Kwartierstaat van Keimpe Jitzes Sikkema

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Generatie I

1 Keimpe Jitzes Sikkema, onderwijzer, hoofd der school, geboren op 02-06-1866 te Dantumawoude, overleden op 25-09-1949 te Leeuwarden op 83-jarige leeftijd.
Zijn staat van dienst is van zo'n formaat dat hij zonder meer de grootste inwoner van Dantumadeel mag worden genoemd. Zijn dienstwaardigheid voor de Westereen is van onschatbare waarde geweest, maar ook voor de andere dorpen in Dantumadeel heeft hij zich onvoorwaardelijk ingezet. Vooral in zijn jaren als lid van Provinciale Staten (1919-1931) en later als gemeenteraadslid, was hij strijdbaar voor het welzijn van zijn gemeente Dantumadeel. Keimpe Sikkema, een kleine bescheiden onderwijzer, die zijn leven in dienst stelde voor zijn medemens en in het bijzonder de slecht bedeelde medemens.
Naast zijn taak als onderwijzer op school onderwees hij ook de ouderen, want velen konden in die tijd rekenen noch schrijven, eigenlijk waren het analfabeten. De slechte huisvesting in die tijd rond en in de beginjaren 1900 dreef hem er toe om de Woningstichting Dantumadeel op te richten. De plaggen- en heidehutten verdwenen en maakten plaats voor nieuwe woningen. Van gezondheidszorg was toen geen sprake, het was Keimpe Sikkema die in de bres sprong om daar verandering in brengen, door hem werd vrijwel iedereen in zijn omgeving lid van het Groene Kruis en werden er wijkverpleegsters aangesteld. Vergeet niet wat hij deed aan wegen en waterschappen, de meeste gebieden waren na veel buien onbereikbaar, de zand- of beter gezegd de modderpaden waren nauwelijks of niet begaanbaar. Het was zijn doortastendheid dat daar verandering in kwam. Zijn betrokkenheid bij wegen en waterschappen is nog concreet. De werkloosheid was voor hem een doorn in het oog en om dat te bestrijden richtte hij de Rietenmeubelindustrie de Nijverheid op. Velen konden in deze tak van arbeid een boterham verdienen en niet minder belangrijk: een vak leren. Het raakte Keimpe Sikkema altijd diep in zijn hart als hij zag hoeveel ellende het teweeg bracht in de gezinnen met vaak vele kinderen, waarvan meestal niet eens alleen de echtgenoot maar ook de moeder aan de drank verslaafd was. En het laat zich gemakkelijk raden in wat voor erbarmelijke omstandigheden deze mensen leefden, met onuitputtelijke inzet streed hij om deze misstanden te voorkomen en de vele drankgelegenheden werden drooggelegd.
Tekst: Jouke Dantuma.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1890 te Dantumadeel met Janke Pieters Conradi, 22 jaar oud, geboren op 19-10-1867 te Dantumadeel.

Generatie II

2 Jitze Klazes Sikkema, veehouder, geboren op 27-11-1824 te Wouterswoude, overleden op 14-03-1876 te Dantumadeel op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-05-1844 te Dantumadeel met de 20-jarige
3 Stijntje Franciscus Antonides, geboren op 29-06-1823 te Veenwouden, overleden op 05-04-1888 te Dantumadeel op 64-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Klaas Andries Sikkema, landbouwer, geboren 00-00-1784 te Akkerwoude, overleden op 21-01-1865 te Akkerwoude.
1811: Sikkema, Wouterswoude, Mairie Dantumawoude, fol. 77.
Ondertrouwd op 05-02-1803 te Bergum, gehuwd op 06-02-1803 te Dantumawoude (Doopsgezind) met
5 Sjoukje Jans Feenstra, geboren rond 1784 te Dantumawoude, overleden op 26-12-1854 te Dantumawoude.

6 Franciscus Floris Antonides (Frans), landbouwer, geboren op 20-01-1772 te Garijp, gedoopt op 23-02-1772 te Garijp, overleden op 26-09-1831 te Veenwouden op 59-jarige leeftijd.
1811: Anthonides, Veenwouden, Mairie Veenwouden, fol. 23.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-04-1805 te Veenwouden met de 24-jarige
7 Hiltje Seijes de Beer, geboren op 24-09-1780 te Veenwouden, gedoopt op 29-10-1780 te Veenwouden, overleden op 11-04-1827 te Veenwouden op 46-jarige leeftijd.

Generatie IV

8 Andries Jans, huisman, landbouwer, geboren rond 1717 te Akkerwoude, gedoopt op 11-06-1741, overleden op 05-07-1788 te Akkerwoude.
Gehuwd op 07-06-1756 te Akkerwoude met
9 Elisabeth Sikkes Sikkema, geboren rond 1738 te Akkerwoude, gedoopt op 11-11-1757, overleden op 24-06-1822 te Akkerwoude.

10 Jan Gooitzens Feenstra, landbouwer, geboren rond 1745, overleden op 04-01-1825 te Dantumawoude.
Gehuwd op 23-05-1779 te Dantumawoude met
11 Aukjen Tjeerds, landbouwerse, geboren rond 1739 te Jelsum, overleden op 25-08-1826 te Dantumawoude.

12 Floris Sakes Antonides, landbouwer, geboren op 20-04-1738 te Irnsum, gedoopt op 27-04-1738 te Irnsum, overleden op 21-09-1807 te Lutjegast op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1765 te Garijp met de 31-jarige
13 Trijntje Annes, gedoopt op 21-02-1734 te Suameer, overleden op 04-09-1811 te Lutjegast op 77-jarige leeftijd.

14 Sije Tjerks de Beer, gedoopt op 25-04-1755 te Veenwouden, overleden 00-00-1782 te Veenwouden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-10-1779 te Veenwouden met
15 Klaaske Aukes Bosma, winkelierse, geboren rond 1757 te Giekerk, overleden op 06-04-1831 te Oenkerk.

Generatie V

16 Jan Andries, huisman, geboren 00-00-1676 te Akkerwoude, gedoopt voor 1728, overleden op 03-12-1737 te Akkerwoude.
Gehuwd ca. 1710 met
17 Aagtie Keimpes, geboren 1684-1694, overleden op 12-01-1765 te Akkerwoude.
Waarschijnlijk dochter van Keimpe Sijdses.

18 Sikke Johannes, huisman, geboren rond 1710 te Akkerwoude, gedoopt op 29-11-1732, overleden op 27-02-1787 te Akkerwoude.
Gehuwd op 26-10-1732 te Murmerwoude met
19 Sieuwke Foekes, geboren ca. 1710, gedoopt op 26-11-1729 te Dantumawoude, overleden op 16-12-1789 te Akkerwoude.

20 Gooitsen Fokkes.
Ondertrouwd op 22-04-1725 te Holwerd met
21 Gerbentje Jans.

22 Tjeerd Foekes, boer, geboren ca. 1700 te Dantumawoude, gedoopt voor 1728 te Dantumawoude, overleden ca. 1746.
Ondertrouwd op 27-03-1733 te Bergum met
23 Sjoukje Alles, geboren ca. 1700.

24 Sake Floris, geboren ca. 1696, gedoopt op 09-05-1706.
Gehuwd op 29-05-1730 te Rauwerd met de 32-jarige
25 Sara Antonides, geboren op 08-05-1698 te Rauwerd.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 23-02-1716 te Rauwerd met Hette Hijlkes Wiarda, overleden voor 1730.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 29-05-1730 te Rauwerd met Sake Floris (zie 24).

26 Anne Folkerts, veerschipper, koopman, gedoopt op 18-09-1698 te Suameer, overleden na 1749.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-03-1725 te Suameer met de 20-jarige
27 Grietje Benedictus, gedoopt op 08-03-1705 te Bergum, overleden na 1743.
Wellicht dochter van Benedictus Aebeles.

28 Tjerk Geerts de Beer (1773: De Beer), mr. bakker (1750, 1771), koopman, gedoopt op 16-02-1724 te Dokkum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-11-1746 te Veenwouden met
29 Hiltje Sijes, geboren ca. 1703, overleden rond 1779 te Veenwouden.
Gehuwd (1) op 31-07-1735 te Hardegarijp met Sytse Ruurds, overleden voor 1746.
Gehuwd (2) op 20-11-1746 te Veenwouden met Tjerk Geerts de Beer (1773: De Beer), 22 jaar oud (zie 28).

30 Auke Jacobs, landbouwer, geboren 00-00-1723 te Veenwouden, overleden rond 1789.
Gehuwd op 07-10-1744 te Bergum met
31 Grietje Feijes, geboren ca. 1720 te Veenwoudsterwal, overleden te Giekerk.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 10674
Web Analytics