1963 te Drachten, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.105) en Lolkje de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1989 te Ooststellingwerf met Stijntje J. SIKMA, 21 jaar oud, bejaardenverzorgende, wijkverpleegkundige Zuidoostzorg, geboren op 18-04-1967 te Terwispel, dochter van Sjoerd SIKMA en Sibbelina de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Wiljan JONGSMA, geboren op 09-01-1992 te Heerenveen.
Samenwonend sinds 05-11-2011 met Berber BOSMA, 17 jaar oud, geboren op 22-08-1994, dochter van Oene BOSMA en Bettie DEEN.
   2.  v  Sibbelina (Elina) JONGSMA, pedagogisch medewerker, geboren op 08-04-1994 te Jubbega.
Relatie met Klaas BOS, woningstoffeerder, geboren op 09-10-1990 te Heerenveen, zoon van Geert BOS en Geeske de JONG.
   3.  v  Sjoera JONGSMA, kassamedewerkster Jumbo Gorredijk, geboren op 05-03-1997 te Jubbega.
Relatie met Gertjan van der MEULEN, geboren op 27-10-1995 te Heerenveen, zoon van Theun van der MEULEN en Truus MEIJER.

VII.148    Peter J. JONGSMA, geboren ca. 1971, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.105) en Lolkje de BOER.
Relatie met C. J. (Karin) BOONSTRA.
Uit deze relatie:
   1.  v  Wianda JONGSMA, geboren 00-07-1998 te Drachten.
   2.  m  Gert Jan JONGSMA, geboren 00-00-2001 te Haulerwijk.

VII.156    Willem JONGSMA, leraar, geboren op 30-06-1960 te Groningen, zoon van Date JONGSMA (zie VI.117) en Weike (Wikke) KROES.
Kandidaat gemeenteraadslid ChristenUnie Willem Jongsma (57) op plaats vier. Hij is in het dagelijks leven bestuursdirecteur VCSO en directeur cbs De Arke in Nij Beets.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 11-12-2017.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-02-1982 te Ooststellingwerf met Antje ter VELD, 20 jaar oud, geboren op 18-11-1961 te Oosterwolde, dochter van Roelf ter VELD en N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Date Jan JONGSMA (zie VIII.197).
   2.  v  Rieneke JONGSMA, geboren op 17-02-1985 te Hooghalen.
Relatie met Jacob REITSMA.
   3.  v  Wieke JONGSMA, geboren op 18-08-1987 te Frieschepalen.
   4.  m  Bart JONGSMA, commercieel medewerker binnendienst AutoStyle, geboren op 04-04-1991 te Frieschepalen.
Samenwonend met Aafke NICOLAI, geboren op 13-04-1996.

VII.158    Jan JONGSMA, melkveehouder, geboren op 05-12-1963 te Drachten, zoon van Date JONGSMA (zie VI.117) en Weike (Wikke) KROES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-04-1989 te Opsterland met Wietske van HEUKELUM, 23 jaar oud, geboren op 01-02-1966 te Hoogeveen, dochter van Hendrik (Henk) van HEUKELUM en Geertje van HOUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Date (Ate) JONGSMA, geboren op 07-02-1990 te Drachten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-2016 te Opsterland met Anouk SOEKHOE, 23 jaar oud, geboren op 15-03-1993 te Zoetermeer, dochter van Whiswajit SOEKHOE en Grieteke VEENSTRA.
   2.  v  Geertje (Gerda) JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 14-07-1994 te Drachten.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-2019 met Peter KOLKENA.

VII.162    Lammert JONGSMA, geboren op 19-02-1969 te Drachten, zoon van Date JONGSMA (zie VI.117) en Weike (Wikke) KROES.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1994 te Ooststellingwerf met Leentje Willy BLAAUW, 25 jaar oud, geboren op 22-01-1969 te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Karina Hendrike JONGSMA, geboren op 16-03-1999 te Drachten.

VII.166    Jouke Cornelis JONGSMA, ondernemer, geboren op 14-08-1972 te Drachten, zoon van Date JONGSMA (zie VI.117) en Weike (Wikke) KROES.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-2000 te Weststellingwerf met Aukje BOONSTRA, 24 jaar oud, geboren op 09-02-1976 te Drachten, dochter van Jan BOONSTRA en Geeske BUURSEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Myrthe Naomi JONGSMA, geboren op 08-02-2002 te Heerenveen.
   2.  v  Thirza Elizabeth JONGSMA, geboren op 09-05-2004 te Heerenveen.
   3.  v  Benthe Eva JONGSMA, geboren op 31-03-2008 te Heerenveen.
   4.  m  Thijmen Date Jonathan JONGSMA, geboren op 10-04-2011 te Heerenveen.

VII.168    Willem JONGSMA, magazijnbediende, medewerker Thuiszorg, geboren op 12-11-1959 te Leeuwarden, zoon van Kornelis (Kees) JONGSMA (zie VI.119) en Jitske LAANSTRA.
Willem Jongsma zit sinds 2009 in het bestuur van It Simke Kloostermanlien te Twijzel. Hij heeft altijd al interesse gehad voor literatuur, cultuur en het "deftige, ietwat mysterieuze" Simke Kloostermanhûs, waar hij als scholier altijd langsfietste. Hij is 'hikke en tein' in Twijzel en heeft van jongs af aan in de buurt van het Simke Kloostermanhûs gewoond.
Bron: De Feanster, april 2019.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-08-1983 te Smallingerland met Corrina Hiltje HUISMAN, 20 jaar oud, cassière, medewerkster Stichting ZuidOostZorg locatie Bertilla, Drachten, geboren op 27-06-1963 te Drachten, dochter van Jan HUISMAN, vliegtuig-radiomonteur, tekenaar Waprong Groningen, opzichter machinepark Philips Drachten, en Taekje (Thea) de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Kornelis (Niels) JONGSMA, geboren op 30-06-1984 te Twijzel.
   2.  v  Eline Thea JONGSMA, geboren op 25-10-1987 te Leeuwarden.

VII.170    Jouke JONGSMA, geboren op 09-09-1962 te Twijzel, zoon van Kornelis (Kees) JONGSMA (zie VI.119) en Jitske LAANSTRA.
Relatie met Magriet.
Uit deze relatie:
   1.  v  Romica JONGSMA.
Relatie met Bert.
   2.  m  Johan JONGSMA.
Relatie met Heidi.
   3.  v  Anne Frouwk JONGSMA.
Relatie met Richard.

VII.172    Kornelis (Cor) JONGSMA, meewerkend voorman bouwbedrijf, geboren op 04-05-1965 te Leeuwarden, zoon van Kornelis (Kees) JONGSMA (zie VI.119) en Jitske LAANSTRA.
Gehuwd met Martha HAMSTRA, geboren op 27-09-1968 te Blija, dochter van Tjerk HAMSTRA en Grietje BRINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Kornelis (Kees) JONGSMA, geboren 00-00-1989 te Twijzel.
Relatie met Babet.
   2.  v  Grietje JONGSMA.
Relatie met Sikko.

VII.176    Tsjeard JONGSMA, geboren op 30-09-1984 te Donkerbroek, zoon van Jouke JONGSMA (zie VI.123) en Ulkina Gezina (Ina) BIJZITTER, administratief medewerkster, service-lady supermarkten.
Gehuwd, gescheiden van N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Elynn JONGSMA, geboren op 30-08-2014.

VII.184    Willem Eise JONGSMA, geboren op 16-05-1971 te Ankeveen, zoon van Berend JONGSMA (zie VI.136) en Anna Richtje (Anneke) de GROOT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1997 te Tytsjerksteradiel met Cornelia RAAP.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Wilbert JONGSMA (zie VIII.226).
   2.  m  Jelle Thomas JONGSMA, geboren op 21-11-2002 te Duiven.
   3.  v  Anna Richtje Ykje Geertje (Annyk) JONGSMA, geboren op 12-03-2005 te Duiven.

VII.188    Haaije JONGSMA, geboren op 12-08-1974 te Ankeveen, zoon van Berend JONGSMA (zie VI.136) en Anna Richtje (Anneke) de GROOT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-08-2003 te Muiden met Theodora (Thea) WESTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Taeke Theo (Thijmen) JONGSMA, geboren op 12-10-2009 te Gorinchem.
   2.  m  Simeon Berend (Siebren) JONGSMA, geboren op 13-02-2011 te Gorinchem.
   3.  v  Anna Richtje Risja (Arinka) JONGSMA, geboren op 05-10-2012 te Gorinchem.

VII.201    Arjan JONGSMA, directeur Jongsma Dakbedekkingen v.o.f. Geboren op 29-07-1973 te Siegerswoude, zoon van Jouke Jan JONGSMA (zie VI.140) en Janke Johanna Ida (Bianca) van de BURG, kapster.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 01-03-2013 (Jongsma in Haulerwijk failliet).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-07-1994 te Ooststellingwerf, gescheiden ca. 2006 van Sjoukje H. HEIDA, geboren rond 1978, dochter van Jan HEIDA en Grietje HAISMA.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 05-09-2014 te De Friese Meren met Kitty PIJPKER, 34 jaar oud, geboren op 21-11-1979 te Nieuw-Roden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Josh JONGSMA, autoverkoper, geboren op 26-11-1993 te Drachten.
   2.  m  Jan Joucke JONGSMA, geboren op 12-05-1998 te Haulerwijk.
   3.  m  Mika JONGSMA, geboren op 26-12-2003 te Waskemeer.
Lintje.
Beilen - Met een tafel, rode loper, bossen bloemen en jeugdlintjes trok burgemeester Mieke Damsma zaterdag door Midden-Drenthe. Zeven jogeren kregen een onderscheiding voor hun bijzondere inzet voor de samenleving. Damsma sprak van 'zeven jonge helden'. Een van hen was Mika Jongsma.
Mika Jongsma uit Beilen (17) zet zich sinds een aantal jaren enorm in voor voetbalclub vv Beilen. Hij is spelbegeleider, scheidsrechter en zet zich in tijdens toernooien en voetbalkampen. De combinatie van leeftijd, de functie waarin je stevig in je schoenen moet staan, zijn trouwe inzet en zijn betrokkenheid is zeker een jeugdlintje waard.
Bron: Midden-Drenthe.nu d.d. 17-02-2021.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  m  Thijmen Sem JONGSMA, geboren op 03-12-2010 te Assen, in het ziekenhuis.

VII.204    Willian JONGSMA, ondernemer (timmer- en metselwerk), geboren op 01-04-1975 te Siegerswoude, zoon van Jouke Jan JONGSMA (zie VI.140) en Janke Johanna Ida (Bianca) van de BURG, kapster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-2001 te Opsterland, gescheiden 00-04-2017 van Annet JAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Danique JONGSMA, geboren op 29-01-2004 te Ureterp.
   2.  m  Ivar JONGSMA, geboren op 20-02-2007 te Ureterp.
   3.  m  Jesper JONGSMA, geboren op 22-05-2011 te Ureterp.

VII.206    Eise Marthijn JONGSMA, Account Group Manager, geboren op 14-07-1979 te Siegerswoude, zoon van Jouke Jan JONGSMA (zie VI.140) en Janke Johanna Ida (Bianca) van de BURG, kapster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-09-2002 te Opsterland met Anna (Anja) de VRIES, 23 jaar oud, kapster, geboren op 03-11-1978 te Drachten.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Imro JONGSMA, geboren op 29-10-2006 te Ureterp.
   2.  m  Kian JONGSMA, geboren op 24-10-2008 te Drachten.
   3.  v  Jade JONGSMA, geboren op 06-11-2011 te Ureterp.

VII.239    Willem JONGSMA, geboren op 16-06-1981 te Capelle a/d IJssel, zoon van Wolter JONGSMA (zie VI.153) en Janke (Janneke) MARINUS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-2011 te Zwartewaterland, in het oude gemeentehuis van Zwartsluis. Echtgenote is Gerriëtta KOERHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Wolter Jan (Rowan) JONGSMA, geboren op 13-07-2012 te Zwartsluis.
   2.  v  Janneke Wolterien (Jaliene) JONGSMA, geboren op 09-01-2014 te Emmen.
   3.  m  Stefan JONGSMA, geboren ca. 2016.

VII.241    Kornelis (René) JONGSMA, geboren op 21-02-1983 te Leeuwarden, zoon van Wolter JONGSMA (zie VI.153) en Janke (Janneke) MARINUS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-06-2014 te Tynaarlo, op landgoed Lemferdinge. Echtgenote is Fransien REIJNHOUDT, 29 jaar oud, geboren op 12-06-1984 te Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Lars JONGSMA.
   2.  v  Linde JONGSMA.
   3.  m  Robin JONGSMA.

VII.264    Berend JONGSMA, geboren op 13-01-1987 te Wijnjewoude, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.175) en Jellie MARINUS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-09-2011 met Charlena Ilonka, 17 jaar oud, geboren op 14-05-1994.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Oane JONGSMA, geboren op 11-12-2011.
   2.  m  Meindert JONGSMA, geboren op 11-02-2016.

VII.283    Jan JONGSMA, geboren op 25-12-1991 te Ureterp, zoon van Jouke JONGSMA (zie VI.183) en Martje Renske (Marja) de JONG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-02-2018 met Aaltje (Alie) de HAAN, 23 jaar oud, verkoopster, officemanager, marketing & webshopmedewerkster Sake Store, geboren op 19-10-1994 te Haule.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jouke JONGSMA, geboren op 05-02-2020.

VII.292    Leopold Bernhard (Leo) JONGSMA, geboren op 28-08-1942 te Groningen, zoon van Lammert JONGSMA (zie VI.195) en Geertje (Gé) BROEKEMA.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 19-10-1965 te Groningen, gescheiden van Janny L. REKER, geboren rond 1947.
Relatie (2) met Divon van der VEER, geboren op 18-11-1962 te Groningen.
Uit de eerste relatie:
   1.  v  Mirjam JONGSMA.
Familienaam veranderd in Vogel.
Gehuwd met N.N. GANZEVELD.
   2.  v  Ester JONGSMA.

VII.295    Aschwin Lodewijk JONGSMA, buschauffeur GVB, Groningen, geboren op 15-09-1944 te Groningen, zoon van Lammert JONGSMA (zie VI.195) en Geertje (Gé) BROEKEMA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 23-07-1964 met Edith Goverina VERHAGEN, 17 jaar oud, geboren op 15-06-1947 te Djakarta (Ned. Oost-Indië).
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Caroline Josephine JONGSMA, geboren op 21-11-1964 te Groningen.
   2.  v  Mary Ann Grace JONGSMA, geboren op 13-05-1967 te Groningen.
   3.  m  Danny William JONGSMA, geboren op 05-06-1970 te Groningen, overleden op 28-03-2013 te Groningen op 42-jarige leeftijd.

VII.301    Jan Johan (John) JONGSMA, geboren 00-11-1948 te Groningen, zoon van Johannes (Jo) JONGSMA (zie VI.198) en Annechiena (Annie) SCHREUDER.
Gehuwd met Maureen MACKAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Adam John JONGSMA, geboren op 05-03-1980 te Melbourne (Australië).
Relatie met Sarah MCKEOWN, geboren te Yarroweyah, Victoria (Australië).

VII.304    Jouke JONGSMA, geboren op 25-05-1956 te Noordbergum, zoon van Zweitze JONGSMA (zie VI.217) en Hendrikje (Riekje) DIJKSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1985 te Opsterland met Johanna Imkea (Hanneke) de WIT, 28 jaar oud, geboren op 12-07-1956, dochter van Tjamme de WIT en Sjirkje Douwina BIJMA.
Aangenomen kind.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Sonja Karin JONGSMA, geboren op 21-09-1985 te Groningen, in het ziekenhuis.
   2.  m  Tony Martin JONGSMA, geboren op 06-08-1987 te Groningen, in het ziekenhuis.
   3.  v  Wendy Anita JONGSMA, geboren op 24-02-1989 te Groningen, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-11-2009 te Opsterland met Django ROZENBERG.
   4.  m  Mark Edwin JONGSMA, geboren op 06-12-1990 te Groningen, in het ziekenhuis.
   5.  v  Sara JONGSMA, geboren op 10-08-1992 te Leeuwarden. Aangenomen op de leeftijd van 18 maanden.
Samenwonend sinds 11-11-2014 met Marius PLANTINGA, 23 jaar oud, geboren op 06-08-1991 te Leeuwarden.

VII.306    Eelke JONGSMA, geboren op 27-05-1958 te Noordbergum, zoon van Zweitze JONGSMA (zie VI.217) en Hendrikje (Riekje) DIJKSTRA.
Gehuwd 00-00-1981 te Tietjerksteradeel met Annie PRINS.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Richard JONGSMA, geboren 00-00-1984 te Bergum.
   2.  v  Erica JONGSMA, geboren op 13-03-1988 te Bergum, overleden op 26-10-1991 te Burgum op 3-jarige leeftijd, verdronken in een vijver bij de Burgemeester Sietsemalaan.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 28-10-1991. Begraven op 31-10-1991 te Burgum.
   3.  v  Tessa JONGSMA, geboren ca. 1990.

VII.323    Ina JONGSMA, geboren op 11-06-1959 te Siddeburen, dochter van Jan Marinus JONGSMA (zie VI.240) en Roelfien KRUITHOF.
Samenwonend met Kenneth Jozef ROMER, geboren op 22-03-1953 te Curaçao (Nederlandse Antillen).
Uit deze relatie:
   1.  m  Anton JONGSMA, profvoetballer, geboren op 13-01-1983 te Utrecht.
Jongsma debuteerde in 2002 in het profvoetbal als rechtsback namens FC Groningen. Voor die club speelde hij in anderhalf jaar slechts twee duels in competitieverband. In de winter van 2003 werd hij verhuurd aan BV Veendam, waarvoor hij nog tien wedstrijden in de eerste divisie speelde.
Jongsma koos voor een stap terug naar de amateurs. Hij speelde eerst een seizoen voor Achilles 1894 en vervolgens twee seizoenen voor Harkemase Boys. Daar wist hij als aanvallende middenvelder het Nederlands amateurelftal te halen.
FC Zwolle besloot Jongsma in 2006 een nieuwe kans in het profvoetbal te geven. In zijn eerste jaar maakte hij direct 14 goals en speelde hij in alle duels van Zwolle in de Jupiler League mee. In het seizoen hierna blijft hij scoren voor FC Zwolle waarmee hij de interesse van diverse andere clubs heeft gewekt. Half februari wordt dan ook bekend dat Jongsma vanaf seizoen 2008-2009 voor RKC Waalwijk zal spelen. Hij heeft hier een contract tot 30 juni 2011 getekend. Dit contract wordt echter in onderling overleg vroegtijdig ontbonden.
In januari 2008 werd hij geselecteerd voor het nationale elftal van de Nederlandse Antillen. In zijn eerste wedstrijd voor het nationale team scoorde hij de enige en winnende goal voor zijn thuisland. Tot nu toe heeft Jongsma drie interlands gespeeld. Vroeger heeft Jongsma al eens enkele interlands met het Nederlands Amateurelftal gespeeld.
Op 9 maart 2010 maakte FC Emmen bekend dat zij Jongsma tot het einde van het seizoen hadden gecontracteerd. Vanaf het seizoen 2010/11 speelt Jongsma bij WKE in de Topklasse. In augustus 2011 werd hij samen met Angelo Zimmerman opgeroepen voor interlandwedstrijden van het Curaçaos voetbalelftal, hetgeen een unicum was voor de amateurclub WKE. Na het faillissement van de club begin 2016, ging hij verder bij VV Pelikaan-S.
Bron: Wikipedia (2016).
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 04-05-1999 (Op z'n paasbest in Nederlands elftal).
Zie ook: Dagblad van het Noorden Groningen Stad d.d. 19-02-2022 (Anton Jongsma (39) keert terug op de velden).
Zie ook: Dagblad van het Noorden d.d. 21-02-2022 (Jongsma danst weer over he veld, maar in andere kleuren).
Samenwonend, gescheiden van N.N..

VII.329    Jeffrey (Jeff) JONGSMA, geboren 00-00-1978 te London, ON (Canada), zoon van Roelof (Rudy) JONGSMA (zie VI.249) en Carol Georgina PALMER.
Gehuwd 00-00-2003 met Aubrey GUEVARRA, dochter van Virgillio GUEVARRA, verpleegkundige, en Rosalinda.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Wiea JONGSMA.
   2.  m  Jacob JONGSMA.

VII.333    Fokke (Fokko) JONGSMA, geboren op 21-09-1946 te Groningen, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.257) en Luktje LOER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-12-1969 te Groningen met Margaretha Hermanna Johanna (Gré) KLAASSENS, 22 jaar oud, geboren op 29-01-1947 te Groningen, dochter van Pieter J. KLAASSENS en Gesien (Gé) KELDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Ronnie Willem Pieter JONGSMA (zie VIII.274).

VII.337    Fokke JONGSMA, geboren op 24-01-1949 te Groningen, zoon van Hendrik (Hindrik; Henk) JONGSMA (zie VI.259) en Susanne GANKEMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-08-1971 te Groningen met Gaukje Gepke van DORLAND, 17 jaar oud, geboren op 05-10-1953 te Groningen, dochter van Hendrik van DORLAND en Gretha PIJL.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Nathaschja JONGSMA, geboren 00-12-1971 te Groningen.
   2.  m  Richard JONGSMA, geboren 00-00-1974 te Groningen.
Over Richard Jongsma.
Richard Jongsma (1974) heeft bijna twintig jaar ervaring als HR-professional bij zowel profit- als not-for-profitorganisaties. Hij is gedurende deze periode werkzaam geweest binnen de industrie, energiesector, zakelijke dienstverlening, woningbranche, zorg en welzijn en lokale overheid. Zijn interesses liggen met name op het gebied van strategisch personeelsmanagement, verandermanagement, leiderschap en organisatieontwikkeling.
Zijn kracht ligt op het snijvlak van het ontwikkelen van HR-beleid en het ondersteunen van het management bij de implementatie ervan. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als gastdocent voor HRM-studenten op hogescholen en als spreker op congressen en seminars. Richard is auteur van de boeken Ziekteverzuim in 100 vragen (2010), Overspoeld door schaarste (2012) en Demotie. Het laatste taboe doorbroken (2014).
Bron: www.jongbloed.nl (2018).

VII.339    Hinderikus (Rikus; Rieks) JONGSMA, geboren op 05-08-1954 te Groningen, zoon van Hendrik (Hindrik; Henk) JONGSMA (zie VI.259) en Susanne GANKEMA, overleden op 27-12-2018 te Groningen op 64-jarige leeftijd. Titus Blom Hengelsport (op Facebook):
Rieks Jongsma, een echte stadjer, woonachtig in het Oosterpark in Groningen is niet meer. Een aantal jaren geleden kwam hij mijn zaak binnen en is niet meer weggegaan. Bijna dagelijks kwam hij polshoogte nemen en verslag brengen van vangsten van vele vissers die hij elke dag tegenkwam. Ook voorzag hij vele klanten van een lekker bakje koffie. We hebben heel veel gelachen om zijn grappen, opvattingen en gezegdes. Hij was recht voor zijn raap, gek op zijn vrouw en kinderen. In het najaar kreeg hij wat klachten, het bleek zeer ernstig te zijn en op 27 december 2018 is hij veel te snel overleden. We zullen zijn vrolijkheid zeer missen! Gecremeerd op 03-01-2019 te Groningen.
Gehuwd 00-12-1973 te Groningen met Sientje (Sien) NABERMAN, geboren op 04-05-1956 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Susanna (Susan) JONGSMA, geboren op 22-07-1974 te Groningen.
Gehuwd (1) met Marco FEIKES.
Relatie (2) met Henk.
   2.  v  Wendy JONGSMA, manager bij Fulltime Mama, geboren op 23-10-1983 te Groningen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-06-2012 met Eddy SCHOONBEEK, 34 jaar oud, geboren op 05-01-1978 te Gieten.

VII.343    Bertus JONGSMA, geboren 00-00-1959 te Groningen, zoon van Fokke JONGSMA (zie VI.262) en Engberta (Berta) HEEMENGA.
Relatie met Anna.
Uit deze relatie:
   1.  m  Dennis JONGSMA.
Relatie met Lianne.
   2.  m  Bas JONGSMA.

VII.349    Mr. Dino JONGSMA, jurist, geboren op 11-12-1965 te Groningen, zoon van Jouke (Jo) JONGSMA (zie VI.269) en Okkina (Kina) DRENTH.
Als jurist heeft Dino Jongsma zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale zekerheid en pensioenen. Hij heeft grote werkgevers in het bankwezen bijgestaan en is werkzaam geweest binnen het MKB en voor woningcorporaties. Sedert geruime tijd is hij werkzaam binnen de gezondheidszorg waar hij zich inzet voor de belangen van medisch specialisten, aios en overige zorgprofessionals.
Binnen de Federatie Medisch Specialisten is hij als (arbeids)jurist verantwoordelijk voor de juridische dienstverlening aan leden. Hij houdt zich onder meer bezig met de arbeidsvoorwaarden voor en de belangenbehartiging van medisch specialisten en aios. Ook behoort de begeleiding van medische staven, stafconventen en VMSD's tot zijn aandachtsgebied.
Bron: Website, 2018.
Samenwonend met Machteld BAKKER, geboren op 19-10-1966 te Beverwijk.
Uit deze relatie:
   1.  v  Rosan JONGSMA, administratief medewerkster, geboren 00-00-1998 te Utrecht.
   2.  m  Taco JONGSMA, geboren 00-00-2001.

VII.366    Jouke JONGSMA, kabelgraver/grondwerker, geboren op 31-12-1957 te Nieuw-Roden, zoon van N.N. en Grietje JONGSMA (zie VI.285).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-12-1982 te Leek met Lutske de VRIES, 20 jaar oud, geboren op 14-04-1962 te De Wilp, dochter van Douwe de VRIES, loodgieter, en Wemke TUINSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Moniek JONGSMA, geboren op 26-06-1985 te Leek.
Gehuwd op 15-jarige leeftijd op 14-08-2000 met Albert GAIKEMA, 17 jaar oud, geboren op 06-05-1983 te Groningen.
   2.  m  Edwin JONGSMA, geboren op 27-11-1988 te Leek.
Relatie met Monica ALKEMA, verzorgende, geboren te Den Horn.

VII.372    Jelmer Eelke JONGSMA, geboren op 30-03-1980 te Ten Boer, zoon van Daniël Willem (Daan) JONGSMA (zie VI.298) en O. I. (Lia) van der VLIET, fysiotherapeute.
Gehuwd met Eva Augusta KEIZER, geboren op 22-06-1983 te Winschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Pepijn Eelke Pieter JONGSMA, geboren op 04-09-2012 te Amersfoort.

VII.374    Roland Eelke JONGSMA, docent biologie, geboren op 13-09-1973 te Delft, zoon van Eltjo Jan JONGSMA (zie VI.300) en Nellie Marie (Nel) CLEMENT.
Gehuwd met Karin van MARLE, onderwijzeres, geboren op 18-04-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Sam JONGSMA, geboren op 09-01-2013 te Utrecht.

VII.376    Michiel Alexander JONGSMA, bedrijfskundige, geboren op 23-05-1975 te Leiden, zoon van Eltjo Jan JONGSMA (zie VI.300) en Nellie Marie (Nel) CLEMENT.
Gehuwd met Monica OBIOLLS, geboren 00-00-1974 te Manressa (Spanje).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Ocean JONGSMA, geboren op 02-09-2006 te Miami Beach, FL (USA).
   2.  m  Skyler JONGSMA, geboren op 19-01-2009 te Miami Beach, FL (USA).
   3.  v  Maui JONGSMA, geboren op 01-09-2011 te Peachtree City, GA (USA).

VII.378    Arjan JONGSMA, geboren op 11-07-1983 te Groningen, zoon van Frederik Bernard (Frits) JONGSMA (zie VI.302) en Agatha Carolina (Agaath) MEIMA.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:
   1.  m  Tristan JONGSMA, geboren op 21-04-2010.
   2.  m  Kian JONGSMA, geboren op 26-01-2013.

VII.383    Willem Sjoerd JONGSMA, geboren op 09-07-1956 te Hoogeveen, zoon van Daniël Dirk JONGSMA (zie VI.304) en Froukje TUINSTRA.
Relatie met Marianne BOSMA, geboren op 29-11-1961 te Hoogeveen.
Uit deze relatie:
   1.  v  Iris JONGSMA, geboren op 23-11-1995 te Hoogeveen.
Samenwonend sinds 24-07-2016 met Bas SNIPPE, 22 jaar oud, geboren op 14-08-1993 te Hoogeveen.
   2.  m  Ruben JONGSMA, geboren op 01-02-1997 te Hoogeveen.
Samenwonend sinds 08-04-2016 met Caroline MEIJER, 17 jaar oud, geboren op 20-05-1998 te Hoogeveen.

VII.400    Hilbrand JONGSMA, boer, geboren op 10-12-1969 te Jaguariaíva-Pr. (Brazilië), zoon van Lute JONGSMA (zie VI.316) en Wijtske de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-02-1995 te Arapoti (Brazilië) met Miriam MACI?L GARANHANI, 19 jaar oud, geboren op 20-02-1975 te Siqueira Campos-Pr. (Brazilië), dochter van José Lino MACI?L en Lurdes GARANHANI.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Hillary MACI?L JONGSMA, fysiotherapeute, geboren op 08-10-1993 te Quatiguá, Siqueira Campos-Pr. (Brazilië).
   2.  m  Thiago Alexander JONGSMA, geboren op 29-10-1998 te Jaguariaíva-Pr. (Brazilië).

VII.402    Ronnie Alexandre (Ron) JONGSMA, boer, geboren op 30-11-1973 te Jaguariaíva-Pr. (Brazilië), zoon van Lute JONGSMA (zie VI.316) en Wijtske de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-01-1999 te Arapoti (Brazilië) met Brigite Elizabeth (Brigit) van de POL, 25 jaar oud, geboren op 17-07-1973 te Jaguariaíva-Pr. (Brazilië), dochter van Tonny Evert Jan van de POL en Anna EPEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Thaís Regina JONGSMA, geboren op 16-02-2001 te Ponta Grossa-Pr. (Brazilië).

VII.406    Marcel Lucien JONGSMA, geboren op 09-09-1969, zoon van Willem Jacob JONGSMA (zie VI.318) en Antje Hillegien SCHOONBEEK.
Gehuwd met Daniëlle RIKKERS, geboren op 15-08-1977.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Marco Willem JONGSMA, geboren op 17-02-2004.
   2.  v  Ilse Greanne JONGSMA, geboren op 15-06-2005.

VII.421    Govert JONGSMA, zoon van Willem JONGSMA (zie VI.331) en Ria de JONG.
Relatie met Esther.
Uit deze relatie:
   1.  v  Matthea JONGSMA.

VII.444    Wouter JONGSMA, geboren op 12-12-1969 te Arnhem, zoon van Pieter (Piet) JONGSMA (zie VI.355) en Trijnie HOOGSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-08-1998 te Schiermonnikoog met Erika OOREBEEK, 23 jaar oud, geboren op 31-08-1974 te Eenrum.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Iemke Joanne JONGSMA, geboren op 16-11-1999.
   2.  m  Eelke Daniël JONGSMA, geboren op 18-10-2001.
   3.  m  Reinier Hendrik JONGSMA, geboren op 07-11-2003.

VII.450    Peter JONGSMA, geboren op 17-02-1974, zoon van Willem (William; Bill) JONGSMA (zie VI.365) en Cornelia (Corrie) de LEEUW.
Relatie met N.N..
Uit deze relatie:
   1.  v  Indira JONGSMA, geboren op 27-12-1998 te Sydney (Australië).

VII.452    David JONGSMA, geboren op 12-12-1975 te Baulkham, NSW (Australië), zoon van Willem (William; Bill) JONGSMA (zie VI.365) en Cornelia (Corrie) de LEEUW.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-10-2001 te Penrith (Australië), gescheiden ca. 2009 van Naomi Anne STEWART, geboren op 30-03-1975 te Australië, dochter van Alan STEWART en Anne.
Samenwonend (2) sinds 10-10-2019 met Tara Claire van DREMPT.
Uit de eerste relatie:
   1.  v  Emily JONGSMA, geboren op 01-05-2001 te Blacktown, NSW (Australië).
   2.  m  Liam JONGSMA, geboren op 01-12-2002 te Blacktown, NSW (Australië).

VII.458    Ben JONGSMA, geboren op 08-04-1980, zoon van Derk JONGSMA (zie VI.368) en N.N..
Relatie met Donna COULTON.
Uit deze relatie:
   1.  m  Charles Rex JONGSMA, geboren 00-00-2012 te Canberra (Australië).

VII.461    Daniel JONGSMA, geboren op 10-06-1980 te Wollongong, NSW (Australië), zoon van Jan (John) JONGSMA (zie VI.373) en Dorothy (Dot) KERSTEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-01-2010 te Wollongong, NSW (Australië) met Gina, 27 jaar oud, medewerkster klantenservice, geboren op 26-10-1982 te Wollongong, NSW (Australië).
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jackson William JONGSMA, geboren op 25-03-2011.
   2.  v  Sophie Aria JONGSMA, geboren op 18-09-2014.

VII.465    David JONGSMA, geboren op 13-10-1973, zoon van Henderikus (Henk) JONGSMA (zie VI.375) en N.N..
Relatie met Kaley BOWATER.
Uit deze relatie:
   1.  m  Jordan JONGSMA, geboren op 11-09-1995 te Wollongong, NSW (Australië).

VII.475    John JONGSMA, general manager Rai Infotech Co Ltd. Geboren op 30-03-1965 te Strijen, zoon van Mr. Eelke JONGSMA (zie VI.385) en A. G. J. C. (Jacqueline) KRUITHOF.
Relatie met Fijke BURGER, medewerkster KraamZorg in het Kwadraat, geboren te Waddinxveen.
Uit deze relatie:
   1.  m  Gerard JONGSMA, geboren op 29-04-1985 te Gouda.
Gehuwd 00-00-2019 met Charlotte STEIN, geboren te Huizen.
   2.  v  Simone JONGSMA, verkoopmedewerkster, geboren op 31-03-1989 te Waddinxveen.
Samenwonend sinds 22-05-2015 met N.N..
   3.  m  Jeroen JONGSMA, geboren op 09-07-1997 te Sprang-Capelle.

VII.478    Rob JONGSMA, technisch specialist, geboren te Strijen, zoon van Mr. Eelke JONGSMA (zie VI.385) en A. G. J. C. (Jacqueline) KRUITHOF.
Gehuwd 00-00-1989 met Caroline, geboren op 05-03-1967 te Waddinxveen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Dominique JONGSMA, geboren op 08-01-1992 te Gouda.
Relatie met Jeroen den HERTOG, geboren te Gouda.
   2.  m  Eelke JONGSMA, geboren op 06-08-1997 te Gouda.
Relatie met Anniek MOERMAN, geboren op 13-09-1998 te Gouda.
   3.  m  Rick JONGSMA, geboren op 18-10-1999 te Gouda.

VII.482    Evert JONGSMA, werkvoorbereider Boskalis, geboren op 09-07-1985 te Groningen, zoon van Daniël (Daan) JONGSMA (zie VI.393) en Gezina (Ina) BULTHUIS, in het Diaconessenhuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-03-2015 met Irene OOSTENBRINK, 25 jaar oud, geboren op 24-12-1989 te Avereest.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jeremi JONGSMA, geboren op 05-09-2012 te Hardenberg.
   2.  m  Izar JONGSMA, geboren op 16-09-2015 te Hardenberg, overleden op 16-09-2015 te Hardenberg, 0 dagen oud, in het ziekenhuis.
   3.  m  Elias JONGSMA, geboren op 29-01-2018.

VIII.6    Tijmen JONGSMA, geboren op 12-03-1972, zoon van Sijbren JONGSMA (zie VII.9) en Hendrika (Riekje) van DIJK.
Gehuwd met Karen REEDER, geboren 00-00-1973 te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Maureen JONGSMA.
   2.  m  Mees JONGSMA.
   3.  m  Jelmer JONGSMA.

VIII.10    Freerk JONGSMA, systeembeheerder/ict'er, geboren op 03-11-1951 te Dokkum, zoon van Sijbren JONGSMA (zie VII.15) en Geertje NIJK.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 03-11-1967 (Verkenningen binnen het gehoororgaan. Hoe maakt Freerk zijn prikkels aanschouwelijk?).
Gehuwd (1) ca. 1972, gescheiden voor 1979 van Grietje SCHIPPERS (Chris), geboren op 01-04-1955 te Surhuisterveen, dochter van Jelke SCHIPPERS en Baukje de JONG, overleden op 21-04-2005 te Oldekerk op 50-jarige leeftijd. Chris was levenslustig, sportief, romantisch, spontaan en bezat een natuurlijke blijheid. Haar passies waren muziek en dansen, bergwandelen in Schotland en tuinieren. Ze was geen mens van veel woorden, maar was creatief in interieurontwerp, het maken van kleding en meubels. Ze had veel talent voor dansen, tekenen en schilderen en drie-dimensionele kunst.
Bron: tekst rouwadvertentie. Begraven te Surhuisterveen.
{Zij is later gehuwd rond 1979 met Wolter BEUKEMA, geboren te Uithuizen.}
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 12-09-1986 te Rolde met Ellen RONTELTAP, 33 jaar oud, psycholoog, geboren op 17-12-1952 te Scheveningen, dochter van Ir. Bartholomeus Daniël (Bob) RONTELTAP en Cornelia (Cor) van MILL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  m  Jorne JONGSMA, geboren op 05-08-1978 te Roden.
Relatie (1) met Tanja.
Relatie (2) met Anique DETOLLENAERE.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  m  Bart JONGSMA, geboren op 14-12-1987 te Groningen.
Relatie met Franka RIESMEIJER.
   3.  m  Lieuwe JONGSMA, historicus, docent Nederlands, geboren op 29-08-1989 te Groningen.
Redacteur Historisch Jaarboek Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-2016 te Groningen met Geke Hannah (Hanneke) LESTESTUIVER, 25 jaar oud, geboren op 26-11-1990 te Groningen.

VIII.15    Lieuwe (Leo) JONGSMA, verkoper bij Decokay te Grootegast, geboren op 07-01-1957, zoon van Sijbren JONGSMA (zie VII.15) en Geertje NIJK.
Gehuwd 00-00-1978 te Dantumadeel met Hedwich ZWAAGSTRA, dochter van J. ZWAAGSTRA en Eelkje SANGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Jeroen JONGSMA, geboren ca. 1980.
   2.  m  Martijn JONGSMA, geboren ca. 1983.
Relatie met Rianne.

VIII.19    Dirk Johan Cornelis JONGSMA, geboren op 30-12-1944 te Amsterdam, zoon van Cornelis JONGSMA (zie VII.19) en Christina SCHUTTE, overleden 00-09-2017.
Gehuwd met Johanna Catharina JONGERT, geboren op 24-02-1946 te Monnickendam, overleden 00-07-2018.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Dick JONGSMA (zie IX.14).
   2.  m  Cornelis (Cor) JONGSMA, geboren op 15-11-1972.

VIII.21    Johan Wilhelm Cristiaan JONGSMA, zoon van Cornelis JONGSMA (zie VII.19) en Christina SCHUTTE.
Gehuwd met Ellen GUITONEAU.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Patrick JONGSMA.

VIII.23    Paulus Simon JONGSMA, geboren op 19-03-1963 te Amsterdam, zoon van Johannes Walrave (Johan) JONGSMA (zie VII.31) en Anneke KROT.
Gehuwd, gescheiden van Désirée WOLVE, geboren op 03-09-1965 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Seán Liam JONGSMA, geboren op 15-05-1995 te Almere.
   2.  v  Tess Armanne Isobel JONGSMA, geboren op 23-04-1998 te Almere.

VIII.34    Berend JONGSMA, geboren op 27-04-1984 te Ureterp, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.39) en Geesje (Gé) BUIST.
Gehuwd 00-00-2007 met Jinke van der VLUGT, geboren op 20-07-1980, dochter van Anne van der VLUGT en Joke.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Geanne JONGSMA, geboren 00-00-2008.
   2.  v  Jenthe JONGSMA, geboren 00-00-2009.
   3.  m  Alwin JONGSMA, geboren 00-00-2012.
   4.  m  Jouke JONGSMA, geboren 00-00-2016.
   5.  v  N.N. JONGSMA, geboren 00-00-2019.

VIII.36    Jan JONGSMA, verkoopmedewerker, geboren op 05-03-1987 te Ureterp, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.39) en Geesje (Gé) BUIST.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 31-05-2013 met Geeske ANNEMA, 24 jaar oud, pedagogisch medewerter Stichting Kinderopvang Achtkarspelen, geboren op 04-10-1988, dochter van Cornelis (Cor) ANNEMA, timmerman, en Maaike RIJPMA.
Relatie (2) met Asmodee LAP.
Uit de eerste relatie:
   1.  m  Willian JONGSMA, geboren 00-00-2013.

VIII.44    Jacob (Jaap) JONGSMA, geboren 00-03-1973 te Ureterp, zoon van Berend JONGSMA (zie VII.41) en Saakje de VRIES.
Relatie met Rianne.
Uit deze relatie:
   1.  v  Shanne JONGSMA.
   2.  v  Jennah JONGSMA.
   3.  v  Lindey JONGSMA.

VIII.46    Willem JONGSMA, geboren 00-02-1975 te Ureterp, zoon van Berend JONGSMA (zie VII.41) en Saakje de VRIES.
Relatie met Imke.
Uit deze relatie:
   1.  v  Gerjanne JONGSMA.
   2.  v  Salina JONGSMA.
   3.  m  Benne JONGSMA.
   4.  m  Jens JONGSMA.

VIII.48    Cornelis Jochum (Cor) JONGSMA, geboren 00-11-1978 te Ureterp, zoon van Berend JONGSMA (zie VII.41) en Saakje de VRIES.
Relatie met Greetje van der WIER.
Uit deze relatie:
   1.  v  Rosa JONGSMA, geboren 00-00-2000 te Drachten.
   2.  m  Jelmer JONGSMA.
   3.  m  Jarno JONGSMA.
   4.  m  Hessel JONGSMA.

VIII.56    Jan Willem JONGSMA, geboren op 25-10-1985 te Ureterp, zoon van Jacob (Jappie) JONGSMA (zie VII.43) en Aukje de JONG.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-07-2016 te Carman, MT (Canada) met Mirna van KAMMEN, 29 jaar oud, geboren op 27-07-1986 te British Columbia (Canada), dochter van Harry van KAMMEN en Jellie.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Janelle JONGSMA, geboren op 01-05-2010 te Winnipeg (Canada).
   2.  m  Jason JONGSMA, geboren op 01-12-2011 te Winkler (Canada).
   3.  m  Ivan JONGSMA, geboren op 28-02-2013.
   4.  v  Marisca JONGSMA, geboren op 26-10-2015.

VIII.63    Jacob (Jaap) JONGSMA, geboren op 05-02-1977 te Frieschepalen, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.45) en Tjaaktje Klaziena NANNINGA.
Gehuwd met W. van der VEEN, dochter van Roel van der VEEN en N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Dianne JONGSMA, geboren op 02-01-2001 te Hijlaard.
Samenwonend sinds 07-02-2018 met Johannes KERKSTRA, 18 jaar oud, geboren op 16-05-1999 te Wouterswoude, zoon van Ab KERKSTRA en Jikkie van MEEKEREN.

VIII.73    Engbert Willem JONGSMA, eigenaar schildersbedrijf, geboren op 11-07-1979 te Drachten, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.53) en Grietje TEL, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-04-2009 met Ingrid WOUDWIJK, 25 jaar oud, geboren op 16-01-1984 te Drachten, dochter van T. J. WOUDWIJK en Y. de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Imme JONGSMA, geboren op 22-02-2010.
   2.  v  Lieve Hannah JONGSMA, geboren op 08-12-2015.

VIII.75    Marten Teake JONGSMA, geboren op 17-07-1980 te Frieschepalen, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.53) en Grietje TEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-09-2005 met Eliane WIERINGA, 25 jaar oud, geboren op 14-08-1980.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Louise Ineke (Lois) JONGSMA, geboren op 28-07-2007.
   2.  v  Eva Mattanja JONGSMA, geboren op 22-02-2010.
   3.  m  Aron Maarten JONGSMA, geboren op 29-09-2016.

VIII.78    Jan Eelke JONGSMA, pluimveehouder, geboren op 30-07-1981, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.53) en Grietje TEL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-06-2007 met Berdien BRAKKE, 21 jaar oud, geboren op 17-03-1986.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Lisanne JONGSMA, geboren op 04-04-2009.
   2.  m  Julian JONGSMA, geboren op 20-04-2012.

VIII.87    Robert JONGSMA, geboren op 27-06-1984 te Assen, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.57) en Conny KAMPHUIS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-2007 te Assen met Suzanne Femke JANSSEN, 23 jaar oud, geboren op 18-11-1983 te Enschede, dochter van Teunis (Ton) JANSSEN en Pia BUIST.
Uit dit huwelijk:
   1.  v  Vera Sagha JONGSMA, geboren op 13-10-2009.
   2.  m  Thom Daniël Jan JONGSMA, geboren op 10-07-2012.
   3.  v  Lise Femke JONGSMA, geboren op 20-06-2015.

VIII.89    Wiebe Abram (Wiard) JONGSMA, geboren op 25-07-1986 te Assen, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.57) en Conny KAMPHUIS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-09-2013 met Lisette OVERWEG, 24 jaar oud, geboren op 06-05-1989.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Seth Jan JONGSMA, geboren op 26-07-2015.

VIII.111    Hilbert Anne JONGSMA, geboren op 02-02-1989 te Frieschepalen, zoon van Riemer JONGSMA (zie VII.67) en Anita Cornelia POORTINGA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-06-2013 met Jirina PIJPKER, 21 jaar oud, eig. schoonheidssalon, geboren op 23-12-1991 te Frieschepalen, dochter van Pieter (Piet) PIJPKER en Iepie.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Rico JONGSMA.

VIII.141    Willem (Wim) JONGSMA, marechaussee, agent van politie, geboren op 09-05-1979 te Hoogezand, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.148) en Grietje JONGSMA (zie VII.99).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-04-2002 te Hardenberg met Marieke MUIS, 26 jaar oud, secretaresse bij "Dit Koningskind" te Zwolle, fotografe, geboren op 02-04-1976 te Hardenberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  m  Dirk Kristian (Kris) JONGSMA, geboren op 19-11-2004 te Almelo.
   2.  v  Rosien Margriet (Roos) JONGSMA, geboren op 01-05-2007 te Almelo.
   3.  v  Iris JONGSMA, geboren op 26-10-2008 te Almelo.

VIII.197    Date Jan JONGSMA, geboren op 28-11-1982 te Haulerwijk, zoon van Willem JONGSMA (zie VII.156) en Antje ter VELD.
Relatie met Nelleke WESTERMAN.
Uit deze relatie:
   1.  m  Floris Willem JONGSMA.
   2.  m  Rutger JONGSMA.

VIII.226    Wilbert JONGSMA, geboren op 09-01-1980, zoon van Willem Eise JONGSMA (zie VII.184) en Cornelia RAAP.
Relatie met Barbera.
Uit deze relatie:
   1.  v  Fenna JONGSMA, geboren ca. 2016.
   2.  m  Jaap Elias JONGSMA, geboren op 05-06-2018 te Zwolle.

VIII.274    Ronnie Willem Pieter JONGSMA, geboren op 04-07-1972 te Groningen, zoon van Fokke (Fokko) JONGSMA (zie VII.333) en Margaretha Hermanna Johanna (Gré) KLAASSENS.
Relatie met Gezina Grietje Agnes AKKERMAN, geboren op 23-09-1974 te Sappemeer.
Uit deze relatie:
   1.  m  Jesse JONGSMA, geboren op 12-08-1999 te Hoogkerk.

IX.14    Dick JONGSMA, geboren op 18-11-1971 te Purmerend, zoon van Dirk Johan Cornelis JONGSMA (zie VIII.19) en Johanna Catharina JONGERT.
Relatie met Yvonne Leonne HAZELNOOT, ambtenaar burgerzaken gemeente Noordwijkerhout, geboren op 05-04-1961 te Noordwijk, dochter van Leo HAZELNOOT en Siny van DUIN.
Uit deze relatie:
   1.  v  Ashley Soraya JONGSMA, geboren op 26-08-1992 te Noordwijkerhout.
Relatie met Mark REIJNDORP.
   2.  v  Romy Madeleine JONGSMA, geboren op 25-03-1995 te Noordwijkerhout.
Relatie met Frederick van WESTEROP.

Homepage | E-mail

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 47219
Web Analytics