Kwartierstaat van Aan Nicolai

Last Updated: Monday, 06 January 2014 Written by Martinus Jongsma

Generatie I

1 Aan Nicolai (Aan Rus), boerenknecht, landarbeider, geboren op 25-02-1920 te Drogeham, overleden op 11-04-1974 op 54-jarige leeftijd. Begraven te Drogeham.
Als je op zaterdagmiddag in Surhuisterveen op De Kolk was, kon je Aan Nicolai ontmoeten bij de 'Feanster Toer' waar hij zijn kunsten aan de bevolking toonde. Daar stond hij met zijn fiets, een zadel omgekeerd op de voorstang gelast, voeten op de trappers, stilstaand en met de jeugd pratend. Voor menig kind was hij de held, de circusartiest die gratis zijn bijzondere kunsten vertoonde. Zijn bijnaam Aan Rus dankte hij aan het feit dat hij enige tijd lang zwart haar had en daarbij nog een zwarte baard droeg.
Aan Nicolai, die ongehuwd was, is geboren in Drogeham op 'It Leech', een zandpad in Drogeham aan de kant van Bouweklooster. Het pad is nog aanwezig, het heet nu De Sânnen. Het huis is afgebroken; er staat nu een nieuw huis, ook weer bewoond door een Nicolai, die echter geen familie van Aan is. Het huisje werd gebouwd in 1826, getuige een ingemetselde gevelsteen.
Vader Willem was los arbeider. Het was, hoewel arm, een normaal gezin, waar niets op aan te merken viel. Willem nam elk werk aan om voor zijn groot gezin de kost te verdienen. Was er geen vast werk dan matte hij stoelen, timmerde en metselde voor anderen, deed 'seine harjen', was 'hantsjemier' (maaier), enz. Ook heeft hij nog een tijdje op de mattenfabriek in Kootstertille gewerkt. Toen Aan een baby was, werd hij ernstig ziek; het was niet helemaal duidelijk welke kwaal hij had. Dokter Bokstra deed de eerste diagnose, hij dacht dat Aan een ontsteking in zijn hoofd had. De tweede diagnose was van dokter Gjaltema uit Surhuisterveen, hij dacht meer aan een ernstige longontsteking. Aan heeft vermoedelijk hersenvliesontsteking gehad. Aan de ziekte heeft hij een lopend oor overgehouden; hij had een chronische oorontsteking, had altijd oorpijn en moest meestal een watje in zijn oor hebben. Aan had geen leerhoofd; hij was niet dom, maar had totaal geen interesse om zijn best op school te doen. Hij heeft op de Christelijke Lagere School in Drogeham gezeten. Tijdens zijn jeugd was hij meestal in het veld te vinden, bezig met eieren zoeken, kikkervisjes vangen, vissen en kattenkwaad uithalen. Door zijn moeder werd hij nogal verwend, met zijn vader kon hij slecht opschieten, deze had liever dat hij zich normaal gedroeg en op school zijn best deed.
Na de lagere schoolheeft Aan wel gewerkt, maar het ging bij hem niet van harte, geld interesseerde hem niet. Hij bleef in het ouderlijke huis wonen, ondanks de problemen die hij met zijn vader had. Hij had een klein kamertje in de nok van het huis gemaakt waar hij zich thuis en geborgen voelde. Later woonde hij in een caravan op het erf. De vader van Aan was erg streng, dit in tegenstelling tot Aan; hij was gemoedelijk en gemakkelijk, ruzie ging hij liever uit de weg. Vooral aan het feit dat Aan niet wilde werken, ergerde zijn vader zich. Ook zijn passie voor fietsen, viel niet bij zijn vader in goede aarde. Als hij weer eens een oude fiets op de kop had getikt en bezig was de fiets in zijn favoriete kleuren te schilderen, maande zijn vader hem aan om er mee te stoppen.
Als hij weer eens bonje met zijn vader had en deze hem de deur uitzette, ging hij vaak bij een van zijn zusters wonen. Vooral bij Wikke in Twijzel, Teike in Kollum of Griet in Zwaagwesteinde, was hij altijd welkom. Aan heeft ook nog bij de DUW, Dienst Uitvoerende Werken, een verplichte werkverschaffing, in Drente bij het heideplaggen gewerkt. Aan was dan de hele week van huis, in Drente sliepen ze in een barakkenkamp. Aan vond het werken op de heide beslist niet leuk. Hij ging onder werktijd zoeken naar slangen, die hij probeerde te vangen. Na een week werken in Drente kwam hij op een zaterdag terug in Drogeham met twee flessen, in één fles had hij een adder, in de andere fles zat een ringslang. Hij toonde zijn vangsten trots aan de jeugd.
Aan kwam vaak bij Jan de Boer in Zwaagwesteinde, die een kippenfokkerij had. Deze had voor Aan op zijn erf van hardboard een huisje gebouwd. Aan woonde hier het hele jaar. Er was geen verwarming. Om het toch warm te hebben, had hij onder de tafel een petroleumstelletje staan.
Soms had hij helemaal geen slaapplaats. Hij sliep dan in bij de hokjes van het waterschap die hij opengebroken had. Zo had hij toch nog een dak boven zijn hoofd. Ook dit lukte niet altijd, hij sliep dan in een hol in de wal, bijv. op 'De Bulten'.
In de oorlog heeft Aan een tweetal jaren in Duitsland gewerkt. Hij vertelde dit met veel trots aan de jeugd, waarbij hij dan vermeldde dat hij in een bommenfabriek had gewerkt.
Aan ging veel met de jeugd om. Met hen deed hij veel spelletjes. Een van de vele spelletjes was het 'sinten smiete'. Hierbij werd er een streep over de grond getrokken. Iedereen mocht een cent gooien. Degene die het dichtste bij de streep was, had gewonnen en mocht dan alle centen achter de streep hebben. Bij een ander spelletje duwde hij, zonder dat de kinderen het mochten zien, een dubbeltje in een naad van een houten lantaarnpaal. De kinderen moesten dan het dubbeltje opzoeken. De beloning was een slokje bier of een sigaret. Ook centen over het water gooien was een geliefde sport. Hierbij gaf hij de jeugd ieder een cent; zij moesten dan de cent over het water gooien, waarbij de cent een aantal malen op het water kaatste.
Maar het allerliefst was hij met zijn fiets bezig. De fietsenmakers in de wijde omtrek hielpen hem hierbij. Als ze een bijzondere fiets hadden, dan werd hij voor Aan bewaard.
Eind 1973 werd Aan ernstig ziek en werd in het Academisch Ziekenhuis in Groningen opgenomen, waar bleek dat zijn ziekte ongeneeslijk was. Hij werd opgenomen in 'Hillemastate', nu 'Berchhiem', in Burgum. In de vroege morgen van 11 april 1974 overleed Aan Nicolai.
Tekst: Douwe de Graaf, Marum.

Generatie II

2 Willem Annes Nicolai, landarbeider, geboren op 26-11-1894 te Harkema-Opeinde, overleden op 17-02-1973 te Drogeham op 78-jarige leeftijd. Begraven te Drogeham.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-05-1917 te Achtkarspelen met de 21-jarige
3 Wipke Aans Alma, geboren op 26-04-1896 te Surhuizum, overleden op 08-11-1959 te Drogeham op 63-jarige leeftijd. Begraven te Drogeham.

Generatie III

4 Anne Andries Nicolai, arbeider, landbouwer, geboren op 01-08-1853 te Drogeham, overleden op 08-12-1923 te Drogeham op 70-jarige leeftijd. Begraven te Drogeham.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-01-1880 te Achtkarspelen met de 26-jarige
5 Wikke Tjallings Bos, geboren op 14-10-1853 te Surhuisterveen, overleden op 26-06-1939 te Drogeham op 85-jarige leeftijd. Begraven te Drogeham.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-09-1875 te Achtkarspelen met Durk Pieters van der Berg, 50 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-09-1825 te Hardegarijp, overleden op 14-03-1878 te Drogeham op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 06-01-1880 te Achtkarspelen met Anne Andries Nicolai, 26 jaar oud (zie 4).

6 Aan Fokkes Alma, arbeider, geboren op 11-03-1863 te Surhuizum, overleden op 25-01-1953 te Drogeham op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-10-1895 te Achtkarspelen met de 29-jarige
7 Grietje Klazes van der Tuin, geboren op 12-09-1866 te Surhuisterveen, overleden op 27-02-1947 te Achtkarspelen op 80-jarige leeftijd.

Generatie IV

8 Andries Roels Nicolai, akkerbouwer, geboren op 19-11-1819 te Drogeham, overleden op 23-04-1883 te Surhuisterveen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1843 te Achtkarspelen met de 22-jarige
9 Trijntje Metskes van der Wal, dienstmeid, geboren op 02-08-1820 te Kootstertille, overleden op 28-12-1893 te Surhuisterveen op 73-jarige leeftijd.

10 Tjalling Sijbes Bos, arbeider, geboren op 26-08-1815 te Surhuisterveen, overleden op 17-03-1885 te Surhuisterveen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-07-1837 te Achtkarspelen met de 20-jarige
11 Teike Willems Kramer, arbeidster, geboren op 31-10-1816 te Augustinusga, overleden op 03-02-1894 te Rottevalle op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-07-1837 te Achtkarspelen met Tjalling Sijbes Bos, 21 jaar oud (zie 10).
Gehuwd (2) op 70-jarige leeftijd op 13-01-1887 te Achtkarspelen met Halbe Johannes Claus, 71 jaar oud, arbeider, boerenknecht, winkelier, geboren op 19-02-1815 te Oostermeer, overleden op 12-08-1894 te Surhuisterveen op 79-jarige leeftijd.

12 Fokke Taekes Alma, arbeider, geboren op 16-01-1836 te Drogeham, overleden na 1905.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-02-1861 te Achtkarspelen met de 24-jarige
13 Trijntje Aans van der Weij, arbeidster, geboren op 10-03-1836 te Westergeest, overleden op 29-05-1905 te Buitenpost op 69-jarige leeftijd.

14 Klaas Eerdes van der Tuin, arbeider, geboren op 12-03-1835 te Engwierum, overleden op 12-02-1908 te Surhuisterveen op 72-jarige leeftijd.
Relatie (1) met Geeske Klazes Rinsma, arbeidster, geboren op 17-11-1822 te Harkema-Opeinde, overleden op 19-04-1894 te Harkema-Opeinde op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 21-10-1865 te Achtkarspelen met Trijntje Jans Oldenburger, 35 jaar oud (zie 15).
15 Trijntje Jans Oldenburger, arbeidster, geboren op 05-03-1830 te Surhuisterveen, overleden op 08-12-1911 te Achtkarspelen op 81-jarige leeftijd.

Generatie V

16 Roel Mekkes Nicolai, landbouwer, bakker, geboren op 30-12-1779 te Drogeham, overleden op 01-08-1851 te Drogeham op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-05-1815 te Drachten met de 26-jarige
17 Joukje Andries van der Veer, boerin, geboren op 03-10-1788 te Oostermeer, gedoopt op 09-11-1788 te Oostermeer, overleden op 09-07-1861 te Drogeham op 72-jarige leeftijd.

18 Metske Alles van der Wal, vleeshouwer, geboren op 20-11-1795 te Kootstertille, gedoopt op 20-12-1795 te Twijzel/Kooten, overleden op 01-11-1842 te Kooten op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-05-1819 te Achtkarspelen met Antje Piers Kramer, 20 jaar oud (zie 19).
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 19-08-1839 te Achtkarspelen met Trijntje Harmens Sijtsma Hoogsteen, 23 jaar oud, dienstmeid, landbouwerse, geboren op 30-10-1815 te Drogeham, overleden op 06-01-1903 te Drogeham op 87-jarige leeftijd.
19 Antje Piers Kramer, geboren op 03-05-1799 te Burum, gedoopt op 26-05-1799 te Twijzel/Kooten, overleden op 30-05-1838 te Kooten op 39-jarige leeftijd.

20 Sijbe Oedzes Bos, arbeider, landgebruiker, geboren rond 1766 te Surhuisterveen, overleden op 12-05-1820 te Surhuisterveen.
Gehuwd op 15-01-1804 te Augustinusga met
21 Gerkjen Tjallings Pama (Gertje, Gaukje), geboren rond 1778 te Harkema-Opeinde, overleden op 15-02-1836 te Surhuisterveen.

22 Willem Michiels Kramer, scheepstimmermansknecht, schuitenmaker (1827), geboren rond 1777 te Rohel onder Harkema-Opeinde, overleden op 25-07-1844 te Rohel onder Harkema-Opeinde.
1811: Kramer, Harkema-Opeinde, Mairie Augustinusga.
Gehuwd op 21-10-1804 te Surhuisterveen met
23 Sijtske Wijtzes van Veen (Sijtske Willems), geboren rond 1779, overleden op 27-04-1844 te Achtkarspelen.

24 Taeke Alberts Alma, arbeider, geboren op 12-05-1807 te Surhuizum, overleden op 10-02-1868 te Surhuizum op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-04-1832 te Achtkarspelen met de 19-jarige
25 Wipkje Fokkes Veenstra, arbeidster, geboren op 02-01-1813 te Driesum, overleden op 05-07-1885 te Surhuizum op 72-jarige leeftijd.

26 Aan Pieters van der Weij (Aarnd van der Wei), gardenier, arbeider, geboren op 01-02-1810 te Westergeest, gedoopt op 18-03-1810 te Westergeest, overleden op 11-03-1888 te Drogeham op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-01-1833 te Kollumerland c.a. Echtgenote is de 22-jarige
27 Geeske Freerks Hanenburg, boerenmeid, geboren op 07-09-1810 te Driesum, gedoopt op 07-10-1810 te Driesum, overleden op 02-04-1854 te Harkema-Opeinde op 43-jarige leeftijd.

28 Eerde Gerkes van der Tuin, arbeider, geboren op 13-10-1808 te Surhuisterveen, overleden op 01-04-1871 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-03-1839 te Achtkarspelen met de 24-jarige
29 Grietje Hendriks Leenburg, naaister, arbeidster (1878), geboren op 17-03-1815 te Engwierum, overleden op 27-10-1886 te Surhuizum op 71-jarige leeftijd.

30 Jan Baukes Oldenburger, arbeider, geboren rond 1784 te Surhuisterveen, overleden op 02-10-1866 te Surhuizum.
1811: Oldenborger, Surhuisterveen, Mairie Surhuizum, fol. 40.
Gehuwd op 19-06-1808 te Surhuisterveen met de 18-jarige
31 Martzen Oebeles Rinsma (Martie), arbeidster, geboren op 21-04-1790 te Drogeham, gedoopt op 23-05-1790 te Drogeham, overleden op 06-07-1868 te Surhuizum op 78-jarige leeftijd.

Bovenstaand overzicht, 5 generaties, is het topje van de ijsberg. Wilt U een zeer uitgebreid overzicht met honderden voorouders, hun partners en kinderen, neem dan contact op met de samensteller. Op basis van onkostenvergoeding maakt hij graag een uitgebreid boekwerk.

 

 

Hits: 14736
Web Analytics