Kwartierstaat van Taeke Bloem

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Taeke Bloem, rijwielhersteller, fabrieksarbeider, geboren op 11-12-1907 te Akkerwoude, overleden op 11-08-1964 te Drachten op 56-jarige leeftijd, begraven op 15-08-1964 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-06-1935 te Achtkarspelen met Grietje Mulder, 20 jaar oud, geboren op 12-09-1914 te Surhuisterveen.

Parentatie I

2 Jan Johannes Bloem, arbeider, timmerman, metselaar, opzichter, winkelier (1938), geboren op 28-07-1874 te Akkerwoude, overleden op 21-08-1956 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-06-1895 te Dantumadeel met Jitske Taekes Kooistra, 21 jaar oud (zie 3).
Relatie (2) met Teetske Johannes Zwart, geboren op 08-10-1886 te Driesum, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden.
3 Jitske Taekes Kooistra, huishoudster, geboren op 25-04-1874 te Akkerwoude, overleden op 26-07-1950 te Zuidlaren op 76-jarige leeftijd.

Parentatie II

4 Johannes Jans Bloem, dagloner (1874), koopman (1918), geboren op 30-09-1848 te Murmerwoude, overleden op 22-09-1918 te Akkerwoude op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1873 te Dantumadeel met de 23-jarige
5 Sjoerdje Jans Steensma, geboren op 28-05-1849 te Leeuwarden, overleden op 18-03-1934 te Broek onder Akkerwoude op 84-jarige leeftijd.

6 Taeke Sikkes Kooistra, geboren op 25-05-1848 te Akkerwoude, overleden op 22-07-1875 op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1872 met
7 Klaaske Hendriks Leegstra, arbeidster, geboren op 10-12-1850 te Akkerwoude, overleden op 25-04-1918 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1872 met Taeke Sikkes Kooistra (zie 6).
Relatie (2) met Gerben Johannes Zwaagstra, geboren op 10-12-1834 te Akkerwoude, overleden op 22-01-1913 op 78-jarige leeftijd.

Parentatie III

8 Jan Durks Bloem, boerenknecht (1832), dagloner (1881), arbeider (1883), geboren op 14-01-1806 te Ritzumazijl onder Deinum, gedoopt op 09-02-1806 te Deinum, overleden op 14-01-1883 te Murmerwoude op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 27-09-1828 te Tietjerksteradeel met Jeltje Aukes van der Meulen, 20 jaar oud, geboren op 28-06-1808 te Oenkerk, gedoopt op 07-08-1808 te Oenkerk, overleden op 02-11-1828 te Oenkerk op 20-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 17-05-1832 te Ferwerderadeel met Richtje Gosses Hansma (Rixtje), 31 jaar oud (zie 9).
9 Richtje Gosses Hansma (Rixtje), naaister, geboren op 09-02-1801 te Wanswerd, gedoopt op 01-03-1801 te Wanswerd, overleden op 08-02-1881 te Murmerwoude op 79-jarige leeftijd.

10 Jan Pieters Steensma (Stiensma), schipper, geboren op 26-06-1813 te Veenwouden, overleden voor 1884.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-08-1840 te Dantumadeel met de 21-jarige
11 Sijke Meinderts Lei, geboren op 13-01-1819 te Hardegarijp, overleden op 03-04-1884 te Dantumadeel op 65-jarige leeftijd.

12 Sikke Jentes Kooistra, boerenknecht, geboren rond 1818 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 15-03-1845 te Dantumadeel met de 28-jarige
13 Aafke Taekes Oberman, geboren op 18-10-1816 te Kollum.

14 Hendrik Melles Leegstra, arbeider, geboren rond 1807 te Burum, overleden op 08-01-1892 te Dantumadeel.
Gehuwd op 21-03-1835 te Dantumadeel met de 24-jarige
15 Jitske Ruurds Plantinga, geboren op 25-09-1810 te Wouterswoude, gedoopt op 14-10-1810 te Dantumawoude, overleden op 28-10-1890 te Dantumadeel op 80-jarige leeftijd.

Parentatie IV

16 Derk Jans Bloem, rentenier (1833), gedoopt op 23-11-1760 te Finsterwolde, overleden op 30-09-1833 te Oenkerk op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-11-1795 te Leeuwarden met de 28-jarige
17 Aafke Rinkes Nollides, gedoopt op 28-08-1767 te Leeuwarden, overleden op 22-12-1844 te Oenkerk op 77-jarige leeftijd.

18 Gosse Johannes Hansma, dagloner, geboren op 11-05-1775 te Wanswerd, gedoopt op 25-05-1775 te Wanswerd, overleden op 29-08-1843 te Janum op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-10-1800 te Wanswerd met
19 Minke Martens Miedema (Minke Sybes), geboren rond 1773, overleden op 02-11-1846 te Ferwerderadeel.

20 Pieter Jans Steensma, schipper, geboren op 01-03-1790 te Veenwouden, gedoopt op 15-01-1792 te Veenwouden, overleden op 17-10-1866 te Dantumadeel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-01-1811 te Veenwouden met
21 Maaike Jacobs van der Scheer, geboren rond 1793, overleden op 17-10-1866 te Veenwouden.

22 Meindert Gerrits Leij, veenbaas, schipper, dagloner, geboren op 10-04-1770 te Veenwouden, overleden op 09-08-1847 te Veenwoudsterwal onder Hardegarijp op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-05-1794 te Veenwouden met de 20-jarige
23 Antje Jans Leij, geboren op 21-03-1774 te Veenwouden, gedoopt op 17-04-1774 te Veenwouden, overleden op 20-08-1834 te Hardegarijp op 60-jarige leeftijd.

24 Jente Martens Kooistra, overleden voor 1845.
Relatie met
25 Fokeltje Sikkes Boorsma, arbeidster, geboren op 03-09-1786 te Dantumawoude, gedoopt op 13-01-1788 te Dantumawoude.

26 Taeke Carels Oberman, geboren op 11-02-1793 te Rinsumageest, gedoopt op 17-03-1793 te Rinsumageest, overleden op 31-05-1842 te Kollum op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-09-1813 te Kollum met de 18-jarige
27 Eltje Jacobs Groenland (Groen), arbeidster, geboren op 17-01-1795 te Kollum, overleden op 09-07-1871 te Dantumadeel op 76-jarige leeftijd.

28 Melle Eintes.
Gehuwd op 30-01-1805 te Kollum met
29 Sjoukje Hendriks.

30 Ruurd Sybrens Plantinga, dagloner, geboren rond 1781 te Murmerwoude, overleden op 13-04-1830 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 20-05-1804 te Dantumawoude c.a. Echtgenote is
31 Dieuwke Lammerts, geboren rond 1777, overleden op 01-09-1854 te Akkerwoude.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Hits: 13386
Web Analytics