Kwartierstaat van Piet Paulusma

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1    Piet Paulusma, weerman, geboren op 15‑12‑1956 te Tzum.

Parentatie I

2    Kornelis Paulusma, geboren op 19‑01‑1921 te Garijp.
Gehuwd 00‑00‑1947 met
3    Baukje Hoogerhuis, geboren ca. 1923, overleden op 24‑04‑2001 te Franeker.

Parentatie II

4    Pieter Kornelis Paulusma, landarbeider, geboren op 27‑04‑1892 te Garijp, overleden op 25‑08‑1947 te Kimswerd op 55‑jarige leeftijd, begraven te Slappeterp.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 29‑04‑1920 te Tietjerksteradeel met de 19‑jarige
5    Trijntje Vlietstra, geboren op 13‑04‑1901 te Suawoude, overleden op 22‑12‑1995 te Leeuwarden op 94‑jarige leeftijd, begraven te Slappeterp.

6    Lume Tjibbes Hoogerhuis, geboren op 12‑08‑1897 te Franeker, overleden op 07‑12‑1970 te Tzummarum op 73‑jarige leeftijd.
Gehuwd 00‑00‑1922 met
7    Geertje Dirks Herrema, geboren op 03‑04‑1897 te Wymbritseradeel, overleden op 31‑08‑1973 te Tzummarum op 76‑jarige leeftijd.

Parentatie III

8    Kornelis Pieters Paulusma, geboren op 14‑02‑1849 te Garijp, overleden op 26‑12‑1925 te Tietjerksteradeel op 76‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 20‑05‑1873 te Tietjerksteradeel met de 21‑jarige
9    Antje Hendriks Walda, geboren op 20‑11‑1851 te Wartena, overleden op 10‑05‑1924 te Tietjerksteradeel op 72‑jarige leeftijd.

10    Jelle Klazes Vlietstra, geboren op 16‑12‑1878 te Oudega, overleden op 27‑11‑1903 te Tietjerksteradeel op 24‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 27‑10‑1900 te Tietjerksteradeel met de 25‑jarige
11    Antje Roels Westerhof, geboren op 21‑10‑1875 te Suawoude.
Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 27‑10‑1900 te Tietjerksteradeel met Jelle Klazes Vlietstra, 21 jaar oud (zie 10), gehuwd (2) op 31‑jarige leeftijd op 16‑05‑1907 te Tietjerksteradeel met Rindert Jetzes Leegsma, geboren 00‑00‑1865 te Bergum.

12    Tjibbe Lumes Hoogerhuis, geboren rond 1873 te Franeker.
Gehuwd op 02‑06‑1895 te Franeker met
13    Maaike Annes van der Vliet, geboren rond 1875 te Franeker.

14    Dirk Sybrens Herrema, boterfabrieksknecht, geboren op 07‑05‑1871 te Oosterbierum, overleden op 22‑06‑1947 te Berlikum op 76‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 22‑05‑1897 te Wymbritseradeel met de 21‑jarige
15    Baukje Sytzes Wierda, geboren op 22‑04‑1876 te Woudsend.

Parentatie IV

16    Pieter Paulus Paulusma, arbeider, huisman, winkelier, geboren op 03‑07‑1818 te Garijp, overleden op 11‑06‑1893 te Suameer op 74‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 19‑11‑1845 te Tietjerksteradeel met de 24‑jarige
17    Gertje Kornelis Sikkema, geboren op 17‑09‑1821 te Bergum, overleden op 15‑08‑1901 te Tietjerksteradeel op 79‑jarige leeftijd.

18    Hendrik Roelofs Walda, geboren rond 1829 te Wartena.
Gehuwd op 19‑02‑1851 te Idaarderadeel met
19    Hendrikje Gjalts van der Meer, geboren rond 1830 te Suawoude.

20    Klaas Roelofs Vlietstra, geboren op 26‑01‑1843 te Haulerwijk, overleden op 06‑11‑1913 te Smallingerland op 70‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 28‑09‑1878 te Tietjerksteradeel met de 22‑jarige
21    Aaltje Jelles Wagenaar, geboren op 29‑06‑1856 te Oudega, overleden op 16‑03‑1931 te Smallingerland op 74‑jarige leeftijd.

22    Roel Eedsges Westerhof, geboren 00‑00‑1844 te Murmerwoude.
Gehuwd op 03‑04‑1880 te Tietjerksteradeel met de 34‑jarige
23    Trijntje Hendriks Kooi, geboren op 06‑04‑1845 te Suawoude.

24    Lume Wybrens Hoogerhuis, geboren rond 1838 te Beetgum.
Gehuwd op 26‑01‑1868 te Haskerland met
25    Bontje Tjibbes de Vries, geboren rond 1844 te Terband.

26    Anne Johannes van der Vliet, geboren rond 1845 te Franeker.
Gehuwd op 17‑04‑1870 te Franeker met
27    Rinske Thyles IJskamp, geboren rond 1849 te Sexbierum.

28    Sybren Harmens Herrema, geboren rond 1840 te Tzummarum.
Gehuwd op 10‑05‑1865 te Menaldumadeel met
29    Antje Dirks Stienstra, geboren rond 1836 te Berlikum.

30    Sytze Hielkes Wierda, boerenknecht, geboren op 14‑04‑1847 te Tjerkgaast, overleden op 07‑03‑1916 te Woudsend op 68‑jarige leeftijd.
Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 15‑05‑1875 te Wymbritseradeel met de 24‑jarige
31    Geertje Durks Fortuin, dienstmeid, geboren op 14‑04‑1851 te Oudega (HON), overleden op 18‑10‑1925 te Woudsend op 74‑jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 11217
Web Analytics