Kwartierstaat van Jelle Durks Dam

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Generatie I

1 Jelle Durks Dam, timmerman, aannemer, geboren op 02-03-1857 te Surhuizum, overleden op 15-02-1935 te Boelenslaan op 77-jarige leeftijd. Begraven op 19-02-1935 te Boelenslaan.
Jelle Dam werd geboren in Harkema-Opeinde en wel in een gedeelte van het dorp dat toen bij Surhuizum hoorde. Zijn vader Durk en zijn moeder Hinke Pama hadden zeven kinderen, allen jongens en Jelle was daarvan de jongste. Evenals zijn broers is hij in een zogenaamde spitkeet -een heidehut- opgegroeid en heeft hij als kind de nijpende armoede van de negentiende eeuw aan den lijve ervaren.
Dat hij iets meer heeft mogen leren dan andere kinderen onder dezelfde omstandigheden is vooral te danken aan de plaatselijke hoofdonderwijzer, meester Dijkstra. Deze zag iets in de jongen en gaf hem wat bijlessen, zodat Jelle in Buitenpost de Normaalschool kon bezoeken. Hij verliet deze voortijdig, omdat zijn medeleerlingen naar zijn mening hem niet als hun gelijke wilden accepteren.
Toch had hij een zekere ontwikkeling weten te verwerven, veel meer dan zijn schoonouders en zijn moeder, die in 1884 op Jelles huwelijksdag verklaarden, dat ze hun naam niet konden zetten. Jelle trouwde toen met Neeltje Veenstra. Neeltje had maar weinig schoolgegaan. Al heel jong moest ze meehelpen de kost voor het gezin te verdienen. Ze hielp heide plukken voor het binden van boenders en biezen snijden voor het vlechten van matten. Ze kon evenmin als haar ouders lezen of schrijven, maar had wel met veel moeite geleerd haar handtekening te zetten.
Jelle Dam was zeker niet onverschillig waar het zijn positie betrof in de eenvoudige samenleving van zijn streek. Na het afbreken van zijn studie voor onderwijzer had hij een beroep geleerd dat meer bekwaamheid vereiste en hoger aanzien verschafte dan los werkman. Hij was timmerman geworden en werd door zijn omgeving als een bekwaam vakman beschouwd.
Dam was erg actief in het sociale leven. Hij schreef een toneelstuk over de toestand op de heide. De ruimere ontwikkeling die Dam verwierf door veel te lezen, maakte het hem later mogelijk een leidende rol in de opkomende socialistische beweging te spelen. Hij heeft zich ingezet voor de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en was later actief in de Friesche Volkspartij, waarin ook de S.D.B. een rol speelde.
Aan het einde van de negentiende eeuw verhuisde Jelle Dam naar de Parken te Opende, na eerst korte tijd in Surhuisterveen gewoond te hebben. Hij werd timmerbaas en heeft daar met behulp van zijn zoons menige woning gebouwd. In 1935 overleed hij te Boelenslaan na een langdurige ziekte.

(Bron: Jeugdherinneringen van Jelle Dam, uitgave Lykele Jansma, Buitenpost).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-02-1885 te Achtkarspelen met Neeltje Hendriks Veenstra, 20 jaar oud, geboren op 04-03-1864 te Surhuisterveen, overleden op 24-08-1952 te Boelenslaan op 88-jarige leeftijd. Begraven op 28-08-1952 te Boelenslaan.

Generatie II

2 Durk Klazes Dam, arbeider, geboren op 12-05-1802 te Surhuizum, gedoopt op 18-07-1802 te Surhuizum, overleden op 15-04-1878 te Surhuizum op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22-04-1837 te Achtkarspelen met de 21-jarige
3 Hinke Jans Pama, dienstmeid, geboren op 10-05-1815 te Surhuisterveen, overleden op 21-11-1896 te Surhuizum op 81-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Klaas Teunis Dam, arbeider, veenbaas (tot 1829), brood- en beschuitbakker (1834), geboren op 08-02-1778 te Surhuisterveen, gedoopt op 05-04-1778 te Surhuisterveen, overleden op 18-05-1851 te Surhuizum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1801 met
5 Aukje Durks Ongersma, geboren op 14-05-1779 te Surhuisterveen, gedoopt op 25-07-1779 te Surhuisterveen, overleden op 27-09-1849 te Surhuisterveen op 70-jarige leeftijd.

6 Jan Ates Pama, arbeider, geboren op 15-05-1790 te Hoornsedijk onder Haren, overleden op 09-04-1873 te Surhuisterveen op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-08-1814 te Surhuizum met
7 Dieuwke Jacobs Kuipers (Sjoewke), arbeidster, geboren 00-08-1792 te Surhuisterveen, overleden op 02-11-1860 te Surhuisterveen.

Generatie IV

8 Teunis Gosses Dam, veenbaas, geboren ca. 1735 te Surhuisterveen, gedoopt te Surhuisterveen, overleden na 1801 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 17-04-1774 te Surhuisterveen met de 30-jarige
9 Marijke Klazes van der Schans, geboren op 27-10-1743 te Surhuisterveen, gedoopt op 27-03-1754 te Surhuisterveen.

10 Durk Koenes Ongersma, boerenknecht, geboren op 23-02-1746 te Surhuizum, gedoopt op 16-01-1778 te Surhuisterveen, overleden op 11-01-1838 te Surhuisterveen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) rond 1768 te Surhuisterveen met Jeltje Durks, geboren rond 1746, overleden voor 1775.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 24-12-1775 te Surhuisterveen met Trientje Jans Hamstra, 25 jaar oud (zie 11).
11 Trientje Jans Hamstra, geboren op 08-10-1750 te Drogeham, gedoopt op 12-12-1751 te Drogeham, overleden voor 1838.

12 Ate Harings Pama, arbeider, koopman, geboren 00-00-1741 te Surhuisterveen, overleden op 11-11-1827 te Haren.
Gehuwd rond 1770 met
13 Antje Meinderts (Meines), arbeidster, gedoopt op 10-10-1745 te Oostermeer, overleden op 11-02-1813 te Surhuisterveen op 67-jarige leeftijd.

14 Jacob Harmens Kuipers, kuiper, geboren te Surhuisterveen, gedoopt op 27-02-1763 te Surhuisterveen, overleden op 01-07-1815 te Surhuisterveen op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1789 te Surhuisterveen met
15 Hinke Lykeles de Haan, naaister, geboren rond 1765 te Surhuisterveen, overleden op 07-02-1813 te Surhuisterveen.

Generatie V

16 Gosse Jans Dam, geboren te Surhuisterveen, gedoopt op 15-12-1689 te Surhuisterveen, overleden na 1774 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-04-1724 te Surhuisterveen met
17 Annechien Teunis, geboren ca. 1690, overleden voor 1774 te Surhuisterveen.

18 Klaas Hillebrandts van der Schans, mr. chirurgijn, geboren 00-00-1692 te Surhuisterveen, overleden 1719-1724 te Surhuisterveen.
Gehuwd (1) op 06-08-1719 te Surhuisterveen met Fokeltje Jilles, geboren ca. 1687, gedoopt 00-00-1726 te Surhuisterveen, overleden 00-00-1729 te Surhuisterveen.
Gehuwd (2) op 21-12-1738 te Surhuisterveen met Suzanne van der Kruyse (zie 19).
19 Suzanne van der Kruyse.

20 Koene Wybrens Ongersma (Koene Jans/Koene Jochums), geboren ca. 1717 te Surhuisterveen, gedoopt op 16-04-1767 te Harlingen, overleden na 1774.
Ondertrouwd (1) op 23-10-1741 te Holwerd, gehuwd te Holwerd met Jeltje Durks, 29 jaar oud (zie 21).
Gehuwd (2) op 21-09-1755 te Harlingen met Gerritje Berents, geboren ca. 1730, gedoopt op 16-04-1767 te Harlingen.
21 Jeltje Durks, gedoopt op 03-08-1712 te Dokkum.
Ondertrouwd (1) op 02-01-1733 te Holwerd, gehuwd te Holwerd met Hidde Jetses, overleden na 1736.
Ondertrouwd (2) op 23-10-1741 te Holwerd, gehuwd te Holwerd met Koene Wybrens Ongersma (Koene Jans/Koene Jochums) (zie 20).

22 Jan Lieuwes, gedoopt op 21-04-1709 te Drogeham, overleden op 01-07-1778 te Harkema-Opeinde op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-07-1738 te Drogeham met
23 Aukje Engberts, geboren 00-00-1709, overleden op 16-06-1778 te Harkema-Opeinde.

24 Haring Jans Pama, arbeider, schuitenvoerder, huisman, veenbaas, geboren rond 1708 te Surhuisterveen, overleden 1764-1769 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 15-09-1737 te Surhuisterveen met
25 Gerkjen Tjallings.

26 Meint Jans (Meindert Alberts), scheepstimmerman, geboren te Oostermeer, overleden voor 1813.
Gehuwd op 02-08-1744 te Oostermeer met
27 Janke Durks, overleden voor 1813.

28 Harmen Jans, mr. timmerman, geboren rond 1732 te Surhuisterveen, overleden op 14-09-1783 te Surhuisterveen.
Gehuwd rond 1755 te Surhuisterveen met
29 Geertje Jakobs, geboren rond 1729 te Surhuisterveen, overleden op 29-04-1809 te Surhuisterveen.

30 Lykele Egberts de Haan, koopman, geboren rond 1739 te Opende, overleden op 07-05-1814 te Surhuisterveen.
Gehuwd (1) rond 1765 te Surhuisterveen met Dieuwke Jurjens Pultrum (Pulterum) (zie 31).
Gehuwd (2) op 10-11-1776 te Surhuisterveen met Sijke Oebeles, 24 jaar oud, winkelierse, geboren op 26-05-1752 te Harkema-Opeinde, gedoopt op 18-06-1752 te Drogeham, overleden op 17-09-1837 te Surhuisterveen op 85-jarige leeftijd.
31 Dieuwke Jurjens Pultrum (Pulterum), winkelierse, geboren rond 1741 te Surhuisterveen, overleden op 17-09-1775 te Surhuisterveen.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 Hits: 12119
Web Analytics