Parenteel van Pieter Hendriks Hiemstra

Last Updated: Friday, 14 June 2019 Written by Martinus Jongsma

 

Parenteel van Pieter Hendriks HIEMSTRA

 
I.1    Pieter Hendriks HIEMSTRA, tuinman, arbeider (1834), geboren op 09-10-1778 te Boksum, zoon van Hendrik Pieters HOFSTRA, arbeider, bakker (1772), en Eelkien WILLEMS (Eelkje), gedoopt op 08-11-1778 te Boksum, overleden op 16-02-1834 om 01.00 uur te Leeuwarden op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-05-1800 te Lekkum met Baukje Abes de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 14-10-1778 om 10.00 uur te Wirdum, dochter van Abe Lieuwes de VRIES, arbeider, en Jitske ALBERTS (Jissel), arbeidster, gedoopt op 25-10-1778 te Wirdum (getuige(n): de vader), overleden op 30-01-1841 om 17.00 uur te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Abe Pieters HIEMSTRA, arbeider, olieslagersknecht (1834), timmerman (1841), hovenier, geboren op 09-11-1801 te Lekkum, gedoopt op 15-11-1801 te Lekkum/Miedum, overleden op 22-07-1849 te Leeuwarden op 47-jarige leeftijd.
Hij diende als milicien fuselier bij de achtste afdeling Infanterie.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Leeuwarden met Oecke Cornelis de VRIES (Oeke, Uilkje), 30 jaar oud, dienstmeid, geboren op 02-08-1799 te Leeuwarden, dochter van Cornelis Jans de VRIES, turfmeter, en Janna RUURDS, gedoopt op 16-08-1799 te Leeuwarden, overleden op 29-04-1861 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  v  Elikje Pieters HIEMSTRA (Eelkjen), geboren op 20-04-1805 te Leeuwarden, gedoopt op 26-05-1805 te Leeuwarden, overleden op 19-04-1814 te Leeuwarden op 8-jarige leeftijd.
   3.  m  Hendrik Pieters HIEMSTRA (zie II.4).
   4.  m  Jitse Pieters HIEMSTRA, geboren op 11-07-1813 om 05.00 uur te Leeuwarden. Aangever: de vader, wonende wijk N 70. Gedoopt op 04-08-1813 te Leeuwarden, overleden op 05-09-1834 om 17.00 uur te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd, in het Militair Hospitaal. Hij was fuselier bij het Reserve Bataillon der achtste Afdeeling Infanterie.
Ongehuwd.
   5.  v  Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10).
   6.  m  Lieuwe Pieters HIEMSTRA (zie II.11).


II.4    Hendrik Pieters HIEMSTRA, boerenknecht, schoenmaker, geboren op 12-05-1808 te Wirdum, zoon van Pieter Hendriks HIEMSTRA (zie I.1) en Baukje Abes de VRIES, gedoopt op 26-05-1808 te Leeuwarden, overleden op 22-12-1873 te Wirdum op 65-jarige leeftijd.
Bij loting voor de Nationale Militie in 1827 is hem ten deel gevallen het nummer 110 en hij is vervolgens door de Militaire Raad, zitting hebbende gehouden te Leeuwarden, uit hoofde van zijn dienst in 1827, 1828, 1829, 1830 en 1831 telkens voor een jaar vrijgesteld. Signalement: lengte 1 el 700 st.; ogen: donkerblauw; wenkbrauwen: donker.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-01-1833 te Leeuwarden, om 12.00 uur. Echtgenote is Maria HEBBERER, 25 jaar oud, geboren te Nijmegen, dochter van Christophorus HEBBERER, slagersknecht te Nijmegen, en Johanna de JAGER, gedoopt (RK) op 10-03-1807 te Nijmegen, in de Roomsch Catholyke Jesnite Kerk. Overleden op 14-03-1850 om 20.00 uur te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd. Aangevers: haar man en Johannes van den Berg, 38 jaar, schoenmaker, wonende te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 26-06-1850 te Leeuwarden met Joukje Wouters van VEEN, 31 jaar oud, geboren op 17-09-1818 te Leeuwarden, dochter van Wouter Reinders van VEEN, schipper, en IJtje Beerts FABER, schipperse, overleden op 29-11-1866 om 19.00 uur te Wirdum op 48-jarige leeftijd, in huis nr. 155. Aangevers: Dirk Bleeker, 35 jaar, timmerman en Wijger Pieters Hiemstra, 28 jaar, zonder bepaald beroep, beiden wonende te Wirdum. Overlijdensakte: Joukje Rintjes van Veen, dochter van Rintje Wouters van Veen en Ytje Faber.
Gehuwd (3) op 58-jarige leeftijd op 02-05-1867 te Leeuwarderadeel met Attje Hiddes de JONG, 20 jaar oud, huishoudster, geboren op 04-03-1847 om 21.30 uur te Roordahuizum, dochter van Hidde Tjeerds de JONG, werkman, en Klaaske Sjardes SJAARDA (Klaaske Sakes Tjaarda), overleden op 26-01-1909 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd.
{Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-05-1879 te Leeuwarderadeel met Harmen Jans BLOEMENDAAL, olieslagersknecht, geboren rond 1825 te Zaandam, zoon van Jan BLOEMENDAAL en Dieuwertje ZEIJL, overleden op 18-11-1901.}
Uit het tweede huwelijk:

   1.  m  Pieter Hendriks HIEMSTRA, geboren op 14-04-1851 om 22.00 uur te Leeuwarden, overleden op 28-09-1851 om 22.30 uur te Leeuwarden, 167 dagen oud. Aangevers: de vader en Reinder Wouters van Veen, 39 jaar, schippersknecht (oom), wonende te Leeuwarden.
   2.  m  Pieter Hendrik Hendriks HIEMSTRA (zie III.2).
   3.  v  Ytje Hendriks HIEMSTRA (zie III.5).

Uit het derde huwelijk:

   4.  m  Hidde Hendriks HIEMSTRA, geboren op 22-12-1867 te Wirdum, overleden op 30-01-1868 te Wirdum, 39 dagen oud.
   5.  m  Hidde Hendriks HIEMSTRA (zie III.7).


II.10    Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke), dienstbode, geboren op 25-05-1817 om 04.00 uur te Leeuwarden, dochter van Pieter Hendriks HIEMSTRA (zie I.1) en Baukje Abes de VRIES. Aangever: de vader, wonende in wijk N 59; getuigen: Antoon Biegel, 56 jaar, arbeider, wonende te Leeuwarden, wijk G 218; Tjerk Plantenga, 47 jaar, turfmeter, wonende te Leeuwarden, wijk N 61. Overleden op 27-10-1874 te Leeuwarden op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1843 te Leeuwarden. De vader van de bruidegom was afwezig op de trouwdag. Echtgenoot is Harmen Outgers de VRIES, 22 jaar oud, arbeider, geboren op 25-03-1821 om 16.00 uur te Leeuwarden, zoon van Outger de VRIES, flankeur bij de eerste Kompagnie van het eerste Batallion der achtste afdeling Nationale Infanterie, en Jantje Harmens NIJNOOT, in het huis gelegen op de Olde Galileën, wijk letter A, no. 46. Aangever: de vader; getuigen: Johannes Huismans, 21 jaar, korporaal bij de eerste Kompagnie van het eerste Batallion der achtste afdeling Nationale Infanterie en Wilhelmus Frederik Kramer, 21 jaar, flankeur, idem, beiden in Leeuwarden in Garnizoen. Overleden op 06-07-1867 te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje Harmens de VRIES (zie III.10).
   2.  v  Baukje Harmens de VRIES (zie III.13).
   3.  v  Dieuwke Harmens de VRIES (zie III.15).
   4.  m  Lieuwe Harmens de VRIES, geboren op 03-07-1851 te Leeuwarden, overleden voor 1857.
   5.  m  Pieter Harmens de VRIES (zie III.17).
   6.  m  Lieuwe Harmens de VRIES (zie III.19).


II.11    Lieuwe Pieters HIEMSTRA, koopmansknecht, korenmeter, geboren op 05-08-1822 om 19.00 uur te Leeuwarden, zoon van Pieter Hendriks HIEMSTRA (zie I.1) en Baukje Abes de VRIES. Aangever: de vader, wonende in wijk N 58. Overleden op 12-08-1875 te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd.
Bij Proces Verbaal, opgemaakt d.d. 02-05-1844 voor het Kantongerecht te Leeuwarden, werd benoemd tot voogd Lieuwe Abes de Vries, koopmansknecht, en tot toeziend voogd Abe Pieters Hiemstra, hovenier, beiden wonende te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 15-05-1844 te Leeuwarden met Aukje Eetzes SIKMA, 27 jaar oud, geboren op 14-01-1817 om 07.00 uur te Suawoude, dochter van Eetze Aukes SIKMA, schipper, en Sjoukje Jurjens van der WAL, overleden op 29-12-1859 om 06.00 uur te Leeuwarden op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 19-08-1860 te Leeuwarden met Aafke Baukes BERSMA, 37 jaar oud, geboren op 01-07-1823 om 12.00 uur te Holwerd, dochter van Bauke Hendriks BERSMA, gardenier, zaakwaarnemer, en Elisabeth Petronella GILLES. Aangever: de vader; getuigen: Marten Symons Akkerman, 54 jaar; Jan Jans Gratsma, 46 jaar; beiden wonende te Ternaard. Overleden op 27-12-1864 om 17.00 uur te Leeuwarden op 41-jarige leeftijd.
{Zij was eerder gehuwd voor 1859 met Oudtsger de VRIES, overleden voor 1860.}
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 17-05-1865 te Leeuwarden met Antje Jelles KLEISMA, 34 jaar oud, geboren op 26-12-1830 te Gorredijk, dochter van Jelle Lykles KLEISMA, schipper, en Imkjen Andries de JONG. Aangever: de vader; getuigen: Andries Alberts de Jong, 26 jaar, schippersknecht, wonende te Gorredijk; Fedde Roels de Vries, 34 jaar, schoolmeester, wonende te Terwispel. Overleden op 29-10-1874 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Pieter Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 22-02-1845 om 02.00 uur te Leeuwarden, overleden op 14-11-1858 om 01.30 uur te Leeuwarden op 13-jarige leeftijd.
   2.  m  Eetze Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 26-04-1847 om 01.00 uur te Leeuwarden, overleden op 03-09-1855 te Leeuwarden op 8-jarige leeftijd.
   3.  m  Hendrik Lieuwes HIEMSTRA (zie III.23).
   4.  m  Gerben Lieuwes HIEMSTRA, fotograaf (1893), geboren op 16-02-1854 om 03.30 uur te Leeuwarden, overleden op 28-01-1907 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 11-11-1881 te Middelburg, gescheiden na 11 jaar op 16-11-1892 te Middelburg, vonnis arrondissementsrechtbank. Echtgenote is Willemina Johanna BAART, geboren rond 1848 te Middelburg, dochter van Kornelis BAART, koopman, en Willemina Maria BEUNKE.
{Zij was eerder gehuwd op 19-07-1871 te Middelburg met Jacob KORSTEN, geboren rond 1841 te Zierikzee, zoon van Jacob KORSTEN en Johanna de LANGE, overleden voor 1881.}
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 12-05-1893 te Amsterdam met Dina Susanna Jans SLATERUS, 37 jaar oud, hoofdverpleegster (1893), geboren op 11-01-1856 te Leeuwarden, dochter van Jan Willem SLATERUS en Pietje van LOGHEM, overleden op 29-11-1934 te Haarlem op 78-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   5.  v  Baukje Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 08-04-1856 om 03.00 uur te Leeuwarden, overleden op 06-08-1856 om 18.00 uur te Leeuwarden, 120 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   6.  v  Baukje Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 05-03-1861 om 20.00 uur te Leeuwarden, overleden op 27-11-1861 om 06.30 uur te Leeuwarden, 267 dagen oud.
   7.  m  Pieter Lieuwes HIEMSTRA (zie III.30).

Uit het derde huwelijk:

   8.  m  Jelle Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 20-11-1866 om 02.00 uur te Leeuwarden, overleden voor 1868.
   9.  m  Jelle Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 08-02-1868 om 03.30 uur te Leeuwarden, overleden op 07-07-1868 om 10.30 uur te Leeuwarden, 150 dagen oud.
   10.  m  Hendrik Lieuwes HIEMSTRA, geboren op 24-04-1873 om 17.00 uur te Leeuwarden, overleden op 26-07-1873 om 17.00 uur te Leeuwarden, 93 dagen oud.


III.2    Pieter Hendrik Hendriks HIEMSTRA, boerenknecht, schoenmaker en barbier, geboren op 31-10-1855 te Leeuwarden, zoon van Hendrik Pieters HIEMSTRA (zie II.4) en Joukje Wouters van VEEN, overleden op 07-12-1940 te Hardegarijp op 85-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1940 te Hardegarijp.
Ondertrouwd op 23-02-1879 te Leeuwarden, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-03-1879 te Leeuwarden met Janna Jeens RODENHUIS, 20 jaar oud, naaister, geboren op 06-02-1859 te Leeuwarden, dochter van Jeen Jans RODENHUIS, boerenknecht, arbeider, en Aafke Hendriks KAS (Kos, Bakkers), dienstmeid, overleden op 28-08-1956 te Hardegarijp op 97-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1956 te Hardegarijp.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Aafke Pieters HIEMSTRA, dienstbode, geboren op 13-05-1879 om 12.00 uur te Leeuwarden, overleden op 25-12-1953 te Utrecht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-05-1899 te Leeuwarden, gescheiden na 18 jaar op 24-05-1917 te Leeuwarden, vonnis van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden. Echtgenoot is Lammert Everts KIESTRA, goudsmidsknecht, geboren op 10-09-1874 om 05.30 uur te Leeuwarden, zoon van Evert KIESTRA, metselaar, en Rixta Susanna WIJLGENBOSCH, overleden op 11-09-1959 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1959 te Leeuwarden.
{Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 01-05-1919 te Opsterland met Maria Teijes van der MEULEN, 35 jaar oud, geboren op 27-12-1883 te Boornbergum, dochter van Teije Ebeles van der MEULEN en Anna Alberts KIRKENIER, overleden 00-09-1951, begraven te Leeuwarden.}
   2.  m  Hendrik Pieters HIEMSTRA, barbier, winkelier, kapper, geboren op 17-06-1880 om 04.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Gjalt Sjoerds Westra, 39 jaar, timmerknecht, wonende te Bergum; Andries Jager, 44 jaar, klerk, wonende te Bergum. Overleden op 15-06-1975 te Bergum op 94-jarige leeftijd, begraven op 18-06-1975 te Hardegarijp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-10-1907 te Leeuwarden. Op maandag 30 oktober 1967 vierden zij het 60-jarig huwelijksfeest. Er was gelegenheid te feliciteren in "De Stryp" te Bergum, van 15.30-17.30 uur. Echtgenote is Aukje Willems JOUSTRA, 20 jaar oud, geboren op 25-04-1887 te Leeuwarden, dochter van Willem Meints JOUSTRA, schippersknecht, arbeider, sjouwersman, pakhuisknecht, en Anna Maria Tjisses STALMAN, overleden op 30-07-1970 te Bergum op 83-jarige leeftijd, begraven op 03-08-1970 te Hardegarijp.
   3.  m  Jeen Pieters HIEMSTRA, kleermakersknecht, kleermaker, bezoldigd bestuurder kleermakersvakbond, geboren op 06-02-1882 te Bergum, overleden op 22-02-1958 te Groningen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1958 te Dieren, as verstrooid.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-05-1906 te Leeuwarden met Trijntje Alberts (Trien) TERPSTRA, 22 jaar oud, dienstbode, geboren op 05-11-1883 te Leeuwarden, dochter van Albert Folkerts TERPSTRA, meubelmaker, kleermaker, en Galida Sierks SCHERSTRA, overleden op 27-06-1955 te Groningen op 71-jarige leeftijd, gecremeerd te Dieren, as verstrooid.
Gehuwd (2) 00-00-1957 te Groningen met Jitske VEENSTRA, textielarbeidster, geboren op 13-11-1907 te Emmen, dochter van Gosse VEENSTRA, arbeider, en Harmke de VRIES, overleden op 08-12-1975 te Assen op 68-jarige leeftijd, gecremeerd te Assen, as verstrooid.
{Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-02-1929 te Enschede met Jan VORDING, 24 jaar oud, grondwerker, geboren op 16-06-1904 te Emmen, zoon van Berend VORDING, grondwerker, en Willemina HOUTMAN.}
   4.  m  Jouke Pieters HIEMSTRA, geboren op 15-04-1884 te Bergum, overleden op 23-11-1903 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd. Hij kwam met zijn vriendin Geertje ziek thuis uit Winschoten en overleed kort daarna.
   5.  m  Fokke Pieters HIEMSTRA, geboren op 26-06-1886 te Bergum, overleden op 19-09-1887 te Bergum op 1-jarige leeftijd.
   6.  v  Dieuwke Pieters HIEMSTRA, geboren op 18-11-1891 te Bergum, overleden op 04-07-1895 te Huizum op 3-jarige leeftijd.
   7.  v  Pietje Pieters HIEMSTRA, geboren op 18-07-1896 te Leeuwarden, overleden op 14-01-1983 te Heerenveen op 86-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-01-1983 te Goutum.
Ongehuwd.
   8.  v  Dieuwke Pieters HIEMSTRA, huishoudster, geboren op 07-09-1897 te Leeuwarden, overleden op 03-11-1987 om 12.50 uur te Leeuwarden op 90-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in rusthuis "Eeburght" en na een korte ziekte, in het Diaconessenziekenhuis te Leeuwarden. Gecremeerd op 06-11-1987 te Goutum. Gijs de Vries, oud-wethouder van Leeuwarden, sprak namens het Humanistisch Verbond enkele woorden.
Gehuwd op 59-jarige leeftijd op 02-05-1957 te Tietjerksteradeel met Johannes Walkes KUIPERS, 69 jaar oud, schoenmaker, geboren op 25-12-1887 te Harlingen, zoon van Walke KUIPERS en Lene VINKELBOS (gezindte: Evang. Luthers), overleden op 07-08-1961 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1911 te Harlingen met Akke Wouters HUISMAN, 24 jaar oud, geboren op 07-01-1887 te Midlum, dochter van Wouter HUISMAN en Sytske SMIT, overleden op 30-04-1923 te Harlingen op 36-jarige leeftijd. Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-12-1923 te Harlingen met Cornelia Tjietses van der GAAST, 45 jaar oud, geboren op 14-10-1878 te Harlingen, dochter van Tjietse van der GAAST en Evertje RIEM (gezindte: Doopsgezind), overleden op 14-10-1955 te Hardegarijp op 77-jarige leeftijd, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden. Begraven op 18-10-1955 te Harlingen.}


III.5    Ytje Hendriks HIEMSTRA, geboren op 23-05-1858 om 04.00 uur te Wirdum, dochter van Hendrik Pieters HIEMSTRA (zie II.4) en Joukje Wouters van VEEN. Aangever: de vader; getuigen: Bernardus de Vries, 39 jaar, sjouwerman, wonende te Leeuwarden; Lieuwe Hiemstra, 36 jaar, arbeider, wonende te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1884 te Hoorn met Jan Leenderts HEIJLIGERS, apothekersbediende, geboren rond 1859 te Hoorn, zoon van Leendert HEIJLIGERS, goudsmid, en Guurtje MOL.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Guurtje Jans HEIJLIGERS, geboren op 04-01-1887 te Hoorn, overleden op 30-08-1958 te Hoorn op 71-jarige leeftijd, begraven te Zwaag.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-06-1908 te Zwaag met Willem Klazes DEMMENDAL, 45 jaar oud, tuinman (1908), electricien, geboren op 21-09-1862 te Zwaag, zoon van Klaas DEMMENDAL, tuinman, en Aaltje GODVLIET, overleden op 05-01-1940 op 77-jarige leeftijd, begraven te Zwaag.
{Hij was eerder gehuwd voor 1907, gescheiden van Barber de JONG.}


III.7    Hidde Hendriks HIEMSTRA, pakhuisknecht, meesterknecht in een kalk- en steenfabriek, geboren op 27-03-1869 om 23.00 uur te Wirdum, zoon van Hendrik Pieters HIEMSTRA (zie II.4) en Attje Hiddes de JONG, huishoudster. Aangever: de vader; getuigen: Jentje Douwes Sjaarda, boodschaploper, 28 jaar, wonende te Wirdum; Johannes Ludwig Stoffelen, 34 jaar, veldwachter te Wirdum. Overleden op 15-03-1929 om 11.30 uur te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-05-1889 te Leeuwarden met Janke Thomas PRANGER, 26 jaar oud, geboren op 18-10-1862 te Lekkum, dochter van Thomas Rommerts PRANGER en Grietje Keimpes DIJKSTRA, naaister, overleden op 01-02-1948 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd. Advertentie Leeuwarder Courant: Heden overleed na een kortstondige ziekte, nog onverwacht, onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Janke Pranger, sedert 15 Maart 1929 wed. van Hidde Hiemstra, in de ouderdom van ruim 85 jaar. Leeuwarden, 1 Februari 1948, Nieuw St. Anthony Gasthuis. Correspondentie-adres: Burmaniastraat 4. H. Smits-Hiemstra, A. Smits; J. de Wit-Mulder, J. de Wit; klein- en achterkleinkinderen. De begrafenis zal plaats vinden op Donderdag 5 Febr. a.s. te Lekkum. Vertrek vanaf Nieuw St. Anthony Gasthuis 's voormiddags 10 uur 30. Begraven op 05-02-1948 te Lekkum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Hendrik Hiddes HIEMSTRA, geboren op 28-03-1890 om 10.30 uur te Leeuwarden, overleden op 01-08-1890 te Leeuwarden, 126 dagen oud.
   2.  v  Hendrika Hiddes HIEMSTRA, geboren op 06-01-1892 om 04.00 uur te Leeuwarden, overleden op 25-09-1984 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, in het Triotel. Begraven op 28-09-1984 te Lekkum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-08-1915 te Leeuwarden met Aris Dirks SMITS, 25 jaar oud, smid, geboren op 27-11-1889 om 07.00 uur te Leeuwarden, zoon van Dirk SMITS, smid, en Jeane Therèse Julie van RAVENSWAAIJ, overleden op 28-09-1981 op 91-jarige leeftijd.
   3.  m  Thomas Hiddes HIEMSTRA, geboren op 02-02-1893 te Leeuwarden, overleden op 27-02-1893 te Leeuwarden, 25 dagen oud.
   4.  m  Thomas Hiddes HIEMSTRA, koetsier, geboren op 28-01-1894 te Leeuwarden, overleden op 01-08-1913 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd.
Ongehuwd.
   5.  m  Hendrik Hiddes HIEMSTRA, geboren op 16-09-1895 om 23.00 uur te Leeuwarden, overleden op 22-11-1895 te Leeuwarden, 67 dagen oud.
   6.  v  Beitske Hiddes HIEMSTRA, geboren op 04-12-1896 om 08.00 uur te Leeuwarden, overleden op 11-12-1926 om 13.00 uur te Appelscha op 30-jarige leeftijd, begraven te Lekkum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1919 te Leeuwarden met Anne Cornelis de WIT, 23 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 21-03-1896 om 05.30 uur te Leeuwarden, zoon van Cornelis de WIT, huisschilder, en Bregtje BIJLSMA, overleden op 23-05-1957 te 's-Gravenhage op 61-jarige leeftijd, na een zeer geduldig lijden.
{Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-05-1927 te Leeuwarden met Anna Maria Wilhelmina STEENHOUWER, 33 jaar oud, geboren op 24-12-1893 te Leeuwarden, dochter van Nanne STEENHOUWER en Janke BOUMA.}


III.10    Jantje Harmens de VRIES, werkster, geboren op 17-04-1844 te Leeuwarden, dochter van Harmen Outgers de VRIES, arbeider, en Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10), overleden op 03-12-1926 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-11-1865 te Leeuwarden, gescheiden na 6 jaar op 29-05-1872 te Leeuwarden, vonnis arrondissementsrechtbank d.d. 16-01-1872. Echtgenoot is Dominicus Pieters GRAATSMA, kleermaker, geboren op 18-12-1841 te Leeuwarden, zoon van Pieter GRAATSMA en Jantje ADEMA, overleden op 06-03-1909 te Gouda op 67-jarige leeftijd.
{Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 25-11-1885 te Gouda met Cornelia Johanna BLESGRAAF, geboren rond 1861 te Gouda, dochter van N.N. en Johanna BLESGRAAF.}
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 03-09-1879 te Amsterdam met Johannes Franciscus MAARSCHALL, 42 jaar oud, werkman, geboren op 20-12-1836 te Sluis, zoon van Hendrik MAARSCHALL en Johanna Pieternella GAETANIE, overleden op 30-01-1910 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Pieter Dominicus GRAATSMA, geboren op 29-12-1865 te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Johanna Petronella MAARSCHALL, geboren op 04-09-1880 te Amsterdam.
   3.  v  Elisabeth MAARSCHALL, geboren op 31-10-1881 te Amsterdam.
   4.  m  Johannes Franciscus MAARSCHALL, werkman, kruier (1930), groentenhandelaar (1931), geboren op 26-03-1885 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-10-1906 te Amsterdam met Petronella Johanna SCHURINK, 21 jaar oud, geboren op 29-03-1885 te Zutphen, dochter van Martinus Johannes SCHURINK, stoker, en Petronella Johanna LAMMERS.


III.13    Baukje Harmens de VRIES, geboren op 01-10-1846 te Leeuwarden, dochter van Harmen Outgers de VRIES, arbeider, en Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-05-1868 te Leeuwarden met Johan Hendrik Jacobs BRUGMAN, 24 jaar oud, boendermaker, arbeider, geboren op 29-12-1843 te Leeuwarden, zoon van Jacob BRUGMAN en Willemke van KUIK.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jacob Johans BRUGMAN, veehouder, geboren op 18-09-1869 te Leeuwarden, overleden voor 1946.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1892 te Sloten (NH) met Aartje VERWER, geboren rond 1870 te Sloten (NH), dochter van Jan VERWER en Jannetje BLONK, overleden op 11-02-1946 te Amsterdam.
   2.  m  Harmen Johans BRUGMAN, werkman, bankwerker, magazijnbediende, geboren op 24-09-1872 te Leeuwarden, overleden op 23-05-1952 te Zuilen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-05-1897 te Amsterdam met Gijsje SERVAAS, geboren rond 1872 te Noord-Holland, dochter van Janus SERVAAS en Trijntje SNIJDERS, melkslijter, overleden voor 1918.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 19-06-1918 te Amsterdam met Maartje Adriana Catharina SULZLE, geboren rond 1875 te Rotterdam, dochter van Johan George SULZLE en Adriana Rouda HAGERS, overleden voor 1952.
   3.  m  Hendrikus Johan Johans BRUGMAN, geboren op 10-06-1875 te Leeuwarden.


III.15    Dieuwke Harmens de VRIES, geboren op 14-11-1848 te Leeuwarden, dochter van Harmen Outgers de VRIES, arbeider, en Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1872 te Leeuwarden met Johannes Jacobs BRUGMAN, 26 jaar oud, bewaarder Stadsgevangenis, rijksbrievenbesteller, geboren op 24-05-1845 te Leeuwarden, zoon van Jacob BRUGMAN en Willemke van KUIK, overleden op 13-12-1877 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. kind, geboren op 21-06-1872 te Leeuwarden, overleden op 21-06-1872 te Leeuwarden, 0 dagen oud.
   2.  m  Jacob Johannes BRUGMAN, geboren op 24-06-1873 te Leeuwarden, overleden op 07-07-1873 te Leeuwarden, 13 dagen oud.
   3.  m  Jacob Johannes BRUGMAN, diamantbewerker, geboren op 15-06-1874 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-02-1900 te Amsterdam met Maria KRONE, geboren rond 1877 te Amsterdam, dochter van Willem Hendrik KRONE en Gesina BOOTSTAF.
   4.  v  Wilhelmina Johannes BRUGMAN, geboren op 18-03-1877 te Leeuwarden, overleden op 01-09-1877 te Leeuwarden, 167 dagen oud.


III.17    Pieter Harmens de VRIES, beambte bij de spoorwegen (1876), wijnkopersknecht milicien (1878), werkman (1899), bediende (1902), werkan (1906), tolk (1907), geboren op 28-05-1854 te Leeuwarden, zoon van Harmen Outgers de VRIES, arbeider, en Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10), overleden op 07-10-1908 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1878 te Amsterdam met Anna Cornelia HUIJER, strijkster, geboren rond 1855 te Amsterdam, dochter van Herman Diederik HUIJER en Catharina DIERCKX, werkster.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna Catharina Gerarda de VRIES, geboren op 07-10-1879 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 02-08-1899 te Amsterdam met Christiaan Wilhelm MULLER, bediende, werkman, stucadoor, geboren rond 1876 te Amsterdam, zoon van Johan Carel MULLER en Johanna Wilhelmina van de CASTEELEN, overleden op 13-02-1933 te Amsterdam.
   2.  m  Pieter Johannes de VRIES, korporaal hofmeester bij de Marine (1907), geboren op 17-11-1880 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-11-1907 te Oosthuizen met Wilhelmina ZWAAN, geboren rond 1884 te Oosthuizen, dochter van Coenraad ZWAAN, visser, en Maartje BOS.
   3.  v  Anna Cornelia de VRIES, geboren op 31-05-1882 te Amsterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-10-1902 te Amsterdam met Johannes Jacobus van den HEUVEL, schilder, huis- en decoratieschilder, geboren rond 1880 te Amsterdam, zoon van Cornelis van den HEUVEL, schilder, en Maria NOTMEIJER.
   4.  v  Elisa de VRIES, geboren op 03-12-1883 te Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-06-1908 te Amsterdam met Johannes Elbert Lodewijk PFEIFFER, werkman, geboren rond 1882 te Amsterdam, zoon van Johan George Lodewijk PFEIFFER, machinist, en Maria Cornelia van HOUTEN.
   5.  m  Herman Diederik de VRIES, suikerbakker, geboren op 23-04-1886 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-02-1906 te Amsterdam met Catharina Margaretha van TOL, geboren rond 1882 te Amsterdam, dochter van Wilhelmus van TOL, letterzetter, en Maria Elisabeth GLAASER.
   6.  v  Dientje de VRIES, geboren op 12-03-1891 te Amsterdam, overleden op 25-07-1894 te Amsterdam op 3-jarige leeftijd.


III.19    Lieuwe Harmens de VRIES, baardscheerder, barbier, kapper, geboren op 12-05-1857 te Leeuwarden, zoon van Harmen Outgers de VRIES, arbeider, en Eelkje Pieters HIEMSTRA (Eeke) (zie II.10), overleden op 27-03-1900 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-06-1881 te Amsterdam met Antje PREIJS, 27 jaar oud, winkelierster, geboren op 11-04-1854 te Amsterdam, dochter van Frans PREIJS, sluismeester, en Huberta BEEKENS, overleden op 24-03-1928 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1928 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Louis Frans de VRIES, kapper, stuurman (1911), geboren op 05-03-1882 te Amsterdam, overleden op 19-03-1934 te Kopenhagen (Denemarken) op 52-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1934 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-06-1911 te Amsterdam met Jeannette Hillegonda Jakobs DRENT, 31 jaar oud, geboren op 04-09-1879 te Oosterdiep onder Veendam, dochter van Jakob DRENT, schipper, en Gezina MUNTENDAM, overleden op 05-05-1965 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1965 te Amsterdam.
   2.  v  Huberta de VRIES, geboren op 21-06-1883 te Amsterdam, overleden op 29-05-1964 te Heemstede op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 12-08-1909 te Amsterdam met Johannes Otto RATELBAND, 24 jaar oud, kantoorbediende, geboren op 04-01-1885 te Tiel, zoon van Hendrik RATELBAND, kantoorbediende, en Pietje SLOTHOUWER, overleden op 07-02-1913 te Arnhem op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 22-06-1922 te Amsterdam met August Wilhelm Frederik BOCHARDT, 26 jaar oud, arts Buitengasthuis, geboren op 03-12-1895 te Arnhem, zoon van Ubbo Carel BOCHARDT, onderwijzer, en Antoinette Maria TOMASSEN, overleden op 10-11-1963 te Heemstede op 67-jarige leeftijd.
   3.  v  Francisca Johanna Willemina de VRIES, geboren op 16-01-1885 te Amsterdam, overleden op 26-12-1970 te Amsterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1910 te Amsterdam met Ferdinand Richard GERDES, 27 jaar oud, fabrikant van kruiden, rijwielen; diamantzager, geboren op 01-03-1883 te Amsterdam, zoon van Ferdinand Richard GERDES, juwelier, en Cornelia BRINKMAN, overleden op 18-07-1964 te Blaricum op 81-jarige leeftijd.
   4.  m  Willem de VRIES, kapper, geboren op 29-04-1888 te Amsterdam, overleden op 03-12-1952 te Amsterdam op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 12-09-1918 te Amsterdam, gescheiden na 13 jaar op 19-02-1932 te Amsterdam van Maria Petronella van BEETEM, geboren op 06-09-1889 te Delfzijl, dochter van Jean Louius Charles van BEETEM en Cornelia GOEMANS, overleden na 1955.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 11-05-1938 te Amsterdam met Janneke Pieternella van der HOOFT, 28 jaar oud, geboren op 03-11-1909 te Veere, overleden na 1952.
   5.  v  Gerardina Wilhelmina de VRIES, geboren op 29-06-1890 te Amsterdam, overleden op 08-04-1979 te Hilversum op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-04-1979 te Utrecht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-08-1920 te Amsterdam met François Xavier COURTEL, 26 jaar oud, muziekhandelaar (1920), geboren op 03-08-1894 te Sint-Jans-Molenbeek (België), zoon van Aldemar Jean Baptiste COURTEL en Isabelle Françoise SAEYENS.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
   6.  m  Jan de VRIES, kantoorbediende, agent in tabak, geboren op 05-12-1891 te Amsterdam, overleden op 08-12-1950 om 21.30 uur te Hilversum op 59-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-12-1950 te Velsen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Amsterdam met Maria Hendrica WIJSBEK, 21 jaar oud, geboren op 28-01-1898 te Pretoria (Zuid-Afrika), dochter van Wilhelmus WIJSBEK, architect, en Hendrika Wilhelmina van der LOOS, overleden op 06-02-1955 te Hilversum op 57-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-02-1955 te Velsen.
   7.  v  Anna Louise de VRIES, geboren op 06-02-1894 te Amsterdam, overleden na 1954.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1916 te Amsterdam met Pieter Frans SMIT, 26 jaar oud, stuurman op de grote vaart, geboren op 19-09-1889 te Den Helder, zoon van Teunis SMIT, loods, en Kaatje JANZEN.


III.23    Hendrik Lieuwes HIEMSTRA, timmerman, geboren op 24-08-1849 om 08.00 uur te Leeuwarden, zoon van Lieuwe Pieters HIEMSTRA (zie II.11) en Aukje Eetzes SIKMA. Aangever: de vader; getuigen: Hendrik Pieters Hiemstra, 41 jaar, schoenmaker en Harmen de Vries, 28 jaar, arbeider, beiden wonende te Leeuwarden. Overleden op 23-10-1913 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1878 te Leeuwarden, gescheiden na 21 jaar op 30-08-1899 te Leeuwarden van Harmina Johannes SNIJDERS, werkvrouw, dienstbode, geboren op 06-05-1851 te Leeuwarden, dochter van Johannes SNIJDERS, kleermaker, en Johanna Margaretha SLUITER, overleden op 16-08-1919 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Johanna Margaretha Hendriks HIEMSTRA, dienstbode, geboren op 04-06-1879 om 15.30 uur te Leeuwarden, overleden op 14-08-1924 om 06.00 uur te Rijperkerk op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1904 te Leeuwarden met Klaas Jans ALGRA, 24 jaar oud, kantoorbediende, handelsagent, schrijver, geboren op 11-09-1879 om 16.00 uur te Leeuwarden, zoon van Jan Pieters ALGRA, pompmakersknecht, mast- blok- en pompmaker, en Marijke Pieters VISSER. Aangever: de vader; getuigen: Klaas Visser, 44 jaar, letterzetter, wonende te Leeuwarden en Alle Algra, 27 jaar, pompmaker, wonende te Leeuwarden. Overleden op 10-02-1952 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd.
   2.  m  Lieuwe Hendriks HIEMSTRA, timmerman, geboren op 14-12-1886 te Amsterdam, overleden op 30-12-1923 op 37-jarige leeftijd, begraven te Edam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-07-1918 te Edam met Jannetje TON, 33 jaar oud, geboren op 04-09-1884 te Edam, dochter van Cornelis TON en Jannetje HOUTMAN, overleden op 09-08-1975 op 90-jarige leeftijd, begraven te Edam.


III.30    Pieter Lieuwes HIEMSTRA, conducteur bij de gemeentetram, timmerman, geboren op 25-12-1862 om 16.00 uur te Leeuwarden, zoon van Lieuwe Pieters HIEMSTRA (zie II.11) en Aafke Baukes BERSMA, overleden op 18-02-1921 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1886 te Amsterdam met Jitske Klazes SIXMA, 24 jaar oud, geboren op 14-03-1862 te Leeuwarden, dochter van Klaas SIXMA en Elisabeth Petronella BERSMA, overleden op 06-01-1951 te Hilversum op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Elisabeth Petronella HIEMSTRA, geboren op 26-09-1888 te Amsterdam, overleden na 1958.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1913 te Amsterdam met Christiaan Frederik SIXMA, 26 jaar oud, opzichter bij de gemeentetram, geboren op 26-05-1886 te Utrecht, zoon van Klaas SIXMA en Anna Maria RACK?, overleden op 29-06-1958 te Maartensdijk op 72-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   2.  v  Aafke Antje HIEMSTRA, geboren op 26-10-1890 te Amsterdam, overleden op 09-01-1893 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.
   3.  m  Klaas HIEMSTRA, boekhouder bouwbedrijf, geboren op 25-03-1894 te Amsterdam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-12-1923 te Amsterdam met Katrina Maria KLUIT, 34 jaar oud, geboren op 25-01-1889 te Amsterdam, dochter van N.N. en Anna Elisabeth KLUIT.

 

Homepage | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 11442
Web Analytics