Kwartierstaat van Jacob Kooistra

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma


Generatie I

1 Jacob (Jack) Kooistra, journalist, nazi-jager, geboren op 24-03-1930 te Dantumawoude.
Nazi-jager en journalist Jack Kooistra verzamelde zestig jaar lang namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Nu hij 75 jaar is geworden stopt hij ermee. Deze week verscheen zijn naslagwerk 'Een laatste saluut - Fryslân in de oorlog'.
Kooistra besteedde vrijwel al zijn vrije tijd aan het verzamelen van namen. Naar eigen zeggen is hij een obsessieve verzamelaar. Zijn elf meter lange archief thuis in Leeuwarden bevat 160.000 namen van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlanders, van 5.000 gedode Nederlandse SS'ers, van 50.000 gevallen Duitse soldaten en van op Nederlandse bodem gesneuvelden.
Naast het verzamelen van namen, speurde Kooistra vanaf de jaren '60 ook naar Nederlandse nazi's. Hij wist uiteindelijk ongeveer honderd oud-nazi's en collaborateurs te traceren, onder wie Nederlandse SS'ers als Adolf de Man, Klaas Epskamp en Gerardus Weimar. In 1993 speurde hij samen met het tv-programma Reporter de Nederlandse oud-SS'er Herbertus Bikker op in Duitsland.
Zijn deze week verschenen boek 'Een laatste saluut - Fryslân in de oorlog' is een naslagwerk met daarin de namen van mensen die tijdens de oorlog in Friesland zijn omgekomen. Jack Kooistra, Fries journalist en nazi-jager: 'Zoals jonge jongens naar beroemde voetballers kijken, zo keek ik een beetje naar Wiesenthal. Hij was een inspirator. Zijn missie is niet helemaal volbracht, want er lopen naar schatting nog zo'n honderd grote nazi-misdadigers rond, in onder meer Zuid-Amerika en Groot-Brittannië. Ja, ik vind dat die nog altijd opgespoord moeten worden. Door ze voor het gerecht te brengen, krijgen de slachtoffers genoegdoening, dat is wat telt. Dat een rechter de daders vanwege hun hoge leeftijd wellicht geen straf meer zal opleggen, vind ik begrijpelijk'.
Bron: Website Netwerk; Volkskrant (2005).

Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 12-11-2011, pag. 33 (Rechtdoorzee).

Generatie II

2 Jan Kooistra, agent levensverzekeringsmaatschappij, geboren op 26-03-1908 te Kollumerzwaag, overleden op 24-08-1967 te Zwaagwesteinde op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-03-1930 te Dantumadeel met de 20-jarige
3 Ymkje Wijbenga, geboren op 24-08-1909 te Akkerwoude, overleden op 11-03-1988 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Jacob Jans Kooistra, geboren op 12-02-1884 te Kollumerzwaag.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-06-1906 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 23-jarige
5 Janke Jakobs Hoogeboom, geboren op 08-11-1882 te Westergeest.

6 Pieter Romkes Wijbenga, timmerman, geboren op 31-08-1878 te Dantumadeel, overleden op 05-09-1922 te Dantumadeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-03-1909 te Dantumadeel met de 22-jarige
7 Grietje Jans Uitterdijk, geboren op 30-12-1886 te Dantumadeel, overleden na 1922 te Zwaagwesteinde.

Generatie IV

8 Jan Jacobs Kooistra, boerenknecht, geboren op 21-12-1849 te Eestrum, overleden op 30-09-1893 te Kollumerland c.a. op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1879 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 23-jarige
9 Louwkje Johannes Hoekstra, geboren op 26-08-1855 te Kollumerzwaag, overleden na 1893.

10 Jacob Jacobs Hoogeboom, grofsmid, geboren op 14-05-1842 te Ternaard, overleden op 12-05-1908 te Kollumerland c.a. op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 22-jarige
11 Baukje Eelkes Wiersma, geboren op 28-07-1842 te Oudwoude, overleden op 10-08-1919 te Kollumerland c.a. op 77-jarige leeftijd.

12 Romke Johannes Wijbenga, dagloner, geboren op 21-08-1843 te Akkerwoude, overleden op 07-05-1911 te Murmerwoude op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1869 te Dantumadeel met de 25-jarige
13 Grietje Pieters de Jong, geboren op 10-11-1843 te Zwaagwesteinde, overleden op 11-02-1900 te Dantumadeel op 56-jarige leeftijd.

14 Jan Wiegers Uitterdijk, dagloner, geboren op 01-04-1854 te Murmerwoude, overleden op 02-03-1922 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-05-1883 te Dantumadeel met de 27-jarige
15 Ymkje Rienks Huizenga, geboren op 22-06-1855 te Dantumawoude, overleden na 1922.

Generatie V

16 Jacob Binnes Kooistra, schipper, arbeider, geboren op 25-02-1814 te Oenkerk, overleden op 16-11-1891 te Dantumadeel op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-06-1843 te Tietjerksteradeel met de 21-jarige
17 Froukje Jans Binnema, geboren op 26-08-1821 te Eestrum, overleden op 05-05-1852 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd.

18 Johannes Gerbens Hoekstra, geboren op 22-01-1831 te Kollumerzwaag, overleden op 08-09-1875 te Kollumerland c.a. op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-06-1854 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 23-jarige
19 Wepkje Feddes de Vries, geboren op 21-02-1831 te Ternaard, overleden op 26-01-1908 te Kollumerland c.a. op 76-jarige leeftijd.

20 Jacob Jacobs Hoogeboom, grofsmid, geboren op 24-11-1817 te Brantgum, overleden op 29-08-1891 te Westdongeradeel op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1841 te Westdongeradeel met de 21-jarige
21 Antje Klazes Smids, geboren op 11-01-1820 te Anjum, overleden op 23-10-1846 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd.

22 Eelke Wiersma, boerenknecht, landbouwer, geboren op 25-09-1806 te Oudwoude, overleden op 29-01-1879 te Kollumerland c.a. op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-10-1830 te Kollumerland c.a. Echtgenote is
23 Aaltje Johannes Koop, boerenmeid, geboren rond 1806 te Westergeest, overleden op 20-03-1870 te Kollumerland c.a.

24 Johannes Minnes Wijbenga, geboren 00-12-1812 te Akkerwoude, overleden op 14-07-1893 te Dantumadeel.
Gehuwd op 03-05-1840 te Dantumadeel met de 18-jarige
25 Hiltje Romkes van der Veen, geboren op 08-08-1821 te Dantumadeel, overleden op 10-07-1889 te Dantumadeel op 67-jarige leeftijd.

26 Pieter Lieuwes de Jong, dagloner, geboren op 24-07-1821 te Zwaagwesteinde, overleden op 19-06-1887 te Dantumadeel op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-05-1841 te Dantumadeel met de 22-jarige
27 Jitske Wybes Douma, daglonerse, geboren op 05-04-1819 te Kollumerzwaag, overleden op 11-02-1900 te Dantumadeel op 80-jarige leeftijd.

28 Wieger Jans Uitterdijk, dagloner, geboren op 07-04-1815 te Akkerwoude, overleden op 26-02-1890 te Dantumadeel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 03-11-1839 te Dantumadeel met Jitske Jitses Kalma, geboren 00-00-1815, overleden op 27-01-1849 te Dantumadeel.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 17-01-1850 te Dantumadeel met Geiske Tammes Vellinga, 31 jaar oud (zie 29).
29 Geiske Tammes Vellinga, geboren op 10-11-1818 te Akkerwoude, overleden op 15-03-1907 te Dantumadeel op 88-jarige leeftijd.

30 Rienk Rinzes Huizenga, arbeider, dagloner, geboren rond 1807 te Veenwouden, overleden op 25-07-1899 te Dantumadeel.
Gehuwd op 25-09-1834 te Dantumadeel met de 20-jarige
31 Grietje Pieters Dantuma, geboren op 08-05-1814 te Dantumawoude, overleden op 18-03-1894 te Dantumadeel op 79-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 Hits: 12523
Web Analytics