Stam Roden

Laatst bijgewerkt: zondag 30 september 2018

Genealogie van Fokke EYTES

 
I.1    Fokke EYTES, schoenmaker, zoon van Eyte ALBERTS en Albertjen FOCKES, gedoopt op 18-02-1731 te Grootegast, overleden 00-01-1790 te Augustinusga.
Hij trouwde met zijn nicht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-12-1754 te Grootegast met Anke UBELS, geboren rond 1730 te Sebaldeburen, dochter van Ubel DOUWES en Maria FOCKES, overleden 00-03-1800 te Augustinusga, begraven op 07-03-1800 te Grootegast.
{Zij was eerder gehuwd op 28-09-1749 te Grootegast met Popke POPKES, geboren rond 1724, zoon van Popke POPKES en Trijntje LAMMERTS, overleden voor 1754.}
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Albertje FOKKES, landbouwerse, arbeidster, gedoopt op 29-02-1756 te Grootegast, overleden op 01-04-1835 om 15.30 uur te Grootegast op 79-jarige leeftijd, in behuizinge nr. 86. Aangevers: haar zoon Fokke Everts van Bolhuis en Jan Brandsma, 25 jaar, schoenmaker, wonende te Grootegast.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 28-01-1787 te Opende met Hendrik Lubbes WIJMA, geboren rond 1738 te Opende, zoon van Lubbe HENDRIKS en Aukje HALBES (Akke), overleden op 08-07-1787 te Opende.
{Hij was eerder gehuwd op 05-08-1759 te Grootegast met Swaantje WIJERS, 19 jaar oud, dochter van Weijer HANSEN en Sytske JILJES, gedoopt op 06-12-1739 te Grootegast, overleden voor 1787.}
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 05-12-1790 te Doezum met Evert HARMS, 54 jaar oud, landbouwer, zoon van Harm EVERTS en Klaaske MENNES, gedoopt op 18-11-1736 te Doezum, overleden op 17-11-1800 te Doezum op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 05-07-1801 te Doezum met Pieter Hotzes VENEMA, 54 jaar oud, zoon van Hotze Dootjes SCHEERINGS en Hemkje MEINDERTS (Himpkjen), gedoopt op 16-04-1747 te Doezum, overleden op 10-06-1821 te Doezum op 74-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-10-1772 te Doezum, 3e proclamatie. Echtgenote is Luukje BARTELS, 23 jaar oud, dochter van Bartelt TJEERTS en Imke WILLEMS, gedoopt op 16-11-1748 te Nuis, overleden voor 1801.}
   2.  m  Ubel Fokkes van der SPAN, dagloner, gedoopt op 02-09-1759 te Grootegast, overleden op 13-05-1824 om 17.00 uur te Sebaldeburen op 64-jarige leeftijd. Aangever: Roelf Jan Holtrop, 42 jaar, landbouwer; Jan Hendriks Koning, 32 jaar, dagloner; beiden wonende te Sebaldeburen. Hij overleed in behuizinge nr. 33.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-04-1788 te Grootegast met Fokjen Sjoerds de VRIES (Foktje Sieuwerts), 24 jaar oud, landbouwerse, dochter van Sjoerd BINNERTS, boer, en Antje SYTZES, gedoopt op 29-01-1764 te Oostermeer, overleden op 06-04-1827 te Sebaldeburen op 63-jarige leeftijd.
   3.  m  Eit Fokkes JONGSMA (zie II.1).
   4.  m  Fokke Fokkes van der SPAN (Fokko), dagloner, geboren te Grootegast, gedoopt op 10-02-1765 te Grootegast, overleden op 13-12-1842 om 24.00 uur te Sebaldeburen op 77-jarige leeftijd. Aangevers: Tjebbe Jans Pol, 68 jaar, landbouwer, wonende te Sebaldeburen; Pieter Tjerks Doezema, 33 jaar, dagloner, wonende te Sebaldeburen. In de overlijdensakte staat dat hij overleed op 70-jarige leeftijd en een zoon was van Fokke Fokkes van der Span. Deze gegevens komen niet overeen met andere bronnen.
Gehuwd (1) rond 1791 met Jantje ROELFS, daglonerse, geboren rond 1760, overleden op 25-01-1815 om 14.00 uur te Sebaldeburen, in huis nr. 29.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 19-06-1817 te Grootegast (getuige(n): Willem Roeters, 63 jaar, tapper en winkelier te Eibertsburen; Egbert Arjens Hiemstra, dagloner te Sebaldeburen, 38 jaar; Eise Sipkes Houtman, wagenmaker, 34 jaar; Johannes Gerardus Stroband, secretaris bij de gemeente Grootegast, 37 jaar, wonende te Strobos) met Grietje Willems SMID, 31 jaar oud, dienstmaagd, daglonerse, geboren op 26-06-1785 te Lettelbert, dochter van Willem GEERTS, dagloner, en Hindrikje HINDRIKS, overleden op 03-01-1843 te Grootegast op 57-jarige leeftijd.
   5.  v  Marijke Fokkes OOSTERHUIS (Marieke), geboren te Grootegast, gedoopt op 30-04-1769 te Grootegast, overleden op 12-09-1826 om 21.00 uur te Grootegast op 57-jarige leeftijd, in behuizinge nr. 125. Aangevers: Marten Sipkes Houtman, 33 jaar, wagenmaker en Sietse Buining, 27 jaar, grofsmid, beiden wonende te Grootegast, geburen.
1811: Van der Molen, voor de kinderen.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 14-12-1794 te Doezum met Jan WILLEMS, 51 jaar oud, grutter, zoon van Willem JANS en Hiltje LUITJES, gedoopt op 20-10-1743 te Grootegast, overleden op 15-06-1802 te Doezum op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 02-10-1803 te Grootegast, 3e proclamatie. Echtgenoot is Jacob Jans MULDER, 32 jaar oud, grutter (1813), molenaar (1839), geboren te Fransum, zoon van Jan JANS en Hinderica HOLST, gedoopt op 01-09-1771 te Fransum, overleden op 10-05-1840 om 02.00 uur te Grootegast op 68-jarige leeftijd.


II.1    Eit Fokkes JONGSMA, mr. schoenmaker, geboren te Sebaldeburen, zoon van Fokke EYTES (zie I.1) en Anke UBELS, gedoopt op 22-08-1762 te Grootegast, overleden op 07-04-1844 om 22.00 uur te Augustinusga op 81-jarige leeftijd. Aangever: Freerk Wytzes Postma, aangehuwde zoon.
1811: Jongsma, Augustinusga; Mairie Augustinusga, fol. 21.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-05-1794 te Augustinusga met Aukjen JANS (Akke), 26 jaar oud, geboren op 18-11-1767 te Surhuizum, dochter van Jan REITZES, arbeider, en IJtje GOSSES, arbeidster, gedoopt op 25-12-1797 te Augustinusga, overleden op 17-10-1814 om 16.00 uur te Augustinusga op 46-jarige leeftijd, in huis nr. 43. Aangevers: de echtgenoot en Teade Hendriks Westra, buurman.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ankjen Eits JONGSMA, geboren op 22-12-1794 te Augustinusga, gedoopt op 22-02-1795 te Augustinusga, overleden op 14-04-1816 om 18.00 uur te Augustinusga op 21-jarige leeftijd. Aangevers: de vader en Sijbe Hendriks Kleinstra, 37 jaar, veldwachter.
   2.  v  IJtje Eits JONGSMA, dienstmeid, arbeidster, geboren op 12-10-1796 te Augustinusga, gedoopt op 06-11-1796 te Augustinusga, overleden op 02-12-1880 om 10.00 uur te Buitenpost op 84-jarige leeftijd. Aangevers: Wijtze Freerks Postma (zoon), 47 jaar, arbeider te Buitenpost en Sijbren Harts Boersma, 55 jaar, arbeider te Buitenpost. Begraven op 06-12-1880 te Buitenpost.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1818 te Achtkarspelen met Freerk Wytzes POSTMA, 25 jaar oud, arbeider, voerman, geboren op 25-03-1792 te Buitenpost, zoon van Wytze Freerks POSTMA (Postmus), arbeider, voerman, en Maaike Riemers GORTER, doende voermansbedrijf, gedoopt op 15-04-1792 te Buitenpost, overleden op 22-01-1860 om 05.00 uur te Buitenpost op 67-jarige leeftijd. Aangevers: Roelof Lodewijk Eskens, 61 jaar, landbouwer en Alle Jans Westerhof, 48 jaar, koemelker, beiden wonende te Buitenpost.
Hij heeft voldaan aan de verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie. Zijn signalement luidde: lengte: 5 voet 6 d; aangezicht: blozend; voorhoofd: smal; ogen: blauw; neus: ordinair; mond: klein; kin: rond; haar: donkerbruin; wenkbrauwen: idem.
   3.  v  Albertje Eits JONGSMA, arbeidster (1848), geboren op 10-12-1798 te Augustinusga, gedoopt op 25-12-1798 te Augustinusga, overleden op 15-01-1876 om 20.00 uur te Augustinusga op 77-jarige leeftijd. Aangevers: Andries Douwes Wedzinga (schoonzoon), 42 jaar, arbeider te Drogeham en Hendrik Wopkes Westra, 49 jaar, arbeider te Augustinusga.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-08-1822 te Achtkarspelen met Jakob Lubberts van der LAAN, 38 jaar oud, grofsmidsknecht (1822), geboren op 11-07-1784 te Noorder Drachten, zoon van Lubbert Gosses van der LAAN en Martzen RUURDS, gedoopt op 01-08-1784 te Noorder Drachten, overleden op 26-11-1827 om 11.00 uur te Ureterp op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 18-10-1828 te Achtkarspelen met Brugt Minderts SPOELSTRA, 38 jaar oud, arbeider, wever, geboren op 12-09-1790 te Augustinusga, zoon van Mindert Brugts SPOELSTRA, arbeider, wever, en Grietje JANS, arbeidster, overleden op 30-04-1856 om 15.30 uur te Augustinusga op 65-jarige leeftijd. Aangevers: Mindert Brugts Spoelstra (zoon), 38 jaar, arbeider; Oene Rinderts van Dijk, 36 jaar, winkelier; beiden wonende te Augustinusga.
{Hij was eerder gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1813 te Augustinusga met Sytske Halbes VEENSTRA (Feenstra), 39 jaar oud, arbeidster, geboren op 07-09-1773 te Garijp, dochter van Halbe Baukes VEENSTRA (Feenstra), turfschipper, eig. schippersbedrijf, en Doetje JACOBS, eig. schippersbedrijf, gedoopt op 26-12-1773 te Garijp, overleden op 11-09-1827 om 18.00 uur te Augustinusga op 54-jarige leeftijd, in de huizing nr. 210. Aangevers: haar man en Roelof Bartelds van der Wal, 30 jaar, kleermaker, wonende te Augustinusga, gebuur.}
   4.  m  Fokke Eits JONGSMA (zie III.7).
   5.  m  Jan Eits JONGSMA (zie III.9).
   6.  v  Grietje Eits JONGSMA, naaister, geboren op 28-04-1810 te Augustinusga, gedoopt op 27-05-1810 te Augustinusga, overleden op 02-12-1895 om 17.00 uur te Akkerwoude op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1834 te Achtkarspelen met Anne Dirks van der MEER, 24 jaar oud, kuiper, geboren op 07-09-1809 te Kootstertille, zoon van Dirk Keimpes van der MEER (1797: Van der Meer), turfmeter, castelein, politiebediende (1823, 1831), veldwachter (1827), koopman, en Foekjen Annes HOEKSTRA, naaister, gedoopt op 15-10-1809 te Twijzel/Kooten (getuige(n): de ouders), overleden op 21-12-1882 om 11.45 uur te Akkerwoude op 73-jarige leeftijd.


III.7    Fokke Eits JONGSMA, schoenmakersknecht (1820), schoenmaker, geboren op 10-12-1801 te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie II.1) en Aukjen JANS (Akke), gedoopt op 10-01-1802 te Augustinusga, overleden op 04-08-1849 te Augustinusga op 47-jarige leeftijd.
Nationale Militie, lichting 1820: wonende bij zijn vader te Augustinusga, nr. 45; opm.: heeft kliergezwellen aan de hals.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1830 te Achtkarspelen met Jantje Dirks ALDERTSMA (Allersma), 32 jaar oud, arbeidster, bolloopster, geboren op 05-01-1798 te Grootegast, dochter van Derk ALDERTS, koopman, en Doetje JANS, gedoopt op 14-01-1798 te Grootegast, overleden op 15-03-1888 te Augustinusga op 90-jarige leeftijd. Aangevers: Eit Fokkes Jongsma (zoon) en Petrus Alberts Couperus, 39 jaar, zonder beroep, wonende te Augustinusga. Begraven te Augustinusga. In het grafregister is de familienaam Agersma, d.v. Durk Alberts Allersma en Doetje Jans.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lvl. Kind, geboren op 19-12-1831 te Augustinusga, overleden op 19-12-1831 te Augustinusga, 0 dagen oud.
   2.  m  Eit Fokkes JONGSMA (zie IV.1).
   3.  m  Doeke Fokkes JONGSMA, geboren op 15-01-1838 te Augustinusga, gedoopt op 01-04-1838 te Augustinusga, overleden op 03-05-1844 te Augustinusga op 6-jarige leeftijd.


III.9    Jan Eits JONGSMA, bakkersknecht (1824), arbeider, tuinier, geboren op 02-03-1805 te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie II.1) en Aukjen JANS (Akke), gedoopt op 31-03-1805 te Augustinusga (getuige(n): de ouders), overleden op 04-03-1875 om 00.30 uur te Surhuizum op 70-jarige leeftijd. Aangevers: Pieter Hillebrands Brandsma, 53 jaar, timmerman te Surhuizum en Roel Fokkes Fokkinga, 41 jaar, herbergier te Surhuizum.
Nationale Militie, lichting 1824: wonende te Marum, nr. 53, gedesigneerd; voor de dienst niet opgeroepen.
Signalement: aangezicht: rond; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: gewoon; mond: klein; kin: ordinair; wenkbrauwen: blond.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1830 te Tietjerksteradeel met Maaike Tjeerds HIEMSTRA, 20 jaar oud, geboren op 11-03-1810 te Suawoude, dochter van Tjeerd Wouters HIEMSTRA, veenbaas, koemelker, landbouwer, en Eelkje Pieters van der VEEN (Veenstra), gedoopt op 08-04-1810 te Suawoude, overleden op 10-05-1897 om 09.00 uur te Surhuizum op 87-jarige leeftijd. Aangevers: Boele IJtsma, 57 jaar, arbeider te Surhuizum; Minze van der Sluis, 28 jaar, arbeider te Surhuizum.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4).
   2.  v  Aukje Jans JONGSMA, dienstbode, arbeidster, geboren op 16-12-1835 om 02.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Anne Harmens Witzenberg, landbouwer, 58 jaar en Mient Everts de Boer, arbeider, 36 jaar. Overleden op 18-09-1909 om 01.00 uur te Drachten op 73-jarige leeftijd. Aangevers: Klaas Pool, 45 jaar, koetsier te Dragten; Taeke Pal, 33 jaar, timmerman te Dragten.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1864 te Smallingerland (getuige(n): Jakob Mients de Jong, 56 jaar, dienaar van politie; Klaas Reitsma, 54 jaar; Halbe van der Kuip, 37 jaar; Kornelis Veenstra, 28 jaar; klerken wonende te Dragten) met Mindert Hijlkes PIERSMA, 27 jaar oud, arbeider, schipper, geboren op 18-01-1837 om 21.30 uur te Ureterp, zoon van Hijlke Minderts PIERSMA, schoenmaker, en Wijtske Wilts IDEMA. Aangever: de vader; getuigen: Sjoerd Sakes Bijlsma, 39 jaar, schoenmaker en Rinze Wobbes Idszinga, 52 jaar, schoenmaker, beiden wonende te Beetsterzwaag. Overleden op 23-10-1878 te Smallingerland op 41-jarige leeftijd.
   3.  v  Eelkje Jans JONGSMA, geboren op 10-02-1839 om 04.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Mient Everts de Boer, arbeider, oud 40 jaar en Sietse Mekkes Riemersma, landbouwer, oud 27 jaar, beiden wonende te Bergum. Overleden op 29-09-1840 te Bergum op 1-jarige leeftijd.
   4.  v  Eelkje Jans JONGSMA, boerenmeid, koopvrouw, arbeidster, geboren op 26-10-1843 om 23.30 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Geert Tjeerds van der Meulen, 70 jaar, klokkenmaker en Arend Harmens Lautenbach, 27 jaar, bakkersknecht, beiden wonende te Bergum. Overleden op 07-11-1892 om 21.00 uur te Suameer op 49-jarige leeftijd.
In het archief van Bergum is een brief (1892, nr. 624) van de armvoogden van Suameer d.d. 9-11-1892, dus net na het overlijden van Eelkje.
Na het overlijden van haar man vroeg Eelkje om ondersteuning en kreeg die ook: een weekgeld van f. 1,25 tot 10-9-1892. Daarna een verlaging tot f. 0,60. De reden was dat zij een paar kinderen, die reeds dienden (werkten) weer in huis nam. Eigen inkomsten van die kinderen verlichten de lasten. En: kinderen van bedeelden horen in dienst. De armenvoogden concluderen dat de kinderen het thuis dus beter hebben. De armenvoogden hebben nooit hulp geweigerd: bij haar opname in het Diaconessenhuis gaven zij daar toestemming voor en betaalden f. 19,10. De doktersrekening moet nog komen. De armenvoogden prijzen de kinderen voor de verzorging van hun moeder, maar constateren wel dat verzorging kennelijk financieel mogelijk was: de kinderen namen alle kosten van de begrafenis op zich. Verder wilde Eelkje geen (gratis) kist van het dorp hebben.
Op 29 oktober werd het weekgeld verhoogd tot f. 0,70, maar toen kregen 3 kinderen nieuwe klompen. De armenvoogden menen dat de kinderen aan de lasten moeten en kunnen bijdragen en geven nog een laatste voorbeeld: de hulp van dokter Kremer werd niet voldoende geacht, dus betaalden zij zelf nog een andere arts.
De vier kinderen van Eelkje waren 4, 9, 13 en 17 jaar. De twee kinderen uit een eerder huwelijk van Jacob Eelkes waren 27 en 29 jaar (in november 1892). Roelofke van 29 was al getrouwd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Tietjerksteradeel met Jelle Eelkes BOONSTRA, 29 jaar oud, wagenaar, koopman, arbeider, geboren op 10-02-1837 te Suameer, zoon van Eelke Johannes BOONSTRA, arbeider, en Jitske Sijbrijns van der MEER, overleden op 28-12-1873 om 09.00 uur te Suameer op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 20-02-1875 te Tietjerksteradeel met Jacob Eelkes HEMRICA (Hemrika), 38 jaar oud, boerenknecht, arbeider, boendermaker, geboren op 07-10-1836 te Suameer, zoon van Eelke Jans HEMRICA, wolkammer, en Roelofke Jacobs NOORDSTRA, overleden op 03-04-1892 te Suameer op 55-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1861 te Smallingerland met Rigtje Ruurds POSTHUMA, 24 jaar oud, geboren op 07-09-1836 te Oudega, dochter van Ruurds Ruurds POSTHUMA en Aaltje Durks de VRIES, overleden op 14-10-1871 te Suameer op 35-jarige leeftijd.}
   5.  v  Wijke Jans JONGSMA, dienstmeid, geboren op 08-01-1847 om 17.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Minnert Gerrits Staphorsius, 39 jaar, schoenmaker, wonende te Bergum en Hendrik Meints Weidema, 26 jaar, schoenmaker, wonende te Bergum. Overleden op 30-12-1924 te Rijperkerk op 77-jarige leeftijd, in Stichting Toutenburg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Tietjerksteradeel. De commanderende officier van het 3e Regiment Infanterie gaf toestemming tot het aangaan van het huwelijk van de milicien der lichting 1871 (no. 59) uit de gemeente Smallingerland. Hij was ingelijfd op 09-05-1871 en op 15-05-1875 diende hij nog steeds. Echtgenoot is Hendrik Folkerts BURUMA, 23 jaar oud, arbeider, boereknecht, werkman, veldarbeider, geboren op 19-05-1851 te Tietjerk, zoon van Folkert Hendriks BURUMA, herbergier, en Aaltje Jans PINGUELE, winkelierse, overleden op 29-12-1938 te Twijzel op 87-jarige leeftijd.
   6.  v  Ankje Jans JONGSMA, dienstmeid, boerenmeid, geboren op 13-06-1850 om 21.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Arie de Graaf, 38 jaar, timmerman te Bergum; Dirk Beins Boonstra, 25 jaar, timmerman te Bergum. Overleden op 30-10-1920 te Voorburg op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1873 te Tietjerksteradeel met Jelte Johannes JANSMA, 26 jaar oud, boereknecht, arbeider, tuinknecht, geboren op 13-12-1846 om 04.00 uur te Bergum, zoon van Johannes Fokkes JANSMA, arbeider, en Teetske Jeltes van der MEULEN, overleden op 24-12-1919 te Voorburg op 73-jarige leeftijd.
   7.  v  Lvl. Kind, geboren op 30-12-1852 te Bergum, overleden op 30-12-1852 te Bergum, 0 dagen oud.
   8.  v  Marijke Jans JONGSMA, dienstmeid, boerenmeid, winkelierse, geboren op 17-04-1854 om 02.00 uur te Bergum. Aangever: de vader; getuigen: Jan Hendrik Wagenaar, 54 jaar, arbeider, Bergum en Izaak Egberts Zijlstra, 28 jaar, gehuwd, winkelier, wonende te Bergum. Overleden op 25-02-1937 om 16.00 uur te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd, in het Diaconessenhuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-02-1875 te Tietjerksteradeel met Jochum Pieters JELLEMA, 21 jaar oud, koopman in 't klein, geboren op 14-04-1853 om 04.30 uur te Gorredijk, zoon van Pieter Reinders JELLEMA, kleermaker, en Pietje Sakes DIJKSTRA, overleden op 29-11-1906 om 11.30 uur te Leeuwarden op 53-jarige leeftijd.


IV.1    Eit Fokkes JONGSMA, schoenmaker, geboren op 04-04-1833 te Augustinusga, zoon van Fokke Eits JONGSMA (zie III.7) en Jantje Dirks ALDERTSMA (Allersma), arbeidster, bolloopster, gedoopt op 05-05-1833 te Augustinusga, overleden op 30-11-1892 om 04.00 uur te Augustinusga op 59-jarige leeftijd. Aangevers: Fokke Jongsma, 25 jaar, schoenmaker te Augustinusga en Petrus Albert Couperus, 44 jaar, landbouwer te Augustinusga. Begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-01-1856 te Achtkarspelen met Elizabeth Lefferts RINZEMA, 21 jaar oud, geboren op 05-12-1834 te Augustinusga, dochter van Leffert Teunis RINZEMA, vleeshouwer, tapper, veenbaas, koemelker, koopman, en Trijntje Jans TIEZEMA, winkelierse, tapster, overleden op 17-08-1907 te Augustinusga op 72-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1907 te Augustinusga.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jantje Eits JONGSMA, geboren op 03-07-1856 te Augustinusga, overleden op 17-01-1954 om 19.40 uur te Groningen op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-01-1879 te Achtkarspelen met Ids Jacobs GROEN, 35 jaar oud, schippersknecht, schipper, arbeider, knecht, geboren op 24-10-1843 om 16.30 uur te Stroobos (Achtk.), zoon van Jacob Idzes GROEN, dagloner, arbeider, en IJmkje Simons FERWERDA (Emke), daglonerske, arbeidster, overleden op 20-11-1914 om 22.30 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid.
   2.  v  Trientje Eits JONGSMA, dienstmeid, geboren op 04-02-1858 te Augustinusga, overleden op 17-11-1907 om 02.00 uur te Buitenpost op 49-jarige leeftijd, begraven te Augsbuurt.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 01-06-1895 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Jan Jans van MAASSEN, 36 jaar oud, landbouwer, veehouder, geboren op 11-12-1858 te Oudwoude, zoon van Jan Harm Jans van MAASSEN, akkerbouwer, landbouwer, en Stijntje Tjebbes GAASTERLAND, overleden op 12-07-1919 om 22.00 uur te Tinallinge op 60-jarige leeftijd, begraven te Augsbuurt.
   3.  v  Fokje Eits JONGSMA, dienstbode, geboren op 05-07-1860 te Augustinusga, overleden op 05-02-1950 te Burum op 89-jarige leeftijd, begraven te Burum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1885 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Andries Yzaaks ZIJLSTRA, 29 jaar oud, huisschilder, geboren op 09-12-1855 te Bergum, zoon van Yzaak Egberts ZIJLSTRA, kruidenier, en Sjoukjen Jans WAGENAAR, overleden op 31-03-1943 te Burum op 87-jarige leeftijd, begraven te Burum.
   4.  v  Antje Eits JONGSMA, geboren op 07-04-1863 te Augustinusga, overleden op 27-06-1935 te Kollum op 72-jarige leeftijd, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden. Begraven te Kollum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Eelke Fokkes van der LAAN, 23 jaar oud, timmerman, aannemer, geboren op 27-12-1865 te Kollum, zoon van Fokke Franzes van der LAAN, timmerman, en Grietje Eelkes PIJNACKER, naaister, overleden op 08-09-1922 te Kollum op 56-jarige leeftijd, begraven te Kollum.
Het rijtje huizen aan de noordkant van de Voorstraat te Kollum was vroeger eigendom van de dames Hesse die gewoond hebben op Oostenstein. Het waren tuinman- en koetsierswoningen. In een van die huizen, Voorstraat 115, is Eelke van der Laan in 1893 begonnen als timmerbaas. Daarvoor woonde hij op de Wal. Hij kocht het huis met twee hokken voor f. 1.330,--, op voorwaarde dat hij elke dag twee emmers water uit de pomp, die op zijn erf stond, moest afstaan aan de dames Hesse. Eelke van der Laan werd wel de 'straatprediker' genoemd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog van '14-'18 hing hij soms aanplakbiljetten op, waarop stond hoe ver de Duitsers waren gekomen en dan legde hij e.e.a. uit. Zo is hij aan zijn bijnaam gekomen. Hij had een goed timmerbedrijf en heeft ook wel grote objecten gebouwd, zoals de school te Nes in Westdongeradeel en de gereformeerde kerk te Munnekezijl in 1913. Het bedrijf werd in 1922, na zijn overlijden, voortgezet door zijn zoon Frans en in 1926 nam deze de zaak over. Frans heeft ook stationsgebouwen gebouwd aan de spoorlijn Groningen - Harkstede - Slochteren, maar die zijn in de periode '40-'45 afgebroken door de Duitsers. De toren van de Ned. Herv. kerk te Surhuizum, die in zijn geheel van stenen is opgemetseld, is door het bedrijf van Frans van der Laan gerestaureerd. Hij is veertig jaar ondernemer geweest. In 1966 heeft zijn zoon Eelke het bedrijf overgenomen.
Bron: Kollumer Courant d.d. 10-11-2008.
   5.  v  Duifke Eits JONGSMA, geboren op 09-02-1865 te Augustinusga, overleden op 09-02-1950 om 18.30 uur te Augustinusga op 85-jarige leeftijd, zacht en kalm. Aangever: Sjoerd van der Kooi, 43 jaar, veehandelaar, wonende te Augustinusga. Begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-04-1895 te Achtkarspelen met Klaas Kornelis KATS, 40 jaar oud, wagenmaker, kuiper, geboren op 07-08-1854 te Augustinusga, zoon van Kornelis Gabes KATS, kuiper, en Sjoukje Abrahams de VRIES, dienstmeid, overleden op 19-09-1915 te Augustinusga op 61-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Uit het huwelijk werden, voor zover bekend, geen kinderen geboren.
   6.  m  Fokke Eits JONGSMA (zie V.11).
   7.  m  Leffert Eits JONGSMA (zie V.13).
   8.  v  Johanna Eits JONGSMA, geboren op 05-02-1878 om 05.00 uur te Augustinusga, overleden op 31-01-1894 te Augustinusga op 15-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1894 te Augustinusga.


IV.4    Tjeerd Jans JONGSMA, smid, beambte Staatsspoorwegen (conducteur), arbeider, bankwerker, geboren op 04-01-1833 om 03.00 uur te Suawoude, zoon van Jan Eits JONGSMA (zie III.9) en Maaike Tjeerds HIEMSTRA. Aangever: de vader; getuigen: Klaas Klazes Hoekstra, arbeider te Suawoude, 30 jaar en Pieter Wadman, koopman te Bergum, 22 jaar. Overleden op 03-01-1885 om 21.00 uur te Groningen op 51-jarige leeftijd.
Hij was rond 1855 soldaat. Bij zijn huwelijk in 1866 was hij sergeant bij het 19e Regiment Veldartillerie.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 17-01-1866 te Leiden met Gerarda SCHOONHOVEN (Gerritje), 40 jaar oud, hovenierster, dienstmeid, geboren op 14-08-1825 om 21.00 uur te Utrecht, dochter van Hendricus SCHOONHOVEN (Hendrik), werkman, hovenier, arbeider, en Hendrica Gerrits ten BOOM, hovenierse, groenteverkoopster, ten huize van de ouders wonende te Utrecht, buiten de Witte Vrouwenpoort, wijk I no. 259. Overleden op 13-10-1868 om 05.00 uur te Groningen op 43-jarige leeftijd, begraven op 15-10-1868 te Groningen.
{Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-08-1850 te Utrecht (getuige(n): Albertus Brouwer, winkelknecht, 34 jaar, zwager van de bruidegom; Pieter Schoonhoven, arbeider, 51 jaar, oom van de bruid; Hendrik Maarschalkerweerd, bloemist, 33 jaar; Rijk Verhaar, hovenier, 31 jaar; allen wonende te Utrecht), gescheiden na 7 jaar op 30-10-1857 te Utrecht, vonnis Arrondissementsrechtbank Utrecht 20-02-1858, reg. 3-fol. 3 bl. 1. Echtgenoot is Willem Nicolaas WINTERSHOVEN (Wilhelmus), bloemist, timmerman, arbeider, tuinman, geboren op 06-12-1815 te Utrecht, zoon van Cornelis WINTERSHOVEN, arbeider, hovenier, en Theodora van WIERST (gezindte: RK), overleden op 15-08-1891 om 06.00 uur te Utrecht op 75-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 19-06-1869 te Nieuweschans. Getuigen: Harm Lubberts Buzeman van Ingen, 71 jaar, logementhouder; Hemme Antoon Wagko, 63 jaar, aannemer; Harm Havinga, 36 jaar, veldwachter; Frans Hendriks Dresselhuis, 24 jaar, smid; allen wonende te Nieuwe Schans. Echtgenote is Ankjen Freerks POSTMA, 29 jaar oud, geboren op 28-12-1839 om 13.00 uur te Buitenpost, dochter van Freerk Wytzes POSTMA, arbeider, voerman, en IJtje Eits JONGSMA, dienstmeid, arbeidster. Aangever: de vader; getuigen: Jan Alles Westerhof, 65 jaar, arbeider te Buitenpost; Pieter van Veen, 55 jaar, politiebediende te Buitenpost. Overleden op 07-07-1897 om 09.00 uur te Groningen op 57-jarige leeftijd.
Tjeerd trouwde met zijn nicht. {Zij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1865 te Achtkarspelen met Johannes Rinzes RAM, 42 jaar oud, arbeider, boerenknecht, geboren op 21-04-1823 om 05.00 uur te Boornbergum, zoon van Renze Johannes RAM, bakker (1823), en Gelske Lamberts de JONG. Aangeefster: Harmina Hellendoorn, vroedvrouw, wonende te Drachten. De moeder, wonende te Leeuwarden, bevond zich toevallig in Boornbergum. Overleden op 08-06-1868 om 04.00 uur te Buitenpost op 45-jarige leeftijd. Aangevers: Alle Freerks Postma, 33 jaar, arbeider te Buitenpost, schoonbroer; Jan Rinzes van der Meer, 43 jaar, arbeider te Buitenpost.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.16).
   2.  m  Martinus Tjeerds JONGSMA (zie V.18).
   3.  m  Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA (zie V.20).

Uit het tweede huwelijk:

   4.  v  Maaike Tjeerds JONGSMA (zie V.23).
   5.  m  Frederik Tjeerds JONGSMA (zie V.24).
   6.  v  IJtje Tjeerds JONGSMA, geboren op 28-03-1874 te Groningen, overleden op 22-07-1888 om 10.00 uur te Groningen op 14-jarige leeftijd.
   7.  m  Wietse Tjeerds JONGSMA, geboren op 13-07-1876 te Groningen, overleden op 07-05-1877 te Groningen, 298 dagen oud.
   8.  m  Wietse Tjeerds JONGSMA (zie V.28).
   9.  v  Aukje Tjeerds JONGSMA, geboren op 03-10-1880 om 23.00 uur te Groningen, overleden op 05-03-1953 om 08.55 uur te Hage, Ostfriesland (Duitsland) op 72-jarige leeftijd, in het Kreiskrankenhaus. Begraven te Marienhafe, Ostfriesland (Duitsland).
Zij was 16 jaar toen haar moeder overleed. Omdat inwoning bij familieleden niet mogelijk was, werd zij, samen met haar broer Alle, geplaatst in het Groene Weeshuis te Groningen. Op 04-11-1901 kreeg zij een getuigschrift met de volgende tekst:
"De Voogdij van het Groene Weeshuis der Herv. Gem. te Groningen verklaart bij dezen, dat de Wees Aukje Jongsma ruim 4 jaren in bovengenoemd gesticht verpleegd zijnde, op heden wegens 21-jarigen ouderdom, is ontslagen. Bij dit ontslag voegt de Voogdij de verklaring, dat genoemde Wees zich uitmuntend heeft gedragen. Zij wenscht haar op haar verderen levensweg Gods besten zegen toe, en hoopt, dat dit getuigschrift haar tot aanbeveling mag strekken".
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-09-1909 te Rotterdam met Johannes POPP, 42 jaar oud, vuurstoker op de grote vaart, geboren op 24-01-1867 te Hamburg (Duitsland), zoon van N.N. en Margaretha POPP. Geboorteplaats: Entbindungsanstalt, Herrengraben 85. (gezindte: Evangelisch Luthers), overleden op 14-08-1949 om 11.30 uur te Upgant-Schott, Ostfriesland (Duitsland) op 82-jarige leeftijd, begraven te Marienhafe, Ostfriesland (Duitsland).
Hij was in militaire dienst van 07-11-1888 tot 30-09-1891 bij de "2ten Kompagnie Königlichen Fu?-Artillerie-Regiment Nr. 10" en was geruime tijd gelegerd te Straatsburg. Op zijn straflijst staan drie dagen streng arrest. Bij het commando "Geef Acht" bleef Johannes nl. met de handen in de zakken staan.
   10.  m  Alle Tjeerds (Otto) JONGSMA (zie V.32).


V.11    Fokke Eits JONGSMA, schoenmaker, geboren op 18-11-1867 te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie IV.1) en Elizabeth Lefferts RINZEMA, overleden op 04-01-1951 om 16.00 uur te Augustinusga op 83-jarige leeftijd. Aangever: Klaas Hanenburg, 41 jaar, rijwielhersteller, wonende te Augustinusga. Begraven te Augustinusga.
Rechtbank Leeuwarden:
F. Jongsma te Augustinusga had voor de arbeiders die voor hem bezig waren met een stuk land te vervenen, een keet gemaakt van zoden en hout en gedekt met riet. Op dinsdag 1 November had hij ze nog gezien - geen week later was ze verdwenen. Opgegaan in rook. Door vuur, aangestoken door den 17-jarigen Jille F. van Blauwverlaat. Met zijn broer is deze er des Zondagmorgen, 6 November, heengegaan, heeft met lucifers eenige spaanders in brand gestoken en zoo de keet met opzet, enkel om baldadigheid te plegen, door 't vuur laten verteren. Jille stond terecht voor vernieling. De Officier vond het feit zoo vreemd en zoo ernstig, dat hij een onderzoek heeft doen instellen naar beklaagdes toerekenbaarheid. 't Is hem gebleken dat hieraan niet getwijfeld behoeft te worden. Daarom zal een gevoelige straf noodig zijn. Eisch en vonnis 2 maanden gevangenisstraf.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 23-12-1904.
In 1921/1922 was Fokke Jongsma eigenaar van een eeuwenoude boerderij aan het West onder Buitenpost. Dit pand (West nr. 80) werd in 2002 gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. Zie Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland d.d. 27-11-2002.
Notarieël archief, RAF toegang 26 (notaris Harterink):
Inv. nr. 6111, akte 675/687, provisionele en finale veiling, 11-04-1918, koper weiland te Drogeham f. 525,--.
Inv. nr. 6112, akte 898, koopcontract, verkoper, 28-12-1916, grond te Harkema-Opeinde f. 500,--.
Inv. nr. 6113, akte 944, koopcontract, verkoper, 30-01-1919, hooiland te Harkema-Opeinde f. 575,--.
Inv. nr. 6114, akte 1307/1330, provisionele en finale veiling, 16-12-1919, koper weiland te Buitenpost f. 3419,--.
Inv. nr. 6115, akte 1530, verkoper grond te Augustinusga, 04-05-1920, f. 1000,--.
Inv. nr. 6115, akte 1340, koper bouwland te Augustinusga, 06-01-1920, f. 1691 bij finale veiling (zie ook inv. nr. 6114, akte 1321).
Inv. nr. 6115, akte 1381, koopakte, verkoper land te Buitenpost, 29-01-1920, f. 3694,--.
Inv. nr. 6115, akte 1378/1389, provisionele en finale veiling, 27-01-1920, koper weiland te Surhuisterveen, f. 2961,--.
Inv. nr. 6115, akte 1391/1410, provisionele en finale veiling, 04-02-1920, koper land te Augustinusga, f. 1060,--.
Inv. nr. 6115, akte 1401, koopakte, verkoper, 11-02-1920, huis en grond te Roodeschuur, f. 1500,--.
Inv. nr. 6115, akte 1414, acte de command, 21-02-1920.
Inv. nr. 6116, akte 1648, koopcontract, verkoper, 02-10-1920, huis en grond te Kortwoude, f. 8500,--.
Inv. nr. 6116, akte 1574, obligatie, schuldenaar, 20-05-1920, f. 1000,--.
Inv. nr. 6118, akte 1821/1949, provisionele en finale veiling, 08-03-1921, koper weiland te Augustinusga.
Inv. nr. 6118, akte 2014, koopakte, verkoper, 09-08-1921, grasland te Rohel.
Inv. nr. 6120, akte 2660, hypotheek, schuldeiser, 28-04-1923, f. 900,--.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-08-1889 te Achtkarspelen met Minke Jans VEENSTRA, 23 jaar oud, naaister, geboren op 12-02-1866 om 04.00 uur te Augustinusga, dochter van Jan Melles VEENSTRA, timmerman, landbouwer, en Riemkje Folkerts BRUINING. Aangever: Sierd Melles Veenstra, 53 jaar, huisschilder te Augustinusga. De vader was wegens ziekte verhinderd. Overleden op 27-08-1928 te Augustinusga op 62-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Riemkje Fokkes (Riemke) JONGSMA, dienstbode, modiste, hoedenmaakster, eig. hoedenwinkel, geboren op 02-12-1889 om 20.00 uur te Augustinusga, overleden op 12-07-1966 om 15.00 uur te Augustinusga op 76-jarige leeftijd. Aangever: Klaas Hanenburg, 56 jaar, rijwielhersteller, wonende te Augustinusga. Begraven te Augustinusga. De familie en Tiete Tadema plaatsten een grafsteen.
Ongehuwd.
Omstreeks 1906 was zij dienstbode bij Johannes Looijenga, hoofd van de christelijke school van Surhuizum van 1891 tot 1931.
50 Jaar dameshoeden.
Augustinusga - Het was in april 1908 toen mej. Riem Jongsma, alhier, een dameshoedenzaak oprichtte. Na hier en daar in opleiding te zijn geweest, begon zij op 18-jarige leeftijd zelf een zaak te drijven. In die dagen werd er aan de mode niet die zorg besteed als in onze dagen. Jarenlang moest men het vaak met dezelfde hoed doen, wel moest zo'n hoed vaak weer opnieuw worden opgemaakt, waardoor er wel werk aan de winkel was. De verkoop van nieuwe hoeden ging in die dagen dan eerst niet zo vlot. Toch zat er perspectief in deze zaak en kon zij steeds een gestadige bloei constateren.
Niet alleen uit eigen dorp, maar uit de wijde omtrek trok zij de klanten aan. Dit mede doordat het een zaak van vertrouwen was en nog is. Ook de modellen en de snit van de hoeden, die mej. Jongsma haar goede smaak typeren, hebben hier veel toe bijgedragen. Dit alles heeft gemaakt, hoe bescheiden het begin ook, dat het een bloeiende zaak is geworden. Enkele jaren geleden kreeg de zaak een nieuw onderdak, zij werd verplaatst van de Buurt naar de Schoolstraat. Hierdoor is het aanzien belangrijk verbeterd. Ook is de zaak toen uitgebreid met sjaals en handschoenen, zodat men nu met recht van damesmode kan spreken.
Bron: De Feanster d.d.11-04-1958.
   2.  v  Elisabeth Fokkes (Lies) JONGSMA, geboren op 14-03-1891 om 18.00 uur te Augustinusga, overleden op 06-09-1917 om 15.30 uur te Grootegast op 26-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid van slechts 3 dagen. Begraven te Grootegast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1916 te Achtkarspelen met Sipke Roelfs KOETS, 29 jaar oud, kleermaker, detaillist, manufacturier, geboren op 21-01-1887 te Grootegast, zoon van Roelf KOETS en Jitske VEENSTRA, overleden op 16-04-1976 te Grootegast op 89-jarige leeftijd, begraven te Grootegast.
{Hij is later gehuwd 00-00-1921 te Grootegast met Anna BOS, geboren op 08-10-1893 te Houwerzijl, overleden op 23-05-1992 te Grootegast op 98-jarige leeftijd.}
   3.  v  Johanna Fokkes JONGSMA, geboren op 09-01-1893 om 06.00 uur te Augustinusga. Getuigen: Johan Herman Bolling, 41 jaar, logementhouder te Buitenpost; Anne Boersma, 43 jaar, klerk te Buitenpost. Overleden op 07-04-1987 te Heerenveen op 94-jarige leeftijd, in Heremastate. Begraven te Birdaard.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1919 te Achtkarspelen met Machiel Jans WIJMA, 26 jaar oud, smid, geboren op 23-01-1893 om 10.00 uur te Boornbergum, zoon van Jan Sapes WIJMA, smid, en Janke van der SLUIS. Aangever: de vader; getuigen: Kornelis Veenstra, 56 jaar, klerk te Dragten; Pieter Zeeman, 40 jaar, klerk te Dragten. Overleden op 20-12-1980 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd, in Heremastate. Begraven te Birdaard.
   4.  v  Lvl. Kind, geboren op 05-05-1894 te Augustinusga, overleden op 05-05-1894 te Augustinusga, 0 dagen oud, begraven op 07-05-1894 te Augustinusga.
   5.  v  Jantje Fokkes JONGSMA, dienstbode, geboren op 05-04-1895 om 17.30 uur te Augustinusga, overleden op 08-01-1967 te Stroobos (Achtk.) op 71-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1967 te Gerkesklooster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Achtkarspelen met Douwe Klazes de BOER, 25 jaar oud, koopman, groentenhandelaar, geboren op 04-10-1895 te Kollum, zoon van Klaas de BOER, timmerman, en Minke BROERSMA, overleden op 08-07-1979 te Buitenpost op 83-jarige leeftijd, in Haersmahiem. Begraven op 12-07-1979 te Gerkesklooster.
De familie De Boer woonde jarenlang in het pand op de hoek van de Groningerstreek te Stroobos. In het jaar 1843 werd dit pand door de gemeente Grootegast aangekocht. Het moest dienen als school en schoolwoning. De Boer was kruidenier en groetenboer. Aan het Achterom had men een hok voor opslag van groeten en fruit. Ook stond daar de wagen en het paard waarmee Douwe de Boer dagelijks zijn klanten bezocht. Het pand aan de Groningerstreek werd later opgeknapt. Er kwam een woning met winkel en een gedeelte werd verhuurd aan derden. Hij was jarenlang bode van de begrafenisvereniging "Memento Mori" en hij beheerde het depot van het Groene Kruis. In 1959 werd de woning plus winkel verkocht aan K. van der Heide.
   6.  m  Eit Fokkes JONGSMA (zie VI.8).


V.13    Leffert Eits JONGSMA, schoenmaker, arbeider, veehouder, koster Ned. Herv. Kerk, klokkenluider, doodgraver, geboren op 01-05-1874 om 10.00 uur te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie IV.1) en Elizabeth Lefferts RINZEMA, overleden op 14-03-1955 te Augustinusga op 80-jarige leeftijd, na smartelijk lijden. Begraven te Augustinusga.
Notarieël archief RAF toegang 26 (notaris Harterink):
Inv. nr. 6123, akte 3065, geldlening van f. 1000,--, 30-04-1924, schuldig aan Gaele Wytzes Kloosterman.
Kollumer Courant d.d. 14-01-1927:
Den 18en Januari herdenkt de heer L. Jongsma te Augustinusga den dag waarop hij voor 25 jaren werd belast met de functie van grafdelver bij de begraafplaats der Ned. Herv. Kerkvoogdij aldaar.
De eerste jaren waren voor hem gemakkelijker dan de tegenwoordige periode. Zooals op vele plaatsen, is ook dezen doodenakker zoo goed als vol, althans niet anders dan bij ruiming zijn er graven verkrijgbaar. Wel worden er pogingen aangewend om hierin verandering te krijgen, doch ook hierin spelen conservatisme, alsmede onwetendheid, een groote rol. 't Is te hopen, dat de jubilaris nog vele jaren zijn steeds vol ijver vervulde functie mag blijven vervullen en hij nog eens een nieuwe en meer naar de eischen des tijds en der wet ingerichte begraafplaats mag betreden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-06-1895 te Achtkarspelen met Douwina Mientes BROERSMA, 24 jaar oud, arbeidster, geboren op 08-03-1871 te Augustinusga, dochter van Miente Douwes BROERSMA, koopman, en Hendrikje Klazes van der VEER, overleden op 26-12-1943 te Augustinusga op 72-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1943 te Augustinusga.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Eit Lefferts JONGSMA (zie VI.10).
   2.  v  Hendrikje Lefferts (Kinge) JONGSMA (zie VI.13).
   3.  v  Elizabeth JONGSMA, dienstbode, geboren op 02-08-1900 om 03.30 uur te Augustinusga, overleden op 16-09-1985 te Zuidwolde (Gr.) op 85-jarige leeftijd, na een kort ziekbed. Begraven op 20-09-1985 te Zuidwolde (Gr.).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-05-1930 te Achtkarspelen met Henderikus MEDEMA, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 01-11-1901 te Bedum, zoon van Jan MEDEMA, arbeider, en Berentje WOLTHUIS, overleden op 13-01-1990 te Winsum (Gr.) op 88-jarige leeftijd, na een liefdevolle verzorging in De Twaalf Hoven. Begraven op 18-01-1990 te Zuidwolde (Gr.).
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   4.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 10-05-1902 om 22.00 uur te Augustinusga, overleden op 26-05-1904 te Augustinusga op 2-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
   5.  m  Mient Douwe JONGSMA (zie VI.20).
   6.  m  Fokke JONGSMA, geboren op 03-10-1906 om 15.30 uur te Augustinusga, overleden op 16-11-1907 om 03.30 uur te Augustinusga op 1-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
   7.  v  Froukje JONGSMA, geboren op 21-08-1909 om 05.00 uur te Augustinusga, overleden op 22-04-1910 te Augustinusga, 244 dagen oud, begraven op 27-04-1910 te Augustinusga.
   8.  m  Fokke JONGSMA (zie VI.24).
   9.  v  Froukje JONGSMA, geboren op 04-05-1912 om 02.30 uur te Augustinusga, overleden op 10-10-1912 om 11.00 uur te Augustinusga, 159 dagen oud. Aangevers: Marten Haijema, 42 jaar, winkelier te Augustinusga; Jacobus de Jong, 35 jaar, stalhouder te Buitenpost. Begraven op 12-10-1912 te Augustinusga.
   10.  m  Klaas JONGSMA, geboren op 11-07-1913 om 17.00 uur te Augustinusga, overleden op 05-05-1914 om 17.00 uur te Augustinusga, 298 dagen oud, begraven op 06-05-1914 te Augustinusga.


V.16    Jan Tjeerds JONGSMA, matroos, 2e stuurman, agent van politie, rijksveldwachter (1897-1926), geboren op 29-09-1861 om 04.00 uur te Leiden, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Gerarda SCHOONHOVEN (Gerritje), hovenierster, dienstmeid. Aangever: Maria van den Bosch, vroedvrouw, 64 jaar; getuigen: Jacob Kroon, 44 jaar, sergeant en Daniël Coenraad Smulders, 23 jaar, sergeant. (gezindte: Ned. Herv.; Remonstrants), overleden op 09-06-1949 om 11.00 uur te Groningen op 87-jarige leeftijd. In het Nieuwsblad van het Noorden stond op 10-06-1949 een advertentie met de volgende tekst: "Heden overleed onze beste vader, behuwd-, groot- en overgrootvader Jan Jongsma, oud Majoor der Rijksveldwacht, sinds 8 juni 1936 Weduwnaar van T. Canninga, in de ouderdom van 87 jaar. Groningen, Bloemstraat 4a. Uit aller naam: A. Knol-Jongsma, Veenhuizen II. De begrafenis zal plaats hebben Maandag a.s. (13 juni 1949) op de Noorderbegraafplaats om ca. 12.15 uur. Vertrek van het sterfhuis om 12 uur.
Bij de begrafenis hield een aangetrouwde kleinzoon (ds. Brommet) een toespraak. Een deel daarvan luidde:
"U zult mij niet kwalijk nemen, wanneer ik zeg, dat het niet eenvoudig is om iets te zeggen bij het overlijden van opa Jongsma. Voor zover wij hem hebben gekend, weten wij, dat hij niet bepaald kerks was en dat er nauwelijks sprake kon zijn van geloof. Door zijn hoge ouderdom zal er geen diepe rouw zijn om hem, die heenging, eerder een zeker weemoed, dat er weer iemand van het oudere geslacht is heengegaan, zodat wij kunnen zeggen dat er weer een geslacht is heengegaan. Ondanks zijn zwakke hart is hij lang gespaard gebleven voor de dood en mag hij tot de zeer sterken worden gerekend, die zeer lang heeft mogen genieten van zijn levensavond. En nu is dan ook dit leven voorbij: de dood is hier gekomen als een vriendelijke gast, die waarschuwde dat de tijd om heen te gaan gekomen was. Niets smartelijks is daarbij. Na een zeer bewegelijk leven, waarin hij niet gemakkelijk rust vond, mag hij nu genieten van de eeuwige rust, die eenmaal aller mensen deel wordt". Begraven te Groningen, op de Noorderbegraafplaats.
Door het water.
Zoutkamp, 25 juli 1902 - Al enige jaren heeft de heer Mansholt in de Westpolder zich toegelegd op de teelt van veredelde karpers. Nu is het voor genoemde heer niet aangenaam dat er in deze kwekerij fuiken worden geplaatst. Hiermede werd de politie in kennis gesteld, doch de vele aangewende pogingen bleven zonder vrucht, totdat onze ijverige rijksveldwachter Jongsma het mocht gelukken de dader bij nacht te verschalken. De fuiken waren onder water opgesteld, zodat er niets te zien was. De visser was te water gegaan, doch Jongsma kon hem niet herkennen. Na enige sommatie ging de stroper dwars door het kanaal, en Jongsma hem achterna, aan de hals door het water. De eerste kwam vast in een fuikstok en werd gepakt. De dader is dus bekend en de straf zal niet uitblijven.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-02-1902.
Op 09-05-1908 bevorderd tot brigadier titulair der rijksveldwacht, standplaats Veenhuizen; op 01-07-1916 benoemd tot brigadier, standplaats Veenhuizen; op 01-01-1923 brigadier-majoor, standplaats Roden.
Arrondissementsrechtbank te Assen d.d. 24-06-1912:
Cornelis A. van G., 28 jaar, verpleegde te Veenhuizen, heeft 24 Mei de veldwachter J. Jongsma aangegrepen en in de gracht gegooid. Beklaagde zeide dat hij geen plan had Jongsma in de gracht te gooien, doch dat deze er is ingevallen. Eisch 3 maanden gevangenisstraf, veroordeeld tot 6 maanden (bevestigd door het hof).
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 25-06-1912 en 26-09-1912.
Pensioen.
Door de minister van justitie is op verzoek van de heer J. Jongsma, brigadier-majoor der Rijkspolitie te Roden, met ingang van 15 november a.s. eervol ontslag, met toekenning van pensioen, verleend.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 11-05-1926.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-10-1891 te Groningen. Getuigen bij het huwelijk: Martinus Jongsma, broer, agent van politie te Groningen; Harm Canninga, 33 jaar, broer, Groningen; Willem Canninga, 43 jaar, oom, schoenmaker te Groningen. Echtgenote is Trientje Harmannus CANNINGA, 30 jaar oud, naaister, geboren op 04-09-1861 om 03.00 uur te Mensingeweer, dochter van Harmannus Harms CANNINGA, oliemolenaarsknecht, olieslager, en Maria Willems VEDDER, dienstmeid, koopvrouw. Aangever: de vader; getuigen: Bonne Brouwer, 36 jaar, verwer, wonende te Mensingeweer; Berend Alberts, 40 jaar, veldwachter, wonende te Wehe. (gezindte: Ned. Herv.; Remonstrants), overleden op 08-06-1933 om 06.00 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd, na een langdurig lijden. Begraven op 12-06-1933 te Groningen, op de Noorderbegraafplaats.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gerarda Maria Jans (Gerda) JONGSMA, geboren op 13-09-1892 om 08.00 uur te Groningen (gezindte: Remonstrants), overleden op 09-04-1935 om 09.00 uur te Veenhuizen op 42-jarige leeftijd. Aangever: Johannes Bergsma, 60 jaar, werkmeester-hoevenaar te Veenhuizen.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van vrijdag 12 april 1935 stond de volgende advertentie: "Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Vrouw en Moeder Gerarda Maria Jongsma op den leeftijd van 42 jaar. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 13 April, des n.m. 2 uur. Enigste en algemene kennisgeving. Veenhuizen III, 9 April 1935. E. Knol, Dini, Jan en Joop".
Zij overleed aan zware longontsteking. Begraven op 13-04-1935 te Veenhuizen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-04-1916 te Norg met Enno Jannes KNOL, 26 jaar oud, werkmeester, hoevenaar, hoofdopzichter landb. RWI Veenhuizen, geboren op 28-06-1889 om 03.00 uur te Uithuizen, zoon van Jannes Jannes KNOL, dagloner, en Pieterdina Kornelis (Dien) WETSEMA. Getuigen: Jannes Knol, 68 jaar, dagloner te Uithuizen; Pieter Medema, 58 jaar, dagloner te Uithuizen. Overleden op 15-12-1970 te Paterswolde op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-12-1970 te Groningen.
Hij was voorzitter van de SDAP-afdeling Norg-Veenhuizen en vervulde een kaderfunctie in de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (later Algemene Bond van Ambtenaren, thans (1998) ABVA/KABO, waarin hij o.m. lid was van de Bondsraad. Blijkens het trouwboekje is na het overlijden van Gerarda Maria op 29-05-1935 te Assen tot toeziend voogd benoemd Anktje Jongsma, zonder beroep, wonende te Veenhuizen III (gemeente Norg). {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 07-10-1937 te Norg met Anktje Jans (Annie) JONGSMA, 43 jaar oud, dienstbode, geboren op 19-11-1893 te Groningen, dochter van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.16) en Trientje Harmannus CANNINGA, naaister (gezindte: Remonstrants), overleden op 31-07-1955 te Paterswolde op 61-jarige leeftijd. In het Nieuwsblad van het Noorden van 02-08-1955 verscheen de volgende advertentie: "Heden overleed, na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, behuwd zuster en tante ANKTJE JONGSMA, ruim 61 jaar oud, echtgenote van E. Knol. Paterswolde, 31 Juli '55, Zonnehorst 22. Uit aller naam: E. Knol. De begrafenis zal plaats hebben te Eelde op Donderdag 4 Aug. a.s. Vertrek van Zonnehorst om 14.00 uur n.m.", begraven op 04-08-1955 te Eelde.}
   2.  v  Anktje Jans (Annie) JONGSMA, dienstbode, geboren op 19-11-1893 te Groningen (gezindte: Remonstrants), overleden op 31-07-1955 te Paterswolde op 61-jarige leeftijd. In het Nieuwsblad van het Noorden van 02-08-1955 verscheen de volgende advertentie: "Heden overleed, na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze lieve vrouw, moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, behuwd zuster en tante ANKTJE JONGSMA, ruim 61 jaar oud, echtgenote van E. Knol. Paterswolde, 31 Juli '55, Zonnehorst 22. Uit aller naam: E. Knol. De begrafenis zal plaats hebben te Eelde op Donderdag 4 Aug. a.s. Vertrek van Zonnehorst om 14.00 uur n.m.", begraven op 04-08-1955 te Eelde.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-10-1937 te Norg met Enno Jannes KNOL, 48 jaar oud, werkmeester, hoevenaar, hoofdopzichter landb. RWI Veenhuizen, geboren op 28-06-1889 om 03.00 uur te Uithuizen, zoon van Jannes Jannes KNOL, dagloner, en Pieterdina Kornelis (Dien) WETSEMA. Getuigen: Jannes Knol, 68 jaar, dagloner te Uithuizen; Pieter Medema, 58 jaar, dagloner te Uithuizen. Overleden op 15-12-1970 te Paterswolde op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 18-12-1970 te Groningen.
Hij was voorzitter van de SDAP-afdeling Norg-Veenhuizen en vervulde een kaderfunctie in de Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond (later Algemene Bond van Ambtenaren, thans (1998) ABVA/KABO, waarin hij o.m. lid was van de Bondsraad. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-04-1916 te Norg met Gerarda Maria Jans (Gerda) JONGSMA, 23 jaar oud, geboren op 13-09-1892 om 08.00 uur te Groningen, dochter van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.16) en Trientje Harmannus CANNINGA, naaister (gezindte: Remonstrants), overleden op 09-04-1935 om 09.00 uur te Veenhuizen op 42-jarige leeftijd. Aangever: Johannes Bergsma, 60 jaar, werkmeester-hoevenaar te Veenhuizen.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van vrijdag 12 april 1935 stond de volgende advertentie: "Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde Vrouw en Moeder Gerarda Maria Jongsma op den leeftijd van 42 jaar. De teraardebestelling zal plaats hebben op Zaterdag 13 April, des n.m. 2 uur. Enigste en algemene kennisgeving. Veenhuizen III, 9 April 1935. E. Knol, Dini, Jan en Joop".
Zij overleed aan zware longontsteking. Begraven op 13-04-1935 te Veenhuizen. Blijkens het trouwboekje is na het overlijden van Gerarda Maria op 29-05-1935 te Assen tot toeziend voogd benoemd Anktje Jongsma, zonder beroep, wonende te Veenhuizen III (gemeente Norg).}
   3.  v  Maria Margaretha Jans (Rie) JONGSMA, dienstbode, geboren op 14-06-1896 te Groningen (gezindte: Remonstrants), overleden op 06-02-1955 om 10.30 uur te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1955 te Loosduinen. De begrafenis vond plaats om ca. 13.45 uur op de begraafplaats "Westduin", Kijkduinsestraat, Loosduinen.
Dochter Henny Catharina over haar moeder: "Zij was een hele lieve huisvrouw en moeder, die altijd voor iedereen klaar stond. Dat is het hele verhaal, een eenvoudig leven. Zij is zelfs nooit in het buitenland geweest. Een heel enkele keer logeerden we met het gezin in Veenhuizen bij een van haar zusters".
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-03-1925 te Roden (getuige(n): Martinus Jongsma, Groningen; Hendrik Hoeksema, Muntendam) met Albert Wiechers HOEKSEMA, 26 jaar oud, agent van politie, geboren op 22-10-1898 om 16.00 uur te Duurkenakker onder Muntendam, zoon van Wiecher Warnders HOEKSEMA, arbeider, en Henderkien Deddes PATER. Getuigen: Hendrik Schreuder, 44 jaar, arbeider te Muntendam; Harm Holtjer, 35 jaar, arbeider te Muntendam. Overleden op 20-03-1970 te Groningen op 71-jarige leeftijd, begraven te Loosduinen.
{Hij is later gehuwd op 62-jarige leeftijd op 22-09-1961 te 's-Gravenhage met Haikje JENEMA, 57 jaar oud, geboren op 11-09-1904 om 13.30 uur te Arum, dochter van Jan JENEMA, arbeider, en Antje HOFSTRA, overleden op 20-09-1991 te Bolsward op 87-jarige leeftijd, begraven op 25-09-1991 te Loosduinen. Op 1 en 2 september 1913 werd door de voorstanders van bijzonder onderwijs te Arum het onafhankelijkheidsfeest gevierd. Op de eerste dag hadden de wedstrijden voor de schoolkinderen plaats. Winnaars van de prijzen werden van de meisjes van 7-8 jaar Haikje Jenema en J. Bruining.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 04-09-1913.}
   4.  v  Grietje Jacoba JONGSMA (zie VI.34).
   5.  v  Jacoba (Toos) JONGSMA, hulp in de huishouding, hoofdverpleegster Rode Kruis, directrice ziekenhuis, geboren op 28-06-1904 om 20.00 uur te Zoutkamp (gezindte: Remonstrants), overleden op 07-01-1990 te Zeist op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-01-1990 te Utrecht, in "Daelwijck".
Van de hand van haar nicht Henny Catharina Hoeksema is de volgende biografie:
"Van de zusters van mijn moeder, Rie, heb ik eigenlijk alleen aan Jacoba (tante Toos) veel herinneringen. Tijdens haar opleiding tot verpleegster in het Kinderziekenhuis in Den Haag (in 1930 behaalde zij daar haar verpleegstersdiploma), bracht zij veel van haar vrije dagen in ons gezin door. Toen zij in de crisistijd geen werk had woonde zij zelfs enige tijd bij ons, al waren wij klein behuisd. Bij mijn moeder kon altijd alles. Zij heeft zich uiteindelijk opgewerkt tot directrice van de Anna-kliniek in Leiden.
In 1939 is zij naar Paramaribo vertrokken, waar zij directrice werd van 's Lands Hospitaal. Zij hield d.m.v. brieven en pakjes zo lang mogelijk contact met ons.
Zodra het na de oorlog mogelijk was is zij naar het toenmalige Ned. Indië gegaan, waar zij o.m. op Nieuw Guinea en op Banka heeft gewerkt. Daar heeft zij haar man leren kennen, ir. Henk Pomes. Op Banka zijn zij getrouwd.
Na hun terugkeer in Nederland woonden zij samen een tijd bij mijn ouders wegens groot gebrek aan woonruimte. Oom Henk kreeg een functie in Marokko, waar zij samen enige tijd doorbrachten. Daarna woonden zij in Delft, waar oom Henk al spoedig is overleden. Nadat zij alleen was achtergebleven heeft zij veel sociaal werk gedaan en ook nog talloze reizen ondernomen naar allerlei landen. Ook toen anderen vonden dat het eigenlijk niet meer kon, zette zij door en liet zich naar het vliegveld brengen. Zij genoot er erg van en maakte lange reisverslagen met foto's en eigen gemaakte illustraties.
Tante Toos was lang niet altijd gemakkelijk in de omgang, maar veel mensen hebben haar hulpvaardigheid ondervonden. Planten en dieren in haar omgeving ondervonden haar liefde en veel instellingen die zich inzetten voor hulp aan mensen, dieren en voor bescherming van de natuur hadden haar warme belangstelling en haar steun. Zij heeft ook altijd honden in huis gehad en zelfs lange tijd een papegaai, die bijzonder aan haar gehecht was.
Haar laatste jaren, toen zij volledige verzorging nodig had, heeft zij, samen met haar dwergpoedeltje, doorgebracht in een particulier pension in Zeist".
Haar stiefdochter Carla van Driel-Pomes schreef het volgende:
"Jacoba Jongsma was voor de oorlog directrice van het hospitaal in Paramaribo. Zij reageerde op een oproep van de Nederlandse regering en nam in 1943 dienst bij de Medische Troepen. Met nog een aantal Nederlandse verpleegsters kreeg zij een militair-medische opleiding aan de Vanderbilt University te Nashville (Tennessee, USA). Vervolgens werd zij via Australië naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgezonden. Zij was werkzaam achter de troepen van generaal Mac Arthur. Opdracht: wederopbouw van vernielde hospitalen. Via Balik Papan kwam zij op Java terecht, met dezelfde opdracht. In 1945/46 verbleef zij o.a. in Jakarta. Daarna vertrok zij naar Bangka en werkte in het hospitaal van de Bangka Tin Winning in Pankalpinang. In 1948 trouwde zij met Henk Pomes, hoofd van Bangka Tin Winning. Jacoba Jongsma zwaaide af als groot-majoor (luitenant-kolonel)".
's Lands Hospitaal.
Met ingang van 6 Juli 1939 is tijdelijk - voor den duur van vijf jaren - (aangevangen den 27 sten Mei 1939) belast met de waarneming van de betrekking van hoofdverpleegster in 's Lands Hospitaal te Parimaribo: Mejuffrouw J. Jongsma, laatstelijk adjunct-directrice van de Anna-kliniek voor orthopaedie te Leiden; en 2 anderen.
Bron: De Surinamer, nieuws- en advertentieblad d.d. 15-07-1939.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 16-06-1949 te Pangkalpinang, Bangka (Ned. Oost-Indië) met Ir. Hendrik POMES, 44 jaar oud, mijningenieur, wetenschappelijk hoofdambtenaar TH Delft, geboren op 12-09-1904 te Brielle, zoon van Hendrikus POMES, leraar nederlandse taal en letterkunde, en Jannetje OVERBOSCH, overleden op 07-08-1955 om 08.45 uur te Delft op 50-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-08-1930 te 's-Gravenhage, gescheiden na 18 jaar op 01-06-1949 te 's-Gravenhage van Willemina SCHOUTENS, scheikundig ingenueur, geboren op 01-02-1904 te Rotterdam, dochter van Constant Ferdinand SCHOUTENS, rentmeester, en Jacoba Carolina PAR?, overleden op 15-11-1959 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd.}


V.18    Martinus Tjeerds JONGSMA, scheepstuiger, zeilmaker (1878, 1884), agent van politie (1890), majoor bij de politie, geboren op 10-04-1863 om 20.30 uur te Leiden, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Gerarda SCHOONHOVEN (Gerritje), hovenierster, dienstmeid. Aangever: Sara Maria van Iperen, vroedvrouw, 32 jaar; getuigen: Tjeerd Jans Jongsma, 30 jaar, sergeant en Carolus Christiaan van Dommelen, 23 jaar, sergeant. Overleden op 11-03-1944 om 05.00 uur te Arnhem op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1944 te Arnhem, op de Algemene Begraafplaats Moscawa.
Bevorderd.
Met ingang van 15-06-1903 bevorderd tot brigadier-titulair M. Jongsma, thans agent van politie 3e klasse.
Jubileum.
De agent van politie 1ste klas M. Jongsma herdenkt 8 september 1915 de dag waarop hij voor 25 jaar bij het politiecorps in dienst trad.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 07-09-1915.
Majoor.
Met ingang van 27-08-1916 is benoemd als majoor van politie de heer M. Jongsma, thans agent van politie 1ste klasse, te Groningen.
Pleegkinderen:
Elizabeth Iestra geboren 27-11-1897 Groningen; wonende: Westersingel 4; Alexanderstraat 9a; 29-06-1916: Bedum.
Fopkje Iestra, dienstbode, geboren 14-10-1900 Groningen; wonende: Westersingel 4; Alexanderstraat 9a; 25-05-1917: Haren; 23-02-1927: Alexanderstraat 9a; gehuwd 14-04-1927 Groningen met Jan van Biessum, garagehouder (Imex), geboren 06-06-1905 Hoogezand; wonende: 14-04-1927: Groningen, Nieuweweg 50a; 20-02-1930: Oostersingel 8a; kinderen: Grietje Berendina, geboren 06-11-1928 Groningen en Bea geboren 20-01-1934 Groningen.
Aaltje (Alie) Iestra geboren 31-05-1904 Groningen; wonende: Westersingel 4; Alexanderstraat 9a; 13-07-1920: Haren.
Toegang 83 RAG, nr. 12.25/3572:
RAG 1225/3572; vonnis kantongerecht Groningen d.d. 17-08-1878; veroordeeld wegens "zich te hebben gebaad in de Vestinggracht" tot f. 1,50 boete en 1 dag hechtenis, ingaande 24-04-1879 te Groningen.
Beroep: zeilmaker; lengte: 1.70 m.; aangezicht: ovaal; kleur: gezond; voorhoofd: breed; neus: gewoon; mond: gewoon; kin: rond; ogen: blauw; wenkbrauwen: blond; haar: blond.
RAG 12.21/7044; vonnis kantongerecht Groningen d.d. 12-03-1883, veroordeeld wegens dronkenschap op de openbare weg tot een boete van f. 3,-- en 1 dag gevangenisstraf, ingaande 25-01-1884 te Groningen. Opm.: lengte 1.70 m.
Paardendief.
Dinsdag werd op de Veemarkt te Groningen een paard verkocht voor ongeveer een derde van de waarde.
De agent van politie Jongsma, wien dit geval ter oore kwam, vond het een beetje verdacht. De verdachte, een Duitscher, zette het op een loopen toen Jongsma hem wilde aanhouden. Jongsma hem achterna, jas en sabel weggooiend, door slooten en over hekken, door landerijen en over wegen. Eindelijk gelukte het Jongsma den Duitscher nabij Noorddijk te grijpen. Hij werd geboeid afgevoerd. Het paard bleek in Bunde (Oost Friesland) te zijn gestolen.
Bron: Haarlem's Dagblad d.d. 08-08-1902.
Brand te Groningen.
In de afgelopen nacht, even na twaalf uur, werd de brigadier-titulair van politie M. Jongsma, terwijl hij in de Folkingestraat surveilleerde, door een juffrouw er op opmerkzaam gemaakt, dat er waarschijnlijk brand was achter in de banketbakkerij van de heer D. de Boer. Jongsma trachtte onmiddellijk de bewoners te wekken en toen dit door bellen etc. niet ging, forceerde hij de deur. Het bleek echter dat de brand niet was in de bakkerij maar in de bovenwoning, bewoond door de heer I. Meijer, veehandelaar. Toen op zijn lawaaien daar de deur opengemaakt werd, snelde Jongsma de trap op en vond daar een kind staan, dat hem vertelde dat er nog een ander boven in de slaapkamer was.
Hij klom, door dikke rookwolken bemoeilijkt, de trap op en bracht het tweede kindje naar beneden. Toen hoorde hij een stem roepen: Mijn moeder, mijn moeder. Wederom ging hij naar boven naar de derde verdieping en half weg de trap ving hij een oude dame op, die hij naar beneden droeg. De heer Meijer en zijn echtgenote, die geheel radeloos waren, hadden zich zelf gered. De bewoners die in diepe rust waren geweest, werden door de buren onderdak gebracht.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 18-01-1905.
Een wreedaard.
Wegens dierenmishandeling en belediging stond terecht de koemelker Diderik H. te Groningen. Op 2 april zag de agent van politie M. Jongsma dat beklaagde een koe vervoerde welke veel te zwaar belaste uiers had. Jongsma gelastte beklaagde de koe gedeeltelijk leeg te melken, doch daarin had deze geen zin. Integendeel, hij gaf het dier nog een zo hevige slag op de rug, dat het van pijn ineenkromp. Verder voegde de beklaagde de agent nog beledigende woorden toe.
Beklaagde zeide de beledigende woorden niet tot de agent te hebben gesproken, doch tegen de koe en vroeg of het hier een rechtbank of een leugenbank was. Hem werd na deze vraag het woord ontnomen. Het O.M. vroeg f. 25,-- boete, subs. 10 dagen hechtenis.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 23-05-1912.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-06-1892 te Groningen (getuige(n): Jan Jongsma, 31 jaar, wonende te Groningen, scheepstuiger, broeder van de echtgenoot; Harm Canninga, 32 jaar, wonende te Groningen, pettenmaker, broeder der echtgenote; Willem Canninga, 44 jaar, wonende te Groningen, schoenmaker, oom der echtgenote; Roelof Hoek, 28 jaar, wonende te Groningen, agent van politie, geen familie) met Grietje Harmannus CANNINGA, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 13-11-1865 om 23.30 uur te Loppersum, dochter van Harmannus Harms CANNINGA, oliemolenaarsknecht, olieslager, en Maria Willems VEDDER, dienstmeid, koopvrouw. Aangever: de vader; getuigen: Roelf Jacobs Smit, 70 jaar, wonende te Loppersum, veldwachter en Berend Esman, 39 jaar, wonende te Loppersum, verwer. Overleden op 12-12-1960 te Arnhem op 95-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1960 te Arnhem, op de algemene begraafplaats "Moscawa".
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Gerarda Maria Martinus JONGSMA, modiste, schrijfster, geboren op 03-11-1893 te Groningen, overleden op 01-02-1978 te Arnhem op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1921 te Groningen. Getuigen: Jan Geert Edens, 27 jaar, boekhouder, broeder van de echtgenoot, wonende te Groningen; Jan Gerrit Grashuis, 39 jaar, bedrijfsleider, zwager van de echtgenote, wonende te Nijmegen. Echtgenoot is Antoni Antonies EDENS, 32 jaar oud, winkelbediende, handelsreiziger, filiaalhouder, vertegenwoordiger Kahrel's Thee, geboren op 13-09-1888 te Groningen, zoon van Antoni EDENS, kleermaker, en Margaretha KUHLMAN, overleden op 13-05-1978 te Arnhem op 89-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   2.  v  Maria Martinus JONGSMA, geboren op 19-05-1895 te Groningen, overleden op 29-09-1936 te Arnhem op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-03-1920 te Groningen. Getuigen: Jacobus Johannes Kamminga, 36 jaar, timmerman, wonende te Amsterdam, zwager van de echtgenoot; Jan Jongsma, 58 jaar, rijksveldwachter, wonende te Winschoten, oom van de echtgenote. Echtgenoot is Jan Gerrit Gerrits GRASHUIS, 38 jaar oud, handelsreiziger, bedrijfsleider Durabo rijwielenfabriek Woudenberg, vertegenwoordiger, geboren op 25-09-1881 om 16.30 uur te Amelte, zoon van Gerrit Jans GRASHUIS, onbezoldigd rijksveldwachter, boswachter, en Maike ZEGERING. Aangever: de vader; getuigen: Arend Suichies, 51 jaar, landbouwer te Assen; Roelof Somer, 41 jaar, klerk te Assen. Overleden op 06-01-1948 te Arnhem op 66-jarige leeftijd.
   3.  v  Catharina Jacoba Martinus JONGSMA, geboren op 30-04-1898 te Groningen, overleden op 07-07-1899 te Groningen op 1-jarige leeftijd.


V.20    Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA, leerlooiersknecht (1884), arbeider (1885), pakhuisknecht, pakjesdrager (1887), geboren op 02-07-1865 om 14.00 uur te Leiden, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Gerarda SCHOONHOVEN (Gerritje), hovenierster, dienstmeid. Aangever: Sara Maria van Iperen, vroedvrouw, 35 jaar; getuigen: Abraham van Duinen, 30 jaar, militair en Andries Haasbeek, 33 jaar, opperman. De laatste kon niet schrijven. Overleden op 06-04-1950 om 01.45 uur te Groningen op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-04-1950 te Velsen, op zaterdag na aankomst van trein 9.07 uur halte Driehuis Westerveld.
Hij heeft aan de plichten t.a.v. de Nationale Militie voldaan.
RAG 12.70/6488; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 16-11-1876, veroordeeld wegens diefstal tot 1 dag gevangenisstraf, ingaande 05-12-1876 te Groningen. Signalement: aangezicht ovaal; kleur gezond; voorhoofd hoog; neus breed; mond gewoon; kin rond; ogen blauw; wenkbrauwen blond; haar blond. Gedrag in de gevangenis: goed. Leeftijd: 11 jaar, lengte 1.11 m.
RAG 14.275/30; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 20-03-1884 en 06-03-1884; veroordeeld wegens 1. eenvoudige diefstal door hem in vereniging met een ander gepleegd, en 2. eenvoudige diefstal met een ander gepleegd en aan medeplichtigheid aan een eenvoudige diefstal, tot 21 dagen celstraf, resp. 15 dagen eenzame opsluiting, ingaande 20-03-1884, resp. 10-04-1884, te Groningen.
RAG 12.34/1703; vonnis kantongerecht Groningen d.d. 26-09-1884, veroordeeld wegens het spelen om geld tot f. 3,-- boete subsidair 1 dag gevangenisstraf, ingaande 01-07-1885 te Groningen. Opm.: gewone taal: Gronings.
RAG 14.276/983; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 29-01-1885 en 12-03-1885; veroordeeld wegens 1. eenvoudige diefstal onder verzachtende omstandigheden gepleegd en 2. diefstal met behulp van inklimming, tot 3 maanden celstraf, resp. 1 maand celstraf, ingaande 17-02-1885, resp. 18-05-1885, te Groningen.
RAG 14.277/1788; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 20-01-1886, veroordeeld wegens een diefstal tot 183 dagen celstraf, ingaande 05-02-1886 te Groningen.
RAG 14.279/2683; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 20-01-1887, veroordeeld wegens het opzettelijk niet voldoen aan een bevel krachtens wettelijke voorschriften gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast, tot 3 dagen gevangenisstraf, ingaande 20-01-1887 te Groningen.
RAG 14.279/2840; vonnis arrondissementsrechtbank Groningen d.d. 24-03-1887, veroordeeld wegens diefstal door 2 verenigde personen tot 3 maanden gevangenisstraf, ingaande 12-04-1887 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-08-1891 te Groningen. Getuigen: Evert Veendijk, 37 jaar, pakhuisknecht; Pieter Kruizinga, 60 jaar, pakhuisknecht; Kriene Oldenhuis, 22 jaar, arbeider; Harm Koster, 22 jaar, arbeider; allen wonende te Groningen. Echtgenote is Alberdina Lambertus WOLTERS, 22 jaar oud, geboren op 01-05-1869 om 23.00 uur te Assen, dochter van Lambertus Douwes WOLTERS, timmermansknecht, timmerman, en Reina Jans SMID, aan de Molenweg. Aangever: de vader; getuigen: Andries de Vries, 30 jaar, timmerman te Assen; Jacobus Veeninga, 33 jaar, klerk te Assen. Overleden op 26-12-1954 te Groningen op 85-jarige leeftijd.
Zij kon niet lezen en schrijven.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Antje Petrus (Annie) JONGSMA, dienstbode bij Jakob Noordhoff, uitgever, Oude Ebbingestraat 12, geboren op 02-01-1892 om 19.00 uur te Groningen, overleden op 25-12-1967 te Groningen op 75-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1967 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1916 te Groningen. Getuigen: Berend van der Woude, 36 jaar, smid, wonende te Groningen, broeder van de echtgenoot; Klaas Roede, 42 jaar, manufacturier, wonende te Tinaarlo, zwager van de echtgenoot. Echtgenoot is Klaas Jacobs van der WOUDE, 22 jaar oud, rijwielmonteur, pakhuisknecht, geboren op 22-06-1893 te Zuidhorn, zoon van Jacob van der WOUDE, smid, en Aaltje PELSTER, overleden op 23-10-1935 te Groningen op 42-jarige leeftijd, na een kortstondige ziekte. Begraven op 28-10-1935 te Groningen.
   2.  m  Tjeerd Petrus JONGSMA (zie VI.46).
   3.  v  Reina Petrus JONGSMA, dienstbode, eig. drogisterij, geboren op 21-06-1896 te Groningen, overleden op 08-11-1973 te Groningen op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-11-1973 te Groningen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1924 te Groningen met Benedictus Jans VISSER, 26 jaar oud, bankwerker, smid, medewerker onderhoudsdienst Karton- en Papierfabriek "De Halm Hoogkerk" B.V. (35 jaar), geboren op 31-10-1897 te Groningen, zoon van Jan Johannes VISSER, ploegbaas, en Maria Magdalena KLEIJN, overleden op 28-03-1977 te Groningen op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-03-1977 te Groningen.
   4.  v  Aaltje Petrus JONGSMA, dienstbode, kinderjuffrouw, geboren op 06-11-1898 te Groningen, overleden op 05-10-1986 te Zoetermeer op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-10-1986 te 's-Gravenhage. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie vond plaats omstreeks 12.15 uur in het crematorium "Nieuw Eykenduynen", ingang Kamperfoeliestraat.
Haar werkgever was Hendrik van Goudoever, hoogleraar, Coendersweg 8, Groningen. Later vertrok zij naar Den Haag en was aldaar werkzaam als kinderjuffrouw bij de familie Dr. Molhuijsen, Bazarstraat 18.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-03-1927 te 's-Gravenhage met Pieter Krijn Leonardus VERHEIJ, 32 jaar oud, behanger, woninginrichter, geboren op 23-12-1894 te Dordrecht, zoon van Leonardus Pieters VERHEIJ, kolengroothandelaar, en Theodora Maria Willems van HILLO, overleden op 02-01-1975 te Zoetermeer op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-01-1975 te 's-Gravenhage. De crematie vond plaats omstreeks 10.45 uur in het crematorium "Nieuw Eykenduynen", ingang Kamperfoeliestraat.
   5.  v  Gerarda (Gerda/Graddy/Gertrude) JONGSMA, dienstbode, linnenjuffrouw Holland-Amerika Lijn, geboren op 04-12-1900 te Groningen, overleden op 03-08-1988 te Pleasantville, NJ (USA) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd 00-01-1925 te Washington, DC (USA) met Jacobus Cornelis van DONGEN, geboren op 26-01-1905 te 's-Gravenhage, zoon van Jacobus Petrus van DONGEN en Cornelia Johanna van den BERG, kamerverhuurster, overleden op 03-01-1940 te Atlantic City, NJ (USA) op 34-jarige leeftijd.
   6.  m  Petrus Gerardus (Piet) JONGSMA (zie VI.54).
   7.  m  Lambertus (Bertus) JONGSMA (zie VI.56).
   8.  m  Wietse JONGSMA (zie VI.58).


V.23    Maaike Tjeerds JONGSMA, dienstbode bij commissionair Jan Albert van der Werff te Groningen, geboren op 25-02-1870 te Groningen, dochter van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Ankjen Freerks POSTMA, overleden op 27-02-1944 te Utrecht op 74-jarige leeftijd, in het ziekenhuis.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 16-03-1904 te Rotterdam met Johannes Jacobus Jans van der WERFF, 30 jaar oud, pianist, muziekonderwijzer, kantoorbediende, bloemist, geboren op 06-11-1873 te Dokkum, zoon van Jan Aelberth Jans van der WERFF, koopman, commissionair, groothandelaar, vlashandelaar (1899), en Froukje Deddes DIJKSTRA (gezindte: geen; Ned. Herv.; Doopsgezind), overleden op 09-04-1917 te Utrecht op 43-jarige leeftijd.
Uit de rechtzaal van Heerenveen d.d. 07-11-1895.
Bron: Nieuw Advertentieblad (De Hepkema).
"Ernst is het leven".
Zorgvlied onder Noordwolde - Indertijd vervoegde zich ten kantore van mr. Verwer te Zorgvlied een jongmensch uit Groningen met name Johannes v.d. W., die zijn nood klaagde over de benarde omstandigheden waarin hij verkeerde en zoodanig het medelijden van den heer Verwer wist op te wekken, dat deze hem voorloopig als boekhouder-correspondent op de Zuivelfabriek aanstelde tegen een salaris van f. 7,-- 's weeks, met de belofte hem verder voort te zullen helpen.
En mr. Verwer kwam die belofte getrouw na; ten minste als zijn bediende solliciteerde, stond hij deezen steeds met raad en daad bij, maar V.d. W. gaf daartegenover den patroon weinig reden tot tevredenheid. Behalve dat hij niet "de rechte man op de rechte plaats" was - volgens den gewesen boekhouder aan de fabriek, Hendrik Kamstra, liet zijn vakkennis veel te wenschen over - maakte hij door zijn slecht gedrag de ontevredenheid van zijn patroon gaande, en toen hij eens na een paar dagen afwezigheid zonder verlof op een morgen beschonken aan de fabriek terugkeerde, wilde Kamstra hem, zonder eerst de patroon te hebben gehoord, niet weer toelaten.
Bekl. wist nu, waar het op uit zou loopen, knapte zich wat op en kwam toen bij Kamstra terug met het nieuws dat hij een brief uit Groningen had ontvangen, waarin hij verzocht werd over te komen, daar zijn vader doodziek lag. Hij verzocht den boekhouder hem wel bij zijn patroon, ten wiens huis hij om 12 uur moest verschijnen, te willen verontschuldigen. Het slot van de historie was dat de heer Verwer hem nog f. 7,-- zakgeld liet meegeven, maar hem tevens een brief achterna zond, dat hij niet behoefde terug te komen.
Bekl. nam werkelijk een kaartje naar Groningen, maar landde al heel spoedig aan in Harlingen, waar hij den cargadoor-expediteur Kühlmann, die met de zuivelfabriek in geldelijke relatie stond, opzocht en dezen - onder voorwendsel dat hij op reis telegrafisch bevel van mr. Verwer had ontvangen om zich direct naar Londen te begeven - een vrijkaart voor de boot naar Engelands hoofdstad vroeg, welke hem zonder bezwaar werd verleend. Ook wilde hij van den heer Kühlmann gaarne twee pond sterling, f. 24,--, mee op reis ontvangen omdat hij, op dit uitstapje niet gerekend hebbende, nu in geldverlegenheid verkeerde. Wel was hem per telegraaf beloofd dat hem geld zou worden toegezonden, maar hij had daarop tot het laatste oogenblik tevergeefs gewacht. De heer Kühlmann zei, merkt beklaagde op, dat f. 24,-- niets was voor Londen, maar V.d. W. beweerde dat hij zich in de wereldstad wel verder zou redden. Hij kweet ten slotte een kwitantie voor f. 30,-- en daar de heer Kühlmann de handteekening van bekl., die voor de zuivelfabriek te Zorgvlied meermalen met hem gecorrespondeerd had, direct herkende, koesterde hij niet den minsten argwaan. Dit veranderde eenigszins, toen bekl. in den verderen loop van den avond toonde met de aangelegenheden aan de fabriek niet volkomen op de hoogte te zijn. Toen de heer Kühlmann zich den volgenden morgen vergewist had, dat V.d. W. vertrokken was, zond hij dan ook het volgende telegram naar Zorgvlied: "Uw V.d. W. afgereisd naar Londen; heeft f. 30,-- voor uw rekening meegenomen. Is dat goed?"
Toen kwam natuurlijk uit dat het niet goed was. Maar men liet V.d. W. ongehinderd te Londen aan wal stappen. De heer Kühlmann wilde hem om een simpele f. 30,-- "niet ongelukkig maken". Niemand was echter spoediger in den metropolis met zich zelf verlegen dan bekl. Hij zag zich weldra genoodzaakt de hulp van den Nederlandschen consul in te roepen, die zorgde dat hij te Rotterdam kwam.
Vandaar begaf bekl. zich naar Amsterdam en vandaar weer naar Groningen. Hij heeft toen eenigen tijd getracht zijn brood te verdienen met pianospelen in een café, maar dit bracht hem zulk een schrale verdienste, slechts f. 3,-- per week, op, dat hij er den brui van gaf de muze der toonkunst langer te dienen. Hij bezweek in den strijd tegen het noodlot en het einde was dat hij zich ter beschikking stelde van den burgemeester van Ooststellingwerf, die hem liet arresteeren en opbrengen naar Heerenveen. Daar kwam hij den 20 October aan. Sedert heeft hij in voorarrest gezeten en vandaag stond hij terecht en lei een volledige bekentenis af.
Hij is nog zeer jong, 22 jaar, en gekleed als een fijn mijnheer. De Off. v. Just. - mr. Spiering - meent dat het bekl.'s belang is hem door een zware straf af te schrikken en eischt 9 maanden gevang.
De ambtshalve Verdediger - mr. Burger - moet beginnen met toe te geven dat men bij 't inzien der stukken een zoo extra ongunstig denkbeeld van bekl.'s handelingen krijgt, als zich dat maar zelden voordoet. Pl. vreest dat de rechter dezelfden indruk zullen hebben gekregen en rekent het zich daarom tot plicht de redenen te ontvouwen, waardoor de persoon van bekl. hem bij nader inzien wat minder antipathiek is voorgekomen. Pl. wijst er vervolgens op dat Kamstra, de boekhouder, bekl. te slecht voorstelt, zooals blijkt uit een door mr. Verwer geschreven concept, waarnaar bekl. een sollicitatie-brief moest schrijven, vestigt de aandacht op bekl.'s minder goede opvoeding, op het gering bedrag dat hij heeft gekregen, terwijl hij met dezelfde moeite veel meer had kunnen krijgen en op zijn volledige bekentenis. Pl. hoopt dat een en ander de Rechtbank zal leiden tot 't opleggen van een betrekkelijk geringe straf, in elk geval een oneindig lichtere dan door 't O.M. is gevraagd.
Toegang 2014, nr. 7844, RAG; vonnis arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 14-11-1895; veroordeeld wegens oplichting tot 6 maanden gevangenisstraf te Groningen ingaande 29-11-1895; signalement: lengte 1.85 m; haar en wenkbrauwen blond; voorhoofd hoog; ogen blauw; neus en mond gewoon; kin spits; aangezicht ovaal; kleur bleek; lidteken bij het rechteroog.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 16-03-1890 om 04.00 uur te Groningen. Aangifte: Johanna Adriana van Dijken, vrouw van Menno van Dijken, 33 jaar, vroedvrouw, wonende te Groningen. Overleden op 20-03-1890 om 08.00 uur te Groningen, 4 dagen oud.
   2.  v  Ankje Johannes (Annie) van der WERFF, huishoudster, geboren op 23-09-1892 om 23.30 uur te Groningen. Erkend bij huwelijk ouders.
Aangever: Jan Aalbert van der Werff, 48 jaar, als hoofd van het gezin waarin de bevalling heeft plaats gehad. Overleden op 13-01-1963 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) rond 1913 met N.N.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 28-04-1915 te Utrecht met Adrianus Franciscus BURGERHOUT, 35 jaar oud, meubelmaker, stoffeerder, geboren op 14-02-1880 te Utrecht, zoon van Adrianus Franciscus BURGERHOUT, stoffeerder, en Maria SMITS, overleden op 13-12-1970 te Vinkeveen op 90-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-02-1903 te Utrecht met Agatha BON, 23 jaar oud, geboren op 11-12-1879 te Nieuwkoop, overleden op 02-03-1915 te Utrecht op 35-jarige leeftijd.}
   3.  v  Johanna Alberta Johannes (Jo) van der WERFF, dienstbode, werkster, verstelnaaister, huishoudster, geboren op 11-11-1895 te Groningen. Erkend door de ouders bij hun huwelijk. Overleden op 24-03-1965 te Oss op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-08-1923 te Utrecht, gescheiden na 18 jaar op 20-04-1942 te Utrecht van Marinus Antonie van ESTERIK, binnenschipper, geboren op 07-01-1888 te Eck en Wiel, zoon van Marinus van ESTERIK en Cornelia van EWIJK.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 06-06-1945 te Utrecht met Willem Pieter van VELZEN, 67 jaar oud, geboren op 24-09-1877 te De Werken en Sleeuwijk, overleden op 29-07-1950 te Utrecht op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 25-11-1958 te Oss met Marinus Joannes SCHRAM, 69 jaar oud, geboren op 05-01-1889 te Oss.
   4.  m  Jan Albert JONGSMA, geboren op 24-04-1899 om 15.00 uur te Groningen. Aangever: Hinderkien Kruger, vrouw van Gradus Stinissen, 32 jaar, vroedvrouw te Groningen. Overleden op 24-04-1900 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   5.  m  Jan van der WERFF, agent van politie, opperwachtmeester stadspolitie, geboren op 21-05-1901 te Rotterdam. Erkenning door de ouders 16-03-1904. Overleden op 04-04-1956 te 's-Gravenhage op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-12-1928 te Utrecht met Adriana (Zus) POST, 22 jaar oud, geboren op 20-04-1906 te Zeist, dochter van Lubbert POST, wagenbestuurder electrische tram, en Willemijntje van LUNTEREN, overleden op 01-01-1992 te 's-Gravenhage op 85-jarige leeftijd.
   6.  v  Aukje van der WERFF, geboren op 02-09-1907 te Rotterdam, overleden op 05-07-2001 te Utrecht op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-08-1929 te Utrecht met Jan POST, geboren rond 1902 te Maartensdijk, zoon van Lubbert POST, wagenbestuurder electrische tram, en Willemijntje van LUNTEREN, overleden op 18-05-1942 te Utrecht.
   7.  m  Frederik (Fré) van der WERFF, besteller PTT, geboren op 25-09-1909 te Rotterdam, overleden op 03-12-1967 te Utrecht op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 18-03-1942 te Utrecht met Gerritje (Ger) HESTER, 25 jaar oud, geboren op 19-07-1916 te Utrecht, dochter van Leendert HESTER, straatmaker, en Fijgje KONING, overleden op 22-04-2010 op 93-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-04-2010 te Utrecht.


V.24    Frederik Tjeerds JONGSMA, boekbinder, geboren op 09-09-1872 te Groningen, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Ankjen Freerks POSTMA, overleden op 25-10-1918 te Groningen op 46-jarige leeftijd, na een kortstondige ongesteldheid van slechts enige dagen (Spaanse griep). Begraven te Groningen.
Hij diende als milicien bij het eerste Regiment Infanterie o.m. in Nederlandsch Oost-Indië.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-09-1897 te Groningen. Getuigen: Jan Jongsma, 35 jaar; Martinus Jongsma, 34 jaar; broeders van de echtgenoot, beiden agent van politie; Hans Luining, 25 jaar, verwer, broeder van de echtgenote; Hendrik Speelman, 52 jaar, arbeider, aangehuwde oom der echtgenote; allen wonende te Groningen. Echtgenote is Elisabeth Berends LUINING, 22 jaar oud, bode ziekenfonds, geboren op 17-03-1875 te Groningen, dochter van Berend LUINING, schipper, en Geertje ROTMANS, overleden op 25-01-1949 te Groningen op 73-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1949 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anktje Frederiks (Annie) JONGSMA, coupeuse (1919), koopvrouw (1928), geboren op 17-02-1898 te Groningen (gezindte: Ned. Herv.; geen; RK), overleden op 24-05-1987 te Groningen op 89-jarige leeftijd, in Verpleeghuis Neerwolde. Begraven op 29-05-1987 te Groningen.
Faillissement uitgesproken (o.a. De Gooi- en Eemlander d.d. 07-05-1928; opgeheven wegens gebrek aan actief 12-05-1928).
Faillissement uitgesproken (o.a. De Tijd d.d. 03-06-1929; opgeheven wegens gebrek aan actief 27-06-1929).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 05-02-1920 te Groningen. Getuigen: Feiko Bouman, 37 jaar, bloemist, broeder van de echtgenoot; Alle Jongsma, 37 jaar, keldermeester, oom echtgenote; beiden wonende te Groningen. Gescheiden na 3 jaar op 10-08-1923 te Groningen van Oene Berends BOUMAN, venter, bloemist, exporteur, handelaar engros en detail in snijbloemen, platen, enz. Geboren op 24-10-1896 te Groningen, zoon van Berend Jacob BOUMAN, bloemist, en Renske BRUINING, overleden op 12-05-1952 te Groningen op 55-jarige leeftijd, begraven te Haren.
Faillissement uitgesproken d.d. 07-12-1934. {Hij is later gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1924 te Groningen met Hillechiena DIK, 29 jaar oud, geboren op 21-09-1894 te Wildervank, overleden op 07-07-1986 op 91-jarige leeftijd, begraven te Haren. Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen geboren: Hillegonda; Anna Sophia; Klaasjen; Berendina Jacoba; Berend Jacob.}
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 23-02-1925 te Groningen met Henderikus Johannes Antonius TIMMER, 28 jaar oud, koopman, bloemist, hovenier, geboren op 22-02-1897 te Groningen, zoon van Carolus Gerardus Johannes TIMMER, loodgieter, en Henderika BRANS (gezindte: RK), overleden op 09-06-1950 te Groningen op 53-jarige leeftijd.
   2.  v  Geertje Frederiks (Gé) JONGSMA, kleuterleidster (1915-1964), geboren op 05-02-1899 te Groningen, overleden op 13-06-1981 te Groningen op 82-jarige leeftijd, gecremeerd op 17-06-1981 te Groningen.
Ongehuwd.
Veertig jaar kleuterleidster in de stad.
Mejuffrouw G. Jongsma viert jubileum op school.
Dinsdag viert mejuffrouw G. Jongsma, één der leidsters van de kleuterschool De Klimroos te Groningen, haar veertigjarig jubileum in het kleuteronderwijs. Volgens de gewoonte heeft ze dan recht op een vrije dag, maar daarvan heeft de jubilaresse niets willen horen: "Als je veertig jaar tussen de kleuters hebt gezeten, ga je op zo'n dag toch niet van hen vandaan". Dus is het dinsdag feest in de kleutergemeenschap aan de Agricolastraat, een feest waarvan juf Jongsma het middelpunt is.
Veertig jaar lang heeft mejuffrouw Jongsma de ontwikkeling van het kleuteronderwijs in de stad meegemaakt. Als een jong ding van net zestien jaar kwam zij als kwekelinge op de Clematis aan de Oosterweg, die toen nog Oosterbewaarschool heette. Al gauw daarna verwisselde ze deze school met die in de Kijk in 't Jatstraat. "Toen ik er voor de eerste keer heen ging, samen met een collega, had ik het gevoel of ik een gevangenis binnen ging". Juf Jongsma glimlacht bij die herinnering, want ze bracht hier zeven kostelijke jaren door. Een paar maand na die sombere entree werd ze namelijk aangesteld. "Ik zou nog lang niet aan de beurt zijn geweest, als de meisjes, die vóór me waren, niet waren weggelopen, omdat het baantje zo "vreselijk goed" betaald werd".
En zo had de kleuterschool in de Kijk in 't Jatstraat, die nu De Korenbloem heet, een leidster van zestien jaar. Na een vermoeiende dag volgde dan nog de opleidingscursus, drie jaar voor de akte a, twee jaar voor de hoofdakte en daarnaast nog de handenarbeid- en de gymnastiekaktes. Tegenwoordig gaat dat wat anders en is er een complete kweekschool voor kleuterleidsters.
Er is nog meer veranderd en daarmee bedoelen wij het kleuteronderwijs zelf. De naam "Bewaarschool" is niet alleen veranderd in "Kleuterschool", maar de hele sfeer binnen de muren is totaal veranderd. "Vroeger waren het gedresseerde kinderen, die met de armen over elkaar zoet zaten te luisteren en te kijken. De leidster deed voor, de kinderen deden het precies na. Nu moeten ze zelf hun hersentjes laten werken. Ze moeten zelf bedenken wat ze gaan tekenen of knippen". Juffrouw Jongsma is te oordelen naar haar gezicht inderdaad ingenomen met die wijzigingen. Het klassikaal onderwijs was gemakkelijker en eiste niet zoveel van de vrouw die voor de klas stond dan het vrije onderwijs nu. "Zo'n eerste dag is natuurlijk toch nog een hele overgang voor een kind en je hebt van die moeders, die haar spruit na de kennismaking met de kleuterschool vragen: "Wil je er nog wel eens weer heen?" Logisch dat zo'n kind dan "Nee" zegt. De drijfveer van een dergelijke moeder is, dat ze geen afstand kan doen van haai" kind of dat ze het moeilijk kan verwerken dat het gemakkelijk afstand van haar doet."
Er zijn er ook, die naar de andere kant overslaan en blij zijn dat ze de kinderen kwijt zijn. Gelukkig behoren beide categorieën tot de uitzonderingen.
Juffrouw Jongsma is bijzonder te spreken over de medewerking van de ouders, die ze ook veel groter noemde dan enkele tientallen jaren geleden. De oudercommissies getuigen daarvan, maar ook de medewerking in het algemeen en de waardering zijn gegroeid. Men is het er langzamerhand wel over eens, dat een kind van vier jaar aan de kleuterschool toe is. Juist deze pcriode tot hij naar de "grote school" gaat is het bijzonder gevoelig. Hij heeft het gezelschap van zijn leeftijdgenoten nodig, hij neemt alles gemakkelijk op en wordt geestelijk en lichamelijk gevormd. "Daarvoor zijn wij natuurlijk beter ingericht dan de ouders thuis, ook wat het creatief werken betreft. Op deze leeftijd moeten de meeste kinderen voortdurend bezig worden gehouden. De ouders hebben daarvoor meestal geen tijd en het resultaat is, dat de kinderen de straat opgestuurd worden, met alle gevaren van het drukke verkeer daaraan verbonden". Op de lagere school worden de hummels eveneens voorbereid en als ze door de deur van de eerste klas naar binnen komen, weten ze al, dat ze nu niet meer mogen keuvelen met hun buurman en dat ze niet meer de bank mogen uitlopen om iets te halen. "De overgang is echter nog te groot. De eerste klas van de lagere school is er al te veel op uit om direct kennis bij te brengen. Eigenlijk zou in dat eerste jaar nog meer aan handenarbeid, aan knippen en verven moeten worden gedaan. In deze mening sta ik beslist niet alleen", voegt juffrouw Jongsma er aan toe. Maar om op dat jubileum terug te komen, na veertig jaar is mejuffrouw Jongsma voor het eerst "feestvarken" van de school. Het is wat moeilijk om van "de" school te spreken, want na die zeven jaar op de Korenbloem volgden er nog dertig aan de Clematis aan de Oosterweg en sinds drie jaar is het nu de Klimroos, die van de rijke ervaring van juffrouw Jongsma profiteert. Dinsdagmorgen halen de kleuters hun leidster feestelijk in, 's middags zien ze een poppenkastvoorstelling en maken ze een bustocht door de stad en na schooltijd komen de ouders heel officieel op receptie. Het zal er wel druk worden.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 20-10-1956.
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 24-10-1956 (Feestdag voor mejuffrouw G. Jongsma).
Zie ook: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 29-02-1964 (na 48 jaar verliet "juf" Jongsma kleuterschool).
   3.  m  Tjeerd JONGSMA (zie VI.66).


V.28    Wietse Tjeerds JONGSMA, winkelbediende, magazijnknecht, magazijnmeester Fa. Wed. N.A. van Dam & Zn, Groningen, geboren op 27-06-1878 te Groningen, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Ankjen Freerks POSTMA, overleden op 11-01-1914 om 07.30 uur te Groningen op 35-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-03-1907 te Veendam met Janna Jans SCHREUDER, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 01-12-1883 om 11.00 uur te Ommelanderwijk onder Veendam, dochter van Jan SCHREUDER, arbeider, en Loudina BARELTS. Aangever: de vader; getuigen: Hendrik Smook, 25 jaar, arbeider, Veendam; Reint Plinzinga, klerk, 28 jaar, Veendam. Overleden op 10-10-1965 te Utrecht op 81-jarige leeftijd.
{Zij is later samenwonend rond 1916 met N.N. Zij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 27-12-1934 te Amsterdam met Hendrik Jacobs RIJSKAMP, 52 jaar oud, smid (1906), monteur, geboren op 13-02-1882 te Scholthuizen onder Veendam, zoon van Jacob Jans RIJSKAMP, schoenmaker, en Grietje Pieters WIERINGA, overleden op 15-01-1974 te IJsselstein op 91-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Tjeerd Jan JONGSMA, machinebankwerker, geboren op 30-12-1907 te Groningen.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 14-08-1951 te Meppel met Grietje AKSE, 48 jaar oud, geboren op 14-08-1903 te Meppel, dochter van Egbert AKSE, magazijnknecht, en Jantien STERKEN (gezindte: Doopsgezind).
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   2.  v  Loudina JONGSMA, dagdienstbode, winkeljuffrouw banketbakkerij, typiste arrondissementsrechtbank, geboren op 13-12-1908 te Groningen, overleden op 29-02-2004 te IJsselstein op 95-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-03-2004 te Nieuwegein.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 05-05-1954 te Amsterdam met Wilhelm Johan (Wim) BROEKHUIZEN, 39 jaar oud, timmerman, geboren op 07-06-1914 te Amsterdam, zoon van Wilhelm Johan BROEKHUIZEN en Neeltje HARTMAN.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   3.  m  Jan JONGSMA (zie VI.72).
   4.  v  Ankjen JONGSMA, dagdienstbode, kantoorbediende, geboren op 27-09-1912 te Groningen, overleden op 15-07-1995 te IJsselstein op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-10-1940 te Amsterdam met Jan Hendrik MAAS, 42 jaar oud, geboren op 25-04-1898 te Naarden, overleden op 30-11-1963 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   5.  m  Wietse JONGSMA (zie VI.76).


V.32    Alle Tjeerds (Otto) JONGSMA, magazijnbediende, wijnkopersknecht, geboren op 07-09-1882 te Groningen, zoon van Tjeerd Jans JONGSMA (zie IV.4) en Ankjen Freerks POSTMA, overleden op 20-03-1957 te Haren op 74-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1957 te Haren.
Hij herdacht op 29-10-1931 de dag dat hij 25 jaar daarvoor in functie trad als meesterknecht bij de firma J.J. Mispelblom Beijer & Zoon, wijnhandel, Oude Boteringestraat te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1908 te Groningen (getuige(n): Frederik Jongsma, 36 jaar, boekbinder, broer van de echtgenoot; Wietse Jongsma, 30 jaar, magazijnmeester, broer van de echtgenoot; Abraham Carree, 52 jaar, behanger, oom van de echtgenote; Jacob Hansems, 41 jaar, behanger, oom van de echtgenote; allen wonende te Groningen) met Anna Gerdina Jans ten BRINK, 24 jaar oud, geboren op 01-12-1883 te Groningen, dochter van Jan ten BRINK, magazijnbediende, en Derkje DIJKSTRA, overleden op 06-04-1967 te Haren op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-04-1967 te Haren, op de Eshof.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ankjen (Annie) JONGSMA, dienstbode, breister, geboren op 17-09-1909 te Groningen, overleden op 30-08-1999 te Groningen op 89-jarige leeftijd, begraven op 03-09-1999 te Groningen.
Gehuwd 00-08-1939 te Groningen met Harke (Harko) SOESBEEK, boekbinder, geboren op 15-02-1907 om 16.00 uur te Leek, zoon van Jacobus SOESBEEK, machinist, en Jetske BALKEMA, overleden op 14-02-1966 te Groningen op 58-jarige leeftijd, aan kanker. Begraven op 18-02-1966 te Groningen.
   2.  m  Jan JONGSMA (zie VI.81).
   3.  v  Dirkje (Dick) JONGSMA, administratief medewerkster, geboren op 10-12-1918 te Groningen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1943 te Groningen met Jan WICHERTS, 24 jaar oud, leraar wiskunde, geboren op 21-09-1918 te Ten Boer, zoon van Joan Diedrik WICHERTS, cipier, en Johanna BOER.


VI.8    Eit Fokkes JONGSMA, schoenmaker, huisschilder, kapper, geboren op 15-10-1896 om 02.00 uur te Augustinusga, zoon van Fokke Eits JONGSMA (zie V.11) en Minke Jans VEENSTRA, naaister, overleden op 24-01-1967 om 07.00 uur te Augustinusga op 70-jarige leeftijd, na lang lijden. Aangever: Luitzen Nicolai, 49 jaar, veehouder, wonende te Surhuizum. Begraven te Augustinusga.
Notarieël archief, RAF toegang 26 (notaris Harterink):
Inv. nr. 6124, akte 3309, koop huis en erf te Surhuizum, 27-12-1924.
Inv. nr. 6125, akte 3446, 1925, hypotheek; leent f. 2000,-- van Bartholomeus Hermannus Hubertus Duchesne, Leeuwarden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-02-1920 te Achtkarspelen met Antje Adams (Anna) BONNEMA, 20 jaar oud, geboren op 21-07-1899 om 15.00 uur te Surhuisterveen, dochter van Adam Arjens BONNEMA, klompenmaker, en Jeltje Durks van der VELDE, dienstmeid, overleden op 07-01-1983 te Veenwouden op 83-jarige leeftijd, begraven op 12-01-1983 te Augustinusga.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jeltje JONGSMA, modiste, geboren op 12-08-1920 om 13.00 uur te Augustinusga, overleden op 16-06-1985 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 20-06-1985 te Leeuwarden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1945 te Achtkarspelen met Durk BOSGRAAF, 26 jaar oud, boekhouder, directeur Rabobank, geboren op 17-03-1919 te Westergeest, zoon van Sieds Durks BOSGRAAF, boerenarbeider, veehouder, en Wiepke Annes STEIGER, overleden op 08-12-2003 te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd. Advertentie Raad van Toezicht, bestuur, directie en medewerkers van de Rabobank Leeuwarden e.o.:
"Gedurende de periode van 1 december 1947 tot en met 31 december 1979 was de heer Bosgraaf directeur van Rabobank Leeuwarden. Veel dank zijn wij hem verschuldigd voor de inventieve en integere wijze waarop hij zijn immer waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Rabobank Leeuwarden. Ook na zijn pensionering was de heer Bosgraaf altijd zeer betrokken bij Rabobank Leeuwarden". Begraven op 12-12-2003 te Leeuwarden, op de Noorderbegraafplaats.
   2.  v  Minke JONGSMA, dagmeisje, geboren op 18-05-1922 om 09.30 uur te Augustinusga, overleden op 11-03-1998 te Drachten op 75-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1998 te Opeinde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-06-1942 te Achtkarspelen met Libbe ADEMA, 26 jaar oud, bakkersknecht, bakker, geboren op 27-01-1916 te Westergeest, zoon van Johannes ADEMA, landbouwer, en Doutzen MEIJER, overleden op 05-07-1970 te Drachten op 54-jarige leeftijd, in ziekenhuis Nij Smellinghe. Begraven te Opeinde.
Minke en Libbe waren koster van de Ned. Herv. Gemeente te Wouterswoude en Nijega.
   3.  m  Fokke JONGSMA (zie VII.5).
   4.  v  Iekje JONGSMA, dagmeisje, werkster, geboren op 01-06-1926 om 23.00 uur te Surhuizum, overleden op 31-01-2002 te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd, na een moeizame periode. Gecremeerd op 06-02-2002 te Goutum.
Zij was een uitstekend korfbalster. Speelde voor D.T.S. uit Surhuizum en in de Friese selectie.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-09-1952 te Achtkarspelen met Hendrik (Henk) KOELSTRA, 26 jaar oud, agent van politie, brigadier gemeentepolitie, geboren op 23-10-1925 te Twijzelerheide, zoon van Jan Gijsberts KOELSTRA, evangelist, hulpprediker, en Wiepkje KOOL, overleden op 08-03-2001 te Zwaagwesteinde op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-03-2001 te Goutum.
   5.  m  Adam JONGSMA (zie VII.9).
   6.  v  Riemkje (Riemie) JONGSMA, modiste, geboren op 24-04-1931 om 20.30 uur te Surhuizum, overleden op 18-04-2004 te Zwaagwesteinde op 72-jarige leeftijd, na een tijd van zorg. Begraven op 22-04-2004 te Zwaagwesteinde.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-04-1952 te Achtkarspelen met Anne de VRIES, 23 jaar oud, mijnwerker, bode begrafenisvereniging, uitvaartverzorger, geboren op 17-06-1928 te Westergeest, zoon van Durk de VRIES, mandenmaker, en Gepke HANSMA, overleden op 04-02-1992 te Zwaagwesteinde op 63-jarige leeftijd, begraven te Zwaagwesteinde.


VI.10    Eit Lefferts JONGSMA, arbeider, melkventer, geboren op 22-10-1895 om 09.00 uur te Augustinusga, zoon van Leffert Eits JONGSMA (zie V.13) en Douwina Mientes BROERSMA, arbeidster, overleden op 20-09-1957 om 14.30 uur te Augustinusga op 61-jarige leeftijd. Aangever: Bouwe Boetes, 51 jaar, aanspreker, wonende te Augustinusga. Begraven te Augustinusga.
Hij was melkboer in Augustinusga en Surhuizum. 's Morgens vroeg werden de zuivelproducten opgehaald bij de Lijempf-zuivelfabriek te Augustinusga en de melkrit, met paard en wagen, duurde de hele morgen. Daarna deed Eit Jongsma ander werk. Hij verkocht ook groenten en bezorgde de bladen "Fan Fryske Groun" en later "Margriet" in de omgeving van Augustinusga en Surhuisterveen. Aanvankelijk deed hij het vervoer met twee honden en een hondenkar. Paard en wagen waren beter, maar het was een kostbare zaak om er een paard op na te houden. Hij bezat geen land, terwijl het hooi van het gras van de bermen kwam. Later kocht Eit een bakfiets. Na zijn overlijden hebben dochter Wietske en haar vriend Kees geprobeerd de zaak draaiende te houden, maar voor de weduwe èn haar dochter zaten er onvoldoende toekomstmogelijkheden in.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-05-1923 te Achtkarspelen met Sijke van SANTEN, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 31-03-1900 te Surhuizum, dochter van Pieter Frederiks van SANTEN, vrachtrijder, koopman, arbeider, en Antje Wytzes BOONSTRA, arbeidster, overleden op 27-01-1987 om 09.30 uur te Surhuisterveen op 86-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1987 te Augustinusga.
Zij was een uitstekend schaatsenrijdster. Zij behaalde een vierde prijs op de grote hardrijderij te Surhuisterveen op 15-02-1929 achter drie Friese toprijdsters (Geeske Woudstra, Riekje Procee, Janna van der Meulen); 1e prijs estafette te Augustinusga (11-02-1936) met P. Hoekstra en Klaas Helder. {Zij is later gehuwd op 76-jarige leeftijd op 06-01-1977 te Achtkarspelen (getuige(n): Leffert Jongsma, wonende te Buitenpost, zoon van de bruid; Ettje Wolters, wonende te Boelenslaan, dochter van de bruidegom) met Eelke WOLTERS, 73 jaar oud, koopman, geboren op 11-08-1903 te Akkerwoude, zoon van Dirk Eelkes WOLTERS en Ynskje Sytzes MONSMA, overleden op 22-02-1986 te Drachten op 82-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1986 te Opende.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Leffert JONGSMA (zie VII.13).
   2.  v  Antje (Anne) JONGSMA, geboren op 03-12-1925 om 10.30 uur te Augustinusga.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-05-1946 te Achtkarspelen met Ate de BRUIN, 22 jaar oud, schipper, fabrieksarbeider, grondwerker, werkzaam bij de kanaaldienst, geboren op 26-11-1923 te Augustinusga, zoon van Eerde Feikes de BRUIN, schipper, en Antje Sytzes van DIJK, overleden op 22-03-2016 te Augustinusga op 92-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid. Begraven op 26-03-2016 te Augustinusga.
AUGUSTINUSGA - Het was vorige week dinsdag precies zestig jaar geleden dat Ate de Bruin en Antje Jongsma uit Augustinusga elkaar het jawoord gaven. Het echtpaar vierde het jubileum in familiekring. Burgemeester Lyklema van Achtkarspelen kwam de familie De Bruin-Jongsma dinsdag persoonlijk de felicitaties brengen.
Ate de Bruin was zoon van turfschipper Eerde de Bruin. Antje Jongsma werd als dochter van melkboer Eit Jongsma geboren. Ate en Antje ontmoetten elkaar in Augustinusga. Antje woonde aan de Geawei. De boot van Ate de Bruin en zijn familie lag 's winters ingevroren in de Stiensgeasterfeart. Eerst waren Ate en Antje vooral vrienden, later kregen ze verkering. Na drie jaar trad het verliefde stel in het huwelijk. Ate en Antje de Bruin-Jongsma kregen twee zonen en twee dochters en hebben inmiddels negen kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Toen ze trouwden woonden ze vier jaar op een skûtsje. Daarna zijn ze aan de Geawei - naast de ouders van Antje - gaan wonen. Verder hebben ze in Augustinusga ook op het Abrahamsplein gewoond. Tot op heden woont het paar op de Smeetsmakamp in Augustinusga.
Ate de Bruin heeft eerst gewerkt op baggerschepen en werkte later als los-vaste arbeider bij onder andere de provinciale waterstaat, steenfabriek Schuilinga en bij de N.B.I. in Kootstertille. Verder runde het paar onder meer een fietsenstalling tijdens de winkelweek, verzorgde het de controle tijdens de boskfeesten en had diverse krantenwijken. Ate de Bruin is in 1967 in de WAO beland vanwege een oogaandoening.
In hun vrije tijd was de familie De Bruin vaak te vinden op hun boot of in Earnewâld en bij het Bergumermeer. Tot twee jaar geleden vertoefden ze het hele zomerseizoen op de camping, maar omdat het gezichtsvermogen van Ate de Bruin steeds verder afneemt, zijn ze ermee gestopt. De echtelieden zijn verder nog goed gezond. Ate de Bruin maakt dagelijks een wandeling naar de kinderen en Antje is nog steeds actief bij het volksdansen en bij de Vrouwen van Nu.
De familie De Bruin vierde de huwelijksdag in familiekring op een rondvaartboot vanuit Earnewâld.
Bron: De Feanster d.d. 30-05-2006, pag. 3.
   3.  v  Douwina (Ine) JONGSMA, dienstbode, geboren op 12-10-1927 om 17.30 uur te Augustinusga, overleden op 01-02-2016 te Burgum op 88-jarige leeftijd, na een lange tijd van ziekzijn. Begraven op 06-02-2016 te Augustinusga.
Zie: Nieuwsblad van Noordoost Friesland d.d. 11-03-2011 (Dubbel toneeljubileum).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-07-1950 te Achtkarspelen met Eelke de HAAN, 28 jaar oud, banketbakkersknecht, fabrieksarbeider, geboren op 25-08-1921 te Opende, zoon van Jelle Jans de HAAN, landarbeider, en Klara van der HEIDE, overleden op 14-12-1990 te Drachten op 69-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1990 te Augustinusga.
   4.  v  Wietske JONGSMA, bejaardenverzorgster, geboren op 12-02-1940 om 09.30 uur te Augustinusga.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1960 te Achtkarspelen (getuige(n): Tjeerd Elzinga, broeder van de bruidegom, 25 jaar, metaalbewerker, wonende te Harkema-Opeinde; Leffert Jongsma, broeder van de bruid, 36 jaar, kraandrijver, wonende te Gerkesklooster) met Kornelis (Kees) ELZINGA, 24 jaar oud, landarbeider, wegwerker, geboren op 21-04-1936 te Harkema-Opeinde, zoon van Bindert ELZINGA, landarbeider, en Trijntje POSTMA, overleden op 11-12-2016 te Augustinusga op 80-jarige leeftijd, begraven op 16-12-2016 te Augustinusga.
Het echtpaar Elzinga/Jongsma adopteerde 2 kinderen: 1. Michaela Elzinga, geboren 03-12-1969 te Frankfurt am Main (Duitsland), overleden 03-01-2004 te Heerenveen, begraven 08-01-2004 te Augustinusga; 2. Claudia Elzinga, geboren 21-03-1972 West-Berlijn (Duitsland), relatie met Ron van Deursen, wonende (2004) te Assen; kinderen: Ferry Jay en Jeffrey.


VI.13    Hendrikje Lefferts (Kinge) JONGSMA, dienstbode, huishoudster, geboren op 21-03-1897 om 20.00 uur te Augustinusga, dochter van Leffert Eits JONGSMA (zie V.13) en Douwina Mientes BROERSMA, arbeidster, overleden op 20-08-1967 om 00.15 uur te Augustinusga op 70-jarige leeftijd. Aangever: Bouwe Boetes, 61 jaar, aanspreker, wonende te Augustinusga. Begraven op 24-08-1967 te Augustinusga.
De Tjoele, noordelijk van het Prinses Margrietkanaal onder Augustinusga is een hoog gelegen natuurgebied, omgeven door bomen. Het ligt tussen de percelen Blauforlaet 24 en 26. Tot in 1968 stond er nog een vervallen huis. Na Marten de Bruin kwam er als laatste bewoner Hans Blom. Het terrein is thans eigen aan de broers Rense en Sybe Pieters Bouma te Surhuizum. Voordat het huis werd afgebroken stond het een behoorlijke tijd leeg.
In de middeleeuwen was De Tjoele bezit van het Gerkesklooster. Van de opbrengst werden "de tafelen" bediend. In 1511 is er sprake van een "Tyaerk op den Tyolen". Een zekere Geert was in 1543 boer op de Tyule. Jan Jans woonde in 1751 "op de Tjoele". Twee zonen hebben in 1811 de familienaam Tjoelker aangenomen.
De naam Tjoele komt voor op de oudste kaarten van Achtkarspelen. Omstreeks het midden van de 18e eeuw was het echtpaar Jan Jans en Sytske Wytses eigenaar-gebruiker van de grote boerderij en de landerijen op de Tjoele. Daarna zoon Wytse Jans (Tjoelker) (1742-1815). Vervolgens Riekele Wytses Tjoelker, Wytse Riekeles Tjoelker. Van 1892 tot 1905 woonde de kinderen van Wytse Riekeles op de toen kleine Tjoele-sate, waarna deze bij publieke verkoop in andere handen overging. Volgende bewoners waren: Van der Hoek uit Drachten, Femme Lulofs, Tjerk Helder, Hendrik Nicolai en Willem Jeltema.
(Bron: Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 20 juni 1978).
Samenwonend (1) rond 1918 met N.N.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 24-05-1919 te Achtkarspelen met Jelle Gerbens de JONG, 27 jaar oud, arbeider, geboren op 07-11-1891 om 23.00 uur te Drachten, zoon van Gerben Gerbens de JONG, arbeider, en Stijntje Jelles van der MEER, arbeidster, overleden op 21-11-1922 te Augustinusga op 31-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-10-1915 te Achtkarspelen met Taapke Hendriks van der WIEL, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 16-12-1891 te Surhuizum, dochter van Hendrik Ferdinands van der WIEL en Bontje Minzes DIJKSTRA, overleden op 12-11-1918 te Achtkarspelen op 26-jarige leeftijd.}
Gehuwd (3) op 26-jarige leeftijd op 20-10-1923 te Achtkarspelen met Willem Pieters JELTEMA, 35 jaar oud, arbeider, transportarbeider, horlogemakersknecht, uurwerkmaker (1909), smid (1921), fabrieksarbeider, grondwerker, geboren op 30-03-1888 te Buitenpost, zoon van Pieter Willems JELTEMA, uurwerkmaker, paraplumaker, en Jeltje Wiltjes ZEINSTRA (Seinstra), overleden op 02-09-1952 om 03.30 uur te Augustinusga op 64-jarige leeftijd, door suïcide.
Rechtbank Leeuwarden:
In Mei 1914 gaf D. Fennema, penningmeester van de kaatsvereniging te Buitenpost, aan den vader van den 27-jarigen Willem J. aldaar kwitanties ter inning van contributies van de leden, tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer 70 gulden. Daar de vader ongesteld is werd Willem met die inning belast. Hij heeft zich daarvan slecht gekweten. Van het geld dat hij inde heeft hij zich n.l. omstreeks f. 40,-- toegeëigend. Heden had hij zich deswege te verantwoorden. Tegen hem werd voor verduistering bij verstek veroordeeling gevraagd tot 2 maanden gevangenisstraf. Vonnis: conform.
Bron: Leeuwarder Courant d.d. 20-05-1915.
Rechtbank Leeuwarden:
Toegang 18-02 RAF; inv. nr. 104, rol nr. 355, zitting 12-05-1926, uitspraak 26-05-1926. Veroordeeld wegens poging tot doodslag en vernieling tot 6 maanden gevangenisstraf en toewijzing civiele vordering.
Toegang 2014 RAG nr. 310/5025; vonnis arrondissementsrechtbank Leeuwarden d.d. 26-05-1926, veroordeeld wegens poging tot zware mishandeling en vernieling tot 6 maanden gevangenisstraf, ingaande 10-06-1926 te Groningen. {Hij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-03-1908 te Achtkarspelen met Lokke Lammerts SMEDING, 26 jaar oud, geboren op 22-03-1882 te Twijzel, dochter van Lammert Jans SMEDING en Doetje Jans FEITSMA, overleden op 25-01-1911 te Buitenpost op 28-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1911 te Twijzel. R21-N12.}
Gehuwd (4) op 59-jarige leeftijd op 21-04-1956 te Achtkarspelen met Hans Jacobs (Hanske) BLOM, 61 jaar oud, arbeider, landarbeider, geboren op 23-01-1895 om 03.00 uur te Burum, zoon van Jacob Hanzes BLOM, boerenknecht, arbeider, en Taetske Pieters van der MOLEN, dienstmeid, overleden op 08-03-1961 te Drachten op 66-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1922 te Ezinge met Louwina HOFMAN, 33 jaar oud, geboren op 21-06-1888 te Ezinge, overleden op 28-03-1953 te Leens op 64-jarige leeftijd.}
Uit de eerste relatie:

   1.  v  Tjitske JONGSMA, geboren op 01-03-1919 om 23.00 uur te Surhuizum. Aangever: Leffert Jongsma, 44 jaar, arbeider te Augustinusga, grootvader. Overleden op 14-03-1919 om 16.00 uur te Surhuizum, 13 dagen oud. Aangever: Leffert Jongsma, grootvader.

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Douwina de JONG, dienstbode, geboren op 24-02-1920 te Drogeham, overleden op 07-09-1998 te Groningen op 78-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1998 te Groningen.
Samenwonend (1) rond 1936 met N.N.
Gehuwd (2) met Alko HAAN, geboren op 19-02-1912, overleden op 01-04-1966 op 54-jarige leeftijd, begraven te Groningen.
   3.  m  Leffert de JONG, landarbeider, geboren op 29-08-1921 om 23.00 uur te Augustinusga.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 12-04-1952 te Achtkarspelen met Theresia Jacoba (Trees) GIJSBERTS, 23 jaar oud, dienstbode, geboren op 18-04-1928 om 05.00 uur te America, dochter van Martin Hermann (Herman) GIJSBERTS, los arbeider, en Elisabeth Anna Hubertina (Liesbeth) JANSSEN, overleden op 20-10-1954 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd, in het Bonefatius ziekenhuis. Begraven op 25-10-1954 te Bergum.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 03-12-1955 te Achtkarspelen met Jantina HAAGSMA, 24 jaar oud, geboren op 31-08-1931 te Amsterdam.

Uit het derde huwelijk:

   4.  v  Elisabeth (Lies) JELTEMA, dienstbode, geboren op 15-01-1924 om 04.00 uur te Augustinusga, overleden op 06-12-1996 op 72-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1996 te Buitenpost.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-07-1943 te Achtkarspelen met Marten de BRUIN, 22 jaar oud, klompmaker, arbeider bij gemeentewerken, geboren op 21-09-1920 te Drogeham, zoon van Feike Lammerts de BRUIN, schipper, grondwerker, en Janke Martens STEL, overleden op 07-12-1981 te Groningen op 61-jarige leeftijd.
   5.  v  Jeltje JELTEMA, geboren op 24-08-1925 te Gerkesklooster, overleden op 06-02-1983 om 02.30 uur te Achtkarspelen op 57-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-12-1955 te Achtkarspelen met Keimpe BRUINING, 30 jaar oud, boerenarbeider, geboren op 09-07-1925 te Nijega, zoon van Edze Dirks BRUINING en Geertje Keimpes de VRIES, overleden op 27-07-1998 op 73-jarige leeftijd, begraven te Augustinusga.
   6.  m  Eit JELTEMA, geboren op 28-08-1927 te Gerkesklooster, overleden op 18-02-1928 om 12.00 uur te Gerkesklooster, 174 dagen oud.
   7.  m  Eit JELTEMA, landarbeider, fabrieksarbeider, mijnwerker, bouwvakarbeider, geboren op 24-11-1928 te Gerkesklooster, overleden voor 1985.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-10-1958 te Achtkarspelen (getuige(n): Mient Jeltema, broeder van de bruidegom, 22 jaar, landarbeider, wonende te Kollumerpomp; Grietje Boersma, zuster van de bruid, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Surhuizum) met Leentje BOERSMA, 24 jaar oud, fabrieksarbeidster, geboren op 30-09-1934 te Gerkesklooster, dochter van Jan BOERSMA, fabrieksarbeider, machinist, en Antje STOKROOS, overleden na 2005.
   8.  v  Klaske JELTEMA, geboren op 16-12-1932 om 04.00 uur te Augustinusga, overleden op 02-09-2004 te Surhuisterveen op 71-jarige leeftijd, geheel onverwacht. Begraven op 06-09-2004 te Surhuizum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1954 te Achtkarspelen met Pieter van SANTEN, 26 jaar oud, landarbeider, stoker, geboren op 24-01-1928 te Stroobos (Achtk.), zoon van Wijtze van SANTEN, arbeider, schipper, venter, en Trijntje BOSGRAAF, overleden op 01-06-1977 om 04.00 uur te Surhuizum op 49-jarige leeftijd, begraven te Surhuizum.
   9.  m  Mient JELTEMA, landarbeider, fabrieksarbeider, monteur, geboren op 11-05-1937 om 23.30 uur te Augustinusga, overleden op 02-07-1975 te Kollum op 38-jarige leeftijd, begraven te Kollum.
Gehuwd met Tietje van KAMMEN, geboren op 02-11-1937, dochter van Doede van KAMMEN en Gepke HANENBURG, overleden op 19-07-2000 te Groningen op 62-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Begraven te Kollum.
   10.  v  Aukje JELTEMA, geboren op 11-12-1938 te Augustinusga.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 17-08-1957 te Achtkarspelen met Petrus Franciscus HAAGSMA, 27 jaar oud, monteur, geboren op 19-08-1929 te Amsterdam, zoon van Hendrik Pieter HAAGSMA en Adriana STRUIJF, overleden op 05-10-1980 om 23.30 uur te Achtkarspelen op 51-jarige leeftijd.


VI.20    Mient Douwe JONGSMA, arbeider, landarbeider, steenhouwer, koster Ned. Herv. kerk Augustinusga, geboren op 01-07-1904 om 09.00 uur te Augustinusga, zoon van Leffert Eits JONGSMA (zie V.13) en Douwina Mientes BROERSMA, arbeidster, overleden op 25-01-1975 om 09.00 uur te Augustinusga op 70-jarige leeftijd. Zie: Leeuwarder Courant d.d. 27-01-1975 (Bejaarde man lag dood in de berm). Begraven op 29-01-1975 te Augustinusga.
Hij was een uitstekend schaatsenrijder. Hij won de prijs te Stroobos op 02-01-1924 (f. 15,--); eerste ledenestafetterijderij De Izeren Wjuk te Augustinusga met mej. A. de Bruin en Johannes Wiersma (09-01-1924); tweede ledenrijderij Augustinusga met mej. Sj. van Santen; eerste, met zijn broer Fokke en mej. A. de Bruin, op de ledenestafettewedstrijd te Augustinusga op 07-02-1929; 3e op de estafette te Augustinusga (11-02-1936) met Lottje de Jong en Hendrik van Dijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1930 te Baflo met Trientje WORMMEESTER, 26 jaar oud, dienstbode, geboren op 13-02-1904 te Baflo, dochter van Wieger WORMMEESTER, arbeider, en Riemke KAMSTRA, arbeidster, overleden op 12-07-1976 om 20.30 uur te Augustinusga op 72-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 16-07-1976 te Augustinusga.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Riemke (Riemy) JONGSMA, geboren op 15-02-1931 om 08.00 uur te Augustinusga, overleden op 14-08-1979 te Leeuwarden op 48-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd te Goutum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1953 te Achtkarspelen met Jakob GROENLAND, 25 jaar oud, landarbeider, metselaar, geboren op 28-12-1927 te Augustinusga, zoon van Pieter Remmelts GROENLAND, arbeider, veehouder, slikwerker, en Grietje HAIJEMA, overleden op 23-12-2012 te Drachten op 84-jarige leeftijd, in het ziekenhuis. Gecremeerd op 29-12-2012 te Opeinde.
{Hij had ook ooit een relatie met Annie LINSEN, geboren op 30-07-1927, overleden op 29-10-2009 op 82-jarige leeftijd, begraven te Roermond.}


VI.24    Fokke JONGSMA, steenhouwer bij Steenhouwerij Klaas de Vries te Buitenpost en Arends te Leeuwarden (v.a. 1946), mr. schuurder, geboren op 23-10-1910 om 02.30 uur te Augustinusga, zoon van Leffert Eits JONGSMA (zie V.13) en Douwina Mientes BROERSMA, arbeidster, overleden op 28-07-1991 om 07.15 uur te Surhuisterveen op 80-jarige leeftijd. Aangever: Marten Zeilinga, 50 jaar, uitvaartverzorger, wonende te Dokkum. Begraven op 01-08-1991 te Drogeham.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1933 te Achtkarspelen met Sijtske HOEKSMA, 25 jaar oud, dienstbode, geboren op 17-01-1908 te Drogeham, dochter van Pieter Fokkes HOEKSMA, arbeider, en Maaike Jans de MEER, overleden op 24-08-1991 te Surhuisterveen op 83-jarige leeftijd, begraven 00-08-1991 te Drogeham.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maaike JONGSMA, geboren op 20-06-1935 om 23.30 uur te Buitenpost, overleden op 27-12-2009 te Burgum op 74-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 30-12-2009 te Buitenpost.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1961 te Achtkarspelen (getuige(n): Anna Spoelstra, schoonzoon van de bruidegom, 23 jaar, zonder beroep, wonende te Minnertsga; Pieter Jongsma, broeder van de bruid, 21 jaar, monteur, wonende te Buitenpost) met Taede KOOTSTRA, 29 jaar oud, kantoorbediende, loonadministrateur, geboren op 25-03-1932 te Buitenpost, zoon van Gerrit KOOTSTRA, veeverzorger, kippenfokker, bouwvakarbeider, en Elizabeth SCHIEVINK, overleden op 02-07-2016 op 84-jarige leeftijd, begraven op 07-07-2016 te Buitenpost.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   2.  m  Pieter JONGSMA (zie VII.26).


VI.34    Grietje Jacoba JONGSMA, dienstbode, geboren op 08-04-1901 om 03.00 uur te Zoutkamp, dochter van Jan Tjeerds JONGSMA (zie V.16) en Trientje Harmannus CANNINGA, naaister. Getuigen: Lammert Kamer, 58 jaar, gemeenteontvanger te Ulrum; Jelmer Kuipers, 54 jaar, veldwachter te Ulrum. (gezindte: Remonstrants; Ned. Herv.), overleden op 05-11-1988 om 18.00 uur te Opende op 87-jarige leeftijd, rustig en kalm, in het "Wilhelmina Rustoord", waar zij de laatste twee jaar verbleef. Gecremeerd op 09-11-1988 te Goutum. Harm Russchen van het Humanistisch Verbond schetste in het kort haar leven. "Grietje was een slank meisje met prachtig kastanjebruin haar. Vanwege de functie van haar vader bij de politie verhuisde men nogal eens. Na de lagere school ging zij naar de Mulo. Zij kon goed leren. Vooral de talen Duits en Frans hadden haar belangstelling. Ook had zij een mooi handschrift. Als meisje zag ze er goed uit en zij bezat een bepaalde "fleur". Deze eigenschappen waren bepalend voor het verdere leven van Grietje Jacoba Jongsma. Zij groeide op tot een jonge vrouw en evenals haar zusters ging zij dienen bij de hofmaarschalk in 's-Gravenhage. Vaak bezocht zij haar familie in het noorden. Daarbij kwam ze op haar weg haar levenspartner tegen in het Drentse dorp Veenhuizen.
Zij trouwde met Jan Mijnheer op 31 juli 1924. Zij gingen tijdelijk wonen bij de ouders van Jan in Surhuisterveen, om daarna te verhuizen naar de Drieroede te Boelenslaan. Hier zijn ook hun kinderen geboren. Jan werkte bij de boeren of waar maar werk was te vinden. Voor Grietje was het plattelandsleven niet altijd even gemakkelijk. Tijdens het werk zong zij vaak Franse liedjes. Door een kortstondige ziekte overleed Jan op slechts 42-jarige leeftijd.
De steun van een man werd vijf jaar later ingevuld door Machiel Bouwer. Het waren moeilijke jaren, vooral de oorlogsjaren. De omstandigheden van toen zijn voor mensen van nu eigenlijk onherkenbaar en ondenkbaar.
In 1970 was men van plan te gaan wonen in de aanleunwoningen bij 't Suyderhuys te Surhuisterveen. Helaas overleed Machiel op 72-jarige leeftijd, nadat men 27 jaar had samengewoond. Daarna is Grietje toch verhuisd naar Surhuisterveen.
Grietje was voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen een vriendelijk iemand, een mem en een beppe. Zij hield van eenvoud en deed nooit verre reizen. Zij was altijd keurig gekleed en had een socialistische kijk op het leven. Zij was erg gemakkelijk en gaf graag iets aan een ander. De gezondheid ging de laatste jaren achteruit en ruim drie jaar geleden is zij gaan wonen in het bejaardencentrum 't Suyderhuys. In overleg met de huisarts kwam zij twee jaar geleden in het Wilhelmina Rustoord te Opende. Daar is zij overleden".
Relatie(1) rond 1917 met N.N.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 31-07-1924 te Achtkarspelen (getuige(n): Eldert Wolthuizen, 62 jaar, gemeentebode; Hans van Ek, 23 jaar, klerk; beiden wonende te Buitenpost) met Jan Jakobs MIJNHEER, 30 jaar oud, boerenarbeider, arbeider, geboren op 03-08-1893 om 11.00 uur te Surhuizum, zoon van Jakob Alberts MIJNHEER, arbeider, boerenknecht, wegwerker, landbouwer, en Trientje Barelds de JONG, dienstmeid. Aangever: de vader; getuigen: Jan Wittes Vaatstra, 41 jaar, rijksveldwachter te Surhuisterveen; Anne Boersma, 44 jaar, klerk te Buitenpost. (gezindte: Doopsgezind), overleden op 04-06-1938 om 14.00 uur te Boelenslaan op 44-jarige leeftijd. Hij overleed aan longontsteking. Aangever: Luitzen Ongersma, 43 jaar, timmerman, wonende te Boelenslaan. Begraven op 08-06-1938 te Boelenslaan.
Samenwonend (3) ca. 1943 te Boelenslaan met Machiel Jaspers BOUWER, arbeider, veldarbeider, petroleumventer, grondwerker, geboren op 07-02-1898 om 13.00 uur te Surhuisterveen, zoon van Jasper Migchiels BOUWER, arbeider, boerenknecht, koopman, en Joukje Melles VEENSTRA, arbeidster, overleden op 24-11-1970 om 23.00 uur te Boelenslaan op 72-jarige leeftijd. Hij overleed toch nog onverwacht. Aangever: Jeen Kootstra, 63 jaar, aanspreker, wonende te Houtigehage. Begraven op 28-11-1970 te Boelenslaan. De begrafenis vond plaats om 13.00 uur vanuit het Volksgebouw te Boelenslaan.
{Hij was eerder gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-10-1932 te Achtkarspelen, gescheiden ca. 1942 van Aaltje de VRIES, geboren op 04-09-1898 te Surhuisterveen, dochter van N.N. en Froukje Gerrits de VRIES, overleden op 01-05-1980 op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-05-1980 te Goutum.}
Uit de eerste relatie:

   1.  m  Enno (Eddy, Eduard) JONGSMA (zie VII.28).

Uit het tweede huwelijk:

   2.  v  Trijntje (Nienke) MIJNHEER, dienstbode, arbeidster papierfabriek, geboren op 22-09-1925 om 00.30 uur te Surhuisterveen, overleden op 15-06-2009 te Grou op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-06-2009 te Goutum.
Samenwonend (1) rond 1948 met Jan HUYZER, winkelbediende, ziekenverpleger.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 23-09-1950 te Idaarderadeel, gescheiden na 22 jaar op 21-09-1973 te Idaarderadeel van Freerk van der HEIDE, boerenknecht, landarbeider, fabrieksarbeider, geboren op 10-07-1910 te Wijtgaard, zoon van Freerk Rintjes van der HEIDE, arbeider, boerenknecht, en Ymkje Ruurds van der VEEN, dienstmeid, overleden op 09-10-1990 te Drachten op 80-jarige leeftijd, in ziekenhuis Nij Smellinghe. Gecremeerd.
{Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-01-1934 te Idaarderadeel met Antje SYTEMA, 22 jaar oud, geboren op 15-03-1911 te Grouw, dochter van Ype Jelles SYTEMA, landarbeider, en Feikje Tjeerds BRUINSMA, overleden op 18-12-1948 te Grouw op 37-jarige leeftijd.}
Samenwonend (3) rond 1973 met Marten van der MOLEN, boerenknecht, landarbeider, bouwvakarbeider, havenarbeider, geboren op 13-10-1923 te Boelenslaan, zoon van Marten Ernst Alberts van der MOLEN, landarbeider, en Antje BOUWER, overleden op 30-05-2005 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd, gecremeerd te Goutum.
Lid van verdienste voetbalvereniging G.A.V.C. te Grou.
   3.  v  Froukje Antje (Kokke) MIJNHEER, dienstbode, geboren op 11-11-1926 om 04.00 uur te Boelenslaan, overleden op 19-12-2016 te Surhuisterveen op 90-jarige leeftijd, in 't Suyderhuys. Gecremeerd op 24-12-2016 te Opeinde.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 10-11-1945 te Achtkarspelen met Jan VEENSTRA, 22 jaar oud, landarbeider, metaalslijper AVEK (1954-1983), geboren op 15-05-1923 te Boelenslaan, zoon van Arend Auwerts VEENSTRA, arbeider, landarbeider, en Willemke LANDHEER. Erkend bij huwelijk ouders. Overleden op 25-05-2010 te Surhuisterveen op 87-jarige leeftijd, na een langzaam verval van krachten. Gecremeerd op 31-05-2010 te Opeinde.
   4.  m  Jan (Kanne) MIJNHEER, boerenknecht, fabrieksarbeider AVEK bv (1956-1988), geboren op 15-12-1927 om 19.00 uur te Boelenslaan, overleden op 25-07-1990 om 14.15 uur te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd. Hij overleed aan kanker. Aangever ten gemeentehuize: Johannes Ongersma, 64 jaar, uitvaartverzorger, wonende te Boelenslaan. Er was gelegenheid tot condoleren op zaterdag 28-07-1990 van 19.30 - 20.00 uur. Gecremeerd op 30-07-1990 te Goutum. De crematie vond op verzoek van de overledene in familiekring plaats, op maandag 30-07-1990 om 11.15 uur te Goutum, Yndijk 1.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-07-1954 te Achtkarspelen (getuige(n): Jakob Mijnheer, 23 jaar, textielarbeider, wonende te Enschede, broeder van de bruidegom; Reinder Kooistra, 23 jaar, tabaksbewerker, wonende te De Tike, broeder van de bruid) met Grietje KOOISTRA, 21 jaar oud, hulp in de huishouding, geboren op 20-09-1932 te De Tike onder Nijega, dochter van Bartele KOOISTRA, arbeider, landarbeider, veehouder, jager, en Aaltje JONGSMA, aan de Leijensreed. Overleden op 19-03-2003 te Drachten op 70-jarige leeftijd, in het ziekenhuis.
   5.  m  Jakob (Jappie) MIJNHEER, fabrieksarbeider, geboren op 15-02-1931 om 15.45 uur te Boelenslaan, overleden op 05-09-2013 te Heerenveen op 82-jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed. Gecremeerd op 11-09-2013 te Heerenveen-Zuid.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 20-02-1954 te Losser, gescheiden na 30 jaar op 30-10-1984 te Losser van Elsje BEUTE, textielfabrieksarbeidster, geboren op 28-07-1933 te Overdinkel, dochter van Riekent BEUTE, textielarbeider, en Fenna de VRIES, textielarbeidster.
{Zij is later samenwonend na 1985 met Karst ZUIDERBAAN, eig. loonbedrijf Volbeda-Zuiderbaan, geboren op 08-08-1924 te Gorredijk, overleden op 15-12-2008 te Zwolle op 84-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-12-2008.}
Samenwonend (2) met Didy BOERSMA.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1955 met N.N. STAPEL.}
   6.  m  Gerard MIJNHEER, machinebankwerker, stoker-machinist, concierge, ziekenverpleger, geboren op 18-04-1935 te Boelenslaan, overleden op 08-07-1995 om 16.10 uur te Roden op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-11-1956 te Idaarderadeel, gescheiden na 16 jaar op 27-04-1973 te Idaarderadeel van Feikje van der HEIDE, geboren op 01-03-1938 te Grouw, dochter van Freerk van der HEIDE, boerenknecht, landarbeider, fabrieksarbeider, en Antje SYTEMA.
{Zij is later gehuwd op 40-jarige leeftijd op 03-10-1978 te Achtkarspelen (getuige(n): Titus de Boer, onderwijzer, wonende te Noordwolde; Hiltje Wiepkje Blumers, wonende te Noordwolde; resp. broer en schoonzuster van de bruidegom) met Ljippe de BOER, 48 jaar oud, boerenknecht, grondwerker, kraanmachinist, geboren op 14-03-1930 te Warga, zoon van Jan de BOER, boerenarbeider, en Johanna KLEINHUIS, overleden op 01-04-2017 te Surhuisterveen op 87-jarige leeftijd. Zijn lichaam is aan de wetenschap nagelaten. Oprichter Toneelvereniging "De Trochsetters", Surhuisterveen.}
Gehuwd (2) rond 1980 te Grootegast met Wijtske SPOELMAN, geboren op 11-01-1959 te Opende, dochter van Bote SPOELMAN en Lammertdina (Dine) VEENSTRA.
{Zij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 04-06-2004 te Gaasterlân-Sleat met Guus van der WEIJ.}

Uit de derde relatie:

   7.  m  Hendrik Hendericus (Henk) JONGSMA (zie VII.31).
   8.  m  Martinus (Tinus) JONGSMA (zie VII.34).


VI.46    Tjeerd Petrus JONGSMA, timmerman, geboren op 23-01-1894 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA (zie V.20) en Alberdina Lambertus WOLTERS, overleden op 14-03-1952 te Vanrhijnsdorp (Zuid-Afrika) op 58-jarige leeftijd.
Dochter Aaltje Jongsma: "Ons familie het grootgeword in Vanrhijnsdorp, Kaapprovinsie, aan die Weskus. Die gebied word Namakwaland genoem en is bekend vir die pragtige veldblomme en plante in die lente en aug. sep. okt. Dis ± 4 uur vanaf Kaapstad. Mij vader is oorlede as gevolg van 'n ongeluk terwijl hij fiets gerij het. 'N motor het hem getref. Dit was heel erg vir mij moeder en haar 4 dogters. Sij wou terugkeer na Nederland maar het eiendom besit en het dus nie gebeur nie. Sij het haar familie nooit weer gesien nie. Vandag is et heel jammer dat ek haar nooit meegeneem het met mij bezoeke aan haar land nie".
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 06-03-1933 te Groningen met Jantje Pieters (Janine) WESTERS, 30 jaar oud, huishoudster, geboren op 01-10-1902 om 15.00 uur te Kostverloren onder Hoogkerk, dochter van Pieter WESTERS, scheepstimmermansknecht, groentenventer, en Jantje SIPKENS. Aangever: de vader; getuigen: Jurjen Marrenga, 45 jaar, bakker, wonende te Hoogkerk en Jannes van der Werf, 32 jaar, veldwachter, wonende te Hoogkerk. Overleden op 26-03-1992 te Bellville, Kaap (Zuid-Afrika) op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Petrus Gerardus JONGSMA, geboren op 07-04-1934 te Midwolde, overleden op 10-04-1934 te Midwolde, 3 dagen oud.
   2.  v  Alberdina Jantje (Dina) JONGSMA, geboren op 14-06-1935 te Midwolde, overleden op 26-11-1975 te Pretoria (Zuid-Afrika) op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-12-1964 met Marthinus Stephanus François LABUSCHAGNE, 24 jaar oud, geboren op 06-10-1940 te Rustenburg (Zuid-Afrika).
   3.  v  Petronella Gerarda (Nellie) JONGSMA, geboren op 08-05-1937 te Crawford, Kaap (Zuid-Afrika).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 14-12-1978 te Kaapstad (Zuid-Afrika) met Karl-Heinz CANITZ, 38 jaar oud, geboren op 07-10-1940 te Wittenberg (Duitsland).
   4.  v  Annie Reina JONGSMA, geboren op 12-12-1939 te Wijnberg, Kaap (Zuid-Afrika).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-02-1973 te Pretoria (Zuid-Afrika) met Willem Adriaan MAREE, 42 jaar oud, geboren op 08-10-1930 te Potgietersrus distrik (Zuid-Afrika).
   5.  v  Aaltje JONGSMA, geboren op 11-05-1941 te Wijnberg, Kaap (Zuid-Afrika).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1973 te Bellville, Kaap (Zuid-Afrika) met Daniël Jacobus JANSE van RENSBURG, 26 jaar oud, geboren op 01-04-1946 te Wijnberg, Kaap (Zuid-Afrika).


VI.54    Petrus Gerardus (Piet) JONGSMA, timmerman, ouder Jeugdherberg Groningen (1934), directeur Groninger Coöp. Bouwonderneming, geboren op 16-09-1905 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA (zie V.20) en Alberdina Lambertus WOLTERS, overleden op 16-02-1974 te Groningen op 68-jarige leeftijd. Oud PvdA-raadslid Jongsma overleden.
Op 68-jarige leeftijd is zaterdag in Groningen overleden de heer P.G. Jongsma. In de jaren tussen 1930 en 1950 was de heer Jongsma sterk betrokken bij de socialistische beweging in de stad Groningen en omgeving. Hij was bijna 25 jaar directeur van de Groningse Coöperatieve Bouwonderneming. De crematie had in stilte plaats te Groningen.
De heer Jongsma vervulde zeer veel sociale functies in Groningen. Tot zijn overlijden was hij nog bestuurslid van de Heymans Stichting en van Jucentus, organisaties die zich bezighouden met de bejaardenproblematiek. Hij kwam in 1925 als leerling-timmerman bij de Groninger Coöperatieve Bouwonderneming, waar hij zich opwerkte tot directeur.
In de crisisjaren was hij actief in de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). De heer Jongsma was na de oorlog gemeenteraadslid van de PvdA in Groningen. Met werkloze jongeren zette hij na de oorlog de Prinsenhoftuin op.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 20-02-1974. Gecremeerd te Groningen. Overeenkomstig de wens van de overledene vond de crematie plaats in klein familieverband.
Zie: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 30-06-1934, pag. 2 (De eerste Jeugdherberg te Groningen officiëel geopend) en d.d. 02-07-1934 (Jeugdherberg "In den Sint Maarten" geopend).
Mede-oprichter en voorzitter Stichting Sociaal Fonds Personeel G.C.B., Boerderij Aduarderzijl.
De Raadsvacature.
De heer P. Jongsma heeft thans bericht dat hij zijn benoeming tot Raadslid in de s.d. vacature F.J. Schaper aanneemt. De heer Jongsma werd 16 September 1905 te Groningen geboren. Hij was van beroep timmerman. Van 1924-1935 was hij lid van de Arbeiders Jeugd Centrale hier ter stede, waarvan de laatste jaren voorzitter. Hij werd tevens voorzitter van de Coöperatieve Bouwonderneming. Sinds een vijftal jaren is hij algemeen leider van de Centrale Werkplaats en Werkobjecten voor jeugdige werkloozen.
Bron: Nieuwsblad van het Noorden d.d. 08-07-1940.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1931 te Groningen met Alberdina (Dien) VEGTER, 24 jaar oud, ouder Jeugdherberg Groningen (1934), geboren op 31-10-1906 te Emmen, dochter van Jakob VEGTER, timmerman, bouwkundig opzichter, en Hendrika Wicherdina DEEN, overleden op 10-11-1993 te Groningen op 87-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Rita JONGSMA, geboren op 26-03-1936 te Groningen, overleden op 21-03-1939 te Groningen op 2-jarige leeftijd, na een korte ongesteldheid. Gecremeerd op 25-03-1939 te Velsen.
   2.  v  Martha JONGSMA, onderwijzers, geboren op 16-08-1940 te Groningen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-12-1966 te Groningen met Bouke STREMLER, 33 jaar oud, architect, geboren op 21-03-1933 te Oldeboorn, zoon van Rients STREMLER en Anna de ROOS, overleden op 14-06-2008 te Groningen op 75-jarige leeftijd, gecremeerd te Groningen.
   3.  m  Jakob (Jaap) JONGSMA (zie VII.48).
   4.  m  Peter JONGSMA (zie VII.50).


VI.56    Lambertus (Bertus) JONGSMA, kleermaker, geboren op 12-12-1908 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA (zie V.20) en Alberdina Lambertus WOLTERS, overleden op 23-12-1980 te Zwolle op 72-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte. Gecremeerd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-03-1932 te Groningen, gescheiden na 17 jaar op 08-07-1949 te Groningen. Na de scheiding is hij verhuisd naar Zwolle en trouwde nog twee maal. Echtgenote is Stientje BAKKER, dienstbode, geboren op 11-12-1909 te Groningen, dochter van Bernardus BAKKER, caféhouder, kleermaker, en Marchien WATERMAN, overleden op 25-10-1990 te Groningen op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Peter Gerardus JONGSMA (zie VII.52).
   2.  m  Bernardus (Ben) JONGSMA (zie VII.55).


VI.58    Wietse JONGSMA, behanger/stoffeerder, woninginrichter, geboren op 23-02-1910 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus Tjeerds (Piet) JONGSMA (zie V.20) en Alberdina Lambertus WOLTERS, overleden op 31-05-1984 te Groningen op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 04-06-1984 te Groningen.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 18-05-1953 te Groningen met Auktje HOFSTEE, 36 jaar oud, dienstbode, geboren op 08-10-1916 te Groningen, dochter van Reinder HOFSTEE, voerman, en Jantje DUIZENDSTRA, overleden op 09-01-1977 te Groningen op 60-jarige leeftijd, na een zeer moedig, doch geduldig gedragen lijden. Gecremeerd op 13-01-1977 te Groningen.
{Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-02-1938 te Groningen, gescheiden na 8 jaar op 13-03-1946 te Groningen van Gretus Pieter AAKSTER, chauffeur, opperman, arbeider, geboren op 18-08-1912 te Groningen, zoon van Jenne AAKSTER en Marchien EBELS.}
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Lammert JONGSMA, directeur "Protecta" financieel bemiddelingskantoor, geboren op 08-02-1948 te Groningen.
Faillissement opgeheven door de arrondissementsrechtbank te Groningen (Nieuwsblad van het Noorden d.d. 02-04-1992).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-12-1970 te Groningen, gescheiden na 1980 van Eppie BRONSEMA, geboren rond 1948.


VI.66    Tjeerd JONGSMA, electrotechnicus, electrotechnisch tekenaar Philips, constructeur, geboren op 18-01-1901 te Groningen, zoon van Frederik Tjeerds JONGSMA (zie V.24) en Elisabeth Berends LUINING, bode ziekenfonds (gezindte: Ned. Herv.; RK), overleden op 14-03-1981 te Eindhoven op 80-jarige leeftijd, na een zeer ernstige ziekte.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1930 te Eindhoven met Maria Helena Johanna van de VEN, 26 jaar oud, kantoorjuffrouw, geboren op 24-11-1903 te Tongelre, dochter van Pieter August van de VEN, aannemer, en Johanna Maria (Miet) van GRINSVEN (gezindte: RK), overleden op 09-01-1965 te Eindhoven op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Maria Elisabeth (Ria) JONGSMA, secretaresse, geboren op 31-08-1930 te Eindhoven (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-06-1954 te Eindhoven met Hendrikus Johannes van DIJK, 29 jaar oud, lichttechnisch adviseur en ontwerper bij Philips, geboren op 30-07-1924 te Helmond, zoon van Johannes Gijsbertus van DIJK, metaalbewerker, en Henrica Maria FIETELAARS, overleden op 10-11-1993 te Veldhoven op 69-jarige leeftijd.
   2.  v  Elisabeth Louise (Lies) JONGSMA, secretaresse, geboren op 16-05-1932 te Eindhoven (gezindte: RK).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-12-1955 te Eindhoven met Jacob Johan (Jaap) JOOSTEN, 32 jaar oud, technisch commercieel employé Philips, geboren op 07-11-1923 te Odoorn, zoon van Jan JOOSTEN, onderwijzer, en Hendrika OOSTING, overleden op 21-12-1987 te Veldhoven op 64-jarige leeftijd.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
   3.  v  Louise Gertrude (Wies) JONGSMA, kantoorbediende, geboren op 01-05-1936 te Eindhoven (gezindte: RK).
Ongehuwd.


VI.72    Jan JONGSMA, drukker, magazijnbediende kabelfabriek, monteur koeltechniek, geboren op 18-06-1910 te Groningen, zoon van Wietse Tjeerds JONGSMA (zie V.28) en Janna Jans SCHREUDER, dienstbode, overleden op 19-09-1987 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 05-10-1944 te Amsterdam met Louisa Jacoba SALIS, 35 jaar oud, geboren op 01-11-1908 te Amsterdam, dochter van Louis SALIS, diamantslijper, en Jacoba ROOS, overleden 00-00-1997.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Olga Louise JONGSMA, bankmedewerkster, geboren op 06-08-1946 te Amsterdam.
Ongehuwd.
   2.  m  Rudolf Jan (Rudy) JONGSMA (zie VII.66).


VI.76    Wietse JONGSMA, fijnmechanicus, instrumentmaker vliegtuigfabriek Fokker, technisch hoofdmedewerker, geboren op 05-11-1913 te Groningen, zoon van Wietse Tjeerds JONGSMA (zie V.28) en Janna Jans SCHREUDER, dienstbode, overleden op 12-01-1997 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Militaire keuring 05-04-1932: voorgoed ongeschikt. Opleiding: 6 klassen lager onderwijs; 3 jaar UTS (avond); 3 jaar dagambachtschool afd. instrumentmaken. Lengte: 1.826 m.; gewicht: 59,5 kg.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-04-1942 te Amsterdam met Jannetje MULLI?, 25 jaar oud, geboren op 15-02-1917 te Poortvliet, dochter van Cornelis MULLI? en Maria van GINHOVEN, overleden op 30-06-1958 te Amsterdam op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 30-10-1964 te Amsterdam met Anna Jeannette (Anke) LUBKE, 40 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 16-12-1923 te Amsterdam, dochter van Henricus Jacobus Maria LUBKE en Catharina van COESANT, overleden op 20-10-1990 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Dr. Hendrik Wietse (Henk) JONGSMA (zie VII.68).
   2.  v  Marie Janna (Marja) JONGSMA, boerin, secretaresse, geboren op 05-04-1944 te Amsterdam, overleden op 15-11-2011 te Aardenburg op 67-jarige leeftijd, aan maagkanker.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-03-1974 te Amsterdam, gescheiden ca. 1985 te Amsterdam van Henri Johannes Ferdinand (Fred) NUSSELDER, geboren op 03-12-1944 te Anna Paulowna, zoon van Henri Johannes NUSSELDER, concierge, en Jet FAAS.
   3.  m  Wietse Cornelis JONGSMA (zie VII.72).
   4.  m  Cornelis JONGSMA (zie VII.74).


VI.81    Jan JONGSMA, kantoorbediende, bode provinciale griffie, geboren op 08-08-1911 te Groningen, zoon van Alle Tjeerds (Otto) JONGSMA (zie V.32) en Anna Gerdina Jans ten BRINK, overleden op 25-03-1991 te Groningen op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-03-1991 te Groningen.
Koninklijk onderscheiden met de eremedaille in goud (1975).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-09-1936 te Groningen met Henderika (Rika; Riek) WILDEBOER, 24 jaar oud, winkelbediende, geboren op 25-07-1912 te Groningen, dochter van Willem WILDEBOER, betonwerker, en Fijktje MOLLEMA, overleden op 24-06-1986 te Groningen op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-06-1986 te Groningen.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Otto Willem JONGSMA (zie VII.76).
   2.  v  Fijktje (Fieke; Feikje) JONGSMA, geboren op 07-06-1941 te Groningen, overleden 00-00-1992 te Denbury (Engeland), aan kanker.
Gehuwd met Hendrik (Henk) NOORBERGEN.
{Hij had ook ooit een relatie met N.N.}


VII.5    Fokke JONGSMA, boerenknecht, geboren op 15-03-1924 om 01.00 uur te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie VI.8) en Antje Adams (Anna) BONNEMA, overleden op 17-02-1996 te Drachten op 71-jarige leeftijd, in ziekenhuis "Nij Smellinghe", na een langdurige ziekte. Begraven te Drachten.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-04-1944 te Achtkarspelen met Johanna BAIS, 23 jaar oud, geboren op 16-09-1920 te Den Helder, dochter van Adrianus Johannes BAIS, matroos, en Paulina PRINS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Pauline JONGSMA, schoenverkoopster, geboren op 21-09-1944 om 22.30 uur te Surhuizum. Aangever: Eit Jongsma, 48 jaar, schoenmaker, wonende te Surhuizum, grootvader. De vader was wegens afwezigheid verhinderd aangifte te doen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1967 te Coevorden met Anton Frederik (Ton) HENSBROEK, 23 jaar oud, opticien, geboren op 07-05-1944, zoon van Anton HENSBROEK, horlogemaker, en Gezina de JAGER.
   2.  m  Eit (Ed) JONGSMA (zie VIII.3).
   3.  v  Antje (Anneke) JONGSMA, ziekenverzorgster, kapster, geboren op 21-11-1950 te Den Helder.
Gehuwd rond 1969 te Smallingerland met Geert POSTUMA, bouwvakarbeider, geboren op 18-06-1944 te Brunssum, overleden op 13-08-1990 te Bartlehiem op 46-jarige leeftijd, begraven op 17-08-1990 te Drachten.
   4.  v  Adriana Johanna (Ria) JONGSMA, verkoopster, geboren op 07-04-1952 te Den Helder.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 24-12-1970 te Smallingerland met Dirk HOEKMAN, 22 jaar oud, planner, ondernemer, geboren op 12-01-1948 te Susteren, zoon van Derk HOEKMAN, mijnwerker, lasser, en Cornelia (Corrie) KLAASSEN.
   5.  m  Adam Adrianus Fokke (Arie) JONGSMA (zie VIII.9).
   6.  m  Rudolf (Ruud) JONGSMA, geboren op 21-11-1957 te Sittard.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 18-12-2003 met Monique ELFFERICH, 40 jaar oud, geboren op 29-07-1963 te Arnhem.
   7.  v  Yolanda Margot JONGSMA, modinette, geboren op 26-03-1962 te Sittard.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15-08-1996 te Smallingerland met Nicolaas (Nico) de JONG, 30 jaar oud, hovenier, geboren op 18-11-1965 te Amersfoort, zoon van Nicolaas de JONG, vrachtwagenchauffeur, en Antonia van HOEIJEN.


VII.9    Adam JONGSMA, landarbeider, geboren op 31-05-1927 om 13.00 uur te Surhuizum, zoon van Eit Fokkes JONGSMA (zie VI.8) en Antje Adams (Anna) BONNEMA, overleden op 01-11-1967 te St. Thomas, Elgin Co., ON (Canada) op 40-jarige leeftijd, begraven te St. Thomas, Elgin Co., ON (Canada).
Hij was militair in Ned. Oost-Indië.
Gehuwd 00-11-1954 te St. Thomas, Elgin Co., ON (Canada) met Minke TADEMA, dienstmeid, geboren op 06-04-1933 om 01.00 uur te Oudega, dochter van Hijlke TADEMA, slager, en Hijlkje BIJMA, overleden op 30-10-2012 te Aylmer, ON (Canada) op 79-jarige leeftijd, begraven te St. Thomas, Elgin Co., ON (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Hilda JONGSMA, geboren op 10-11-1954 te Ingersol, ON (Canada).
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 22-09-1973 met Harry BROER.
   2.  m  Edward Harold (Ed) JONGSMA (zie VIII.17).
   3.  v  Julia JONGSMA, geboren op 06-08-1958 te St. Thomas, ON (Canada).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1979 met Rob VERSTEEG, 21 jaar oud, geboren op 04-10-1957 te St. Thomas, ON (Canada).
   4.  v  Rosa Lynn JONGSMA, geboren op 18-10-1959 te St. Thomas, ON (Canada).
Ongehuwd.


VII.13    Leffert JONGSMA, boerenknecht, transportarbeider, fabrieksarbeider, stijgerbouwer, grafdelver, geboren op 11-03-1924 om 03.00 uur te Harkema-Opeinde, zoon van Eit Lefferts JONGSMA (zie VI.10) en Sijke van SANTEN, dienstbode, overleden op 11-05-1991 te Buitenpost op 67-jarige leeftijd, na een ernstige ziekte. Begraven op 16-05-1991 te Buitenpost.
Hij was jarenlang keeper in het 1e elftal van de V.V. Buitenpost.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-01-1947 te Achtkarspelen met Emmie Ernestine Auguste HEDER, 23 jaar oud, geboren op 14-05-1923 te Gladbeck-Brauck (Duitsland), dochter van Bergmann Wilhelm HEDER, arbeider, en Karoline Elfriede RICHTER, overleden op 17-03-1998 te Noardburgum op 74-jarige leeftijd. Tekst rouwadvertentie: Wat was jij sterk en arbeidzaam, wat heb je voor ons allen klaargestaan. Flink was jij je hele leven, moedig ben je tot het einde gebleven. Flink wil je nu dat ook wij zijn, maar afscheid van jouw nemen doet ons zo'n pijn.
Na een liefdevolle verzorging in "Nieuw-Toutenburg" is plotseling van ons heengegaan onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder Emmie Ernestine Auguste Jongsma-Heder op de leeftijd van 74 jaar, sinds 11 mei 1991 weduwe van Leffert Jongsma.
Gerkesklooster: Anna en Johannes; Buitenpost: Sijke en Hendrik: Buitenpost: Eit en Mattie; klein- en achterkleinkinderen. Noordbergum, 17 maart 1998.
Op zaterdag 21 maart a.s. is er gelegenheid voor condoleantie van 13.00-13.30 uur in 't Trefpunt te Buitenpost waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
Correspondentie-adres: E. Jongsma, Halbertsmastraat 64, 9285 PP Buitenpost. Begraven op 21-03-1998 te Buitenpost.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Anna (Antje) JONGSMA, modinette, geboren op 30-08-1945 te Lengerich, Westfalen (Duitsland).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-06-1967 te Achtkarspelen (getuige(n): Beitske Maria Lenis, stiefmoeder van de bruidegom, 50 jaar, zonder beroep, wonende te Gerkesklooster; Wietske Jongsma, tante van de bruid, 27 jaar, zonder beroep, wonende te Augustinusga) met Johannes LAANSTRA, 28 jaar oud, opperman, bouwvakarbeider, fabrieksarbeider suikerfabriek, geboren op 15-09-1938 te Groningen, zoon van Rinze LAANSTRA, arbeider, en Anna ZACHTLEVEN.
   2.  v  Sijke JONGSMA, naaister, geboren op 10-02-1948 om 01.30 uur te Buitenpost, op De Tjoele.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-09-1966 te Achtkarspelen (getuige(n): Dirk Johan Stiksma, oom van de bruidegom, 38 jaar, veehouder, wonende te Buitenpost; Anna Jongsma, zuster van de bruid, 21 jaar, modinette, wonende te Buitenpost) met Hendrik (Henk) STIKSMA, 19 jaar oud, toeringcarchauffeur, geboren op 01-11-1946 te Buitenpost, zoon van Brugt STIKSMA, timmerman, boer, fabrieksarbeider, en Hiltje HOEKSTRA.
   3.  m  Eit JONGSMA (zie VIII.26).


VII.26    Pieter JONGSMA, automonteur, geboren op 14-07-1939 om 02.30 uur te Buitenpost, zoon van Fokke JONGSMA (zie VI.24) en Sijtske HOEKSMA, dienstbode.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-12-1966 te Grootegast met Gerlofke (Geke) GJALTEMA, 23 jaar oud, geboren op 04-12-1942 te Grootegast, dochter van Marten GJALTEMA, arbeider, en Bauktje HUIZINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Fokke Marten JONGSMA (zie VIII.28).
   2.  v  Bauktje Sita Maaike JONGSMA, bejaardenverzorgster, geboren op 17-05-1974 te Kollum.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-05-1998 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Kornelis (Kor) ELZINGA, 32 jaar oud, timmerman, geboren op 26-12-1965 te Roodkerk, zoon van Fedde ELZINGA en Oekje HOUTMAN.


VII.28    Enno (Eddy, Eduard) JONGSMA, leerling verpleger (1939), kantoorbediende (1943), publicist, geboren op 09-04-1918 te Utrecht, zoon van N.N. en Grietje Jacoba JONGSMA (zie VI.34), overleden op 06-07-2001 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-06-1943 te Utrecht. Huwelijksinzegening in de Remonstrantsche Kerk door Ds. N. Blokker. Echtgenote is Catharina Zwanida (Kitty) VERMEULEN, 27 jaar oud, kantoorbediende (1943), geboren op 01-01-1916 te Utrecht, dochter van Nicolaas Sipkes VERMEULEN, schrijnwerker, meubelmaker, en Geesje Jans BLEEKER, overleden op 23-01-1955 om 13.45 uur te Utrecht op 39-jarige leeftijd, na een langdurig smartelijk doch blijmoedig gedragen lijden. Begraven op 28-01-1955 te Bilthoven, op "Den- en Rust", Frans Halslaan.
Relatie (2) met N.N. WINIA.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Marianne Margaretha (Anneke) JONGSMA, lerares, directiesecretaresse, geboren op 15-08-1948 om 20.30 uur te Utrecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1971 te 's-Gravenhage, gescheiden 00-03-1990 te 's-Gravenhage van Johannes Johnny van den BERG, computertechnicus, geboren op 21-05-1944 te Rotterdam, zoon van Jacobus van den BERG, politiefunctionaris, en Maria NOUWENS, overleden op 08-07-2004 op 60-jarige leeftijd.
   2.  v  Marijke Elize JONGSMA, fysiotherapeut, geboren op 07-04-1950 te Utrecht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1975 te Oslo (Noorwegen) met Terje RISBERG, 25 jaar oud, arts (oncoloog), geboren op 15-08-1949 te Oslo (Noorwegen), zoon van Kjell RISBERG, ingenieur, en Ellen LINDEROTH.
Doktoravhandling om kreftpasienters bruk av alternativ medisin. Cand. med. Terje Risberg har disputert for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Tromsö med avhandlingen: Use of alternative medicine by Norwegian cancer patients. Bakgrunnen for at undersökelsene startet ved Regionsykehuset i Tromsö (RiTö) var spörsmål vedrörende Kreftavdelingens og helsepersonellets egne holdninger til pasienters bruk av andre terapiformer enn de avdelingen kunne tilby dem. Samtidig fantes det lite kunnskaper i Norge om pasientenes bruk av alternativ medisin som behandling ved kreft. Tre spörreundersökelser ble satt igang i perioden 1990 til 1993. I den förste studien ble alle ny-innlagte pasienter ved Kreftavdelingen forespurt om å delta. Deltagerne er senere fulgt i 5 år og har i den tiden svart på en mengde spörsmål omkring holdninger til og bruk av alternativ medisin. Svarene fra 400 pasienter fra allmennpraksis, som ikke hadde kreft, er brukt i sammenlignende undersökelser. Den tredje spörreundersökelsen ble gjort i 1993 ved alle kreftavdelinger i Norge. I tillegg er brukt intervju og sammenlignende spörreundersökelser for å teste verdien av svarene fra undersökelsene. Flere pasienter fra Nord-Norge og på Vestlandet (ca 30%) benytter alternativ behandling enn ellers i landet (ca 20%). Samtidig bruker folk i disse områdene mer helbredelse ved bönn eller healing. Hele 70% av pasientene fra nord og vest bruker «åndelige» behandlingsformer, mens en sörpå oftest bruker mer tradisjonelle alternative terapier, som homöopati, injeksjoner eller diett behandling. Det er særlig pasienter mellom 30 og 60 år som er brukere. Blant de helt unge er bruken av åndelige varianter vanligst, mens eldre pasienter (over 75 år) meget sjelden benytter andre terapier enn de legene har anbefalt. I Nord-Norge benytter kvinner oftere alternative terapier enn menn. I resten av landet finnes det ikke en slik forskjell mellom kjönnene. Brukerne begynner oftest rett etter, eller samtidig, med at de blir klar over at de har kreft. Dette er en vanskelig tid med mye usikkerhet. Blant brukerne finner vi ofte pasienter som har symptomer eller spredning av sykdommen sin. Brukerne av alternativ medisin synes å atskiller seg fra andre pasienter på flere måter. De har ofte benyttet denne typen terapier tidligere som behandling av annen sykdom. Mange er opptatt av miljöfaktorer som årsak til kreft, og mange uttrykker andre krav til informasjon og medbestemmelsesrett i avdelingene enn ikke-brukere av alternativ medisin. Håpet pasientene har til de alternative behandlingsfor mene er oftest moderat, og de stoler allikevel i höy grad på den skolemedisinske behandlingen. Ca halvparten av brukerne mener de har hatt en eller annen effekt av behandlingen. Mange pasienter synes å bruke de forskjellige terapiene som en tröst og et lite håp de kan ha i reserve. Blant disse pasientene finner vi få bivirkninger av behandlingen. Mer alvorlig kan det være om pasienten forkaster skolemedisinen for bare å gå over til andre uprövede metoder. Det er viktig for helsepersonell som behandler medmennesker med alvorlige lidelser som kreft å forstå mest mulig rundt deres ofte vanskelige hverdag. Kreftpasienters bruk av alternativ medisin kan være en måte de bruker for å mestrer sin situasjon på. Helsepersonellet kan ikke alltid stötte dem i de valg de tar om ikke dokumenterte behandlingsformer, men det kan alltid passe på å være tilstede og stötte pasientene uansett valg de måtte ha tatt. Terje Risberg, f. 1949 i Oslo, ble utdannet lege i 1978 og spesialist i Onkologi (kreftspesialist) i 1986. Fra 1988 har han vært tilknyttet Kreftavdelingen ved RiTö som overlege. Han ble utdannet folkehelsekandidat ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsö i 1991. Risberg har vært stipendiat i Kreftforeningen fra januar 1996 til oktober 1997.
(Bron: persbericht op het internet).

Uit de tweede relatie:

   3.  m  Robert Jan JONGSMA, geboren op 23-04-1978 te Amsterdam.


VII.31    Hendrik Hendericus (Henk) JONGSMA, boekhouder, journalist, maatschappelijk werker, gemeente-ambtenaar, geboren op 25-04-1943 om 20.00 uur te Boelenslaan, zoon van Machiel Jaspers BOUWER, arbeider, veldarbeider, petroleumventer, grondwerker, en Grietje Jacoba JONGSMA (zie VI.34). Aangever: Jan de Meer, 27 jaar, grondwerker, wonende te Surhuisterveen.
Hij bezocht tot 1956 de Openbare Lagere School te Boelenslaan en vervolgens de ULO-school in Surhuisterveen. Met een diploma startte hij zijn loopbaan in 1960 met een functie bij de Belastingdienst te Drachten om vervolgens als journalist in dienst te treden bij het dagblad De Friese Koerier te Heerenveen onder leiding van een man die hij zeer bewonderde, hoofdredacteur Fedde Schurer. Vervolgens werkte hij als journalist bij het Sneeker Nieuwsblad.
Na zijn huwelijk gaf hij de voorkeur aan regelmatige werktijden, welke hij vond bij garagebedrijf/reisbureau Dalstra/FSZ-Tours te Surhuisterveen. Uiteindelijk werd hij vanaf 1967 tot 2005 gemeenteambtenaar. Eerst in Groningen, vervolgens meer dan 30 jaar bij de Gemeente Achtkarspelen te Buitenpost. Na 3-jarige studies Middelbare Sociale Arbeid en Hogere Sociale Arbeid werd hij adjunct-directeur van de Gemeentelijke Sociale dienst, waar hij sinds 1968 werkzaam was. Nadat hij voor deze functie medisch werd afgekeurd werkte hij vanaf 1992 als gemeenteambtenaar bij de botanische tuin De Kruidhof te Buitenpost. Tot 1997 was hij belast met de dagelijkse leiding in deze tuin, daarna behartigde hij als plaatsvervangend directeur onder meer personeelszaken.
Henk Jongsma is van huis uit overtuigd socialist. In 1959/60 was hij voor de Partij van de Arbeid lid van de jeugdgemeenteraad van Achtkarspelen. Verder vervulde hij functies in de afdelingsbesturen van deze partij te Boelenslaan en Surhuisterveen. Hij was 21 jaar toen hij het jongste kandidaat-raadslid van Nederland was.
Verder is hij een natuurliefhebber in hart en nieren. Meer dan 10 jaar was hij voorzitter van de Vogelwacht te Buitenpost. In deze perioede groeide deze Wacht van ruim 200 naar bijna 1.000 leden. In zijn woonplaats Augustinusga woont hij wat afgelegen in het buurtschap Blauforlaet aan het Prinses Margrietkanaal. Daar fokt hij kippen, Europese cultuurvogels en ezels.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 12-11-1963 te Achtkarspelen (getuige(n): Jan Mijnheer, stiefbroeder van de bruidegom, 35 jaar, fabrieksarbeider, wonende te Harkema-Opeinde; Minne Posthumus, grootvader van de bruid, 62 jaar, veehouder, wonende te Surhuizum). Er was receptie van 16.00-17.30 uur in hotel Van der Scheer te Surhuisterveen. Gescheiden na 24 jaar op 29-02-1988 te Achtkarspelen van Froukje van der MOLEN, kleuterleidster, geboren op 15-09-1943 te Surhuizum, dochter van Johannes van der MOLEN, manufacturier, eigenaar wolwinkel, en Baukje POSTHUMUS.
{Zij is later samenwonend met Jan van de GLIND, geboren op 01-07-1944 te Hoorn, overleden op 03-07-2010 te Buitenpost op 66-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-07-2010 te Opeinde. Zij is later samenwonend met Jelle Ruurd RINGNALDA, geboren ca. 1939, zoon van Folkert Jurjen RINGNALDA en Maaike REITSEMA.}
Samenwonend (2) 00-00-1990, gescheiden van Tjimkje Joukje Sijke (Tjimmie) BAKKER, telefoniste/typiste, geboren op 29-05-1951 om 00.45 uur te Burum, dochter van Jelte BAKKER, boer, en Aaltje DIJK.
{Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-08-1970 te Kollumerland c.a. Gescheiden na 13 jaar op 10-05-1984 te Kollumerland c.a. Echtgenoot is Taede van der HOEK, schilder, geboren op 27-01-1948 te Opende, zoon van Andries van der HOEK, boerenknecht, timmerman, metselaar, en Jitske POELMAN, overleden op 29-09-1988 te Buitenpost op 40-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1988 te Buitenpost, aan de Jeltingalaan.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Machiel Martinus (Mark) JONGSMA (zie VIII.37).
   2.  v  Shaila Baukje JONGSMA, geboren op 26-03-1970 te India. Het geboortekaartje vermeldde: "Maandag 5 juli 1976 mochten we van Schiphol halen ons dochtertje en zusje Shaila".
Ongehuwd.


VII.34    Martinus (Tinus) JONGSMA, boekhouder, ondernemer, wethouder gemeente Achtkarspelen, publicist, geboren op 30-06-1944 om 07.30 uur te Boelenslaan, zoon van Machiel Jaspers BOUWER, arbeider, veldarbeider, petroleumventer, grondwerker, en Grietje Jacoba JONGSMA (zie VI.34). Aangever: Harmke de Haan, 24 jaar, zonder beroep, wonende te Surhuisterveen.
In 1998 schreef hij het boek "Wielrennen in Friesland door de eeuwen heen; fan tsjiltsjeriden oant hurdfytsen". Daarin stond de volgende biografie:
"Na het behalen van het Mulo-diploma was hij bij diverse bedrijven werkzaam als boekhouder. In 1970 startte hij een offsetdrukkerij (Rekla Kopy) te Surhuisterveen. In dat jaar werd hij ook Gemeenteraadslid Achtkarspelen en zou dat 23 jaar blijven (1970-1993). Hij was gedurende 8 jaar voorzitter van de P.v.d.A.-fractie en vervolgens 7 jaar wethouder (1986-1993).
Sinds 1960 is hij betrokken bij het cyclisme. Vanaf dat moment schreef hij een aantal jaren verslagen van wielerwedstrijden voor het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, De Feanster en de Friese Koerier. Maar in 1979 raakte hij pas echt besmet met de wielerbacil. Toen vroeg Joop Atsma hem om toe te treden tot het wielercomité in zijn woonplaats Surhuisterveen. Zodoende stond hij aan de wieg van de "Profronde van Surhuisterveen", het jaarlijks terugkerend criterium voor beroepsrenners. Aanvankelijk als secretaris/penningmeester, later als voorzitter. Uit hoofde van die functie was hij ondermeer belast met het contracteren van de renners.
In 1985 richtte hij samen met Joop Atsma de Stichting Friese Elfstedentocht voor Beroepsrenners op en men organiseerde vier edities van deze prestigieuze koers.
Op 1 mei 1983 werd Jongsma lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie district Friesland. Hij werd secretaris en ruim een jaar later werd hij voorzitter. Per 1 januari 1988 werd hij benoemd tot consul van de KNWU in Friesland en dat bleef hij, met een onderbreking van twee jaar, tot heden. Intussen was hij nog een jaar districtsvoorzitter en enige tijd interim-penningmeester van de KNWU in Friesland. In 1984 behaalde Jongsma zijn jurydiploma, maar toen hij werd benoemd tot consul werd die activiteit op een laag pitje gezet. Ingaande 1998 werd hij door het Hoofdbestuur van de KNWU tevens benoemd tot consul van het district Groningen".
In december 1998 werd hij door de KNWU onderscheiden met het "Zilveren Wiel". "Mooier dan een lintje", reageerde Jongsma, die ooit een koninklijke onderscheiding weigerde.
Op 14 mei 1967 verloofd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-03-1970 te Achtkarspelen (getuige(n): Hendrik Hendericus Jongsma, broer van de bruidegom, gemeente-ambtenaar, wonende te Buitenpost; Wietske Dirkje Hiemstra, zuster van de bruid, zonder beroep, wonende te Noordbergum) met Tine Hendrika (Tineke) HIEMSTRA, 24 jaar oud, typiste, geboren op 02-03-1946 te Hardegarijp, dochter van Pieter HIEMSTRA, kapper, handelsreiziger, reclameadviseur, vertegenwoordiger/acquisiteur, en Jantje MIEDEMA, dienstbode bij Gerzon te Leeuwarden.
Zie: De Feanster d.d. 15-05-2012 (Tineke Jongsma-Hiemstra tijdens bijeenkomst in Harkema in het zonnetje gezet. PvdA-afdeling Achtkarspelen huldigt drietal trouwe leden).
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Jeanette Margriet JONGSMA, geboren op 30-08-1971 te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe. Overleden op 31-08-1971 te Drachten, 1 dag oud, in ziekenhuis Nij Smellinghe.
   2.  m  Hendrik Martinus (Martin) JONGSMA, matroos, logistiek medewerker, geboren op 12-08-1975 te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe. Op de geboortekaart stond vermeld: oogjes: blauw; haar: blond; lengte: 51 cm; gewicht: 3230 gr.
   3.  m  Eric Erwin JONGSMA, jachtschilder, geboren op 03-10-1978 om 11.10 uur te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe.
Ongehuwd.
   4.  m  Peter JONGSMA, magazijnmedewerker, vorkheftruckchauffeur, geboren op 04-12-1979 om 09.15 uur te Drachten, in ziekenhuis Nij Smellinghe.


VII.48    Jakob (Jaap) JONGSMA, hoofd Technische Dienst RUG, geboren op 20-04-1945 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus (Piet) JONGSMA (zie VI.54) en Alberdina (Dien) VEGTER, ouder Jeugdherberg Groningen (1934).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-12-1969 te Groningen met Margaretha Jeannette (Marjan) van der KAAIJ, 21 jaar oud, receptioniste, geboren op 11-07-1948 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Dimitri JONGSMA, geboren op 09-07-1970 te Groningen.
   2.  m  Martijn JONGSMA, geboren op 13-04-1977 te Groningen.


VII.50    Peter JONGSMA, vestigingsmanager PTT, geboren op 27-09-1947 te Groningen, zoon van Petrus Gerardus (Piet) JONGSMA (zie VI.54) en Alberdina (Dien) VEGTER, ouder Jeugdherberg Groningen (1934).
Bekende voetballer, die jarenlang in het eerste elftal van GRC (Groningen) speelde. Hij was in 1997 40 jaar lid van de vereniging.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-03-1967 te Groningen met Jantina Cornelia (Tineke) LEUTSCHER, 18 jaar oud, verkoopster, geboren op 26-12-1948 te Groningen, dochter van Cornelis Johannes (Kees) LEUTSCHER, kruidenier, en Jantina Margaretha BOSMAN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Nicolas Jeremy (Nico) JONGSMA, geboren op 11-09-1967 te Groningen.
   2.  v  Nicolette JONGSMA, geboren ca. 1970.


VII.52    Peter Gerardus JONGSMA, hoofduitvoerder bouw, geboren op 28-07-1932 te Groningen, zoon van Lambertus (Bertus) JONGSMA (zie VI.56) en Stientje BAKKER, dienstbode.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 24-03-1955 te Groningen met Wilhelmina Elizabeth ROGGEN, 24 jaar oud, naaister, geboren op 11-02-1931 te Groningen, dochter van Frederik ROGGEN en Wilmina Elisabeth WILKENS.
Gehuwd (2) met D. van BRUSSEL.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Bert JONGSMA, geboren op 02-09-1955 te Groningen.
   2.  m  Frederik JONGSMA, geboren op 02-06-1961 te Groningen.


VII.55    Bernardus (Ben) JONGSMA, stucadoor, geboren op 14-03-1939 te Groningen, zoon van Lambertus (Bertus) JONGSMA (zie VI.56) en Stientje BAKKER, dienstbode.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 26-04-1960 te Groningen, gescheiden 00-00-1976 te Groningen van Catharina (Kitty) van KAMMEN, geboren op 09-12-1937 te Groningen, dochter van Witte Bauke van KAMMEN, grondwerker, en Catharina ROGGEN.
{Zij is later samenwonend met Foeke KROONTJE, geboren op 16-10-1940 te Bolsward, overleden op 27-07-2002 te Herbaijum op 61-jarige leeftijd, begraven op 31-07-2002 te Bolsward.}
Samenwonend (2) rond 1988 met Marijke FRICHKEL, welzijnswerkster, geboren op 02-10-1945 te Wychen.
Uit het eerste huwelijk:

   1.  v  Christie JONGSMA, horecamedewerkster, productiemedewerkster, geboren op 29-10-1960 te Groningen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-07-1994 te Oss met Franciscus Maria (Frank) HODES, 36 jaar oud, bouwkundige, geboren op 19-06-1958 te Borne, zoon van Johannes Franciscus Maria Jozef (Hans) HODES, werktuigbouwkundige, en Marie Petronella GROOT ZEVERT.


VII.66    Rudolf Jan (Rudy) JONGSMA, financieel manager, geboren op 22-02-1948 te Amsterdam, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.72) en Louisa Jacoba SALIS, overleden op 04-10-2005 te Boxtel op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-03-1976 te Uithoorn met Rolandia Petronella Maria van der JAGT, 19 jaar oud, onderneemster, geboren op 25-07-1956 te Uithoorn, dochter van Petrus (Piet) van der JAGT, fabrieksarbeider, en Johanna Cornelia TURK (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Paul Jan JONGSMA, geboren op 11-07-1984 te Mijdrecht.
   2.  v  Karin Rolanda JONGSMA, onderzoeker, geboren op 08-07-1986 te Mijdrecht.
Zij haalde haar Bachelor "Algemene Gezondheidswetenschappen" en haar Master "Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences" aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een deel van haar master-opleiding vond plaats in Innsbruck (Oostenrijk). Zij is sinds oktober 2011 als onderzoeker in opleiding verbonden aan de afdeling Medische Ethiek en Filosofie van het ErasmusMC. Haar promotieonderzoek betreft het gebruik van wilsverklaringen van dementiepatiënten in de onderzoekscontext.
Bron: Website ErasmusMC (2015).


VII.68    Dr. Hendrik Wietse (Henk) JONGSMA, fysicus, geboren op 20-09-1942 te Amsterdam, zoon van Wietse JONGSMA (zie VI.76) en Jannetje MULLI?.
Amsterdam - Vrije Universiteit. H.W. Jongsma is gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op het proefschrift : Measurements of some short-lived cobalt and copper nuclei decaying to 58 ni, 62 ni and 63 ni". Promotor was prof. dr. H. Verheul.
Bron: De Tijd d.d. 07-06-1971.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 08-08-1986 te Beuningen met Adriana Juliëtte CREVELS, 36 jaar oud, geboren op 12-03-1950 te Rotterdam, dochter van Joseph Cornelis Antoine CREVELS en Adriana Ludovica Josephina Maria SMITS.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Daniël Joseph Wietse JONGSMA, geboren op 18-11-1986 te Maastricht.


VII.72    Wietse Cornelis JONGSMA, huisarts, geboren op 24-07-1946 te Amsterdam, zoon van Wietse JONGSMA (zie VI.76) en Jannetje MULLI?.
Amsterdam, 2 juli 1965 - Aan de Vrije Universiteit geslaagd voor het kandidaatsexamen geneeskunde 1e gedelte: W.C. Jongsma te Amsterdam.
Geslaagd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, Kand. II geneeskunde: W.C. Jongsma, Amsterdam (De Tijd d.d. 30-12-1969).
Amsterdam, Vrije Universiteit - Geneeskunde, semi-arts: W. Jongsma (De Tijd d.d. 01-11-1972).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-04-1974 te Amsterdam met Christine (Krysia) van den BURG, 25 jaar oud, lerares kunstnaaldvakken, geboren op 02-05-1948 te Amsterdam, dochter van Louis van den BURG, chef uitgeverij, en Maria JONESZCO.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Froukje JONGSMA, socioloog, geboren op 13-12-1977 te Gent (België).
   2.  v  Femke JONGSMA, medisch nucleair werker, geboren op 17-12-1979 te Gent (België).
   3.  v  Renske JONGSMA, econoom, geboren op 08-08-1981 te Aardenburg.


VII.74    Cornelis JONGSMA, chemicus, geboren op 29-10-1947 te Amsterdam, zoon van Wietse JONGSMA (zie VI.76) en Jannetje MULLI?.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-11-1970 te Amsterdam met Helena Wilhelmina (Ellie) de WIJN, 22 jaar oud, geboren op 10-12-1947 te Amsterdam, dochter van Johannes de WIJN, accountant, en Frouwke WIERINGA.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Bart JONGSMA (zie VIII.59).
   2.  v  Lieske (Lies) JONGSMA, geboren op 20-06-1974 te Amsterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-08-2002 te Valkenburg a/d Geul met Olaf POORTER, 31 jaar oud, chemisch technoloog, geboren op 18-04-1971, zoon van Jan Pieter POORTER, werktuigbouwkundige, en Henny SCHIPPER, pedicure.
   3.  v  Marieke JONGSMA, geboren op 11-06-1978 te Heerlen.
Gehuwd, samenlevingscontract. Echtgenoot is Tjeerd BUIJINCK.
   4.  v  Marleen JONGSMA, ziekenverzorgende, geboren op 01-03-1980 te Amstenrade.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 05-10-2000 met Mark van WESTERLAAK, 24 jaar oud, bouwkundig tekenaar, architect, geboren op 26-01-1976, zoon van Richardus Johannes van WESTERLAAK, formule manager, en Geertruida Antonia van WESTING, verkoopster.


VII.76    Otto Willem JONGSMA, leraar, directeur van scholen, directeur Stichting Handels- en Projektbevordering Nederlandse Antillen, manager Anthol (vrachtbootverbinding kleine Caribische eilanden, 1980-1982), geboren op 02-09-1937 te Groningen, zoon van Jan JONGSMA (zie VI.81) en Henderika (Rika; Riek) WILDEBOER, winkelbediende, overleden op 10-08-2001 te Assen op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 15-08-2001 te Assen.
Vooraanstaand lid van de Progressive Labour Movement (PLM); nummer twee op de kieslijst voor de eilandsverkiezingen van Sint Maarten, 1995.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-07-1962 te Westerbork met Else Brunette VAAGS, 26 jaar oud, geboren op 03-06-1936 te Fort de Cock (Ned. Oost-Indië), dochter van Hendrik Willem Zeger VAAGS, leraar, en Petronella Gerarda (Nel) LUGT.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Petra JONGSMA, beheerder en ontwikkelaar jachthavens, geboren op 18-12-1963 te Heerlen.
Gehuwd (1) 00-00-1987 te Zuidlaren met John WICKENS, geboren te Engeland (UK).
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 06-03-1996 te Michigan (USA) met Jeff BOYD, 33 jaar oud, beheerder en ontwikkelaar jachthavens, geboren op 02-01-1963 te Illinois (USA).
   2.  v  Annemarieke JONGSMA, onderneemster, geboren op 16-04-1966 te Haren.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-12-1997 te Las Vegas, NV (USA) met Gert van DIJKEN, 32 jaar oud, lector, geboren op 15-08-1965 te Onderdendam.
Hij is lector Stanfort Marine Biology in samenwerking met de NASA en bestudeert de ozonlaag op de Zuidpool naar aanleiding van algenvorming. Hij is tevens oceaandeskundige.


VIII.3    Eit (Ed) JONGSMA, agent van politie, geboren op 25-12-1945 te Den Helder, zoon van Fokke JONGSMA (zie VII.5) en Johanna BAIS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-09-1967 te Brunssum met Maria Elisabeth Roelofje (Ria) HOEKMAN, 18 jaar oud, bejaardenverzorgster, geboren op 15-02-1949 te Susteren, dochter van Derk HOEKMAN, mijnwerker, lasser, en Cornelia (Corrie) KLAASSEN.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Ronald Eduard JONGSMA, magazijnbediende, geboren op 07-01-1968 te Brunssum.
Relatie met Monique HAMSTRA, geboren op 29-12-1973.
   2.  v  Claudia Marina JONGSMA, verkoopster, geboren op 19-07-1971 te Heerenveen.
Relatie met Marco PELT, productiemedewerker, geboren op 30-12-1974 te Hoogwoud.


VIII.9    Adam Adrianus Fokke (Arie) JONGSMA, restaurantkok, geboren op 16-09-1955 te Sittard, zoon van Fokke JONGSMA (zie VII.5) en Johanna BAIS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-07-1979 te Smallingerland met Antje (Annie) van der VELDE, 20 jaar oud, gemeenteambtenaar, geboren op 29-10-1958 te Haulerwijk, dochter van Anne van der VELDE, melkboer, en Geertruida.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Robbin JONGSMA, geboren op 30-03-1980 te Wormerveer.
   2.  m  Leon JONGSMA, veterinair natuurgeneeskundig therapeut, geboren op 09-07-1987 te Hoorn.
Samenwonend sinds 01-04-2009 met Maaike KOBES.


VIII.17    Edward Harold (Ed) JONGSMA, geboren op 18-07-1956 te Chatham, ON (Canada), zoon van Adam JONGSMA (zie VII.9) en Minke TADEMA, dienstmeid.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-12-1981 te Edmonton, AB (Canada) met Evelyn TOLSMA, 23 jaar oud, geboren op 30-09-1958 te Edmonton, AB (Canada), dochter van Jelte TOLSMA en Nellie de JONG.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Adam Edward JONGSMA (zie IX.8).
   2.  v  Alissa Marie JONGSMA, geboren op 09-11-1984 te Edmonton, AB (Canada).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-01-2015 met Bryan DONALDSON, 26 jaar oud, kelner, geboren op 20-10-1988 te Edmonton, AB (Canada).
   3.  m  Jason James JONGSMA (zie IX.12).


VIII.26    Eit JONGSMA, produktiemedewerker, geboren op 03-08-1951 om 02.30 uur te Gerkesklooster, zoon van Leffert JONGSMA (zie VII.13) en Emmie Ernestine Auguste HEDER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-12-1972 te Achtkarspelen (getuige(n): de ouders van de bruidegom; Johannes Laanstra, zwager van de bruidegom, opperman, wonende te Gerkesklooster; Egbert Poelman, broer van de bruid, draglinemachinist, wonende te Opende) met Martje (Mattie) POELMAN, 19 jaar oud, hoofd van een keuken, schoonmaakster, geboren op 18-01-1953 te Surhuisterveen, dochter van Bouke POELMAN, zandhandelaar, en Antje Geertje KUIPERS.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Angrid JONGSMA, verkoopster, geboren op 29-11-1976 te Leeuwarden, in het ziekenhuis.
Relatie met Auke OLDENBURGER, zoon van Halbe OLDENBURGER, bankwerker, en Grietje van der MEER.
   2.  v  Ernestine JONGSMA, geboren op 29-11-1976 te Leeuwarden, in het ziekenhuis.
Relatie met Kor.
   3.  m  Leffert (Leon) JONGSMA, geboren op 06-06-1980 te Leeuwarden, in het ziekenhuis.
Relatie met Jellie.


VIII.28    Fokke Marten JONGSMA, timmerman, geboren op 26-11-1968 te Kollum, zoon van Pieter JONGSMA (zie VII.26) en Gerlofke (Geke) GJALTEMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1994 te Kollumerland c.a. Echtgenote is Sjoukje (Sonja) van der VALLE, 21 jaar oud, apothekersassistente, geboren op 22-12-1972 te Kollum, dochter van Jelke Sijtse van der VALLE, gemeenteambtenaar (dijkwerker), en Foekje BISSCHOP, typiste.
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Pieter JONGSMA, geboren op 09-02-1996 te Kollum.
   2.  m  Jelke Sijtze JONGSMA, fotograaf, geboren op 09-08-1998 te Dokkum, in het ziekenhuis.
   3.  v  Foekje JONGSMA, geboren op 01-03-2003 te Dokkum, in het ziekenhuis.


VIII.37    Machiel Martinus (Mark) JONGSMA, verkoper onroerend goed, geboren op 01-06-1964 te Drachten, zoon van Hendrik Hendericus (Henk) JONGSMA (zie VII.31) en Froukje van der MOLEN, kleuterleidster, in het ziekenhuis.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 14-06-2002 te Tytsjerksteradiel, gescheiden van Ilona Christina ELZINGA, geboren op 13-11-1969 te Amsterdam, dochter van Johannes ELZINGA en Carola Christina Bertha KARTOUW.
{Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-02-1991 te Dantumadeel, gescheiden van Freerk HALBESMA, hovenier, geboren op 30-08-1965 te Akkerwoude, zoon van Wytse HALBESMA en Fokeltje van der STAAL.}
Samenwonend (2) sinds 01-03-2006 met Erna SOMMER, geboren ca. 1965.
{Zij was eerder gehuwd ca. 1990 met N.N.}
Uit het eerste huwelijk:

   1.  m  Jaimy Johannes Hendericus JONGSMA, geboren op 01-08-2000 te Leeuwarden, in het MCL Noord. Gewicht: 3780 gram.


VIII.59    Bart JONGSMA, projectmanager, geboren op 13-07-1972 te Amsterdam, zoon van Cornelis JONGSMA (zie VII.74) en Helena Wilhelmina (Ellie) de WIJN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-07-2003 te Hoensbroek met Katherine Agery BAATEN, 30 jaar oud, geboren op 25-06-1973 te Dominicaanse Republiek, dochter van Santos Rafael de Jesus PADILLA SEGURA, bouwkundig ing., en Candelaria Inez SOTO CRUZ.
Geadopteerd; daarvoor: Padilla Soto.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Alana Eliza JONGSMA, geboren op 16-11-2006 te Goes.


IX.8    Adam Edward JONGSMA, geboren op 01-10-1982 te Edmonton, AB (Canada), zoon van Edward Harold (Ed) JONGSMA (zie VIII.17) en Evelyn TOLSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-2007 met Stephnie STEWART.
Uit dit huwelijk:

   1.  v  Ava Louise JONGSMA, geboren op 05-09-2010.
   2.  m  Knox Peter JONGSMA, geboren op 17-02-2017.


IX.12    Jason James JONGSMA, geboren op 10-05-1987 te Edmonton, AB (Canada), zoon van Edward Harold (Ed) JONGSMA (zie VIII.17) en Evelyn TOLSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-09-2014 met Lynn JACKSON, geboren te Edmonton, AB (Canada).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  Jackson Edward Jan JONGSMA, geboren op 07-01-2013.
   2.  m  Lincoln JONGSMA, geboren op 27-01-2016.

 

Homepage | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Hits: 14354
Web Analytics