Stam Akkerwoude

Last Updated: Tuesday, 09 June 2020 Written by Martinus Jongsma

Genealogie van Jan AUKES

 
I.1    Jan AUKES, timmerman, zoon van Auke JANS, timmerman, en Baukje DIRKS, gedoopt op 08-05-1709 te Akkerwoude, overleden op 12-06-1776 te Akkerwoude op 67-jarige leeftijd.
Quotisatie 1749: een timmerman, verdient de cost redelijk wel, 4+1, 18-5.
Crim. sent. Hof van Friesland 15-12-1741 no. 113.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-10-1731 te Akkerwoude met Rinske SIKKES, geboren rond 1710 te Akkerwoude, dochter van Sikke ANDRIES en Wytske ALLES, gedoopt op 20-11-1733 te Akkerwoude, op belijdenis. Overleden op 03-02-1776 te Akkerwoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke JANS, timmerman, gedoopt op 22-06-1732 te Akkerwoude, overleden 00-03-1762 te Akkerwoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-08-1753 te Akkerwoude met Aukjen Rykles FINCK, 22 jaar oud, dochter van Rykle Jans FINCK, gardenier, en Geertje EELKES, gedoopt op 14-01-1731 te Rinsumageest, overleden 00-00-1776.
{Zij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 10-06-1770 te Akkerwoude met Jochem Joukes SMEDEMA, 29 jaar oud, smid, zoon van Jouke STEVENS en Grietje FOLKERTS, gedoopt op 12-11-1740 te Drachten, overleden op 12-05-1823 te Akkerwoude op 82-jarige leeftijd.}
   2.  v  Baukjen JANS, gedoopt op 07-03-1734 te Akkerwoude, overleden 00-00-1767 te Akkerwoude.
   3.  m  Sikke Jans JONGSMA (zie II.1).


II.1    Sikke Jans JONGSMA, landbouwer, chichoreidroger, boer, geboren op 22-04-1737 te Akkerwoude, zoon van Jan AUKES (zie I.1) en Rinske SIKKES, gedoopt (Doopsgezind) op 05-05-1737 te Akkerwoude. Hij liet zich, met zijn vrouw, dopen (Doopsgezind) op 31-10-1788. Overleden op 31-07-1819 te Dantumawoude op 82-jarige leeftijd.
1811: Jongsma, Dantumawoude.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-11-1768 te Dantumawoude met Folkje TAEKES, boerin, geboren rond 1742, dochter van Taeke ANDRIES, boer, en Ybeltje FEDDES (gezindte: Doopsgezind), overleden op 27-02-1824 te Dantumawoude.
Crim. sententies 273 d.d. 21-05-1787.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Taeke Sikkes JONGSMA (zie III.1).
   2.  m  Jan Sikkes JONGSMA (Johannes) (zie III.4).
   3.  v  Ybeltje Sikkes JONGSMA, geboren op 24-04-1777 te Valom (gezindte: Doopsgezind), overleden op 28-04-1836 te Valom op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1798 te Dantumawoude met Pieter Johannes HALBESMA, 28 jaar oud, landbouwer, grietenijraadslid Dantumadeel, geboren op 06-07-1769 te Valom, zoon van Johannes DOUWES, zaadkoopman, boer, bijzitter van Dantumadeel (-1772), ontvanger, en Ykjen HALBES (Eekjen), gedoopt (Doopsgezind) op 20-08-1769 te Dantumawoude, overleden op 06-05-1849 te Valom op 79-jarige leeftijd.
1811: Halbesma, wonende onder Dantumawoude, Mairie Dantumawoude, fol. 39. In 1832 34 ha in De Valom onder Dantumawoude, C473 t/m C476. Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.


III.1    Taeke Sikkes JONGSMA, landbouwer, geboren op 23-10-1770 te Valom, zoon van Sikke Jans JONGSMA (zie II.1) en Folkje TAEKES, boerin, overleden op 15-09-1826 te Valom op 55-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1794 met Grietje LEENDERTS, daglonerse, arbeidster, geboren rond 1772 te Grouw, dochter van Leendert LEENDERTS en Gerbentje DIRKS, overleden op 15-12-1819 te Wouterswoude.
{Zij is later gehuwd met Jan Sjoerds SJOERDSMA, dagloner.}
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 06-12-1814 te Dantumawoude met Sieuwke Sierds van der WOUDE, 39 jaar oud, landbouwerse, geboren op 24-01-1775 te Akkerwoude, dochter van Sierd TJEERDS en Wytske KLAZES, gedoopt op 02-04-1775 te Akkerwoude, overleden op 31-12-1832 te Valom op 57-jarige leeftijd.
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Sikke Taekes WIELSTRA, boerenknecht, geboren 00-00-1794 te Wouterswoude, "buiten den echt geboren". Zie certificaat Nationale Militie d.d. 09-04-1821. Overleden op 17-04-1841 te Brantgum.
Gehuwd op 31-05-1822 te Westdongeradeel met Fetje Haantjes de JONG, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 17-06-1794 te Benedenknijpe, dochter van Haantje JACOBS, arbeider, en Romkjen SYTZES, arbeidster, gedoopt op 27-07-1794 te Benedenknijpe, overleden 00-00-1874.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Folkje Taekes JONGSMA, geboren op 05-02-1815 te Dantumawoude, overleden op 17-09-1866 te Dantumadeel op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1837 te Dantumadeel met Jan Ates de JAGER (Jager), 22 jaar oud, geboren op 28-10-1814 te Veenwouden, zoon van Ate Daniëls de JAGER (Jager), landbouwer, koopman, en Tietje Jans FABER, landbouwerse, overleden op 29-09-1886 te Dantumadeel op 71-jarige leeftijd.


III.4    Jan Sikkes JONGSMA (Johannes), huisman, landbouwer, geboren op 15-10-1772 te Valom, zoon van Sikke Jans JONGSMA (zie II.1) en Folkje TAEKES, boerin (gezindte: Doopsgezind), overleden op 10-11-1858 te Valom op 86-jarige leeftijd, na "een ongesteldheid van eenige dagen".
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30-05-1812 te Dantumawoude, in de herberg. Huwelijksakte in het Frans en Nederlands. Echtgenote is Lysbert Tjeerds ANNEMA, 24 jaar oud, landbouwerse, geboren op 29-08-1787 te Dantumawoude, dochter van Tjeerd ANNES, landbouwer, en Leelke Tabes ANNEMA, landbouwerse (gezindte: Doopsgezind), overleden op 15-08-1863 te Valom op 75-jarige leeftijd, na een langzaam verval van krachten.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Folkje Jans JONGSMA, veehouderse, landbouwerse, geboren op 13-03-1813 te Valom, overleden op 02-11-1874 te Valom op 61-jarige leeftijd, na een slepende ziekte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-03-1835 te Dantumadeel met Ruurd Deddes DIJKSTRA, 44 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-03-1791 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Dedde Reitzes DIJKSTRA, landbouwer, en Sijke JOHANNES, overleden op 18-09-1868 te Valom op 77-jarige leeftijd, na een hevige ziekte van nog geen 4 dagen.
   2.  m  Sikke Jans JONGSMA (zie IV.5).
   3.  m  Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.8).
   4.  m  Auke Jans JONGSMA (zie IV.10).
   5.  m  Egbert Jans JONGSMA (zie IV.12).


IV.5    Sikke Jans JONGSMA, kastelein, tolgaarder Valomster tolhek (tot 1854), landbouwer, geboren op 14-08-1815 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Jan Sikkes JONGSMA (Johannes) (zie III.4) en Lysbert Tjeerds ANNEMA, landbouwerse, overleden op 25-03-1892 om 07.00 uur te Valom onder Murmerwoude op 76-jarige leeftijd, aan verval van krachten en een smartelijk lijden van een half jaar.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12-05-1844 te Dantumadeel met Grietje Johannes HESLING, 34 jaar oud, geboren op 02-12-1809 te Hantumeruitburen, dochter van Johannes Geerts HESLING, kastelein, winkelier, en Lysbeth Jans JONGSMA, winkelierse, overleden op 29-10-1853 te Valom onder Dantumawoude op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 07-01-1865 te Dantumadeel met Janke Romkes GRIJPSTRA, 31 jaar oud, geboren op 09-08-1833 te Bergum, dochter van Romke Wygers GRIJPSTRA, boerenknecht, arbeider, en Hinke Abrahams van der LEEST, overleden op 23-05-1918 te Zwaagwesteinde op 84-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 01-03-1894 te Dantumadeel met Fokke Geerts de BRUIN, 59 jaar oud, kaasmaker, geboren op 16-12-1834 te Zwaagwesteinde, zoon van Geert Teunis de BRUIN, winkelier, inlandse kramer, en Catharina Douwes de BRUIN, winkelierster, overleden op 22-08-1921 te Zwaagwesteinde op 86-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Elisabeth Sikkes JONGSMA (Lysbert), landbouwerse, geboren op 27-02-1846 te Valom onder Dantumawoude, overleden op 01-12-1898 om 11.30 uur te Beets op 52-jarige leeftijd, begraven te Beets.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1868 te Tietjerksteradeel met Jan Halbes van der VEEN, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-03-1842 te Kleine Geest onder Tietjerk, zoon van Halbe Geerts van der VEEN (Veenstra), landbouwer, veehouder, en Sijke Pieters van der MEER, overleden op 09-03-1887 te Beets op 44-jarige leeftijd, na een lang, smartelijk, doch geduldig lijden. Begraven te Beets.
   2.  m  Jan Sikkes JONGSMA (zie V.3).
   3.  m  Lvl. Kind, geboren op 29-10-1853 te Dantumadeel, overleden op 29-10-1853 te Dantumadeel, 0 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Grietje Sikkes JONGSMA, geboren op 14-03-1865 te Dantumawoude, overleden op 19-04-1925 te Valom onder Dantumawoude op 60-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen lijden.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 12-05-1883 te Tietjerksteradeel met Jacob Martens DIJKSTRA, 27 jaar oud, gardenier, visser, tolgaarder, geboren op 24-02-1856 te Hardegarijp, zoon van Marten Jacobs DIJKSTRA en Antje Jans BENEDICTUS, overleden op 09-12-1943 te Valom op 87-jarige leeftijd.
{Hij is later samenwonend rond 1929 met Elisabeth WOUDSTRA, huishoudster.}


IV.8    Tjeerd Jans JONGSMA, landbouwer, geboren op 06-09-1818 te Dantumawoude, zoon van Jan Sikkes JONGSMA (Johannes) (zie III.4) en Lysbert Tjeerds ANNEMA, landbouwerse, overleden op 01-06-1862 te Dantumadeel op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-06-1858 te Dantumadeel met Leelke Douwes WOELINGA, geboren rond 1819 te Dantumawoude, dochter van Douwe Harmens WOELINGA, boer, winkelier, en Grietje Tjeerds ANNEMA, winkelierse, overleden 00-08-1909 te Murmerwoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.7).


IV.10    Auke Jans JONGSMA, koopman, graanhandelaar, cichoreidroger, geboren op 13-06-1821 te Valom, zoon van Jan Sikkes JONGSMA (Johannes) (zie III.4) en Lysbert Tjeerds ANNEMA, landbouwerse, overleden op 23-02-1895 te Valom op 73-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-05-1859 te Dantumadeel met Trijntje Andries SIKKEMA, 28 jaar oud, geboren op 01-04-1831 te Dantumawoude, dochter van Andries Jans SIKKEMA, landbouwer, en Antje Hotzes BOERSMA, overleden op 28-02-1916 te Valom onder Dantumawoude op 84-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Aukes JONGSMA (zie V.9).
   2.  v  Antje Aukes JONGSMA, geboren op 25-08-1862 te Valom onder Dantumawoude, overleden op 01-02-1947 te Dokkum op 84-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-05-1884 te Dantumadeel met Andries Annes MINNEMA, 26 jaar oud, geboren op 06-10-1857 te Akkerwoude, zoon van Anne Jans MINNEMA en Maaike Andries WIEGERSMA, overleden op 04-05-1943 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.


IV.12    Egbert Jans JONGSMA, dagloner, landbouwer, koopman, geboren op 20-09-1826 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Jan Sikkes JONGSMA (Johannes) (zie III.4) en Lysbert Tjeerds ANNEMA, landbouwerse, overleden op 16-02-1900 om 06.00 uur te Dantumawoude op 73-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van de 25-11-1879 is Egbert Jongsma, koopman, wonende te Valom onder Dantumawoude, verklaard te zijn in staat van faillissement.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 29-11-1879.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-06-1855 te Dantumadeel met Maaike Geerts HOEKSTRA, 23 jaar oud, geboren op 03-11-1831 te Wouterswoude, dochter van Geert Hepkes HOEKSTRA en Beitske Geerts HULSHOF, overleden op 13-11-1921 te Akkerwoude op 90-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Beitske Egberts JONGSMA, geboren op 27-08-1856 te Dantumawoude, overleden op 02-05-1941 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1941 te Dantumawoude.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-12-1875 te Dantumadeel met Reitse Ruurds DIJKSTRA, 29 jaar oud, landbouwer, kastelein en tolgaarder, geboren op 01-04-1846 te Dantumawoude, zoon van Ruurd Deddes DIJKSTRA, landbouwer, en Folkje Jans JONGSMA, veehouderse, landbouwerse, overleden op 01-04-1913 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
   2.  m  Jan Egberts JONGSMA (zie V.15).
   3.  m  Geert Egberts JONGSMA (zie V.17).
   4.  m  Auke Egberts JONGSMA (zie V.20).
   5.  v  Lysbert Egberts JONGSMA, geboren op 20-03-1870 te Dantumawoude, overleden op 28-09-1893 te Akkerwoude op 23-jarige leeftijd, na een lang en smartelijk doch geduldig lijden.
Ongehuwd.
   6.  m  Hepke Egberts JONGSMA (zie V.23).


V.3    Jan Sikkes JONGSMA, veehouder, landbouwer, geboren op 03-08-1848 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Sikke Jans JONGSMA (zie IV.5) en Grietje Johannes HESLING, overleden op 21-02-1922 te Veenwouden op 73-jarige leeftijd, begraven te Veenwouden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1873 te Dantumadeel met Martje Floris ANTONIDES, 24 jaar oud, veehoudster, geboren op 26-12-1848 te Veenwouden, dochter van Floris Sakes ANTONIDES, landbouwer, kastelein, en Hendrikje Jentjes van der LAAN, overleden op 18-12-1932 te Rijperkerk op 83-jarige leeftijd, begraven te Veenwouden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Grietje Jans JONGSMA, geboren op 20-04-1874 te Bergum, overleden op 16-04-1958 te Hardegarijp op 83-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1958 te Tietjerk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1896 te Tietjerksteradeel met Pieter Wytzes OOSTENBRUG, 34 jaar oud, geboren op 21-11-1861 te Tietjerk, zoon van Wytze Theunis OOSTENBRUG en Antje Pieters SNOEK, overleden op 13-03-1935 te Rijperkerk op 73-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1935 te Tietjerk.
   2.  m  Sikke Jans JONGSMA (zie VI.3).
   3.  v  Hendrikje Jans JONGSMA, geboren op 31-08-1884 te Veenwouden, overleden op 08-01-1975 te Quatrebras onder Hardegarijp op 90-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1975 te Veenwouden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-01-1904 te Tietjerksteradeel met Alle Klazes VEENSTRA, 22 jaar oud, veehouder, geboren op 03-05-1881 te Veenwouden, zoon van Klaas Jelles VEENSTRA, landbouwer, en Lysbert Alles van der WAL, overleden op 24-05-1959 te Dokkum op 78-jarige leeftijd, in het ziekenhuis, na een kort ziekbed. Begraven op 28-05-1959 te Veenwouden.
   4.  m  Floris Jans JONGSMA, geboren op 10-03-1887 te Veenwouden, overleden op 04-04-1887 te Veenwouden, 25 dagen oud.
   5.  v  Lysbert Jans JONGSMA, geboren op 10-03-1887 te Veenwouden, overleden op 05-10-1972 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1972 te Opeinde.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1910 te Smallingerland met Hendrik Ritskes de BOER, 21 jaar oud, boer, geboren op 16-12-1888 te Rottevalle onder Opeinde, zoon van Ritske Warnders de BOER, boer, en Grietje Hendriks van KAMMEN, overleden op 31-07-1932 te Drachten op 43-jarige leeftijd. Hij had een vergadering bij Vreewijk te De Folgeren bijgewoond. Op de terugweg naar huis, toen hij langs de trambaan liep, kwam hij onder de tram en was op slag dood. Begraven op 04-08-1932 te Opeinde.
Secretaris van de Agrarische Bond in Friesland en van de Boeren- en Tuindersbond afd. Drachten.
   6.  v  Geertje Jans JONGSMA, geboren op 14-08-1890 te Veenwouden, overleden op 27-09-1890 te Veenwouden, 44 dagen oud.


V.7    Jan Tjeerds JONGSMA, gardenier, landbouwer, geboren op 06-06-1859 te Dantumawoude, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.8) en Leelke Douwes WOELINGA, overleden op 02-08-1895 te Dantumadeel op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1884 te Dantumadeel met Sytske Louws van der ZWAAG, 21 jaar oud, geboren op 15-03-1863 te Akkerwoude, dochter van Louw Gabes van der ZWAAG, dagloner, en Sjoukje Tabes KOOISTRA, overleden op 27-11-1891 te Dantumawoude op 28-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Leelke Jans JONGSMA, geboren op 19-11-1884 te Dantumawoude, overleden op 06-12-1938 te Rinsumageest op 54-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-01-1905 te Dantumadeel met Doeke Jacobs RAAP, 20 jaar oud, arbeider, veehouder, geboren op 22-01-1884 te Wouterswoude, zoon van Jacob Doekes RAAP, tolgaarder, landbouwer, en Wytske Sjoerds WIERSMA, overleden op 03-05-1973 te Wouterswoude op 89-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
   2.  m  Louw Jans (Louis) JONGSMA (Youngsma) (zie VI.13).
   3.  m  Tjeerd Jans JONGSMA (Yongsma), timmerman, agent van politie, geboren op 30-11-1889 te Dantumawoude, overleden 00-00-1926 te Massachusetts (USA), begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Ongehuwd (1923).


V.9    Jan Aukes JONGSMA, koopman, cichoreifabrikant, geboren op 05-09-1860 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Auke Jans JONGSMA (zie IV.10) en Trijntje Andries SIKKEMA (gezindte: Doopsgezind), overleden op 10-08-1943 te Veenwouden op 82-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1943 te Dantumawoude.
Valom, 13 september - Wegens de duurte der levensmiddelen besloot de heer J.A. Jongsma, cichoreifabrikant alhier, het weekloon zijner arbeiders in beide fabrieken bij de a.s. campagne met 25 procent te verhogen.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 14-09-1915.
Kingma's Bank.
In de algemene vergadering van aandeelhouders van Kingma's Bank werd als commissaris gekozen de heer J.A. Jongsma te Valom (in 1939 vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, tot 1943 - overleden).
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 12-02-1935.
Bestuurslid Boerenleenbank, Murmerwoude; bestuurslid Onderlinge Brandverzekerings Maatschappij Dantumadeel; gevolmachtigde van Waterschap "Het Buitenveld"; oprichter Uitvaartvereniging "De Laatste Reis" te De Falom (1913).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1884 te Dantumadeel met Grietje Jans ANNEMA, 21 jaar oud, geboren op 17-03-1863 te Akkerwoude, dochter van Jan Annes ANNEMA, landbouwer, winkelier, en Jelske Andries WIEGERSMA, overleden op 26-05-1939 te Valom op 76-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jelske Jans JONGSMA, geboren op 07-03-1885 te Valom onder Dantumawoude, overleden op 29-12-1971 te Dokkum op 86-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven op 03-01-1971 te Veenwouden.
Valom - Aan de hedenmiddag alhier gehouden hardrijderij van mannen en vrouwen werd door tien paren deelgenomen. Het cadeau (2e prijs) van f. 6,-- werd behaald door Johannes de Jong en Jelske Jongsma, beide alhier.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 17-02-1902.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-07-1905 te Dantumadeel met Sake Franciscus ANTONIDES, 31 jaar oud, veehandelaar, geboren op 28-02-1874 te Veenwouden, zoon van Franciscus Sakes ANTONIDES, grutter, en Sijke Floris ANTONIDES, overleden op 30-04-1952 te Veenwouden op 78-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1952 te Veenwouden.
   2.  v  Trijntje Jans JONGSMA, geboren op 28-09-1887 te Dantumawoude, overleden op 13-04-1975 te Zwaagwesteinde op 87-jarige leeftijd, begraven op 18-04-1975 te Damwoude.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-04-1910 te Dantumadeel met Johannes Beens BOS, 25 jaar oud, geboren op 16-08-1884 te Engwierum, zoon van Been BOS en Eelkje HOVINGA, overleden op 19-04-1963 te Murmerwoude op 78-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1963 te Dantumawoude.


V.15    Jan Egberts JONGSMA, geboren op 30-06-1858 te Dantumawoude, zoon van Egbert Jans JONGSMA (zie IV.12) en Maaike Geerts HOEKSTRA, overleden op 15-01-1944 om 07.45 uur te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 02-06-1894 te Dantumadeel met Wytske Jacobs de BOER, 29 jaar oud, geboren op 13-10-1864 te Friens, dochter van Jacob Gabes de BOER en Klaaske Lolkes WYTSMA, overleden op 11-03-1953 te Marrum op 88-jarige leeftijd, in 't Rusthuis.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Egbert Jans JONGSMA, geboren op 08-05-1895 te Leeuwarderadeel, overleden op 21-05-1895 te Leeuwarderadeel, 13 dagen oud.
   2.  m  Egbert Jans (Eibert) JONGSMA (zie VI.21).


V.17    Geert Egberts JONGSMA, stalnecht, tolgaarder, broodventer, veedrijver, koopman, geboren op 06-12-1861 te Dantumawoude, zoon van Egbert Jans JONGSMA (zie IV.12) en Maaike Geerts HOEKSTRA, overleden op 20-03-1943 op 81-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 04-05-1893 te Dantumadeel met Aafke Jans HONDERD, 30 jaar oud, naaister, geboren op 18-04-1863 te Dokkum, dochter van Jan Aukes HONDERD, tuiniersknecht, arbeider, en Antje Geerts DAMSMA, arbeidster, overleden op 25-03-1895 te Akkerwoude op 31-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1885 te Dokkum met Feddo Heetzes de HAAN, 27 jaar oud, suikerwerker, geboren op 31-03-1858 te Dokkum, zoon van Heetze de HAAN, kleermaker, en Iebeltje KIELSTRA, overleden op 07-07-1886 te Dokkum op 28-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 03-12-1898 te Dantumadeel met Baukje Jurjens GRIJPSTRA, 17 jaar oud, broodventster, geboren op 15-06-1881 te Bergum, dochter van Jurjen Romkes GRIJPSTRA, arbeider, en Foekje Bouwes de JONG, overleden op 19-09-1956 te Murmerwoude op 75-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Lysbert Geerts JONGSMA, dienstbode, geboren op 19-11-1894 te Akkerwoude (gezindte: Doopsgezind), overleden op 11-05-1973 te Bolsward op 78-jarige leeftijd, na een korte ziekte. Gecremeerd op 15-05-1973 te Velsen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1924 te Leeuwarden met Albert Jans FABER, 37 jaar oud, politiedienaar, geboren op 07-05-1887 te Oenkerk, zoon van Jan Doekes FABER en Aukje Andries VISSER, overleden op 21-09-1960 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-09-1960 te Velsen.
{Hij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1908 te Tietjerksteradeel met Pietertje ZUIDSTRA, 25 jaar oud, geboren op 22-04-1883 te Goënga, overleden op 22-11-1918 te Leeuwarden op 35-jarige leeftijd.}

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Foekje Geerts JONGSMA, geboren op 09-04-1899 te Wouterswoude, overleden op 09-03-1985 te Noordbergum op 85-jarige leeftijd, in Nieuw Toutenburg. Begraven op 13-03-1985 te Oudkerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-03-1920 te Dantumadeel met Anne Poppes van der HOEK, 33 jaar oud, koopman, geboren op 15-05-1886 te Akkerwoude, zoon van Poppe Klazes van der HOEK en Tjitske Jouws KOOISTRA, overleden op 09-10-1946 te Dokkum op 60-jarige leeftijd, begraven te Oudkerk.
   3.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 11-05-1900 te Valom onder Dantumawoude, overleden op 30-09-1929 te Dantumawoude op 29-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Ongehuwd.
   4.  v  Hinke JONGSMA, geboren op 25-12-1902 te Akkerwoude, overleden op 05-06-1981 op 78-jarige leeftijd, begraven te Damwoude.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1930 te Dantumadeel met Hendrik HOEKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 29-09-1902 te Akkerwoude, zoon van Romke Sapes HOEKSTRA en Geertje Hendriks JANSMA, overleden op 26-08-1955 op 52-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   5.  v  Beitske JONGSMA, geboren op 20-04-1905 te Akkerwoude, overleden op 20-01-1960 te Dokkum op 54-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Dokkum.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-05-1930 te Dokkum met Dirk JONKHOF, 23 jaar oud, bakker, geboren op 29-08-1906 te Dokkum, zoon van Martinus JONKHOF en Trijntje DOL, fabrieksarbeidster, overleden op 07-02-1933 te Groningen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) ca. 1935 met Jacobus Klazes MULLER, geboren op 20-03-1898 te Dokkum, zoon van Klaas MULLER en Anna LOONSTRA, overleden op 28-01-1958 op 59-jarige leeftijd, begraven te Dokkum.
{Hij was eerder gehuwd 00-00-1919 te Dokkum met Sjoukje PLANTING, geboren te Hoogeveen, overleden op 08-12-1932 te Aalzum.}
   6.  v  Sjoukje JONGSMA, geboren op 08-06-1908 te Akkerwoude, overleden op 22-02-1974 te Murmerwoude op 65-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1974 te Dantumawoude.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-06-1929 te Dantumadeel met Enne DIJKMA, 27 jaar oud, smid, geboren op 29-11-1901 te Akkerwoude, zoon van Pieter G. DIJKMA en Dieuwke KASPERSMA, overleden op 21-06-1960 te Murmerwoude op 58-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven te Dantumawoude.
   7.  m  Egbert Hepke JONGSMA (zie VI.35).


V.20    Auke Egberts JONGSMA, caféhouder, hotelhouder, bierhandelaar, veerhuishouder NV Leeuwarder Stoomwaschinrichting en Natuurbleekerij te Huizum (1917), logementhouder "Het Zwarte Paard" te Leeuwarden, geboren op 24-11-1865 te Valom onder Dantumawoude, zoon van Egbert Jans JONGSMA (zie IV.12) en Maaike Geerts HOEKSTRA, overleden op 20-05-1944 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1944 te Leeuwarden.
Auke Egberts Jongsma had volgens een advertentie in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 mei 1896 een herberg aan de Feintenslaan te Veenwouden. Hij was hierkort daarvoor gekomen (voorheen Wed. Klaas Petrus Kuperus). Hij was ook bierhandelaar. Tot 1911 was hij herbergier te Veenwouden, van 1911 tot 1917 te Murmerwoude. Het gezin vertrok 12 mei 1917 naar het Ruiterskwartier te Leeuwarden en openden Café Jongsma aldaar. Die zaak heette daarvoor achtereenvolgens Friesch Koffiehuis, De Zwarte Bles en vervolgens Het Zwarte Paard. Het Friesch Koffiehuis blies onder de naam Mercurius in 2007 de laatste adem uit.
Te koop aangeboden:
Het Hotel Jongsma. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij de eigenaar.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 03-07-1940.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-05-1894 te Dantumadeel met Sijke Douwes de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 23-07-1872 te Hantum, dochter van Douwe Douwes de VRIES, arbeider, en Sjoukje Jans WIJBENGA, overleden op 22-09-1943 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1943 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sjoukje Aukes JONGSMA, geboren op 03-06-1895 te Dantumawoude, overleden op 11-08-1978 te Drachten op 83-jarige leeftijd, na een korte ziekte. Begraven op 16-08-1978 te Leeuwarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Dantumadeel met Klaas Egberts ANNEMA, 25 jaar oud, veehouder, kruidenier, geboren op 08-01-1894 te Akkerwoude, zoon van Egbert Klazes ANNEMA, landbouwer, en Folkje Deddes DIJKSTRA, overleden op 12-03-1968 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1968 te Leeuwarden.
   2.  m  Egbert Aukes JONGSMA (zie VI.39).
   3.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 01-03-1907 te Veenwouden, overleden op 08-07-1976 te Leeuwarden op 69-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis, na een ernstige ziekte. Begraven op 12-07-1976 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 07-08-1935 te Leeuwarden met Martinus van DUUREN, 30 jaar oud, manufacturenreiziger Fa. A.I. de Vries, geboren op 14-05-1905 te Leeuwarden, zoon van Hendrikus van DUUREN en Marchien LUGT, overleden op 04-03-1936 te Heerhugowaard op 30-jarige leeftijd, door een droevig ongeval. Begraven op 07-03-1936 te Leeuwarden.
Medewerker Vrije Evangelische Zondagsschoolvereniging te Leeuwarden; leider Ned. Jongelings Verbond ring Leeuwarden en Omstreken, afd. Jongenswerk.
Gehuwd (2) 00-00-1947 te Leeuwarden met Jacobus de VRIES, geboren rond 1901, overleden op 06-08-1981 te Bergum, begraven op 10-08-1981 te Haulerwijk.
{Hij was eerder gehuwd voor 1946 met A. REINDERS, overleden voor 1947.}
   4.  m  Hepke JONGSMA (zie VI.45).


V.23    Hepke Egberts JONGSMA, koetsier, geboren op 25-04-1874 te Dantumawoude, zoon van Egbert Jans JONGSMA (zie IV.12) en Maaike Geerts HOEKSTRA, overleden op 01-11-1903 te Veenwouden op 29-jarige leeftijd, begraven te Veenwouden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-05-1900 te Dantumadeel met Joukje Kornelis de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 12-05-1876 te Murmerwoude, dochter van Kornelis Gelts de VRIES en Rinske Pieters DANTUMA, overleden op 17-01-1967 te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis. Begraven op 21-01-1967 te Veenwouden.
{Zij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-12-1906 te Dantumadeel met Johannes Gerrits VENINGA, 25 jaar oud, geboren op 25-08-1881 te Dantumadeel, zoon van Gerrit Johannes VENINGA en Antje Fokkes van der WAL, overleden voor 1967.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rinske JONGSMA, verpleegster, geboren op 02-07-1901 te Wouterswoude, overleden op 09-01-1987 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1987 te Veenwouden.
Ongehuwd.
Zuster R. Jongsma 35 jaar in het Diaconessenhuis.
In de ruim 76 jaar dat het Diaconnessenhuis heeft bestaan, zijn er heel wat verpleegsters geweest met een even eervolle als lange staat van dienst. Wat dat betreft is men aan de Noordersingel werkelijk wel het een en ander gewend.
Eenmaal heeft men een verpleegster gehad die het huis onafgebroken 37 jaar heeft gediend. Daarop volgt nu hoofdverpleegster R. Jongsma. Op 1 juni 1921 is zij in dienst van 't huis getreden en zij werkt er nog altijd met veel plezier en tot grote tevredenheid van de leiding. Daarom werd zij gisteren ter gelegenheid van haar 35-jarig jubileum als het ware bedolven onder een schat van bloemen.
Het bestuur, de specialisten, de verschillende afdelingen, kortom een ieder die bij het ziekenhuis is betrokken, zegde het met bloemen en natuurlijk was het aantal gelukwensen legio. De huldiging van de hoofdverpleegster van de röntgenafdeling komt echter pas met october, wanneer zij met pensioen gaat.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 02-06-1956.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 08-12-1956 (Afscheid vier hoofdzusters Diaconessenhuis).
   2.  m  Egbert Hepke (Jan) JONGSMA (zie VI.48).


VI.3    Sikke Jans JONGSMA, veehouder, geboren op 05-02-1877 te Veenwouden, zoon van Jan Sikkes JONGSMA (zie V.3) en Martje Floris ANTONIDES, veehoudster, overleden op 10-07-1973 te Veenwouden op 96-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 13-07-1973 te Dantumawoude.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-05-1907 te Dantumadeel met Eekje Annes HALBESMA, 27 jaar oud, geboren op 02-04-1880 te Dantumawoude, dochter van Anne Douwes HALBESMA, landbouwer, en Antje Tjeerds WIEGERSMA, overleden op 17-03-1951 te Dantumawoude op 70-jarige leeftijd, begraven te Dantumawoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan JONGSMA (zie VII.1).


VI.13    Louw Jans (Louis) JONGSMA (Youngsma), geboren op 27-10-1887 te Dantumawoude, zoon van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.7) en Sytske Louws van der ZWAAG, overleden 00-10-1963 te Massachusetts (USA), begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Gehuwd ca. 1920 met Sjieuwkje Ydes (Sadie) NIJDAM (Nydam), geboren op 23-11-1895 te Harlingen, dochter van Yde NIJDAM en Hieke Hendriks MINKEMA, overleden 00-00-1976 te Massachusetts (USA), begraven te Northbridge, Worcester Co., MA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hazel L. YOUNGSMA, geboren op 29-08-1922 te Whitinsville, MA (USA), overleden op 11-09-1990 te Worcester Co., MA (USA) op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1944 te Whitinsville, MA (USA) met Wilfred SHAW, geboren op 20-05-1918, overleden op 18-05-1997 te Wareham, MA (USA) op 78-jarige leeftijd.
   2.  m  John E. YOUNGSMA, geboren op 07-10-1923 te Northbridge, MA (USA), overleden op 16-05-2000 te Worcester Co., MA (USA) op 76-jarige leeftijd, nalatende 1 stiefzoon. Begraven te Paxton, Worcester Co., MA (USA).
Army veteran of WW II; injured in D-Day Invasion, earned Purple Heart & Victory Medal.
Gehuwd met Yvonne M. RABOUIN, dance instructor, clerk, geboren 00-00-1910 te Kinsley (USA), overleden op 19-09-2002 te Worcester Co., MA (USA), begraven te Paxton, Worcester Co., MA (USA).
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   3.  m  Elmer John YOUNGSMA (zie VII.7).


VI.21    Egbert Jans (Eibert) JONGSMA, arbeider, ondernemer (eig. sigarenmagazijn), opperman (ruim 40 jaar bij Westerbaan), geboren op 24-03-1899 te Hijum, zoon van Jan Egberts JONGSMA (zie V.15) en Wytske Jacobs de BOER, overleden op 24-10-1971 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Gecremeerd op 28-10-1971 te Groningen.
Advertentie Leeuwarder Nieuwsblad d.d. 04-11-1938:
Hallo.
Goede rokerij hwer kin men det krije?
Efkes nei Jongsma, Noardvliet nûmer trije hûndert trije.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 26-02-1963 (Vorstverlet..... tijd van verveling? Bouwvakker Jongsma: nee).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-10-1920 te Ferwerderadeel met Atje van der BIJ, 18 jaar oud, geboren op 04-07-1902 te Leeuwarden, dochter van Benedictus Jans van der BIJ en Jantje JAGER, overleden op 08-09-1996 te Leeuwarden op 94-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-09-1996 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Wijtske JONGSMA, geboren op 14-04-1921 te Hallum, overleden op 25-03-1945 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-00-1940 te Leeuwarden met K. TJEPKEMA, geboren rond 1920.
   2.  v  Jantje (Janny) JONGSMA, geboren op 28-02-1927 te Hallum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1948 te Leeuwarden met Jan HEEREMA, 28 jaar oud, geboren op 27-07-1920 te Leeuwarden, zoon van Eeltje HEEREMA en Maaike van der ZEE, overleden op 11-05-2002 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-05-2002 te Goutum.
   3.  v  Geesje JONGSMA, geboren op 11-08-1935 te Leeuwarden.
Gehuwd 00-00-1954 te Leeuwarden met Pieter van der LEIJ, geboren op 09-06-1932 te Groningen, zoon van Jakob van der LEIJ, steenhouwer, en Eltje OUDMAN, overleden op 27-09-1998 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.


VI.35    Egbert Hepke JONGSMA, chauffeur, geboren op 13-10-1910 te Murmerwoude, zoon van Geert Egberts JONGSMA (zie V.17) en Baukje Jurjens GRIJPSTRA, broodventster, overleden op 04-02-1994 te Damwoude op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-02-1994 te Goutum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1936 te Dokkum met Aaltje van KNIJFF, 20 jaar oud, geboren op 04-08-1915 te Dokkum, dochter van Petrus Jacobus van KNIJFF en Janke CUPERUS, overleden op 03-07-2009 te De Westereen op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-07-2009 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Janke (Jannie) JONGSMA, geboren op 05-10-1936 te Akkerwoude, overleden op 08-10-1997 te Harlingen op 61-jarige leeftijd, na een moedig gedragen ziekte. Gecremeerd op 11-10-1997 te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-04-1959 te Dantumadeel met Tjipke PAULUSMA, 22 jaar oud, geboren op 17-11-1936 te Wartena, zoon van Sjoerd Klazes PAULUSMA en Boukje WOUDWIJK, overleden voor 1983.
   2.  v  Maaike Boukje JONGSMA, geboren op 13-03-1939 te Akkerwoude.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-04-1959 te Dantumadeel met Steven van de KOLK, 21 jaar oud, geboren op 08-06-1937 te Nunspeet, zoon van N.N. van de KOLK en M. H. BEEKHUIS.
   3.  m  Geert JONGSMA, geboren op 13-05-1944 te Murmerwoude, overleden op 13-10-2008 op 64-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2008 te Damwoude.
Ongehuwd.
   4.  m  Petrus Jacobus (Piet) JONGSMA, geboren op 24-05-1948 te Akkerwoude.
Relatie met Annie HEIDSTRA.
   5.  v  Hinke (Henny) JONGSMA, beheerder dorpshuis, geboren op 14-06-1950 te Akkerwoude.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-12-1974 te Dantumadeel met Romke (Rom) VEENSTRA, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 12-07-1948 te Roodkerk, zoon van Gerrit VEENSTRA, timmerman, en Martje van der VEEN.


VI.39    Egbert Aukes JONGSMA, stationsklerk te Veenwouden (volontair), commies (1938) bij de Nederlandsche Tramweg Maatschappij te Leeuwarden; stationschef N.T.M. te Lemmer (1947); idem te Zwolle (1953), geboren op 19-02-1898 te Veenwouden, zoon van Auke Egberts JONGSMA (zie V.20) en Sijke Douwes de VRIES, overleden op 04-09-1973 te Vleuten op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-09-1973 te Utrecht.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-07-1922 te Leeuwarden met Hielkje Lutes (Hieke) MOOIWEER, 23 jaar oud, geboren op 31-10-1898 te Veenwouden, dochter van Lute MOOIWEER en Tjitske Jans van der VEEN, overleden op 23-03-1946 om 06.00 uur te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd, na vijf dagen van erge pijnen. Begraven op 27-03-1946 te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 07-04-1953 te Leeuwarden met Sjoukje WESTERHOF, geboren rond 1901, overleden op 21-11-1972 te Zwolle, gecremeerd op 24-11-1972 te Dieren.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Tjitske Sophia (Jicky) JONGSMA, geboren op 07-09-1925 te Leeuwarden.
Gehuwd ca. 1949 met Aonne JANSEN.


VI.45    Hepke JONGSMA, kantoorbediende, administrateur "De Harmonie", Leeuwarden, geboren op 23-08-1909 te Veenwouden, zoon van Auke Egberts JONGSMA (zie V.20) en Sijke Douwes de VRIES, overleden op 15-12-1970 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-12-1970 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1934 te Leeuwarden met Catharina Alida HAMSTRA, 21 jaar oud, geboren op 28-12-1912 te Leeuwarden, dochter van Jan HAMSTRA en Otilia SNOEK, overleden op 07-04-2001 te Leeuwarden op 88-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen ziekte. Gecremeerd op 12-04-2001 te Goutum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Auke JONGSMA (zie VII.26).
   2.  v  Otilia (Tilly) JONGSMA, geboren op 03-09-1941 te Leeuwarden.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-12-1961 te Leeuwarden met Renze KOOPMANS.


VI.48    Egbert Hepke (Jan) JONGSMA, garagehouder (Rinko Zandvoort), auto- en rijwielstalling (v.a. 1926), geboren op 10-03-1903 te Bergum, zoon van Hepke Egberts JONGSMA (zie V.23) en Joukje Kornelis de VRIES, overleden op 14-12-1991 te Zandvoort op 88-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1991 te Zandvoort.
RINKO: RINkel en KOning.
RINKO was genoemd naar de stichters RINkel en KOning. Het garagebedrijf werd in maart 1926 overgenomen door E. Jongsma die, samen met zijn echtgenote E. Jongsma - Schuiten, benevens het garagebedrijf, zomers de omstreeks 1910 aangelegde tennisbanen exploiteerde en deze laatste 's winters tijdens een vorstperiode onderspoot om als ijsbaan te kunnen dienen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-12-1927 met Elisabeth SCHUITEN, 23 jaar oud, geboren op 11-04-1904, overleden op 30-11-1987 te Zandvoort op 83-jarige leeftijd, na een grote strijd. Begraven op 03-12-1987 te Zandvoort.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Joukje Marie JONGSMA, geboren op 25-01-1935 te Haarlem, in de Mariastichting.
Zie: Het Vrije Volk d.d. 25-09-1963 (De Waterman als huwelijksbootje).
Zie: Het Vrije Volk d.d. 01-10-1963 (Feijenoordbinken uit hele land bij Benfica-huwelijk Ben en Jouk).
Zie: Het Vrije Volk d.d. 02-10-1963 (Foto huwelijk Joukje Jongsma en Ben Dingerdis).
Zie: Het Vrije Volk d.d. 11-01-1975 ("Wedstrijd van de eeuw" had lange nasleep).
Gehuwd (1) 00-00-1955 te Zandvoort met Jan T. SMID, geboren ca. 1933, overleden op 01-09-1959, binnen 14 dagen aan een ongeneeslijke ziekte.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 01-10-1963 te Zandvoort met B. J. (Ben) DINGERDIS, opzichter-schilder, geboren rond 1935.
   2.  m  Egbert Hepke Cornelis JONGSMA (zie VII.33).


VII.1    Jan JONGSMA, veehouder, geboren op 11-04-1912 te Veenwouden, zoon van Sikke Jans JONGSMA (zie VI.3) en Eekje Annes HALBESMA, overleden op 27-04-1987 te Damwoude op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1987 te Damwoude.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Dantumadeel met Klaaske VEENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 07-08-1910 te Veenwoudsterwal onder Hardegarijp, dochter van Alle Klazes VEENSTRA, veehouder, en Hendrikje Jans JONGSMA, overleden op 30-07-1998 te Veenwouden op 87-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging van 11 jaar in Talma-huis. Begraven op 03-08-1998 te Damwoude.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hendrikje Eekje (Hennie) JONGSMA, geboren op 26-05-1936 te Dantumawoude.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 06-01-1955 te Dantumadeel met Amadeus Joanna (Amedé) de WITTE, 29 jaar oud, klompenmaker, medewerker bij de dienst Openbare Werken gemeente Dantumadeel, geboren op 31-05-1925 te Nieuwkerke (België), zoon van Caesar Joannes de WITTE, klompenmaker, en Norma Germaine Maria WATERSCHOOT (gezindte: RK), overleden op 27-02-1980 te Dokkum op 54-jarige leeftijd, na een geduldig gedragen ziekte. Begraven op 27-02-1980 te Dokkum.
Gedurende bijna 10 jaar bestuurslid v.v. De Wâlden en leider van het 1e elftal.
   2.  m  Sikke JONGSMA (zie VIII.3).
   3.  m  Alle Anne JONGSMA (zie VIII.5).


VII.7    Elmer John YOUNGSMA, geboren op 29-03-1928 te Whitinsville, MA (USA), zoon van Louw Jans (Louis) JONGSMA (Youngsma) (zie VI.13) en Sjieuwkje Ydes (Sadie) NIJDAM (Nydam), overleden op 02-03-1989 te Los Angeles, CA (USA) op 60-jarige leeftijd, begraven te Riverside, Riverside Co., CA (USA).
MSGT US Air Force, Korea.
Gehuwd met Margaret M. CASKEY, geboren op 27-12-1932, overleden op 21-10-2015 op 82-jarige leeftijd, begraven te Riverside, Riverside Co., CA (USA).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Patrick J. (Pat) YOUNGSMA, geboren op 28-09-1952.
Gehuwd (1) ca. 1975, gescheiden op 07-04-1982 te Orange, CA (USA) van Marita.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 09-05-1996 te Clark, NV (USA) met Patricia Diane GREEN, 39 jaar oud, geboren op 23-05-1956.
   2.  m  Bob R. YOUNGSMA, geboren op 14-10-1953.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 09-02-1974 te Orange, CA (USA), gescheiden na 4 jaar op 20-09-1978 te Orange, CA (USA) van Joann S. GREENWOOD, geboren 00-00-1956.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 24-11-1978 te Clark, NV (USA) met Wanda Sue GLENN.
   3.  v  Sharon Kay YOUNGSMA, geboren op 26-02-1956.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 03-08-1974 te Orange, CA (USA) met Daniel H. ROHDE, geboren 00-00-1956.
Gehuwd (2) met N.N. WILLIAMSEN.
   4.  v  Tammy Anne YOUNGSMA, geboren op 17-01-1960.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 22-11-1980 te Los Angeles, CA (USA) met Timothy K. HARPER, geboren 00-00-1959.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 29-10-1983 te Clark, NV (USA) met Mark Steven DODGE.


VII.26    Auke JONGSMA, geboren op 03-10-1935 te Leeuwarden, zoon van Hepke JONGSMA (zie VI.45) en Catharina Alida HAMSTRA, overleden op 24-08-2017 te Drachten op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 30-08-2017 te Opeinde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-09-1960 te Leeuwarden met Johanna Wolterdina SCHURINK, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1934 te Zutphen, overleden op 02-12-2010 te Drachten op 76-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Gecremeerd op 08-12-2010 te Opeinde.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hepke JONGSMA, huuradministrateur woningbouwstichting, geboren op 28-05-1961 te Leeuwarden, in het Stadsziekenhuis.
Op zaterdag 11 juli 1987 in de synagoge, Sacramentsstraat te Leeuwarden, Pai Shih ceremonie, inwijding van Hepke en Hans Jongsma uit Drachten als senior student-Wushu.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 20-06-1987.
Relatie met Petra.
   2.  v  Geertruida Hendrika (Trudy) JONGSMA, schoonheidsspecialiste, geboren op 27-11-1962 te Leeuwarden.
   3.  m  Johan Hendrik (Hans) JONGSMA (zie VIII.22).


VII.33    Egbert Hepke Cornelis JONGSMA, garagehouder, geboren op 07-12-1942 te Haarlem, zoon van Egbert Hepke (Jan) JONGSMA (zie VI.48) en Elisabeth SCHUITEN, in de Mariastichting. Overleden op 16-09-2000 op 57-jarige leeftijd, begraven te Zandvoort.
Raadslid gemeente Zandvoort (1978-1991); wethouder Sociale Zaken (1980-1986). Na een conflict met zijn partij, de VVD, vertegenwoordigde hij sinds 1985 Gemeentebelangen Zandvoort.
Gehuwd (1) ca. 1965 met Johanna (Hanneke) van SLUISDAM.
Relatie (2) met Marianne.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Edwin Hepke JONGSMA (zie VIII.24).
   2.  m  Egbert Christiaan JONGSMA, geboren op 09-10-1973 te Zandvoort.
Gehuwd met Eva MASSEGU PAGES, geboren op 17-05-1968.


VIII.3    Sikke JONGSMA, veehouder, geboren op 16-07-1937 te Dantumawoude, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.1) en Klaaske VEENSTRA, overleden op 02-05-2013 te Damwâld op 75-jarige leeftijd, begraven op 08-05-2013 te Damwâld.
Zie: Nieuwe Dockumer Courant d.d. 16-11-2009 (Boerderij in Damwâld gesloopt voor Centrale As).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-08-1955 te Dantumadeel met Elizabeth (Bettie) VELDA, 18 jaar oud, geboren op 04-03-1937 te Groningen, dochter van Johannes VELDA, kleermaker, en Antje PIETERS, overleden op 28-11-2015 te Damwâld op 78-jarige leeftijd, na een tijd van afnemende gezondheid. Begraven op 05-12-2015 te Damwâld.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anneke JONGSMA, verzorgende, geboren op 20-10-1955 te Dantumawoude.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19-12-1975 te Kitimat, BC (Canada) met Rudolf (Rudi) HAMBURG, 22 jaar oud, geboren op 10-02-1953 te Limburg, overleden op 19-08-1976 te Kitimat, BC (Canada) op 23-jarige leeftijd, door een auto-ongeluk.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 22-04-1982 te Dantumadeel met Sjouke KOOIJ, 36 jaar oud, medewerker buitendienst gemeente, geboren op 10-03-1946 te Suawoude, zoon van Tiete T. KOOIJ en Baukje WIJBENGA.
   2.  m  Jan Sikke JONGSMA (zie IX.4).
   3.  m  Johannes (Hans) JONGSMA (zie IX.6).
   4.  v  Klaaske Grietje (Klaske) JONGSMA, klasseassistente, geboren op 30-03-1972 te Dokkum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-08-1995 met Alexander (Alex) van der DUIM, 26 jaar oud, geboren op 28-12-1968.
   5.  m  Pieter Alle JONGSMA (zie IX.11).


VIII.5    Alle Anne JONGSMA, kantoorbediende, commerciëel medewerker, geboren op 08-10-1943 te Dantumawoude, zoon van Jan JONGSMA (zie VII.1) en Klaaske VEENSTRA.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-12-1977 te Dantumadeel met Janna Geziena (Jannie) TERPSTRA, secretaresse, geboren rond 1944, dochter van Jille TERPSTRA en Fennigjen van DIJK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jan Jelle JONGSMA (zie IX.13).
   2.  v  Femke Klaske JONGSMA, geboren op 15-11-1984 te Leeuwarden, in Triotel.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 06-03-1995 (Kinderen in de sport).


VIII.22    Johan Hendrik (Hans) JONGSMA, laborant, geboren op 08-08-1964 te Leeuwarden, zoon van Auke JONGSMA (zie VII.26) en Johanna Wolterdina SCHURINK.
Op zaterdag 11 juli 1987 in de synagoge, Sacramentsstraat te Leeuwarden, Pai Shih ceremonie, inwijding van Hepke en Hans Jongsma uit Drachten als senior student-Wushu.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 20-06-1987.
Relatie met Patricia.
Uit deze relatie:

   1.  v  Melissa JONGSMA.


VIII.24    Edwin Hepke JONGSMA, commercial director bij Xtandit, geboren op 28-08-1967 te Haarlem, zoon van Egbert Hepke Cornelis JONGSMA (zie VII.33) en Johanna (Hanneke) van SLUISDAM.
Relatie met N.N.
Uit deze relatie:

   1.  m  Gijs JONGSMA, geboren op 29-06-1997.


IX.4    Jan Sikke JONGSMA, verpleegkundige, geboren op 29-10-1957 te Dantumawoude, zoon van Sikke JONGSMA (zie VIII.3) en Elizabeth (Bettie) VELDA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-07-1980 te Idaarderadeel met Taetske WESTER, 21 jaar oud, ziekenverzorgende, geboren op 24-12-1958 te Grouw, dochter van Roelof WESTER en Sijtske de RUITER.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Sijtske JONGSMA, nagelstyliste, geboren op 03-08-1985 te Leeuwarden.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 07-06-2005 (Audysje D&D).
Samenwonend sinds 14-03-2013 met Arnold POSTMA, 41 jaar oud, geboren op 22-08-1971 te Grouw.
   2.  m  Sikke Jan JONGSMA (zie X.3).
   3.  v  Elizabeth (Bettie) JONGSMA, lerares, geboren op 18-06-1990 te Leeuwarden.
Relatie met Mark KOERTS, geboren op 10-02-1991 te Emmeloord.


IX.6    Johannes (Hans) JONGSMA, detaillist (dierenspeciaalzaak), geboren op 28-06-1963 te Dantumawoude, zoon van Sikke JONGSMA (zie VIII.3) en Elizabeth (Bettie) VELDA.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 10-06-1995 (Boze winkelier Stiens eist subsidie provincie).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-05-1988 te Dokkum met Tanja de VRIES, 22 jaar oud, geboren op 03-10-1965 te Veendam, overleden op 01-09-2016 op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) 00-00-1998 te Dantumadeel met Tjeerdje (Tea) HOEKSTRA, geboren op 09-12-1973 te Zwaagwesteinde.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Hendrik Sikke (Henk) JONGSMA, export sales & shipping coordinator, geboren op 27-01-1990 te Dokkum.
Samenwonend sinds 23-06-2016 met Shemara HERMANNS, 26 jaar oud, geboren op 22-01-1990.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Marjon JONGSMA, geboren op 19-06-1999 te Leeuwarden.


IX.11    Pieter Alle JONGSMA, schilder, geboren op 18-11-1975 te Damwoude, zoon van Sikke JONGSMA (zie VIII.3) en Elizabeth (Bettie) VELDA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-10-2008 te Dantumadeel met Hilda TIMMERMANS, 35 jaar oud, administratief medewerkster, geboren op 23-05-1973 te Borger, dochter van Roelof TIMMERMANS en Geesje.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Thymen Sikke JONGSMA, geboren op 09-08-2007 te Leeuwarden.


IX.13    Jan Jelle JONGSMA, districthoofd It Fryske Gea, geboren op 13-11-1980 te Leeuwarden, zoon van Alle Anne JONGSMA (zie VIII.5) en Janna Geziena (Jannie) TERPSTRA, secretaresse, in het Triotel.
Bekend kaatser (eerste klasse).
Zie: Nieuwsblad Noordoost-Friesland d.d. 28-01-2020, pag. 11.
Relatie met Jacqueline (Jacqie) DANTUMA, geboren te Driesum.
Uit deze relatie:

   1.  m  Jille JONGSMA, geboren op 13-12-2007.
   2.  v  Lyanne JONGSMA, geboren op 06-11-2009.


X.3    Sikke Jan JONGSMA, medewerker Bruna, geboren op 14-09-1987 te Leeuwarden, zoon van Jan Sikke JONGSMA (zie IX.4) en Taetske WESTER, ziekenverzorgende.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-07-2016 te Leeuwarden met Kim BRUINING, 23 jaar oud, geboren op 29-08-1992 te Lekkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Milan JONGSMA, geboren op 27-05-2016 te Leeuwarden.

 

Homepage | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 14186
Web Analytics