Kwartierstaat van Gerrit Postma

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Kwartierdrager

1 Gerrit Postma (Gerriet), schilder, geboren op 30-10-1932 te Twijzelerheide, overleden op 27-02-2009 te Groningen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-03-2009 te Groningen.
Zie: Leeuwarder Courant (culturele bijlage) d.d. 28-11-2003:
Het leven van de schilder Gerriet Postma uit Groningen is als een spannend jongensboek. Geboren in Twijzelerheide en opgegroeid in Leeuwarden wist hij zijn naam te vestigen als internationaal gewaardeerd en erkend kunstenaar. Galerieën in Parijs, Barcelona, Brussel en Hamburg brengen zijn werk. Zelf heeft hij een simpele verklaring voor zijn succes: "De wil moat der wêze, moatst dysels bliuwe en moatst dwaan wat fielst". Het maakte hem tot de meest succesvolle Friese kunstenaar van na de oorlog, maar in Friesland zelf is hij nagenoeg onbekend.
Een enkele keer komt Gerriet Postma nog wel eens in Leeuwarden, maar lang houdt hij het er nooit uit. "As ik hjir in kertier bin en oer de Nijstêd rin, dan tink ik: wat doch ik hjir eins. Sikest dochs altyd nei dingen en minsken út dyn ferline, mar dy fyn ik hjir net werom".
Het verleden van de schilder ligt in Leeuwarden. Toen hij vier was, verhuisde hij met zijn moeder uit Twijzelerheide naar de grote stad. Zijn vader heeft hij nooit gekend. "Ik fytste as bern in kear mei mem by in hûs lâns en doe begûn mem ynienen freeslik te gûlen. Ik sei: 'Wêrom moat mem no sa gûle?' Doe sei se: 'Dêr wennet dyn heit'. Doe haw ik my foarnaam om har sjen te litten dat se my net foar neat op de wrâld set hie. Ik woe der hielendal foar gean".

Dat kwam er aanvankelijk niet van. Na de lagere school, het was vlak na de oorlog, werd het voor Gerrit de bouwvak. Om zes uur de deur uit en om zes uur weer thuis en dan 's avonds nog naar de avond-mts in de Molenstraat. Hij heeft er geen trauma's van overgehouden. "Efternei wie it in prachtige tiid. Nederlân moast 'herrijzen' en dat pakten jo mei-elkoar oan. Dat wie fan 'kom op jonges, it moat hjoed klear'. Dan giest der foar".
Tekenen en schilderen heeft Gerriet Postma van kinds af gedaan. De belangstelling voor kunst was er al vroeg. Op een tentoonstelling in het Princessehof kwam hij eind jaren veertig oog in oog te staan met het werk van Karel Appel. Het opende zijn ogen voor hoe kunst ook kon zijn: geen brave landschapjes, zoals hij zelf toen maakte, maar pure expressie in verf en schildergebaar. Hij begreep wat schilderen in wezen inhield: "Skilderje is in aventoer yn ferve".
Het echte kunstenaarsbestaan was echter nog ver weg. Gerriet trouwde en moest alles aanpakken om aan de kost te komen. Hij was pompbediende en werkte in de bouw en de horeca. Intussen had hij wel in de Sacramentsstraat voor f. 1,50 in de week een atelier gehuurd waar hij kon schilderen. "Doe koe ik wat dwaan". Het schilderen werd toen al wat serieuzer.
Halverwege de jaren zestig verhuisde Gerriet Postma met zijn gezin naar de Oosterstraat. Hij begon daar de koffiebar De Pruttelpot. Zijn vrouw dreef de zaak. Gerriet schilderde en sprong bij als het druk was. Maar verkopen deed hij niet.

Later verhuisde hij naar Groningen en probeerde daar als kunstenaar aan de bak te komen. Het werd de contraprestatie, de BKR. Gerriet besloot zijn geluk daarna in Berlijn te zoeken maar keerde na een half jaar weer terug. Daarna kwam de doorbraak. Een groot schilderij van Postma kost op dit moment 25.000 euro. Die prijs geeft aan dat hij zich in de kunstwereld tot de succesvolle schilders mag rekenen.
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 28-01-2006 (Sneon en Snein).
Zie ook: Leeuwarder Courant d.d. 02-03-2009, pag. 6
.
Gehuwd (1) ca. 1955 met Dirkje Sybrandi.
Gehuwd (2) 00-00-2006 met Ida Bosma.

Parentatie I

2 Wiebe Postma, koopman, stucadoor, geboren op 21-04-1905 te Westergeest.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-05-1934 te Achtkarspelen, gescheiden na 8 jaar op 23-07-1942 te Leeuwarden van de 21-jarige
3 Geertje Veenstra, geboren op 28-12-1912 te Zwaagwesteinde, overleden op 20-08-1990 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-05-1934 te Achtkarspelen, gescheiden na 8 jaar op 23-07-1942 te Leeuwarden van Wiebe Postma (zie 2), relatie (2) met Romke Geert Postma, geboren op 23-10-1914 te Harkema-Opeinde, overleden op 13-03-1986 op 71-jarige leeftijd.

Parentatie II

4 Rinze Wiebes Postma, stucadoor, geboren op 09-01-1878 te Burum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1903 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 22-jarige
5 Roelofke Fokkes Veenstra, geboren op 20-06-1880 te Zwaagwesteinde.

6 Jochum Popkes Veenstra, venter in bakkerswaren, koopman in galanterieën, geboren op 13-09-1870 te Kooten, overleden 00-00-1947.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-06-1898 te Achtkarspelen met de 25-jarige
7 Froukje Lieuwes de Jong, geboren op 23-12-1872 te Zwaagwesteinde, overleden 00-00-1942.

Parentatie III

8 Wiebe Rinzes Postma, geboren op 31-05-1852 te Westergeest.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-10-1877 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 24-jarige
9 Tjitske Geerts Postma, geboren op 21-03-1853 te Kollumerzwaag.

10 Fokke Egberts Veenstra, geboren op 01-12-1845 te Westergeest.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-03-1880 te Dantumadeel met de 22-jarige
11 Sytske Hendriks Hiemstra, geboren op 29-07-1857 te Kooten.

12 Popke Jogchums Veenstra, arbeider, polderman, geboren op 28-03-1845 te Twijzel, overleden op 01-05-1884 te Achtkarspelen op 39-jarige leeftijd, ten gevolge van een ongeluk. Zijn weduwe kreeg daarna een kleine uitkering, een daalder in de week, hetgeen later inkromp tot 15 stuivers.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1869 te Achtkarspelen met de 21-jarige
13 Jeltje Hendriks de Boer, arbeidster, geboren op 09-05-1848 te Kooten.

14 Lieuwe Baukes de Jong, geboren op 21-03-1846 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-06-1870 te Dantumadeel met
15 Aaltje Heines van Assen, geboren rond 1848 te Zwaagwesteinde.

Parentatie IV

16 Rinze Wybes Postma, geboren op 24-01-1818 te Kollumerzwaag.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-06-1851 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 34-jarige
17 Minke Hendriks Spoelstra, geboren op 03-12-1816 te Kootstertille.

18 Geert Gerkes Postma, geboren rond 1806 te Oudwoude.
Gehuwd op 07-06-1845 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 21-jarige
19 Baukje Gerrits de Vries, geboren op 05-07-1823 te Kollumerzwaag.

20 Egbert Bordzes Veenstra, geboren op 10-12-1804 te Westergeest, gedoopt op 06-01-1805 te Oudwoude.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1836 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 28-jarige
21 Bontje Kornelis Zijlstra, geboren op 28-10-1807 te Kollumerzwaag, gedoopt op 06-12-1807 te Kollumerzwaag.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 14-05-1836 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Egbert Bordzes Veenstra, 31 jaar oud (zie 20), gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 17-12-1857 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Sjoerd Melles Zandstra, 47 jaar oud, boerenknecht, geboren op 27-02-1810 te Harkema-Opeinde, gedoopt op 25-03-1810 te Drogeham, overleden ca. 1877.

22 Hendrik Jans Hiemstra, geboren op 22-02-1827 te Kooten.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 31-12-1852 te Achtkarspelen met Roelfke Johannes Dijkstra, 27 jaar oud (zie 23), gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 20-11-1868 te Achtkarspelen met Trijntje Tjerks Lenting, geboren rond 1822 te Twijzel.
23 Roelfke Johannes Dijkstra, geboren op 06-06-1825 te Zwaagwesteinde, overleden voor 1868.

24 Jochum Annes Veenstra, geboren rond 1800 te Twijzel, overleden voor 1869.
Gehuwd (1) op 19-02-1825 te Achtkarspelen met Elske Hendriks van der Veen (Fenema), geboren rond 1796 te Kooten, overleden voor 1844.
Gehuwd (2) op 20-07-1844 te Achtkarspelen met Durkje Popkes Braaksma, 29 jaar oud (zie 25).
25 Durkje Popkes Braaksma, arbeidster, geboren op 20-03-1815 te Ternaard.
Gehuwd (1) voor 1843 met Pieter Sjoerds van der Maan, overleden voor 1844.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 20-07-1844 te Achtkarspelen met Jochum Annes Veenstra (zie 24).

26 Hendrik Tjeerds de Boer, arbeider, geboren op 01-03-1818 te Eestrum, overleden op 23-03-1851 te Achtkarspelen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1839 te Achtkarspelen met de 21-jarige
27 Lijsbeth Andries de Vries, geboren op 21-03-1818 te Kooten, overleden op 29-07-1886 te Kooten op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 11-05-1839 te Achtkarspelen met Hendrik Tjeerds de Boer, 21 jaar oud (zie 26), gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 11-11-1854 te Achtkarspelen met Dirk Harmens Kielstra, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 14-08-1826 te Twijzel, overleden op 17-12-1891 te Zwaagwesteinde op 65-jarige leeftijd.

28 Bauke Lieuwes de Jong, geboren op 17-04-1819 te Zwaagwesteinde, overleden op 19-05-1865 te Dantumadeel op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1844 te Dantumadeel met de 21-jarige
29 Wipkje Jilts Kooistra (Kooiker), geboren op 05-07-1822 te Akkerwoude, overleden op 15-09-1859 te Zwaagwesteinde op 37-jarige leeftijd.

30 Heine Jans van Assen, geboren rond 1811 te Zwaagwesteinde, overleden op 05-12-1862 te Dantumadeel.
Gehuwd op 12-01-1839 te Achtkarspelen met de 27-jarige
31 Froukje Pieters van der Heide (Trijntje; Heidstra), arbeidster, geboren op 21-01-1811 te Kooten, gedoopt op 24-02-1811 te Twijzel/Kooten.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 Hits: 14335
Web Analytics