Kwartierstaat van Taeke van der Meer

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1    Taeke van der Meer, metselaar, textielhandelaar, timmerman, medewerker woningbouwcorporatie, cabaretier "Lytse Teake", geboren op 18‑09‑1937 te Zwagerveen.
Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17‑07‑2010, bijlage Sneon & Snein, pag. 10 en 11.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 27‑02‑1964 met Johanna Westra, 24 jaar oud, geboren op 30‑09‑1939.

Parentatie I

2    Jogchum van der Meer, timmerman/aannemer, geboren op 11‑01‑1904 te Zandbulten, overleden op 11‑07‑1977 te Sneek op 73‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 28‑03‑1929 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 22‑jarige
3    Janna Visser, geboren op 25‑05‑1906 te Leeuwarden.

Parentatie II

4    Hart Berends van der Meer, geboren op 06‑01‑1869 te Kollumerland c.a.
Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 19‑05‑1894 te Achtkarspelen met de 29‑jarige
5    Geertje Jochums Zandstra, geboren op 31‑07‑1864 te Drogeham, overleden op 09‑02‑1941 te Kollumerland c.a. op 76‑jarige leeftijd.

6    Jan Feikes Visser, bakker, geboren rond 1882 te Lollum.
Gehuwd op 07‑06‑1905 te Leeuwarden met
7    Antje Hermanus Brouwer, geboren rond 1882 te Stiens.

Parentatie III

8    Berend Jans van der Meer (Been), geboren op 07‑08‑1824 te Westergeest, overleden op 04‑03‑1901 te Kollumerland c.a. op 76‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 06‑05‑1852 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 24‑jarige
9    Froukje Hendriks van der Veen, dienstmeid, geboren op 01‑10‑1827 te Veenwouden, overleden op 16‑09‑1885 te Kollumerland c.a. op 57‑jarige leeftijd.

10    Jochum Roels Zandstra, arbeider, wagenmaker, melkrijder, geboren op 27‑06‑1819 te Drogeham, overleden op 20‑09‑1905 te Drogeham op 86‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 30‑09‑1854 te Achtkarspelen met de 31‑jarige
11    Trijntje Berends Harmelink, arbeidster, geboren op 14‑07‑1823 te Kootstertille, overleden op 20‑09‑1905 te Drogeham op 82‑jarige leeftijd.

12    Feike Jans Visser, koopman, geboren rond 1855 te Heeg.
Gehuwd op 06‑05‑1876 te Hennaarderadeel met
13    Trijntje Sybrens Elgersma, geboren rond 1855 te Lollum, overleden voor 1905.

14    Hermanus Gerrits Brouwer, aannemer, geboren op 06‑12‑1849 te Wonseradeel.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 01‑05‑1870 te Franeker met de 19‑jarige
15    Janna Jans Ferwerda, geboren op 26‑06‑1850 te Franekeradeel.

Parentatie IV

16    Jan Harts van der Meer, geboren op 12‑05‑1786 te Suameer, gedoopt op 06‑11‑1796 te Garijp.
Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 17‑11‑1815 te Oudwoude met de 23‑jarige
17    Elske Berends de Vries, geboren op 02‑06‑1792 te Zwagerveen, overleden voor 1852.

18    Hendrik Tjallings van der Veen, scheepstimmermansknecht, geboren ca. 1800, overleden op 04‑06‑1879 te Dantumadeel.
Gehuwd op 19‑05‑1827 te Dantumadeel met
19    Janke Roelofs Dantuma, geboren 00‑00‑1801 te Dantumawoude, overleden op 21‑10‑1861 te Veenwouden.

20    Roel Jochums Zandstra, arbeider, geboren op 12‑02‑1794 te Drogeham, overleden op 24‑01‑1856 te Drogeham op 61‑jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 14‑06‑1818 te Achtkarspelen met Geertje Ates van der Veer, 26 jaar oud (zie 21), gehuwd (2) op 58‑jarige leeftijd op 08‑01‑1853 te Achtkarspelen met Jantje Gooitzens Wobbes, arbeidster, geboren rond 1821 te Opende, overleden op 11‑09‑1891.
21    Geertje Ates van der Veer, geboren op 19‑03‑1792 te Augustinusga, overleden op 27‑07‑1850 te Augustinusga op 58‑jarige leeftijd.

22    Berend Wytzes Harmelink, weversknecht (1813), geboren rond 1784 te Veldhuizen (Lippe).
Gehuwd op 16‑12‑1813 te Augustinusga met de 33‑jarige
23    Marijke Geerts Wijma, hoedenmaakster, geboren op 15‑09‑1780 te Drogeham, gedoopt op 22‑10‑1780 te Drogeham.

24    Jan Annes Visser, geboren rond 1814 te Heeg.
Gehuwd op 10‑12‑1836 te Wymbritseradeel met
25    Froukjen Aukes Douma, geboren rond 1813 te Idzega.

26    Sybren Fetzes Elgersma, geboren op 30‑11‑1829 te Schraard.
Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 10‑05‑1850 te Wonseradeel met de 17‑jarige
27    Aagje Jans Wynia, geboren op 25‑09‑1832 te Wommels.

28    Gerrit Hermanus Brouwer.
Gehuwd op 30‑05‑1847 te Franeker met
29    Johanna Johannes Kats.

30    Jan Thijsses Ferwerda, geboren rond 1809 te Ferwerd.
Gehuwd op 15‑05‑1834 te Hennaarderadeel met
31    Sjieuwke Jans Bakker, geboren rond 1816 te Witmarsum.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Kwartierdrager

 

1          Taeke van der Meer, metselaar, textielhandelaar, timmerman, medewerker woningbouwcorporatie, cabaretier "Lytse Teake", geboren op 18‑09‑1937 te Zwagerveen.

Zie: Leeuwarder Courant d.d. 17‑07‑2010, bijlage Sneon & Snein, pag. 10 en 11. Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 27‑02‑1964 met Johanna Westra, 24 jaar oud, geboren op 30‑09‑1939.

 

Parentatie I

 

2          Jogchum van der Meer, timmerman/aannemer, geboren op 11‑01‑1904 te Zandbulten, overleden op 11‑07‑1977 te Sneek op 73‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 28‑03‑1929 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 22‑jarige

3          Janna Visser, geboren op 25‑05‑1906 te Leeuwarden.

 

Parentatie II

 

4          Hart Berends van der Meer, geboren op 06‑01‑1869 te Kollumerland c.a.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 19‑05‑1894 te Achtkarspelen met de 29‑jarige

5          Geertje Jochums Zandstra, geboren op 31‑07‑1864 te Drogeham, overleden op 09‑02‑1941 te Kollumerland c.a. op 76‑jarige leeftijd.

 

6          Jan Feikes Visser, bakker, geboren rond 1882 te Lollum.

Gehuwd op 07‑06‑1905 te Leeuwarden met

7          Antje Hermanus Brouwer, geboren rond 1882 te Stiens.

 

Parentatie III

 

8          Berend Jans van der Meer (Been), geboren op 07‑08‑1824 te Westergeest, overleden op 04‑03‑1901 te Kollumerland c.a. op 76‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 06‑05‑1852 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 24‑jarige

9          Froukje Hendriks van der Veen, dienstmeid, geboren op 01‑10‑1827 te Veenwouden, overleden op 16‑09‑1885 te Kollumerland c.a. op 57‑jarige leeftijd.

 

10        Jochum Roels Zandstra, arbeider, wagenmaker, melkrijder, geboren op 27‑06‑1819 te Drogeham, overleden op 20‑09‑1905 te Drogeham op 86‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 30‑09‑1854 te Achtkarspelen met de 31‑jarige

11        Trijntje Berends Harmelink, arbeidster, geboren op 14‑07‑1823 te Kootstertille, overleden op 20‑09‑1905 te Drogeham op 82‑jarige leeftijd.

 

12        Feike Jans Visser, koopman, geboren rond 1855 te Heeg.

Gehuwd op 06‑05‑1876 te Hennaarderadeel met

13        Trijntje Sybrens Elgersma, geboren rond 1855 te Lollum, overleden voor 1905.

 

14        Hermanus Gerrits Brouwer, aannemer, geboren op 06‑12‑1849 te Wonseradeel.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 01‑05‑1870 te Franeker met de 19‑jarige

15        Janna Jans Ferwerda, geboren op 26‑06‑1850 te Franekeradeel.

 

Parentatie IV

 

16        Jan Harts van der Meer, geboren op 12‑05‑1786 te Suameer, gedoopt op 06‑11‑1796 te Garijp.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 17‑11‑1815 te Oudwoude met de 23‑jarige

17        Elske Berends de Vries, geboren op 02‑06‑1792 te Zwagerveen, overleden voor 1852.

 

18        Hendrik Tjallings van der Veen, scheepstimmermansknecht, geboren ca. 1800, overleden op 04‑06‑1879 te Dantumadeel.

Gehuwd op 19‑05‑1827 te Dantumadeel met

19        Janke Roelofs Dantuma, geboren 00‑00‑1801 te Dantumawoude, overleden op 21‑10‑1861 te Veenwouden.

 

20        Roel Jochums Zandstra, arbeider, geboren op 12‑02‑1794 te Drogeham, overleden op 24‑01‑1856 te Drogeham op 61‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 14‑06‑1818 te Achtkarspelen met Geertje Ates van der Veer, 26 jaar oud (zie 21 op blz. ), gehuwd (2) op 58‑jarige leeftijd op 08‑01‑1853 te Achtkarspelen met Jantje Gooitzens Wobbes, arbeidster, geboren rond 1821 te Opende, overleden op 11‑09‑1891.

21        Geertje Ates van der Veer, geboren op 19‑03‑1792 te Augustinusga, overleden op 27‑07‑1850 te Augustinusga op 58‑jarige leeftijd.

 

22        Berend Wytzes Harmelink, weversknecht (1813), geboren rond 1784 te Veldhuizen (Lippe).

Gehuwd op 16‑12‑1813 te Augustinusga met de 33‑jarige

23        Marijke Geerts Wijma, hoedenmaakster, geboren op 15‑09‑1780 te Drogeham, gedoopt op 22‑10‑1780 te Drogeham.

 

24        Jan Annes Visser, geboren rond 1814 te Heeg.

Gehuwd op 10‑12‑1836 te Wymbritseradeel met

25        Froukjen Aukes Douma, geboren rond 1813 te Idzega.

 

26        Sybren Fetzes Elgersma, geboren op 30‑11‑1829 te Schraard.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 10‑05‑1850 te Wonseradeel met de 17‑jarige

27        Aagje Jans Wynia, geboren op 25‑09‑1832 te Wommels.

 

28        Gerrit Hermanus Brouwer.

Gehuwd op 30‑05‑1847 te Franeker met

29        Johanna Johannes Kats.

 

30        Jan Thijsses Ferwerda, geboren rond 1809 te Ferwerd.

Gehuwd op 15‑05‑1834 te Hennaarderadeel met

31        Sjieuwke Jans Bakker, geboren rond 1816 te Witmarsum.

Hits: 13712
Web Analytics