Parenteel van Marijke Fokkes Oosterhuis

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

I.2
Marijke Fokkes Oosterhuis
(Marieke), geboren te Grootegast, gedoopt op 30-04-1769 te Grootegast, overleden op 12-09-1826 om 21.00 uur te Grootegast op 57-jarige leeftijd, dochter van Fokke Eytes en Anke Ubels.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 14-12-1794 te Doezum met Jan Willems, 51 jaar oud, grutter, gedoopt op 20-10-1743 te Grootegast, overleden op 15-06-1802 te Doezum op 58-jarige leeftijd, zoon van Willem Jans en Hiltje Luitjes.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 02-10-1803 te Grootegast met Jacob Jans Mulder, 32 jaar oud, grutter, geboren te Fransum, gedoopt op 01-09-1771 te Fransum, overleden op 10-05-1840 om 02.00 uur te Grootegast op 68-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans en Hinderica Holst.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Willem Jans van der Molen, geboren op 05-06-1795 te Doezum (zie II.1).
2. m Fokke Jans, gedoopt op 20-11-1796 te Doezum, overleden voor 1798 te Doezum.
3. m Fokke Jans van der Molen, geboren op 19-03-1798 te Doezum (zie II.4).
4. m Luitjen Jans van der Molen, geboren op 24-06-1800 te Doezum (zie II.7).
5. m Jan Willems, geboren op 27-06-1802 te Doezum, overleden voor 1808 te Doezum.
Uit het tweede huwelijk:
6. m Gerard Jacobs Mulder, geboren op 10-08-1805 te Doezum, gedoopt op 25-08-1805 te Doezum.
7. m Jan Jacobs Mulder, geboren op 13-12-1808 te Doezum, gedoopt op 15-01-1809 te Doezum.
8. m Anne Jacobs Mulder, geboren op 18-04-1811 te Doezum (zie II.13).
9. v Henderica Jacobs Mulder, geboren rond 1813 te Doezum.


II.
1 Willem Jans van der Molen, bakkersknecht, broodbakker (1825), geboren op 05-06-1795 te Doezum, overleden op 09-05-1871 te Grootegast op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Willems en Marijke Fokkes Oosterhuis (Marieke) (zie I.2).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 05-04-1832 te Grootegast met Aafke Hendriks, 24 jaar oud, werkbode, bakkerse, geboren op 27-09-1807 te Doezum, overleden op 25-07-1867 te Grootegast op 59-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Klazes, arbeider, en Trijntje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. m Jan Willems van der Molen, tolgaarder, koopman, bakker, wineklier, arbeider, geboren op 17-06-1832 te Grootegast, overleden op 18-12-1883 te Tolbert op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1859 te Grootegast met Sijke Alderts Wieringa, 21 jaar oud, arbeidster, geboren op 07-04-1838 te Harkstede, overleden op 06-03-1909 te Oldekerk op 70-jarige leeftijd, dochter van Aldert Jans Wieringa en Hantje Lucas Holwijn, landbouwster.
2. v Trientje Willems van der Molen, geboren op 28-05-1834 te Grootegast, overleden op 14-09-1872 te Grootegast op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-05-1862 te Grootegast met Rindert Durks Dijkstra, 29 jaar oud, timmerman, geboren op 13-10-1832 te Augustinusga, overleden op 10-05-1908 te Grootegast op 75-jarige leeftijd, zoon van Durk Minzes Dijkstra, arbeider, landbouwer, en Ynje Wybes Hazenberg, landbouwerse.
3. v Martje Willems van der Molen, geboren op 05-04-1838 te Grootegast, overleden op 24-04-1857 te Grootegast op 19-jarige leeftijd.
4. v Marijke Willems van der Molen, geboren op 04-01-1841 te Grootegast, overleden 00-00-1844 te Grootegast.
5. v Hiltje Willems van der Molen, geboren op 04-05-1843 te Grootegast, overleden op 14-08-1912 te Grootegast op 69-jarige leeftijd.


II
.4 Fokke Jans van der Molen, pelmolenaarsknecht, boekweitmolenaarsknecht, arbeider, grutter, geboren op 19-03-1798 te Doezum, overleden op 25-09-1855 te Doezum op 57-jarige leeftijd, zoon van Jan Willems en Marijke Fokkes Oosterhuis (Marieke) (zie I.2).
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 18-05-1828 te Doezum met Janneke Willems Postema, 22 jaar oud, geboren op 11-02-1806 te Doezum, gedoopt op 23-02-1806 te Doezum, overleden op 19-10-1839 te Doezum op 33-jarige leeftijd, dochter van Willem Jans Postema, landbouwer, en Hemkjen Tonnis Scheringa, landbouwerse.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 20-03-1843 te Grootegast met Anje Jans van der Veen, dienstmeid, geboren rond 1812, dochter van Jan Jans van der Veen, dagloner, en Mettie Jans.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Jan Fokkes van der Molen, geboren op 13-12-1829 te Doezum, overleden op 18-12-1883 te Leek op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-12-1853 te Oldekerk met Kuinje Geerts Hoekstra, geboren rond 1826 te Niekerk, dochter van Geert Harms Hoekstra en Dina Douwes Rijskamp.
2. m Willem Fokkes van der Molen, geboren op 17-09-1830 te Doezum.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-12-1861 te Groningen met Alida Jacoba Harmannus Heikens, 18 jaar oud, geboren op 25-11-1843 te Groningen, dochter van Harmannus Heikens en Imke Jans Kuiper.
3. m Theunis Fokkes van der Molen (Tunnis), arbeider, geboren op 31-10-1833 te Doezum, overleden op 19-04-1919 te Kollum op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-01-1863 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Guurtje Hendriks Schuilenberg, 27 jaar oud, geboren op 17-03-1835 te Buitenpost, overleden op 08-12-1905 te Kollum op 70-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Hendriks Schuilenberg en Maria Arends Smit (Maritje).
4. m Luitjen Fokkes van der Molen, boerenknecht, landbouwer, geboren op 16-10-1838 te Doezum, overleden op 05-08-1927 te Doezum op 88-jarige leeftijd, begraven te Doezum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-06-1868 te Grootegast met Geeske Klazes Pauw, 20 jaar oud, geboren op 19-02-1848 te Doezum, overleden op 07-01-1937 te Doezum op 88-jarige leeftijd, begraven te Doezum, dochter van Klaas Jannes Pauw, dagloner, en Reinje Oedzes Postema, dienstmeid, dagloonster.
Uit het tweede huwelijk:
5. v Marijke Fokkes van der Molen, geboren op 17-03-1844 te Doezum, overleden op 24-04-1867 te Grootegast op 23-jarige leeftijd.
6. v Mettje Fokkes van der Molen, geboren op 20-01-1846 te Doezum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Grijpskerk met Klaas Hindriks Rozema, arbeider, geboren rond 1840 te Visvliet, zoon van Hindrik Meertens Rozema en Hindriktje Klaassens Vos, schoenmakerse.
7. m Anne Fokkes van der Molen, geboren op 13-12-1850 te Grootegast.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 23-05-1896 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Grietje Fokkes de Groot, 17 jaar oud, geboren op 07-08-1878 te Westergeest, overleden op 29-08-1958 te Visvliet op 80-jarige leeftijd, dochter van Fokke de Groot en Trijntje Pultrum.
8. m Abel Fokkes van der Molen, geboren op 13-12-1850 te Grootegast.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 14-01-1899 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Antje Berends Knot, 21 jaar oud, geboren op 01-04-1877 te Burum, dochter van Berend Knot
en Gaatske Smids.

II.
7 Luitjen Jans van der Molen, grutter, boekweitmolenaarsknecht, landbouwer, geboren op 24-06-1800 te Doezum, overleden op 07-01-1890 te Doezum op 89-jarige leeftijd, zoon van Jan Willems en Marijke Fokkes Oosterhuis (Marieke) (zie I.2).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 24-05-1821 te Grootegast met Trientje Abels Hofman, 23 jaar oud, gedoopt op 15-04-1798 te Doezum, overleden op 31-01-1842 te Doezum op 43-jarige leeftijd, dochter van Abel Wiebes, timmerman, en Willemke Martens Hofman, naaister.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 02-05-1844 te Grootegast met Hiltje Sietzes Postema, 41 jaar oud, naaister, geboren op 19-09-1802, overleden op 25-01-1849 te Grootegast op 46-jarige leeftijd, dochter van Sietse Sietses Postema, arbeider, en Geertje Klazes Denkema. Zij is eerder getrouwd geweest met Menno Hendriks Woldinga.
Uit het eerste huwelijk:
1. m Jan Luitjens van der Molen, geboren op 07-05-1822 te Doezum.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31-12-1858 te Zuidhorn met Janke Siebes Schrieder, 52 jaar oud, geboren op 26-07-1806 te Oldehove, overleden op 17-05-1899 te Ulrum op 92-jarige leeftijd, dochter van Siebe Jetses Schrieder, dagloner, en Emke Pieters Huisman. Zij is weduwe van Jakob Jans Westra.
2. m Abel Luitjens van der Molen, boerenknecht, geboren op 24-03-1824 te Doezum, overleden op 18-11-1866 te Grootegast op 42-jarige leeftijd.
3. m Willem Luitjens van der Molen, boerenknecht, landbouwer, geboren op 11-03-1826 te Doezum, overleden op 13-05-1909 te Grootegast op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 17-05-1855 te Grootegast met Anke Jans Rozema, landbouwerse, geboren rond 1834 te Grootegast, overleden op 16-01-1876 te Grootegast, dochter van Jan Gerrits Rozema, landbouwer, en Ynje Pieters Hazenberg, landbouwerse.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 15-02-1876 te Grootegast met Rinskje Ebels Pepernoot (Hinke), 45 jaar oud, geboren op 21-06-1830 te Lutjegast, overleden op 17-03-1909 te Grootegast op 78-jarige leeftijd, dochter van Ebel Dirks Pepernoot, landbouwer, en Froukje Meints Wieringa, arbeidster.
4. m Fokke Luitjens van der Molen, geboren op 11-03-1828 te Doezum, overleden op 30-06-1904 te Grootegast op 76-jarige leeftijd.
5. v Willemke Luitjens van der Molen, dienstmeid, geboren op 18-11-1830 te Doezum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1858 te Grijpskerk met Aldert Tierks Siccema, geboren rond 1826 te Ezinge, zoon van Tierk Siccema en Antje Alderts Nieuwenhuis.
6. v Marijke Luitjens van der Molen, geboren op 18-03-1833 te Doezum, overleden op 21-08-1870 te Leek op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 04-09-1869 te Leek met Pieter Wiendelts van der Tip, watermolenaar, geboren rond 1833 te Midwolde, zoon van Wiendelt Kornelis van der Tip, watermolenaar, en Aafke Egberts de Haan, watermolenaarster. Hij is eerder getrouwd geweest met Wietske Korsaan, hertrouwt met Trientje Luitjens van der Molen.
7. v Aagtje Luitjens van der Molen, geboren op 07-01-1836 te Doezum, overleden op 23-04-1854 te Grootegast op 18-jarige leeftijd.
8. m Marten Luitjens van der Molen, geboren op 10-06-1839 te Doezum, overleden op 23-11-1841 te Doezum op 2-jarige leeftijd.
9. v Trientje Luitjens van der Molen, dienstmeid, geboren op 27-01-1842 te Doezum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-05-1871 te Leek met Pieter Wiendelts van der Tip, watermolenaar, geboren rond 1833 te Midwolde, zoon van Wiendelt Kornelis van der Tip, watermolenaar, en Aafke Egberts de Haan, watermolenaarster. Hij is eerder getrouwd geweest met Wietske Korsaan, weduwnaar van Marijke Luitjens van der Molen.


II.
13 Anne Jacobs Mulder, tapper, timmerman (1875), geboren op 18-04-1811 te Doezum, gedoopt op 19-05-1811 te Doezum, overleden op 31-01-1889 te Grootegast op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans Mulder en Marijke Fokkes Oosterhuis (Marieke) (zie I.2).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-1840 te Achtkarspelen met Gelske Gerbens Jellema, 26 jaar oud, geboren op 13-12-1813 te Augustinusga, overleden op 04-12-1885 te Grootegast op 71-jarige leeftijd, dochter van Gerben Hendriks Jellema, tuinman, en Hendrikje Andreas Grendel, bolloopster.
Uit dit huwelijk:
1. v Marijke Annes Mulder, geboren op 30-04-1840 te Gerkesklooster, overleden op 23-04-1924 te Oenkerk op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-05-1866 te Tietjerksteradeel met Hendrik Jans Stelwagen, 24 jaar oud, geboren op 29-10-1841 te Bergum, overleden op 16-11-1871 te Bergum op 30-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacobs Stelwagen en Euphrosina Gosses van Dijk.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 24-05-1873 te Tietjerksteradeel met Jetze Rinderts Leegsma, 38 jaar oud, koopman, geboren op 01-06-1834 te Eestrum, overleden op 21-01-1911 te Tietjerksteradeel op 76-jarige leeftijd, zoon van Rindert Jenzes Leegsma, arbeider, veerman, wagenaar, en Jitske Alles Wedzinga.
2. m Jacob Annes Mulder, geboren 00-00-1842 te Grootegast.
3. m Gerben Annes Mulder, geboren 00-00-1845 te Grootegast, overleden op 06-02-1851 te Grootegast.
4. v Henderika Annes Mulder, dienstmeid, geboren 00-00-1847 te Grootegast, overleden op 22-06-1910 te Tietjerksteradeel.
Gehuwd op 14-05-1870 te Tietjerksteradeel met Jan Wopkes Vriesinga, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 02-01-1840 te Bergum, overleden op 25-07-1912 te Tietjerksteradeel op 72-jarige leeftijd, zoon van Wopke Tjeerds Vriesinga, arbeider, en Hijlkje Jans Visser, arbeidster.
5. v Aafke Annes Mulder, dienstmeid (1875), geboren op 28-08-1852 te Grootegast, overleden op 27-09-1897 te Oostermeer op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Grootegast met Pieter Johannes van der Glas, huisschilder, geboren rond 1845 te Lutjegast, overleden op 03-06-1902 te Oostermeer, zoon van Johannes Pieters van der Glas, huisverver, glazenmaker, en Siebrigje Sietzes Mosselaar.

 

Voor aanvullingen en/of correcties houdt de samensteller zich ten zeerste aanbevolen.

Bovenstaand overzicht is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

 

Hits: 11152
Web Analytics