Kwartierstaat van Durk Migchiels van der Sluis

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Generatie I

1 Durk Migchiels van der Sluis, rijwielhersteller, geboren op 18-07-1897 te Surhuisterveen, overleden 00-00-1952, begraven op 04-10-1952 te Boelenslaan.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-01-1920 te Achtkarspelen, gescheiden na 12 jaar op 12-03-1932 te Achtkarspelen van Antje Lammerts Dalstra, geboren op 26-09-1893 te Surhuisterveen, overleden op 21-02-1991 te Surhuisterveen op 97-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.

Generatie II

2 Migchiel Pieters van der Sluis, arbeider, koopman, kruidenier, winkelier, meelhandelaar, geboren op 18-06-1859 te Rottevalle onder Drachten, overleden op 26-03-1931 te Boelenslaan op 71-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1931 te Boelenslaan.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 06-10-1887 te Achtkarspelen met Wiepkje Sietzes Taekema, 23 jaar oud (zie 3).
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 16-10-1909 te Achtkarspelen met Wijtske Harmens Schievink, 48 jaar oud, dienstmeid, huishoudster, geboren op 12-01-1861 te Drogeham, overleden op 08-07-1930 te Boelenslaan op 69-jarige leeftijd.
3 Wiepkje Sietzes Taekema, arbeidster, geboren op 17-11-1863 te Drachten, overleden op 13-05-1903 te Boelenslaan op 39-jarige leeftijd, begraven te Boelenslaan.

Generatie III

4 Pieter Migchiels van der Sluis, arbeider, geboren op 08-08-1828 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 02-06-1896 te Surhuisterveen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1858 te Achtkarspelen met de 25-jarige
5 Sjoukje Durks Leest, arbeidster, geboren op 18-05-1833 te Rottevalle (Achtk.), overleden op 20-09-1894 te Surhuisterveen op 61-jarige leeftijd.

6 Sietze Jans Taekema, arbeider, geboren op 01-10-1826 te Oudega, overleden op 11-02-1906 te Drachten op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-04-1856 te Utingeradeel met de 29-jarige
7 Fintje Harmens Wiersma, arbeidster, geboren op 03-05-1826 te Noorder Drachten, overleden op 12-07-1896 te Drachten op 70-jarige leeftijd.

Generatie IV

8 Migchiel Minzes van der Sluis, arbeider, boer, geboren op 09-03-1792 te Rottevalle onder Noorder Drachten, overleden op 25-02-1837 te Rottevalle (Achtk.) op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-04-1823 te Smallingerland met de 24-jarige
9 Geeske Wiegers Veenstra, arbeidster, geboren op 13-03-1799 te Rottevalle (Sm.), overleden op 15-09-1865 te Rottevalle (Achtk.) op 66-jarige leeftijd.

10 Durk Berends Leest, schoenmaker, geboren op 12-07-1790 te Oostermeer, gedoopt op 28-01-1820 te Rottevalle, overleden op 13-02-1844 te Rottevalle (Achtk.) op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-06-1814 te Oostermeer met de 20-jarige
11 Sijke Klazes van der Schuit (Sytske), wollenaaister, geboren op 29-11-1793 te Oostermeer, gedoopt op 28-01-1820 te Rottevalle, overleden op 19-03-1839 te Rottevalle (Achtk.) op 45-jarige leeftijd.

12 Jan Taekes Taekema, arbeider, geboren op 26-05-1774 te Oudega, overleden op 06-01-1846 te Oudega op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-02-1799 te Oudega met Grietje Hendriks, geboren rond 1775 te Oudega, overleden op 06-09-1800 te Oudega.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 26-09-1802 te Grouw met Wiepkje Halbes Halbesma, 21 jaar oud (zie 13).
13 Wiepkje Halbes Halbesma, geboren op 01-12-1780 te Wartena, overleden op 20-01-1868 te Oudega op 87-jarige leeftijd.

14 Harmen Sikkes Wiersma, arbeider, geboren op 20-10-1802 te Poppingawier, overleden op 16-03-1886 te Noorder Drachten op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-08-1827 te Smallingerland met de 25-jarige
15 Jeltje Liebbes Kunst, arbeidster, geboren op 18-05-1802 te Noorder Drachten, overleden op 24-01-1883 te Noorder Drachten op 80-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Minze Pieters van der Sluis, arbeider, huisman, geboren ca. 1762 te Rottevalle onder Noorder Drachten, overleden op 04-04-1823 te Rottevalle onder Noorder Drachten.
Gehuwd op 23-09-1781 te Oudega met
17 Jitske Oebeles, geboren rond 1760 te Opeinde, overleden op 05-03-1815 te Rottevalle (Sm.).

18 Wieger Jelles Veenstra, arbeider, huisman, geboren 00-00-1746 te Ureterp, gedoopt op 28-01-1791 te Rottevalle, overleden op 04-05-1823 te Rottevalle (Sm.).
Gehuwd (1) op 16-05-1779 te Drachten met Sjoukjen Gerkes, geboren rond 1751 te Opeinde, gedoopt op 28-01-1791 te Rottevalle, overleden op 03-11-1792 te Rottevalle.
Gehuwd (2) op 03-05-1795 te Rottevalle met Sjoukje Sjoerds (zie 19).
19 Sjoukje Sjoerds, arbeidster, geboren 00-00-1768 te Noorder Drachten, gedoopt op 31-01-1800 te Rottevalle, overleden op 09-04-1826 te Rottevalle onder Oostermeer.

20 Berend Douwes Leest, schoenmaker, geboren ca. 1757 te Oostermeer, overleden rond 1806 te Oostermeer, begraven te Opeinde.
Gehuwd op 04-06-1786 te Oostermeer met
21 Tetje Durks Veenstra, arbeidster, geboren 00-07-1759 te Leeuwarden, gedoopt op 28-01-1814 te Rottevalle, overleden op 23-02-1828 te Zuider Drachten.

22 Klaas Jans, schipper, geboren rond 1752 te Oostermeer, gedoopt op 31-01-1800 te Rottevalle, overleden op 14-09-1807 te Witveen onder Oostermeer.
Ondertrouwd op 04-02-1774 te Ureterp c.a. Gehuwd op 06-02-1774 te Oostermeer met de 21-jarige
23 Doutzen Rinses van der Schuit, geboren op 24-02-1752 te Ureterp, gedoopt op 05-03-1752 te Ureterp, overleden op 15-02-1833 te Rottevalle onder Oostermeer op 80-jarige leeftijd.

24 Taeke Roels, landbouwer, gedoopt op 04-10-1727 te Oudega.
Ondertrouwd (1) op 12-04-1750 te Oudega met Sjoukjen Kornelis, 21 jaar oud, landbouwerse, gedoopt op 24-10-1728 te Oudega, overleden voor 1767.
Ondertrouwd (2) op 15-11-1766 te Oudega met Janke Hanzes (zie 25).
25 Janke Hanzes, geboren rond 1735 te Oudega.

26 Halbe Hanzes, geboren rond 1751 te Wartena, overleden voor 1801.
Gehuwd op 13-02-1780 te Wartena met de 23-jarige
27 Sjoerdtje Ulbes Pranger, geboren op 28-12-1756 te Grouw, overleden op 04-01-1849 te Grouw op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-02-1780 te Wartena met Halbe Hanzes (zie 26).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 23-11-1800 te Warga met Roelof Taekes van der Veen, geboren rond 1767, overleden op 09-06-1817 te Grouw.

28 Sikke Harmens, geboren rond 1757 te Poppingawier, overleden op 06-01-1807 te Poppingawier.
Gehuwd (1) op 18-05-1783 te Deersum met Minke Hanses, geboren ca. 1760, overleden voor 1798 te Poppingawier.
Gehuwd (2) op 14-05-1797 te Poppingawier met Ruurdtje Sybrens Stoker (zie 29).
29 Ruurdtje Sybrens Stoker, geboren rond 1761 te Ureterp, overleden op 30-06-1827 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 14-05-1797 te Poppingawier met Sikke Harmens (zie 28).
Gehuwd (2) op 23-07-1809 te Poppingawier met Johannes Schreinhout, geboren rond 1769 te Akkrum, overleden op 17-02-1855 te Leeuwarden.

30 Libbe Baukes Radsma (Kunst), geboren op 25-01-1772 te Zuider Drachten, overleden 1802-1806.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1793 te Drachten met
31 Fintje Beins, arbeidster, geboren rond 1772 te Opeinde, overleden op 29-03-1866 te Drachten.
Gehuwd (1) op 19-05-1793 te Drachten met Libbe Baukes Radsma (Kunst), 21 jaar oud (zie 30).
Relatie (2) met Riemer Luitzens van der Baard, arbeider, schippersknecht, geboren rond 1781 te Noorder Drachten, overleden op 14-03-1866 te Drachten.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Hits: 10729
Web Analytics