Kwartierstaat van Rense Westra

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Rense Westra, letterzetter Drukkerij Laverman Drachten, acteur, geboren op 30-09-1946 te Oudwoude.
Opleiding: Ulo; grafische school; 2-jarige acteursopleiding; diploma letter- en machinezetten; diverse cursussen m.b.t. het toneel.
Loopbaan: acteur bij Tryater (sedert 1969), ca. 60 stukken gespeeld; medewerker Regio TV; films "De Dream" en "De Vuurtoren".
Zie: 100 jaar Friese Wouden, deel 17 (Unrjocht? Dan bin ik in echte Wâldpyk).
Als kind ging hij graag naar zijn grootouders op de boerderij, waar hij tijdens verjaardagen en jubilea ook zijn neefjes en nichtjes trof. Hij bleef echter overal buiten. Als de rest zich met spelletjes vermaakte, moest hij achter een hekje toekijken. En toen hij eens -ziek geworden- bij pake en beppe bleef slapen, moest hij op de grond liggen, terwijl verderop een heerlijk logeerbed stond.
Pas toen de jongen veel ouder was, bleek dat er altijd sprake was geweest van een stil geheim: Syn heit wie net syn heit. Toen hij het hoorde, was het alsof hij een dreun voor z'n kop kreeg. Rond diezelfde tijd raakte hij het contact met gezin, familie en vrienden kwijt. Hij zat volledig aan de grond. Hij raakte aan de drank. Twaalf jaar geleden belandde hij in het ziekenhuis. De dokter vertelde hem dat het vijf voor twaalf was. Sindsdien heeft hij de sterke drank laten staan. Als acteur kreeg hij vervolgens de mooiste rollen, waaronder de hoofdrol in de film "De Fûke" van Steven de Jong. "Dat fyn ik noch altiten it moaiste wat ik dien ha".

Bron: Leeuwarder Courant d.d. 02-06-2009, pag. 15.

Parentatie I

2 Bienze Westra, belastingambtenaar, taxateur Rijksgebouwendienst, geboren op 19-09-1920 te Wouddijk onder Oudwoude, overleden op 28-07-1982 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte gedurende 3 jaar. Gecremeerd op 02-08-1982 te Goutum.
Bekend toneelregisseur.
Gehuwd (1) ca. 1941 met Yke (Ykje; Zus) van der Heide (zie 3), relatie (2) met H. Dorenbos.
3 Yke (Ykje; Zus) van der Heide, geboren rond 1922, overleden 00-04-1997, gecremeerd.

Parentatie II

4 Lieuwe Bienzes Westra, arbeider, geboren op 18-10-1888 te Oudwoude.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-08-1912 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 21-jarige
5 Klaaske Jans Visser, dienstmeid, geboren op 26-04-1891 te Westergeest.

6 Jeen Douwes van der Heide, geboren op 09-12-1894 te Kollum, overleden op 26-11-1976 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1919 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 26-jarige
7 Aukje Romkes Laanstra, geboren op 15-02-1893 te Augustinusga, overleden op 21-06-1965 op 72-jarige leeftijd.

Parentatie III

8 Bienze Joukes Westra, arbeider, geboren rond 1857 te Oudwoude.
Gehuwd op 26-05-1883 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
9 Grietje Pieters van der Veen, arbeidster, geboren rond 1857 te Akkerwoude.

10 Jan Sjoerds Visser, arbeider, geboren rond 1863 te Westergeest.
Gehuwd op 14-06-1890 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
11 Renske Gerrits van Tuinen, arbeidster, geboren rond 1863 te Ee.

12 Douwe Wibrandi van der Heide, geboren rond 1856 te Kollum.
Gehuwd op 15-05-1886 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
13 Ykje Roelofs Steenstra, geboren rond 1862 te Westergeest.

14 Romke Laanstra, koopman, borstelmaker, geboren op 16-02-1851 te Augustinusga, overleden op 21-03-1927 te Augustinusga op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-10-1877 te Achtkarspelen met de 25-jarige
15 Anna Wolters Hamstra, geboren op 11-11-1851 te Drogeham, overleden op 20-04-1911 te Augustinusga op 59-jarige leeftijd.

Parentatie IV

16 Jouke Bienzes Westra, geboren rond 1815 te Oudwoude.
Gehuwd op 03-05-1856 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 23-jarige
17 Trijntje Lieuwes Visser, geboren op 15-11-1832 te Oudwoude.

18 Pieter Annes van der Veen, geboren op 24-09-1823 te Oostdongeradeel, overleden op 20-02-1892 te Dantumadeel op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1846 te Dantumadeel met de 22-jarige
19 Gertje Romkes van der Veen, geboren op 28-10-1823 te Dantumadeel, overleden op 29-05-1902 te Dantumadeel op 78-jarige leeftijd.

20 Sjoerd Jans Visser, geboren rond 1834 te Oudwoude.
Gehuwd op 16-11-1861 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 37-jarige
21 Martje Klazes Wiersma (Wierstra), arbeidster, geboren op 01-08-1824 te Ternaard, overleden op 29-03-1905 te Kollumerland c.a. op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 03-06-1855 te Westdongeradeel met Albert Jans Plat, arbeider, geboren rond 1795 te Hantum, overleden op 06-07-1857 te Westdongeradeel.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 16-11-1861 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Sjoerd Jans Visser (zie 20).

22 Gerrit Wessels van Tuinen.
Relatie met
23 Klaaske Wiebes Dijkstra.

24 Wibrandi Kornelis van der Heide, geboren rond 1817 te Kollum.
Gehuwd op 22-05-1847 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
25 Aaltje Hendriks van der Veen, geboren rond 1825 te Kollum.

26 Roelof Alles Steenstra, geboren rond 1819 te Oudwoude.
Gehuwd op 17-04-1841 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
27 Ytje Jeens van der Schaaf, geboren rond 1818 te Westergeest.

28 N.N.
Relatie met
29 Antje Romkes Laanstra, koopvrouw, geboren op 06-06-1823 te Augustinusga, overleden op 09-02-1909 te Augustinusga op 85-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Relatie (1) met N.N. (zie 28), gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 07-01-1865 te Achtkarspelen met Jan Ruurds de Zwart, 54 jaar oud, arbeider, boerenknecht, geboren op 27-07-1810 te Kootstertille, gedoopt te Twijzel/Kooten, overleden op 17-07-1896 te Augustinusga op 85-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.

30 Wolter Sakes Hamstra, arbeider, geboren rond 1823 te Waarden, overleden op 22-03-1908 te Harkema-Opeinde, begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 22-03-1851 te Achtkarspelen met de 20-jarige
31 Aukje Roels Laanstra (Akke), arbeidster, geboren op 21-08-1830 te Harkema-Opeinde, overleden op 10-09-1906 te Harkema-Opeinde op 76-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 13247
Web Analytics