Kwartierstaat van Douwe Talstra

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Generatie I

1 Douwe Talstra, administrateur, boekhouder, dir. administratiekantoor, geboren op 28-08-1947 te Surhuizum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-02-1970 te Achtkarspelen met Grietje (Tietie) Babois, 22 jaar oud, geboren op 02-12-1947 te Lutjegast.

Generatie II

2 Eeltje Talstra, veehouder, geboren op 12-07-1905 te Rinsumageest, overleden op 17-05-1991 te Achtkarspelen op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 30-04-1931 te Dantumadeel met Fokje van der Veen, 26 jaar oud (zie 3).
Gehuwd (2) op 58-jarige leeftijd op 18-06-1964 te Achtkarspelen met Antje Kamminga, 54 jaar oud, geboren op 28-04-1910 te Twijzel, begraven op 08-06-1998 te Twijzel.
3 Fokje van der Veen, geboren op 08-09-1904 te Veenwouden, overleden op 17-03-1962 te Surhuizum op 57-jarige leeftijd.

Generatie III

4 Ebele Lieuwes Talstra, boerenknecht, veehouder, geboren op 23-02-1867 te Rinsumageest.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1893 te Dantumadeel met de 19-jarige
5 Rinske Arnoldus Wiegersma, geboren op 23-06-1873 te Rinsumageest.

6 Sije Tjallings van der Veen, arbeider, geboren op 02-09-1859 te Veenwouden.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-12-1893 te Tietjerksteradeel met de 22-jarige
7 Sjoukje Johannes Schonenburg, dienstmeid, geboren op 17-03-1871 te Kooten.

Generatie IV

8 Lieuwe Ebeles Talstra, boerenknecht, arbeider, geboren op 28-03-1841 te Sijbrandahuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-05-1864 te Dantumadeel met de 18-jarige
9 Pietje Eeltjes Vellinga, dienstmeid, arbeidster, geboren op 10-10-1845 te Birdaard.

10 Arnoldus Douwes Wiegersma, landbouwer, veehouder, geboren op 03-07-1844 te Akkerwoude, overleden op 19-02-1906 te Rinsumageest op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Dantumadeel met de 18-jarige
11 Sjoukje Harmens Kooistra, landbouwerse, geboren op 11-12-1850 te Rinsumageest, overleden op 18-02-1909 te Rinsumageest op 58-jarige leeftijd.

12 Tjalling Hendriks van der Veen, schipper, geboren op 20-11-1822 te Veenwoudsterwal, overleden voor 1893.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1846 te Dantumadeel met de 27-jarige
13 Klaaske Sijes Postuma (De Boer; Postma), geboren op 31-10-1818 te Veenwouden, overleden op 27-07-1893 te Tietjerksteradeel op 74-jarige leeftijd.

14 Johannes Jans Schonenburg, arbeider, geboren op 04-11-1842 te Kollumerzwaag.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1869 te Achtkarspelen met de 24-jarige
15 Fokje Aans Groenhof, geboren op 09-05-1845 te Kooten.

Generatie V

16 Aebele Romkes Talstra (Tolstra), koemelker, geboren op 01-03-1792 te Kollum, gedoopt op 15-04-1792 te Kollum, overleden op 03-03-1867 te Sijbrandahuis op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-02-1817 te Oostdongeradeel met Janke Freerks Pasma, overleden voor 1826.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09-05-1826 te Westdongeradeel met Jelske Eintes Halbertsma (zie 17).
17 Jelske Eintes Halbertsma, dienstmeid, koemelkerse, geboren 00-06-1799 te Dokkum, overleden op 13-01-1872 te Sijbrandahuis.

18 Eeltje Reinders Vellinga, koopman, geboren op 16-03-1780 te Birdaard, gedoopt op 23-04-1780 te Birdaard c.a. Overleden voor 1864.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 08-12-1833 te Dantumadeel met de 20-jarige
19 Metje Folkerts Wierda, dienstmeid, geboren op 06-09-1813 te Blija, overleden voor 1864.

20 Douwe Andries Wiegersma, arbeider, koemelker, geboren op 08-04-1818 te Akkerwoude, overleden op 11-03-1860 te Akkerwoude op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1841 te Dantumadeel met de 21-jarige
21 Rinske Arnoldus Ruisch, arbeidster, geboren op 19-09-1819 te Akkerwoude, overleden op 26-10-1861 te Akkerwoude op 42-jarige leeftijd.

22 Harmen Jacobs Kooistra, kooiker, landbouwer, veehouder, geboren op 28-03-1817 te Hallum, overleden op 20-01-1855 te Rinsumageest op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-06-1850 te Dantumadeel met de 21-jarige
23 Aaltje Liezenga, dienstmeid, daglonerse, geboren op 04-02-1829 te Zwaagwesteinde, overleden op 10-01-1855 te Rinsumageest op 25-jarige leeftijd.

24 Hendrik Tjallings van der Veen, schipper, geboren op 15-12-1796 te Veenwouden, gedoopt op 15-01-1797 te Veenwouden.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-02-1828 te Dantumadeel met de 24-jarige
25 Antje Annes Visser (Visscher), arbeidster, schipperse, geboren op 28-12-1803 te Bergum, gedoopt op 22-04-1804 te Bergum.

26 Sije Sijes Postma de Beer (1810: Pasma; Posthuma), arbeider (1822), huisman, koemelker (1838, 1846), geboren op 26-12-1782 te Veenwouden, gedoopt op 05-01-1783 te Veenwouden, overleden op 10-12-1855 te Veenwouden op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd ca. 1809 met
27 Gaatske Alles Jongsma, koemelkerse, geboren op 17-12-1785 te Eestrum, overleden op 18-04-1878 te Veenwouden op 92-jarige leeftijd.

28 Jan Johannes Schonenburg, arbeider, geboren op 05-04-1811 te Dantumawoude, overleden op 22-01-1848 te Kollumerzwaag op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-03-1840 te Dantumadeel met de 20-jarige
29 Antje Gaeles Deddema, arbeidster, geboren op 03-04-1819 te Kollumerzwaag, overleden op 06-12-1889 te Kollumerland c.a. op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 01-03-1840 te Dantumadeel met Jan Johannes Schonenburg, 28 jaar oud (zie 28).
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 17-02-1855 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Kornelis Leegstra.

30 Arend Alles Groenhof (Aan), arbeider, geboren op 21-02-1804 te Kooten, gedoopt op 25-03-1804 te Twijzel/Kooten, overleden op 08-02-1885 te Gerkesklooster op 80-jarige leeftijd, begraven te Gerkesklooster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1828 te Achtkarspelen met
31 Sjoukje Jakobs van der Ploeg, geboren rond 1806 te Opende, overleden voor 1869.

 

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

Hits: 11280
Web Analytics