Parenteel van Pieter Willems Faber

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

I.1 Pieter Willems Faber, grofsmid, schipper (1845), geboren op 08-09-1781 te Drogeham, gedoopt op 07-10-1781 te Drogeham, overleden op 24-11-1846 om 08.00 uur te Paesens op 65-jarige leeftijd, zoon van Willem Pieters Faberen Ike Hendriks (IJtje/Yke Rinzes).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-09-1809 te Rottevalle met Minke Migchiels Bouwer, 21 jaar oud, geboren op 18-09-1788 te Noorder Drachten, gedoopt op 26-10-1788 te Rottevalle, overleden op 05-08-1835 te Paesens op 46-jarige leeftijd, dochter van Migchiel Jaspers, arbeider, landbouwer, en Renskje Fokkes Bouwer, boerin (1813).
Uit dit huwelijk:
1. v Yke Pieters Faber (Ieke), geboren op 08-01-1810 te Rottevalle (Sm.) (zie II.2).
2. m Willem Pieters Faber, geboren op 16-09-1812 te Paesens (zie II.3).
3. v Trijntje Pieters Faber, geboren 00-00-1814 te Paesens (zie II.7).
4. m Machiel Pieters Faber, geboren op 27-07-1816 te Paesens (zie II.8).
5. v Renske Pieters Faber, geboren op 23-07-1818 te Paesens (zie II.11).
6. v Ettje Pieters Faber, geboren op 13-10-1820 te Paesens (zie II.13).
7. m Fokke Pieters Faber, geboren op 18-10-1822 te Paesens (zie II.14).
8. m Hendrik Pieters Faber, geboren op 23-11-1824 te Paesens, overleden op 04-01-1825 te Paesens, 42 dagen oud.
9. v Hendrikje Pieters Faber, geboren op 27-09-1826 te Paesens (zie II.18).
10. m Diemer Pieters Faber, geboren op 13-09-1829 te Paesens (zie II.19).
11. v Wytske Pieters Faber, geboren op 18-05-1835 te Paesens (zie II.22).


II.2 Yke Pieters Faber (Ieke), dienstmeid, arbeidster, geboren op 08-01-1810 te Rottevalle (Sm.), gedoopt op 04-02-1810 te Rottevalle, overleden op 17-01-1867 om 19.00 uur te Drachten op 57-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-05-1830 te Oostdongeradeel met Jacob Siemens Katsma, boerenknecht, geboren rond 1802 te Anjum, overleden op 13-10-1846 te Anjum, zoon van Siemen Gerrits Katsma en Neeltje Botes Katsma.
Uit dit huwelijk:
1. v Menke Jacobs Katsma, dienstmeid, dagloonster, geboren op 19-12-1830 te Anjum, overleden op 25-04-1892 om 05.00 uur te Paesens op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-11-1856 te Oostdongeradeel met Jan Teitsma (Tijtsma), 25 jaar oud, boerenknecht, dagloner, arbeider, gardenier (1910), landbouwer, geboren op 17-10-1831 te Paesens, overleden op 31-01-1921 te Oostdongeradeel op 89-jarige leeftijd, zoon van N.N. en Grietje Pieters Tijtsma (Teitsma), arbeidster. Hij hertrouwt met Luitske Meinema.
2. m Simon Jacobs Katsma, arbeider, dagloner, geboren op 16-12-1832 te Anjum, overleden op 14-05-1911 te Houwerzijl op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1860 te Oostdongeradeel met Klaaske Klazes Meinsma, 23 jaar oud, arbeidster, dagloonster, geboren op 17-02-1837 te Paesens, overleden op 11-04-1923 te Houwerzijl op 86-jarige leeftijd, dochter van Klaas Broers Meinsma, arbeider, en Elske Jans Hiddema, arbeidster.
3. m Pieter Jacobs Katsma, geboren op 06-11-1834 te Anjum, overleden op 26-11-1846 om 17.00 uur te Anjum op 12-jarige leeftijd.
4. v Neeltje Jacobs Katsma, geboren op 04-04-1837 te Anjum, overleden op 06-12-1847 te Anjum op 10-jarige leeftijd.
5. v Trijntje Jacobs Katsma, geboren op 27-09-1839 te Anjum, overleden op 05-12-1846 te Anjum op 7-jarige leeftijd.
6. m Lvl. Kind, geboren op 12-01-1842 te Oostdongeradeel, overleden op 12-01-1842 te Oostdongeradeel.


II.3 Willem Pieters Faber, grofsmid (1849, 1882), arbeider (1856), geboren op 16-09-1812 te Paesens, overleden op 01-03-1885 te Hollum (Ameland) op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 09-11-1849 te Ameland met Jeike Sybrands Rang, 37 jaar oud, geboren op 25-02-1812 te Hollum (Ameland), overleden op 16-05-1851 om 20.00 uur te Hollum (Ameland) op 39-jarige leeftijd, dochter van Sybrand Everts Rang en Aukje Hibbes.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 17-12-1856 te Ameland met Ietje Pieters Visser (De Jonge), 50 jaar oud, arbeidster, geboren op 21-06-1806 te Hollum (Ameland), overleden op 02-08-1887 om 14.00 uur te Hollum (Ameland) op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter Hiddes de Jonge en Joekje Jans. Zij is weduwe van Pier Pieters Lap.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Pieter Willems Faber, arbeider, smid, geboren op 06-01-1850 te Hollum (Ameland), overleden op 25-02-1907 om 03.00 uur te Hollum (Ameland) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-02-1882 te Ameland met Antje Willems van der Meij, 34 jaar oud, geboren op 21-08-1847 te Hollum (Ameland), overleden op 07-12-1935 te Ameland op 88-jarige leeftijd, begraven te Hollum (Ameland), dochter van Willem Cornelis van der Meij, landbouwer, en Rinske Yzaäks Visser, landbouwerse.
2. v Aukje Willems Faber, geboren op 06-03-1851 te Hollum (Ameland).


II.7 Trijntje Pieters Faber, geboren 00-00-1814 te Paesens, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 21-05-1840 te Oostdongeradeel met Jinne Siemens Katsma, 30 jaar oud, gardenier, geboren op 21-01-1810 te Anjum, gedoopt op 18-02-1810 te Anjum, zoon van Siemen Gerrits Katsma en Neeltje Botes Katsma.
Uit dit huwelijk:
1. v Neeltje Jinnes Katsma, geboren op 22-10-1840 te Oostdongeradeel.
2. m Pieter Jinnes Katsma, geboren op 08-08-1842 te Oostdongeradeel.
3. m Simon Jinnes Katsma, geboren op 05-04-1845 te Paesens.


II.8 Machiel Pieters Faber, grofsmidsknecht, grofsmid, geboren op 27-07-1816 te Paesens, overleden op 22-10-1871 te Paesens op 55-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-09-1841 te Oostdongeradeel met Tettje Mennes Boelens, 20 jaar oud, grofsmidse, landbouwerse (1883), geboren op 08-12-1820 te Paesens, overleden op 20-09-1890 te Oostdongeradeel op 69-jarige leeftijd, dochter van Menne Jans Boelens, gardenier, en Klaaske Johannes Hannema, gardenierse.
Uit dit huwelijk:
1. m Minne Machiels Faber, grofsmid, geboren op 20-03-1842 te Paesens, overleden op 26-04-1875 om 20.30 uur te Paesens op 33-jarige leeftijd.
2. m Pieter Machiels Faber, geboren op 15-08-1844 te Paesens, overleden op 25-07-1853 te Oostdongeradeel op 8-jarige leeftijd.
3. v Klaaske Machiels Faber, geboren op 04-09-1847 te Paesens, overleden op 13-05-1896 om 15.00 uur te Paesens op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1871 te Oostdongeradeel met Pieter Fokkes Klimstra, 33 jaar oud, gardenier, geboren op 05-02-1838 te Paesens, overleden op 13-12-1915 te Oostdongeradeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Fokke Pieters Klimstra, gardenier, en Jeltje Jans van der Veen.
4. m Johannes Machiels Faber, gardenier (1902), geboren op 29-03-1850 te Paesens, overleden op 13-10-1926 om 01.00 uur te Paesens op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1876 te Oostdongeradeel met Trijntje Ates Feenstra, 20 jaar oud, geboren op 24-01-1856 te Paesens, overleden op 24-03-1910 om 01.00 uur te Paesens op 54-jarige leeftijd, dochter van Ate Thijssens Feenstra en Antje Hendriks Adema.
5. m Willem Machiels Faber, geboren op 18-01-1853 te Paesens, overleden op 09-03-1854 te Oostdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
6. m Pieter Machiels Faber, grofsmid, geboren op 11-01-1855 te Paesens, overleden op 10-06-1886 te Oostdongeradeel op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1877 te Oostdongeradeel met Aaltje Rinzes Eisenga, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 20-06-1853 te Anjum, overleden op 29-12-1933 te Westdongeradeel op 80-jarige leeftijd, dochter van Rinze Jacobs Eizenga, arbeider, en Tjitske Ages Wijma. Zij hertrouwt met Harm Lammerts Hamming.
7. m Willem Machiels Faber, landbouwer, gardenier (1914), geboren op 10-10-1857 te Paesens, overleden na 1927.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-05-1885 te Oostdongeradeel met Fredrikje Annes de Jong, 21 jaar oud, geboren op 10-08-1863 te Paesens, overleden op 19-02-1927 te Paesens op 63-jarige leeftijd, dochter van Anne Ages de Jong en Elisabeth Aants Post.
8. v Minke Machiels Faber, geboren op 08-12-1862 te Paesens, overleden op 03-05-1889 te Groningen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-03-1883 te Oostdongeradeel met Taede Feijes Borst, 19 jaar oud, schipper, geboren op 08-05-1863 te Paesens, overleden voor 1889, zoon van Feije Taedes Borst, schipper, en Eelkje Wytzes de Groot.


II.11 Renske Pieters Faber, dienstmeid, arbeidster, geboren op 23-07-1818 te Paesens, overleden op 18-06-1901 om 06.00 uur te Foudgum op 82-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-1845 te Westdongeradeel met Pope Stevens de Beer, 28 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 01-04-1817 te Ternaard, overleden op 12-02-1886 te Westdongeradeel op 68-jarige leeftijd, zoon van Steven Freerks de Beer, arbeider, en Afke Harmens van der Ploeg.
Uit dit huwelijk:
1. v Aafke Popes de Beer, naaister, geboren op 16-07-1846 te Ternaard, overleden op 17-09-1913 om 12.30 uur te Brantgum op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-04-1882 te Westdongeradeel met Jan Jogchums Glas, 38 jaar oud, arbeider, geboren op 13-08-1843 te Holwerd, overleden op 19-03-1892 te Westdongeradeel op 48-jarige leeftijd, zoon van Jogchum Jans Glas en Doetje Andries Klaver. Hij is weduwnaar van Tjitske Sijtzes de Vries.
2. m Pieter Popes de Beer, arbeider, geboren op 07-03-1850 te Ternaard, overleden op 11-04-1928 om 22.30 uur te Brantgum op 78-jarige leeftijd, begraven te Brantgum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1874 te Westdongeradeel met Sieuke Reinders Kloosterman, 20 jaar oud, geboren op 19-08-1853 te Brantgum, overleden op 24-05-1931 te Menaldumadeel op 77-jarige leeftijd, begraven te Brantgum, dochter van Reinder Freerks Kloosterman en Aafke Kornelis Straatsma, gardenierse.


II.13 Ettje Pieters Faber, dienstmeid, arbeidster, geboren op 13-10-1820 te Paesens, overleden op 27-04-1856 om 17.00 uur te Bornwird op 35-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-12-1845 te Oostdongeradeel met Pieter Hanzes Ploegsma, 23 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 08-03-1822 te Ternaard, overleden op 06-01-1885 te Ried op 62-jarige leeftijd, zoon van Hans Botes Ploegsma en Geertje Pieters Lolkema. Hij hertrouwt met Aukje Martens Postma (Akke).
Uit dit huwelijk:
1. m Hans Pieters Ploegsma, geboren op 15-02-1846 te Paesens, overleden op 29-05-1846 om 08.00 uur te Foudgum, 103 dagen oud.
2. m Pieter Pieters Ploegsma, geboren op 24-05-1847 te Foudgum, overleden op 31-01-1854 om 23.30 uur te Ternaard op 6-jarige leeftijd.
3. v Lvl. Kind, geboren op 27-04-1856 te Westdongeradeel, overleden op 27-04-1856 te Westdongeradeel.


II.14 Fokke Pieters Faber, grofsmidsknecht, arbeider, geboren op 18-10-1822 te Paesens, overleden op 26-08-1860 om 06.30 uur te Paesens op 37-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-05-1850 te Oostdongeradeel met Seely Johannes Linthorst, 21 jaar oud, geboren op 21-10-1828 te Burum, overleden op 11-06-1854 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd, dochter van Johannes Pieters Linthorst, wagenmakersgezel, kastelein, en Aukje Martens Dijkstra, kasteleinse.
Uit dit huwelijk:
1. v Aukje Fokkes Faber, dienstmeid, dagloonster, geboren op 20-03-1851 te Paesens, overleden na 1912.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-06-1872 te Oostdongeradeel met Taeke Hendrikus Dijkstra, 22 jaar oud, polderwerker, dagloner, geboren op 11-10-1849 te Anjum, overleden op 04-02-1907 te Den Andel op 57-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Dijkstra, arbeider, en Hittje Taekes Klim, arbeidster.
2. m Pieter Fokkes Faber, arbeider, gardenier (1907), geboren op 15-12-1853 te Paesens, overleden op 07-02-1931 om 20.30 uur te Lioessens op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 15-09-1881 te Oostdongeradeel met Dieuke Wiebrens Elgersma, 22 jaar oud, geboren op 04-09-1859 te Anjum, overleden op 29-04-1887 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd, dochter van Wiebren Ulbes Elgersma, arbeider, en Trijntje Jans Douwes.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 12-03-1892 te Oostdongeradeel met Trijntje Klazes Ferwerda, 39 jaar oud, arbeidster, geboren op 29-06-1852 te Metslawier, overleden op 18-08-1939 te Oostdongeradeel op 87-jarige leeftijd, dochter van Klaas Gerrits Ferwerda en Yttje Jacobs Meinema.


II.18 Hendrikje Pieters Faber, dienstmeid, geboren op 27-09-1826 te Paesens, overleden op 04-05-1901 om 23.30 uur te Paesens op 74-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1850 te Leeuwarderadeel met Anne Klazes Steegstra, 27 jaar oud, wagenmakersknecht, wagenmaker, geboren op 16-09-1822 te Wirdum, overleden op 05-04-1902 te Oostdongeradeel op 79-jarige leeftijd, zoon van Klaas Sjoerds Steegstra en Aaltje Joekes de Haan, werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
1. m Minke Annes Steegstra, geboren op 21-02-1851 te Leeuwarderadeel, overleden op 05-08-1851 te Leeuwarderadeel, 165 dagen oud.
2. m Klaas Annes Steegstra, wagenmaker, geboren op 21-10-1857 te Paesens, overleden op 29-05-1891 te Groningen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-09-1886 te Oostdongeradeel met Akke Renzes Eizenga, 25 jaar oud, naaister, geboren op 12-03-1861 te Anjum, overleden op 31-03-1930 te Westdongeradeel op 69-jarige leeftijd, dochter van Rinze Jacobs Eizenga, arbeider, en Tjitske Ages Wijma.
3. v Menke Annes Steegstra, geboren op 09-11-1861 te Paesens, overleden na 1935.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-08-1882 te Oostdongeradeel met Jan Jans de Groot, 22 jaar oud, arbeider, gardenier, landbouwer, geboren op 25-07-1860 te Paesens, overleden op 02-05-1935 te Paesens op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriks de Groot en Wytske Jans Meinsma.
4. m Pieter Annes Steegstra, schipper (1889), arbeider (1916), geboren op 28-04-1864 te Paesens, overleden op 18-11-1935 om 22.30 uur te Paesens op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Oostdongeradeel met Trijntje Alberts Elzinga, 20 jaar oud, geboren op 27-02-1869 te Paesens, overleden na 1935, dochter van Albert Fetzes Elzinga, timmerman, en Tjitske Hendriks de Groot.
5. m Sjoerd Annes Steegstra, geboren op 05-07-1866 te Paesens, overleden op 05-07-1867 te Oostdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
6. m Sjoerd Annes Steegstra, wagenmaker, landarbeider, arbeider, geboren op 17-04-1868 te Paesens.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-03-1893 te Oostdongeradeel met Geertje Jans Boelens, 20 jaar oud, naaister, geboren op 30-10-1872 te Paesens, dochter van Jan Ales Boelens, arbeider, en Sepkje Jans Braaksma.

II.19 Diemer Pieters Faber, arbeider, geboren op 13-09-1829 te Paesens, overleden op 24-05-1900 om 06.00 uur te Paesens op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-11-1853 te Oostdongeradeel met Janke Harmens Broersma, 32 jaar oud, arbeidster, geboren op 12-04-1821 te Akkerwoude, overleden op 08-02-1901 te Oostdongeradeel op 79-jarige leeftijd, dochter van Harmen Karstes Broersma, boerenknecht, en Hiltje Pieters Peterson.
Uit dit huwelijk:
1. v Minke Diemers Faber, geboren op 14-09-1854 te Akkerwoude, overleden op 12-01-1922 om 12.00 uur te Paesens op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1876 te Oostdongeradeel met Dirk Thijsses de Boer, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 13-03-1850 te Paesens, overleden op 16-11-1915 te Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd, zoon van Thijs Dirks de Boer, arbeider, en Trijntje Andries Dijkstra.
2. v Hiltje Diemers Faber, arbeidster, geboren op 10-01-1858 te Paesens, overleden op 14-10-1914 om 17.30 uur te Nes (WD) op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-11-1880 te Oostdongeradeel met Folkert Jans Buurmans, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 25-01-1853 te Nes (WD), overleden op 16-12-1933 om 03.00 uur te Paesens op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Martens Buurmans en Dieuwke Folkerts de Boer.
3. v Trijntje Diemers Faber, arbeidster, geboren op 10-09-1860 te Paesens, overleden op 20-05-1939 om 17.00 uur te Paesens op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-12-1883 te Westdongeradeel met Kornelis Ages Logterman, 23 jaar oud, visser, binnenschipper, geboren op 23-04-1860 te Wierum, overleden na 1939, zoon van Age Cornelis Logterman, arbeider, en Aukje Hendriks Siksma.


II.22 Wytske Pieters Faber, arbeidster, geboren op 18-05-1835 te Paesens, overleden op 22-04-1885 om 19.00 uur te Hiaure op 49-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willems Faber (zie I.1) en Minke Migchiels Bouwer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1860 te Westdongeradeel met Lammert Doekes Sijens, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 16-10-1834 te Waaxens, overleden op 02-12-1886 te Hiaure op 52-jarige leeftijd, zoon van Doeke Lammerts Sijens en Klaaske Lieuwes Westra.
Uit dit huwelijk:
1. v Klaaske Lammerts Sijens, dienstmeid, geboren op 28-03-1861 te Brantgum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1882 te Westdongeradeel met Hendrik Jans Westra, 26 jaar oud, boerenknecht, arbeider, geboren op 16-01-1856 te Blija, zoon van Jan Hendriks Westra en Dirkje Douwes Wiersma.
2. m Pieter Lammerts Sijens, arbeider, geboren op 28-07-1864 te Brantgum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1887 te Westdongeradeel met Imkje Jans van der Ploeg, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 26-10-1863 te Hantumhuizen, dochter van Jan Tietes van der Ploeg, arbeider, en Klaaske Martens van der Ploeg, arbeidster.
3. v Menke Lammerts Sijens, arbeidster, geboren op 30-09-1866 te Brantgum, overleden na 1909.
Relatie (1) met N.N.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Westdongeradeel met Egbert Dirks van der Woude, 29 jaar oud, arbeider, geboren op 07-04-1867 te Hantumhuizen, overleden op 23-01-1909 te Westdongeradeel op 41-jarige leeftijd, zoon van Dirk Egberts van der Woude en Aafke Wopkes Dijkstra.
4. v Antje Lammerts Sijens, dienstmeid, geboren op 16-04-1869 te Bornwird.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Westdongeradeel met Gerrit Sakes Beijer, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 03-01-1865 te Hantum, zoon van Sake Beijer en Gerritje Cato, arbeidster.
5. v Renske Lammerts Sijens, geboren op 04-07-1871 te Brantgum.
6. v Wytske Lammerts Sijens, geboren op 28-02-1875 te Waaxens, overleden op 21-06-1879 te Brantgum op 4-jarige leeftijd.
7. m Lvl. Kind, geboren op 31-03-1877 te Westdongeradeel, overleden op 31-03-1877 te Westdongeradeel.
8. v Wytske Lammerts Sijens, geboren op 20-06-1879 te Brantgum.

 

Voor aanvullingen en/of correcties houdt de samensteller zich ten zeerste aanbevolen.

Bovenstaand overzicht is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 13279
Web Analytics