Kwartierstaat van Peter Koop Tuinman

Last Updated: Thursday, 17 March 2022 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1          Peter Koop TUINMAN, barkeeper, chauffeur, dj, acteur, geboren op 15‑04‑1947 te Twijzel.

Al hoe laat het ook mag zijn als de in Twijzel geboren Peter Tuinman (57) 's nachts de sleutel in zijn voordeur steekt, te laat voor een rondje zappen langs de diverse (sport)kanalen is het nooit. Zijn honger naar beelden van de moeder der sporten is niet te stillen. "Ek mei de werhelling fan de werhelling bin ik bliid".

Als er één ding in het leven van de jonge Peter Tuinman duidelijk is, dan is het wel dit: hij zal sportonderwijzer worden en als atleet sporen gaan verdienen in de Nederlandse topsport. Daar heeft hij alles voor over, al hoe jong hij ook is en al hoe veel moeite zijn ouders (vader was zelf onderwijzer) er ook mee hebben dat hij zijn talenten aan het Drachtster Lyceum verkwist. "Ik bin in Wâldpyk. Dy witte wat se wol en wat se net wolle."

Dat in Peter Tuinman, die inmiddels verhuisd is naar Ureterp, een meer dan begenadigd sporter schuilt, komt overigens pas op latere leeftijd voor het voetlicht. In huize Tuinman, waar kunst, toneel en literatuur geen vieze woorden zijn, wordt sporten weliswaar gepropageerd, maar welke kant de kleine Peter uit moet blijft lang de vraag. Hij wordt lid van de voetbalvereniging Oerterp, maar ziet na een maand al in dat dit niets voor hem is. Kaatsen dan. Vind ie mooi, zeker op de dagen dat hij aan vaders hand de PC of de Freule bezoekt. Maar ja, kom in Ureterp maar eens aan met kaatsen. Je bent een roepende in de woestijn.

Uiteindelijk wordt het dus atletiek. Tuinman: "Op it Drachtster Lyceum hiest gymastyklearaar Hof. Dy seach it wol yn my sitten. Ik wie in frij lange, tengere jonge en aardich snel en behendich".

Het blijkt dat hij als atleet en ook als basketballer bij de besten van de school behoort. Binnen de kortste keren wordt hij lid van atletiekvereniging AV'55 uit Heerenveen en maakte hij deel uit van het basketbalschoolteam. Veertien jaar oud is hij dan. Tuinmans liefde gaat uit naar de atletiek. "Twa kear wyks gie ik op it fytske fan Ureterp nei Hearrenfean foar de trenings. Ik wie oergryslik fanatyk. Yn alles. It bêste wie ik op de eksplosive nûmers; fier- en heechspringen, de 100 meter sprint, diskus en kûgel. Ik wit noch dat ik doe 't ik krekt lid wie fan AV'55 mei mocht nei in wedstryd yn Emmeloard. Op de klub hiene se sein: "Moatst mar ris sjen watst der fan fynst". De jûns kaam ik mei trije twadde prizen thús. Zijn liefde voor de sport gaat zover dat hij de schoolbanken er graag voor zou verlaten. "Ik siet wolris yn de boeken, mar dat wie mear in kwestje dat it moatst fan ús heit as dat ik oan myn takomst tocht. Ik wie yn dy tiid mear net as wol túhs. Fan al myn frije tiid gie tachtich prosint op oan de sport".

Hoe hij het doet mag Joost weten, maar toch rondt hij de hbs-a met goed gevolg af. Nu ligt de wereld pas echt voor hem open. Peter Tuinman gaat de alo doen en daarnaast wegen vrijmaken om één grote doel - topatleet worden - te verwezenlijken. Maar dan stopt er een witte bus in het dorp en blijkt tijdens het bevolkingsonderzoek dat Peter Tuinman een lichte hartafwijking heeft. Hij mag wel aan sport doen, maar topsport is uitgesloten. Weg droom. Peter Tuinman besluit stante pede te stoppen met atletiek. "It wie alles of neat, sa siet ik doe ek al yn elkoar".

Het leven is lang niet meer zo mooi als het lijkt. Uiteindelijk vindt hij zijn heil op het toneel, de grote passie ook van zijn vader. Maar die passie is niet van de ene op de andere dag overgedragen. "Op it Lyceum hiene wie Stoffels foar Nederlâns. De man fûn my mar in drok baaske en dat ik nochal wat wurden nedich hie om dúdlik te meitsjen wat ik woe. Hy sei: "Aststo foar de klasse stietst te praten is it krekt solotoaniel. Wêrom giest net nei de toanielskoalle". Ik wit noch dat ik doe tocht: "De toanielskoalle? Dat noait!"

Ach ja. Hoe kan het in het leven lopen. Peter Tuinman ging toch het toneel op en via het Friese toneelschap Tryater bouwde hij een bekende naam op. Hij deed film, tv en theater. "As atleet die ik ek meardere nûmers. It wie dat ik op de langere rinôfstannen net meidwaan koe, oars hie ik grif de tsienkamp yn gien. Dat meardere dingen tagelyk dwaan ha ik yn myn wurk ek. De woartel is aktearjen, mar dêrby ha ik de ôfwikseling fan film, tillevyzje en teater noadich. As ik lange tiid itselde doch, wurd ik ûngeduldich en begjin ik my te ferfelen. Ik moat net te faak nei deselde foardoar ta".

Hij ziet grote overeenkomsten tussen atletiek en acteren. "As atleet moatst in lange bôge fan konsintraasje hawwe en dysels bewust wêze fan de dingen dyst dwaan moatste. As akteur is it net oars. Somtiden stiest tolve oeren op de filmset. Dan hast dyn konsintraasje wol noadich. Boppedat kin in akteur ek wol wat kondysje brûke. As je lykas no hast alle jûnen yn de wike yn alle teinen fan it lân op de planken steane, hawwe je dat wol noadich".

Bron: Friesch Dagblad d.d. 05-01-2005.

Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 30-10-2010, bijlage Sneon & Snein, pag. 6/7.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19‑07‑1974 te Smallingerland, gescheiden 00‑00‑1981 van Froukje Klaske OOSTRA, geboren op 03‑03‑1953 te Drachten.

Parentatie I

2          Anne TUINMAN, onderwijzer, hoofd der school, geboren op 05‑07‑1905 te Buitenpost, overleden op 26‑11‑1984 te Rottevalle op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30‑01‑1940 te Achtkarspelen met de 21-jarige

3          Albertha Sjoukje (Bette) BLOEMBERGEN, geboren op 26‑04‑1918 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 13‑06‑1970 te Drachten op 52-jarige leeftijd.

Parentatie II

4          Pieter Abes TUINMAN, notarisklerk (1902), geboren op 19‑12‑1870 te Lioessens, overleden op 17‑04‑1922 te Leeuwarden op 51-jarige leeftijd, begraven op 20‑04‑1922 te Buitenpost.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02‑06‑1900 te Achtkarspelen met de 25-jarige

5          Sjoukje Jacobs KLAZEMA, geboren op 18‑03‑1875 te Lippenhuizen, overleden op 25‑12‑1946 te Buitenpost op 71-jarige leeftijd, begraven op 28‑12‑1946 te Buitenpost.

6          Koop Roels BLOEMBERGEN, timmerman/aannemer, geboren op 04‑09‑1879 te Rottevalle (Sm.), overleden op 27‑03‑1943 te Rottevalle (Achtk.) op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19‑05‑1906 te Smallingerland met de 24-jarige

7          Jantje Alberts SCHUITE, geboren op 05‑04‑1882 te Kooten, overleden op 22‑05‑1956 te Rottevalle (Sm.) op 74-jarige leeftijd.

Parentatie III

8          Abe Sybe Annes TUINMAN, hoofdonderwijzer, hoofd der school, geboren op 16‑01‑1841 te Franeker, overleden op 22‑05‑1929 te Buitenpost op 88-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑05‑1865 te Bolsward met de 21-jarige

9          Hinke Taekes OSENGA (Ozinga), geboren op 23‑04‑1844 te Sneek, overleden op 29‑04‑1920 te Buitenpost op 76-jarige leeftijd.

10        Jacob Klazes KLAZEMA, arbeider, koetsier, geboren op 09‑08‑1849 te Lippenhuizen, overleden op 10‑07‑1936 te Lippenhuizen op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13‑05‑1874 te Opsterland met de 30-jarige

11        Gaitske Sytzes van der VEGT, geboren op 30‑09‑1843 te Beetsterzwaag, overleden op 19‑07‑1923 te Lippenhuizen op 79-jarige leeftijd.

12        Roel Gjalts BLOEMBERGEN, timmerman, geboren op 30‑04‑1848 te Opeinde, overleden op 18‑02‑1932 te Rottevalle (Sm.) op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑11‑1873 te Smallingerland met de 26-jarige

13        Wytske Dictus BENEDICTUS, geboren op 09‑11‑1847 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 08‑02‑1932 te Rottevalle (Sm.) op 84-jarige leeftijd.

14        Albert Alberts SCHUITE, arbeider, rijksveldwachter, geboren op 26‑03‑1846 te Steenwijk, overleden op 04‑02‑1926 te Rottevalle (Achtk.) op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14‑05‑1870 te Steenwijk met de 22-jarige

15        Pietje Durks de HAAN, geboren op 10‑04‑1848 te Benedenknijpe, overleden op 20‑01‑1921 te Beetsterzwaag op 72-jarige leeftijd.

Parentatie IV

16        Anne Abes TUINMAN, schoolonderwijzer, hoofdonderwijzer, geboren op 19‑01‑1817 te Sneek, overleden op 09‑01‑1896 te IJlst op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑04‑1840 te Sneek met de 21-jarige

17        Riemke Tjerks van WINDEN, geboren op 13‑01‑1819 te Sneek, overleden op 29‑08‑1845 te Franeker op 26-jarige leeftijd.

18        Taeke Pieters OSENGA (Osinga), schipper, geboren op 17‑05‑1811 te IJlst, overleden op 12‑12‑1857 te Bolsward op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21‑03‑1841 te Sneek met de 23-jarige

19        Tjitske Atzes OSINGA (Ozinga), naaister, geboren op 04‑03‑1818 te Uitwellingerga, overleden op 23‑03‑1881 te Bolsward op 63-jarige leeftijd.

20        Klaas Metzes KLAZEMA, arbeider, geboren op 04‑09‑1819 te Lippenhuizen, overleden op 16‑02‑1886 te Lippenhuizen op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08‑05‑1846 te Opsterland met de 23-jarige

21        Jitske Jacobs van SEIJEN, naaister, geboren op 09‑04‑1823 te Lippenhuizen, overleden op 07‑02‑1912 te Lippenhuizen op 88-jarige leeftijd.

22        Sytze Wobbes van der VEGT, winkelier, geboren op 20‑09‑1803 te Beetsterzwaag, gedoopt op 23‑10‑1803 te Beets c.a. Overleden op 25‑05‑1847 te Beetsterzwaag op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 16‑04‑1828 te Opsterland met Antje Sijbes POSTHUMUS, 22 jaar oud, geboren op 03‑01‑1806, gedoopt op 26‑01‑1806 te Beets c.a. Overleden op 04‑02‑1834 te Opsterland op 28-jarige leeftijd.

Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 09‑05‑1837 te Opsterland met Jeltje LOURENSIS, 35 jaar oud, geboren op 02‑07‑1801 te Hemrik, gedoopt op 26‑07‑1801 te Hemrik, overleden op 19‑09‑1840 te Opsterland op 39-jarige leeftijd.

Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 21‑03‑1842 te Opsterland met Maria Alberts HOFMAN (Marijke), 37 jaar oud.

23        Maria Alberts HOFMAN (Marijke), winkelierse, geboren op 21‑06‑1804 te Beetsterzwaag, overleden op 18‑01‑1878 te Terwispel op 73-jarige leeftijd.

Relatie (1) met N.N..

Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 21‑03‑1842 te Opsterland met Sytze Wobbes van der VEGT, 38 jaar oud, gehuwd (3) op 43-jarige leeftijd op 22‑05‑1848 te Opsterland met Wilt Jans de BOER, 25 jaar oud, arbeider, geboren op 20‑01‑1823 te Lippenhuizen.

24        Gjalt Reitzes BLOEMBERGEN, timmerman, geboren op 20‑03‑1801 te Rottevalle (Sm.), gedoopt op 12‑04‑1801 te Rottevalle (Sm.), overleden op 27‑03‑1884 te Rottevalle (Sm.) op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑06‑1825 te Smallingerland met de 23-jarige

25        Grietje Koops van der VELDE, geboren op 29‑12‑1801 te Rottevalle (Sm.), overleden op 18‑11‑1871 te Opeinde op 69-jarige leeftijd.

26        Dictus Nanes BENEDICTUS, boerenknecht, landbouwer, geboren op 11‑11‑1795 te Witveen onder Oostermeer, overleden op 29‑10‑1874 te Rottevalle (Achtk.) op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07‑01‑1824 te Smallingerland met de 22-jarige

27        Sjoukje Rinderts van der LEI, landbouwster, geboren op 28‑10‑1801 te Rottevalle (Sm.), overleden op 09‑10‑1882 te Rottevalle (Achtk.) op 80-jarige leeftijd.

28        Albert Jans SCHUITE, arbeider, geboren op 20‑12‑1819 te Zuidveen bij Steenwijk, overleden op 17‑01‑1886 te Zuidveen bij Steenwijk op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑04‑1844 te Steenwijk met de 22-jarige

29        Margien Alberts OOSTERHOF, geboren op 31‑10‑1821 te Steenwijk, overleden na 1893.

30        Durk Symens de HAAN, arbeider, schipper, geboren op 14‑09‑1818 te Rottum, overleden op 12‑12‑1882 te Langezwaag op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑01‑1842 te Schoterland met de 24-jarige

31        Antje Baukes DOLSTRA, arbeidster, geboren op 28‑03‑1817 te Langezwaag, overleden op 11‑10‑1879 te Langezwaag op 62-jarige leeftijd.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg.

Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 13148
Web Analytics