Parenteel van Cornelis Frederik Dirks Helfrich

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

I.1 Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld), winkelier, venter, kruidenzoeker, geboren op 09-04-1820 om 02.00 uur te Harlingen, zoon van Dirk Philippus Helfrich en Antje Kornelis Feenstra. Aangever: Johannes Agema, 39 jaar, vroedmeester te Harlingen. Overleden na 1903 te USA.
Zie: Rare Snaken door Fenno L. Schoustra, Leeuwarden 1975 (pag. 52 e.v.).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1845 te Idaarderadeel met Jacobje Pieters Hamstra, 29 jaar oud, geboren op 01-06-1816 te Wartena, dochter van Pieter Jacobs Hamstra en Fokje Hinnes Hoekstra, overleden op 07-10-1902 te Wartena op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Cornelis Helfrich, geboren op 02-11-1846 te Wartena, overleden op 14-12-1858 te Wartena op 12-jarige leeftijd.
2. Pieter Cornelis Helfrich (zie II.2).
3. Dirk Cornelis Helfrich (zie II.4).
4. Fokje Cornelis Helfrich (zie II.7).
5. Kornelis Cornelis Helfrich (zie II.8).
6. Jan Cornelis Helfrich (zie II.11).


II.2 Pieter Cornelis Helfrich, schippersknecht, geboren op 28-02-1848 te Wartena, zoon van Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld) (zie I.1) en Jacobje Pieters Hamstra, overleden 00-00-1925 te USA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-05-1876 te Idaarderadeel met Ruurdtje Wijbes Aardema, 27 jaar oud, geboren op 27-03-1849 te Wartena, dochter van Wijbe Ruurds Aardema en Trijntje Frederiks Wolf, overleden te USA.
Uit dit huwelijk:
1. Wijbe Pieters Helfrich, geboren op 01-02-1877 te Wartena, overleden 00-00-1940 te Californië (USA).
Ongehuwd.
2. Dirk Pieters Helfrich, geboren op 31-12-1877 te Wartena.
3. Hinne Pieters Helfrich, geboren op 11-01-1879 te Wartena.
4. Wijtze Pieters Helfrich, geboren op 20-06-1880 te Wartena.
5. Jacoba Pieters Helfrich, geboren op 12-01-1882 te Eernewoude, overleden 00-00-1947 te New York (USA).
6. Catharinus Pieters (Carl) Helfrich, geboren op 09-11-1885 te Eernewoude, overleden op 10-03-1976 te Everett (USA) op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ellen, overleden op 15-03-1948 te Seattle (USA).
Uit het huwelijk werden 3 kinderen geboren, 2 jongens en 1 meisje.
7. Trijntje Pieters Helfrich, geboren op 22-11-1887 te Eernewoude.
8. Cornelis Pieters Helfrich, geboren op 29-05-1889 te Eernewoude.


II.4 Dirk Cornelis Helfrich, drogist, geboren op 07-11-1849 te Wartena, zoon van Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld) (zie I.1) en Jacobje Pieters Hamstra, overleden op 08-09-1927 te Drachten op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1872 te Tietjerksteradeel met Korneliske Bonnes Kleinhuis, 21 jaar oud, geboren op 23-08-1850 te Wirdum, dochter van Bonne Jelles Kleinhuis, visser, en Gelske Geerts Faber, overleden op 19-01-1933 te Groningen op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Dirks Helfrich, geboren op 13-08-1873 te Eernewoude, overleden op 25-05-1923 te Epe op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-11-1895 te Smallingerland met Date Gerbrandus Jansonius, 22 jaar oud, boekdrukker, geboren op 02-08-1873 te Drachten, zoon van Gerbrandus Jans Jansonius en Zwaantje Dates Fokkema, overleden op 05-02-1951 te Ermelo op 77-jarige leeftijd.
2. Bonne Dirks Helfrich, geboren op 04-02-1875 te Eernewoude, overleden op 17-12-1936 te Surhuisterveen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-11-1903 te Opsterland met Anna Buursma, 26 jaar oud, drogiste, geboren op 21-06-1877 te Beetsterzwaag, dochter van N.N. en Antje Alles Buursma, overleden op 01-11-1951 te Surhuisterveen op 74-jarige leeftijd.
Begraven te Surhuisterveen.
3. Jacob Dirks Helfrich, machinist, geboren op 28-12-1876 te Eernewoude.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-05-1908 te Leeuwarden met Gepke Jacobs Wijma, 27 jaar oud, geboren op 10-10-1880 te Leeuwarden, dochter van Jacob Jans Wijma en Korneliske Pander.
4. Gelske Dirks Helfrich, geboren op 09-07-1879 te Eernewoude.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-05-1904 te Smallingerland met Reimer Douwes Bootsma, 28 jaar oud, bedrijfsleider, geboren op 19-01-1876 te Hempens, zoon van Douwe Romkes Bootsma en Renske Koens Bosma.
5. Limke Dirks Helfrich, geboren op 12-02-1882 te Drachten.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Smallingerland met Bonne Minnes van der Zee, 35 jaar oud, geboren op 11-09-1879 te Wirdum, zoon van Minne Reinders van der Zee en Tettje Bonnes Kleinhuis.
6. Baukje Dirks Helfrich, onderwijzeres, geboren op 06-10-1884 te Drachten.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-08-1911 te Smallingerland met Hendrikus Johannes Bos, 28 jaar oud, hoofd der school, geboren op 08-02-1883 te Emmen, zoon van Johannes Bos en Aaltien Frieling.
7. Jelle Dirks Helfrich, drogist, afdelingschef, geboren op 03-06-1889 te Drachten.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 09-09-1915 te Smallingerland, gescheiden na 11 jaar op 28-01-1927 van Dirkje Anna Petronella Eelces Boonstra, geboren op 21-05-1893 te Drachten, dochter van Eelco Lieuwes Boonstra en Minke Jans Kooi.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 07-06-1929 te Zutphen met Kornelia Kort, 27 jaar oud, filiaalchef, geboren op 31-05-1902 te Haulerwijk, dochter van Rudolf Kort en Annigje Oord.


II.7 Fokje Cornelis Helfrich, geboren op 16-03-1851 te Wartena, dochter van Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld) (zie I.1) en Jacobje Pieters Hamstra, overleden op 16-02-1921 te Wartena op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-04-1874 te Idaarderadeel met Sijbren Jacobs Valk, 21 jaar oud, visser, geboren op 14-04-1853 te Wartena, zoon van Jacob Sijbrens Valk en Sijbrechje Jans Bouma, overleden op 03-06-1926 te Wartena op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Sijbrens Valk, vrachtrijder (bodedienst), geboren op 12-02-1875 te Wartena.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-05-1903 te Tietjerksteradeel met Trijntje Douwes van der Veen, 25 jaar oud, geboren op 13-10-1877 te Appelscha, dochter van Douwe van der Veen en Hiltje van der Werf.
2. Pieter Sijbrens Valk, visser, geboren op 28-05-1876 te Wartena.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1901 te Idaarderadeel met Elizabeth Cornelis Bosma, 21 jaar oud, geboren op 15-10-1879 te Harkema-Opeinde, dochter van Cornelis Bosma en Neeltje Pijnacker.
3. Sijbrigje Sijbrens Valk, geboren op 31-08-1879 te Wartena.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-06-1902 te Idaarderadeel met Jacob Thomas van der Meulen, 26 jaar oud, geboren op 03-06-1876 te Drachten, zoon van Thomas van der Meulen en Trijntje van der Kamp.
4. Jan Sijbrens Valk, visser, geboren op 26-09-1882 te Wartena.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-02-1912 te Tietjerkstradeel met Wijtske Johannes van der Zee, 22 jaar oud, geboren op 18-11-1889 te Suameer, dochter van Johannes van der Zee en Antje Nijboer.
5. Jacobus Sijbrens Valk, visser, geboren op 30-01-1885 te Wartena.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-06-1908 te Idaarderadeel met Aaltje Ottes Feenstra, 26 jaar oud, geboren op 10-10-1881 te Wartena, dochter van Otte Feenstra en Hinke de Jong.
6. Ruurdtje Sijbrens Valk, geboren op 31-12-1886 te Wartena, overleden op 15-03-1888 te Wartena op 1-jarige leeftijd.
7. Ruurd Sijbrens Valk, ondernemer (autobusdienst), geboren op 17-11-1888 te Wartena.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-06-1914 te Idaarderadeel met Korneliske Annes de Jong, 23 jaar oud, geboren op 02-10-1890 te Beets, dochter van Anne de Jong en Tjitske Geertsma, overleden op 12-02-1921 te Wartena op 30-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-06-1928 te Idaarderadeel met Fokje Rinsma, 26 jaar oud, geboren op 27-11-1901 te Warga, dochter van Sjouke Geerts Rinsma, boerenknecht, en Jantje Eintes Bouma.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
8. Dirk Sijbrens Valk, visser, geboren op 21-11-1893 te Wartena.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-04-1925 te Idaarderadeel met Antje Jonker, 22 jaar oud, geboren op 04-07-1902 te Wartena, dochter van Rinze Jonker en Wipkje Veenstra.


II.8 Kornelis Cornelis Helfrich, koopman, slager, geboren op 16-06-1852 te Wartena, zoon van Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld) (zie I.1) en Jacobje Pieters Hamstra, overleden op 04-02-1931 te Wartena op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 11-11-1874 te Idaarderadeel met Sjoerdtje Sjoerds Spijkstra, 19 jaar oud, geboren op 17-06-1855 te Grouw, dochter van Sjoerd Tjerks Spijkstra en Sijtske Sytses Sijtsma, overleden op 04-10-1880 te Wartena op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-09-1882 te Tietjerksteradeel met Wietske Kornelis de Jong, 27 jaar oud, geboren op 29-07-1855 te Suameer, dochter van Kornelis Hendriks de Jong en Geertje Wijtzes Keizer, overleden op 10-01-1933 te Wartena op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sjoerd Kornelis Helfrich, boer, geboren op 25-12-1874 te Wartena.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 23-06-1923 te Viking (Canada) met Martha Moritz, 23 jaar oud, geboren op 29-10-1899 te Herford (Duitsland), dochter van Heinrich Gottleib Moritz en Marie Wilhemena Kuhlmann.
2. Jan Kornelis Helfrich, veehouder, koopman, geboren op 07-03-1876 te Wartena.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-06-1906 te Idaarderadeel met Korneliske Sijbrens Visser, 22 jaar oud, geboren op 27-07-1883 te Grouw, dochter van Sijbren Visser en Taetske Wiersma.
3. Jacoba Kornelis Helfrich, geboren op 14-06-1877 te Wartena, overleden op 17-06-1977 te Bergum op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-07-1897 te Idaarderadeel met Ynse Johannes van der Mark, 21 jaar oud, molenaar, landarbeider, geboren op 14-03-1876 te Warga, zoon van Johannes van der Mark en Tiele Jonker, overleden op 25-09-1940 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
4. Sietske Helfrich, geboren op 20-03-1879 te Wartena, overleden op 23-04-1881 te Wartena op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
5. Sietske Kornelis Helfrich, geboren op 12-09-1884 te Wartena.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1906 te Idaarderadeel met Kornelis Ages Haarsma, 24 jaar oud, schipper, koopman, geboren op 29-03-1882 te Wartena, zoon van Age Taedes Haarsma en Sjoerdtje Seinstra.
6. Kornelis Kornelis Helfrich, veekoopman, geboren op 29-11-1887 te Wartena.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-05-1909 te Idaarderadeel met Rinske Jans Looijenga, 21 jaar oud, geboren op 22-01-1888 te Grouw, dochter van Jan Looijenga en Ruurdtje Sytema.
7. Geertje Kornelis Helfrich, geboren op 10-01-1890 te Wartena.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-03-1919 te Idaarderadeel met Jan Jacobs Bergsma, 30 jaar oud, schipper, geboren op 03-02-1889 te Boornbergum, zoon van Jacob Bergsma en Trijntje Ypenga.
8. Sjoerdtje Kornelis Helfrich, geboren op 27-09-1891 te Wartena, overleden op 28-03-1958 te Drachten op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd met Roelof Douwes Douma, slager, geboren op 14-07-1888 te Kampen, zoon van Douwe Roelofs Douma en Trijntje Terpstra, overleden op 26-10-1972 te Drachten op 84-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
9. Pietertje Kornelis Helfrich, geboren op 03-12-1894 te Wartena.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-09-1928 te Opsterland met Wietze Bosga, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 14-04-1904 te Bovenknijpe, zoon van Bruin Bosga en Bontje van der Bos.
10. Dirk Kornelis Helfrich, veekoopman, geboren op 13-06-1898 te Wartena, overleden op 27-12-1978 te Heerenveen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-04-1926 te Idaarderadeel met Tjitske Tjallings van der Veen, 29 jaar oud, geboren op 31-01-1897 te Wartena, dochter van Tjalling van der Veen en Geertje IJsselstein.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.


II.11 Jan Cornelis Helfrich, visser, geboren op 22-01-1854 te Wartena, zoon van Cornelis Frederik Dirks (Freark Prûk) Helfrich (De Duvel fan Earnewâld) (zie I.1) en Jacobje Pieters Hamstra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1878 te Idaarderadeel met Trijntje Douwes Hiemstra, 23 jaar oud, geboren op 09-07-1854 te Wartena, dochter van Douwe Klazes Hiemstra en Wijtske Harmens Visser, overleden op 06-06-1918 te Wartena op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Wijtske Jans Helfrich, geboren op 08-09-1879 te Wartena.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-09-1909 te Harlingen met Gerrit Philips Huijzer, 31 jaar oud, caféhouder, geboren op 04-04-1878 te Harlingen, zoon van Philip Jacob Huijzer en Anna Broekhuizen.
2. Jacoba Jans Helfrich, geboren op 17-09-1886 te Wartena, overleden op 15-09-1961 te Wartena op 74-jarige leeftijd.
Relatie (1) rond 1910 met N.N.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 23-08-1928 te Idaarderadeel met Jentje Hoekstra, 25 jaar oud, landarbeider, geboren op 04-12-1902 te Rinsumageest, zoon van Klaas Ytsens Hoekstra en Janke Kooistra.
Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren.
3. Fokje Jans Helfrich, geboren op 09-12-1888 te Wartena.
Gehuwd met Oebele Eises Weima, wegwerker, veehouder, geboren op 24-06-1881 te Wartena, zoon van Eise Weima en Boukje van der Hoek.

Voor aanvullingen en/of correcties houdt de samensteller zich ten zeerste aanbevolen.

Bovenstaand overzicht is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 13130
Web Analytics